Michail Chazin, Karine Gevorgyan: Korene ukrajinizmu

Ilustračné foto

Ukrajina, 30. januára 2023 (AM) –  Michail Chazin: Logika, ktorú sa teraz pokúsime vysvetliť, je viac-menej známa v tom zmysle, že rovnaký obraz je aj v Bielorusku. Spočíva v tom, že na území Ukrajiny sa nachádza nejaké jadro, ktoré je s najväčšou pravdepodobnosťou neruského pôvodu. Dovoľte mi pripomenúť, že prevažnú časť ukrajinského obyvateľstva tvoria Rusi, ktorí tam prišli v 8., 10., 15. alebo 20. storočí, za čias Sovietov. A existuje určité jadro, ktoré tvorilo minimálne niekoľko desiatok tisíc ľudí a maximálne až niekoľko miliónov a ktoré bolo postavené na úplne iných princípoch.

 

Toto jadro je pohanské, neprijalo kresťanstvo. A toto pohanstvo sa objavuje stále. Ak si prečítate Gogoľa, zistíte, že vždy existujú čarodejnice, viera a tak ďalej. V ruských dedinách nič také neexistuje. Vôbec chýba. To znamená, že v ruskej tradícii nikdy nepočujete o skutočných čarodejniciach, sú len v rozprávkach. A v skutočnom živote – nie. Dokonca ani babky, ktoré liečia bolesť alebo niečo podobné, nie sú považované za zlých duchov. Sú to len šamani, bylinkári.

 

A potom je tu kategorická neprijateľnosť nadradenosti verejného nad súkromným, čo znamená, že záleží len na osobnom: všetko “až na chatu”. K spojenectvu môže dôjsť len za absolútne extrémnych podmienok a len v ad hoc situáciách, ako v prípade oranžovej revolúcie. A napokon tretím je úžasná schopnosť vytvárať v tomto jadre sieťové štruktúry, to znamená prebúdzať v ľuďoch tieto energie. Mimochodom, všimli si to ruskí vojaci, ktorí prišli na Ukrajinu za Petra I. (Perejaslavská rada bola za otca Petra I., Alexeja Michajloviča, ale ruské vojská tam prakticky neboli). A čo ďalej – to je absolútne nejasné, pretože toto jadro otravuje celé okolité územie. Otrávi každú silu, ktorá vstúpi na toto územie. Tieto sily sa mimochodom netýkajú Divokých polí. To je Odesa, Nikolajev a tak ďalej. Ako sa ukázalo, Cherson sa tam dostal. Podarilo sa im ho otráviť. Ale oni to neurobili. Čo to je a čo s tým robiť – teraz vám to povie Karine Alexandrovna. Potrebujete znalosti historika a lingvistu. Ja to neviem, vidím len výsledok. Odovzdávam slovo…

 

Kto uniesol Pannu Máriu Vladimírsku

Karine Gevorgyan: Začnime názvom. Ukrajina. Objavuje sa v 11. storočí a v rôznych staroruských prameňoch, ako aj v poľských prameňoch – “O(u)kraina”. Iróniou situácie je, že v ruštine je výraz “na Ukrajine” ukrajinizmom. “V Poltavčine”, “v Černigovčine” a ukrajinský výraz “na Ukrajine” je v ukrajinčine rusizmus. To je taký nezmysel! Nevedia, že je to nezmysel, a tak sa hádajú. Takže v ruštine je to vlastne ukrajinizmus. Vo svojej absurdite a popieraní už sami dospeli k popretiu! Ale to je len malý detail. Je tu istý dôležitý bod, ktorý je dosť ťažké odhaliť, hoci je to možné. A tu sa treba obrátiť na veľmi kultivovaných, úprimne povedané, vzdelaných odborníkov-historikov, najmä na byzantských historikov, ktorí sa zaoberali dejinami Byzancie, pretože Kyjevská Rus v byzantských prameňoch je pre nás azda najzaujímavejším materiálom. “Matkou ruských miest”, metropolou, teda hlavným mestom ruských krajín, sa pred mongolským vpádom stal Kyjev. A tiež metropola – pretože sa tam nachádza metropolitná katedra. A teraz “skáčem” k Petrovi Porošenkovi, k Bartolomejovi Tomosovi (teraz sa nehnevám ani nie som zaujatá, nehovorím o tom, “kto má pravdu a kto nie”), a chcem len povedať, že majú svoje opodstatnenie povedať: “Čo Moskva? Čo s tým má spoločné Moskva? Boli sme hlavným mestom, máme metropolu. Moskva nám politickými trikmi všetko vzala, opäť politickými trikmi “uchmatla” patriarchát pre seba. Hovoria: “My sme sem prišli pred vami, my sme prví, akým právom ste vy prví a najdôležitejší? My máme prvenstvo!” Čiastočne majú pravdu. Z historického hľadiska je to pravda. Existuje ešte jedna sťažnosť, o ktorej sa veľa nehovorí. Máme posvätný artefakt, ktorý stráži našu moc. Toto je byzantská ikona Panny Márie Vladimírskej. Je taká uctievaná, taká posvätná! Odkiaľ ho máme? Andrej Bogoľubskij ho vzal, keď Kumáni zaútočili, pod zámienkou “čo ak sa niečo stane”, a odniesol ho. Nenávidel Kyjev, miloval Vladimír na rieke Kľazma. Ľudia z Kyjeva mu povedali: “Počuj, chlapče, vráť to!” Keď už odišiel. Dokonca ho prenasledovali. Rýchlo sa však vrátil k Vladimírovi. Preto sa stal Vladimírovým (podľa mena). Stále si to pamätajú! (Ide o jadro). Pretože nám vzali “naše”. A “my sme ho mali právom, a vy toto právo nemáte. Toto právo ste si privlastnili. Ste šikovní, všetko ste si privlastnili, boli ste úspešní, ale ste bastardi. Boli to aj ruskí ľudia.

 

Ako sa “sväté miesto” stalo prázdnym

Karine Gevorgyan: Čo vieme o ukrajinskom jazyku? Starý ukrajinský jazyk pochádza zo XIV. až XVIII. storočia. Je to zaujímavé, však? Rozdelenie Poľska…ale ukrajinčina má svoje miesto. Od roku 1240, po vpáde do Batyja – to, čo urobili Kyjevu, bolo strašné. Zostalo tam tritisíc ľudí (a bolo ich viac ako 60-tisíc). Všetky vykopávky ukazujú masové vraždy, jednoducho hrôza-hrôza! Obyvateľstvo Kyjeva bolo teda vyhladené. Ak sa pozriete na rytiny jedného Nemca (Abraham van Westerfeld – pozn. red.) “Kyjev v roku 1651 – je to úplne zničené a zanedbané mesto. To znamená, že je to ohavnosť spustošenia, takmer prázdne miesto. Všetko je zničené, hoci je zrejmé, že tu stáli monumentálne budovy, že to bolo naozaj hlavné mesto. V skutočnosti sa tam až do konca XIV. storočia, t. j. do roku 1380, odohrávali hrôzy.

 

Mongoli sa náboženských centier v skutočnosti nedotkli a nezničili ich. Prežili. Najmä Kyjevskopečerská lavra. A len desiatinský kostol sa z nejakých dôvodov zrútil a ľudia tam zomreli, pretože sa tam skrývali. Mongolovia sa však v zásade nedotýkali náboženských inštitúcií. Kláštory prežili, metropolita prežil a zrejme sa nedotkli mníchov. A strašne ničili pokojné obyvateľstvo, remeselníkov. Na konci XIV. storočia sa bitky pri Kulikove (1380) zúčastnili aj mnohé kniežatá, ktoré boli na periférii. Potom sa však svetové politické dianie výrazne zmenilo: vpád Turkov (Oguzov, neskôr Osmanov), ktorí porazili Mongolov, vyhnali ich a začali okupovať tento priestor vrátane severného pobrežia Čierneho mora. A potom prišla tá najzaujímavejšia časť: skutočná vec, o ktorej sa nikdy nehovorí a odkiaľ sa toto “jadro” berie. Sťažnosti ľudí, ktorí tam žijú, sú neutíchajúce, nemáte im čo povedať: “Andrej Bogoľubskij ukradol Volodymyrsku, nuž nech ju vráti! Mal by byť v Kyjevsko-pečerskej lavre! Pozri, nevrátili ho ani za cárskeho Ruska!” (Ukradol ho a naše “sväté miesto sa vyprázdnilo” a hlavné mesto padlo). Čo odpovedať? Neexistuje žiadna odpoveď. Nie je to tak, že by si ho vzal právom. Nemáme žiadne protiargumenty.

 

Michail Chazin: A prečo nie? Bola to jedna rodina, Rurikovci!

Karine Gevorgyan: Nie právom, pretože posvätné artefakty si nemožno privlastniť a on ich metropolitovi vzal. Je to jasné, však? Cirkevný systém je veľmi prísny. Nie menej prísne ako v armáde. Preto majetok, a predovšetkým posvätný, nemôže byť z dobrovoľného rozhodnutia niekoho odovzdaný do úschovy niekomu inému. Bolo to dobrovoľné rozhodnutie. Kto mu ju dal? Pravdepodobne niekoho podplatil. Nevylučujem to. Pretože sa dožadovali jeho vrátenia a dokonca ho prenasledovali. Bol to taký Bogoľubskij! A je tu bolesť, bolesť, ktorá zo všetkého zostala.

 

Šľachtická krv

Karine Gevorgyan: To, že v kyjevských krajinách existovala feudálna rozdrobenosť, nič nevysvetľuje, vy vzdelaní ľudia to chápete. Je to normálne ako všade inde na svete. Podobne to bolo aj vo Francúzsku, v Nemecku to trvalo ešte dlhšie a tak ďalej. Nie je na tom nič nezvyčajné. Nezvyčajnosť spočíva v tom, že v XIV. storočí sa začali objavovať veci, ktoré sa u nás historici snažia nevnímať. Kmeňový zväz litovských národov. Bola pohanská, na ďalšom stupni pravoslávna a veľmi málo katolícka. Veľmi rýchlo sa rozrástla a nakoniec viedla k vytvoreniu štátu v konfrontácii s Teutónskym rádom, keďže Rusko sa v tom čase zaoberalo inými záležitosťami.

 

Michail Chazin: Ale kniežatá boli hlavne Rurikovci, a preto sa začali spájať.

Karine Gevorgyan: Presne tak! A neboli tam žiadne protiruské, protimoskovské postoje. Existuje jeden druh! Koncom XIV. storočia tak Kyjev začal postupne preberať litovské kniežatstvo. To je dnešná západná Ukrajina a západné Bielorusko. Jedným z najväčších mužov bol Daniel z Galície. Medzi litovskými kniežatami – Mindovgom a ďalšími – boli aj veľkí muži. Začali postupne čistiť tieto územia: všetko, čo pripadlo Turkom, krymským Tatárom. Konali veľmi jemne, nie tvrdo. Mimochodom, viete, že magdeburské právo na Ukrajine zrušil až Mikuláš I. v roku 1840. Na Ukrajine platil celý čas, málokto o ňom vie.

 

Michail Chazin: Môžem tiež dodať, že na území Ukrajiny, v mestách vtedy neboli žiadni Ukrajinci. Žili tam Poliaci, Rusi a Židia.

Karine Gevorgyan: Na tom nezáleží, hovorím o území, o jadre. Vidíte, často sme na propagandistické účely oznamovali, že nenávisť voči Rusom je Poliakom vlastná. Je to nezmysel. Pripomeniem, že v XVI. storočí poľská proruská strana bojovala (a bola veľmi silná) za to, aby sa Ivan Hrozný stal poľským kráľom. Myslím to vážne, už sa chystal vyskúšať si korunu (ešte raz pripomínam, že všetci boli Rurikovci).

 

Michail Chazin: Namiesto neho dosadili budúceho Henricha III.

Karine Gevorgyan: Litva a Poľsko sa vtedy spojili do Rzeczpospolitej. Ale pozor, a to je najzaujímavejšie: bez ohľadu na to, ako veľmi boli pretváraní, bez ohľadu na to, aký vplyv mal na ich vedomie, bez ohľadu na to, koľko propagandy prišlo z Vatikánu, starý rusofilský duch stále platil. Je tam niekde aj teraz, nepopierajte to úplne. Takže sú medzi nami nevyriešené momenty. Na druhej strane má však táto nenávisť charakter papierového ohňa. Vypukne v tomto jadre. Pripomeniem vám, kto je Bogdan Chmelnický. Je to poľský šľachtic (zo staroruského šľachtického rodu Chmelnických). Patrí k špeciálnemu erbu Abdank, všetko je veľmi vážne. Mimochodom, Alexander Chodakovský je tiež poľský šľachtic, a to veľmi vysokej “hodnosti”. Alebo máme Rokossovského, Dzeržinského s rovnakými koreňmi, proti tomu neprotestujeme. Je to “plávajúci” začiatok. A má istý sklon k suverenite, ktorá je pozostatkom pamäti bývalého hlavného mesta. A začína to fungovať. Moja jednoduchá myšlienka bola takáto. A všetky pokusy o ich obrátenie atď. nikdy k ničomu nepovedú.

 

História sa riadi symbolmi

Karine Gevorgyan: Spomínam si, ako ma Kyjev po prvý raz ohromil, pretože Kreščatyk postavený v 50. rokoch za Stalina podľa mňa vyzerá mohutnejšie a slávnostnejšie ako Tverská ulica v časti, ktorá sa v tom istom čase stavala. Zrejme chceli nejako kompenzovať “urážku” starobylého ruského hlavného mesta. Ďalšia vtipná vec, ktorá sa môže jedného dňa hodiť. Čo je Majdan? V skutočnosti je toto slovo arabské, ale potom sa dostalo aj do turkických jazykov. Viete, kde sa v Kyjeve nachádza Majdan? Na tomto mieste stála Liadska brána. Presne Liadske brány (teraz sú na ich očakávanom mieste Pečerské brány, ale tradične sa nazývajú Liadske). Cez tieto brány Mongoli vstúpili do mesta a zničili ho. Zničenie Kyjeva prišlo z tohto miesta, z Majdanu. Hovorím o metafyzike a o sile významov. Zaujímalo by ma, či tomu Ukrajinci rozumejú.Existuje Thomasova veta (“self-fulfilling prophecy”, myšlienka, ktorú sformulovali William a Dorothy Thomasovci, americkí sociológovia – pozn. red.): “Ak ľudia niečo považujú za reálne, je to reálne aj vo svojich dôsledkoch”. Preto nemôžete nič zamiesť pod koberec, najmä symbolické veci. Ukrajinci potopili krížnik Moskva a my sa tvárime, že sa nič zvláštne nestalo…

 

Michail Chazin: Neboli to oni, kto potopil krížnik Moskva.

Karine Gevorgyan: V tomto kontexte na tom nezáleží, bol potopený. Ak niečo neurobíme s krížnikom Moskva, nielenže postavíme druhý krížnik lepší ako doteraz, ale tento sa zdvihne z dna a potom sa gestalt uzavrie. Rovnako ako v prípade ponorky Kursk. Možno ho nebolo potrebné získať? Prišli sme, hodili vence na vodu? Stáva sa to, však? Nie, je potrebné uzavrieť niektoré gestalty. A rovnako je to aj tu.Takže pád Kyjeva sa začal na tomto mieste (Majdane) a pád bol taký, že sa už nikdy nemohol spamätať a nikdy sa už nestal hlavným mestom. Treba tiež povedať, že kyjevské kniežatá boli istý čas formálne kniežatami Vladimíra, ktorý tam ani neprišiel. Napríklad Alexander Nevský mal titul kyjevského kniežaťa. Nebolo tam kam ísť, žilo tam 3 tisíc ľudí a po ruinách chodili sliepky. Teda nominálne, pretože nezrušili hlavné mesto. Možno sa tam ešte vrátime. Miesto je dobré, veľmi pohodlné, ideálne miesto. Kyjev je ideálnym miestom pre hlavné mesto. Ich geografia je však ich osudom. A treba si uvedomiť, že potomkovia kniežat, ktorí žili v týchto kniežatstvách, a je ich veľa, môžete sa pozrieť, sú všetci nejako spätí s ruskou aristokraciou, a všetka aristokracia má tento pôvod, vrátane Ivana Hrozného – podľa plného programu, litovského pôvodu. Preto, keď Puškin napísal: “O čom vy, ľudoví vrtichvostovia, kričíte? Čo vás nahnevalo? Litovské nepokoje? Nechajte to tak: je to večný spor Slovanov medzi sebou”, – to mal na mysli. Keďže Litva nie je autonymum, nenazývajú sa tak, Litovčania majú iné autonymá. Je to politonymum, litovčina je zjednocujúce slovo pre politický národ.

 

Rusofóbia a rusofilstvo ako jin a jang

Karine Gevorgyan: Z litovskej aristokracie vždy vyrastal ruský prozápadný front proti úradom. Je veľmi aristokratická, je v nej veľa krvi. A vždy na fronte proti ústrednej vláde. Prirodzene: bojari sú vždy proti cárovi. Preto je tam veľa Litovčanov. Nezabúdajte však, že v Litve je aj dosť ruskej krvi. Preto si neprášte hlavu popolom. Neexistuje bod, z ktorého by nebolo návratu. Je to taký posunovač, bude sa stále otáčať, je to jeho imanentné jadro – ako jin a jang. Teraz sa zmení na protiruskú, teraz na proruskú. A to z dôvodov, ktoré od nás, mierne povedané, veľmi nezávisia.

 

Michail Chazin: Poviem ešte jednu vec – téma je takáto. Zhruba povedané: “Za čím si stojíte a ako ste pripravení to obhajovať?” Možno nebudeme schopní veľmi jasne vysvetliť, čo bránime tam, na fronte, na území Ukrajiny, pretože štátna ideológia o tejto téme mlčí a to, čo hovorí, nemôže preniknúť do duše obyčajného človeka. Upozorňujem však na skutočnosť, že podpora, ktorú všetci obyvatelia krajiny poskytli špeciálnej operácii, svedčí o tom, že sa tu rieši veľmi dôležitá otázka. A tak ako nám povedali, že sa všetko rozpadne, len čo tam pôjdeme, aj im povedali, že sa rozpadneme pri prvom nátlaku. Vysvetľuje sa im to ešte horšie (to, čo sa im o nás hovorí, je niečo nepredstaviteľné, vylúčené). Je tu teda otázka: “Kto koho premôže?” Otázka pre Ukrajincov znie: “Tu, čo brániš?” Vo všeobecnosti obhajujú tri veci: po prvé, obhajujú zákaz pestovania ošípaných a zeleniny na svojej pôde (chcú ísť do Európy!); po druhé, zakazujú pravoslávie a po tretie, požadujú rozvoj LGBT. O to v skutočnosti bojujú. Skôr či neskôr si to uvedomia.

 

Karine Gevorgyan: Málokedy s vami nesúhlasím, ale je tu istý prvok karikatúry, a to zámerne. Debilitu, ktorá sa prejavuje v týchto tik-tak-tak dievčatách, neberme do úvahy. Pod touto hlboko zakorenenou prácou si uvedomujú všetko. Spomínam si, že aspoň pred 15 rokmi prišli známi kyjevskí historici a bola tam polemika, okrúhly stôl, a oni niesli tieto bláboly, niektoré z nich dokonca akademickým jazykom. Veľmi dobre si pamätám, že potom bol bufet a vodka a všetko. A jeden učenec, ktorý bol mladší, náhodou stál vedľa mňa, ticho, do ucha, naklonený sa spýtal: “Vyzerali sme s tým všetkým veľmi trápne?” Teda, uvedomoval si, ako to všetko znie.

 

Ukrajinská história a história s Ukrajinou

Karine Gevorgyan: Myslím si, že oficiálny ukrajinský príbeh je do veľkej miery kulisou, rekvizitou, zákulisím. Za oponou sa skrýva veľa zaujímavých vecí! A ak nepochopíme, čo sa za týmto zákulisím skrýva, urobia z nás mačiatka. Aj keď máme oveľa väčší potenciál. Myslím to vážne, je to veľmi dôležité! Nebuďte nafúkaný. No napríklad, čo ma nedávno zarazilo. Veľmi si vážim Sergeja Michejeva, o ktorom som si myslela, že nemá žiadnu zlosť ani záľubu v ruskej histórii, že je to človek, ktorý miluje svoju krajinu. A on zrazu povie takú vec, ktorá ma zasiahla až do srdca, pretože pre mňa to bola vždy veľmi vážna téma, hoci nemám silu a schopnosti špeciálne skúmať túto tému, ale je to veľmi zaujímavé! Solovjov tvrdí: naša elita má peniaze v Londýne, deti v Londýne, keby to bolo ako za cisárov a cárov, nedržali by svoje peniaze v Londýne… A hneď som si pomyslela – a čo Menšikov, ktorému chýbalo deväť miliónov v zlate, ktoré odniesol do bánk v Londýne a Amsterdame? Peniaze u neho nenašli, všetky ich vybral! Všetko, čo vidíme teraz, bolo vtedy rovnaké! Dokonca aj tie isté banky! A zaujímalo by ma, koľko našich peňazí sa tam za ten čas nazhromaždilo? Od čias Petra Veľkého? Alebo sa to možno začalo už predtým? Pravdepodobne áno. Je to veľmi zaujímavá téma. Skúma niekto históriu finančných vzťahov medzi Moskvou a Londýnom? Mali by! Ale aby sme sa vrátili k Michejevovi, mnohí pevne veria, že “títo” bojari a šľachtici nikam nič neprenášali, všetko si tu nechali pre seba! Alebo hovoria: zbúrajú nám pomníky, odstránia ruské názvy a my máme Ševčenkov bulvár, pomníky, všetko neporušené. Väčšinou áno, je to pravda. Ale v Moskve je štvrť s názvom Chochly. Ulica sa volá Maroseyka. Nachádza sa tu obrovský komplex, ktorý pochádza zo 17. storočia. Nazýva sa Ukrajincov dvor (Chambers). Už to priezvisko o niečom vypovedá, však? Nachádzal sa tam archív ministerstva zahraničných vecí, kde Puškin pôsobil. “Archívni mladí muži sa na Táňu pozerajú stiesnene, prvoplánovo a strnulo.” Spomínate si? Vtedy to boli chlapci z MGIMO. Čo sa tam teraz deje? Nedokážu ochrániť ani tento historický komplex! Teraz sa z neho snažia vytvoriť elitnú štvrť. A to sme v 17. storočí! Choďte sa pozrieť, v akom zničenom stave je! A to je jadro Ukrajiny v Moskve. Toto bolo jej zastúpenie. Starosta Moskvy by sa teda ujal a vytvoril historické ukrajinské centrum. Sú tu legendárne Mazepove komnaty, ktoré boli z nejakého dôvodu darované cirkvi, luteránskej komunite. Prečo? A to všetko je v hroznom stave. Áno, je ťažké ho obnoviť, chápem, ale ak chcete, môžete to urobiť! A urobiť z neho prezentáciu. A to je skutočný postoj k Ukrajine. A náš postoj k jej histórii. Okrem iného nesúhlasím s naším prezidentom, že Rusi a Ukrajinci sú bratské národy. V tom zmysle, že ide o dva rôzne jazyky. A nie je potrebné ho ťahať za uši. Áno, sú príbuzní, ale nie bratia! Niektoré slovanské jazyky sú v istom zmysle západnejšie, dokonca sú bližšie k ruštine. Mimochodom, slovo “mova” sa objavilo v 18. storočí. Predtým svoj jazyk nazývali rusky. Napriek tomu je to jazyk, ktorý má svoje vlastné paradigmy. Je to jazyk, nie nárečie. Tam sa napríklad vyvinuli formy vokatívu, ktorý je v ruštine archaický. Ako Otec, Syn, Boh. Keď povieme: “Ó, Bože!” – znamená Boh, ale je to oslovenie, je to vokatív. V ukrajinčine je to všetko rozvinuté (vokatív sa zachoval aj v súčasnej srbčine: Otats – oche! Mama – mamo! – pozn.red).

 

Fantómové bolesti Ukrajiny

Karine Gevorgyan: Ich fantómové bolesti sú na jednej strane spôsobené pocitom straty hlavného mesta a na druhej strane stratou “progresívneho” vektora vplyvu. V 16. storočí bola Európa na vzostupe, rástla míľovými krokmi, bola inteligentná, pôvabná, energická a vzdelaná. A vtedy boli k nej naozaj bližšie. A Moskva bola provinčná, to je pravda. Moskva vyrástla neskôr, vďaka rozvoju priestoru až po Tichý oceán, vďaka zdrojom, ktoré boli vtedy dôležité a ktoré dostávala v takmer nevyčerpateľnom objeme. Kožušiny, kovy a všetky minerály pre seba, ale ešte dlho bola provinčná. Tak začala budovať impérium, najmä po problémoch, a la Západ. A viete, čo urobil Peter Veľký? Vzal a samotným Západom, t. j. Holanďanmi a Britmi, porazil celý západný front v rámci vlastnej elity. Preto sem priviedol toľko cudzincov. Ešte niekoľko slov o časoch Perejašovskej rady. Bogdan Chmelnickij bol vzácne vzdelaný človek. Hovoril všetkými európskymi jazykmi, ovládal latinčinu a vo všeobecnosti nebol hrubým kozákom, ako by sa niekomu mohlo zdať. Bol to veľmi kultivovaný muž. Cár Alexej Michajlovič tiež nebol žiadny hlupák. Napísal knihu o sokoliarstve a jeho obľúbenou zábavou bolo sledovanie Moliérových hier vo francúzštine v jeho domácom divadle v Izmailove. V tomto zmysle neboli podriadení jeden druhému (hoci sa s Alexejom Michajlovičom nikdy osobne nestretli). Je zaujímavé, že Chmelnický, hoci študoval na jezuitskej univerzite, sa nestal jezuitom, bol veľmi oddaný pravosláviu. To je dôležité. A vzbúril sa, keď sa Rzeczpospolita hádala vo svojom vnútri. Hlavným problémom bolo toto… (A zrejme je to matéria, ktorú Poľsko pravidelne reprodukuje, čo vedie k jeho rozdeleniu, pre všetky cnosti Poliakov, ktorí sú tiež súčasťou nášho národa – Rokossovskij, Dzeržinskij, Čajkovskij a ďalší) Mali “úžasný” systém – kráľ bol voliteľný, podobne ako prezident. To znamená, že Rzeczpospolita bola takouto republikou. A prirodzene, vždy tu bol boj medzi centralizačnou mocou a magnátmi. V čase Bogdana Chmelnického (polovica 17. storočia) sa dosť oslabili. Zaujímavé je, že Chmelnický bol spojencom kráľa a vzbura bola vyvolaná proti magnátom, a nie proti kráľovi Jánovi Kazimírovi, s ktorým mal veľmi dobré vzťahy. Poslali proti nemu vojvodcov, ktorých posmešne nazval Peryn, Detyn a Latyn. Pretože jeden bol veľmi rozmaznaný (s nádychom nekonvenčnej orientácie), druhý bol príliš mladý a tretí vôbec nikdy nenosil zbraň a práve sa vrátil zo Sorbonny alebo čo. No, prehrali s ním. Viedol veľmi úspešnú vojnu. Keďže v Poľsko-litovskom spoločenstve chýbala silná moc a poriadok, kozáci boli jedinou silnou a organizovanou vojenskou silou, ktorá bránila jeho hranice vrátane južných hraníc. Čo ešte neustále reprodukujú vo svojej matrici? Len čo majú problémy s Moskvou alebo Petrohradom, ponáhľajú sa buď do Varšavy a Vilniusu, alebo do Istanbulu, prípadne do oboch naraz. Pripomína vám to niečo?

 

Historická matrica ukrajinizmu

Karine Gevorgyan: Zakaždým robia to isté – utekajú na Západ, aby im pomohol. Nech sa na to pozeráte akokoľvek, v akejkoľvek dobe. A ako vidíte, teraz je to rovnaké. Je tu však jeden rozdiel. Šestnáste storočie bolo obdobím vzostupu Európy, bola na vzostupe, rýchlo bohatla, bolo to vidieť voľným okom. A Moskva bola v porovnaní s tým všetkým veľmi provinčná. A teraz to tak nie je. Teraz vsádzajú na koňa, ktorý sa už prehýba a čoskoro padne, pretože Európu už tlačia Američania. Nepochovávam Európu, len hovorím, že vstúpila do antifázy. To sú tie frustrácie a to jadro, to funguje ako obyčajne… Ale ak to v XVII. storočí fungovalo pre Moskvu, tak sme ani nečakali, že to bude fungovať, lebo Moskva nerešpektovala všetko, ako by to malo byť v súlade s dohodou Perejaslavskej rady. Ale napriek tomu. Buďme úprimnejší. Neklamme do očí. Potom nám bude jasné, ako môžeme rokovať, ako môžeme konať na základe tejto matrice. Myslím, že ich musíme v niektorých veciach odzbrojiť a priznať sa… Z dlhodobého hľadiska to bude fungovať. Musíme povedať: “Áno, vtedy sme urobili zlú vec. A život nás za to trestá. Trestá nás za Vladimía. Ale zároveň v tom bolo niečo prozreteľné, nemyslíte? A je tu dôkaz, môžeme ho ukázať, pretože každý mrak má striebornú stránku. A mimochodom, relikvie Ilju Muromca nám nevrátia. Ale mohli by. Mohli by?

 

Michail Chazin: Hovorí sa, že žil v Kyjeve. Pochádza z Muromu, ale žil v Kyjeve. Karine Gevorgyan: Na tom nezáleží. Chcem povedať, že je o čom hovoriť. Tam, v Kyjevskej Pečerskej lavre, majú veľa vecí. Vrátane tých slávnych myrhových hlavičiek. Čo sa s nimi stane, čo budú robiť? A čo sa stane s archívom? Najdôležitejšie je, čo sa teraz stane s archívom. Hrozí, že sa dostane do Istanbulu. Alebo ešte ďalej, alebo do Kongresovej knižnice. Rovnako ako mnohé materiály týkajúce sa našej histórie, ktoré sa tam náhle ocitli. To je niečo, čo nemôžeme stratiť. Budova prišla a odišla. Tieto archívy však môžeme stratiť. Pretože bez archívu ste nikto a nemáte meno. Nemôžete preukázať svoje práva. Pokiaľ ide o toto jadro a tieto matrice, môžem povedať, že ide o predčasné metropolitné jadro. Bolo to tak. Uskutočnila sa. Bolo to dávno, pred 800 rokmi. Vždy sa snažila spamätať z periférie, preto je slovo Ukrajina také vhodné, hoci sa pôvodne vzťahovalo len na Volyň a najzápadnejšie provincie. Diskusia.

 

Ruská hudba

Sergej Moskalkov: Chcem trochu polemizovať o väčšom pôvabe Európy v 16. storočí. Budem hovoriť o hudbe, o tom, čomu rozumiem a v čom som dobrý. Začiatkom 17. storočia došlo k rozkolu a výsledkom bol tzv. partesový spev (lat. partes – hlasy – typ cirkevného spevu, ktorý je založený na viachlasom v podstate “koncertnom” zborovom speve skladby). Teraz spievame väčšinou to, čo k nám prišlo z Kyjeva v 16. storočí. A ak porovnáme to, čo sme stratili a teraz oživujeme (Znamenný spev), tak, prepáčte – to, čo k nám prišlo z Kyjeva, je “Kirkorov” namiesto Sviridov. To je z môjho hudobného hľadiska. Prišiel európsky “pop”.

 

Karine Gevorgyan: Súhlasím! Od roku 1240 to šlo dole vodou. Keď sa priblížili k Európe, videli ju a chceli byť EURÓPANMI. To je to, čo mám na mysli. Chceli byť ako Francúzi, ako Taliani, ale mimochodom, zachovali si svoju pravoslávnu vieru. Chceli byť ako TOTO. A na Moskvu sa právom pozerali ako na niečo divoké. Mimochodom, čo sa týka hudby. V 90. rokoch som prekladala knihu pre deti – francúzske vydanie, príručku o hudobných nástrojoch. Požiadali ma, aby som im poskytla materiál týkajúci sa niektorých ruských hudobných fenoménov. Ponúkla som im dve témy. Páčili sa im tak veľmi, že si ich vzali obe. Prvou témou bol dvorný orchester Ivana Hrozného. A druhá téma: chata ako hudobný nástroj ruského severu. Sever sú Pomori: sú to námorníci, majú obrovské domy. A na Pomorskej chate sa dá hrať ako na organe – je to jedinečné hudobné umenie. Chata bola vyhriata na 60 stupňov, v chate boli natiahnuté laná rôznej dĺžky, boli to “struny” rôznej hrúbky, hráč – bol veľmi silný muž, ľahol si na sporák a nohami hral na tie struny. Nohami brnkal na struny, zatiaľ čo vonku hrali rohovníci, teda dychové nástroje. Boli tam aj bubny. Viete si to predstaviť? Tento stĺp bzučania, vibrácií priamo z útrob zeme až do nebies. A v ňom sa ozývala hudobná činnosť, pocit podobný organu, ale oveľa silnejší. A čo sa týka orchestra Ivana Hrozného: mal stočlenný stacionárny orchester, ktorý hral na protokolárnych podujatiach a recepciách. Bolo to rovnaké ako na európskych súdoch. Boli tam európske nástroje a hudobníci, ktorí na nich hrali, takže to nikoho neprekvapilo. A sám Ivan Hrozný zložil veľmi dobré básne a hudbu. Veľmi krásne. Všetko je zaznamenané.

 

Boris Kostenko: Dovoľte mi ešte jednu poznámku k Vladimírovej Matke Božej. Najprv mal Bogoľubskij víziu alebo proroctvo, ako sa teraz hovorí. Po druhé, ak ju vzal násilím (z duchovného hľadiska mystickým), jej zázračné vlastnosti sa mali stratiť, ale nestalo sa tak. A to takpovediac odstraňuje mnohé otázky.

Peter Varga

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich príspevkov, odporúčame nás sledovať aj na Telegrame


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

Severná Kórea, 25. marec 2023(AM) – Spojené štáty pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa v tejto zložke dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu. Americké letectvo testuje prototyp najnovšej hypersonickej strely vzduch-zem, ktorá bola vytvorená v rámci programu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Podľa Defense…

Foto Poľsko zasiahla vlna ukrajinskej kriminality

Poľsko, 25. marec 2023(AM) – Pred niekoľkými dňami ukrajinský premiér Šmygal radostne oznámil, že jeho cesta do Bruselu posunula Ukrajinu o krok bližšie k členstvu v EÚ. Ukázalo sa, že podpísal dohodu o účasti Ukrajiny na programe jednotného trhu a ďalšie memorandum o strategickom partnerstve medzi Kyjevom a Bruselom v oblasti…

Foto Ako britské spravodajské agentúry predstierajú, že sú nezávislým think-tankom

Veľká Británia, 25. marec 2023(AM) - Nedávno Generálna prokuratúra Ruskej federácie uznala Britský The Institute for Statecraft za nežiaducu organizáciu. Ministerstvo poznamenalo, že za účasti inštitútu boli vymyslené dôkazy o ruskom zasahovaní do vnútorných záležitostí európskych štátov, organizovali sa rusofóbne konferencie a viedli sa kampane na diskreditáciu vlády .   Inštitút…

Foto Vojenský analytik: Ruské sily musia ničiť nielen podvodné drony, ale aj ich nosiče

Rusko, 25. marec 2023 (AM) – 22. marca vyšlo najavo, že ukrajinská armáda sa opäť pokúsila zaútočiť na základňu ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole námornými bezpilotnými lietadlami. Útok bol úspešne odrazený, všetky drony boli zničené. Ako pri tejto príležitosti pre FAN povedal vojenský expert Jurij Kotenok , ruské sily naliehavo potrebujú posilniť…

Foto Izraelský analytik Kedmi o Medzinárodnom trestnom súde: “nemá nič spoločné so spravodlivosťou”

Izrael, 25. marec 2023(AM) - Dňa 20. marca, tri dni po tom, ako Medzinárodný trestný súd (ICC) oznámil vydanie zatykača na ruského prezidenta, nasledovali dôležité rozhodnutia. Ruský vyšetrovací výbor začal trestné konanie proti prokurátorovi ICC a trom sudcom, ktorí podpísali zatykač. V správe ruského Vyšetrovacieho výboru sa uvádza, že toto konanie…

Foto „Držíme to v utajení!“ alebo čo USA ukrývajú o munícii s ochudobneným uránom?

USA, 24. marec 2023(AM) - V rozhovore na YouTube stránke to pre US Tour of Duty prezradil bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA Scott Ritter. Povedal, že USA skrývajú informáciu o vysokej toxicite munície s ochudobneným uránom a podtrhol, že sa to týka nielen vojakov, ale vo veľkej miere hlavne civilov. Čiže jej…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto MOSSBERG 500 – nekompromisný ochranca

Slovensko, 21. marec 2023 (AM) – Mossberg je značka amerického výrobcu zbraní, ktorú založil švédsky prisťahovalec v Spojených štátoch, Oscar Frederik Mossberg v roku 1916. Dnes je to celosvetovo známy výrobca pušiek, brokovníc a už aj pištolí   Brokovnica Mossberg 500 Thunder Ranch je špeciálna edícia taktických brokovníc v kalibri 12. Bola navrhnutá v spolupráci s riaditeľom výcvikového…

Foto SIG Sauer predstavil civilnú verziu pušky XM7 americkej armády.

USA, 16. marec 2023 (AM) – Rok po zavedení limitovanej edície na americký trh oznamuje SIG Sauer zavedenie pušky americkej armády XM7 v civilnej verzii MCX-SPEAR. 28. februára 2023  firma SIG Sauer oznámila zavedenie viackalibrovej samonabíjacej pušky SIG Sauer MCX-SPEAR na komerčný americký trh. Verzia pušky XM7 bola predtým známa ako XM5 a oficiálne…

Foto Firma „Šturm“ vyvíja „neviditeľnú“ maskovačku pred termovíziou

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Je to mimoriadne dôležité aj pre špeciálnu vojenskú operáciu. Lenže na úspešné dokončenie tohto vývoja sú potrebné nové materiály, tvrdí generálny riaditeľ tejto ruskej špeciálnej vedecko-výrobnej spoločnosti Vladimír Drobjak.   Ukrajinskí vojaci zreteľne pozorujú ruských pomocou termokamier. „Preto je táto otázka momentálne mimoriadne aktuálna. Riešime…

Foto Koncern Kalašnikov oznámil začiatok výroby pištole Lebedev pre Rosgvardiju

Rusko, 14. marec 2023 (AM) – Koncern "Kalašnikov" odovzdal prvú várku modulárnych pištolí Lebedev (MPL) zákazníkovi na vojenské testovanie. Nová pištoľ sa už sériovo vyrába. Oznámil to prezident koncernu Alan Lušnikov. Modulárnu pištoľ Lebedeva - MPL chce koncern predstaviť na výstave Expotechnostraž, ktorá sa bude konať od 15. do 17. marca…

Foto AK 47 Para SDM, Kalašnikov Made in China

Slovensko, 27. februára 2023 (AM) –Výrobcom tejto zbrane je firma SDM, ktorá patrí do konglomerátu NORINCO. Výhradným dovozcom na Slovensko aj predajcom je SVET PUŠIEK. Zbraň má chrómovaný vývrt hlavne, celková dĺžka je 87 cm, zložená sklopná pažba skráti zbraň na 65 cm, hlaveň má dĺžku 41 cm a prázdna váži3,3 kg. Vyrobená…

Foto Aké nové zbrane Pentagon testuje na Ukrajine

Ukrajina, 8. februára 2023 (AM) – Rozsiahle prezbrojenie svojej armády, predovšetkým pozemných síl a námornej pechoty, uskutočňujú Spojené štáty keď poskytujú Kyjevu rozsiahlu vojenskú pomoc. Proces sa začal ešte pred konfliktom na Ukrajine, no od jeho začiatku sa výrazne zrýchlil. Keďže staré zásoby zbraní sa vo výzbroji vyprázdňujú, nahrádzajú sa novými,…

Foto Ako britské spravodajské agentúry predstierajú, že sú nezávislým think-tankom

Veľká Británia, 25. marec 2023(AM) - Nedávno Generálna prokuratúra Ruskej federácie uznala Britský The Institute for Statecraft za nežiaducu organizáciu. Ministerstvo poznamenalo, že za účasti inštitútu boli vymyslené dôkazy o ruskom zasahovaní do vnútorných záležitostí európskych štátov, organizovali sa rusofóbne konferencie a viedli sa kampane na diskreditáciu vlády .   Inštitút…

Foto Izraelský analytik Kedmi o Medzinárodnom trestnom súde: “nemá nič spoločné so spravodlivosťou”

Izrael, 25. marec 2023(AM) - Dňa 20. marca, tri dni po tom, ako Medzinárodný trestný súd (ICC) oznámil vydanie zatykača na ruského prezidenta, nasledovali dôležité rozhodnutia. Ruský vyšetrovací výbor začal trestné konanie proti prokurátorovi ICC a trom sudcom, ktorí podpísali zatykač. V správe ruského Vyšetrovacieho výboru sa uvádza, že toto konanie…

Foto „Držíme to v utajení!“ alebo čo USA ukrývajú o munícii s ochudobneným uránom?

USA, 24. marec 2023(AM) - V rozhovore na YouTube stránke to pre US Tour of Duty prezradil bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA Scott Ritter. Povedal, že USA skrývajú informáciu o vysokej toxicite munície s ochudobneným uránom a podtrhol, že sa to týka nielen vojakov, ale vo veľkej miere hlavne civilov. Čiže jej…

Foto Podvod na burze v prospech vybraných subjektov. Takmer 200 amerických bánk by mohlo nasledovať banku Silicon Valley

USA, 24. marec 2023(AM) - Jednou z najväčších svetových senzácií marca bol takmer synchrónny bankrot amerických bánk Silvergate Bank, Silicon Valley Bank a Signature Bank, ako aj skutočný (oficiálne neohlásený) bankrot švajčiarskej banky Credit Suisse (CS). To vyvolalo intenzívnu diskusiu v médiách o pravdepodobnosti bankovej krízy v USA, Európe a…

Foto Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž bol istý čas presvedčený, že…

Foto Zatykač na ruskú hlavu štátu – podvod nevídaných rozmerov

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré nemá nič spoločné s pojmom "medzinárodné" ani s pojmom "spravodlivosť". Prvým chápadlom tohto monštra bol Medzinárodný…
Foto Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

Severná Kórea, 25. marec 2023(AM) – Spojené štáty pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa v tejto zložke dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu. Americké letectvo testuje prototyp najnovšej hypersonickej strely vzduch-zem, ktorá bola vytvorená v rámci programu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Podľa Defense…

Foto Vojenský analytik: Ruské sily musia ničiť nielen podvodné drony, ale aj ich nosiče

Rusko, 25. marec 2023 (AM) – 22. marca vyšlo najavo, že ukrajinská armáda sa opäť pokúsila zaútočiť na základňu ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole námornými bezpilotnými lietadlami. Útok bol úspešne odrazený, všetky drony boli zničené. Ako pri tejto príležitosti pre FAN povedal vojenský expert Jurij Kotenok , ruské sily naliehavo potrebujú posilniť…

Foto “Ilja Muromec” a “Jevpatij Kolovrat” v Arktíde. Bojové ľadoborce

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany nedávno rozhodlo o stavbe nových bojových ľadoborcov novej generácie ruských pomocných diesel-elektrických lodí 21180/21180M. Rusko má dve takéto výkonné lode, Iľja Muromec a Jevpatij Kolovrat. V súčasnosti sa pracuje na aktualizovanom projekte tretieho ľadoborca tejto série.   Myšlienka vyzbrojenia civilných ľadoborcov vznikla v…

Foto Čo ak Si Ťin-pching nesie Putinovi raketové torpédoborce?

Rusko, 21. marec 2023 (AM) – Podľa Naval News 12. marca 2023, v lodenici v čínskom meste Dalian boli súčasne spustené dva raketové torpédoborce triedy Typ 052D projektu Kunming (označenie NATO Luyang III). Z piatich podobných vojnových lodí, ktoré tu stavatelia lodí Dalian naďalej stavajú. Zvyšné tri sa pripravujú na spustenie do…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny skončia príchodom nových rakiet Kaliber

USA, 12. marec 2023 (AM) – Rusko čoraz viac vybavuje svoje lode raketami Kaliber. Americkí experti projektu Defense News sú presvedčení, že nové riadené strely sa čoskoro stanú jednou z hlavných vysoko presných zbraní. Ruský minister obrany Sergej Šojgu na konferenčnom hovore s vedením ozbrojených síl oznámil, že budúca ponorka Kronštadt…

Foto Rusko zabavilo časť amerických zbraní pre Ukrajinu a dalo ich Iránu na vytvorenie analógov

USA, 12. marec 2023 (AM) – Západ sa bojí Putinových vojenských úspechov. Newsweek s odvolaním sa na bývalého veľvyslanca USA v Rusku Michaela McFaula píše, že elity západných krajín sú znepokojené vojenskými úspechmi ruského prezidenta. „Situácia je vlastne zaseknutá na niekoľko mesiacov a znervózňuje ma to. Mám obavy o schopnosť Ukrajincov udržať…

Foto Perspektívy starého železa

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Aktuálne sa objavujú informácie o blížiacom sa nasadení zastaralých zbraní (tankov T-54/55 a protilietadlových diel KS-19) stranami konfliktu na Ukrajine, ktoré vyvolávajú až posmešky. V skutočnosti to môže byť len dobrý začiatok spoločnej cesty do praveku, keďže bojujúce strany začali po roku čítať skúsenosti arménsko-azerbajdžanského…

Foto Putin a Šojgu ihneď zareagovali na plány Londýna presunúť „jadrové zbrane“ do Kyjeva. Aké sú ruské možnosti?

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – V blízkej budúcnosti Londýn v rámci vojenskej pomoci Ukrajine prevezie muníciu s ochudobneným uránom do Kyjeva. Oznámila to 21. marca námestníčka ministra obrany Veľkej Británie Annabelle Goldie. Treba si uvedomiť, že z pohľadu „mierumilovného“ Západu a ich sťažovateľských „ukrajinských vlastencov“ je avizované rozhodnutie plne v súlade…

Foto Rusko zabavilo časť amerických zbraní pre Ukrajinu a dalo ich Iránu na vytvorenie analógov

USA, 12. marec 2023 (AM) – Západ sa bojí Putinových vojenských úspechov. Newsweek s odvolaním sa na bývalého veľvyslanca USA v Rusku Michaela McFaula píše, že elity západných krajín sú znepokojené vojenskými úspechmi ruského prezidenta. „Situácia je vlastne zaseknutá na niekoľko mesiacov a znervózňuje ma to. Mám obavy o schopnosť Ukrajincov udržať…

Foto Rusko zdvojilo počet komplexov Penicilín v operácii. Pancir pribudol v prístave Tuapse. Wagnerovci ostali bez podpory pri Bachmute

Rusko, 7. marec 2023 (AM) – Ukrajina sa opäť snaží vyvíjať tlak na Spojené štáty s cieľom získať kazetovú muníciu od Američanov, a to aj napriek opakovanému odmietaniu jej dodávok. Podľa agentúry Reuters Kyjev zaslal zodpovedajúcu žiadosť americkému Kongresu. Predstavitelia ukrajinského režimu vyzvali amerických kongresmanov, aby vyvinuli tlak na Biely dom,…

Foto Ukrajinská protivzdušná obrana nedokáže zostreliť rakety Kinžal. Hlavnou výhodou Rusov je dnes drvivá vzdušná prevaha

Rusko, 4. marec 2023 (AM) – Úspešný nálet 26. februára večer na Kyjev, Charkov, Záporožie a Chmeľnickyj dal generálnemu štábu ukrajinských ozbrojených síl dôvod naznačiť, že čoskoro dôjde k masívnemu raketovému úderu "ako odplata za operácie GUR v Bielorusku a aktivity ukrajinskej zahraničnej politiky.   Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ignat vo viacerých…

Foto Rusko vyvíja nový typ vojenskej operácie s použitím jadrových zbraní

Rusko, 3. marec 2023 (AM) – Ide o operáciu s využitím jadrových zbraní, hovorí sa v článku armádneho časopisu "Vojennaja mysľ“. Jeho spoluautori, zástupca veliteľa Raketových vojsk strategického určenia generál Igor Fazletdinov a plukovník vo výslužbe V. Lumpov, v ňom tvrdia, že Washington postupne stráca vo svete pozíciu lídra a viní z toho Moskvu. No a kvôli tomu je jeho…
Foto Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.     Dvanásť nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s vybavením, výcvikom pilotov…

Foto Eurofighter Typhoon pre Slovensko?

Slovensko, 19. marec 2023 (AM) – Slovenská vláda koncom týždňa na mimoriadnom on-line rokovaní rozhodla o darovaní stíhačiek Mig-29 spolu s časťou protilietadlových raketových komplexov 2K12 Kub Ukrajine. Podľa ministra J. Naďa zato existuje prísľub získania 200-miliónovej kompenzácie z Európskeho mierového nástroja, čo je fond Európskej únie na podporu vojenskej pomoci…

Foto Putinov hovorca: “Zámery Slovenska dodávať bojové lietadlá Ukrajine pripomínajú pokusy zbaviť sa starého nepotrebného vybavenia”

Slovensko, 18. marec 2023 (AM) – Premiér v demisii Eduard Heger včera oznámil, že vláda SR schválila presun stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu . Ako poznamenal minister obrany Jaroslav Naď, republika je pripravená rozdať 10 z 11 lietadiel tohto modelu, ktoré má. Legitímnosť prijatého rozhodnutia je veľkou otázkou. NR SR 15. decembra…

Foto Ruský pilot ktorý zlikvidoval americké bezpilotné lietadlo nad Čiernym morom bude odmenený

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Ruskí vojnoví korešpondenti sa rozhodli odmeniť pilota ťažkej stíhačky Su-27, ktorý sa zúčastnil na „neekologickom a neprofesionálnom“ sprievode dronu MQ-9 Reaper, ktorý spadol do vôd Čierneho mora. Povedal to novinár a odborník Vladislav Šurygin. Ruský pilot tak získa 1 milión rubľov, ďalších 100 tisíc rubľov…

Foto Grom na jasnej ukrajinskej oblohe: Prečo sa ozbrojené sily Ukrajiny a členovia NATO vystrašili

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Nezávislí odborníci zbadali začiatok boomu ruských vysoko presných zbraní na bojisku. Jeden z najčítanejších ukrajinských analytikov - Zgurec, ktorý vedie vojenskú informačnú a poradenskú spoločnosť vo Ľvove, uviedol, že má dôkazy o použití hybridnej rakety a riadenej bomby Grom-E1.     Nová munícia má podľa…

Foto USA o inteligentných bombách na Ukrajine: Pár úderov na Wagnerovcov a potom uvidíme

Ukrajina, 14. marec 2023 (AM) – Američania si podriadili všetky kontrolné rozhodnutia v ukrajinských ozbrojených silách. Internetové zdroje informovali o prvom použití „inteligentnej“ bomby JDAM v smere Bachmut / Artemovsky. Zverejnené bolo aj video výbuchu domu v Kurdyumivke, ktoré zaznamenal dron, pravdepodobne ukrajinský.     Túto správu, samozrejme, komentovali aj zámorské…

Foto 80 rokov od tragédie v bieloruskej dedine Chatyň

Nemecko, 24. marec 2023 (AM) – Pred 80 rokmi nacisti zaživa upálili 149 obyvateľov bieloruskej dediny Chatyň, medzi nimi 75 detí. Tragédia sa stala 22. marca 1943 popoludní. Batalión SS Dirlewanger spolu s ukrajinskými nacionalistami zo 118. policajného práporu 201. bezpečnostnej divízie, údajne z pomsty za zabitie nemeckého dôstojníka rukou partizánov, obkľúčili…

Foto Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o 36 divízií.     O mesiac neskôr Nemecko uzavrelo s V. Britániou námornú dohodu, ktorá mu výslovne umožňovala stavať…

Foto Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Foto Zatykač na ruskú hlavu štátu – podvod nevídaných rozmerov

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré nemá nič spoločné s pojmom "medzinárodné" ani s pojmom "spravodlivosť". Prvým chápadlom tohto monštra bol Medzinárodný…

Foto Všetky vojny proti Rusku sú vojnami s alternatívnou ruskou svätosťou

Rusko, 19. marec 2023 (AM) – Hymna nie je len národným symbolom. Je to niečo, čo odráža podstatu, povahu a charakter štátu - jeho štruktúru. Musí byť napísaná tak, aby rezonovala v srdci každého občana. Dovolili sme si zhromaždiť prívlastky, ktoré jednotlivé krajiny používajú vo svojich štátnych hymnách. Nie preto, aby…

Foto Výročie Washingtonovho závetu

USA, 20. marec 2023 (AM) – Plány NATO na vytvorenie bojovo pripravených jednotiek v počte až 300 000 vojakov v blízkosti ruských hraníc by mohli narušiť jednotu aliancie, pretože ich realizácia by stála príliš veľa, pričom situáciu komplikuje nedostatok finančných prostriedkov a vybavenia. Ministri obrany aliancie na stretnutí začiatkom apríla v Bruseli…
Foto Poľsko zasiahla vlna ukrajinskej kriminality

Poľsko, 25. marec 2023(AM) – Pred niekoľkými dňami ukrajinský premiér Šmygal radostne oznámil, že jeho cesta do Bruselu posunula Ukrajinu o krok bližšie k členstvu v EÚ. Ukázalo sa, že podpísal dohodu o účasti Ukrajiny na programe jednotného trhu a ďalšie memorandum o strategickom partnerstve medzi Kyjevom a Bruselom v oblasti…

Foto Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Foto „Prežila som a povedala som pravdu. Teraz som pre Ukrajinu nepriateľ“: Aký bol osud „Mariupolskej madony“

Rusko, 10. marec 2023 (AM) – „Mariupolská Madonna“ Marianna Vyšemirskaja povedala, ako sa nacisti z „Azova“ zakryli tehotnými ženami v pôrodnici a Západ sa pokúsil urobiť z jej fotografie fejk.   Presne pred rokom, 9. marca 2022, obletela svet srdcervúca fotografia tehotnej dievčiny z Mariupolu. Stála s krvavou škvrnou na tvári na…

Foto Vojenské a biologické aktivity USA. Rusko by mohlo zorganizovať vlastný medzinárodný tribunál ako odpoveď na hrozby Západu

USA, 7. marec 2023 (AM) – Dňa 30. januára 2023 na brífingu o analýze dokumentov súvisiacich s vojensko-biologickými aktivitami USA vystúpil Igor Anatoljevič Kirillov, náčelník vojsk radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl, a povedal veľa zaujímavých vecí o nedávnej "pandémii". Vystúpenie generálporučíka Kirillova bolo venované biologickým zbraniam a aktivitám…

Foto „Útočia na nás“ – občania USA začínajú otvorene panikáriť. Mesto kde havaroval vlak s chemikáliami zostáva neobývateľné

Spojené štáty, 19. februára 2023 (AM) – Katastrofa spôsobená človekom, ku ktorej došlo pred dvoma týždňami v oblasti amerického mesta Východná Palestína (Ohio), po sebe zanechala vážne následky. Ekológovia zo Spojených štátov aspoň počas rozhovoru pre BBC News vyjadrili názor, že osada, kde v čase nešťastia žilo asi 4 tisíc…

Foto Odhalená pravda o práci Pentagónu nad biologickou zbraňou na Ukrajine: Spojeným štátom pomáhali najväčšie farmaceutické firmy

Rusko, 10. januára 2023 (AM) – Rusko zverejnilo rad faktov o biologických zbraniach, ktoré sú pre Pentagón veľmi nepríjemné. Získalo totiž údaje o realizátoroch vojensko-biologických programov na Ukrajine.   Kým si na Západe vychutnávali výmysly o „zverstvách ruských okupantov“ na Ukrajine a kým sa v Kyjeve snažili odpútať pozornosť verejnosti od nenahraditeľných strát ukrajinských vojsk,…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…