Prečo Hitler rozpútal vojny

Ilustračné foto

Rusko, 5. januára 2022 (AM) – Ruský historik Leonid Mlečin tvrdí, že 2. sv. vojnu nechcel nikto, že ju chcel len jeden človek na svete a to Adolf Hitler.

Keď vypukla, stala sa prepracovaným systémom drancovania okupovaných území. Napr. keď Hitler obsadil Francúzsko, nepodpísal s ním mier. Prečo? Pretože mu to umožňovalo pokračovanie v jeho drancovaní a vydržiavania tam umiestneného vojska.

 

 

Keď boli okupované veľké časti ZSSR, tak podľa prepočtov, za roky 1941-1943 Nemci z nich povyvážali toľko potravín, že to stačilo na stravovanie 21 miliónov ľudí. Keď obsadili Poľsko, vyviezli z neho všetky potraviny a ešte k tomu aj Poliakov na nútené práce do Nemecka. Čo bola takmer bezplatná pracovná sila.

 

Nemci kradli a drancovali všetko, čo sa dalo. Ich vojaci boli za to dokonca odmeňovaní. Vojaci vykrádali aj obytné domy a státisíce balíkov posielali svojim rodinám.

 

Do tohto rozkrádania sa zapojili milióny Nemcov. Oni vedeli, že sa zúčastňujú zločinov a páchali ich dobrovoľne, pretože sa im to páčilo. No a zabíjanie bolo toho sprievodným a nevyhnutným javom,“ zdôraznil L. Mlečin.

 

Hitler nenávidel Slovanov!

Hitler nenávidel aj ČSR. Nemohol nahlas povedať, že si chce ukradnúť jej zbrojovky. A tak začal s tým, že v Československu sú trpiaci Nemci, ktorých treba oslobodiť, lebo ich utláčajú cudzí ľudia.

 

Chamberlain si tiež myslel, že sa dá s Hitlerom diskutovať, no nedocenil, že pre Hitlera dohoda nie je ničím. Angličan hlavne nechcel bojovať za ČSR. Ani Francúzsko zaň nechcelo bojovať.

 

Prečo? Pretože mali v povedomí obete Veľkej vojny, po ktorej v každom meste, dedine stáli pamätníky jej obetí. V Anglicku to boli hlavne obete vo vládnucej triede, pretože v nej padli hlavne mladí predstavitelia aristokracie. Neuveriteľné straty malo aj Francúzsko.

 

Z toho vyplývalo, že Angličania i Francúzi boli pripravení na akékoľvek obete, len aby nebolo vojny. Chyba politikov Európy bola v tom, že verili, že to, čo Hitler podpíše, bude sa aj dodržiavať. Viď. Chamberlain – „priniesol som vám mier“! Lenže výsledok tohto „mieru“ ukázal, že Mníchov bol najhlbšou pivnicou pádu politiky uzmierovania Hitlera.

 

Spolunažívanie Európy s nacistickým režimom ukončila Kryštálová noc v roku 1938. Bol to prvý otvorený masový protižidovský pogrom v Nemecku. Všetko sa to dialo pred očami celého sveta.

 

Ako vznikala 2. svetová vojna?

1. 9. 1939 Hitler začal vojnu proti Poľsku. Keď sa do toho 3. 9. zapojilo Anglicko vyhlásením vojny Nemecku, vznikla z toho európska vojna. A keď sa k Anglicku pripojili jeho domíniá po celom svete, európska vojna sa zmenila na svetovú. Preto sa svetová vojna určite nezačala 1. septembra 1939. V tento deň sa rozpútala iba agresia Nemecka voči Poľsku.

 

Dňa 3. 9. 1939 Anglicko síce vyhlásilo vojnu Nemecku, no vojská na bojisko nezaviedlo. Spustilo však námornú blokádu Nemecka, čo sa ho naozaj dotklo, pretože nemecké hospodárstvo záviselo na dovoze surovín.

 

Keď v júli 1940 Hitler porazil Francúzsko a Briti sa odplavili na ostrovy, vznikol z toho dojem, že zvíťazil. Bol to však falošný pocit, pretože V. Británia už bola rozhodnutá bojovať do konca. Navyše hospodársky jej prišli na pomoc aj USA.

 

Ako sa Hitler zahľadel na ZSSR?

O ZSSR mal Hitler pred útokom primitívne predstavy. Spôsobené to bolo tým, že bol nevzdelaný, mimoriadne lenivý, nič nechcel robiť, nič nečítal, o nič sa nezaujímal a pri akejkoľvek možnosti utekal do svojej alpskej rezidencie. Nezaujímal sa dokonca ani o to, čo je to ZSSR, čo sa v ňom deje…

 

Historici tvrdia, že ho nezaujímali ani spravodajské informácie nemeckej rozviedky, či diplomatov. Vojenský atašé vo Washingtone po vojne uviedol, že počas istého prijatia vojenských atašé sa opýtal len na jedu vec: či je pravda, že americký prezident Roosevelt má v blízkom príbuzenstve Židov,“ uvádza ruský historik Leonid Mlečin.

 

Hitler sa nezaujímal nielen o spravodajské informácie rozviedky, ale ani o reálny stav vecí. Myslel si, že všetko vie a všetkému rozumie. Navyše, vo všetkom sa mu darilo.

 

Keď začal s vojnovými ťaženiami, nemeckí generáli boli v hrôze, pomery síl boli v ich neprospech. Lenže Hitlerovi to vychádzalo. Pripojil si Rakúsko, potom Sudety, celé Čechy, Moravu i Sliezsko, Slovensko oddelil… skrátka všetko sa mu darilo.

 

Keď pozvali do Berlína poradcu nemeckého veľvyslanectva v Moskve Gustava Hilgera na konzultácie s Hitlerom, ten bol otrasený, že ani Adolf Hitler, ani jeho minister zahraničia vôbec nič nevedia o Sovietskom zväze a ani netušia, že Stalin im oddávna navrhoval usporiadať vzájomné vzťahy.

 

Lenže Stalin bol taktiež naivný. Na 18. zjazde strany venoval vyhláseniu o ochote spolupracovať s Nemeckom celý odstavec a dúfal, že Hitler na to nejako zareaguje. Myslel si, že tieto jeho slová si nemecký veľvyslanec poznamená a odovzdá ich Hitlerovi… No Hitler na to nezareagoval, pretože o takéto veci sa nezaujímal. Dopadlo to tak, že Stalinove slová si v Berlíne nikto ani len nevšimol.

 

Nástup fašistov k moci v európskych štátov nijako nebránilo ZSSR, aby s nimi uzavieral obchodné dohody. Tak tomu bolo s nástupom Mussoliniho v Taliansku, i s nástupom Hitlera v Nemecku.

 

Hitler obrátil svoju pozornosť na Sovietsky zväz až vtedy, keď sa ho rozhodol napadnúť. Až vtedy ho začalo zaujímať čo sa tam deje. Zhodou okolností sa v tom čase (1939) v ZSSR udialo niečo, čo si vysvetlil po svojom. Bola to výmena na poste ľudového komisára zahraničia. Maksima M. Litvinova, ktorého nahradil Michail M. Molotov. Pre ZSSR to bol signál o zmene zahraničnej politiky, no v Nemecku si všimli len to, že Litvinov je Žid a Molotov je Rus. Práve o tom chceli byť Nemci informovaní od Hilgera.

 

V skutočnosti sa však výmena na poste ľudového komisára zahraničných vecí udiala z dôvodu, aby bol Molotov odsunutý na menej významné miesto. Dovtedy, po dlhé roky, bol Molotov druhým človekom v hierarchii sovietskych potentátov. Jeho portrét bol vždy vedľa Stalinovho. Čiže Molotov bol dovtedy prezentovaný nielen ako najbližší spolupracovník Stalina, ale možno aj jeho nástupca.

 

Hitler to však pochopil ako odstraňovanie Židov… A tak z Berlína začínajú prichádzať priame signály na usporiadanie vzťahov: No čo vám môže dať Anglicko s Francúzskom? Zato my vám môžeme dať všetko!

 

Začínajú sa rozhovory, v ktorých sa Hitler veľmi ponáhľa. Stalinovi je to na ruku, pretože ak sa tvoj partner ponáhľa, pripravený je na ústupky. Tému ústupkov Hitler popíše v liste, v ktorom posiela Ribbentropa do Moskvy a že všetky otázky, ktoré spomínal v Berlíne Molotov, sa môžu objaviť v tajnom dodatku, ktorý je Ribbentrop pripravený podpísať v Moskve.

 

Dňa 23. 8. 1939 prišiel minister zahraničia Joachim von Ribbentrop v sprievode veľvyslanca Friedricha von der Schulenburga do Kremľa, no nevedeli, kto ich tam bude čakať. Preto boli ohúrení, že v Molotovovej kancelárii ich čakal aj Stalin. Bolo to totiž prvýkrát, čo sa Stalin zúčastnil rozhovorov so zahraničnými diplomatmi.

 

Rozhovory trvali niekoľko hodín. Ešte nikdy sa také dôležité dokumenty nepodpisovali tak rýchlo a ľahko pri plnom vzájomnom súlade. Podpísaný bol pakt o nenapadnutí. Ráno 24. 8. 1939 si sovietski občania prekvapene prečítali v novinách, že „s Nemeckom už nie sme nepriatelia, ale dokonca úplne naopak“, hovorí L. Mlečin.

 

Zo sovietskej propagandy sa následne vytratili všetky antifašistické motívy, o Nemecku sa začalo písať len kladne, preložená bol kniha kancelára Bismarcka, vo Veľkom divadle sa začali naštudovávať Wagnerove opery, ľud začal tvoriť častušky: „Vďaka Jaši Ribbentropu, že odkryl okno v Európu…“. Problém začali mať spisovatelia s protifašistickými témami, pretože im bolo odporúčané teraz nepísať o…

 

Sovietski ľudia boli nesmierne otrasení. Nevedeli však, že okrem zmluvy o nenapadnutí bol podpísaný aj tajný dodatok. Pričom mnohí ho nepoznajú dodnes.

 

Na dodatky sú tri odpovede

1. Neexistujú, všetko je to výmysel; 2. Dodatky existovali, no takto konali všetci; 3. Podpísali a dobre urobili.

Sovietska moc si za celý čas existencie nedokázala vysporiadať svoj vzťah k protokolu i jeho dodatkom. A túto neschopnosť zdedila aj súčasná ruská spoločnosť.

 

Ribbentrop slovami Hitlera povedal, že Poľsko sa správa otravne, Stalin, že existencia Poľska nie je potrebná a na mape zakreslil líniu rozdelenia Poľska – čo obsadia Nemci a čo obsadia Sovieti.

 

Stalin nenávidel Poľsko o nič menej ako Hitler. A mal na to dôvod. V 1920-tom roku bol členom vojenskej rady frontu, ktorý neúspešne viedol operáciu proti Poľsku. V podriadenosti tohto frontu bola 1. jazdecká armáda, ktorú Trokij a Lenin nariadili presunúť na front k Tuchačevskému, ktorý postupoval na Varšavu. Stalin však nedovolil dotknúť sa týchto vojsk a preto bol Tuchačevskij úplne rozdrvený a porazený. Lenin vtedy obvinil Stalina a menoval ho medzi vinníkmi tejto neúspešnej operácie. Preto, keď sa Stalinovi v roku 1939 ukázala šanca na odvetu, tak bol šťastný.

 

Lenže dodatkový protokol bol tajný len pre sovietskych obyvateľov, pretože spolupracovník nemeckého vyslanectva v Moskve Hans von Herwarth, ktorý bol antifašistom, hneď po podpise týchto dokumentov zašiel na americké veľvyslanectvo a svojmu priateľovi Charlesovi Boylemu všetko porozprával. V dodatku bolo napr. zapísané, že v prípade územného prerozdelenia Európy budú sféry vplyvu také, že pod sovietsku sa dostanú Litva, Lotyšsko, Estónsku, Fínsko a Besarábia.

 

Prečo sa to skrývalo?

Lebo to nevyzeralo dobre. Veď napr. aktéri Mníchovskej zrady si neodrezali kúsok ČSR, oni Hitlerov umožnili zachvátiť si Sudety. No a tu prepad Poľska.

 

Molotov pred vstupom ZSSR do Poľska varoval nemeckých partnerov, že zo sovietskej strany bude operácia uskutočnená preto, aby ZSSR mohol ochrániť ukrajinské a bieloruské obyvateľstvo (vstúpili tam dva fronty, milión vojakov). Nemcov to veľmi rozčúlilo. Ribbentrop na základe toho napísal list, ktorý Schulenburg priniesol Molotovovi. Vyjadril v ňom rozhorčenie nad sovietskym správaním. Molotov na to odpovedal, že chápe, že tento motív nie je pre Nemcov prijateľný, no iný motív vraj ZSSR pre verejnosť nemá.

 

Poľskom okupovaní Bielorusi a Ukrajinci naozaj nenávideli Poliakov a tí zase nenávideli ich. Preto, keď na západné územie Bieloruska a Ukrajiny vstúpila Červená armáda, naozaj ju vítali s kvetmi! Poľský maršal Edward Śmigły-Rydz vydal rozkaz neodporovať sovietskej armáde, lenže niektoré útvary tento rozkaz nedostali a postavili sa na odpor.

 

Mimochodom, ukrajinské nacionalistické hnutie sa zrodilo ešte v časoch poľskej okupácie týchto území. Priznajme tiež, že protipoľské nálady sa rýchlo zmenili, pretože po 17. 9. 1939 nastúpila sovietizácia týchto krajov.

 

Mnohí si mysleli, že po zachvátení Poľska sa Hitler zastaví, veď dosiahol svoj cieľ,“ tvrdí L. Mlečin (Lenže v Mein Kampfe ho pomenoval rozsiahlejšie – vmi). Danzig sa stal nemeckým, cesta do východného Pruska bola voľná… L. Mlečin dodáva, že „mysleli si to len tí, ktorí vôbec nechápali jeho náturu. Hitlerovi sa až teraz začalo všetko páčiť. Tešil sa z pocitu víťaza, tešil sa z toho tak, že všetkým hovoril, že rozdrví akúkoľvek armádu. A on ju aj rozdrvil!“

 

V nemeckej generalite naozaj existovala opozícia voči Hitlerovi na čele s L. Beckom. Neboli to antifašisti. Hitlerovi oponovali preto, lebo sa báli opätovne prehrať vojnu. Báli sa, že Nemecko bude okupované, rozčlenené…

 

Keďže sa však Hitlerovi tak darilo, každým svojim krokom vyvracal ich bojazlivé nálady. Dosiahlo to taký stav, že mu už nikto nesmel odporovať a vyslovovať nejaké úvahy z opatrnosti. Všetci sa začali mlčky podriaďovať.

 

V archívoch nie je nič

V nemeckých archívoch z roku 1939 niet ani zmienky, že by si to Nemecko chcelo rozdať so ZSSR. Prečo? Lebo vedelo, že nemá na to silu. Po vojne s Poľskom bola štvrtina jeho tankov znefunkčnená, letectvu boli treba generálne opravy a vytvorenie nových zásob bômb a inej munície… Čiže Wehrmacht nebol spôsobilý na pokračovanie bojov. Pomer síl bol na prospech ZSSR.

 

ZSSR bol v tých rokoch ako bohatá nevesta. Všetci ho chceli. Francúzsko a Anglicko ho síce nežiadali, aby sa pridal na ich stranu. Žiadali ho len, aby sa nespájal s Hitlerom.

 

Francúzi boli Hitlerom rozbití za päť týždňov a preto tak mocne podporujú mýtus o modernej, motorizovanej nemeckej armáde, o vojne motorov, o rýchlych tankoch, rýchlych obrnených autách – no, ako sme im mohli odolávať???

 

Fakty sú však také, že počtami tankov Francúzi a Briti Nemcov prevyšovali. V kvalite určite, pretože nemecké tanky boli veľmi zlé, o trochu lepšie boli československé.

 

Francúzom sa mýtus o nemeckej technike hodil, inak by si museli priznať, že ich generáli nechceli bojovať. Francúzi nechceli vojnu nielen pred vojnou, odmietali ju aj keď ich Nemci napadli. Kapitulovali a vzdávali sa pri prvej možnosti, čo priznal aj generál Charles de Gaulle.

 

Po porážke Francúzsko začalo kolaborovať s Nemeckom. Hitlerovi sa sklonil aj hrdina 1. sv. vojny maršal Philippe Pétain. Veľa zajatých Francúzov bolo poslaných do Nemecka na nútené práce. Keď ich oslobodzovali, Francúzsko tam poslalo nových zamestnancov. Jeho priemysel pracoval na nemeckú armádu. Francúzi podporovali Nemecko aj intelektuálne, viď. „štátny“ útvar vo Vichy.

 

V polovici roku 1940 mal Hitler porazených všetkých protivníkov. Zostávala len V. Británia. Vznikla patová situácia. Angličania so silným loďstvom a malou pozemnou armádou nemôžu nič urobiť Hitlerovi a ten, so slabým loďstvom, no mohutnou pozemnou armádou sa nemá ako preplaviť na ostrovy. Preto sa Hitler rozhodol zgniaviť Angličanov letectvom.

 

Vo svete neexistovala horšia rozviedka, ako malo Nemecko, hovorí historik Leonid Mlečin. Zdôvodňuje to tým, že v totalitnej spoločnosti sa na vrchné posty dostávajú nafachčenkovia a nevedkovia. (Opomenul ďalší fakt, a to nasýtenie nemeckej rozviedky britskými agentmi – viď Canaris.)

 

Nemecká verchuška a aj nemecká rozviedka boli presvedčené, že bojujú so Židmi, pretože existuje celosvetové židovské sprisahanie. A na čele všetkých, ktorí sú proti Nemecku, stoja Židia. Preto vraj Angličania nechcú bojovať s Nemeckom. Bránia im v tom len v Anglicku usadení Židia.

 

Nemeckí rozviedčíci hlásili Hitlerovi, že vzdušné bombardovanie zničí schopnosť britskej vlády na odpor. A že britskí zamestnanci sú pripravení povstať proti tým, ktorí ich vtiahli do vojny, že Churchillova vláda sa vraj na tajnom sedení vyslovila, že predseda Churchill je ochotný podpísať zmluvu s Nemeckom, ak by Hitler sľúbil aspoň kultúrnu autonómiu Čechom, Poliakom, Holanďanom…

 

Lenže Angličania vôbec neklesli na duchu, ba práve naopak, veľmi udatne bojovali a nechystali sa kapitulovať. Hoci nemecké nálety boli naozaj hrozné.

 

A keďže Angličania nasadili voči Nemecku námornú blokádu, tá spôsobila, že sa mu nedostávali suroviny. Preto sa Nemecko začalo čoraz silnejšie spoliehať na ZSSR. A to až tak, že dovtedy nikdy v dejinách nemal obchod so ZSSR pre Nemecko taký obrovský význam. ZSSR zásoboval Nemecko prakticky všetkým, čo potrebovalo. Niektoré cenné kovy preň ZSSR dokonca nakupoval v cudzine a až potom mu ich dodával.

 

Nemecko vďaka týmto dodávkam otvorilo ZSSR dvere svojho vojenského priemyslu. Vrátane najnovších technológií. Prečo to Hitler robil? Prečo pred Sovietmi nič neskrýval? On totiž vedel, že ZSSR nestihne tieto technológie využiť. To iba Stalin s Molotovom uverili Hitlerovi.

 

Keď koncom roku 1940 veľkoadmirál Erich Raeder Hitlerovi zahlásil, že nie je možné napadnúť Anglicko, Hitler hodil rukou a začal sa zaoberať Sovietskym zväzom.

 

Prečo chcel Hitler tiahnuť na ZSSR?

Veď Nemecko vo všetkých parametroch zaostávalo za ZSSR. Leonid Mlečin tvrdí, že to bolo preto, lebo Hitler bol dobrodruh. Kreslil si vzdušné zámky a mnohé aj vybudoval. Navyše Nemci mali predstavu, že Červená armáda bola represiami zbavená schopných hláv… Maršal Vasilievskij po vojne povedal: „Ak by sme nemali rok 1937, nemali by sme ani rok 1941. Keby nebolo roku 1937, Nemci by nás neprepadli.“

 

Nemcov veľmi ovplyvnila aj Zimná vojna s Fínskom. Nemeckí špecialisti dospeli k poznaniu, že Červená armáda sa nehodí na nič. Nepochopili však, čo je ZSSR, kto sú sovietski ľudia, Rusi… a tak zaútočili. V prvej etape postupovali a pritom čakali, že ZSSR bude iniciovať rozhovory. Mysleli si, že keď bude dosiahnutá línia Archangeľsk – Moskva – Astracháň, všetko sa skončí. Dokonca aj mapy boli Wehrmachtu rozdávané len do tejto čiary.

 

V totalitnej spoločnosti múdre názory k šéfstvu neprenikajú. Preto neprešli ani tie o dôsledkoch napadnutia ZSSR. Že ak Nemecko napadne Sovietsky zväz, tak sa k nemu okamžite pripoja USA i V. Británia (povedal to generál Erich Marcks). Hitler so stúpencami však dospel k názoru, že majú dočinenia so štátom, ktorý im nedokáže vzdorovať a do štyroch rokov sa ani nepostaví poriadne na nohy.

 

Keď teda 22. 6. 1941 nemecké vojská prekročili hranicu, Hitler bol presvedčený, že vojna bude trvať len niekoľko týždňov. Že niekedy v auguste Sovietsky zväz požiada o uzavretie mieru a Stalin dá Nemecku všetko podľa jeho želania.

 

(Ne)známa Veľká vlastenecká vojna. K 80. výročiu prepadnutia Sovietskeho zväzu hitlerovským Nemeckom

 

Stalin neveril, že aj Hitler urobí chybu a vrhne Nemecko do vojny na dva fronty. Neveril tomu ani keď mu hlásili, že nemecké vojská sú v čoraz väčších počtoch presúvané k sovietskej hranici. Dva dni pred prepadom Molotovovi telefonoval Georgij Dimitrov, že komunisti zo všetkých štátov hlásia, že Nemecko už-už napadne ZSSR. Molotov mu odvetil: „vy nechápete, že prebieha veľká hra“.

 

Čiže Stalin s Molotovom v predvečer vojny žili v domnienke, že sa hrá akási „veľká hra“. Predstavovali si, že to bude hra o novom rozdelení sveta, pričom Stalin bol pre jej úspech pripravený aj na mierne územné a kto vie aké obete.

Vladimír Mikunda

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Rusko je na 2. mieste, Ukrajina na 22. mieste, Bielorusko na 52. mieste: uvádza najnovšie hodnotenie armád sveta

USA, 27. januára 2022 (AM) – Objavilo sa aktualizované hodnotenie bojovej sily a vybavenia armád sveta. Toto hodnotenie tradične zostavuje služba Global Firepower, ktorej závery nezdieľajú všetci vojenskí experti.     Tri najmocnejšie armády sveta v tomto rebríčku zostávajú dlhé roky nezmenené a vyzerajú takto: Spojené štáty americké, Rusko, Čína. Zároveň…

Video Bojový štýl Sayoc Kali a jeho systém rýchlych zabití

Filipíny, 27. januára 2022 (AM) – Približne pred 20 rokmi som po skončení vysokej školy pracoval niekoľko rokov vo Švajčiarsku, kde som sa dostal po prvý krát do kontaktu s bojovým umením Kali, ktoré sa stalo súčasťou môjho života. Musím priznať, že si ma toto bojové umenie získalo, viac ako karate,…

Foto Bol označený nový hlavný rusofil spomedzi prezidentov v Európskej únii

Ukrajina, 27. januára 2022 (AM) – Chorvátsky prezident Zoran Milanovič ostro pokarhal Ukrajinu a politiku, ktorú voči nej vedú Spojené štáty. Nie je to prvýkrát, čo Milanovič spochybnil americkú hegemóniu v Európe. Dá sa povedať, že Moskva v ňom takmer našla priateľa, ale ako môže byť tento priateľ užitočný?   V…

Video Americké námorníctvo má nový bezpilotný vrtuľník. Video

USA, 27. januára 2022 (AM) – Nový bezpilotný námorný vrtuľník MQ-8C Fire Scout je modernizovaný vrtuľník MQ-8B, ktorý slúžil na vojnových lodiach amerického námorníctva v 5. a 7. flotile. MQ-8C má desaťkrát väčší dosah ako jeho predchodca a je schopný letu 10 hodín namiesto 3 hodín svojho predchodcu. Americká armáda to…

Foto Vojenskí policajti sa pripravujú na tretie nasadenie do námornej operácie EUNAVFOR MED IRINI

Slovensko, 27. januára 2022 (AM. MOSR) – Slovenská republika nasadí do vojenskej operácie Európskej únie EUNAVFOR MED IRINI ďalších vojenských policajtov. Prípravou na pôsobenie na palube fregaty nemeckých námorných síl v Stredozemnom mori aktuálne prechádza 11 príslušníkov Vojenskej polície.   Vybraní vojenskí policajti absolvovali najskôr prípravu vo výcvikových zariadeniach VP a Centra…

Foto Južná Kórea zavádza nový ľahký guľomet vlastnej produkcie

Južná Kórea, 26. januára 2022 (AM) – Južná Kórea dlho využívala výlučne západné bojové systémy. Od konca 80. rokov sa však krajina tejto závislosti postupne zbavuje a vytvára vlastné vojenské produkty. Jednou z prvých „lastovičiek“ formovania národného vojensko-priemyselného komplexu bol K3, prvý ľahký guľomet vytvorený vlastným úsilím na báze belgického FN…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Bojový štýl Sayoc Kali a jeho systém rýchlych zabití

Filipíny, 27. januára 2022 (AM) – Približne pred 20 rokmi som po skončení vysokej školy pracoval niekoľko rokov vo Švajčiarsku, kde som sa dostal po prvý krát do kontaktu s bojovým umením Kali, ktoré sa stalo súčasťou môjho života. Musím priznať, že si ma toto bojové umenie získalo, viac ako karate,…

Foto Južná Kórea zavádza nový ľahký guľomet vlastnej produkcie

Južná Kórea, 26. januára 2022 (AM) – Južná Kórea dlho využívala výlučne západné bojové systémy. Od konca 80. rokov sa však krajina tejto závislosti postupne zbavuje a vytvára vlastné vojenské produkty. Jednou z prvých „lastovičiek“ formovania národného vojensko-priemyselného komplexu bol K3, prvý ľahký guľomet vytvorený vlastným úsilím na báze belgického FN…

Video Českí vojaci porovnali streľbu nových pušiek CZ BREN 2 PPS a SVD DRAGUNOV. Video

Česko, 24. januára 2022 (AM, MOČR) – "Presnejšia, rýchlejšia a odolnejšia. To sú hlavné prednosti novej pušky pre presnú streľbu CZ BREN 2 PPS, ktorú dostali naše hlavné bojové jednotky. Porovnali sme ju s puškou SVD DRAGUNOV. Je presnejšia!" - uvádza v krátkom videu Armáda Českej republiky: https://twitter.com/i/status/1485584184525664260   Prvú dodávku…

Foto Česko patentovalo unikátny náboj. Hodí sa pre zásah na palube lietadiel

Česko, 17. januára 2022 (AM, Sputnik) – V ČR tento rok patentovali náboj, ktorý sa dá „bezpečne“ používať na palubách civilných lietadiel takzvanými air maršálmi. Lietajú inkognito, ak dôjde k nutnosti z dôvodov bezpečnosti užiť silu, zasiahnu. Streľba bežným strelivom je za letu problematická kvôli pár milimetrom tenkej stene trupu lietadla;…

Video Video: Fenomén Kalašnikov

Slovensko, 15. januára 2022 (AM) – Združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum vyrobilo zaujímavé video o automate Kalašnikov. Pripájame ho aj s príhovorom zástupcu združenia.   Video o AK je hotové! Prečo vzniklo? 1. Verejnosť (i veľká časť zákonodarcov) vníma "Kalašnikov" ako nejaké "stelesnené zlo", eurokomisariát sa svojho času hotoval zakazovať…

Video Čo zastaví ničivú ruskú guľku? Video

USA, 14. januára 2022 (AM, Sputnik) – Skupina nadšencov strelných zbraní zo Spojených štátov amerických natočila test špeciálnej guľky ruskej výroby a ukázala účinok tejto „ruskej munície“ na rôznych typoch prekážok. Video medzi užívateľmi vyvolalo búrlivú diskusiu.     Na videu je predvedená streľba z rôznych typov brokovníc kalibru 12 mm…

Foto Rusko je na 2. mieste, Ukrajina na 22. mieste, Bielorusko na 52. mieste: uvádza najnovšie hodnotenie armád sveta

USA, 27. januára 2022 (AM) – Objavilo sa aktualizované hodnotenie bojovej sily a vybavenia armád sveta. Toto hodnotenie tradične zostavuje služba Global Firepower, ktorej závery nezdieľajú všetci vojenskí experti.     Tri najmocnejšie armády sveta v tomto rebríčku zostávajú dlhé roky nezmenené a vyzerajú takto: Spojené štáty americké, Rusko, Čína. Zároveň…

Foto Bol označený nový hlavný rusofil spomedzi prezidentov v Európskej únii

Ukrajina, 27. januára 2022 (AM) – Chorvátsky prezident Zoran Milanovič ostro pokarhal Ukrajinu a politiku, ktorú voči nej vedú Spojené štáty. Nie je to prvýkrát, čo Milanovič spochybnil americkú hegemóniu v Európe. Dá sa povedať, že Moskva v ňom takmer našla priateľa, ale ako môže byť tento priateľ užitočný?   V…

Foto S propagandou „hrozieb“ Tokio postupne zvyká Japoncov na myšlienku vojny

Japonsko, 26. januára 2022 (AM) – S cieľom ospravedlniť revíziu japonskej vojenskej doktríny z obrannej na útočnú začať zdvojnásobovať rozpočtové prostriedky na budovanie  „síl sebaobrany“, ktoré sú už porovnateľné s armádami veľkých krajín sveta, Japonská vláda ich vyzbrojila najmodernejšími high-tech zbraňami a musí vystrašiť svojich ľudí strašiakom, ktorý sa odvšadiaľ šíri…

Foto Bude možné prejsť bez vojny? Satanovskij odpovedal mimoriadne úprimne

Ukrajina, 26. januára 2022 (AM) – Politológ Satanovskij zhodnotil pravdepodobnosť konfliktu na Ukrajine. „Bude možné prekĺznuť bez vojny? Nádej v to zostáva až do poslednej minúty, ale je veľmi slabá, “povedal.   Politológ a ekonóm Jevgenij Satanovskij zhodnotil na pozadí vyhrotenia situácie okolo Ukrajiny pravdepodobnosť skutočného vojenského konfliktu. Podľa jeho názoru je…

Foto Prečo Američania súrne utekajú z Kyjeva

Ukrajina, 26. januára 2022 (AM) - "Ruská vojenská akcia môže začať kedykoľvek." Týmito slovami americké ministerstvo zahraničia oficiálne vysvetľuje začiatok evakuácie svojich diplomatov z Kyjeva. Toto rozhodnutie odradilo paradoxne nielen Európu, ale dokonca aj ukrajinské vedenie. Ak však západným diplomatom v Kyjeve nehrozí žiadne reálne nebezpečenstvo, čo vlastne spôsobilo evakuáciu?  …

Foto “Vždy sme ich ničili a budeme v tom pokračovať”: Kadyrov vyhlásil člena Rady pre ľudské práva za teroristu

Čečensko, 25. januára 2022 (AM) –Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov povedal, že za teroristov považuje člena Rady pre ľudské práva Igora Kaljapina a novinárku Jelenu Milašinovú. Zdôraznil, že Čečenci "vždy ničili teroristov a ich komplicov" a budú v tom pokračovať aj v budúcnosti. Kadyrov v príspevku v telegrame pripomenul, že iba medzi jeho…
Foto Vojenskí policajti sa pripravujú na tretie nasadenie do námornej operácie EUNAVFOR MED IRINI

Slovensko, 27. januára 2022 (AM. MOSR) – Slovenská republika nasadí do vojenskej operácie Európskej únie EUNAVFOR MED IRINI ďalších vojenských policajtov. Prípravou na pôsobenie na palube fregaty nemeckých námorných síl v Stredozemnom mori aktuálne prechádza 11 príslušníkov Vojenskej polície.   Vybraní vojenskí policajti absolvovali najskôr prípravu vo výcvikových zariadeniach VP a Centra…

Foto Rusi našli spôsob ako „hlušiť“ nepriateľských bojových plavcov

Rusko, 26. januára 2022 (AM) – Budú ich zneškodňovať akustickými vlnami, ktoré vyvolajú v organizme diverzantov bolesť v ušiach, pocity strachu, slabosti a tiesne. Koncepciu tohto projektu prinieslo nové číslo časopisu Vojenská myseľ (Военная мысль).   Autori projektu vychádzajú z toho, že protivník môže nasadzovať diverzno-prieskumné skupiny, vrátane bojových plavcov, na mínovanie hladinových plavidiel i ponoriek…

Foto Situácia nie je najlepšia. Vojaci USA čelia nečakaným problémom

USA, 25. januára 2022 (AM, Sputnik) – Americké vojenské lodenice a opravovne lodí sú veľmi opotrebované a nezvládnu prácu, vyhlásil šéf velenia námorníctva (US Fleet Forces Command) admirál Daryl Caudle. Bojové lode nie sú opravované, termíny spustenia nových sa stále odkladajú.   Nedostatok lodeníc Admirál Caudle prehovoril na každoročnej konferencii Lodnej asociácie…

Foto Sovietske ponorky typu I a najstaršia sovietska ponorka D1 Dekabrist

Rusko, 25. januára 2022 (AM) – Ponorkové loďstvo je jedným z parametrov, ktoré hovoria o technologickej vyspelosti štátu. Je preto zrejmé, že ZSSR nemohol zaostávať za okolitým svetom, v ktorom Briti, Američania, Francúzi, Nemci, Taliani či Japonci ponorky mali k dispozícii. Okrem toho skúsenosti z I. svetovej vojny ukázali, že ponorka…

Foto Nemecko je kvôli šéfovi námorníctva na smiech. Je lepšie hovoriť nezmysly o “veľkej” Ukrajine

Nemecko, 24. januára 2022 (AM) – Škandál s rezignáciou hlavného veliteľa nemeckého námorníctva po jeho slovách o Kryme vyvolal v Rusku silnú reakciu. Senátor Alexej Puškov sa domnieva, že Schönbach „zyplatil za zdravý rozum“, pretože na Západe je pre politikov oveľa bezpečnejšie „kecať nezmysly“ o „veľkej Ukrajine“.     Člen Rady federácie…

Foto Španielsko vysiela vojnovú loď do Čierneho mora na obranu Ukrajiny

Španielsko, 23. januára 2022 (AM) - Ministerstvo obrany Španielska oznámilo vyslanie svojej vojnovej lode na pomoc Ukrajine.   Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová oznámila, že v priebehu niekoľkých dní bude španielska vojnová loď ESPS Blas de Lezo vyslaná do Čierneho mora na podporu Ukrajiny. Bude to už druhá vojnová loď, ktorú…

Video Objavil sa ukrajinský „Buk“, ktorý zostrelil malajzijské lietadlo nad Donbasom. Video

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Pred pár hodinami pri bieloruských hraniciach objavili ukrajinský protilietadlový raketový systém „Buk-M1“, ktorý podľa svedkov odpálil protilietadlovú raketu na malajzijské osobné dopravné lietadlo Boeing 777 nad Donbasom. Svedčí o tom aj taktické číslo na bojovom vozidle – „312“.   https://twitter.com/i/status/1484532926767415296   Prepravu protilietadlového raketového systému…

Foto Vojenské letectvo v Kuchyni má nové letiskové rádiolokátory

Slovensko, 20. januára 2022 (AM,MOSR) – 46. krídlo Kuchyňa, ako prvé zo slovenských vojenských letísk, už zabezpečuje riadenie letovej prevádzky novými letiskovými rádiolokátormi. Táto moderná a spoľahlivá technika tak konečne nahradila poruchové radary, ktorých technická životnosť skončila v roku 2015 a ich modernizácia by bola nerentabilná – rovnala by sa cene nového…

Foto Nová slovenská húfnica Zuzana zaujala gruzínsku armádu

Gruzínsko, 20. januára 2022 (AM) – Prvá kolesová samohybná húfnica Zuzana 2 bola dodaná slovenským vojakom v lete 2021. V prvej polovici decembra 2021 bolo v rámci silového kontingentu NATO v Lotyšsku nasadených niekoľko delostreleckých systémov. O Zuzanu už prejavuje záujem množstvo potenciálnych zákazníkov, vrátane Gruzínska.   https://twitter.com/i/status/1466183163135283202 "V Lotyšsku je v…

Foto Prečo Ruská federácia narýchlo rozmiestňuje rakety Iskander na Kryme

Rusko, 19. januára 2022 (AM) – Nie nadarmo sa Ruská federácia rozhodla začať na Kryme rozmiestňovať vysoko presné operačno-taktické raketové systémy „Iskander-M“.   Moskva k takýmto opatreniam pristúpila hneď po tom, čo USA odmietli prijať ruské podmienky o bezpečnostných zárukách aj o expanzii Severoatlantickej aliancie na východ. V prvom rade Rusko môže…

Video Izrael testoval nový systém protivzdušnej obrany. Video

Irán, 19. januára 2022 (AM) – Testy nového raketového systému sa uskutočnili nad centrálnou časťou Izraela. Najprv boli detegované ciele, radarové systémy vysielali údaje na riadenie paľby, potom boli na cieľ vypálené dve rakety, ktoré úspešne dokončili svoju úlohu.   https://twitter.com/i/status/1483324448069537793   Podľa izraelskej armády je systém Arrow 3 alebo Hetz-3 najpokročilejším…

Foto Rusko tieto zbrane nevyváža. Čím sú zaujímavé systémy Gibka-S a Verba?

Rusko, 17. januára 2022 (AM, Sputnik) – Obrana pozemných vojsk RF sa dostáva na novú úroveň. Čeliť leteckým útokom v prípade hypotetickej vojny bude môcť niekoľko mobilných protilietadlových systémov ovládaných z jedného miesta. Existuje aj námorná modifikácia nového systému pre protileteckú obranu menších raketových a výsadkových lodí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že…
Video Americké námorníctvo má nový bezpilotný vrtuľník. Video

USA, 27. januára 2022 (AM) – Nový bezpilotný námorný vrtuľník MQ-8C Fire Scout je modernizovaný vrtuľník MQ-8B, ktorý slúžil na vojnových lodiach amerického námorníctva v 5. a 7. flotile. MQ-8C má desaťkrát väčší dosah ako jeho predchodca a je schopný letu 10 hodín namiesto 3 hodín svojho predchodcu. Americká armáda to…

Foto Kdekoľvek na svete. Čo dokáže modernizovaný ruský bombardér Tu-160M?

Rusko, 24. januára 2022 (AM, Sputnik) – Modernizované lietadlá Tu-160 prispejú k značnému posilneniu nadzvukových jednotiek ruského strategického letectva. V odvetnom leteckom útoku zohrajú úlohu popredného taranu. Čím môže ešte prekvapiť nepriateľa Tu-160M?     V januári 2022 vykonalo prvý let na letisku podniku na výrobu lietadiel v Kazani (pobočka konštrukčnej…

Foto Turecko má prvý zahraničný kontrakt na ťažké útočné bezpilotné lietadlá Bayraktar Akinci. Kto ich získal?

Turecko, 24. januára 2022 (AM) – Developer Baykar Makina podpísal prvý kontrakt na dodávku dronov do zahraničia. Uviedol to generálny riaditeľ spoločnosti Haluk Bayraktar.   V súčasnosti sa o zmluve vie len málo, respektíve sa nevie takmer nič. Podľa spoločnosti ide o prvý uzavretý kontrakt na dodávku Bayraktar Akinci do zahraničia…

Video Turecko prezentuje sľubné bojové cvičné lietadlo vlastnej konštrukcie. Video

Turecko, 18. januára 2022 (AM) – Turecko pripravuje prezentáciu nového perspektívneho bojového cvičného lietadla vlastnej konštrukcie Hürjet. Ako uvádza developerská spoločnosť, predstavenie lietadla prebehne v najbližšom čase.   https://twitter.com/i/status/1481552092590448641 Spoločnosť Turkish Aerospace Industries (TAI) má v úmysle v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov predstaviť širokej verejnosti bojové cvičné lietadlo Hürjet, ktoré sa vyvíja…

Foto “Garancia zničenia.” Americký pilot zhodnotil riziká vojny s Ruskom

USA, 16. januára 2022 (AM) – Na pozadí rastúceho napätia v Európe sa americkí experti snažia pochopiť, ako sa skončí hypotetický ozbrojený konflikt medzi Ruskom a NATO. Podľa Atlantickej rady, ktorá už viac ako pol storočia radí Bielemu domu a Pentagonu, má Moskva vážne výhody.   Autorom dokumentu je Scott Cooper,…

Foto Kim: “Je to obrovský úspech”. Severná Kórea odhalila podrobnosti včerajšieho testu hypersonickej rakety

Severná Kórea, 12. januára 2022 (AM) – Kórejská spravodajská agentúra Yonhap s odkazom na Spoločný výbor náčelníkov generálnych štábov Južnej Kórey informovala o tom, že KĽDR odpálila neznámu strelu smerom k Japonskému moru. Japonská vláda sa domnieva, že to mohla byť balistická raketa. Uvádza sa, že strela dopadla mimo územia Japonska, o…

Foto Pomsta sovietskej tankistky

Rusko, 25. januára 2022 (AM) – Čitateľov americkej sociálnej siete Reddit udivila historka účastníčky Veľkej vlasteneckej vojny Hrdinky Sovietskeho zväzu Marije Vasilievny Okťjabrskej, ktorá sa svojsky pomstila Nemcom za smrť svojho muža na fronte. Držala sa totiž princípu, že „ak sa vydáte za príslušníka armády, aj vy sa stanete jej súčasťou“.…

Foto Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum vysielania správy je trochu neistý. Niektorí…

Foto Apačské vojny proti Američanom 1. časť

USA, 21. januára 2022 (AM) – Apači a ich reputácia vo svete Azda každý na Slovensku pozná apačského náčelníka Winnetua, jeho bieleho brata Old Shatterhanda a príbehy z Divokého západu, ktorých autorom je nemecký spisovateľ Karl May. Ten síce nikdy v USA nebol a jediného Apača vo svojom živote videl v…

Foto K 89. výročiu nástupu Hitlera k moci. Prečo zaň ľudia hlasovali?

Nemecko, 19. januára 2022 (AM) – Adolf Hitler sa chopil moci 30. januára 1933, keď vo voľbách do Ríšskeho snemu v júli 1932 získala jeho NSDAP 37,4 % hlasov, v novembri 1932 vyše 33 % hlasov a stala sa najsilnejšou parlamentnou stranou v Nemecku. O šesť rokov Hitler rozpúta 2. svetovú vojnu a o ďalších šesť je v nej…

Foto Špiónov Rosenbergovcov odhalila len náhoda

USA, 15. januára 2022 (AM) – Pred 71 rokmi, 6. marca 1951 sa v USA začal súdny proces, ktorý sa stal symbolom studenej vojny. Bol to súd nad manželmi Rosenbergovcami, ktorí na čele celej svojej špiónskej skupiny prezradili Sovietskemu zväzu tajomstvá americkej atómovej bomby. Aká náhoda pomohla americkej kontrarozviedke odhaliť ich a prečo…

Foto Svedok piatich vojen: Ako generál Kvašnin zachránil Srbov pred smrťou a rozhneval Jeľcina

Rusko, 14. januára 2022 (AM) – Armádny generál Anatolij Kvašnin vzbudzoval medzi kolegami rešpekt a medzi nadriadenými bol považovaný za svojvoľného muža. To mu však nezabránilo stať sa hrdinom pre celý ľud.   V Moskovskej oblasti na území „Panteónu obrancov vlasti“ sa 10. januára rozlúčili s armádnym generálom, bývalým náčelníkom generálneho…
Foto Vojna krajín proti korporáciám sa začala

Rusko, 27. decembra 2021 (AM) – Čoskoro bude ruský rozpočet doplnený o deväť miliárd. Alebo Google a Facebook z Ruska odídu. Google dostal od súdu pokutu viac ako sedem miliárd rubľov, Meta (predtým Facebook) - takmer dve miliardy.   V skutočnosti je to veľmi vážne - čo sa deje. Nejde o…

Foto Ako bude vyzerať Ku Klux Klan budúcnosti?

USA, 25. decembra 2021 (AM) – Dôvodom objavenia sa Ku Klux Klanu je občianska vojna, ktorú prehral americký juh. Nešla len po území, ekonomických výhodách a právach černochov. Vo všeobecnosti išlo o budúcnosť Spojených štátov. Obchodník-Yankee a bavlnený južanský aristokrat boli príliš odlišní na to, aby mohli spolunažívať v mieri, ich životné záujmy si…

Foto Krach hegemóna. Rekordný zločin likviduje americkú pôrodnosť

USA, 23. decembra 2021 (AM) – Tento rok sa stal v histórii mnohých miest a obcí v Amerike najsmrteľnejším. Len vo Philadelphii došlo k viac ako 520 vraždám, čím sa prelomil antirekord, ktorý sa držal viac ako 30 rokov. Medzi ďalšie mestá, ktoré už tento rok zaznamenali rekordy v oblasti vrážd, patria…

Foto Pfizer je viac utajovanejší než CIA

USA, 19. decembra 2021 (AM,FONDSK) – Americká CIA je jedným z najtajnejších oddelení americkej vlády ale aj vo vzťahu k tomuto oddeleniu sa pravidelne prijímajú rozhodnutia o zverejnení informácií. Vyžaduje to ústava USA a množstvo federálnych zákonov. Napríklad prezidentský dekrét Billa Clintona z roku 1995 nariadil Ústrednej spravodajskej službe zverejniť archívne informácie z obdobia studenej…

Foto Amerikou sa valí vlna zločinu. Zažívajú najvýraznejší nárast vrážd vo svojej histórii

USA, 18. decembra 2021 (AM) – Spojené štáty nedávno zverejnili svoje údaje o kriminalite za rok 2020 a predbežné údaje za rok 2021. Blízko národnej katastrofy.   Počet vrážd v Spojených štátoch v roku 2020 vzrástol naraz o 30 %. V ôsmich štátoch a niekoľkých metropolitných oblastiach (najmä v New Yorku) dosiahol nárast vrážd 40 percent…

Video Vzbura profesorov v Rusku: po konferencii doručili úradom sedem nepríjemných COVID ultimát

Rusko, 15. november 2021 (AM) – Vedci, lekári a ľudskoprávni aktivisti v Rusku usporiadali konferenciu o aktuálnej situácii s koronavírusom a opatreniach, ktoré štát prijal. Výsledkom podujatia bolo, že jeho účastníci doručili úradom sedem ultimát týkajúcich sa ochorenia COVID.   V Petrohrade uskutočnilo niekoľko desiatok vedcov, lekárov, právnikov a aktivistov konferenciu,…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…