.
Aktuality, Civilná ochrana,

Banky sa začali vážne venovať “vzdelávaniu” občanov

V mojom článku “Bankári začali selektovať zákazníkov na “dobrých” a “zlých”. Farageov precedens” som upozornil na veľmi závažnú vec. Neustále nám hovoria, že banky sú inštitúcie, ktoré poskytujú širokú škálu finančných služieb fyzickým a právnickým osobám: otvárajú a vedú vkladové a iné účty, poskytujú úvery, prevádzajú peniaze, vymieňajú meny, vykonávajú správu majetku a iné operácie súvisiace s dôverou atď. Druhy a obsah operácií, ktoré banky vykonávajú, sú jasne regulované licenciami vydávanými centrálnymi bankami alebo inými bankovými regulačnými orgánmi. Banky môžu a dokonca sú povinné posudzovať finančnú situáciu klienta, viesť jeho úverovú históriu, kontrolovať oprávnenosť platobných a zúčtovacích operácií s inými fyzickými a právnickými osobami a niektoré ďalšie drobnosti (v rámci licenčných právomocí). Dnes sa už zaužívalo vyjadrenie “Banka by mala poznať svojho klienta”. Samozrejme, že by mala.


 

Ale táto znalosť by nemala presahovať finančnú sféru. Všetky ostatné charakteristiky klienta by banku nielenže nemali zaujímať, ale dokonca nemá ani zasahovať do iných sfér života a činnosti klienta. Všetci klienti by mali byť pre banku absolútne rovnocenní z hľadiska pohlavia, národnosti, náboženstva, filozofického a politického presvedčenia, zvykov a dokonca aj zdravotného stavu. S výnimkou osôb s mentálnym postihnutím; osôb vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a osôb, v prípade ktorých súdy a iné štátne inštancie prijali rozhodnutia o obmedzení ich práv. A teraz v krajine, ktorá bola dlho prezentovaná ako vzor bankového systému a demokracie, náhle vypukol škandál. Hovoríme o Veľkej Británii.

 

V lete tohto roku jedna z najrešpektovanejších anglických bánk, Coutts & Co, zrušila účty Nigela Paula Faragea, známeho anglického politika. Tento príbeh som opísal v uvedenom článku. To najdôležitejšie: rozhodnutie o zatvorení účtov prijala banka z politických dôvodov. Farageove politické názory a politické kroky neboli v súlade s ideológiou banky Coutts & Co. Tí, ktorí tento príbeh pozorne sledovali, zrazu dospeli k záveru, že Farageov príbeh nie je ojedinelý. K podobným krokom zo strany bánk dochádzalo a dochádza všade vo Veľkej Británii aj na celom svete.

 

Ako informoval denník Daily Mail, začiatkom tohto mesiaca britská banka Yorkshire Building Society (YBS) zrušila účet anglikánskeho kňaza Richarda Fothergilla za jeho kritiku ideológie LGBT. Kňaz, ktorý založil online evanjelickú sieť Filling Station, napísal 18. júna list v reakcii na e-mail z webovej stránky YBS. Podľa kňaza napísal niekoľko odsekov proti vnucovaniu transideológie deťom, po čom mu banka zrušila účet. “Ani som nevedel, že v našom vzťahu je nejaký problém. Sú finančným domom – nerobia sociálne inžinierstvo. Myslím si, že by sa mali sústrediť na správu peňazí a nie na presadzovanie LGBT ideológie,” komentoval rozhodnutie kňaz.

 

A tu je ďalší príbeh, ktorý dokazuje, že bankári v Anglicku chcú šéfovať cirkvi a veriacim. Pred tromi rokmi popredná britská banka Barclays zrušila bankové účty kresťanskej charitatívnej organizácie Core Issues Trust (CIT). Toto rozhodnutie prišlo po tom, čo aktivisti LGBT viedli kampaň, v ktorej tlačili na banku, aby zrušila účty tejto kresťanskej organizácie. Barclays zrušila účty CIT v júli 2020, čo organizáciu podnietilo k podaniu žaloby. Právnici CIT tvrdili, že Barclays nezákonne diskriminovala charitatívnu organizáciu. Banka právnikom odpovedala, že nediskriminuje na základe “akéhokoľvek náboženského, filozofického alebo politického presvedčenia”. Zároveň sa však ukázalo, že banka má právo zrušiť účet akéhokoľvek klienta bez akéhokoľvek vysvetlenia. Po troch rokoch, krátko pred tým, ako sa prípad dostal na súd, banka náhle ponúkla CIT 21 500 GBP za mimosúdne vyrovnanie. Ale bez prísľubu obnovenia bankových účtov.

 

Domnievam sa, že pokus o mimosúdne vyrovnanie možno vysvetliť súčasným škandálom s Farageovými účtami. Verejnosť v Spojenom kráľovstve je teraz vo veľkom rozrušení z pochybenia banky Coutts & Co. Súdny spor medzi Barclays a CIT by nevyhnutne znížil rating banky. Toto sú príklady z Británie.

 

Vo februári a marci minulého roka sa v mnohých západných krajinách objavili správy o masívnom prejave bankového voluntarizmu. Dňa 24. februára 2022 sa začala špeciálna vojenská operácia Ruska na Ukrajine. Štátne orgány USA a ďalších krajín “kolektívneho Západu” ešte nestihli uložiť sankcie voči konkrétnym fyzickým a právnickým osobám Ruskej federácie (tzv. sankčné zoznamy) a už mnohé západné banky začali zatvárať alebo “zmrazovať” účty takýchto osôb. Takéto banky prejavili “nadmernú” ostražitosť a ukázali sa byť “svätejšie ako pápež”. Na jar minulého roka sa na sociálnych sieťach objavilo obrovské množstvo sťažností od Rusov, ktorí sa v tom čase ocitli v Európskej únii. Uvádzali, že sa stretli s problémami so službami v miestnych bankách.

 

Incidenty boli zaznamenané v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Portugalsku. Niektorých Rusov takéto sankčné “iniciatívy” bánk dotlačili k odchodu z Európskej únie, niektorí z nich tam zostali v pololegálnej pozícii, vlastne zostali v režime prežitia. Takéto nezákonnosti pretrvávajú dodnes. Napríklad koncom marca tohto roku vystúpil s vyhlásením o porušovaní ľudských práv zo strany nemeckých bánk Ulrich Oehme, predseda Združenia na zabránenie diskriminácie a vylúčenia ruských Nemcov a rusky hovoriacich spoluobčanov v Nemecku (VADAR), bývalý poslanec Bundestagu. Banky posielajú klientom bez vysvetlenia oznámenia, že prestanú obsluhovať ich účty. Navyše ide o ruských občanov a dokonca aj o Nemcov, ktorí sa do Nemecka presťahovali zo Sovietskeho zväzu a Ruskej federácie. “Rôzne banky v Nemecku bez vysvetlenia posielajú klientom oznámenie, že prestanú obsluhovať ich klientske účty,” vysvetlil Oehme. – Nemecká vláda ani Európska únia nevydali ani jedno rozhodnutie o uvalení sankcií na fyzické a právnické osoby v nemeckom bankovom sektore. Preto môžeme predpokladať, že hromadné ukončenie obsluhy klientov na základe ruského princípu má za sebou vzorec tieňovej špeciálnej operácie a banky sú pod tlakom. Ide o hrubý akt diskriminácie, ktorý porušuje základné ľudské práva.”

 

VADAR požiadal poslancov Bundestagu, aby čo najskôr požiadali spolkové ministerstvá spravodlivosti a vnútra o prešetrenie tajných dohôd, vystavenia bankového systému vonkajším tlakom a o právne posúdenie konania bánk, ktoré diskriminujú klientov na základe štátnej príslušnosti. O reakcii Spolkového snemu na túto výzvu však neboli žiadne správy.

 

K bankovej diskriminácii dochádzalo a dochádza aj vo Francúzsku. Sedemdesiatšesť ľudí vo Francúzsku podalo koncom augusta minulého roka hromadnú žalobu proti niektorým miestnym bankám, v ktorej ich obvinili z diskriminácie na základe štátnej príslušnosti. Faktom je, že všetky sú tak či onak spojené s Ruskom. Niektorí z nich majú ruské občianstvo, iní sú Francúzi s priezviskami zjavne ruského pôvodu. Denník Le Figaro sa oboznámil so žalobou (má desiatky strán) a dospel k záveru, že mnohí ľudia sa dostali do “kafkovskej situácie” a ich život sa “zmenil na nočnú moru”. Publikácia opisuje najmä trápenie 26-ročnej ženy, ktorej zablokovali účet a ona sa ocitla s iba 30 eurami vo vrecku na všetko. Nebyť pomoci priateľov, a tí ju v ťažkej chvíli podporili, jej situácia by bola beznádejná. V podobnej situácii sa ocitol aj vo Francúzsku pomerne známy skladateľ, autor hudby k filmom Eugene Galperin. Rodák z Uralu sa vo veku 15 rokov presťahoval do Francúzska a má francúzske občianstvo. Už 31 rokov má účet v tej istej banke a nikdy sa nestretol so žiadnymi problémami. A je to tu! “Som šokovaný. Dozvedel som sa, že som sa stal druhoradým Francúzom,” podelil sa s novinármi denníka Le Figaro.

 

Pre tých ruských občanov, ktorí stále zostávajú v Spojenom kráľovstve, existuje určitá nádej. Keďže Farageov príbeh prinútil úrady, aby vyzvali bankárov k poriadku a nevenovali sa sankčnému amaterizmu. Uvidíme, či britský štát dokáže bankárov postaviť na nohy a ruskí občania si budú môcť obnoviť svoje účty. Podobné bankové nezákonnosti sa dejú aj v Novom svete.

 

V máji tohto roku v Spojených štátoch koloval v mnohých médiách článok Ryana Hogga “19 republikánskych štátov obviňuje JPMorgan zo zatvárania bankových účtov a diskriminácie klientov kvôli ich náboženskému alebo politickému presvedčeniu”. Uvádza sa v ňom, že republikánski generálni prokurátori z 19 štátov podpísali list Jamiemu Dimonovi, generálnemu riaditeľovi poprednej banky na Wall Street JPMorgan Chase & Co. V liste sa uvádza rušenie účtov a diskriminácia zákazníkov banky z dôvodu ich politického alebo náboženského presvedčenia. Obzvlášť krikľavý je prípad, keď JPMorgan “náhle zrušila” bežný účet neziskovej organizácie National Committee for Religious Freedom (NCRF). Pozoruhodné je, že účet NCRF bol zrušený ešte pred doručením listu, v ktorom bola organizácia informovaná o tomto rozhodnutí. V sťažnosti generálneho prokurátora sa uvádza, že zamestnanec banky nakoniec skupine oznámil, že JPMorgan obnoví účet NCRF, ak organizácia poskytne zoznam svojich darcov, zoznam politických kandidátov, ktorých má v úmysle podporovať, a podrobné kritériá, na základe ktorých určuje svoje podpory a súhlasy. “Bezostyšný pokus banky nanútiť kritické služby zákazníkovi, ktorý prejde nejakým nevysloveným náboženským alebo politickým lakmusovým papierikom, je v rozpore s antidiskriminačnou politikou Chase. Čo je ešte horšie, je v rozpore so základnými americkými hodnotami spravodlivosti a rovnosti,” uviedli prokurátori, ktorí podpísali list.

 

Vo svojom predchádzajúcom článku som spomenul nedávny (začiatkom júla tohto roku) článok Charlesa Moora v Telegrafe na tému dobrovoľnosti britských bánk. Tu je zaujímavý úryvok z tohto článku: “Včera ma zarazila správa, že Bank of England (najstaršia banka v krajine, ľudovo prezývaná “Stará dáma z Threadneedle Street”) teraz verí, že nielen ženy, ale aj muži a ľudia všetkých ostatných pohlaví môžu otehotnieť. Každý zamestnanec má teraz normu – koľko príslušníkov rôznych menšín urobí tento rok klientmi banky. Rodová rozmanitosť a inkluzívnosť sú vítané. Stanovená je aj ďalšia latka – aké percento zamestnancov banky by mali tvoriť LGBT ľudia. Inflácia teda zúri a stará dáma z Threadneedle Street sa rozhodla robiť iné veci. Nemôžete si pomôcť, ale chcete jej zakričať do ucha: “Hej, stará pani, spamätaj sa a postaraj sa o naše peniaze: je to tvoja priorita!””” Rodová politika bánk (nielen britských) nie je až taká vtipná téma, ako by sa niektorým mohlo zdať. Mnohé západné banky (niektoré otvorene a niektoré skryto) propagujú hodnoty LGBT. Vrátane diskriminácie tých občanov, ktorí tieto hodnoty nezdieľajú. Ale to je téma na samostatnú diskusiu.

Valentin Katasonov

 

Bankári začali selektovať zákazníkov na “dobrých” a “zlých”. “Precedens Farage

Zdieľajte článok

Najčítanejšie
Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov