.
Aktuality, História,

Globálny finančný pakt ako pokračovanie “veľkého resetu”

Na “veľký reset”, ktorý v roku 2020 ohlásil Klaus Schwab, prezident Svetového ekonomického fóra (WEF), sa dnes trochu pozabudlo. Dôvodom je, že po 24. februári minulého roka téma “pandémie COVID-19” zrazu prestala byť hlavnou témou svetových médií. Hlavnou témou sa stali udalosti na Ukrajine a v jej okolí; neskôr sa k nej pridali témy napätej situácie okolo Taiwanu, zhoršenia vzťahov medzi USA a Čínou, rastúcej inflácie vo svete, hrozby globálnej hospodárskej krízy atď.


 

Veľký reset” však pokračuje. Len tempo budovania “úžasného nového sveta” (ako mnohí nazývajú model spoločnosti budúcnosti) sa trochu spomalilo. Na urýchlenie tohto procesu sú potrebné ďalšie hnacie sily a šoky. A tie sa pripravujú vo svetovom zákulisí. Médiá si nezaslúžene nevšimli takúto udalosť, ktorá sa konala koncom júna tohto roku v Paríži. Jej oficiálny názov bol “Summit o novom globálnom finančnom pakte”. Samit sa konal pod heslom “Budovanie nového konsenzu pre inkluzívnejší medzinárodný finančný systém”.

 

Na samite sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov. Po prvé, hlavy štátov a predsedovia vlád (viac ako 100). Po druhé, zástupcovia podnikov a filantropov (viac ako 70). Po tretie, vedúci predstavitelia medzinárodných organizácií (viac ako 40). Po štvrté, vedúci predstavitelia a zástupcovia mimovládnych organizácií (viac ako 120). Úroveň zastúpenia bola veľmi vysoká. Medzi účastníkmi boli generálny tajomník OSN Antonio Guterres, ministerka financií USA Janet Yellenová, výkonná riaditeľka MMF Kristalina Georgievová, prezident Svetovej banky Ajay Banga, prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová. Súčasťou samitu bolo 6 okrúhlych stolov a približne 50 podujatí. Samit otvoril francúzsky prezident Emmanuel Macron.

 

Fórum sa zameralo na “zelenú agendu”. Podobne ako v roku 2015, keď sa v Paríži konala medzinárodná konferencia o klíme (vtedy desiatky krajín podpísali dohodu o klíme), vo francúzskom hlavnom meste opäť zazneli výzvy na zastavenie globálneho otepľovania našej planéty. Klíma však nebola jedinou témou. Hovorilo sa aj o ochrane biodiverzity, udržateľnom rozvoji, čistej vode, boji proti chudobe atď. A pre úspech pri riešení úloh “zelenej agendy” je potrebné radikálne zmeniť svetový finančný poriadok, je potrebné reštrukturalizovať činnosť medzinárodných finančných a hospodárskych organizácií, vlád, podnikov a správanie každého obyvateľa Zeme.

 

To všetko zaznelo v prejave prezidenta Francúzskej republiky:

“Urobíme dôležitý krok, ktorý sa začne vytvorením nového konsenzu. Boj proti chudobe, dekarbonizácia nášho hospodárstva s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a ochrana biodiverzity sú úzko prepojené. Preto sa musíme spoločne dohodnúť na najlepších prostriedkoch na riešenie týchto výziev v chudobných a rozvojových krajinách rozvojového sveta, pokiaľ ide o výšku investícií, komplexnú reformu infraštruktúry, ako sú Svetová banka, MMF a verejné a súkromné fondy, a na spôsobe začatia nového procesu.” Macron vo svojom prejave mimochodom poznamenal, že na reštrukturalizáciu globálneho finančného systému na nové začiatky “svet potrebuje finančný šok”. Emmanuelovi Macronovi dali za pravdu aj ďalší účastníci samitu.

 

Takto sa vyjadrila Mia Mottleyová, predsedníčka vlády Barbadosu:

“Reakcia medzinárodného spoločenstva je v súčasnosti roztrieštená, čiastočná a nedostatočná. Vyzývame preto na zásadné prehodnotenie nášho prístupu. Spoločne musíme vybudovať pružnejší, spravodlivejší a inkluzívnejší medzinárodný finančný systém, aby sme mohli bojovať proti nerovnosti, financovať zmenu klímy a priblížiť sa k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja.” Možno vytušiť poznámky z knihy Klausa Schwaba “COVID-19: Veľký reset”, v ktorej chápe “inkluzívny kapitalizmus” ako “úžasný nový svet”.

 

Nebudem o tom teraz hovoriť, kto chce, môže sa o “Veľkom resete” Klausa Schwaba a “inkluzívnom kapitalizme” dozvedieť z mojej knihy “Čítanie Schwaba. Inkluzívny kapitalizmus a veľký reset.”  Oboznámenie sa s hlavnými prejavmi prezrádza, že všetci účastníci spievali tú istú pesničku. A síce: po prvom globálnom šoku s názvom ” pandemický covid” by sa mal zorganizovať ďalší šok, ktorý možno nazvať “globálne otepľovanie”.

 

V júli známy ekonomický a politický analytik Brandon Smith uverejnil v časopise Birch Gold Group článok s názvom “Globalisti pripravujú finančný šok a tu je dôkaz”. Obsahuje podrobnú analýzu samitu o príprave nového globálneho finančného paktu. Autor článku uvádza najmä nasledovné:

“Globalisti teraz spájajú zmenu klímy s medzinárodnou finančnou a menovou autoritou. Inými slovami, už neskrývajú, že agenda klimatických zmien je súčasťou ‘veľkého resetu’. Dokonca navrhujú využiť hrozbu klimatických zmien ako odrazový mostík na to, aby globálne banky získali väčšiu moc diktovať prerozdeľovanie bohatstva a zničiť súčasný systém, aby ho bolo možné nahradiť niečím iným.” Umelo nafúknutá pandémia kovidu bola základom mnohých blokád, ktoré narušili ekonomiku, medzinárodný obchod a financie. Preto sa začala vojna na Ukrajine a pod zámienkou organizovania protiruských sankcií sa začala rýchla deštrukcia hospodárstva Nemecka a ďalších európskych krajín.

 

Teraz sa začína fáza ničenia pod vlajkou boja proti uhlíkovej ekonomike. Diskusie na samite sa skončili týmito závermi. Je nepravdepodobné, že na úrovni jednotlivých štátov dôjde ku konsolidácii (mobilizácii) finančných zdrojov potrebných na boj proti otepľovaniu klímy, ako aj na boj proti chudobe, ochrane biodiverzity atď. Preto je potrebné vytvoriť nadnárodný finančný systém, ktorý bude riešiť globálne problémy. Základnými kameňmi, na ktorých bude takýto globálny finančný systém postavený, môžu a mali by byť súčasné medzinárodné finančné organizácie – Svetová banka a MMF. Na vybudovanie nadnárodnej finančnej štruktúry je potrebný Globálny finančný pakt.

 

Brandon Smith v tejto súvislosti píše:

“Predpokladaným cieľom samitu bolo nájsť finančné riešenia na boj proti chudobe a zároveň znížiť “emisie, ktoré zohrievajú planétu. Ako pri všetkých podujatiach týkajúcich sa zmeny klímy sa diskusia v Paríži nevyhnutne zvrtla na medzinárodnú centralizáciu moci a vytvorenie globálneho konzorcia na riešenie problémov, ktoré podľa nich suverénne štáty nemôžu alebo nechcú vyriešiť.” Tiež: “Globalisti teraz využívajú zmenu klímy ako trójskeho koňa pre svoje plány na zvýšenie kontroly nad medzinárodnými financiami a menovou mocou. Inými slovami, už neskrývajú, že program klimatických zmien je súčasťou Veľkého resetu.”

 

Mocným katalyzátorom Veľkého resetu v medzinárodných financiách musí byť strach. A globalisti, ktorí ovládajú svetové médiá, plánujú urobiť z klimatického otepľovania hlavnú tému a zasiať vo verejnosti paniku. Plánujú tiež urobiť všetko pre to, aby prehlušili hlasy oponentov, ktorí tvrdia, že globálne otepľovanie je falošné. Na samite odzneli návrhy na vytvorenie globálneho fondu na boj proti otepľovaniu klímy. Ako ho naplniť?

 

Šéf OSN António Guterres navrhol použiť prostriedky vo forme takej meny, ako sú osobitné práva čerpania (SDR), ktoré sú na účtoch členských krajín. Ide vlastne o menu, ktorú vydáva Medzinárodný menový fond a ktorá sa rozdeľuje medzi členské krajiny podľa ich podielu na kapitáli a hlasovacích právach. V auguste 2021 sa uskutočnila najsilnejšia distribúcia SDR v histórii MMF – v ekvivalente 650 miliárd USD. António Guterres navrhuje, aby sa tieto prostriedky SDR vyčlenili – výlučne na financovanie projektov na boj proti otepľovaniu. A ak všetko pôjde dobre, MMF by mohol prejsť k aktívnejšej emisii SDR a postupne sa stať svetovou centrálnou bankou.

 

Existujú aj ďalšie zdroje. Minulý rok OSN navrhla, aby rozvinuté a rozvojové ekonomiky vrátane USA a Číny zaplatili akúsi “daň z úspechu” vo výške najmenej 2,4 bilióna dolárov ročne. Tieto dane by boli viazané na emisie oxidu uhličitého. Na samite sa diskutovalo aj o myšlienke medzinárodného zdanenia ziskov z ťažby fosílnych palív a finančných transakcií súvisiacich s ťažbou a obchodovaním s týmito palivami. Zdanenie by sa malo postupne zvyšovať, aby sa ťažba palív nakoniec stala nerentabilnou. A používanie fosílnych palív koncovými užívateľmi bolo príliš drahé. Napríklad dane by mali viesť k vyšším cenám benzínu. Ľudia sa nakoniec dobrovoľne vzdajú benzínových áut a prejdú na elektromobily.

 

Francúzsky prezident tiež navrhol myšlienku zavedenia medzinárodnej dane z emisií oxidu uhličitého z lodnej dopravy, ktorá by údajne zdražila zahraničnú lodnú dopravu a znížila výrobu a dopyt po exporte. Na fóre opakovane zazneli slová “finančný šok” (ako prostriedok na urýchlenie reštrukturalizácie svetových financií). Rečníci však neprezradili, čo sa pod takýmto šokom myslí. Brandon Smith vo svojom článku naznačuje, že by mohlo ísť o zámerne vyvolanú globálnu menovú krízu, ktorá v konečnom dôsledku urýchli prechod ľudstva na CBDC – digitálnu menu centrálnej banky. A ak sa takýto prechod uskutoční, bude oveľa jednoduchšie riadiť proces Veľkého resetu. Koniec koncov, všetky páky kontroly nad jednotlivcami a podnikmi budú potom v rukách centrálnych bánk. A centrálne banky sú pod kontrolou Banky pre medzinárodné zúčtovanie a Medzinárodného menového fondu, inštitúcií, ktoré pôsobia ako motory Veľkého resetu.

 

Takto Brandon Smith chápe očakávaný “finančný šok”:

“Predpokladám, že to všetko povedie k plánovanej menovej kríze, ktorú globalisti využijú ako príležitosť konečne predstaviť svoj model CBDC (digitálnej meny centrálnej banky). A keď sa CBDC zavedie, moc centrálnej banky ovládnuť verejnosť bude úplná.”

P.S. Pokiaľ ide o “Nový globálny finančný pakt”, ktorý sa objavuje v názve samitu, v otvorených zdrojoch sa o ňom nepodarilo nájsť žiadne informácie. Niektorí odborníci sa domnievajú, že pakt je stále veľmi abstraktnou myšlienkou a vec ešte nedospela k serióznemu dokumentu. Iní sa domnievajú, že návrh takéhoto dokumentu už existuje, ale čaká na svoj čas a zatiaľ je tajný.

Valentin Katasonov

*Google aj FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame.

Podporte našu prácu: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

Zdieľajte článok

Najčítanejšie
Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov