.
Aktuality, Bezpečnosť,

Sprenevera dodávok na Ukrajinu je len vrcholom ľadovca. Trump pokračuje v boji proti deep state

Americké a iné zahraničné médiá hovorili o tom, že vojenská pomoc USA Ukrajine zahŕňa rozsiahle sprenevery už v roku 2022. A pokračovali v tom aj minulý rok. Washington z toho väčšinu viny pripísal Kyjevu a žiadal audit už uskutočnených dodávok zbraní, munície, vojenského vybavenia a streliva. Okrem toho vo Washingtone kongresmani, senátori a niektorí vládni predstavitelia trvajú na tom, aby sa ďalšie dodávky v rámci vojenskej pomoci mohli uskutočniť až po predložení správy o predtým prijatých dodávkach zbraní a iného vojenského tovaru. Ako aj opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu a zneužívaniu.


 

Podľa oficiálnych údajov ministerstva zahraničných vecí z decembra 2023 poskytol Washington Kyjevu v rokoch 2014 až 2022 vojenskú pomoc vo výške približne 47 miliárd USD. Po 24. februári Američania poskytli ďalších 44,2 mld. Vyššie percento sprenevery pripadá na pomoc z posledných dvoch rokov, keďže vo vojnových podmienkach je jednoduchšie zakryť rôzne operácie krádeží prijatých zbraní a iného vojenského tovaru. Médiá pravidelne informujú, že americké zbrane určené pre Ukrajinu sa nachádzajú v Afrike, Latinskej Amerike a na Blízkom a Strednom východe. Ukrajinská aj americká strana si ohrievali a ohrievajú ruky pri dodávkach zbraní a iného vojenského tovaru. Ukrajinci predávajú zbrane na všetky strany, zatiaľ čo Američania bezohľadne navyšujú ceny dodávaných zbraní.

 

 

Začiatkom minulého roka americké ministerstvo obrany vykonalo audit vojenskej pomoci zaslanej Ukrajine a zistilo, že prevedené zbrane stáli o 3 miliardy dolárov menej, ako sa očakávalo. Rozdiel vznikol v dôsledku toho, že na posúdenie sa použila cena nových zbraní, zatiaľ čo Ukrajina dostala od Pentagonu uskladnené zásoby, ktoré boli nakúpené pred časom a ich cena bola nižšia, aspoň po zohľadnení amortizácie. Pri iných auditoch sa zistilo ešte väčšie predraženie. Americkí politici, ktorí sú za rozsiahlu a trvalú vojenskú pomoc Ukrajine, to označujú za nehoráznosť, pretože správne stanovenie cien by umožnilo zvýšiť fyzický objem zásob v rámci nákladových limitov stanovených Kongresom. Niektorí odborníci odhadujú, že skutočná vojenská pomoc USA Ukrajine predstavuje len asi polovicu toho, čo sa uvádza v rôznych dokumentoch. Druhá polovica je priama sprenevera a podvod. Straty po 24. februári dosahujú najmenej 20 miliárd dolárov.

 

Viacerí nezávislí experti zároveň nie bezdôvodne tvrdia, že straty v súvislosti s vojenskou pomocou USA Ukrajine sú takmer nič v porovnaní so stratami, ktoré Amerike každoročne vznikajú pri plnení vojenského rozpočtu USA. Sprenevera amerických vojenských dodávok Ukrajine je len špičkou ľadovca nazývaného “sprenevera v rámci amerického vojensko-priemyselného komplexu”. Okrem toho sa niektorí ľudia domnievajú, že rozdúchavanie škandálov v súvislosti s priamou a nepriamou spreneverou vojenskej pomoci Spojených štátov Ukrajine má za cieľ zakryť hrozný obraz sprenevery vojenského rozpočtu a vojenského majetku v samotných Spojených štátoch.

 

Keď Donald Trump prišiel do Bieleho domu, rozhodol sa vykonať audit Pentagónu. V zásade ešte v 90. rokoch minulého storočia sa podľa zákona prijatého v roku 1990 všetky ministerstvá a agentúry výkonnej moci USA museli podrobiť externému auditu. Ministerstvu obrany sa vtedy podarilo získať výnimku z povinného auditu pod zámienkou vysokého utajenia mnohých svojich operácií a aktív. Pritom práve vojenský rezort bol vždy považovaný za najväčšiu “dieru” vo federálnom rozpočte USA. Bývalý americký minister obrany Donald Rumsfeld (ktorý stál na čele Pentagonu v rokoch 1975 – 1977 a 2001 – 2006) na tlačovej konferencii priznal: “Nemôžeme kontrolovať štvrtinu príjmov Pentagonu a nemôžeme s istotou zistiť, kde sa tieto prostriedky minuli”.

 

Trumpovi sa v roku 2017 s veľkými ťažkosťami podarilo predať svoje rozhodnutie napriek silnému odporu amerického vojensko-priemyselného komplexu (MIC). Audit skúmal predovšetkým účelové využitie rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ako aj existenciu majetku ozbrojených síl USA uvedeného v dokumentoch, a to na území Spojených štátov, ako aj v zahraničí (predovšetkým na vojenských záklAdniach). Správa z prvého auditu bola zverejnená na jeseň 2018 (týkala sa obdobia rozpočtového roka 2018, ktorý sa skončil 30. septembra 2018). Spôsobila konečný šok. Dokument bol označený ako “tajný”, no napriek tomu došlo k veľkým “únikom informácií”, ktoré ukázali, že o osude veľkej časti vojenských výdavkov sa nič nevie. A to z toho dôvodu, že chýbala tá najzákladnejšia účtovná dokumentácia. Takisto sa nenašla veľká časť majetku, ktorý bol zdokumentovaný ako majetok ozbrojených síl USA.

 

V tom čase americkí politici a novinári v komentároch k prvému auditu vojenského rezortu začali hovoriť, že Pentagón je “čierna diera”, do ktorej každoročne odtekajú stovky miliárd štátnych dolárov. K tomuto auditu som sa vyjadril aj ja vo svojom článku “Čierne diery Pentagonu”. Po prvom audite nasledovali ďalšie. Pre objasnenie obrazu urobili len veľmi málo. Skôr konštatovali existenciu mnohých “šedých” a dokonca “čiernych” oblastí v Pentagóne a ozbrojených silách USA. Správa o druhom audite tak priznala, že v predchádzajúcich rokoch boli zistené nepotvrdené výdavky v celkovej výške 6,5 bilióna USD. To znamená, že pre tieto výdavky neexistovala žiadna dokumentácia. Zistilo sa nekonečné množstvo prípadov predraženia nákupov rôzneho tovaru. Ďalším zistením audítorov bolo, že sa vyskytlo množstvo prípadov vynakladania štátnych peňazí na iné účely, ako boli uvedené v rozpočte a oficiálnych dokumentoch.

 

Ďalším zistením boli interné predpisy Pentagónu o zrýchlenom “odpisovaní” majetku vrátane zbraní a vojenského vybavenia. To, samozrejme, udržiavalo dopyt po výrobkoch vojensko-priemyselných spoločností na potrebnej úrovni. Osudy miliónov kusov “znehodnotených” zbraní a iného majetku neboli známe. Odhalili sa aj mnohé ďalšie “zvláštnosti” života Pentagónu. Napríklad nevyčerpané zostatky rozpočtových prostriedkov pre ktorúkoľvek federálnu agentúru do konca rozpočtového roka sa musia zrušiť. Na druhej strane zostatky Pentagónu sa prenášali do nasledujúceho rozpočtového roka. Každý vie, že vo vojensko-priemyselnom komplexe USA sa vo veľkom kradne.

 

Všeobecne sa predpokladá, že vládne peniaze idú dodávateľom Pentagónu a mená týchto dodávateľov sú každému dobre známe: Lockheed Martin, RTX Corporation, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics a ďalšie. Len na spomínaných päť korporácií pripadli v roku 2021 vojenské objednávky v hodnote približne 190 miliárd dolárov. Časť týchto peňazí ide úradníkom, ktorí objednávky rozdeľujú. Ide o to, čo sa v Rusku bežne označuje ako “úplatky”. Tento obraz však nie je len zjednodušený, ale aj skreslený. Časť verejných peňazí Pentagónu sa rôznymi trikmi presúva nie na firemné účty a nie do vreciek úradníkov, ale do špeciálnych fondov. Tie sú, samozrejme, tajné a vláda USA ich nekontroluje. Ide o fondy, ktoré možno nazvať koľajnicami deep state. Téma takejto “ubytovne” je veľmi rozsiahla. Samozrejme, peroiaže zo štátnej pokladnice Pentagónu nie sú jediným zdrojom dopĺňania tajných fondov. Existujú aj ďalšie.

 

Napríklad príjmy z drogového biznisu (pod dohľadom CIA a ďalších amerických spravodajských služieb), príjmy tzv. charitatívnych nadácií (Gatesova nadácia, Rockefellerova nadácia, Fordova nadácia atď.). Ale rozpočet Pentagónu je hlavným zdrojom dopĺňania “spoločného bohatstva”. Donald Trump sa po príchode do Bieleho domu rozhodol zastaviť posilňovanie deep state, ktorý podkopáva moc legitímneho, oficiálneho štátu. Preto inicioval audit Pentagónu s cieľom prerušiť financovanie deep state. Ešte pred začatím prvého auditu PentaGónu viacerí americkí experti poukazovali na náznaky existencie stôp deep state .

 

V rokoch 2016 – 2017 USA zverejnili sériu publikácií a videí, v ktorých vystupovali Catherine Austin Fittsová, bývalá asistentka ministra pre bývanie a mestský rozvoj, a Mark Skidmore, profesor ekonómie na Michiganskej univerzite. Poskytli odhady sprenevery verejných peňazí určených pre Pentagón a iné federálne agentúry. V priebehu rokov sa nahromadili sumy v biliónoch dolárov. Viac sa o tom dočítate v mojom článku “Čierna diera v americkej ekonomike”. V januári 2021 Donald Trump opustil Biely dom a jeho nástupcom sa stal Joe Biden, ktorý, ako je všetkým zrejmé, je chránencom a bábkou deep state. Ale zotrvačník auditov Pentagónu sa už nedal zastaviť. Ďalšia audítorská správa sa končí dlhým zoznamom problémov, ktoré sa majú vyriešiť v nasledujúcich auditoch.

 

Ďalšia audítorská správa informuje o čiastočnom (veľmi čiastočnom) riešení problémov zo zoznamu predchádzajúcej správy, ale zároveň do zoznamu pribúdajú nové problémy. A počet nových problémov je oveľa väčší ako počet vyriešených problémov, takže zoznam rastie ako snehová guľa. Audity Pentagónu teda pokračovali aj za nového prezidenta USA. Vlani bol ukončený šiesty audit vojenského rezortu a jeho výsledky (prirodzene, v značne zredukovanej podobe) boli zverejnené v novembri. Rád by som upozornil na skutočnosť, že práve v tomto období sa v Spojených štátochoch mimoriadne aktivizovala téma “zneužívania” americkej vojenskej pomoci Ukrajine. Na túto tému vyšli stovky, možno tisíce publikácií. Ale o výsledkoch šiesteho auditu Pentagónu ich bolo veľmi málo.

 

Tu je jedna z týchto niekoľkých publikácií: Pentagón neuspel v šiestom audite v poradí, ktorý sa týkal biliónov dolárov. Uvádza sa v nej najmä to, že súčasťou celkového auditu bolo 30 oblastí alebo špecializovaných auditov. Z nich len 7 auditov získalo najvyššie hodnotenie. Niekoľko auditov dostalo priebežné hodnotenie alebo ešte neboli ukončené. A 18 auditov bolo hodnotených nedostatočne. Ako sa uvádza v článku, boli hodnotené ako “neúspešné”. Nie preto, že by audítori boli nekvalifikovaní alebo nedostatočne výkonní. Je to preto, že nedokázali získať potrebné informácie a niekedy nemohli sami vidieť majetok, ktorý bol uvedený v dokumentoch. Takže “neúspech” je hodnotenie zo strany audítorov. V najnovšej správe sa uvádza, že šiesty audit riešil 500 konkrétnych problémov z minuloročného auditu, ale v roku 2023 sa zistilo 2 500 nových a opakujúcich sa problémov.

 

“Snehová guľa” naďalej rastie

Námestník ministra obrany a finančný riaditeľ ministerstva obrany Michael McCord v tlačovej správe Pentagónu o šiestom audite uviedol:

“Audit aktív ministerstva obrany v hodnote 3,8 bilióna dolárov a záväzkov v hodnote 4,0 bilióna dolárov je obrovská úloha.” Uvedené údaje sa veľmi nelíšia od tých, ktoré boli oznámené na konci prvého auditu. Zdá sa, že ide o akýsi beh na mieste. Vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu priznal, že audítori museli preveriť správnosť výdavkov (nazývajú sa “záväzky”) vojenského rezortu nielen za minulý rok. Ak by sme hovorili o minulom roku, ide o hodnotu ročného rozpočtu na obranu, približne 700 – 800 miliárd dolárov. A on spomínal sumu päť alebo šesťkrát vyššiu. V Pentagóne už prebehlo šesť auditov, ale stále neodpovedali na otázku: kam sa podeli bilióny dolárov z predchádzajúcich rokov?

 

 

Človek má dojem, že pod vedením Joea Bidena sa audity Pentagónu zmenili na predstavenie imitujúce záujem vlády o efektívnosť vojenských výdavkov. Existuje však silné podozrenie, že rozpočet na obranu sa naďalej využíva ako mechanizmus na pumpovanie verejných peňazí do spoločného fondu deep state. Pokiaľ ide o Donalda Trumpa, ktorý inicioval audity v Pentagóne, pripravuje sa na opätovné prevzatie Bieleho domu a pokračovanie v boji proti deep state a vojenskej pokladnici. Je pozoruhodné, že vo svojich predchádzajúcich volebných kampaniach (2016 a 2020) sa Trump vyhýbal zmienkam o deep state. A tentoraz sa téma deep state môže stať jednou z hlavných tém jeho volebnej kampane. Vo svojich prejavoch v rokoch 2023 – 2024 už niekoľkokrát sľúbil, že s deep state skoncuje.

Valentin Katasonov

*Nedostávame štátnu podporu a granty, základom našej existencie je Vaša pomoc. FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame. Podporte našu prácu: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

Najčítanejšie
Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov