September vo vojnových dejinách

Sudetonemecký Freikorps

Slovensko, 24.september 2022 (AM) – Aj september patrí k mesiacom, ktoré sa veľakrát zapísali do dejín vojenstva. Napríklad z hľadiska jeho techniky tu výrazne prehovorila už bitka na Kulikovom poli medzi Rusmi a Mongolmi 21. 9. 1380, keď Rusi ako prví na svete použili prvok záložného pluku. Alebo hneď dve udalosti z 1. sv. vojny: 5. 9. 1914 bolo po prvýkrát v dejinách ponorkou potopené vojenské plavidlo, konkrétne anglický obrnený krížnik Pathfinder, a 15. 9. 1916, kedy bol na rieke Somma po prvýkrát v dejinách do boja nasadený tank a uskutočnený tankový útok. Patrí sem aj Smolenská bitka, počas ktorej boli 10. 9. 1941 do boja po prvýkrát v dejinách nasadené reaktívne mínomety BM-13 „Kaťuša“ prvej experimentálnej batérie reaktívneho delostrelectva kapitána Ivana Fľorova.

 

September však vojensky významným robia aj iné udalosti. Napríklad 21. 9. 1621 sa skončila Poľsko-osmanská vojna (1620-1621); 7. 9. 1812 sa odohrala bitka pri Borodine a o týždeň na to Napoleon vstúpil do Moskvy; 9. 9. 1913 ruský vojenský letec P. N. Nesterov na lietadle Nieuport IV urobil novú figúru vyššej pilotáže – prvú „Mŕtvu slučku“ v dejinách a hlavne v noci na 1. 9. 1939 nemeckí vojaci v poľských uniformách prepadli nemeckú rádiostanicu v Gliwice, čo sa stalo zámienkou na vojnu proti Poľsku. No a tá sa reťazením rozšírila na 2. svetovú vojnu. Vzápätí nastalo septembrové rozpútanie námornej vojny v Atlantiku, kvôli potopeniu britskej lode Athenia nemeckou ponorkou U30, čo bolo už len logickým prejavom Druhej svetovej vojny. Do vojenskej taktiky sa svojsky zapísal aj 25. september 1944, kedy sa potopením sprievodnej lietadlovej lode St. Lo začala nová metóda leteckej vojny, známa ako „božský vietor“ – kamikadze.

 

Bitka pri Borodine 1812

 

Zaujímavosti k 2. svetovej
Dňa 9. septembra 1939, keď Hitler vydal direktívu č. 6, ktorá stanovila smernice na útok proti Holandsku, Belgicku, Luxembursku a Francúzsku, sa rozpútala aj najväčšia bitka poľského ťaženia Bitka na Bzure, ktorá bola začiatkom nemeckého útoku na Varšavu. Tá bola obkľúčená 16. 9. 1939, teda v deň, kedy poľská vláda ušla do Rumunska. Poľský štát tým pádom prestal existovať.
Na druhý deň 17. septembra Sovieti prekročili vtedajšiu poľskú hranicu a obsadzujú dávne územia cárskeho Ruska, na ktorých žili Ukrajinci, Bielorusi, ale aj Židia.

 

Prečo to bolo práve 17. septembra 1939? Stalin sa obával vyhlásenia vojny Poľska Sovietskemu zväzu a keďže deň predtým poľská vláda ušla, vojnu mu už nemal kto vyhlásiť!

 

Dňa 17. 9. sovietska vláda odovzdala poľskému veľvyslanectvu v Moskve nótu, v ktorej oznámila, že vzhľadom na rozpad poľského štátu bol vrchnému veleniu Červenej armády vydaný rozkaz, aby sovietske vojská prekročili sovietsko-poľskú hranicu a vzali pod ochranu život a majetok obyvateľstva západnej Ukrajiny a západného Bieloruska. Tým sa napravila krivda z poľskej intervencie v roku 1920.
Prečo Anglicko a ani Francúzsko nevyhlásili vtedy ZSSR vojnu? Veď Červená armáda urobila „to isté“ ako Wehrmacht.

 

Odpoveď je prostá. Na Západe veľmi dobre vedeli, že Hitlerova dohoda so Stalinom je fikcia, prechodný ťah v zložitej geopolitickej hre. V hre, ktorú veľa rokov hrali Anglicko, Francúzsko, Nemecko a Sovietsky zväz o to, aby v prípade vypuknutia novej svetovej vojny mal práve ich štát čo najlepšie východiskové podmienky. A tiež preto, aby Sovietov nestratili ako spojencov.

 

„Tafún“ proti Moskve
Tak sa nazýval plán útoku proti Moskve, ktorý 26. 9. 1941 podpísal hlavný veliteľ nemeckej armádnej skupiny Stred poľný maršal Fedor von Bock. Išlo v ňom o to, aby niekoľkými údermi veľkých zoskupení boli v oblasti Vjazmy a Brjanska obkľúčené hlavné zoskupenia Červenej armády. A potom aby bola Moskva týmito kliešťami pritlačená z juhu a zo severu.

 

V tejto bitke bola, možno po prvýkrát vo vojne, početná prevaha na strane Nemcov. Do operácie boli zapojené dve tretiny všetkých vojakov na východnom fronte (1 980 000), 1700 tankov (čo bolo viac tankových a motorizovaných divízií, ako v máji 1940 proti Francúzsku, Belgicku a Holandsku dohromady) a 1400 lietadiel (aj keď na začiatok bitky z nich bolo pripravených len 529).

 

Masaker v Babom Jare
V tejto ukrajinskej rokline neďaleko Kyjeva bol 29. a 30. 9. 1941 spáchaný masaker 33 771 židovských mužov, žien a detí, na ktorom sa ochotne podieľali miestni nacionalisti.

 

Vydanie Krakovských zvestí zo 6. novembra 1941 napísalo, aký dobrý bol Kyjev bez Židov, ktorí „dostali zaslúžený trest“. „Dnes v Kyjeve nie je ani jeden z nich. A za boľševikov ich bolo viac ako 350 tisíc ,“ oznamovali noviny, ktoré vydal Michael (Mihajlo) Chomjak, starý otec kanadskej političky Christy Freelandovej, údajne pripravovanej na post generálnej tajomníčky NATO.
Uveďme iba jeden hrozný údaj na porovnanie. V Osvienčime bolo denne v priemere skántrených takmer tisíc židov, v Babom Jare to vyšlo na vyše 15 tisíc.

 

Kapitulácia Talianska
Dňa 3. 9. 1943 na Sicílii podpísali talianski zástupcovia dokument o kapitulácii Talianska. Predseda vlády Grazzano Badoglio (po zhodenom Mussolinim) to však váha oznámiť verejnosti. Žiadal, aby to mohol urobiť až v dňoch 10. – 15. septembra. Lenže 7. septembra 1943 došla trpezlivosť americkému generálovi Dwightovi Eisenhowerovi a tak kapituláciu Talianska oznámil v Alžírsku.
Taliansko podpisom kapitulácie vystúpilo z vojny, aj keď ozajstná vojna sa tým preň vlastne len začínala. V noci sa na južnom pobreží Neapola pri Salerne vylodili spojenci a začala sa operácia „Lavína“. Išlo o boje bez vojenského umenia, ktoré Talianom priniesli utrpenie a stratu radu historických pamiatok.

 

BM-13 Kaťuša

 

Koniec Druhej svetovej
Pripadol na 2. 9. 1945 keď bola na lodi Missouri podpísaná kapitulácia Japonska, čím sa skončila 2. svetová vojna. Pod dokumentom o kapitulácii sú podpisy predstaviteľov USA, Číny, V. Británie, ZSSR, Austrálie, Kanady, Francúzska, Holandska a Nového Zélandu.

 

K banderovcom – súvislosť s dneškom
Dňa 25. 9. 1956 sa vedenie KS Ukrajiny obrátilo na Moskvu so správou, že na západnej Ukrajine opäť dvíhajú hlavu nacionalistickí povstalci. Podpísal ju Nikolaj Podgornyj.

 

Problém bol v tom, že v tom čase sa domov na západnú Ukrajinu začali masovo vracať z vyhnanstva bývalí účastníci OUN a aj uniatskí farári. Vraj ich bolo vyše 40 tisíc, vrátane bývalých pohlavárov podzemných bánd…
Hovorilo sa, že len v rokoch 1944-1945 od ich teroristických aktov zahynulo 23 tisíc sovietskych občanov. V dôsledku odvety za ne bolo zabitých vyše 150 tisíc banditov (tak sa im vtedy v ZSSR hovorilo), zatknutých vyše 100 tisíc členov OUN a do vyhnanstva vysťahovaných 65 tisíc rodín. Posledný dokument, ktorý amnestoval bývalých banderovcov bol vydaný v roku 1960.

 

Konečne naplnená úloha OSN
Dňa 28. 9. 2013 bola v OSN po prvýkrát v dejinách naplnená jej základná rola. Išlo o rezolúciu o Sýrii, kedy Rusko a Čína uplatnením svojho práva veta po prvýkrát v existencii OSN nie vojenskými, ale diplomatickými prostriedkami odvrátilo nelegálny vojenský zásah agresorov do vnútorných záležitostí iného suverénneho štátu (Sýrie).

 

September vo vojenských dejinách Slovenska
Dňa 22. septembra 1848 sa chotár pri Brezovej stal prvým víťazným bojiskom Hurbanom organizovaných slovenských dobrovoľníkov na čele s českými veliteľmi nad stotinami cisárskeho vojska a oddielmi maďarských gárd. Česť patrí súčasným ozbrojeným silám SR, ktoré 22. septembra slávia pri pamätnej mohyle svoj „Deň OS SR“.

 

Na „Prietržskej“ totiž padli prví „hurbanisti“. Pochovaní boli za prítomnosti Ľudevíta Štúra na brezovskom cintoríne, ale plameň povstania sa rozrastal ďalej. Títo statoční muži tým splnili Hurbanovo memento: „S mŕtvou národnosťou národ je umretý, keď ona obživne i on k sláve letí a sláva národa hodna je obetí“. Hurbanovo vojenské ťaženie prešlo v rokoch meruôsmych celým Slovenskom.

 

Vnučku nacistu pripravovali na post generálneho tajomníka NATO niekoľko rokov. Rodinné tajomstvo Christy Freeland

 

Poliaci nie sú Slovania?
Dňa 28. septembra 1934 Piłsudskeho Poľsko ústami svojho ministra zahraničných vecí Józefa Becka zvestovalo celému svetu: „Poľsko z vlastnej vôle vyhlasuje, že odteraz spája svoj osud s osudom Nemecka… Poľská vláda vyhlasuje, že sa viac necíti byť viazaná akýmikoľvek záväzkami voči Československu a pripomína svoje prianie ustanoviť spoločnú hranicu s Maďarskom“.

 

Sudety – región

 

Sudetskí Nemci proti ČSR
Dňa 12. septembra 1938 sudetskí Nemci so zbraňou v ruke vystúpili do otvoreného povstania proti Československej republike, tzv. Henleinovské povstanie. V niekoľkých okresoch sa pokúsili pomocou zbraní prepašovaných z Nemecka násilne pripojiť tieto územia k Nemecku. Prevrat bol okamžite potlačený políciou, colníkmi a armádou. Väčšina guerillových bojovníkov, vrátane Henleina, a väčšina politikov SdP, utiekla do Nemecka. V zasiahnutých okresoch bolo vyhlásené stanné právo.

 

Dňa 15. 9. 1938 bola SdP postavená mimo zákon a na jej predstaviteľov boli vydané zatykače. Dôvodom prevratu bola skutočnosť, že sa už ďalej nedali stupňovať požiadavky a dosiahnutie zhody medzi SdP a vládou by viedlo k upokojeniu a upevneniu Československa, teda k presnému opaku toho, o čo sa usiloval Hitler.

 

Hitler akoby len čakal na potlačenie vzbury. Vyhlásil, že ak čs. vojská nebudú vyvedené zo Sudetov, Nemecko začne vojnu. Jeho najbližší človek Hermann Göring v tomto konflikte okamžite odhalil ruku Kremľa. V Berlíne vyhlásil: „Naničhodná rasa českých pygmejov utláča kultúrny národ. A za tým všetkým stojí Moskva a večná maska židovského diabla.“

 

Dňa 17. septembra si sudeťáci založili Sudetonemecký zbor dobrovoľníkov – Freikorps, ktorý bol súdnym tribunálom v Norimbergu označený za zločineckú teroristickú organizáciu.

 

Ešte toho dňa predseda Sudetonemeckej strany Konrád Henlein vyzval prostredníctvom ríšskonemeckého rozhlasu sudetských Nemcov v československom pohraničí na ozbrojené povstanie. Od tohto dňa tak bola Československá republika de facto vo vojnovom stave s Nemeckom. Celkom bolo vtedy v čs. pohraničí zabitých okolo 110 Čechov a ďalších 2000 bolo zajatých a odvlečených do Nemecka.
S akými kartami hrali „vyspelé“ spojenecké demokracie?

 

20.-21. septembra 1938 Anglicko a Francúzsko postavili pred ČSR ultimátum, vyhlásiac, že ak nesplní Hitlerove požiadavky a pokúsi sa brániť Tretej ríši s podporou ZSSR, tak všetok kolektívny Západ (vrátane nacistov) vyhlási proti Československu a Sovietskemu zväzu „krížovú výpravu“.

 

Politická reprezentácia ČSR tým bola fakticky hodená cez palubu. Prezidentovi Benešovi to bolo bez obalu povedané už v predstihu na vynútenej nočnej audiencii 21. 9. 1938 francúzskym vyslancom v ČSR Leopoldom de Lacroixom a britským vyslancom v ČSR Basilom Newtonom, že ak sa Československo nepodriadi diktátu západných veľmocí a okamžite Nemecku neodstúpi svoje pohraničné územie s vyše 50-percentnou väčšinou nemeckého obyvateľstva, bude s Nemeckom bojovať samé bez akejkoľvek spojeneckej pomoci. V tomto prípade by tak za pôvodcu vojny v Európe nebol označený skutočný agresor – nacistické Nemecko, ale paradoxne obeť agresie – demokratické a mierumilovné Československo, ktoré svojou neústupnou politikou vraj malo túto vojnu zaviniť!

 

A ako fabuloval prezident E. Beneš?
Dňa 26. 9. 1938 povedal, že „táto vojna bude hrozná. Nakoniec sa u nás budú s Nemcami biť všetci, muži, ženy. Ale budeme sa brániť do posledného dychu. Ja zostanem so svojou družinou stále pri vojsku. Ale budem ustupovať s vojskom len po určitú dobu. Keď sa budeme musieť zastaviť, územie už ďalej neopúšťať a biť sa až do smrti, tak ja ako prezident republiky, nesmiem byť zajatý. Zostanem s tými, ktorí sa budú biť naozaj až do poslednej chvíle, a padnem s nimi.“

 

Keď to vyslovil, päť najvyšších českých (hoci vtedy československých) generálov mu pritakalo a následne 28. 9. 1938 prisahalo: „Musíme ísť do vojny, nech sú následky akékoľvek. Západné veľmoci budú nútené nás nasledovať. Národ je naprosto jednotný, armáda je pevná a chce ísť do toho. Aj keby sme zostali sami, nesmieme povoliť,“ bili sa do pŕs.

 

Slová sú slová, no rozhodujúce sú činy. O týždeň na to ČSR odovzdala nemeckým nacistom pohraničné bunkre a obranné objekty.
Čs. vláda vyslovením súhlasu s uznesením mníchovskej konferencie a prijatím jej diktátu sama ukončila existenciu 1. ČSR!

 

Ultimátum Poľska
V deň podpísania Mníchovskej zrady 30. 9. 1938 poslalo Poľsko ČSR ultimátum o okamžité vydanie Tešínska, spor o ktoré sa viedol už od rozpadu Rakúsko-Uhorska. Lační Poliaci ovšem nelenili a vidiac, že ČSR je na kolenách, vtrhli 2. októbra na naše územie a zabrali celý okres Českého Tešína, celý okres Fryštátu a časť okresu Frýdek. Výboj z poľskej strany trval do 11. októbra.

 

Slovensko proti Poľsku
1. septembra 1939 Slovensko začalo bez vyhlásenia vojny ťaženie proti Poľsku. Na poľské územie už k 1. 9. prenikla 1. divízia (vel. generál II. triedy Anton Pulanich) vo všeobecnom smere Spišská Belá – Nowy Targ. K postupu slovenských jednotiek na poľské územie pritom došlo bez oficiálneho vypovedania vojny (na čo bol potrebný súhlas Snemu SR).

 

Od 2. 9. divízia postupovala smerom na Ochotnicu – Tymbark po Zalesie, kde 5. 9. vytvorila hĺbkovo členenú obranu. Väčší bojový stret zaznamenala až 4. 9. 1939. Väčšina jednotiek operovala na územiach odobratých ČSR v rokoch 1918 – 1920 a 1938.
Straty celej poľnej armády Bernolák – 75 ľudí: 18 mŕtvych, 46 ranených a 11 nezvestných. Demobilizácia armády Bernolák bola vyhlásená 7. októbra 1939.

 

Čechoslováci proti Nemcom v Poľsku
Poľský prezident Ignacy Moscicki povoľuje výstavbu Légie Čechov a Slovákov až 3. 9. 1939. Tá sa po boku poľskej armády zapojila do bojov s nemeckou armádou, napr. 13. septembra pri Tarnopole. Po poľskej porážke väčšina príslušníkov légie prešla 18. 9. 1939 na sovietske územie (ako Východná skupina čs. armády), kde sa stali zárodkom budúceho 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Po ustanovení Českej a slovenskej légie bol dekrétom poľského prezidenta 3. 9. 1939 pplk. Ludvík Svoboda oficiálne menovaný veliteľom výcvikového tábora v Lešnej.

 

Duklianske bojisko

 

Najväčšia spojenecká pomoc SNP
Bol ňou Stalinov súhlas z 3. 9. 1944 na uskutočnenie sovietskej operácie cez Karpaty. Samotná Východokarpatská operácia sa začala 8. 9. 1944 a zapojili sa do nej 38. armáda (s 1. čs. arm. zborom v ZSSR) 1. UF a vojskami 4. UF, a jej cieľom bolo preniknúť cez Dukliansky priesmyk na Slovensko.

 

Súčasťou Východokarpatskej operácie bola druhá najväčšia horská bitka 2. svetovej vojny Karpatsko-duklianska operácia. Straty 21 tisíc mŕtvych, 88 tisíc ranených. Mala trvať 5 dní a bojovalo sa takmer 3 mesiace. Po potlačení SNP stratila opodstatnenie a 28. 10. bola ukončená.
Dňa 20. septembra 1944 prekročili väčšie sovietske jednotky horského streleckého zboru Andreja Vedenina karpatský hrebeň a 21. septembra oslobodili prvú obec na Slovensku – Kalinov. Konkrétne sa o to zaslúžila 128. gardová horská strelecká divízia gen. M. Koldubova.

 

K spätosti protifašistického odboja

Dňa 29. 9. 1944 SNR prijala uznesenie o vzájomnom pomere domáceho a zahraničného odboja, v ktorom bolo jasne definované, že politickú moc na oslobodenom území má SNR a exilovou vládou vyslaný vládny delegát mal len úlohu prostredníka medzi SNR a exilovou vládou.
Dokument žiadal uznanie národnej svojbytnosti Slovákov a jej vyjadrenie v usporiadaní povojnového Československa. Na základe toho došlo aj k vyslaniu zástupcov SNR na oslobodené územie Slovenska, kde preberali správu oslobodených území od Červenej armády.
Do 29. 9. 1944 sa povstalecké vojsko nazývalo 1. československá armáda a od 30. 9. 1944 1. československá armáda na Slovensku.
Vladimír Mikunda

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Americkú základňu v Sýrii zasiahla raketová paľba

Sýria, 26.november 2022 (AM) – Podľa Pentagonu bola základňa koaličných síl, prevažne amerických, v Sýrii vystavená raketovej paľbe. Na základňu boli vypálené dve rakety. Zároveň, ako uviedlo americké velenie, v dôsledku ostreľovania nebol nikto zranený a nedošlo ani k poškodeniu majetku. Pentagon uviedol, že takéto údery ohrozujú koaličné sily a čo…

Foto Nikolaj Starikov: Západ chce zničiť Rusko prostredníctvom novej „Gorbačovovej perestrojky“

Rusko, 26.november 2022 (AM) – Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom uznal Rusko za „sponzora terorizmu“. Za akým účelom sa Európa rozhodla prijať takéto rozhodnutie?   Západ chce dotlačiť časť ruskej elity k zrade a ukázať, že údajne neexistuje iný spôsob, ako ukončiť konflikt. Z pohľadu Západu by dodávky zbraní mali Rusku…

Foto Česká zbrojovka predstavuje nový špeciál pre IPSC streľbu

Česko, 25. november 2022 (AM) – Česká zbrojovka a.s. uvádza na trh novú športovú pištoľ CZ TS 2 ORANGE, určenú predovšetkým pre športové použitie, na čele so streľbou podľa pravidiel IPSC. Súčasne sa jedná o prvú športovú zbraň autentizovanú na blockchaine. Preto si pre premiéru tohto modelu vybrala majstrovstvá sveta IPSC…

Foto V Charkovskej oblasti bolo zničených až 200 zahraničných žoldnierov. Prehľad bojovej operácie na Ukrajine

Ukrajina, 26. november 2022 (AM) – Uplynulých 24 hodín prešlo opäť v znamení úderov vysoko presnými zbraňami, tentoraz však nielen na energetickú štruktúru Ukrajiny. Hlavný dôraz ruského ministerstva obrany bol kladený na ničenie zahraničných žoldnierov. Straty "divých husí" sú podľa vojenského rezortu veľmi veľké. Podľa novej správy ministerstva obrany ruské ozbrojené…

Foto Francúzsko ako centrum čečenských teroristov

Francúzsko, 26. november 2022 (AM) – Zjednotená diaspóra Čečenskej republiky Ičkeria na čele s Džambulatom Suleimanovom a Anzorom Maschadovom usporiada 25.-26. novembra kongres neďaleko Paríža. Bude diskutovať o návrate nezávislosti Ičkerie a vypracuje stratégiu jej rozvoja po oddelení od Ruska. Správa o tom sa šíri prostredníctvom prostriedkov hnutia 1ADAT, ktorého priaznivci…

Video Výsadková loď taiwanského námorníctva sa potopila pri pobreží ostrova

Taiwan, 24. november 2022 (AM) – Podľa taiwanského velenia sa výsadkové plavidlo potopilo vo vodách patriacich do okresu Kinmen. Oficiálnou verziou dôvodov je zlé počasie: vysoké vlny, silný nárazový vietor.   "Vyloďovacie plavidlo pre vysoké vlny stratilo možnosť ďalšieho riadeného pohybu. Voda zaplavila kabínu, dostala sa do vnútorného priestoru. Členovia posádky výsadkovej…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Česká zbrojovka predstavuje nový špeciál pre IPSC streľbu

Česko, 25. november 2022 (AM) – Česká zbrojovka a.s. uvádza na trh novú športovú pištoľ CZ TS 2 ORANGE, určenú predovšetkým pre športové použitie, na čele so streľbou podľa pravidiel IPSC. Súčasne sa jedná o prvú športovú zbraň autentizovanú na blockchaine. Preto si pre premiéru tohto modelu vybrala majstrovstvá sveta IPSC…

Foto Nová pištoľ od AREX

Slovinsko, 22. november 2022 (AM) – Firma AREX Defense of Slovenia sa pripravuje na uvedenie novej samonabíjacej pištole Zero 2 v kalibri 9 mm Luger, čo je evolúcia vlastného dizajnu ručnej zbrane s bicím kladivom, ktorá ponúka množstvo vylepšení pre služobné, obranné, taktické a športové strelecké účely.     Prvýkrát bola zbraň…

Foto Nová súťažná puška od SIG Sauer

USA, 16.november 2022 (AM) – SIG Sauer predstavuje samonabíjaciu pušku M400-DH3, vysoko prispôsobenú variantu AR-15 a špeciálne koncipovanú pre súťaže Multigun, s poznatkami od vlastného šampióna tímu SIG Daniela Hornera. SIG Sauer M400-DH3 je samonabíjacia súťažná puška s priamym odberom plynu. Ide o najnovší a najpokročilejší typ v portfóliu radu SIG M400 a variant…

Foto Kel-Tec predstavila vysokokapacitnú, ultratenkú pištoľ na skryté nosenie

Nemecko, 11.november 2022 (AM) – Začiatkom roka bola na SHOT Show 2022 – predstavená samonabíjacia pištoľ Kel-Tec P15. Ponúka úzky 22 mm profil vhodný pre skryté nosenie bez obmedzenia kapacity zásobníka a dĺžky hlavne.     Samonabíjacia pištoľ Kel-Tec P15 kalibru 9 mm, predstavená na SHOT Show 2022, je prvou 9 mm…

Foto Prečo ruské samopaly potrebujú nový náboj

Rusko, 7.november 2022 (AM) – Možno sa zmení hlavný kaliber ruských ručných zbraní, čo ovplyvní legendárne útočné pušky Kalašnikov. Prinajmenšom zbrojári vydávajú relevantné vyhlásenia. Prečo už v ZSSR menili kaliber automatických zbraní, aký by mohol byť nový kaliber a prečo sa predpokladá takáto reforma?   Jeden náboj pre dvoch - hlavným…

Foto Americká armáda po skúsenostiach z Ukrajiny zvažuje možnosti modernizácie svojich ručných zbraní

Nemecko, 1.november 2022 (AM) – Kyjevský nacionalistický režim, ktorý pravidelne dostáva zbrane NATO na ostreľovanie ruských regiónov, sa zameral na drony, delostrelectvo, taktické obrnené vozidlá a ďalšie platformy a systémy. Ručné zbrane však stále zohrávajú veľmi veľkú úlohu v boji. V rámci vojenského sponzorstva ukrajinských bojovníkov je armáda USA v zákulisí…

Foto Americkú základňu v Sýrii zasiahla raketová paľba

Sýria, 26.november 2022 (AM) – Podľa Pentagonu bola základňa koaličných síl, prevažne amerických, v Sýrii vystavená raketovej paľbe. Na základňu boli vypálené dve rakety. Zároveň, ako uviedlo americké velenie, v dôsledku ostreľovania nebol nikto zranený a nedošlo ani k poškodeniu majetku. Pentagon uviedol, že takéto údery ohrozujú koaličné sily a čo…

Foto Nikolaj Starikov: Západ chce zničiť Rusko prostredníctvom novej „Gorbačovovej perestrojky“

Rusko, 26.november 2022 (AM) – Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom uznal Rusko za „sponzora terorizmu“. Za akým účelom sa Európa rozhodla prijať takéto rozhodnutie?   Západ chce dotlačiť časť ruskej elity k zrade a ukázať, že údajne neexistuje iný spôsob, ako ukončiť konflikt. Z pohľadu Západu by dodávky zbraní mali Rusku…

Foto V Charkovskej oblasti bolo zničených až 200 zahraničných žoldnierov. Prehľad bojovej operácie na Ukrajine

Ukrajina, 26. november 2022 (AM) – Uplynulých 24 hodín prešlo opäť v znamení úderov vysoko presnými zbraňami, tentoraz však nielen na energetickú štruktúru Ukrajiny. Hlavný dôraz ruského ministerstva obrany bol kladený na ničenie zahraničných žoldnierov. Straty "divých husí" sú podľa vojenského rezortu veľmi veľké. Podľa novej správy ministerstva obrany ruské ozbrojené…

Foto Francúzsko ako centrum čečenských teroristov

Francúzsko, 26. november 2022 (AM) – Zjednotená diaspóra Čečenskej republiky Ičkeria na čele s Džambulatom Suleimanovom a Anzorom Maschadovom usporiada 25.-26. novembra kongres neďaleko Paríža. Bude diskutovať o návrate nezávislosti Ičkerie a vypracuje stratégiu jej rozvoja po oddelení od Ruska. Správa o tom sa šíri prostredníctvom prostriedkov hnutia 1ADAT, ktorého priaznivci…

Foto Vojenský expert: Washington sa aktívne snaží o globálny konflikt. Ktoré bojiská nás čakajú?

Rusko, 24. november 2022 (AM) – Vojenský expert Boris Rožin sa na svojom TG kanály vyjadril k možnosti priameho stretu Ruska s NATO a k pokusom Západu zničiť Irán a vynútiť si taiwanskú krízu.   „Horúci scenár“ pre „Poľský koridor“ Mimoriadne napätá situácia sa vyvíja v oblasti hraničného trojuholníka Poľsko –…

Foto Andrej Fursov: Pozrime sa na program 68. stretnutia skupiny Bilderberg

Rusko, 24. november 2022 (AM) – V skutočnosti ide aj o „mapu sveta“, z ktorej vyplýva určitý program akcií. Takže...   1. Vznik krajiny vyvrheľov. Vyhlásenie ju za nepriateľa civilizovaného sveta. (Teda čítaj - Postzápadu. Je jasné, že darebáckou krajinou je Rusko.) 2. Rozšírenie NATO na východ a dodávky jadrových zbraní.…
Video Výsadková loď taiwanského námorníctva sa potopila pri pobreží ostrova

Taiwan, 24. november 2022 (AM) – Podľa taiwanského velenia sa výsadkové plavidlo potopilo vo vodách patriacich do okresu Kinmen. Oficiálnou verziou dôvodov je zlé počasie: vysoké vlny, silný nárazový vietor.   "Vyloďovacie plavidlo pre vysoké vlny stratilo možnosť ďalšieho riadeného pohybu. Voda zaplavila kabínu, dostala sa do vnútorného priestoru. Členovia posádky výsadkovej…

Foto Vo Francúzsku spustili novú fregatu „chránenú pred kybernetickými hrozbami“

Francúzsko, 8.november 2022 (AM) –V Loriente sa konal slávnostný ceremoniál spustenia novej fregaty „Amiral Ronarc'h“. Je vedúcou loďou medzi piatimi „obrannými a útočnými“ fregatami, ktoré si objednalo francúzske námorníctvo. Pre poveternostné podmienky bola akcia neúplná, fregata nebola prinesená na vystrojovacie mólo. Ceremoniálu sa zúčastnili francúzsky minister obrany Sebastian Lecornu a grécky…

Foto NATO pripravilo novú úlohu pre Čiernomorskú flotilu

Ukrajina, 8.november 2022 (AM) – Vladimir Zelenskyj chce vytvoriť ukrajinskú flotilu námorných bezpilotných plavidiel. Tieto ambície môžu podporiť Spojené štáty a najmä Británia, ktorých drony už boli použité na teroristické útoky vo vodách Sevastopolu. Aké sú riziká pre Rusko v takýchto plánoch? A čo by proti tomu mohla postaviť Čiernomorská flotila…

Foto Kyjev oznámil plány na vytvorenie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Vyhráža sa útokmi na Irán

Ukrajina, 6.november 2022 (AM) – Ukrajina sa najnovšie rozhodla zamerať na budovanie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Minulo týždňový útok námorných bezpilotných lodí na ruské lode v Sevastopole priviedol Kyjev k presvedčeniu, že je to tá najlepšia možnosť. Zelenskyj urobil zodpovedajúce vyhlásenie.     Podľa ukrajinskej tlače sa finančná zbierka na nákup…

Foto Rusko počas testov odpálilo balistickú strelu Bulava

Rusko, 5.november 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jadrová ponorka odpálila počas testov balistickú strelu Bulava. Odpálenie rakiet bolo uskutočnené z Bieleho mora na pohorí Kura na polostrove Kamčatka, píše sa v správe. Let prebehol v normálnom režime a že spustenie vykonala posádka „najnovšieho strategického raketového ponorkového…

Foto Vojenský expert o obave Pentagonu – rakete P-700: „Tri letia na lietadlovú loď, jedna alebo dve ďalšie na krížnik a tak ďalej“

Rusko, 21.október 2022 (AM) – Pre každú zložitú maticu existuje skrutka so špeciálnym závitom. Táto „ľudová múdrosť“ platí aj pre trh so zbraňami. Akonáhle sa na ňom objaví ďalšia superprepracovaná novinka, zvyšok účastníkov pretekov v zbrojení okamžite vyvinie buď niečo, čo ho prekoná, alebo niečo, čo ho môže zničiť.   Pamätáte…

Foto Keď Ukrajine dôjde munícia

Rusko, 24. november 2022 (AM) – Ukrajine začala chýbať munícia – náboje, rakety a strely odlietajú ako „do pece“. Neexistuje žiadna vlastná výroba, staré sovietske zásoby sú prakticky vyčerpané a Západ uvádza, že Spojené štáty a európske krajiny „čelia výzve v dôsledku vyčerpania zásob zbraní, ktoré sa majú poslať na Ukrajinu“.…

Foto Český vojenský expert: Kyjev míňa príliš veľa munície na delostrelectvo západného typu. Prehľad operácie

Česko, 22. november 2022 (AM) –V západných publikáciách čoraz častejšie vychádzajú materiály o prohibičnom prekročení limitov na používanie munície ukrajinskou armádou. Predtým americkí experti, ktorí hodnotili situáciu, uviedli, že intenzita paľby z delostrelectva produkovaného krajinami NATO na Ukrajine je taká, že za pár týždňov zbraň vystrelí maximálny počet nábojov povolený na…

Foto Rusko prezbrojilo všetky raketové formácie na Iskandery

Rusko, 20. november 2022 (AM) – Raketové formácie Ozbrojených síl Ruskej federácie dokončili prezbrojenie na moderný komplex Iskander-M. Uviedlo to Ministerstvo obrany Ruskej federácie, pričom zdôraznilo jedinečnosť komplexu a absenciu jeho svetových analógov. Podľa otvorených zdrojov je dostrel Iskander-M až 300-500 kilometrov (údaje sa líšia). Takýto dosah robí rakety nepostrádateľnými pri…

Foto Raketu amerického komplexu HIMARS získala jedna z ruských konštrukčných kancelárií

Rusko, 13.november 2022 (AM) – Ruské špeciálne služby získali tajnými kanálmi prístup k celej rakete HIMARS, ktorá bola na územie Ruskej federácie prevezená cez územie tretej krajiny. Rakety americkej výroby - muníciu do univerzálneho raketometu HIMARS, ako je známe, používa ukrajinská armáda. Niekoľko sérií takýchto raketometov a tisíce rakiet pre ne dodala…

Foto Vojenský expert o slabine už dodaných raketometov NASAMS

Ukrajina, 12.november 2022 (AM) – NASAMS sú síce schopné pomôcť Kyjevu riešiť lokálne úlohy, no prikryť nimi celé územie Ukrajiny nedokážu. Navyše sú vraj bezmocné proti ruským Iskanderom.   „Protilietadlové raketové komplexy NASAMS by mohli podstatne zoslabiť útok na niektoré mesto, zostreliac nejakú časť ruských krídlatých rakiet a útočných dronov. Zároveň budú…

Foto “Kurganec-25”: Rusko testuje nové bojové vozidlo pechoty

Rusko, 31.október 2022 (AM) – Na webe sa objavilo video, ktoré údajne zobrazuje jednu z etáp testovania nového bojového vozidla pechoty vyvíjaného pre ruské jednotky. Odborníci naznačujú, že zábery ukazujú B-18, známy ako modernizovaný BMP-2 s neobývaným bojovým modulom Epocha.   "Epocha" sa začal vyvíjať v roku 2013, ale prvýkrát sa…
Foto Po riadených strelách Veľká Británia po prvý raz od začiatku konfliktu dodá Ukrajine aj vrtuľníky. Ako to súvisí?

Veľká Británia, 24.november 2022 (AM) – Prvýkrát od začiatku ruskej operácie na Ukrajine Spojené kráľovstvo dodá Kyjevu vojenské vrtuľníky. Oznámil to šéf rezortu obrany Ben Wallace. Ako zistila BBC , Ukrajine budú poskytnuté celkovo tri armádne helikoptéry Sea King, pričom jednu z nich už prevelili ukrajinskej armáde. Za posledných šesť týždňov…

Video Izrael vyvinul kamikadze dron s umelou inteligenciou. Video

Izrael, 23.november 2022 (AM) – Izraelská obranná firma Elbit Systems predstavila smrtiaci autonómny kamikadze dron riadený umelou inteligenciou. Podľa vývojárov je Lanius manévrovateľná vysokorýchlostná kvadrokoptéra s funkciami inteligencie, mapovania a klasifikácie cieľov založených na umelej inteligencii. V prípade potreby môže explodovať.     Lanius je vybavený množstvom senzorov, kamier, ako aj…

Foto Británia odovzdala Ukrajine laserom navádzané rakety Brimstone druhej generácie

Veľká Británia, 23.november 2022 (AM) – Spojené kráľovstvo odovzdalo Ukrajine vylepšenú laserom navádzanú strelu Brimstone. Dosah týchto rakiet je dvojnásobný oproti predchádzajúcemu modelu, píše The Telegraph.     Rakety Brimstone 2 sú zvyčajne odpaľované zo stíhačiek, ale ukrajinské jednotky používajú ako odpaľovaciu platformu upravené nákladné autá. Dosah letu po štarte z…

Foto Iba niektoré krajiny v Pacifiku zachvátila panika. Severná Kórea predviedla raketu schopnú zasiahnuť pevninu USA

Severná Kórea. 19. november 2022 (AM) – Severná Kórea v piatok odpálila ďalšiu medzikontinentálnu balistickú strelu, ktorá skončila v mori asi 200 kilometrov od japonského územia. Predstavitelia Japonska v odpovedi na otázky novinárov poznamenali, že testovaná strela mala dostatočný dosah na to, aby zasiahla pevninu Spojených štátov.     Okrem Tokia…

Foto Spojené kráľovstvo udelilo licenciu na prvý európsky kozmodróm. NASA úspešne vyslala kozmickú loď k Mesiacu

USA. 18. november 2022 (AM) – Po niekoľkých mesiacoch očakávaní a neúspechov sa uskutočnil štart americkej kozmickej lode na obežnú dráhu Mesiaca. Misia Artemis I sa po niekoľkých mesiacoch čakania a neúspechov napriek tomu začala. Táto udalosť znamenala začiatok programu, ktorý nakoniec pošle astronautov na Mesiac. Tím NASA narazil tesne pred štartom…

Foto Prečo sa ruské stíhačky MiG-35 nezúčastňujú na Ukrajine

USA. 16. november 2022 (AM) – Na čínskej medzinárodnej leteckej a vesmírnej výstave v Ču-chaji, ktorá sa konala od 8. do 13. novembra, Rusko ukázalo štyri svoje bojové lietadlá: ťažké Su-34, Su-35 a Su-57 a tiež ľahký MiG-35. Prítomnosť MiGu-35 tam však vyvolala otázku, prečo nie je najnovšia high-tech ruská stíhačka…

Foto Káhirská deklarácia má 79. výročie, no stále má nedoriešený problém

Čína, 23. november 2022 (AM) - V dňoch 22. až 26. novembra 1943 na ceste do Teheránu za Stalinom sa americký prezident F. Roosevelt a britský premiér W. Churchill zastavili v Káhire, kde sa stretli so šéfom čínskej vlády Čankajškom.   Ich konferencia nadväzovala na rokovanie medzi Churchillom a Rooseveltom v Casablance (14. - 26. januára…

Foto O vojnových reparáciách Nemecka

Nemecko, 19. november 2022 (AM) – Na parížskej konferencii, ktorá sa konala 9. novembra až 21. decembra 1946 si 18 víťazných štátov antihitlerovskej koalície bez účasti ZSSR a Poľska (USA, Veľká Británia, Francúzsko, Albánsko, Austrália, Belgicko, Československo, Grécko, Dánsko, Egypt, India, Juhoafrický zväz (od roku 1961 JAR), Juhoslávia, Kanada, Luxembursko, Holandsko, Nový…

Foto Tretia ríša proti Ježišovi Kristovi alebo Ako sa nacisti bili s cirkvou o duše Nemcov a prečo prehrali

Nemecko. 17. november 2022 (AM) –Spočiatku sa Hitler snažil podriadiť si katolíkov i protestantov. Z kresťanstva chcel odobrať lásku a milosrdenstvo, Ježišovi Kristovi jeho židovstvo. Potom sa pokúsil vytvoriť novú cirkev pod krídlom NSDAP, v ktorej mal Mein Kampf vytlačiť Bibliu. A keď sa to nepodarilo, ideológovia nacizmu pristúpili k otvorenému útoku proti kresťanstvu i veriacim. Jeden národ,…

Foto Seriál „Sedemnásť zastavení jari“ obišiel najtemnejšie počiny Anglosasov

  Rusko, 14.november 2022 (AM) – Aby ste pochopili, kto je na fotografii zobrazený a čo znamená priateľský výraz na tvárach účastníkov tohto fotenia, musíte poznať pozadie, ktoré naznačuje text z amerického vládneho archívu: „ Gero von Schulze - Gevernitz navštívil nemecké veliteľstvo v Bolzane 12. mája 1945, aby vyjadril vďaku…

Video Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen alias Červený barón. Najúspešnejšie nemecké stíhacie eso I. svetovej vojny

Nemecko, 13.november 2022 (AM) – Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen (2.5.1892 - 21.4.1918) bol nemeckým stíhacím pilotom a esom, ktorý zostrelil 84 nepriateľských lietadiel. Známy bol aj pod prezývkou Červený Barón, pomenovanie získal podľa trupu svojich lietadiel Albatros D. V a Fokker Dr.I, ktoré boli natreté jasnočervenou farbou. To aby nepriateľskí…

Foto Nikolaj Starikov: Múr je znakom slabosti. O vyhliadkach na normalizáciu vzťahov Ruska s Európou

Rusko, 11.november 2022 (AM) – Prečo sa Západ tak usilovne snaží „zrušiť“ Rusko? Sú Západ a Východ odsúdené na vzájomnú izoláciu? Čo znamená úspešné zavŕšenie špeciálnej vojenskej operácie pre americkú hegemóniu? Bude možné postaviť Rusko proti Číne? Na tieto a ďalšie „globálne“ otázky odpovedá spisovateľ Nikolaj Starikov.   – Je súčasný…
Foto Biela kniha o zabíjaní civilného obyvateľstva Afganistanu v dôsledku nezákonných činov USA a ich spojencov

Rusko, 18. november 2022 (AM) – Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej federácie bola zverejnená Biela kniha o skutočnostiach smrti civilného obyvateľstva Afganistanu zapríčinených nezákonným konaním Spojených štátov a ich spojencov. Jej cieľom je upozorniť na rozsiahle vojnové zločiny spáchané počas pôsobenia USA, členských štátov NATO a ďalších medzinárodných aktérov v Afganistane v…

Foto Je na Slovensku reálna krízová situácia? Máte zabezpečenú rodinu ak nastane?

Slovensko, 15.november 2022 (AM, NO) – Poďme si predstaviť modelovú situáciu: „V celom meste nastane výpadok elektrického prúdu a infraštruktúry.“ Čo sa stane, ak to trvá dlhšie obdobie. Verejná doprava stojí, vlaky, či v tuneloch alebo po zemi. Doprava, najmä vo väčších mestách sa zastaví, zlyhajú semafory a závory. Výťahy sa zastavia. Rýchla pomoc ako zvyčajne…

Video Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, bandita alebo baklan však dobre pozná fakt, že vo svete však žiaľ nezvíťazia vždy tí…

Foto Ďalšie zasadnutie Národného obrodenia riešilo domobranu, potravinovú, zdrojovú a zdravotnícku bezpečnosť

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Koncom augusta viac ako sto delegátov zo slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán spustilo proces slovenského národného obrodenia. Delegáti Okrúhleho stola sa uzniesli na vzniku organizačnej štruktúry, ktorá postupne predstaví definované národné ciele a prirodzené práva národa. Budú informovať a usmerňovať národ v…

Foto Rusko odmietlo jadrovú katastrofu v Európe

Ukrajina, 12.september 2022 (AM) – Ráno 12. septembra agentúra Reuters informovala o „prvom údere osudu“ , ktorým bol masívny úder ruských rakiet na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. „Ukrajina obvinila ruskú armádu z útoku na civilnú infraštruktúru v reakcii na víkendovú rýchlu ukrajinskú ofenzívu, ktorá prinútila Rusko stiahnuť sa zo svojej hlavnej bašty…

Foto Vyše sto zástupcov národných spolkov založilo spoločnú platformu pre sociálnu bezpečnosť v kritickej medzinárodnej situácii

Slovensko, 30.august 2022 (AM) – Viac ako sto delegátov zo Slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27.augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Ich prvoradým záujmom je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia. Situácia v spoločnosti dosiahla neudržateľnú úroveň. Súčasná vládna moc nie je schopná suverénne riadiť štát…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…