Gavrilo Princip, atentátnik zo Sarajeva, ktorý našiel svoju smrť v terezínskom žalári

Titulka Atentát Sarajevo 1914 zdroj: iprima

Srbsko, 15. október 2021 (AM) – Gavrilo Princip sa narodil 25. júla 1894 v západnej Bosne, v chudobnej roľníckej rodine srbského pôvodu a svoju smrť našiel 28. apríla 1918 v terezínskom žalári, v prostredí, kde ho všetci nenávideli.

 

Svetoznámy bosniansky Srb prišiel k svojej smutnej sláve dňa 28. júna 1914 úspešným atentátom na rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho manželku Žofiu Chotkovú, vojvodkyňu z Hohenbergu. Tento atentát sa stal zároveň spúšťačom I. svetovej vojny, ktorá priniesla so sebou zánik viacerých európskych monarchií (Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Rusko, Osmanská ríša), pričom na troskách týchto monarchií vznikli nové nástupnícke štáty.

 

Už od detstva bol Gavrilo Princip srbským nacionalistom

Gavrilo Princip sa narodil do srbskej rodiny v mestečku Obljaj, neďaleko Bosanského Grahova (9-detná rodina, piati synovia a štyri dcéry). Ako novorodenec bol veľmi neduživý a zdalo sa, že sa dožije len niekoľko dní. Jeho matka Marija chcela, aby sa volal podľa jej zosnulého brata Špiro. Miestny pravoslávny kňaz však matku Mariju a otca Petara presvedčil, že ak syna pomenujú Gavrilo (Gabriel), na počesť Archanjela Gabriela, môže mu to pomôcť prežiť kritické obdobie.

 

V roku 1903 začal študovať na základnej škole a už od detstva prejavoval rozvinuté srbské národné cítenie. Jeho otec bojoval proti moslimom, srbská kresťanská rodina si z ich strany vytrpela veľa príkoria. Od roku 1909 študoval v Sarajeve na obchodnej škole a v roku 1911 sa stal členom tajnej nacionalistickej organizácie Mladá Bosna, ktorá si kládla za cieľ oslobodiť južných Slovanov spod habsburskej nadvlády. Kvôli účasti na protirakúskych demonštráciách v Sarajeve bol vylúčený zo školy a pokračoval v štúdiu v Srbsku, pričom takmer 300 km cestu zo Sarajeva do Belehradu absolvoval pešo.

 

Počas prvej balkánskej vojny v roku 1912 odcestoval na juh, aby sa ako dobrovoľník prihlásil k nepravidelným jednotkám zloženým zo srbských vlastencov, ktorí aj v 19. storočí bojovali proti Osmanom a naučili moslimov báť sa srbských pravoslávnych kresťanov. Vojenský veliteľ, major Vojislav Tankosić, ktorý organizoval výcvik, vyzbrojovanie a bojovú prípravu srbských bojovníkov, ho však odmietol, pretože bol podľa jeho slov príliš drobný a chorľavý. Gavrilo sa preto vrátil do Bosny, kde ďalej pôsobil v srbských tajných národných spolkoch.

 

V roku 1913 uštedrili Srbi Osmanom drvivú porážku, takže rakúsky vojenský guvernér Bosny vyhlásil v Bosne stanné právo a zakázal všetky srbské verejné, kultúrne a vzdelávacie spoločnosti. To rozhorčilo srbských nacionalistov a Gavrilo Princip sa rozhodol, v boji za slobodné Srbsko, neštítiť sa ani atentátov a politického teroru. Stal sa aj členom srbskej teroristickej organizácie Čierna ruka, ktorú pomáhala cvičiť a zásobovala zbraňami srbská vojenská rozviedka. Členovia Čiernej ruky boli pripravení útočiť so zbraňami voči vtedajším politickým a aj vojenským predstaviteľom nenávidenej habsburskej monarchie.

 

Gavrilo Princip

 

Začiatkom roku 1914 bol v Belehrade a tu mu jeho priateľ Nedeljko Čabrinović ukázal novinový článok, podľa ktorého mal do Sarajeva v júni 1914 prísť rakúsky arcivojvoda a následník trónu František Ferdinand d’Este. Spoločne oslovili aj ďalšieho priateľa Trifka Grabeža, aby sa pridal k ich sprisahaniu a zúčastnil sa útoku na rakúskeho následníka trónu počas jeho oficiálnej návštevy Sarajeva.

 

Skupina atentátnikov sa postupne rozširovala. Veterán osmanských vojen Djulaga Bukovec a Milan Ciganović vybavili zbrane, druhý spomenutý, Milan Ciganović, bojoval aj ako dobrovoľník v srbských polovojenských jednotkách pod vedením majora Vojislava Tankosića, ktorý pred niekoľkými mesiacmi odmietol Gavrila Principa ako dobrovoľníka kvôli jeho chatrnému zdraviu.

 

Milan Ciganović zaobstaral pre budúcich atentátnikov 5 pištolí Browning, 6 granátov a niekoľko fľaštičiek s kyanidom, pretože atentátnici sa nechceli dostať živí do rúk rakúskej polície. Neďaleko Belehradu v lesnom komplexe Topčider sa skupinka začala stretávať a Ciganović ich učil nielen strieľať a hádzať granáty, ale aj taktiku a spôsoby, ako uniknúť pozornosti policajnej ochrany. Pri streľbe sa ukázalo, že Gavrilo Princip má prirodzený talent na streľbu z celej skupiny bol najlepším strelcom.

 

Pod vedením Milana Ciganovića nakoniec vypracovali aj plán atentátu. Trojčlenný tím atentátnikov v zložení Gavrilo Princip, Nedeljko Čabrinović a Trifko Grabež, vyzbrojení pištoľami, granátmi a kyanidom opustil dňa 28. mája 1914 Belehrad a každý osobitne prekročil hranicu do Bosny. Trojicu hlavných atentátnikov mali podporovať aj ďalší muži, Principov priateľ Danilo Ilić v Sarajeve naverboval Mehmeda Mehmedbašića, Cvetka Popovića a Vasa Čubrilovića, poslední dvaja menovaní mali len 17 rokov. Neskôr sa ukázalo, že v prípravách atentátu zohral dôležitú úlohu aj Dragutin Dimitrijević, vysoký dôstojník srbskej vojenskej rozviedky.

 

Sarajevský atentát a jeho priebeh

Rakúsky arcivojvoda František Ferdinand d’Este a jeho manželka vojvodkyňa Žofia Chotková pricestovali do Sarajeva vlakom krátko pred 10-tou hodinou dopoludnia. Podľa niektorých indícií, členovia rakúskej a najmä uhorskej tajnej polície tušili, že sa v Sarajeve niečo chystá, Ferdinand d’Este však nebral hrozbu atentátu veľmi vážne.

 

Okolo 10-tej hodiny odišla zo stanice kolóna áut, v ktorých sa nachádzali členovia ochranky ako aj rakúski politickí, policajní a vojenskí predstavitelia, ktorí arcivojvodu Ferdinanda d’Este na ceste do Sarajeva sprevádzali. Kolóna automobilov smerovala k sarajevskej radnici, auto s arcivojvodom a jeho manželkou bolo druhé v poradí (niektoré pramene hovoria, že až tretie), spolu s panovníckym párom sedeli v ich aute okrem šoféra aj generál Oskar Potiorek, vojenský veliteľ Bosny a Hercegoviny a gróf Harrach.

 

Keďže bolo teplo, stiahli na aute koženú strechu a cestovali nekrytí. Ďalší dôvod, prečo sa strecha stiahla bolo, aby nadšený dav mohol vítať svojho budúceho panovníka a následníka trónu.

 

Automobil Graef&Stift Double Phaeton v ktorom zabili Ferdinanda d Este a jeho manzelku zdroj idnes

 

Popri ceste, medzi mávajúcimi divákmi, však už boli rozostavení atentátnici, medzi nimi aj Gavrilo Princip. Muži, ktorí boli rozhodnutí obetovať svoje životy pri útoku na rakúskeho následníka trónu boli Nedeljko Čabrinović, Trifko Grabež, Muhamed Mehmedbašić, Danilo Ilić, Vaso Čubrilović, Cvijetko Popović, Miško Jovanović a Veljko Veljkem Čubrilović. Všetci boli vyzbrojení pištoľami, výbušninami a tabletkami s kyanidom. Každý z nich súhlasil, že po atentáte spácha samovraždu, aby zabránil odhaleniu ďalších členov skupiny.

 

Prvý atentátnik, ktorý uvidel prichádzajúcu kolónu bol Muhamed Mehmedbašić, ten však stratil odvahu (neskôr vypovedal, že v jeho blízkosti boli policajti) a na auto s arcivojvodom a jeho manželkou nezaútočil.

 

O 10:15 sa kolóna priblížila k policajnej stanici, kde stál ďalší atentátnik, 19-ročný Nedeljko Čabrinović. Ten na rozdiel od Muhameda Mehmedbašića odvahu nestratil a hodil na auto následníka trónu ručný granát (niektoré pramene hovoria o doma urobenej bombe, ale pri Belehrade dostali granáty). Ukázalo sa však, že nemal dostatočný výcvik, v strese si neuvedomil, že granát má niekoľko sekundové oneskorenie.

 

Vodič automobilu, v ktorom sedel kráľovský pár videl letiaci granát, oblúkom sa mu vyhol a granát vybuchol pod nasledujúcim vozidlom, v ktorom utrpeli dvaja muži ťažké zranenie (Eric von Merizzi a gróf Boos-Waldeck). Približne 10 ľudí zranili črepiny. Po výbuchu všetky vozy zvýšili svoju rýchlosť a unikli z miesta činu. Vypukol chaos, Gavrilo Princip a ostatní atentátnici už nedokázali zasiahnuť. Čabrinović skočil do blízkej rieky, kde prehltol kyanidovú pilulku, tá však nebola dostatočne silná a nezabila ho. Z rieky ho polomŕtveho vytiahli policajní agenti. Zdalo sa, že sa atentát na následníka trónu a správcu Bosny a Hercegoviny, generála Oskara Potioreka už nepodarí uskutočniť.

 

Po upokojení situácie polícia zvýšila ostražitosť a napriek všetkým bezpečnostným rizikám arcivojvoda František Ferdinand d’Este predniesol svoj prejav na radnici. Následne sa rozhodol navštíviť v sarajevskej nemocnici ranených mužov zo svojho sprievodu. Generál Oskar Potiorek žiadal arcivojvodu, aby sa kolóna s automobilmi vyhla za každých okolností centru mesta, situácia sa však dramaticky vyvinula v neprospech arcivojvodu a jeho automobilu.

 

Vozidlo s kráľovským párom zabočilo do jednej z ulíc, kde sa práve nachádzal prekvapený Gavrilo Princip, ten už bol presvedčený, že sa atentát nepodarí uskutočniť. Pomaly idúci a otáčajúci sa automobil sa objavil ani nie 1,5 metra od Gavrila Principa, v blízkosti kaviarne Moritza Schillera. Gavrilo Princip vytiahol svoj Browning a vystrelil na vojvodu Ferdinanda d‘Este a generála Oskara Potioreka. Arcivojvodu Ferdinanda d’Este zasiahol do krku a namiesto generála Potioreka zasiahol tehotnú vojvodkyňu Žofiu Chotkovú do brucha, arcivojvoda a aj jeho manželka zraneniam krátko nato podľahli. Vojvodkyňa umrela okamžite, podľa svedkov František Ferdinand d’Este krátko pred tým, ako upadol do bezvedomia kričal: „Sopherl! Sopherl! Sterbe nicht! Bleibe am Leben für unsere Kinder!“ (Žofka! Žofka! Neumieraj! Zostaň nažive kvôli našim deťom!). Krátko po príchode do nemocnice však následník trónu na nosidlách zomrel.

 

Zatknutie Gavrila Principa v Sarajeve 1914 zdroj wikipedia

 

Gavrilo Princip nedokázal vystreliť viac ako dvakrát. V momente sa na neho hodili policajti, ktorí ho zvalili na zem a vytrhli mu zbraň z ruky. Podarilo sa mu však prehltnúť kapsulu s kyanidom, ten bol však podobne, ako v Čabrinovićovom prípade, horšej kvality a atentátnik otravu prežil.

 

Zbraň, ktorú pri atentáte použil, bola poloautomatická pištoľ Browning M 1910 s kalibrom 7.65×17mm (.32 ACP). Túto zbraň našli v rakúskej jezuitskej ubytovni, kde žil v 20. storočí kňaz, ktorý poskytol Františkovi Ferdinandovi d’Este a jeho manželke posledné pomazanie. Pištoľ, spoločne s automobilom, v ktorom panovnícky pár zahynul, krvavou uniformou následníka trónu a nosidlami, sa dnes nachádza v rakúskom vojenskom múzeu vo Viedni. Guľka, ktorá zasiahla následníka trónu ostala v jeho tele, pretože ostala zaklinená v krčných stavcoch. Guľka, ktorá zabila vojvodkyňu Žofiu Chotkovú, sa nachádza v zámku Konopište pri Benešove, kde manželský pár žil.

 

Zatknutie, súd a smrť Gavrila Principa vo väzení

Súdny proces s obžalovanými sa začal 12. októbra 1914 a trval do 23. októbra 1914. Okrem Muhameda Mehmedbašića, všetci atentátnici, ktorí sa priamo atentátu zúčastnili, boli mladší ako 20 rokov, takže nemohli dostať trest smrti. Išlo o bosnianskych Srbov a bosnianskych Chorvátov. Nikto z atentátnikov nebol priamo srbským občanom. Okrem šiestich atentátnikov polícia súdila všetkých 22 mužov, ktorí vytvorili organizáciu.

 

Rakúsko-Uhorsko napriek skutočnosti, že srbská vláda oficiálne nemala svoje prsty v atentáte, využilo atentát k útoku na Srbsko. Netušili však, že Srbska sa zastane Rusko a to vyvolá reťazovú reakciu, medzi štátmi Trojspolku a Trojdohody, ktorá nakoniec vyústila do vypuknutia I. svetovej vojny.

 

Na súde Gavrilo Princip uviedol, že ho veľmi mrzí smrť tehotnej vojvodkyne Žofie Chotkovej, povedal, že strieľal na generála Oskara Potioreka (vojenský správca provincie Bosna a Hercegovina, ktorú Rakúsko-Uhorsko anektovalo v roku 1908) a že aj napriek smrti vojvodkyne Žofie Chotkovej je hrdý na to, čo urobil. Uviedol tiež, že je srbský nacionalista a bojuje za zjednotenie všetkých Juhoslovanov. Priznal, že mu je jedno, aké štátne zriadenie má nový štát Juhoslovanov mať (republika, monarchia), pre neho je len dôležité, aby Juhoslovania žili bez rakúskej nadvlády. V podobnom duchu sa vyjadrili aj ostatní súdení atentátnici.

 

Gavrilo Princip mal v čase vyhlásenia rozsudku dňa 28. októbra 1914 len 19 rokov, takže bol príliš mladý na to, aby dostal trest smrti (28 dní po rozsudku by mal 20 rokov, vtedy by ho bolo možné už popraviť). Súd ho uznal vinným z vraždy a velezrady a odsúdil ho na 20 rokov najťažšieho žalára, ktorý si mal odsedieť v Terezíne v severných Čechách.

 

Proces v sarajeve so zatknutymi atentatnikmi zdroj wikipedia

 

Tresty boli nasledovné:

Gavrilo Princip – Trest 20 rokov, zomrel na tuberkulózu kostí v Terezíne dňa 28.apríla 1918 vo veku 23 rokov
Nedeljko Čabrinović – Trest – 20 rokov. Zomrel na tuberkulózu 23.1.1916 vo veku 30 rokov
Trifun Grabež – Trest – 20 rokov
Vaso Čubrilović – Trest – 16 rokov. V dobe atentátu mal 17 rokov. Nemohol dostať trest smrti, umrel v Belehrade 11.7. 1990 vo veku 93 rokov.

Cvjetko Popović – Trest – 13 rokov
Lazar Djukić – Trest – 10 rokov
Danilo Ilić – Smrt obesením, popravený 3.2.1915
Veljko Čubrilović – Smrt obesením, popravený 3.2.1915
Nedjo Kerović – Smrt obesením; trest zmiernený na 20 rokov odňatia slobody na základe nariadenia cisára Františka Jozefa I.
Mihaijlo Jovanović – Smrt obesením, popravený 3.2.1915
Jakov Milović – Smrt obesením; trest zmiernený na 20 rokov odňatia slobody na základe nariadenia cisára Františka Jozefa I.
Mitar Kerović – doživotie
Ivo Kranjcević – Trest – 10 rokov
Branko Zagorac – Trest – 3 roky
Marko Perin – Trest – 3 roky
Cvijan Stjepanović – Trest – 7 rokov
Devět dalších obžalovaných bolo oslobodených.

 

Po príchode do Terezína očakávalo Gavrila Principa v cele číslo 46 peklo. Dozorcovia ho nenávideli, týrali ho zimou, nedostatkom spánku, nedostatkom jedla, tmou, často mu zakazovali aj krátke vychádzky z cely. Celý čas musel mať na rukách putá, jeho zdravotný stav sa rapídne zhoršoval. Dostal tuberkulózu kostí a sepsu, takže mu museli amputovať pravú ruku, lekári ho však odmietali operovať, ak bude mať reťaze na nohách, takže dozorcovia na čas kapitulovali a putá z nôh aj rúk mu zložili.


Svoj pobyt vo vojenskej nemocnici
po amputácii využil v roku 1916 k pokusu o samovraždu, pokúsil sa obesiť na uteráku. Následne začal jeho psychický stav sledovať rakúsky vojenský psychiater Martin Pappenheim, ktorý vypracoval aj profil jeho osobnosti. Gavrilo Princip zomrel 28. apríla 1918, tri roky a desať mesiacov po atentáte a približne pol roka pred koncom I. svetovej vojny. V čase svojej smrti, oslabený týraním, podvýživou a chorobami vážil už len 40 kg.

 

Aby sa Gavrilo Princip nestal mučeníkom pre slovanských nacionalistov, jeho telesné pozostatky pochovali v neoznačenom hrobe. Ale jeden z českých vojakov, ktorý sa zúčastnil pohrebu, si zapamätal miesto pochovania. V roku 1920 boli pozostatky exhumované a prenesené do Sarajeva, kde ich slávnostne pochovali pod kaplnkou Vidovanských hrdinov. Na hrobe Gavrila Principa sa nachádza citát čiernohorského básnika a národovca, vlastenca Njegoša:

Blahoslavený, kto žije naveky, pretože sa mal prečo narodiť.“

 

Dnes je odkaz Gavrila Principa stále sporný. Pokiaľ Chorváti a Bosniaci ho považujú za teroristu (a rovnako aj jeho druhov), Srbi, Rusi a slovanskí nacionalisti ho považujú za hrdinu. Chorvátski ustašovci, ktorí po rozpade Juhoslávie v roku 1941 obsadili Bosnu a Hercegovinu, ho považovali za zdegenerovaného anarchistu, pre Titovu socialistickú Juhosláviu bol jedným z národných hrdinov. V čase rozpadu Juhoslávie Srbi vyzdvihovali Gavrila Principa ako osobnosť, počas občianskej vojny Chorváti a Moslimovia jeho rodný dom v Bosne a Hercegovine cielene zničili, zničili aj všetky pamätníky Gavrila Principa na území republiky.

 

11. novembra 2018, na 100. výročie konca I. svetovej vojny si v rakúskom Grazi podali ruky Anita Hohenbergová, pravnučka rakúsko-uhorského arcivojvodu Františka Ferdinanda d’Este a Branislav Princip, prasynovec Gavrila Principa v symbolickom akte zmierenia, ktoré urobilo definitívnu bodku za I. svetovou vojnou, rozpútanou atentátom v Sarajeve.

Karol Oravečka


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Francúzsko získava doteraz najväčší kontrakt na dodávku stíhačiek Rafale pre zahraničného zákazníka

Francúzsko, 7. decembra 2021 (AM) – Elyzejský palác oznámil, že so Spojenými arabskými emirátmi bola uzavretá dohoda o predaji 80 lietadiel Rafale. Dubaj je prvou zastávkou Emmanuela Macrona na jeho ceste po krajinách Perzského zálivu pred Katarom a Saudskou Arábiou.   Elyzejský parlament 3. decembra ráno oznámil predaj 80 lietadiel…

Foto „Generál Mráz“ sa pokúšal bojovať za Hitlera

Rusko, 7.december 2021 (AM) – V roku 1941 sa anomálne silné mrazy pri Moskve začali už 12. novembra. Populárna legenda hovorí, že práve mrazy zastavili hitlerovskú armádu a zachránili sovietske hlavné mesto. Lenže nemeckí generáli, ktorí všetko videli na vlastné oči, pomenúvajú iné dôvody svojej historickej porážky.   „Informovali ma, že skupina armád dostane…

Foto Minister obrany Naď zahral na rusofóbnu strunu: Rusi napadnú koho chcú a kedy sa im to hodí

Slovensko, 7.december 2021 (AM, Sputnik) – Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že slovenskí vojaci dorazili s húfnicami Zuzana 2 do Lotyšska. Pod príspevkom, ku ktorému pripojil aj fotku, sa rozhorela debata, pričom na niektoré komentáre zareagoval aj samotný minister. A niekoľko reakcií sa týkalo aj Ruska .   Naď zverejnil príspevok…

Foto Švédsky inštitút zničil mýtus NATO: Obviňovať Rusko z vojenských plánov je nesprávne

Švédsko, 7. decembra 2021 (AM) –Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru zverejnil správu o predaji zbraní za posledných päť rokov. Jeho údaje spochybňujú slová NATO o vojenskom cítení Ruska.     Podľa štúdie sa dodávka ruských zbraní medzi rokmi 2015 a 2020 znížila o 6,5 %. Súčasne s tým neustále…

Foto Rusko má odpoveď na tanky NATO. Je to Chryzantéma-S

Rusko, 6.december 2021 (AM, Sputnik) – Najnebezpečnejším tankovým smerom je pre Rusko ten západný. Na rast počtu tankov je logické reagovať vyzbrojením novými systémami, ktoré sú schopné tieto tanky zničiť, dokonca nehľadiac na pevný a „chytrý“ pancier. Tieto systémy môžu byť navyše nasadené proti početným cieľom, ako pozemným, tak leteckým. Hlavné…

Foto Turecký Bayraktar MIUS – skutočné bezpilotné stíhacie lietadlo alebo len PR projekt?

Turecko, 6. decembra 2021 (AM) – Pre spoločnosť Baykar Defence – tvorcu známeho bezpilotného lietadla Bayraktar TB2 – sa prienikom do sveta tzv. veľkého letectva nestal uvedený dron, podľa súčasných požiadaviek je to totiž len priemerne výkonný bezpilotný bojový prostriedok.   Ešte v roku 2019 uskutočnil svoj prvý skúšobný let…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Švédsky inštitút zničil mýtus NATO: Obviňovať Rusko z vojenských plánov je nesprávne

Švédsko, 7. decembra 2021 (AM) –Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru zverejnil správu o predaji zbraní za posledných päť rokov. Jeho údaje spochybňujú slová NATO o vojenskom cítení Ruska.     Podľa štúdie sa dodávka ruských zbraní medzi rokmi 2015 a 2020 znížila o 6,5 %. Súčasne s tým neustále…

Video Jedinečný pohľad: Na video bolo natočené testovanie lietajúceho granátometu

Nórsko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) – Nórska spoločnosť Nammo aktuálne testuje dron s nainštalovaným protitankovým granátometom M72. Výrobca uvádza, že tieto nové zbrane môžu pôsobiť v húfoch.     Podľa informácií bola pre testovanie použitá bežná komerčná kvadrokoptéra, na ktorú bolo vertikálne namontované ľahké 66mm RPG. Ozbrojený dron sa vznášal nad…

Foto 71 druhov munície. Česká armáda podporí domáceho výrobcu

Česko, 1.december 2021 (AM) – Dňa 30. novembra 2021 bola medzi českým Ministerstvom obrany a českou spoločnosťou Sellier & Bellot uzavretá rámcová dohoda na dodávky 71 druhov malorážovej munície. Dohodu podpísali za ministerstvo obrany námestník pre riadenie sekcie vyzbrojovania a akvizícií Lubor Koudelka a za spoločnosť Sellier & Bellot as predseda predstavenstva Radek…

Video Nový nástup. Česká zbrojovka predstavila sériu guľovníc pre lov, šport a hobby streľbu

Česko, 26. november 2021 (AM) – Česká zbrojovka a.s., súčasť holdingu CZG – Česká zbrojovka Group, ktorá sa radí medzi najväčších svetových výrobcov ručných palných zbraní, ohlásila nástup úplne novej série opakovacích guľovníc značky CZ.     V segmente dlhých palných zbraní pre lov, šport či hobby streľbu patrí Česká zbrojovka a.s.…

Foto Nepriateľské krajiny? Utajovaný zbrojársky export z Ruska do krajín NATO v roku 2021 prudko vzrástol

USA, 18. november 2021 (AM) – V roku 2021 prudko vzrástol export utajovaného tovaru (lietadlá, jadrové materiály, zbrane a munícia) z Ruska do krajín NATO. To je hlásená podľa otvorených údajov ruskej Federálnej colnej služby. Medzi top 10 dovozcov týchto druhov ruských výrobkov patrilo šesť krajín Aliancie: USA, Česká republika, Nemecko,…

Video Recenzia filmu „Black 47“. Dráma mapujúca drsné obdobie írskych dejín

Slovensko, 3. novembra 2021 (AM) – V roku 2018 natočili Íri film Black 47, ktorý som okamžite po zhliadnutí zaradil medzi svoje obľúbené.   Režisérom bol Lance Daly, film vznikol podľa krátkeho írskeho filmu Ranger, ktorý pred rokmi napísali a zrežírovali Dillon a Ryan. Vo filme si zahrali významnejší anglickí a írski…

Foto Minister obrany Naď zahral na rusofóbnu strunu: Rusi napadnú koho chcú a kedy sa im to hodí

Slovensko, 7.december 2021 (AM, Sputnik) – Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že slovenskí vojaci dorazili s húfnicami Zuzana 2 do Lotyšska. Pod príspevkom, ku ktorému pripojil aj fotku, sa rozhorela debata, pričom na niektoré komentáre zareagoval aj samotný minister. A niekoľko reakcií sa týkalo aj Ruska .   Naď zverejnil príspevok…

Foto Posledná vojna NATO

Rusko, 6.december 2021 (AM) – Čím viac Západ vybičováva hystériu okolo údajne blížiacej sa ruskej invázie na Ukrajinu, tým intenzívnejšie sa sami západní politici začínajú vrtieť na svojich mäkkých stoličkách.   Ako informovali nórske noviny „Verdens Gang“, vláda kráľovstva sa zrazu postavila proti rozmiestneniu vojenských jednotiek britských a amerických spojencov NATO…

Foto Ukrajina presunula na Donbas už 125-tisíc vojakov. Všetci obyvatelia Donecka dostanú ruské pasy

Doneck, 6.december 2021 (AM) – Prezident Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin povedal, že všetci obyvatelia separatistami kontrolovaných území Doneckej oblasti na Ukrajine dostanú ruské pasy. Podľa Pušilina, ktorý v nedeľu vystúpil v Moskve, už viac ako 350 000 obyvateľov „DĽR“ dostalo ruské občianstvo. "Každý ho dostane," povedal separatistický vodca o pasoch.  …

Foto Americká rozviedka zistila termíny ruského „vpádu“ na Ukrajinu

Rusko, 5.december 2021 (AM, Sputnik) – Americké výzvedné služby tvrdia, že Rusko plánuje vpád na územie Ukrajiny začiatkom roku 2022. Oznámila to agentúra Associated Press s odvolaním sa na zdroj v administratíve prezidenta USA.   Podľa tvrdenia spolubesedníka agentúry sa chystá Rusko rozmiestniť na hranici s Ukrajinou na 175-tisíc vojakov, z…

Foto Francúzsko dodalo Saudom zbrane s vedomím, že sa použijú v Jemene. Vojna si vyžiadala takmer 377 000 obetí

Francúzsko, 5. december 2021 (AM) – Podľa webovej stránky Disclose Francúzsko, ktorému v tom čase predsedal Francois Hollande, dodalo v roku 2016 Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom desiatky tisíc zbraní s vedomím, že by sa mohli použiť vo vojne v Jemene.   Na webovej stránke Disclose sa uvádza, že zbrane,…

Foto Izraelský vojenský expert Jakov kedmi: “Západ tlačí Ukrajinu k novým provokáciám pri hraniciach Krymu”

Rusko, 4.december 2021 (AM) – Krajiny Západu, ktoré sa pred 30 rokmi radovali zo zničenia KGB ZSSR a verili, že Rusko vlastne prišlo o svoje silné špeciálne služby, sa prepočítali. Povedal to bývalý generálmajor FSB Alexander Michajlov.   Podľa neho v roku 1991, keď prezident ZSSR Michail Gorbačov podpísal zákon „O…
Foto Ruský admirál Popov vyhlásil že ponorka Kursk sa potopila po zrážke s ponorkou NATO. Experti reagujú

Rusko, 22. novembra 2021 (AM) – Vysoký ruský vojenský dôstojník (už nie je vo funkcii) urobil vyhlásenie o dôvodoch potopenia jadrovej ponorky Kursk, čo je v rozpore s oficiálnou verziou o výbuchu torpéda v priestore ponorky. Admirál Vjačeslav Popov urobil vyhlásenie o príčinách tragickej situácie v auguste 2000 v Barentsovom…

Foto Nórsko porušilo 100-ročnú vojenskú dohodu s Ruskom

Nórsko, 13. november 2021 (AM) – Rusko pristihlo Nórsko ako porušilo storočnú zmluvu o demilitarizácii súostrovia Svalbardy v Arktíde.   Ruské ministerstvo zahraničných vecí upozornilo na skutočnosť, že nórska námorná fregata Thor Heyerdahl vstúpila do prístavu Longyearbyen na Svalbardoch. Ide o zjavné porušenie Svalbardskej zmluvy z roku 1920, ktorá povoľuje využitie tohto…

Foto Čína stavia v púšti napodobeninu americkej lietadlovej lode pre nácvik raketových útokov

Čína, 9. november 2021 (AM) – Armáda ČĽR má v úmysle trénovať raketové útoky proti americkému námorníctvu . Za týmto účelom Čína postavila v strede krajiny, v púšti Taklamakan, raketový cieľ v tvare americkej lietadlovej lode triedy Ford.     Túto informáciu zverejnil portál USNI News, ktorý vlastní americký námorný inštitút,…

Foto Koľko rakiet Kaliber má ruská flotila? Toto číslo Vás prekvapí

Rusko, 7. november 2021 (AM) – Od uvedenia prvého nosiča rakiet Kaliber do prevádzky uplynulo presne 9 rokov a pri tejto príležitosti zhrnieme niektoré výsledky. Čo sa za tento čas podarilo dosiahnuť, koľko nosných rakiet už bolo nasadených a aké vyhliadky ruskú flotilu čakajú.   V novembri 2012 bola ruskej flotile…

Foto Najväčšie ruské výskumné plavidlo Akademik Ioffe zadržali v Dánsku

Dánsko, 5. novembra 2021 (AM) – Dánske úrady zadržali ruské výskumné plavidlo Akademik Ioffe, ktoré používa Širšov inštitút oceánológie, informovalo ruské veľvyslanectvo v Kodani.   „1. novembra pri tankovaní na ceste prístavu Skagen dánske úrady zadržali výskumné plavidlo (RV)“ Akademik Ioffe “z Federálneho štátneho rozpočtového vedeckého ústavu” Inštitútu oceánológie pomenovaného po…

Foto Izraelský analytik Kedmi: Množstvo a kvalita lodí ktoré Rusko stavia dokazuje že je zrelé na konfrontáciu s USA v oceánoch

Izrael, 4. novembra 2021 (AM) – Izraelský politológ Jakov Kedmi poznamenal, že Rusko je pri budovaní svojej vojenskej sily veľmi rozumné. Teraz je Ruská federácia pripravená vytvoriť vlastnú flotilu lietadlových lodí a odraziť Spojené štáty v oceáne.   Kedmi vo vysielaní „Soloviev Live“ vysoko ocenil úspechy Ruskej federácie v oblasti rozvoja…

Foto Rusko má odpoveď na tanky NATO. Je to Chryzantéma-S

Rusko, 6.december 2021 (AM, Sputnik) – Najnebezpečnejším tankovým smerom je pre Rusko ten západný. Na rast počtu tankov je logické reagovať vyzbrojením novými systémami, ktoré sú schopné tieto tanky zničiť, dokonca nehľadiac na pevný a „chytrý“ pancier. Tieto systémy môžu byť navyše nasadené proti početným cieľom, ako pozemným, tak leteckým. Hlavné…

Foto Ruské ozbrojené sily vytvorili prvú rotu bojových vozidiel Terminator

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Prvá jednotka ozbrojených síl RF vybavená bojovým vozidlom na podporu tankov (BMPT) "Terminátor", je vytvorená v Centrálnom vojenskom okruhu, povedal  generálplukovník Alexander Lapin.   „V súlade s rozhodnutím ministra obrany a pokynom náčelníka Generálneho štábu, prvá rota v Ozbrojených silách Ruskej federácie, s deviatimi bojovými…

Video Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.     Komplex protivzdušnej obrany Gibka-S je úplne pripravený na sériovú výrobu, povedal…

Foto Objavili sa prvé zábery nových tankov T-14 na platforme Armata

Rusko, 29. november 2021 (AM) – Ruské ministerstvo obrany oznámilo vojakom začatie dodávok nových tankov T-14 na platforme Armata. Podľa povereného náčelníka 47. vojenskej misie majora Dmitrija Repina bude prvá šarža tankov odovzdaná armáde do konca roka.     Námestník ministra obrany Alexej Krivoručko v piatok navštívil Uralvagonzavod, kde preveril plnenie obrannej…

Video Bielorusko testovalo svoju novú Flautu. Video

Bielorusko, 28. november 2021 (AM) – Na vojenskom cvičisku „Obuz-Lesnovsky“ v Bielorusku testovali nový viacnásobný raketový systém RC30 Flauta v kalibri 80 mm. Skúšobnú streľbu vývojársky podnik, ktorý je súčasťou štruktúry Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky. Informovala o tom tlačová služba Goskomvoenprom.     Testy potvrdili správnosť konštrukčných riešení, ktoré boli použité…

Foto Ochranný dáždnik. Rusko a Tadžikistan vytvoria spoločný systém protivzdušnej obrany

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Duma bude musieť ratifikovať dohodu o spoločnom systéme protivzdušnej obrany Ruska a Tadžikistanu. Prezident Vladimir Putin už predložil relevantný dokument.   V elektronickej databáze Štátnej dumy sa objavil dokument predstavený prezidentom, ktorý stanovuje vytvorenie spoločného systému protivzdušnej obrany Ruska a Tadžikistanu. Dohodu ešte musia schváliť…
Foto Francúzsko získava doteraz najväčší kontrakt na dodávku stíhačiek Rafale pre zahraničného zákazníka

Francúzsko, 7. decembra 2021 (AM) – Elyzejský palác oznámil, že so Spojenými arabskými emirátmi bola uzavretá dohoda o predaji 80 lietadiel Rafale. Dubaj je prvou zastávkou Emmanuela Macrona na jeho ceste po krajinách Perzského zálivu pred Katarom a Saudskou Arábiou.   Elyzejský parlament 3. decembra ráno oznámil predaj 80 lietadiel…

Foto Turecký Bayraktar MIUS – skutočné bezpilotné stíhacie lietadlo alebo len PR projekt?

Turecko, 6. decembra 2021 (AM) – Pre spoločnosť Baykar Defence – tvorcu známeho bezpilotného lietadla Bayraktar TB2 – sa prienikom do sveta tzv. veľkého letectva nestal uvedený dron, podľa súčasných požiadaviek je to totiž len priemerne výkonný bezpilotný bojový prostriedok.   Ešte v roku 2019 uskutočnil svoj prvý skúšobný let…

Foto Rusko podniklo rozsiahly útok na americké vojenské satelity

USA, 5. december 2021 (AM) – Velenie americkej armády oznámilo, že ruská armáda podnikla bezprecedentný útok na americké vojenské vesmírne satelity. Útoky boli vykonané pomocou systémov rádio-elektronického boja neznámeho typu, trvali veľmi dlho a takéto útoky majú vážny dopad na prevádzku amerických kozmických objektov. Vo vyhlásení amerického vojenského velenia sa dokonca objavili informácie, že…

Foto Ruské Su-27 a Su-30 museli vzlietnuť kvôli letu amerických prieskumných lietadiel nad Čiernym morom

Rusko, 4.december 2021 (AM, Sputnik) – Ruské stíhacie lietadlá Su-27 a Su-30 boli vyslané do vzduchu za účelom sprievodu dvoch amerických prieskumných lietadiel nad akvatóriom Čierneho mora. Jednalo sa o prieskumné lietadlo RC-135 a prieskumné lietadlo CL-600 Artemis. Ako uviedlo ruské Národné centrum riadenia obrany, k narušeniu hraníc zo strany cudzích lietadiel…

Foto Americká armáda vyrobila prvú sériovú modernizovanú atómovú bombu B61-12

USA, 3. december 2021 (AM, Sputnik) – Americký vojensko-priemyselný komplex odovzdal ministerstvu obrany prvú sériovú vzorku modernizovanej atómovej bomby B61-12, ktorou sú už niečo málo cez pol storočia vyzbrojené Spojené štáty, uviedla Národná správa jadrovej bezpečnosti (NNSA). Modernizácia predlžuje životný cyklus bomby minimálne o 20 rokov, čím prispieva k ich použitiu z už…

Foto Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Rozhodnutím vedenia Spojenej leteckej korporácie (OAK) sa v Rusku zlúčia tri veľké letecké spoločnosti. O podrobnostiach reorganizácie zlúčením dvoch veľkých spoločností sa bude rokovať na valnom zhromaždení v januári budúceho roka. Informovala o tom oficiálna stránka OAK.   Blížiace sa spojenie OAK, Suchoj a RSK MiG…

Foto „Generál Mráz“ sa pokúšal bojovať za Hitlera

Rusko, 7.december 2021 (AM) – V roku 1941 sa anomálne silné mrazy pri Moskve začali už 12. novembra. Populárna legenda hovorí, že práve mrazy zastavili hitlerovskú armádu a zachránili sovietske hlavné mesto. Lenže nemeckí generáli, ktorí všetko videli na vlastné oči, pomenúvajú iné dôvody svojej historickej porážky.   „Informovali ma, že skupina armád dostane…

Foto Kto si je istý, že pozná históriu generálov Lukina, Vlasova, Jefremova?

Rusko, 6.december 2021 (AM) – Rusi majú nielen maršalov a generálov víťazstva, ale aj ústupov. Kam by ste zaradili generálov Michaila Fjodoroviča Lukina, Andreja Andrejeviča Vlasova a Michaila Grigorieviča Jefremova? Ako by ste oceňovali ich bojové schopnosti? Lebo na Veľkú vlasteneckú vojnu sovietskeho národa sa nedá pozerať len cez prizmu rokov 1943-1945, ale…

Foto Recenzia na ruský bojový film Turista (2021)

Rusko, 5.december 2021 (AM) – Tento rok som si v júli na dovolenke pozrel ruský bojový film Turista (2021). Film vo mne zanechal veľmi dobrý dojem a odporúčam ho všetkým, ktorí majú radi ruské bojové filmy.   Film natočila spoločnosť Paritet film, režisérom je Andrej Ščerbinin, scenár napísal Vladimir Izmailov. Premiéra…

Foto Die Welt: „Kým sa nemecké tanky prebíjali k Moskve, Stalin organizoval luxusnú hostinu“

Nemecko, 5.december 2021 (AM) – „Na jeseň 1941 bola situácia na východnom fronte čoraz kritickejšia: sovietske vojská trpeli porážky, nemecké hitlerovské vojská sebavedome postupovali k Moskve. V meste vládol chaos, zlodeji vykrádali opustené byty a obchody, no Stalin organizoval v Kremli skutočnú hostinu s ikrami, grilovanými prasiatkami a riekami alkoholu,“ písali v novembri 2021 nemecké noviny Die Welt a ešte…

Foto 100 rokov tajných vojenských experimentov na ľuďoch

Slovensko, 3. december 2021 (AM) – V roku 1964 sa počas cvičenia v grófstve Wiltshire 16 námorných komandos začalo správať nejako čudne, uvádza El Pais. „Jedni sa vystavovali na odkrytom poli rovno pred paľbu protivníka, druhí kŕmili vtákov, ďalší behali po kopcoch alebo liezli po stromoch, hrajúc sa na opice...“, napísal novinár Miguel…

Foto Abcházski vojnoví veteráni odmietajú integráciu s Ruskou federáciou

Abcházsko, 2. december 2021 (AM) – Zjednotená rada abcházskych veteránov kritizovala prezidenta samozvanej Abcházskej republiky Aslana Bžaniu. Veteráni tvrdia, že sú proti integrácii s Ruskou federáciou.   „Občania Abcházska! Prezident našej krajiny Aslan Bžania na stretnutí s vedeckou a tvorivou inteligenciou 22. novembra s odvolaním sa na tému vzťahov medzi Abcházskom a…
Video Vzbura profesorov v Rusku: po konferencii doručili úradom sedem nepríjemných COVID ultimát

Rusko, 15. november 2021 (AM) – Vedci, lekári a ľudskoprávni aktivisti v Rusku usporiadali konferenciu o aktuálnej situácii s koronavírusom a opatreniach, ktoré štát prijal. Výsledkom podujatia bolo, že jeho účastníci doručili úradom sedem ultimát týkajúcich sa ochorenia COVID.   V Petrohrade uskutočnilo niekoľko desiatok vedcov, lekárov, právnikov a aktivistov konferenciu,…

Foto Anketa Vojenský čin roka

Slovensko, 13. november 2021 (AM, MOSR) – Za účasti členov vlády, účastníkov odboja a samozrejme príslušníkov Ozbrojených síl SR sa uskutočnilo vyhlásenie laureátov 24. ročníka ankety Vojenský čin roka, ktorá vyzdvihuje výnimočné skutky súvisiace s rezortom obrany za predchádzajúci rok.   Minister obrany sa k vojakom počas galavečera prihovoril slovami velikána slovenskej…

Foto Alexander Rogers: Existuje pre Spojené štáty východisko z dopravného kolapsu?

USA, 4. novembra 2021 (AM) – Kalifornia naďalej sníva. Čerstvou správou zo slnečného štátu (každý prvý liberál vám povie, že HDP jednej Kalifornie je viac ako HDP celej Ruskej federácie) je, že dopravný kolaps sa nezastavuje, ale len zhoršuje.   Príčiny kolapsu dopravy v USA Ako sa ukázalo, prudký nárast počtu…

Foto Ukrajinci ostreľovali dedinu v Donecku. Žena ktorá zostala bez domova: “Zabila by som ťa!”

Donecká republika, 22. október 2021 (AM) – Ukrajinskí militanti dnes ráno ostreľovali dedinu Gornyak v Kujbyševskom okrese Doneck. Žena, ktorá zostala bez domova, sa neudržala: "Zabila by som ťa!"     https://twitter.com/i/status/1451109272687886338   https://twitter.com/i/status/1450143466986643464   https://twitter.com/i/status/1451104319818932224   Podľa do oficiálneho zástupcu Luhanskej ľudovej republiky z pracovnej podskupiny kontaktnej skupiny pre rokovania Minskej…

Foto Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.     Faktom je, že podľa…

Foto Teória akademika Glazjeva sa potvrdila: Bol koronavírus vytvorený Američanmi?

Rusko, 15. október 2021 (AM) – Ruský vedec urobil senzačné vyhlásenie: koronavírus podľa všetkých indícií nie je prirodzený, ale umelý. Potvrdila sa teda teória Sergeja Glazyeva, ktorý pred rokom poukázal na to, že COVID-19 môže byť vytvorený iba v laboratóriu a ako biologickú zbraň uvoľnená „americkou elitou“.     Špecialista Ústavu…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…