Andrej Fursov: 83. výročie Druhej svetovej vojny – Skryté príčiny

Andrej Fursov

Rusko, 16.september 2022 (AM) – Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila v roku 2015 s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.

 

Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom správne, že v skutočnosti ide o jednu tridsaťročnú vojnu.

– Rad historikov predpokladá, a mne sa to zdá správne, že v 20. storočí bola jedna tridsaťročná svetová vojna (1914 – 1945). Počas jej prvého kola, ktoré sa skončilo v roku 1918, neboli mnohé ciele dosiahnuté. Konkrétne, britskými tajnými štruktúrami nebolo zničené Rusko, čo bolo jedným z hlavných cieľov vojny, nazývanej 1. svetovou.

 

Spočiatku sa zdalo, že cieľ je dosiahnutý, pretože v Rusku prebehla revolúcia. Lenže v polovici 20-tych rokov Stalinova partia, ktorá objektívne bojovala za záujmy Ruska, zavrhla projekt „svetovej revolúcie“ a začala budovať socializmus v samostatnej krajine.

 

 

Čo je to „socializmus v samostatnej krajine“? Ide o znovuzrodenie ríše pod názvom Rusko. Na konci 1920-tych rokov to už bolo jasné všetkým na svete a od roku 1929 (je symbolické, že práve toho roku bol zo ZSSR vysídlený Lev Trockij, hlavný hlásateľ svetovej permanentnej revolúcie, ktorá v plnej miere odpovedala záujmom západnej globalistickej verchušky) bol spustený druhý projekt pod názvom „svetová vojna“.

 

Kto ho mohol v Európe uskutočniť? Iba Nemecko! Znamenalo to teda priviesť k moci v tomto štáte taký režim, ktorý začne organizovať vojnu. Lenže priviesť ho k moci by bolo málo, po prvé ho bolo treba napumpovať zlatými a menovými rezervami, po druhé, napomôcť mu, aby vytvoril zodpovedajúci vojensko-priemyslový komplex. Na to Hitlerovi venovali Rakúsko a Československo.

 

Treba si veľmi jasne predstaviť, že hlavnými vinníkmi rozpútania 2. sv. vojny sú určité britské kruhy, ktoré Hitlera použili na svoje ciele. Samozrejme, že z Hitlera to vinu neskladá. Sociológ a psychológ Gustav Le Bon svojho času napísal knihu „Psychológia tlupy“ (Psychologie der Massen), ktorá bola jednou z príručných pre V. I. Lenina. Uvažujúc o 1. sv. vojne Le Bon povedal nasledovné: Wilhelm II. bol tým, kto kvapol do pohára s vodou poslednú kvapku, po ktorej tá pretiekla cez okraj.

 

No dôležité je vidieť, kto predtým naplnil pohár po samý okraj. No a to urobili v 1930-tych rokoch Briti. Hitler, ten k tomu pridal len tú poslednú kvapku.

 

Tvrdíte, že pohár naplnili Briti. Existujú na to dôkazy?

– Samozrejme, na túto tému bola uverejnená celá hromada prác, dokumentov. Existuje aj otrasný list Churchilla nemeckému vojvodcovi Evaldovi von Kleistovi zo septembra 1938. Pripomínam, že 28. septembra 1938 bola podpísaná Mníchovská dohoda (správny dátum podpisu je 30. september – pozn. –vmi-), ktorá sa dnes nazýva Mníchovským diktátom.

 

Ide o veľmi zaujímavý list. Nemeckí generáli neboli informovaní, že západní pohlavári sa chystajú odovzdať Československo Hitlerovi a celkom vážne predpokladali, že Hitler bude s Československom bojovať.

 

Československá armáda mala v tom čase už milión ľudí a minimálne vôbec nebola slabšia ako nemecká. Nemci by navyše museli útočiť v horskom teréne. Čiže nemeckí generáli si porátali, že tento útok sa bude rovnať samovražde a tak sa rozhodli zorganizovať sprisahanie a zatknúť Hitlera, keď sa v polovici septembra vráti z Berchtesgadenu do Berlína.

 

No a tu sa dopustili chyby – oznámili svoje plány Britom, predpokladajúc, že tí sú zainteresovaní na takomto vývoji udalostí. Briti na to urobili dve veci. Po prvé, Chamberlein letel do Berchtesgadenu k Hitlerovi na rozhovory, aby ho zdržal od návratu do Berlína. A Churchill napísal list von Kleistovi.

 

U nás sa hovorí, že Chamberlein a Churchill mali diametrálne odlišné názory o Nemecku tých čias, jeden že vystupoval ako „mierotvorca“ a druhý ako razantný protivník. V skutočnosti tieto dve skupiny v britskom establishmente bojovali medzi sebou, ale vo vzťahu k Nemecku boli jednotné. Obe pred Hitlerom len rozohrali divadielko, ktorému ten uveril ako dajaký provinčný politik. Stalin by na to nikdy neskočil.

 

Čo napísal Churchill von Kleistovi? Že ak Hitler a nemecké vojská prekročia hranicu Československa, dokonca ak ich len jednoducho preletí nemecké letectvo, bude to návratom ku svetovej vojne, ktorá sa skončila v roku 1918. A v tejto situácii, že treba kalkulovať s tým, čo sa môže udiať počas prvých niekoľko mesiacov a aj to, čo sa možno udeje na konci tretieho alebo štvrtého roku. Churchill tým dal nemeckej generalite fakticky najavo, že on nemusí proti Hitlerovi nič urobiť.

 

No a čo znamená fráza o troch – štyroch rokoch? Vojenská kampaň v Československu by trvala niekoľko mesiacov. Churchill veľmi presne vedel, že sa začína svetová vojna. V Mníchove Hitlerovi Československo jednoducho darovali. Päť európskych štátov v podstate vytvorilo antisovietsky blok, akýsi „prototyp NATO“. Hlavnou úlohou Mníchova bolo naviesť Nemecko smerom na Sovietsky zväz. Inou záležitosťou je, že Hitler sa pokúšal zoskočiť z háčika a vyhlásil Slovensko za nezávislý štát, ktorý i sám garantoval. Čiže rozhodol sa neprísť až k hranici so Sovietskym zväzom.

 

Nemecko nebolo pripravené na svetovú vojnu, krajina ešte nemala zodpovedajúci hospodársky potenciál. No keďže ho nemala ani v roku 1941, tak stavila na blitzkrieg.

 

Kedy Nemecko pochopilo, že sa prepočítalo vo výpočtoch?

– Samotný Hitler to priznal už v septembri 1941. Vyhlásil, že ak by bol vedel, že nie celá Červená armáda je skoncentrovaná na hraniciach, že nemá jednu, ale tri obranné línie, že by proti ZSSR nikdy nezaútočil.

 

No a kto presvedčil Hitlera, že na hraniciach je sústredená celá Červená armáda a že má len jednu obrannú líniu? Canaris, náčelník vojenskej rozviedky, ktorý s Angličanmi spolupracoval od roku 1939. Angličania veľmi potrebovali zraziť proti sebe Hitlera a Sovietsky zväz.

 

Nebodaj bol Hitler natoľko naivný, že nebol schopný pozrieť sa na mapu ZSSR? A že Sovietsky zväz má vojská aj na Ďalekom východe?

– Predstaviteľ ktoréhokoľvek štátu je závislý na svojich špeciálnych službách. Hovoria, aha, hlúpy Stalin veril Hitlerovi, a Sorge ho pritom upozorňoval, že ten začne vojnu. Ja sa vždy pýtam: čítali ste hlásenia Sorgeho, čo reálne písal a prečo Stalin nereagoval? Lebo Sorge písal: Nemecko prepadne Sovietsky zväz 22. júna alebo po skončení vojny s Anglickom. Čomu odporúčate veriť?

 

Stalin mal na stole dve skupiny hlásení: jedna, že Hitler zaútočí v júni a druhá, že najskôr si vyrieši Anglicko. Iné je, že Stalin vedel o pripravovanom útoku už 10. – 11. júna, navyše poznal presný dátum.

 

Tu sa však objavuje významné vyhlásenie TASS z 11. júna 1941, v ktorom sovietske vedenie tvrdí, že všetky rozhovory o našich sporoch s Nemeckom nemajú žiadny základ, všetko medzi ZSSR a Nemeckom, že je v poriadku a že vzájomné záväzky sa plnia.

 

No a naši antistalinisti sa smejú: bolo Stalinovi treba veriť Hitlerovi? Veď ešte týždeň pred útokom mu veril.

 

V skutočnosti hlupákmi sú tí, ktorí sa vysmievajú Stalinovi. Veď toto vyhlásenie TASS bolo určené konkrétnemu adresátovi – prezidentovi USA Rooseveltovi, ktorý už v roku 1937 vyhlásil, že ak Sovietsky zväz prepadne Nemecko, tak my, USA, budeme pomáhať Nemecku. Ak však Nemecko prepadne ZSSR, tak USA budú pomáhať jemu.

 

V apríli 1941 to oficiálne vyhlásil aj americký Kongres. A v tomto vyhlásení bola mimoriadne dôležitou formulácia: že ak sa ZSSR nechá vyprovokovať a ako prvý napadne Nemecko, tak Spojené štáty sa postavia na stranu Nemecka. Záujmom Američanov bolo nedopustiť vojnu medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom.

 

Politické rozloženie síl na konci 20-tych rokov 20. storočia bolo spletité. Ja tvrdím, že hlavnou príčinou 2. sv. vojny boli britsko-americké protirečenia. Všetko ostatné bolo druhoradé.

 

V roku 1929 riaditeľ ústrednej anglickej banky Norman Montesquieu, vyjadrujúci, takpovediac, záujmy Rothschieldovcov (tu sa nemyslí len ich rodina), uzatvoril Britskú ríšu pred svetovým kapitálom. V prvom rade to bolo voči USA, predovšetkým voči Rockefellerovcom, ktorí sa vlastne stali víťazmi 1. sv. vojny. Američania po tom, ako im Británia odsekla štvrtinu svetového trhu, boli nútení investovať do Nemecka a ZSSR. A práve v roku 1929 sa rozhodli zničiť Britskú ríšu. Mimochodom, počas 2. sv. vojny Allen Dulles, budúci šéf CIA, nezakryte hovorieval, že „našou úlohou je zničiť Britskú ríšu“.

 

Z tohto uhla pohľadu je 2. sv. vojna veľmi zaujímavá. Na jednej strane Veľká Británia, USA a ZSSR bojovali proti Nemecku a na druhej USA a ZSSR robili všetko možné na demontáž Britskej ríše. Čo sa im v polovici 1950-tych rokov aj podarilo. Neskôr, samozrejme, Británia zasadila odvetný úder, no to je už iný príbeh.

 

Čiže navrátením sa k udalostiam, ktoré predchádzali 2. sv. vojne, bolo pre USA veľmi dôležité, aby v novej svetovej vojne bola Britská ríša zničená. V tejto súvislosti je dodnes málo známym faktom, že v 1930-tych rokoch USA rozpracovali plán vojny s V. Britániou v Kanade. Briti však v tom čase riešili inú otázku – zrážku Nemecka a ZSSR.

 

Uvedomme si teda, že tak v plánoch USA, ako aj v plánoch Britov hral rozhodujúcu úlohu Hitler. Britom sa nakoniec predsa len podarilo roztrhať americký plán a Hitler sa vydal proti Sovietskemu zväzu.

 

Dejiny však ukazujú, že Stalin s touto „podkobercovou hrou“ rátal. Vedel, že jeho jediným spojencom v tejto hre sú Spojené štáty a o tom bolo jeho vyhlásenie v TASS. Ak by sa bol ZSSR nechal vyprovokovať, V. Británia by sa v momente zmierila s Nemeckom, podporili by ju aj USA a vo svete by sa bol vytvoril úplne iný obrázok. Všetky reči, že Stalin sa chystal prepadnúť Nemecko a že Hitler ho iba predbehol, sú len nepodloženým táraním.

 

Reči o pakte Molotov-Ribbentrop sú však stále živé.

– Po tom, ako v roku 1939 padlo Poľsko, ani jeden človek v Európe, a dokonca ani Churchill, neobvinil Stalina z agresie. Čo je pochopiteľné. Veď sovietske vojská vstúpili na územie Poľska až 17. septembra, kedy poľská vláda už neexistovala (ušla z krajiny 16. 9. – pozn. –vmi-) a ani poľský štát už v podstate neexistoval. Bolo to len nejaké územie!

 

Preto vtedy Stalina nikto neobvinil z agresie? Lebo agresia je aktom jedného štátu voči druhému štátu! No a Poľsko už 17. 9. 1939 ako štát neexistovalo. Absolútne neexistovalo! Stalin konal veľmi premyslene – kým existoval poľský štát, sovietske vojská na jeho územie nevstúpili. Z pohľadu medzinárodného práva sa tu niet o čo zachytiť.

 

Prečo na Západe všetci tak besnia zo sovietsko-nemeckého paktu?

– Pretože Stalin im prekazil „protoNATO“! A čo sa týka Európskej únie, treba stále hovoriť – my sme nebojovali len so samotným Nemeckom, ale s Hitlerovskou úniou. Pretože značná časť Európy, jej verchuška, si pokorne kľakla pred Hitlerom. Aj Francúzsko, aj Holandsko, aj Belgicko.

 

Každý tretí tank, ktorý bojoval na východnom fronte, bol vyrobený v Česku našimi slovanskými bratmi v ich Škodovke (vtedy Hermann Goring Reichswerke). Dva esesácke prápory – estónsky a francúzsky – bránili Reichstag v roku 1945. Vo Wehrmachte bolo viac Francúzov ako v hnutí odporu.

 

Kvôli tomuto je západoeurópska pamäť o 2. sv. vojne veľmi selektívna. Čo robiť, ak jedinými národmi, ktoré sa vlastnými silami oslobodili od nacistov boli Rusi a Srbi?! Všetci ostatní alebo bojovali na strane Nemcov, alebo ich oslobodzovali. Nemajú VÍŤAZSTVO, na ktoré by mohli spomínať. To len my, Srbi a ešte aj Gréci si môžu pripomínať víťazstvo. Práve za toto Srbov nemajú radi na Západe, pretože oni bili Nemcov dvakrát – počas Prvej i počas Druhej svetovej vojny.

 

Dnes však často počuť, že víťazstvo na východe bolo v značnej miere dosiahnuté vďaka Lend-Lease.

– Lend-Lease bol zaktivizovaný pred Bitkou o Kursk (čiže po bitke pod Moskvou a po Stalingrade – pozn. –vmi-). Nehovoriac o tom, že víťazstvo vo vojnách dosahujú nie “lend-leasy“, ale krv, pot a slzy tých, ktorí sú pripravení padnúť za svoju vlasť. Vo vojne zvíťazil sovietsky ľud, mimochodom, organizovaný stalinským systémom. Preto ak sa dnes pokúšajú hovoriť, že víťazstvo bolo dosiahnuté napriek Stalinovi, tak to je zákernosť. Národ bez systému je tlupou.

 

Elementárny príklad – rok 1915, začiatok roka 1916. V úporných bojoch je prakticky vybitý dôstojnícky zbor ruskej armády, po čom krachla celá armáda a za ňou absolutizmus. V roku 1941 bol tiež vybitý dôstojnícky zbor, vzápätí krachla armáda: takmer tri milióny zajatcov, no štát nekrachol. Na konci roku 1941 bola v podstate vytvorená nová armáda, ktorá zlomila chrbát Wehrmachtu. Kto sa to podpisoval na rozvaliny Reichstagu? Ľudia, vychovaní sovietskym systémom v 1930-tych rokoch. Toto psychológovia nazývajú modálnym typom osobnosti. Nehovoriac o tom, že sovietsky systém sa ukázal silnejším nielen na fronte, ale aj v zázemí.

 

Jadro sovietskeho národa tvorili, prirodzene, Rusi. Neustále pripomínam príklad maršala Bagramjana, ktorý rozformovával všetky svoje podriadené jednotky, ak v nich zostalo menej ako 50 % Slovanov. Vychádzal z toho, že práve Slovania sú tí, ktorí vedia bojovať.

 

Mimochodom, o tom istom hovorili aj Nemci. Existoval istý esesák Degrelle, ktorý sa v jednom povojnovom rozhovore nechal počuť, že: „Keď sme šli bojovať, tak sme si mysleli, že budeme bojovať s Aziatmi, no v skutočnosti sme sa zrazili s rovnakými árijcami, ako sme sami. Rusi sa predviedli, akí sú odvážni vojaci“.

 

Čiže po vojne nikto nediskutoval o tom, kto zvíťazil, kedy sa skončila vojna… lebo všetkým bolo všetko jasné. „Nejasné“ to začalo byť až po roku 1991.

 

Andrej Fursov: Úpadok Britského impéria. Ako sa bude spomínať na Alžbetu II

 

Hovoríte, že Veľká vlastenecká vojna je unikátnym javom v ruských dejinách…

– Unikátnou bola po každej stránke. Tretia ríša bola jediným protivníkom v dejinách, ktorá si postavila úlohu fyzickej likvidácie 70 % Rusov a na dobytok obrátiť všetkých ostatných. Čiže my sme sa bili za právo zostať v dejinách.

Vladimír Mikunda

 

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto USA nezvládajú zásobovať dva fronty naraz. Dopláca na to Taiwan

USA, 28. november 2022 (AM) – Ukrajinskí reportéri zvýšili počet správ, ktoré hovoria o kritickej situácii pre ozbrojené sily Ukrajiny v Bachmute (Arťomovsk). Ukrajinská novinárka Victoria Chamaza píše, že len za posledné dva dni (minulý víkend) opustilo Bakhmut asi 500 zranených vojakov ozbrojených síl Ukrajiny. Niektorí sa dostali von sami, väčšinu…

Foto Raketový útok zničil základňu zahraničných žoldnierov pri Časov Jari. Presun 17. tankovej brigády sa zastavil. Prehľad bojov na Ukrajine

Rusko, 28.november 2022 (AM) – Ťažkými pásovými bojovými vozidlami T-72AMT a T-72M1R, dobre zásobená 17. samostatná tanková brigáda (vojenská jednotka A3283) Ozbrojených síl Ozbrojených síl Ukrajiny sa zúčastnila protiofenzívy na Chersonskom smere. Potom sa ukrajinské velenie rozhodlo rýchlo presunúť túto formáciu na jeden z úsekov „východného frontu“, no väčšina techniky uviazla v…

Foto Začiatok agónie Organizácie Spojených národov. Čo robí OSN

USA, 28. november 2022 (AM) – V posledných rokoch sa čoraz častejšie hovorí o potrebe reformy OSN. Táto téma sa pravidelne objavuje na oficiálnej úrovni a v samotnej organizácii, ale všetko vždy končí záverom: OSN nie je dokonalá, ale neexistuje k nej žiadna alternatíva.   Prakticky nikto, vrátane vysokých predstaviteľov OSN, úplne…

Foto Kniha “Falošné zdroje anti-stalinizmu” rúca mýty o Stalinovej ére

Rusko, 28.november 2022 (AM) – Známy vojenský historik A.B. Martirosjan skúma najčastejšie mýty o Stalinovi a anti-stalinizme. Pritom odhaľuje množstvo „dokumentárnych“ falzifikátov. Arsen Benikovič Martirosjan vyštudoval medzinárodné právo, pôsobil ako spolupracovník zahraničnej rozviedky KGB ZSSR - dlhoročný operatívny dôstojník, absolvoval viaceré zahraničné služobné misie. Po ukončení aktívnej služby skúmal rozsiahly archívny materiál…

Foto Tri poľské scenáre prevzatia Ukrajiny. “Čas začať poľskú ofenzívu”

Poľsko, 28.november 2022 (AM) – V poľských politických a odborných kruhoch niet pochýb o tom, že z popola ukrajinskej krízy vzíde „Veľké Poľsko“. Presvedčili sa o tom už aj Poliaci. Dôvodom sú historické práva a podľa ich názoru hlavný prínos k ochrane kyjevského režimu, ako aj prijímanie miliónov ukrajinských utečencov na ich…

Foto Satelitné snímky ukazujú novú ruskú obranu v mori pri Sevastopole a Novorossijsku

Rusko, 27.november 2022 (AM) – Po masívnom útoku ukrajinských bezpilotných lietadiel na základňu Čiernomorskej flotily v Sevastopole z 29. októbra Rusko výrazne posilnilo obranu svojich hlavných námorných prístavov na Čiernom mori. Ukázali to nové satelitné snímky zverejnené na webovej stránke západného vojenského analytika známeho pod pseudonymom H. I. Sutton.    …

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Ako strieľajú tí najlepší. V Thajsku prebehli majstrovstvá sveta v praktickej streľbe

Thajsko, 27.november 2022 (AM) – Vyvrcholením tohto ročníka pretekov v praktickej streľbe sú majstrovstvá sveta IPSC Handgun World Shoot 2022 organizované v thajskom meste Pattaya.  Už 19. ročník súbojov najlepších strelcov planéty v streľbe podľa pravidiel IPSC prebieha od 16. novembra až do 3. decembra 2022. Hlavné preteky, na ktorom sa zúčastní strelecká…

Foto Česká zbrojovka predstavuje nový špeciál pre IPSC streľbu

Česko, 25. november 2022 (AM) – Česká zbrojovka a.s. uvádza na trh novú športovú pištoľ CZ TS 2 ORANGE, určenú predovšetkým pre športové použitie, na čele so streľbou podľa pravidiel IPSC. Súčasne sa jedná o prvú športovú zbraň autentizovanú na blockchaine. Preto si pre premiéru tohto modelu vybrala majstrovstvá sveta IPSC…

Foto Nová pištoľ od AREX

Slovinsko, 22. november 2022 (AM) – Firma AREX Defense of Slovenia sa pripravuje na uvedenie novej samonabíjacej pištole Zero 2 v kalibri 9 mm Luger, čo je evolúcia vlastného dizajnu ručnej zbrane s bicím kladivom, ktorá ponúka množstvo vylepšení pre služobné, obranné, taktické a športové strelecké účely.     Prvýkrát bola zbraň…

Foto Nová súťažná puška od SIG Sauer

USA, 16.november 2022 (AM) – SIG Sauer predstavuje samonabíjaciu pušku M400-DH3, vysoko prispôsobenú variantu AR-15 a špeciálne koncipovanú pre súťaže Multigun, s poznatkami od vlastného šampióna tímu SIG Daniela Hornera. SIG Sauer M400-DH3 je samonabíjacia súťažná puška s priamym odberom plynu. Ide o najnovší a najpokročilejší typ v portfóliu radu SIG M400 a variant…

Foto Kel-Tec predstavila vysokokapacitnú, ultratenkú pištoľ na skryté nosenie

Nemecko, 11.november 2022 (AM) – Začiatkom roka bola na SHOT Show 2022 – predstavená samonabíjacia pištoľ Kel-Tec P15. Ponúka úzky 22 mm profil vhodný pre skryté nosenie bez obmedzenia kapacity zásobníka a dĺžky hlavne.     Samonabíjacia pištoľ Kel-Tec P15 kalibru 9 mm, predstavená na SHOT Show 2022, je prvou 9 mm…

Foto Prečo ruské samopaly potrebujú nový náboj

Rusko, 7.november 2022 (AM) – Možno sa zmení hlavný kaliber ruských ručných zbraní, čo ovplyvní legendárne útočné pušky Kalašnikov. Prinajmenšom zbrojári vydávajú relevantné vyhlásenia. Prečo už v ZSSR menili kaliber automatických zbraní, aký by mohol byť nový kaliber a prečo sa predpokladá takáto reforma?   Jeden náboj pre dvoch - hlavným…

Foto USA nezvládajú zásobovať dva fronty naraz. Dopláca na to Taiwan

USA, 28. november 2022 (AM) – Ukrajinskí reportéri zvýšili počet správ, ktoré hovoria o kritickej situácii pre ozbrojené sily Ukrajiny v Bachmute (Arťomovsk). Ukrajinská novinárka Victoria Chamaza píše, že len za posledné dva dni (minulý víkend) opustilo Bakhmut asi 500 zranených vojakov ozbrojených síl Ukrajiny. Niektorí sa dostali von sami, väčšinu…

Foto Raketový útok zničil základňu zahraničných žoldnierov pri Časov Jari. Presun 17. tankovej brigády sa zastavil. Prehľad bojov na Ukrajine

Rusko, 28.november 2022 (AM) – Ťažkými pásovými bojovými vozidlami T-72AMT a T-72M1R, dobre zásobená 17. samostatná tanková brigáda (vojenská jednotka A3283) Ozbrojených síl Ozbrojených síl Ukrajiny sa zúčastnila protiofenzívy na Chersonskom smere. Potom sa ukrajinské velenie rozhodlo rýchlo presunúť túto formáciu na jeden z úsekov „východného frontu“, no väčšina techniky uviazla v…

Foto Tri poľské scenáre prevzatia Ukrajiny. “Čas začať poľskú ofenzívu”

Poľsko, 28.november 2022 (AM) – V poľských politických a odborných kruhoch niet pochýb o tom, že z popola ukrajinskej krízy vzíde „Veľké Poľsko“. Presvedčili sa o tom už aj Poliaci. Dôvodom sú historické práva a podľa ich názoru hlavný prínos k ochrane kyjevského režimu, ako aj prijímanie miliónov ukrajinských utečencov na ich…

Foto Satelitné snímky ukazujú novú ruskú obranu v mori pri Sevastopole a Novorossijsku

Rusko, 27.november 2022 (AM) – Po masívnom útoku ukrajinských bezpilotných lietadiel na základňu Čiernomorskej flotily v Sevastopole z 29. októbra Rusko výrazne posilnilo obranu svojich hlavných námorných prístavov na Čiernom mori. Ukázali to nové satelitné snímky zverejnené na webovej stránke západného vojenského analytika známeho pod pseudonymom H. I. Sutton.    …

Foto Ako zmierenie medzi Erdoganom a Asadom posilní pozíciu Ruska

Sýria, 27.november 2022 (AM) – Politológovia už niekoľko dní čakajú na oficiálne potvrdenie veľkej medzinárodnej senzácie – zmierenia dvoch odvekých nepriateľov Erdogana a Asada. Ale práve teraz Turecko vedie vojenskú operáciu v Sýrii. Prečo Erdogan dáva najavo, že je pripravený stretnúť sa s Asadom – a ako môže byť táto dohoda…

Foto Západ si už demilitarizoval zásoby a tak tlačí Ukrajinu do rozhodujúcej bitky. Prehľad vojenskej operácie

Ukrajina, 27. november 2022 (AM) – Okamžite po dokončení Zelenského víťazného fotenia v Chersone, ozbrojené sily Ukrajiny začali v tomto meste rozmiestňovať pechotu, techniku ​​a údernú techniku, skrývajúc sa za obytnými budovami, školami a nemocnicami. Ruské delostrelectvo uskutočňuje cielené údery na pozície ozbrojených síl Ukrajiny, a to aj v rámci boja…
Video Výsadková loď taiwanského námorníctva sa potopila pri pobreží ostrova

Taiwan, 24. november 2022 (AM) – Podľa taiwanského velenia sa výsadkové plavidlo potopilo vo vodách patriacich do okresu Kinmen. Oficiálnou verziou dôvodov je zlé počasie: vysoké vlny, silný nárazový vietor.   "Vyloďovacie plavidlo pre vysoké vlny stratilo možnosť ďalšieho riadeného pohybu. Voda zaplavila kabínu, dostala sa do vnútorného priestoru. Členovia posádky výsadkovej…

Foto Vo Francúzsku spustili novú fregatu „chránenú pred kybernetickými hrozbami“

Francúzsko, 8.november 2022 (AM) –V Loriente sa konal slávnostný ceremoniál spustenia novej fregaty „Amiral Ronarc'h“. Je vedúcou loďou medzi piatimi „obrannými a útočnými“ fregatami, ktoré si objednalo francúzske námorníctvo. Pre poveternostné podmienky bola akcia neúplná, fregata nebola prinesená na vystrojovacie mólo. Ceremoniálu sa zúčastnili francúzsky minister obrany Sebastian Lecornu a grécky…

Foto NATO pripravilo novú úlohu pre Čiernomorskú flotilu

Ukrajina, 8.november 2022 (AM) – Vladimir Zelenskyj chce vytvoriť ukrajinskú flotilu námorných bezpilotných plavidiel. Tieto ambície môžu podporiť Spojené štáty a najmä Británia, ktorých drony už boli použité na teroristické útoky vo vodách Sevastopolu. Aké sú riziká pre Rusko v takýchto plánoch? A čo by proti tomu mohla postaviť Čiernomorská flotila…

Foto Kyjev oznámil plány na vytvorenie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Vyhráža sa útokmi na Irán

Ukrajina, 6.november 2022 (AM) – Ukrajina sa najnovšie rozhodla zamerať na budovanie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Minulo týždňový útok námorných bezpilotných lodí na ruské lode v Sevastopole priviedol Kyjev k presvedčeniu, že je to tá najlepšia možnosť. Zelenskyj urobil zodpovedajúce vyhlásenie.     Podľa ukrajinskej tlače sa finančná zbierka na nákup…

Foto Rusko počas testov odpálilo balistickú strelu Bulava

Rusko, 5.november 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jadrová ponorka odpálila počas testov balistickú strelu Bulava. Odpálenie rakiet bolo uskutočnené z Bieleho mora na pohorí Kura na polostrove Kamčatka, píše sa v správe. Let prebehol v normálnom režime a že spustenie vykonala posádka „najnovšieho strategického raketového ponorkového…

Foto Vojenský expert o obave Pentagonu – rakete P-700: „Tri letia na lietadlovú loď, jedna alebo dve ďalšie na krížnik a tak ďalej“

Rusko, 21.október 2022 (AM) – Pre každú zložitú maticu existuje skrutka so špeciálnym závitom. Táto „ľudová múdrosť“ platí aj pre trh so zbraňami. Akonáhle sa na ňom objaví ďalšia superprepracovaná novinka, zvyšok účastníkov pretekov v zbrojení okamžite vyvinie buď niečo, čo ho prekoná, alebo niečo, čo ho môže zničiť.   Pamätáte…

Foto Keď Ukrajine dôjde munícia

Rusko, 24. november 2022 (AM) – Ukrajine začala chýbať munícia – náboje, rakety a strely odlietajú ako „do pece“. Neexistuje žiadna vlastná výroba, staré sovietske zásoby sú prakticky vyčerpané a Západ uvádza, že Spojené štáty a európske krajiny „čelia výzve v dôsledku vyčerpania zásob zbraní, ktoré sa majú poslať na Ukrajinu“.…

Foto Český vojenský expert: Kyjev míňa príliš veľa munície na delostrelectvo západného typu. Prehľad operácie

Česko, 22. november 2022 (AM) –V západných publikáciách čoraz častejšie vychádzajú materiály o prohibičnom prekročení limitov na používanie munície ukrajinskou armádou. Predtým americkí experti, ktorí hodnotili situáciu, uviedli, že intenzita paľby z delostrelectva produkovaného krajinami NATO na Ukrajine je taká, že za pár týždňov zbraň vystrelí maximálny počet nábojov povolený na…

Foto Rusko prezbrojilo všetky raketové formácie na Iskandery

Rusko, 20. november 2022 (AM) – Raketové formácie Ozbrojených síl Ruskej federácie dokončili prezbrojenie na moderný komplex Iskander-M. Uviedlo to Ministerstvo obrany Ruskej federácie, pričom zdôraznilo jedinečnosť komplexu a absenciu jeho svetových analógov. Podľa otvorených zdrojov je dostrel Iskander-M až 300-500 kilometrov (údaje sa líšia). Takýto dosah robí rakety nepostrádateľnými pri…

Foto Raketu amerického komplexu HIMARS získala jedna z ruských konštrukčných kancelárií

Rusko, 13.november 2022 (AM) – Ruské špeciálne služby získali tajnými kanálmi prístup k celej rakete HIMARS, ktorá bola na územie Ruskej federácie prevezená cez územie tretej krajiny. Rakety americkej výroby - muníciu do univerzálneho raketometu HIMARS, ako je známe, používa ukrajinská armáda. Niekoľko sérií takýchto raketometov a tisíce rakiet pre ne dodala…

Foto Vojenský expert o slabine už dodaných raketometov NASAMS

Ukrajina, 12.november 2022 (AM) – NASAMS sú síce schopné pomôcť Kyjevu riešiť lokálne úlohy, no prikryť nimi celé územie Ukrajiny nedokážu. Navyše sú vraj bezmocné proti ruským Iskanderom.   „Protilietadlové raketové komplexy NASAMS by mohli podstatne zoslabiť útok na niektoré mesto, zostreliac nejakú časť ruských krídlatých rakiet a útočných dronov. Zároveň budú…

Foto “Kurganec-25”: Rusko testuje nové bojové vozidlo pechoty

Rusko, 31.október 2022 (AM) – Na webe sa objavilo video, ktoré údajne zobrazuje jednu z etáp testovania nového bojového vozidla pechoty vyvíjaného pre ruské jednotky. Odborníci naznačujú, že zábery ukazujú B-18, známy ako modernizovaný BMP-2 s neobývaným bojovým modulom Epocha.   "Epocha" sa začal vyvíjať v roku 2013, ale prvýkrát sa…
Foto Po riadených strelách Veľká Británia po prvý raz od začiatku konfliktu dodá Ukrajine aj vrtuľníky. Ako to súvisí?

Veľká Británia, 24.november 2022 (AM) – Prvýkrát od začiatku ruskej operácie na Ukrajine Spojené kráľovstvo dodá Kyjevu vojenské vrtuľníky. Oznámil to šéf rezortu obrany Ben Wallace. Ako zistila BBC , Ukrajine budú poskytnuté celkovo tri armádne helikoptéry Sea King, pričom jednu z nich už prevelili ukrajinskej armáde. Za posledných šesť týždňov…

Video Izrael vyvinul kamikadze dron s umelou inteligenciou. Video

Izrael, 23.november 2022 (AM) – Izraelská obranná firma Elbit Systems predstavila smrtiaci autonómny kamikadze dron riadený umelou inteligenciou. Podľa vývojárov je Lanius manévrovateľná vysokorýchlostná kvadrokoptéra s funkciami inteligencie, mapovania a klasifikácie cieľov založených na umelej inteligencii. V prípade potreby môže explodovať.     Lanius je vybavený množstvom senzorov, kamier, ako aj…

Foto Británia odovzdala Ukrajine laserom navádzané rakety Brimstone druhej generácie

Veľká Británia, 23.november 2022 (AM) – Spojené kráľovstvo odovzdalo Ukrajine vylepšenú laserom navádzanú strelu Brimstone. Dosah týchto rakiet je dvojnásobný oproti predchádzajúcemu modelu, píše The Telegraph.     Rakety Brimstone 2 sú zvyčajne odpaľované zo stíhačiek, ale ukrajinské jednotky používajú ako odpaľovaciu platformu upravené nákladné autá. Dosah letu po štarte z…

Foto Iba niektoré krajiny v Pacifiku zachvátila panika. Severná Kórea predviedla raketu schopnú zasiahnuť pevninu USA

Severná Kórea. 19. november 2022 (AM) – Severná Kórea v piatok odpálila ďalšiu medzikontinentálnu balistickú strelu, ktorá skončila v mori asi 200 kilometrov od japonského územia. Predstavitelia Japonska v odpovedi na otázky novinárov poznamenali, že testovaná strela mala dostatočný dosah na to, aby zasiahla pevninu Spojených štátov.     Okrem Tokia…

Foto Spojené kráľovstvo udelilo licenciu na prvý európsky kozmodróm. NASA úspešne vyslala kozmickú loď k Mesiacu

USA. 18. november 2022 (AM) – Po niekoľkých mesiacoch očakávaní a neúspechov sa uskutočnil štart americkej kozmickej lode na obežnú dráhu Mesiaca. Misia Artemis I sa po niekoľkých mesiacoch čakania a neúspechov napriek tomu začala. Táto udalosť znamenala začiatok programu, ktorý nakoniec pošle astronautov na Mesiac. Tím NASA narazil tesne pred štartom…

Foto Prečo sa ruské stíhačky MiG-35 nezúčastňujú na Ukrajine

USA. 16. november 2022 (AM) – Na čínskej medzinárodnej leteckej a vesmírnej výstave v Ču-chaji, ktorá sa konala od 8. do 13. novembra, Rusko ukázalo štyri svoje bojové lietadlá: ťažké Su-34, Su-35 a Su-57 a tiež ľahký MiG-35. Prítomnosť MiGu-35 tam však vyvolala otázku, prečo nie je najnovšia high-tech ruská stíhačka…

Foto Začiatok agónie Organizácie Spojených národov. Čo robí OSN

USA, 28. november 2022 (AM) – V posledných rokoch sa čoraz častejšie hovorí o potrebe reformy OSN. Táto téma sa pravidelne objavuje na oficiálnej úrovni a v samotnej organizácii, ale všetko vždy končí záverom: OSN nie je dokonalá, ale neexistuje k nej žiadna alternatíva.   Prakticky nikto, vrátane vysokých predstaviteľov OSN, úplne…

Foto Kniha “Falošné zdroje anti-stalinizmu” rúca mýty o Stalinovej ére

Rusko, 28.november 2022 (AM) – Známy vojenský historik A.B. Martirosjan skúma najčastejšie mýty o Stalinovi a anti-stalinizme. Pritom odhaľuje množstvo „dokumentárnych“ falzifikátov. Arsen Benikovič Martirosjan vyštudoval medzinárodné právo, pôsobil ako spolupracovník zahraničnej rozviedky KGB ZSSR - dlhoročný operatívny dôstojník, absolvoval viaceré zahraničné služobné misie. Po ukončení aktívnej služby skúmal rozsiahly archívny materiál…

Foto Tri poľské scenáre prevzatia Ukrajiny. “Čas začať poľskú ofenzívu”

Poľsko, 28.november 2022 (AM) – V poľských politických a odborných kruhoch niet pochýb o tom, že z popola ukrajinskej krízy vzíde „Veľké Poľsko“. Presvedčili sa o tom už aj Poliaci. Dôvodom sú historické práva a podľa ich názoru hlavný prínos k ochrane kyjevského režimu, ako aj prijímanie miliónov ukrajinských utečencov na ich…

Foto November vo vojenských dejinách

Slovensko, 27.november 2022 (AM) – V ostatných dvoch storočiach sa do vojenských dejín významne zapísal aj november. Napríklad bitkou Rusov s Napoleonom pri Berezine (26. 11. 1812), úmrtím jedného z najvýznamnejších vojenských teoretikov Carla von Clausewitza (16. 11. 1831) a spomienkou na jeho dielo „O vojne“, prihlásením Alfreda Nobella o patent na svoj dynamit (25. 11.…

Foto Káhirská deklarácia má 79. výročie, no stále má nedoriešený problém

Čína, 23. november 2022 (AM) - V dňoch 22. až 26. novembra 1943 na ceste do Teheránu za Stalinom sa americký prezident F. Roosevelt a britský premiér W. Churchill zastavili v Káhire, kde sa stretli so šéfom čínskej vlády Čankajškom.   Ich konferencia nadväzovala na rokovanie medzi Churchillom a Rooseveltom v Casablance (14. - 26. januára…

Foto O vojnových reparáciách Nemecka

Nemecko, 19. november 2022 (AM) – Na parížskej konferencii, ktorá sa konala 9. novembra až 21. decembra 1946 si 18 víťazných štátov antihitlerovskej koalície bez účasti ZSSR a Poľska (USA, Veľká Británia, Francúzsko, Albánsko, Austrália, Belgicko, Československo, Grécko, Dánsko, Egypt, India, Juhoafrický zväz (od roku 1961 JAR), Juhoslávia, Kanada, Luxembursko, Holandsko, Nový…
Foto Biela kniha o zabíjaní civilného obyvateľstva Afganistanu v dôsledku nezákonných činov USA a ich spojencov

Rusko, 18. november 2022 (AM) – Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej federácie bola zverejnená Biela kniha o skutočnostiach smrti civilného obyvateľstva Afganistanu zapríčinených nezákonným konaním Spojených štátov a ich spojencov. Jej cieľom je upozorniť na rozsiahle vojnové zločiny spáchané počas pôsobenia USA, členských štátov NATO a ďalších medzinárodných aktérov v Afganistane v…

Foto Je na Slovensku reálna krízová situácia? Máte zabezpečenú rodinu ak nastane?

Slovensko, 15.november 2022 (AM, NO) – Poďme si predstaviť modelovú situáciu: „V celom meste nastane výpadok elektrického prúdu a infraštruktúry.“ Čo sa stane, ak to trvá dlhšie obdobie. Verejná doprava stojí, vlaky, či v tuneloch alebo po zemi. Doprava, najmä vo väčších mestách sa zastaví, zlyhajú semafory a závory. Výťahy sa zastavia. Rýchla pomoc ako zvyčajne…

Video Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, bandita alebo baklan však dobre pozná fakt, že vo svete však žiaľ nezvíťazia vždy tí…

Foto Ďalšie zasadnutie Národného obrodenia riešilo domobranu, potravinovú, zdrojovú a zdravotnícku bezpečnosť

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Koncom augusta viac ako sto delegátov zo slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán spustilo proces slovenského národného obrodenia. Delegáti Okrúhleho stola sa uzniesli na vzniku organizačnej štruktúry, ktorá postupne predstaví definované národné ciele a prirodzené práva národa. Budú informovať a usmerňovať národ v…

Foto Rusko odmietlo jadrovú katastrofu v Európe

Ukrajina, 12.september 2022 (AM) – Ráno 12. septembra agentúra Reuters informovala o „prvom údere osudu“ , ktorým bol masívny úder ruských rakiet na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. „Ukrajina obvinila ruskú armádu z útoku na civilnú infraštruktúru v reakcii na víkendovú rýchlu ukrajinskú ofenzívu, ktorá prinútila Rusko stiahnuť sa zo svojej hlavnej bašty…

Foto Vyše sto zástupcov národných spolkov založilo spoločnú platformu pre sociálnu bezpečnosť v kritickej medzinárodnej situácii

Slovensko, 30.august 2022 (AM) – Viac ako sto delegátov zo Slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27.augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Ich prvoradým záujmom je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia. Situácia v spoločnosti dosiahla neudržateľnú úroveň. Súčasná vládna moc nie je schopná suverénne riadiť štát…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…