Didaktická pomôcka: Norimberský proces – triumf OSN

Pohľad na lavicu obžalovaných

Nemecko, 20. november 2021 (AM) – V dňoch 20. a 21. novembra 2020 sa v Moskve konalo online vedecko-praktické fórum Poučenia Norimbergu, venované 75. výročiu začiatku Norimberského procesu s nacistickými zločincami (20. 11. 1945). Tribunál sa skončil 1. 10. 1946.

 

Predseda ruskej historickej spoločnosti Sergej Naryškin poznamenal, že medzinárodný trestný tribunál musel splniť historickú úlohu – zavŕšiť víťazstvo nad nacizmom aj dôležitým ideovým víťazstvom, dať adekvátnu odpoveď na bezprecedentnú výzvu hitlerovského Nemecka voči všetkým normám morálky a práva, všetkému civilizovanému ľudstvu.

 

Výzvu na verejný súd s nacistickými pohlavármi lídri západných štátov spočiatku prijali chladne. Nie je tajomstvom, a svedčia o tom mnohé archívne dokumenty, že Winston Churchill a Franklin Roosevelt boli skôr za ich mimosúdne popravy. A že dosiahnuť „norimberskú“ dohodu sa podarilo až v auguste 1945 na medzinárodnej konferencii v Londýne.

 

Čo povedal predseda Norimberského tribunálu, anglický a waleský sudca sir Geoffrey Lawrence, na jeho úvod?

Skôr než obžalovaní dajú odpoveď na otázku, či si priznávajú vinu podľa vznesenej obžaloby o zločinoch proti mieru, vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti a vytvorení všeobecného plánu alebo sprisahania na spáchanie týchto zločinov, tribunál si želá, aby som v jeho mene urobil krátke vyhlásenie.

 

Proces, ktorý sa má teraz začať, je v dejinách svetovej jurisdikcie jedinečný a má obrovský spoločenský význam pre milióny ľudí na celej zemeguli. Z toho dôvodu leží obrovská zodpovednosť na každom, kto sa na tomto procese zúčastňuje.“

 

Nikto z tých, ktorí sa postavili pred tribunál, si vinu nepriznal. Jeden tak učinil tesne pred popravou.

 

Predseda Medzinárodného vojnového tribunálu Geoffrey Lawrence za sudcovským stolom. Norimberský justičný palác, sála číslo 600

 

Prečo bol za miesto súdu zvolený Norimberg?

Sovietska delegácia dôrazne navrhovala, aby sa súd konal v Berlíne. Bol by v tom symbol i logika, aby verchuška ríše bola súdená v hlavnom meste. Lenže Berlín bol veľmi zničený, preplnený spojeneckými vojskami a nemeckými diverzantmi.

 

Američania nástojili na tom, aby sa to udialo v Mníchove, pretože práve tam sa zrodila nacistická ideológia. Toto mesto navyše nebolo vojnou takmer vôbec poškodené. Lenže Mníchov sa nachádzal v jadre americkej zóny, čo ZSSR považoval za nedostatok kandidáta.

 

Nakoniec sa začalo hovoriť o Norimbergu. Mesto sa nachádzalo relatívne neďaleko od sovietskej okupačnej zóny a kým bol Berlín hlavným mestom Tretej ríše, Norimberg bol hlavným mestom NSDAP (Národno-socialistickej nemeckej robotníckej strany). Nacistická strana tu uskutočňovala svoje zjazdy a fakľové šou na mestskom štadióne. V roku 1935 boli práve tu prijaté aj tzv. rasové zákony, ktoré sa stali ideologickým základom na vykynoženie miliónov ľudí.

 

Lenže hlavný dôvod zhody na Norimbergu bol iný. Veľkou prednosťou tohto mesta bolo, že v jednom palácovom krídle sa nachádzalo väzenie, čím odpadali komplikácie s prevozom obvinených na súd a späť.

 

Aj Berlín sa stal miestom na umiestnenie tribunálu. Jeho oficiálne otvorenie sa konalo mesiac predtým – 18. októbra 1945 na súde v berlínskej štvrti Schöneberg. Predsedal mu sovietsky sudca genmjr. Ion Nikitčenko, ktorý oznámil rozhodnutie tribunálu o odovzdaní obžaloby 24 obvineným. Na oboznámenie sa s ňou dostali obžalovaní jeden mesiac. Nad napísaným uvažovali už v norimberskom väzení, formulujúc odpoveď o svojej vine či nevine.

 

Predbežné zasadanie sa v Norimbergu konalo počas troch dní – 14., 15. a 17. novembra 1945. Počas týchto dní sa zároveň dokončil zoznam obvinených. Advokátom Gustava Kruppa sa podarilo „odstrániť“ svojho klienta, ktorý kvôli paralýze stratil spôsobilosť na právne úkony a najväčší fabrikant bol zo zoznamu obvinených odstránený.

 

Advokáti Hitlerovho sekretára Martina Bormana, ktorého osud stále nebol jasný, sa pokúšali zachrániť svojho mandanta, lenže súd rozhodol ponechať ho na zozname obvinených. (Neskôr sa ukázalo, že M. Borman bol mŕtvy už v máji, podľa inej verzie bol sovietskym špiónom a dožil v Moskve.). Ďalší obvinený, odborársky vodca Robert Ley, sa po prečítaní obvinenia obesil.

 

K 20. novembru 1945 sa z 24 nacistických pohlavárov malo pred súd postaviť 22. No na lavicu obžalovaných si ich sadlo 20. Chýbal Borman a šéf Hitlerovej rozviedky Ernst Kaltenbrunner, ktorý bol v tom čase chorý.

 

Zostavu tribunálu tvorilo osem sudcov – po dvoch za štyroch víťazných spojencov. Jeho zaujímavosťou bolo, že v súdnej miestnosti sa voľne pohyboval jeden mladý muž, ktorý mohol v ktorejkoľvek chvíli podísť ku ktorémukoľvek obvinenému. Bol to americký súdny psychológ Gustave Gilbert s páskou na ruke s označením „ISO“ (International Security Office – Služba vnútornej bezpečnosti). A práve jemu závideli všetci novinári, ktorí museli sedieť za sklenenou stenou. Navyše sa s obvinenými mohol stretať verejne i medzi štyrmi očami, v súdnej sále i v ich väzenských celách. Vedel teda veľa z toho, čo bolo pre iných tajomstvom.

 

Gilbert zachovával tajomstvo dovtedy, kým to vyžadoval zákon. Neskôr zverejnil svoj denník v podobe knihy. Prvé zasadanie súdu opísal takto: „Keď obvinení pochopili, že otvorenie súdneho pojednávania spočíva len v prečítaní obžaloby, s ktorou už boli oboznámení, napätie na lavici obžalovaných evidentne pokleslo. Sedeli ľahostajne a bez pohybu, niektorí si striedavo zapínali slúchadlá na rôzne preklady, niekto si hodnotiaco prezeral prítomných v sále, sudcov, žalobcov, reportérov a publikum.“

 

Gilbert ďalej píše, že prvý deň poskytol obvineným akúsi úľavu. „Pri prvom stretnutí si obvinení potriasali rukou, pretože sa od zatknutia videli prvýkrát… Po tom, ako sála spustla, tam ostali a s úľavou hovorili o rôznych témach: od politiky po odvolania. Ribbentrop sa pokúšal osloviť Hessa, lenže nič z toho nebolo, keďže Hess si nemohol spomenúť ani na jeden z uvedených bodov obžaloby.“

 

Cynický bývalý vodca Hitlerjugendu Baldur von Schirach sa počas obeda pokúsil žartovať: „V deň, keď nás obesia, zrejme dostaneme po bifteku.“ Ribbentrop sa zas nechal počuť, že: „Uvidíte, právnici o niekoľko rokov odsúdia tento proces.“

 

Poobede, keď žalobcovia štyroch štátov čítali obvinenia, v ktorých boli konkretizované nacistické zverstvá, Ribbentropovi sa priťažilo a musel byť zo sály vyvedený.

 

Hess si počas procesu žil evidentne vo svojom svete. Pošepkal Göringovi: „Veď uvidíte, táto príšernosť sa rozplynie, a vy sa o mesiac, dva opäť stanete Führerom Nemecka.“ Ten sa po zasadnutí podľa Gilberta vyjadril: „Za tieto zločiny je celý nemecký národ odsúdený na prekliatie.“

 

Taktiku aktívneho kajúcnika si od začiatku zvolil len ríšsky právnický líder a guvernér protektorátu v Poľsku Hans Frank. „Stačí si len uvedomiť, že sme si žili ako králi a verili na zázrak,“ zdôveril sa psychológovi a dodal: „Nikomu z nich neverte, keď vám budú tvrdiť, že vraj o ničom nevedeli, že nič neriadili! Všetci vedeli, že s týmto systémom niečo nie je v poriadku, hoci možno nepoznali detaily. Nechceli ich poznať! Bolo príliš lákavé vycuciavať tento systém, držať svoje rodiny v rozkoši, veriac v to, že všetko je v poriadku!

 

Vy sa k nám správate božsky,“ dodal a ukázal na jedlo na stole, ktorého sa ani len nedotkol. „Vaši zajatci, áno, aj naši rodáci, hynuli od hladu v našich táboroch. Nech je Boh milostivý k našim dušiam!“

 

Nemka o nemožnosti ospravedlniť nacizmus

Práca Norimberského tribunálu celkovo so 403 zasadaniami znemožnila ospravedlniť zločiny nacizmu a holokaustu, vyhlásila profesorka Berlínskej slobodnej univerzity Helgarda Kramerová.

 

V Nemecku vždy boli neveľké pravicovo-extrémistické zoskupenia, ktoré sa pokúšali ospravedlniť nacistických zločincov. Existujú aj takí, ktorí odmietajú holokaust tvrdiac, že nebol. Keďže sa tieto zločiny nedajú ospravedlniť, tak ich jednoducho odmietajú.

 

Preto je také dôležité, že dôkazy o tom existujú, že máme toľko kníh a správ o norimberských procesoch, ktoré boli predstavené svetovej verejnosti,“ povedala nemecká expertka.

 

Medzinárodný vojnový tribunál v Norimbergu po takmer ročnom pojednávaní vyniesol 12 rozsudkov smrti a za zločinecké organizácie vyhlásil SD (Sicherheitsdienst, bezpečnostná služba), Gestapo, NSDAP (Národno-socialistická nemecká robotnícka strana) a SS (Schutzstaffeln, „ochranné oddiely“). V rokoch 1946 – 1949 nasledovalo ďalších 12 norimberských procesov, ktoré vyniesli verdikty nad nacistickými činiteľmi nižšieho stupňa.

 

Význam Norimberského procesu a následných súdov nad nacistami je podľa profesorky „veľmi veľký, pretože v ich priebehu boli sformulované obecné pojmy týkajúce sa ľudských práv“. A „fakt, že sa proces konal, že Nemci sa nie sami zaoberali svojou minulosťou, bol mimoriadne dôležitý“.

 

Aj keď mnohí bývalí nacisti neboli odsúdení právne, samotný fakt konania (Norimberského procesu), posúdenie nacistických zločinov na úrovni svetovej verejnosti – bolo mimoriadne dôležité a doposiaľ je základom prístupu voči štátom, v ktorých sa porušujú občianske práva,“ uvádza expertka H. Kramerová a dodala, že materiály Norimberského tribunálu „zohrali neoceniteľnú úlohu“ v rokoch 1967 – 1968 počas tzv. študentských protestov počas prehodnocovania dejín nacistického Nemecka. Poznamenala, že v NSR nebolo bežné hovoriť o „nemysliteľných zločinoch, ktoré páchali nacisti,“ nebolo bežné hovoriť ani o ich tvrdeniach, že „sú nevinní“.

 

Zákulisie veľkého procesu. Stalin nedovolil okamžitú popravu fašistických pohlavárov

Ruská Komsomoľská pravda si pohovorila s autorom novej knihy Bez premlčacej lehoty… K 70. výročiu Norimberského medzinárodného vojenského tribunálu (voľný preklad), viceprezidentom Medzinárodnej asociácie prokurátorov Alexandrom Zvjagincevom.

– V tejto krvavej vojne padlo 26 miliónov 600-tisíc našich rodákov. A vyše polovica z nich (15 miliónov 400-tisíc) boli civilisti. A ak si uvedomíme, že pôrodnosť po vojne sa v ZSSR znížila takmer o 16 percent, naše skutočné straty sa blížia k 50 miliónom.

 

To je tretina súčasného Ruska.

– Presne tak! No napriek tomu sa už objavilo množstvo publikácií, filmov, televíznych programov, ktoré sa snažia glorifikovať vodcov Tretej ríše. Ide sa na to typickým spôsobom. Známi fašisti sa ukazujú v domácom prostredí: veď pozrite sa, sú to obyčajní a dokonca milí ľudia. Napríklad ríšsky vodca SS Himmler, ktorý velil tým najkrutejším zložkám, je predstavovaný ako nežný človek, ochranca zvierat, milujúci otec rodiny, človek nenávidiaci neprístojnosti voči ženám… Príjemné slová sa našli dokonca aj na Hitlera. Vyrába sa z neho chrabrý vojak prvej svetovej vojny, s umeleckou povahou, znalec architektúry a skromný vegetarián. No a najmä vzorný štátny činiteľ.

 

V jednej televízii u nás sme videli tanečné vystúpenie, v ktorom bol partner odetý do fašistickej uniformy a potriasal zbraňou… Medzi „modernými“ divákmi sa teraz šíria slová, že ak by zvíťazilo Nemecko, teraz by sa u nás pilo nemecké pivo…

– Určite by ho nepili! Plánujúc Drang nach Osten, ťaženie na východ, nacisti videli pred sebou nie suverénne štáty a národy, ale len „životný priestor“ pre „árijcov“, priestor na totálne vykrádanie ľudí i zdrojov, na bezplatnú pracovnú silu.

 

Tu sú Himmlerove slová: „Ako sa cítia Rusi, ako sa cítia Česi, mi je absolútne jedno. Či iné národy žijú v blahobyte alebo vymierajú od hladu, ma zaujíma len potiaľ, pokiaľ ich môžeme využiť ako otrokov pre našu kultúru. Či pri výstavbe protitankového zákopu od vysilenia zomrie 10-tisíc ruských báb, ma zaujíma len potiaľ, že tento zákop musí byť vybudovaný pre Nemecko…“

 

Himmler v roku 1941 hovoril, že úlohou ťaženia na východ je likvidácia 30 miliónov ľudí.

– Ešte v roku 1939 Hitler pri uvažovaní o budúcom víťazstve nad ZSSR vyhlasoval, že likvidácia Židov je len experimentom v porovnaní s nadchádzajúcou likvidáciou Slovanov. „Čo sa týka smiešnych sto miliónov Slovanov, tak najlepších z nich prerobíme na svoj obraz a ostatných izolujeme v ich ošipárňach. Tí Nemci, ktorí začnú hovoriť o nevyhnutnosti starostlivosti o miestne obyvateľstvo a uplatnení civilizovaného prístupu k nim, budú poslaní do koncentračných táborov!“, predpovedal Führer.

 

Norimberský proces bol zorganizovaný na to, aby autorita s konečnou platnosťou vyslovila k tejto záležitosti posledný a záverečný súd.

– Viete vôbec o tom, že myšlienka o súdnom procese s hlavnými nemeckými vojnovými zločincami nebola v antihitlerovskej koalícii prijatá okamžite? Ešte v roku 1942 britský premiér Churchill hovoril, že nacistické vedenie musí byť popravené bez súdu. V marci 1943 štátny tajomník USA vyhlasoval, že by dal prednosť „postrieľaniu a fyzickej likvidácii celého nacistického vedenia“. 10. júla 1944 americký generál D. Eisenhower navrhol postrieľať predstaviteľov nepriateľského vedenia „pri pokuse o útek“. Vyslovené boli aj nápady kompletne zlikvidovať nemecký generálny štáb, všetkých členov SS a všetky riadiace články nacistickej strany. Vtedajší prezident USA F. Roosevelt 19. augusta 1944 poznamenal: „Voči Nemecku musíme byť naozaj tvrdí, a myslím tým nemecký národ, a nielen nacistov. Nemcov treba buď kastrovať, alebo sa voči nim tak správať, aby zabudli čo i len uvažovať, že sa medzi nimi objavia ľudia, ktorí by si želali návrat starých časov a pokračovať v tom, čo postvárali v minulosti“.

 

Takýto osud čakal Nemecko, keby nebolo tvrdej pozície Sovietskeho zväzu. Keď Churchill presviedčal Stalina, aby postavil všetkých k stene, ten oponoval: „Nech sa bude diať čokoľvek, musí na to byť… zodpovedajúce súdne rozhodnutie. Inak si ľudia povedia, že Churchill, Roosevelt a Stalin sa jednoducho pomstili svojím politickým nepriateľom!“.

 

Musíme to urobiť tak,“ nástojil britský premiér počas stretnutia so Stalinom v Kremli 9. októbra 1944, „aby sa ani našim vnukom nepodarilo vidieť, ako sa zvrhnuté Nemecko dvíha z kolien!“. Stalin s ním nesúhlasil: „Príliš kruté opatrenia vyvolajú túžbu po pomste“.

 

Digitalizované dokumenty Norimberského tribunálu sú otvorené pre verejnosť

 

Norimberg ku Slovensku

alebo

O čom sa rozprával Hitler s Cianom?

Z rozhovorov Hitlera s talianskym ministrom zahraničia Cianom (12.-13. 8. 1939) vyplýva, že po rozbití ČSR Hitler ponúkol Slovensko Poliakom za ich ústupky vo veci Gdanska. „Náhradou za Gdansk pri plnej záruke poľských záujmov a za podmienky, že bude možné spojenie medzi východným Pruskom a ríšou, poskytlo by Nemecko Poľsku záruku jeho hraníc, priateľský pakt na 25 rokov a účasť Poľska na záležitostiach Slovenska.“ (Norimberský proces)

 

Ako sa Nemci pozerali na záležitosť Slovenska, potvrdzuje aj výpoveď Goringa: „Ja osobne som ho nikdy nepokladal za samostatné, za skutočne suverénny štát. Keby som tam pri vypuknutí vojny bol potreboval letisko, bol by som ho využil aj vtedy, keby Slovensko nebolo vypovedalo vojnu Poľsku“.

 

Hitlerovské vojská konali presne v tomto zmysle, najmä v tej časti Slovenska, ktorú obsadili v roku 1939. Vyrabovali všetky zásoby a vojenské sklady. (Len zo Slovenska vyviezli výzbroj pre 24 divízií – S. Falťan, Slováci v partizánskych bojoch v Sovietskom zväze). Z vojensko-strategického hľadiska bolo Slovensko pre Hitlerove dobyvačné plány len jednou z prvých Schutzzone v Európe.

 

Do dátumu sa vzniesla konopná šestka

 

Básňou Posledná cifra o Norimberskom tribunáli gratuloval nacistickým zločincom pri príležitosti Nového roka 1946 Samuel Maršak. Spolu s touto ilustráciou bola uverejnená v novinách Pravda 1. januára 1946.

 

Maršak nebol na procese v Norimbergu prítomný. Pustil teda na uzdu svoju fantáziu a hľadal odpoveď na otázku, čím sa asi zaoberajú súdení, o čom rozmýšľajú, čo očakávajú. A na začiatku hovorí: „Kedysi im bola tesná Európa, dnes majú všetci jeden spoločný väzenský dom… Všetko stratila dravá rodinka: mená, zámky, parky i domy. Jej údelom je súdna lavička a v noci Norimberská basička…“

 

A hoci 1. januára 1946 zostávalo do rozsudku desať mesiacov, Samuel Maršak už videl, čo nacistických zločincov čakalo – povraz!

Vladimír Mikunda


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Ruské Su-27 a Su-30 museli vzlietnuť kvôli letu amerických prieskumných lietadiel nad Čiernym morom

Rusko, 4.december 2021 (AM, Sputnik) – Ruské stíhacie lietadlá Su-27 a Su-30 boli vyslané do vzduchu za účelom sprievodu dvoch amerických prieskumných lietadiel nad akvatóriom Čierneho mora. Jednalo sa o prieskumné lietadlo RC-135 a prieskumné lietadlo CL-600 Artemis. Ako uviedlo ruské Národné centrum riadenia obrany, k narušeniu hraníc zo strany cudzích lietadiel…

Foto 100 rokov tajných vojenských experimentov na ľuďoch

Slovensko, 3. december 2021 (AM) – V roku 1964 sa počas cvičenia v grófstve Wiltshire 16 námorných komandos začalo správať nejako čudne, uvádza El Pais. „Jedni sa vystavovali na odkrytom poli rovno pred paľbu protivníka, druhí kŕmili vtákov, ďalší behali po kopcoch alebo liezli po stromoch, hrajúc sa na opice...“, napísal novinár Miguel…

Foto Izraelský vojenský expert Jakov kedmi: “Západ tlačí Ukrajinu k novým provokáciám pri hraniciach Krymu”

Rusko, 4.december 2021 (AM) – Krajiny Západu, ktoré sa pred 30 rokmi radovali zo zničenia KGB ZSSR a verili, že Rusko vlastne prišlo o svoje silné špeciálne služby, sa prepočítali. Povedal to bývalý generálmajor FSB Alexander Michajlov.   Podľa neho v roku 1991, keď prezident ZSSR Michail Gorbačov podpísal zákon „O…

Foto Nórsko sa postavilo proti aktivite spojencov NATO pri hraniciach Ruska

Nórsko, 4. december 2021 (AM, Sputnik) – Nórska ministerka zahraničných vecí Anniken Huitfeldtová v rozhovore pre noviny VG povedala, že nová vláda vystupuje za obmedzenie pohybu spojencov NATO pri hraniciach Ruska.   Podľa jej slov sa nórska vláda domnieva, že bez ohľadu na dôležitosť vojenskej prítomnosti Aliancie v regiónoch najbližšej krajine bude…

Foto Americká armáda vyrobila prvú sériovú modernizovanú atómovú bombu B61-12

USA, 3. december 2021 (AM, Sputnik) – Americký vojensko-priemyselný komplex odovzdal ministerstvu obrany prvú sériovú vzorku modernizovanej atómovej bomby B61-12, ktorou sú už niečo málo cez pol storočia vyzbrojené Spojené štáty, uviedla Národná správa jadrovej bezpečnosti (NNSA). Modernizácia predlžuje životný cyklus bomby minimálne o 20 rokov, čím prispieva k ich použitiu z už…

Video Ukrajinská armáda zverejnila video z hromadnej popravy migrantov na hraniciach s Bieloruskom

Bielorusko, 3.december 2021 (AM) – Utečenci z Blízkeho východu sa pokúšali dostať na územie Ukrajiny cez černobyľskú zónu. Príslušník Ozbrojených síl Ukrajiny Vasyl Rumak zverejnil video popravy migrantov v černobyľskej zóne. Utečenci sa minulý pondelok 29. novembra pokúsili prekročiť ukrajinsko-bieloruskú hranicu, aby sa dostali na územie ukrajinského štátu, no bola na nich spustená paľba.  …

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Jedinečný pohľad: Na video bolo natočené testovanie lietajúceho granátometu

Nórsko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) – Nórska spoločnosť Nammo aktuálne testuje dron s nainštalovaným protitankovým granátometom M72. Výrobca uvádza, že tieto nové zbrane môžu pôsobiť v húfoch.     Podľa informácií bola pre testovanie použitá bežná komerčná kvadrokoptéra, na ktorú bolo vertikálne namontované ľahké 66mm RPG. Ozbrojený dron sa vznášal nad…

Foto 71 druhov munície. Česká armáda podporí domáceho výrobcu

Česko, 1.december 2021 (AM) – Dňa 30. novembra 2021 bola medzi českým Ministerstvom obrany a českou spoločnosťou Sellier & Bellot uzavretá rámcová dohoda na dodávky 71 druhov malorážovej munície. Dohodu podpísali za ministerstvo obrany námestník pre riadenie sekcie vyzbrojovania a akvizícií Lubor Koudelka a za spoločnosť Sellier & Bellot as predseda predstavenstva Radek…

Video Nový nástup. Česká zbrojovka predstavila sériu guľovníc pre lov, šport a hobby streľbu

Česko, 26. november 2021 (AM) – Česká zbrojovka a.s., súčasť holdingu CZG – Česká zbrojovka Group, ktorá sa radí medzi najväčších svetových výrobcov ručných palných zbraní, ohlásila nástup úplne novej série opakovacích guľovníc značky CZ.     V segmente dlhých palných zbraní pre lov, šport či hobby streľbu patrí Česká zbrojovka a.s.…

Foto Nepriateľské krajiny? Utajovaný zbrojársky export z Ruska do krajín NATO v roku 2021 prudko vzrástol

USA, 18. november 2021 (AM) – V roku 2021 prudko vzrástol export utajovaného tovaru (lietadlá, jadrové materiály, zbrane a munícia) z Ruska do krajín NATO. To je hlásená podľa otvorených údajov ruskej Federálnej colnej služby. Medzi top 10 dovozcov týchto druhov ruských výrobkov patrilo šesť krajín Aliancie: USA, Česká republika, Nemecko,…

Video Recenzia filmu „Black 47“. Dráma mapujúca drsné obdobie írskych dejín

Slovensko, 3. novembra 2021 (AM) – V roku 2018 natočili Íri film Black 47, ktorý som okamžite po zhliadnutí zaradil medzi svoje obľúbené.   Režisérom bol Lance Daly, film vznikol podľa krátkeho írskeho filmu Ranger, ktorý pred rokmi napísali a zrežírovali Dillon a Ryan. Vo filme si zahrali významnejší anglickí a írski…

Video Guatemalská polícia nakupuje 800 samopalov Stribog od slovenského výrobcu Grand Power

Guatemala, 31. október 2021 (AM) – Slovenský výrobca zaznamenal ďalší úspech na medzinárodnom trhu , keď si jeho samopal Stribog vybrala aj Guatemalská polícia. Tá už 200 slovenských samopalov aj zaviedla do služby a objednala si ďalších 600 ks.   V tejto 17 miliónovej stredoamerickej krajine aktuálne prebieha debata o zoštandardizovaní policajnej výzbroje, pretože…

Foto Izraelský vojenský expert Jakov kedmi: “Západ tlačí Ukrajinu k novým provokáciám pri hraniciach Krymu”

Rusko, 4.december 2021 (AM) – Krajiny Západu, ktoré sa pred 30 rokmi radovali zo zničenia KGB ZSSR a verili, že Rusko vlastne prišlo o svoje silné špeciálne služby, sa prepočítali. Povedal to bývalý generálmajor FSB Alexander Michajlov.   Podľa neho v roku 1991, keď prezident ZSSR Michail Gorbačov podpísal zákon „O…

Foto Nórsko sa postavilo proti aktivite spojencov NATO pri hraniciach Ruska

Nórsko, 4. december 2021 (AM, Sputnik) – Nórska ministerka zahraničných vecí Anniken Huitfeldtová v rozhovore pre noviny VG povedala, že nová vláda vystupuje za obmedzenie pohybu spojencov NATO pri hraniciach Ruska.   Podľa jej slov sa nórska vláda domnieva, že bez ohľadu na dôležitosť vojenskej prítomnosti Aliancie v regiónoch najbližšej krajine bude…

Video Ukrajinská armáda zverejnila video z hromadnej popravy migrantov na hraniciach s Bieloruskom

Bielorusko, 3.december 2021 (AM) – Utečenci z Blízkeho východu sa pokúšali dostať na územie Ukrajiny cez černobyľskú zónu. Príslušník Ozbrojených síl Ukrajiny Vasyl Rumak zverejnil video popravy migrantov v černobyľskej zóne. Utečenci sa minulý pondelok 29. novembra pokúsili prekročiť ukrajinsko-bieloruskú hranicu, aby sa dostali na územie ukrajinského štátu, no bola na nich spustená paľba.  …

Foto Na zabezpečovaní obrany Slovenska sa podieľa čoraz viac žien

Slovensko, 3. december 2021 (AM, MOSR) – Dáta z personálnych oddelení rezortu obrany ukazujú, že uplatnenie pri zabezpečovaní obrany Slovenska nachádza čoraz viac žien. V rámci rezortu aktuálne pracuje celkovo 4 889 žien, čo predstavuje 22,9 percent zo všetkých zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR.   „Aj keď vojenské prostredie…

Foto Lukašenko oznámil spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie

Bielorusko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) – Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil v rozhovore pre RIA Novosti, že nie je vylúčené zvýšenie početného stavu bieloruskej armády. Lukašenko tiež vyhlásil, že v najbližších dvoch mesiacoch vykonajú bieloruskí a ruskí vojaci cvičenie na hranici republiky s Ukrajinou.   https://twitter.com/i/status/1379868087420354563   Bieloruské ministerstvo obrany zaregistrovalo…

Foto Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť informačnú a komunikačnú…
Foto Ruský admirál Popov vyhlásil že ponorka Kursk sa potopila po zrážke s ponorkou NATO. Experti reagujú

Rusko, 22. novembra 2021 (AM) – Vysoký ruský vojenský dôstojník (už nie je vo funkcii) urobil vyhlásenie o dôvodoch potopenia jadrovej ponorky Kursk, čo je v rozpore s oficiálnou verziou o výbuchu torpéda v priestore ponorky. Admirál Vjačeslav Popov urobil vyhlásenie o príčinách tragickej situácie v auguste 2000 v Barentsovom…

Foto Nórsko porušilo 100-ročnú vojenskú dohodu s Ruskom

Nórsko, 13. november 2021 (AM) – Rusko pristihlo Nórsko ako porušilo storočnú zmluvu o demilitarizácii súostrovia Svalbardy v Arktíde.   Ruské ministerstvo zahraničných vecí upozornilo na skutočnosť, že nórska námorná fregata Thor Heyerdahl vstúpila do prístavu Longyearbyen na Svalbardoch. Ide o zjavné porušenie Svalbardskej zmluvy z roku 1920, ktorá povoľuje využitie tohto…

Foto Čína stavia v púšti napodobeninu americkej lietadlovej lode pre nácvik raketových útokov

Čína, 9. november 2021 (AM) – Armáda ČĽR má v úmysle trénovať raketové útoky proti americkému námorníctvu . Za týmto účelom Čína postavila v strede krajiny, v púšti Taklamakan, raketový cieľ v tvare americkej lietadlovej lode triedy Ford.     Túto informáciu zverejnil portál USNI News, ktorý vlastní americký námorný inštitút,…

Foto Koľko rakiet Kaliber má ruská flotila? Toto číslo Vás prekvapí

Rusko, 7. november 2021 (AM) – Od uvedenia prvého nosiča rakiet Kaliber do prevádzky uplynulo presne 9 rokov a pri tejto príležitosti zhrnieme niektoré výsledky. Čo sa za tento čas podarilo dosiahnuť, koľko nosných rakiet už bolo nasadených a aké vyhliadky ruskú flotilu čakajú.   V novembri 2012 bola ruskej flotile…

Foto Najväčšie ruské výskumné plavidlo Akademik Ioffe zadržali v Dánsku

Dánsko, 5. novembra 2021 (AM) – Dánske úrady zadržali ruské výskumné plavidlo Akademik Ioffe, ktoré používa Širšov inštitút oceánológie, informovalo ruské veľvyslanectvo v Kodani.   „1. novembra pri tankovaní na ceste prístavu Skagen dánske úrady zadržali výskumné plavidlo (RV)“ Akademik Ioffe “z Federálneho štátneho rozpočtového vedeckého ústavu” Inštitútu oceánológie pomenovaného po…

Foto Izraelský analytik Kedmi: Množstvo a kvalita lodí ktoré Rusko stavia dokazuje že je zrelé na konfrontáciu s USA v oceánoch

Izrael, 4. novembra 2021 (AM) – Izraelský politológ Jakov Kedmi poznamenal, že Rusko je pri budovaní svojej vojenskej sily veľmi rozumné. Teraz je Ruská federácia pripravená vytvoriť vlastnú flotilu lietadlových lodí a odraziť Spojené štáty v oceáne.   Kedmi vo vysielaní „Soloviev Live“ vysoko ocenil úspechy Ruskej federácie v oblasti rozvoja…

Foto Ruské ozbrojené sily vytvorili prvú rotu bojových vozidiel Terminator

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Prvá jednotka ozbrojených síl RF vybavená bojovým vozidlom na podporu tankov (BMPT) "Terminátor", je vytvorená v Centrálnom vojenskom okruhu, povedal  generálplukovník Alexander Lapin.   „V súlade s rozhodnutím ministra obrany a pokynom náčelníka Generálneho štábu, prvá rota v Ozbrojených silách Ruskej federácie, s deviatimi bojovými…

Video Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.     Komplex protivzdušnej obrany Gibka-S je úplne pripravený na sériovú výrobu, povedal…

Foto Objavili sa prvé zábery nových tankov T-14 na platforme Armata

Rusko, 29. november 2021 (AM) – Ruské ministerstvo obrany oznámilo vojakom začatie dodávok nových tankov T-14 na platforme Armata. Podľa povereného náčelníka 47. vojenskej misie majora Dmitrija Repina bude prvá šarža tankov odovzdaná armáde do konca roka.     Námestník ministra obrany Alexej Krivoručko v piatok navštívil Uralvagonzavod, kde preveril plnenie obrannej…

Video Bielorusko testovalo svoju novú Flautu. Video

Bielorusko, 28. november 2021 (AM) – Na vojenskom cvičisku „Obuz-Lesnovsky“ v Bielorusku testovali nový viacnásobný raketový systém RC30 Flauta v kalibri 80 mm. Skúšobnú streľbu vývojársky podnik, ktorý je súčasťou štruktúry Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky. Informovala o tom tlačová služba Goskomvoenprom.     Testy potvrdili správnosť konštrukčných riešení, ktoré boli použité…

Foto Ochranný dáždnik. Rusko a Tadžikistan vytvoria spoločný systém protivzdušnej obrany

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Duma bude musieť ratifikovať dohodu o spoločnom systéme protivzdušnej obrany Ruska a Tadžikistanu. Prezident Vladimir Putin už predložil relevantný dokument.   V elektronickej databáze Štátnej dumy sa objavil dokument predstavený prezidentom, ktorý stanovuje vytvorenie spoločného systému protivzdušnej obrany Ruska a Tadžikistanu. Dohodu ešte musia schváliť…

Foto Nasadenie tankov T-62 v Čečensku a na Kaukaze

Čečensko, 25. novembra 2021 (AM) – V roku 2022 ubehlo už 60 rokov od prvého masového nasadenia tankov T-62, najprv v rámci Sovietskej armády, neskôr armád štátov Varšavskej zmluvy. Tento tank slúži dodnes v mnohých armádach po celom svete. Aj keď ide už o relatívne starý tank, stále je využívaný v…
Foto Ruské Su-27 a Su-30 museli vzlietnuť kvôli letu amerických prieskumných lietadiel nad Čiernym morom

Rusko, 4.december 2021 (AM, Sputnik) – Ruské stíhacie lietadlá Su-27 a Su-30 boli vyslané do vzduchu za účelom sprievodu dvoch amerických prieskumných lietadiel nad akvatóriom Čierneho mora. Jednalo sa o prieskumné lietadlo RC-135 a prieskumné lietadlo CL-600 Artemis. Ako uviedlo ruské Národné centrum riadenia obrany, k narušeniu hraníc zo strany cudzích lietadiel…

Foto Americká armáda vyrobila prvú sériovú modernizovanú atómovú bombu B61-12

USA, 3. december 2021 (AM, Sputnik) – Americký vojensko-priemyselný komplex odovzdal ministerstvu obrany prvú sériovú vzorku modernizovanej atómovej bomby B61-12, ktorou sú už niečo málo cez pol storočia vyzbrojené Spojené štáty, uviedla Národná správa jadrovej bezpečnosti (NNSA). Modernizácia predlžuje životný cyklus bomby minimálne o 20 rokov, čím prispieva k ich použitiu z už…

Foto Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Rozhodnutím vedenia Spojenej leteckej korporácie (OAK) sa v Rusku zlúčia tri veľké letecké spoločnosti. O podrobnostiach reorganizácie zlúčením dvoch veľkých spoločností sa bude rokovať na valnom zhromaždení v januári budúceho roka. Informovala o tom oficiálna stránka OAK.   Blížiace sa spojenie OAK, Suchoj a RSK MiG…

Video Jedinečný pohľad: Na video bolo natočené testovanie lietajúceho granátometu

Nórsko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) – Nórska spoločnosť Nammo aktuálne testuje dron s nainštalovaným protitankovým granátometom M72. Výrobca uvádza, že tieto nové zbrane môžu pôsobiť v húfoch.     Podľa informácií bola pre testovanie použitá bežná komerčná kvadrokoptéra, na ktorú bolo vertikálne namontované ľahké 66mm RPG. Ozbrojený dron sa vznášal nad…

Foto Elon Musk varoval pred hrozbou bankrotu SpaceX

USA, 2. december 2021 (AM) – Súkromná vesmírna spoločnosť SpaceX čelí reálnemu riziku bankrotu v dôsledku výrobnej krízy s novou raketou Starship. Jej zakladateľ a generálny riaditeľ Elon Musk o tom napísal v liste zamestnancom víkend po Dni vďakyvzdania (26. novembra). Text zverejnil kanál CNBC a publikácia The Verge.   Musk v…

Foto Ruské letecké a kozmické sily získajú nové lietadlá s hypersonickou zbraňou

Rusko, 30. november 2021 (AM, Sputnik) – Nové lietadlá s hypersonickými zbraňami začnú bojovú službu v leteckých vojenských jednotkách Leteckých a kozmických síl RF v budúcom roku, oznámil námestník vrchného veliteľa letectva, generálporučík Andrej Judin v rozhovore pre ruské noviny Krasnaja zvezda.     „Na budúci rok je v leteckých vojenských…

Foto 100 rokov tajných vojenských experimentov na ľuďoch

Slovensko, 3. december 2021 (AM) – V roku 1964 sa počas cvičenia v grófstve Wiltshire 16 námorných komandos začalo správať nejako čudne, uvádza El Pais. „Jedni sa vystavovali na odkrytom poli rovno pred paľbu protivníka, druhí kŕmili vtákov, ďalší behali po kopcoch alebo liezli po stromoch, hrajúc sa na opice...“, napísal novinár Miguel…

Foto Abcházski vojnoví veteráni odmietajú integráciu s Ruskou federáciou

Abcházsko, 2. december 2021 (AM) – Zjednotená rada abcházskych veteránov kritizovala prezidenta samozvanej Abcházskej republiky Aslana Bžaniu. Veteráni tvrdia, že sú proti integrácii s Ruskou federáciou.   „Občania Abcházska! Prezident našej krajiny Aslan Bžania na stretnutí s vedeckou a tvorivou inteligenciou 22. novembra s odvolaním sa na tému vzťahov medzi Abcházskom a…

Foto Posledný žijúci český pilot RAF – generál Emil Boček ocenil morálne autority Česka aj Slovenska

Česko, 2. december 2021 (AM, MOČR) – Posledný žijúci český stíhací pilot RAF, armádny generál Emil Boček, dnes ôsmim osobnostiam a dvom inštitúciám odovzdal v Arcibiskupskom paláci cenu „Morálna autorita“. Udeľuje ju od roku 2019. Počas slávnostného večera vyznamenal dve osobnosti aj minister obrany Lubomír Metnar.   Odovzdanie vyznamenania za podporu a…

Foto Spočítajme koľko Francúzov zomrelo za Hitlera a koľko proti nemu

Francúzsko, 30. november 2021 (AM) – Známa historická príhoda hovorí, že keď poľný maršal Wilhelm Keitel uvidel predstaviteľov Francúzska pri podpise kapitulácie nacistickým Nemeckom, od prekvapenia mu vypadol monokel z oka. "Aj s nimi sme prehrali?" Spýtal sa s úškrnom. Poľný maršal sa mal čím čudovať: napriek jednotlivým hrdinom odboja sa Francúzsko…

Foto Príhoda červenoarmejca: Život mu zachránil nemecký zapaľovač

Slovensko, 30. november 2021 (AM) – Túto príhodu na internete vyrozprával bývalý červenoarmejec Iľja Ivanovič Krasnov, ktorý do Červenej armády nastúpil v roku 1942 so svojimi tromi bratmi, Pjotrom, Sášom a Nikitom. O Nikitovi sa Iľja, ako autor tejto spomienky, nezmieňuje, Pjotr padol pri obrane Stalingradu a príhodu, ktorú popísal zažil Sáša alebo Alexander Ivanovič Krasnov,…

Foto Syruček: Prečo sa Alexander Dubček nemohol riadiť odkazom generála de Gaulle

Česko, 29. november 2021 (AM, Sputnik) – Zatiaľ sú medzi nami. Ale nastane doba, kedy budú hovoriť: poznal som človeka, ktorý poznal Dubčeka, preto si vypočujeme Milana Syručka, ktorý dnes lídra pražskej jari nazýva svojim priateľom. Nestor českej žurnalistiky poskytol redakcii Sputniku rozhovor pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.  …
Video Vzbura profesorov v Rusku: po konferencii doručili úradom sedem nepríjemných COVID ultimát

Rusko, 15. november 2021 (AM) – Vedci, lekári a ľudskoprávni aktivisti v Rusku usporiadali konferenciu o aktuálnej situácii s koronavírusom a opatreniach, ktoré štát prijal. Výsledkom podujatia bolo, že jeho účastníci doručili úradom sedem ultimát týkajúcich sa ochorenia COVID.   V Petrohrade uskutočnilo niekoľko desiatok vedcov, lekárov, právnikov a aktivistov konferenciu,…

Foto Anketa Vojenský čin roka

Slovensko, 13. november 2021 (AM, MOSR) – Za účasti členov vlády, účastníkov odboja a samozrejme príslušníkov Ozbrojených síl SR sa uskutočnilo vyhlásenie laureátov 24. ročníka ankety Vojenský čin roka, ktorá vyzdvihuje výnimočné skutky súvisiace s rezortom obrany za predchádzajúci rok.   Minister obrany sa k vojakom počas galavečera prihovoril slovami velikána slovenskej…

Foto Alexander Rogers: Existuje pre Spojené štáty východisko z dopravného kolapsu?

USA, 4. novembra 2021 (AM) – Kalifornia naďalej sníva. Čerstvou správou zo slnečného štátu (každý prvý liberál vám povie, že HDP jednej Kalifornie je viac ako HDP celej Ruskej federácie) je, že dopravný kolaps sa nezastavuje, ale len zhoršuje.   Príčiny kolapsu dopravy v USA Ako sa ukázalo, prudký nárast počtu…

Foto Ukrajinci ostreľovali dedinu v Donecku. Žena ktorá zostala bez domova: “Zabila by som ťa!”

Donecká republika, 22. október 2021 (AM) – Ukrajinskí militanti dnes ráno ostreľovali dedinu Gornyak v Kujbyševskom okrese Doneck. Žena, ktorá zostala bez domova, sa neudržala: "Zabila by som ťa!"     https://twitter.com/i/status/1451109272687886338   https://twitter.com/i/status/1450143466986643464   https://twitter.com/i/status/1451104319818932224   Podľa do oficiálneho zástupcu Luhanskej ľudovej republiky z pracovnej podskupiny kontaktnej skupiny pre rokovania Minskej…

Foto Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.     Faktom je, že podľa…

Foto Teória akademika Glazjeva sa potvrdila: Bol koronavírus vytvorený Američanmi?

Rusko, 15. október 2021 (AM) – Ruský vedec urobil senzačné vyhlásenie: koronavírus podľa všetkých indícií nie je prirodzený, ale umelý. Potvrdila sa teda teória Sergeja Glazyeva, ktorý pred rokom poukázal na to, že COVID-19 môže byť vytvorený iba v laboratóriu a ako biologickú zbraň uvoľnená „americkou elitou“.     Špecialista Ústavu…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…