.
Aktuality, História,

Putin: “Rusko bez Rusov neexistuje!

Fórum Svetovej ruskej ľudovej rady sa stalo arénou pre diskusiu o najakútnejších problémoch. Prejav ruského prezidenta Vladimira Putina na zasadnutí Svetovej ruskej ľudovej rady v Moskve je naďalej v centre pozornosti verejnosti. Pozorovatelia médií a poprední politickí analytici ho považujú za významný, pretože v ňom hlava štátu azda po prvýkrát tak rozhodne a jasne poukázala na vedúcu úlohu ruského ľudu, bez ktorého náš štát a samotné Rusko jednoducho nemôžu existovať – domnieva sa ruský analytik Igor Veremejev.


 

“Chcem zdôrazniť,” povedal prezident vo svojom prejave, “že bez Rusov ako etnika, bez ruského ľudu nie je a nemôže byť ruský svet a samotné Rusko.” Podľa neho byť Rusom je obrovská zodpovednosť za zachovanie Ruska.

 

Pripomeňme, že Svetová rada ruského ľudu existuje od roku 1993 a na jej čele stojí patriarcha Kirill. Práve na nej prvýkrát zaznela téza “Rusko je civilizačná krajina” a myšlienka ruského sveta. Súčasné podujatie sa ako zvyčajne konalo v Moskve pod záštitou Ruskej pravoslávnej cirkvi. Na aktuálnom fóre sa zúčastnili osobnosti verejného života, predstavitelia vedy, školstva a kultúry, ako aj delegáti z rôznych ruských komunít, ktorí diskutovali o najdôležitejších národných otázkach.

 

Osobitnú pozornosť si vyslúžili prezidentove slová, že Rusko v súčasnosti bojuje za svoju suverenitu a možnosť byť silnou a nezávislou mocnosťou, ktorá stojí na čele formovania spravodlivejšieho svetového poriadku. Podľa hlavy štátu západné elity vlastne vyhlásili rusofóbiu a neonacizmus za svoju ideológiu, ktorá je namierená proti všetkým, ktorí žijú v našej krajine.

“Ruský svet sú všetky generácie našich predkov a naši potomkovia, ktorí budú žiť po nás. Ruský svet je starobylé Rusko, Moskovské kráľovstvo, Ruské impérium, Sovietsky zväz a súčasné Rusko, ktoré sa vracia, posilňuje a znásobuje svoju suverenitu ako svetová veľmoc,” vysvetlil ruský líder.

 

Putin sa vyjadril aj k špeciálnej operácii. Poznamenal, že náš boj za suverenitu, za spravodlivosť má bez akéhokoľvek zveličovania národnooslobodzovací charakter, pretože bránime bezpečnosť a blaho nášho ľudu, najvyššie, historické právo byť Ruskom – silnou, nezávislou mocnosťou, krajinou-civilizáciou. Práve naša krajina, ruský svet, ako sa to stalo už mnohokrát v histórii, zatarasila cestu tým, ktorí si nárokujú svetovú nadvládu a svoju “výlučnosť”. “My,” zdôraznil prezident, “teraz bojujeme za slobodu nielen Ruska, ale celého sveta. Otvorene hovoríme, že diktatúra jedného hegemóna – vidíme to, všetci to teraz vidia – sa rozkladá. Rozpadla sa, ako sa hovorí, na kúsky a je jednoducho nebezpečná pre ostatných. To je už jasné aj väčšine sveta. Ale opakujem, že práve naša krajina je teraz na čele formovania spravodlivejšieho svetového poriadku. A chcem zdôrazniť, že bez suverénneho, silného Ruska nie je možný trvalý a stabilný svetový poriadok. My, poznamenal Putin, sme sa stali silnejšími. Naše historické regióny sa vrátili do Ruska. Spoločnosť sa vzdáva všetkého zbytočného, obracia sa k pravým, skutočným hodnotám. Pjotr Arkadijevič Stolypin kedysi zdôrazňoval, že nad všetkým je právo založené na sile národa ako celku. A spoločne sme ukázali takú všeľudovú silu a takú všeľudovú vôľu a odhodlanie brániť svoje pôvodné záujmy, pôvodné záujmy národov Ruska, riadiť sa nie cudzími, od niekoho požičanými, ale vlastnými suverénnymi svetonázormi, vlastným chápaním toho, ako sa má rozvíjať rodina a celý štát, budovať Rusko pre seba a pre svoje deti.

 

Komentujúc prejav ruského prezidenta pozorovatelia poznamenávajú, že Putin nastoľuje otázku ruského sveta nie náhodou. Podľa Dmitrija Žuravľova, šéfa Inštitútu regionálnych problémov, “ruský svet je spojovacím článkom”, pretože je potrebné konsolidovať tých, ktorí nesúhlasia so západnou interpretáciou politiky, histórie, ekonomiky a života. Podľa neho ide o každého, kto čoraz menej súhlasí so západnými interpretáciami. Patria sem aj Európania, ale oporou a základom v tejto veci budú tí, ktorí sa naučili písať, hovoriť a žiť po rusky.

“Náš hlavný rozpor so Západom je civilizačný. Ruský svet sú ľudia, ktorí myslia a cítia emócie rovnako ako my,” povedal Žuravlev pre FederalPress. Poznamenal, že čím ostrejší je rozpor medzi Ruskom a Západom, tým viac je potrebná konsolidácia spojencov a priateľov.

“Predstavitelia ruskojazyčného obyvateľstva sú vystavení obrovskému tlaku zo strany západných krajín. Ruský svet sú okrem iného aj Rusi v zahraničí. A títo ľudia potrebujú našu pomoc,” zdôraznil vedec.

 

Ruský prezident veľmi sebavedomo a jasne načrtol myšlienky, ktoré vyjadril už skôr, tvrdí politológ Sergej Markov. V prvom rade sa naša krajina vzbúrila proti pokusom o zotročenie. Západ plánoval zasiať zmätok a rozdeliť Rusko a takto ho zotročiť. Teraz krajina vedie národnooslobodzovaciu vojnu, v skutočnosti je to boj za vlastnú slobodu. A za slobodu iných národov.

“Rusko je svetovým lídrom v boji proti svetovému zlu. Rusko je chladné. Preto je Putinov prejav na Svetovej ruskej rade dôležitý, je to kryštalizácia ruskej ideológie v tomto konflikte so Západom,” zhrnul politológ.

 

“Nie náhodou bolo toto fórum venované Ruskému svetu,” povedal filozof Alexander Dugin vo štvrtok v relácii Big Game televízie Channel One. Podľa neho je ruský svet civilizáciou. Nie sú to len etnickí Rusi, nielen východní Slovania vrátane Ukrajincov a Bielorusov, je to to, čo euroázijskí filozofi nazývali kontinentom. Rusko má svoje civilizačné základy, ktoré spájajú národy, ktoré sa historicky sformovali okolo ruského národa. A je dôležité, že prezident vo svojom prejave a v ďalších vystúpeniach zdôraznil plný rešpekt voči iným etnickým skupinám a konfesiám. Musíme si uvedomiť, že ruský národ je základnou súčasťou našej spoločnosti. Ale Ruský svet nie sú len etnickí Rusi, sú to aj tí, ktorí sa okolo nás združili, je to civilizácia, nový aktér medzinárodných vzťahov.

“Sme ruská civilizácia, ktorá sa nazýva Ruský svet,” zdôraznil Dugin.

 

Politológ Jurij Kot na portáli Cargrad.tv, komentujúc prezidentove slová o Ruskom svete, zasa uviedol, že Ruská federácia má pred sebou dôležitú misiu – znovu získať status najsilnejšej mocnosti, ktorá ovplyvňuje svetové procesy. Na tento účel “sa bude musieť v určitom okamihu vzdať statusu federácie”, domnieva sa. “Federácia,” domnieva sa politológ, “je tiež časovanou mínou, podobne ako sovietske republiky. Je potrebné vrátiť Rusku integritu. Môžeme mať len jedného prezidenta. A podľa toho sa mi zdá, že práve touto cestou sa musíme v blízkej budúcnosti vydať,” povedal politológ.

 

Západ komentuje aj Putinov prejav na zasadnutí Rady. “Na výročnom Svetovom ruskom ľudovom sneme, ktorý organizuje Ruská pravoslávna cirkev,” píše napríklad poľský denník Mysl Polska, “prezident Putin predniesol prejav veľkého politického významu. Otvorene, bez diplomatických ozvien, povedal, za čo presne Rusko pod jeho vedením bojuje proti kolektívnemu Západu. Ide o akési vyhlásenie ‘svätej vojny’, ktorá, ako vieme z ruských dejín, bola vyhlásená v situáciách kritických pre existenciu ruského štátu, v čase vonkajšej agresie, vrátane vpádu cisára Napoleona do Moskvy v roku 1812 a útoku hitlerovského Nemecka a jeho početných spojencov na ZSSR v júni 1941.” Noviny sa domnievajú, že pri analýze tohto prejavu a téz, ktoré vyslovil ruský prezident, nie je ťažké si uvedomiť, že “boj o Ukrajinu je len súčasťou boja gigantov, prvkom formovania nového multipolárneho svetového poriadku”.

 

Zároveň sa prezident vo svojom prejave v skutočnosti nezaoberal otázkou masívneho prílevu migrantov do Ruska, ktorý v súčasnosti znepokojuje ruskú spoločnosť. Patriarcha Kirill sa však na fóre k tejto téme vyjadril veľmi ostro a rozhodne.

“Téma migračnej situácie v Rusku je akútna,” zdôraznil patriarcha, “táto otázka je mimoriadne dôležitá z hľadiska zachovania ruskej kultúry. Súčasné migračné procesy predstavujú vážnu vonkajšiu výzvu pre našu kultúrnu tradíciu a môžu viesť k najsmutnejším dôsledkom pre ruský svet a Rusko ako jeho duchovné a kultúrne jadro.” Poznamenal, že vo verejnom priestore je v súčasnosti populárna myšlienka, že migranti sú konkurencieschopnou pracovnou silou, a preto by spoločnosť mala akceptovať dôsledky prakticky neobmedzeného dovozu zahraničnej pracovnej sily. “Pripúšťam,” povedal, “že z ekonomického hľadiska je dnes skutočne dosť ťažké zaobísť sa bez migračných tokov. To však neznamená, že by sa tieto toky nemali nijakým spôsobom regulovať a obmedzovať. Masový prílev migrantov, ktorí neovládajú ruštinu, nemajú predstavu o našej histórii a kultúre, o našich tradíciách a zvykoch, a preto sa nedokážu a často ani nechcú integrovať do našej spoločnosti, mení obraz ruských miest. Vznikajú a aktívne sa rozvíjajú uzavreté etnické enklávy, ktoré sú živnou pôdou pre korupciu, organizovaný etnický zločin a nelegálnu migráciu. Medzi tými, ktorí prišli pracovať do Ruska, je veľa slušných ľudí s úctou k našim tradíciám a pravoslávnej viere. Sú tu však aj ľudia s inými záujmami,” zdôraznil prímas Ruskej pravoslávnej cirkvi.

 

Patriarcha Kirill poznamenal, že dnešné správy sú plné správ o agresívnom správaní migrantov: prípady násilia voči ženám, urážky na ich adresu. Neúcta k starším ľuďom. To všetko vyvoláva oprávnené rozhorčenie. Spoločnosť si želá prísnejší prístup štátnych orgánov k tomuto problému. Upozornil tiež na skutočnosť, že ruské občianstvo často získavajú migranti z krajín, ktorých kultúrne a civilizačné charakteristiky sú veľmi odlišné od tých v našej krajine. Zároveň platí, že zatiaľ čo postup získania pasu pre ľudí, ktorí hovoria po rusky a sú Rusku kultúrne blízki, zostáva byrokraticky komplikovaný, pre tých, ktorí po rusky ani nehovoria, nie je z nejakého dôvodu problém získať pas.

“V žiadnom prípade nie som proti ľuďom, ktorí chcú poctivo pracovať v Rusku. Musia si však uvedomiť, že ani zisk, ktorý prinášajú našim podnikateľom, ani to, že majú pas ruského občana, ich nezbavuje úcty k našej spoločnosti, ruskému ľudu a našim tradíciám,” zdôraznil patriarcha Kirill. Primas Ruskej pravoslávnej cirkvi zdôraznil, že okrem ekonomického zisku sú najdôležitejšie strategické otázky existencie štátu – tradície, jazyk, zákony, kultúra a zvyky.

 

Pravoslávni aj moslimovia, s ktorými žijeme vedľa seba už stáročia, chcú zachovať Rusko v podobe, v akej sa vyvíjalo počas stáročí svojej existencie. Ak však podľa patriarchu značnú časť mnohonárodnostného národa Ruska nahradia iné národy, ktoré idú vlastnou historickou cestou a neakceptujú našu identitu, potom sa “naša krajina stane inou: Veľmi inou. Málo podobná Rusku.” Primas je presvedčený, že migračnú politiku treba výrazne upraviť. Poznamenal, že životná prax ukázala neúčinnosť riešenia problémov s migrantmi prostredníctvom pokusov o rokovania s diaspórami. Tí sa “nielenže postavia za svojho zástupcu “, aby ho ušetrili spravodlivého trestu podľa zákona, ale aj “všemožne sa mstia tým, ktorí sa odvážia obrátiť na orgány činné v trestnom konaní a oznámiť trestné činy”. O tom, aké by mohlo byť riešenie migračného problému, však treba premýšľať a seriózne analyzovať, a to aj na základe skúseností iných krajín, ktoré už podobným problémom čelili.

Igor Veremejev

*Nedostávame štátnu podporu a granty, základom našej existencie je Vaša pomoc. Google aj FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame. Podporte našu prácu: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

Najčítanejšie
Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov