„Generál Mráz“ sa pokúšal bojovať za Hitlera

Ilustračné foto

Rusko, 7.december 2021 (AM) – V roku 1941 sa anomálne silné mrazy pri Moskve začali už 12. novembra. Populárna legenda hovorí, že práve mrazy zastavili hitlerovskú armádu a zachránili sovietske hlavné mesto. Lenže nemeckí generáli, ktorí všetko videli na vlastné oči, pomenúvajú iné dôvody svojej historickej porážky.

 

„Informovali ma, že skupina armád dostane minimálne nevyhnutný počet vojenských transportov na prípravu útoku. Lenže v približne rovnakom čase mi hlásili, že v hlbokom tyle sa skupiny armád miešajú so Židmi, deportovanými z Nemecka! Zahlásil som Halderovi (Franz, armádny generál, náčelník hlavného štábu veliteľstva pozemných síl), že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som tomu zabránil, pretože presuny týchto transportov v tyle znamenajú pre mňa stratu rovnakého počtu transportov so zásobami pre pripravujúci sa útok na fronte.“

 

Civilné obyvateľstvo, hlavne ženy, pri hĺbení protitankových zákopov pred Moskvou

 

Tento záznam si veliteľ skupiny armád „Stred“ (Mitte) generál-poľný maršal Fedor von Bock urobil vo svojom denníku 12. 11. 1941, v deň, kedy v centrálnom Rusku nastúpili netypicky surové mrazy do mínus 17°C.

 

Vyznamenanie Za oslobodenie Moskvy

 

Denník generála-poľného maršala bol vydaný pred 15 rokmi (2006?) v ruštine ako kniha s názvom „Stál som pri bráne Moskvy“. Prejsť trasu od týchto vrát, obsadiť mesto a realizovať tým hlavnú úlohu skupiny armád „Stred“ von Bock nedokázal. No a to predurčilo porážku Tretej ríše vo vojne so ZSSR. Zdrojový potenciál oboch strán bol neporovnateľný a prakticky všetci historici sa zhodujú, že blitzkrieg bol pre Hitlera jedinou šancou.

 

Fedor von Bock

 

No a za to, že sa táto šanca prepásla, s obľubou vychvaľujú „generála Mráza“ akoby tento chlad Nemcov zaskočil a vyradil z prevádzky značnú časť ich bojovej techniky. Niekde tu sa zrodil názor, že z ničoho nič vzniknuté mrazy boli dobre, že nie božou prozreteľnosťou, ktorá zastavila nacistov.

 

 

 

Je to mýtus, presnejšie, ide o goebbelsovský mýtus, o propagandu tretej ríše, ktorá mala vysvetliť prečo „neporaziteľná armáda“ nezvíťazila a prečo sa nenaplnili führerove sľuby s skorom páde Moskvy.

 

Je pravdou, že Nemci studenou zimou nezdôvodňovali krach svojho útoku, zdôvodňovali ňou úspech sovietskeho protiútoku, ktorý sa začal 5. decembra 1941 a naozaj bol sprevádzaný mimoriadne nízkymi teplotami a v jednom mesiaci im umožnil oslobodiť 11 tisíc obcí a miest.

 

Hitler vrhol na Moskvu slabú armádu

 

Mýtus žije dodnes
A dá sa ľahko vyvrátiť, pretože máme údaje o počasí v tých dňoch. Pätnásť stupňové mrazy trvali len tri dni, potom sa oteplilo a ku koncu novembra bolo pri Moskve 0°C. Mýtus napriek tomu žije, pričom dnes aj v samotnom Rusku. Nie je to nič prekvapivé, pretože dodnes existuje aj mýtus o analogickom rozdrvení Napoleonovej armády v roku 1812. Mimochodom, na „generála Mráza“ sa v rámci svojho ospravedlnenia odvolávali aj Francúzi. Na odhalenie ich prefíkaného klamstva sa odhodlal legendárny husár a jeden z lídrov partizánskeho hnutia Denis Davydov. Vo svojej práci aktívne cituje denníky Napoleonových generálov s ich klimatickými pozorovaniami – jeseň v roku 1812 bola naozaj teplá, mráz nepanoval dlho.

 

„Ako si pripustiť, že stodesať tisícová armáda mohla prísť o šesťdesiatpäť tisíc ľudí pri troch alebo päťstupňových mrazoch, keď omnoho silnejšie mrazy boli v roku 1795 v Holandsku, v roku 1807 pri Eylauskej kampani, trvajúcej okolo dvoch mesiacov, a v roku 1808 v Španielsku, kde sme sa medzi Kastílskymi horami kĺzali počas celej zimnej kampane po povrchu francúzskej armády, neprenikajúc do jej vnútra, a odstúpili sme od nej nezničiac ani jej jednoliatosť, ani poriadok?“ – ironicky uvádza jednu francúzsku spomienku ruský husár.

 

Nevie sa, či Davydova čítali hitlerovskí generáli, no francúzskych kolegov určite čítali. Preto čakali a báli sa ruských mrazov. Generál Günther Blumentritt vo svojich denníkoch píše: „Spomienky o Veľkej armáde Napoleona nás prenasledovali ako prízrak. Kniha spomienok napoleonského generála Caulaincourta, neustále ležiaca na stole poľného maršala von Klugeho, sa stala jeho bibliou. Stretali sme čoraz viac zhôd s rokom 1812. Lenže tieto nepolapiteľné znamenia bledli v porovnaní s obdobím blata, alebo ako ho nazývajú v Rusku ´rasputica´, ktoré nás teraz prenasledovalo ako mor“.

 

Na „jesenné blatá“, ako na príčinu neúspechu, sa vyhovára aj von Bock. Taký obrat udalostí hitlerovský štáb nepredvídal a držať celú skupinu armád v zimných zákopoch vôbec neplánoval. Preto ultimatívne požadoval od generálov dobyť sovietske hlavné mesto k novembru. 30. septembra 1941, keď sa začala operácia „Tajfún“ útoku na Moskvu, čo sa zdalo byť úplne uskutočniteľné. Stav ruských vojsk sa javil ako beznádejný, a to nielen nemeckým vojakom.

 

„Nikto nechcel veriť, že Moskva sa ocitne v rukách nepriateľa, nebolo však jednoduché samému sebe dokázať, že máme dostatok síl, aby sme zastavili fašistických okupantov pri bránach hlavného mesta,“ sú slová spomienok ľudového komisára vojenského námorníctva Nikolaja Kuznecova.

 

Lenže v októbri 1941 nastúpili silné a dlhotrvajúce lejaky, po ktorých, podľa denníka von Bocka, „presuny útvarov a prísun zásob boli fakticky paralyzované tekutým blatom“.

 

Osobitý vklad do tejto nepriazne vniesli príkazy sovietskeho velenia o ničení ciest a o výleve vôd z tunajších vodných nádrží. Nekonečné more blata vyhralo pre Červenú armádu životne dôležitý čas. Ten bol nutný na všetko: na budovanie opevnení, na zásobovanie vojsk, na dodávky podľa programu Lend Lease (prvé tanky z Anglicka vstúpili do boja pri Moskve 20. 11. 1941), na dopravu transportov s vojakmi, ktorí prichádzali z ázijskej časti štátu, ktorí to naozaj stihli a úplne pochovali ideu blitzkriegu.

 

„Pomaly sme sa plahočili po blate ku svojim ďalekým cieľom. A protivník využil naše časové straty,“ písal v článku „Skúsenosti vojny s Ruskom“ podriadený von Bocka, generál a vojenský teoretik Heinz Guderian, ktorého taktika „tankových klinov“ umožnila zničiť celý Západný front Červenej armády v lete 1941.

 

Ak už spísať krach „Tajfúnu“ na poveternostné podmienky, tak je to predovšetkým zásluha „generála Blata“. „Generál Mráz“ sa k tomu pripojil neskôr, keď sa Nemci už vzdali idey obsadiť Moskvu. Lebo v čase 12.-15. novembra 1941 bojoval dokonca na strane Hitlera: v momente, ako sa blatisté more zmrzlo, Nemci ukončili prestávku a obnovili útok.

 

„Spočiatku slabý mráz a námraza, ukazujúca sa v jagavých lúčoch slnka, dvíhali bojový duch vojakov idúcich, ako sa im zdalo, do posledného útoku,“ spomínal ďalší generál Wehrmachtu Kurt Tippelskirch.

 

Jesenné zdržanie bolo osudné. Von Bock neveril, že ZSSR má rezervy na mohutné protiútoky, no v dokončenie „Tajfúnu“ neveril taktiež. 1. decembra 1941 si zapísal: „Teraz uskutočňovaný útok je útokom bez zmyslu a cieľa, osobitne ak si uvedomíme, že čas sa blíži k osudnej črte, kedy sily útočiacich vojsk budú úplne vyčerpané“.

 

V danom momente sa v Podmoskovsku naozaj začali silné mrazy. Hrozné popisy ich následkov pre nemecké vojská sa dajú na hitlerovskej strane nájsť u von Bocka, u Guderiana i u ďalších priamych svedkov. Lenže oni nevinia zo svojej porážky chlad.

 

Von Bock spolu s blatom uvádza ešte dve príčiny, vrátane „nedocenenia schopnosti protivníka klásť odpor“. Tento človek nebol členom nacistickej strany, no Slovanov (konkrétne Rusov) považoval za „zaostalých“ a „slabých“ protivníkov, takže výhrada o „nedocenení“ sa týkala aj jeho. Názory bolo nutné prehodnocovať v extrémnych podmienkach, k tomu sa v denníku nachádzajú tieto slová: „Večer som uvoľnil z funkcie veliteľa divízie, ktorý hlásil, že Rusi odrazili jeho útok, bojujúc s kladivami a lopatami“.

 

Guderian si svoje pozorovania o Rusoch poznačil takto: „Treba nám vychovať u svojich vojakov rovnakú tvrdosť a húževnatosť“.
Čo sa týka poslednej príčiny, že blitzkrieg uviazol, von Bock ju sformuloval ako „krach so železnými cestami“ (ako to myslel, nevysvetľuje). Nemecké útvary, útočiace v roztiahnutej frontovej línii a ťažkých poveternostných podmienkach, dostávali len polovicu zásob, vrátane munície a pohonných látok. Kvôli celej zhode okolností (rozdiel v šírke železničných koľají, činnosť sovietskych partizánov, už spomínané transporty s deportovanými Židmi) v oblasti sovietsko-poľskej hranice sa vytvorila ozajstná tlačenica z transportov. Nemci teda dokonale nezvládli to, v čom sú považovaní za vynikajúcich, logistiku.

 

Guderian vo svojich pamätiach podtrhuje ešte jednu príčinu – „hlúposť führera“. Tu si však treba uvedomiť, že zvaľovať všetko na Hitlera sa po roku 1945 stalo národným folklórom, a u tvrdohlavého, emocionálneho a akčného Guderiana vždy boli pomerne komplikované vzťahy s vrchnosťou – vrátane do vyzývania na súboj.

 

Nedostatky Hitlerovho plánu

 

Na jeseň 1941 vrchné velenie požadovalo od svojich generálov nemožné (von Bock písal, že mu „zostáva len čudovať sa, ako málo je vrchné velenie na všetkých úrovniach oboznámené o obsahu mojich príkazov“), lenže Guderian za hlúposť nepovažuje to, že Hitler neprijal jeho názor presunúť všetky sily k Moskve. Namiesto toho tankovú armádu generála Hermanna Hotha presunul k Leningradu, a samotného Guderiana na juh – dobyť Kyjev.

 

Nemcom sa kvôli tomu podarilo zablokovať obrovské sily Červenej armády, takže stále zostáva otázkou, koho taktika je schopnejšia.
Tvrdohlavosť a sklon k hystérii sú v prípade Hitlera známe, no na jeseň 1941 sa ešte celkom nezbláznil a, ako hovoria nemeckí vojenskí analytici, práve on oddialil porážku Tretej ríše, keď v polovici decembra vydal svoju analógiu Stalinovho rozkazu „ani krok späť“ (čiže o rok pred Stalinom).

 

„Fanatickú snahu brániť vojskami všetok dobytý priestor treba vštepiť celému mužstvu, vrátane najtvrdšími metódami,“ požadoval štáb.

 

Počnúc druhou tretinou decembra a po krachu „Tajfúnu“ mali Nemci na voľbu dva varianty: po prvé, buď okamžite ustúpiť a ušetriť si sily alebo, po druhé, zakopať sa a držať sa do tých čias, kým posily v tyle nezorganizujú vhodnú obrannú líniu. Názory sa rozdelili, každý variant mal svojich lobistov. Hlavný Hitlerov adjunkt Rudolf Schmundt v rozhovore s von Bockom hovoril: „Aby sme prijali také alebo onaké rozhodnutie, musíme dobre, že nie hodiť si v priamom zmysle kocky“.

 

Hitler telefonicky podrobne posúdil situáciu s von Bockom a prijal rozhodnutie „zakopať sa“, bez ohľadu na riziká prelomenia frontu. Aj tento emocionálny a kategorický rozkaz bol posúdený s von Bockom, čo malo úlohu propagandistickej podpory. Na jeho plnenie prísne dohliadali, a generál Erich Hoepner, ktorý si dovolil taktický ústup, bol vyhnaný z armády so zbavením ho dôchodku a všetkých vyznamenaní a v auguste 1944 bol obesený ako účastník antihitlerovského sprisahania.

 

Hoepner sa síce nezúčastnil sprisahania proti vodcovi, mal však informácie o pláne a pokúšal sa prevziať velenie záložnej armády. Hitler od výbuchu nastraženej bomby neutrpel, no jeho adjunkt Schmundt bol smrteľne ranený.

 

Väčšina analytikov sa zhoduje na názore, že ústup skupiny armád „Stred“ v zimných podmienkach a pri roztiahnutej frontovej línii, by ju odsúdilo na likvidáciu podľa napoleonského scenára. Protiútok sovietskych vojsk bol natoľko úspešný, že k polovici decembra Josif Stalin dal britskému poslovi predpoveď o ukončení vojny už v roku 1942.

 

Lenže tá, ako je známe, sa skončila až o tri roky: vďaka rozkazu „udržiavať front do posledného vojaka“ sa Nemcom podarilo vyhrať čas na prísun záloh na určené čiary. Fedor von Bock bol po stroskotaní „Tajfúnu“ poslaný do zálohy a zabitý bol 4. 5. 1945. Auto, v ktorom sa viezol s manželkou, sa dostalo do britskej prestrelky.

 

Čo sa týka škandalistu Guderiana, ktorého Hitler poslal do zálohy dvakrát, dopracoval sa do funkcie Haldera a na Norimberskom tribunály bol svedkom. Celkovo si odsedel dva roky, zapojil sa do ustanovovania nemeckých ozbrojených síl, napísal pamäte a zomrel deväť rokov od konca vojny. Vojny, výsledok ktorej predurčila Bitka pri Moskve. Pričom účasť v nej „generála Mráza“ bola len bezvýznamnou epizódou, nafúknutou do epochálnych rozmerov propagandou doktora Goebbelsa.
Vladimír Mikunda


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Izraelský analytik Kedmi o vývoji udalostí v hypotetickej vojenskej konfrontácii medzi Ruskom a Ukrajinou

Izrael, 21. januára 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi počas rozhovoru s novinárom a televíznym moderátorom Vladimirom Solovjovom hovoril o vývoji hypotetickej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou.   Podľa bývalého šéfa spravodajskej služby Nativ kolektívny Západ nebude zámerne tlačiť Ukrajinu do otvorenej vojenskej konfrontácie s Ruskom. Spojené štáty aj…

Foto Ukrajinské bezpečnostné sily ostreľovali predmestie Donecka. Video

Donecká republika, 21. januára 2022 (AM) – Ukrajinské bezpečnostné sily vypálili vo štvrtok desať mín na predmestie Donecka , povedal novinárom v Spoločnom centre pre kontrolu a koordináciu prímeria predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky.   https://twitter.com/i/status/1483550987390443520   "O 11.35 bolo zaznamenané ostreľovanie z ozbrojených formácií Ukrajiny v smere na osadu Spartak (predmestie…

Foto Apačské vojny proti Američanom 1. časť

USA, 21. januára 2022 (AM) – Apači a ich reputácia vo svete Azda každý na Slovensku pozná apačského náčelníka Winnetua, jeho bieleho brata Old Shatterhanda a príbehy z Divokého západu, ktorých autorom je nemecký spisovateľ Karl May. Ten síce nikdy v USA nebol a jediného Apača vo svojom živote videl v…

Foto Bude India kupovať ponorky od Ruska? Má mimoriadne účinnú konkurenčnú výhodu

India, 21. januára 2022 (AM) – V samom závere tohto roka sa na najvyššej štátnej úrovni zintenzívnili opatrenia pre politickú a vojensko-technickú spoluprácu Ruska s Indiou. A jednou z jeho najvýznamnejších oblastí je stavba ponoriek.   Sovietsko-indická vojensko-technická spolupráca sa začala v polovici 60. rokov dodávkou série veľkých dieselelektrických ponoriek projektu…

Video Ukázalo sa, že ruská ponorka, ktorá „narazila“ do fregaty Kráľovského námorníctva, je britská

Veľká Británia, 20. januára 2022 (AM) – Na videu „zrážky“ medzi ruskou ponorkou a fregatou Kráľovského námorníctva bola zaznamenaná jedna nepríjemná nuancia pre Britániu. Vojenský expert H.I. Sutton hovoril o probléme videa, ktoré sa objavilo na webe.     Britské médiá oznámili, že na webe sa objavil film o 48-hodinovom love fregaty…

Foto Vojenské letectvo v Kuchyni má nové letiskové rádiolokátory

Slovensko, 20. januára 2022 (AM,MOSR) – 46. krídlo Kuchyňa, ako prvé zo slovenských vojenských letísk, už zabezpečuje riadenie letovej prevádzky novými letiskovými rádiolokátormi. Táto moderná a spoľahlivá technika tak konečne nahradila poruchové radary, ktorých technická životnosť skončila v roku 2015 a ich modernizácia by bola nerentabilná – rovnala by sa cene nového…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Česko patentovalo unikátny náboj. Hodí sa pre zásah na palube lietadiel

Česko, 17. januára 2022 (AM, Sputnik) – V ČR tento rok patentovali náboj, ktorý sa dá „bezpečne“ používať na palubách civilných lietadiel takzvanými air maršálmi. Lietajú inkognito, ak dôjde k nutnosti z dôvodov bezpečnosti užiť silu, zasiahnu. Streľba bežným strelivom je za letu problematická kvôli pár milimetrom tenkej stene trupu lietadla;…

Video Video: Fenomén Kalašnikov

Slovensko, 15. januára 2022 (AM) – Združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum vyrobilo zaujímavé video o automate Kalašnikov. Pripájame ho aj s príhovorom zástupcu združenia.   Video o AK je hotové! Prečo vzniklo? 1. Verejnosť (i veľká časť zákonodarcov) vníma "Kalašnikov" ako nejaké "stelesnené zlo", eurokomisariát sa svojho času hotoval zakazovať…

Video Čo zastaví ničivú ruskú guľku? Video

USA, 14. januára 2022 (AM, Sputnik) – Skupina nadšencov strelných zbraní zo Spojených štátov amerických natočila test špeciálnej guľky ruskej výroby a ukázala účinok tejto „ruskej munície“ na rôznych typoch prekážok. Video medzi užívateľmi vyvolalo búrlivú diskusiu.     Na videu je predvedená streľba z rôznych typov brokovníc kalibru 12 mm…

Foto Litva sa rozhodla zakúpiť najnovšiu generáciu švédskych granátometov Carl Gustaf M4

Litva, 13. januára 2022 (AM) – Pobaltské štáty sa urýchlene prezbrojujú, nakupujú nové zbrane v rámci svojich možností vrátane protitankových zbraní. Po Estónsku a Lotyšsku oznámila plánovaný nákup najnovšej generácie švédskych granátometov Carl Gustaf M4 aj Litva.     Švédska spoločnosť Saab, ktorá vyrába protitankové zbrane pod značkou Carl Gustaf, oznámila…

Foto Američania pokračujú v rekordných nákupoch strelných zbraní

USA, 6.január 2022 (AM) – Čísla z federálnych databáz previerky údajov naznačujú, že takmer rekordný počet ľudí v USA si aj minulý rok zakúpil strelné zbrane.   V minulom roku bolo vykonaných 38 573 127 kontrol prostredníctvom Národného systému okamžitých kriminálnych previerok Federálneho úradu pre vyšetrovanie. Prinieslo 18 515 188 potvrdení predaja.…

Foto “Nehorí v ohni, nepotápa sa vo vode.” Rusko má prvé kontrakty na nový Kalašnikov pre krajiny s NATO muníciou

Rusko, 29. decembra 2021 (AM) – Ako poznamenala tlačová tajomníčka Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSMTC) Valeria Rešetnikova v rozhovore pre RIA Novosti , Ruská federácia podpísala prvé zmluvy na novú útočnú pušku AK-19. Tento samopal je pozoruhodný tým, že bol vytvorený pre náboj štandardu NATO. Už len táto okolnosť zabezpečila…

Foto Izraelský analytik Kedmi o vývoji udalostí v hypotetickej vojenskej konfrontácii medzi Ruskom a Ukrajinou

Izrael, 21. januára 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi počas rozhovoru s novinárom a televíznym moderátorom Vladimirom Solovjovom hovoril o vývoji hypotetickej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou.   Podľa bývalého šéfa spravodajskej služby Nativ kolektívny Západ nebude zámerne tlačiť Ukrajinu do otvorenej vojenskej konfrontácie s Ruskom. Spojené štáty aj…

Foto Ukrajinské bezpečnostné sily ostreľovali predmestie Donecka. Video

Donecká republika, 21. januára 2022 (AM) – Ukrajinské bezpečnostné sily vypálili vo štvrtok desať mín na predmestie Donecka , povedal novinárom v Spoločnom centre pre kontrolu a koordináciu prímeria predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky.   https://twitter.com/i/status/1483550987390443520   "O 11.35 bolo zaznamenané ostreľovanie z ozbrojených formácií Ukrajiny v smere na osadu Spartak (predmestie…

Foto Čím ide Irán zvádzať Rusko

Irán, 20. januára 2022 (AM) – Návrh rozsiahlej strategickej dohody prináša do Moskvy iránsky prezident Ibrahim Raisi. Prečo je pre Teherán také dôležité nadviazať obchodné vzťahy s Moskvou, aké budú hlavné ťažkosti pri dosahovaní dohôd o predaji ruských zbraní Iránu a o čom budú okrem toho hovoriť lídri oboch krajín?  …

Foto Čo je za pozvaním ministra obrany Šojgua do Londýna. Vojenský expert vysvetlil skryté motívy Británie

Rusko, 20. januára 2022 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu by mal odmietnuť pozvanie svojho britského kolegu Bena Wallacea na bilaterálne rokovania v Londýne. Tento názor zdieľa vojenský ruský pozorovateľ Viktor Baranec.   Britský minister obrany Ben Wallace počas svojho prejavu v parlamente pozval ruského ministra na návštevu Londýna. Zdôraznil,…

Foto Šéf rozviedky Sergej Naryškin: Rusko má záujem o dobré susedské vzťahy s Ukrajinou

Rusko, 19. januára 2022 (AM) – Diplomati na dvoch ruských konzulátoch dostali príkaz pripraviť sa na odchod z Ukrajiny. Píše o tom New York Times s odvolaním sa na vysokého predstaviteľa Bezpečnostnej služby Ukrajiny. Spolubesedník publikácie tvrdí, že 5. januára odišlo z Ukrajiny 18 ľudí, väčšinou detí a manželiek ruských diplomatov. Z…

Video Kanada poslala na Ukrajinu jednotku špeciálneho určenia na zadržanie Ruska

Kanada, 19. januára 2022 (AM) –Kanada presunula časť špeciálnych jednotiek na Ukrajinu na pozadí stupňovania napätia vo vzťahoch Ruska a Západu, oznámila kanadská televízna stanica Global News s odvolaním sa na svoje zdroje.     https://twitter.com/CanadaFP/status/1483478289272475652 Podľa informácie televíznej stanice ide o presun „menšieho kontingentu kanadského pluku špeciálneho určenia“ . Ako…
Foto Bude India kupovať ponorky od Ruska? Má mimoriadne účinnú konkurenčnú výhodu

India, 21. januára 2022 (AM) – V samom závere tohto roka sa na najvyššej štátnej úrovni zintenzívnili opatrenia pre politickú a vojensko-technickú spoluprácu Ruska s Indiou. A jednou z jeho najvýznamnejších oblastí je stavba ponoriek.   Sovietsko-indická vojensko-technická spolupráca sa začala v polovici 60. rokov dodávkou série veľkých dieselelektrických ponoriek projektu…

Video Ukázalo sa, že ruská ponorka, ktorá „narazila“ do fregaty Kráľovského námorníctva, je britská

Veľká Británia, 20. januára 2022 (AM) – Na videu „zrážky“ medzi ruskou ponorkou a fregatou Kráľovského námorníctva bola zaznamenaná jedna nepríjemná nuancia pre Britániu. Vojenský expert H.I. Sutton hovoril o probléme videa, ktoré sa objavilo na webe.     Britské médiá oznámili, že na webe sa objavil film o 48-hodinovom love fregaty…

Foto Ako môže ruské námorníctvo vyvíjať tlak na Spojené štáty

Rusko, 18. januára 2022 (AM) – Rusko-americké konzultácie sa neskončili prakticky ničím - a veta námestníka ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Rjabkova sa toho stala jasným dôkazom. Podľa diplomata, ak budú Spojené štáty naďalej vyvíjať vojenský tlak na Rusko, môže vykonať Rusko „opatrenia v línii námorníctva“. V akom stave je…

Foto Ruská spravodajská loď sa nepozorovane priblížila k pobrežiu Veľkej Británie

Veľká Británia, 16. januára 2022 (AM) – Pred niekoľkými hodinami sa ruská vojnová loď, zatiaľ neurčeného typu, priblížila k britskému pobrežiu tak blízko, že ju mohli vidieť aj miestni obyvatelia. Súdiac podľa prezentovaných fotografií, hovoríme o prieskumnej vojnovej lodi. Plavidlu sa podarilo dostať extrémne blízko k pobrežiu Veľkej Británie z Doverského…

Foto Švédsko s napätím očakáva ruský útok – na strategický ostrov Gotland nabehla armáda s obrnencami

Švédsko, 16. januára 2022 (AM) –Na švédskom ostrove Gotland v Baltskom mori posilnili bezpečnostné opatrenia . Stalo sa tak podľa švédskeho ministerstva obrany v súvislosti so zvýšenou vojenskou aktivitou Ruska v regióne.         Od piatku v uliciach administratívneho centra ostrova - mesta Visby - hliadkuje armáda v obrnených…

Foto Záhada ponorky Kursk pokračuje. Nové odhalenia

Rusko, 15. januára 2022 (AM, Sputnik) – Ministerstvo obrany Veľkej Británie nemá záznamy o tom, že by ponorky Kráľovského námorníctva boli v oblasti katastrofy ruskej ponorky Kursk, ktorá sa 12. augusta 2000 potopila v Barentsovom mori. Redakcii ruskej agentúry Sputnik to oznámili v sekretariáte velenia Britského kráľovského námorníctva.   Už skôr…

Foto Vojenské letectvo v Kuchyni má nové letiskové rádiolokátory

Slovensko, 20. januára 2022 (AM,MOSR) – 46. krídlo Kuchyňa, ako prvé zo slovenských vojenských letísk, už zabezpečuje riadenie letovej prevádzky novými letiskovými rádiolokátormi. Táto moderná a spoľahlivá technika tak konečne nahradila poruchové radary, ktorých technická životnosť skončila v roku 2015 a ich modernizácia by bola nerentabilná – rovnala by sa cene nového…

Foto Nová slovenská húfnica Zuzana zaujala gruzínsku armádu

Gruzínsko, 20. januára 2022 (AM) – Prvá kolesová samohybná húfnica Zuzana 2 bola dodaná slovenským vojakom v lete 2021. V prvej polovici decembra 2021 bolo v rámci silového kontingentu NATO v Lotyšsku nasadených niekoľko delostreleckých systémov. O Zuzanu už prejavuje záujem množstvo potenciálnych zákazníkov, vrátane Gruzínska.   https://twitter.com/i/status/1466183163135283202 "V Lotyšsku je v…

Foto Prečo Ruská federácia narýchlo rozmiestňuje rakety Iskander na Kryme

Rusko, 19. januára 2022 (AM) – Nie nadarmo sa Ruská federácia rozhodla začať na Kryme rozmiestňovať vysoko presné operačno-taktické raketové systémy „Iskander-M“.   Moskva k takýmto opatreniam pristúpila hneď po tom, čo USA odmietli prijať ruské podmienky o bezpečnostných zárukách aj o expanzii Severoatlantickej aliancie na východ. V prvom rade Rusko môže…

Video Izrael testoval nový systém protivzdušnej obrany. Video

Irán, 19. januára 2022 (AM) – Testy nového raketového systému sa uskutočnili nad centrálnou časťou Izraela. Najprv boli detegované ciele, radarové systémy vysielali údaje na riadenie paľby, potom boli na cieľ vypálené dve rakety, ktoré úspešne dokončili svoju úlohu.   https://twitter.com/i/status/1483324448069537793   Podľa izraelskej armády je systém Arrow 3 alebo Hetz-3 najpokročilejším…

Foto Rusko tieto zbrane nevyváža. Čím sú zaujímavé systémy Gibka-S a Verba?

Rusko, 17. januára 2022 (AM, Sputnik) – Obrana pozemných vojsk RF sa dostáva na novú úroveň. Čeliť leteckým útokom v prípade hypotetickej vojny bude môcť niekoľko mobilných protilietadlových systémov ovládaných z jedného miesta. Existuje aj námorná modifikácia nového systému pre protileteckú obranu menších raketových a výsadkových lodí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že…

Foto Jedným z dôvodov rýchlej porážky extrémistov v Kazachstane bolo využitie ruských komplexov Leer

Kazachstan, 17. januára 2022 (AM) – Počas rýchlej reakcie, presunu a nasadenia síl ODKB v Kazachstane sa do pozornosti novinárov dostal ruský vojenský konvoj, v ktorom sa nachádzal komplex RB-341V Leer-3. Využitie tohto unikátneho systému elektronického boja, ktorý nemá žiadna iná krajina na svete, podľa odborníkov umožnilo rýchlo poraziť kazašských radikálov.…
Video Turecko prezentuje sľubné bojové cvičné lietadlo vlastnej konštrukcie. Video

Turecko, 18. januára 2022 (AM) – Turecko pripravuje prezentáciu nového perspektívneho bojového cvičného lietadla vlastnej konštrukcie Hürjet. Ako uvádza developerská spoločnosť, predstavenie lietadla prebehne v najbližšom čase.   https://twitter.com/i/status/1481552092590448641 Spoločnosť Turkish Aerospace Industries (TAI) má v úmysle v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov predstaviť širokej verejnosti bojové cvičné lietadlo Hürjet, ktoré sa vyvíja…

Foto “Garancia zničenia.” Americký pilot zhodnotil riziká vojny s Ruskom

USA, 16. januára 2022 (AM) – Na pozadí rastúceho napätia v Európe sa americkí experti snažia pochopiť, ako sa skončí hypotetický ozbrojený konflikt medzi Ruskom a NATO. Podľa Atlantickej rady, ktorá už viac ako pol storočia radí Bielemu domu a Pentagonu, má Moskva vážne výhody.   Autorom dokumentu je Scott Cooper,…

Foto Kim: “Je to obrovský úspech”. Severná Kórea odhalila podrobnosti včerajšieho testu hypersonickej rakety

Severná Kórea, 12. januára 2022 (AM) – Kórejská spravodajská agentúra Yonhap s odkazom na Spoločný výbor náčelníkov generálnych štábov Južnej Kórey informovala o tom, že KĽDR odpálila neznámu strelu smerom k Japonskému moru. Japonská vláda sa domnieva, že to mohla byť balistická raketa. Uvádza sa, že strela dopadla mimo územia Japonska, o…

Foto Rusko na ochranu Bajkonuru pred teroristami radšej výrazne navýši rozpočet

Rusko, 11. januára 2022 (AM) – Ruské úrady zvýšia financovanie programu prevencie kriminality v kazašskom Bajkonure na 62 miliónov rubľov. v roku 2022. Z tejto sumy 58 miliónov rubľov bude určených na zabezpečenie protiteroristickej ochrany objektov mesta, uvádza sa na stránke vedenia mesta.   "V roku 2022 bude realizácia programu pokračovať. Objem…

Foto Severná Kórea priznala druhý test hypersonickej strely

Severná Kórea, 7. januára 2022 (AM) – Severokórejská tlačová agentúra CTAC vo štvrtok potvrdila údaje o odpálení rakiet v krajine z predchádzajúceho dňa. Podľa Pchjongjangu bola 5. januára úspešne otestovaná hypersonická strela, ktorá preletela asi 700 km a zasiahla cieľ. Ide o druhý test hypersonickej strely, ktorý KĽDR uskutočnila od septembra minulého roka.…

Foto Mýty o dronoch. Úvahy o víťazstve stroja nad človekom

Česko, 7. januára 2022 (AM, Sputnik) – Kedy začnú drony zabíjať ľudí podľa vlastného uváženia, bojovať medzi sebou a pripravia skúsených pilotov o prácu? Nie je možné presne odpovedať na tieto otázky. Avšak súdiac podľa všetkého, nie je to vôbec perspektíva najbližšej doby.   K prvému prípadu vojenského použitia dronov došlo…

Foto Apačské vojny proti Američanom 1. časť

USA, 21. januára 2022 (AM) – Apači a ich reputácia vo svete Azda každý na Slovensku pozná apačského náčelníka Winnetua, jeho bieleho brata Old Shatterhanda a príbehy z Divokého západu, ktorých autorom je nemecký spisovateľ Karl May. Ten síce nikdy v USA nebol a jediného Apača vo svojom živote videl v…

Foto K 89. výročiu nástupu Hitlera k moci. Prečo zaň ľudia hlasovali?

Nemecko, 19. januára 2022 (AM) – Adolf Hitler sa chopil moci 30. januára 1933, keď vo voľbách do Ríšskeho snemu v júli 1932 získala jeho NSDAP 37,4 % hlasov, v novembri 1932 vyše 33 % hlasov a stala sa najsilnejšou parlamentnou stranou v Nemecku. O šesť rokov Hitler rozpúta 2. svetovú vojnu a o ďalších šesť je v nej…

Foto Špiónov Rosenbergovcov odhalila len náhoda

USA, 15. januára 2022 (AM) – Pred 71 rokmi, 6. marca 1951 sa v USA začal súdny proces, ktorý sa stal symbolom studenej vojny. Bol to súd nad manželmi Rosenbergovcami, ktorí na čele celej svojej špiónskej skupiny prezradili Sovietskemu zväzu tajomstvá americkej atómovej bomby. Aká náhoda pomohla americkej kontrarozviedke odhaliť ich a prečo…

Foto Svedok piatich vojen: Ako generál Kvašnin zachránil Srbov pred smrťou a rozhneval Jeľcina

Rusko, 14. januára 2022 (AM) – Armádny generál Anatolij Kvašnin vzbudzoval medzi kolegami rešpekt a medzi nadriadenými bol považovaný za svojvoľného muža. To mu však nezabránilo stať sa hrdinom pre celý ľud.   V Moskovskej oblasti na území „Panteónu obrancov vlasti“ sa 10. januára rozlúčili s armádnym generálom, bývalým náčelníkom generálneho…

Foto Piati československí letci RAF už nie sú nezvestní v boji

Holandsko, 13. januára 2022 (AM, MOČR) – V júni 2021 boli z lúky pri holandskej obci Hollands Kroon vyzdvihnuté trosky lietadla Vickers Wellington T2990 od 311. československej perute Britského kráľovského letectva (RAF). Na mieste dopadu sa vtedy našli úlomky kostí, kus topánky a letecké kombinézy, ktoré bolo treba priradiť jednotlivým členom…

Foto Sabotážna továreň: Ako vznikla najelitnejšia špeciálna jednotka z tímov čekistov, športovcov a cudzincov

Rusko, 9. januára 2022 (AM) – Jednotka, ktorá sa objavila krátko po začiatku vojny, sa stala predchodcom všetkých nasledujúcich sovietskych špeciálnych jednotiek. Samostatná motostrelecká brigáda pre špeciálne účely (OMSBON), vytvorená na vrchole nemeckej ofenzívy na Moskvu, sa stala jednou z najneobvyklejších jednotiek Veľkej vlasteneckej vojny. Táto tajná jednotka s prísnym výberom, osobne…
Foto Vojna krajín proti korporáciám sa začala

Rusko, 27. decembra 2021 (AM) – Čoskoro bude ruský rozpočet doplnený o deväť miliárd. Alebo Google a Facebook z Ruska odídu. Google dostal od súdu pokutu viac ako sedem miliárd rubľov, Meta (predtým Facebook) - takmer dve miliardy.   V skutočnosti je to veľmi vážne - čo sa deje. Nejde o…

Foto Ako bude vyzerať Ku Klux Klan budúcnosti?

USA, 25. decembra 2021 (AM) – Dôvodom objavenia sa Ku Klux Klanu je občianska vojna, ktorú prehral americký juh. Nešla len po území, ekonomických výhodách a právach černochov. Vo všeobecnosti išlo o budúcnosť Spojených štátov. Obchodník-Yankee a bavlnený južanský aristokrat boli príliš odlišní na to, aby mohli spolunažívať v mieri, ich životné záujmy si…

Foto Krach hegemóna. Rekordný zločin likviduje americkú pôrodnosť

USA, 23. decembra 2021 (AM) – Tento rok sa stal v histórii mnohých miest a obcí v Amerike najsmrteľnejším. Len vo Philadelphii došlo k viac ako 520 vraždám, čím sa prelomil antirekord, ktorý sa držal viac ako 30 rokov. Medzi ďalšie mestá, ktoré už tento rok zaznamenali rekordy v oblasti vrážd, patria…

Foto Pfizer je viac utajovanejší než CIA

USA, 19. decembra 2021 (AM,FONDSK) – Americká CIA je jedným z najtajnejších oddelení americkej vlády ale aj vo vzťahu k tomuto oddeleniu sa pravidelne prijímajú rozhodnutia o zverejnení informácií. Vyžaduje to ústava USA a množstvo federálnych zákonov. Napríklad prezidentský dekrét Billa Clintona z roku 1995 nariadil Ústrednej spravodajskej službe zverejniť archívne informácie z obdobia studenej…

Foto Amerikou sa valí vlna zločinu. Zažívajú najvýraznejší nárast vrážd vo svojej histórii

USA, 18. decembra 2021 (AM) – Spojené štáty nedávno zverejnili svoje údaje o kriminalite za rok 2020 a predbežné údaje za rok 2021. Blízko národnej katastrofy.   Počet vrážd v Spojených štátoch v roku 2020 vzrástol naraz o 30 %. V ôsmich štátoch a niekoľkých metropolitných oblastiach (najmä v New Yorku) dosiahol nárast vrážd 40 percent…

Video Vzbura profesorov v Rusku: po konferencii doručili úradom sedem nepríjemných COVID ultimát

Rusko, 15. november 2021 (AM) – Vedci, lekári a ľudskoprávni aktivisti v Rusku usporiadali konferenciu o aktuálnej situácii s koronavírusom a opatreniach, ktoré štát prijal. Výsledkom podujatia bolo, že jeho účastníci doručili úradom sedem ultimát týkajúcich sa ochorenia COVID.   V Petrohrade uskutočnilo niekoľko desiatok vedcov, lekárov, právnikov a aktivistov konferenciu,…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…