.
Aktuality, História,

Špinavý urán – nová deliaca čiara sveta. Neľudskí neľudia sa odhaľujú!

Čo vieme o ochudobnenom uráne? Že zamorí veľké množstvo osevných plôch a že prienik uránového prachu do ľudského organizmu vyvolá vážne patológie. Aké? Na to je dostatok dôkazov v Perzskom zálive (1991), v Iraku (2003) i v Srbsku (1999), ktoré bolo s ochudobneným uránom „humanitne bombardované“.


 

Čo je to ochudobnený urán?
Je to urán, ktorý zostane po oddelení z neho uránu 235 v dôsledku jeho obohacovania. Lenže v ochudobnenom uráne aj tak zostáva asi 0,2-0,3 % uránu 235!

 

Čo sa týka hustoty, urán je blízky wolfrámu. To umožňuje rozmerovo menšej munícii hmotnosťou vyrovnať sa väčšej z iných kovov. Čiže pri omnoho prijateľnejších aerodynamických charakteristikách.

 

Ochudobnený urán sa používa v tzv. podkaliberných priebojných projektiloch, majúcich vysokú kinetickú energiu. Konkrétne sa z naho vyrábajú bomby, delostrelecké a tankové granáty, ale aj projektily do lietadlových kanónov. Napr. do GAU-8 Avenger (Pomstiteľ), ktorými je vybavený bitevník A-10 Thunderbolt II.

 

Slovo pre vojenského odborníka
Náčelník vojsk radiačnej, chemickej a biologickej ochrany OS RF (RChBO) genpor. Igor Kirillov tvrdí, že „v dôsledku útoku munície s ochudobneným uránom vzniká pohyblivý horúci oblak rozptýleného aerosolu uránu 238 a jeho kysličníkov, ktoré môžu v ľudskom organizme vyprovokovať vážne patológie. Najväčšie radiačné nebezpečenstvo z ochudobneného uránu vzniká vtedy, keď sa dostane do organizmu v podobe prachu,“ podtrhuje a dodáva, že „ochudobnený urán“ je triviálnym názvom kovu, základ ktorého pozostáva z cca 99,3 percent izotopu uránu 238 a asi 0,7 percent z uránu 235.

 

Lúče alfa žiarenia prachových častíc, ktoré sa usadia v dýchacom trakte, v pľúcach i hrtane, vyvolávajú vznik zhubných nádorov. A ich nahromadenie v obličkách, v pečeni a kostnej dreni vyvoláva zmeny vo vnútorných orgánoch, tvrdí ruský vojenský špecialista. Pričom zdôraznil, že na Západe veľmi dobre vedia o negatívnych dôsledkoch použitia ochudobneného uránu. Veď v rokoch 2003-2004 ho USA použili v Iraku najmenej 300 ton.

 

„V dôsledku toho vznikla v meste Falúdža omnoho horšia situácia ako v japonských mestách Hirošima a Nagasaki po ich atómovom zbombardovaní. Aj preto bola Falúdža označená za druhý Černobyľ,“ poznamenal generál Kirillov a poukazuje aj na letecké bombardovanie Juhoslávie v roku 1999 silami NATO. Aliancia tam použila až 40 tisíc obohatených priebojných granátov, pričom celkový objem v Juhoslávii použitého ochudobneného uránu presiahol 15 ton.

 

V roku 2005 v Iraku narástlo ochorenie rakovinou zo 40 na 1600 prípadov na 100 tisíc obyvateľov a v štátoch bývalej Juhoslávie bolo zvýšenie prípadov onkologického ochorenia o 25 %. Tam, kde bolo bombardovanie najintenzívnejšie, na rakovinu zomiera 1 % obyvateľstva, hlavne muži vo veku 35-50 rokov.

 

Trpia aj bývalí vojaci juhoslovanskej armády – za ostatných desať rokov ich ochorelo vyše 30 tisíc. Hlavne na leukémiu a mozgové nádory. Svojho času hovorkyňa ruského MZV M. Zacharova uviedla, že len v roku 2016 zomrelo v Srbsku na uránové bombardovanie 22 tisíc ľudí, čo dostalo aj svojské pomenovanie „balkánsky syndróm“. Radiácia sa podľa nej nikoho nepýta komu patrí Krym, ona ničí všetkých.

 

Trpia aj spojenci USA
V polovici prvého desaťročia tohto storočia podalo žalobu 500 talianskych vojakov. Tvrdili, že všetci majú rovnaké príznaky, ako ich kolegovia z Česka, Grécka, Španielska a Belgicka.

 

V roku 2011 bolo velenie armády Talianska priznané vinným, pričom v rozhodnutí súdu sa tvrdí: „Vediac o rizikách, neprijalo opatrenia na odstránenie hrozby.“ Podľa advokáta Angela Fiore Tartagliu, ochudobneným uránom sa nakazilo 7600 talianskych vojakov a niekoľko stovák (generál Kirillov uvádza, že 330 – čo je 8 % zo zasiahnutých) ich zomrelo.

 

Slovo má ďalší vedec
Na nebezpečenstvo použitia zbraní s ochudobneným uránom a teda aj na zamorenie pôdy a vôd mikročasticami toxického ťažkého kovu, ktorý sa aj cestou potravín môže dostať do ľudského organizmu, poukazuje doktor biologických vied, profesor a vedúci laboratória medicínsko-ekologickej dozimetrie a radiačnej bezpečnosti medicínsko-rádiologickégo vedeckého ústredia A. F. Cybu Ministerstva zdravotníctva RF Valerij Stepanenko.

 

„Dnes môžeme s určitosťou hovoriť, že hlavné nebezpečenstvo použitia zbraní s ochudobneným uránom spočíva v zamorení životného prostredia (tak pôdy, ako aj vodných zdrojov) mikročasticami chemicky toxického ťažkého kovu – uránom, ktorý sa potom potravinovým reťazcom dostáva do ľudského organizmu,“ vysvetlil.

 

Dodal, že ochudobnený urán sa získava z prírodného uránu a ten pozostáva z troch rádioaktívnych izotopov, ktoré sa rozpadajú na iné rádioaktívne elementy a nakoniec na stabilné nerádioaktívne izotopy olova.

 

A keďže urán je pyroforický (na vzduchu samozápalný), tak munícia z neho je vysoko ničivejšia, ako projektily s wolfrámovým jadrom.
Rádioaktivita ochudobneného uránu je síce nižšia ako prírodnej uránovej rudy, lenže urán je toxický! Podľa radu špecialistov genetické poškodenia, vyvolávajúce rakovinu, môžu byť spojené s mechanizmom vzájomného zosilnenia chemickej toxicity uránových častíc, ktoré sa dostali do tela, a hoci aj pri relatívne nízkej, no predsa len, rádioaktivity ochudobneného uránu.

 

Hrozbu poznajú aj v USA
Doktorka v oblasti geoekologického inžinierstva z Coloradskej baníckej školy v USA Suad Al-Azzavi vyhlásila, že použitie americkými vojakmi v Iraku bieleho fosforu a ochudobneného uránu spôsobilo šesťnásobné zvýšenie ochorení rakovinou a chorôb, vyplývajúcich z rádioaktivity.

 

Obdobný názor má aj oficiálny predstaviteľ generálneho tajomníka OSN Farhan Hak, ktorý nie bez dôvodu vyhlásil, že OSN je znepokojená z používania ochudobneného uránu bez ohľadu na to, kto a kde sa to snaží použiť.

 

Doktorka Al-Azzavi upozorňuje, že keď USA použili v roku 1991 ochudobnený urán v Perzskom zálive, tak ním zamorili okolo 2 tisíc kilometrov štvorcových husto obývaných civilných štvrtí. Jednoznačne tým vyvolali zosilnené prípady rakoviny medzi civilným obyvateľstvom a taktiež vrodených chýb novorodencov a všetkých ďalších ochorení, ktoré majú súvis s rádioaktivitou a toxicitou.

 

Čo na to Military Watch Megazine?
Jeho stanovisko sa dá vyjadriť jednou vetou. Že použitie ochudobneného uránu Ukrajinou hrozí svetu katastrofou!
„Použitie takej munície môže mať katastrofálne následky pre životné prostredie: rádioaktívne častice, ktoré sa dostanú do vzduchu sa dokážu presúvať na vzdialenosť vyše 40 km po každom výstrele a ľahko sa dostanú do dýchacích ciest a polčas ich rozpadu je vyše štyroch miliárd rokov,“ tvrdia autori článku, pričom sa odvolali na skúsenosti s ochudobneným uránom tak počas vojny v Perzskom zálive, ako aj pri vpáde do Iraku.

 

„Veliteľ britského kráľovského loďstva Robert Greene oznámil ´nevysvetliteľný výbuch onkologických ochorení a vrodených genetických zvráteností medzi Iračanmi, osobitne na juhu krajiny blízko bojového poľa´. V utajenej správe OSN, ktorá sa predrala na verejnosť v roku 1999, sú spomínané analogické závery: ´tento typ munície fakticky predstavuje jadrový odpad a jeho použitie je mimoriadne nebezpečné a škodlivé´. V ďalšom desaťročí, počas vojny v Iraku, bolo osobitne mohutnému bombardovaniu bombami s ochudobneným uránom vystavené mesto Falludža,“ tvrdia vojaci a aj novinári.

 

Koniec žartom – „Do posledného Ukrajinca“
Ako a čím odpovie Rusko na dodávky uránovej munície Kyjevu? Moskva na to zareaguje, sucho skonštatoval ruský prezident V. Putin. „Zdá sa, že Západ sa naozaj rozhodol bojovať s Ruskom do posledného Ukrajinca nie slovami, ale činmi,“ poznamenal.
Maria Zacharova pre rádio Sputnik zdôraznila, že dodávky munície s jadrom z ochudobneného uránu povýši situáciu na Ukrajine na novú úroveň, pričom tu nejde o nejakú novú pomoc Kyjevu, ale o zbrani s jadrovým komponentom. Podobné manipulácie sú „časťou anglosaskej stratégie“. Veď zbraň hromadného ničenia sa stala zámienkou na vpád do Iraku, aj keď všetky falošné obvinenia Bagdadu boli časom vyvrátené.

 

Ochudobnený urán je nástrojom genocídy!
„Celkovo vzaté, použitie munície s ochudobneným uránom je prejavom genocídy voči tomu obyvateľstvu, proti ktorému je nasadená a aj proti tomu, kto ju používa,“ podtrhla M. Zacharova a dodala: „Čiže všetci, ktorí obývajú dané územie, či nachádzajú sa tam, alebo obývajú susedné blízke kraje, dostávajú určitú dávku radiácie, čo nie je jednorazovou záležitosťou. Oni s tým už budú žiť navždy, ako aj tí, ktorí túto zbraň použili.“

 

Padli zábrany, odhaľuje sa britská faloš
Prijaté rozhodnutie stavia kríž na falošných pokusoch Západu prezentovať starostlivosť o Ukrajinu. Kyjevský režim a Západ potrebujú ukrajinské obyvateľstvo len na boj s Ruskom, jeho skutočný osud ich vôbec netrápi. Presne tak, ako Západ netrápil osud Československa, keď ho v Mníchove strčil do pazúrov Hitlera.

 

V oboch prípadoch to Západ naorganizoval tak, že trpieť mala a má nielen súčasná, ale aj budúca generácia, nás Slovanov.
Kedysi mi jeden kamarát povedal, že všetky príkoria Slovanov spôsobuje ich nedokonalý zrak. Pretože zákernosť Západu voči nim musí vyrásť do obrovskej výšky, aby ju vôbec dokázali vidieť.

 

Na záver dejinné poohliadnutie sa
O využití uránu v munícii uvažovali už v hitlerovskom Nemecku. Minister Albert Speer na to podpísal patričnú dispozíciu, keď vznikli komplikácie s nákupom wolfrámu v Portugalsku. No a po pol storočí, začalo ideu naplno využívať NATO. Pričom na celý svet treba zakryčať, že len jeho armády ochudobnený urán dodnes použili!!!
Vladimír Mikunda

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál. Pre viac príspevkov odporúčame nás sledovať aj na Telegrame. Vďaka za Vašu pomoc 

 

Zdieľajte článok

Najčítanejšie
Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov