Viete, že 1. svetová vojna sa teoreticky rozpútala kvôli jednej Srbmi nesplnenej podmienke? a ďalšie zaujímavosti…

Ilustračné foto: 1.svetová vojna

Slovensko, 3.August 2021 (AM) – Takže, viete, že…?
…rýdzo teoreticky sa dalo 1. sv. vojne akože vyhnúť?
Dňa 28. 6. 1914 bol v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny spáchaný atentát na Františka Ferdinanda d’Este, arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu. O necelý mesiac na to 23. 7. 1914 Rakúsko-Uhorsko predkladá Srbsku ultimátum. Srbi prijali takmer všetky podmienky a hoci srbský premiér Pašič Srbský robil ukážkovo pružnú diplomaciu, jedna nesplnená požiadavka sa stala príčinou vojny.
Srbi namiesto toho, aby dovolili Rakúšanom vykonávať vyšetrovanie na srbskom území, navrhli odovzdať túto záležitosť Haagskému medzinárodnému súdu, so záväzkom prijať jeho rozhodnutie.

 

„Nespokojné“ Rakúsko-Uhorsko vypovedáva 28. 7. 1914 vojnu Srbsku. Vojnu, ktorá sa dotkla 72 štátov sveta. Už dňa 29. júla sa začalo obstreľovanie Belehradu.

 

Najhoršie bolo, že Rakúsko-Uhorsko začalo mobilizovať. Rusko na to vyhlásilo čiastočnú mobilizáciu štyroch okruhov (Kyjevský, Kazanský, Odeský a Moskovský) a pokúšalo sa presvedčiť nemeckého cisára Wilhelma II., že to je len proti R-U. Wilhelm požadoval ruskú mobilizáciu ukončiť, inak, že začne so svojou mobilizáciou proti Rusku (hoci tá už aj tak prebiehala). Keď sa to Nikolaj II. dozvedel, 30. júla vyhlásil všeobecnú mobilizáciu. Dňa 1. augusta 1914 na to Wilhelm vyhlásil vojnu Rusku.

Nebohý Milan Ftáčnik ešte ako primátor Bratislavy na cintoríne v Kopčanoch počas Dňa vojnových veteránov vyhlásil, že v tejto vojne padlo cca 500 tisíc Slovákov (Vojenský historický ustav tvrdí iné čísla: „Z územia dnešného Slovenska bolo do rakúsko-uhorskej armády v priebehu prvej svetovej vojny zmobilizovaných približne 400 000 vojakov. Ohľadom strát sa uvádza, že ich padlo okolo 69 000 a vyše 61 000 bolo trvale zmrzačených.). V Česku sa hovorí o 140 tisíc padlých Čechoch. Rusi dodnes nevedia určiť počty svojich strát. Určujú to len podľa rôznych údajov počtov obyvateľstva v rokoch 1917 až 1926. Vychádza z toho, že Rusko stratilo 5 750 000 ľudí v bojoch, hladom epidémiami…

 

…španielská občianska vojna sa vlastne začala v Maroku? A že demokrati si dali uschovať svoj zlatý poklad Stalinovi?
Povstanie v Maroku začalo 17. 7. 1936. A čo sa týka zlatého pokladu, jeho preprava do ZSSR prešla pokojne. Španieli požiadali potvrdiť dokumenty so spätnou platnosťou. Lenže predstaviteľ sovietskej rozviedky Orlov a aj kapitáni sovietskych lodí, ktorí zlato v desaťtisíc debnách (v každej bolo 72 kg zlata) previezli do Odesy, dostali prísny zákaz, aby nevydávali žiadne potvrdenia. Občianska vojna v Španielsku sa skončila oficiálne 1. 4. 1939, pár týždňov po likvidácii 2. ČSR.

 

Na čo bolo Hitlerovi potrebné Španielsko? Potreboval polygón na testovanie novej techniky a na cvičenie dôstojníkov. A tak mu ho povstaním Franca zorganizovali. Podstatou občianskej vojny v Španielsku teda nebol boj komunizmu s fašizmom, ale bola to skúška na nadchádzajúcu konfrontáciu ZSSR a Nemecka.

 

Angličania presunuli Franca letecky z Kanárskych ostrovov do Maroka, Hitler mu zase pomohol s presunom armády na kontinent a vojna sa mohla začať. O zásobovanie povstalcov sa dodávkami vojnového materiálu postaralo Nemecko a Taliansko. Naproti tomu V. Británia a Francúzsko vyhlásili politiku nezasahovania a zakázali vývoz zbraní do Španielska. Paríž bol natoľko dôsledný, že nedodal republikánskej zákonnej vláde ani zbrane ani lietadlá, ktoré boli objednané a zaplatené dávno pred vyhlásením neutrality. Sovietsky zväz protestoval a oznámil, že ak budú Nemci a Taliani dodávať zbrane Francovi, tak on ich bude vláde dodávať taktiež.

 

ZSSR sa zapojil do španielskej vojny aj preto, lebo republikánska vláda hradila všetku výbavu zlatom. Zároveň Sovieti získali rovnakú možnosť ako Nemci – otestovať si svoje tanky a lietadlá v bojových podmienkach.

 

Celková hodnota pomoci frankistom zo strany Nemecka a Talianska sa odhaduje najmenej na miliardu dolárov. Účty za nemecké vojenské dodávky hradili tí istí sponzori nacistov, ktorí platili hitlerovský „ekonomický zázrak“. ZSSR z vyvezeného španielskeho zlatého pokladu (vraj okolo 510 ton) platil dodávky sovietskych zbraní, ale aj výzbroj cudzích štátov. ZSSR sa takto v podstate stal bankou pre bojujúce Španielsko.

 

…Nemecko dňa 25. 7. 1940 nastoľuje v Európe po víťazstve na Západe „nový hospodársky poriadok“?
Smernice na to vydal referát ministra hospodárstva Funka. Podľa nich sa mala stať zásobárňou Nemecka celá Európa a tvoriť jednotný európsky trh, ktorý by bol absolútne ovládaný Nemeckom. Týkalo sa to tak obeživa, ako aj úveru a obchodu.

 

Dňa 2. augusta 1940 Gorring vydal memorandum, v ktorom určoval ciele nemeckej hospodárskej politiky a konštatoval: „Jedným z cieľov nemeckej hospodárskej politiky je zväčšenie nemeckého vplyvu v zahraničných podnikoch… využitá musí byť každá príležitosť, aby nemecké hospodárstvo získalo v priebehu vojny prístup k materiálnym záujmom hospodárstva v okupovaných krajinách.“ Gorring mimoriadne nariaďuje, aby bol čo najviac uvoľnený vývoz nemeckého kapitálu do okupovaných uzemí a aby nemeckí kapitalisti získali čo najväčší počet zahraničných podnikov. (Supi sa vrhli na korisť dobytú nemeckým Wehrmachtom.)

 

…dňa 2. júla 1941 sa v Japonsku konala za prítomnosti cisára tajná porada, ktorá detailne rozoberala praktické kroky organizácie vojny proti ZSSR?
V súlade s plánom Kantokuen bol početný stav japonských vojsk v Číne zvýšený o 500 tisíc na 1 milión ľudí, z ktorých 300 tisíc smerovalo do Mandžuska.

 

Pôvodne japonské velenie rátalo so začiatkom akcií 19. júla 1941. Filozoficky začiatok japonskej ofenzívy japonský mnister vojny Tojo pomenoval nasledovne: „až keď slivka dozreje a sama spadne na zem“. Povedané inak, japonská vláda čakala na porážku ZSSR ako to Berlín sľuboval.

 

Na porade vystúpil predseda Tajnej rady (čo bol konzultačný orgán pri cisárovi) Hara Kado a povedal: „Predpokladám, že všetci budete súhlasiť, že vojna medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom je pre Japonsko naozaj historickou šancou. Keďže Sovietsky zväz stimuluje šírenie komunizmu vo svete, budeme nútení skôr či neskôr ho napadnúť. No, keďže ríša sa ešte zaoberá čínskym incidentom, nie sme slobodní pri prijatí rozhodnutia o napadnutí Sovietskeho zväzu, ako by sa nám žiadalo. Napriek tomu si myslím, že musíme napadnúť Sovietsky zväz v príhodnom momente… Želám si, aby sme napadli Sovietsky zväz… Niekto môže povedať, že v súvislosti paktu neutrality Japonska by bolo neetické napadnúť Sovietsky zväz… Ak naň napadneme, nikto to nebude považovať za zradu. Ja netrpezlivo čakám možnosť udrieť na Sovietsky zväz. Prosím armádu a vládu urobiť to čo najskôr. Sovietsky zväz musí byť zničený.“

 

…2. júla 1942 britská vláda na základe memoranda z tohto dňa vyslovila zásadný súhlas s transferom nemeckých minorít zo strednej a východnej Európy?
Prezidenta E. Beneša o tom informoval 7. júla 1942 minister zahraničia A. Eden. Britská vláda potom prezidentovi Benešovi odporučila, aby pri budúcej realizácii nekládol príliš veľký dôraz na kritériá a posudzovanie viny, či neviny jednotlivých Nemcov.

 

Dňa 13. mája 1943 dal súhlas na celkový odsun aj Roosevelt pri Benešovej návšteve v USA. Počas nej Beneš obdržal súhlas aj od sovietskej vlády a to prostredníctvom sovietskeho veľvyslanca v USA Bogomolova.

 

Vysídlenie Nemcov bolo schválené na konferencii v Postupimi, kde boli schválené deportácie Nemcov z Československa, Maďarska a Poľska. Okrem toho boli Nemci odsunutí aj z Holandska (30 000), Francúzska (9300), Talianska (9300), Belgicka (7600) a z Luxemburska (6000).

 

…začiatok Stalingradskej bitky sa odohral 17. 7. 1942?
Išlo o jej prvé obdobie, ktoré trvalo do 18. 11. 1942. Od 19. novembra 1942 sa začína útočná operácia tejto bitky.
V prvej etape – do 11. decembra – boli prelomené nemecké postavenia severozápadne a južne od Stalingradu a hlavné nemecké sily (22 divízií) boli obkľúčené. Dňa 23. novembra sa spojili prvé jednotky v úseku stanice Krivomuzginskaja.

 

Druhá etapa protiútoku sa začala 12. decembra 1942 a trvala do Nového roka 1943. Hlavným cieľom bolo zničiť údernú silu armád maršala Mansteina, ktorá išla na pomoc Paulusovej 6. armáde. Koncom roku červenoarmejci začali útok proti Mansteinovej skupine a porazili ju.

 

Tretia etapa útočnej operácie prebieha v januári až do 2. februára 1943. Winston Churchill stalingradskú bitku charakterizoval nasledovne: „Táto strašná katastrofa Nemcov urobila koniec Hitlerovým pokusom dobyť Rusko silou zbraní a zničiť komunizmus“.

 

…dňa 25. 7. 1939 v protektoráte ČaM vzniká vládne vojsko, ktoré malo do 7000 mužov (12 práporov v troch inšpektorátoch: Praha, Hradec Králové, Brno).
Prívlastok „české“ vládne vojsko bol zakázaný. Celkový počet českých dôstojníkov k 15. 3. 1939 bol 12 454. Armáda bola postupne rozpúšťaná, všetkým vojakom z povolania boli prednostne ponúknuté miesta v štátnej správe. Osobitne voči dôstojníkom Nemci postupovali veľmi opatrne. Tí mohli nosiť uniformy a dokonca aj osobné zbrane. Podľa odslúžených rokov mali nárok i na rentu. Hlavným dôvodom toho bolo, aby sa nezapojili do odboja.

 

Veliacim jazykom vo vládnom vojsku ČaM bola čeština, výzbroj zastaraná (karabíny Mannlicher 95M (pre nedostatok nábojov sa používali vzduchovky). Využitie: hradná stráž (ale len na vnútornej strane, z vonkajšej časti hrad strážili Nemci), strážna služba (trate…), lyžiarsky, člnový alebo cyklistický výcvik. Asistenčné služby: ľadové bariéry, povodne…

 

Z toho vyplývalo, že obranu ČaM zabezpečovala nemecká branná moc. Zaujímavé je, že (český politik, bývalý legionár, vojak z povolania, vojenský teoretik, publicista a minister školstva a ľudovej osvety protektorátnej vlády) Emanuel Moravec presadzoval hajlovanie, no dôstojníci to zamietli pod koberec a nehajlovalo sa.

 

Nemci zakázali uniformy čs. armády, ktoré ich nesmeli ani len pripomínať. Preto mali iný strih, farbu (výložky – syrovo žlté), kokarda na čapici v národných farbách, výšivka – lev a lipové listy, odznak prekrížené meče s pozadím lipových listov…
Aj zmenali v uniforme sa jej vzhľad vyhýbal uniformám nemeckej brannej moci.

 

Výcvik bol len do úrovne čata. Aby však vojaci nestratili aspoň teoretická návyky, učili sa cestou časopisu „Vládne vojsko“ taktiku a stratégiu z dejín. Napoleona…

 

Súčasťou vládneho vojska boli hudobné čaty (kapelník plus 27 hudobníkov) „Háchove melody boys“. Časom išli aj tieto na nervy Nemcom, pretože často vystupovali na verejnosti a hlavne s českými skladbami.
V máji 1944 bola značná časť presunutá do severného Talianska.

 

…dňa 21. júla 1943 ministerstvo vnútra SR veľmi dôrazne zopakovalo predchádzajúcu vyhlášku z roku 1941 O úprave niektorých pomerov Cigánov, kde sa znovu dôrazne prikazovalo odstrániť rómske obydlia od frekventovaných ciest, všemožne zabrániť Rómom, aby sa potulovali, vyhýbali práci a živili nelegálnymi spôsobmi obživy?
Obecné predstavenstvá boli povinné zriaďovať osobitné osady na odľahlých miestach, kde mali byť násilne umiestnení všetci Rómovia, ktorých obydlia sa nachádzali v blízkosti štátnych a obecných ciest. Pozemky, nutné pre zriaďovanie týchto izolovaných osád, si obce mali zabezpečiť vyvlastňovaním, prenájmom alebo vykúpením.

 

Vyhláška podpísaná priamo ministrom vnútra Alexandrom Machom kritizovala, že „cigánske obydlia neboli odstránené od frekventovaných ciest, Cigáni stále kočujú, práci sa vyhýbajú a živia sa krádežou. Preto pánom okresným náčelníkom a prednostom policajných úradov nariaďujem, aby vyššie uvedené opatrenia vykonali a do 15. augusta 1943 hlásili, že sa tak stalo“. Podriadené orgány boli tiež informované, že bude zriadený špeciálny koncentračný tábor pre „Cigánov“, a preto boli tiež okresní náčelníci polície povinní do 31. júla 1943 predložiť zoznamy týchto osôb, ktorých bolo treba v prvom rade z obcí odstrániť a do koncentračných táborov navrhnúť. Mali to byť „kočujúci Cigáni a notorickí páchatelia trestných činov“.

 

…v noci z 25. na 26. júla 1944 bola v priestore Liptovskej Osady pri Ružomberku vysadená prvá partizánska organizátorská skupina, ktorej velil npor. Peter Aleksejevič Veličko?

Skupina mala 11 členov, z toho dvaja boli Slováci. Stala sa základom 1. čs. partizánskej brigády M. R. Štefánika.
V auguste (od 6. 8. 44) bolo na jeho základňu vysadených ďalších 6 organizátorských partizánskych skupín (cca 100 osôb). Išlo o skupiny Kalina, Jegorova, Ušiaka, Bielika…

 

Veličkova skupina vzrástla do 18. augusta na 360 ľudí a do začiatku povstania na takmer 1000 ľudí.
Výcvik partizánskych organizátorských skupín prebiehal v lete 1944 vo Sviatošine a v Obarove pri Rovne.
Od 26. 7. 1944 do konca vojny vysadil Hlavný štáb partizánskeho hnutia v Kyjeve na území Slovenska 53 organizátorských skupín s asi 1200 osobami.
Vladimír Mikunda


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Rusko má nový prieskumný dron Merlin-VR

Rusko, 28.september 2021 (AM) – V Rusku bol vyvinutý nový prieskumný dron Merlin-VR, ktorého vývojárom je Vedecký výskumný ústav moderných telekomunikačných technológií v Smolensku.   Prieskumný UAV Merlin-VR je schopný prieskumu v automatických a poloautomatických režimoch po dobu 10 hodín vo výške až 5 km. Užitočné zaťaženie dronu je 6,5 kg,…

Foto Luhanská republika informovala že ukrajinský ostreľovač zabil obrancu Donbasu

Donbas, 28.september 2021 (AM) – Ukrajina a Luhanská republika informovali o smrti svojich vojakov pri ostreľovaní Donbasu.   Ukrajinské ozbrojené sily naďalej udržiavajú napätie na kontaktnej línii v Donbase. Dnes bolo niekoľko obetí. Zástupcovia Luhanskej ľudovej republiky informovali o ostreľovaní ukrajinskou armádou a smrti príslušníka jej Ľudových milícií. Vojak podľa informácii zástupcov…

Foto Boeing začal práce na vylepšení gondoly konvertoplánu CV-22

Amarillo, Texas (28. september 2021) - Do montážneho strediska spoločnosti Bell v Amarille dorazil 21. septembra prvý konvertoplán CV-22 Osprey amerického letectva, ktorému sa budú upravovať gondoly. Stroj je súčasťou prebiehajúceho spoločného projektu spoločnosti Bell Textron Inc., dcérskej firmy Textron Inc. (NYSE: TXT) a Boeing (NYSE: BA) – „Bell Boeing“.…

Foto Taliban poslal tisíce samovražedných bojovníkov Mansuriho bataliónu do pohraničnej provincie Tadžikistan

Afganistan, 28.september 2021 (AM) – Taliban, ktorý po uchopení moci v Afganistane oznámil vytvorenie islamského emirátu Afganistan, poslal vojakov k provincii Takhar "na odstránenie bezpečnostných hrozieb a pre ďalšie potenciálne hrozby, uviedlo Radio Azattyk. Tadžické úrady sa domnievajú, že táto správa je „trochu prehnaná“, uvádzajú však, že „kontrolujú akcie extrémistických skupín…

Foto Únos alebo vražda Assangea: Plány tajnej vojny CIA proti WikiLeaks

Veľká británia, 27.september 2021 (AM) – CIA údajne plánovala únos Juliana Assangeho a niektorí vyšší úradníci agentúry a Trumpovej administratívy údajne zašli tak ďaleko, že zvažovali aj možnosť, ako zavraždiť zakladateľa WikiLeaks, uviedli Yahoo News v nedeľu.   https://twitter.com/i/status/1427929346262642688   V roku 2017 niekoľko predstaviteľov americkej administratívy a predstaviteľov Ústrednej spravodajskej služby…

Foto Šéf ruskej rozviedky Naryškin vysvetlil údajné akustické útoky na americkú ambasádu na Kube

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin v komentári k informáciám o záhadnom „kubánskom syndróme“ odhalil podrobnosti o niektorých tajných experimentoch USA, ktoré sa uskutočnili v sovietskych časoch. Americkí experti podľa Naryškina skúmali spôsoby, akými elektromagnetické žiarenie ovplyvňuje ľudský mozog, aby sa naučili ovplyvňovať jeho správanie.  …

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovoril o…

Foto Nový samopal KEDR využijú ruské silové zložky pre mestský boj

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Jednotky špeciálnych síl orgánov činných v trestnom konaní čoskoro získajú nový samopal KEDR-PARA. Novinka bola vyvinutá v Zlatouste a už vstupuje do štádia štátnych testov.   Samopal vyvinul z vlastnej iniciatívy strojársky závod Zlatoust, aby nahradil samopal PP-91 Kedr, ktorý je v súčasnosti v užívaní bezpečnostných…

Foto Rusko používa nové exoskelety v Sýrii

Rusko, 30.August 2021 (AM) – Exoskelet, ktoré ruskí vojaci použili v Sýrii, zvyšuje bojový potenciál jednotiek, oznámili zástupcovia korporácie Rostec na fóre Army 2021.   "Okrem zvýšenia možností vojaka sa mnohonásobne zvyšuje bojový potenciál celej jednotky. Svedčia o tom aj skúsenosti z bojového použitia. V Sýrii už pôsobia ženijné jednotky vybavené pasívnymi…

Foto Podľa čoho si vybrať správný kolimátor

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Veľakrát dostávam otázku, aby som poradil aký kolimátor si majú ľudia kúpiť. A každý očakáva, že mu rovno poviem značku a presný model.   Ale ono to nie je také jednoduché .. Napriek tomu sa pokúsim dať zopár odporúčaní, ktorých sa držať a pár mojich osobných…

Video Spoločnosť Taurus predstavuje novú malú kompaktnú pištoľ GX4 v kalibri 9 mm

USA, 16.júl 2021 (AM) – Taurus predstavuje svoju novú, malú kompaktnú pištoľ v kalibri 9 mm Luger s vystuženým polymérovým rámom GX4. GX4 je malá pištoľ spoločnosti Taurus s minimalistickým dizajnom. Napriek svojej veľkosti a hmotnosti ponúka kapacitu 11 nábojov.     Nová samonabíjacia pištoľ Taurus GX4 v kalibri 9 mm bola oficiálne predstavená len nedávno.…

Foto 6.8 Western: nový lovecký kaliber s dlhým dosahom od spoločností Browning a Winchester

USA, 10.júl 2021 (AM) – Náboj 6,8 Western Winchester / Browning bol navrhnutý pre lov na veľké vzdialenosti a športovú streľbu a má viac energie ako veľká väčšina konkurentov rovnakého kalibru.   S rýchlo rastúcim globálnym záujmom o tieto disciplíny na celom svete a s puškami dostupnými na všetkých civilných trhoch a…

Foto Luhanská republika informovala že ukrajinský ostreľovač zabil obrancu Donbasu

Donbas, 28.september 2021 (AM) – Ukrajina a Luhanská republika informovali o smrti svojich vojakov pri ostreľovaní Donbasu.   Ukrajinské ozbrojené sily naďalej udržiavajú napätie na kontaktnej línii v Donbase. Dnes bolo niekoľko obetí. Zástupcovia Luhanskej ľudovej republiky informovali o ostreľovaní ukrajinskou armádou a smrti príslušníka jej Ľudových milícií. Vojak podľa informácii zástupcov…

Foto Taliban poslal tisíce samovražedných bojovníkov Mansuriho bataliónu do pohraničnej provincie Tadžikistan

Afganistan, 28.september 2021 (AM) – Taliban, ktorý po uchopení moci v Afganistane oznámil vytvorenie islamského emirátu Afganistan, poslal vojakov k provincii Takhar "na odstránenie bezpečnostných hrozieb a pre ďalšie potenciálne hrozby, uviedlo Radio Azattyk. Tadžické úrady sa domnievajú, že táto správa je „trochu prehnaná“, uvádzajú však, že „kontrolujú akcie extrémistických skupín…

Foto Únos alebo vražda Assangea: Plány tajnej vojny CIA proti WikiLeaks

Veľká británia, 27.september 2021 (AM) – CIA údajne plánovala únos Juliana Assangeho a niektorí vyšší úradníci agentúry a Trumpovej administratívy údajne zašli tak ďaleko, že zvažovali aj možnosť, ako zavraždiť zakladateľa WikiLeaks, uviedli Yahoo News v nedeľu.   https://twitter.com/i/status/1427929346262642688   V roku 2017 niekoľko predstaviteľov americkej administratívy a predstaviteľov Ústrednej spravodajskej služby…

Foto Šéf ruskej rozviedky Naryškin vysvetlil údajné akustické útoky na americkú ambasádu na Kube

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin v komentári k informáciám o záhadnom „kubánskom syndróme“ odhalil podrobnosti o niektorých tajných experimentoch USA, ktoré sa uskutočnili v sovietskych časoch. Americkí experti podľa Naryškina skúmali spôsoby, akými elektromagnetické žiarenie ovplyvňuje ľudský mozog, aby sa naučili ovplyvňovať jeho správanie.  …

Foto Alijev odtajnil neznáme podrobnosti o Putinovi a Karabachu

Azerbajdžan, 27.september 2021 (AM) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev odtajnil neznáme podrobnosti súvisiace s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a konfliktom v Náhornom Karabachu. Alijev poznamenal, že komunikácia s arménskym vedením prebehla cez Putina: sprostredkoval správy Pašinjanovi. Putin bol o vojne informovaný v deň svojich narodenín.   Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev hovoril…

Foto Ako to je v naozaj s Wagnerovcami? Šéf ruskej diplomacie Lavrov aj premiér Mali vysvetľujú

Mali, 27.september 2021 (AM) – Predseda vlády republiky Mali Shogel Kokalla Maiga reagoval na obvinenia Francúzska, že krajina sa uchýlila k pomoci ruskej armády prostredníctvom agentúry Wagner. Podľa politika si za to môžu sami Francúzi: „Boli sme do určitej miery opustení uprostred letu.“   Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol,…

Foto Nové perspektívy exportu ruských ponoriek. Vytvorenie vojenského bloku AUKUS otvára ďalšie trhy

Austrália, 25.september 2021 (AM) – "Vytvorenie vojenského bloku AUKUS Washingtonom, Londýnom a Canberrou a prenos technológií na výrobu jadrových ponoriek Američanmi do Austrálie sa môže stať precedensom pre ostatné krajiny a signálom pre podobné akcie. Vytvorenie vojenského bloku AUKUS otvára nové perspektívy exportu ruských ponoriek."  Takto argumentuje odborný asistent na Curtinovej univerzite Alexej…

Video Prvá ruská bezpilotná loď bola spustená na vodu v Petrohrade

Rusko, 25.september 2021 (AM) – Prvá ruská bezpilotná loď Pioner-M bola vypustená v Petrohrade. Ceremónia sa konala v lodenici Sredne-Nevsky, informovala tlačová služba Spojenej lodiarskej korporácie (OSK).   https://twitter.com/i/status/1441384880093339651   Pre Sevastopoľskú štátnu univerzitu sa stavia malé výskumné plavidlo katamaranového typu. Jeho telo je vyrobené z kompozitných materiálov. Plánuje sa, že…

Foto V Škótsku budú postavené malé bojové lode pre Ukrajinu

Škótsko, 23.september 2021 (AM) – Ako súčasť dohody o programe vylepšenia ukrajinských námorných spôsobilostí (UNCEP) podpísanej s britskou vládou v októbri 2020 spoločnosť Babcock postaví vo svojom zariadení Rosyth pre Ukrajinu najmenej jeden, pravdepodobne dva rýchle námorné útočné člny (FIAC).   P50-U bude vzhľadom na svoju veľkosť silne vyzbrojená, aby poskytla…

Foto AUKUS – najnovšia vojenská aliancia USA, Veľkej Británie a Austrálie. Francúzsko zúri. EÚ chce svoju armádu

USA, 18.september 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden s austrálskym a britským premiérom Scottom Morrisonom a Borisom Johnsonom oznámili vytvorenie nového trojstranného bezpečnostného partnerstva — AUKUS, uvádza agentúra „Interfax“.   „Partnerstvo Austrálie, Veľkej Británie a USA — AUKUS – znie síce pri všetkých týchto skratkách zvláštne, ale je dobré… Naše…

Foto Ruská špionážna loď znepokojuje Britov pri pobreží Írska

Írsko, 15.september 2021 (AM) – Britániu znepokojuje výskyt ruského oceánografického výskumného plavidla Jantar pri pobreží ostrova, ktoré na Západe nazývajú „lovcom podvodnej komunikácie“. Píše o tom vydanie britského denníka obrany.     Britský spravodajský expert H.I.Sutton upozornil na vzhľad Jantarú pri írskom pobreží. Podľa jeho názoru ruská loď dokáže presne to,…

Foto Rusi testujú ponorku bez posádky. Čo má spoločné s “torpédom apokalypsy”?

Rusko, 13.september 2021 (AM, Sputnik) – Do tejto "hudobnej" ponorky by sa ťažko vošiel niekto z Beatles, pretože dáva prednosť práci bez posádky. Ale v budúcnosti bude fungovať v spojení s najničivejším ruským ponorkovým systémom.   Ruské ministerstvo obrany začína na Ďalekom východe skúšky ponorky Klavesin-2R-PM bez posádky. Plánuje sa testovanie…

Foto Poľsko umiestni na hranici s Bieloruskom 250 amerických tankov Abrams

Poľsko, 24.september 2021 (AM) – Poľsko rozmiestni na hranici s Bieloruskom 250 amerických tankov Abrams. Úrady plánujú nákup vojenského vybavenia v USA, uviedol minister obrany Mariusz Blaszczak vo vysielaní poľského rozhlasu. „Dvesto päťdesiat najmodernejších tankov, ktoré budú nasadené na východe našej krajiny,“ povedal.   Nové bojové vozidlá budú stačiť na vybavenie…

Foto Náklady na údržbu presiahnu kúpnu cenu: V Česku kritizujú akvizíciu izraelských systémov protivzdušnej obrany SPYDER

Česko, 21. septembra 2021 (AM) – V Českej republike sa minulý víkend zdvihla vlna kritiky po oznámení podmienok nákupu izraelského protilietadlového raketového systému SPYDER. Prevádzkové náklady boli napriek predpokladanej relatívne krátkej životnosti výrazne vyššie ako obstarávacia cena systému.   Ako informoval tamojší parlament, kľúčové podmienky nadchádzajúcej dohody už boli dohodnuté. SPYDER sa…

Foto Saudská Arábia sa začína obzerať po ruských protilietadlových systémoch

Saudská Arábia, 20.september 2021 (AM) – Spojené štáty stiahli svoje protilietadlové systémy THAAD a Patriot zo Saudskej Arábie, ale „sväté miesto nie je nikdy prázdne“, píšu britské noviny Al Arab.   Spojené štáty sa rozhodli stiahnuť svoje protiletecké systémy z územia Saudskej Arábie s vysvetlením, že ich počet je obmedzený a sú…

Video Srbsko pripravuje nový obrnený transportér Lazanski. Pomenovaný po veľvyslancovi v Rusku

Srbsko, 20.september 2021 (AM) – Obrnený transportér Lazanski bude vyrábať srbská štátna obranná spoločnosť Yugoimport SDPR. Bude vyprojektovaný na základe najnovšieho srbského kolesového obrneného transportéra Lazar 3, jeho modifikácia bude vybavená kanónom pre delostrelecký granát kalibru 30x173 mm.   https://www.mod.gov.rs/multimedia/videogalerija/video_mp4/2019_07_25_izjava_major_aleksandar_grujic_1564059489.mp4   "Okrem dobrej palebnej podpory bude stroj chrániť posádku pred muníciou…

Foto Česko: Od Francúzska dostaneme kanóny za miliardy. Bez munície? Delá si čiastočne aj sami vyrobíme …

Česko, 17.september 2021 (AM, Sputnik) – Česká republika má značný schodok štátneho rozpočtu. Napriek tomu kúpi francúzske kanóny, trochu sa nerozmyslelo, kto dodá muníciu. Nie sú cudzie húfnice polenom našim zbrojným možnostiam, ak prihliadneme k sláve českých zbrojoviek? Budú nám tieto zbrane vôbec niečo platné v ére terorizmu? Predraží sa to? Ďalej…

Foto Rheinmetall predstavili vôbec prvý obrnený Boxer s mínometným modulom

Nemecko, 17.september 2021 (AM) – Na veľtrhu DSEI predstavil nemecký technologický koncern Rheinmetall so spoločným podnikom Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) demonštrátor Boxer s 81 mm mínometom. Cieľom je predviesť širšie schopnosti a možnosti rozšírenia obrnených vozidiel Boxer 8x8.     Na novom module pracoval tím skúsených inžinierov a špecialistov vo výrobnom závode spoločnosti…

Foto Rusko má nový prieskumný dron Merlin-VR

Rusko, 28.september 2021 (AM) – V Rusku bol vyvinutý nový prieskumný dron Merlin-VR, ktorého vývojárom je Vedecký výskumný ústav moderných telekomunikačných technológií v Smolensku.   Prieskumný UAV Merlin-VR je schopný prieskumu v automatických a poloautomatických režimoch po dobu 10 hodín vo výške až 5 km. Užitočné zaťaženie dronu je 6,5 kg,…

Foto Boeing začal práce na vylepšení gondoly konvertoplánu CV-22

Amarillo, Texas (28. september 2021) - Do montážneho strediska spoločnosti Bell v Amarille dorazil 21. septembra prvý konvertoplán CV-22 Osprey amerického letectva, ktorému sa budú upravovať gondoly. Stroj je súčasťou prebiehajúceho spoločného projektu spoločnosti Bell Textron Inc., dcérskej firmy Textron Inc. (NYSE: TXT) a Boeing (NYSE: BA) – „Bell Boeing“.…

Foto Model 437 – bezpilotné stíhacie lietadlo od spoločnosti Northrop Grumman

USA, 26. septembra 2021 (AM) – Pre potreby amerického vojenského letectva (USAF) bol vyvinutý ďalší model navádzaného bezpilotného lietadla, tzv. „verná dvojička“ či „verný navádzaný“ (angl. loyal wingman). Napriek tomu, že boli zverejnené správy o tom, že spoločnosť vypadla z výberového konania, 10. septembra Northrop Grumman zverejnil prostredníctvom svojej tlačovej…

Foto Ako na začiatku vojny Sovieti 9-krát bombardovali Berlín?

Rusko, 21.september 2021 (AM) – Viete, že mesiac po nemeckom útoku proti ZSSR uskutočnilo 195 lietadiel Luftwaffe v noci z 21. na 22. 7. 1941 prvý masový nálet na Moskvu?   Sovietska PVO ho však úspešne odrazila a tak Nemci vážne poškodenia Moskve nespôsobili. Podpísalo sa pod to aj cvičenie moskovskej PVO, ktoré…

Foto V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), bitevné lietadlá Douglas A-4B,C Fightinghawk a taktiež vojenské transportné lietadlá C-130 Hercules.   V…

Foto Stíhačky v ohrození. Po rokoch Izrael prestáva bombardovať Sýriu

Izrael, 19.september 2021 (AM) – Benjamin Netanjahu, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu vlády 12 rokov (od roku 2009), prestal byť pri moci. A keďže sa moc zmenila, dohoda medzi Ruskom a Netanjahuom, podľa ktorej Moskva ignorovala útoky Izraela na proiránske sily v Sýrii, už neexistuje. Rusko je unavené mlčky sledovať drzé…

Foto Prečo Rusi odtajňujú dokumenty o konaní japonských militaristov pred i počas 2. sv. vojny?

Rusko, 25. septembra 2021 (AM) – Predseda vedeckej rady Ruskej vojensko-historickej spoločnosti, jeden z popredných japonológov Ruska Anatolij Arkadievič Koškin, tvrdí, že odtajnenie týchto dokumentov preukáže pokrytectvo súčasných japonských radikálov, požadujúcich od Ruska vrátenie Kurilských ostrovov.   Podľa Koškina Japonsko si pripravovalo predmostie na vojnu so ZSSR už v roku 1931, keď jeho ozbrojené…

Foto Prečo nebola za Krym preliata ukrajinská krv?

Rusko, 24.september 2021 (AM) – Pretože Krym nikdy, naozaj nikdy, nepatril Ukrajine!!! De iure nikdy nepatril a nemohol patriť ani Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike (USSR) a teda ani súčasnej samostatnej republike Ukrajina.   Opäť prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Lebo pri „odovzdaní“ Krymu Chruščovom bol porušený (alebo nedodržaný) zákon Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky…

Foto Ako na začiatku vojny Sovieti 9-krát bombardovali Berlín?

Rusko, 21.september 2021 (AM) – Viete, že mesiac po nemeckom útoku proti ZSSR uskutočnilo 195 lietadiel Luftwaffe v noci z 21. na 22. 7. 1941 prvý masový nálet na Moskvu?   Sovietska PVO ho však úspešne odrazila a tak Nemci vážne poškodenia Moskve nespôsobili. Podpísalo sa pod to aj cvičenie moskovskej PVO, ktoré…

Foto Putin nariadil vyplatiť obrancom Leningradu 50 tisíc rubľov

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o paušálnej odmene 50 000 rubľov Rusom, ktorým bola udelená medaila „Za obranu Leningradu“ alebo odznak „Obyvateľ obkľúčeného Leningradu“. Dokument bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.   Prijmú ich občania Ruskej federácie žijúci v Rusku, ako aj v Lotyšsku, Litve, Estónsku…

Foto Anglosas (?) v boji o chlieb (či zisk) nepozná brata?

Slovensko, 18. septembra 2021 (AM) – Presne to sa nám odhalilo na prípade zrušených spoločných osláv 240. výročia francúzskej podpory mladých USA v námornej Bitke pri Chesapeakskom zálive, ktorá bola vybojovaná 5. 9. 1781 (poznáme ju aj ako Battle of Virginia Capes, či Battle of the Capes).   Oslavy, ktoré sa…

Foto Objektívne o 17. septembri 1939

Poľsko, 18.september 2021 (AM) – Červená armáda prekročila 17. septembra 1939 východnú hranicu vtedajšieho Poľska a oslobodila takmer rovnaké územia bývalého cárskeho Ruska, ktoré Sovietskemu zväzu odobral okrem iných aj poľský revolucionár a zakladateľ poľskej armády Józef Pilsudski.   Práve tento krok dáva súčasnej Varšave možnosť porovnávať Stalina s Hitlerom a ZSSR s nacistickým Nemeckom.…

Foto Politológ Wasserman o Sputniku: Je Slovensko pripravené na umieranie?

Rusko, 1. september 2021 (AM) – Slovensko ruskú vakcínu odmietlo. Týmto gestom predstavitelia krajiny ukázali svoj cynický postoj k vlastnému ľudu ako k spotrebnému materiálu, hovorí Anatolij Wasserman: Vymenili životy tisícov ľudí za členstvo v EÚ.   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oficiálne oznámilo odmietnutie použitia ruskej vakcíny Sputnik V na hromadné…

Foto Francúzsko: Niekoľko nemocníc oznamuje neobmedzený štrajk kvôli nútenému očkovaniu zdravotníkov

Francúzsko, 6.August 2021 (AM) – Niekoľko nemocničných odborových zväzov vyzvalo na časovo neobmedzený štrajk na protest proti povinnosti zdravotníckych pracovníkov dať sa od 15. septembra zaočkovať. Sociálna únia SUD Santé vo svojej výzve tiež vyzvala na zrušenie patentov.   Od toho dátumu (15 septembra) bude možné pozastaviť pracovné zmluvy a dokonca…

Video VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu – relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu Vyšetrovanie koronavírusu:   https://www.y-comm.fr/8_vid/KK7JAwaEJE/JOVANOVIC_LE_DEFI_DE_LA_VERITE.mp4 Adam Riečanský

Foto Americké kybernetické útoky? Webové stránky Kremľa a orgánov činných v trestnom konaní sa prestali otvárať

Rusko, 11.marec 2021 (AM) – V stredu popoludní sa prestali otvárať webové stránky Kremľa , ruskej vlády, Roskomnadzoru , Vyšetrovacieho výboru , Štátnej dumy a mnohých ďalších ruských orgánov. Informovali o tom používatelia internetu z Ruska aj zo zahraničia.   Používatelia Downdetectoru, ktorí sleduje pokles webov, hlásia poruchy jedného z najväčších ruských…

Foto Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným analytikom Jánom Schneiderom, ktorý problematiku posudzuje z rôznych hľadísk, vrátane historického kontextu.   Termín hybridná…

Foto Poslanec Blaha: Na Slovensku je pravidlom, že záchrana prichádza z Ruska

Slovensko, 4.marec 2021 (AM, Sputnik) - Dodanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko vidí poslanec SMER-SD Ľuboš Blaha ako svedectvo spoľahlivosti doterajšej spolupráce oboch štátov. V komentári pre Sputnik uviedol historické paralely. Aj keď o vakcinácii si myslí svoje, úplne podporuje možnosť slovenských občanov vybrať si z niekoľkých dostupných vakcín.   Podľa písomného komentára…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…