Ukrajinská pravoslávna cirkev sa bude variť ako žaba. Cirkev a štát

Ilustračné foto

Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Dmitrij Rode: Dmitrij Anatoljevič Žuravlev, lektor ФВУ(Факультет Высшего Управления-Fakulta vyššieho vzdelávania), má bohaté životné skúsenosti zo služby vo vyšších štruktúrach spojených s náboženskými organizáciami. Preto sme ho požiadali, aby nám dnes porozprával o organizácii, akou je Ruská pravoslávna cirkev (RPC). Nazval by som ju medzinárodnou grécko-ruskou pravoslávnou organizáciou. Súhlasíte so mnou?

 

Dmitrij Žuravlev: Pravdepodobne nie. Špecifikom každej pravoslávnej cirkvi, či už gréckej alebo ruskej, je to, že je nerozlučne spätá so štátom. (Na túto tému existuje doktrína Symfónia autorít). V čom sa pravoslávni líšia od katolíkov? Pápež je najvyšším vládcom. Svojou mocou môže menovať, odvolávať, presúvať, prijímať akékoľvek rozhodnutia. Existuje postulát o bezhriešnosti pápežov (nie o osobnej bezhriešnosti, ale o neomylnosti učenia pápeža, keď je vyhlásené ex cathedra – pozn. red.) Teraz, v 21. storočí, nebol zrušený, ale neuplatňuje sa, hoci v zásade existuje. Pravoslávny patriarcha môže biskupa pokarhať len bratsky. Môže ho vysvätiť, ale je veľmi ťažké ho odstrániť. V mojej pamäti, a to už žijem dlho sa vyskytli len dva alebo tri takéto prípady. A tento proces trval roky, niekedy aj desaťročia. Potrebujete cirkevný súd, administratívne rozhodnutia – je tam všeličo. Za takýchto okolností sa vertikála správy vecí verejných môže udržať len odvolaním sa na svetskú moc, teda na štát. Príkazy možno vydávať len na základe vzťahov s autoritami. Biskup sa nikdy nebude hádať s gubernátorom (alebo ako za sovietskych čias s prvým tajomníkom oblastného výboru). V mojej praxi sa za tridsať rokov vyskytol len jeden takýto prípad. A tam boli “obaja dobrí”: išlo skôr o spor dvoch mužov než o vzťah cirkvi a štátu. Pravoslávna cirkev je nútená – práve nútená – byť lojálna voči štátu. Nielen v sovietskom režime, kde neexistuje nič iné ako štát, a preto s ním buď máte vzťah, alebo nie, ale aj v podmienkach, ktoré boli v 80. a začiatkom 90. rokov voči cirkvi oveľa liberálnejšie. Vrcholom nezávislosti cirkvi od štátu bola Gorbačovova éra. Jeľcin už takúto slobodu neprijal, zdalo sa mu to priveľa, krajina mala jedného pána a on ho každé ráno videl v zrkadle. Vzťahy medzi Alexejom Michajlovičom Ridigirom (Alexejom II.) a Borisom Nikolajevičom Jeľcinom boli veľmi neľahké. A do menej “gorbačovskej” éry sa vrátili až od roku 2000, teda za súčasného prezidenta. Pravoslávna cirkev je cisárska cirkev. V súčasnosti veľmi radi diskutujú a porovnávajú synodálne a patriarchálne obdobie našich dejín. V podstate sa však nelíšia, pretože synoda vykonávala tie isté funkcie, ktoré patriarcha vykonával za Petra Veľkého, cára Alexeja Michajloviča. A keď sa Peter Veľký vyhlásil za cisára (cisár je hlavou cirkvi aj štátu), jednoducho uviedol situáciu do súladu so svojím novým postavením, nič viac. Nakoniec je patriarcha prvou osobou prítomnou na synode. Tak to bolo v Konštantínopole a tak to bolo aj v Moskve. Počnúc Borisom Godunovom s prestávkou v Čase nepokojov, kde vôbec nebolo jasné, kto je kráľ a kto patriarcha.Cirkev vždy zohrávala organizačne podriadenú úlohu. Nie ideologicky, ale organizačne. A v tomto ohľade to, čo sa deje v cirkvi, odráža to, čo sa deje v štáte. Súčasná situácia v RPC preto nie je ničím novým – je len prejavom situácie v krajine.

 

Bude na Ukrajine občianska vojna?

Dmitrij Rode: Pre nás je dôležité, že na Ukrajine dnes štát začal vojnu proti Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Ľudia tu však v skutočnosti nechápu, čo je inštitúcia cirkvi a k čomu môže táto vojna viesť.

Dmitrij Žuravlev: Bohužiaľ, s najväčšou pravdepodobnosťou to k ničomu nepovedie. Práve preto, čo som povedal. Nie preto, že by cirkev bola slabá alebo nemala vplyv. Má vplyv. Poslanecký zbor UPC bol ešte nedávno veľmi silný. Filaret (Denisenko), predtým ako sa dostal do schizmy, si úprimne myslel, že bude po Pimenovi patriarchom Moskvy a celej Rusi. Hlasovalo za neho pomerne veľa ľudí. Približne 70 % duchovných Ruskej pravoslávnej cirkvi v čase Pimenovej smrti pochádzalo z Ukrajiny. Keď sa nedostal do druhého kola, bol veľmi urazený. Nebol to priestupok duchovného, ale človeka. A práve tu sa začal rozkol. Pre UPC sa všetko pravdepodobne skončí tragicky, ale nie občianskou vojnou na Ukrajine. Spomeňte si na zatváranie kostolov v 20. a 30. rokoch v Sovietskom zväze. Logicky to malo viesť k občianskej vojne. A mimochodom, emigranti o tom veľa písali, čakali na to. Patriarcha Tichon bol oveľa väčšou osobnosťou ako súčasná hlava UPC – v ľudskom aj náboženskom zmysle (o metropolitovi Onufrijovi nemám čo zlé povedať), ale nič také sa nestalo. Zničenie UPC sa uskutoční, odboj sa uskutoční a budú mučeníci. Vojna sa však neuskutoční. Súčasná ukrajinská vláda je dostatočne odhodlaná zbaviť sa polovice obyvateľov krajiny. Ale neurobia to hneď. Ak sa tak nestane, zhromaždia všetkých na námestí: “Dobre, teraz ho rozdelíme na dve časti a polovicu z nich zastrelíme.” Ľudia by samozrejme povstali a strhli by ich. Ale “uvaria” ich ako žabu: ak ju hodíte do vriacej vody, vyskočí, a ak ju vložíte do studenej vody a postupne ju zohrievate, nestihne si uvedomiť, že sa už uvarila. Takto budú postupovať. Lavru už vytlačili. Pre Ukrajinskú pravoslávnu cirkev je to principiálna záležitosť. Nemusím vám vysvetľovať prečo, však? A nie je to len symbolické. Je to aj politický krok. V pravosláví sa biskupom môže stať len mních (zatiaľ čo v katolicizme takéto obmedzenie neexistuje). Preto ak sú všetky kláštory v rukách ukrajinskej vlády, pod kontrolou poslušnej štruktúry, akou je UPC, potom v celkovom pohľade ani nie je potrebné bojovať. Stačí počkať dvadsať rokov. Ďalšou otázkou je, že z pohľadu ukrajinskej vlády nemá dvadsať rokov… Najdôležitejším faktorom je odhodlanie. Ak by v Rusku po roku 1917 vládol ľavý stred, ruská cirkev by sa s nimi veľmi rýchlo vysporiadala. Ale o boľševikoch bolo každému jasné, že budú strieľať. A každému je jasné aj to, čo sa týka súčasnej ukrajinskej vlády – budú strieľať a budú strieľať bez rozdielu, bez ohľadu na to, kto je pred nimi – kňazi, laici, biskupi. Podporí ich veľká časť ozbrojeného obyvateľstva, tí, ktorí sa chopili zbraní, sú už proti nám. Takže si nemyslím, že by došlo k občianskej vojne, ktorá by zmenila situáciu na Ukrajine.

 

Budú strieľať a zabíjať

Dmitrij Žuravľev: Samozrejme, že ukrajinské orgány tým, že zaženú UPC do suterénu, nastražia mínu pod seba. Ale zajtra nevybuchne. Bude tam katakombový kostol, ako to bolo v Sovietskom zväze, keď nielen protestanti, ale aj časť pravoslávnych museli byť vytiahnutí z katakomb, všetci si to pamätáme. Masy nikdy nepôjdu k samopalom, ľudia môžu zaútočiť len na vládu, ktorá dáva dôvod dúfať, že ju možno zvrhnúť. Súčasné ukrajinské orgány nedávajú dôvod, aby si to o sebe mysleli. Stali sa divokými, sú pripravení zastreliť kohokoľvek. A v samotnej UPC-MP, s výnimkou juhu (Odesa, Cherson, Mykolajiv), ktorý nikdy nebol ukrajinský, je dosť silná “autonomistická” nálada: my máme svoje fúzy, my sme tu páni. Nezačali dnes a ani s Filaretom. Preto netreba dúfať v organizovaný masový odpor. Ak by sme vytvorili “náš” štát na juhu Ukrajiny, bolo by o čom hovoriť. Keďže to tak nie je, ukrajinská cirkev je nútená držať sa štátu, ktorý má, pretože bez jeho podpory nie je spravovaná. Nepáči sa nám to, ale bude to tak. Nehovorím, že ich jednoducho nebudeme môcť podporiť. Nemôžeme dúfať v úspech, ktorý prinesie vonkajší svet – ani v krupobitie, ani v občiansku vojnu na Ukrajine. Úspech môže byť len jeden – vnútorný. Bude to tak? Mám pochybnosti. Nie je to ľahká úloha. Netvrdím, že dôjde k porážke, ale je pravdepodobnejšie, že to bude veľmi dlhý proces, ak sa nestane diplomatický zázrak. Vždy to však má svoju cenu. Je tu jeden aspekt, ktorý by sa asi nemal spomínať, ale poviem ho. Keď prídeme a povieme: “Takto to tu nefunguje”, nemali by sme sa potom čudovať, že ruské orgány začnú uvažovať: “Mali by sme týchto ľudí naozaj podporovať? Nemáme pri moci masochistov, títo ľudia vôbec nemajú záujem podporovať tých, ktorí sú už na to pripravení. Preto naše tvrdé vyhlásenia v skutočnosti prospievajú ukrajinskej strane. Ak chcete obrátiť svet hore nohami, musíte nájsť oporný bod. Ak máte svoj štát a ste pripravení tam niečo pretvoriť – chápem to; ak ste tu a ste pripravení niečo pretvoriť tu – tiež to chápem. Ale ak tam nemáte nič, len predok a nikto vás tu nečaká – čo budete prerábať a s akými prostriedkami? Páči sa mi myšlienka “prerobiť všetko”, ale aký je mechanizmus? Pamätáte si na súdruha Mozgovoja? V mojej prítomnosti to povedal jednému vysokopostavenému úradníkovi: “Prevezmeme Kyjev a pôjdeme do Moskvy.” Potom som sa spýtal tohto úradníka: “Koľko týždňov si myslíte, že to bude trvať?” Uhádol. Mozgovoj zomrel za tri alebo štyri týždne. Cirkevné otázky sa môžu a mali by sa využívať v politike, ale, žiaľ, je to oveľa ťažšie, ako sa zdá. Cirkevný front je “kaša zo sekery”, potrebuje tanky, lietadlá a vojakov. Ako dôvod na žalobu – možno. Ak sa neozbrojení ľudia na Ukrajine jednoducho zhromaždia, aby bránili svoju cirkev – nič sa nestane, ale ak zorganizujú politickú alianciu – budú pochovaní do posledného dieťaťa. Nebudú sa brániť, po ostreľovaní húfnicami alebo po príchode hajtmanov budú len ležať po dedinách. Súčasná ukrajinská vláda nepovažuje vek za apologetickú vlastnosť, budú zabíjať, zabíjať a zabíjať, tak je nastavený ich systém. O tohto šaša nejde, nikto sa ho ani nepýta a bude to rovnaké aj bez neho. Je potrebné proti nim vážne bojovať.

 

Cirkev môže poskytnúť ideologický základ

Dmitrij Žuravlev: Cirkev môže byť ideologickou základňou, môže byť príležitosťou na vztýčenie vlajky na obranu slobody svedomia. Napríklad Briti to robia brilantne: obhajujú akékoľvek “svedomie” bez ohľadu na to, či má niečo spoločné s Anglickom alebo nie. Armáda však bude musieť stále bojovať. Zatiaľ sa mi úprimne nezdá, že by armáda bola schopná bojovať. Nehovorím o vojakoch a dôstojníkoch. Udivuje ma logika niektorých generálov, ktorí hovoria: “Načo nám je Cherson? Mali by sme ho vrátiť, je tu len jeden most.” Prepáčte, ale koľko mostov bolo v Stalingrade? Ak ma pamäť neklame, tak ani jeden. Ak bojujete tam, kde je to výhodné, nemali ste začať. Som civilný úradník, o vojenskej otázke ako takej nehovorím, takže sa vrátim na začiatok – cirkev môže posielať kondolencie Peresvet a Osľaby, môže posväcovať zástavy, ale cirkev nebude bojovať za armádu, inak jednoducho nebude existovať a bude veľa, veľa mŕtvych. Máme tu politika, ktorý povedal: “Rozdajme na Ukrajine ruské pasy, nebudú s nami bojovať a vojna sa skončí.” “Výborne, ukrajinská štátna bezpečnosť si láme hlavu nad tým, ako identifikovať proruských občanov, a my im tie zoznamy hneď dáme.” Nebol urazený – nerozumel tomu. Cirkevné otázky, otázky viery sa môžu použiť, ale nemôžu byť prvé. Vo vojne musia bojovať vojaci, o to viac teraz, keď sme v 21. storočí. Viera v Boha, viera v spravodlivosť je veľká sila, ale ak máte v rukách palicu, nepomôže vám odraziť letiacu strelu. Odpusťte banalitu tejto pravdy. Mali sme spolupracovať s proruskou ukrajinskou cirkvou, ale nespolupracovali sme. Pýtali sme sa: “Kam pôjdu?” Je dobré, že existujú procesie, že existujú ľudia, ktorí veria nielen v Boha, ale aj v nás. Ale ich uloženie do zeme, aby sa generálom ľahšie bojovalo, nie je riešením. Musíme bojovať, naozaj bojovať, vážne. Na to sa musíme rozhodnúť. Čo chceme? Táto otázka zatiaľ nebola zodpovedaná. Myslím, že o tom hovoril môj predchodca (S. Kolmogorov). Ale to už nie je otázka Cirkvi. Nepochybne je potrebné pomôcť proruským farnostiam. Nemali by sme očakávať, že vojnu vyhrajú za nás.

 

Cirkev je Bohoľudská organizácia

Karine Gevorgyan: Akú funkciu teraz plní oddelenie pre vonkajšie vzťahy s cirkvami? Môže sa okrajovo podieľať na tejto situácii v priestore vojenských operácií na Ukrajine?

Dmitrij Žuravlev: Môže sa zapojiť ktorákoľvek cirkevná jednotka, pretože oddelenia sú podriadené patriarchovi, nie sú to biskupi. Existuje nielen oddelenie pre vonkajšie vzťahy s cirkvami, ale aj oddelenie pre prácu s bratskými cirkvami. Dá sa to zvládnuť. Ďalšia otázka: čo budú robiť? Napríklad prinesú pomoc. Ďalej? Sen ukrajinských nacionalistov: prinesú pomoc, ktorú možno rozdeliť. Spoliehať sa na ňu ako na politický faktor? Sotva. Mimochodom, poznám ľudí, ktorí z vlastnej vôle chodia a nosia bez akéhokoľvek oddelenia. Ale to všetko nie je to hlavné. Je možné ich zapojiť. Na čo? Na diplomatickú misiu? Táto misia však musí mať nejaký obsah. Čo im povieme my, druhá strana? “Držte sa, chlapci?” Takto by sa to dalo povedať raz. Koniec koncov, hlavný problém Chersonu, o ktorom som hovoril, nie je v tom, že sme sa ho vzdali. Je to vojenská záležitosť. Ide o to, že sme sľúbili, že to neurobíme. A obyvateľom mesta nikdy nedokážeme, že sme ich bratia. Podobne je to aj s ukrajinskou cirkvou. Ak tam prídeme s tézou: “Peniaze nie sú, ale vydržte” – bude to prvý a poslednýkrát. Najdôležitejšie je pochopiť samých seba: čo chceme a čo máme. Na prvú ani na druhú otázku nemôžeme odpovedať. Nie je to patriarcha, kto pôjde do vojny! Môže naliehať, môže dať na misku váh svoju morálnu autoritu, ale do vojny nepôjde. Potom je tu ministerstvo armády. Môže sa rúhať kaplánom – to je v poriadku.

Karine Gevorgyan: Inými slovami, majú k dispozícii súbor nástrojov. Dmitrij Žuravlev: Existuje manažérsky, ideologický, neexistuje vojenský. Existuje vojenské oddelenie, ktoré má na starosti kaplánov.

Otázka z publika: Takže nie je žiadna zvláštna túžba zapojiť sa…

Dmitrij Žuravlev: Nechcem nikoho uraziť, takže odpoviem dosť zjednodušene. Keď zomrel Alexej II, ktorého som si veľmi vážil, viedli ma za ruku, aby som sa s ním rozlúčil a nemusel som stáť v rade. A mladý muž vystúpi, nasadne do veľmi drahého auta a odíde. A oni mi povedali: “Viete, toto je zamestnanec katedrály Krista Spasiteľa. Čakali ste niečo iné?” Viete, cirkev začínala chudobne. Bohatý zbor je vždy problém. Keď v 80. a 90. rokoch ten istý Alexis hovoril o peniazoch, myslel tým peniaze na stavbu kostolov, nie na nákup áut. Ako som povedal, cirkev je rovnaká ako krajina. Ako povedal jeden môj priateľ, dnes už zosnulý, cirkev je Bohoľudská organizácia, nemali by sme od nej očakávať výlučne božské veci.

 

Úloha Vatikánu na Ukrajine

Alexej Novickij: Mohli by ste nám, prosím, povedať, aká je úloha Vatikánu v udalostiach na Ukrajine? Ako sa tomu snažia naši hierarchovia čeliť?

Dmitrij Žuravlev: Obe otázky sú veľmi vážne, takže postupne. Začnime úlohou Vatikánu. Vatikán sa, samozrejme, aktívne podieľa na rozdúchavaní konfliktu, je to pre neho priamy prínos. Ak totiž zvíťazí súčasná vláda, kanonické územie Ukrajiny sa stane kanonickým územím Vatikánu. Každému je to jasné. Fanár, oblasť, kde sídli ekumenický patriarcha v Istanbule, je úplne pod kontrolou Vatikánu, nikto ho neskrýval, neskrýva a nebude skrývať. Potrebujú Zelenského víťazstvo. Žijú podľa Brzezinského logiky (ktorú sám Brzezinski opustil), že Rusko nemôže byť veľmocou bez Ukrajiny. Pred svojou smrťou sa Brzezinski s touto tézou rozlúčil, ale jeho nasledovníci si to nevšimli. Preto vynakladajú všetku svoju energiu na to, aby vojna pokračovala dovtedy, kým nevyhrá niekto iný. Američania však chcú proces a Vatikán chce výsledok. A teraz o nás a o tom, ako môžeme čeliť… A vlastne, ako môžeme čeliť? Nemám na mysli, či sú naši hierarchovia dobrí alebo zlí, to je iná téma. Čo majú robiť? Vatikán nemôžu zrušiť. Nemôžu sa postaviť proti jeho aktivitám na Ukrajine, pretože na Ukrajine vládne totalitný režim, ktorý je blízky Vatikánu. Oni (naši hierarchovia) môžu na svojom území posilniť svoju nezávislosť od Vatikánu. Ale ani tu to nie je jednoduché: už dlho máme priateľský postoj. Nezačalo sa to pred dvoma rokmi. Tento prístup je veľmi starý a funguje už desaťročia. Aktívne ho propagoval učiteľ súčasného patriarchu Kirilla – Nikodim Rotov. Mimochodom, Kirill má pri vchode do svojej kancelárie Nikodémovu bustu. Preto nie je pochýb o tom, že toto hnutie je kľúčové. Smerujeme na Západ. Aký bude druh konfrontácie?

 

Vojenský expert Kotenok: Uniati sú vyzvaní, aby pripravili stádo západnej Ukrajiny na zabratie Vatikánom

 

Hrozí vznik novej únie?

Dmitrij Žuravlev: Konfrontáciu s Vatikánom môžeme viesť len z hľadiska kanonického územia. “Toto je naše, tak sa nemiešajte do územia tradične našej Cirkvi”. No a potom je to “mier, priateľstvo, bublinky”. Čo chcete ako súčasť Nikodémovho hnutia? Pamätáte si, aké postavenie zastával Nikodém?

Dmitrij Rode: Oddelenie vonkajších cirkevných vzťahov.

Dmitrij Žuravlev: A čo ešte? Predseda Svetovej rady cirkví! A mentálne predseda, nie zástupca, ako je náš súčasný zástupca. Bol teda otcom tohto hnutia – v podstate hnutia zbližovania cirkví.

Alexei Novickij: Ako nová únia?

Dmitrij Žuravlev: Nie, je to zložitejšie. V čase, keď sa posúvala vpred, tu bol Sovietsky zväz – veľmoc a čistá únia bola nemožná. Michail Andrejevič Suslov, ktorý mal túto otázku na starosti, by strhol všetko, čo sa dalo strhnúť, keby sa hovorilo o únii. V týchto otázkach bol veľmi tvrdý. A ako ste pochopili, nebol veriaci, bol úprimný komunista, ale vlastenec. O únii teda nemôže byť reč, ale o konvergencii áno. Niečo ako kostol Najsvätejšieho srdca v Paríži, viete, niečo také? Vtedy sa spájajú všetky cirkvi… A Vatikán ani netrvá na prvenstve katolicizmu, pretože protestantizmus je silnejší. A tak sú pripravení na nejaký druh spojenectva. Ale je to práve spojenectvo, v ktorom budú pravoslávni bratia vytlačení na perifériu: “My s vami nie sme v spore, vy máte niekde originalitu, nech leží v skrini. Samozrejme, ak sa niečo stane, bude existovať Únia. Ak prehráme, potom áno.

 

Politika Západu a kresťanstvo v modernom svete. Politicky zaujatá žurnalistika

 

Otázka z publika: Pamätáme si, že keď sa Azov ešte nevzdal, títo väzni sa obrátili na pápeža a žiadali o pomoc. Zároveň neskrývajú svoju novopohanskú orientáciu. Je to zo zúfalstva, alebo majú nejaké konexie?

Dmitrij Žuravlev: Pápež je v skutočnosti politickým spojencom súčasnej Ukrajiny. Prečo ho neosloviť? Neopohanské pozície sa nedajú opustiť. A čo sa týka novopohanstva – čo to je? Je to kult moci. Kto je silný, má pravdu. Tu je základná téza, zhruba pochopená. Pohanstvo je oveľa zložitejšie a starobylejšie, je v ňom veľa. Ale novopohanstvo je pre PTU-čkára pohanstvo, čistý kult sily. Preto sa všetky gangy nazývajú Dobrobat, sú to prirodzene pohania. Takto sú nastavené ich hlavy. Naše “karmínové bundy” z 90. rokov boli rovnaké, aj keď pravdepodobne nezvládli tento koncept. Takže pre seba (na Ukrajine), samozrejme, pohanstvo a pre politiku katolicizmus. Alebo Jednota v klasickom zmysle: pravoslávna bohoslužba a pápež ako hlava cirkvi. Ale ubezpečujem vás, že títo ľudia, ak vyhrajú, prestanú chodiť do kostola, vrátane proukrajinského. Pretože v ich logike je najdôležitejší kult moci. “Sila dáva právo” – to je ich slogan.

 

Dmitrij Rode: Rád by som dodal, že vedenie Azova sa vzdelávalo vo Vatikáne, v Inštitúte pre ľudskú dôstojnosť (DHI). “Azov financoval Vatikán prostredníctvom tohto inštitútu. Vatikán je veľká organizácia, ale konkrétne tento Inštitút pre ľudskú dôstojnosť (DHI).

Dmitrij Žuravlev: Aj súčasný konštantínopolský patriarcha kedysi prešiel týmto inštitútom a bolo tam toho veľa. Viete o tom, že vo východných cirkvách dočasne prestupujú do katolicizmu, aby mohli študovať na katolíckych vzdelávacích inštitúciách?

Dmitrij Rode: Aj Hilarion?

Dmitrij Žuravlev: Hilarion je zvláštny príbeh. Dmitrij Rode: Povedzte mi o tom!

Dmitrij Žuravlev: Nie, nie, je to len na prednáškach.

Peter Varga

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich príspevkov, odporúčame nás sledovať aj na Telegrame

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

Severná Kórea, 25. marec 2023(AM) – Spojené štáty pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa v tejto zložke dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu. Americké letectvo testuje prototyp najnovšej hypersonickej strely vzduch-zem, ktorá bola vytvorená v rámci programu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Podľa Defense…

Foto Poľsko zasiahla vlna ukrajinskej kriminality

Poľsko, 25. marec 2023(AM) – Pred niekoľkými dňami ukrajinský premiér Šmygal radostne oznámil, že jeho cesta do Bruselu posunula Ukrajinu o krok bližšie k členstvu v EÚ. Ukázalo sa, že podpísal dohodu o účasti Ukrajiny na programe jednotného trhu a ďalšie memorandum o strategickom partnerstve medzi Kyjevom a Bruselom v oblasti…

Foto Ako britské spravodajské agentúry predstierajú, že sú nezávislým think-tankom

Veľká Británia, 25. marec 2023(AM) - Nedávno Generálna prokuratúra Ruskej federácie uznala Britský The Institute for Statecraft za nežiaducu organizáciu. Ministerstvo poznamenalo, že za účasti inštitútu boli vymyslené dôkazy o ruskom zasahovaní do vnútorných záležitostí európskych štátov, organizovali sa rusofóbne konferencie a viedli sa kampane na diskreditáciu vlády .   Inštitút…

Foto Vojenský analytik: Ruské sily musia ničiť nielen podvodné drony, ale aj ich nosiče

Rusko, 25. marec 2023 (AM) – 22. marca vyšlo najavo, že ukrajinská armáda sa opäť pokúsila zaútočiť na základňu ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole námornými bezpilotnými lietadlami. Útok bol úspešne odrazený, všetky drony boli zničené. Ako pri tejto príležitosti pre FAN povedal vojenský expert Jurij Kotenok , ruské sily naliehavo potrebujú posilniť…

Foto Izraelský analytik Kedmi o Medzinárodnom trestnom súde: “nemá nič spoločné so spravodlivosťou”

Izrael, 25. marec 2023(AM) - Dňa 20. marca, tri dni po tom, ako Medzinárodný trestný súd (ICC) oznámil vydanie zatykača na ruského prezidenta, nasledovali dôležité rozhodnutia. Ruský vyšetrovací výbor začal trestné konanie proti prokurátorovi ICC a trom sudcom, ktorí podpísali zatykač. V správe ruského Vyšetrovacieho výboru sa uvádza, že toto konanie…

Foto „Držíme to v utajení!“ alebo čo USA ukrývajú o munícii s ochudobneným uránom?

USA, 24. marec 2023(AM) - V rozhovore na YouTube stránke to pre US Tour of Duty prezradil bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA Scott Ritter. Povedal, že USA skrývajú informáciu o vysokej toxicite munície s ochudobneným uránom a podtrhol, že sa to týka nielen vojakov, ale vo veľkej miere hlavne civilov. Čiže jej…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto MOSSBERG 500 – nekompromisný ochranca

Slovensko, 21. marec 2023 (AM) – Mossberg je značka amerického výrobcu zbraní, ktorú založil švédsky prisťahovalec v Spojených štátoch, Oscar Frederik Mossberg v roku 1916. Dnes je to celosvetovo známy výrobca pušiek, brokovníc a už aj pištolí   Brokovnica Mossberg 500 Thunder Ranch je špeciálna edícia taktických brokovníc v kalibri 12. Bola navrhnutá v spolupráci s riaditeľom výcvikového…

Foto SIG Sauer predstavil civilnú verziu pušky XM7 americkej armády.

USA, 16. marec 2023 (AM) – Rok po zavedení limitovanej edície na americký trh oznamuje SIG Sauer zavedenie pušky americkej armády XM7 v civilnej verzii MCX-SPEAR. 28. februára 2023  firma SIG Sauer oznámila zavedenie viackalibrovej samonabíjacej pušky SIG Sauer MCX-SPEAR na komerčný americký trh. Verzia pušky XM7 bola predtým známa ako XM5 a oficiálne…

Foto Firma „Šturm“ vyvíja „neviditeľnú“ maskovačku pred termovíziou

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Je to mimoriadne dôležité aj pre špeciálnu vojenskú operáciu. Lenže na úspešné dokončenie tohto vývoja sú potrebné nové materiály, tvrdí generálny riaditeľ tejto ruskej špeciálnej vedecko-výrobnej spoločnosti Vladimír Drobjak.   Ukrajinskí vojaci zreteľne pozorujú ruských pomocou termokamier. „Preto je táto otázka momentálne mimoriadne aktuálna. Riešime…

Foto Koncern Kalašnikov oznámil začiatok výroby pištole Lebedev pre Rosgvardiju

Rusko, 14. marec 2023 (AM) – Koncern "Kalašnikov" odovzdal prvú várku modulárnych pištolí Lebedev (MPL) zákazníkovi na vojenské testovanie. Nová pištoľ sa už sériovo vyrába. Oznámil to prezident koncernu Alan Lušnikov. Modulárnu pištoľ Lebedeva - MPL chce koncern predstaviť na výstave Expotechnostraž, ktorá sa bude konať od 15. do 17. marca…

Foto AK 47 Para SDM, Kalašnikov Made in China

Slovensko, 27. februára 2023 (AM) –Výrobcom tejto zbrane je firma SDM, ktorá patrí do konglomerátu NORINCO. Výhradným dovozcom na Slovensko aj predajcom je SVET PUŠIEK. Zbraň má chrómovaný vývrt hlavne, celková dĺžka je 87 cm, zložená sklopná pažba skráti zbraň na 65 cm, hlaveň má dĺžku 41 cm a prázdna váži3,3 kg. Vyrobená…

Foto Aké nové zbrane Pentagon testuje na Ukrajine

Ukrajina, 8. februára 2023 (AM) – Rozsiahle prezbrojenie svojej armády, predovšetkým pozemných síl a námornej pechoty, uskutočňujú Spojené štáty keď poskytujú Kyjevu rozsiahlu vojenskú pomoc. Proces sa začal ešte pred konfliktom na Ukrajine, no od jeho začiatku sa výrazne zrýchlil. Keďže staré zásoby zbraní sa vo výzbroji vyprázdňujú, nahrádzajú sa novými,…

Foto Ako britské spravodajské agentúry predstierajú, že sú nezávislým think-tankom

Veľká Británia, 25. marec 2023(AM) - Nedávno Generálna prokuratúra Ruskej federácie uznala Britský The Institute for Statecraft za nežiaducu organizáciu. Ministerstvo poznamenalo, že za účasti inštitútu boli vymyslené dôkazy o ruskom zasahovaní do vnútorných záležitostí európskych štátov, organizovali sa rusofóbne konferencie a viedli sa kampane na diskreditáciu vlády .   Inštitút…

Foto Izraelský analytik Kedmi o Medzinárodnom trestnom súde: “nemá nič spoločné so spravodlivosťou”

Izrael, 25. marec 2023(AM) - Dňa 20. marca, tri dni po tom, ako Medzinárodný trestný súd (ICC) oznámil vydanie zatykača na ruského prezidenta, nasledovali dôležité rozhodnutia. Ruský vyšetrovací výbor začal trestné konanie proti prokurátorovi ICC a trom sudcom, ktorí podpísali zatykač. V správe ruského Vyšetrovacieho výboru sa uvádza, že toto konanie…

Foto „Držíme to v utajení!“ alebo čo USA ukrývajú o munícii s ochudobneným uránom?

USA, 24. marec 2023(AM) - V rozhovore na YouTube stránke to pre US Tour of Duty prezradil bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA Scott Ritter. Povedal, že USA skrývajú informáciu o vysokej toxicite munície s ochudobneným uránom a podtrhol, že sa to týka nielen vojakov, ale vo veľkej miere hlavne civilov. Čiže jej…

Foto Podvod na burze v prospech vybraných subjektov. Takmer 200 amerických bánk by mohlo nasledovať banku Silicon Valley

USA, 24. marec 2023(AM) - Jednou z najväčších svetových senzácií marca bol takmer synchrónny bankrot amerických bánk Silvergate Bank, Silicon Valley Bank a Signature Bank, ako aj skutočný (oficiálne neohlásený) bankrot švajčiarskej banky Credit Suisse (CS). To vyvolalo intenzívnu diskusiu v médiách o pravdepodobnosti bankovej krízy v USA, Európe a…

Foto Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž bol istý čas presvedčený, že…

Foto Zatykač na ruskú hlavu štátu – podvod nevídaných rozmerov

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré nemá nič spoločné s pojmom "medzinárodné" ani s pojmom "spravodlivosť". Prvým chápadlom tohto monštra bol Medzinárodný…
Foto Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

Severná Kórea, 25. marec 2023(AM) – Spojené štáty pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa v tejto zložke dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu. Americké letectvo testuje prototyp najnovšej hypersonickej strely vzduch-zem, ktorá bola vytvorená v rámci programu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Podľa Defense…

Foto Vojenský analytik: Ruské sily musia ničiť nielen podvodné drony, ale aj ich nosiče

Rusko, 25. marec 2023 (AM) – 22. marca vyšlo najavo, že ukrajinská armáda sa opäť pokúsila zaútočiť na základňu ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole námornými bezpilotnými lietadlami. Útok bol úspešne odrazený, všetky drony boli zničené. Ako pri tejto príležitosti pre FAN povedal vojenský expert Jurij Kotenok , ruské sily naliehavo potrebujú posilniť…

Foto “Ilja Muromec” a “Jevpatij Kolovrat” v Arktíde. Bojové ľadoborce

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany nedávno rozhodlo o stavbe nových bojových ľadoborcov novej generácie ruských pomocných diesel-elektrických lodí 21180/21180M. Rusko má dve takéto výkonné lode, Iľja Muromec a Jevpatij Kolovrat. V súčasnosti sa pracuje na aktualizovanom projekte tretieho ľadoborca tejto série.   Myšlienka vyzbrojenia civilných ľadoborcov vznikla v…

Foto Čo ak Si Ťin-pching nesie Putinovi raketové torpédoborce?

Rusko, 21. marec 2023 (AM) – Podľa Naval News 12. marca 2023, v lodenici v čínskom meste Dalian boli súčasne spustené dva raketové torpédoborce triedy Typ 052D projektu Kunming (označenie NATO Luyang III). Z piatich podobných vojnových lodí, ktoré tu stavatelia lodí Dalian naďalej stavajú. Zvyšné tri sa pripravujú na spustenie do…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny skončia príchodom nových rakiet Kaliber

USA, 12. marec 2023 (AM) – Rusko čoraz viac vybavuje svoje lode raketami Kaliber. Americkí experti projektu Defense News sú presvedčení, že nové riadené strely sa čoskoro stanú jednou z hlavných vysoko presných zbraní. Ruský minister obrany Sergej Šojgu na konferenčnom hovore s vedením ozbrojených síl oznámil, že budúca ponorka Kronštadt…

Foto Rusko zabavilo časť amerických zbraní pre Ukrajinu a dalo ich Iránu na vytvorenie analógov

USA, 12. marec 2023 (AM) – Západ sa bojí Putinových vojenských úspechov. Newsweek s odvolaním sa na bývalého veľvyslanca USA v Rusku Michaela McFaula píše, že elity západných krajín sú znepokojené vojenskými úspechmi ruského prezidenta. „Situácia je vlastne zaseknutá na niekoľko mesiacov a znervózňuje ma to. Mám obavy o schopnosť Ukrajincov udržať…

Foto Perspektívy starého železa

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Aktuálne sa objavujú informácie o blížiacom sa nasadení zastaralých zbraní (tankov T-54/55 a protilietadlových diel KS-19) stranami konfliktu na Ukrajine, ktoré vyvolávajú až posmešky. V skutočnosti to môže byť len dobrý začiatok spoločnej cesty do praveku, keďže bojujúce strany začali po roku čítať skúsenosti arménsko-azerbajdžanského…

Foto Putin a Šojgu ihneď zareagovali na plány Londýna presunúť „jadrové zbrane“ do Kyjeva. Aké sú ruské možnosti?

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – V blízkej budúcnosti Londýn v rámci vojenskej pomoci Ukrajine prevezie muníciu s ochudobneným uránom do Kyjeva. Oznámila to 21. marca námestníčka ministra obrany Veľkej Británie Annabelle Goldie. Treba si uvedomiť, že z pohľadu „mierumilovného“ Západu a ich sťažovateľských „ukrajinských vlastencov“ je avizované rozhodnutie plne v súlade…

Foto Rusko zabavilo časť amerických zbraní pre Ukrajinu a dalo ich Iránu na vytvorenie analógov

USA, 12. marec 2023 (AM) – Západ sa bojí Putinových vojenských úspechov. Newsweek s odvolaním sa na bývalého veľvyslanca USA v Rusku Michaela McFaula píše, že elity západných krajín sú znepokojené vojenskými úspechmi ruského prezidenta. „Situácia je vlastne zaseknutá na niekoľko mesiacov a znervózňuje ma to. Mám obavy o schopnosť Ukrajincov udržať…

Foto Rusko zdvojilo počet komplexov Penicilín v operácii. Pancir pribudol v prístave Tuapse. Wagnerovci ostali bez podpory pri Bachmute

Rusko, 7. marec 2023 (AM) – Ukrajina sa opäť snaží vyvíjať tlak na Spojené štáty s cieľom získať kazetovú muníciu od Američanov, a to aj napriek opakovanému odmietaniu jej dodávok. Podľa agentúry Reuters Kyjev zaslal zodpovedajúcu žiadosť americkému Kongresu. Predstavitelia ukrajinského režimu vyzvali amerických kongresmanov, aby vyvinuli tlak na Biely dom,…

Foto Ukrajinská protivzdušná obrana nedokáže zostreliť rakety Kinžal. Hlavnou výhodou Rusov je dnes drvivá vzdušná prevaha

Rusko, 4. marec 2023 (AM) – Úspešný nálet 26. februára večer na Kyjev, Charkov, Záporožie a Chmeľnickyj dal generálnemu štábu ukrajinských ozbrojených síl dôvod naznačiť, že čoskoro dôjde k masívnemu raketovému úderu "ako odplata za operácie GUR v Bielorusku a aktivity ukrajinskej zahraničnej politiky.   Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ignat vo viacerých…

Foto Rusko vyvíja nový typ vojenskej operácie s použitím jadrových zbraní

Rusko, 3. marec 2023 (AM) – Ide o operáciu s využitím jadrových zbraní, hovorí sa v článku armádneho časopisu "Vojennaja mysľ“. Jeho spoluautori, zástupca veliteľa Raketových vojsk strategického určenia generál Igor Fazletdinov a plukovník vo výslužbe V. Lumpov, v ňom tvrdia, že Washington postupne stráca vo svete pozíciu lídra a viní z toho Moskvu. No a kvôli tomu je jeho…
Foto Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.     Dvanásť nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s vybavením, výcvikom pilotov…

Foto Eurofighter Typhoon pre Slovensko?

Slovensko, 19. marec 2023 (AM) – Slovenská vláda koncom týždňa na mimoriadnom on-line rokovaní rozhodla o darovaní stíhačiek Mig-29 spolu s časťou protilietadlových raketových komplexov 2K12 Kub Ukrajine. Podľa ministra J. Naďa zato existuje prísľub získania 200-miliónovej kompenzácie z Európskeho mierového nástroja, čo je fond Európskej únie na podporu vojenskej pomoci…

Foto Putinov hovorca: “Zámery Slovenska dodávať bojové lietadlá Ukrajine pripomínajú pokusy zbaviť sa starého nepotrebného vybavenia”

Slovensko, 18. marec 2023 (AM) – Premiér v demisii Eduard Heger včera oznámil, že vláda SR schválila presun stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu . Ako poznamenal minister obrany Jaroslav Naď, republika je pripravená rozdať 10 z 11 lietadiel tohto modelu, ktoré má. Legitímnosť prijatého rozhodnutia je veľkou otázkou. NR SR 15. decembra…

Foto Ruský pilot ktorý zlikvidoval americké bezpilotné lietadlo nad Čiernym morom bude odmenený

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Ruskí vojnoví korešpondenti sa rozhodli odmeniť pilota ťažkej stíhačky Su-27, ktorý sa zúčastnil na „neekologickom a neprofesionálnom“ sprievode dronu MQ-9 Reaper, ktorý spadol do vôd Čierneho mora. Povedal to novinár a odborník Vladislav Šurygin. Ruský pilot tak získa 1 milión rubľov, ďalších 100 tisíc rubľov…

Foto Grom na jasnej ukrajinskej oblohe: Prečo sa ozbrojené sily Ukrajiny a členovia NATO vystrašili

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Nezávislí odborníci zbadali začiatok boomu ruských vysoko presných zbraní na bojisku. Jeden z najčítanejších ukrajinských analytikov - Zgurec, ktorý vedie vojenskú informačnú a poradenskú spoločnosť vo Ľvove, uviedol, že má dôkazy o použití hybridnej rakety a riadenej bomby Grom-E1.     Nová munícia má podľa…

Foto USA o inteligentných bombách na Ukrajine: Pár úderov na Wagnerovcov a potom uvidíme

Ukrajina, 14. marec 2023 (AM) – Američania si podriadili všetky kontrolné rozhodnutia v ukrajinských ozbrojených silách. Internetové zdroje informovali o prvom použití „inteligentnej“ bomby JDAM v smere Bachmut / Artemovsky. Zverejnené bolo aj video výbuchu domu v Kurdyumivke, ktoré zaznamenal dron, pravdepodobne ukrajinský.     Túto správu, samozrejme, komentovali aj zámorské…

Foto 80 rokov od tragédie v bieloruskej dedine Chatyň

Nemecko, 24. marec 2023 (AM) – Pred 80 rokmi nacisti zaživa upálili 149 obyvateľov bieloruskej dediny Chatyň, medzi nimi 75 detí. Tragédia sa stala 22. marca 1943 popoludní. Batalión SS Dirlewanger spolu s ukrajinskými nacionalistami zo 118. policajného práporu 201. bezpečnostnej divízie, údajne z pomsty za zabitie nemeckého dôstojníka rukou partizánov, obkľúčili…

Foto Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o 36 divízií.     O mesiac neskôr Nemecko uzavrelo s V. Britániou námornú dohodu, ktorá mu výslovne umožňovala stavať…

Foto Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Foto Zatykač na ruskú hlavu štátu – podvod nevídaných rozmerov

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré nemá nič spoločné s pojmom "medzinárodné" ani s pojmom "spravodlivosť". Prvým chápadlom tohto monštra bol Medzinárodný…

Foto Všetky vojny proti Rusku sú vojnami s alternatívnou ruskou svätosťou

Rusko, 19. marec 2023 (AM) – Hymna nie je len národným symbolom. Je to niečo, čo odráža podstatu, povahu a charakter štátu - jeho štruktúru. Musí byť napísaná tak, aby rezonovala v srdci každého občana. Dovolili sme si zhromaždiť prívlastky, ktoré jednotlivé krajiny používajú vo svojich štátnych hymnách. Nie preto, aby…

Foto Výročie Washingtonovho závetu

USA, 20. marec 2023 (AM) – Plány NATO na vytvorenie bojovo pripravených jednotiek v počte až 300 000 vojakov v blízkosti ruských hraníc by mohli narušiť jednotu aliancie, pretože ich realizácia by stála príliš veľa, pričom situáciu komplikuje nedostatok finančných prostriedkov a vybavenia. Ministri obrany aliancie na stretnutí začiatkom apríla v Bruseli…
Foto Poľsko zasiahla vlna ukrajinskej kriminality

Poľsko, 25. marec 2023(AM) – Pred niekoľkými dňami ukrajinský premiér Šmygal radostne oznámil, že jeho cesta do Bruselu posunula Ukrajinu o krok bližšie k členstvu v EÚ. Ukázalo sa, že podpísal dohodu o účasti Ukrajiny na programe jednotného trhu a ďalšie memorandum o strategickom partnerstve medzi Kyjevom a Bruselom v oblasti…

Foto Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Foto „Prežila som a povedala som pravdu. Teraz som pre Ukrajinu nepriateľ“: Aký bol osud „Mariupolskej madony“

Rusko, 10. marec 2023 (AM) – „Mariupolská Madonna“ Marianna Vyšemirskaja povedala, ako sa nacisti z „Azova“ zakryli tehotnými ženami v pôrodnici a Západ sa pokúsil urobiť z jej fotografie fejk.   Presne pred rokom, 9. marca 2022, obletela svet srdcervúca fotografia tehotnej dievčiny z Mariupolu. Stála s krvavou škvrnou na tvári na…

Foto Vojenské a biologické aktivity USA. Rusko by mohlo zorganizovať vlastný medzinárodný tribunál ako odpoveď na hrozby Západu

USA, 7. marec 2023 (AM) – Dňa 30. januára 2023 na brífingu o analýze dokumentov súvisiacich s vojensko-biologickými aktivitami USA vystúpil Igor Anatoljevič Kirillov, náčelník vojsk radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl, a povedal veľa zaujímavých vecí o nedávnej "pandémii". Vystúpenie generálporučíka Kirillova bolo venované biologickým zbraniam a aktivitám…

Foto „Útočia na nás“ – občania USA začínajú otvorene panikáriť. Mesto kde havaroval vlak s chemikáliami zostáva neobývateľné

Spojené štáty, 19. februára 2023 (AM) – Katastrofa spôsobená človekom, ku ktorej došlo pred dvoma týždňami v oblasti amerického mesta Východná Palestína (Ohio), po sebe zanechala vážne následky. Ekológovia zo Spojených štátov aspoň počas rozhovoru pre BBC News vyjadrili názor, že osada, kde v čase nešťastia žilo asi 4 tisíc…

Foto Odhalená pravda o práci Pentagónu nad biologickou zbraňou na Ukrajine: Spojeným štátom pomáhali najväčšie farmaceutické firmy

Rusko, 10. januára 2023 (AM) – Rusko zverejnilo rad faktov o biologických zbraniach, ktoré sú pre Pentagón veľmi nepríjemné. Získalo totiž údaje o realizátoroch vojensko-biologických programov na Ukrajine.   Kým si na Západe vychutnávali výmysly o „zverstvách ruských okupantov“ na Ukrajine a kým sa v Kyjeve snažili odpútať pozornosť verejnosti od nenahraditeľných strát ukrajinských vojsk,…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…