Január vo vojenských dejinách

Sovietsky bombardér Mjasiščev M-4

Slovensko, 30. januára 2023 (AM) – Keďže s februárom sme pred rokom začali, dnes končíme januárom so seriálom vojenských dejín po jednotlivých mesiacoch. Medzi januárové vojenské zaujímavosti určite patrí vytvorenie Švajčiarskej gardy vo Vatikáne (22. 1. 1506); Manifest o ukončení vlasteneckej vojny v Rusku (6. 1. 1813); Prvé zjednotenie Nemecka ako Nemeckého cisárstva (18. 1. 1871); Vyhlásenie japonskej suverenity nad „Špicatými ostrovmi“ (14. 1. 1895); Ruská kapitulácia Port Arthuru (5. 1. 1905); Prvé nemecké bombardovanie V. Británie vzducholoďou Zeppelin (19. 1. 1915); Prienik gen. A. A. Brusilova cez Ľupkovský priesmyk na východné Slovensko (27. 1. 1915); Prvé použitie plynu Nemcami proti Rusom (31. 1. 1915); Vznik Spoločnosti národov, ktorá hneď ratifikovala Versailleskú zmluvu (10. 1. 1920); Francúzska okupácia Porýnia kvôli neplateniu nemeckých vojnových reparácií (11. 1. 1923); Talianske použitie chemických látok proti etiópskym vojakom (19. 1. 1936); Druhá sovietsko-fínska bitka pri Taipale (20. 1. 1940); Získanie kompletného plánu Barbarossa Washingtonom, čo neprezradil ani V. Británii (10. 1. 1941); Podpis Washingtonskej deklarácie 26 spojeneckých štátov na boj proti Nemecku, Taliansku a Japonsku (1. 1. 1942); Dokončenie sovietskeho útoku pri Moskve (7. 1. 1942); Začiatok ofenzívy nemeckých ponoriek pri východnom pobreží USA (11. 1. 1942); Prijatie „konečného riešenia židovskej otázky“ na konferencii vo Wansee (20. 1. 1942); Vylodenie prvého kontingentu amerických expedičných vojsk v Severnom Írsku (26. 1. 1942); Podpis zmluvy o spojenectve medzi ZSSR, V. Britániou a Iránom (29. 1. 1942); Nariadenie o totálnej mobilizácii v Tretej ríši (13. 1. 1943); Obsadenie líbyjského Tripolisu Britmi (23. 1. 1943); Prvý denný nálet amerického letectva na Nemecko (Wilhelmshaven 27. 1. 1943); Vstup britských vojsk do Tuniska (30. 1. 1943); Začiatok bitky o Monte Casino, známej ako Bitka o Rím (17. 1. 1944); Bodenplate – jeden z posledných masových útokov (800 lietadiel) nemeckej Luftwaffe proti spojencom (1. 1. 1945); Oslobodenie Osvienčimu-Birkenau Červenou armádou, kde našla 7-8 tisíc väzňov (27. 1. 1945); Začiatok práce Medzinárodného vojnového tribunálu na súd nemeckých vojnových zločincov (19. 1. 1946); A začiatok druhej vojny v Perzskom zálive v rámci Operácie Púštna búrka (17. 1. 1991).

 

 

Postupujúce spojenecké jednotky

USA spúšťajú mohutnú výrobu

Dňa 6. 1. 1942 prezident Roosevelt oznámil závratné ciele výroby: vláda si objednala 60 000 lietadiel, 45 000 tankov, 20 000 protilietadlových diel a obchodné plavidlá s celkovou tonážou 18 miliónov ton. Poľnohospodárstvo, priemyselná výroba, ťažba, obchod, odbory, investície, komunikácie, ba dokonca i vzdelanie a kultúrne podujatia sa tým či oným spôsobom podriadili novej a rozsiahlejšej kontrole štátu. Štát zhromaždil obrovské množstvo finančných prostriedkov a vybudoval nový mamutí priemysel na hromadnú výrobu lodí, obrnených vozidiel a lietadiel. Nastal veľký pohyb obyvateľstva. V dôsledku niekoľkých zákonov o brannej povinnosti vstúpilo do ozbrojených síl Spojených štátov 15 100 000 Američanov. Koncom roku 1943 slúžilo v US Army alebo v jej blízkych zložkách približne 65 miliónov mužov a žien.

 

 

Americkí vojaci počas bitky v Ardenách v zime 1944

Konečné rozhodnutie o 2. fronte

Padlo na Casablanskej konferencii (Maroko) 14.-26. 1. 1943 počas rokovania Franklina Delano Roosevelta a Winstona Churchilla. Dohodnuté bolo otvorenie 2. frontu v roku 1944 a aj to, že budú trvať na bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka, Talianska a Japonska. Bola tu tiež prijatá špeciálna direktíva, ktorá postavila pred strategickým letectvom USA a V. Británie tieto úlohy: 1.) Systematické likvidovanie vojenského, priemyselného i ekonomického systému Nemecka. 2.) Podkopanie morálneho ducha nemeckého národa, kým nebude výrazne oslabená jeho schopnosť na ozbrojený odpor.

 

 

Postavenia protilietadlovej obrany v centre Leningradu, v pozadí Isaakijevskij chrám

Prerazenie obkľúčenia Leningradu

Udialo sa 18. 1. 1943 počas operácie „Iskra“. Konkrétne bola pretrhnutá blokáda Leningradu na východnom kraji Robotníckej dedinky č. 1, čo bolo 74 km východne Leningradu. Na operácii sa podieľali sily Leningradského a Volchovského frontu, delostrelectva Baltického loďstva a flotily Ladožského jazera. V tento deň bolo úplne oslobodené mesto Šlisseľburg. Pretrhnutie blokády bolo veľmi dôležité. Po ľavom brehu rieky Nevy a južnom brehu Ladogy boli za krátky čas 18 dní položené koľajnice, ktoré boli nazvané „Cestou víťazstva“. Nahradili tak „Cestu života“ po ľade Ladožského jazera. A hoci jazdiť po novej trase nebolo menej nebezpečné, pretože bola neustále obstreľovaná, chemické vojská zahaľovali kolóny do dymovej clony. Vlaky tak chodili každý deň a vozili do obkoleseného Leningradu potraviny, pohonné látky a muníciu, naspäť vyvážali ľudí. Zaujímavosťou tiež je, že v roku 2021 mestský súd Sankt Peterburgu priznal blokádu Leningradu za genocídu. Priznajme si aj čosi iné. A síce, že Sovieti a Rusi pred 80 rokmi bojovali s rovnakým kolektívnym Západom ako dnes. Pretože Leningrad neblokovali len Nemci, ale aj Fíni, Španieli… Cieľ bol aj vtedy rovnaký – získanie ruského územia a jeho surovín.

 

 

Sovietski námorníci baltskej flotily v úlohe námornej pechoty pri odchode na front

Churchillova prosba

Dňa 6. 1. 1945 sa britský ministerský predseda W. Churchill obracia na sovietsku vládu so žiadosťou o spustenie sovietskej ofenzívy na východe, ktorá by zabránila ďalšiemu postupu nacistických vojsk v Ardenách. ZSSR mu vyšiel v ústrety a spojenci vďaka tomu zlikvidovali nemecký prielom (od 3. do 26. januára). Išlo o ofenzívu na 1200 km širokom fronte medzi Baltickým morom a Karpatami. Nemecké velenie na ňu reagovalo stiahnutím ďalších jednotiek zo západného frontu. Nemecká armáda opustila dobyté postavenia v Ardenách 16. 1. 1945. Na druhý deň, 17. 1. 1945 W. Churchill napísal ďakovný list maršalovi J. V. Stalinovi: „V mene vlády Jeho veličenstva a z hĺbky môjho srdca Vám ďakujem za obrovský útok, ktorý ste uskutočnili na východnom fronte, a blahoželám Vám k nemu.“

 

O správaní sa na dobytom území

Ohľadne červenoarmejcov to riešil rozkaz „O správaní sa na území Nemecka“, ktorý bol vydaný 19. 1. 1945. Nariaďoval:

Dôstojníci a červenoarmejci! Vstupujeme do štátu protivníka. Každý musí zachovávať sebaovládanie, každý musí byť chrabrý…Zostávajúce obyvateľstvo na dobytých územiach, nezávisle od toho, či je to Nemec, Čech alebo Poliak, nesmie byť vystavené násiliu. Vinníci budú potrestaní podľa zákonov vojnových čias. Na dobytom území nie sú povolené vzťahy so ženským pohlavím. Za násilia a znásilňovanie budú vinníci zastrelení…“ Podľa oficiálnych údajov vojenské tribunály od roku 1945 do roku 1946 odsúdili okolo štyritisíc vojakov. Jeden zo svedkov tých čias spomínal, že maršal I. Konev veľmi jednoducho vyriešil problém s násilím voči Nemkám v Sliezsku. Istého dňa za znásilňovanie zastrelili pred nastúpenou jednotkou 40 vojakov a dôstojníkov. Od tých čias sa tam nič podobné nestalo.

 

ZSSR vyhráva preteky, takmer atómové

Udialo sa to 20. 1. 1953, keď rýchlejšie ako USA skonštruoval a dal do prevádzky prvý nosič atómovej bomby. V tento deň sa uskutočnil prvý let 80-tonového strategického reaktívneho bombardéra Mjasiščev M-4. NATO ho nazvalo „Bizónom“. Do výzbroje bol M-4 zaradený o dva roky, čím sa stal prvým sériovo vyrábaným medzikontinentálnym nosičom atómovej bomby. O niekoľko mesiacov tak predbehol svojho najväčšieho konkurenta americký B-52.

 

Viete o vyhlásení zvrchovanosti Krymu?

Toho z 20. 1. 1991? Na jeho základe krymský parlament prijal 12. februára 1991 zákon „O obnovení Krymskej autonómnej sovietskej socialistickej republiky“. No polostrovu to nepomohlo. O takmer štvrťstoročie neskôr Krymský parlament vyhlásil na 16. marca 2014 referendum o zvrchovanosti Krymu a o vystúpení zo zväzku Ukrajiny. Vyše 90 % voličov hlasovalo „za“ a Krym vystúpil z Ukrajiny. Zároveň požiadal o prijatie do zväzku Ruskej federácie. Podľa sčítania obyvateľov v roku 2007 Rusi tvorili 58 % obyvateľov, Ukrajinci 24 %, Krymskí Tatári 12 %, zvyšok iní.

 

Január vo vojenských dejinách Slovenska a ČSR. 

V spojení s našou vlasťou si treba pripomínať aj tieto udalosti:

V druhej bitke pri Budatíne cisárske jednotky gen. Kristiána Götza a slovenskí dobrovoľníci porazili košútovské gardy a obsadili Žilinu (1. 1. 1849); Čs. vojsko obsadilo Bratislavu (1. 1. 1919); M. R. Štefánik ako minister vojny stiahol na Sibíri česko-slovenskú légiu z frontu a začal jej reorganizáciu. Tým česko-slovenské vojsko zachránil (13. 1. 1919); Reorganizácia čs. armádneho zboru z Talianska na Hlavné veliteľstvo čs. vojsk na Slovensku (28. 1. 1919); V Hraniciach na Morave bola zriadená dôstojnícka škola, neskôr nazývaná Vojenská akadémia (15. 1. 1920); Vznik rodobrany. Iniciátorom vzniku a jej hlavným ideológom bol Vojtech Tuka, no oficiálne stál na čele Vojtech Hudec. (Január 1923). Podpis spojeneckej zmluvy medzi Francúzskom a Československom, ktorou sa ČSR začlenila do francúzskeho spojeneckého systému (25. 1. 1924); V pobočnom závode akciovej spoločnosti Škoda v Dubnici nad Váhom sa naplno rozbehla výroba kanónových zbraní a munície (2. 1. 1937); Najväčšie a najkrvavejšie tankové boje na území bývalého Československa (6. 1.-27. 2. 1945); Nedá sa nespomenúť najväčšia tragédia v dejinách slovenského vojenstva, keď 19. 1. 2006 havarovalo slovenské vojenské lietadlo Antonov An-24 na severovýchode Maďarska pri obci Hejce. Zomrelo pri tom 41 vojakov a jeden občiansky zamestnanec. Jeden vojak haváriu prežil.

 

Prvá Viestova bojová úloha

Dňa 15. 1. 1940 bola vo francúzskom Agde z československých utečencov a z Čechov a Slovákov trvale žijúcich vo Francúzsku sformovaná 1. čs. pešia divízia. (Rozhodlo sa o tom 2. 10. 1939). Jej veliteľom bol do 6. 6. 1940 gen. R. Viest (potom velenie prevzal gen. B. Neumann – krycie meno Miroslav). Divízia bola rozmiestnená v mestečkách na francúzskom pobreží: Béziers, Pézenas, Agde, Avignon a inde. Do začiatku júna 1940 počet jej príslušníkov narástol na 11 405 osôb (3 236 dobrovoľníkov a 8 169 mobilizovaných krajanov). Slováci spolu s príslušníkmi iných národností, pochádzajúcimi zo Slovenska, boli zastúpení počtom 4 641, čo predstavovalo 40,7 percenta z celkového počtu prezentovaných osôb.

 

V koloniálnom podriadení

Dňa 30. 1. 1940 bola podpísaná „Zmluva o vojnovom hospodárstve”, podľa ktorej poskytlo Slovensko Nemecku rozhodujúce práva na disponovanie a kontrolu 25 podnikov; neskôr k nim pribudli ďalšie významné podniky so zbrojnou výrobou. Keď nemecký kapitál pohltil Škodove závody v Plzni aj Čs. zbrojovku v Brne, ovládol aj závod Škodovky v Dubnici nad Váhom a závod Zbrojovky v Považskej Bystrici – t.j. dva najväčšie zbrojárske závody na Slovensku! Podobným spôsobom sa Nemci zmocnili ďalších podnikov.

 

1. čs. samostatný poľný prápor v ZSSR

Formujú sa Svobodovci

Začalo sa to v Buzuluku 5. 1. 1942, keď sa z 93 legionárov začal formovať 1. čs. samostatný poľný prápor v ZSSR. O rok na to získava bojovú zástavu (27. 1. 1943), o tri dni skladajú jeho príslušníci prísahu a 1. 2. 1943 odchádzajú na front. Z 969 osôb si 506 uvádzalo českú národnosť, 78 slovenskú, 256 „podkarpatoruskú“, 105 židovskú a zvyšok inú.

 

Hrdina SNP Ján Bulík

Dňa 30. 1. 1942 zomrel v koncentračnom tábore Mautthausen predstaviteľ čs. zahraničného odboja Ján Bulík. Stal sa obeťou otrasného zločinu. Novosadské noviny Dnevnik uverejnili 19. novembra 1973 článok pod názvom „Bojovníka roztrhali psy“, v ktorom sa píše, že Ján Bulík verejne protestoval v koncentračnom tábore proti teroru a mučeniu väzňov, pričom sa odvolával na medzinárodné vojnové právo. Preto ho správa koncentráku dala vyviesť na voľný priestor medzi drôty koncentráku a tam pustili na neho cvičených psov, ktoré ho roztrhali.

 

Elitná brigáda zo Slovákov

Ide o 2. čs. paradesantnú brigádu v ZSSR. Jej jadro tvorili príslušníci Pluku slovenských dobrovoľníkov, ktorí na základe rozhodnutí sovietskeho vedenia 8. 1. 1944 opustili tábor v Usmani a 9. januára došli do Jefremova, kde z nich o vznikla 2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR. Ich vstupom do československého vojska v zahraničí sa zásadným spôsobom zmenil podiel Slovákov v československých jednotkách sformovaných na území ZSSR. Podľa prehľadu o zložení československého vojska v zahraničí v polovici februára 1944 ich bolo dovedna 3 027. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili Rusíni – 2 524 osôb, 932 osôb sa hlásilo k českej národnosti a ostatní k iným národnostiam. Zároveň sa zmenil aj podiel Slovákov na celkových počtoch československého vojska v zahraničí (vo Veľkej Británii a Sovietskom zväze), v ktorom bolo v polovici februára 1944 dovedna 13 305 osôb. Najväčším počtom boli zastúpení vojaci českej národnosti – 5 503 osôb, druhou najpočetnejšou národnostnou skupinou sa stali Slováci – 4 061 osôb, po nich nasledovali Rusíni – 2 524 osôb a zvyšok predstavovali príslušníci iných národností.

 

Slovenskí partizáni v Taliansku

Po prvýkrát dali o sebe vedieť 13. 1. 1945, keď spolu s talianskymi partizánmi prepadli Piavo Porto Morone. Aj keď prepad nesplnil všetky ciele, partizáni otvorili väzenie a prepustili odporcov režimu, zo skladov ukoristili veľké množstvo proviantu a zbraní a získali 21 slovenských strážnych ako posilu. Začiatkom septembra 1944 slovenský úderný prápor (vznikol po presune 2. technickej divízie do priestoru Stradella – Pavia) uskutočnil svoju prvú bojovú akciu – prepad kasární v Pieve Porto Morone, kde ukoristil väčšie množstvo zbraní a streliva.) vykonával prepady nemeckých jednotiek a talianskych „čiernokošeláčov“. Podľa dohody z 3. februára 1945 prešla na stranu partizánov celá 8. rota aj s dôstojníkmi, so všetkými zbraňami a proviantom. V nasledujúcom období skupiny úderného práporu uskutočnili bojové akcie vo Via Emilíi, v Santa Márii, Della Versa, Stradelle. Najťažšie boje úderný prápor zviedol s nemeckými jednotkami 18-19. apríla 1945, kedy zabezpečoval prechod 5. a 7. roty 101. pluku cez rieku Pád k partizánom. V 6-hodinovom boji padlo 5 slovenských vojakov, 25 ich bolo zajatých. V dňoch 25 – 27. apríla zvádzal úderný prápor ťažké boje o silne opevnené mesto Monte Basario. V tomto boji padlo 6 partizánov. Posledné bojové vystúpenie slovenského úderného práporu sa uskutočnilo v dňoch 28. – 30. 4. 1945 pri oslobodzovaní mesta Stradella.

 

Spomienka na Deň čs. raketového vojska a delostrelectva pod Matúšovým hradom v Trenčíne

Deň čs. raketového vojska a delostrelectva

Tento bývalý rezortný sviatok sa viaže na 15. január 1945 keď sa pri poľskom meste Jaslo začala Západokarpatská operácia 4. UF generála I. J. Petrova. Pri Jasle sa vyznamenalo aj 5 delostreleckých plukov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a udatne bojoval aj československý tankový prápor.

 

Kto zabúda na Kľak a Ostrý Grúň?

Dňa 18. 1. 1945 sa skupina partizánov dostala pri obci Kľak do prestrelky s Nemcami. Keďže obyvatelia blízkych obcí Píla a Veľké Pole boli nemeckej národnosti, poskytli nemeckým bezpečnostným zlož­kám informácie o spolupráci občanov Kľaku a Ostrého Grúňa s partizánmi. Okupanti sa preto rozhodli vypáliť obe obce a vyvraždiť ich obyvateľov. Prepad Ostrého Grúňa a Kľaku naplánoval štáb osobitnej protipartizánskej jednotky Edelweiss (oficiálny názov Abwehrgruppe 218, veliteľ SS-Sturmbannführer Erwin Thun von Hohenstein) na 21. januára 1945, v skorých ranných hodinách. Jednotku tvorilo aj 131 Slovákov, bývalých príslušníkov Slovenskej pracovnej služby, ktorým velil stotník delostrelectva Ladislav Nižňanský. Jeho nemeckým poradcom bol šikovateľ Joseph Novak-Ulrich. Dňa 21. januára počas Krvavej nedele vo vypálenom Kľaku zahynulo 84 civilistov a v Ostrom Grúni 64 civilstov. Obeťami sa stali najmä „pomocníci partizánov“ – starci, ženy a deti.

Vladimír Mikunda

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich príspevkov, odporúčame nás sledovať aj na Telegrame


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

Severná Kórea, 25. marec 2023(AM) – Spojené štáty pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa v tejto zložke dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu. Americké letectvo testuje prototyp najnovšej hypersonickej strely vzduch-zem, ktorá bola vytvorená v rámci programu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Podľa Defense…

Foto Poľsko zasiahla vlna ukrajinskej kriminality

Poľsko, 25. marec 2023(AM) – Pred niekoľkými dňami ukrajinský premiér Šmygal radostne oznámil, že jeho cesta do Bruselu posunula Ukrajinu o krok bližšie k členstvu v EÚ. Ukázalo sa, že podpísal dohodu o účasti Ukrajiny na programe jednotného trhu a ďalšie memorandum o strategickom partnerstve medzi Kyjevom a Bruselom v oblasti…

Foto Ako britské spravodajské agentúry predstierajú, že sú nezávislým think-tankom

Veľká Británia, 25. marec 2023(AM) - Nedávno Generálna prokuratúra Ruskej federácie uznala Britský The Institute for Statecraft za nežiaducu organizáciu. Ministerstvo poznamenalo, že za účasti inštitútu boli vymyslené dôkazy o ruskom zasahovaní do vnútorných záležitostí európskych štátov, organizovali sa rusofóbne konferencie a viedli sa kampane na diskreditáciu vlády .   Inštitút…

Foto Vojenský analytik: Ruské sily musia ničiť nielen podvodné drony, ale aj ich nosiče

Rusko, 25. marec 2023 (AM) – 22. marca vyšlo najavo, že ukrajinská armáda sa opäť pokúsila zaútočiť na základňu ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole námornými bezpilotnými lietadlami. Útok bol úspešne odrazený, všetky drony boli zničené. Ako pri tejto príležitosti pre FAN povedal vojenský expert Jurij Kotenok , ruské sily naliehavo potrebujú posilniť…

Foto Izraelský analytik Kedmi o Medzinárodnom trestnom súde: “nemá nič spoločné so spravodlivosťou”

Izrael, 25. marec 2023(AM) - Dňa 20. marca, tri dni po tom, ako Medzinárodný trestný súd (ICC) oznámil vydanie zatykača na ruského prezidenta, nasledovali dôležité rozhodnutia. Ruský vyšetrovací výbor začal trestné konanie proti prokurátorovi ICC a trom sudcom, ktorí podpísali zatykač. V správe ruského Vyšetrovacieho výboru sa uvádza, že toto konanie…

Foto „Držíme to v utajení!“ alebo čo USA ukrývajú o munícii s ochudobneným uránom?

USA, 24. marec 2023(AM) - V rozhovore na YouTube stránke to pre US Tour of Duty prezradil bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA Scott Ritter. Povedal, že USA skrývajú informáciu o vysokej toxicite munície s ochudobneným uránom a podtrhol, že sa to týka nielen vojakov, ale vo veľkej miere hlavne civilov. Čiže jej…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto MOSSBERG 500 – nekompromisný ochranca

Slovensko, 21. marec 2023 (AM) – Mossberg je značka amerického výrobcu zbraní, ktorú založil švédsky prisťahovalec v Spojených štátoch, Oscar Frederik Mossberg v roku 1916. Dnes je to celosvetovo známy výrobca pušiek, brokovníc a už aj pištolí   Brokovnica Mossberg 500 Thunder Ranch je špeciálna edícia taktických brokovníc v kalibri 12. Bola navrhnutá v spolupráci s riaditeľom výcvikového…

Foto SIG Sauer predstavil civilnú verziu pušky XM7 americkej armády.

USA, 16. marec 2023 (AM) – Rok po zavedení limitovanej edície na americký trh oznamuje SIG Sauer zavedenie pušky americkej armády XM7 v civilnej verzii MCX-SPEAR. 28. februára 2023  firma SIG Sauer oznámila zavedenie viackalibrovej samonabíjacej pušky SIG Sauer MCX-SPEAR na komerčný americký trh. Verzia pušky XM7 bola predtým známa ako XM5 a oficiálne…

Foto Firma „Šturm“ vyvíja „neviditeľnú“ maskovačku pred termovíziou

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Je to mimoriadne dôležité aj pre špeciálnu vojenskú operáciu. Lenže na úspešné dokončenie tohto vývoja sú potrebné nové materiály, tvrdí generálny riaditeľ tejto ruskej špeciálnej vedecko-výrobnej spoločnosti Vladimír Drobjak.   Ukrajinskí vojaci zreteľne pozorujú ruských pomocou termokamier. „Preto je táto otázka momentálne mimoriadne aktuálna. Riešime…

Foto Koncern Kalašnikov oznámil začiatok výroby pištole Lebedev pre Rosgvardiju

Rusko, 14. marec 2023 (AM) – Koncern "Kalašnikov" odovzdal prvú várku modulárnych pištolí Lebedev (MPL) zákazníkovi na vojenské testovanie. Nová pištoľ sa už sériovo vyrába. Oznámil to prezident koncernu Alan Lušnikov. Modulárnu pištoľ Lebedeva - MPL chce koncern predstaviť na výstave Expotechnostraž, ktorá sa bude konať od 15. do 17. marca…

Foto AK 47 Para SDM, Kalašnikov Made in China

Slovensko, 27. februára 2023 (AM) –Výrobcom tejto zbrane je firma SDM, ktorá patrí do konglomerátu NORINCO. Výhradným dovozcom na Slovensko aj predajcom je SVET PUŠIEK. Zbraň má chrómovaný vývrt hlavne, celková dĺžka je 87 cm, zložená sklopná pažba skráti zbraň na 65 cm, hlaveň má dĺžku 41 cm a prázdna váži3,3 kg. Vyrobená…

Foto Aké nové zbrane Pentagon testuje na Ukrajine

Ukrajina, 8. februára 2023 (AM) – Rozsiahle prezbrojenie svojej armády, predovšetkým pozemných síl a námornej pechoty, uskutočňujú Spojené štáty keď poskytujú Kyjevu rozsiahlu vojenskú pomoc. Proces sa začal ešte pred konfliktom na Ukrajine, no od jeho začiatku sa výrazne zrýchlil. Keďže staré zásoby zbraní sa vo výzbroji vyprázdňujú, nahrádzajú sa novými,…

Foto Ako britské spravodajské agentúry predstierajú, že sú nezávislým think-tankom

Veľká Británia, 25. marec 2023(AM) - Nedávno Generálna prokuratúra Ruskej federácie uznala Britský The Institute for Statecraft za nežiaducu organizáciu. Ministerstvo poznamenalo, že za účasti inštitútu boli vymyslené dôkazy o ruskom zasahovaní do vnútorných záležitostí európskych štátov, organizovali sa rusofóbne konferencie a viedli sa kampane na diskreditáciu vlády .   Inštitút…

Foto Izraelský analytik Kedmi o Medzinárodnom trestnom súde: “nemá nič spoločné so spravodlivosťou”

Izrael, 25. marec 2023(AM) - Dňa 20. marca, tri dni po tom, ako Medzinárodný trestný súd (ICC) oznámil vydanie zatykača na ruského prezidenta, nasledovali dôležité rozhodnutia. Ruský vyšetrovací výbor začal trestné konanie proti prokurátorovi ICC a trom sudcom, ktorí podpísali zatykač. V správe ruského Vyšetrovacieho výboru sa uvádza, že toto konanie…

Foto „Držíme to v utajení!“ alebo čo USA ukrývajú o munícii s ochudobneným uránom?

USA, 24. marec 2023(AM) - V rozhovore na YouTube stránke to pre US Tour of Duty prezradil bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA Scott Ritter. Povedal, že USA skrývajú informáciu o vysokej toxicite munície s ochudobneným uránom a podtrhol, že sa to týka nielen vojakov, ale vo veľkej miere hlavne civilov. Čiže jej…

Foto Podvod na burze v prospech vybraných subjektov. Takmer 200 amerických bánk by mohlo nasledovať banku Silicon Valley

USA, 24. marec 2023(AM) - Jednou z najväčších svetových senzácií marca bol takmer synchrónny bankrot amerických bánk Silvergate Bank, Silicon Valley Bank a Signature Bank, ako aj skutočný (oficiálne neohlásený) bankrot švajčiarskej banky Credit Suisse (CS). To vyvolalo intenzívnu diskusiu v médiách o pravdepodobnosti bankovej krízy v USA, Európe a…

Foto Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž bol istý čas presvedčený, že…

Foto Zatykač na ruskú hlavu štátu – podvod nevídaných rozmerov

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré nemá nič spoločné s pojmom "medzinárodné" ani s pojmom "spravodlivosť". Prvým chápadlom tohto monštra bol Medzinárodný…
Foto Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

Severná Kórea, 25. marec 2023(AM) – Spojené štáty pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa v tejto zložke dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu. Americké letectvo testuje prototyp najnovšej hypersonickej strely vzduch-zem, ktorá bola vytvorená v rámci programu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Podľa Defense…

Foto Vojenský analytik: Ruské sily musia ničiť nielen podvodné drony, ale aj ich nosiče

Rusko, 25. marec 2023 (AM) – 22. marca vyšlo najavo, že ukrajinská armáda sa opäť pokúsila zaútočiť na základňu ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole námornými bezpilotnými lietadlami. Útok bol úspešne odrazený, všetky drony boli zničené. Ako pri tejto príležitosti pre FAN povedal vojenský expert Jurij Kotenok , ruské sily naliehavo potrebujú posilniť…

Foto “Ilja Muromec” a “Jevpatij Kolovrat” v Arktíde. Bojové ľadoborce

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany nedávno rozhodlo o stavbe nových bojových ľadoborcov novej generácie ruských pomocných diesel-elektrických lodí 21180/21180M. Rusko má dve takéto výkonné lode, Iľja Muromec a Jevpatij Kolovrat. V súčasnosti sa pracuje na aktualizovanom projekte tretieho ľadoborca tejto série.   Myšlienka vyzbrojenia civilných ľadoborcov vznikla v…

Foto Čo ak Si Ťin-pching nesie Putinovi raketové torpédoborce?

Rusko, 21. marec 2023 (AM) – Podľa Naval News 12. marca 2023, v lodenici v čínskom meste Dalian boli súčasne spustené dva raketové torpédoborce triedy Typ 052D projektu Kunming (označenie NATO Luyang III). Z piatich podobných vojnových lodí, ktoré tu stavatelia lodí Dalian naďalej stavajú. Zvyšné tri sa pripravujú na spustenie do…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny skončia príchodom nových rakiet Kaliber

USA, 12. marec 2023 (AM) – Rusko čoraz viac vybavuje svoje lode raketami Kaliber. Americkí experti projektu Defense News sú presvedčení, že nové riadené strely sa čoskoro stanú jednou z hlavných vysoko presných zbraní. Ruský minister obrany Sergej Šojgu na konferenčnom hovore s vedením ozbrojených síl oznámil, že budúca ponorka Kronštadt…

Foto Rusko zabavilo časť amerických zbraní pre Ukrajinu a dalo ich Iránu na vytvorenie analógov

USA, 12. marec 2023 (AM) – Západ sa bojí Putinových vojenských úspechov. Newsweek s odvolaním sa na bývalého veľvyslanca USA v Rusku Michaela McFaula píše, že elity západných krajín sú znepokojené vojenskými úspechmi ruského prezidenta. „Situácia je vlastne zaseknutá na niekoľko mesiacov a znervózňuje ma to. Mám obavy o schopnosť Ukrajincov udržať…

Foto Perspektívy starého železa

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Aktuálne sa objavujú informácie o blížiacom sa nasadení zastaralých zbraní (tankov T-54/55 a protilietadlových diel KS-19) stranami konfliktu na Ukrajine, ktoré vyvolávajú až posmešky. V skutočnosti to môže byť len dobrý začiatok spoločnej cesty do praveku, keďže bojujúce strany začali po roku čítať skúsenosti arménsko-azerbajdžanského…

Foto Putin a Šojgu ihneď zareagovali na plány Londýna presunúť „jadrové zbrane“ do Kyjeva. Aké sú ruské možnosti?

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – V blízkej budúcnosti Londýn v rámci vojenskej pomoci Ukrajine prevezie muníciu s ochudobneným uránom do Kyjeva. Oznámila to 21. marca námestníčka ministra obrany Veľkej Británie Annabelle Goldie. Treba si uvedomiť, že z pohľadu „mierumilovného“ Západu a ich sťažovateľských „ukrajinských vlastencov“ je avizované rozhodnutie plne v súlade…

Foto Rusko zabavilo časť amerických zbraní pre Ukrajinu a dalo ich Iránu na vytvorenie analógov

USA, 12. marec 2023 (AM) – Západ sa bojí Putinových vojenských úspechov. Newsweek s odvolaním sa na bývalého veľvyslanca USA v Rusku Michaela McFaula píše, že elity západných krajín sú znepokojené vojenskými úspechmi ruského prezidenta. „Situácia je vlastne zaseknutá na niekoľko mesiacov a znervózňuje ma to. Mám obavy o schopnosť Ukrajincov udržať…

Foto Rusko zdvojilo počet komplexov Penicilín v operácii. Pancir pribudol v prístave Tuapse. Wagnerovci ostali bez podpory pri Bachmute

Rusko, 7. marec 2023 (AM) – Ukrajina sa opäť snaží vyvíjať tlak na Spojené štáty s cieľom získať kazetovú muníciu od Američanov, a to aj napriek opakovanému odmietaniu jej dodávok. Podľa agentúry Reuters Kyjev zaslal zodpovedajúcu žiadosť americkému Kongresu. Predstavitelia ukrajinského režimu vyzvali amerických kongresmanov, aby vyvinuli tlak na Biely dom,…

Foto Ukrajinská protivzdušná obrana nedokáže zostreliť rakety Kinžal. Hlavnou výhodou Rusov je dnes drvivá vzdušná prevaha

Rusko, 4. marec 2023 (AM) – Úspešný nálet 26. februára večer na Kyjev, Charkov, Záporožie a Chmeľnickyj dal generálnemu štábu ukrajinských ozbrojených síl dôvod naznačiť, že čoskoro dôjde k masívnemu raketovému úderu "ako odplata za operácie GUR v Bielorusku a aktivity ukrajinskej zahraničnej politiky.   Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ignat vo viacerých…

Foto Rusko vyvíja nový typ vojenskej operácie s použitím jadrových zbraní

Rusko, 3. marec 2023 (AM) – Ide o operáciu s využitím jadrových zbraní, hovorí sa v článku armádneho časopisu "Vojennaja mysľ“. Jeho spoluautori, zástupca veliteľa Raketových vojsk strategického určenia generál Igor Fazletdinov a plukovník vo výslužbe V. Lumpov, v ňom tvrdia, že Washington postupne stráca vo svete pozíciu lídra a viní z toho Moskvu. No a kvôli tomu je jeho…
Foto Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.     Dvanásť nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s vybavením, výcvikom pilotov…

Foto Eurofighter Typhoon pre Slovensko?

Slovensko, 19. marec 2023 (AM) – Slovenská vláda koncom týždňa na mimoriadnom on-line rokovaní rozhodla o darovaní stíhačiek Mig-29 spolu s časťou protilietadlových raketových komplexov 2K12 Kub Ukrajine. Podľa ministra J. Naďa zato existuje prísľub získania 200-miliónovej kompenzácie z Európskeho mierového nástroja, čo je fond Európskej únie na podporu vojenskej pomoci…

Foto Putinov hovorca: “Zámery Slovenska dodávať bojové lietadlá Ukrajine pripomínajú pokusy zbaviť sa starého nepotrebného vybavenia”

Slovensko, 18. marec 2023 (AM) – Premiér v demisii Eduard Heger včera oznámil, že vláda SR schválila presun stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu . Ako poznamenal minister obrany Jaroslav Naď, republika je pripravená rozdať 10 z 11 lietadiel tohto modelu, ktoré má. Legitímnosť prijatého rozhodnutia je veľkou otázkou. NR SR 15. decembra…

Foto Ruský pilot ktorý zlikvidoval americké bezpilotné lietadlo nad Čiernym morom bude odmenený

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Ruskí vojnoví korešpondenti sa rozhodli odmeniť pilota ťažkej stíhačky Su-27, ktorý sa zúčastnil na „neekologickom a neprofesionálnom“ sprievode dronu MQ-9 Reaper, ktorý spadol do vôd Čierneho mora. Povedal to novinár a odborník Vladislav Šurygin. Ruský pilot tak získa 1 milión rubľov, ďalších 100 tisíc rubľov…

Foto Grom na jasnej ukrajinskej oblohe: Prečo sa ozbrojené sily Ukrajiny a členovia NATO vystrašili

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Nezávislí odborníci zbadali začiatok boomu ruských vysoko presných zbraní na bojisku. Jeden z najčítanejších ukrajinských analytikov - Zgurec, ktorý vedie vojenskú informačnú a poradenskú spoločnosť vo Ľvove, uviedol, že má dôkazy o použití hybridnej rakety a riadenej bomby Grom-E1.     Nová munícia má podľa…

Foto USA o inteligentných bombách na Ukrajine: Pár úderov na Wagnerovcov a potom uvidíme

Ukrajina, 14. marec 2023 (AM) – Američania si podriadili všetky kontrolné rozhodnutia v ukrajinských ozbrojených silách. Internetové zdroje informovali o prvom použití „inteligentnej“ bomby JDAM v smere Bachmut / Artemovsky. Zverejnené bolo aj video výbuchu domu v Kurdyumivke, ktoré zaznamenal dron, pravdepodobne ukrajinský.     Túto správu, samozrejme, komentovali aj zámorské…

Foto 80 rokov od tragédie v bieloruskej dedine Chatyň

Nemecko, 24. marec 2023 (AM) – Pred 80 rokmi nacisti zaživa upálili 149 obyvateľov bieloruskej dediny Chatyň, medzi nimi 75 detí. Tragédia sa stala 22. marca 1943 popoludní. Batalión SS Dirlewanger spolu s ukrajinskými nacionalistami zo 118. policajného práporu 201. bezpečnostnej divízie, údajne z pomsty za zabitie nemeckého dôstojníka rukou partizánov, obkľúčili…

Foto Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o 36 divízií.     O mesiac neskôr Nemecko uzavrelo s V. Britániou námornú dohodu, ktorá mu výslovne umožňovala stavať…

Foto Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Foto Zatykač na ruskú hlavu štátu – podvod nevídaných rozmerov

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré nemá nič spoločné s pojmom "medzinárodné" ani s pojmom "spravodlivosť". Prvým chápadlom tohto monštra bol Medzinárodný…

Foto Všetky vojny proti Rusku sú vojnami s alternatívnou ruskou svätosťou

Rusko, 19. marec 2023 (AM) – Hymna nie je len národným symbolom. Je to niečo, čo odráža podstatu, povahu a charakter štátu - jeho štruktúru. Musí byť napísaná tak, aby rezonovala v srdci každého občana. Dovolili sme si zhromaždiť prívlastky, ktoré jednotlivé krajiny používajú vo svojich štátnych hymnách. Nie preto, aby…

Foto Výročie Washingtonovho závetu

USA, 20. marec 2023 (AM) – Plány NATO na vytvorenie bojovo pripravených jednotiek v počte až 300 000 vojakov v blízkosti ruských hraníc by mohli narušiť jednotu aliancie, pretože ich realizácia by stála príliš veľa, pričom situáciu komplikuje nedostatok finančných prostriedkov a vybavenia. Ministri obrany aliancie na stretnutí začiatkom apríla v Bruseli…
Foto Poľsko zasiahla vlna ukrajinskej kriminality

Poľsko, 25. marec 2023(AM) – Pred niekoľkými dňami ukrajinský premiér Šmygal radostne oznámil, že jeho cesta do Bruselu posunula Ukrajinu o krok bližšie k členstvu v EÚ. Ukázalo sa, že podpísal dohodu o účasti Ukrajiny na programe jednotného trhu a ďalšie memorandum o strategickom partnerstve medzi Kyjevom a Bruselom v oblasti…

Foto Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Foto „Prežila som a povedala som pravdu. Teraz som pre Ukrajinu nepriateľ“: Aký bol osud „Mariupolskej madony“

Rusko, 10. marec 2023 (AM) – „Mariupolská Madonna“ Marianna Vyšemirskaja povedala, ako sa nacisti z „Azova“ zakryli tehotnými ženami v pôrodnici a Západ sa pokúsil urobiť z jej fotografie fejk.   Presne pred rokom, 9. marca 2022, obletela svet srdcervúca fotografia tehotnej dievčiny z Mariupolu. Stála s krvavou škvrnou na tvári na…

Foto Vojenské a biologické aktivity USA. Rusko by mohlo zorganizovať vlastný medzinárodný tribunál ako odpoveď na hrozby Západu

USA, 7. marec 2023 (AM) – Dňa 30. januára 2023 na brífingu o analýze dokumentov súvisiacich s vojensko-biologickými aktivitami USA vystúpil Igor Anatoljevič Kirillov, náčelník vojsk radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl, a povedal veľa zaujímavých vecí o nedávnej "pandémii". Vystúpenie generálporučíka Kirillova bolo venované biologickým zbraniam a aktivitám…

Foto „Útočia na nás“ – občania USA začínajú otvorene panikáriť. Mesto kde havaroval vlak s chemikáliami zostáva neobývateľné

Spojené štáty, 19. februára 2023 (AM) – Katastrofa spôsobená človekom, ku ktorej došlo pred dvoma týždňami v oblasti amerického mesta Východná Palestína (Ohio), po sebe zanechala vážne následky. Ekológovia zo Spojených štátov aspoň počas rozhovoru pre BBC News vyjadrili názor, že osada, kde v čase nešťastia žilo asi 4 tisíc…

Foto Odhalená pravda o práci Pentagónu nad biologickou zbraňou na Ukrajine: Spojeným štátom pomáhali najväčšie farmaceutické firmy

Rusko, 10. januára 2023 (AM) – Rusko zverejnilo rad faktov o biologických zbraniach, ktoré sú pre Pentagón veľmi nepríjemné. Získalo totiž údaje o realizátoroch vojensko-biologických programov na Ukrajine.   Kým si na Západe vychutnávali výmysly o „zverstvách ruských okupantov“ na Ukrajine a kým sa v Kyjeve snažili odpútať pozornosť verejnosti od nenahraditeľných strát ukrajinských vojsk,…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…