(Ne)známa Veľká vlastenecká vojna. K 80. výročiu prepadnutia Sovietskeho zväzu hitlerovským Nemeckom

Ilustračné foto

Slovensko, 22. júna 2021 (AM) – Vojenský historik Igor Baka v práci „Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945“ uvádza, že čo sa týka samotného útoku proti ZSSR, nacistické Nemecko naň spočiatku nerátalo s účasťou iných štátov okrem Rumunska a Fínska, ktoré mali voči ZSSR územné požiadavky. Avšak aj ich ozbrojené sily mali zohrať skôr pomocnú úlohu.
V prípade Maďarska Hitler bral do úvahy skutočnosť, že vo vzťahu k ZSSR nemalo žiadne územné nároky. Obával sa tiež, že za účasť na ťažení jeho predstavitelia vznesú revizionistické požiadavky voči Rumunsku, čo mohlo v konečnom dôsledku skomplikovať vzťahy Nemcov s Rumunmi.

 

Nacistické velenie nemalo záujem ani o účasť Bulharska, keďže išlo o slovanský národ, kde pretrvávali hlboké sympatie k Rusku. Z dôvodu slovanskej príbuznosti s národmi ZSSR Hitler pôvodne odmietal aj účasť Slovenska.

 

.

Nakoniec do Drang nach Osten zapojil takmer celú „vtedajšiu EÚ“.
Súďme sami, pretože do boja proti ZSSR sa zapojili:
Maďarská karpatská skupina vojsk, 2. maďarská armáda, maďarský rýchly zbor, fínska karelská armáda, 6. fínsky armádny zbor, 17. fínska pechotná divízia, 163. fínska pechotná divízia, fínsky dobrovoľnícky prápor SS, 7. fínsky armádny zbor, 14. samostatná fínska pechotná divízia, 3. rumunská armáda, 4. rumunská armáda, 52. pechotná talianska divízia „Torino“, 9. talianska pechotná divízia „Pasubio“, taliansky alpský zbor, 3. talianska pechotná divízia „Chelere“, nórska dobrovoľnícka légia, Légia francúzskych dobrovoľníkov, dve slovenské divízie, flámska dobrovoľnícka légia, španielská Modrá divízia, chorvátsky pluk, 1. dobrovoľnícky chorvátsky pluk, valónska dobrovoľnícka légia, švédsky dobrovoľnícky prápor, dánsky dobrovoľnícky zbor, holandská dobrovoľnícka légia, francúzsky dobrovoľnícky pluk, francúzska divízia SS „Charlemagne“, divízia Viking, divízia Nordland, lotyšská divízia dobrovoľníkov SS, 2. lotyšska divízia Waffen SS, 13. bosniacko-muslimská divízia Waffen SS, divízia Niederland, divízia „Bohmen und Mahren“, dobrovoľnícka brigáda vojsk SS „Langemark“, 21. horská divízia Waffen SS „Skanderber“, 14. divízia Waffen SS „Galizien“, 20. divízia Waffen SS (estónska), prápor „Nachtigal“, prápor „Roland“, albánska divízia SS, turkestanská légia.

 

.

Stav v Európe k 22. 6. 1941
K tomuto dňu mal Hitler podmanených už 11 európskych krajín. Nemecký útok proti ZSSR bol pokusom o podmanenie si dvanástej. Na útoku sa podieľalo 153 nemeckých a 37 satelitných divízií.
Po mesiaci bojov, napriek obrovským stratám vojakov, sa obrancovia počtom vojakov vyrovnali útočníkovi. Hitler už prevahu v počtoch osôb nikdy viac nedosiahol. Napriek tomu, že vojakmi ho posilnili všetky európske krajiny okrem Bulharska, Srbska a Grécka. Slovenská republika dala Nemcom k dispozícii 50 689 mužov. Protektorát ČaM zase vyzbrojil 5 z 21 tankových divízií Wehrmachtu.

 

(Slovenská republika sa v júni 1941 po boku nemeckej armády vydala do boja proti ZSSR, za „novú Európu“. Za slovenskými jednotkami zostali tisíce mŕtvych červenoarmejcov, vyše 16-tisíc zajatcov, podľa historickej literatúry slovenskí letci zostrelili okolo 250 lietadiel… Príliš sa o tom nehovorí, možno sa časom aj z nich stanú hrdinovia.)

 

Nikdy v histórii sa dovtedy nestalo, aby agresor vrhol v prvý deň do útoku: 70 percent všetkých divízií, 75 percent delostrelectva a mínometov, 90 percent tankov a lietadiel.

 

Za obdobie vojny cez Červenú armádu prešlo vyše 34 miliónov ľudí, z ktorých sa podľa nemeckých zdrojov 5 740 tisíc ocitlo v nemeckom zajatí. Podľa sovietskych údajov ich bolo o 1,5 milióna menej. Sovietski letci v prvý deň vojny uskutočnili 16 leteckých taranov!
Dnes už nie je celkom pravda, že nemecký útok sa uskutočnil bez vyhlásenia vojny. Veľvyslanec Friedrich-Werner von der Schullenburg sa hneď po polnoci 22. 6. 1941 snažil dostať k Molotovovi (práve s vyhlásením vojny), no nepodarilo sa mu to. Nebol Molotovom prijatý do 06.00 hod. rána.

 

Operácia „Barbarossa“ (Hitlerova smernica č. 21 z 18. 12. 1940) sa pôvodne mala začať 15. 5. 1941, ale o päť týždňov ju oddialilo balkánske ťaženie. Dňa 22. júna vyhlásilo vojnu ZSSR aj Taliansko a Rumunsko, 24. 6. Slovensko, 25. 6. Fínsko a 27. 6. Maďarsko.
Podľa českých zdrojov mali sovietske sily k 20. 6. 1941 – 170 streleckých a 33,5 jazdeckých divízií a 46 mechanizovaných a tankových brigád. Z nich malo byť 118 streleckých a 20 jazdeckých divízií, ako aj 40 brigád dislokovaných v západných pohraničných okruhoch. 27 streleckých a 5,5 jazdeckých divízií a jedna brigáda na zvyšnom území európskej časti ZSSR. 33 divízií a 5 brigád zostávalo na Ďalekom východe.

 

Autor prvého návrhu operačného plánu Operation Draft East pre operáciu Barbarossa a inváziu do ZSSR generál Erich Marcks sa v lete 1940 pohŕdavo vyjadril, že „Rusko má 50-75 dobrých divízií“, proti ktorým mienil vrhnúť 147 nemeckých divízií. Bol to síce nesprávny odhad, no i tak priznával nárast vojenskej moci predpokladaného nepriateľa.

 

Neporovnateľné straty
Hovoriac o úlohe a vklade ZSSR do víťazstva nad fašizmom, treba si všímať suché fakty. V rôznych obdobiach rokov Veľkej vlasteneckej vojny proti Červenej armáde naraz bojovalo od 190 do 270 elitných divízií.
Za štyri vojnové roky bolo na sovietsko-nemeckom fronte zničených 607 divízií Wehrmachtu. Protivník nenávratne stratil 8,5 milióna ľudí a celkové straty boli vyše 10 miliónov vojakov a dôstojníkov. Ostatné spojenecké štáty antihitlerovskej koalície zlikvidovali 176 nemeckých divízií.

 

Na východný front Nemci vrhli 75 percent všetkej svojej brannej moci a zaujímavé je, že približne tento počet sa udržal aj po otvorení 2. frontu.

 

.

Rozhodujúce bitky
Na východnom fronte a v priebehu celej 2. sv. vojny to bola Bitka pri Moskve, pri Stalingrade a v Kurskom oblúku. Práve v ich priebehu Červená armáda zlomila Nemcom chrbát a spôsobila im nenahraditeľné straty. Napríklad len pri Stalingrade sovietske vojská stratili vyše 1,1 milióna ľudí.
Približne v rovnakom čase prebiehala pri El-Alamejne najväčšia bitka v severnej Afrike, no západná historiografia ju radí medzi najdôležitejšie zlomové momenty 2. sv. vojny. Ruský historik M. Mjagkov na porovnanie uvádza, že britské vojská v nej stratili 13-15 tisíc vojakov a nemecko-talianske 35-40 tisíc vojakov.

 

Druhou bitkou, ktorú historici spojencov radia k najväčším, bola bitka o súostrovie Midway v lete 1942. Japonské loďstvo tu stratilo štyri lietadlové lode, USA jednu. V osobách boli straty na japonskej strane 3000 ľudí, na americkej pár stovák ľudí.
Počas vojny rozhodujúcu úlohu Sovietskeho zväzu nikto nespochybňoval. Napr. aj prezident Franklin Roosevelt vyhlasoval, že najzlomovejšie momenty 2. sv. vojny sa udiali vďaka ZSSR. A okrem toho sa neraz nechal počuť, že vojenská technika a produkty, dodávané Moskve cestou Lend-Laese, mali na výsledok vojny „nepatrný vplyv“.

 

Ako na nemeckú agresiu reagoval Winston Churchill?
Hneď 22. júna 1941 v britskom rozhlase vyhlásil: „Ruské nebezpečenstvo je aj naším nebezpečenstvom a nebezpečenstvom pre Spojené štáty, rovnako tak, ako vec každého Rusa, bojujúceho o svoj dom, je záležitosťou slobodných ľudí a slobodných národov na celom svete.“

 

Aké škody spôsobil Hitler so spojencami ZSSR?
Dňa 2. 11. 1942 bola výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR ustanovená Mimoriadna štátna komisia na zistenie zločinov nemeckých vojsk, ktorá uverejnila tieto údaje:
Nemecko-fašistickí dobyvatelia zničili 1710 miest a vyše 70 tisíc dedín a osád, okolo 25 miliónov ľudí zbavili strechy nad hlavou. Ďalej zničili okolo 32 tisíc priemyselných závodov, 84 tisíc škôl a ďalších vzdelávacích zariadení, zlikvidovali a rozkradli 98 tisíc kolchozov.
Okrem toho bolo zničených 4100 železničných staníc, 36 tisíc spojovacích úradov, 6 tisíc nemocníc, 33 tisíc polikliník, ošetrovní a laboratórií, 82 tisíc základných a stredných škôl, 1520 špeciálnych stredoškolských zariadení, 334 vysokoškolských vzdelávacích zariadení, 43 tisíc knižníc, 427 múzeí a 167 divadiel.

 

V poľnohospodárstve bolo zlikvidovaných alebo ukradnutých 7 miliónov koní, 17 miliónov kusov dobytka, desiatky miliónov ošípaných, oviec a kôz, domácej hydiny.

 

Škoda, ktorá bola spôsobená doprave: poškodených bolo 65 tisíc kilometrov železnice, 13 tisíc železničných mostov, zničených, poškodených alebo odtiahnutých bolo 15 800 parných rušňov a motoriek, 428 tisíc vagónov, 1400 námorných dopravných plavidiel.
Materiálna škoda, spôsobená Sovietskemu zväzu, tvorila 30 % jeho národného bohatstva a v okupovaných rajónoch to dosahovalo 67 %.
Odpočet mimoriadnej štátnej komisie bol zverejnený aj na Norimberskom procese.

 

Ako Hitler plánoval útok proti ZSSR?
Plán napadnutia ZSSR, známy ako „Fall Brabarossa“ podpísal 18. 12. 1940. Zaujímavé je, že spracovaný bol len 9-tich exemplároch a Drang nach Osten mal byť podľa neho odštartovaný do 15. 5. 1941, celá kampaň mala trvať len 6-8 týždňov.
Tri exempláre dostali velitelia druhov vojsk, teda pozemnej armády (Heer), letectva (Luftwaffe) a námorníctva (Kriegsmarine). Ostatných šesť exemplárov putovalo do trezorov OKW (vrchné veliteľstvo Wehrmachtu).

 

„Fall Barbarossa“ nepredstavoval hotový plán vojny, obsahoval len celkový zámer a základné pokyny na ťaženie proti ZSSR. Okrem smernice č. 21 obsahoval aj nariadenie vrchného veliteľstva a veliteľstiev druhov OS na strategické sústreďovanie a rozvinovanie, na materiálno-technické zabezpečenie, na prípravu bojiska, maskovanie, dezinformovanie atď. Kľúčovým medzi týmito dokumentmi bola smernica na strategické sústreďovanie a rozvinovanie pozemných vojsk z 31. 1. 1941, ktorá konkretizovala a spresňovala úlohy a spôsoby činnosti uvedené v direktíve č. 21.

 

Podľa plánu Barbarossa mala byť porážka ZSSR dosiahnutá počas krátkeho ťaženia ešte pred ukončením vojny proti V. Británii. Za hlavné strategické ciele boli určené Leningrad, Moskva, stredoruská priemyselná oblasť a Donecká panva.

 

„Konečným cieľom operácie je vytvorenie ochrannej bariery proti ázijskému Rusku na všeobecnej línii Volga-Archangeľsk. Takto bude možné v prípade potreby vyradiť letectvom posledné priemyselné územie zostávajúce Rusku ešte na Urale,“ stálo v smernici č. 21.
Sovietska rozviedka nezískala plný text Direktívy č. 21 na dobytie európskej časti ZSSR, no o jej prijatí sa dozvedela z nepriamych príznakov. Napríklad z Hitlerovho vystúpenia pri vyradení päťtisíc nemeckých dôstojníkov, ktoré zaznelo ešte toho istého dňa. Podľa agenta „Lesovoda“ Hitler v ňom urobil výpad „proti nespravodlivosti, ktorá existuje na svete, keď 60 miliónov Veľkorusov ovláda 1/6 zemského povrchu a okolo 90 miliónov Nemcov sa tlačí na kúsku zeme. Hitler vyzýval mladých dôstojníkov na odstránenie tejto nespravodlivosti,“ hovorilo sa v šifrovke.
Vladimír Mikunda


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto “Pás nestability” Lavrov vysvetlil ako sa západ snaží poraziť Rusko

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov poznamenal, že západné krajiny sa snažia vytvoriť okolo Ruska „pás nestability“. Lavrov poznamenal, že podnikajú pokusy o destabilizáciu situácie na hraniciach Ruska a susedných krajín, vrátane Bieloruska a Moldavska.   Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov poznamenal, že západné krajiny chcú „podkopať vnútornú politickú…

Foto 8 faktov falšovania zásluh Ruska v 2. svetovej vojne

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – V materiáloch na výučbu dejín vo Veľkej Británii niet rozdiel medzi nacistickým Nemeckom pod vládou Adolfa Hitlera a ZSSR pod vládou Josifa V. Stalina. Akoby si Briti nechceli uvedomiť rozdiel, že jeden koncentračné tábory rozkuroval a druhý ich hasil.   Oba štáty sú označené za agresorov, ktoré rozpútali 2.…

Foto Irak potvrdzuje želanie zbaviť sa amerických jednotiek

Irak, 25.júl 2021 (AM) – Na rokovaniach vo Washingtone iracká delegácia potvrdila, že Irak nepotrebuje prítomnosť zahraničného vojenského personálu, uviedol poradca krajiny pre národnú bezpečnosť Qassem al-Aaraj. Podľa neho „bude dátum 31. decembra zvláštny,“ uvádza agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na INA.   Vedúci tlačovej služby ministerstva zahraničia Ned Price uviedol,…

Foto “Lode nikdy nespúšťajú vlajku pred nepriateľom” Putin zaviedol nové nariadenia pre námorníkov

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o námornej vlajke krajiny. Zakázal všetkým ruským námorníkom spustiť vlajku pred nepriateľom. „Za žiadnych okolností,“ píše sa v dokumente.   Dekrét prezidenta zavádza nové nariadenie o námornej vlajke. Naznačuje tradície, ktoré boli zakorenené v ruskej flotile. Napríklad tradícia pomenovania nových lodí na počesť tých, ktorí…

Foto Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený približný dátum pre prvé dodávky hypersonických rakiet k jednotkám. Mike White poukázal na to, že finančné dokumenty…

Foto V USA označili ruský protivzdušný systém S-500 za veľmi vážnu hrozbu pre NATO

USA, 24.júl 2021 (AM) – Najmodernejší protivzdušný systém na svete S-500 je veľkou výzvou pre NATO. O tom píše dopisovateľ Caleb Larson pre portál 19FortyFive.   Nový ruský protivzdušný systém môže zneškodňovať celé spektrum súčasných aj perspektívnych leteckých prostriedkov útoku nepriateľa v akejkoľvek výške a rýchlosti. Rovnako ako S-400 je nový systém…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Podľa čoho si vybrať správný kolimátor

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Veľakrát dostávam otázku, aby som poradil aký kolimátor si majú ľudia kúpiť. A každý očakáva, že mu rovno poviem značku a presný model.   Ale ono to nie je také jednoduché .. Napriek tomu sa pokúsim dať zopár odporúčaní, ktorých sa držať a pár mojich osobných…

Video Spoločnosť Taurus predstavuje novú malú kompaktnú pištoľ GX4 v kalibri 9 mm

USA, 16.júl 2021 (AM) – Taurus predstavuje svoju novú, malú kompaktnú pištoľ v kalibri 9 mm Luger s vystuženým polymérovým rámom GX4. GX4 je malá pištoľ spoločnosti Taurus s minimalistickým dizajnom. Napriek svojej veľkosti a hmotnosti ponúka kapacitu 11 nábojov.     Nová samonabíjacia pištoľ Taurus GX4 v kalibri 9 mm bola oficiálne predstavená len nedávno.…

Foto 6.8 Western: nový lovecký kaliber s dlhým dosahom od spoločností Browning a Winchester

USA, 10.júl 2021 (AM) – Náboj 6,8 Western Winchester / Browning bol navrhnutý pre lov na veľké vzdialenosti a športovú streľbu a má viac energie ako veľká väčšina konkurentov rovnakého kalibru.   S rýchlo rastúcim globálnym záujmom o tieto disciplíny na celom svete a s puškami dostupnými na všetkých civilných trhoch a…

Foto Britský veľvyslanec na Slovensku požiadal NR SR aby zabezpečila zákaz exportu slovenských výrobkov Grand Power do Británie s odôvodnením, že s nimi bolo spáchaných 40 trestných činov

Slovensko, 26. júna 2021 (AM) – V utorok, 22.6.2021 sa uskutočnilo rokovanie dvoch výborov NR SR (Výbor pre obranu a bezpečnosť spolu s Výborom pre európske záležitosti) týkajúci sa návrhu novely zákona č. 190/2003 Z.z. kde sa v pripomienkovom a rozporovom konaní bojovalo za práva streleckej komunity. Na rokovaní výborov, na ktoré…

Video Ukrajina predstavila nový guľomet veľkého kalibru. Video

Ukrajina, 20.jún 2021 (AM) – Na vojenskej výstave „ Arms and Security 2021“, ktorá sa konala v Kyjeve , predstavila ukrajinská spoločnosť „XADO-Holding“ nový guľomet veľkého kalibru Snipex Laska K-2.   ]   Guľomet komorovaný pre rozmer náboj 12,7 x 108 mm „spôsobil rozruch“. Guľomet sa ponúka ukrajinskej armáde ako jediný na použitie ako v pešej verzii,…

Foto Ďalší úspech zbrojovky FN – získala americký kontrakt na guľomety M240 vo výške 92 miliónov dolárov

USA, 17. júna 2021 (AM) – FN America získala zákazku na dodávku variantov guľometov M240 a príslušenstva pre americkú armádu za 92 miliónov dolárov. Toto je tretia významná dohoda spoločnosti s americkou armádou za posledné dva roky. Medzi ďalšie patrí jeden kontrakt na pušky M4 podpísaný začiatkom roku 2020 v hodnote viac…

Foto “Pás nestability” Lavrov vysvetlil ako sa západ snaží poraziť Rusko

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov poznamenal, že západné krajiny sa snažia vytvoriť okolo Ruska „pás nestability“. Lavrov poznamenal, že podnikajú pokusy o destabilizáciu situácie na hraniciach Ruska a susedných krajín, vrátane Bieloruska a Moldavska.   Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov poznamenal, že západné krajiny chcú „podkopať vnútornú politickú…

Foto Irak potvrdzuje želanie zbaviť sa amerických jednotiek

Irak, 25.júl 2021 (AM) – Na rokovaniach vo Washingtone iracká delegácia potvrdila, že Irak nepotrebuje prítomnosť zahraničného vojenského personálu, uviedol poradca krajiny pre národnú bezpečnosť Qassem al-Aaraj. Podľa neho „bude dátum 31. decembra zvláštny,“ uvádza agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na INA.   Vedúci tlačovej služby ministerstva zahraničia Ned Price uviedol,…

Foto Talibanci sú ˇpríčetní”. Lavrov označil moskovský formát za najúčinnejší pre diskusiu o situácii v Afganistane

Rusko, 24.júl 2021 (AM) – Ako minister poznamenal, tento formát je „reprezentatívny, ale na druhej strane priestranný a efektívny“. Minister poznamenal, že „moskovský formát“, ktorý sa už stretol viackrát a ktorý predstavuje všetky krajiny Strednej Ázie bez ohľadu na ich hranicu s Afganistanom je najefektívnejší.   Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov označil…

Foto Maria Zacharovová: Máme dôkazy o spolupráci USA s „Islamským štátom“

Rusko, 23.júl 2021 (AM) – Rusko už skôr signalizovalo, že disponuje dôkazmi o spolupráci USA s militantmi z teroristickej skupiny Islamský štát v Afganistane. Oficiálna zástupkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová to dnes opäť pripomenula.   „Ak ide o dôkazy, uviedli sme ich viackrát. Robíme to však nie podľa anglosaskej tradície, keď…

Foto Prečo Moskva odpúšťa miliardové dlhy africkým štátom z vojenských kontraktov?

Rusko, 23.júl 2021 (AM) – Často možno počuť špekulácie o príliš veľkorysej politike ruských úradov, ktoré údajne nezodpovedne odpisujú staré dlhy voči rôznym štátom sveta. V poslednej dobe Rusko nevedie nezmyselnú zahraničnú politiku, v čom je teda podstata týchto zdanlivo neracionálnych krokov?   V skutočnosti však tieto kroky naznačujú návrat Ruska do regionálnej…

Foto USA bez boja opustili kubánsku opozíciu v obave z Moskvy a Pekingu

Kuba, 22.júl 2021 (AM) – Počas protestov na Kube opozícia dúfala, že sa za ňu USA postavia, no spojenci Havany — Rusko a Čína — varovali USA pred akýmkoľvek zasahovaním do záležitostí tohto ostrovného štátu. Protestujúci musia uznať porážku. napísal pre francúzsky denník „Le Figaro“ - analytik Hector Lemieux. „Bez zbraní…

Foto “Lode nikdy nespúšťajú vlajku pred nepriateľom” Putin zaviedol nové nariadenia pre námorníkov

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o námornej vlajke krajiny. Zakázal všetkým ruským námorníkom spustiť vlajku pred nepriateľom. „Za žiadnych okolností,“ píše sa v dokumente.   Dekrét prezidenta zavádza nové nariadenie o námornej vlajke. Naznačuje tradície, ktoré boli zakorenené v ruskej flotile. Napríklad tradícia pomenovania nových lodí na počesť tých, ktorí…

Foto „Šialený Ivan“: čím ruské ponorky udivujú svet?

Rusko, 21.júl 2021 (AM) – Dňa 24. júna 2021 sa holandská fregata Eversten ponáhľala na námorné manévre NATO See Breeze (Morský vietor). Plavila sa v neutrálnych vodách Čierneho mora, no zrazu prudko zmenila smer a plnou parou si to nasmerovala ku Krymskému mostu. Keď sa nad ňou v momente objavili ruské bombardéry, fregata sa im…

Video Video: Finálny test rakety Zirkon v Bielom mori na pozemný cieľ vzdialený 350 km. Pentagon reaguje

Rusko, 20.júl 2021 (AM) – Ruská hlavná fregata Admirál Gorškov úspešne odpálila v Bielom mori nadzvukovú raketu Zirkon na pozemný cieľ. Rýchlosť letu bola sedem Machov, vzdialenosť vyše 350 km. Oznámilo to včera Ministerstvo obrany Ruskej federácie.   „Podľa objektívnych kontrolných údajov raketa Zirkon úspešne zasiahla cieľ priamym zásahom na vzdialenosť…

Foto “Hrdinský” kapitán torpédoborca Defender bol vyznamenaný za úspešnú inváziu do ruských vôd

Veľká Británia, 15.júl 2021 (AM) – Incident s inváziou britského torpédoborca ​​HMS „Defender“ do ruských teritoriálnych vôd neďaleko Krymu nielenže nebol považovaný za hrozbu pre NATO, ale dokonca sa rozhodli kapitána vojnovej lode odmeniť za to, že ignoroval upozornenie potopenia lode a narušil ruské teritoriálne vody.   Ako sa píše v…

Foto USA vyrobili modernizovanú jadrovú hlavicu pre rakety Trident

USA, 15.júl 2021 (AM) – Americké námorníctvo čoskoro dostane balistické rakety Trident II D5 s novou jadrovou hlavicou. Podľa amerického Národného úradu pre jadrovú bezpečnosť (NNSA) bola už vyrobená prvá bojová hlavica W88 Alteration 370.   Podľa NNSA zišiel z montážnej linky 1. júla tohto roku prvý prototyp vylepšenej hlavice W88 Alteration 370…

Foto Výsadkára na vojenskom cvičení NATO Sea Breeze 2021 odniesol vietor. Video

Ukrajina, 11.júl 2021 (AM) – Námorná stráž Ukrajiny zachránila výsadkára, ktorého odvial vietor počas pristávania v rámci cvičenia Sea Breeze 2021, uviedlo 10. júla tlačové stredisko ukrajinskej pohraničnej služby.   "Potom, čo sme dostali informáciu o začatí pátracej a záchrannej operácie ohľadom nezvestného výsadkára, boli do oblasti pátrania vyslané všetky námorné a…

Foto V USA označili ruský protivzdušný systém S-500 za veľmi vážnu hrozbu pre NATO

USA, 24.júl 2021 (AM) – Najmodernejší protivzdušný systém na svete S-500 je veľkou výzvou pre NATO. O tom píše dopisovateľ Caleb Larson pre portál 19FortyFive.   Nový ruský protivzdušný systém môže zneškodňovať celé spektrum súčasných aj perspektívnych leteckých prostriedkov útoku nepriateľa v akejkoľvek výške a rýchlosti. Rovnako ako S-400 je nový systém…

Video Rusko uskutočnilo testy novej verzie raketového systému S-500 Prometeus. Video

Rusko, 21.júl 2021 (AM) – Ruské ministerstvo obrany prvýkrát zverejnilo záznamy z testov najnovšieho domáceho systému leteckej a raketovej obrany S-500 „Prometheus“. Podľa posledných informácií sa testy uskutočnili na testovacom mieste Kapustin Jar v Astrachane.   Systém S-500 vykonal skúšobnú bojovú streľbu. V tomto prípade bolo účelom testov vysokorýchlostný balistický cieľ. Objektívne kontrolné údaje,…

Video Nový ruský obojživelný tank bol testovaný v Čiernom mori. Video

Rusko, 17.júl 2021 (AM) – Štátna spoločnosť Rostech ohlásila úspešné testy ľahkého tanku Sprut-SDM1 v Čiernom mori. Bojové vozidlo je schopné pohybu po vode a aj výsadku z lode.   Tlačová správa poznamenáva, že nový tank nie je horší v palebnej sile oproti T-80 a T-90, ale zároveň sa môže pochváliť mobilitou…

Foto VOP v Trenčíne. V rukách štátu krachoval, dnes dáva prácu stovkám ľudí

Trenčín, 16. júla 2021 – V rukách štátu krachoval, dnes zažíva rozmach. Areál bývalého štátneho vojenského opravárenského podniku (VOP), ktorý roky štát dotoval, prevzal v roku 2014 holding MSM, ktorý je súčasťou skupiny českých a slovenských podnikov zoskupených pod názvom CZECHOSLOVAK GROUP. Ten v prenajatých priestoroch oživil výrobu a dal prácu dvom stovkám ľudí z regiónu.…

Foto Obrnený transportér novej generácie pre americkú aj NATO pechotu

USA, 16.júl 2021 (AM) – Spoločnosť BAE Systems, jeden z najväčších zbrojárskych dodávateľov na svete, zverejnila novú fotografiu obrneného viacúčelového vozidla americkej armády (AMPV).   AMPV je program americkej armády zameraný na nahradenie flotily transportérov vojsk M113 z čias vietnamskej vojny novými vozidlami na riešenie bojových situácií. M113 bol prvýkrát uvedená do…

Video “Nepretržité more ohňa”. Pred 80. rokmi fašisti prvýkrát okúsili raketový systém Kaťuša

Rusko, 15.júl 2021 (AM) – Legendárny raketový systém BM-13, prezývaný „Kaťuša“, bol prvýkrát použitý v bitke 14. júla 1941.   Multiraketový systém bol vytvorený v rokoch 1938-1941 vo Výskumnom ústave č. 3 NKB pod vedením dizajnéra Andreja Kostikova. Bol namontovaný na nákladnom vozidle ZIS-6. Používal rakety kalibru 132 mm. V marci bolo…

Foto Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený približný dátum pre prvé dodávky hypersonických rakiet k jednotkám. Mike White poukázal na to, že finančné dokumenty…

Foto Rusko ponúka nové stíhačky 5. generácie za cenu útočného dronu

India, 23.júl 2021 (AM) – Denník India Today komentuje predstavenie nádejnej ruskej stíhačky na leteckej prehliadke MAKS-2021. Hlavná pozornosť sa venuje najmä tomu, aká cena za základnú verziu stíhačky Checkmate bola uvedená v Žukovskom pri Moskve. Pripomeňme, že ohlásená cena je 25 - 30 miliónov dolárov a za túto cenu sa…

Foto Bude Česko vyrábať nákladné lietadlá L-410? V Moskve pokračuje letecká výstava MAKS

Česko, 23.júl 2021 (AM, Sputnik) –Na letisku Žukovskij neďaleko Moskvy pokračuje Medzinárodná letecká a vesmírna výstava MAKS 2021. V tomto roku je na leteckom salóne bohato zastúpené aj Česko, ktoré má v jednom z pavilónov svoje miesto slávy. Jednou z českých spoločností je Aircraft Industries, ktorá vyrába známe lietadlá L-410.  …

Video Dlho očakávaná premiéra: Ruská stíhačka 5. generácie Checkmate

Rusko, 22.júl 2021 (AM) – Na leteckej show MAKS-2021 predstavila štátna korporácia Rostech prvú ľahkú viacúčelovú stíhačku piatej generácie s jedným motorom. Toto lietadlo konštrukčnej kancelárie Suchoj má prelomové vlastnosti, vrátane vysokého letového výkonu, širokých útočných a prieskumných schopností, najnovšieho systému palubnej avioniky a zníženej rádiolokačnej viditeľnosti. Ako oznámil generálny riaditeľ Zjednotenej…

Foto Česko je prvým zahraničným zákazníkom pre obnovené vrtuľníky Bell UH-1Y

CRESTVIEW, Fl. (20. júla 2021) - Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), obnovila výrobu vrtuľníkov UH-1Y Venom pre prvého medzinárodného prevádzkovateľa. Crestview Aerospace už vo svojom floridskom závode v Crestview začala s výrobou prvej z ôsmich kabín. Vrtuľníky sú predmetom zmluvy z roku 2020, ktorú ministerstvo obrany USA udelilo…

Video Otvárací ceremoniál Medzinárodnej leteckej a kozmickej výstavy MAKS 2021

Rusko, 21.júl 2021 (AM) – Salón MAKS je jedným z najväčších výstavísk na svete, kde sú prezentované najmodernejšie novinky leteckej a vesmírnej techniky. Tento rok sa salón MAKS uskutoční v dňoch 20. - 25. júla, a to v meste Žukovskij v Moskovskej oblasti. Slávnostného zahájenia sa zúčastnil prezident RF Vladimír Putin.…

Foto 8 faktov falšovania zásluh Ruska v 2. svetovej vojne

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – V materiáloch na výučbu dejín vo Veľkej Británii niet rozdiel medzi nacistickým Nemeckom pod vládou Adolfa Hitlera a ZSSR pod vládou Josifa V. Stalina. Akoby si Briti nechceli uvedomiť rozdiel, že jeden koncentračné tábory rozkuroval a druhý ich hasil.   Oba štáty sú označené za agresorov, ktoré rozpútali 2.…

Foto Spomienka na prvé Bojové jánošíkovské družiny

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Pred budovou vlády SR sa nachádza socha Mareka Čulena, ktorého dnes asi väčšina národa už nepozná. Iní ho vnímajú ako zakladateľa Komunistickej strany Československa, no najlepšie by ho mali poznať členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pretože bol jednoznačným stúpencom obrany ČSR pred nacistickým Nemeckom. Po vzniku…

Foto Postupimská konferencia a odsun Nemcov z Československa, aká je pravda? Transfer alebo vyhnanie?

Česko, 23.júl 2021 (AM) – Máme výročie Postupimskej konferencie. Jedným z bodov rokovania bol odsun Nemcov zo štátov budúceho východného bloku. Publicistov Tomáša Krystlíka a Jozefa Skály sa pýtame, či by zhodnotili transfer Nemcov z krajín Východného bloku. Kto zohral iniciatívu? Stačilo sa Nemecko vôbec denacifikovat, než vstúpilo do NATO? Aké sú…

Foto V Egypte objavili archeológovia trosky starovekej vojenskej lode

Egypt, 22.júl 2021 (AM) – Spoločná francúzsko-egyptská výprava archeológov našla v okolí zaplaveného starovekého mesta Heracleion neďaleko terajšej egyptskej Alexandrie trosky vojnovej lode z čias Ptolemaiovcov (4. storočí pred nl), oznámilo egyptské ministerstvo cestovného ruchu.   Loď sa potopila po tom, čo sa na ňu zrútila časť múru Amonovho chrámu v druhom…

Foto Izraelský analytik Kedmi nepríjemne a otvorene: „Európa bola vždy fašistická“

Izrael, 18.júl 2021 (AM) – Izraelský politológ Jakov Kedmi v programe „Večer s Vladimírom Solovjovom“ vysvetlil nárast pravicových nálad v Európe a dôvod, prečo ho Brusel zakrýva. Kedmi zdôraznil, že Európa „bola vždy od vzniku týchto ideológií profašistická a pronacistická“. Dôvodom tejto podpory počas druhej svetovej vojny bola orientácia nemeckého nacizmu proti Sovietskemu…

Foto Die Welt: čo predurčilo krach nemeckej armády?

Nemecko, 18.júl 2021 (AM) – Keď sa o 2. sv. vojne diskutuje v Rusku, tak sú to spory o tom, za čo šli do boja vojaci a aká ideológia im bola blízka. Ak sa tieto spory vedú v SRN a v USA, tak je to o technických prednostiach, či nedokonalostiach protivníkov. Napríklad, „ak by Hitler mal reaktívne letectvo“ atď.…

Video VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu – relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu Vyšetrovanie koronavírusu:   https://www.y-comm.fr/8_vid/KK7JAwaEJE/JOVANOVIC_LE_DEFI_DE_LA_VERITE.mp4 Adam Riečanský

Foto Americké kybernetické útoky? Webové stránky Kremľa a orgánov činných v trestnom konaní sa prestali otvárať

Rusko, 11.marec 2021 (AM) – V stredu popoludní sa prestali otvárať webové stránky Kremľa , ruskej vlády, Roskomnadzoru , Vyšetrovacieho výboru , Štátnej dumy a mnohých ďalších ruských orgánov. Informovali o tom používatelia internetu z Ruska aj zo zahraničia.   Používatelia Downdetectoru, ktorí sleduje pokles webov, hlásia poruchy jedného z najväčších ruských…

Foto Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným analytikom Jánom Schneiderom, ktorý problematiku posudzuje z rôznych hľadísk, vrátane historického kontextu.   Termín hybridná…

Foto Poslanec Blaha: Na Slovensku je pravidlom, že záchrana prichádza z Ruska

Slovensko, 4.marec 2021 (AM, Sputnik) - Dodanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko vidí poslanec SMER-SD Ľuboš Blaha ako svedectvo spoľahlivosti doterajšej spolupráce oboch štátov. V komentári pre Sputnik uviedol historické paralely. Aj keď o vakcinácii si myslí svoje, úplne podporuje možnosť slovenských občanov vybrať si z niekoľkých dostupných vakcín.   Podľa písomného komentára…

Foto Plukovník Švec: Premiér odstúpte, inak sa stanete iniciátorom masových protestov

Výzva vláde Slovenskej republiky My občania SR berúci na vedomie: • výsledky demokratických volieb z 29. februára 2020, • existenciu celosvetovo vyhlásenej pandémie kvôli Covidu 19, • nepremyslené a nekompletné opatrenia vlády na zamedzenie šírenia tohto ochorenia, • spochybniteľnosť vyhlásenia a predlžovania núdzového stavu, • ignorovanie overených metód liečby prejavov vírusu,  …

Foto Stály predstaviteľ Ruska pri OSN označil Nemecko a Francúzsko za spolupáchateľov zločinov Kyjeva na Donbase

OSN, 16. február 2021 (AM) – Nemecko a Francúzsko sa s väčšou pravdepodobnosťou stali spolupáchateľmi zločinov spáchaných Kyjevom na Donbase, a nie prostredníkmi pri urovnávaní konfliktu. Uviedol to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzya.   Počas svojho vystúpenia na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN o ruskej iniciatíve v súvislosti so šiestym výročím podpísania…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…