Hlavný ideológ Tretej ríše A. Rosenberg: „Führer mi zveril správu Ruska!“

Alfred Rosenberg vystupuje na otvorení výstavy „Večné Nemecko“ v Berlíne v roku 1934.

Nemecko, 8.jún 2021 (AM) – Alfred Rosenberg bol samý paradox. Takmer nikdy nedostal dôležité funkcie a v tých, ktoré mu pripadli, utrpel fiasko. Dokonca sa mu stalo, že takmer do základov zničil nacistickú stranu, no napriek tomu zostával jedným z najbližších ľudí Hitlera.

 

Považoval sa za konkurenta Goebbelsa a Ribbentropa – tí ho však nebrali vážne. Preslávil sa ako hlavný ideológ nacizmu, jeho práce sa však nedokázali dočítať ani do polovice. Hitler ho ustanovil za „ministra pre Rusko“. No odignoroval takmer všetky jeho projekty. Rosenberg si napriek tomu vyslúžil v Norimbergu najvyšší trest.

 

Alfred Rosenberg pochádzal z estónskeho Revelu (dnes Tallinn) a keď istý novinár študoval archívy o jeho pôvode, tak v roku 1934 uviedol, že v krvi hlavného nacistického filozofa niet ani kvapka nemeckej, že je Lotyš, Estónec, „Mongol“ (myslelo sa Rus) a trochu aj Žid. Ďalší výskumníci zobrali tieto slová veľmi vážne. Po prvé, „drzý“ novinár hneď skonal. Po druhé, jeho vyjadrenia okamžite využil Vatikán, keď ich uverejnil vo svojom oficiálnom liste „Rímsky pozorovateľ“ (L´Osservatore Romano). O týchto novinách sa totiž vedelo, že len tak nenaletia na nejaké novinárske kačice.

 

Tovarišč Rosenberg
Nejde tu len o krv. Alfred stratil matku ako dvojmesačný, otca ako desaťročný a vychovali ho tetky – rusofilky. V rodnom Revele ukončil reálne učilište, kde výučba prebiehala v ruštine. Obľúbeným predmetom mu bolo kreslenie. Jeho skice domčeka Petra Veľkého v revelskom parku Kadriorg okrášľovali steny učilišťa. Keď sa tam vrátil po tridsiatich rokoch už cez vojnu, s údivom zistil, že jeho kresby stále visia na pôvodnom mieste. Po učilišti prešiel na rižskú polytechniku, kde sa tiež vyučovalo v ruštine.

 

Keď sa Nemci počas 1. sv. vojny priblížili k Rige, Rosenberga spolu s ďalšími študentmi previedli do Moskvy, do Moskovskej polytechniky. Univerzita dnes nesie meno N. E. Baumana.

 

Aj prvé manželstvo spájalo Rosenberga s Ruskom. Z veľkej lásky sa oženil ako 22-ročný. Vyvolenou sa mu stala estónska Nemka a rusofilka, intelektuálka a balerína Hilda Lismannová. To ona zasvätila zvedavého, no trochu neotesaného mládenca do ruskej literatúry, do umenia a do svetovej filozofie. V roku 1915 si ho odviezla do Paríža: vypiť si kávu v kaviarni Rotunda a pozhovárať sa s bohémami. Veď aj ona mala prostý pôvod, keďže jej otec obchodoval vo veľkom s rybami. Dokonca tak, že takmer monopolizoval obchod s baltickými sardinkami v celej Ruskej ríši.

 

Podobne ako jeho budúci idol Adolf Hitler, do stretnutia s ktorým mu ostávalo pár mesiacov, aj Rosenberg sníval o kariére architekta: jeho diplomovou prácou bol projekt krematória.

 

Dokonca mu navrhli obsadenie voľného miesta v Moskve. Družil sa s ruskými liberálmi, nadchýnal sa Dostojevským, veľmi dobre poznal Moskvu. Pobýval v Petrohrade, vyzdvihoval „šľachetnosť a štedrosť“ rodného mesta svojej matky, v ktorom sa mu vzali rodičia.
Októbrová revolúcia ho zastihla v Moskve. Rosenberg sa automaticky stal sovietskym občanom a sovietskym technikom – architektom. A teda aj tovariščom.

 

S touto intelektuálnou výbavou opustil Rusko a vydal sa do Mníchova budovať Tretiu ríšu. Kvôli chorobe manželky im prišlo nevidieť sa niekoľko mesiacov a potom ho tá pri stretnutí takmer nespoznala: stál pred ňou fanatický nacista-antisemita. V roku 1923 sa manželia rozviedli. Hovorilo sa, že to nebolo bez nátlaku Hitlera: vychádzajúcej hviezde nacistickej strany sa nehodila ideologicky nespoľahlivá manželka. Čoskoro však zomrela a Rosenberg sa oženil druhýkrát.

 

.

Adolf a Alfred

Ťažké je tomu veriť, no Hitler bol v mladosti pod vplyvom Alfreda Rosenberga, ktorý bol o štyri roky mladší ako führer , nemal frontovú minulosť a bol považovaný za „ruského emigranta“. Práve Rosenberg oboznámil Hitlera s „Protokolmi siónskych mudrcov“, ruskou mystifikáciou o nárokoch Židov na svetovládu.

 

Keď Rosenberg v roku 1919 po prvýkrát počul Hitlera v jednej mníchovskej pivárni, bol už plnohodnotným „nazi“, lenže s ruským odtieňom: patril do tajného krúžku Aufbau Vereinigung (Organizácia rekonštrukcie), ktorý zlučoval radikálnych monarchistov a antisemitov, hlavne emigrantov z Ruska.

 

Rosenberg vstúpil do Nemeckej robotníckej strany osem mesiacov pred Hitlerom. A keď ten založil NSDAP, prešiel k nemu a dostal členskú legitimáciu s číslom 625. Alfred Rosenberg sa stal jedným z organizátorov pivného puču v roku 1923 v Mníchove. Lenže, na rozdiel od Hitlera a ďalších vzbúrencov, jeho do basy nezavreli. „Nie dlho pred svojim uväznením Hitler napísal spolustraníkom niekoľko krátkych poznámok do denníka. Aj ja som dostal ceruzou napísané posolstvo: ´Drahý Rosenberg, od tohto momentu si na čele hnutia´,“ písal vo svojom denníku.

 

Keď Hitlera prepustili, strana len tak-tak, že dýchala. Prežívala administratívnu bezmocnosť, čo bol evidentná stopa riadiacich schopností Rosenberga. No napriek tomu si zachoval Hitlerovu dôveru.

 

Hitler v roku 1925 vydáva knihu Mein Kampf , Rosenberg v 1930-tom „Mýtus XX. storočia“. Obe sa stanú katechizmom nacizmu, hlavnými stavebnými prvkami jeho ideológie.

 

Rosenbergovu prácu vydajú v miliónových nákladoch, prečítať si ju musí každý správny Germán. „Strana šírila knihu z akéhokoľvek dôvodu,“ písali v roku 2013 komentátori S. Lang a E. von Schenk pri príležitosti opätovného vydania Rosenbergovho denníka. „Hlavne ho však čítali nacistickí ideológovia pri hľadaní nových hesiel alebo ideológovia opozície, ktorí hľadali slabiny v bašte nacizmu.“

 

Hitler sa o knihe vyjadril takto: „Nepochopiteľná táranina, napísaná sebavedomým Pribaltom, ktorý uvažuje mimoriadne zmätočne. Veď uvažujme spolu: Krv, ktorá umrela, začína ožívať. V jej mystickom symbole prebieha nová výstavba buniek duše nemeckého národa. Súčasnosť a minulosť sa prejavujú znenazdajky v novom svete a pre budúcnosť z toho vyteká nová misia. Dejiny a úloha budúcnosti sa už viac nevyznačujú bojom triedy proti triede, bojom medzi cirkevnými dogmami a dogmami, označujú rozpor medzi krvou a krvou, rasou a rasou, národom a národom. Toto označuje boj duchovnej hodnoty proti duchovnej hodnote“. Naozaj, nepochopiteľná táranina.

 

Nehodný do funkcií
Hitler síce priznal Rosenbergovi najvyšší nacistický titul ríšskeho vodcu, ktorý získalo v Tretej ríši len 25 ľudí, no aby starému priateľovi zveril nejakú vážnu nestranícku funkciu, to neriskol.

 

Po nástupe nacistov k moci považoval ríšsky filozof za svojich hlavných konkurentov Josepha Goebbelsa a Konstantina von Neuratha. Prvý bol ministrom propagandy a Rosenberg sa stal len šéfredaktorom tlačového listu NSDAP Völkischer Beobachter (Ľudový pozorovateľ). Hitler vymyslel špeciálne pre Rosenberga funkciu splnomocneného vodcu na kontrolu všeobecnej duchovnej a svetonázorovej výchovy NSDAP. Čo znelo efektne, no nebolo to spojené s reálnou mocou.

 

Žiarlivosť na Goebbelsa sa prejavila na stránkach denníka. Rosenberg si, na rozdiel od mnohých iných, necenil Goebbelsovské krasorečnenie a manažérsky talent. Goebbels má „pocit sebauspokojenia z vlastných slov a lacného potlesku po antisemitských prejavoch“ vrčal Rosenberg vo svojom denníku. Sám seba však považoval za kolos, ktorý Goebbels a jeho ministerstvo nedokážu zvaliť: „Môj boj za duše a názory členov strany sa už v hlavnom skončil víťazne. Všetky vynaliezavé intrigy „orgánu výkonnej moci“ a závistlivcov tomu nedokázali zabrániť“.

 

Tento ťah, akože dôležitú, no v podstate poloprázdnu funkciu, Hitler použil pri Rosenbergovi nie prvýkrát. Chvíľu predtým bol vymenovaný za vedúceho zahraničnopolitickej správy NSDAP. Význam Rosenberga na tomto poste sa dá posúdiť aj podľa konkrétneho prípadu: na pakte so Sovietskym zväzom z roku 1939. Išlo o dôležitú tému, no názor vedúceho zahraničnopolitickej správy strany, „Rusa“ Rosenberga, bol ignorovaný. Z jeho denníka: „Za úroveň týchto dokumentov majú zodpovednosť spolu s führerom, Göring a – najsmiešnejší prípad vo svetových dejinách – také nič, ako Ribbentrop.“

 

Z Hitlerovej verchušky Rosenberg považoval podľa intelektu a politického významu za seberovného len Göringa. Lenže aj tu sa mýlil. Podľa IQ testov Göring bol múdrejší o celých 11 bodov. Holandský novinár a historik nacizmu Louis de Jong o Rosenbergovi napísal: „Považoval sa za druhého Bismarcka, za štátneho činiteľa s unikátnymi vedomosťami a darom predvídania.“

 

Okamžite po nástupe nacistov k vláde sa Rosenberg zapojil do vysiľujúceho kariérneho boja so šéfom ministerstva zahraničia Konstantinom von Neurathom (ministrom bol do roku 1938). (Spojila ich aj lavica obžalovaných v Norimbergu, kde sedeli vedľa seba!) Písomné hlásenia, šepkanie Hitlerovi do ucha… Rosenberg sa veľmi usiloval „povaliť“ Neuratha. V roku 1934 si do svojho denníka napísal: „Včera som mu (Hitlerovi) predstavil výsledok trojmesačného šetrenia sabotáže v ministerstve zahraničných vecí. Führer bol veľmi nahnevaný a povedal: „Choďte k ministrovi justície a odovzdajte mu môj príkaz: musí vyšetriť, či sa v nejakom ríšskom ministerstve nesabotujú moje pokyny!“. Ak by sme mali veriť Rosenbergovmu denníku, tak Hitler ho len chválil a pritakával mu.

 

Keď Neurath v roku 1938 opustil ministerstvo zahraničia, Rosenberg si to pripísal za svoju zásluhu. Zdalo by sa, že pre Alfreda Rosenberga nastali hviezdne časy. Písal führerovi rozsiahle hlásenia s prosbami menovať ho na uvoľnenú funkciu. Lenže kreslo ministra zahraničia dali Joachimovi von Ribbentropovi.

 

V straníckom rebríčku bol Rosenbergov štebeľ vysoko. Hitler vytvoril tzv. „Department Rosenberga“ (Dienststelle Rosenberg (DRbg)), stranícky úrad s nejasnými funkciami, majúci pozorovať ideológiu a zahraničnú politiku; do jeho štruktúry patril aj „Štáb Rosenberga“, ktorý sa zaoberal nadobúdaním a krádežou umeleckých predmetov na okupovaných územiach. Lenže Alfred Rosenberg chcel mať aj reálnu výkonnú ministerskú moc.

 

K tomu si u Hitlera vyprosoval aj miesto v tajnej rade. Patrili do nej najcennejší nacisti. Medzi obvinenými v Norimbergu sem v rôznych časoch patrili Göring, Hess, Keitel, Raeder, Ribbentrop a Neurath. Rosenberga do nej nevolali.

 

Nakoniec sa mu zadarilo
Oddanosť a intrigy mu priniesli ovocie. 22. júna 1941 Nemecko napadlo ZSSR a 17. júla Hitler podaroval Rosenbergovi novozriadené ministerstvo – východných okupovaných území. Rosenberg povstal duchom: „Führer mi zveril novú zodpovednosť, führer mi zveril správu Ruska!“ vyznával sa do denníka. A ako sa zamýšľal spravovať Rusko?

 

Sovietsky zväz mal byť podľa jeho zámyslu rozdelený na päť gubernátorstiev. Ostland – Bielorusko a tri pobaltské republiky mali byť ponemčené. Gubernátorstvo Ukrajina sa malo stať dojnou kravou pre hospodárstvo Nemecka, krajom, obývaným nevzdelanými otrokmi, nepriateľskými voči etnickým Rusom.

 

V roku 1942 Alfred Rosenberg navštívil esesákov v nemocnici v Rige. Snímka je zo štátneho archívu RF.

 

Samostatnými gubernátorstvami sa mali stať Kaukaz (plus historická oblasť vojska donského) a Turkestan – disponovali by pseudo nezávislosťou, niečo ako vazalstvom. Samotné Rusko, vrátane kedysi Rosenbergovmu srdcu drahej Moskvy a Sankt-Peterburgu, sa malo stať zónou na deportácie nežiaducich elementov z celej Európy.

 

Len jeden ostrovček bývalého ZSSR mal mať tú česť vojsť do zostavy Tretej ríše, polostrov Krym. Rosenberg preň osobne vymyslel nové názvy tamojších miest. Simferopoľ mal byť premenovaný na Gotenburg, Sevastopoľ na Theodorichshaffen. Malo to byť na pamiatku krymských Gótov, ktorých etnická stopa vychladla najneskôr v 17. storočí.

 

 

 

Alfréd Rosenberg v Rige v roku 1942. Snímka je zo štátneho archívu RF

 

Koľko papiera sa popísalo, koľko porád sa konalo! Lenže od prvých dní vojny bolo zrejmé, že Hitler sa nemieni riadiť odporúčaniami „východného“ ministerstva: obsadenú západnú Ukrajinu okamžite pripojil ku generálnemu gouvernemetu poľských území. Ostatné okupované územia boli spravované vojenskou administráciou, ministerskí emisári boli druhoradí, „rozčlenenie“ podľa jasných skíc Rosenberga sa nekonalo.

 

Zlé jazyky vo Wehrmachte a v strane hovorili, že Rosenberg nerozumie ani Nemcom, ani Rusom, že je úplne zbytočný, a od leta 1944 ho s výsmechom nazývali ministrom už neokupovaných východných území. Dokonca aj osobný advokát Rosenberga na Norimberskom procese Alfred Toma opovrhoval svojím mandantom, v kuloároch ho nazýval „náročným pohanom“. Hitler ponechal Rosenbergovi len jednu „hračku“: dovolil mu vytvoriť Lokotskú republiku, náhražku štátu na okupovanej časti Brjanskej oblasti, ktorý spravovali sovietski kolaboranti.

 

Iných filozofov Hitler pre vás nemá
Ráno 15. apríla 1946 bola sála č. 600 Norimberského justičného paláca plná: Očakávalo sa vypočutie hlavného ideológa Tretej ríše. Rosenberg pristúpil k tribúne a spustil osvetu publika na tému nacistickej filozofie. K polovici dňa divácke rady na polovicu osireli, pretože počúvať frázovitú miešaninu okultizmu, antisemitizmu, antiklerikalizmu a rasizmu bolo neúnosne nudné.

 

Rosenberg rozprával poldruha dňa. Keď tribunál nakoniec pristúpil ku krížovému výsluchu, ostávajúci diváci oživli. No nie nadlho: rečník bol absolútne predvídateľný. Z jeho odpovedí vyplývalo, že „nebol členom“, „nebol prítomný“, „nezúčastnil sa“… – veľmi prostá bola jeho obhajovacia línia. Navyše sa usilovne vyhýbal odpovediam na konkrétne otázky, alebo ich smeroval do známych koľají ideologickej rétoriky. Asi bol v tom momente rád, že mu Hitler nezveril reálnu výkonnú moc. Lenže i to, čo mu bolo zverené, vystačovalo na štatút jedného z hlavných nacistických zločincov.
Vladimír Mikunda


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Ruský generálny štáb: tajné služby mnohých krajín financujú terorizmus vo svete

Rusko, 24. júna 2021 (AM) – Tajné služby mnohých krajín financujú a vyzbrojujú skupiny medzinárodných teroristov, vyhlásil na 9. moskovskej konferencii o medzinárodnej bezpečnosti náčelník Generálneho štábu OS Ruska Valerij Gerasimov.   Podľa jeho slov v súčasnosti v Sýrii a Iraku boli teroristi Islamského štátu väčšinou porazení, pozoruje sa ale tranzit…

Foto Rheinmetall dodal pre Bundeswehr celkovo 405 vozidiel GTK Boxer

Nemecko, 24. júna 2021 (AM) – Spoločnosť ARTEC GmbH, spoločný podnik Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a Rheinmetallu, oficiálne odovzdala posledné kusy celkovej dodávky obrnených transportérov Boxer (GTK) zástupcom ministerstva obrany a nemeckého Spolkového úradu pre vybavenie, informačné technológie a podporu prevádzky (BAAINBw).   Zmluva na druhú sériu dodávky, ktorá bola uzatvorená v decembri 2015, zahŕňa…

Foto „Som pripravený na vojnu aj so svojím bratom, ak pôjde proti Kadyrovovi“ Koná sa svetový kongres Čečencov

Čečensko, 24. júna 2021 (AM) – Dnes sa v Groznom koná Svetový kongres národov Čečenskej republiky, na ktorom sa stretli zástupcovia národa z 23 krajín sveta: Turecka, Francúzska, Nemecka, Gruzínska, Ukrajiny atď. Svetový kongres čečenského ľudu má presvedčiť Ramzana Kadyrova, aby išiel voliť.   „Dnešná republika, ktorá je každým dňom čoraz krajšia a…

Foto Hlavná chyba Hitlera pri útoku proti ZSSR

Nemecko, 24. júna 2021 (AM) – Podľa autora článku Johanna Althausa v novinách Die Welt išlo o chybu, v dôsledku ktorej bolo Nemecko nakoniec porazené.   Išlo vraj o to, že rýchle víťazstvá Wehrmachtu v Európe boli nesprávne interpretované. Bleskové obsadenie Poľska, Nórska, Francúzska, Beneluxu a Juhoslávie presvedčili Nemecko, že blitzkrieg je možný aj v Sovietskom zväze. Išlo…

Foto Boli to len “cvičné streľby”. Británia popiera ruskú paľbu na jej torpédoborec pri pobreží Krymu

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Včera hliadková loď ruskej FSB vykonala varovnú streľbu v smere na britský torpédoborec „ Defender “ neďaleko pobrežia Krymu. Vedľa lode bola uskutočnená aj streľba z armádnej stíhačky Su-24. Informovala o tom štátna agentúra TASS . Ruskí pohraničníci obvinili posádku lode z porušovania hraníc. Údajne na varovania nereagovala.         Ruské ministerstvo obrany si…

Foto Izrael nariadil urýchliť prípravy na vojnu s Iránom. Problémom je nový prezident islamskej republiky

Izrael, 23. júna 2021 (AM) – Nový iránsky prezident, ktorý je považovaný za tvrdého konzervatívca, vyprovokoval u náčelníka štábu izraelských obranných síl generálporučíka Aviva Kohaviho urýchlenie prípravy možného ozbrojeného konfliktu s Iránom.   Jedným z faktorov, ktoré sa pravdepodobne skrývajú za týmito krokmi, je to, že po nástupe prezidenta Ibrahima Raisího…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Video Ukrajina predstavila nový guľomet veľkého kalibru. Video

Ukrajina, 20.jún 2021 (AM) – Na vojenskej výstave „ Arms and Security 2021“, ktorá sa konala v Kyjeve , predstavila ukrajinská spoločnosť „XADO-Holding“ nový guľomet veľkého kalibru Snipex Laska K-2.   ]   Guľomet komorovaný pre rozmer náboj 12,7 x 108 mm „spôsobil rozruch“. Guľomet sa ponúka ukrajinskej armáde ako jediný na použitie ako v pešej verzii,…

Foto Ďalší úspech zbrojovky FN – získala americký kontrakt na guľomety M240 vo výške 92 miliónov dolárov

USA, 17. júna 2021 (AM) – FN America získala zákazku na dodávku variantov guľometov M240 a príslušenstva pre americkú armádu za 92 miliónov dolárov. Toto je tretia významná dohoda spoločnosti s americkou armádou za posledné dva roky. Medzi ďalšie patrí jeden kontrakt na pušky M4 podpísaný začiatkom roku 2020 v hodnote viac…

Foto Ako budú vyzerať raketomety v budúcnosti

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Protitankové granátomety budúcnosti budú fungovať podľa neštandardnej schémy, prioritou nebude preraziť pancier, ale zneškodniť obrnené vozidlá inými spôsobmi, povedal novinárom Nikolaj Sereda, riaditeľ konštrukčnej kancelárie NPO Bazalt, ktorá je súčasťou ruského koncernu Techmaš Štátnej spoločnosti Rostech.   "Možno sa nemá cenu pokúšať preraziť pancier, ale…

Foto Pred 150 rokmi sa narodil Fedor Tokarev konštruktér ručných zbraní, tvorca legendárnej pištole TT

Rusko, 16. júna 2021 (AM) – 14. júna si pripomíname 150. výročie narodenia sovietskeho dizajnéra, ktorý vytvoril asi 150 modelov ručných zbraní Fedor Vasilievič  Tokarev sa narodil 14. júna 1871 v dedine Jegorlyskskaja (oblasť Donskej armády, Ruská ríša, teraz na území okresu Jegorlyk v Rostovskej oblasti Ruskej federácie) v kozáckej rodine.…

Foto Česká zbrojovka dokončila akvizíciu americkej firmy Colt. Chce byť lídrom vo výrobe strelných zbraní

Česko, 26.máj 2021 (AM) – Česká zbrojovka Group SA úspešne dokončila akvizíciu americkej spoločnosti vyrábajúcej strelné zbrane Colt Holding Company LLC (ďalej len Colt).   Česká zbrojárska spoločnosť sa stala jediným vlastníkom americkej firmy. Hodnota zmluvy je 220 miliónov USD. Bývalý majiteľ spoločnosti Colt navyše získal viac ako milión akcií jej nového…

Foto Náhrada za Makarov: Ruská garda prijala novú pištoľ Lebedev MPL

Rusko, 25.máj 2021 (AM) – Modulárna pištoľ Lebedev (MPL) "Lynx" bola prijatá Federálnou službou Národnej gardy Ruskej federácie (Rosgvardia). Oznámil to generálny riaditeľ Kalašnikova Dmitrij Tarasov.   Pištoľ bola uvedená do služby v dvoch verziách naraz: MPL (štandard) a MPL-1 (na tiché streľby). Ako informovala agentúra TASS s odvolaním sa na…

Foto Ruský generálny štáb: tajné služby mnohých krajín financujú terorizmus vo svete

Rusko, 24. júna 2021 (AM) – Tajné služby mnohých krajín financujú a vyzbrojujú skupiny medzinárodných teroristov, vyhlásil na 9. moskovskej konferencii o medzinárodnej bezpečnosti náčelník Generálneho štábu OS Ruska Valerij Gerasimov.   Podľa jeho slov v súčasnosti v Sýrii a Iraku boli teroristi Islamského štátu väčšinou porazení, pozoruje sa ale tranzit…

Foto „Som pripravený na vojnu aj so svojím bratom, ak pôjde proti Kadyrovovi“ Koná sa svetový kongres Čečencov

Čečensko, 24. júna 2021 (AM) – Dnes sa v Groznom koná Svetový kongres národov Čečenskej republiky, na ktorom sa stretli zástupcovia národa z 23 krajín sveta: Turecka, Francúzska, Nemecka, Gruzínska, Ukrajiny atď. Svetový kongres čečenského ľudu má presvedčiť Ramzana Kadyrova, aby išiel voliť.   „Dnešná republika, ktorá je každým dňom čoraz krajšia a…

Foto Boli to len “cvičné streľby”. Británia popiera ruskú paľbu na jej torpédoborec pri pobreží Krymu

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Včera hliadková loď ruskej FSB vykonala varovnú streľbu v smere na britský torpédoborec „ Defender “ neďaleko pobrežia Krymu. Vedľa lode bola uskutočnená aj streľba z armádnej stíhačky Su-24. Informovala o tom štátna agentúra TASS . Ruskí pohraničníci obvinili posádku lode z porušovania hraníc. Údajne na varovania nereagovala.         Ruské ministerstvo obrany si…

Foto Izrael nariadil urýchliť prípravy na vojnu s Iránom. Problémom je nový prezident islamskej republiky

Izrael, 23. júna 2021 (AM) – Nový iránsky prezident, ktorý je považovaný za tvrdého konzervatívca, vyprovokoval u náčelníka štábu izraelských obranných síl generálporučíka Aviva Kohaviho urýchlenie prípravy možného ozbrojeného konfliktu s Iránom.   Jedným z faktorov, ktoré sa pravdepodobne skrývajú za týmito krokmi, je to, že po nástupe prezidenta Ibrahima Raisího…

Foto NATO pritiahne k ruským hraniciam 40 vojnových lodí

Ukrajina, 23.jún 2021 (AM) – Tlačová služba šiestej flotily amerického námorníctva oznámila svoju účasť na cvičeniach Sea Breeze-2021 organizovaných spoločne s Ukrajinou, ktoré sa začnú budúci týždeň v čiernomorskom regióne. Ako uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA, účelom cvičení je zvýšiť interoperabilitu a posilniť námornú bezpečnosť v regióne. NATO plánuje použiť asi 40…

Foto Putin schválil vypracovanie štátneho programu implantácie mikročipov do mozgu

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Ruská vláda vyčlení 54 miliárd rubľov na vývoj programu na implantáciu mikročipov do mozgu. Návrh federálneho programu „Mozog, zdravie, inteligencia, inovácie“ sa začal pripravovať na ministerstve školstva a vedy. Schválil to prezident Putin a s projektom môže mať niečo spoločné aj jeho dcéra.   Pracovná skupina na…

Foto Boli to len “cvičné streľby”. Británia popiera ruskú paľbu na jej torpédoborec pri pobreží Krymu

Rusko, 23. júna 2021 (AM) – Včera hliadková loď ruskej FSB vykonala varovnú streľbu v smere na britský torpédoborec „ Defender “ neďaleko pobrežia Krymu. Vedľa lode bola uskutočnená aj streľba z armádnej stíhačky Su-24. Informovala o tom štátna agentúra TASS . Ruskí pohraničníci obvinili posádku lode z porušovania hraníc. Údajne na varovania nereagovala.         Ruské ministerstvo obrany si…

Foto NATO pritiahne k ruským hraniciam 40 vojnových lodí

Ukrajina, 23.jún 2021 (AM) – Tlačová služba šiestej flotily amerického námorníctva oznámila svoju účasť na cvičeniach Sea Breeze-2021 organizovaných spoločne s Ukrajinou, ktoré sa začnú budúci týždeň v čiernomorskom regióne. Ako uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA, účelom cvičení je zvýšiť interoperabilitu a posilniť námornú bezpečnosť v regióne. NATO plánuje použiť asi 40…

Foto “Krok k posilneniu námorníctva“. Ukrajina nakupuje britské mínolovky

Ukrajina, 22. júna 2021 (AM) - Tento rok má Ukrajina v úmysle kúpiť dve britské minové vyhľadávače triedy Sandown. Prezident Vladimir Zelenský dnes pricestuje do Odesy, aby podpísal zmluvu o kúpe vojnových lodí.   Na začiatku 90. rokov vstúpilo do služby kráľovského námorníctva 15 mínoloviek Sandown. Tri z týchto lodí boli…

Video Video: Výbuchy vedľa lietadlovej lode – americké námorníctvo uskutočnilo nárazové testy USS Gerald Ford

USA, 21. júna 2021 (AM) – V USA sa uskutočnili ďalšie testy lietadlovej lode Gerald R. Ford (CVN-78) prvej lietadlovej lode novej triedy v americkom námorníctve. Pentagón uvádza, že testy boli spojené s kontrolou stability lode v prípade silných morských vĺn v dôsledku pravdepodobného nepriateľského útoku. Za týmto účelom došlo v blízkosti lietadlovej lode…

Foto Ruské vojnové lode sa opäť zúčastnia testovania amerických hypersonických rakiet na Havaji

Havaj, 20. júna 2021 (AM) – Skupina ruských vojnových lodí smeruje na Havajské ostrovy, vydali sa do oblasti údajných testov amerických hypersonických zbraní. Informujú o tom  viaceré telegramové kanály, s tým, že v čase vypustenia hypersonickej rakety, ktoré je naplánované na 21. júna, dorazia ruské bojové lode tichomorskej flotily do testovacej oblasti.  …

Foto Merkúr. Čo vieme o prvej ruskej neviditeľnej lodi?

Rusko, 14.jún 2021 (AM) – Kedysi to bola loď s delami, súčasné majú moduly. S prvou bojovali Rusi proti Turkom. Jej menovkyňa bude neviditeľná pre radary. Ide o drahú módnu hračku, alebo o naliehavú potrebu pre Rusko?   V máji 1829 sa malej ruskej brige Merkurij podarilo poraziť dve turecké lode,…

Foto Rheinmetall dodal pre Bundeswehr celkovo 405 vozidiel GTK Boxer

Nemecko, 24. júna 2021 (AM) – Spoločnosť ARTEC GmbH, spoločný podnik Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a Rheinmetallu, oficiálne odovzdala posledné kusy celkovej dodávky obrnených transportérov Boxer (GTK) zástupcom ministerstva obrany a nemeckého Spolkového úradu pre vybavenie, informačné technológie a podporu prevádzky (BAAINBw).   Zmluva na druhú sériu dodávky, ktorá bola uzatvorená v decembri 2015, zahŕňa…

Foto USA dodajú cez svoje nastrčené firmy sýrskym teroristom zbrane v hodnote 350 miliónov dolárov

Sýria, 23. júna 2021 (AM) – Bulharskí novinári magazínu Armswatch skúmali dodávky zbraní Pentagónom do celého sveta. Ukázalo sa, že USA nakupujú zbrane z celého sveta, aby zásobovali rôzne teroristické organizácie. Väčšina je momentálne určená hlavne pre Sýriu.   Podľa Armswatch sa Pentagón rozhodol nakúpiť zbrane v hodnote 350 miliónov dolárov na…

Foto Čím chcú v Rusku nahradiť medzikontinentálne rakety Topol?

Rusko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský jadrový potenciál má byť zrejme vážne obnovený. Budeme sa o tom môcť dozvedieť už v druhej polovici roka 2021, kedy sa začnú letové skúšky novej rakety. Hlavná otázka spočíva v tom, či nahradí Jarsy, alebo sa bude používať spolu s nimi ...   V…

Foto Irak ohlásil nákup ruských raketových systémov S-400. USA začali sťahovať svoje systémy Patriot

Irak, 20. júna 2021 (AM) – Po zámeroch Iraku kúpiť skupinu ruských raketových systémov S-400 začali USA sťahovať svoje systémy Patriot.   V Iraku nedávno umiestnené americké protilietadlové raketové systémy Patriot budú z územia tejto blízkovýchodnej krajiny stiahnuté . V budúcom roku má americké ministerstvo obrany v úmysle úplne opustiť Irak. Podľa predbežných informácií…

Video USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú transportné…

Foto Poľsko na východných hraniciach rozmiestňuje americké raketové systémy Javelin. Prvé testy už prebehli

Poľsko, 18. júna 2021 (AM) – Poľsko na východe svojej krajiny rozmiestni protitankové raketové systémy FGM-148F Javelin. Vo štvrtok to novinárom povedal poľský minister národnej obrany Mariusz Błaszczak. Minister informoval, že sa vo štvrtok zúčastnil ukážkových cvičení na polygóne Kyjewo neďaleko Toruni, kde jednotky územnej obrany predviedli použitie protitankových systémov Javelin. Počas svojej návštevy strelnice,…

Foto Ruské ministerstvo obrany informovalo o novej verzii stíhačky SU-57

  Rusko, 18. júna 2021 (AM) – Ruské ministerstvo obrany a konštrukčná kancelária Suchoj plánujú vyvinúť pre export dvojmiestnu verziu stíhačky Su-57, informoval podpredseda vlády Jurij Borisov počas pracovnej cesty do Prímorského kraja. Podľa jeho slov takáto úprava zvýši dopyt v zahraničí.   "O tento stroj je záujem a podľa môjho názoru…

Foto Indické obavy: Čína testuje stealth bombardér Xian H-20 blízko hraníc v Ladaku

India, 15. júna (AM)  – "Čínska ľudová oslobodzovacia armáda testovala strategické tajné bombardéry Xian H-20 na leteckej základni Hotan" , vyhlásila indická strana. Prvý materiál publikoval indický publicista Sumit Kumar Singh.   Letecká základňa Hotan sa nachádza na juhu autonómnej oblasti Xinjiang Ujgur. Medzi čínskymi vojenskými letiskami zaujíma osobitné miesto: po prvé,…

Video Projekt kolmo štartujúceho obojživelného lietadla VVA-14 konštruktéra Roberta Bartiniho

ZSSR/Rusko, 14. júna 2021 (AM) – História skonštruovania tohto úžasného lietajúceho stroja sa začala v roku 1965, čiastočne aj ako reakcia na zavedenie Spojenými štátmi (15. novembra 1960) dvojstupňovej balistickej rakety na tuhý pohon Polaris A-1 určenej na nasadenie z jadrových ponoriek.   Hlavný konštruktér R. L. Bartini zasvätil záverečnú etapu svojho tvorivého…

Foto Japonec zadržaný pre špionáž mohol Rusku predávať údaje aj o utajovanom americkom vesmírnom bezpilotnom lietadle

Japonsko, 13.jún 2021 (AM) – 70-ročný japonský vedec Kazuo Miyasaki, zadržaný pre podozrenie zo špionáže v prospech Ruska, by mohol na ruskú stranu prenášať informácie o americkom vesmírnom drone Boeing X-37B, informuje japonský spravodajský server NHK .   Zadržanie Miyasakiho bolo zverejnené 10. júna. Podľa televízneho kanálu Japonci pripustili, že na…

Foto Znepokojenie v Pentagóne. Bude Irán sledovať americké a izraelské zariadenia vďaka novému ruskému satelitu?

Irán, 12.jún 2021 (AM) – USA sú hlboko znepokojené príležitosťou Iránu využívať ruský satelit na sledovanie potenciálnych cieľov na Blízkom východe. Podľa denníka The Washington Post dostane Teherán z Moskvy zodpovedajúci satelitný systém.   Podľa denníka s odvolaním sa na niekoľko zdrojov Rusko predá Iránu civilný satelit Kanopus-V, ktorý je možné použiť…

Foto Cvičenie NATO a ruská stopa. Predstavujeme hlavné verzie havárie bulharskej stíhačky MiG-29

Bulharsko, 11.jún 2021 (AM) – Predvčerom bulharské médiá informovali o incidente, ktorý sa stal v noci v rámci cvičenia Sable-21. Pilot stíhačky MiG-29 si v noci precvičoval streľbu, ale potom, čo sa mu podarilo zasiahnuť cieľ, stratil kontakt s radarom. Stíhačka sa zrútila do Čierneho mora a pilot zomrel. V súčasnej…

Foto Hlavná chyba Hitlera pri útoku proti ZSSR

Nemecko, 24. júna 2021 (AM) – Podľa autora článku Johanna Althausa v novinách Die Welt išlo o chybu, v dôsledku ktorej bolo Nemecko nakoniec porazené.   Išlo vraj o to, že rýchle víťazstvá Wehrmachtu v Európe boli nesprávne interpretované. Bleskové obsadenie Poľska, Nórska, Francúzska, Beneluxu a Juhoslávie presvedčili Nemecko, že blitzkrieg je možný aj v Sovietskom zväze. Išlo…

Foto “Nemci to nečakali.” Čo sa dialo v prvých hodinách Veľkej vlasteneckej vojny

Rusko, 23. júna 2021 (AM) -  Tisíce mŕtvych, desiatky zbúraných miest, zničená vojenská technika a vojenská infraštruktúra - presne pred 80 rokmi 22. júna roku 1941 vtrhli hitlerovské vojská na územie ZSSR. Invázia bola neočakávaná a ničivá, Červená armáda utrpela veľmi ťažké straty na celej frontovej čiare.   Prvá rana Aby…

Foto (Ne)známa Veľká vlastenecká vojna. K 80. výročiu prepadnutia Sovietskeho zväzu hitlerovským Nemeckom

Slovensko, 22. júna 2021 (AM) - Vojenský historik Igor Baka v práci „Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945“ uvádza, že čo sa týka samotného útoku proti ZSSR, nacistické Nemecko naň spočiatku nerátalo s účasťou iných štátov okrem Rumunska a Fínska, ktoré mali voči ZSSR územné požiadavky. Avšak aj ich…

Foto Putin napísal článok pre nemecký denník k 80. výročiu útoku nacistov na Sovietsky zväz

Nemecko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin pripravil špeciálny článok pri príležitosti 80. výročia od útoku nacistického Nemecka na Sovietsky zväz, čo znamenalo začiatok Veľkej vlasteneckej vojny. Článok bude publikovaný v jednom z veľkých nemeckých vydaní, informovali v programe Moskva. Kremeľ. Putin na kanáli Rossia 1.   Na…

Foto Viete, že pred 80 rokmi šesť dní existovala „banderovská“ Ukrajina, a viete čo robili československí ženisti v lete 1968 na Šumave? a ďalšie zaujímavosti

Slovensko, 20. júna 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...pred 80 rokmi 30. 6. 1941 bola vo Ľvove vyhlásená „Ukrajinska deržava“ (Akt o vyhlásení nezávislej Ukrajiny) na čele so Stepanom Banderom? Člen organizácie ukrajinských nacionalistov Jaroslav Stecko vtedy vyhlásil, že „odteraz bude Ukrajinská deržava spolu s veľkým Nemeckom ustanovovať nový poriadok“. „Vždy sme spolupracovali…

Foto Klamali vám: Napoleona a Hitlera neporazili nízke teploty

Nemecko, 17. júna 2021 (AM) – Zvyčajne sa uvádza, že Napoleon a Hitler boli v Rusku porazení surovými teplotami ruskej zimy, hoci vedeli o zložitosti vojenskej kampane v takýchto podmienkach. Španielsky autor Manuel P. Villatoro v tomto článku analyzuje, na čo sa obaja agresori spoliehali a čo ich zničilo.   Napoleon Bonaparte a Adolf Hitler sa na seba…

Video VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu – relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu Vyšetrovanie koronavírusu:   https://www.y-comm.fr/8_vid/KK7JAwaEJE/JOVANOVIC_LE_DEFI_DE_LA_VERITE.mp4 Adam Riečanský

Foto Americké kybernetické útoky? Webové stránky Kremľa a orgánov činných v trestnom konaní sa prestali otvárať

Rusko, 11.marec 2021 (AM) – V stredu popoludní sa prestali otvárať webové stránky Kremľa , ruskej vlády, Roskomnadzoru , Vyšetrovacieho výboru , Štátnej dumy a mnohých ďalších ruských orgánov. Informovali o tom používatelia internetu z Ruska aj zo zahraničia.   Používatelia Downdetectoru, ktorí sleduje pokles webov, hlásia poruchy jedného z najväčších ruských…

Foto Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným analytikom Jánom Schneiderom, ktorý problematiku posudzuje z rôznych hľadísk, vrátane historického kontextu.   Termín hybridná…

Foto Poslanec Blaha: Na Slovensku je pravidlom, že záchrana prichádza z Ruska

Slovensko, 4.marec 2021 (AM, Sputnik) - Dodanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko vidí poslanec SMER-SD Ľuboš Blaha ako svedectvo spoľahlivosti doterajšej spolupráce oboch štátov. V komentári pre Sputnik uviedol historické paralely. Aj keď o vakcinácii si myslí svoje, úplne podporuje možnosť slovenských občanov vybrať si z niekoľkých dostupných vakcín.   Podľa písomného komentára…

Foto Plukovník Švec: Premiér odstúpte, inak sa stanete iniciátorom masových protestov

Výzva vláde Slovenskej republiky My občania SR berúci na vedomie: • výsledky demokratických volieb z 29. februára 2020, • existenciu celosvetovo vyhlásenej pandémie kvôli Covidu 19, • nepremyslené a nekompletné opatrenia vlády na zamedzenie šírenia tohto ochorenia, • spochybniteľnosť vyhlásenia a predlžovania núdzového stavu, • ignorovanie overených metód liečby prejavov vírusu,  …

Foto Stály predstaviteľ Ruska pri OSN označil Nemecko a Francúzsko za spolupáchateľov zločinov Kyjeva na Donbase

OSN, 16. február 2021 (AM) – Nemecko a Francúzsko sa s väčšou pravdepodobnosťou stali spolupáchateľmi zločinov spáchaných Kyjevom na Donbase, a nie prostredníkmi pri urovnávaní konfliktu. Uviedol to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzya.   Počas svojho vystúpenia na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN o ruskej iniciatíve v súvislosti so šiestym výročím podpísania…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…