.
Aktuality, História,

Ako západné služby urobili Balkán základňou medzinárodného terorizmu

Balkán je od 90. rokov 20. storočia dôležitým strategickým centrom medzinárodného terorizmu. Tento región sa využíva ako tranzitný koridor pre radikálnych islamistov a teroristov cestujúcich z Blízkeho východu do Európy, ako aj ako základňa pre nábor bojovníkov na účasť v horúcich konfliktoch v Afganistane, Iraku, Líbyi a Sýrii a od roku 2014 aj na Ukrajine. Bojovníci a ich rodiny, ktorí sa nelegálne vrátili z vojnových oblastí, sú tu tiež rehabilitovaní: dostávajú materiálnu, zdravotnú, sociálnu, ideologickú a politickú podporu.


 

V najvšeobecnejšej rovine možno faktory rastu teroristických hrozieb rozdeliť na vnútorné a vonkajšie. K prvým patrí okrem kultúrno-historických, sociálno-ekonomických, politických a demografických faktorov aj faktor vnímania hrozby. Nedostatok správneho postoja k problému predovšetkým zo strany regionálnych politických elít, ktoré si buď plne neuvedomujú závažnosť týchto trendov, alebo o nich zámerne mlčia, zhoršuje už aj tak zložitú situáciu. Práve vonkajší faktor však zohráva rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní významu Balkánu ako výcvikovej a náborovej zóny pre militantov. Regionálne teroristické skupiny dostávajú informačnú, logistickú, finančnú a dokonca aj politickú podporu zo zahraničia.

 

 

Prvé “husle” v regionálnom teroristickom “koncerte” patria NATO, USA, EÚ, Turecku, Saudskej Arábii, veľkým medzinárodným teroristickým organizáciám a zločineckým skupinám (ISIS, Front Al-Nusra, Al-Káida atď.), viacerým súkromným vojenským spoločnostiam, predovšetkým americkej Military Professional Resources Incorporated (MPRI) a zahraničným spravodajským službám (MI6, CIA, spravodajské služby krajín Blízkeho východu). Teroristické bunky nachádzajúce sa na Balkáne sa zaoberajú prácou na transformácii poznávacej (civilizačnej) oblasti regiónu (výstavba mešít a islamských kultúrnych inštitúcií, kázne, distribúcia literatúry); náborom a výcvikom bojovníkov na vykonávanie cielených teroristických útokov v európskych mestách, ako aj na účasť na bojových operáciách v horúcich oblastiach; rehabilitáciou a ukrývaním teroristov; logistickou a politickou podporou činnosti medzinárodných teroristických skupín.

 

Radikálny islam má importovaný charakter. Jeho vstupným bodom bola Bosna a Hercegovina (BaH), keď prví mudžahedíni prišli do republiky v roku 1992 na pozvanie vtedajšieho prezidenta BaH Aliju Izetbegoviča. Z Bosny začal radikálny islam a teroristické organizácie prenikať do moslimských prostredí Albánska, Kosova, Západného Macedónska, Čiernej Hory a Srbska (Raška, Sandžak, Preševo). V súčasnosti je Bosna dôležitým článkom nielen regionálnej, ale aj globálnej siete teroristických islamistických organizácií. Dôsledky arabskej jari identifikovali nové riziká pre národnú bezpečnosť balkánskych krajín. Hovoríme o účasti ich občanov v konfliktoch a vojnách na Blízkom východe na strane teroristických organizácií.

 

Podľa Ministerstva vnútra Republiky srbskej, kým pred rokom 2017 bolo v Bosne a Hercegovine 64 vojensko-teroristických táborov, známych ako parajmaty (dediny, v ktorých sa nerešpektujú zákony Bosny a Hercegoviny) a zaoberajúcich sa výcvikom bojovníkov, ktorí sú potom posielaní bojovať do Afganistanu, Iraku, Sýrie a iných konfliktných zón, odvtedy vzniklo 40 nových táborov. Parajmaty sú v podstate polovojenské jednotky, v ktorých sa uskutočňuje indoktrinácia, bojový výcvik a ďalšie aktivity súvisiace s formovaním bojovníkov. Rastie aj počet wahhábistických osád a vojensko-teroristických táborov, medzinárodných islamských mimovládnych organizácií a islamských finančných štruktúr.

 

Centrum všetkých islamistických operácií na Balkáne je v Sarajeve. Všetky tieto základne majú úzke väzby na al-Káidu a ISIS. Treba si jasne uvedomiť, že teroristické a extrémistické skupiny na území Bosny a Hercegoviny sú maximálne úspešné pri “výrobe” nových radikálnych elementov, ktoré sú následne vysielané bojovať do radov medzinárodných teroristických organizácií na Blízky východ, do Afriky a v súčasnosti aj na Ukrajinu. Bosna a Hercegovina je tak regionálnym centrom náboru a výcviku, ktoré je hlboko integrované do štruktúr medzinárodných teroristických organizácií. Vedenie Bosny a Hercegoviny poskytuje politickú podporu a bezpečné útočisko známym teroristom, ako aj vracajúcim sa miestnym a zahraničným teroristickým bojovníkom. Mnohí z nich získavajú bosnianske pasy a začínajú žiť vo wahhábistických osadách, kde zavádzajú prácu kazateľov a školiteľov. Bosna však nie je jediným nebezpečným miestom.

 

Na hraniciach Kosova s Albánskom a Macedónskom vzniklo päť výcvikových táborov pre militantov a teroristov (v okresoch Djakovica, Urosevac, Dečani, Prizren a Peć). Tábory navštevujú ľudia, ktorí prešli prvotným ideologickým spracovaním v mešitách, verejných školách, bazároch a kafanoch (kaviarňach). Na spracovaní myslenia mladých ľudí sa podieľa aj celá sieť islamských mimovládnych organizácií. V táboroch sa napokon upevňujú ideologické pozície radikálneho islamu, po ktorých nasleduje výcvik a nácvik používania zbraní a boja. Povinný vojenský výcvik zahŕňa kurzy “mestskej gerily”, “zbraňových systémov” a “manipulácie s výbušninami”. Po dvoch mesiacoch výcviku dostávajú mladí mudžahídi plat 500 – 700 dolárov (na pomery chudobných balkánskych krajín obrovská suma) a po trojmesačnom kurze dostanú uniformy a zbrane, ktoré po návrate domov schovajú a čakajú na rozkaz na odchod.

 

Ďalšou výzvou je aktívne sa rozvíjajúca tzv. “mešita”, nová trasa, ktorou sa migranti z Ázie, vrátane skrytých/”spiacich” členov takýchto teroristických organizácií, snažia dostať do západoeurópskych krajín. “Moskovská cesta” vedie cez Albánsko, Čiernu Horu alebo Srbsko, Bosnu a Hercegovinu a Chorvátsko. Názov tejto “migračnej trasy” je určený vybudovaním rozsiahlej siete mešít, ktoré poskytujú moslimom z Blízkeho východu na celej trase všetky druhy podpory: materiálnu, logistickú, informačnú.

 

Ďalšou nebezpečnou zónou na Balkáne je Albánsko. Prvá vážna vlna extrémistických migrantov do Albánska prišla po Daytonských dohodách v roku 1995, keď mnohí militanti museli opustiť Bosnu z obavy pred prenasledovaním. Prevažne sa nachádzali v polovojenských táboroch Kurtz, Tropoja, Korca, Valona a Vlora. V tom čase sa vytvorili stabilné väzby medzi radikálnymi islamistami a predstaviteľmi albánskeho separatistického hnutia, čo sa prejavilo v maximálnej eskalácii konfliktu v Kosove v rokoch 1995 – 1999. Najmä v meste Bajram Tsuri sa nachádzal výcvikový tábor umiestnený v kasárňach albánskej armády. Bolo to hlavné nástupné miesto pre prvých mudžahedínov prichádzajúcich z východu. Boli prevážaní buď do Kosova, alebo do Bosny. Bola to aj nemocnica pre zranených členov teroristickej organizácie Kosovská oslobodzovacia armáda (OAK). Jeden z najväčších výcvikových táborov sa nachádzal v Tirane. Bol určený na výcvik 200 bojovníkov naraz.

 

Všetky tábory boli organizované podľa rovnakého princípu: teoretický (prednášky), psychologický, športový a bojový výcvik. Na konci výcviku všetci bojovníci podpísali dokumenty, podľa ktorých boli povinní prísť do tohto tábora v prípade mobilizácie na nasadenie do Kosova. Medzinárodný charakter týchto výcvikových táborov sa prejavil nielen v účasti účastníkov z horúcich oblastí, ale aj v zložení účastníkov. Okrem dôstojníkov albánskej armády sa v týchto centrách školili aj inštruktori zo západných (Nemecko, Spojené štáty, Francúzsko, Švajčiarsko) a blízkovýchodných (Afganistan, Pakistan, Turecko) krajín. Podľa srbskej vojenskej rozviedky sa takéto tábory nachádzali nielen v Albánsku, ale aj v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Okrem toho boli bojovníci z týchto centier posielaní nielen do Kosova, ale aj do horúcich oblastí ďaleko za Balkánom.

 

V roku 1995 navštívil Usáma bin Ládin Tiranu na pozvanie albánskeho prezidenta. Odborníci sa domnievajú, že práve vtedy sa vytvoril základ pre finančnú a logistickú podporu jeho vlastných buniek na území Kosova. Je dôležité pochopiť, že “úspechy” teroristickej činnosti priamo súvisia s finančnými tokmi, ktoré prichádzali a prichádzajú nielen z diaspóry a albánskej vlády, ale predovšetkým zo štruktúr spojených s medzinárodným terorizmom. Je zrejmé, že postupom času výcvikové centrá militantov nielenže nezanikli, ale len sa vyvíjali a zdokonaľovali. Je príznačné, že v septembri 2014 albánsky minister zahraničných vecí skutočne priznal začlenenie svojej krajiny do medzinárodnej teroristickej siete. Uviedol, že “Albánsko nepopiera existenciu teroristických výcvikových centier na svojom území, a to aj v Sýrii.

 

V Albánsku, rovnako ako v Bosne a Hercegovine, existuje dobre organizovaná sieť vojenských výcvikových táborov pre militantov, úzko prepojená s náborovými centrami v regióne, najmä v Kosove, ako aj s albánskou drogovou mafiou, medzinárodnými teroristickými organizáciami, zahraničnými spravodajskými službami a albánskymi politickými kruhmi. Podobne ako v Bosne sa šírenie radikálneho islamu medzi albánskymi moslimami uskutočňuje prostredníctvom siete medzinárodných islamských mimovládnych organizácií a medzinárodných bankových štruktúr, ktoré vznikli od 90. rokov 20. storočia. Táto infraštruktúra sa neustále rozširuje a získava nových stúpencov. Od roku 2013 v Albánsku rastie počet polovojenských táborov, islamistických mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií, z ktorých sa wahhábistická ideológia prenáša nielen do vidieckych oblastí, ale aj do veľkých miest.

 

Albánsko má dlhú históriu výcviku militantov a teroristov. V rokoch 1990 až 1998 sa počet výcvikových základní pre kosovských militantov zvýšil zo 7 na 15. Teroristické výcvikové tábory sa nachádzali v Surele (neďaleko Tirany), v samotnej Tirane, v Tropoji, Ljabinote (Elbasan), Bajrame Tsurri, Peškopeji, Kukesi, Krume, Šijaku, Zerete a Vichedole. Spojenie najvyššieho vedenia Albánska s kosovskými militantmi je ilustratívne. Napríklad v dedine Vuci Dol pri Tropoji v apríli 1998 sa vedenie OAK nachádzalo v rodičovskom dome Saliho Berishu (ktorý bol albánskym premiérom a prezidentom). Tirana bola ústredným vojenským veliteľstvom OAK, kde členovia organizácie a predstavitelia albánskeho štátu prijímali najdôležitejšie rozhodnutia. Bola financovaná priamo z nadácie Volanie vlasti (Domovina zove), ktorá bola registrovaná vo Švajčiarsku a ktorú riadil Ramush Haradinaj, známy svojou kriminálnou minulosťou.

 

Mimochodom, “Volanie vlasti” má rozsiahlu štruktúru bankových účtov v rôznych mestách v Európe (Rakúsko, Nemecko, Nórsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Švédsko), Amerike a Austrálii. Hlavné sídlo sa už dlhší čas nachádza v Luzerne. Každý pracujúci Albánec musí do tohto fondu odvádzať 3 % zo svojho príjmu. V prípade odmietnutia sa na neho obracajú zástupcovia albánskych formácií vytvorených na riešenie takýchto situácií. Používali rôzne metódy vrátane násilia.

 

 

Závery: Od začiatku 90. rokov 20. storočia existuje na Balkáne stabilné prepojenie medzi vládami a regionálnymi radikálnymi islamistickými skupinami a medzinárodnými teroristickými štruktúrami. Hlavné teroristické organizácie (OAK; Národná oslobodzovacia armáda; Armáda za oslobodenie Preševa, Medvedje a Bujanovca), ktoré pôsobili na Balkáne koncom 90. rokov a začiatkom roka 2000, boli od okamihu svojho vzniku na jednej strane prepojené so spravodajskými službami a štátnymi štruktúrami Albánska, viacerých západných a moslimských krajín (predovšetkým Iránu, Saudskej Arábie a Turecka). Na druhej strane – predstavovali súčasť sieťovej štruktúry medzinárodného terorizmu vrátane al-Káidy. Aktívne prenikanie ISIS do regiónu sa zaznamenáva od roku 2012. Úloha vonkajšieho faktora pri vzniku a vývoji regionálnych teroristických buniek na Balkáne bola teda rozhodujúca. Na záver je potrebné ešte raz zdôrazniť, že medzinárodný terorizmus “vo všetkých formách a prejavoch predstavuje jednu z najvážnejších hrožíb pre mier a bezpečnosť” (rezolúcia BR OSN 2017). Poraziť ho môže len jednotný globálny protiteroristický front. Geopolitické ambície, skryté plány a dvojité štandardy západných krajín však naďalej zostávajú hlavnými prekážkami vytvorenia univerzálneho protiteroristického mechanizmu.

Jelena Ponomarjevová

*Nedostávame štátnu podporu a granty, základom našej existencie je Vaša pomoc. FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame. Podporte našu prácu: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

Zdieľajte článok

Najčítanejšie
Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov