Ilustrácia
Aktuality, História,

Pakt Molotov-Ribbentrop je verdiktom Britského impéria

Doteraz sa šíri domnienka, že Británia si želala umierniť Hitlera. Nie! Najhoršia vec pre Anglosasov by sa stala, keby sa Nemecko uspokojilo s Mníchovom a rakúskym anšlusom. Británia vôbec nechcela zastaviť Hitlera, ale presunúť ho na východ…


 

Britský premiér Lloyd George, ktorý sa dozvedel o rozpade Ruskej ríše, radostne zvolal: „Jeden z hlavných cieľov vojny bol dosiahnutý!“ To, či túto vetu povedal britský premiér, alebo mu bola pripísaná, je teraz úplne irelevantné. Dôležité je, že dokonale vystihuje podstatu politiky Británie voči Rusku. Vedúca úloha Londýna vo februárovej revolúcii je zjavným faktom, ktorý potvrdil pravdivosť klasického vzorcu vynikajúceho ruského geopolitika generála Alexeja Edrichina: „Horšie ako vojna s Anglosasom môže byť len priateľstvo s ním.“

 

 

 

V tomto konkrétnom prípade však „zradný Albion“, ktorý zasiahol spojenca, spáchal viac ako len zločin – urobil osudnú chybu. Po kolapse Ruska, čím sa zabezpečilo jeho vylúčenie z počtu budúcich víťazných mocností, bol Londýn nútený dovoliť Amerike vstúpiť do vojny, aby rozdrvil Nemecko. Dovolil tak mladému dravcovi, aby si prvýkrát vyskúšal boj o svetovládu.

 

Zároveň sa Ruské impérium, tak zručne torpédované Londýnom vo februári 1917, len niekoľko rokov po katastrofe, znovuzrodilo v podobe Sovietskeho zväzu, ktorý vzišiel z druhej svetovej vojny v postavení superveľmoci. Víťazstvo v prvej svetovej vojne bolo pre Britské impérium skôr „pyrhovo víťazstvo“ a po výsledkoch druhej svetovej vojny vôbec „nariadilo dlhý život“ – rola hegemóna Západu prešla na Spojené štáty.

 

Áno, hrobárom Britského impéria boli Spojené štáty, ktoré sú jeho spojencami (priateľstvo s Anglosasmi je nebezpečné aj pre samotných Anglosasov), ale Sovietsky zväz zasadil impériu smrteľnú ranu, keď uzavrel Pakt Molotov-Ribbentrop a tým narušil britský scenár druhej svetovej vojny. Pakt bol doslova a do písmena „ruskou odpoveďou Chamberlainovi“ a potvrdil starú známu ľudovú múdrosť – „kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“.

 

Samozrejme, tvrdenie, že Pakt Molotov-Ribbentrop zničil Britské impérium, sa môže zdať prehnané. Mnohí budú súhlasiť s tým, že zničil druhú Rzeczpospolitu. Zbavil nezávislosti malé, ale hrdé pobaltské republiky: Lotyšsko, Litva a Estónsko o tom kričia na každom rohu. Ale aby zničil Britské impérium? – to si nikto nedovolí tvrdiť. Obvinenie Anglicka, jedného zo zakladateľov protihitlerovskej koalície, v plánovaní druhej svetovej vojny môže niekomu pripadať dokonca ako zlomyseľné ohováranie. Pozrime sa na to teda bližšie v knihe Igora ŠIŠKINA “BEZÚHONNÝ PAKT”.

 

 

 

Obeť alebo Predátor

Oficiálne bolo Nemecko uznané za vinníka prvej aj druhej svetovej vojny. V žiadnom prípade nebudeme bieliť ani cisára Druhej ríše, ani Führera Tretej. Pre Hitlera a jeho spojencov existuje verdikt Norimberského tribunálu. Vyplýva však z viny Nemecka, že v oboch svetových vojnách bolo obeťou Britské impérium? Podľa knihy “BEZÚHONNÝ PAKT” už aj položenie takejto otázky vo vzťahu k Veľkej Británii, ktorá premenila polovicu sveta na svoju kolóniu, znie neprirodzene.

 

V priebehu posledných storočí boli v dejinách západnej civilizácie pozorované dva vzájomne súvisiace procesy. Na jednej strane expanzia Západu smerom vonku, ktorá spojená so zabavením cudzích zdrojov a trhov, pokusom premeniť celú zemeguľu na vlastnú kolóniu. Na druhej strane je tu vnútrocivilizačný boj o lidrstvo, v ktorom sa rozhodovalo o tom, kto bude vládnuť svetu v mene Západu, kto získa hlavné dividendy. Aktéri tohto boja sa menili: Španielsko-Francúzsko, Španielsko-Anglicko, Anglicko-Holandsko, Francúzsko-Anglicko, Nemecko-Anglicko, Nemecko-Anglicko-USA. Podstata procesu zostala nezmenená – boj predátorov o právo získať leví podiel na koristi.

 

Je celkom zrejmé, že pojem „obeť“ sa v zásade na takýto boj nedá použiť. Bez ohľadu na to, kto na koho zaútočil ako prvý v každom jednotlivom kole boja o hegemóniu. Rovnako divoké je vyhlásiť za „obeť“ napríklad židovskú mafiu v Spojených štátoch za to, že ďalšiu mafiánsku vojnu o rozdeľovanie trhu s drogami nezačala ona, ale talianska mafia.

 

Veľká Británia, ktorá v krutom boji porazila Španielsko, Holandsko a Francúzsko v druhej polovici 18. storočia. zaujímali dominantné pozície na moriach a v kolóniách: toto z nej okamžite robilo najbohatšiu a najmocnejšiu krajinu Západu, Impérium nevídané v histórii ľudstva z hľadiska veľkosti a moci. Britská hegemónia podnietila túžbu ostatných národov Západu prerozdeľovať svetové bohatstvo vo svoj prospech.

 

„Napoleónske vojny“, prvá a druhá svetová vojna, neboli nič iné ako pokusy, najprv Francúzska a potom Nemecka, rozdrviť Anglicko, aby získať miesto hlavného príjemcu koloniálneho drancovania bohatstva sveta. Druhú svetovú vojnu odlišovalo len to, že hlavným uchádzačom nebol len „obyčajným“ predátorom ako Francúzske cisárstvo či Druhá ríša, ale aj nositeľom mizantropickej ideológie národného socializmu.

 

Pozíciu svetového vodcu Britského impéria sa podarilo udržať až do polovice 20. storočia. Je na to veľa dôvodov. Jedným z nich však nepochybne bola dôsledná stratégia zahraničnej politiky, ktorú Churchill veľmi presne formuloval:

 

„Po štyri storočia bolo podstatou zahraničnej politiky Anglicka postaviť sa proti najsilnejšej a najagresívnejšej veľmoci, ktorá dominuje na kontinente… Pre Anglicko nezáleží na tom, kto sa presne snaží ovládnuť Európu … Toto je základný zákon medzinárodných vzťahov, ktorým sa riadime.“

 

Neochvejné dodržiavanie tohto „zákona“, umožnilo Británii víťazne vyjsť z vojen o hegemoniu a zostať najbohatšou krajinou na Západe a na celom svete.

 

 

Avšak v predvečer druhej svetovej vojny sa zdalo, že Britské impérium vymenili na inú. Namiesto škrtenia Tretej ríše v zárodku podľa dobre zavedeného algoritmu, ktorý sa jasne snažil dostať kontinentálnu Európu pod svoju kontrolu, aby potom spochybnil britskú hegemóniu, Londýn začal voči nej presadzovať politiku „zmierňovania“. Veľká Británia si vlastnými rukami vychovala súpera, za záchranu ktorého potom musela zaplatiť strašnú cenu – preniesť kontrolu nad Impériou na Spojené štáty, čím anulovala výsledky štyroch storočí bojov.

 

Najčastejšie si „zvláštnosť“ londýnskej predvojnovej politiky vysvetľujú túžbou britskej vlády vyhnúť sa novej svetovej vojne za každú cenu; nedostatočnosťou Chamberlaina, ktorého Hitler „porazil“; antikomunizmus britskej elity, jej túžba zničiť ZSSR prostredníctvom Tretej ríše.

 

S antikomunizmom sa nedá polemizovať, jeho vplyv na politiku „zmierňovania“ je evidentný fakt. Čo sa nedá povedať o anglickom „pacifizme“ a nevhodnosti vedenia Británie. Ako povedal Stanislavsky: “Neverím.”

 

Je možno písať veľa o tom, že politika „zmierňovania“ a jej vrhol „Mníchovská dohoda“ boli vyvolané nepripravenosťou britskej armády na vojenské operácie na kontinente, ako aj strachom anglickej spoločnosti z vojny, ktorá sa ešte nespamätala zo šoku z prvej svetovej vojny. Na potvrdenie toho možno uviesť výrečné čísla o počte britských divízií, zbraní a lietadiel a o strašnom rozsahu možných strát civilného obyvateľstva v prípade nemeckých náletov.

 

 

Citát Chamberlaina: „Aké hrozné, že musíme kopať zákopy v krajine ďaleko od nás kvôli boju medzi národmi, o ktorých takmer nič nevieme. Akokoľvek sympatizujeme s malou krajinou, ktorá čelí veľkej a mocnej sile, za žiadnych okolností nemôžeme dovoliť, aby sa Britské impérium dostalo do vojny len z tohto dôvodu.” Len všetky tieto reči sú „v prospech chudobných“.

 

Aby sa vyhla vojne, o ktorú sa Británia údajne usilovala a ku ktorej smerovala jej politika „zmierňovania“, Londýn absolútne nepotreboval ani bojaschopnú armádu, ani pripravenosť ľudí zomrieť na frontoch. Stačilo v roku 1936 počas „Remilitarizácii Porýnia“ nezabrániť Parížu „obmedziť“ Berlín (13 francúzskych divízií proti 3 nemeckým práporom) a v roku 1938 podporiť sprisahanie nemeckých generálov.

 

Namiesto toho v prvom prípade britská vláda donútila Francúzsko, aby sa vzdalo okupácie Porýnia, čím zachránila nacistický režim pred hroziacim kolapsom. A aby sa predišlo zvrhnutiu Hitlera, Londýn si vynútil podpísanie Mníchovskej zmluvy. Zo strachu, že budú vtiahnutí do vojny, na ktorú krajina nie je pripravená, sa tak nesprávajú.

 

Na vysvetlenie už tejto „zvláštnosti“ britskej politiky sa najlepšie hodí „inteligentný“ Neville Chamberlain, ktorý bol zodpovedný za zlyhanie „politiky zmierenia“. Verzii o „nešťastnom mierotvorcovi“ by sa dalo veriť, ak by britský premiér sám určoval politiku Impéria a keby sa jeho politika voči Nemecku zásadne líšila od politiky jeho predchodcov.

 

 

V roku 1936 premiér Stanley Baldwin nedovolil Francúzom zakročiť proti nacistickému režimu. Základ politiky „zmierňovania“ (príprava na novú veľkú európsku vojnu) položili Locarnské dohody. Protagonistom locarnských rokovaní, prvého kroku k druhej svetovej vojne, bol britský minister zahraničných vecí Austin Chamberlain, Nevillov brat, stále považovaný za jedného z najväčších diplomatov Britského impéria.

 

Mimochodom, v rovnakom rade predchodcov Nevilla Chamberlaina na poli „zmierňovania“ Nemecka vystupuje ďalší vynikajúci britský politik a zároveň aj zarytý Chamberlainov odporca Winston Churchill. Ako napísal Valentin Michailovich Falin (v rokoch 1990-1991 – tajomník ÚV KSSZ) „dokument, ktorý Stalin uchovával až do svojej smrti v skrini, nás ušetrí od mnohých otázok. Konkrétne: záznam rozhovoru medzi Churchillom a Bismarckovým vnukom, prvým tajomníkom nemeckého veľvyslanectva v Londýne, ktorý sa konal v októbri 1930. Nemci sú idioti, uvažoval Churchill. Buďte múdrejší, v prvej svetovej vojne by sústredili všetky sily na porážku Ruska. V tomto prípade by sa Briti postarali o to, aby Francúzsko nezasahovalo do Nemcov.

 

Ako vidíte, nie je možné odpísať „zvláštnosť“ londýnskej predvojnovej politiky na pacifizmus anglickej elity, ktorý prišiel odnikiaľ, a hlúposť Nevilla Chamberlaina. Je ťažké sa nesúhlasiť s Andrejom Fursovom autorom knihy «ROZVODIE», ktorý uviedol, že „kurz k zmierňovaniu» nebol omyl alebo hlúposť. Bol to kurz na zachovanie Britského impéria.”

 

Natalya Narochnitskaja tiež píše, že účelom „udržiavania mieru“ britského predátora bola úplne vedomá a pragmatická provokácia novej vojny v mene záujmov Britského impéria:

 

„Doteraz sa šíri domnienka, že Británia si želala umierniť Hitlera. Nie! Najhoršia vec pre Anglosasov by sa stala, keby sa Nemecko uspokojilo s Mníchovom a rakúskym anšlusom. Británia vôbec nechcela zastaviť Hitlera, ale presunúť ho na východ… Agresia na východ dala dôvod zasiahnuť a za úspešných okolností dokončiť geopolitické projekty nielen vo vzťahu ku krajinám, ktoré boli vystavené agresii, ale k celej oblasti.» Viac sa dočítate v knihe.

Elena N.

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich príspevkov, odporúčame nás sledovať aj na Telegrame

 

 

Zdieľajte článok

Najčítanejšie
Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov