Kto si je istý, že pozná históriu generálov Lukina, Vlasova, Jefremova?

Andrej Andrejevič Vlasov

Rusko, 6.december 2021 (AM) – Rusi majú nielen maršalov a generálov víťazstva, ale aj ústupov. Kam by ste zaradili generálov Michaila Fjodoroviča Lukina, Andreja Andrejeviča Vlasova a Michaila Grigorieviča Jefremova? Ako by ste oceňovali ich bojové schopnosti? Lebo na Veľkú vlasteneckú vojnu sovietskeho národa sa nedá pozerať len cez prizmu rokov 1943-1945, ale aj 1941-1942.

 

Profesor Aleksandr Kolesnik sa na túto tému pozerá od základov, teda od 17. 9. 1939. Sovietskemu vedeniu tých čias pripisuje dve chyby. Prvou je vraj obsadenie západných území, ktoré Sovietskemu zväzu pripadli realizáciou paktu Molotov-Ribbentrop. Na toto má nadväznosť aj druhá ním pomenovaná chyba a síce, tu uskutočnená mobilizácia mladej mužskej generácie, o ktorej sa naivne predpokladalo, že „preškolením sa v našej armáde prijmú so zbraňou aj idey socializmu… Ibaže vo výsledku prakticky všetci, koho sme odtiaľ povolali do zbrane, stali sa hlavnou masou zajatcov, ktorí bez boja vydali Nemcom obranné pozície“.

 

Na otázku, v čom je príčina porážok v počiatočnej etapy vojny, nikto nedokáže jednoznačne odvetiť. Stalin v predvečer vojny zlikvidoval celú plejádu „červených Napoleonov“, hrdinov občianskej vojny. Neveril ich talentu a skúsenostiam alebo im vôbec nedôveroval?

 

Hitler sa zachoval inak. V jeho armáde sa v rokoch 1941-1942 nachádzalo okolo milióna Rusov, medzi nimi bieli emigranti, kozáci, obyvatelia nie celkom ovládnutých oblastí, prebehlíci a starí nepriatelia sovietskej moci.

 

Keď sa hovorí o zradcovských maršaloch – Vasilijovi K. Bľucherovi, Jonovi E. Jakirovi, Michailovi N. Tuchačevskom – treba povedať, že vo svojom čase to boli významní vojvodcovia. „No,“ zdôrazňuje Kolesnik, „pri nastupujúcich udalostiach museli prijímať operatívne rozhodnutia v podstate každý deň. Dnes sú už odtajnené svedectvá, že títo maršali vo svojich osobných rozhovoroch prejavili pochybnosti o tom, že sme pripravení na obranu… Mnohí, ako napr. Tuchačevský, boli opatrnícki až úzkostliví. Tuchačevskij asi preto, lebo utrpel zdrvujúcu porážku od vojsk Józefa Pilsudského“.

 

Večný nepriateľ árijskej rasy“

 

Čas pre nových vojvodcov

Stalin preto stavil na generálov druhej línie. Na menej známych, no omnoho vernejších. Boli to tí, ktorí už mali skúsenosti z vedenia moderného boja na Chalchyn-gole, v Španielsku, v Číne… Boli to Georgij Žukov, Dmitrij Pavlov, Andrej Vlasov a ďalší.

 

Hovorí sa, že Stalin mal svojich obľúbencov. Napríklad na začiatku Veľkej vlasteneckej vojny sa hovorilo, že nimi boli Michail Lukin, Andrej Vlasov a Michail Jefremov. Ako prvý z nich sa vyznamenal Lukin, ktorý v roku 1941 dokázal na niekoľko dní spätne vybojovať už obsadený Smolensk a prekaziť Hitlerovi sviatok. Hlavne však dokázal vyviesť svoju armádu z obkľúčenia!

 

Lukin síce mohol so svojou 16. armádou ustúpiť a zaujať nové pozície v hĺbke obrany. On však ustúpil, armádu nanovo zreorganizoval a zariskoval. Zaútočil a na niekoľko dní spätne dobyl Smolensk. Toto bol príklad, ktorý sa na začiatku vojny naozaj vysoko cenil, podtrhuje Kolesnik.

 

Michail Fjodorovič Lukin

 

Andrej Vlasov sa zase vyznamenal pri Kyjeve. Bol jediným generálom, ktorý dokázal vyviesť svoje pluky z tzv. Kyjevského kotla. „Naše vojská tam urobili nemožné. Zmlátili čelné nemecké útvary a až potom ustupovali,“ zdôraznil Kolesnik a dodal, že rad veliteľov Červenej armády získal v tomto boji nevyhnutné skúsenosti.

 

Bývalý veliteľ 4. mechanizovaného zboru Vlasov sa tam stal veliteľom 37. armády, ktorú vyviedol z obkolesenia. „Štyri dni úmyselne nevstupoval do éteru. Preto, lebo všetka naša rádiokomunikácia bola kontrolovaná Nemcami. Napriek tomu, že to bol očividný úspech, niektorí zákerní „vševedkovia“ začali neskôr hovoriť, že Vlasova za tie štyri dne zverbovali Nemci… Lenže on bol v tom čase ranený, mal výpadky vedomia, ochorel, no z obkľúčenia sa dostal.“

 

Vlasov sa preslávil aj pri obrane Moskvy. Majúc k dispozícii len 15 tankov, zastavil so svojimi útvarmi tankovú armádu generála Oto Waltera Modela a oslobodil niekoľko obcí a miest. Začalo sa o ňom hovoriť ako o záchrancovi Moskvy. V decembri 1941 sa jeho fotografia objavovala vo všetkých novinách. Po roku 1942 však zmizne. Odvšadiaľ. Ak sa po čase vrátia články k Bitke o Moskvu, portrét Vlasova nahradí foto generála Konstantina F. Telegina. Pravdou však je, že v decembri 1941 bol Vlasov v Stalinových očiach skutočným bojovým generálom.

 

Historik Aleksandr Kolesnik požiadal (tesne pred jeho úmrtím v roku 1987) o názor na Vlasova neskoršieho vojenského analytika generálplukovníka Leonida M. Sandalova. „Dovolil som si položiť mu otázky, na ktoré dovtedy nikdy neodpovedal. ´Povedzte, prečo Stalin ustanovil Vlasova? Vlasov štyri dni nevstupoval do éteru, špeciálne služby hlásili, že mohol byť zverbovaný…´ Sandalov povedal: ´Vlasov mal skúsenosti a hlavne, dokázal nakaziť vojská duchom víťazstva. Áno, operáciu pripravil štáb. Áno, my sme rozpracovali súčinnosť…, no uvedomte si jedno, veliteľ je ako zástava, môže sa nakaziť úspechom víťazstva alebo ak prejaví aj tie najmenšie faktory neúspechu, jeho vojská budú porazené´.“

 

Čiže o úspech v našej prvej víťaznej bitke sa zaslúžil generálporučík A. A. Vlasov. Za to ho Stalin pozval na osobné na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo asi v decembri 1941 do preradenia Vlasova, ako hrdinu obrany Moskvy, k Volchovskému frontu na funkciu zástupcu veliteľa.

 

Stalin na stretnutí vyzdvihol rad otázok. Jedna z Vlasovových odpovedí ho asi udivila. Povedal totiž, že „v roku 1942 môžeme preraziť strategickú obranu Nemcov! A že to asi bude prelomový rok. Lenže pre generála sa rok 1942 stal tragickým,“ hovorí A. Kolesnik.

 

Andrej Andrejevič Vlasov

 

Úloha generála Jefremova pri obrane Moskvy vyzerala na prvý pohľad skromnejšie. So svojimi útvarmi bojoval na narofominskom smere. Jeho 33. armáda zadržala úplne posledný útok na Moskvu, povedal plukovník v.v. Stanislav Miťjagin, vedúci Vyhľadávacej skupiny Rady veteránov 33. armády. Útok sa udial 1.-2. 12. 1941.

 

Na obranný úsek jednej z jeho divízií útočilo okolo sto nemeckých tankov. Nemci postúpili do Berchuškova a tam sa zastavili. Vznikla tzv. „operačná pauza“. Vojská generála Jefremova tu zomleli útočné sily Nemcov. V podstate ich rozbili. Čiže nebola to „pauza“, ale víťazstvo. No na uvedomenie si toho niekedy treba čas.

 

Po decembrových bojoch aj veliteľ Jefremov mal stretnutie s vrchným veliteľom Stalinom. Lenže svedkovia hovoria, že veliteľ 33. armády sa k tomu staval opatrne. Prečo? Pretože podobné stretnutie absolvoval už v apríli 1938. Zhromaždili na neho kompromitujúci materiál a pokúsili sa urobiť z neho účastníka vojenského sprisahania.

 

Plk. Miťjagin hovorí, že vtedajšieho „stretnutia sa zúčastnili Vorošilov, Mikojan a…, no neviem presne, či to bol Abakumov, Berija alebo niekto iný. Otázky však Jefremovovi kládol osobne Stalin a v ruke pri tom držal jeho personálne doklady,“ hovorí Miťjagin a spresňuje, že toto vypočúvanie trvalo asi poldruha hodiny. Potom Stalin chytil Jefremovove doklady a odhodil ich. A keďže išlo o tajné dokumenty, ten, kto tam bol prítomný za NKVD, sa po ne vrhol. Stalin na to vraj zareagoval nasledovne: „Nedotýkať sa! (nie dokladov, ale Jefremova) Michail Grigorievič Jefremov, my vám veríme, môžete pokojne pracovať“!

 

Práve po tejto udalosti vznikla legenda o Jefremovovi ako o Stalinovom obľúbencovi. Gosudar mu uveril v roku 1938 a poctil ho dôverou aj v roku 1941.

 

Michail Grigorievič Jefremov

 

Osud generálov

Generálporučík Lukin padol do nemeckého zajatia s ťažkým zranením pri Vjazme. O niekoľko mesiacov začnú bojovať na Vjazemskom smere vojská generála Jefremova. Útočná operácia bola vymyslená ako rozvitie úspechu, ktorý sa zrodil pri Moskve. Po čase sa však objaví legenda, že pri Vjazme sa žiadna takáto operácia neplánovala. V roku 1966 to novinárom naznačil G. Žukov, keď na ich otázku uviedol: „Prepáčte, tam taká operácia nemohla byť, pretože na ňu nebolo síl“.

 

Čomu teda veriť? Týmto povojnovým slovám, alebo Žukovovým osobným hláseniam Stalinovi a hlavnému stanu z obdobia vojny, pod ktorými je podpis Žukov?

 

Tu niekde sa načrtáva aj odpoveď na otázku kto a prečo napísal v januári 1942 genpor. Jefremovovi charakteristiku, že „je absolútne nespôsobilý viesť bojovú činnosť, že môže veliť maximálne nejakej zastrčenej divízii v centre Ruska, nevstupujúc do bojov“.

 

Jefremov dostal rozkaz vycestovať k 113. streleckej divízii a tam riadiť údernú skupinu. 3. februára 1942 protivník odrezal časti Jefremovovej armády od ostatných útvarov Západného frontu. Operácia, ktorá bola vymyslená ako útočná, krachla.

 

V obkľúčení sa ocitli štyri Jefremovove divízie. 2,5 mesiaca v ňom viedli obranné i útočné boje. Žukov sa pri tom z neho vysmieval. Neposielal mu ani posily, ani materiálové doplnenie. Na pochopenie toho, aký bol jeho ozajstný vzťah k Jefremovovi, môžu slúžiť slová, ktoré povedal jednému z podriadených: „Pošli mu tam nejaké naše lietadlo, nech ho aspoň vidia…,“ uvádza Miťjagin.

 

Situácia v obkľúčení bola pri tom stále kritickejšia. Nemci pozabíjali takmer všetkých Jefremovových veliteľov, až obkľúčeným rotám velili obyčajní vojaci. Obkľúčencom Žukov nič neposkytoval, len od nich žiadal: Držte sa! Držte sa, držte sa…!

 

V apríli 1942 Jefremovov štáb dostal rozkaz prebiť sa na Veľkú zem. Z obkľúčenia sa podľa rôznych zdrojov dostalo 600-800 vojakov. Lenže na vtedajších snímkach už Jefremova nenájdeme, jeho osud bol iný. 11. 4. 1942 dostal rozkaz na prebojovanie sa z obkľúčenia a 13. apríla 1942 sa spojenie s ním skončilo. Úderné zoskupenie 33. armády prestalo existovať.

 

V závere Jefremov spoznal, že má vo svojej skupine zradcu, pretože nech sa s vojakmi pohol kamkoľvek, Nemci ich tam čakali s guľometmi. Pri prechádzaní nejakej riečky ktosi z radov obkľúčencov zastrelil dokonca vlastného radistu. Tým bolo stratené spojenie s Veľkou zemou.

 

Hitler sa o osude Jefremova dozvedel skôr ako Stalin, bolo to na jeho narodeniny 20. apríla 1942. Generálove telo bolo nájdené v lese pri dedine Slobotka. Jefremov sa z obavy, aby nepadol do zajatia, zastrelil. A. Kolesnik povedal, že niekto z vysokých nemeckých dôstojníkov dal svojim podriadeným Jefremova za príklad. Vraj, „bojujte za ríšu tak, ako Jefremov bojoval za svoju krajinu“.

 

Historici po vojne vyrátali, že Jefremovovi vojaci sa udržali v obkľúčení o deň dlhšie ako 6. Paulusova armáda pri Stalingrade.

 

Stalin vyhral vojnu nielen ľuďmi, ale aj ekonomikou

 

Generál Andrej Vlasov, záchranca Moskvy a Stalinov obľúbenec v roku 1941, padol do zajatia v roku 1942. V porovnaní s Jefremovom sa zachoval presne opačne. Rozhodol sa bojovať za Veľké Nemecko. Jeden z červenoarmejcov neskôr rozprával agentom SMERŠu, že „Nemci nás chceli postrieľať, no generál Vlasov sa postavil pred nich a povedal: Nestrieľajte, ja som generál Vlasov.“

 

V kritickom momente si tak generál zachránil život, čím vykonal prvý krok ku zrade. Nemci ho dopravili do zajateckého tábora pri Vinici a tam čoskoro súhlasil s kolaboráciou. Spočiatku bol využívaný len na agitačné a propagandistické ciele. Cestoval po zajateckých táboroch a propagoval myšlienku vytvorenia Ruskej osloboditeľskej armády ROA.

 

Keďže Vlasov osobne bol kedysi predsedajúcim sovietskeho vojenského tribunálu a odsudzoval vojakov na smrť, veľmi dobre vedel, aký osud si sám pripravil. Keď si s ním nemecký dôstojník vysvetľoval ako padol do zajatia: „veď ste generálporučík, mali ste ochranku, prečo ste ju prepustili…“ Vlasov mu odvetil, že toto rozhodnutie prijal sám a s plným vedomím. Prvý rozsudok nad generálom A. A. Vlasovom bol vynesený už v roku 1943.

 

Vlasov sa potreboval medzi Nemcami obklopiť aj významnými bývalými sovietskymi osobnosťami. Takým bol bývalý 1. tajomník rajónneho predsedu strany Georgij Žilinkov. Lenže Vlasovovi sa to málilo a tak zašiel do Pruska za zajatým generálom Michailom Lukinom a navrhol mu spoluprácu. Lukinova odpoveď bola takáto: „Som pripravený sformovať z našich zajatcov bojaschopný útvar. No ak môj útvar vstúpi do boja, Nemci ho musia opustiť. Ja bojujem len bez Nemcov! Je mi cťou Nemcov a nepriateľov nepodporovať.“ (Generál Lukin nezradil, nekolaboroval s Nemcami a dožil sa oslobodenia americkými jednotkami. Stal sa čestným občanom Smolenska. Generál Michail Jefremov sa zastrelil 13. 4. 1942 a 31. 7. 1946 bol z rozhodnutia vojenského kolégia obesený generál Andrej Vlasov.)

 

Záver

Úloha týchto troch vojvodcov v prvom období vojny je taká veľká, že naša historiografia má pred nimi dlh spracovať skutočne objektívnu pravdu. Takú, akú si naozaj zaslúžili,“ hovorí profesor histórie Aleksandr Kolesnik. Veď „oni zachránili náš štát! Ak by nebolo ich hrdinského konania, ak by nebolo ich vôle, ak by nebolo spolu s podriadenými ich vedomej smrti…,“ presne takto nedokončil svoju myšlienku ruský historik.

Vladimír Mikunda


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Video Ukázalo sa, že ruská ponorka, ktorá „narazila“ do fregaty Kráľovského námorníctva, je britská

Veľká Británia, 20. januára 2022 (AM) – Na videu „zrážky“ medzi ruskou ponorkou a fregatou Kráľovského námorníctva bola zaznamenaná jedna nepríjemná nuancia pre Britániu. Vojenský expert H.I. Sutton hovoril o probléme videa, ktoré sa objavilo na webe.     Britské médiá oznámili, že na webe sa objavil film o 48-hodinovom love fregaty…

Foto Vojenské letectvo v Kuchyni má nové letiskové rádiolokátory

Slovensko, 20. januára 2022 (AM,MOSR) – 46. krídlo Kuchyňa, ako prvé zo slovenských vojenských letísk, už zabezpečuje riadenie letovej prevádzky novými letiskovými rádiolokátormi. Táto moderná a spoľahlivá technika tak konečne nahradila poruchové radary, ktorých technická životnosť skončila v roku 2015 a ich modernizácia by bola nerentabilná – rovnala by sa cene nového…

Foto Čím ide Irán zvádzať Rusko

Irán, 20. januára 2022 (AM) – Návrh rozsiahlej strategickej dohody prináša do Moskvy iránsky prezident Ibrahim Raisi. Prečo je pre Teherán také dôležité nadviazať obchodné vzťahy s Moskvou, aké budú hlavné ťažkosti pri dosahovaní dohôd o predaji ruských zbraní Iránu a o čom budú okrem toho hovoriť lídri oboch krajín?  …

Foto Čo je za pozvaním ministra obrany Šojgua do Londýna. Vojenský expert vysvetlil skryté motívy Británie

Rusko, 20. januára 2022 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu by mal odmietnuť pozvanie svojho britského kolegu Bena Wallacea na bilaterálne rokovania v Londýne. Tento názor zdieľa vojenský ruský pozorovateľ Viktor Baranec.   Britský minister obrany Ben Wallace počas svojho prejavu v parlamente pozval ruského ministra na návštevu Londýna. Zdôraznil,…

Foto Nová slovenská húfnica Zuzana zaujala gruzínsku armádu

Gruzínsko, 20. januára 2022 (AM) – Prvá kolesová samohybná húfnica Zuzana 2 bola dodaná slovenským vojakom v lete 2021. V prvej polovici decembra 2021 bolo v rámci silového kontingentu NATO v Lotyšsku nasadených niekoľko delostreleckých systémov. O Zuzanu už prejavuje záujem množstvo potenciálnych zákazníkov, vrátane Gruzínska.   https://twitter.com/i/status/1466183163135283202 "V Lotyšsku je v…

Foto K 89. výročiu nástupu Hitlera k moci. Prečo zaň ľudia hlasovali?

Nemecko, 19. januára 2022 (AM) – Adolf Hitler sa chopil moci 30. januára 1933, keď vo voľbách do Ríšskeho snemu v júli 1932 získala jeho NSDAP 37,4 % hlasov, v novembri 1932 vyše 33 % hlasov a stala sa najsilnejšou parlamentnou stranou v Nemecku. O šesť rokov Hitler rozpúta 2. svetovú vojnu a o ďalších šesť je v nej…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Česko patentovalo unikátny náboj. Hodí sa pre zásah na palube lietadiel

Česko, 17. januára 2022 (AM, Sputnik) – V ČR tento rok patentovali náboj, ktorý sa dá „bezpečne“ používať na palubách civilných lietadiel takzvanými air maršálmi. Lietajú inkognito, ak dôjde k nutnosti z dôvodov bezpečnosti užiť silu, zasiahnu. Streľba bežným strelivom je za letu problematická kvôli pár milimetrom tenkej stene trupu lietadla;…

Video Video: Fenomén Kalašnikov

Slovensko, 15. januára 2022 (AM) – Združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum vyrobilo zaujímavé video o automate Kalašnikov. Pripájame ho aj s príhovorom zástupcu združenia.   Video o AK je hotové! Prečo vzniklo? 1. Verejnosť (i veľká časť zákonodarcov) vníma "Kalašnikov" ako nejaké "stelesnené zlo", eurokomisariát sa svojho času hotoval zakazovať…

Video Čo zastaví ničivú ruskú guľku? Video

USA, 14. januára 2022 (AM, Sputnik) – Skupina nadšencov strelných zbraní zo Spojených štátov amerických natočila test špeciálnej guľky ruskej výroby a ukázala účinok tejto „ruskej munície“ na rôznych typoch prekážok. Video medzi užívateľmi vyvolalo búrlivú diskusiu.     Na videu je predvedená streľba z rôznych typov brokovníc kalibru 12 mm…

Foto Litva sa rozhodla zakúpiť najnovšiu generáciu švédskych granátometov Carl Gustaf M4

Litva, 13. januára 2022 (AM) – Pobaltské štáty sa urýchlene prezbrojujú, nakupujú nové zbrane v rámci svojich možností vrátane protitankových zbraní. Po Estónsku a Lotyšsku oznámila plánovaný nákup najnovšej generácie švédskych granátometov Carl Gustaf M4 aj Litva.     Švédska spoločnosť Saab, ktorá vyrába protitankové zbrane pod značkou Carl Gustaf, oznámila…

Foto Američania pokračujú v rekordných nákupoch strelných zbraní

USA, 6.január 2022 (AM) – Čísla z federálnych databáz previerky údajov naznačujú, že takmer rekordný počet ľudí v USA si aj minulý rok zakúpil strelné zbrane.   V minulom roku bolo vykonaných 38 573 127 kontrol prostredníctvom Národného systému okamžitých kriminálnych previerok Federálneho úradu pre vyšetrovanie. Prinieslo 18 515 188 potvrdení predaja.…

Foto “Nehorí v ohni, nepotápa sa vo vode.” Rusko má prvé kontrakty na nový Kalašnikov pre krajiny s NATO muníciou

Rusko, 29. decembra 2021 (AM) – Ako poznamenala tlačová tajomníčka Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSMTC) Valeria Rešetnikova v rozhovore pre RIA Novosti , Ruská federácia podpísala prvé zmluvy na novú útočnú pušku AK-19. Tento samopal je pozoruhodný tým, že bol vytvorený pre náboj štandardu NATO. Už len táto okolnosť zabezpečila…

Foto Čím ide Irán zvádzať Rusko

Irán, 20. januára 2022 (AM) – Návrh rozsiahlej strategickej dohody prináša do Moskvy iránsky prezident Ibrahim Raisi. Prečo je pre Teherán také dôležité nadviazať obchodné vzťahy s Moskvou, aké budú hlavné ťažkosti pri dosahovaní dohôd o predaji ruských zbraní Iránu a o čom budú okrem toho hovoriť lídri oboch krajín?  …

Foto Čo je za pozvaním ministra obrany Šojgua do Londýna. Vojenský expert vysvetlil skryté motívy Británie

Rusko, 20. januára 2022 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu by mal odmietnuť pozvanie svojho britského kolegu Bena Wallacea na bilaterálne rokovania v Londýne. Tento názor zdieľa vojenský ruský pozorovateľ Viktor Baranec.   Britský minister obrany Ben Wallace počas svojho prejavu v parlamente pozval ruského ministra na návštevu Londýna. Zdôraznil,…

Foto Šéf rozviedky Sergej Naryškin: Rusko má záujem o dobré susedské vzťahy s Ukrajinou

Rusko, 19. januára 2022 (AM) – Diplomati na dvoch ruských konzulátoch dostali príkaz pripraviť sa na odchod z Ukrajiny. Píše o tom New York Times s odvolaním sa na vysokého predstaviteľa Bezpečnostnej služby Ukrajiny. Spolubesedník publikácie tvrdí, že 5. januára odišlo z Ukrajiny 18 ľudí, väčšinou detí a manželiek ruských diplomatov. Z…

Video Kanada poslala na Ukrajinu jednotku špeciálneho určenia na zadržanie Ruska

Kanada, 19. januára 2022 (AM) –Kanada presunula časť špeciálnych jednotiek na Ukrajinu na pozadí stupňovania napätia vo vzťahoch Ruska a Západu, oznámila kanadská televízna stanica Global News s odvolaním sa na svoje zdroje.     https://twitter.com/CanadaFP/status/1483478289272475652 Podľa informácie televíznej stanice ide o presun „menšieho kontingentu kanadského pluku špeciálneho určenia“ . Ako…

Foto Odvetný ťah Ruska? Kremeľ zhodnotil možnosť rozmiestnenia vojenských základní blízko USA

Rusko, 18. januára 2022 (AM, Sputnik) – Tlačový hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov sa vyjadril k možnosti rozmiestnenia vojenskej infraštruktúry v niektorých latinskoamerických krajinách. Ako poznamenal Peskov, v súčasných podmienkach Moskva musí premýšľať o tom, ako zaistiť vlastnú bezpečnosť.   Pred niekoľkými dňami námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov poznamenal,…

Foto V Británii našli kandidáta na nového zo Skripaľovcov. Chce ho odstrániť super čata zabijakov KGB

Veľká Británia, 18. januára 2022 (AM) – "Žijem v neustálom strachu a myslím si, že každý deň bude môj posledný." Tieto slová bývalého dôstojníka KGB Borisa Karpičkova, ktorý teraz žije v Londýne, aktívne replikujú britské médiá. To znamená, že z Karpičkova jednoznačne robia kandidáta na nového zo Skripaľovcov. Aký je to…
Video Ukázalo sa, že ruská ponorka, ktorá „narazila“ do fregaty Kráľovského námorníctva, je britská

Veľká Británia, 20. januára 2022 (AM) – Na videu „zrážky“ medzi ruskou ponorkou a fregatou Kráľovského námorníctva bola zaznamenaná jedna nepríjemná nuancia pre Britániu. Vojenský expert H.I. Sutton hovoril o probléme videa, ktoré sa objavilo na webe.     Britské médiá oznámili, že na webe sa objavil film o 48-hodinovom love fregaty…

Foto Ako môže ruské námorníctvo vyvíjať tlak na Spojené štáty

Rusko, 18. januára 2022 (AM) – Rusko-americké konzultácie sa neskončili prakticky ničím - a veta námestníka ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Rjabkova sa toho stala jasným dôkazom. Podľa diplomata, ak budú Spojené štáty naďalej vyvíjať vojenský tlak na Rusko, môže vykonať Rusko „opatrenia v línii námorníctva“. V akom stave je…

Foto Ruská spravodajská loď sa nepozorovane priblížila k pobrežiu Veľkej Británie

Veľká Británia, 16. januára 2022 (AM) – Pred niekoľkými hodinami sa ruská vojnová loď, zatiaľ neurčeného typu, priblížila k britskému pobrežiu tak blízko, že ju mohli vidieť aj miestni obyvatelia. Súdiac podľa prezentovaných fotografií, hovoríme o prieskumnej vojnovej lodi. Plavidlu sa podarilo dostať extrémne blízko k pobrežiu Veľkej Británie z Doverského…

Foto Švédsko s napätím očakáva ruský útok – na strategický ostrov Gotland nabehla armáda s obrnencami

Švédsko, 16. januára 2022 (AM) –Na švédskom ostrove Gotland v Baltskom mori posilnili bezpečnostné opatrenia . Stalo sa tak podľa švédskeho ministerstva obrany v súvislosti so zvýšenou vojenskou aktivitou Ruska v regióne.         Od piatku v uliciach administratívneho centra ostrova - mesta Visby - hliadkuje armáda v obrnených…

Foto Záhada ponorky Kursk pokračuje. Nové odhalenia

Rusko, 15. januára 2022 (AM, Sputnik) – Ministerstvo obrany Veľkej Británie nemá záznamy o tom, že by ponorky Kráľovského námorníctva boli v oblasti katastrofy ruskej ponorky Kursk, ktorá sa 12. augusta 2000 potopila v Barentsovom mori. Redakcii ruskej agentúry Sputnik to oznámili v sekretariáte velenia Britského kráľovského námorníctva.   Už skôr…

Foto Fregata Admirál Čabanenko. Rusko dostane nový nosič riadených striel

Rusko, 13. januára 2022 (AM) – Výkonné zbrane, moderná elektronika a vylepšená plavebná spôsobilosť: podrobnosti o modernizácii veľkej protiponorkovej lode "Admirál Čabanenko" boli odhalené. Po opravách sa z veterána Severnej flotily stane skutočne „univerzálny bojovník“ a bude schopný ničiť akékoľvek pozemné a námorné ciele. Aktualizácie čakajú na ďalšie lode rovnakého typu.…

Foto Vojenské letectvo v Kuchyni má nové letiskové rádiolokátory

Slovensko, 20. januára 2022 (AM,MOSR) – 46. krídlo Kuchyňa, ako prvé zo slovenských vojenských letísk, už zabezpečuje riadenie letovej prevádzky novými letiskovými rádiolokátormi. Táto moderná a spoľahlivá technika tak konečne nahradila poruchové radary, ktorých technická životnosť skončila v roku 2015 a ich modernizácia by bola nerentabilná – rovnala by sa cene nového…

Foto Nová slovenská húfnica Zuzana zaujala gruzínsku armádu

Gruzínsko, 20. januára 2022 (AM) – Prvá kolesová samohybná húfnica Zuzana 2 bola dodaná slovenským vojakom v lete 2021. V prvej polovici decembra 2021 bolo v rámci silového kontingentu NATO v Lotyšsku nasadených niekoľko delostreleckých systémov. O Zuzanu už prejavuje záujem množstvo potenciálnych zákazníkov, vrátane Gruzínska.   https://twitter.com/i/status/1466183163135283202 "V Lotyšsku je v…

Foto Prečo Ruská federácia narýchlo rozmiestňuje rakety Iskander na Kryme

Rusko, 19. januára 2022 (AM) – Nie nadarmo sa Ruská federácia rozhodla začať na Kryme rozmiestňovať vysoko presné operačno-taktické raketové systémy „Iskander-M“.   Moskva k takýmto opatreniam pristúpila hneď po tom, čo USA odmietli prijať ruské podmienky o bezpečnostných zárukách aj o expanzii Severoatlantickej aliancie na východ. V prvom rade Rusko môže…

Video Izrael testoval nový systém protivzdušnej obrany. Video

Irán, 19. januára 2022 (AM) – Testy nového raketového systému sa uskutočnili nad centrálnou časťou Izraela. Najprv boli detegované ciele, radarové systémy vysielali údaje na riadenie paľby, potom boli na cieľ vypálené dve rakety, ktoré úspešne dokončili svoju úlohu.   https://twitter.com/i/status/1483324448069537793   Podľa izraelskej armády je systém Arrow 3 alebo Hetz-3 najpokročilejším…

Foto Rusko tieto zbrane nevyváža. Čím sú zaujímavé systémy Gibka-S a Verba?

Rusko, 17. januára 2022 (AM, Sputnik) – Obrana pozemných vojsk RF sa dostáva na novú úroveň. Čeliť leteckým útokom v prípade hypotetickej vojny bude môcť niekoľko mobilných protilietadlových systémov ovládaných z jedného miesta. Existuje aj námorná modifikácia nového systému pre protileteckú obranu menších raketových a výsadkových lodí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že…

Foto Jedným z dôvodov rýchlej porážky extrémistov v Kazachstane bolo využitie ruských komplexov Leer

Kazachstan, 17. januára 2022 (AM) – Počas rýchlej reakcie, presunu a nasadenia síl ODKB v Kazachstane sa do pozornosti novinárov dostal ruský vojenský konvoj, v ktorom sa nachádzal komplex RB-341V Leer-3. Využitie tohto unikátneho systému elektronického boja, ktorý nemá žiadna iná krajina na svete, podľa odborníkov umožnilo rýchlo poraziť kazašských radikálov.…
Video Turecko prezentuje sľubné bojové cvičné lietadlo vlastnej konštrukcie. Video

Turecko, 18. januára 2022 (AM) – Turecko pripravuje prezentáciu nového perspektívneho bojového cvičného lietadla vlastnej konštrukcie Hürjet. Ako uvádza developerská spoločnosť, predstavenie lietadla prebehne v najbližšom čase.   https://twitter.com/i/status/1481552092590448641 Spoločnosť Turkish Aerospace Industries (TAI) má v úmysle v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov predstaviť širokej verejnosti bojové cvičné lietadlo Hürjet, ktoré sa vyvíja…

Foto “Garancia zničenia.” Americký pilot zhodnotil riziká vojny s Ruskom

USA, 16. januára 2022 (AM) – Na pozadí rastúceho napätia v Európe sa americkí experti snažia pochopiť, ako sa skončí hypotetický ozbrojený konflikt medzi Ruskom a NATO. Podľa Atlantickej rady, ktorá už viac ako pol storočia radí Bielemu domu a Pentagonu, má Moskva vážne výhody.   Autorom dokumentu je Scott Cooper,…

Foto Kim: “Je to obrovský úspech”. Severná Kórea odhalila podrobnosti včerajšieho testu hypersonickej rakety

Severná Kórea, 12. januára 2022 (AM) – Kórejská spravodajská agentúra Yonhap s odkazom na Spoločný výbor náčelníkov generálnych štábov Južnej Kórey informovala o tom, že KĽDR odpálila neznámu strelu smerom k Japonskému moru. Japonská vláda sa domnieva, že to mohla byť balistická raketa. Uvádza sa, že strela dopadla mimo územia Japonska, o…

Foto Rusko na ochranu Bajkonuru pred teroristami radšej výrazne navýši rozpočet

Rusko, 11. januára 2022 (AM) – Ruské úrady zvýšia financovanie programu prevencie kriminality v kazašskom Bajkonure na 62 miliónov rubľov. v roku 2022. Z tejto sumy 58 miliónov rubľov bude určených na zabezpečenie protiteroristickej ochrany objektov mesta, uvádza sa na stránke vedenia mesta.   "V roku 2022 bude realizácia programu pokračovať. Objem…

Foto Severná Kórea priznala druhý test hypersonickej strely

Severná Kórea, 7. januára 2022 (AM) – Severokórejská tlačová agentúra CTAC vo štvrtok potvrdila údaje o odpálení rakiet v krajine z predchádzajúceho dňa. Podľa Pchjongjangu bola 5. januára úspešne otestovaná hypersonická strela, ktorá preletela asi 700 km a zasiahla cieľ. Ide o druhý test hypersonickej strely, ktorý KĽDR uskutočnila od septembra minulého roka.…

Foto Mýty o dronoch. Úvahy o víťazstve stroja nad človekom

Česko, 7. januára 2022 (AM, Sputnik) – Kedy začnú drony zabíjať ľudí podľa vlastného uváženia, bojovať medzi sebou a pripravia skúsených pilotov o prácu? Nie je možné presne odpovedať na tieto otázky. Avšak súdiac podľa všetkého, nie je to vôbec perspektíva najbližšej doby.   K prvému prípadu vojenského použitia dronov došlo…

Foto K 89. výročiu nástupu Hitlera k moci. Prečo zaň ľudia hlasovali?

Nemecko, 19. januára 2022 (AM) – Adolf Hitler sa chopil moci 30. januára 1933, keď vo voľbách do Ríšskeho snemu v júli 1932 získala jeho NSDAP 37,4 % hlasov, v novembri 1932 vyše 33 % hlasov a stala sa najsilnejšou parlamentnou stranou v Nemecku. O šesť rokov Hitler rozpúta 2. svetovú vojnu a o ďalších šesť je v nej…

Foto Špiónov Rosenbergovcov odhalila len náhoda

USA, 15. januára 2022 (AM) – Pred 71 rokmi, 6. marca 1951 sa v USA začal súdny proces, ktorý sa stal symbolom studenej vojny. Bol to súd nad manželmi Rosenbergovcami, ktorí na čele celej svojej špiónskej skupiny prezradili Sovietskemu zväzu tajomstvá americkej atómovej bomby. Aká náhoda pomohla americkej kontrarozviedke odhaliť ich a prečo…

Foto Svedok piatich vojen: Ako generál Kvašnin zachránil Srbov pred smrťou a rozhneval Jeľcina

Rusko, 14. januára 2022 (AM) – Armádny generál Anatolij Kvašnin vzbudzoval medzi kolegami rešpekt a medzi nadriadenými bol považovaný za svojvoľného muža. To mu však nezabránilo stať sa hrdinom pre celý ľud.   V Moskovskej oblasti na území „Panteónu obrancov vlasti“ sa 10. januára rozlúčili s armádnym generálom, bývalým náčelníkom generálneho…

Foto Piati československí letci RAF už nie sú nezvestní v boji

Holandsko, 13. januára 2022 (AM, MOČR) – V júni 2021 boli z lúky pri holandskej obci Hollands Kroon vyzdvihnuté trosky lietadla Vickers Wellington T2990 od 311. československej perute Britského kráľovského letectva (RAF). Na mieste dopadu sa vtedy našli úlomky kostí, kus topánky a letecké kombinézy, ktoré bolo treba priradiť jednotlivým členom…

Foto Sabotážna továreň: Ako vznikla najelitnejšia špeciálna jednotka z tímov čekistov, športovcov a cudzincov

Rusko, 9. januára 2022 (AM) – Jednotka, ktorá sa objavila krátko po začiatku vojny, sa stala predchodcom všetkých nasledujúcich sovietskych špeciálnych jednotiek. Samostatná motostrelecká brigáda pre špeciálne účely (OMSBON), vytvorená na vrchole nemeckej ofenzívy na Moskvu, sa stala jednou z najneobvyklejších jednotiek Veľkej vlasteneckej vojny. Táto tajná jednotka s prísnym výberom, osobne…

Foto Difenbachia: nacisti ňou chceli sterilizovať Rusov

Nemecko, 8. januára 2022 (AM) – Vďaka svojim vzorovaným listom je difenbachia v Nemecku jedným z najpopulárnejších kvetov. Lenže málokto pozná jej smutnú minulosť, keď sa používala na mučenie a sterilizáciu, napísal v októbri 2021 nemecký časopis Der Spiegel.     Len čo sa nacisti prebojovali na jeseň 1941 k Moskve, esesáci už rozpracúvali plány osídlenia vybojovaných…
Foto Vojna krajín proti korporáciám sa začala

Rusko, 27. decembra 2021 (AM) – Čoskoro bude ruský rozpočet doplnený o deväť miliárd. Alebo Google a Facebook z Ruska odídu. Google dostal od súdu pokutu viac ako sedem miliárd rubľov, Meta (predtým Facebook) - takmer dve miliardy.   V skutočnosti je to veľmi vážne - čo sa deje. Nejde o…

Foto Ako bude vyzerať Ku Klux Klan budúcnosti?

USA, 25. decembra 2021 (AM) – Dôvodom objavenia sa Ku Klux Klanu je občianska vojna, ktorú prehral americký juh. Nešla len po území, ekonomických výhodách a právach černochov. Vo všeobecnosti išlo o budúcnosť Spojených štátov. Obchodník-Yankee a bavlnený južanský aristokrat boli príliš odlišní na to, aby mohli spolunažívať v mieri, ich životné záujmy si…

Foto Krach hegemóna. Rekordný zločin likviduje americkú pôrodnosť

USA, 23. decembra 2021 (AM) – Tento rok sa stal v histórii mnohých miest a obcí v Amerike najsmrteľnejším. Len vo Philadelphii došlo k viac ako 520 vraždám, čím sa prelomil antirekord, ktorý sa držal viac ako 30 rokov. Medzi ďalšie mestá, ktoré už tento rok zaznamenali rekordy v oblasti vrážd, patria…

Foto Pfizer je viac utajovanejší než CIA

USA, 19. decembra 2021 (AM,FONDSK) – Americká CIA je jedným z najtajnejších oddelení americkej vlády ale aj vo vzťahu k tomuto oddeleniu sa pravidelne prijímajú rozhodnutia o zverejnení informácií. Vyžaduje to ústava USA a množstvo federálnych zákonov. Napríklad prezidentský dekrét Billa Clintona z roku 1995 nariadil Ústrednej spravodajskej službe zverejniť archívne informácie z obdobia studenej…

Foto Amerikou sa valí vlna zločinu. Zažívajú najvýraznejší nárast vrážd vo svojej histórii

USA, 18. decembra 2021 (AM) – Spojené štáty nedávno zverejnili svoje údaje o kriminalite za rok 2020 a predbežné údaje za rok 2021. Blízko národnej katastrofy.   Počet vrážd v Spojených štátoch v roku 2020 vzrástol naraz o 30 %. V ôsmich štátoch a niekoľkých metropolitných oblastiach (najmä v New Yorku) dosiahol nárast vrážd 40 percent…

Video Vzbura profesorov v Rusku: po konferencii doručili úradom sedem nepríjemných COVID ultimát

Rusko, 15. november 2021 (AM) – Vedci, lekári a ľudskoprávni aktivisti v Rusku usporiadali konferenciu o aktuálnej situácii s koronavírusom a opatreniach, ktoré štát prijal. Výsledkom podujatia bolo, že jeho účastníci doručili úradom sedem ultimát týkajúcich sa ochorenia COVID.   V Petrohrade uskutočnilo niekoľko desiatok vedcov, lekárov, právnikov a aktivistov konferenciu,…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…