Čína ako príklad vytvárania dejinami podmieneného vzniku štátu

Ilustračné foto

Rusko, 25.apríl 2021 (AM) –V súčasnosti je Čína – Čínska ľudová republika, člen bezpečnostnej rady OSN takým štátom s ktorým (pri svojom rozhodovaní) nemôže nepočítať žiaden štát na svete. Čína sa v skutočnosti stáva globálnym centrom riadenia. Ale ešte v polovici 20. storočia takúto úlohu Číny vylučovala väčšina svetových analytikov a politikov. Iba v ostatnom čase sa zabudlo na výraz „tisíc prvé čínske upozornenie”, ktoré v ústach ľudí, ktorí nerozumeli globálnemu riadeniu aj keď v určitom období v niektorých štátnych pozíciách zaujímali veľmi vysoké postavenie, bol stelesnením úplnej bezmocnosti čínskeho (alebo akéhokoľvek iného) štátu, ktorý ak nemá možnosť „adekvátne” zareagovať na nejakú udalosť, je vynútený len na slovnú reakciu na adresu (iných) ponižujúceho hráča.

 

Dôvody na také povrchné posudzovanie boli, ako sa vraví, zrejmé – pretože Západ žiadnym spôsobom nepočítal s Čínou. Rozsiahla expanzia Západu do Číny sa začala v 19. storočí. V tom období sa svetová koloniálna sústava už vytvorila a koloniálne mocnosti mali dosť zdrojov na pokračovanie v procesoch globalizácie – procesoch koncentrácie riadenia výrobnými zdrojmi na planéte. Dôležitú úlohu vo svetovej ekonomike ale nie v politike hrala Čína. Do 19. storočia vykročila Čína dynastiou Cin ako bohatá a pred Európanmi uzavretá mocnosť. Čínska ekonomika sa celkom úspešne vyvíjala a pracovala podmienka autarkie, pretože disponovala dostatočnými zdrojmi, aby pre obyvateľstvo vytvorila všetko potrebné počínajúc potravinami a končiac zábavou vo vnútri krajiny bez potreby importu. Pritom objemy výroby boli dostatočné na to, aby produkcia výroby zaplnila európske trhy.

 

Pre Západ bolo ovládnutie územím Číny životne nevyhnutné, pretože tým nielen posilňoval vlastnú zdrojovú stálosť na úkor čínskych zdrojov ale čo je pre globálne riadenie ako celok principiálne dôležité, bola likvidovaná samotná možnosť objavenie sa neovládaného hráča, štátu na svetovej aréne, ktorý by bol schopný realizovať nadnárodné globálne riadenie. Do druhej polovice 19. storočia realizovala Čína obchod s Európou iba cez prístav Guančžou. Zahraniční kupci mali zakázané opustiť svoju zónu. Iba 13 čínskych obchodných spoločnosti malo právo uzatvárať zmluvy s predstaviteľmi iných štátov pričom ich činnosť bola prísne kontrolovaná úradníkom zastupujúcim impérium. Ochrana štátu pred zahraničím bola natoľko prísna, že akýkoľvek Číňan, ktorý odovzdal cudzincovi nejaké informácie o krajine alebo nebodaj naučil cudzinca čínskej reči bolo kruto potrestaný.  Zdalo sa že niet možnosti aby cudzinec prenikol do Číny a aby ešte aj spôsobil škodu bezpečnosti a stálosti štátu a jeho suverenite. Avšak aj štát ktorý má taký veľký potenciál a dobrovoľne sa vzdáva akéhokoľvek vplyvu na vonkajší svet, má svoju „Achillovu pätu” – tou bola veľmi vysoká korumpovaťelnosť čínskej administrácie, ktorá sa stala zdrojom budúceho krachu štátu pod vplyvom vtrhnutia Západu do krajiny.

 

Západ, ktorý mal drvivú prevahu nad Čínou tak v technologickom rozvoji ako aj v efektívnosti riadenia štátu vytrvalo a zdalo by sa nezvratne podriaďoval Čínu svojmu riadeniu, čo sa prejavovalo presadzovaním nerovnoprávnych zmlúv. A keď chcela Čína chrániť svoje národné záujmy, tak Západ bez ostychu, hrubou vojenskou silou nútil Čínu realizovať seba zničujúcu vnútornú i zahraničnú politiku. Práve takýmto spôsobom Západ viedol proti Číne dve „ópiové vojny”, hoci oficiálne sa má za to, že Prvú Ópiovú vojnu (1840 – 1842) viedla Veľká Británia a Druhú Ópiovú Vojnu (1856 – 1860) Veľká Británia spolu Francúzskom. Obidve vojny ako vyplýva z ich názvu, mali za cieľ nielenže dovoliť Angličanom obchodovať v Číne, ale hlavne obchodovať s ópiom.

 

Desiatky rokov pred prvou Ópiovou Vojnou sa ópium dostávalo do Číny metódami organizovaného zločinu. Ešte koncom 18. storočia sa britská Východoindická spoločnosť stala monopolnými nákupcom bengálskeho ópia a začala ho nelegálnymi metódami dovážať do Číny.
Pritom treba mať na pamäti to, že aj podľa anglických zákonov bolo obchodovanie s narkotikami zločinom. Rozhodnutia imperátora Yunyan zakazujúce dovoz ópia úradníci banálne ignorovali, pretože nechceli prísť o svoje vysoké príjmy z obchodovania s ópiom. Okrem finančnej výhody to malo pre čínskych funkcionárov ešte jednu výhodu, mnohí z nich sami používali ópium. Ópium bolo v Číne známe aj pred tým, ale používalo sa iba ako liek a vo veľmi malých množstvách. Avšak až potom, keď sa ópium začalo do Číny dovážať vo veľkých množstvách
nelegálnymi metódami a fajčenie ópia sa stalo samozrejmosťou zmenilo sa v skutočnú pohromu pre štát. Pritom treba poznamenať, že tento zhubný zvyk sa rozšíril najmä v horných vrstvách čínskej spoločnosti, vrátane vyšších hodnostárov a armády. To znamená že na narkotikách boli závislé vrstvy spoločnosti, ktoré zodpovedali za bezpečnosť a rozvoj štátu.

 

Anglickí kupci vytvárali sklady opíja priamo na vode neďaleko od brehu. V prípade potreby lode na ktorých sa obchodovalo jednoducho premiestnili. Ich polohu lokálne vedenie veľmi dobre poznalo a Angličanov vždy upozornilo keď sa blížila inšpekcia z Pekingu.
Anglickí kupci predávali ópium iba za striebro. Od roku 1800 do roku 1819 sa za každý rok doviezlo viac ako štyri tisíc 60 kilových debničiek ópia. Výsledkom pašovania ópia bolo to, že striebro sa nedovážalo, ale bolo vyvážané za more. Hromadný vývoz striebra za hranice vytvoril v krajine devalváciou to znamená zvýšenie cien v medených minciach, teda v „ľudových peniazoch”, čo v konečnom dôsledku znamenalo zhoršenie kvality života obyvateľstva a vyostrenie ekonomických problémov štátu. Týkalo sa to predovšetkým južnej Číny, neskôr provincií stredu a od roku 1810 aj severnej Číny.

 

Ale keď imperátor Mjanjin, uvidel akú škodu spôsobuje spotreba ópia čínskemu obyvateľstvu, jeho zdraviu a ekonomike štátu, začal v rokoch 1830-tych prísnymi ale systematickými opatreniami obmedzovať ilegálny dovoz narkotík do krajiny. Pretože tieto systematické opatrenia dosiahli svoj cieľ došlo k re-brandingu anglickej narkotickej expanzie do Číny a v roku 1834 bolo Východoindickej spoločnosti odňatý monopol na obchodovanie s ópiom a dodávkou narkotík sa začali zaoberať tisícky anglických dílerov, čo v konečnom dôsledku znamenalo zvýšenie dovozu ópia do Číny o desiatky násobkov.

 

Na základe toho v decembri roku 1839 čínsky imperátorka uzavrel trh celej krajiny pre všetkých obchodníkov a pašerákov z Anglicka a Indie, čo bolo pre Veľkú Britániu dôvodom, aby v apríli roku 1840 vypovedala vojnu Impériu Cin. Prezident Spojených štátov amerických svojim
vyjadrením túto vojnu podporil.

 

Angličania poslali do vojny 40 lodí a 4000 vojakov. Čína mala k dispozícii armádu o rozsahu 880 000 vojakov, ktorí však boli roztrúsení po celej krajine a nemali žiadne vojnové skúsenosti. Celkový počet vojakov, ktorí sa zúčastnili na konflikte zo strany Číny sa odhaduje na
90 000 ľudí. Avšak technická prevaha anglických interventov ich dokonalejšia stratégia, taktika a spôsoby vedenia boja priviedli k tomu, že zhruba za dva roky po začiatku vojny, po rozhodujúcich víťazstvách a po vstupe do Pekingu Veľká Británia nanútila impériu Cin pre seba
výhodnú „Nankinskú zmluvu”, ktorá bola podpísaná 29. augusta roku 1842. 26. augusta v roku 1842 sa skončila Prvá Ópiová vojna, ktorá bola zavŕšená podpísaním Nankinskej mierovej zmluvy. V Súlade s podmienkami Peking bol povinný vyplatiť mnoho miliónovú kompenzáciu v striebre, poskytnúť Angličanom celý rad prístavov pre trvalý obchod a na časovo neobmedzené používanie poskytnúť prístav Hongkong. Okrem toho boli súčasťou zmluvy podrobné pravidlá upravujúce ďalšie ekonomické vzťahy obidvoch mocností, obzvlášť
v oblasti ciel. Neboli tam žiadne zmienky týkajúce sa obchodu s narkotikami ale po ich uvedení do platnosti sa rozsahy pašovania znásobili.

 

Onedlho boli analogické podmienky ekonomických vzťahov s Čínou zakotvené v zmluvách aj s inými európskymi štátmi, čo definitívne narušilo izoláciu impéria Cin, v ktorom sa rýchlo posilňoval proces oslabovania štátu a vzniku občianskych nepokojov, čo malo za následok ďalšie zotročenie Číny európskymi mocnosťami, nové rozšíreniu narkománie, degradáciu a masové vymieranie obyvateľstva.
Treba poznamenať, že v poslednej fáze vojny sa Západ dostal veľmi blízko k priamej vojenskej pomoci Veľkej Británii, pretože v marci roku 1842 sa v Čínskych vodách objavili vojenské eskadry USA a Francúzska. Cieľom Druhej Ópiovej vojny, ktorú viedla Veľká Británia a Francúzsko proti impériu Cin, bola ďalšia expanzia Západu do vnútorných provincií Číny, načo bolo potrebné obsadiť riečne prístavy.

 

Tentoraz sa Západ ku vojne s Čínou postavil dôslednejšie. Treba tiež poznamenať, že práve v tejto fáze vojny proti Číne Západ použil celý komplex spôsobov a metód poškodzovania štátov, ktoré sú dnes známe ako „oranžové alebo farebné revolúcie”, v dôsledku ktorých sa
ničili jedni štáty a na ich mieste sa vytvárali nové. Tak sa v roku 1850 začalo Taipinské povstanie (Roky 1850 – 1864) – čo bola sedliacka vojna v Číne proti mandžuskému impériu Cin pričom formálne to bolo proti zahraničným kolonizátorom. Povstanie viedol Sedliak Chun Sjucjan, ktorý vytvoril Taipinské, nebeské kráľovstvo, čo bol nezávislý čínsky štát, ktorý existoval na územiach obsadených povstalcami. Samotný názov „Taipin” znamená „Veľká spokojnosť” a prelína sa s rannedaoskou školou Tajpindao (太平道) z čias impérie Chána a tiež s celým radom mott vládnutí v 13. a 14. storočí. Taipinský štát sa rozprestieral na značnej časti územia južnej Číny pod jeho jurisdikciu patrilo viac ako 30 mil. ľudí. Taipinci sa snažili realizovať radikálne sociálne zmeny, zmeniť tradičné čínske náboženstvá na špecifické „kresťanstvo” pri ktorom sa Chun Sjuncjan považoval za mladšieho brata Ježiša Krista. Taipincov nazývali „dlhovlasí”, pretože odmietli copy, ktoré mandžurci používali v štáte Cin, kde ich tiež nazývali vlasatí banditi.

 

V zápätí za Taipinským povstaním došlo k celému radu miestnych povstaní v iných častiach impéria Cin, v ktorých sa bojovalo proti mandžuskej moci a nezriedka dochádzalo k vyhláseniu vlastných štátov. Taipinské povstanie predstavovalo vo vzťahu ku zdrojom a infraštruktúre totálnu vojnu – bol to najväčší konflikt v Číne z čias mandžurských výbojov v roku 1644. Bola to najkrvavejšia občianska vojna v histórii jedna z najkrvavejších vojen v histórii ľudstva najväčším ozbrojeným konfliktom 19. storočia. Odhady obetí povstania sú od 20 do 30 mil. do 70 až 100 mil. a mnoho miliónov utečencov. Západné štáty spočiatku formálne dodržiavali neutralitu. Ale začiatkom 1860-tych rokov sa stala zrejmou neschopnosti Taipincov zvrhnúť dynastiu Cin čo vo svojom dôsledku znamenalo že čínsky štát skôr alebo neskôr, s takými alebo onakými zdržaniami bude schopný povstanie ukončiť.

 

V podmienkach porážky vo dvoch ópiových vojnách a pod nátlakom Taipinského povstania mandžurská dynastia a vodcovia vojensko-šenjšeských zoskupení, ktorí riadili impérium, si uvedomili nevyhnutnosť reformovania štátu a vystupovali už nie proti strojom vo všeobecnosti ale proti strojom v rukách cudzincov. Začala sa výstavba štátnych vojenských závodov, arzenálov a dielní, ktoré boli schopné uspokojovať potreby modernej výzbroje a munície Cinských vojsk aj provincionálnych armád, ktoré potláčali sedliacke a národné
povstania. A naviac Taipinci ktorí zakázali predaj ópia, znemožňovali „otvorenie” vnútorných provincií údolia Jang-ce pre európsky obchod. Preto bolo pre Západ objektívne výhodné odmietnuť podporu Taipinských povstalcova naopak podporiť zákonnú vládu a pomôcť čo najskôr zničiť povstalecký „kresťanský” štát a takým spôsobom „získať kľúče” od vnútorných provincií. V podstate je objavenie sa Taipinského povstania logickým pokračovaním druhej ópiovej vojny. No táto etapa sa uskutočnila prostredníctvom súkromných armád, súkromných
vojenských spoločností (SVS).

 

Americký dobrodruh Frederick Yard v júni 1860 zorganizoval v Shanghai za prostriedky čínskych kompradorov pod záštitou amerického konzula ozbrojený oddiel pre boj s Taipincami s názvom „Vždy víťaziaca armáda”. Podľa jeho vzoru boli vytvorené „Francúzsko-čínsky oddiel” a „Anglicko-čínsky kontigent”. Proti Taipincom tiež boli v činnosti anglické, francúzske a americké lode ktoré, zakrývajúc sa „neutralitou”, prevážali po Jang-ce vojská patriace Cin ako aj výzbroj a muníciu pre nich. V januári 1862 Yardovo vojsko už malo 8000 vojakov a malo tiež k dispozícii parníky a džunky s delami na palube. Boli zosilnené a preorganizované vlastné čínske vojská tak Taipinské ako aj tie čo bojovali proti Taipincom, ktoré začiatkom rokov 1860-tych vytvorili z ôsmich provinčných armád ( aj Sajanská armáda Czen Gofanja a Chuanská armáda Li Chunčžana) vládne čínske „vojská zeleného znamenia” mandžurskej „armády ôsmich znamení” a mongolskej konskej. Cinské armády boli prezbrojené, dostali moderné pušky, húfnice a mažiare a ich dôstojníci dostali možnosť oboznámiť sa s európskou taktikou a vedením boja.

 

Taipinské povstanie bolo úplne zlikvidované 1. Augusta 1868, keď v oblasti Čipina zahynuli posledné oddiely Čžan Czuanja (príbuzný Čžan Losina – zahynutého vodcu njaňzjuncov), ktoré boli unavené nepretržitými bojmi a ich veliteľ skoncoval so sebou. V Číne však nenastal kľud. Už v roku 1898 tam vypuklo povstanie ichetuanov (doslovne to znamená „oddiely harmónie a spravodlivosti”) proti zahraničnému zasahovaniu do ekonomiky, vnútornej politiky a náboženského života a Číny. Povstanie bolo potlačené v roku 1901 ako výsledok vtrhnutia vojsk Spojenectva ôsmich mocností do Cin-skej Číny, do ktorého patrili Ruské impérium, USA, Nemecké impérium, Veľká Británia, Francúzsko, Japonské impérium, Rakúsko-Uhorsko a Taliansko pod zámienkou, masových vrážd kresťanov, cudzincov
a diplomatických zastupiteľstiev vo veľvyslaneckej štvrti Pekingu.

 

Zjednotený kontingent Medzinárodnej Osloboditeľskej Expedície (MOE) pozostával zo 45 000 vojakov a námorníkov krajín aliancie. Sily vojenského námorníctva aliancie tvorilo 18 japonských lodí, 10 ruských, 8 britských, 5 francúzskych, 5 nemeckých, 2 americké, 2 talianske
a 3 rakúsko-uhorské. Samotnú medzinárodnú expedičnú vojenskú skupinu tvorilo 8000 Japoncov, 4800 Rusov, 3000 Britov, 2100 Američanov, 800 Francúzov, 58 Rakúšanov a 51 Talianov. Celkové velenie zabezpečoval generálporučík N. P.Linevič, pričom generál poľný Maršal Alfred von Waldersee, ktorý bol po súhlase mocností menovaný hlavným veliteľom medzinárodných síl prišiel do Číny až keď už vojská spojencov obsadili Peking a ničím sa neprejavil.

 

Masové hnutie proti cudzincom (Európanom, Američanom a Japoncom) bolo podnecované tajnými spoločnosťami, ktoré sa nazývali lchezjuanji („Päsť spravodlivosti a harmónie”), Dadaochuei („Spoločenstvo veľkého noža”) a Dacjuanjuchei („Spoločenstvo veľkej päste”), ktoré vo svojej podstate reprezentovali rôzne školy čínskych bojových umení kung-fu, vušu a ďalšie. Práve preto povstanie na Západe pomenovali „Povstanie boxerov”) (v angličtine je boxing pästný súboj, druh športu). Neskoršie za zobrazenie ruky v tvare stlačenej päste stalo symbolom všetkých „farebných revolúcii”, ktoré Anglosasi organizovali po celom svete.

 

Vdova imperátorka CySi, ktorá vládla v mene maloletého následníka trónu Izajčunja sa nepostavila k udalostiam povstania jednoznačne. Ichetuani povstali proti zničeniu starého čínskeho spôsobu života a mali jasnú proti západnú orientáciu; súčasne však vystupovali proti
mandžurskej dynastii, ktorá dobyla Čínu. Avšak, dúfajúc, že pomocou Ichetuancov vráti Číne nezávislosť imperátorka CySi 28. mája 1900 vydala príkaz o podpore povstania. Za zabitých cudzincov boli prisľúbené vyznamenania. 21. júna 1900 impérium Cin vypovedalo oficiálne vojnu zväzovým štátom. Bola vydaná „Deklarácia o vojne”: „ cudzinci sa voči nám správajú agresívne, narušujú celistvosť nášho územia ubíjajú náš ľud a silou nám odnímajú náš majetok…Pri utláčaní nášho ľudu sa rúhajú našim bohom. Jednoduchý ľud znáša nebývalé príkoria, a za každého je možné sa mstiť. Preto odvážni nasledovníci-Ichetuanov pália kostoly a zabíjajú kresťanov”.

 

Podporujúc Ichetuanov a aj vyhlásiac vojnu západnej aliancii sa však imperátorka príliš nesnažila ich aj skutočne podporiť v boji a nepodarilo sa dosiahnuť súčinnosť vládnych vojsk a Ichetuancov. Neboli preto zriedkavé prípady keď vládne vojská útočili do chrbta Ichetuancov
bojujúcich proti západným interventom. Už 7. septembra roku 1900 keď sa imperátorka Cy SI ubezpečila, že Ichetánci nie sú v
stave zvíťaziť nad koaličnými vojskami prešla na stranu zväzových mocností. Vydala príkaz o vysporiadaní sa s Ichetuancami v celej krajine. Európske štáty a Japonsko akonáhle imperátorka CySi prišla na ich stranu začali predkladať vláde ultimáta bez odsúhlasenia s ostatnými mocnosťami koalície. K koncu povstania si interventi začali navzájom spochybňovať jednotlivé ultimáta.

 

Účasť Ruska v tejto vojne vyprovokovali hromadné útoky Číňanov na Čínsku Východnú železnicu, ktorá bola vo výstavbe (patrila Rusku), ktoré začínali zverskými vraždami zamestnancov železnice. Niekoľko stoviek donských kozákov ktorí chránili výstavbu železnice sa postavilo proti prevahe protivníka a umožnilo ujsť bezbrannému ruskému obyvateľstvu a potom sami za veľkých strát ustúpili do Charbinu. Na Amure Chunchuzovia útočili na kozácke osady. Veľké sily Číňanov sa zhromaždili na Ajgune a z diel bombardovali Blagovešensk. Pre Rusko neostala možnosť zostať mimo šarvátky, pre Rusko bolo životne dôležité zaviesť v Číne poriadok. Vtiahnuť Rusko do vojny s Čínou znamenalo pre Západ bojovať tam cudzími rukami, rozhádať Rusko s Čínou. Avšak práve účasť Ruska v tejto vojne umožnila uchrániť čínsku štátnosť v čele s imperátorkou CySi, ktorú zamýšľali západní interventi zvrhnúť. Chápajúc to Rusko nechcelo nahrávať Západu a 14. augusta roku 1900, keď už ruské jednotky viedli pouličné boje v Pekingu a ostatní spojenci sa iba chystali zaútočiť na Peking, to bolo práve ruské velenie ktoré umožnilo imperátorke Cysi a imperátorovi Guansjui bez prekážok opustiť mesto spolu so sprievodom a ich dvoranmi.

 

Ak by sa Guansjui dostal do rúk západných interventov, tak bábkový čínsky štát by sa bol objavil omnoho skôr ako významné Maňčžou (Veľké Mandžuské Impérium) –štát, vytvorený Japonským Impériom na okupovanom území Mandžurie; ; existoval od 1. marca roku 1932 do 19. augusta 1945, hraničil s Japonským impériom, Mongolskou Národnou republikou, ZSSR, Menczjanom a Čínskou republikou. Hlavné mesto – Syňczin (teraz Čančuň). Do čela štátu bol postavený posledný čínsky imperátor ( z Mandžuskej Dynastie Cin) Pui (vrchný vládca v rokoch 1932 – 1934, imperátor do roku 1945).

 

Ochrániac imperátorku CySi a Imperátora Guansjuj, Rusko na jednej strane ochránilo štátnosť Číny a na strane druhej udržalo možnosť politického a ekonomického manévru v dialógu s krajinami Ďalekého východu a Európy. Išlo o to, že ani jedna krajina Západu ani ako jednotlivá ani v koalícii nebola schopná kolonizovať Čínu tak ako bola napríklad kolonizovaná India. India pozostávala z veľkého množstva samostatných kniežatstiev, ktoré bolo možné kolonizovať metódou „rozdeľ a panuj”. India, ktorá bola perlou na Britskej korune bola udržovaná v rukách Veľkej Británie výlučne metódami mäkkej sily diplomacie, keď jedno indické kniežatstvo bolo znepriatelené s druhým čo slúžilo záujmom Veľkej Británie, pričom všetky kniežatstva boli pod nadvládu Britskej koruny.

 

Čína pri všetkej slabosti jej štátneho usporiadania bola štátom centralizovaným a mala historickú skúsenosť v nachádzaní rovnováhy medzi samostatnými regiónmi. Začiatkom 20.  storočia prakticky prestal existovať Čínsky štát vo forme Impéria. Nastalo obdobie, keď sa globálny prediktor rozhodol, že je potrebné vziať historicky vzniknutý štát Čínu a pri vytvorení jeho riadenia z nadnárodnej úrovne korigovať ovládanie tohto bábkového štátu tak, aby bola čínska štátnosť k dispozícii v tej podobe, ktorá zodpovedá plánom globálneho prediktora pre ovládanie sveta.

 

Ako spúšťací mechanizmus poslúžilo povstanie Ichetancov. Rusko však tieto plány narušilo, uchrániac pre Čínu možnosti jej rozvoja v národných záujmoch obyvateľstva. Výsledkom toho bola Sinjchajská revolúcia (10. októbra roku 1911 až 12. februára 1912) v Číne, pomenovaná podľa toho že rok 1911 bolo rok Kovového Prasaťa – 48-mi rok 辛 亥 „sinj-chai” podľa šesťdesiatročného cyklického čínskeho kalendára.

 

V polovici roku 1905 základnými revolučnými organizáciami v Číne a Japonsku boli Sinčžunchoj („Zväz znovuzrodenia Číny”,兴中会)na čele s Sunj Jatsenom, „Zväz obnovenia Číny” (華興會) v čele s Chuan Sinom a Sunj Izjaženom a „Obnovenie slávy Číny” (光復會). Sinčžunchoj pôsobilo v Južnej Číne keď súčasne „Zväz znovuzrodenia slávy Číny” bolo aktívne v Czjanse, Užencjane a v Šanghaji a „Zväz obnovenia Číny” pracoval v Chuanani. Zjednotením týchto troch štruktúr v lete roku 1905 v Tókiu bola vytvorená revolučná aliancia – Tumenchoi
(Zjednotený zväz, Zväzová liga) (中國同盟會), cieľom ktorej bolo zvrhnutie dynastie Cin a vytvorenie republiky. Aliancia sa zúčastňovala na plánovaní Sinjchajskej revolúcie v roku 1911 a vytvorení Čínskej republiky 1. Januára 1912. avšak Sun Jatsen nemal vojenskú silu a preto bol
nútený odstúpiť hodnosť dočasnému prezidentovi republiky, militaristovi Juanj Šikak, ktorý 12. februára roku 1912 organizoval zbavenie moci posledného imperátora Číny.

 

Skutočne prelomovou udalosťou pre Čínu sa stalo založenie strany Kuomintang dňa 25. augusta 1912 Pekingu (Čínska národná strana). Do čela strany sa postavil Sunj Jatsen. Táto strana začala vyvíjať činnosť na vytvorenie čínskeho štátu a jeho oslobodenia sa od zahraničného diktátu. Avšak činnosť tejto strany pre krajiny Západu na ktoré sa o pomoc obrátili pri vytváraní čínskej demokratickej republiky v prvom rade, vôbec nebola zaujímavá. Až keď sa ubezpečili, že Západ nebude pomáhať pri vytvorení čínskeho štátu, vodcovia Kuomintangu sa obrátil na úplne nový štát sveta, na Sovietske Rusko. V roku 1923 sa Kuomintang dohovoril o spolupráci s práve vzniknutým Sovietskym zväzom. Počínajúc týmto rokom prichádzali do Číny poradcovia zo ZSSR. Do ich úloh patrila aj reorganizácia Kuomintangu a vytváranie spolupráce medzi ním a Komunistickou stranou Číny v dôsledku čoho bol vytvorený prvý zjednotený front dvoch strán. Sovietski poradcovia pomohli Kuomintangu s výučbou agitátorov a v roku 1923 jeden z dôverníkov Sunj Jatsena Ćan-kajšek bol pozvaný do Moskvy na vojenské a politické kurzy.

 

Na  prvom straníckom zjazde v roku 1924 kde sa zúčastňovali aj členovia iných strán medzi nimi aj komunisti bol prijatý program Sunj Jatsena, ktorý bol založený na „troch národných princípoch”: nacionalizme, demokracii a rozkvete (ktoré sám Sunj Jatsen stotožňoval so socializmom). Vroku 1925 po smrti Sunj jatsena sa stal vodcom Kuomintangu Čankajšek. Spočiatku Čankajšek pokračoval v spolupráci so ZSSR ale UK/US, ktoré boli zainteresované na oslabení pozície ZSSR v tomto regióne postupne pretiahli Kuomintang na svoju stranu. Objektívne treba povedať do zakončenia druhej svetovej vojny a vytvorenia svetovej socialistickej sústavy UK/US
mali omnoho viac možností na legitimizáciu vznikajúceho čínskeho štátu vo svetovom politickom systéme ako mal ZSSR. A to bol pre vedenie Kuomintangu dôležitý argument.

 

V rokoch 1925 – 1845 zápasil Kuomintang o vytvorenie jednotného čínskeho štátu, bojujúc s čínskymi miltaristami – generálmi, ktorí riadili rôzne čínske provincie ako vlastné kvázi štáty a mali vlastné armády. Politické protirečenia sa stali východiskom vojenského súperenia Kuomintangu a ČKS. Iba vtrhnutie Japonska do Číny v roku 1937 a nutnosť odrazenia agresie interventov spôsobilo dočasné zastavenie súperenia Kuomintangu a ČKS, ale s porážkou Japonska v roku 1945 v druhej svetovej vojne sa vojna medzi politickými protivníkmi znovu obnovila. V tejto vojne dostávala Čínska Komunistická strana pomoc od Sovietskeho zväzu a Kuomintang od US/UK. Okrem toho sa Čankajšek rozhodol použiť vo vojne proti čínskej komunistickej strane časti japonskej armády, ktoré kapitulovali pred UK/US. To že japonskí okupanti bojovali na strane Kuomintangu malo za následok nie jeho posilnenie ale k viedlo ku strate jeho autority medzi čínskym obyvateľstvom a vzrastu autority Čínskej Komunistickej strany, ktorá s týmito okupantami bojovala. Občianska vojna na území kontinentálnej Číny sa skončila v roku 1949 úplnou porážkou Kuomintangu.

 

Po prehratí vojny na kontinentálnej Číne sa Kuomintang evakuoval na ostrov Taiwan, ktorý sa až v roku 1945 po porážke mlitaristického Japonska vrátil pod jurisdikciu Číny. Rozhodnutie o presunutí straníckych a vládnych orgánov Čínskej republiky na Taiwan bolo prijaté v Decembri roku 1949 vedením Kuomintangu. Spolu na Taiwan prešlo asi 2 mil. ľudí (pri počte obyvateľov ostrova 6 mil.). Počet obyvateľov kontinentálny Číny bolo v roku 1949 541 670 000 ľudí. Zdanlivo pri takom vzťahu počtu obyvateľstva ostrovného Taiwanu nemal tento nijaké šance ustáť súperenie s kontinentálnou Čínou. Tu je však potrebné pochopiť možnosti obidvoch štátov vlastnými silami si zabezpečiť rozsah kompetencií, ktoré sú potrebné pre fungovanie štátu a v tomto sa ukázali možnosti čínsky republiky Taiwan a Čínskej ľudovej
republiky na kontinentálnej Číne, rovnaké.

 

Ide tu o to, že Taiwan nie je jednoduchý ostrov. V 30-tych až 40-tych rokoch 17. storočia sa čínska mocnosť nachádzala na záverečnej etape
ďalšieho dynastického cyklu. Kríza štátu vytvorená zväčšením daňového zaťaženia sústredením pozemkov v rukách majetnejšej obce, nárastom trhovo-úžerníckeho vykorisťovania a korupciou administratívy priviedla k najmohutnejším a najdlhšie trvajúcim povstaniam v dejinách Číny – k vojne v rokoch 1628-1644. V apríli roku 1644 vypukli v Pekingu povstania, a posledný imperátor minskej dynastie
spáchal samovraždu. Povstalci však nemohli zaviesť poriadok v štáte a hrozby pritom prichádzali zo severu, kde za hranicami Čínskeho impéria prebývali mandčžurské kmene, potomkovia výbojných čžurčenov, ktorí v minulosti dobili Čínu a začiatkom 17, storočia u nich
úspešne prebehol proces politickej konsolidácie. Zvláštnu úlohu v tom zohral významný mandčžurský vojenský náčelník Nurchaci, ktorý bol v priebehu prvých desaťročí 17. storočia schopný založiť prvý štát mandčžurov. Jeho syn a následník chán Abachaj vyhlásil štát Cin (Čistý)
a stal sa jeho prvým vládcom. V tom čase mandčžurovia preberali mnohé prvky čínskej kultúry a v prvom rade niektoré princípy štátneho riadenia. Mandčžurovia boli v podstate pozvaní do Číny na vládnutie.

 

Na jar roku 1644 minský generál U Saňguj, ktorý bol veliteľom armád chrániacich prístupy k Veľkému múru neočakávane ponúkol mandčžurskému veleniu, ktoré sa dávalo do ďalšieho pohybu na Čínu, že vpustí ich jazdectvo do čínskych zemí. Mandčžurovia spočiatku ponuku U Saňguja odmietli ale potom ponúknutú možnosť využili, bez boja prekonali Veľký múr, armáda U Saňguja sa pripojila k Mandčžurom a spolu tiahli na Peking. V snahe zvýrazniť silu svojho zámeru spolupracovať s Mandčžurmi U Saňguj vydal svojim vojakom rozkaz zmeniť svoj účes na mandčžurský strih – teda spredu si oholiť hlavu a dlhé vlasy, ktoré zostali na zátylku zapliesť do vrkoča. Na niekoľko storočí sa tento svojrázny účes stal symbolom podriadenia sa Číňanov novej Cinskej moci. Ovládnutie Číny Mandčžurmi, ktoré začalo na jar roku 1644, trvalo takmer 40 rokov a zavŕšilo sa až v roku 1683. Odvtedy v priebehu ďalších 267 rokov v Číne vládla Mandčžurská dynastia Cin (roky 1644 – 1911).

 

Silný odpor ktorý nadobudol formu partizánskej vojny sa začal prejavovať v juhovýchodnej Číne kde hlavnú úlohu pri jeho organizácii hrali predstavitelia vlastenecky naladených mestských vrstiev. Najznámejšie bolo meno Čžen Čenguna, pôvodom zo zámožnej kupeckej rodiny, ktorý sa zaoberal obchodovaním na pobreží. Mal k dispozícii silné loďstvo a podporovali ho oddiely ktoré boli v tyle cinských armád. V priebehu 1650-tych rokov sa lode Čžen Čenguna presúvali ďaleko proti prúdu Jang-ce ohrozujúc dokonca až Nankin. Mandčžurské armády neraz utrpeli porážku od armád Čžen Čenguna. Hlavným priestorom jeho vplyvu boli pobrežné provincie najmä Fuczjanj a veľké prístavné mesto Sjamenj (Amoj).

 

Na potlačenie odporu Čžen Čenguna na oceánskom pobreží Mandčžurovia vybudovali značné loďstvo, presídliac obyvateľov do hĺbky pevniny. V tej situácii bol Čžen Čengun nútený opustiť Čínske pobrežie a presunúť svoje základne na Taiwan, ktorý bol v tom čase v rukách
Holanďanov. Začiatkom roku 1662 sa mu podarilo vyhnať ich z ostrova a založiť tam štát, ktorý sa v tom čase stal poslednou baštou protimandčžurského boja v Číne. Od tej doby posledným centrom vlasteneckého boja zostával Taiwan. Štát, ktorý založil Čžen Čengun, bol silný vojensko-politicky aj ekonomicky. Pri dynastii Čženov sa uskutočňovali opatrenia na podporu ekonomiky, podporovalo sa využívanie nových území, rozvoj rybolovu a rozličných druhov priemyslu. Keď Mandčžurovia potlačili všetky ohniská odporu na kontinente vládcovia na Taiwane považovali ďalší odpor proti dynastii Cin za neperspektívny a priznali moc Mandčžurov. V roku 1683 sa na ostrove vylodili vládne vojská.

 

Týmto spôsobom v okamihu evakuácie Kuomintangu na Taiwan už ostrov mal historickú skúsenosť s existenciou štátu, ovplyvnenú ešte aj tým, že na Taiwan utekali od Mandčžurov mnohí predstavitelia elity Čínskeho štátu dynastie Min. Táto historická skúsenosť štátnosti Taiwanu bola posilnená tým, že súčasne s evakuáciou straníckeho a štátneho aparátu Kuomintangu bola na ostrov uskutočnená aj evakuácia značnej časti ozbrojených síl, boli tiež evakuovaní politickí činitelia, podnikatelia, činovníci z vedy a kultúry a iní predstavitelia čínskej elity. Na ostrov boli prevezené mnohé kultúrne hodnoty, stranícke a vládne archívy. To znamená že z hľadiska kvality bol Taiwan kádrami úplne zabezpečený na vytvorenie a prevádzkovanie štátu s rozsahom všetkých šiestich kompetencií zospoločenštených prostriedkov riadenia a obyvateľstvo v počte 8 mil. bolo dostatočné na zorganizovanie funkčnosti štátu, tým viac, že danosť ostrova umožňovala znížiť
náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou štátu.

 

Taiwan bol schopný postarať sa o vlastnú potravinovú bezpečnosť a nezávislosť a pri pomoci UK/US vytvoril ekonomiku, ktorá plne zodpovedala potrebám existovania štátu. Pritom Taiwan v žiadnom prípade nemožno považovať za projektovaný štát. Existencia dvoch čínskych štátov je prejavom formovania sa historicky vzniknutých štátov ktoré vyústilo do existencie dvoch centier koncentrácie riadenia medzi sebou súperiacich o právo vytvoriť pod vlastným riadením ucelený národný štát. V európskych dejinách to má svoju obdobu v súperení Francúzska a Burgundská v 15. storočí o vytvorenie jednotného francúzskeho štátu.

 

Skutočnosť, že v boj za rozvoj štátnosti KĽR (kontinentálnej Číny) prebiehal pri podpore ZSSR a Čínskej Republiky (Taiwan) pri podpore UK/US je iba historická danosť pretože akékoľvek centrum riadenia, ktoré pretenduje na vytvorenie štátu, vždy svoje aktivity nejakým
spôsobom odsúhlasovalo so záujmami už existujúcich štátov a centier koncentrácie riadenia, ktoré mali záujem o územie, na ktorom mal vzniknúť štát. Ak takýmito boli v minulosti vždy územne susediace štáty tak s rozvojom dopravných, komunikačných a informačných možností začali na vytváranie štátov mať vplyv subjekty riadenia, ktoré sú územne vzdialené od miesta vzniku budúceho štátu. V tom spočíva podstata vytvorenia svetovej koloniálnej sústavy a expanzie Západu do Číny.

 

Skutočnosť, že Čína v podstate odolala agresii Západu, vyplýva z toho, že v okamihu vtrhnutia Západu do Číny už existoval centralizovaný štát, ktorý mal historickú skúsenosť existencie vo forme impéria, čo znamená, že tu bola dlhodobá historická skúsenosť súžitia a komunikácie rôznych kultúr v rámci jedného uceleného štátu, aj keď to malo podobu „taviaceho sa kotla”, čo nakoniec zanechalo vplyv na kultúru obyvateľstva celého štátu, tak, že tu bola možnosť komunikácie s inými kultúrami, pri zachovaní vlastnej kultúrnej identity. Veľký počet obyvateľstva Číny dovoľoval a dovoľuje kompenzovať prakticky všetky pribrzdenia, nesprávne kalkulácie aj nekompetentnosti riadenia bez straty vlastnej kultúrnej identity

 

Dlhý čas nedovoľovalo súperenie dvoch Čínskych štátov určiť ktorým smerom sa bude vyvíjať ucelený Čínsky štát. Čínska Republika (Taiwan) nakoniec to súperenie prehrala. Prvú závažnú porážku utrpela Čínska Republika dňa 25. Novembra 1971 keď 26. Valné zhromaždenie OSN 76-mi hlasmi „za” 35-mi „proti a pri „zdržaní sa” 17 hlasov, prijalo rozhodnutie, že Čínu bude v OSN reprezentovať ČĽR. Možnosť, aby sa Čínska Republika stala centrom uceleného čínskeho štátu definitívne zanikla 4. Júna 1989, keď boli s použitím tankov rozprášení protestujúci na námestí Tjenanmen v Pekingu, v dôsledku čoho zahynuli stovky ľudí. Hlavnými účastníkmi protestov, ktoré začali
15. Apríla 1989, boli študenti teda budúce kádre, ktoré mali zabezpečiť silami obyvateľstva rozsah kompetencií potrebný pre riadenie štátu. Tento rozsah kompetencií je nevyhnutný pre vytvorenie a riadenie štátu podľa akéhokoľvek ideologického projektu. Rozohnanie
protestujúcich na námestí Pekingu ukázalo, že na vytvorenie jednotného čínskeho štátu podľa ideologického projektu Kuomintangu na území kontinentálnej Číny, nie sú podmienky. Od toho okamihu je osud čínskej republiky, Taiwanu, predurčený, pretože nevyhnutne bude integrovaný do uceleného čínskeho štátu podľa projektu, ktorý realizuje kontinentálna Čína. Je to iba otázka času.

Valerij Pjakin

 

 

 

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Jednoduché čínske kvadrokoptéry spustili revolúciu v používaní delostrelectva

Čína, 11.august 2022 (AM) – Bývalý náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl, armádny generál Jurij Balujevskij, komentoval náhle rozhodnutie ruských strelcov. Podľa neho došlo k „skutočnej revolúcii“. Hovoríme najmä o jednoduchých komerčných kvadrokoptérach čínskej výroby. V predhovore autora ku knihe Centra pre analýzu stratégií a technológií (CAST) „Vojny prišelcov - nová paradigma“…

Foto Egypt a Hamas vyšli ako víťazi vo vojne medzi Izraelom a Islamským džihádom

Izrael, 11.august 2022 (AM) – Po troch dňoch bombardovania pásma Gazy a raketového návratu do vnútrozemia Izraela sa v tejto nepokojnej oblasti sveta uzavrelo prímerie sprostredkované Egyptom. Operácia Úsvit, ktorá bola náhle spustená izraelskou armádou, bez akéhokoľvek viditeľného vonkajšieho dôvodu, formálne proti jednej z palestínskych organizácií Islamského džihádu, si vyžiadala asi…

Foto Koho chceli USA v Japonsku atómovo bombardovať? Kresťanov?

Japonsko, 11.august 2022 (AM) – V máji 1945 bol prezidentovi Harry Trumanovi predložený návrh, pozostávajúci z niekoľkých japonských miest, na ktoré bolo možné zhodiť atómové bomby.   Za prioritný cieľ bolo zvolených päť miest. Kjóto, ako hlavné centrum japonského priemyslu, Horošima, ako najväčší vojenský prístav s muničnými skladmi, Jokohama so svojimi najväčšími vojenskými fabrikami, Niigata…

Foto Veliteľka zdravotnej služby ukrajinskej 56.brigády: Jednotka je takmer zničená, a to aj kvôli vlastnému delostrelectvu

Ukrajina, 11.august 2022 (AM) – Hlavnou mediálnou témou na Ukrajine ovládanej Kyjevom sú teraz výbuchy na vojenskom letisku na Kryme. Oficiálni predstavitelia Kancelárie prezidenta Ukrajiny popierajú svoju účasť na incidente, ale okamžite predložili vlasteneckú hypotézu o údajnom začiatku "partizánskeho hnutia na okupovanom území". Do úzadia zároveň ustúpili správy o prebiehajúcom vyhladzovaní…

Foto Krasnopol-M2 má byť likvidátorom diaľkových amerických raketometov

Rusko, 11.august 2022 (AM) – Modernizované riadené strely Krasnopol-M2, na rozdiel od predchádzajúcej verzie, si dokážu vybrať cieľ počas salvy. Proti ktorým objektom a bojovým vozidlám nepriateľa budú môcť ozbrojené sily RF použiť muníciu, uviedol vojenský expert Jurij Knutov.   Počas štátnych testov boli strely Krasnopol-M2 vypálené z dvoch zbraní. Cieľom…

Foto V súbojoch o Nikolajev stratila Ukrajina ďalšie tri bojové lietadlá

Ukrajina, 10.august 2022 (AM) – Pokusy Ukrajiny zdvihnúť bojové lietadlá na pomoc pozemným silám v smere Nikolajev sa skončili ďalšou stratou lietadiel. Podľa ruského ministerstva obrany ruské stíhačky za uplynulý deň zostrelili dve stíhačky a jedno útočné lietadlo Vzdušných síl Ozbrojených síl Ukrajiny.   Na oblohe nad Nikolajevskou oblasťou Ukrajiny sa…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Ruské a republikánske sily používajú na Ukrajine pušku Ravager v NATO kalibri

Rusko, 6.august 2022 (AM) – Počas špeciálnej operácie na Ukrajine používajú spojenecké sily ostreľovaciu pušku DXL-5 "Opustošiteľ" v kalibru krajín NATO 12,7x 99mm, uviedol pre RIA Novosti zástupca Lobaev Arms - výrobcu tejto zbrane     "Zbraň pracuje dobre - puška sa ukázala ako veľmi presná, teraz je každý výstrel zdokumentovaný,…

Video Bývalý britský premiér Boris Johnson si zacvičil s ukrajinskými vojakmi. video

Veľká Británia, 23.júla 2022 (AM) – Bývalý britský premiér Boris Johnson navštívil ukrajinské vojenské výcvikové stredisko v kráľovstve, kde sa celkovo plánuje vycvičiť až 10 000 vojakov Ozbrojených síl Ukrajiny. Program zahŕňa strelecký a taktický výcvik, riadenie obrnených vozidiel a obrnených transportérov, ktoré Spojené kráľovstvo presúva do Kyjeva.  

Foto Ruskí ostreľovači začali na Ukrajine používať pušky s najdlhším dostrelom na svete

Rusko, 22.júla 2022 (AM) – Ruskí ostreľovači začali na Ukrajine používať najsilnejšie ďalekonosné pušky na svete SVLK-14S "Sumrak", ktoré vyrába domáca spoločnosť Lobaev Arms. Podľa agentúry TASS ostreľovači pracovali so "Sumrakmi" v Charkovskej a Kyjevskej oblasti, ale len občasne pre nedostatok podmienok na otvorených priestranstvách. Efektívny dosah ničenia cieľa pre SVLK-14S je viac…

Foto Trojhlavňová brokovnica s mnohými superlatívami

Slovensko, 12.júla 2022 (AM) – MAMMUT je svetový unikát - trojhlavňová brokovnica.v kalibri 12/89 Ultramagnum. Brokovnica je prekvapivo ľahká. Chrómované hlavne lepené k sebe zlatom pre väčšiu trvácnosť spojov - ráže 12/70, 76, 89mm SUPERMAGNUM - tri základné verzie: drevo, polymér, kamufláž - zbraň je možné konfigurovať podľa požiadaviek zákazníka: dĺžka…

Foto Rusi začali na Ukrajine používať elektromagnetické zbrane Stupor pre likvidáciu dronov

Rusko, 8.júla 2022 (AM) – Rusko prvýkrát použilo elektromagnetické zbrane proti ukrajinským dronom počas špeciálnej operácie na ochranu Donbasu. Zdroj agentúry TASS uviedol, že táto skúsenosť bola úspešná. Zariadenia vykazovali vysokú účinnosť a okrem toho sa ukázali ako ľahko použiteľné.     Mechanizmus účinku zbrane je jednoduchý. Stačí namieriť na nepriateľský…

Foto Náboj 38 Special – prečo sa nazýva „38“ špeciál?

USA, 8.júla 2022 (AM) – Prečo je náboj 38 Special definovaný ako "Special" a je uvádzaný ako kal.38, aj keď používa strelu kalibru .357? Medzi technickými a komerčnými označeniami nábojov je zvyčajne určitý rozdiel a náboj 38 Special sa nazýval „Special“ preto, aby sa zdôraznilo, že je lepší ako predchádzajúce náboje. Ale prečo práve“38"?…

Foto Egypt a Hamas vyšli ako víťazi vo vojne medzi Izraelom a Islamským džihádom

Izrael, 11.august 2022 (AM) – Po troch dňoch bombardovania pásma Gazy a raketového návratu do vnútrozemia Izraela sa v tejto nepokojnej oblasti sveta uzavrelo prímerie sprostredkované Egyptom. Operácia Úsvit, ktorá bola náhle spustená izraelskou armádou, bez akéhokoľvek viditeľného vonkajšieho dôvodu, formálne proti jednej z palestínskych organizácií Islamského džihádu, si vyžiadala asi…

Foto Veliteľka zdravotnej služby ukrajinskej 56.brigády: Jednotka je takmer zničená, a to aj kvôli vlastnému delostrelectvu

Ukrajina, 11.august 2022 (AM) – Hlavnou mediálnou témou na Ukrajine ovládanej Kyjevom sú teraz výbuchy na vojenskom letisku na Kryme. Oficiálni predstavitelia Kancelárie prezidenta Ukrajiny popierajú svoju účasť na incidente, ale okamžite predložili vlasteneckú hypotézu o údajnom začiatku "partizánskeho hnutia na okupovanom území". Do úzadia zároveň ustúpili správy o prebiehajúcom vyhladzovaní…

Foto V súbojoch o Nikolajev stratila Ukrajina ďalšie tri bojové lietadlá

Ukrajina, 10.august 2022 (AM) – Pokusy Ukrajiny zdvihnúť bojové lietadlá na pomoc pozemným silám v smere Nikolajev sa skončili ďalšou stratou lietadiel. Podľa ruského ministerstva obrany ruské stíhačky za uplynulý deň zostrelili dve stíhačky a jedno útočné lietadlo Vzdušných síl Ozbrojených síl Ukrajiny.   Na oblohe nad Nikolajevskou oblasťou Ukrajiny sa…

Foto Americký dôstojník Scott Ritter: Rusko už vyhralo. Zelensky môže zomrieť rukou samotných Ukrajincov

USA, 10.august 2022 (AM) – Známy americký vojenský expert Scott Ritter sa domnieva, že Rusko vojnu na Ukrajine nielen vyhráva, ale už aj vyhralo. Scott Ritter vysvetľuje svoj názor pomocou analógií s víťazstvom ZSSR vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktoré sa stalo predurčeným v roku 1943 po bitke pri Kursku.   Počas bitky…

Foto Krymom otriasla séria výbuchov. Sabotáž alebo raketový útok?

Rusko, 9.august 2022 (AM) – Na Kryme, v oblasti Novofedorovka, kde sa nachádza vojenské letisko, zahrmelo najmenej desať výbuchov. Orgány republiky túto skutočnosť potvrdzujú a žiadajú počkať na oficiálne oznámenia.     V areáli Novofedorovka sa nachádza vojenský útvar a vojenské letisko. Momentálne je známe, že prvý výbuch nastal o 15:20,…

Foto Hlavný terč je Čína. Americká CIA má novú prioritu namiesto boja proti terorizmu

USA, 9.august 2022 (AM) – Americká Ústredná spravodajská služba preorientováva svoje aktivity z boja proti terorizmu na Čínu. Uviedol to zástupca riaditeľa CIA David Cohen na neverejnom stretnutí so šéfmi protiteroristického oddelenia, o ktorom informuje agentúra Associated Press.   USA budú pokračovať v prenasledovaní teroristov, povedal Cohen, ale teraz je najvyššou…
Foto Ukrajinci s Britmi údajne pripravili scenár útoku na Krymský most

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Zo zdrojov v Očakove a Černomorska prišla informácia, že sa diskutuje o konkrétnom scenári útoku na Krymský most z mora. Plán (s najväčšou pravdepodobnosťou britský) predpokladá použitie obchodnej lode s ukrajinskou posádkou, ktorá sa použije ako nosič úderných zbraní - odpaľovacie zariadenie protilodných alebo riadených striel, prípadne…

Foto Čína reagovala na americkú provokáciu ako zodpovedná veľmoc a zároveň si posilnila svoj význam vo svete

Taiwan, 3.august 2022 (AM) – Americká politika provokácií, realizovaná doteraz skôr na Ukrajine, sa podľa očakávania dostala na Taiwan. Je zrejmé, že návšteva Nancy Pelosiovej v Tchaj-peji nie je súkromnou iniciatívou staršej šéfky Snemovne reprezentantov USA, ale plánovanou akciou Bieleho domu. Bývalý americký prezident Donald Trump kritizoval návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy…

Foto Putin pricestoval do Kronštadtu na Deň ruského námorníctva. Čo znamená tento sviatok pre Rusko?

Rusko, 31.júla 2022 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval do Kronštadtu na Deň námorníctva. Zábery boli vysielané na Prvom kanáli. Deň námorníctva sa v Rusku oslavuje každý rok poslednú júlovú nedeľu. Ruské námorníctvo tento rok oslavuje 326. výročie. V tom istom roku sa jadrová ponorka Belgorod stala súčasťou flotily, a stane…

Foto Provokácie NATO na severnej námornej ceste skončili. Rusko obmedzuje pohyb cudzích lodí

Rusko, 29.júla 2022 (AM) – Ministerstvo obrany RF navrhlo obmedziť prechod cudzích lodí po Severnej námornej ceste. Odborníci poukázali na včasnosť tohto kroku. Ministerstvo obrany navrhlo prijať pozmeňujúce návrhy, podľa ktorých budú môcť zahraničné lode vstupovať do vôd Severnej morskej cesty len s povolením. Zmeny už podľa RBC schválila vládna komisia…

Foto O vyhliadkach na jadrové zbrane v Japonsku. Izraelská verzia?

Japonsko, 26.júla 2022 (AM) – Až donedávna sa zdalo, že Japonci, ktorí zažili hrôzy atómových bombových útokov na Hirošimu a Nagasaki, boli jednotní v boji proti jadrovej hrozbe a boli za všeobecný zákaz zbraní hromadného ničenia. A teraz podľa niektorých prieskumov až polovica japonskej populácie súhlasí s odstránením zodpovedajúcich ústavných obmedzení a…

Foto Tajná ruská ponorka Podmoskovye bola spozorovaná v arktických vodách

USA, 25.júla 2022 (AM) – V arktických vodách bola videná účelová jadrová ponorka BS-64 Podmoskovye a oceánografické výskumné plavidlo „Jantar“ (projekt 22010 „Krjujs“). 24. júla o tom verejnosť informoval vojenský expert H.I. Sutton. Vojenský analytik a publicista, oznámil, že spomínaná tajná ponorka (Delta-IV Stretch v terminológii NATO) a prieskumná loď ruskej Severnej flotily…

Foto Jednoduché čínske kvadrokoptéry spustili revolúciu v používaní delostrelectva

Čína, 11.august 2022 (AM) – Bývalý náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl, armádny generál Jurij Balujevskij, komentoval náhle rozhodnutie ruských strelcov. Podľa neho došlo k „skutočnej revolúcii“. Hovoríme najmä o jednoduchých komerčných kvadrokoptérach čínskej výroby. V predhovore autora ku knihe Centra pre analýzu stratégií a technológií (CAST) „Vojny prišelcov - nová paradigma“…

Foto Krasnopol-M2 má byť likvidátorom diaľkových amerických raketometov

Rusko, 11.august 2022 (AM) – Modernizované riadené strely Krasnopol-M2, na rozdiel od predchádzajúcej verzie, si dokážu vybrať cieľ počas salvy. Proti ktorým objektom a bojovým vozidlám nepriateľa budú môcť ozbrojené sily RF použiť muníciu, uviedol vojenský expert Jurij Knutov.   Počas štátnych testov boli strely Krasnopol-M2 vypálené z dvoch zbraní. Cieľom…

Video Turecko dodalo na Ukrajinu desiatky obrnených bojových vozidiel

Turecko, 10.august 2022 (AM) – Ukrajinská armáda dostala dávku obrnených vozidiel Kirpi 4x4 tureckej výroby. Podľa ukrajinských zdrojov Turecko dodalo 50 obrnených vozidiel a v budúcnosti dostane Kyjev ďalších 150 podobných obrnených vozidiel. O tom kedy budú dodávky, v akých dávkach neexistujú žiadne informácie, najmä oficiálne. Niektoré vozidlá už „prešli na…

Foto Sergej Šojgu uviedol koľko amerických húfnic a raketometov zatiaľ stratili ukrajinské sily

Rusko, 3.august 2022 (AM) –  Šéf ruského rezortu obrany Sergej Šojgu poukázal na značné straty jednotiek ukrajinského režimu v zbraniach západného typu . Straty Ozbrojených síl Ukrajiny podľa Šojgua rastú nielen v konvenčných, ale aj v ťažkých zbraniach. Počas špeciálnej vojenskej operácie stratil kyjevský režim v dôsledku ruských úderov 33 húfnic…

Foto Rusko zaradilo do služby hypersonické rakety Zirkon. Západ si začína uvedomovať blízkosť jadrovej vojny

USA, 2.august 2022 (AM) – Ministri zahraničných vecí Francúzska, USA a Británie vyjadrili svoj záväzok voči Zmluve o nešírení jadrových zbraní (NPT) a vyzvali Rusko, aby prestalo používať „nebezpečnú jadrovú rétoriku“ a zabránilo jadrovej vojne.   Spoločné vyhlásenie pripravili po ich stretnutí v New Yorku, kde sa 1. augusta začala 10.…

Foto Plukovník americkej rozviedky: “Odesa dobrovoľne prejde do Ruska”

USA, 1.august 2022 (AM) – V rámci špeciálnej operácie Odesa dobrovoľne prejde do Ruska, predpovedá penzionovaný plukovník rozviedky amerického letectva G. Murphy Donovan.   "Po získaní kontroly nad Donbasom ruská armáda dokončí vytvorenie nárazníkovej zóny medzi NATO a ruským územím. Pochybujem, že sa Moskva vzdá strategických území, za ktoré musela zaplatiť ruskou…
Foto Jednoduché čínske kvadrokoptéry spustili revolúciu v používaní delostrelectva

Čína, 11.august 2022 (AM) – Bývalý náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl, armádny generál Jurij Balujevskij, komentoval náhle rozhodnutie ruských strelcov. Podľa neho došlo k „skutočnej revolúcii“. Hovoríme najmä o jednoduchých komerčných kvadrokoptérach čínskej výroby. V predhovore autora ku knihe Centra pre analýzu stratégií a technológií (CAST) „Vojny prišelcov - nová paradigma“…

Foto Ako Su-27 zachránil ruské vojenské letectvo

Rusko, 4.august 2022 (AM) – Pred 45 rokmi (20. 5. 1977) sa v ZSSR uskutočnil prvý let prototypu ťažkého stíhača 4. generácie, označeného šifrou T-10. Dnes vieme, že išlo o Su-27. Jeho konštruovanie sa stalo začiatkom celej epochy v sovietskom (ruskom) bojovom letectve. Skúsenosť vzdušnej vojny vo Vietname, kde na seba narazili dve vtedy najlepšie…

Foto Azerbajdžan potajomky odovzdal Ukrajine vysoko presné bomby pre stíhačky Su-25

Azerbajdžan, 1.august 2022 (AM) – Ešte v apríli Baku odovzdalo Kyjevu dávku 32 vysoko výbušných fragmentačných bômb QFAB-250 LG pre útočné lietadlá Su-25 ukrajinského letectva. Odosielateľom munície bola azerbajdžanská spoločnosť CIHAZ Industrial Association a príjemcom ukrajinská spoločnosť Ukrspetseksport, za ktorou stoja ministerstvá obrany oboch krajín.   QFAB-250 LG je nová vysoko…

Foto Čína posiela letecký tanker novej generácie YU-20 na výcvik bojovej pripravenosti ku Taiwanu

Čína, 31.júla 2022 (AM) – Čínsky letecký tanker novej generácie, YU-20, sa začal zapájať do výcviku bojovej pripravenosti, keďže sa očakáva, že lietadlo posilní operačné schopnosti iných bojových lietadiel na veľké vzdialenosti, oznámil to hovorca vzdušných síl Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády. Taktiež sa zaviazal chrániť suverenitu a územnú celistvosť Číny pomocou…

Foto Rusko si na Ukrajine otestovalo technológiu vzdušných vojen budúcnosti

Rusko, 28.júla 2022 (AM) – Ruské Su-57 počas špeciálnej operácie na Ukrajine plnili bojové misie v rojoch. Tieto stíhače boli vzájomne prepojené do spoločnej informačnej siete, vďaka ktorej si mohli preposielať údaje o rádiolokačnej situácii, o zistených cieľoch, koordinovať súčinnosť s inými účastníkmi boja.   V čom sú cenné tieto testy lietadiel 5. generácie v reálnych bojových…

Foto Filipíny sa zľakli a zrušili dohodu s Ruskom o nákupe vojenských vrtuľníkov

Filipíny, 28.júla 2022 (AM) – Filipínska vláda podľa agentúry Associated Press zrušila dohodu s Ruskom o nákupe vojenských vrtuľníkov. Podľa predstaviteľov filipínskeho ministerstva obrany by po invázii Ruska na Ukrajinu mohla pokračujúca vojensko-obchodná spolupráca s ním priniesť americké sankcie na Filipíny. Dohoda v hodnote 227 miliónov dolárov bola uzavretá ešte pred…

Foto Koho chceli USA v Japonsku atómovo bombardovať? Kresťanov?

Japonsko, 11.august 2022 (AM) – V máji 1945 bol prezidentovi Harry Trumanovi predložený návrh, pozostávajúci z niekoľkých japonských miest, na ktoré bolo možné zhodiť atómové bomby.   Za prioritný cieľ bolo zvolených päť miest. Kjóto, ako hlavné centrum japonského priemyslu, Horošima, ako najväčší vojenský prístav s muničnými skladmi, Jokohama so svojimi najväčšími vojenskými fabrikami, Niigata…

Foto Horúca aktualita: Z Baltického mora hrozí chemický „útok“

Poľsko, 10.august 2022 (AM) – Spôsobiť ho môžu desiatky tisíc ton zatopených nemeckých chemických zbraní, ktoré boli s ďalšou výzbrojou zatopené v Baltickom mori v časoch 2. sv. vojny.   Poľské noviny Gazeta Wyborcza uvádza, že tohto neželaného „suveníru“ tam môže ležať 40-100 tisíc ton. Presné množstvo sa nedá určiť, pretože je obtiažne určiť…

Foto Vojaci Kim Čong-una v operácii na Ukrajine?

Ukrajina, 10.august 2022 (AM) – Pred niekoľkými dňami telegramové kanály informovali , že predseda Štátnej rady KĽDR, generálny tajomník Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich Kim Čong-un ponúkol Rusku, vyslanie 100 000 kórejských dobrovoľníkov do zóny operácie na Ukrajine ako vojenská pomoc. Zdá sa to neuveriteľné. Avšak…   Po uznaní nezávislosti DĽR…

Foto Ako Irán predpovedal Gorbačovovu globálnu chybu

Rusko, 8.august 2022 (AM) – Rusko sa čoraz viac približuje k Iránu – od riešenia problémov globálnej politiky až po spoluprácu v oblasti letectva – čo opäť prinútilo diskutovať o možnosti rusko-iránskej strategickej aliancie. Táto téma je pomerne stará. A za daných okolností a pri súčasných štátnych úlohách by rusko-iránska aliancia…

Foto Kto sú plánovači a tvorcovia významných udalostí vysvetľuje nová kniha Rímsky klub

Slovensko, 6.august 2022 (AM) – Aby sme mohli začať chápať svetové udalosti, musíme si uvedomiť, že mnohé tragické a výbušné udalosti 20. storočia sa nestali samy od seba, ale že boli naplánované podľa dobre pripraveného plánu. Kto boli plánovačmi a tvorcami významných udalostí vysvetľuje nová kniha Rímsky klub.   Rímsky klub…

Foto Hirošima a Nagasaki – čo si vytrpeli ľudia?

Slovensko, 6.august 2022 (AM) – Sila výbuchov atómových bômb v Hirošime (atómová Little Boy 6. 8. 1945, 15-18 kiloton, výbuch 580 metrov nad zemou) a Nagasaki (plutóniová Fat Man 9. 8. 1945, 21-23 kiloton, výbuch 503 metrov nad zemou).     Ničivá energia atómovej bomby spočíva na 50 % z tlakovej vlny, na 35…
Foto Ukrajina ešte viac ostreľuje jadrovú elektráreň. Šéf Záporožia vyzval na útoky na Kyjev

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Šéf Záporožskej oblasti Evgenij Balickij počas fóra verejného hnutia „Sme s Ruskom“ 8. augusta podpísal príkaz na uskutočnenie referenda o vstupe regiónu do Ruskej federácie. V Melitopole sa koná fórum „Sme spolu s Ruskom“, na podujatí sa zúčastňuje asi 700 delegátov z celého regiónu. Vedúci regionálnej správy…

Foto Zelensky pripravuje Európe druhý Černobyľ. Ukrajinská armáda neprestáva v ostreľovaní jadrovej elektrárne

Ukrajina, 8.august 2022 (AM) – Ukrajinské ozbrojené formácie pokračujú v úderoch na jadrovú elektráreň Záporožie, po včerajších delostreleckých úderoch bolo na zariadenie strieľané z raketometov Uragan. Podľa správy Energodaru sa ukázalo, že v postihnutej oblasti sa nachádza sklad vyhoreného jadrového paliva.   Ozbrojené sily Ukrajiny odpálili na stanicu raketu, ktorá dokázala…

Foto Prečo sú klamstvá dôležité pre priemysel rasových sťažností vysvetlí kniha: Black Lies Matter

Slovensko, 5.august 2022 (AM) – Dominantný naratív o rasových vzťahoch v USA dnes hovorí, že hlavné nebezpečenstvo pre životy černochov predstavuje belošský rasizmus, najmä násilnícky rasizmus policajtov. Podľa tohto názoru je Amerika beznádejne rasistický národ. Vznikla organizácia Black Lives Matter (BLM), ktorá vedie protesty a dokonca aj nepokoje v reakcii na prípady,…

Video Mesto New York pripravuje občanov na jadrový útok. Video

USA, 12.júla 2022 (AM) – Obyvatelia amerického New Yorku sa začali pripravovať na ozbrojený konflikt s použitím jadrových zbraní . Kancelária primátora vydala špeciálny pokyn, ktorý hovorí, čo robiť v prípade jadrového útoku na mesto. Návod vo forme videa zverejnilo New York City Department of Emergency Situations. Autori, ktorí ho zostavili,…

Foto Je svet pripravený na atómovú vojnu? Aký najhorší scenár boja o Ukrajinu vidí nositeľ Nobelovej ceny?

USA, 16.februára 2022 (AM) – Vzájomné zničujúce sa údery môžu ľudstvo priviesť k novej Dobe ľadovej. Ak sa konflikt rozšíri za hranice Ukrajiny a ak sa do neho zapojí NATO, boj by sa zmenil na obrovskú vojnu medzi atómovými mocnosťami s veľmi reálnym nebezpečenstvom nasadenia atómových zbraní.     Pri Západom zorganizovanej tragickej…

Foto Združenie vlastníkov zbraní: “Smernica EÚ sa snaží potlačiť prirodzenú vlastnosť človeka na efektívnu fyzickú ochranu”

Slovensko, 14.februára 2022 (AM) – V posledných dňoch znova celkom intenzívne riešime výklady znenia novelizovaného zákona o zbraniach. Z pohľadu aplikačnej praxe i toho, ako ju berú občania na ktorých ramená plnenie zákona spadlo. Či už ide o obsah tlačív, ktoré sa budú ešte meniť, alebo otázky ohľadom výkladu paragrafov, ktoré…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…