Bojová skupina ako strategická priorita

Pechota zostáva ústredným prvkom súčasných operácií nielen preto, že vytvára vojenské efekty, ale aj preto, že jej zraniteľnosť je v súčasnosti politická

Francúzsko, 16. apríl 2021 (AM) – Je ťažké presadiť svoju vôľu voči odhodlanému protivníkovi bez toho, aby sme s ním bojovali na jeho vlastnej pôde a ovládli priestor, ktorý zaberá. Okrem nehôd je boj zblízka, ktorý tento prístup vyvoláva, príčinou 90 % ľudských strát západných armád zapojených do operácií. Štáty, ktoré tieto sily nasadili, sú zároveň veľmi citlivé na straty. Preto čelia strašnej strategickej dileme medzi potrebou riskovať v záujme víťazstva a potrebou obmedziť straty, ktoré tieto riziká prinášajú.

 

Ťažká rovnica medzi podstupovaním rizika a kontrolou strát sa najčastejšie rieši polovičatými opatreniami medzi uprednostňovaním úderov na veľké vzdialenosti, podporou miestnych spojencov v boji zblízka, alebo opatrným nasadením zo zabezpečených základní. To tiež často prináša veľmi zmiešané výsledky. Samotné údery zvyčajne nestačia, miestni spojenci sú často slabší ako ich protivníci (inak by nežiadali o pomoc) a obliehanie prenecháva iniciatívu a pôdu súperovi. Väčšinou sa takto dajú straty obmedziť na úkor celkovej efektívnosti, ale keď konflikty trvajú, straty sa nakoniec stanú výraznými.

 

Iný prístup by mohol spočívať v tom, že boj zblízka je strategický problém a mala by sa mu venovať skutočne veľká pozornosť. Inými slovami, všetko, čo sa stane vo vzdialenosti do 600 metrov od nepriateľa, by malo byť národnou prioritou, nielen problémom armády, alebo špeciálnych jednotiek. Samozrejme, že to robia ozbrojené skupiny, ktorých jednotky sú predovšetkým pechotné a majú tendenciu byť čoraz schopnejšie, ale súčasné úsilie v tomto smere môže zmeniť tvár moderných operácií.

 

Dilema straty a účinnosti

Vo Francúzsku chýba “taktická” analýza. Neexistuje napríklad žiadna štatistická štúdia o bojoch vedených francúzskymi ozbrojenými silami a presných príčinách strát. Ak však preskúmame zásahy uskutočnené od júla 1961 v Bizerte až po operáciu “Barkhane” v Saheli, môžeme s istotou konštatovať, že prevažná väčšina francúzskych vojakov, ktorí boli zabití, alebo zranení v operáciách nepriateľa, bola zabitá, alebo zranená v jeho tesnej blízkosti.

 

Vo všetkých prípadoch sa tieto súboje odohrávali v pevnom priestore, v hustom prostredí (mestá, palmové háje, hory atď.), v blízkosti pobrežia, alebo na oblohe tesne nad nimi. Za posledných 73 rokov však Francúzsko nezažilo žiadny vážny letecký súboj ani súboj medzi vojnovými loďami, ak nepočítame konflikt s tureckými námornými silami v blízkosti Líbye.

 

Nedá sa povedať, že to bude trvať večne, ale v súčasnosti a pravdepodobne aj v nasledujúcich rokoch je to norma. V strategickom a operačnom rámci, ktorý sa čoraz viac podobá na studenú vojnu, sa ocitáme v situácii, keď sme rozpoltení medzi konfrontáciou na najvyššej úrovni spektra, o ktorej musíme opäť uvažovať, aj keď je naďalej veľmi nepravdepodobná, a obmedzenými, ale takmer istými vonkajšími intervenciami. Tieto zásahy budú nepochybne čoraz ťažšie, keď budú čeliť štátom, ale oveľa pravdepodobnejšie, keď budú čeliť lepšie vyzbrojeným a kompetentnejším ozbrojeným skupinám.

 

Na druhej strane, ako už bolo často spomenuté, ďalšou normou tejto “éry intervencií” je citlivosť západných krajín na ľudské obete. Bez toho, aby sme sa vracali k masakre z roku 1914, stačí pripomenúť, že počas ôsmich rokov alžírskej vojny zomieralo každý deň v priemere desať francúzskych vojakov. Straty, ktoré boli pre vojakov a ich príbuzných vždy také bolestné, nepredstavovali národný problém, aj keď prepadnutie Palestry, pri ktorom 18. mája 1956 zahynulo 17 vojakov z povolania, už vyvolalo veľa emócií.

 

Od tých čias a následných bitiek, ktoré neboli vždy politicky akceptované a boli vzdialené od životných záujmov, stačí, aby straty dosiahli päť mužov, čo je z hľadiska histórie a sily národa minimum, aby sa z nich stala strategická udalosť. 11. októbra 1970, len osem rokov po skončení alžírskej vojny, prepadnutie Bedo v Čade, pri ktorom zahynulo 12 francúzskych vojakov, vyvolalo veľké emócie a vláda bola nútená vysvetliť túto skrytú vojnu. 58 mŕtvych pri útoku na stanovište Drakkar 22. októbra 1983 krátko pred žalostným a neslávnym ústupom z Bejrútu.

 

Nedávno, v Afganistane, prepad v údolí Uzbín v auguste 2008 a dva samovražedné útoky z 13. júla 2011 a 20. januára 2012 sústredili do troch dní takmer štvrtinu francúzskych strát za 11 rokov operácií v tejto krajine. Zakaždým si vyžiadali zásah z najvyšších štátnych miest, ktorý ešte viac ochromil akciu v Kapisa-Surobi a nakoniec viedol k jej predčasnému stiahnutiu. Pri spätnom pohľade sa teda zdá, že pre povstalcov to boli veľké víťazstvá, aj keď v porovnaní s tisíckami bitiek vo francúzskej vojenskej histórii boli straty minimálne.

 

Z pohľadu protivníkov je záver jednoduchý: na porážku západnej armády stačí klásť odpor a spôsobovať čo najväčší počet strát až do bodu zlomu, keď sa stretnutie začne vnímať ako riziko hromadnej smrti nasadených západných vojakov. Ústup sa potom stáva témou volebnej kampane a zvyčajne sa dosiahne pri ďalšej zmene moci. Tento fenomén sme mohli vidieť aj pri Trumpovi a dokonca aj Biden prehlásil, že stiahne svojich vojakov definitívne z Afganistanu do septembra 2021. Či sa tak naozaj stane ukáže čas. Ide však o politické vyhlásenia, ktoré napriek mnohej falošnosti vychádzajú z krutej reality zbytočne zabitých vlastných vojakov kvôli žiadnemu, alebo nedosiahnuteľnému cieľu. A ten cieľ v Afganistane sa dávno rozplynul, ak tam vôbec niekedy nejaký bol.

 

To vytvára strategickú dilemu medzi víťazstvom, ktoré zahŕňa podstupovanie rizík a vyhnutím sa stratám, ktoré vyplývajú z podstupovania tých istých rizík. Človek môže presadiť svoju vôľu bez toho, aby nevyhnutne prenikol do pevného priestoru, ktorý zaberá nepriateľ. Tak to bolo v prípade koalície proti Srbsku v roku 1999, alebo obliehania Sadrovho mesta v Bagdade od marca do mája 2008, či dokonca v okolí Gazy v januári 2009. Musí však existovať možnosť vyjednávať s nepriateľom a vo všetkých prípadoch je potrebné použiť silné pozemné sily, ako to bolo v prípade ohrozenia Srbska, alebo rozdelenia oblasti v ďalších dvoch uvedených príkladoch. To však úplne nezabránilo stratám: v okolí Sadr City zahynulo 39 amerických a irackých vojakov a v okolí Gazy 10 izraelských vojakov ako aj v ex-Juhoslávii, kde sa riešenie neobišlo bez vojenskej intervencie a priamym stretom armád v boji.

 

Vo všetkých ostatných prípadoch: nepriateľ, s ktorým nie je možné vyjednávať, a/alebo nepriateľ, ktorý vykonáva útočné akcie, najmä na obyvateľstvo (teroristické útoky, odpaľovanie rakiet), neexistuje iné riešenie, ako sa s ním stretnúť na jeho území.

 

Revolúcia v pechote
V tomto prípade ide o boj zblízka, ktorý je definovaný ako boj do 600 metrov od nepriateľa. Človek môže dúfať, že sa mu podarí presadiť svoju vôľu u nepriateľa, len ak vyhrá bitky na tejto úrovni. Problémom je preto dosiahnuť to pri čo najväčšom znížení strát. Tento problém nie je nový, postupne sa vyvíja úsilie na jeho riešenie, ale zjavne nie je dostatočné.

 

Západné bojové skupiny pechoty vrátane izraelských sú silné. Zvyčajne vyhrávajú tak, že svojim protivníkom spôsobujú pomerne veľké straty bez toho, aby ich sami utrpeli príliš veľa. Nie vždy sa to podarí a stačí jedenkrát, aby to vyzeralo ako zdrvujúca porážka. S nárastom počtu ozbrojených skupín má klesajúcu tendenciu aj pomer obetí. Vo vojne v Gaze v rokoch 2008-2009 pripadlo 70 padlých palestínskych bojovníkov na 1 izraelského vojaka. V roku 2014 bol tento pomer len 20 ku 1, ak sa berie do úvahy len boj zblízka. Medzitým palestínske ozbrojené skupiny, najmä Hamas, vybudovali novú, dobre vybavenú a vycvičenú pechotu, ktorá bola schopná účinne bojovať proti izraelským jednotkám, ktoré prenikli na jej územie. Izraelčania tak stáli pred rovnakým problémom ako pred ôsmimi rokmi, a to s ešte väčšou ostrosťou, keď sa v roku 2006 museli vysporiadať s pechotou Hizballáhu v južnom Libanone, najmä v Bint Jbeil.

 

Medzi najzaujímavejšie nové javy súčasnosti patrí americká snaha vyriešiť tento problém. Na základe zistenia, že tomuto problému je potrebné venovať osobitnú pozornosť, sa v súčasnosti rieši na úrovni ministerstva obrany, a nie iba na úrovni peších zložiek americkej armády, alebo námornej pechoty. Ide o investovanie do 4 % vojakov v uniforme, t. j. 0,02 % americkej populácie, ktorí preberajú základnú funkciu ísť do kontaktu s nepriateľom. Posledný americký pilot zabitý vo vzdušnom boji bol v roku 1972, ale odvtedy bolo v boji zblízka zabitých viac ako 4 000 amerických vojakov vrátane výbušných zariadení. Cieľom je teraz dosiahnuť rovnakú prevahu v pozemnom boji vo vzdialenosti 600 metrov.

 

V roku 2017 spustil Úrad ministra obrany USA (OSD) počiatočný program investícií do vybavenia vo výške približne 1 miliardy eur, čo predstavuje približne 200 000 eur pre každú zo 4 600 aktívnych bojových skupín armády a námornej pechoty. Úsilie bolo zamerané na okamžité, alebo rýchlo dostupné vybavenie, ktoré by mohlo zvýšiť schopnosti vo všetkých oblastiach: detekcia, ochrana, útok, videnie, komunikácia. Vo februári 2018 bola ešte na úrovni rezortu vytvorená pracovná skupina pre boj zblízka (Close Combat Lethality Task Force – CCLTF) s aktuálnym rozpočtom vo výške 2,2 miliardy eur, ktorá je zodpovedná za skúmanie boja zblízka vo všetkých jeho aspektoch.

 

Nejde teda len o ďalší program “vylepšeného vojaka”, ale o komplexný prístup, ktorý čerpá zo všetkých vied o človeku vrátane taktickej histórie, organizačných vied, vzdelávania atď. Hovorí sa najmä o osobitnom úsilí o realistický výcvik podľa vzoru námorného letectva počas vojny vo Vietname, ktoré sa vďaka leteckej škole Miramar (Top Gun) dostalo z pomeru dvoch zostrelených nepriateľských lietadiel vo vzdušných bojoch v roku 1969 na 13 ku 1 o tri roky neskôr. Podobná štruktúra, ale určená na boj zblízka za všetkých možných podmienok, by tak po dobu niekoľkých mesiacov vyhovovala všetkým veliteľom bojových skupín. Samotné skupiny budú musieť podľa slov generála Mattisa, ministra obrany, absolvovať najmenej 25 vysoko realistických výcvikov predtým, ako sa zapoja do skutočného boja.

 

Úvahy prebiehajú vo všetkých oblastiach, napríklad o vyspelosti vojakov. Mohlo by sa napríklad zvážiť “zostarnutie” bojovej jednotky tým, že by sa do nej, podobne ako do všetkých zásahových jednotiek, alebo špeciálnych síl, prijímali len vojaci, ktorí sa osvedčili v iných oblastiach a získali zručnosti (zdravotnícke, komunikačné, oprava zbraní atď.), ktoré môžu byť užitočné aj v boji. Experimentuje sa aj s rôznymi organizáciami a konfiguráciami s cieľom sústrediť bojovú silu a rôzne zručnosti smerom dopredu. Logistika frontu, zraniteľného miesta, na ktoré sa protivníci vždy snažia útočiť, je tiež prehodnotená tak, aby bola menej zraniteľná, napríklad pomocou bezpilotných lietadiel.

 

Je ťažké predpovedať výsledky tohto veľkého úsilia, ale ak prinesie ovocie, strategické dôsledky môžu byť značné. Ak bude veľmi ťažké zabiť amerického vojaka v boji zblízka, ak sa nepriateľ bude musieť zmieriť so stratou 40, alebo 50 vlastných bojovníkov na to, aby zabili jedného vojaka, potom sa zvýši pravdepodobnosť zapojenia frontových jednotiek a operácie budú oveľa efektívnejšie. Ak na dosiahnutie rovnakého účinku práporu postačí jedna rota, potom sa možnosti reakcie razom znásobia a budú flexibilnejšie. To by zmenilo ráz vojenských operácií a bolo by ťažké to ignorovať.

Adam Riečanský


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Londýn poslal dva krížniky do Lamanšského prielivu kvôli francúzskym hrozbám

Francúzsko, 7.máj 2021 (AM) – Veľká Británia vyslala k ostrovu Jersey (korunný majetok Veľkej Británie v Lamanšskom prielive) dve hliadkové lode potom, čo Francúzsko pohrozilo vypnutím elektriny na ostrove na znak protestu proti zmenám pravidiel rybolovu po brexite, povedal hovorca kancelárie premiéra Spojeného kráľovstva. Britský premiér Boris Johnson prerokoval v stredu večer…

Video Savčenková prekvapivo o blokáde Donbasu: „Celé to bolo zlé od samého začiatku”. Video

Ukrajina, 7.máj 2021 (AM) – Bývalá poslankyňa Najvyššej rady Nadežda Savčenková považuje blokádu Donbasu za fatálnu chybu Kyjeva. „Celé to bolo zlé od samého začiatku… a treba si uvedomiť, že to začalo rozhodnutiami Najvyššej rady v rokoch 2014, 2015, 2016, keď sme spustili takýto proces,“ tvrdí Savčenková pre Kanál 4. Poznamenala tiež,…

Foto Nové dokumenty vyjavili ako sa Hitler stal nacistom

Nemecko, 7.máj 2021 (AM) – „Život Adolfa Hitlera bol neustále hodnotený zo všetkých možných i nemožných strán. Zatiaľ sa to však nedotklo jedného človeka, jeho otca Aloisa. Túto medzeru vyplnil rakúsky historik Roman Sandgruber, ktorý pri tom vychádzal aj z doposiaľ neznámych zdrojov,“ napísal nemecký časopis Focus.   „Keď sa v 1920-tych rokoch…

Foto 20 rokov väzenia. V Česku začali proces s obrancom Donbasu

Ukrajina, 7.máj 2021 (AM) – Mestský súd v Prahe sa začal zaoberať prípadom českého občana, ktorý sa zúčastnil ozbrojeného konfliktu na Donbase na strane ľudových republík. 32-ročný Martin Kantor, ktorý bojoval proti ukrajinskej agresii, sa stal v Českej republike „teroristickým komplicom“. Muž je súdený v neprítomnosti, pretože je údajne na Donbase. Zároveň mu…

Foto Chorvátsko zriaďuje vojenský tábor v Kosove

Chorvátsko, 7.máj 2021 (AM) – Chorvátsky minister zahraničia Gordan Grlić-Radman oznámil , že Chorvátsko zriadi vojenský tábor v Kosove a Metochiji kvôli zvýšeniu bezpečnosti. Včera tiež v Prištine vyhlásil, že Chorvátsko podporuje dialóg medzi Belehradom a Prištinou a je proti akejkoľvek zmene hraníc vo východnej Európe.   „Podporujeme bilaterálny dialóg medzi…

Video VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu – relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu Vyšetrovanie koronavírusu:   https://www.y-comm.fr/8_vid/KK7JAwaEJE/JOVANOVIC_LE_DEFI_DE_LA_VERITE.mp4 Adam Riečanský

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Video Ruger MAX-9 – nová, malá pištoľ na skryté nosenie

USA, 6.máj 2021 (AM) – Poloautomatické pištole MAX-9 a MAX-9 Pro 9 mm rozširujú rad špecializovaných ručných zbraní určených na skryté nosenie zameraných na čoraz rozsiahlejší a vnímavejší americký trh, ktorý sa chystá čeliť priamym kontaktom s rešpektovanými konkurentmi, ako je Springfield Armory Hellcat, SIG Sauer P365 a sériou Smith & Wesson…

Foto Nová generácia prilieb TopOw pre pilotov budúceho vrtuľníka NH-90 špeciálnych síl

Francúzsko, 1.máj 2021 (AM) – S novou generáciou digitálneho displeja TopOwl budú môcť piloti vrtuľníkov lietať za všetkých podmienok zhoršeného vizuálneho prostredia vďaka digitalizácii a displeju s vysokým rozlíšením. Prilba bola vyvinutá a zdokonalená v spolupráci s operačným personálom (pilotmi) a francúzskou Agentúrou pre obstarávanie zbraní (DGA) za posledných 20 rokov,…

Foto Američania dodajú do Litvy ručné granátomety za 10 miliónov dolárov

Litva, 21.apríl 2021 (AM) – Litva a USA uzavreli dohodu o dodávkach amerických granátometov M72 LAW do pobaltskej republiky. Kvôli tomu usporiadal Vilnius honosný obrad za účasti významných vojenských predstaviteľov Litvy, ako aj veľvyslanca USA Roberta Gilchrista. „Veľmi si vážime podporu amerických spojencov pri posilňovaní našej obrany. Protitankové zbrane, ktoré Litva dostane, budú…

Video Donecká armáda sa posilňuje pred ukrajinskou ofenzívou. Vytvorila strelecké roty na vozidlách UAZ

Doneck, 2.apríl 2021 (AM) –Na Donbase sa armády ľudových republík pripravujú na možné obnovenie aktívnej vojny. 30. marca sa v piatom samostatnom oddiele „Oplot“ ľudových milícií konali komplexné bojové cvičenia, počas ktorých boli po prvýkrát demonštrované mobilné roty na vozidlách UAZ Patriot. Armáda Doneckej republiky tento rok vytvorila mobilné roty na…

Foto Lebedevova modulárna pištoľ prešla štátnymi testami

Rusko, 10.marec 2021 (AM) – Štátna komisia ukončila testovanie modulárnej pištole Lebedev (MPL) vyvinutej skupinou spoločností Kalašnikov. Informovala o tom 9. marca tlačová služba spoločnosti.     „Vo februári 2021 spoločnosť MPL úspešne absolvovala štátne testy. Pištoľ bola vyvinutá podľa taktického a technického zadania Rosgvardie počas vývojových prác „Vývoj perspektívnej pištole komorovanej pre náboj…

Foto FK Brno PSD – výkonná pištoľ s rôznymi kalibrami

Česko, 7.marec 2021 (AM) – Česká spoločnosť FK Brno známa svojou patentovanou platformou pre pištole a strelivo 7,5 FK, predstavila už na IWA 2019 pištoľ FK Brno PSD. Ide o novú verziu polymérového rámu so zmenšenou veľkosťou a možnosťou zameniteľnosti kalibru.     Poloautomatická pištoľ FK Brno PSD je najnovším variantom…

Foto Londýn poslal dva krížniky do Lamanšského prielivu kvôli francúzskym hrozbám

Francúzsko, 7.máj 2021 (AM) – Veľká Británia vyslala k ostrovu Jersey (korunný majetok Veľkej Británie v Lamanšskom prielive) dve hliadkové lode potom, čo Francúzsko pohrozilo vypnutím elektriny na ostrove na znak protestu proti zmenám pravidiel rybolovu po brexite, povedal hovorca kancelárie premiéra Spojeného kráľovstva. Britský premiér Boris Johnson prerokoval v stredu večer…

Video Savčenková prekvapivo o blokáde Donbasu: „Celé to bolo zlé od samého začiatku”. Video

Ukrajina, 7.máj 2021 (AM) – Bývalá poslankyňa Najvyššej rady Nadežda Savčenková považuje blokádu Donbasu za fatálnu chybu Kyjeva. „Celé to bolo zlé od samého začiatku… a treba si uvedomiť, že to začalo rozhodnutiami Najvyššej rady v rokoch 2014, 2015, 2016, keď sme spustili takýto proces,“ tvrdí Savčenková pre Kanál 4. Poznamenala tiež,…

Foto 20 rokov väzenia. V Česku začali proces s obrancom Donbasu

Ukrajina, 7.máj 2021 (AM) – Mestský súd v Prahe sa začal zaoberať prípadom českého občana, ktorý sa zúčastnil ozbrojeného konfliktu na Donbase na strane ľudových republík. 32-ročný Martin Kantor, ktorý bojoval proti ukrajinskej agresii, sa stal v Českej republike „teroristickým komplicom“. Muž je súdený v neprítomnosti, pretože je údajne na Donbase. Zároveň mu…

Foto Chorvátsko zriaďuje vojenský tábor v Kosove

Chorvátsko, 7.máj 2021 (AM) – Chorvátsky minister zahraničia Gordan Grlić-Radman oznámil , že Chorvátsko zriadi vojenský tábor v Kosove a Metochiji kvôli zvýšeniu bezpečnosti. Včera tiež v Prištine vyhlásil, že Chorvátsko podporuje dialóg medzi Belehradom a Prištinou a je proti akejkoľvek zmene hraníc vo východnej Európe.   „Podporujeme bilaterálny dialóg medzi…

Video VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu – relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu Vyšetrovanie koronavírusu:   https://www.y-comm.fr/8_vid/KK7JAwaEJE/JOVANOVIC_LE_DEFI_DE_LA_VERITE.mp4 Adam Riečanský

Foto Nebenzya v OSN jedným faktom ukázal, že západné krajiny opäť nechcú počuť o neonacizme na Ukrajine

OSN, 6.máj 2021 (AM) – Vasilij Nebenzya, stály predstaviteľ Ruska pri OSN, vysvetlil reakciu Západu na príbehy obyvateľov východnej Ukrajiny o tom, čo sa v krajine po euromajdane vlastne stalo. Diplomat lamentoval, že európske krajiny opäť nechcú počuť „nepríjemné informácie“.   Účastníci udalostí z roku 2014 vystúpili na neformálnom zasadnutí Rady…

Foto Londýn poslal dva krížniky do Lamanšského prielivu kvôli francúzskym hrozbám

Francúzsko, 7.máj 2021 (AM) – Veľká Británia vyslala k ostrovu Jersey (korunný majetok Veľkej Británie v Lamanšskom prielive) dve hliadkové lode potom, čo Francúzsko pohrozilo vypnutím elektriny na ostrove na znak protestu proti zmenám pravidiel rybolovu po brexite, povedal hovorca kancelárie premiéra Spojeného kráľovstva. Britský premiér Boris Johnson prerokoval v stredu večer…

Foto Ruský raketový krížnik vyskúšal okrídlenú protilodnú strelu Vulkan. Video

Rusko, 1.máj 2021 (AM) – Ruský raketový krížnik Moskva prvýkrát vystrelil okrídlenú protilodnú strelu Vulkan, uviedli v tlačovej službe Čiernomorskej flotily. Tento týždeň vyplával krížnik do Čierneho mora, aby vykonal bojové cvičenia, konkrétne nacvičil akcie na použitie hlavného raketového komplexu Bazalt.     Čiernomorské loďstvo zverejnilo video, na ktorom je štart strely…

Video Video: Neúspešné vypustenie riadenej strely Kaliber z fregaty Maršal Šapošnikov

Rusko, 30. apríl 2021 (AM) – Vyzerá to tak, že preklasifikovaná fregata Maršal Šapošnikov projektu 1155 tichomorskej flotily mala počas svojich testov poruchu pri štarte riadenej strely Kalibr:     Prvé vypustenie rakety Kaliber z fregaty Maršal Šapošnikov na pozemné ciele Maršal Šapošnikov bol pôvodne postavený ako veľká protiponorková loď (projekt 1155), ktorá…

Foto Putinova popularita v Afrike síce rastie no Sudán zmrazil dohodu o založení ruskej vojenskej základne

Sudán, 29.apríl 2021 (AM) –Sudán pozastavil platnosť dohody o zriadení ruskej vojenskej základne na Červenom mori, informuje televízna stanica Al-Arabíja s odkazom na zdroj. "Sudán zmrazí dohodu <...>, ktorá bola podpísaná s predchádzajúcim režimom <...> označená ako iba pre dočasné použitie ". Akákoľvek nová ruská vojenská expanzia na námornej základni Flamingo bola…

Foto Varovné výstrely. V Perzskom zálive nastal konflikt medzi loďami USA a Iránu. Video

Irán, 29. apríl 2021 (AM) –Tri lode Iránskych islamských revolučných gárd (IRGC) sa v utorok priblížili k dvom americkým vojnovým lodiam, pričom jedna z nich vystrelila varovné výstrely.     „Lode sa s neznámym úmyslom rýchlo približovali k hliadkovej lodi Navy Firebolt a hliadkovej lodi pobrežnej stráže USA Baranoff. Americké lode…

Foto Protičínska kampaň: Veľká Británia vysiela do Tichého oceánu najväčšiu skupinu lodí v histórii

Veľká Británia, 28.apríl 2021 (AM) – Británia vysiela historicky najväčšiu útočnú skupinu plavidiel do Indicko-tichomorského regiónu v rámci proti čínskej kampane Washingtonu, ktorú Londýn podporuje. Podľa britského ministerstva obrany ponorky a podporné plavidlá vedené najnovšou lietadlovou loďou Queen Elizabeth počas 28 týždňov prejdú 26 000 námorných míľ a zúčastnia sa na…

Foto USA schvaľujú predaj ťažkých obrnených bojových systémov pre Austráliu za 1,68 miliardy dolárov

USA, 4.máj 2021 (AM) – Americké ministerstvo zahraničia schválilo pre Austráliu potenciálny predaj vojenských ťažkých obrnených systémov (FMS) v hodnote 1,68 miliardy USD, spolu s príslušným vybavením a službami.   Americká agentúra pre spoluprácu v obrannej bezpečnosti (DSCA) oznámila 29. apríla, že Canberra požiadala o kúpu 160 konštrukcií / trupov tankov…

Foto Moskva je pripravená k obrane. Čo dokážu ruské protiraketové strely?

Rusko, 3.máj 2021 (AM) – Zdokonalené protiraketové strely majú posilniť obranu ruskej metropoly. Ako to funguje a na čo stačí tento systém? Akým výzvam bude musieť čeliť zajtrajšia PRO? Prečo nebude nahradená lasermi?   26. apríla 2021 sa na polygóne Sary-Sagan v Kazachstane úspešne konal ďalší skúšobný štart novej rakety ruského systému protiraketovej obrany. Vojaci…

Foto Izvestija: Rusko vytvorí „zóny smrti“ pre vysokopresné zbrane

Rusko, 3.máj 2021 (AM) – Ruskí vojaci sa idú učiť vytvárať „zóny smrti“, ktoré budú úplne neprístupné pre krídlaté rakety, vysokopresné zbrane, drony a letecké bomby protivníka. Správu o tom priniesli noviny Izvestija s odvolávkou sa na zdroje v ministerstve obrany.   Koncepcia takých „rajónov obrany“ je vraj už prijatá a v niektorých okruhoch sa už cvičí počas…

Foto Vojenská technika, ktorá sa zúčastní prehliadky ku Dňu víťazstva v Moskve v roku 2021

Rusko, 1.máj 2021 (AM) – Ministerstvo obrany RF zverejnilo poradie prejazdu techniky a preletu lietadiel na prehliadke pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Uvádza sa, že mechanizovaný konvoj zahŕňa viac ako 190 vzorov vojenskej techniky, vrátane tankov, piatich typov obrnených vozidiel so zvýšenou bezpečnosťou druhu Tajfún, bojových vozidiel, operačno-taktického raketového…

Foto Kongo má záujem o české radary a nákladné vozidlá

Česko, 1.máj 2021 (AM, MOČR) - Námestník ministra obrany Tomáš Kopečný sa včera stretol s delegáciou Demokratickej republiky Kongo. Zástupcovia konžskej armády a vojenskej kancelárie prezidenta republiky mali počas uplynulých dní možnosť navštíviť množstvo českých výrobných podnikov vrátane Tatry, Excalibur Army alebo Eldisu. Konžská delegácia pod vedením generálporučíka Isidora Kaumbu Yankoleho vysoko ocenila…

Foto Najväčšia zákazka v modernej histórii českej armády. Delá namiesto oleja?

Česko, 30.apríl 2021 (AM) - Bolo uverejnené, že na najbližšom rokovaní česká vláda prerokuje tender na nákup 210 transportérov za viac ako 50 miliárd korún. Bude to najväčší nákup v histórii Armády ČR. Akákoľvek armáda celkom iste potrebuje modernizáciu, vrátane tej českej. Ale objavuje sa otázka, prečo zrazu taký zhon, keď je ekonomika oslabená…

Foto Nepilotovaný komplex „Molnija“: zachytiť ho je zložité

Rusko, 6.máj 2021 (AM) - V marci sa dostala do médií informácia o univerzálnom nepilotovanom komplexe ruských vojensko-kozmických síl (VKS) „Molnija“ (Blesk), zostavu ktorého budú tvoriť roje dronov. O jeho možnostiach hovoril vojenský komentátor plk. v.v. Alexandr Žilin.   Nepilotovaný komplex „Molnija“ konštruuje spoločnosť „Kronštadt“ tak, že aparáty budú z neho štartovať po svorkách. „Molnija“ môže…

Foto V Rusku prebieha výroba prvého prototypu ľahkého lietadla LMS-901

Rusko, 4. máj 2021 (AM) – Na sociálnych sieťach boli zverejnené fotografie z výroby prvého skúšobného prototypu ľahkého viacúčelového lietadla LMS-901 Bajkal, ktorého stavba prebieha v priestoroch Moskovského leteckého inštitútu (MAI) v Moskve.   Pripomeňme, že v roku 2019 získala spoločnosť Baikal Engineering – dcérska spoločnosť AO Uralského závodu civilného letectva (UZGA, Jekaterinburg), v nadväznosti na…

Foto Vojenská technika, ktorá sa zúčastní prehliadky ku Dňu víťazstva v Moskve v roku 2021

Rusko, 1.máj 2021 (AM) – Ministerstvo obrany RF zverejnilo poradie prejazdu techniky a preletu lietadiel na prehliadke pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Uvádza sa, že mechanizovaný konvoj zahŕňa viac ako 190 vzorov vojenskej techniky, vrátane tankov, piatich typov obrnených vozidiel so zvýšenou bezpečnosťou druhu Tajfún, bojových vozidiel, operačno-taktického raketového…

Foto “Terminátor dronov.” Čína odhalila nový radar

Čína, 27. apríl 2021 (AM) – Nové malé drony a skupiny dronov, kamikaze drony a drony vedené umelou inteligenciou sa rýchlo stali súčasťou výzbroje vlád a rôznych ozbrojených skupín. Tento vývoj viedol k príchodu nových prostriedkov boja s nimi.   https://twitter.com/NDickerson604/status/1385974546335862784   Čína na 9. svetovom radarovom Expe prezentovala radar YLC-48,…

Foto Nové plány na dodávku lietadiel Jak-130 pre letectvo Vojenského námorníctva RF

Rusko, 26. apríl 2021 (AM) – Noviny Izvestija v článku Antona Lavrova a Alexeja Ramma: Piloti námorného letectva dostanú nové cvično-bojové lietadlá Jak-130 priniesli správu o obnovení plánov nákupu lietadiel Jak-130 pre letectvo Vojenského námorníctva RF.   Cvičným lietadlám Jak-130 bol teda vydaný rozkaz vzlietnuť. Noviny Izvestija sa dozvedeli exkluzívne podrobnosti ohľadom kontraktu na nákup najnovších…

Foto USA pozastavili lety bombardérov B-1B Lancer

USA, 25.apríl 2021 (AM) – Šéf amerického velenia vzdušných síl USA, generál Tim Ray, nariadil pozastavenie letov bombardérov B-1B Lancer. Všetky bombardéry americké letectvo vyslalo na neplánovanú technickú kontrolu. O tom informuje portál Military.com s upresnením, že takéto rozhodnutie sa vykonáva tretíkrát za rok.   Je známe, že 8. apríla na leteckej…

Foto Nové dokumenty vyjavili ako sa Hitler stal nacistom

Nemecko, 7.máj 2021 (AM) – „Život Adolfa Hitlera bol neustále hodnotený zo všetkých možných i nemožných strán. Zatiaľ sa to však nedotklo jedného človeka, jeho otca Aloisa. Túto medzeru vyplnil rakúsky historik Roman Sandgruber, ktorý pri tom vychádzal aj z doposiaľ neznámych zdrojov,“ napísal nemecký časopis Focus.   „Keď sa v 1920-tych rokoch…

Foto Šéf ruskej rozviedky: “V Rusku si ľudia pamätajú na hrdinstvo slovenských vlastencov.”

Rusko, 6.máj 2021 (AM) – "Pamiatka na spoločný boj s fašizmom je spoločným mravným orientačným bodom pre Rusko a Slovensko, upevňuje priateľstvo a spoluprácu medzi oboma krajinami," vyhlásil predseda Ruskej historickej spoločnosti a riaditeľ Služby vonkajšej rozviedky RF Sergej Naryškin.   V Moskve sa včera konal ceremoniál prenesenia častice večného ohňa od…

Foto Sovietsky Zväz vedel o tajných kontaktoch Angličanov s Hitlerom

Rusko, 3. máj 2021 (AM) – Osobné archívy Adolfa Hitlera sa po rozdrvení Tretej ríše dostali k Angličanom, ktorí sa však odmietli podeliť o nich so Sovietskym zväzom. Bolo to z obáv, že Moskva sa dozvie o ich zákulisných kontaktoch s nacistami.   Presne toto vyplýva z odtajnených archívnych materiálov Služby vonkajšej rozviedky Ruska, ktoré sú uverejnené…

Foto Izrael je znepokojený z pochodu neonacistov v Kyjeve

Izrael, 2.máj 2021 (AM) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo na pochod, ktorý sa konal v Kyjeve na výročie vytvorenia divízie SS „Galičina“.Ministerstvo pripomenulo, že jednotky SS boli zapojené do zločinov počas holokaustu a vyjadrilo znepokojenie nad „oslavou nacistických kolaborantov“.   „Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vyjadruje znepokojenie nad prehliadkou, ktorá sa…

Ivan Hrozný: Tajomník Rady bezpečnosti vysvetlil dôvody očierňovania ruského cára zo strany západu

Rusko, 2.máj 2021 (AM) – Západné krajiny počas vlády Ivana Hrozného hanobili Rusko, aby odvrátili pozornosť svojich obyvateľov od vnútorných problémov. To isté sa deje teraz, za čias prezidenta Vladimira Putina. Toto vyhlásenie je obsiahnuté vo vyhláseniach tajomníka Rady bezpečnosti Ruska, bývalého riaditeľa FSB Nikolaja Patruševa v rozhovore pre „Argumenty a fakty“.   Rusko „sa…

Foto Hitlerove posledné hodiny: Objavili sa ďalšie skutočnosti konca života vodcu nacistov

Nemecko, 1.máj 2021 (AM) - Nedávno vydaná kniha hovorí o posledných hodinách života Adolfa Hitlera. Spisovatelia Jonathan Mayo a Emma Craig vydali "Hitlerov posledný deň", ktorý zaznamenáva posledný deň života nacistického vodcu v berlínskom bunkri. Podľa knihy sa Hitler bál ísť do boja s vojakmi Červenej armády, ktorí už vtrhli do nemeckej…

Video VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu – relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu Vyšetrovanie koronavírusu:   https://www.y-comm.fr/8_vid/KK7JAwaEJE/JOVANOVIC_LE_DEFI_DE_LA_VERITE.mp4 Adam Riečanský

Foto Americké kybernetické útoky? Webové stránky Kremľa a orgánov činných v trestnom konaní sa prestali otvárať

Rusko, 11.marec 2021 (AM) – V stredu popoludní sa prestali otvárať webové stránky Kremľa , ruskej vlády, Roskomnadzoru , Vyšetrovacieho výboru , Štátnej dumy a mnohých ďalších ruských orgánov. Informovali o tom používatelia internetu z Ruska aj zo zahraničia.   Používatelia Downdetectoru, ktorí sleduje pokles webov, hlásia poruchy jedného z najväčších ruských…

Foto Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným analytikom Jánom Schneiderom, ktorý problematiku posudzuje z rôznych hľadísk, vrátane historického kontextu.   Termín hybridná…

Foto Poslanec Blaha: Na Slovensku je pravidlom, že záchrana prichádza z Ruska

Slovensko, 4.marec 2021 (AM, Sputnik) - Dodanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko vidí poslanec SMER-SD Ľuboš Blaha ako svedectvo spoľahlivosti doterajšej spolupráce oboch štátov. V komentári pre Sputnik uviedol historické paralely. Aj keď o vakcinácii si myslí svoje, úplne podporuje možnosť slovenských občanov vybrať si z niekoľkých dostupných vakcín.   Podľa písomného komentára…

Foto Plukovník Švec: Premiér odstúpte, inak sa stanete iniciátorom masových protestov

Výzva vláde Slovenskej republiky My občania SR berúci na vedomie: • výsledky demokratických volieb z 29. februára 2020, • existenciu celosvetovo vyhlásenej pandémie kvôli Covidu 19, • nepremyslené a nekompletné opatrenia vlády na zamedzenie šírenia tohto ochorenia, • spochybniteľnosť vyhlásenia a predlžovania núdzového stavu, • ignorovanie overených metód liečby prejavov vírusu,  …

Foto Stály predstaviteľ Ruska pri OSN označil Nemecko a Francúzsko za spolupáchateľov zločinov Kyjeva na Donbase

OSN, 16. február 2021 (AM) – Nemecko a Francúzsko sa s väčšou pravdepodobnosťou stali spolupáchateľmi zločinov spáchaných Kyjevom na Donbase, a nie prostredníkmi pri urovnávaní konfliktu. Uviedol to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzya.   Počas svojho vystúpenia na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN o ruskej iniciatíve v súvislosti so šiestym výročím podpísania…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…