Vládcovia svetového chaosu. Na vrchole sveta prebieha neľútostný boj

.

USA, 12. október 2023 (AM) – Rozvíjajúca sa Svetová kríza, ktorá sa v prípade nekatastrofického vývoja udalostí pravdepodobne pretiahne na celé XXI. storočie, bude od USA vyžadovať maximálne vypätie síl, aby zostali Svetovým pánom, kolektívnym generálnym tajomníkom kapitalistického poriadku moderného systému. A na to už sily nestačia. USA sú preťažené: nákladné geopolitické snahy; obrovský, balónovitý dlh, narastajúce hospodárske problémy. Obraz začína byť dosť pochmúrny. Amerika už nemôže dominovať svetu takým spôsobom a v takých formách, ako to robila v 90. – 00. rokoch – bola príliš široká, a tak si “roztrhla nohavice”.

 

Preto dnes americkí analytici uvažujú: niektorí, ako Charles Kapchan a Adam Mount, navrhujú akési “autonómne riadenie” – presun časti amerických policajných a trestných funkcií, ktoré zabezpečujú globálnu akumuláciu kapitálu, na “pretoriánske štáty”. Iní, ako napríklad Niall Ferguson, varujú, že k zrúteniu amerického impéria by mohlo dôjsť veľmi rýchlo – zosuvom pôdy. Spojené štáty sa dnes podobajú na Rímsku ríšu z čias Trajána a Hadriána. V prvej polovici druhého storočia po Kr. Rímska ríša dosiahla obrovskú veľkosť a musela nielen zastaviť expanziu, ale najprv prejsť na strategickú obranu a zintenzívniť výstavbu obranných valov a potom začať opúšťať dobyté územia. Prešlo sto rokov a kríza v III. storočí n. l., po ktorej sa Rím a Rimania už nikdy nestali rovnakými – vixerunt; v XXI. storočí sú všetky procesy oveľa rýchlejšie – sto rokov sa môže pokojne zmestiť do 10 – 20.

 

Na prelome XX. a XXI. storočia informovaný a vnímavý americký analytik Chalmers Johnson vo svojej trilógii “Blowback”, “The sorrows of Empire” a “Nemesis: The last days of the American Republic” predpovedal, že v XXI. storočí dostane Amerika spätný úder za to, čo urobila v druhej polovici XX. storočia, a bude musieť odísť. A teraz USA skutočne odchádzajú (nie náhodou začal Hollywood nakrúcať filmy o légiách zabudnutých na periférii Rímskej ríše), a to aj z Blízkeho východu (t. j. zo severnej Afriky a juhozápadnej Ázie). Neodchádzajú však vo všeobecnosti, ale snažia sa zmeniť formu prítomnosti z priamej na nepriamu, z usporiadanej na chaotickú.

 

Geopolitika a geoekonómia, podobne ako príroda, neznášajú prázdnotu. Američanov môžu nahradiť konkurenti – Číňania, Západoeurópania, Rusi. Ako zabezpečiť, aby bývalá zóna kontroly neprešla k našim zaprisahaným priateľom? Je to možné? Je to možné. Na začiatku bolo slovo. A to slovo bolo “chaos” – samozrejme, kontrolovaný (zdravíme vývojárov zo Santa Fe Institute a podobných štruktúr). Zdá sa, že stratégia riadeného chaosu je presne to, čo si zvolili Američania. Prečo? Túto stratégiu už použili – a úspešne.

 

Stephen Mann, vysokopostavený americký predstaviteľ, pred niekoľkými rokmi úprimne priznal, že v 80. rokoch minulého storočia USA použili proti ZSSR stratégiu riadeného chaosu a prostriedkami jej realizácie boli trhové reformy a “demokracia” ako forma politickej modernizácie. Americká logika udalostí posledných desaťročí je nasledovná: ak nemôžete priamo obsadiť určité zóny a odísť z nich, potom v nich musíte, po prvé, vytvoriť chaos a podľa možnosti rozdrobiť veľké mocenské formácie na menšie; po druhé, zorganizovať nestabilitu.

 

Pred niekoľkými rokmi novinári zaviedli slovné spojenie “globálne kmene”, ktoré zahŕňalo Anglosasov (Angličanov a Američanov), židov (Izrael a globálnu židovskú diaspóru), Číňanov a Arabov. O Araboch mám pochybnosti, ale prvé tri kmene sú pomenované správne; ich počet by som znížilen na dva, keďže prvé dva “kmene” sa za posledné dve storočia úzko prepojili. “Kmeň” je však “kmeň”, ale reálnych zoskupení, štruktúr, ktoré vedú globálny boj o moc, informácie a zdroje, je viac, asi 10 – 15 – podľa počtu globálnych finančných tokov a ich kolektívnych kontrolórov. Globálnymi hráčmi nie sú, s výnimkou (možno zatiaľ s výnimkou) Číny-žiadne štáty, ale stabilné zoskupenia, sieťové štruktúry, organizácie rádového (ako aj neo- a kvázi-radového) typu.

 

Preto keď hovorím “Spojené štáty”, nemyslím tým štát USA, ale skôr USA ako zoskupenie nadnárodných korporácií a finančno-informačných štruktúr, ako zónu pôsobenia takýchto štruktúr – predovšetkým Federálneho rezervného systému. Domnievam sa, že národný štát USA sa nedožil ani dvoch rokov pred 200. výročím svojho vzniku: v dôsledku plazivého prevratu v rokoch 1963 – 1974, ktorý sa začal atentátom na Kennedyho (ktorý si vzal na mušku FED) a skončil impeachmentom Nixona, sa USA stali predovšetkým zoskupením nadnárodných korporácií, finančných oligarchií a ich nadnárodných štruktúr (napr. Trilaterálnej komisie). Je príznačné, že od roku 1976 až do zvolenia Trumpa nebol ani jeden prezident USA z východného pobrežia, všetci prezidenti boli buď z juhu, alebo zo západu a všetci boli úzko prepojení s nadnárodnými korporáciami .

 

Víťazstvo zoskupenia nadnárodných korporácií nad národným štátom je porážkou východného (atlantického) establishmentu USA. Moderný svet je tak organizovaný, že jedna štruktúra ako svetový hráč môže zastupovať niekoľko štátov (alebo vo všeobecnosti, ako Vatikán, nezastupuje žiadne konkrétne štáty) a jeden a ten istý štát môže byť zastúpený viacerými hráčmi patriacimi do rôznych nadnárodných zoskupení alebo rádov.

 

Z toho vyplýva, po prvé, rozvoj zásadne nových foriem skrytej zahraničnej politiky, ktoré sa výrazne líšia od skrytej politiky minulosti; po druhé, rozvoj skrytej “zahraničnej politiky” – tak je to v množnom čísle. Subjektmi skrytej zahraničnej politiky sú integrované zoskupenia nadnárodných korporácií, špeciálnych služieb, finančných, náboženských, informačných a akademických štruktúr rôznych krajín. Korporatokracia je na rozdiel od štátno-monopolnej buržoázie nadnárodná (supra-) a zároveň infranacionálna. Hráči svetovej platformy predstavujú rôzne sily – je to americký, anglo-holandský a židovský medzinárodný kapitál, je to Vatikán, staré a nové štruktúry rádového typu, rádovo-sieťové organizácie (napríklad takzvaná “Skupina”, ktorej základy položil Rhodes, stúpenec myšlienky anglo-amerického establishmentu; to, čo sa nazýva “Čierna internacionála”, ktorá sa zdá byť čoraz aktívnejšia). Ich ekonomickým integrátorom sú offshorové zóny od londýnskej City po Bahamy a ich politickým integrátorom sú kluby a komisie (Bilderberg, Trilaterála a tie, o ktorých ešte nevieme alebo len tušíme, že počítajú ako Urban Leverrier “vypočítal” Neptún).

 

Integrácia rôznych svetových (od 80. rokov 20. storočia globálnych) hráčov nevylučuje rozpory a ostré konflikty medzi nimi. Napríklad v rokoch 1929 – 1931 riaditeľ Anglickej centrálnej banky Montague Norman “uzavrel” Britské impérium (25 % svetového trhu) pred zvyškom sveta, čím zasadil vedomý a silný úder USA. Práve tento rozpor zohral obrovskú úlohu pri vypuknutí druhej svetovej vojny a viedol veľkú časť americkej elity k tomu, aby si za prioritu stanovila úlohu podkopať zničenie britského impéria. (Vrátane obdobia druhej svetovej vojny, nehovoriac o povojnovom období – Allen Dulles sa k tomu vyjadril jednoznačne – a zďaleka nebol jediný).

 

Štruktúry a zoskupenia, do ktorých sú páni svetovej hry organizovaní, vedú medzi sebou neľútostný boj, ale boj podľa určitých pravidiel. Aspoň doteraz to tak bolo. Zachovajú sa tieto pravidlá, keď sa boj o budúcnosť v krízových podmienkach nevyhnutne vyostrí? Existujú pochybnosti. Hlavným cieľom je vytvoriť nový svetový poriadok, v ktorom si súčasní “páni finančných kruhov” zachovajú svoju moc a privilégiá, zredukujú počet obyvateľov planéty a pokúsia sa zaviesť prísnu kontrolu kvázi kastového typu nad tými zvyšnými pomocou bankových kariet, zabudovaných biočipov, prípadne premenou na bytosti iného sociobiologického typu.

 

Problémy západnej elity sú čoraz vážnejšie. Formoval ju kapitalistický systém, éra kapitalizmu, kresťanstvo a európska civilizácia. Kapitalistická epocha sa však končí, kapitalizmus sa rozkladá, európska civilizácia sa zdá byť prežitá, biely človek, jej nositeľ, nereprodukuje svoj druh, katolicizmus sa zmenil na nábožensko-finančný Vatikán, biblický projekt ako prostriedok ovládania más prakticky nefunguje. Západná elita začína vykazovať známky nedostatočnosti a dokonca degenerácie à la Buddenbrokes, len namiesto štyroch generácií sú tu štyri storočia.

 

Inými slovami, v podmienkach krízy sa hra akoby začína odznova. Dokáže sa západná elita znovu vytvoriť v súlade s novými podmienkami, obnoviť sa a vytvoriť nové formy (seba)organizácie? Nové poznanie sveta a človeka ako psychohistorickú zbraň? Stredná Ázia môže v 21. storočí zohrávať osobitnú úlohu. Slová, ktoré o Afganistane kedysi vyslovil básnik Ikbal (“srdce Ázie”) a lord Curzon (“kapitánsky mostík Ázie”), sa naň dajú aplikovať aj dnes. Preto americký pokus vstúpiť do Afganistanu nie je náhodný. Ďalšia vec je, že Američania, podobne ako Rusi, sa nepoučili z britskej lekcie z histórie a strčili nos do krajiny, ktorá sa nie náhodou nazýva “cintorín impérií”.

 

V roku 2003, keď isté sily práve začínali vytvárať ohnisko nestability v Strednej Ázii, som v článku napísanom v ruštine a angličtine nazval túto novú úlohu regiónu “Stredná Ázia-2 centralita”. Pod “centralitou-1” som myslel obdobie od polovice druhého tisícročia pred Kristom (objavenie sa Indoeurópanov na svojich vozoch v oblasti severného Čierneho mora, ktoré spôsobilo krízu v 12. storočí pred Kristom a prevrátilo Stredomorie) do 13. – 14. storočia po Kristovi, keď mongolské výboje prevrátili celý Starý svet. Počas týchto troch tisícročí viedli veľké zmeny v Strednej Ázii, vznik tamojších nomádskych a polo nomádskych mocností a migrácie z východu na západ v konečnom dôsledku k reštrukturalizácii celého oikuménu.

 

V XVII-XVIII stor. Rusko a čchingská Čína stlačili Strednú Áziu do zovretia, čím výrazne obmedzili jej schopnosť ovplyvňovať svet alebo dokonca mať v ňom nejaký vážny význam. Rusko si dokázalo udržať svoju časť Strednej Ázie až do konca dvadsiateho storočia, ale po rozpade ZSSR začala Stredná Ázia opäť zohrávať vážnu úlohu vo svetovej geopolitike a geoekonomike (“centralita 2”), ale už nie ako zdroj zmien, ale ako geopolitická platforma na vytváranie problémov pre Irán, Rusko, Indiu a Čínu.

 

V súvislosti s novou centrálnou pozíciou Strednej Ázie budú zainteresované sily a štruktúry robiť všetko pre to, aby sa ohnisko nestability rozšírilo z “úzkej”, “malej” Strednej Ázie do Veľkej Strednej Ázie (Veľká Stredná Ázia zahŕňa okrem spomínaných aj iránsku provinciu Chorásán, indický Kašmír, Mongolsko, v Číne Tibet, Čching-chaj, Sin-ťiang-Ujgurský okres a Vnútorné Mongolsko), čím sa vytvoria problémy predovšetkým pre Čínu;

 

Po druhé, spojiť blízkovýchodné ohnisko nestability so stredoázijským, vytvoriť obrovský pás, oblúk, vír alebo, ak chcete, čiernu dieru chaosu v Starom svete, v Eurázii, aplikovať stratégiu organizovaného chaosu na Heartland. Parafrázujúc Mackindera môžeme povedať: kto dnes chaotizuje Heartland, chaotizuje celý svet, a tak ním manipuluje. Iná otázka je, či bude celý svet súhlasiť s tým, aby bol chaotizovaný?

 

Samozrejme, veľmajstrov svetovej šachovej hry je veľmi ťažké prekonať. Je však možné – celkom v duchu De Bonovho “laterálneho myslenia” – ísť aj opačným smerom, a to odstrániť figúrky zo šachovnice a zasiahnuť ľstivého veľmajstra samotnou šachovnicou. Adekvátna reakcia amatéra na profesionála! Nehovorím o tom, že po prvé, chaos vypúšťa z fľaše také gény, ktoré môžu zničiť majstra-šachistu. Po druhé, žiadny veľmajster nedokáže vypočítať všetky možnosti. Preto tento článok ukončím príkladom z dejín štátu, ktorým som začal – Rímskej ríše.

 

Rok 451. Rimania pod vedením svojho posledného veľkého generála Aecia a ich spojenci Vizigóti pod vedením Teodoricha (predobraz Tolkienovho kráľa Teodéna) bojovali proti Hunom v bitke na Katalaunských poliach (predobraz bitky na Pelinorských poliach z Pána prsteňov). Po prudkom daždi Attila ustúpil, ale na druhý deň Aecius v bitke nepokračoval. Vypočítal si perspektívu: Teodorich – spojenec nespoľahlivý a v budúcich prípadoch vrátane vnútrorománskeho Attilu môže byť užitočný. Aecius, zdá sa, vypočítal všetko – okrem jedného: nevedel, že cisár Valentinián III. už prikázal po návrate do Ríma ho zabiť. Kalkulujú Páni svetového chaosu s tým, že v lone ich spoločnosti, ako “mimozemšťania”, “mimozemšťanky”, v ľudskom organizme už dozrieva prichádzajúci Attila? A ako zistiť, či nevybuchne zvnútra, globalizátormi vytvorený Nový svetový poriadok chaosu v tej chvíli, keď sa bude zdať, že Nový svetový poriadok chaosu sa stáva skutočnosťou, čo?

Andrej Fursov

*Google aj FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame.

Podporte našu prácu: SK72 8360 5207 0042 0698 6942


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Izrael oznámil, že zabili veliteľov práporov Hamasu, veliteľov rôt a mnoho bojovníkov

Izrael, 4. december 2023 (AM) - Izrael napadol južnú časť pásma Gazy. 3. decembra bol oznam v The Time of Israel: Izraelská armáda v nedeľu potvrdila, že rozšírila svoju pozemnú ofenzívu na juh pásma Gazy a prisľúbila, že bude viesť kampaň s rovnakou intenzitou ako na severe Gazy, kde boje…

Foto Namiesto Ukrajiny – Ukrajinistan? USA chcú využiť banderovcov v partizánskej vojne proti Rusku

USA. 4. decembra 2023 (AM) - Vedenie USA sa bude snažiť predĺžiť konflikt na Ukrajine na čo najdlhší čas, aby nakoniec zlikvidovalo Rusko. Uviedol to plukovník americkej armády vo výslužbe Douglas McGregor, ktorý naplánoval niekoľko veľkých vojenských operácií. Podľa neho sa teraz hovorí o tom, že západná Ukrajina sa zmení na…

Foto Teherán-43: vojensko-diplomatická dráma a operácia Overlord

Rusko, 4. december 2023 (AM) - Pred 80 rokmi sa spojenci dohodli na otvorení druhého frontu. Druhá svetová vojna bola krátkym obdobím, keď sa Západ a Východ obrátili proti sebe. Spájala ich strašná hrozba - krvavý nemecký nacizmus. Traja vládcovia rôznych národností, názorov a zámerov - Josif Stalin, Franklin Roosevelt…

Foto Sovietska Stredná Ázia očami bývalého maďarského vodcu Mátyása Rákošiho

Maďarsko, 4. december 2023 (AM) - Antisovietsky nacionalizmus sa rozvíjal postupne, ale vytrvalo, okrem iného podporovaný voluntaristickou politikou Zväzového centra. V súvislosti s tendenciami faktickej eliminácie zväzových orgánov z kontroly nad situáciou v stredoázijských republikách a nad činnosťou miestnych vedúcich štruktúr od druhej polovice 50. rokov 20. storočia je zaujímavé…

Foto Ruské sily uskutočnili útoky na vojenské zariadenia od Charkova po regióny Ivano-Frankivsk

Rusko, 4. december 2023 (AM) - V noci 4. decembra začali ruské ozbrojené sily ďalšiu sériu útokov na ciele na územiach kontrolovaných kyjevským režimom. Útoky mali kombinovaný charakter: útočné drony boli najprv vystrelené na niekoľko cieľov, potom, po detekcii protivzdušnej obrany, "vstúpili do akcie" rakety, ktoré, ako vieme, "skončili už…

Foto Keď Západ hovorí o práve pre Ukrajinu – Srbsko si uvedomuje, že ide o dvojaký meter

Srbsko, 4. december 2023 (AM) – Srbský politik a diplomat Vuk Jeremič hovoril s kp.ru o globálnych problémoch súčasnosti. Po smrti bývalého ministra zahraničných vecí USA Henryho Kissingera je na "druhej strane" čoraz menej medzinárodných expertov, ktorí adekvátne hodnotia realitu. Jedným z takýchto ľudí je Vuk Jeremič, ktorý sa narodil…

Foto Nikolaj Starikov o konfrontácii so Západom: “Zmluva prestala existovať”

Veľká Británia, 9. november 2023 (AM) - Krajiny Severoatlantickej aliancie sa prestávajú zúčastňovať na Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Oznámili to predstavitelia oficiálneho Londýna. Ruský verejný činiteľ, spisovateľ a historik Nikolaj Starikov vysvetlil, prečo Západ po Rusku od zmluvy odstúpil. "Pozorujeme zaujímavý obraz. Okamžite po odstúpení Ruska od zmluvy…

Foto Na severe Kosova prebieha boj

Kosovo, 25. september 2023 (AM) - V okolí dediny Banjska a neďalekého kláštora bojuje v súčasnosti takzvaná "kosovská polícia" so skupinou maskovaných ozbrojencov. Podľa rôznych správ bol zabitý jeden príslušník kosovskej polície a traja neidentifikovaní muži, ktorí sa postavili separatistom. Incident sa začal skoro ráno, keď dve nákladné autá s…

Foto Newsweek: Nová vojenská taktika NATO na Ukrajine zlyháva

.USA, 7.august 2033 (AM) - Nová taktika Západu na Ukrajine, uplatňovaná v ozbrojených silách Ukrajiny, zlyháva kvôli neschopnosti ozbrojených síl Ukrajiny dominovať vo vzduchu a obrovskému nedostatku skúseného personálu. Uviedli to analytici amerického týždenníka Newsweek. Podľa expertov bola stratégia NATO dobrá len teoreticky. "Stratégia aliancie nebola nikdy skutočne otestovaná v konflikte…

Foto Tri fázy misie Pégase 2023 v Indopacifiku

Indopacifik, 12.júl 2023 (AM) - Francúzsko vyslalo vojenské lietadlá do Indopacifiku v rámci misie Pégase 2023 v súvislosti s napätím v regióne. Misia Pégase 2023, ktorú vykonávajú francúzske vzdušné a kozmické sily, prebieha v troch hlavných fázach od 25. júna do 3. augusta. Zapojí sa do nej 19 bojových lietadiel…

Foto Bujakevič: “Za posledný mesiac bolo zničených 16 tankov Leopard”

Rakúsko, 9.júl 2023 (AM) - Vyhlásenie M. V. Bujakeviča, zástupcu stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OBSE, pre Stálu radu OBSE (6.júla 2023) o pokračujúcich zločinoch kyjevského režimu a nebezpečnej politike krajín západnej aliancie zameranej na eskaláciu napätia: Napraviť prehnané očakávania zahraničných manipulátorov kyjevského režimu od zbraní NATO, ktoré nemôžu a…

Foto Čínska armáda študuje ruskú taktiku na Ukrajine

Ukrajina, 4.júl 2023 (AM) - Čínska armáda aktívne študuje ruskú taktiku na Ukrajine s cieľom kryť obrnené jednotky a používať bezpilotné lietadlá - SCMP. Na cvičení brigády 82. armádneho zboru ČLA v provincii Hebei sa na boj proti nepriateľom vybaveným prenosnými protilietadlovými a protitankovými raketami používali prieskumné bezpilotné lietadlá. Veliteľ…
Video Rusko začína doháňať náskok Ukrajiny v automatických guľometných platformách

Slovensko, 4. december 2023 (AM) - Ruský telegramový kanál "Lovci hláv..." je účinná mediálna platforma v informačnej vojne na ukrajinskom bojisku. Môže prispieť k víťazstvu Ruska aj k porážke Ukrajiny. Na obidva prístupy mu stačí maličkosť - otvoriť diskusiu. A nevyhýbať sa citlivým témam.   Jednou z takých je aj…

Foto Súboje ostreľovačov: Jakutskí lovci proti Banderovým strelcom

Rusko, 27. november 2023 (AM) – Niet pochýb o tom, že v ozbrojených silách Ruskej federácie je skutočne čoraz viac vynikajúcich ostreľovačov, najmä preto, že, ako sa hovorí, veľká história ruskej armády zaväzuje. Nie je to tak dávno, splnomocnenec Ďalekého východného federálneho okruhu Jurij Trutnev, ktorý odpovedal na otázku o…

Foto Pištoľ Wildey Survivor – prvá, veľká, originálna

USA, 17. november 2023 (AM) - Wildey Survivor bola prvá veľkokalibrová pištoľ určená pre lovecké účely a športovú streľbu. Zvláštny dizajn a vysoký výkon z nej urobili ikonu zbrojárskeho priemyslu a medzinárodnej filmovej scény ako skutočného kultového objektu. Predtým, ako začal vládnuť Desert Eagle, nastal čas pištole Survivor.     Zbraň Wildey…

Foto Marlin Model 1894 Classic. Legendárna páková opakovačka je späť

USA. 11.november 2023 (AM) – Firma Ruger Firearms znovu uvádza na trh legendárnu pákovú opakovaciu pušku Marlin Model 1894 Classic, ktorá si zachováva svoje tradičné vlastnosti. Vďaka tomu je to ikonická puška vyrobená presnými výrobnými postupmi. Spoločnosť Marlin Firearms v roku 2007 získala spoločnosť Remington Outdoor Company a v roku 2020 s…

Foto Ruskí ostreľovači v zóne špeciálnej operácie dostali novú dávku vysoko presných pušiek Raptor

Rusko, 10. november 2023 (AM) – Nová várka vysoko presných ostreľovacích pušiek Raptor Tactical .338 LM išla do zóny špeciálnej operácie, povedal Jaroslav Tabolský, generálny riaditeľ spoločnosti BespokeGun. Ruskí ostreľovači v zóne operácie dostali novú dávku ostreľovacích pušiek Raptor komorovaných pre .338 LM (8,6x70 mm). Ako už bolo uvedené, tieto pušky…

Foto Od Valu po Slonoboj. Ručné strelné zbrane ruských špeciálnych síl

Rusko, 7. november 2023 (AM) –Na piateho novembra pripadá v Rusku sviatok Deň vojenského prieskumníka, ktorý je zviazaný so založením dňa 5.11.1918 organizácie Registračné riaditeľstvo na koordináciu úsilia všetkých spravodajských agentúr Červenej armády, ktorá bola predchodkyňou dnešnej Hlavnej správy rozviedky GRU. Ako je známe, tento rok bol sviatok oslávený v predstihu…

Foto Ruské sily uskutočnili útoky na vojenské zariadenia od Charkova po regióny Ivano-Frankivsk

Rusko, 4. december 2023 (AM) - V noci 4. decembra začali ruské ozbrojené sily ďalšiu sériu útokov na ciele na územiach kontrolovaných kyjevským režimom. Útoky mali kombinovaný charakter: útočné drony boli najprv vystrelené na niekoľko cieľov, potom, po detekcii protivzdušnej obrany, "vstúpili do akcie" rakety, ktoré, ako vieme, "skončili už…

Foto Rusi útočili na základňu námorníctva v Očakive. Porošenkovi nedovolili utiecť z Ukrajiny

Ukrajina. 3. decembra 2023 (AM) - Ruské jednotky pokračujú v nočných útokoch na vojenské zariadenia na Ukrajine, dnešná noc nebola výnimkou, sirény náletov sa rozozvučali nad mnohými ukrajinskými regiónmi. Uvádzajú to ruské a ukrajinské zdroje. Sirény náletov na Ukrajine sa rozozvučali v prvej hodine rána, objavili sa správy, že ruské kamikadze…

Foto “Minsk-3? Kto a prečo tlačí Ukrajinu k rokovaniam s Ruskom?

Rusko, 3. december 2023 (AM) – NATO sa snaží predstierať, že naďalej pomáha Ukrajine, ale tajne indoktrinuje Kyjev, že na uzavretie mieru nebude vhodnejší čas. Ukrajine sa hovorí: je čas ukončiť tento konflikt, čas nekonečnej podpory zo strany Západu sa skončil, Rusko túto vojnu vyhralo a my tento výsledok nijako…

Foto Armáda EÚ sa pripravuje na vojnu!

Rusko, 3. december 2023 (AM) – Rusko šetrí "Kalibre" a USA si pripravujú predmostia: Ako sa zmení ukrajinský konflikt? Dokážu návštevy Kyjeva ministrov z Európy a Ameriky oživiť prúd pomoci Ukrajine? Ako sa menia plány Západu ohľadne Ukrajiny a môže si Rusko za tejto situácie dovoliť exportovať zbrane do zahraničia? V redakcii…

Foto Ukrajina zinscenovala výbuchy na železničnej trati na medzi Ruskom a Čínou

Rusko, 2. december 2023 (AM) – Ukrajina zinscenovala dva výbuchy na železničnej trati na Sibíri, ktorá slúži ako kľúčový obchodný kanál medzi Ruskom a Čínou - SCMP s odvolaním sa na ukrajinské masmédiá Ukrajinská bezpečnostná služba uskutočnila operáciu s cieľom vyhodiť do vzduchu vlaky s palivom na železničnej trati Bajkal -…

Foto Seymour Hersh: Vrchný veliteľ Zalužnyj začal rokovania s Ruskom o prímerí bez súhlasu Zelenského

Ukrajina. 2. decembra 2023 (AM) - Americký investigatívny novinár Seymour Hersh urobil nové vyhlásenia, ktoré priťahujú osobitnú pozornosť. Na začiatok si pripomeňme, že Hersh raz publikoval výklad, v ktorom označil Spojené štáty americké za vinníka výbuchov na plynovodoch Nord Stream. Potom americké úrady začali Hersha vyvracať a prostredníctvom kontrolovaných médií publikovali…
Foto Búrka v Čiernom mori poskytla možnosti na útok na prístav Sevastopoľ

Rusko, 30. november 2023 (AM) – "Nedávne búrky v Čiernom mori vážne poškodili ruskú obranu pri vstupe do prístavu Sevastopoľ na Kryme" - túto tézu šíria západné zdroje. Samozrejme, ruská námorná základňa na polostrove je pre Západ ako kosť v hrdle. Preto taká nenávisť a neutíchajúca túžba škodiť. Dnes má krymská…

Foto Na americký torpédoborec zaútočila raketa v Arabskom mori

USA, 27. novembra 2023 (AM) - Na torpédoborec amerického námorníctva zaútočila raketa v Arabskom mori Centrálne velenie USA uviedlo, že útok prišiel z oblastí Jemenu kontrolovaných skupinou Húsíov. V noci 27. novembra boli vypálené dve balistické rakety na americký torpédoborec Mason, ktorý reagoval na núdzové volanie z tankera Central Park v…

Foto Ruské výsadkové lode budú posilnené systémom protivzdušnej obrany Tor-M2KM

Rusko, 23. november 2023 (AM) – Veľké pristávacie lode ruského námorníctva pôsobiace v Čiernom mori posilnili svoju protivzdušnú obranu pomocou protilietadlových raketových systémov krátkeho dosahu Tor-M2KM. Informuje o tom informovaný zdroj. Pristávacie lode, ktoré sa zúčastnili špeciálnej operácie, dostali bojové moduly systému protivzdušnej obrany Tor-M2KM na ochranu pred leteckými útokmi, rozhodnutie…

Foto Od Kaukazu po Indický oceán: Západ by chcel narušiť koridor Sever – Juh

USA, 23. november 2023 (AM) - Horná komora amerického Kongresu 16. novembra schválila tzv. proarménsky návrh zákona S. 3000 (zákon o arménskej ochrane z roku 2023), ktorý zbavuje Azerbajdžan vojenskej podpory. 3000 (Arménsky zákon o ochrane z roku 2023), ktorý zbavuje Azerbajdžan jeho vojenskej podpory, ktorá podľa niektorých odhadov dosahovala…

Foto Ponorky Borej „počujú“ pod vodou lepšie ako americké krížniky

Rusko, 22. november 2023 (AM) – Ruské strategické atómové ponorky typu Borej majú výkonnejší hydroakustický systém a preto "počujú" zvuky z 1,5 krát väčšej vzdialenosti ako americké ponorkové krížniky, hovorí sa v článku najnovšieho vydania časopisu "Arsenal Otečestva".     "Jedným z inovačných prostriedkov prevahy ponorkových krížnikov triedy Borej je…

Foto Britská prísne tajná jadrová ponorka so 140-člennou posádkou takmer havarovala v Atlantiku

Spojené kráľovstvo, 20. november 2023 (AM) - Britská prísne tajná jadrová ponorka triedy Vanguard so 140-člennou posádkou takmer havarovala, pretože omylom klesla do príliš nebezpečnej hĺbky po tom, čo jej zlyhal hĺbkomer, píše denník Sun. Správa uvádza, že "najhoršia ponorková katastrofa v histórii námorníctva od druhej svetovej vojny bola tesne odvrátená". Príčinou…

Foto ISDM Zemledelje začína dominovať bojisku na Ukrajine

Ukrajina. 2. decembra 2023 (AM) - Budúcnosť pre systém ISDM Zemledelje predvídal autor od svojich prvých článkov pre Armádny magazín, dokonca ešte istú dobu predtým. Aktuálne to vyzerá tak, že predpoveď sa definitívne napĺňa, lebo je použitý optimálne, na blokovanie príjazdov do Avdejevky, presne ako to autor napísal už v apríli…

Foto Smerč: Raketový systém dokonalej deštrukcie

Rusko, 1. december 2023 (AM) – Dvanásť 8-metrových "rúrok" vystreľujúcich rakety kalibru 300 mm o hmotnosti 800 kg. Najvyššia presnosť pri streľbe, ktorá vám umožňuje pokryť celé oblasti vo vzdialenosti asi 100 km ohňom a nenecháva žiadnu šancu pre tých, ktorí sú v týchto oblastiach, aby sa ukryli. Tí, ktorí…

Foto Prvá potvrdená strata ruského transportéra Plastun

Ukrajina, 26. novembra 2023 (AM) - Nepríjemná a v podmienkach opotrebovávacej vojny nevyhnutná udalosť postihla ruskú armádu, ktorá prišla o jeden zo svojich nových ľahkých pásových transportérov Plastun-SN.   Tieto vozidlá len nedávno a v malom počte boli zaradené do výzbroje a bojovo nasadené. Podľa priebežných správ bolo prevzatých 14 kusov…

Video Vážny moment vojny. Odmietla Ukrajina obrnené vozidlá Bastion?

Ukrajina. 17.november 2023 (AM) – Dňa 12.11.2023 sa s prispením zdrojov pod možnou kontrolou azerbajdžanskej rozviedky začala rozširovať informácia, že v gruzínskom prístave Poti má kotviť loď, ktoré vezie Arménsku vyše 20 francúzskych obrnených vozidiel Bastion. To by samo osebe nebola veľká senzácia, len vznikla otázka, akým spôsobom sa tieto vozidlá…

Foto Vážny moment vojny. Ruská armáda dostáva stovky čínskych terénnych vozidiel

Rusko, 16. november 2023 (AM) - Ruská armáda do 10.11. 2023 prevzala prvých 537 kusov čínskych terénnych vozidiel Aodes (Odes) Desertcross 1000-3, v decembri 2023 obdrží ďalších 500 kusov a v prvom kvartáli 2024 je naplánovaná dodávka ešte 1090 kusov. Toto sa nedá interpretovať inak ako priama, zatiaľ neletálna vojenská pomoc…

Foto “Spustili na nás lov.” Kto je nočnou morou ukrajinských tankistov?

Ukrajina. 15.november 2023 (AM) – V doneckom smere Ozbrojené sily Ukrajiny už mnoho rokov vytvárajú silné opevnenia. Ruské jednotky však postupujú. Najmä vďaka leteckým prieskumným lietadlám a prevádzkovateľom dronov FPV. O ich každodennom boji - v správe RIA Novosti.   V slabo osvetlenom suteréne zničeného domu vyzerá atmosféra skôr ako počítačový…
Foto Termity útočia. Rusko spúšťa masovú výrobu bezpilotných útočných vrtuľníkov

Rusko, 30. november 2023 (AM) – Rusko začalo sériovú výrobu bezpilotného útočného vrtuľníka MDP-01 Termit, informuje agentúra Interia. Tento nový stroj je schopný odpaľovať vysoko presné laserom navádzané rakety. Počas konfliktu na Ukrajine sme už videli mnoho rôznych modelov UAV, prieskumných aj takzvaných "kamikadze". Bezpilotné lietadlá podobné útočným vrtuľníkom sú však…

Foto Najmodernejší ruský požiarny vrtuľník Ka-32A11M absolvoval zahraničný debut v Dubaji

Rusko, 27. november 2023 (AM) – Rusko predstavilo na výstave v Dubaji novú požiarnu verziu vrtuľníka Ka-32A11M, ktorý má podstatné vylepšenia oproti verzii Ka-32A11VS. Ide predovšetkým o nové ruské motory s digitálnym riadiacim systémom, digitálny letový a navigačný systém, moderné hasičské a záchranárske vybavenie.   Simulovaný požiarny útok troch vrtuľníkov…

Foto Chystá Rusko zimnú ofenzívu dronov?

Rusko, 22. november 2023 (AM) – Po porážke ukrajinskej protiofenzívy ruské vojská pokračovali v útočnom úsilí v smere na Kupjansk, prípadne Liman, proti skromným územným ziskom ukrajinského pomocného úderu v okolí Arťomovska/Bachmutu a menej očakávane aj v okolí Avdejevky. Vyhli sa tak na západe očakávanej operačnej prestávke, ktorá mala byť…

Foto Ruské unikátne zbrane

Rusko, 18. november 2023 (AM) – Americký časopis Military Watch Magazine (MWM) napísal, že NATO značne zaostáva za Ruskom v kvalite i kvantite protilietadlových rakiet. Rusko má totiž protilietadlovú raketu 40H6, ktorej sa nič nevyrovná. A čo sa týka kvantity munície pre PVO, Rusko jej vyrába viac, ako štáty NATO dovedna.  …

Video Video zničenia bojového vozidla Bradley odhaľuje ruské inovácie na obídenie ukrajinskej obrany

Ukrajina. 15.november 2023 (AM) – Vybavenie Ozbrojených síl Ukrajiny je bezbranné proti vylepšenému ruskému dronu Lancet. V sieti sa objavilo video, ktoré ukazuje, ako dron zasiahne ukrajinské bojové vozidlo pechoty špeciálnou muníciou, ktorá exploduje v určitej vzdialenosti od cieľa, a nie pri náraze. Zdá sa, že vylepšená verzia ruského dronu…

Foto Prečo USA oživujú technológiu lietajúcich krídel

USA, 15. november 2023 (AM) - V Spojených štátoch bol testovaný bombardér B-21 Raider, vytvorený v súlade so schémou "lietajúceho krídla". Po dlhú dobu bola táto technológia považovaná za slepú uličku vývoja letectva, ale moderné pilotné systémy vdýchli nový život kedysi zabudnutému vývoju. Čo chcú USA dosiahnuť novým modelom lietadla…

Foto Namiesto Ukrajiny – Ukrajinistan? USA chcú využiť banderovcov v partizánskej vojne proti Rusku

USA. 4. decembra 2023 (AM) - Vedenie USA sa bude snažiť predĺžiť konflikt na Ukrajine na čo najdlhší čas, aby nakoniec zlikvidovalo Rusko. Uviedol to plukovník americkej armády vo výslužbe Douglas McGregor, ktorý naplánoval niekoľko veľkých vojenských operácií. Podľa neho sa teraz hovorí o tom, že západná Ukrajina sa zmení na…

Foto Teherán-43: vojensko-diplomatická dráma a operácia Overlord

Rusko, 4. december 2023 (AM) - Pred 80 rokmi sa spojenci dohodli na otvorení druhého frontu. Druhá svetová vojna bola krátkym obdobím, keď sa Západ a Východ obrátili proti sebe. Spájala ich strašná hrozba - krvavý nemecký nacizmus. Traja vládcovia rôznych národností, názorov a zámerov - Josif Stalin, Franklin Roosevelt…

Foto Sovietska Stredná Ázia očami bývalého maďarského vodcu Mátyása Rákošiho

Maďarsko, 4. december 2023 (AM) - Antisovietsky nacionalizmus sa rozvíjal postupne, ale vytrvalo, okrem iného podporovaný voluntaristickou politikou Zväzového centra. V súvislosti s tendenciami faktickej eliminácie zväzových orgánov z kontroly nad situáciou v stredoázijských republikách a nad činnosťou miestnych vedúcich štruktúr od druhej polovice 50. rokov 20. storočia je zaujímavé…

Foto Keď Západ hovorí o práve pre Ukrajinu – Srbsko si uvedomuje, že ide o dvojaký meter

Srbsko, 4. december 2023 (AM) – Srbský politik a diplomat Vuk Jeremič hovoril s kp.ru o globálnych problémoch súčasnosti. Po smrti bývalého ministra zahraničných vecí USA Henryho Kissingera je na "druhej strane" čoraz menej medzinárodných expertov, ktorí adekvátne hodnotia realitu. Jedným z takýchto ľudí je Vuk Jeremič, ktorý sa narodil…

Foto Rodinné oligarchické systémy nemajú šancu zvíťaziť

Rusko, 4. december 2023 (AM) - Pred 80 rokmi sa odohrala jedna z hlavných, ak nie hlavná bitka dvadsiateho storočia - bitka pri Kursku -, ktorá zavŕšila zlom vo Veľkej vlasteneckej vojne, a tým aj v druhej svetovej vojne. Pred 110 rokmi sa prvá svetová vojna ešte nezačala, ale jej…

Foto Ruskí systémoví liberáli priznali množstvo chýb, ale zďaleka nie všetky

Rusko, 4. december 2023 (AM) – Mnohé z liberálnych myšlienok majú stále silu štátnych rozhodnutí. Už viac ako tridsať rokov počúvame liberálnych ekonómov hovoriť: "nemusíme vynaliezať koleso", "robí to celý civilizovaný svet", "nemusíme vymýšľať nejaký špeciálny spôsob pre Rusko" atď. - zamýšľa sa poslanec Štátnej dumy, doktor ekonómie, profesor Nikolaj Novičkov.…
Foto Izrael oznámil, že zabili veliteľov práporov Hamasu, veliteľov rôt a mnoho bojovníkov

Izrael, 4. december 2023 (AM) - Izrael napadol južnú časť pásma Gazy. 3. decembra bol oznam v The Time of Israel: Izraelská armáda v nedeľu potvrdila, že rozšírila svoju pozemnú ofenzívu na juh pásma Gazy a prisľúbila, že bude viesť kampaň s rovnakou intenzitou ako na severe Gazy, kde boje…

Foto Odmietnutím Európy by si Rusko nemalo zvoliť ázijskú alebo inú cestu rozvoja

Rusko, 1. december 2023 (AM) – Najvyšší súd uznal medzinárodné verejné hnutie LGBT za extrémistickú organizáciu a zakázal ho v Rusku. Rozhodnutie o zákaze hnutia LGBT v krajine nadobúda účinnosť okamžite, uviedol súd. Dôležité! Zakázaná je aj symbolika hnutia. Ide o dúhu bez modrej farby, tematické nášivky, odznaky na oblečení, ako…

Foto Izrael 7. októbra: čo to bolo? Zdá sa, že táto otázka je už dávno zodpovedaná. Avšak

Izrael, 1. decembra 2023 (AM) - Výmena väzňov, ktorá sa začala medzi Izraelom a Hamasom, ukazuje, že niečo sa pokazilo, ako udalosti v Tel Avive plánovali. Veď nie je náhoda, že dvanásť hodín po tom, ako veľvyslanec Erdan šokoval OSN fotografiami "zverstiev Hamasu", zmizli bez stopy zo stránky Google Disk.…

Foto O ukrajinských pomeroch. Novinár uverejnil počty súčasných politických väzňov na Ukrajine

Ukrajina, 30. novembra 2023 (AM) - Ukrajinský novinár Pavel Volkov uverejnil na kp.ru počty súčasných politických väzňov na Ukrajine. On sám, bývajúc v Záporoží, sa do roku 2022 zaoberal pomocou ukrajinským politickým väzňom, ktorí boli podozriví z proruských názorov. Za to si aj osobne posedel v ukrajinskej base, z ktorej sa mu…

Foto Blízky východ: plány na presídlenie Palestínčanov do tretích krajín

USA, 29. novembra 2023 (AM) - Podľa nedávneho článku Davida Hursta, šéfredaktora britskej publikácie Middle East Eye, sa pred rokom traja irackí sunnitskí politici z provincie Anbar ubytovali v jednom z mnohých luxusných hotelov pri Mŕtvom mori, kde ich pripravovali izraelskí predstavitelia. Išlo o oblasť Anbar, najväčší a jeden z…

Foto Oleg Carev: Ako SBU splnila príkaz Londýna „zorganizovať masaker v Buči“

Ukrajina, 28. novembra 2023 (AM) - Portál Slobodnaja pressa (SP) sa pýta Olega Careva, čo David Arachamija zabudol spomenúť vo svojom škandalóznom rozhovore, v ktorom priznal, že Ukrajina sa mohla v apríli minulého roku vyhnúť vojne s minimálnymi stratami. Šéf frakcie vládnucej ukrajinskej strany Sluha ľudu v Rade David Arachamija…

Foto Springboks vs. All Blacks: 12 -11 vo finále a 4- 3 na tituly. Rozloženie síl, „rasová otázka” a transgender usmernenia

Francúzsko, 29. október 2023 (AM) –Dňa 28.10.2023 sa na národnom štadióne Stade de France odohralo finále Svetového pohára v rugby (Rugby World Cup 2023, prípadne "Majstrovstvá sveta v ragby"), kde sa stretli dva vedúce tímy v priamom súboji o celkové víťazstvo aj vedenie v počte titulov.   1. Výsledky RWC…

Foto Kosovská oslobodzovacia armáda UEFA nevadí

Srbsko, 13. september 2023 (AM) – Populárny slogan " UEFA mafia" sa v hnutí fanúšikov neobjavil len tak pre nič za nič. Tu je ďalší príklad: Albánec ukázal tetovanie na počesť teroristickej "Kosovskej oslobodzovacej armády", UEFA mlčí. Zápas medzi Albánskom a Poľskom v Tirane vzbudil veľkú pozornosť po tom, ako…

Foto Po nádeji od gymnastov dostali plavci neférové podmienky, čaká ISU na nejakú tragédiu?

Slovensko, 9. september 2023 (AM) – Na stránke medzinárodnej plaveckej organizácie World Aquatics sa objavila tlačová správa, ktorej obsahom je informácia o povolení štartu ruských a bieloruských plavcov na medzinárodných súťažiach za prísnych a nespravodlivých podmienok a len pre jednotlivcov. Nevytvára sa tak hlavne predpoklad na ďalšie očakávané úspechy synchronizovaných plavkýň…

Foto Športové hry BRICS môžu byť už budúci rok novou alternatívou ku zdeformovaným olympiádam

Johanessburg, 26. august 2023 (AM) – Historický samit BRICS sa skončil. Hlavným výsledkom je rozšírenie organizácie. Pripájajú sa Argentína, Egypt, Etiópia, Irán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. V krajinách rastúcej únie žije približne 3,7 miliardy ľudí a rozvojové ekonomiky "globálneho Juhu" sa kumulatívne blížia k 37 percentám svetového HDP a…

Foto Rusko nemá inú možnosť ako vytvoriť si vlastnú olympiádu

Rusko, 7.august 2023 (AM) - Šport je určitou platformou, na ktorej sa prejavuje pripravenosť krajiny mobilizovať sa, vzdorovať a podniknúť nejakú vášnivú akciu. V športovom prostredí, a to nielen po vyhlásení Isinbajevovej, prebieha na túto tému široká diskusia. V diskusii sa navrhuje, aby Rusko vytvorilo alternatívne športoviská a dokonca alternatívne…

Foto Profesor Filimonov varuje pred bielou vlajkou: Šport je projekciou vojny

Rusko, 29.júl 2023 (AM) - Vo viacerých mestách Ruska sa objavili vlajky - akási syntéza Víťazného práporu a Vlasovovej trikolóry, pod ktorou zradcovia vlasti bojovali na strane III. ríše proti Rusku. Toto konanie je nielen priamym porušením odseku 3 článku 2 federálneho zákona zo 7. 5. 2007. 68-FZ "O zástave…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov