Prezident Biden uviedol kedy na Slovensko môžu prísť americkí vojaci

Ilustračné foto: Prezidentka Zuzana Čapútová

Slovensko, 13. decembra 2021 (AM, Dav Dva) – Spojené štáty americké mienia v prípade údajne možnej „invázie“ Ruska vyslať svojich vojakov nie na Ukrajinu, ale do susedných krajín NATO. Oznámil to 11. decembra americký prezident Joe Biden, ktorý odpovedal na otázky novinárov vo Wilmingtone v štáte Delaware, kde trávi víkend.

 

Biden dostal otázku, prečo sa rozhodol opustiť myšlienku rozmiestnenia amerických jednotiek na Ukrajine v prípade „invázie“ zo srany Ruskej federácie.

„Nikdy sa o tom neuvažovalo,“ odpovedal prezident.

 

Počas online summitu povedal ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi, že v prípade „invázie“ budú americké jednotky vyslané do štátov tzv. Bukureštskej deviatky (B9) na východnom krídle NATO (Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika a Estónsko).

„Budeme musieť poslať viac amerických vojakov a vojakov NATO na východné krídlo, B9 — všetkých tých krajín NATO, pre ktoré máme posvätnú povinnosť brániť ich pred akýmkoľvek útokom z Ruska,“ dodal americký prezident.

 

Pjakin pre Česko a Slovensko: Čo má spoločné Sputnik V a Vyšehrádska štvorka

 

Koncom novembra ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.

„Rokovania poskytli príležitosť zhodnotiť aktuálne procesy prebiehajúce v rámci Aliancie a bližšie diskutovať o agende NATO 2030 – jej prvkoch vojenského piliera, ambícii posilniť kolektívnu obranu a významnej úlohe odstrašenia a obrany. Práve dôraz na odstrašenie a obranu jasne ukazuje význam a efektívnosť formátu B9 z hľadiska nastavenia agendy pre Alianciu v súlade s našimi spoločnými záujmami,“ uviedol po rokovaniach štátny tajomník M. Majer.

 

Zdôraznil tiež podporu koherentného prístupu, presadzovanie zodpovedného plnenia záväzkov a s tým súvisiace zvyšovanie reakcieschopnosti spojencov vrátane spoločného vnímania cieľov. „Aliancia potrebuje jednotnú predstavu o odolnosti a na jej dosiahnutie aj stanovenie jasných, konkrétnych a merateľných cieľov. Ich zapracovaním a plnením v rámci národných plánov tak jednotliví spojenci zabezpečia naplnenie spoločného úmyslu NATO,“ priblížil M. Majer.

 

Lídri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) hovorili tiež o potrebe posilnenia spolupráce v oblasti bezpečnosti, a to nielen v rámci regiónu, ale aj v rámci Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Ako podotkol M. Majer, od roku 2016 je v tejto spolupráci pokrok. „Potrebujeme však viac a musíme si udržať tempo. Preto plne podporujeme čo najskoršie prijatie ďalšej deklarácie EÚ – NATO vrátane nových oblastí, v ktorých vidíme nevyhnutnú potrebu konať spoločne a koherentne. Spolupráca medzi EÚ a NATO nemá alternatívu,“ zdôraznil po rokovaniach.

 

Česko urobilo ďalší dôležitý krok voči hybridnému pôsobeniu

 

Niekoľko myšlienok o podstate Bukureštskej deviatky

Filozof Vladimír Manda vo svojej analýze pre platformu Dav Dva rozviedol, že zoskupenie východoeurópskych krajín NATO do tzv. Bukureštskej deviatky, či platformy B9 má reprezentovať, tzv. voice of the Eastern Flank, hlas východného krídla NATO. Hlavným obsahom „hlasu východného krídla“ je od počiatku vzniku danej platformy obava z expanzie Ruska na západ a snaha o vytvorenie vojenského bezpečnostného koridoru od Baltického po Čierne more. Zoskupenie sa začalo formovať v roku 2015, keď sa v Bukurešti na pôde GMF, (The German Marshall Fund of the United States) uskutočnil seminár s názvom „The voice of the Eastern Flank“.

 

“Z vecného hľadiska ide o realizáciu starého poľského plánu tzv. Medzimoria, ktoré malo po prvej svetovej vojne ochrániť krehkú existenciu Poľska ako pred Sovietskym Ruskom, tak aj pred Nemeckom. Vtedy sa Poliakom plán nepodarilo realizovať. Dnes je však realizácia daného plánu podstatne ďalej a na rozdiel od prvého pokusu má dnes Poľsko a spolu s ním aj Rumunsko a pobaltské štáty, ako hlavní protagonisti daného projektu oveľa väčšiu šancu na úspech, pretože za ich snahou stoja US.

 

Napriek tomu, že stretnutia hláv B9 majú zatiaľ len konzultatívnu povahu, a B9 nie je oficiálnou štrukturálnou zložkou NATO, význam a vplyv daného zoskupenia na celkovú bezpečnostnú politiku EU nie je možné prehliadať tým skôr, že napriek Stoltenbergovým optimistickým vyjadreniam k blížiacemu sa 70. výročiu vzniku NATO, je tu dosť signálov naznačujúcich, že NATO v danej podobe prestáva vyhovovať ako US, tak aj EU. Podľa účastníka Mníchovskej konferencie o bezpečnosti, F. Heisbourga, „NATO ešte existuje, ale spojenectvo už neexistuje. Je to podobné ako s cirkvou a vierou. Cirkev stále existuje, ale viera sa vytratila. Ale cirkev bez viery stráca svoje poslanie“.

 

Pozrime sa ale bližšie na niektoré myšlienky Deklarácie. Ak odhliadnem od politických oslavných ód „na radosť“ z existencie NATO, tak hlavy štátov B9 vyjadrujú svoje vážne obavy z politiky Ruska (bod.6), voči Ukrajine, ktoré si okrem „anexie“ Krymu navyše dovolilo postaviť Kerčský most na realizáciu svojich geopolitických cieľov. Je to nerešpektovanie medzinárodného práva Ruskom, kričí „hlas východného krídla“ NATO.

 

Je škoda, že dnes si už hlavní aktér rusofóbnej politiky v B9, t.j. predstavitelia Poľska nechcú spomenúť na svoj podpis spolu s Francúzskom a Nemeckom, ktorý dali pod dohodu Janukoviča s predstaviteľmi Majdanu, ktorá hneď v prvom bode požadovala vytvorenie vlády národnej jednoty. Žiaľ, hneď na druhý deň predstavitelia Majdanu dohodu porušili a vydali sa cestou štátneho prevratu. Poľsko, Francúzsko a Nemecko toto porušenie dohody nezastavili a nechali voľný priechod štátnemu prevratu, ktorý zakrývali slovom „revolúcia“. EU, ktorá sa takto na dohode podieľala, plnenie danej dohody nikdy nepožadovala a ani nijako nesankcionovala. Ak by EU zabránila štátnemu prevratu a bola by vytvorená vláda národnej jednoty, obyvatelia Donbasu by nemali dôvod na vojenský odpor proti vláde národnej jednoty, a obyvatelia Krymu by nemal dôvod vystúpiť zo zväzku s Ukrajinou a Rusko by nebolo obviňované z porušovania medzinárodného práva. Ak by sa však vytvorila vláda národnej jednoty, 5 miliárd dolárov, ktoré US investovali do „demokratizácie“ Ukrajiny, aby si okrem iného mohli vybudovať vojenskú základňu práve na Kryme, by vyšli navnivoč a tak Ukrajinu radšej premenili na nástupište agresívnej protiruskej politiky.

 

Dnes k týmto starším obavám B9 pribudli nové. Rusko porušilo dohodu o raketách krátkeho a stredného doletu (INF), čo viedlo k odstúpeniu US od danej dohody a Európa sa tak razom stáva „obeťou“ mocenskej hry US proti Rusku a Číne. V Deklarácii uvedené obvinenie Ruska z porušenia dohody INF je aj podľa časopisu Spiegel výsledkom hry na „vinníka“. Hlavným problémom NATO v danej súvislosti bolo hlavne to, kto bude v očiach verejnosti zodpovedný za pád dohody. Sú to US, ktoré sa rozhodli opustiť dohodu alebo Rusko, ktoré podľa NATO porušilo dohodu? V júli na samite NATO v Bruseli 2018, hlavy štátov ešte vec jednoznačne nerozhodli a prijali názor, že „Spojenci veria, že za nedostatku dôveryhodnej odpovede z Ruska o raketách je najprijateľnejším záverom, že Rusko porušilo dohodu“. Potom ale Trump odstúpil od dohody a US následne tlačili na spojencov v NATO, aby ich podporili. Po návšteve predstaviteľov americkej rozviedky s radarovými údajmi v Bruseli v decembri, ministri zahraničných veci krajín NATO definitívne označili Rusko za krajinu, ktorá porušila dohodu.

 

Pointou celého sporu je fakt, ktorý hlavné médiá v zásade obchádzajú a to, že sú to v prvom rade US, ktoré rozmiestnením svojich protiraketových systémov Aegis Ashore v Rumunsku a Poľsku porušili dohodu INF, pretože, ako priznáva aj Spiegel, z daného zariadenia je možné odpaľovať nie len obranné rakety, ale aj útočné Tomahawky, ktoré dohodu INF porušujú.

 

Na uvedenom podklade znie potom jednohlasný výkrik „mierotvorcov“ B9, že „Vítame a podporujeme posilnenie vojenskej prítomnosti US a Kanady v Európe, najmä na východnom krídle NATO“ (bod 3), ako výkrik vyvolaný nie potrebou plynúcou z obrany našich krajín, ale výkrik plynúci zo slepej oddanosti US a vernosti NATO.

 

Osobitnú pozornosť si zaslúži v Deklarácii zdôrazňovaná podpora princípov, o ktoré sa opiera politika NATO vo vzťahu k Rusku. Sú to princípy odstrašovania, obrany a otvorenosti pre dialóg. Princíp odstrašovania je na prvom mieste a jeho jednoduchá podstata spočíva v tom, aby nepriateľ, v danom prípade Rusko bolo vojenskou silou NATO odstrašené od útoku. Ponechajme otázku možnosti otvoreného dialógu s „vystrašeným“ nepriateľom stranou, a pozrime sa na to, ako je to s tým odstrašovaním. Uvedený princíp pochádzajúci z obdobia studenej vojny neberie do úvahy konanie nepriateľa, ktorý by mal byť vystrašený a odstrašený vojenskou mocou NATO. Vystrašený nepriateľ, určite nebude sedieť nečinne na zadku a triasť sa strachom, ale urobí všetko preto, aby sa dozbrojil a vyzbrojil tak, aby naopak jeho protivník mal z neho obavy. Ako nám to jednoznačne dokazujú preteky v zbrojení medzi US a Ruskom, politika vzájomného odstrašovania nemôže principiálne viesť k trvalému mieru, ale len trvalému vojenskému odstrašovaniu a jediný kto bude na danom princípe trvalo profitovať sú zbrojárske koncerny, ale nikdy nie obyčajný človek.

 

V závere deklarácie signatári zdôrazňujú, že „Veríme, že silnejšie NATO a silnejšia EU sa vzájomne posilňujú“ (bod 10). Uvedené tvrdenie má čisto propagandistický charakter a tak, ako to často býva, logika propagandy často odporuje skutočnej logike veci. Už priemerne vzdelaný človek ľahko nahliadne, že EU a NATO sa vzájomne vylučujú a nie posilňujú. Predsa silná EU okrem iného musí znamenať jej silnú politickú samostatnosť a autonómiu a silné NATO znamená silnú vládu US nad EU. Z uvedeného hľadiska aj naši nádejní prezidentskí kandidáti pokiaľ zdôrazňujú svoju euro-atlantickú orientáciu, tak si nutne odporujú.

 

Fakt, že silná EU a silné NATO sa vylučujú by mal byť už dnes každému, na pozadí narastajúcich ekonomicko-politických a bezpečnostných sporov medzi EU a US jasný. Čas ich vzájomného „šťastného“ spolužitia je ten tam. Skutočný rozpor medzi uvedenými orientáciami bol v období studenej vojny medzi východom a západom len teoretickým, potenciálnym sporom. Bol potlačený nie len tým, že povojnová Európa bola voči US slabou a musela sa rozvinúť za pomoci US, ale aj tým, že hlavný spor bol medzi socializmom a kapitalizmom, a v tomto spore rovnako ako východný, tak aj západný blok bol podriadený hlavnej mocnosti, ktorou boli na západe US. Ale po páde socializmu a vybudovaní silnej EU sa podmienky zmenili a dnes, keď US strácajú svoje rozhodujúce postavenie vo svete, keď sa svet stáva nie len z hľadiska ekonomického, ale aj mocenského multipolárnym, tak NATO stráca svoj zmysel.

 

V tomto smere nie je nič jasnejšie ako dohoda medzi Francúzskom a Nemeckom, ktorá vo svojej tajnej doložke obsahuje záväzok Francúzska, vytvoriť nad Nemeckom tzv. atómový dáždnik. Nemecko a Francúzsko sa už prestávajú spoliehať na US a NATO a hľadajú nové formy bezpečnostnej politiky. Dochádza k tomu, že EU je nie len ekonomicky rozdelená na eurozónu a zvyšok, ale aj mocensky sa začína štiepiť na zástancov atlantickej línie a zástancov špecifickej európskej obrannej línie. Uvedené procesy, napriek všetkým propagandistickým vyhláseniam o hybridnej vojne Ruska proti EU a NATO nie sú výsledkom politiky Ruska, ale výsledkom meniacej sa svetovej reality, ako aj americkej reakcie na ňu. Z uvedeného hľadiska sa Deklarácia B9 a Francúzsko-Nemecká vojenská dohoda v jednej podstatnej veci odlišujú. Deklarácia B9 neochvejne trvá na upevňovaní vzťahov s US a Francúzsko-Nemecká dohoda sa na US už nespolieha a hľadá samostatné európske riešenie.

 

Náš súčasný politický manažment v oblasti zahraničnej politiky na čele s Lajčákom, napriek tomu, že v tomto roku Slovensko predsedá OBSE, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a má tak unikátnu možnosť aktívne pracovať na rozvoji európskej mierovej spolupráce, robí opak. Nie len že tajne „kuje“ vojenskú dohodu s US, ale v rozhovore so Stoltenbergom sa otvorene stavia na stranu NATO a „básni“ o životnom záujme Slovenska byť v NATO. Ergo Lajčák sa stavia nie na stranu mierovej spolupráce, ale na stranu vojenského odstrašovania a zastrašovania, teda na stranu studenej vojny.

 

Košická deklarácia platformy B9, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, má mnoho spoločného s prebiehajúcou kampaňou prezidentských kandidátov. Ako sme sa už všetci poučili, jedinou skutočne silnou kompetenciou prezidenta je zahraničná politika Slovenska a na novom prezidentovi či prezidentke bude dosť záležať, či náš štát bezpečne prevedie cez rodiaci sa spor vo vnútri NATO.

 

Orientácia na B9 by nás nútila vydávať stále viac peňazí na vojenské „odstrašovanie“ Ruska, a tak ako povedal jeden z kandidátov na prezidenta, boli by sme po zuby ozbrojení, ale sprostí a chorí lebo by neboli peniaze na školy a nemocnice. Táto orientácia by nás mohla ľahko priviesť tam, kde sme už raz historicky boli, t.j. do radov armády bojujúcej proti Rusku.

 

Orientácia na Francúzsko a Nemecko má pre nás iné nevýhody, ktoré sú spojené predovšetkým s budovaním a posilňovaním nadštátnych orgánov EU a tým aj prenos kompetencií štátov na dané inštitúcie.

 

Problémom nového prezidenta bude nie len to, či bude mať schopnosť odolať „diktátu“ Bruselu či „hlasu východného krídla NATO“. Jeho hlavnou úlohou bude nájsť také východisko z daného sporu, ktoré reálne podporí a upevní naše mierové spolužitie v Európe,” dodáva Vladimír Manda na záver.

Milan Novický


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" správu, že…

Foto Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na “katastrofu na Done”

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa začalo v Zirci omšou a inštaláciou pamätnej tabule za prítomnosti ministra obrany a vládnych predstaviteľov. Nasledujúci deň prešla…

Foto Pamäťová odchýlka u poľských pánov

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningrad (a tým aj regiónu) jeho starobylý poľský názov (v XVI-XVII storočí) - Królewiec. Takéto rozhodnutie prijala 10. mája štruktúra s názvom "Komisia pre…

Foto Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 záchrancami Ukrajiny…

Foto Najväčšia výsadková loď ukrajinského námorníctva bola potopená v prístave Odesa

Ukrajina, 31.máj 2023 (AM) – Ukrajinské námorníctvo stratilo jedinú strednú pristávaciu loď „Jurij Olefirenko“ projektu 773, oznámil vojenský veliteľ Rudenko s odvolaním sa na ukrajinské zdroje potopenie lode v prístave Odesa na svojom kanáli TG. Podľa dostupných informácií bola výsadková loď, ktorá bola v Odese, potopená v dôsledku nočného úderu ruských vojsk.…

Foto Video: Veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek – CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov

Austrália, 31.máj 2023 (AM) – Bývalý veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek Ricardo Bosi povedal, že CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov. Vysvetlil, že USA pôsobia na Ukrajine už desaťročia kvôli jej zdrojom a s cieľom uľahčiť prístup k ruským prírodným zdrojom v budúcnosti. CIA už desaťročia poštváva Ukrajincov proti všetkému a všetkým.…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Ruskí piloti dostali nový samopal

Ukrajina, 29.máj 2023 (AM) – Letecké a kozmické sily Ruskej federácie dostali deväťmilimetrový samopal PPK-20. Informuje o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hlavného konštruktéra koncernu Kalašnikov Sergeja Uržumceva. Samopal Kalašnikov bude zaradený do prenosných núdzových zásob. O samopale PPK-20 je známe, že bol vyvinutý na základe samopalu Viťaz-SN.…

Foto Čukavin nahradí pušku Dragunov

Rusko, 28.máj 2023 (AM) – Eliminácia prvým výstrelom: ruskí ostreľovači budú mať novú pušku Poloautomatická ostreľovačská puška Čukavin nahradí pušku Dragunov používanú od roku 1963. Dodávky pušky pozemným silám sa už začali a pripravuje sa vládne nariadenie o jej zavedení do výzbroje. Puška je určená na dva typy nábojov - domáci…

Video Video: Kalašnikov predviedol modernizovanú útočnú pušku AK-12

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – Koncern Kalašnikov predviedol tretiu generáciu vojenskej útočnej pušky AK-12. Uvádza sa, že v jej konštrukcii bolo vykonaných niekoľko významných zmien. Modernizovaný bol najmä dioptrický zameriavač. Hlavnou novinkou je však nové prepínanie režimu streľby. "Prepína sa na jednoduchý aj automatický režim. Vpravo aj vľavo," poznamenal korešpondent denníka…

Video Estónsko pokračuje v bezprecedentných nákupoch zbraní

Estónsko, 17.máj 2023 (AM) –Najväčším zbrojným kontraktom v jeho histórii bude nákup izraelskej vyčkávacej munície, prípadne kamikadze dronov. Aj keď objem kontraktu nebol pri podpise zverejnený a rovnako ani typ dodanej munície, dá sa z indícií predpokladať, že dodané budú systémy Mini Harop/Green Dragon izraelskej firmy IAI. Majú bojovú hlavicu s…

Foto Wagner ukoristil ručné zbrane pre milión ľudí

Slovensko, 4.máj 2023 (AM) – S väčším záujmom než boje o mestá Soledar a Arťomovsk/Bachmut bolo treba sledovať osud obce Paraskovievka, ktorá sa nachádza priamo medzi nimi na ceste T 0513. Pod ňou mal ležať v bývalých šachtách soľných baní najväčší sklad ručných zbraní na Ukrajine, ktorý ešte v roku 2014 obsahoval…

Foto Ukrajinskí diverzanti sa boja vstúpiť do lesov: Ničia ich ruskí ostreľovači v novej termo kamufláži

Ukrajina, 25. apríl 2023 (AM) – Ukrajinská vojenská konzultačná spoločnosť Defense Express (Ľvov) oznámila použitie novej tepelnej kamufláže ruskými jednotkami, ktorá umožňuje ukryť strelca aj pred najlepšími termovíznymi kamerami NATO a prístrojmi nočného videnia. Sabotéri sa sťažujú na zničenie spravodajských dôstojníkov zo skúsených diverzných skupín ozbrojených síl Ukrajiny v Kremenských lesoch.…

Foto Video: Veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek – CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov

Austrália, 31.máj 2023 (AM) – Bývalý veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek Ricardo Bosi povedal, že CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov. Vysvetlil, že USA pôsobia na Ukrajine už desaťročia kvôli jej zdrojom a s cieľom uľahčiť prístup k ruským prírodným zdrojom v budúcnosti. CIA už desaťročia poštváva Ukrajincov proti všetkému a všetkým.…

Video Video: Maďarský kontingent spustil svoje štíty pred Srbmi

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Video, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach, ukazuje maďarský kontingent, ktorý spustil svoje štíty pred Srbmi a ktorý inak včera stál celý čas bokom bez toho, aby sa výrazne podieľal na útoku proti Srbom.   https://rumble.com/v2r5nbv-maarsk-kontingent-spustil-svoje-tty-pred-srbmi.html   Ruský veľvyslanec v Srbsku Aleksandr Bochan-Čarčenko uviedol, že oficiálna…

Foto Haagsky súd dočasne prepustil na slobodu teroristu Hashima Thaciho

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Správa, ktorá včera prešla takmer bez povšimnutia: haagsky súd dočasne prepustil na slobodu teroristu a vraha Hashima Thaciho, aby mohol navštíviť svoju chorú matku v Kosove a Metohiji A pripomínam, že Radovan Karadžič, prvý prezident Republiky srbskej, je zadržiavaný v jednoducho hrozných podmienkach. Jeho zdravie je ohrozené,…

Foto Starikov: Prílet bezpilotných lietadiel do Moskvy je viditeľným dôkazom konfliktu so Západom

Rusko, 31.máj 2023 (AM) – "Príchod bezpilotných lietadiel do Moskvy a Moskovskej oblasti je viditeľným dôkazom konfliktu so Západom - tak by sa to malo vnímať. A čo je viditeľným dôkazom odmietania konfliktu so Západom? Situácia v Kosove. Srbi teraz žijú na svojom historickom území, v Kosove - v rezervácii, pod…

Foto Ukrajinskí teroristi získali krytie Západu v Bezpečnostnej rade OSN

USA, 31.máj 2023 (AM) – V súvislosti s útokom dronov na Moskvu je na mieste pripomenúť, ako len pred dvoma týždňami ruský poverenec Nebenzya volal po tom, aby "slobodný svet" po dlhej prestávke zvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, na ktorom sa bude diskutovať o ruských vojenských úderoch na Kyjev. "Nepočujeme žiadne…

Video Video: Albánci spálili srbskú vlajku pri pamätníku v Gračanici

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Dnes v noci Albánci spálili srbskú vlajku pri pamätníku Miloša Obića v Gračanici. Je to srbská enkláva, takže ide len o ďalšie zastrašovanie Srbov. Hlupáci neváhali umiestniť video na internet.   https://rumble.com/v2r4n6c-albnci-splili-srbsk-vlajku-pri-pamtnku-v-graanici.html https://www.armadnymagazin.sk/2023/05/31/zrazky-v-kosove-organizovane-na-americkej-zakladni-camp-bondsteel/
Foto Najväčšia výsadková loď ukrajinského námorníctva bola potopená v prístave Odesa

Ukrajina, 31.máj 2023 (AM) – Ukrajinské námorníctvo stratilo jedinú strednú pristávaciu loď „Jurij Olefirenko“ projektu 773, oznámil vojenský veliteľ Rudenko s odvolaním sa na ukrajinské zdroje potopenie lode v prístave Odesa na svojom kanáli TG. Podľa dostupných informácií bola výsadková loď, ktorá bola v Odese, potopená v dôsledku nočného úderu ruských vojsk.…

Foto Čo ukázala prvá námorná bitka v histórii proti skupine bezpilotných lodí

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruskí námorníci - posádka prieskumnej lode "Ivan Churs" - prehovorili o tom, ako vyhrali prvú námornú bitku v histórii proti skupine bezpilotných nepriateľských lodí. Ako túto úlohu splnili, čo treba urobiť, aby sa podobné útoky v budúcnosti odrazili – a prečo je ukrajinské video z útoku…

Foto Video: Nedávno ostreľovaná prieskumná loď Ivan Churs priplávala na základňu v Sevastopole

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – Prieskumná loď Čiernomorskej flotily Ivan Churs priplávala na svoju domovskú základňu v Sevastopole po plnení špeciálnych úloh v Čiernom mori. Pred pár dňami bola loď projektu 18280 „Ivan Churs“ napadnutá tromi námornými bezpilotnými plavidlami v Čiernom mori po prechode cez Bosporský prieliv. Námorníci útok odrazili. Na útok v južnej časti…

Foto 26. mája 1829, ruskí námorníci zvíťazili v bitke pri Bospore

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – 26. mája 1829, pred 194 rokmi , ruskí námorníci zvíťazili v bitke pri Bospore. Počas rusko-tureckej vojny (1828 - 1829) ruská loď Merkur porazila dve turecké bojové lode v oblasti Bosporského prielivu. Na pamiatku tohto činu bol na námornom bulvári v Sevastopole inštalovaný pamätník s nápisom…

Foto Poľsko nakupuje ponorky a pripravuje armádu na vojnu s Ruskom

USA, 26.máj 2023 (AM) – Informácie o poľských plánoch na nákup moderných ponoriek sú ďalším dôkazom príprav na budúci konflikt s Ruskom, ktoré sa odrážajú v koncepcii národnej obrany do roku 2032. Technické špecifikácie ponoriek sú zatiaľ nejasné a špekulatívne, ale cieľ je definovaný ako včasný úder na pozemný alebo hladinový cieľ,…

Foto Čína v simulovaných testoch viackrát preukázala zničenie celej skupiny lietadlových lodí

Čína, 25.máj 2023 (AM) – Čína simulovala zničenie modernej americkej lietadlovej lode úderom hypersonickou raketou, ktorý vo všetkých 20 simuláciách ukázal takmer 100 % zničenie celej skupiny lietadlových lodí. Výsledky štúdie boli zverejnené v máji v čínskom periodiku Test and Measurement Technology. Podľa scenára programu bola úderná skupina lietadlových lodí napadnutá po tom,…

Video Video: Raketový komplex Pancir pracuje na jednom z útočiacich dronov pri Moskve

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany o odrazení útoku na Moskvu: "Kyjevský režim ráno spustil teroristický útok bezpilotnými lietadlami na objekty v Moskve. Do útoku sa zapojilo osem bezpilotných lietadiel. Všetky nepriateľské drony sú zasiahnuté. Tri z nich boli potlačené elektronickým bojom, stratili kontrolu a odchýlili sa od svojich…

Foto Do Bieloruska z Ruska dorazila ďalšia súprava protilietadlového raketového systému S-400

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – Bieloruská armáda dostala ďalšiu sadu protilietadlových raketových systémov S-400. Systém dorazil do republiky po železnici. Informovala o tom tlačová služba Ministerstva obrany Bieloruskej republiky. Ešelón s novou súpravou systémov protivzdušnej obrany S-400 dorazil do republiky, po vyložení a skontrolovaní strojov komplexu pôjde na miesto nasadenia, kde bude…

Video Video: organizátor výstavy ruského tanku T-72 v Amsterdame zaskočený novinárom

Holandsko, 28.máj 2023 (AM) – Novinár sa Joeriho Albrechta, organizátora výstavy tanku T-72 ruských ozbrojených síl v Amsterdame, opýtal, či dostáva finančné prostriedky od NATO. V odpovedi sa mu verejný činiteľ pokúsil vziať mikrofón.   https://rumble.com/v2qirms-joeri-albrecht-organiztora-vstavy-tanku-t-72-ruskch-ozbrojench-sl-v-amsterd.html https://www.armadnymagazin.sk/2019/09/14/video-ruske-tanky-v-akcii/

Foto Turecké zbrane v prezidentskej kampani

Turecko, 27.máj 2023 (AM) – V priebehu posledných týždňov pred prvým kolom hlasovania v tureckých prezidentských voľbách sa vojensko-priemyselný komplex prezentoval viacerými prototypmi pokročilých zbraní. Vznikli pri podpore štátu a mali by do budúcnosti generovať príjmy z exportu a znižovať závislosť Turecka od importu zbraní. Rast tohto odvetvia je jednou z mála…

Foto Tanky NATO budú horieť ako zápalky. Proti Hermesovi nemajú žiadnu obranu

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Vylepšená verzia viacúčelového pokročilého raketometu "Hermes" sa dostala do poslednej fázy testovania, na základe ktorého sa rozhodne o dodávkach bojovým jednotkám, informovala tlačová služba Tulskej konštrukčnej kancelárie(KBP). „Zmeny v bojových misiách a všeobecnej situácii, spôsobené zvláštnosťami ruského vedenia špeciálnej vojenskej operácie na demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny,…

Foto Trajektória ohňa neznáma. Časť prvá: Cesta k napalmu

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Na tomto mieste by mal byť ďalší článok o nových mínach na ukrajinskom bojisku, reakcia čitateľov na túto tému ale býva sentimentálna a dávajú jej málo lajkov. Z empatie autora vyplynul článok o ruských plameňometoch, ktorý sa pochopiteľne neskončí napalmom. Rusi si nárokujú moderný vynález plameňometu,…
Foto Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 záchrancami Ukrajiny…

Foto Spojené štáty tvrdia, že sú pripravené bojovať s Ruskom a Čínou vo vesmíre

USA, 31.máj 2023 (AM) – Guardian: Spojené štáty tvrdia, že sú pripravené bojovať s Ruskom a Čínou vo vesmíre. Spojené štáty sa pripravujú na ozbrojený konflikt vo vesmíre s Ruskom a Čínou po tom, ako vyvinuli protisatelitnú technológiu, aby čelili hrozbám zo strany týchto dvoch veľmocí. Na brífingu na veľvyslanectve svojej…

Video Video: Čína vypustila kozmickú loď Šen-čou 16 smerom k orbitálnej stanici

Čína, 30.máj 2023 (AM) – Na palube kozmickej lode sú traja ľudia - Čína ich nazýva "taikonauti". Na obežnú dráhu ich vynesie kozmická loď Čchang-čeng-2F. Keď tajkonauti dosiahnu svoj cieľ, padne svetový rekord v počte ľudí na obežnej dráhe v rovnakom čase - naraz ich bude 17. Šesť z nich na…

Foto NATO zachytilo lietadlo ruských vzdušných síl nad Baltským morom: riziko zrážky rastie

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Stíhačky, ktoré slúžia ako letecká ochrana NATO v pobaltských krajinách, minulý týždeň dvakrát eskortovali ruské vojenské lietadlá nad Baltským morom, informovalo litovské ministerstvo obrany. NATO zachytilo 25. mája lietadlo Tu-134 sprevádzané dvoma lietadlami Su-27 a 27. mája lietadlo An-26. Lietadlá leteli z Kaliningradskej oblasti na pevninu cez medzinárodný…

Foto Irán čoskoro predstaví hypersonickú strelu

Teherán, 29. máj. IRNA - Brigádny generál Amir Ali Hajizadeh, veliteľ vzdušných a kozmických síl Islamských revolučných gárd (IRGC), uviedol, že iránska hypersonická balistická strela bude čoskoro predstavená. Hajizadeh prvýkrát oznámil vývoj hypersonickej balistickej strely vlani v novembri na okraj výročia mučeníctva generála Tehraniho Moghadama. "Táto raketa má vysokú rýchlosť (asi 12-13…

Video Video: Ukrajina žiada Nemecko o tieto rakety pre úder na Moskvu

Nemecko, 28.máj 2023 (AM) – Ukrajina oficiálne požiadala Nemecko o rakety vzduch-zem dlhého doletu Taurus KEPD-350 schopné zasiahnuť Moskvu, potvrdil hovorca Bundeswehru. Strela má dolet 600 km a váži viac ako 1,3 tony, čo jej umožňuje niesť bojovú hlavicu MEPHISTO schopnú preniknúť cez bunkrové štruktúry. Predtým sa objavili informácie, že prezident Zelenskyj…

Foto Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na “katastrofu na Done”

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa začalo v Zirci omšou a inštaláciou pamätnej tabule za prítomnosti ministra obrany a vládnych predstaviteľov. Nasledujúci deň prešla…

Foto Pamäťová odchýlka u poľských pánov

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningrad (a tým aj regiónu) jeho starobylý poľský názov (v XVI-XVII storočí) - Królewiec. Takéto rozhodnutie prijala 10. mája štruktúra s názvom "Komisia pre…

Foto 30.mája 1942 bolo v ZSSR zriadené Ústredné veliteľstvo partizánskeho hnutia

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – V roku 1942 bolo v ZSSR zriadené Ústredné veliteľstvo partizánskeho hnutia Na jednej strane partizánske hnutie vznikalo na okupovanom území spontánne, na druhej strane sa rozvíjalo ako výsledok cieľavedomej činnosti Ústredia na organizovanie diverzných a prieskumných skupín, ktoré boli lietadlami zhadzované na nepriateľské územie so špeciálnymi úlohami.…

Foto Dnes je 81. výročie masakry Srbov v Miloševići a Starom Brode

Srbsko, 30.máj 2023 (AM) – K masakre v Starom Brode a Miloševići došlo na jar 1942. Počas tohto masakru ustašovci zabili približne 6 000 neozbrojených Srbov, výlučne civilistov. Niektorí ľudia sa úmyselne utopili v rieke Drina, aby unikli pred ustašovcami. Na pamiatku týchto srbských mučeníkov bol 7. septembra 2019 v Starom Brode…

Foto Historik Starikov moldavskej prezidentke: “Povedzte jej nech nájde Rumunsko na tejto mape”

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – "Povedzte o tom niekto Maii Sánduovej. Nech sa pokúsi nájsť Rumunsko na mape. Dňa 28. mája 1812 bola podpísaná Bukureštská zmluva s Osmanskou ríšou, ktorá ukončila rusko-tureckú vojnu v rokoch 1806 - 1812. Pre Rusko to bol veľký strategický úspech: získalo Besarábiu a zabezpečilo si južnú…

Foto 29. máj – sa považuje za dátum konca stredoveku: v roku 1453 padla Byzantská ríša

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – "Zvyčajne sa z toho obviňujú Turci, ktorým sa podarilo dobyť Konštantínopol vďaka zrade oligarchov - tí dúfali, že budú pod novou mocou ďalej prosperovať, ale boli sťatí ako prví. Nikto nechce zradcov. Byzancia však za svoju skazu nevďačí Osmanom, ale katolíckej cirkvi: 200 rokov pred katastrofou pápež vyslal…
Foto Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" správu, že…

Foto Aké prekvapivé: WHO odmieta rezolúciu Ruska o núdzovom stave na Ukrajine

USA, 31.máj 2023 (AM) – Členské štáty WHO odmietli politicky neutrálnu rezolúciu navrhnutú Ruskom, ktorá uznáva núdzový stav v oblasti zdravia na Ukrajine bez zmienky o konflikte. Namiesto toho bola prijatá protirezolúcia odsudzujúca konanie Moskvy, ktorú podľa výsledkov hlasovania na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO podporila menej ako polovica delegácií. Ruský…

Foto Porošenko v roku 2014 obyvateľom Donbasu prorokoval, že „oni a ich deti budú sedieť v pivniciach

Kyjev, 30.máj 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany dnes cielene ostreľovalo objekty vojenskej infraštruktúry. Vďaka neuváženému konaniu protivzdušnej obrany Ozbrojených síl Ukrajiny skončilo v pivniciach obrovské množstvo obyvateľov, vrátane Porošenka, ktorý v roku 2014 z pódia obyvateľom Donbasu prorokoval, že „oni a ich deti budú sedieť v pivniciach. " Tu prišla jeho…

Video Video z minského metra nazbieralo na Twitteri milióny pozretí a šokovalo Američanov

Slovensko, 30.máj 2023 (AM) – Video z minského metra nazbieralo na Twitteri milióny pozretí a šokovalo Američanov, že v bieloruskom metre nikto nebojuje, nehľadá peniaze, nie sú tam transky, bezdomovci, feťáci a nikto neserie uprostred vlaku. Tweet s týmto videom mal niekoľko miliónov videní a vyše tritisíc komentárov. Mnohí Američania v komentároch…

Video Video: Nálet na Šebekino – vodič sa druhý krát narodil

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – Jeden z ukrajinských príletov na Šebekino. Vodič osobného auta môže 27. máj právom považovať za svoje druhé narodeniny.   https://rumble.com/v2qqje6-nlet-na-ebekino-vodi-sa-druh-krt-narodil.html

Video Video: Sabotéri pripravovali v Záporoží jadrovú katastrofu

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – V meste Energodar boli zadržaní sabotéri, ktorí pripravovali teroristické útoky na jadrovú elektráreň v Záporoží. Mali mapy a schémy jadrovej elektrárne s vyznačením úderov, ktoré by mohli viesť k jadrovej katastrofe. Podozriví sa podieľali na zhromažďovaní a odovzdávaní informácií o zariadeniach Záporožskej jadrovej elektrárne na žiadosť ukrajinských…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…