Zmení sa zahraničná politika Turecka?

Koridor India-stredný východ-Európa obchádza Turecko, Pakistan a Azerbajdžan

Turecko, 21. september 2023 (AM) – Erdoğana a jeho stúpencov čakajú vážne prípravy na komunálne voľby na jar 2024. Prezident ich vníma ako hlasovanie o dôvere. Potreba vyriešiť množstvo akútnych vnútropolitických problémov tlačí Erdogana k tomu, aby sa sústredil predovšetkým na záujmy Turecka a svoje vlastné ciele vrátane domácej politiky. Pavel Šlykov, docent Katedry dejín Blízkeho a Stredného východu na Moskovskej štátnej univerzite Lomonosova, píše o tom, ako sa v tomto svetle zmení zahraničná politika Turecka, a to aj vo vzťahu k Rusku.

 

Nový prezidentský mandát Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý zvíťazil vo voľbách 28. mája 2023 napriek poklesu ratingu a popularity ním vedenej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), plne odráža kľúčové trendy politickej transformácie Turecka v poslednom desaťročí. Medzi nimi je najvýraznejšie rozsiahle a dôsledné upevňovanie monopolnej kontroly v rukách prezidenta nad všetkými zložkami moci – výkonnou (prostredníctvom zrušenia funkcie predsedu vlády a prevzatia právomocí hlavy štátu aj vlády prezidentom), zákonodarnou (prostredníctvom zrušenia ustanovenia o nestraníckom charaktere prezidenta, ktorý si mohol ponechať kreslo lídra politickej strany), súdnou (prostredníctvom posilnenia prezidentskej kontroly nad tvorbou zloženia parlamentu) a volebnou (prostredníctvom posilnenia prezidentskej kontroly nad zložením parlamentu).

 

Pokračuje odstraňovanie inštitucionálnych kontrol a protiváh prezidentskej moci zo strany štátnych inštitúcií i občianskej spoločnosti a proces desekularizácie tureckého verejného života vo všeobecnosti a najmä vzdelávania pokračuje v nezmenšenej miere. Napokon, charakteristickým znakom Erdoğanovej vlády zostáva ofenzívna zahraničná politika s jej prehlbujúcou sa militarizáciou a devesternizáciou. Na ceste k svojmu tretiemu prezidentskému mandátu čelil Erdoğan najväčšej politickej výzve svojej kariéry. Rýchly hospodársky rast, ktorý bol charakteristický pre prvé roky jeho pôsobenia na čele Turecka, vystriedala dlhodobá finančná a hospodárska kríza. Turecká líra za posledných päť rokov oslabila voči doláru a euru viac ako šesťkrát, pričom len od volieb stratila viac ako 38 %. Ročná inflácia síce ustúpila z minuloročného maxima 85 % pod 40 % do leta 2023, ale rastúce ceny základných produktov, klesajúca kúpna sila obyvateľstva a znehodnotenie národnej meny, t. j. ekonomické ukazovatele citlivé pre obyvateľstvo, zostali na krízovej úrovni.

 

Okrem ekonomických problémov musel Erdoğan vo volebnej kampani v roku 2023 čeliť aj pomerne silnej opozícii, ktorej úroveň konsolidácie sa v porovnaní s predchádzajúcimi volebnými cyklami výrazne zvýšila. Politická stratégia Erdoganovho hlavného súpera, lídra Ľudovej republikánskej strany (PRP) Kemala Kılıçdaroğlua, založená na jednej strane na ostrej kritike Erdoganovej 20-ročnej vlády a na druhej strane na nemenej štedrých sľuboch finančnej podpory obyvateľstva (bezplatné stravovanie pre študentov, ročné bonusy pre dôchodcov, zníženie daní) ako AKP, však zlyhala. Situáciu nezachránilo ani to, že sa k jeho tímu v prezidentských voľbách pridali mimoriadne populárni starostovia Istanbulu a Ankary Ekrem Imamoglu a Mansur Yavaş. Erdogan v novom funkčnom období čelí potrebe riešiť množstvo naliehavých vnútropolitických problémov.

 

Kľúčovou z nich je obnova krajiny a hospodárstva po februárovom zemetrasení, pri ktorom zahynulo viac ako 50 000 ľudí a viac ako 110 000 bolo zmrzačených a zranených. Materiálne škody spôsobené katastrofou dosiahli viac ako 150 miliárd dolárov. Približne 1,5 milióna ľudí v zóne katastrofy bolo ubytovaných v stanoch a kontajnerových domoch a odhaduje sa, že viac ako 2 milióny ľudí migrovalo do iných regiónov. Erdogan bude tiež musieť urýchlene hľadať spôsoby, ako prekonať negatívne dôsledky dlhotrvajúcej finančnej a hospodárskej krízy. Koncom mája turecká centrálna banka prvýkrát od roku 2002 vykázala záporné čisté devízové rezervy. Predtým bol Erdogan schopný financovať svoju neortodoxnú menovú politiku udržiavania nízkych úrokových sadzieb tvárou v tvár cválajúcej inflácii pomocou menových swapov a miliardových injekcií zo spriatelených krajín Perzského zálivu a Ruska, ale tieto zdroje sa ukázali ako nedostatočné. Je čoraz ťažšie pokryť obrovský a neustále rastúci rozpočtový deficit.

 

Pred voľbami sa úrady uchýlili k rôznym schémam, do ktorých boli zapojené štátne banky, aby stabilizovali výmenný kurz tureckej líry, čo sťažilo život tureckým vývozcom. Po voľbách kurz líry prudko klesol a v polovici leta dosiahol rekordné hodnoty vyše 30 lír za euro a 27 lír za americký dolár. Pokles líry ešte viac prehĺbil hlavný problém tureckej ekonomiky – nezadržateľný rast rozpočtového deficitu – tým, že zvýšil “cenu” masívneho vládneho programu “garantovaných vkladov”, v rámci ktorého ministerstvo financií a centrálna banka od konca roka 2021 okrem bankových úrokov z vkladov kompenzovali vkladateľom aj znehodnotenie meny. Pôvodne schválený rozpočet na rok 2023 predpokladal výdavky vo výške 4,5 bilióna lír (172 miliárd USD) a deficit 661 miliárd lír (25,3 miliardy USD). Predvolebné výdavkové programy vlády a náklady na odstraňovanie následkov februárového zemetrasenia však spôsobili kolaps rozpočtu. Podľa oficiálnych údajov rozpočtový deficit za prvých päť mesiacov roku 2023 presiahol 263 miliárd lír (10 miliárd USD), čo je viac ako 40 % celoročnej prognózy. Do konca roka 2023 sa predpokladá, že rozpočtový deficit dosiahne 10 % HDP.

 

Za týchto okolností boli úrady nútené pristúpiť k doplnkovému rozpočtu s dodatočnými výdavkami vo výške 1,1 bilióna lír (42 miliárd USD), z čoho 44 % má byť vynaložených na programy súvisiace so zemetrasením. Hoci požadovaná suma nepostačuje na pokrytie potrieb, vláda si nemôže dovoliť žiadať viac vzhľadom na zákonnú povinnosť rovnako zvýšiť príjmy. Namiesto toho Veľké národné zhromaždenie Turecka (TGNA) na podnet AKP schválilo ďalší zákon, ktorý Erdoganovi umožní prideliť finančné prostriedky štátnym organizáciám a rozšíriť limity na pôžičky. Stalo sa tak preto, lebo podľa tureckých zákonov sa v dodatočnom rozpočte vyžaduje, aby vláda určila rovnocenné príjmy a dodržala cieľové hodnoty rozpočtového deficitu. Keďže vláda nebola schopná zabezpečiť takúto výšku príjmov napriek tomu, že po voľbách zvýšila množstvo daní a poplatkov, uspokojila sa s návrhom dodatočného rozpočtu vo výške 1,1 bilióna lír (42 miliárd dolárov) v nádeji, že tento deficit preklenie inými prostriedkami. V súlade s tým nový návrh zákona o prideľovaní finančných prostriedkov štátnym organizáciám a zvýšenie limitov na požičiavanie dal Erdoganovi možnosť pokryť výpadok 700 – 800 miliárd lír (30 miliárd USD) pôžičkami.

 

Podľa opozície takýto návrh zákona zasahuje do rozpočtových právomocí GNST a v skutočnosti porušuje ústavu. Ďalšou pohromou tureckej ekonomiky závislej od dovozu je rast cien zahraničných mien, ktorý je jedným z hlavných faktorov inflácie. Keďže príjmy z vývozu a cestovného ruchu nepokrývajú dovoz, deficit bežného účtu platobnej bilancie krajiny sa v priebehu mája 2023 zvýšil o 8 mld. Turecko potrebuje na pokrytie tohto deficitu získať zahraničné finančné prostriedky. Napriek vymenovaniu Mehmeta Şimşeka, renomovaného ekonóma, za nového ministra financií a Hafise Gaye Erkana, finančníka s rozsiahlymi skúsenosťami vo vedúcich medzinárodných inštitúciách, za šéfa centrálnej banky však turecké orgány zatiaľ nedokázali vzbudiť dôveru západných investorov a stále sa spoliehajú na finančnú podporu bohatých monarchií Perzského zálivu. Svedčí o tom, najmä medzinárodná aktivita ministra financií a Erdoganova povolebná cesta po Blízkom východe v júli tohto roku.

 

Vláda očakáva, že prostredníctvom rôznych programov, vrátane ich účasti na novej privatizácii, získa od arabských monarchií produkujúcich ropu investície vo výške 25 mIliárd Dolárov. Vnútropolitickú situáciu v Turecku bude zrejme výrazne ovplyvňovať snaha prezidenta získať späť masovú podporu AKP, ktorá v posledných troch volebných cykloch do parlamentu strácala relatívnu aj absolútnu lojalitu voličov. V novembri 2015 podporilo AKP 23,6 milióna ľudí, v roku 2018 21,3 milióna a v roku 2023 už len 19,3 milióna. A to napriek tomu, že AKP má viac ako 11,24 milióna členov (11 miliónov 241 tisíc), čo znamená, že k Erdoganovej strane patrí približne 20 % oprávnených voličov v Turecku. Prezentované štatistiky sú samy o sebe prekvapivým javom. Konkurenčná Ľudová republikánska strana (HDP) má takmer desaťkrát menej – len 1,37 milióna (1 milión 369 tisíc), Dobrá strana 618 tisíc a PND 464 tisíc. Erdogana a jeho stúpencov čakajú vážne prípravy na komunálne voľby na jar 2024, v ktorých AKP plánuje získať kontrolu nad najväčšími mestami – hlavným mestom Ankarou a Istanbulom, ako aj Antalyou.

 

Komunálne voľby naplánované na marec 2024 budú pre Erdogana ďalšou dôležitou volebnou skúškou. Prezident ich považuje za “rozhodujúce” a vníma ich ako druh hlasovania o dôvere. Konajúc v tejto logike vyzval svojich stúpencov, aby aktívne pracovali na znovuzískaní veľkých miest, ktorých pozície AKP stratila v komunálnych voľbách v roku 2019. Ich výsledky boli pre Erdogana, ktorý pred pol rokom vyhral prezidentské voľby v roku 2018 so ziskom 52 % hlasov, sklamaním. Hoci je táto úloha náročná, Erdogan môže získať určitý náskok, ak sa opozícii nepodarí po rozpade “koalície šiestich strán” opäť skonsolidovať a udržať si podporu kurdských voličov v mestských centrách. Okrem toho súdne rozhodnutie proti istanbulskému starostovi Ekremu Imamogluovi, kľúčovej postave opozičnej HDP, by mohlo viesť k jeho “exkomunikácii” z politiky na niekoľko rokov. Zloženie novej vlády a jej prvé kroky umožňujú aj viaceré špekulácie o ďalšom vývoji Erdoğanovho nového funkčného obdobia. V novej vláde je veľa schopných technokratov (väčšinou nestraníkov, len päť z 18 členov kabinetu patrí AKP). Toto zloženie viedlo vonkajších pozorovateľov k opatrnému optimizmu, pokiaľ ide o možný návrat tureckej vlády k progresívnym reformám z roku 2000.

 

V rozhovore s novinármi po štvorhodinovom stretnutí s novou vládou 6. júna 2023 Erdogan povedal, že dvoma piliermi jeho vlády budú “stabilita a bezpečnosť”. “Ak Boh dá, budeme stáť plece pri pleci a spoločne budovať nové turecké storočie,” povedal prezident. Sľúbil tiež, že zníži infláciu na jednociferné číslo a urobí z Turecka jednu z desiatich najväčších ekonomík sveta. Zároveň však Erdogan jasne povedal, že dotácie pre poľnohospodárov a dôchodcov budú pokračovať. To zase vyvolalo otázky o tom, nakoľko je nezávislý nový minister financií a šéf štátnej pokladnice Mehmet Şimşek, ktorý bol v roku 2018 odvolaný z funkcie podpredsedu vlády pre ekonomiku pre odpor voči Erdoganovým zásahom do ekonomiky – predovšetkým jeho požiadavkám na nízke úrokové sadzby. V jednom zo svojich prvých vyhlásení po vymenovaní Şimşek poznamenal, že “Turecko nemá inú možnosť vrátiť sa k racionálnej ekonomike.”  Vo svojom prvom vyhlásení po vymenovaní Şimşek uviedol, že “Turecko nemá inú možnosť, ako vrátiť sa k racionálnej ekonomike.”

 

Nový minister zahraničných vecí Hakan Fidan, býval šéf tureckej Národnej spravodajskej služby, zasa prisľúbil vypracovať “víziu národnej zahraničnej politiky”. Čo to znamená v praxi, sa ešte len ukáže. V diplomatických kruhoch je Fidan považovaný za intelektuála, ktorý je premýšľavejší a vnímavväčší ako jeho predchodca Mevlüt Çavuşoğlu, čo nevyhnutne ovplyvní štýl aj obsah jeho zahraničnopolitickej práce. Pre pochopenie Erdoğanovho nového kurzu je dôležité nielen to, kto obsadil kľúčové pozície vo vláde, ale aj to, kto prišiel o svoje ministerské portfóliá. Napríklad Suleyman Soylu, ktorý sa skutočne stal verejným politikom a ochotne poskytoval rozhovory s vyhrážkami na adresu Spojených štátov, prišiel o kreslo šéfa ministerstva vnútra.

 

Je zrejmé, že týmito zmenami sa Erdogan snažil vyslať signál Západu, že Turecko sa do určitej miery “normalizuje” a vláda bude viesť umiernenejšiu a konštruktívnejšiu politiku. Erdoganovo víťazstvo v druhom kole znamená, že Západ s ním bude musieť naďalej spolupracovať. V súlade s tým, ak Erdogan neurobí ďalšie agresívne obraty vo svojej zahraničnej politike, spolu s možnou ratifikáciou členstva Švédska v NATO môže počítať s ochotou k partnerstvu v európskych hlavných mestách a vo Washingtone. Napríklad námietky Kongresu proti predaju stíhačiek F-16 Turecku budú pravdepodobne prekonané. Tón udáva vyhlásenie poradcu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana pre prominentného politológa a publicistu CNN Fareeda Zakariu, že “Turecko je demokracia”.

 

Medzi kľúčové úlohy a priority tureckej zahraničnej politiky patrí obnovenie vzťahov s krajinami Blízkeho a Stredného východu, riešenie problému utečencov a migrantov (v krajine stále zostáva 3,7 milióna sýrskych utečencov) a zmierenie so Sýriou. Čo znamená Erdoganovo víťazstvo pre turecko-ruské vzťahy? Ich konštantou pravdepodobne zostane Erdoganovo vnímanie Ruska ako zdroja na zvýšenie strategickej autonómie Turecka. Tento prístup sa môže stať základom pre pomerne plodné väzby vo viacerých oblastiach – politickej, medzinárodnoinštitucionálnej, vojensko-technickej, obchodno-ekonomickej, surovinovo-energetickej. Zároveň netreba podceňovať skutočnosť, že Erdogan sa v prvom rade sústreďuje na záujmy Turecka a svoje vlastné ciele vrátane cieľov domácej politiky. V súlade s tým bude úspech rusko-tureckej interakcie naďalej závisieť od schopnosti a ochoty oboch strán manévrovať a hľadať kompromisy v celom rade sporných otázok – od stretu záujmov v oblastiach spoločného susedstva (Zakaukazsko, Stredná Ázia, východné Stredomorie) až po problémy interakcie s kolektívnym Západom.

Pavol Šlykov


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Fašistické pochodňové sprievody vo Fínsku

Fínsko, 7. decembra 2023 (AM) - Polícia počas pochodňového sprievodu vo Fínsku rozháňala autobus s protinacistickými demonštrantami. V Helsinkách sa včera pri príležitosti Dňa nezávislosti konalo niekoľko demonštrácií vrátane akcie "Fínsko, zobuď sa" a pochodňového sprievodu "612" (názov je odvodený od dátumu 6. decembra), na ktorom sa zúčastnilo približne 500…

Foto V Jasenovaci v Chorvátsku bolo zabitých milión ľudí, väčšina z nich boli Srbi

Chorvátsko, 7. december 2023 (AM) - 35 krajín žiadalo, aby bol Jasenovac zapísaný na zoznam UNESCO. Celých šesť mesiacov nebolo známe, aké odporúčania dala chorvátskej vláde skupina expertov vytvorená Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA), keď začiatkom júna navštívila pamätné miesto v Jasenovaci. Chorvátski úradníci tieto odporúčania pred širokou verejnosťou zatajili.…

Foto Vzácna udalosť v dejinách vojenského letectva a v dejinách Ruska počas Putinovej návštevy

Rusko, 7. december 2023 (AM) – Dnes sa odohrala vzácna udalosť v dejinách vojenského letectva a v dejinách Ruska. Lietadlo ruského najvyššieho veliteľa uskutočnilo bez medzipristátia let do Spojených arabských emirátov v sprievode stíhacieho krídla ruského letectva so zbraňami. Raritou je, že takýchto prípadov je na svete v zásade málo, ak…

Foto Ruské vzdušné sily začali vysoko presné údery na pozície v chersonskom smere

Ukrajina. 7. decembra 2023 (AM) - Počas dňa 6. decembra ruské jednotky pokračovali v útoku na mnohých kľúčových oblastiach v zóne špeciálnej vojenskej operácie. Vyplýva to zo správ ruských vojenských korešpondentov. Letectvo je obzvlášť aktívne vzhľadom na nie príliš vhodné počasie pre útoky pechoty. Tie sa však konajú aj v…

Foto Pred 200 rokmi vznikla Monroeova doktrína. Je ešte stále živá?

USA. 7. decembra 2023 (AM) - Minulosť ani súčasnú zahraničnú politiku Spojených štátov amerických nemožno pochopiť bez zohľadnenia takého fenoménu, akým je Monroeova doktrína. Dnes sa v ruských médiách Monroeova doktrína často nespomína (myslím, že v sovietskych časoch to bolo častejšie). Má však zmysel doktrínu pripomínať. Navyše na to existuje…

Foto Ruská armáda je taká silná, aká nebola ešte nikdy!

Rusko, 7. december 2023 (AM) – Američania nemajú čo postaviť proti jej strategickým jadrovým silám. Na bojisku v zóne Špeciálnej vojenskej operácie sú badateľné charakteristické zmeny. Ruské vojská obsadzujú nové postavenia. Velitelia OSU a ich vrchný veliteľ sa chystajú prejsť na dlhú zimnú obranu. Vyhlásenia z Kyjeva obsahujú čoraz menej…

Foto Nikolaj Starikov o konfrontácii so Západom: “Zmluva prestala existovať”

Veľká Británia, 9. november 2023 (AM) - Krajiny Severoatlantickej aliancie sa prestávajú zúčastňovať na Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Oznámili to predstavitelia oficiálneho Londýna. Ruský verejný činiteľ, spisovateľ a historik Nikolaj Starikov vysvetlil, prečo Západ po Rusku od zmluvy odstúpil. "Pozorujeme zaujímavý obraz. Okamžite po odstúpení Ruska od zmluvy…

Foto Na severe Kosova prebieha boj

Kosovo, 25. september 2023 (AM) - V okolí dediny Banjska a neďalekého kláštora bojuje v súčasnosti takzvaná "kosovská polícia" so skupinou maskovaných ozbrojencov. Podľa rôznych správ bol zabitý jeden príslušník kosovskej polície a traja neidentifikovaní muži, ktorí sa postavili separatistom. Incident sa začal skoro ráno, keď dve nákladné autá s…

Foto Newsweek: Nová vojenská taktika NATO na Ukrajine zlyháva

.USA, 7.august 2033 (AM) - Nová taktika Západu na Ukrajine, uplatňovaná v ozbrojených silách Ukrajiny, zlyháva kvôli neschopnosti ozbrojených síl Ukrajiny dominovať vo vzduchu a obrovskému nedostatku skúseného personálu. Uviedli to analytici amerického týždenníka Newsweek. Podľa expertov bola stratégia NATO dobrá len teoreticky. "Stratégia aliancie nebola nikdy skutočne otestovaná v konflikte…

Foto Tri fázy misie Pégase 2023 v Indopacifiku

Indopacifik, 12.júl 2023 (AM) - Francúzsko vyslalo vojenské lietadlá do Indopacifiku v rámci misie Pégase 2023 v súvislosti s napätím v regióne. Misia Pégase 2023, ktorú vykonávajú francúzske vzdušné a kozmické sily, prebieha v troch hlavných fázach od 25. júna do 3. augusta. Zapojí sa do nej 19 bojových lietadiel…

Foto Bujakevič: “Za posledný mesiac bolo zničených 16 tankov Leopard”

Rakúsko, 9.júl 2023 (AM) - Vyhlásenie M. V. Bujakeviča, zástupcu stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OBSE, pre Stálu radu OBSE (6.júla 2023) o pokračujúcich zločinoch kyjevského režimu a nebezpečnej politike krajín západnej aliancie zameranej na eskaláciu napätia: Napraviť prehnané očakávania zahraničných manipulátorov kyjevského režimu od zbraní NATO, ktoré nemôžu a…

Foto Čínska armáda študuje ruskú taktiku na Ukrajine

Ukrajina, 4.júl 2023 (AM) - Čínska armáda aktívne študuje ruskú taktiku na Ukrajine s cieľom kryť obrnené jednotky a používať bezpilotné lietadlá - SCMP. Na cvičení brigády 82. armádneho zboru ČLA v provincii Hebei sa na boj proti nepriateľom vybaveným prenosnými protilietadlovými a protitankovými raketami používali prieskumné bezpilotné lietadlá. Veliteľ…
Video Rusko začína doháňať náskok Ukrajiny v automatických guľometných platformách

Slovensko, 4. december 2023 (AM) - Ruský telegramový kanál "Lovci hláv..." je účinná mediálna platforma v informačnej vojne na ukrajinskom bojisku. Môže prispieť k víťazstvu Ruska aj k porážke Ukrajiny. Na obidva prístupy mu stačí maličkosť - otvoriť diskusiu. A nevyhýbať sa citlivým témam.   Jednou z takých je aj…

Foto Súboje ostreľovačov: Jakutskí lovci proti Banderovým strelcom

Rusko, 27. november 2023 (AM) – Niet pochýb o tom, že v ozbrojených silách Ruskej federácie je skutočne čoraz viac vynikajúcich ostreľovačov, najmä preto, že, ako sa hovorí, veľká história ruskej armády zaväzuje. Nie je to tak dávno, splnomocnenec Ďalekého východného federálneho okruhu Jurij Trutnev, ktorý odpovedal na otázku o…

Foto Pištoľ Wildey Survivor – prvá, veľká, originálna

USA, 17. november 2023 (AM) - Wildey Survivor bola prvá veľkokalibrová pištoľ určená pre lovecké účely a športovú streľbu. Zvláštny dizajn a vysoký výkon z nej urobili ikonu zbrojárskeho priemyslu a medzinárodnej filmovej scény ako skutočného kultového objektu. Predtým, ako začal vládnuť Desert Eagle, nastal čas pištole Survivor.     Zbraň Wildey…

Foto Marlin Model 1894 Classic. Legendárna páková opakovačka je späť

USA. 11.november 2023 (AM) – Firma Ruger Firearms znovu uvádza na trh legendárnu pákovú opakovaciu pušku Marlin Model 1894 Classic, ktorá si zachováva svoje tradičné vlastnosti. Vďaka tomu je to ikonická puška vyrobená presnými výrobnými postupmi. Spoločnosť Marlin Firearms v roku 2007 získala spoločnosť Remington Outdoor Company a v roku 2020 s…

Foto Ruskí ostreľovači v zóne špeciálnej operácie dostali novú dávku vysoko presných pušiek Raptor

Rusko, 10. november 2023 (AM) – Nová várka vysoko presných ostreľovacích pušiek Raptor Tactical .338 LM išla do zóny špeciálnej operácie, povedal Jaroslav Tabolský, generálny riaditeľ spoločnosti BespokeGun. Ruskí ostreľovači v zóne operácie dostali novú dávku ostreľovacích pušiek Raptor komorovaných pre .338 LM (8,6x70 mm). Ako už bolo uvedené, tieto pušky…

Foto Od Valu po Slonoboj. Ručné strelné zbrane ruských špeciálnych síl

Rusko, 7. november 2023 (AM) –Na piateho novembra pripadá v Rusku sviatok Deň vojenského prieskumníka, ktorý je zviazaný so založením dňa 5.11.1918 organizácie Registračné riaditeľstvo na koordináciu úsilia všetkých spravodajských agentúr Červenej armády, ktorá bola predchodkyňou dnešnej Hlavnej správy rozviedky GRU. Ako je známe, tento rok bol sviatok oslávený v predstihu…

Foto Ruské vzdušné sily začali vysoko presné údery na pozície v chersonskom smere

Ukrajina. 7. decembra 2023 (AM) - Počas dňa 6. decembra ruské jednotky pokračovali v útoku na mnohých kľúčových oblastiach v zóne špeciálnej vojenskej operácie. Vyplýva to zo správ ruských vojenských korešpondentov. Letectvo je obzvlášť aktívne vzhľadom na nie príliš vhodné počasie pre útoky pechoty. Tie sa však konajú aj v…

Foto Ruská armáda je taká silná, aká nebola ešte nikdy!

Rusko, 7. december 2023 (AM) – Američania nemajú čo postaviť proti jej strategickým jadrovým silám. Na bojisku v zóne Špeciálnej vojenskej operácie sú badateľné charakteristické zmeny. Ruské vojská obsadzujú nové postavenia. Velitelia OSU a ich vrchný veliteľ sa chystajú prejsť na dlhú zimnú obranu. Vyhlásenia z Kyjeva obsahujú čoraz menej…

Foto Môžme “len statočne zomrieť”. Európa nie je pripravená na vojnu s Ruskom, nemá ľudí ani vybavenie”

Nemecko. 7. decembra 2023 (AM) – Napriek výhražným vyhláseniam na adresu Ruska zo strany NATO a európskych rusofóbnych politikov Európa nie je pripravená na vojenskú konfrontáciu s Ruskom. Nie je na to pripravený ani Bundeswehr, jej najväčšia armáda. Priznáva to autoritatívny nemecký vojenský expert Christian Melling v rozhovore pre ZDF.…

Foto Na Západe sú “slobodné” len tie médiá, ktoré hovoria to, čo chcú “správne demokratické” orgány

USA. 7. decembra 2023 (AM) - V našich predchádzajúcich článkoch sme opísali dezinformačné triky "demokratického" zriadenia za zástenou postaršieho Joea Bidena a zaoberali sme sa aj charakteristickými črtami manipulačných praktík Bieleho domu v kontexte ozbrojeného konfliktu na území bývalej Ukrajinskej SSR. Záverečná časť sa zaoberá všeobecnými princípmi a prístupmi západnej propagandistickej…

Foto Guyana zintenzívni opatrenia na ochranu svojej územnej celistvosti

USA. 6. decembra 2023 (AM) - 3. decembra 2023 sa vo Venezuele konalo poradné referendum o vlastníctve regiónu Essequibo. Až 95 % hlasujúcich odpovedalo, že región by mal byť súčasťou Venezuely. Essequibo je nielen najväčšou časťou krajiny, presnejšie 5/8 územia, ale je aj najbohatšia na nerastné suroviny. Bez tejto oblasti…

Foto Medzinárodne “izolovaný” ruský prezident Putin pricestoval do Spojených arabských emirátov

Rusko, 6. december 2023 (AM) - Putin pricestoval na návštevu SAE. V Abú Zabí sa uskutočnia rozšírené rusko-emirátske rokovania a osobný rozhovor medzi Putinom a prezidentom Mohammedom Al Nahyanom. Na záver tejto krátkej návštevy ruský prezident zamieri do Saudskej Arábie, kde sa stretne s korunným princom tejto krajiny Mohammedom bin Salmanom…
Video V Červenom mori bola napadnutá americká vojnová loď a niekoľko komerčných plavidiel

USA. 5. decembra 2023 (AM) - Pentagón tvrdí, že v Červenom mori bola napadnutá americká vojnová loď a niekoľko komerčných plavidiel. Jemenské ozbrojené sily potvrdili, že zasiahli dve izraelské lode plaviace sa v Červenom mori. Sľubujú, že zablokujú všetky izraelské lode prechádzajúce touto životne dôležitou obchodnou cestou, ako aj Arabským…

Foto Búrka v Čiernom mori poskytla možnosti na útok na prístav Sevastopoľ

Rusko, 30. november 2023 (AM) – "Nedávne búrky v Čiernom mori vážne poškodili ruskú obranu pri vstupe do prístavu Sevastopoľ na Kryme" - túto tézu šíria západné zdroje. Samozrejme, ruská námorná základňa na polostrove je pre Západ ako kosť v hrdle. Preto taká nenávisť a neutíchajúca túžba škodiť. Dnes má krymská…

Foto Na americký torpédoborec zaútočila raketa v Arabskom mori

USA, 27. novembra 2023 (AM) - Na torpédoborec amerického námorníctva zaútočila raketa v Arabskom mori Centrálne velenie USA uviedlo, že útok prišiel z oblastí Jemenu kontrolovaných skupinou Húsíov. V noci 27. novembra boli vypálené dve balistické rakety na americký torpédoborec Mason, ktorý reagoval na núdzové volanie z tankera Central Park v…

Foto Ruské výsadkové lode budú posilnené systémom protivzdušnej obrany Tor-M2KM

Rusko, 23. november 2023 (AM) – Veľké pristávacie lode ruského námorníctva pôsobiace v Čiernom mori posilnili svoju protivzdušnú obranu pomocou protilietadlových raketových systémov krátkeho dosahu Tor-M2KM. Informuje o tom informovaný zdroj. Pristávacie lode, ktoré sa zúčastnili špeciálnej operácie, dostali bojové moduly systému protivzdušnej obrany Tor-M2KM na ochranu pred leteckými útokmi, rozhodnutie…

Foto Od Kaukazu po Indický oceán: Západ by chcel narušiť koridor Sever – Juh

USA, 23. november 2023 (AM) - Horná komora amerického Kongresu 16. novembra schválila tzv. proarménsky návrh zákona S. 3000 (zákon o arménskej ochrane z roku 2023), ktorý zbavuje Azerbajdžan vojenskej podpory. 3000 (Arménsky zákon o ochrane z roku 2023), ktorý zbavuje Azerbajdžan jeho vojenskej podpory, ktorá podľa niektorých odhadov dosahovala…

Foto Ponorky Borej „počujú“ pod vodou lepšie ako americké krížniky

Rusko, 22. november 2023 (AM) – Ruské strategické atómové ponorky typu Borej majú výkonnejší hydroakustický systém a preto "počujú" zvuky z 1,5 krát väčšej vzdialenosti ako americké ponorkové krížniky, hovorí sa v článku najnovšieho vydania časopisu "Arsenal Otečestva".     "Jedným z inovačných prostriedkov prevahy ponorkových krížnikov triedy Borej je…

Foto Aké tajomstvá odhalí zajaté bojové vozidlo pechoty Bradley

Rusko, 5. december 2023 (AM) – Ruská armáda prvýkrát získala americké bojové vozidlo pechoty Bradley. Táto trofej neprišla vojakom ľahko, pretože vozidlo bolo v šedej zóne - v posledných mesiacoch tam horelo asi 50 takýchto bojových vozidiel pechoty. Aké sú technické vlastnosti Bradleyho a ako môžu byť zaujímavé pre ruských…

Foto Francúzsko sa pripravuje na vojnu. Nenápadne prešlo na vojnovú ekonomiku

Francúzsko, 5. december 2023 (AM) – Francúzsko predstavilo špeciálny program na vybavenie viacerých krajín bývalého ZSSR zbraňami, predovšetkým Arménska. Jeho deklarovaným cieľom je potreba chrániť Arménsko pred možným útokom Azerbajdžanu. Oveľa dôležitejší motív sa však týka samotného Francúzska: pripravuje "zrýchlený prechod na vojnovú ekonomiku". Prečo a čo to znamená?  …

Foto ISDM Zemledelje začína dominovať bojisku na Ukrajine

Ukrajina. 2. decembra 2023 (AM) - Budúcnosť pre systém ISDM Zemledelje predvídal autor od svojich prvých článkov pre Armádny magazín, dokonca ešte istú dobu predtým. Aktuálne to vyzerá tak, že predpoveď sa definitívne napĺňa, lebo je použitý optimálne, na blokovanie príjazdov do Avdejevky, presne ako to autor napísal už v apríli…

Foto Smerč: Raketový systém dokonalej deštrukcie

Rusko, 1. december 2023 (AM) – Dvanásť 8-metrových "rúrok" vystreľujúcich rakety kalibru 300 mm o hmotnosti 800 kg. Najvyššia presnosť pri streľbe, ktorá vám umožňuje pokryť celé oblasti vo vzdialenosti asi 100 km ohňom a nenecháva žiadnu šancu pre tých, ktorí sú v týchto oblastiach, aby sa ukryli. Tí, ktorí…

Foto Prvá potvrdená strata ruského transportéra Plastun

Ukrajina, 26. novembra 2023 (AM) - Nepríjemná a v podmienkach opotrebovávacej vojny nevyhnutná udalosť postihla ruskú armádu, ktorá prišla o jeden zo svojich nových ľahkých pásových transportérov Plastun-SN.   Tieto vozidlá len nedávno a v malom počte boli zaradené do výzbroje a bojovo nasadené. Podľa priebežných správ bolo prevzatých 14 kusov…

Video Vážny moment vojny. Odmietla Ukrajina obrnené vozidlá Bastion?

Ukrajina. 17.november 2023 (AM) – Dňa 12.11.2023 sa s prispením zdrojov pod možnou kontrolou azerbajdžanskej rozviedky začala rozširovať informácia, že v gruzínskom prístave Poti má kotviť loď, ktoré vezie Arménsku vyše 20 francúzskych obrnených vozidiel Bastion. To by samo osebe nebola veľká senzácia, len vznikla otázka, akým spôsobom sa tieto vozidlá…
Foto Vzácna udalosť v dejinách vojenského letectva a v dejinách Ruska počas Putinovej návštevy

Rusko, 7. december 2023 (AM) – Dnes sa odohrala vzácna udalosť v dejinách vojenského letectva a v dejinách Ruska. Lietadlo ruského najvyššieho veliteľa uskutočnilo bez medzipristátia let do Spojených arabských emirátov v sprievode stíhacieho krídla ruského letectva so zbraňami. Raritou je, že takýchto prípadov je na svete v zásade málo, ak…

Foto Rusko zverejnilo detaily o dronoch. Začína tiež najímať zahraničné žoldnierske skupiny

Rusko, 5. december 2023 (AM) – Armádny magazín zverejnil 4.12. 2023 článok o automatizovaných guľometných platformách, v ktorom sa avizoval popis problematiky pozemných a námorných dronov. V priebehu dňa 4.12. 2023 sa potom začali sypať informácie, ktoré by vhodne doplnili článok o leteckých dronoch zverejnený ešte dňa 22.11.2023.   Drony…

Foto USA rozmiestnia v Ázii pozemné rakety stredného doletu

USA, 5. december 2023 (AM) - Pozrime sa teraz na konkrétnom príklade, ako je boj Mnohých (modernej, liberálnej geokultúry) proti Jednému (tradícii, posvätnej geokultúre) v rôznych regiónoch prísne izomorfný. Takže podľa živého stelesnenia atlantizmu, liberalizmu a najdivokejšieho kapitalizmu Trass, Ukrajina, Izrael a Taiwan sú tri fronty tej istej vojny. Čo majú…

Foto Termity útočia. Rusko spúšťa masovú výrobu bezpilotných útočných vrtuľníkov

Rusko, 30. november 2023 (AM) – Rusko začalo sériovú výrobu bezpilotného útočného vrtuľníka MDP-01 Termit, informuje agentúra Interia. Tento nový stroj je schopný odpaľovať vysoko presné laserom navádzané rakety. Počas konfliktu na Ukrajine sme už videli mnoho rôznych modelov UAV, prieskumných aj takzvaných "kamikadze". Bezpilotné lietadlá podobné útočným vrtuľníkom sú však…

Foto Najmodernejší ruský požiarny vrtuľník Ka-32A11M absolvoval zahraničný debut v Dubaji

Rusko, 27. november 2023 (AM) – Rusko predstavilo na výstave v Dubaji novú požiarnu verziu vrtuľníka Ka-32A11M, ktorý má podstatné vylepšenia oproti verzii Ka-32A11VS. Ide predovšetkým o nové ruské motory s digitálnym riadiacim systémom, digitálny letový a navigačný systém, moderné hasičské a záchranárske vybavenie.   Simulovaný požiarny útok troch vrtuľníkov…

Foto Chystá Rusko zimnú ofenzívu dronov?

Rusko, 22. november 2023 (AM) – Po porážke ukrajinskej protiofenzívy ruské vojská pokračovali v útočnom úsilí v smere na Kupjansk, prípadne Liman, proti skromným územným ziskom ukrajinského pomocného úderu v okolí Arťomovska/Bachmutu a menej očakávane aj v okolí Avdejevky. Vyhli sa tak na západe očakávanej operačnej prestávke, ktorá mala byť…

Foto V Jasenovaci v Chorvátsku bolo zabitých milión ľudí, väčšina z nich boli Srbi

Chorvátsko, 7. december 2023 (AM) - 35 krajín žiadalo, aby bol Jasenovac zapísaný na zoznam UNESCO. Celých šesť mesiacov nebolo známe, aké odporúčania dala chorvátskej vláde skupina expertov vytvorená Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA), keď začiatkom júna navštívila pamätné miesto v Jasenovaci. Chorvátski úradníci tieto odporúčania pred širokou verejnosťou zatajili.…

Foto Pred 200 rokmi vznikla Monroeova doktrína. Je ešte stále živá?

USA. 7. decembra 2023 (AM) - Minulosť ani súčasnú zahraničnú politiku Spojených štátov amerických nemožno pochopiť bez zohľadnenia takého fenoménu, akým je Monroeova doktrína. Dnes sa v ruských médiách Monroeova doktrína často nespomína (myslím, že v sovietskych časoch to bolo častejšie). Má však zmysel doktrínu pripomínať. Navyše na to existuje…

Foto Američania stoja pred jednými z najneobvyklejších a najťažších volieb v histórii krajiny

USA. 6. decembra 2023 (AM) - Španielska publikácia EL MUNDO uverejnila veľmi pozoruhodný článok o nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Spojených štátoch. Jeho autori uviedli, že budúci rok budú Američania zrejme čeliť jedinečnej situácii, keď o post hlavy štátu budú bojovať dvaja ľudia, ktorí už prezidentské kreslo obsadili. Navyše jeden z…

Foto Valdajský klub: Zásady polycentricity a bezpečnosti v meniacom sa svete

Rusko, 6. december 2023 (AM) – OSN je odrazom súčasných medzinárodných vzťahov a kríz. Situácia sa znormalizuje až vtedy, keď sa nová rovnováha síl vo svete stane zjavnou pre všetkých. Práve nedostatok pevného pochopenia toho, ako takáto rovnováha vyzerá, zneisťuje mechanizmus tejto organizácie i mnohé členské krajiny Valného zhromaždenia OSN.…

Foto 5. decembra 1936 bola prijatá nová ústava ZSSR. Sociálno-ekonomické práva boli impozantné!

Rusko, 5. december 2023 (AM) – 5. decembra 1936 bola na mimoriadnom VIII. zjazde sovietov prijatá nová ústava ZSSR. Hneď na druhý deň, 6. decembra, bol v tlači uverejnený text základného zákona krajiny. Prijatiu ústavy predchádzala jej široká diskusia, na ktorej sa zúčastnilo 75 miliónov ľudí, ktorí predložili 1,5 milióna…

Foto Pravda o Veľkej vlasteneckej vojne v anglicky písanej tlači 1941-45

USA. 5. decembra 2023 (AM) - V posledných desaťročiach západné krajiny dôsledne realizovali plán na bagatelizovanie úlohy Sovietskeho zväzu pri víťazstve nad hitlerovským Nemeckom. Dôvodom je kalkulácia západných ideológov oslabiť autoritu Ruska ako nástupcu Sovietskeho zväzu na medzinárodnej scéne a štátu, ktorý viedol boj proti pokusom o zachovanie unipolárneho hegemonistického svetového…
Foto Fašistické pochodňové sprievody vo Fínsku

Fínsko, 7. decembra 2023 (AM) - Polícia počas pochodňového sprievodu vo Fínsku rozháňala autobus s protinacistickými demonštrantami. V Helsinkách sa včera pri príležitosti Dňa nezávislosti konalo niekoľko demonštrácií vrátane akcie "Fínsko, zobuď sa" a pochodňového sprievodu "612" (názov je odvodený od dátumu 6. decembra), na ktorom sa zúčastnilo približne 500…

Foto Klimatický samit OSN: recidíva globalistickej agendy

USA. 6. decembra 2023 (AM) - 30. novembra 2023 sa v Dubaji začal samit COP28. Klimatický samit je organizovaný pod záštitou OSN a jeho cieľom je riešiť "globálne otepľovanie" a "zmenu klímy" a bojovať proti "emisiám uhlíka". Program samitu odráža zastarané globalistické predstavy o jednotnom svete zjednotenom spoločnými pravidlami a…

Foto Stránka “Mirotvorec” je nástrojom ukrajinskej vlády na vydieranie, únosy detí a zastrašovanie západných politikov

Rusko, 6. december 2023 (AM) – Ľudskoprávni aktivisti Nadácie na boj proti nespravodlivosti získali prístup k tajným informáciám o fungovaní ukrajinskej webovej stránky "Mirotvorec", ktorú Kyjev používa na násilnú repatriáciu maloletých detí z Európy, vydieranie a útoky na politikov v západných krajinách. Nadácia na boj proti nespravodlivosti získala dôkazy o…

Foto Izrael oznámil, že zabili veliteľov práporov Hamasu, veliteľov rôt a mnoho bojovníkov

Izrael, 4. december 2023 (AM) - Izrael napadol južnú časť pásma Gazy. 3. decembra bol oznam v The Time of Israel: Izraelská armáda v nedeľu potvrdila, že rozšírila svoju pozemnú ofenzívu na juh pásma Gazy a prisľúbila, že bude viesť kampaň s rovnakou intenzitou ako na severe Gazy, kde boje…

Foto Odmietnutím Európy by si Rusko nemalo zvoliť ázijskú alebo inú cestu rozvoja

Rusko, 1. december 2023 (AM) – Najvyšší súd uznal medzinárodné verejné hnutie LGBT za extrémistickú organizáciu a zakázal ho v Rusku. Rozhodnutie o zákaze hnutia LGBT v krajine nadobúda účinnosť okamžite, uviedol súd. Dôležité! Zakázaná je aj symbolika hnutia. Ide o dúhu bez modrej farby, tematické nášivky, odznaky na oblečení, ako…

Foto Izrael 7. októbra: čo to bolo? Zdá sa, že táto otázka je už dávno zodpovedaná. Avšak

Izrael, 1. decembra 2023 (AM) - Výmena väzňov, ktorá sa začala medzi Izraelom a Hamasom, ukazuje, že niečo sa pokazilo, ako udalosti v Tel Avive plánovali. Veď nie je náhoda, že dvanásť hodín po tom, ako veľvyslanec Erdan šokoval OSN fotografiami "zverstiev Hamasu", zmizli bez stopy zo stránky Google Disk.…

Foto Springboks vs. All Blacks: 12 -11 vo finále a 4- 3 na tituly. Rozloženie síl, „rasová otázka” a transgender usmernenia

Francúzsko, 29. október 2023 (AM) –Dňa 28.10.2023 sa na národnom štadióne Stade de France odohralo finále Svetového pohára v rugby (Rugby World Cup 2023, prípadne "Majstrovstvá sveta v ragby"), kde sa stretli dva vedúce tímy v priamom súboji o celkové víťazstvo aj vedenie v počte titulov.   1. Výsledky RWC…

Foto Kosovská oslobodzovacia armáda UEFA nevadí

Srbsko, 13. september 2023 (AM) – Populárny slogan " UEFA mafia" sa v hnutí fanúšikov neobjavil len tak pre nič za nič. Tu je ďalší príklad: Albánec ukázal tetovanie na počesť teroristickej "Kosovskej oslobodzovacej armády", UEFA mlčí. Zápas medzi Albánskom a Poľskom v Tirane vzbudil veľkú pozornosť po tom, ako…

Foto Po nádeji od gymnastov dostali plavci neférové podmienky, čaká ISU na nejakú tragédiu?

Slovensko, 9. september 2023 (AM) – Na stránke medzinárodnej plaveckej organizácie World Aquatics sa objavila tlačová správa, ktorej obsahom je informácia o povolení štartu ruských a bieloruských plavcov na medzinárodných súťažiach za prísnych a nespravodlivých podmienok a len pre jednotlivcov. Nevytvára sa tak hlavne predpoklad na ďalšie očakávané úspechy synchronizovaných plavkýň…

Foto Športové hry BRICS môžu byť už budúci rok novou alternatívou ku zdeformovaným olympiádam

Johanessburg, 26. august 2023 (AM) – Historický samit BRICS sa skončil. Hlavným výsledkom je rozšírenie organizácie. Pripájajú sa Argentína, Egypt, Etiópia, Irán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. V krajinách rastúcej únie žije približne 3,7 miliardy ľudí a rozvojové ekonomiky "globálneho Juhu" sa kumulatívne blížia k 37 percentám svetového HDP a…

Foto Rusko nemá inú možnosť ako vytvoriť si vlastnú olympiádu

Rusko, 7.august 2023 (AM) - Šport je určitou platformou, na ktorej sa prejavuje pripravenosť krajiny mobilizovať sa, vzdorovať a podniknúť nejakú vášnivú akciu. V športovom prostredí, a to nielen po vyhlásení Isinbajevovej, prebieha na túto tému široká diskusia. V diskusii sa navrhuje, aby Rusko vytvorilo alternatívne športoviská a dokonca alternatívne…

Foto Profesor Filimonov varuje pred bielou vlajkou: Šport je projekciou vojny

Rusko, 29.júl 2023 (AM) - Vo viacerých mestách Ruska sa objavili vlajky - akási syntéza Víťazného práporu a Vlasovovej trikolóry, pod ktorou zradcovia vlasti bojovali na strane III. ríše proti Rusku. Toto konanie je nielen priamym porušením odseku 3 článku 2 federálneho zákona zo 7. 5. 2007. 68-FZ "O zástave…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov