Trajektória ohňa neznáma. Časť prvá: Cesta k napalmu

Ikonická fotografia 2. svetovej vojny: Sovietsky vojak z elitných útočných ženijných brigád rezervy Vrchného velenia v náprsnom pancierovom pláte SN-42 a ťažkej helme so samopalom PPŠ-41 podporuje ohňometčíka s ROKS-3

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Na tomto mieste by mal byť ďalší článok o nových mínach na ukrajinskom bojisku, reakcia čitateľov na túto tému ale býva sentimentálna a dávajú jej málo lajkov. Z empatie autora vyplynul článok o ruských plameňometoch, ktorý sa pochopiteľne neskončí napalmom. Rusi si nárokujú moderný vynález plameňometu, v roku 1893 konštruktér Ziger-Korn predviedol túto zbraň cárskej armáde ale nebola prijatá do výzbroje. Dôvodom bola jej zložitosť a nároky na obsluhu, nie bez rizika pre samotných používateľov.

 

Na západe sa za vynálezcu považuje aj nemec Fiedler, ktorý svoju zbraň plnenú mazutom zriedeným naftou skonštruoval v roku 1901 a v roku 1905 bola prijatá do výzbroje nemeckej armády. Rusko v roku 1909 od Fiedlera odkúpilo niekoľko desiatok týchto plameňometov za účelom ďalšieho testovania. Medzitým Nemci zvyšovali náskok a v rovnakom roku zbraň použili pri cvičení, ktorého zadaním bolo obliehanie pevnosti. V súčasnosti sa často udáva, že prvým použitím plameňometu bol ranný útok Nemcov proti Angličanom na západnom fronte 30.7.1915 pri Ypres vo Flandroch. Týmto bojom sa plameňomety dostali viac aj do pozornosti ruskej armády, ktorá o ňom získala spravodajské informácie. Lenže na prvé použitie plameňometu už by to bolo neskoro. Bol ním pravdepodobne útok na pevnosť Camp de Romains 25.9.1914 a potom vo februári 1915 aj zákopové boje pri Verdune.

 

Dňa 28.4.1916 sa ruský cár Mikuláš II zúčastnil testovania plameňometu Tilly-Goskina. Nasledujúci deň o tom v liste informoval cárovnú.

 

Reakcia ruského velenia ale bola nečakané bystrá, do veci sa osobne a intenzívne vložil sám cár Mikuláš II. Už dva mesiace po správe z Ypres ruská armáda prijala domácich 20 plameňometov profesora Gorbova. Isté je, že Rusko vo svojom zlom stave a pri celkovom nedostatku munície a ručných zbraní dokázalo prekonať spojencov z entente cordiale. Vo Francúzsku sa vyrobilo 3930 plameňometov a vo Veľkej Británii len 214. Pre porovnanie, celkovo sa v rokoch prvej svetovej vojny v Rusku vyrobilo najmenej 10 000 prenosných plameňometov, 200 veľkých stacionárnych zákopových a 362 moderných stacionárnych fugasných plameňometov SPS. Zo zahraničia bolo prijatých do 86 plameňometov systému Vincent (Rusi ich používali ako stacionárne, zákopové) a 50 veľkých plameňometov Livens (dĺžka 17,5m, váha 2,5 tony). K 1. júnu 1917 dostali ruské jednotky 11 446 plameňometov.

 

Jedna z prvých obetí moderných plameňometov, belgický vojak bol v prvej svetovej vojne zasiahnutý do tváre.

 

Ruské zdroje sa trápia s vykazovanými 120 plameňometmi Schilta, ktoré boli podľa mienky autora prenosné, nie stacionárne francúzske plameňomety. Ich fotku z leta roku 1917 z použitia francúzskymi oddielmi Z uverejnil Le Miroir. Je známe, že minimálne 5000, teda polovina z vyrobených ruských prenosných plameňometov bolo ľahkých plameňometov Tovarnického. Tieto sa vyrábali v kyjevskom závode „Auto“ a mali dosah asi 20 m. Náplň vydržala solídnych 50-55 sekúnd nepretržitej paľby. Autor sa prikláňa k mienke, že tých 5000 kusov bolo z objednávky až na 16 000 (teda nie 6000) kusov a k nej bolo treba prirátať aj časť z tých 200 veľkých stacionárnych zákopových z celkovej dodávky pre ruskú armádu – spolu s podielom plameňometov systému generála Eršova. Boli zväčšeným modelom Tovanického a nedali sa prenášať. Zostava zvyšných 5000 kusov ruských prenosných plameňometov sa presne určiť nedá. Je známe, že objednaných bolo 1500 plameňometov profesora Gorbova. Spolu s objednávkou na Tovarnického bola zadaná aj objednávka na 4000, prípadne 6000 (čo môže byť zámena s verziou o nižšom objednanom počte Tovarnického) kusov plameňometov systému Alexandrova. Na závode Korsak sa vyrábal prenosný plameňomet Tilly-Goskina a v kyjevskom Arsenale v malom počte aj systém Archangeľskoj, o ktorom autorovi nie je nič známe. Rusi ešte musia preskúmať podrobne vlastnú históriu plameňometov prvej svetovej vojny, čo je sťažené tým, že časť z nich sa vyrábala v Kyjeve.

 

Nemecké Brandkommando systematicky ničí bývalé poľské hlavné mesto Varšava po potlačení povstania 1944-ho roku. V súčasnosti požaduje Poľsko aj za jeho činnosť reparácie. Plameňomety sú tu použité na rýchle zakladanie ložísk požiarov.

 

Ruské plameňomety spolu s plynovými ručnými granátmi pravdepodobne prvýkrát masovo použila 5. armáda generálporučíka V.I. Gurka v útočnej Naročskej operácii na Jakobsštadtskom predmostí dňa 8.3.1916. Cieľom bolo oslabiť tlak na Verdun na západnom fronte úderom na nemecké vojská na fronte východnom. Tento cieľ sa splniť podarilo, straty boli vysoké (78 000 Rusov oproti 20 000 Nemcov). Nasledovali opatrenia na štandardizáciu použitia plameňometov v ruských vojskách spolu s chemickými zbraňami a tvorba špeciálnych oddielov na ich použitie. Keďže bolo potrebné meniť štruktúru veliteľských štábov aj pozemných síl až na úroveň pluku, cár Mikuláš II tomu venoval veľkú pozornosť a priebežne vydával príslušné nariadenia, súbežne s rastúcim počtom disponibilných plameňometov.

 

Založená bola tradícia pokračujúca dodnes, že plameňometom sa venujú chemické vojská, neskôr sa zaoberajúce aj ochranou biologickými a jadrovými zbraňami. Najúčinnejším a najoriginálnejším ruským plameňometom prvej svetovej vojny bol fugasný plameňomet SPS navrhnutý v júni 1916 inžiniermi Strandenom, Povarninom a Stolicom. Bol to podlhovastý železný valec – nádoba na palivo, vo vnútri ktorej bol pevne umiestnený piest. Na dýzu bola nasadená mriežková zápalná patróna a do komory bola vložená nábojnica so strelivinou. Do nábojnice bola vložená elektrická poistka, z ktorej išli drôty do ovládacieho pultu. Prázdny plameňomet vážil asi 16 kg, v bojovom stave – 32,5 kg. Dosah bol 35-50 m, čas pôsobenia 1-2 sekundy. Na jeseň roku 1920 došlo k ich použitiu v scenári, ktorý sa dnes môže opakovať.

 

Červená armáda vtedy prekonala Dneper a úspešne bránila svoje predmostie pred protiútokom bielych pomocou plameňometov SPS. Odohrávalo sa to pri Kachovke. Ak budú chcieť ukrajinské vojská dobyť Krym, jedna z ciest povedie cez Kachovku, podobne ako to pred sto rokmi urobila červená armáda. ZSSR nemal kapacitu na riešenie problematiky plameňometov až do 30. rokov minulého storočia, kedy prebehla masívna výstavba priemyslu a národného hospodárstva za éry Stalina. V príprave na budúcu vojnu ale boli dosiahnuté výsledky na poli tak stacionárnych plameňometov, ako aj prenosných a tankových.

 

Z prenosných plameňometov sa používali ROKS-2 A ROKS-3 (Ранцевый Огнемёт Клюева—Сергеева – prenosný/ruksakový plameňomet Kljujeva-Sergejeva). ROKS-2 bol prijatý do výzbroje v polovici 30. rokov, ROKS-3 bola jeho zjednodušená vojnová verzia prijatá v roku 1942 s cieľom maximalizovať výrobu. Zariadenie vážilo 22,7 kg, objem nádrže s horľavinou bol 9 litrov a 1 liter mala objem nádoba na stlačený plyn (vzduch, dusík), ktorý vytláčal horľavinu až na dosah 36-45,7 metra, v bojových podmienkach skôr menej. Šľahovka bola dizajnovaná tak, aby sa z diaľky nedala odlíšiť od štandardnej pušky Mosin 1891/30, čo malo zabrániť tomu, aby sa na operátora sústredila všetka paľba. Pri zjednodušenom ROKS-3 sa ale nádrže nemaskovali ako batoh. Mohol používať ako zápalnú zmes motorovú naftu, v teplom počasí surovú ropu, zmes vykurovacieho oleja s benzínom a petrolejom, zmes kreozotu, kamenouhoľného dechtu a benzínu a pod. Na zapálenie zmesí sa používali zápalné náboje v pištoľových nábojniciach TT kalibru 7,62x25mm. Aj keď pri porážkach na začiatku vojny bolo veľa cenných plameňometov ROKS-2 stratených, v konečnej bilancii bol výsledok dobrý. Sovietsky vojaci nimi vyradili z boja 33-34 tisíc nepriateľských vojakov, umlčali 3000 palebných postavení, 2300 opevnených bodov a zničili 120 tankov. Pri útoku na tank bolo potrebné sústrediť oheň aspoň z 3-6 prenosných plameňometov, inak ťažký tank spravidla prežil.

 

Horšie už tanky znášali stacionárne fugasné plameňomety FOG, ktoré vznikli na základe priaznivých skúseností z použitia SPS v občianskej vojne. FOG boli vyvinuté v roku 1939, v roku 1941 prijaté boli do výzbroje a modernizované ako FOG-1. Išlo o kovovú nádobu s hmotnosťou 33 kg, ktorá sa zakopávala kolmo do zeme. Na povrch vyčnievala len šľahovka – trubka ohnutá o 90° pre výšľah jedným smerom alebo piatimi hlavňami pre kruhový výšľah. Nádoba obsahovala 20kg zápalnej zmesi, jej objem bol asi 25l. Plameňomet sa inicioval elektricky. Mal dosah až 140 m viskóznou zápalnou zmesou jednosmerne do 100 m s päťhlavňovou šľahovkou. Pri použití riedkej kvapalnej zmesi sa parametre znížili. FOG-2 mal kratšiu šľahovku, dal sa ľahšie prenášať a hlavne odpaľovať aj mechanicky. Nehrozilo, že jedna delostrelecká mína preruší elektrický kontakt s množstvom plameňometov. Dalo sa už uvažovať o jeho použití v útoku, nielen obrane, do výzbroje prišiel v roku 1943. FOG-y za zakopávali s skupinách po 5-10 kusov v pároch, šachovnicovo s medzerami 50-100 m a boli namierené na susedné plameňomety, čím vytvárali nepreniknuteľnú clonu ohňa. Ná línii 1200m mohlo byť zakopaných 120 FOG-ov.

 

Americký vojak s nemeckou kópiou sovietskeho plameňometu FOG-1 nazvanou Abwehrflammenwerfer 42

 

Kým plameňomety ROKS sa najviac uplatnili v bitke o Stalingrad, FOG výrazne pomohol zastaviť útok na Moskvu. V noci z 1. na 2. decembra 1941 plameňomety FOG 26. ženijno-plameňometnej roty odrazili útok samopalníkov podporovaných tankami na dediny Diuťkovo a Akulovo pri Naro-Fominsku. Odpálili 20 FOG-ov. Nemci nemali záujem sa zohrievať aj keď von Bock dňa 30.11. 1941 do Berlína hlásil nereálnych -45°C. Stometrový prúd ohňa vychádzajúci spod snehu a ľadu bol pre mnohých nemeckých vojakov zážitkom na celý život. Ostatní ušli bez jediného výstrelu. A 5.12.1941 po zotmení už horeli ohne v dvoch radoch kolmo na líniu fronty. Sovietski vojaci vyrážajúci do protiofenzívy pri Moskve sa mohli obzrieť a ak ich videli v zákryte, vedeli, že v noci držia smer útoku. FOG-y už boli v ofenzíve zbytočné. ČSĽA ich po vojne spotrebovala na imitácie jadrových výbuchov pri väčších cvičeniach.

 

Ďalším typom výzbroje, ktorý mal plniť funkciu plameňometu bol ampulomet vzor 1941, núdzová zbraň, ale možno nie až taká núdzová ako anglické Blacker Bombard, Smith gun alebo Northover Projector. Strieľal sklenené gule kalibru 125 mm pomocou nábojníc zo striel kalibru 12,7x108mm. Gule obsahovali zápalnú látku, ktorá sa po rozbití samovznietila na vzduchu. Často sa hovorí, že obsahovali napalm, ale to nie je pravda. Bola tam buď zápalná látka KS – 80% bieleho fosforu a 20% síry v trisulfide tetrafosforu (P4S3). Prípadne lacnejšia zápalná zmes BGS na báze benzolu s rozpúšťadlom. Dostrel bol až 500 m ale v praxi sa strieľalo len na 100-120 m. Napriek tomu zničil ampulomet desiatky tankov a používal sa do konca vojny, aj keď bol v roku 1942 stiahnutý z výroby a potom aj výzbroje. Možno väčší problém ako jeho skutočný bojový potenciál bol záujem letectva o jeho sklenené gule. Tie sa rozbili aj po páde z lietadla, niekedy. A niekedy sa ešte údajne nájdu aj na Slovensku nerozbité (rozbíjať ich ani po 80 rokoch netreba). Ale sovietske letectvo si nimi kompenzovalo nedostatok leteckých bômb po celú vojnu, na ktoré ani nebola postavená výrobná priorita.

 

Keď Sovieti od Angličanov pýtali ťažké letecké bomby na bombardovanie Berlína, údajne dostali 6 kusov – o niečo menej než teraz Ukrajinci riadených striel Storm Shadow. Letci si prerábali delostrelecké granáty alebo míny na bomby. Plánovala sa aj výzbroj stredného bombardéra Tu-2Š 88 samopalmi PPŠ-41 namierenými dopredu dole. Ale zápalná munícia bola lepšou alternatívou. Rusi mali nedostatok prachov a výbušnín v priebehu celej druhej svetovej vojny. Na túto tému vznikol aj trochu depresívny umelecký film Poroch v roku 1985, ktorý je antireklamou na Petrohrad pre jeho sychravosť a neupravenosť, ktorou chcel navodiť atmosféru už dvadsiateho dňa blokády.

 

Poslednou zbraňou, ktorú treba spomenúť je puškový granátomet/vrhač zápalných fliaš, ktorý skonštruoval Benjamin Cukerman. Ten sa ním aj sám zapálil pri skúškach na polygóne v Solnečnogorsku dňa 14.7.1942, ale tak vynálezca ako aj vynález incident nakoniec prežili. Štátna komisia uznala, že by to mohlo fungovať a prijala to do výzbroje. Na 75 až 100 m nikto 0,5l fľašou so zápalnou látkou KS nedohodil. A nikde nebolo napísané, že sa každý bojec sám musel zapáliť hneď pri prvej fľaši. V malej sérii sa to pár mesiacov či týždňov vyrábalo ale na jeseň 1942 sa už radšej konštatoval dostatok protitankových pušiek a diel. Cukerman ešte hrdinsky hľadal podnik, ktorý by vyrobil aerodynamickú fľašu v tvare delostreleckej míny a objavila sa aj nová perspektívna zápalná protitanková zmes ale o ďalšie experimenty nebol záujem.

 

ZSSR venoval značnú pozornosť výrobe tankov a medzi nimi aj plameňometných tankov. V predstave sovietskeho velenia by sa efektívne vysporiadali s opevnenými rajónmi, vrátane železobetónových bunkrov a pevností. Tiež so živou silou a obrnenou technikou protivníka. Vzniklo mnoho verzií plameňometných tankov a bojová účinnosť plameňometu umožnila už v 30. rokoch minulého storočia vznik „teletankov“, diaľkovo riadených vozidiel vyzbrojených plameňometmi a guľometmi, prípadne časovanou bombou s hmotnosťou 200-700 kg alebo bojovo nepoužitými chemickými zbraňami. Z toho dnes asi plynie predstava, že Rusi nedokážu vyrobiť nič pokročilé bez účasti Číny a Iránu, prípadne KĽDR. Pritom sa ukazuje, že aj po 90 (.) rokoch sa ruskí konštruktéri k téme bezposádkových obrnených bojových vozidiel ešte dokážu vrátiť.

 

Jediný zachovaný plameňometný teletank TT-26

 

Teletanky existovali TT-18 na báze hneď prvého sovietskeho tanku MT-18, TT-27 na báze tančíku T-27, TT-26 (ohňometný) a TU-26 (riadiaci tank s ľudskou posádkou, „tank upravlenia“, kanón 45mm) na báze ľahkého tanku T-26 – vzniklo minimálne 65 párov TT-26/TU-26, TT-BT-7 na báze rýchleho ľahkého tanku BT-7. Teletanky boli nasadené vo fínskej aj veľkej vlasteneckej vojne. Základné modely plameňometných tankov ale mali ľudskú posádku. Boli označované buď ako OT (ohňometné, čo budeme používať, keďže k použitiu chemických zbraní nedošlo) alebo CHT (chemické v ruštine XT). Išlo o 187 tančíkov OT-27 z roku 1932, ktorých sa začiatku nemeckého útoku dočkalo len 33 kusov a 75 kusov OT-37 na báze obojživelného tančíku T-37 (22.6.41 10 kusov). Z ľahkých tankov mal dominantné postavenie T-26. Na jeho báze vzniklo 552 OT-26, z ktorých sa 270 zmodernizovalo na úroveň OT-130, ktorých vzniklo celkovo 401 kusov alebo OT-133 s celkovo 269 exemplármi. Základné odlišnosti vyplývali z vývoja a modernizácie štandardného ľahkého tanku T-26, menil sa napríklad tvar veže.

 

Najmasovejším plameňometným tankom druhej svetovej vojny bol stredný OT-34. Tank si ponechal 76mm kanón aj guľomet vo veži, používal kurzový plameňomet z korby vozidla. Kvôli tomu ale bolo treba vynechať štvrtého člena posádky a plameňomet ovládal vodič, čo zvyšovalo nároky na jeho výcvik a zvyšovalo jeho zapojenie do bojovej činnosti. Vyrobených bolo 1170 kusov, teda zhruba 3,3% zo všetkých vyrobených T-34-76. Potom ešte vzniklo 331 plameňometných OT-34/85.

 

Z ťažkých tankov to bolo 102 KV-8 a 35-37 KV-8S. V tomto prípade bol plameňomet inštalovaný do veže, odkiaľ vypadol 76mm kanón a bol nahradený menším a slabším 45mm. Ostatné plameňometné tanky boli vyrobené len ako prototypy v jednom alebo niekoľkých kusoch. Pokiaľ išlo o ľahké tanky, používali plameňomety KS-24 alebo KS-25, ktoré strieľali zmesou mazutu a kerosínu na vzdialenosť 35-40m, keďže zápalná zmes sa z nich vrhala stlačeným vzduchom. V tanku bola nádoba na 360l (OT-26) alebo 400l zápalnej zmesi a 3×13,5l litrové tlakové fľaše na stlačený vzduch čo stačilo na cca 70 sekundových výšľahov. Nevýhodou bol malý dostrel pneumatického plameňometu ale naopak potenciálnou výhodou možnosť zameniť zápalnú zmes chemickými zbraňami, mydlovou vodou na dekontamináciu zamorenej oblasti alebo obyčajnou vodou na hasenie, zmesou na tvorbu dymovej clony a pod.

 

Plameňometné tanky mali úspechy ale aj nedostatky ľahkého tanku T-26, za zimnej vojny ich Rusi stratili okolo 120 na najmä mínach a paľbou delostrelectva. Pri stredných a ťažkých tankoch sa používali fugasné plameňomety ATO-41 a ATO-42 (KV-8S a T-34-85), kde sa zmes vytláčala plynmi pri horení strelného prachu. Dostrel podstatne stúpol na 60-70m pri použití štandardnej riedkej zmesi a 100-130 m pri použití špeciálnej viskóznej zmesi. Na výrobu viskóznej zmesi používali Sovieti zahusťovadlo OP2. Na jeho balení je v azbuke nápis N.A., znamená to Naftenát.Hliník. Blízko a predsa ďaleko. Vo všeobecnosti sa na zápalnú zmes plameňometov kladú protichodné požiadavky. Musí sa dať v ľubovoľných poveternostných podmienkach zapáliť otvoreným ohňom, či už prší, sneží alebo je mráz. Horieť ale musí veľmi pomaly, aby sa nespotrebovala ešte predtým, než doletí na cieľ. Musí byť dostatočne priľnavá, aby z cieľa nestiekla, nesmie ale upchať trysku plameňometu. Nemala by sa tiež rýchlo odparovať a rýchlo degradovať za ľubovoľnej okolitej teploty. Hustota zápalnej látky musí byť vysoká aby doletela na čo najväčšiu vzdialenosť a v silnom protivetre sa nevrátila späť k plameňometu. V priebehu roku 1942 výskumníci americkej univerzity Harvard urobili jeden z najväčších amerických vedeckých objavov 20. storočia. Vynašli napalm.

MK

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" správu, že…

Foto Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na “katastrofu na Done”

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa začalo v Zirci omšou a inštaláciou pamätnej tabule za prítomnosti ministra obrany a vládnych predstaviteľov. Nasledujúci deň prešla…

Foto Pamäťová odchýlka u poľských pánov

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningrad (a tým aj regiónu) jeho starobylý poľský názov (v XVI-XVII storočí) - Królewiec. Takéto rozhodnutie prijala 10. mája štruktúra s názvom "Komisia pre…

Foto Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 záchrancami Ukrajiny…

Foto Najväčšia výsadková loď ukrajinského námorníctva bola potopená v prístave Odesa

Ukrajina, 31.máj 2023 (AM) – Ukrajinské námorníctvo stratilo jedinú strednú pristávaciu loď „Jurij Olefirenko“ projektu 773, oznámil vojenský veliteľ Rudenko s odvolaním sa na ukrajinské zdroje potopenie lode v prístave Odesa na svojom kanáli TG. Podľa dostupných informácií bola výsadková loď, ktorá bola v Odese, potopená v dôsledku nočného úderu ruských vojsk.…

Foto Video: Veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek – CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov

Austrália, 31.máj 2023 (AM) – Bývalý veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek Ricardo Bosi povedal, že CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov. Vysvetlil, že USA pôsobia na Ukrajine už desaťročia kvôli jej zdrojom a s cieľom uľahčiť prístup k ruským prírodným zdrojom v budúcnosti. CIA už desaťročia poštváva Ukrajincov proti všetkému a všetkým.…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Ruskí piloti dostali nový samopal

Ukrajina, 29.máj 2023 (AM) – Letecké a kozmické sily Ruskej federácie dostali deväťmilimetrový samopal PPK-20. Informuje o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hlavného konštruktéra koncernu Kalašnikov Sergeja Uržumceva. Samopal Kalašnikov bude zaradený do prenosných núdzových zásob. O samopale PPK-20 je známe, že bol vyvinutý na základe samopalu Viťaz-SN.…

Foto Čukavin nahradí pušku Dragunov

Rusko, 28.máj 2023 (AM) – Eliminácia prvým výstrelom: ruskí ostreľovači budú mať novú pušku Poloautomatická ostreľovačská puška Čukavin nahradí pušku Dragunov používanú od roku 1963. Dodávky pušky pozemným silám sa už začali a pripravuje sa vládne nariadenie o jej zavedení do výzbroje. Puška je určená na dva typy nábojov - domáci…

Video Video: Kalašnikov predviedol modernizovanú útočnú pušku AK-12

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – Koncern Kalašnikov predviedol tretiu generáciu vojenskej útočnej pušky AK-12. Uvádza sa, že v jej konštrukcii bolo vykonaných niekoľko významných zmien. Modernizovaný bol najmä dioptrický zameriavač. Hlavnou novinkou je však nové prepínanie režimu streľby. "Prepína sa na jednoduchý aj automatický režim. Vpravo aj vľavo," poznamenal korešpondent denníka…

Video Estónsko pokračuje v bezprecedentných nákupoch zbraní

Estónsko, 17.máj 2023 (AM) –Najväčším zbrojným kontraktom v jeho histórii bude nákup izraelskej vyčkávacej munície, prípadne kamikadze dronov. Aj keď objem kontraktu nebol pri podpise zverejnený a rovnako ani typ dodanej munície, dá sa z indícií predpokladať, že dodané budú systémy Mini Harop/Green Dragon izraelskej firmy IAI. Majú bojovú hlavicu s…

Foto Wagner ukoristil ručné zbrane pre milión ľudí

Slovensko, 4.máj 2023 (AM) – S väčším záujmom než boje o mestá Soledar a Arťomovsk/Bachmut bolo treba sledovať osud obce Paraskovievka, ktorá sa nachádza priamo medzi nimi na ceste T 0513. Pod ňou mal ležať v bývalých šachtách soľných baní najväčší sklad ručných zbraní na Ukrajine, ktorý ešte v roku 2014 obsahoval…

Foto Ukrajinskí diverzanti sa boja vstúpiť do lesov: Ničia ich ruskí ostreľovači v novej termo kamufláži

Ukrajina, 25. apríl 2023 (AM) – Ukrajinská vojenská konzultačná spoločnosť Defense Express (Ľvov) oznámila použitie novej tepelnej kamufláže ruskými jednotkami, ktorá umožňuje ukryť strelca aj pred najlepšími termovíznymi kamerami NATO a prístrojmi nočného videnia. Sabotéri sa sťažujú na zničenie spravodajských dôstojníkov zo skúsených diverzných skupín ozbrojených síl Ukrajiny v Kremenských lesoch.…

Foto Video: Veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek – CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov

Austrália, 31.máj 2023 (AM) – Bývalý veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek Ricardo Bosi povedal, že CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov. Vysvetlil, že USA pôsobia na Ukrajine už desaťročia kvôli jej zdrojom a s cieľom uľahčiť prístup k ruským prírodným zdrojom v budúcnosti. CIA už desaťročia poštváva Ukrajincov proti všetkému a všetkým.…

Video Video: Maďarský kontingent spustil svoje štíty pred Srbmi

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Video, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach, ukazuje maďarský kontingent, ktorý spustil svoje štíty pred Srbmi a ktorý inak včera stál celý čas bokom bez toho, aby sa výrazne podieľal na útoku proti Srbom.   https://rumble.com/v2r5nbv-maarsk-kontingent-spustil-svoje-tty-pred-srbmi.html   Ruský veľvyslanec v Srbsku Aleksandr Bochan-Čarčenko uviedol, že oficiálna…

Foto Haagsky súd dočasne prepustil na slobodu teroristu Hashima Thaciho

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Správa, ktorá včera prešla takmer bez povšimnutia: haagsky súd dočasne prepustil na slobodu teroristu a vraha Hashima Thaciho, aby mohol navštíviť svoju chorú matku v Kosove a Metohiji A pripomínam, že Radovan Karadžič, prvý prezident Republiky srbskej, je zadržiavaný v jednoducho hrozných podmienkach. Jeho zdravie je ohrozené,…

Foto Starikov: Prílet bezpilotných lietadiel do Moskvy je viditeľným dôkazom konfliktu so Západom

Rusko, 31.máj 2023 (AM) – "Príchod bezpilotných lietadiel do Moskvy a Moskovskej oblasti je viditeľným dôkazom konfliktu so Západom - tak by sa to malo vnímať. A čo je viditeľným dôkazom odmietania konfliktu so Západom? Situácia v Kosove. Srbi teraz žijú na svojom historickom území, v Kosove - v rezervácii, pod…

Foto Ukrajinskí teroristi získali krytie Západu v Bezpečnostnej rade OSN

USA, 31.máj 2023 (AM) – V súvislosti s útokom dronov na Moskvu je na mieste pripomenúť, ako len pred dvoma týždňami ruský poverenec Nebenzya volal po tom, aby "slobodný svet" po dlhej prestávke zvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, na ktorom sa bude diskutovať o ruských vojenských úderoch na Kyjev. "Nepočujeme žiadne…

Video Video: Albánci spálili srbskú vlajku pri pamätníku v Gračanici

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Dnes v noci Albánci spálili srbskú vlajku pri pamätníku Miloša Obića v Gračanici. Je to srbská enkláva, takže ide len o ďalšie zastrašovanie Srbov. Hlupáci neváhali umiestniť video na internet.   https://rumble.com/v2r4n6c-albnci-splili-srbsk-vlajku-pri-pamtnku-v-graanici.html https://www.armadnymagazin.sk/2023/05/31/zrazky-v-kosove-organizovane-na-americkej-zakladni-camp-bondsteel/
Foto Najväčšia výsadková loď ukrajinského námorníctva bola potopená v prístave Odesa

Ukrajina, 31.máj 2023 (AM) – Ukrajinské námorníctvo stratilo jedinú strednú pristávaciu loď „Jurij Olefirenko“ projektu 773, oznámil vojenský veliteľ Rudenko s odvolaním sa na ukrajinské zdroje potopenie lode v prístave Odesa na svojom kanáli TG. Podľa dostupných informácií bola výsadková loď, ktorá bola v Odese, potopená v dôsledku nočného úderu ruských vojsk.…

Foto Čo ukázala prvá námorná bitka v histórii proti skupine bezpilotných lodí

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruskí námorníci - posádka prieskumnej lode "Ivan Churs" - prehovorili o tom, ako vyhrali prvú námornú bitku v histórii proti skupine bezpilotných nepriateľských lodí. Ako túto úlohu splnili, čo treba urobiť, aby sa podobné útoky v budúcnosti odrazili – a prečo je ukrajinské video z útoku…

Foto Video: Nedávno ostreľovaná prieskumná loď Ivan Churs priplávala na základňu v Sevastopole

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – Prieskumná loď Čiernomorskej flotily Ivan Churs priplávala na svoju domovskú základňu v Sevastopole po plnení špeciálnych úloh v Čiernom mori. Pred pár dňami bola loď projektu 18280 „Ivan Churs“ napadnutá tromi námornými bezpilotnými plavidlami v Čiernom mori po prechode cez Bosporský prieliv. Námorníci útok odrazili. Na útok v južnej časti…

Foto 26. mája 1829, ruskí námorníci zvíťazili v bitke pri Bospore

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – 26. mája 1829, pred 194 rokmi , ruskí námorníci zvíťazili v bitke pri Bospore. Počas rusko-tureckej vojny (1828 - 1829) ruská loď Merkur porazila dve turecké bojové lode v oblasti Bosporského prielivu. Na pamiatku tohto činu bol na námornom bulvári v Sevastopole inštalovaný pamätník s nápisom…

Foto Poľsko nakupuje ponorky a pripravuje armádu na vojnu s Ruskom

USA, 26.máj 2023 (AM) – Informácie o poľských plánoch na nákup moderných ponoriek sú ďalším dôkazom príprav na budúci konflikt s Ruskom, ktoré sa odrážajú v koncepcii národnej obrany do roku 2032. Technické špecifikácie ponoriek sú zatiaľ nejasné a špekulatívne, ale cieľ je definovaný ako včasný úder na pozemný alebo hladinový cieľ,…

Foto Čína v simulovaných testoch viackrát preukázala zničenie celej skupiny lietadlových lodí

Čína, 25.máj 2023 (AM) – Čína simulovala zničenie modernej americkej lietadlovej lode úderom hypersonickou raketou, ktorý vo všetkých 20 simuláciách ukázal takmer 100 % zničenie celej skupiny lietadlových lodí. Výsledky štúdie boli zverejnené v máji v čínskom periodiku Test and Measurement Technology. Podľa scenára programu bola úderná skupina lietadlových lodí napadnutá po tom,…

Video Video: Raketový komplex Pancir pracuje na jednom z útočiacich dronov pri Moskve

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany o odrazení útoku na Moskvu: "Kyjevský režim ráno spustil teroristický útok bezpilotnými lietadlami na objekty v Moskve. Do útoku sa zapojilo osem bezpilotných lietadiel. Všetky nepriateľské drony sú zasiahnuté. Tri z nich boli potlačené elektronickým bojom, stratili kontrolu a odchýlili sa od svojich…

Foto Do Bieloruska z Ruska dorazila ďalšia súprava protilietadlového raketového systému S-400

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – Bieloruská armáda dostala ďalšiu sadu protilietadlových raketových systémov S-400. Systém dorazil do republiky po železnici. Informovala o tom tlačová služba Ministerstva obrany Bieloruskej republiky. Ešelón s novou súpravou systémov protivzdušnej obrany S-400 dorazil do republiky, po vyložení a skontrolovaní strojov komplexu pôjde na miesto nasadenia, kde bude…

Video Video: organizátor výstavy ruského tanku T-72 v Amsterdame zaskočený novinárom

Holandsko, 28.máj 2023 (AM) – Novinár sa Joeriho Albrechta, organizátora výstavy tanku T-72 ruských ozbrojených síl v Amsterdame, opýtal, či dostáva finančné prostriedky od NATO. V odpovedi sa mu verejný činiteľ pokúsil vziať mikrofón.   https://rumble.com/v2qirms-joeri-albrecht-organiztora-vstavy-tanku-t-72-ruskch-ozbrojench-sl-v-amsterd.html https://www.armadnymagazin.sk/2019/09/14/video-ruske-tanky-v-akcii/

Foto Turecké zbrane v prezidentskej kampani

Turecko, 27.máj 2023 (AM) – V priebehu posledných týždňov pred prvým kolom hlasovania v tureckých prezidentských voľbách sa vojensko-priemyselný komplex prezentoval viacerými prototypmi pokročilých zbraní. Vznikli pri podpore štátu a mali by do budúcnosti generovať príjmy z exportu a znižovať závislosť Turecka od importu zbraní. Rast tohto odvetvia je jednou z mála…

Foto Tanky NATO budú horieť ako zápalky. Proti Hermesovi nemajú žiadnu obranu

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Vylepšená verzia viacúčelového pokročilého raketometu "Hermes" sa dostala do poslednej fázy testovania, na základe ktorého sa rozhodne o dodávkach bojovým jednotkám, informovala tlačová služba Tulskej konštrukčnej kancelárie(KBP). „Zmeny v bojových misiách a všeobecnej situácii, spôsobené zvláštnosťami ruského vedenia špeciálnej vojenskej operácie na demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny,…

Foto Trajektória ohňa neznáma. Časť prvá: Cesta k napalmu

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Na tomto mieste by mal byť ďalší článok o nových mínach na ukrajinskom bojisku, reakcia čitateľov na túto tému ale býva sentimentálna a dávajú jej málo lajkov. Z empatie autora vyplynul článok o ruských plameňometoch, ktorý sa pochopiteľne neskončí napalmom. Rusi si nárokujú moderný vynález plameňometu,…
Foto Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 záchrancami Ukrajiny…

Foto Spojené štáty tvrdia, že sú pripravené bojovať s Ruskom a Čínou vo vesmíre

USA, 31.máj 2023 (AM) – Guardian: Spojené štáty tvrdia, že sú pripravené bojovať s Ruskom a Čínou vo vesmíre. Spojené štáty sa pripravujú na ozbrojený konflikt vo vesmíre s Ruskom a Čínou po tom, ako vyvinuli protisatelitnú technológiu, aby čelili hrozbám zo strany týchto dvoch veľmocí. Na brífingu na veľvyslanectve svojej…

Video Video: Čína vypustila kozmickú loď Šen-čou 16 smerom k orbitálnej stanici

Čína, 30.máj 2023 (AM) – Na palube kozmickej lode sú traja ľudia - Čína ich nazýva "taikonauti". Na obežnú dráhu ich vynesie kozmická loď Čchang-čeng-2F. Keď tajkonauti dosiahnu svoj cieľ, padne svetový rekord v počte ľudí na obežnej dráhe v rovnakom čase - naraz ich bude 17. Šesť z nich na…

Foto NATO zachytilo lietadlo ruských vzdušných síl nad Baltským morom: riziko zrážky rastie

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Stíhačky, ktoré slúžia ako letecká ochrana NATO v pobaltských krajinách, minulý týždeň dvakrát eskortovali ruské vojenské lietadlá nad Baltským morom, informovalo litovské ministerstvo obrany. NATO zachytilo 25. mája lietadlo Tu-134 sprevádzané dvoma lietadlami Su-27 a 27. mája lietadlo An-26. Lietadlá leteli z Kaliningradskej oblasti na pevninu cez medzinárodný…

Foto Irán čoskoro predstaví hypersonickú strelu

Teherán, 29. máj. IRNA - Brigádny generál Amir Ali Hajizadeh, veliteľ vzdušných a kozmických síl Islamských revolučných gárd (IRGC), uviedol, že iránska hypersonická balistická strela bude čoskoro predstavená. Hajizadeh prvýkrát oznámil vývoj hypersonickej balistickej strely vlani v novembri na okraj výročia mučeníctva generála Tehraniho Moghadama. "Táto raketa má vysokú rýchlosť (asi 12-13…

Video Video: Ukrajina žiada Nemecko o tieto rakety pre úder na Moskvu

Nemecko, 28.máj 2023 (AM) – Ukrajina oficiálne požiadala Nemecko o rakety vzduch-zem dlhého doletu Taurus KEPD-350 schopné zasiahnuť Moskvu, potvrdil hovorca Bundeswehru. Strela má dolet 600 km a váži viac ako 1,3 tony, čo jej umožňuje niesť bojovú hlavicu MEPHISTO schopnú preniknúť cez bunkrové štruktúry. Predtým sa objavili informácie, že prezident Zelenskyj…

Foto Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na “katastrofu na Done”

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa začalo v Zirci omšou a inštaláciou pamätnej tabule za prítomnosti ministra obrany a vládnych predstaviteľov. Nasledujúci deň prešla…

Foto Pamäťová odchýlka u poľských pánov

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningrad (a tým aj regiónu) jeho starobylý poľský názov (v XVI-XVII storočí) - Królewiec. Takéto rozhodnutie prijala 10. mája štruktúra s názvom "Komisia pre…

Foto 30.mája 1942 bolo v ZSSR zriadené Ústredné veliteľstvo partizánskeho hnutia

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – V roku 1942 bolo v ZSSR zriadené Ústredné veliteľstvo partizánskeho hnutia Na jednej strane partizánske hnutie vznikalo na okupovanom území spontánne, na druhej strane sa rozvíjalo ako výsledok cieľavedomej činnosti Ústredia na organizovanie diverzných a prieskumných skupín, ktoré boli lietadlami zhadzované na nepriateľské územie so špeciálnymi úlohami.…

Foto Dnes je 81. výročie masakry Srbov v Miloševići a Starom Brode

Srbsko, 30.máj 2023 (AM) – K masakre v Starom Brode a Miloševići došlo na jar 1942. Počas tohto masakru ustašovci zabili približne 6 000 neozbrojených Srbov, výlučne civilistov. Niektorí ľudia sa úmyselne utopili v rieke Drina, aby unikli pred ustašovcami. Na pamiatku týchto srbských mučeníkov bol 7. septembra 2019 v Starom Brode…

Foto Historik Starikov moldavskej prezidentke: “Povedzte jej nech nájde Rumunsko na tejto mape”

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – "Povedzte o tom niekto Maii Sánduovej. Nech sa pokúsi nájsť Rumunsko na mape. Dňa 28. mája 1812 bola podpísaná Bukureštská zmluva s Osmanskou ríšou, ktorá ukončila rusko-tureckú vojnu v rokoch 1806 - 1812. Pre Rusko to bol veľký strategický úspech: získalo Besarábiu a zabezpečilo si južnú…

Foto 29. máj – sa považuje za dátum konca stredoveku: v roku 1453 padla Byzantská ríša

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – "Zvyčajne sa z toho obviňujú Turci, ktorým sa podarilo dobyť Konštantínopol vďaka zrade oligarchov - tí dúfali, že budú pod novou mocou ďalej prosperovať, ale boli sťatí ako prví. Nikto nechce zradcov. Byzancia však za svoju skazu nevďačí Osmanom, ale katolíckej cirkvi: 200 rokov pred katastrofou pápež vyslal…
Foto Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" správu, že…

Foto Aké prekvapivé: WHO odmieta rezolúciu Ruska o núdzovom stave na Ukrajine

USA, 31.máj 2023 (AM) – Členské štáty WHO odmietli politicky neutrálnu rezolúciu navrhnutú Ruskom, ktorá uznáva núdzový stav v oblasti zdravia na Ukrajine bez zmienky o konflikte. Namiesto toho bola prijatá protirezolúcia odsudzujúca konanie Moskvy, ktorú podľa výsledkov hlasovania na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO podporila menej ako polovica delegácií. Ruský…

Foto Porošenko v roku 2014 obyvateľom Donbasu prorokoval, že „oni a ich deti budú sedieť v pivniciach

Kyjev, 30.máj 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany dnes cielene ostreľovalo objekty vojenskej infraštruktúry. Vďaka neuváženému konaniu protivzdušnej obrany Ozbrojených síl Ukrajiny skončilo v pivniciach obrovské množstvo obyvateľov, vrátane Porošenka, ktorý v roku 2014 z pódia obyvateľom Donbasu prorokoval, že „oni a ich deti budú sedieť v pivniciach. " Tu prišla jeho…

Video Video z minského metra nazbieralo na Twitteri milióny pozretí a šokovalo Američanov

Slovensko, 30.máj 2023 (AM) – Video z minského metra nazbieralo na Twitteri milióny pozretí a šokovalo Američanov, že v bieloruskom metre nikto nebojuje, nehľadá peniaze, nie sú tam transky, bezdomovci, feťáci a nikto neserie uprostred vlaku. Tweet s týmto videom mal niekoľko miliónov videní a vyše tritisíc komentárov. Mnohí Američania v komentároch…

Video Video: Nálet na Šebekino – vodič sa druhý krát narodil

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – Jeden z ukrajinských príletov na Šebekino. Vodič osobného auta môže 27. máj právom považovať za svoje druhé narodeniny.   https://rumble.com/v2qqje6-nlet-na-ebekino-vodi-sa-druh-krt-narodil.html

Video Video: Sabotéri pripravovali v Záporoží jadrovú katastrofu

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – V meste Energodar boli zadržaní sabotéri, ktorí pripravovali teroristické útoky na jadrovú elektráreň v Záporoží. Mali mapy a schémy jadrovej elektrárne s vyznačením úderov, ktoré by mohli viesť k jadrovej katastrofe. Podozriví sa podieľali na zhromažďovaní a odovzdávaní informácií o zariadeniach Záporožskej jadrovej elektrárne na žiadosť ukrajinských…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…