Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

.

Rusko, 5.December 2020 (AM) – Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.

 

Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom správne, že v skutočnosti ide o jednu tridsaťročnú vojnu.
– Rad historikov predpokladá, a mne sa to zdá správne, že v 20. storočí bola jedna tridsaťročná svetová vojna (1914 – 1945).
Počas jej prvého kola, ktoré sa skončilo v roku 1918, neboli mnohé ciele dosiahnuté. Konkrétne, britskými tajnými štruktúrami nebolo zničené Rusko, čo bolo jedným z hlavných cieľov vojny, nazývanej 1. svetovou.

 

Spočiatku sa zdalo, že cieľ je dosiahnutý, v Rusku prebehla revolúcia. Lenže v polovici 20-tych rokov Stalinova partia, ktorá objektívne bojovala za záujmy Ruska, zavrhla projekt „svetovej revolúcie“ a začala budovať socializmus v samostatnej krajine.

 

Čo je to „socializmus v samostatnej krajine“? Ide o znovuzrodenie ríše pod názvom Rusko. Na konci 1920-tych rokov to už bolo jasné všetkým na svete a od roku 1929 (je symbolické, že práve toho roku bol zo ZSSR vysídlený Lev Trockij, hlavný hlásateľ svetovej permanentnej revolúcie, ktorá v plnej miere odpovedala záujmom západnej globalistickej verchušky) bol spustený druhý projekt pod názvom „svetová vojna“.

 

Kto ho mohol v Európe uskutočniť? Iba Nemecko! Znamenalo to teda priviesť k moci v tomto štáte taký režim, ktorý začne organizovať vojnu. Lenže priviesť ho k moci by bolo málo, po prvé ho bolo treba napumpovať zlatými a menovými rezervami, po druhé, napomôcť mu, aby vytvoril zodpovedajúci vojensko-priemyslový komplex. Na to Hitlerovi venovali Rakúsko a Československo.

 

Treba si veľmi jasne predstaviť, že hlavnými vinníkmi rozpútania 2. sv. vojny sú určité britské kruhy, ktoré Hitlera použili na svoje ciele. Samozrejme, že z Hitlera to vinu neskladá. Sociológ a psychológ Gustav Le Bon svojho času napísal knihu „Psychológia tlupy“ (Psychologie der Massen), ktorá bola jednou z príručných pre V. I. Lenina. Uvažujúc o 1. sv. vojne Le Bon povedal nasledovné: Wilhelm II. bol tým, kto kvapol do pohára s vodou poslednú kvapku, po ktorej tá pretiekla cez okraj.
No dôležité je vidieť, kto predtým naplnil pohár po samý okraj. No a to urobili v 1930-tych rokoch Briti. Hitler, ten k tomu pridal len tú poslednú kvapku.

 

Hovoríte, že pohár naplnili Briti. Existujú na to dôkazy?
– Samozrejme, na túto tému bola uverejnená celá hromada prác, dokumentov. Existuje aj otrasný list Churchilla nemeckému vojvodcovi Evaldovi von Kleistovi zo septembra 1938. Pripomínam, že 28. septembra 1938 bola podpísaná Mníchovská dohoda (správny dátum podpisu je 30. september – pozn. –vmi-), ktorá sa dnes nazýva Mníchovským diktátom.
Ide o veľmi zaujímavý list. Nemeckí generáli neboli informovaní, že západní pohlavári sa chystajú odovzdať Československo Hitlerovi a celkom vážne predpokladali, že Hitler bude s Československom bojovať.

 

Československá armáda mala v tom čase už milión ľudí a minimálne vôbec nebola slabšia ako nemecká. Nemci by navyše museli útočiť v horskom teréne. Čiže nemeckí generáli si porátali, že tento útok sa bude rovnať samovražde a tak sa rozhodli zorganizovať sprisahanie a zatknúť Hitlera, keď sa v polovici septembra vráti z Berchtesgadenu do Berlína.

 

No a tu sa dopustili chyby – oznámili svoje plány Britom, predpokladajúc, že tí sú zainteresovaní na takomto vývoji udalostí. Briti na to urobili dve veci. Po prvé, Chamberlein letel do Berchtesgadenu k Hitlerovi na rozhovory, aby ho zdržal od návratu do Berlína. A Churchill napísal list von Kleistovi.

 

U nás sa hovorí, že Chamberlein a Churchill mali diametrálne odlišné názory o Nemecku tých čias, jeden že vystupoval ako „mierotvorca“ a druhý ako razantný protivník. V skutočnosti tieto dve skupiny v britskom establishmente bojovali medzi sebou, ale vo vzťahu k Nemecku boli jednotné. Obe pred Hitlerom len rozohrali divadielko, ktorému ten uveril ako dajaký provinčný politik. Stalin by na to nikdy neskočil.

 

Čo napísal Churchill von Kleistovi? Že ak Hitler a nemecké vojská prekročia hranicu Československa, dokonca ak ich len jednoducho preletí nemecké letectvo, bude to návratom ku svetovej vojne, ktorá sa skončila v roku 1918. A v tejto situácii, že treba kalkulovať s tým, čo sa môže udiať počas prvých niekoľko mesiacov a aj to, čo sa možno udeje na konci tretieho alebo štvrtého roku. Churchill tým dal nemeckej generalite fakticky najavo, že on nemusí proti Hitlerovi nič urobiť.

 

No a čo znamená fráza o troch – štyroch rokoch? Vojenská kampaň v Československu by trvala niekoľko mesiacov. Churchill veľmi presne vedel, že sa začína svetová vojna.

 

V Mníchove Hitlerovi Československo jednoducho darovali. Päť európskych štátov v podstate vytvorilo antisovietsky blok, akýsi „prototyp NATO“. Hlavnou úlohou Mníchova bolo naviesť Nemecko smerom na Sovietsky zväz. Inou záležitosťou je, že Hitler sa pokúšal zoskočiť z háčika a vyhlásil Slovensko za nezávislý štát, ktorý i sám garantoval. Čiže rozhodol sa neprísť až k hranici so Sovietskym zväzom.
Nemecko nebolo pripravené na svetovú vojnu, krajina ešte nemala zodpovedajúci hospodársky potenciál. No keďže ho nemala ani v roku 1941, tak stavila na blitzkrieg.

 

Kedy Nemecko pochopilo, že sa prepočítalo vo výpočtoch?
– Samotný Hitler to priznal už v septembri 1941. Vyhlásil, že ak by bol vedel, že nie celá Červená armáda je skoncentrovaná na hraniciach, že nemá jednu, ale tri obranné línie, že by proti ZSSR nikdy nezaútočil.
No a kto presvedčil Hitlera, že na hraniciach je sústredená celá Červená armáda a že má len jednu obrannú líniu? Canaris, náčelník vojenskej rozviedky, ktorý s Angličanmi spolupracoval od roku 1939. Angličania veľmi potrebovali zraziť Hitlera a Sovietsky zväz.

 

Nebodaj bol Hitler natoľko naivný, že nebol schopný pozrieť sa na mapu ZSSR? A že Sovietsky zväz má vojská aj na Ďalekom východe?
– Predstaviteľ ktoréhokoľvek štátu je závislý na svojich špeciálnych službách. Hovoria, aha, hlúpy Stalin veril Hitlerovi, a Sorge ho pritom upozorňoval, že ten začne vojnu.

Ja sa vždy pýtam: čítali ste hlásenia Sorgeho, čo reálne písal a prečo Stalin nereagoval? Lebo Sorge písal: Nemecko prepadne Sovietsky zväz 22. júna alebo po skončení vojny s Anglickom. Čomu odporúčate veriť?

 

Stalin mal na stole dve skupiny hlásení: jedna, že Hitler zaútočí v júni a druhá, že najskôr si vyrieši Anglicko. Iné je, že Stalin vedel o pripravovanom útoku už 10. – 11. júna, navyše poznal presný dátum.
Tu sa však objavuje významné vyhlásenie TASS z 11. júna 1941, v ktorom sovietske vedenie tvrdí, že všetky rozhovory o našich sporoch s Nemeckom nemajú žiadny základ, všetko medzi ZSSR a Nemeckom, že je v poriadku a že vzájomné záväzky sa plnia.
No a naši antistalinisti sa smejú: bolo Stalinovi treba veriť Hitlerovi? Veď ešte týždeň pred útokom mu veril.

 

V skutočnosti hlupákmi sú tí, ktorí sa vysmievajú Stalinovi. Veď toto vyhlásenie TASS bolo určené konkrétnemu adresátovi – prezidentovi USA Rooseveltovi, ktorý už v roku 1937 vyhlásil, že ak Sovietsky zväz prepadne Nemecko, tak my, USA, budeme pomáhať Nemecku. Ak však Nemecko prepadne ZSSR, tak USA budú pomáhať jemu.
V apríli 1941 to oficiálne vyhlásil aj americký Kongres. A v tomto vyhlásení bola mimoriadne dôležitou formulácia: že ak sa ZSSR nechá vyprovokovať a ako prvý napadne Nemecko, tak Spojené štáty sa postavia na stranu Nemecka. Záujmom Američanov bolo nedopustiť vojnu medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom.
Politické rozloženie síl na konci 20-tych rokov 20. storočia bolo spletité.

 

Ja tvrdím, že hlavnou príčinou 2. sv. vojny boli britsko-americké protirečenia. Všetko ostatné bolo druhoradé.
V roku 1929 riaditeľ ústrednej anglickej banky Norman Montesquieu, vyjadrujúci, takpovediac, záujmy Rockshieldovcov (tu sa nemyslí len ich rodina), uzatvoril Britskú ríšu pred svetovým kapitálom. V prvom rade to bolo voči USA, predovšetkým voči Rockefellerovcom, ktorí sa vlastne stali víťazmi 1. sv. vojny. Američania po tom, ako im Británia odsekla štvrtinu svetového trhu, boli nútení investovať do Nemecka a ZSSR. A práve v roku 1929 sa rozhodli zničiť Britskú ríšu. Mimochodom, počas 2. sv. vojny Allen Dulles, budúci šéf CIA, nezakryte hovorieval, že „našou úlohou je zničiť Britskú ríšu“.

 

Z tohto uhla pohľadu je 2. sv. vojna veľmi zaujímavá. Na jednej strane Veľká Británia, USA a ZSSR bojovali proti Nemecku a na druhej USA a ZSSR robili všetko možné na demontáž Britskej ríše. Čo sa im v polovici 1950-tych rokov aj podarilo. Neskôr, samozrejme, Británia naniesla odvetný úder, no to je už iný príbeh.

 

Čiže navrátením sa k udalostiam, ktoré predchádzali 2. sv. vojne, bolo pre USA veľmi dôležité, aby v novej svetovej vojne bola Britská ríša zničená. V tejto súvislosti je dodnes málo známym faktom, že v 1930-tych rokoch USA rozpracovali plán vojny s V. Britániou v Kanade. Briti však v tom čase riešili inú otázku – zrážku Nemecka a ZSSR.

 

Uvedomme si teda, že tak v plánoch USA, ako aj v plánoch Britov hral rozhodujúcu úlohu Hitler. Britom sa nakoniec predsa len podarilo roztrhať americký plán a Hitler sa vydal proti Sovietskemu zväzu.

 

Dejiny však ukazujú, že Stalin s touto „podkobercovou hrou“ rátal. Vedel, že jeho jediným spojencom v tejto hre sú Spojené štáty a o tom bolo jeho vyhlásenie v TASS. Ak by sa bol ZSSR nechal vyprovokovať, V. Británia by sa v momente zmierila s Nemeckom, podporili by ju aj USA a vo svete by sa bol vytvoril úplne iný obrázok. Všetky reči, že Stalin sa chystal prepadnúť Nemecko a že Hitler ho iba predbehol, sú len nepodloženým táraním.

 

Reči o pakte Molotov-Ribbentrop sú však stále živé.
– Po tom, ako v roku 1939 padlo Poľsko, ani jeden človek v Európe, a dokonca ani Churchill, neobvinil Stalina z agresie. A je to pochopiteľné. Veď sovietske vojská vstúpili na územie Poľska až 17. septembra, kedy poľská vláda už neexistovala (ušla z krajiny 16. 9. – pozn. –vmi-) a ani poľský štát už v podstate neexistoval. Bolo to len nejaké územie!
Preto vtedy Stalina nikto z agresie neobvinil? Lebo agresia je aktom jedného štátu voči druhému štátu! No a Poľsko už 17. 9. 1939 ako štát neexistovalo. Absolútne neexistovalo! Stalin konal veľmi premyslene – kým existoval poľský štát, sovietske vojská na jeho územie nevstúpili. Z pohľadu medzinárodného práva sa tu niet o čo zachytiť.

 

Prečo na Západe všetci tak besnia zo sovietsko-nemeckého paktu?
– Pretože Stalin im prekazil „protoNATO“! A čo sa týka Európskej únie, treba stále hovoriť. My sme nebojovali len so samotným Nemeckom, ale s Hitlerovskou úniou. Pretože značná časť Európy, jej verchuška, si pokorne kľakla pred Hitlerom. Aj Francúzsko, aj Holandsko, aj Belgicko.

 

Každý tretí tank, ktorý bojoval na východnom fronte, bol vyrobený v Česku našimi slovanskými bratmi v ich Škodovke (vtedy Hermann Goring Reichswerke). Dva esesácke prápory – estónsky a francúzsky – bránili Reichstag v roku 1945. Vo Wehrmachte bolo viac Francúzov ako v hnutí odporu.

 

Kvôli tomuto je západoeurópska pamäť o 2. sv. vojne veľmi selektívna. Čo robiť, ak jedinými národmi, ktoré sa vlastnými silami oslobodili od nacistov boli Rusi a Srbi?! Všetci ostatní alebo bojovali na strane Nemcov, alebo ich oslobodzovali. Nemajú VÍŤAZSTVO, na ktoré by mohli spomínať. To len my, Srbi a ešte aj Gréci si môžu pripomínať víťazstvo. Práve za toto Srbov nemajú radi na Západe, pretože oni bili Nemcov dvakrát – počas Prvej i počas Druhej svetovej vojny.

 

Dnes však často počuť, že víťazstvo na východe bolo v značnej miere dosiahnuté vďaka Lend-Lease.
– Lend-Lease bol zaktivizovaný pred Bitkou o Kursk (čiže po bitke pod Moskvou a po Stalingrade – pozn. –vmi-). Nehovoriac o tom, že víťazstvo vo vojnách dosahujú nie “lend-leasy“, ale krv, pot a slzy tých, ktorí sú pripravení padnúť za svoju vlasť. Vo vojne zvíťazil sovietsky ľud, mimochodom, organizovaný stalinským systémom.

 

Ak sa dnes pokúšajú hovoriť, že víťazstvo bolo dosiahnuté napriek Stalinovi, tak to je zákernosť. Národ bez systému je tlupou.
Elementárny príklad – rok 1915, začiatok roka 1916. V úporných bojoch je prakticky vybitý dôstojnícky zbor ruskej armády, po čom krachla celá armáda a za ňou absolutizmus. V roku 1941 bol tiež vybitý dôstojnícky zbor, vzápätí krachla armáda: takmer tri milióny zajatcov, no štát nekrachol. Na konci roku 1941 bola v podstate vytvorená nová armáda, ktorá zlomila chrbát Wehrmachtu. Kto sa to podpisoval na rozvaliny Reichstagu? Ľudia, vychovaní sovietskym systémom v 30-tych rokoch. Toto psychológovia nazývajú modálnym typom osobnosti. Nehovoriac o tom, že sovietsky systém sa ukázal silnejším nielen na fronte, ale aj v tyle.

 

Jadro sovietskeho národa tvorili, prirodzene, Rusi. Neustále pripomínam príklad maršala Bagramjana, ktorý rozformovával všetky svoje podriadené jednotky, ak v nich zostalo menej ako 50 % Slovanov. Vychádzal z toho, že práve Slovania sú tými, ktorí vedia bojovať.
Mimochodom, o tom istom hovorili aj Nemci. Existoval istý esesák Degrelle, ktorý sa v jednom povojnovom rozhovore nechal počuť, že:

„Keď sme šli bojovať, tak sme si mysleli, že budeme bojovať s Aziatmi, no v skutočnosti sme sa zrazili s rovnakými árijcami, ako sme sami. Rusi sa predviedli, akí sú odvážni vojaci“.

 

Čiže po vojne nikto nediskutoval o tom, kto zvíťazil, kedy sa skončila vojna… lebo všetkým bolo všetko jasné. „Nejasné“ to začalo byť až po roku 1991.

 

Hovoríte, že VVV je unikátnym javom v ruských dejinách…
– Veľká vlastenecká vojna bola unikátnou po každej stránke. Tretia ríša bola jediným protivníkom v dejinách, ktorá si postavila úlohu fyzickej likvidácie 70 % Rusov a na dobytok premeniť všetkých ostatných. Čiže my sme sa bili za právo zostať v dejinách.

Vladimír Mikunda podľa rozhovoru Sergeja Šarova


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Horúca aktualita: Z Baltického mora hrozí chemický „útok“

Poľsko, 10.august 2022 (AM) – Spôsobiť ho môžu desiatky tisíc ton zatopených nemeckých chemických zbraní, ktoré boli s ďalšou výzbrojou zatopené v Baltickom mori v časoch 2. sv. vojny.   Poľské noviny Gazeta Wyborcza uvádza, že tohto neželaného „suveníru“ tam môže ležať 40-100 tisíc ton. Presné množstvo sa nedá určiť, pretože je obtiažne určiť…

Foto Americký dôstojník Scott Ritter: Rusko už vyhralo. Zelensky môže zomrieť rukou samotných Ukrajincov

USA, 10.august 2022 (AM) – Známy americký vojenský expert Scott Ritter sa domnieva, že Rusko vojnu na Ukrajine nielen vyhráva, ale už aj vyhralo. Scott Ritter vysvetľuje svoj názor pomocou analógií s víťazstvom ZSSR vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktoré sa stalo predurčeným v roku 1943 po bitke pri Kursku.   Počas bitky…

Video Turecko dodalo na Ukrajinu desiatky obrnených bojových vozidiel

Turecko, 10.august 2022 (AM) – Ukrajinská armáda dostala dávku obrnených vozidiel Kirpi 4x4 tureckej výroby. Podľa ukrajinských zdrojov Turecko dodalo 50 obrnených vozidiel a v budúcnosti dostane Kyjev ďalších 150 podobných obrnených vozidiel. O tom kedy budú dodávky, v akých dávkach neexistujú žiadne informácie, najmä oficiálne. Niektoré vozidlá už „prešli na…

Foto Vojaci Kim Čong-una v operácii na Ukrajine?

Ukrajina, 10.august 2022 (AM) – Pred niekoľkými dňami telegramové kanály informovali , že predseda Štátnej rady KĽDR, generálny tajomník Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich Kim Čong-un ponúkol Rusku, vyslanie 100 000 kórejských dobrovoľníkov do zóny operácie na Ukrajine ako vojenská pomoc. Zdá sa to neuveriteľné. Avšak…   Po uznaní nezávislosti DĽR…

Foto Krymom otriasla séria výbuchov. Sabotáž alebo raketový útok?

Rusko, 9.august 2022 (AM) – Na Kryme, v oblasti Novofedorovka, kde sa nachádza vojenské letisko, zahrmelo najmenej desať výbuchov. Orgány republiky túto skutočnosť potvrdzujú a žiadajú počkať na oficiálne oznámenia.     V areáli Novofedorovka sa nachádza vojenský útvar a vojenské letisko. Momentálne je známe, že prvý výbuch nastal o 15:20,…

Foto Ukrajina ešte viac ostreľuje jadrovú elektráreň. Šéf Záporožia vyzval na útoky na Kyjev

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Šéf Záporožskej oblasti Evgenij Balickij počas fóra verejného hnutia „Sme s Ruskom“ 8. augusta podpísal príkaz na uskutočnenie referenda o vstupe regiónu do Ruskej federácie. V Melitopole sa koná fórum „Sme spolu s Ruskom“, na podujatí sa zúčastňuje asi 700 delegátov z celého regiónu. Vedúci regionálnej správy…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Ruské a republikánske sily používajú na Ukrajine pušku Ravager v NATO kalibri

Rusko, 6.august 2022 (AM) – Počas špeciálnej operácie na Ukrajine používajú spojenecké sily ostreľovaciu pušku DXL-5 "Opustošiteľ" v kalibru krajín NATO 12,7x 99mm, uviedol pre RIA Novosti zástupca Lobaev Arms - výrobcu tejto zbrane     "Zbraň pracuje dobre - puška sa ukázala ako veľmi presná, teraz je každý výstrel zdokumentovaný,…

Video Bývalý britský premiér Boris Johnson si zacvičil s ukrajinskými vojakmi. video

Veľká Británia, 23.júla 2022 (AM) – Bývalý britský premiér Boris Johnson navštívil ukrajinské vojenské výcvikové stredisko v kráľovstve, kde sa celkovo plánuje vycvičiť až 10 000 vojakov Ozbrojených síl Ukrajiny. Program zahŕňa strelecký a taktický výcvik, riadenie obrnených vozidiel a obrnených transportérov, ktoré Spojené kráľovstvo presúva do Kyjeva.  

Foto Ruskí ostreľovači začali na Ukrajine používať pušky s najdlhším dostrelom na svete

Rusko, 22.júla 2022 (AM) – Ruskí ostreľovači začali na Ukrajine používať najsilnejšie ďalekonosné pušky na svete SVLK-14S "Sumrak", ktoré vyrába domáca spoločnosť Lobaev Arms. Podľa agentúry TASS ostreľovači pracovali so "Sumrakmi" v Charkovskej a Kyjevskej oblasti, ale len občasne pre nedostatok podmienok na otvorených priestranstvách. Efektívny dosah ničenia cieľa pre SVLK-14S je viac…

Foto Trojhlavňová brokovnica s mnohými superlatívami

Slovensko, 12.júla 2022 (AM) – MAMMUT je svetový unikát - trojhlavňová brokovnica.v kalibri 12/89 Ultramagnum. Brokovnica je prekvapivo ľahká. Chrómované hlavne lepené k sebe zlatom pre väčšiu trvácnosť spojov - ráže 12/70, 76, 89mm SUPERMAGNUM - tri základné verzie: drevo, polymér, kamufláž - zbraň je možné konfigurovať podľa požiadaviek zákazníka: dĺžka…

Foto Rusi začali na Ukrajine používať elektromagnetické zbrane Stupor pre likvidáciu dronov

Rusko, 8.júla 2022 (AM) – Rusko prvýkrát použilo elektromagnetické zbrane proti ukrajinským dronom počas špeciálnej operácie na ochranu Donbasu. Zdroj agentúry TASS uviedol, že táto skúsenosť bola úspešná. Zariadenia vykazovali vysokú účinnosť a okrem toho sa ukázali ako ľahko použiteľné.     Mechanizmus účinku zbrane je jednoduchý. Stačí namieriť na nepriateľský…

Foto Náboj 38 Special – prečo sa nazýva „38“ špeciál?

USA, 8.júla 2022 (AM) – Prečo je náboj 38 Special definovaný ako "Special" a je uvádzaný ako kal.38, aj keď používa strelu kalibru .357? Medzi technickými a komerčnými označeniami nábojov je zvyčajne určitý rozdiel a náboj 38 Special sa nazýval „Special“ preto, aby sa zdôraznilo, že je lepší ako predchádzajúce náboje. Ale prečo práve“38"?…

Foto Americký dôstojník Scott Ritter: Rusko už vyhralo. Zelensky môže zomrieť rukou samotných Ukrajincov

USA, 10.august 2022 (AM) – Známy americký vojenský expert Scott Ritter sa domnieva, že Rusko vojnu na Ukrajine nielen vyhráva, ale už aj vyhralo. Scott Ritter vysvetľuje svoj názor pomocou analógií s víťazstvom ZSSR vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktoré sa stalo predurčeným v roku 1943 po bitke pri Kursku.   Počas bitky…

Foto Krymom otriasla séria výbuchov. Sabotáž alebo raketový útok?

Rusko, 9.august 2022 (AM) – Na Kryme, v oblasti Novofedorovka, kde sa nachádza vojenské letisko, zahrmelo najmenej desať výbuchov. Orgány republiky túto skutočnosť potvrdzujú a žiadajú počkať na oficiálne oznámenia.     V areáli Novofedorovka sa nachádza vojenský útvar a vojenské letisko. Momentálne je známe, že prvý výbuch nastal o 15:20,…

Foto Hlavný terč je Čína. Americká CIA má novú prioritu namiesto boja proti terorizmu

USA, 9.august 2022 (AM) – Americká Ústredná spravodajská služba preorientováva svoje aktivity z boja proti terorizmu na Čínu. Uviedol to zástupca riaditeľa CIA David Cohen na neverejnom stretnutí so šéfmi protiteroristického oddelenia, o ktorom informuje agentúra Associated Press.   USA budú pokračovať v prenasledovaní teroristov, povedal Cohen, ale teraz je najvyššou…

Foto Ruská vojenská základňa v Srbsku bude iba prvým krokom

Srbsko, 9.august 2022 (AM) – Ruský veľvyslanec v Srbsku Alexander Bocsan-Charčenko oznámil potrebu umiestnenia ruských vojenských základní na srbskom území. Situáciu vysvetlil Alexander Michajlov, vedúci Úradu pre vojensko-politickú analýzu. Toto je len prvý krok Moskvy ...   Moskva a Belehrad budú podľa diplomata pokračovať v spolupráci vo vojensko-technickej oblasti, keďže Srbsko je…

Foto Ramzan Kadyrov oznámil vyslanie ďalšieho oddielu dobrovoľníkov na Ukrajinu. Video

Čečensko, 8.august 2022 (AM) – Ďalší oddiel dobrovoľníkov z celého Ruska, vycvičený na území Čečenskej republiky, odišiel na Ukrajinu, aby sa pripojil k ruským jednotkám zúčastňujúcim sa na vojenskej operácii. Hlava republiky Ramzan Kadyrov o tom napísal vo svojom kanáli TG.     Dobrovoľníci absolvovali dvojtýždňové zrýchlené kurzy taktického a streleckého…

Foto V Rusku rastie záujem o vojenskú službu na Ukrajine. Pribudlo vyše 40 dobrovoľníckych práporov

Rusko, 8.august 2022 (AM) – V Rusku už bolo vytvorených viac ako 40 dobrovoľníckych práporov, ktoré sa majú zúčastniť vojny na Ukrajine. Dnes o tom píše Kommersant. Podľa publikácie formovanie takýchto jednotiek prebieha v ruských regiónoch od jari, informácie o nich sú zverejnené v médiách a sociálnych sieťach úradov. Názvy práporov…
Foto Ukrajinci s Britmi údajne pripravili scenár útoku na Krymský most

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Zo zdrojov v Očakove a Černomorska prišla informácia, že sa diskutuje o konkrétnom scenári útoku na Krymský most z mora. Plán (s najväčšou pravdepodobnosťou britský) predpokladá použitie obchodnej lode s ukrajinskou posádkou, ktorá sa použije ako nosič úderných zbraní - odpaľovacie zariadenie protilodných alebo riadených striel, prípadne…

Foto Čína reagovala na americkú provokáciu ako zodpovedná veľmoc a zároveň si posilnila svoj význam vo svete

Taiwan, 3.august 2022 (AM) – Americká politika provokácií, realizovaná doteraz skôr na Ukrajine, sa podľa očakávania dostala na Taiwan. Je zrejmé, že návšteva Nancy Pelosiovej v Tchaj-peji nie je súkromnou iniciatívou staršej šéfky Snemovne reprezentantov USA, ale plánovanou akciou Bieleho domu. Bývalý americký prezident Donald Trump kritizoval návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy…

Foto Putin pricestoval do Kronštadtu na Deň ruského námorníctva. Čo znamená tento sviatok pre Rusko?

Rusko, 31.júla 2022 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval do Kronštadtu na Deň námorníctva. Zábery boli vysielané na Prvom kanáli. Deň námorníctva sa v Rusku oslavuje každý rok poslednú júlovú nedeľu. Ruské námorníctvo tento rok oslavuje 326. výročie. V tom istom roku sa jadrová ponorka Belgorod stala súčasťou flotily, a stane…

Foto Provokácie NATO na severnej námornej ceste skončili. Rusko obmedzuje pohyb cudzích lodí

Rusko, 29.júla 2022 (AM) – Ministerstvo obrany RF navrhlo obmedziť prechod cudzích lodí po Severnej námornej ceste. Odborníci poukázali na včasnosť tohto kroku. Ministerstvo obrany navrhlo prijať pozmeňujúce návrhy, podľa ktorých budú môcť zahraničné lode vstupovať do vôd Severnej morskej cesty len s povolením. Zmeny už podľa RBC schválila vládna komisia…

Foto O vyhliadkach na jadrové zbrane v Japonsku. Izraelská verzia?

Japonsko, 26.júla 2022 (AM) – Až donedávna sa zdalo, že Japonci, ktorí zažili hrôzy atómových bombových útokov na Hirošimu a Nagasaki, boli jednotní v boji proti jadrovej hrozbe a boli za všeobecný zákaz zbraní hromadného ničenia. A teraz podľa niektorých prieskumov až polovica japonskej populácie súhlasí s odstránením zodpovedajúcich ústavných obmedzení a…

Foto Tajná ruská ponorka Podmoskovye bola spozorovaná v arktických vodách

USA, 25.júla 2022 (AM) – V arktických vodách bola videná účelová jadrová ponorka BS-64 Podmoskovye a oceánografické výskumné plavidlo „Jantar“ (projekt 22010 „Krjujs“). 24. júla o tom verejnosť informoval vojenský expert H.I. Sutton. Vojenský analytik a publicista, oznámil, že spomínaná tajná ponorka (Delta-IV Stretch v terminológii NATO) a prieskumná loď ruskej Severnej flotily…

Video Turecko dodalo na Ukrajinu desiatky obrnených bojových vozidiel

Turecko, 10.august 2022 (AM) – Ukrajinská armáda dostala dávku obrnených vozidiel Kirpi 4x4 tureckej výroby. Podľa ukrajinských zdrojov Turecko dodalo 50 obrnených vozidiel a v budúcnosti dostane Kyjev ďalších 150 podobných obrnených vozidiel. O tom kedy budú dodávky, v akých dávkach neexistujú žiadne informácie, najmä oficiálne. Niektoré vozidlá už „prešli na…

Foto Sergej Šojgu uviedol koľko amerických húfnic a raketometov zatiaľ stratili ukrajinské sily

Rusko, 3.august 2022 (AM) –  Šéf ruského rezortu obrany Sergej Šojgu poukázal na značné straty jednotiek ukrajinského režimu v zbraniach západného typu . Straty Ozbrojených síl Ukrajiny podľa Šojgua rastú nielen v konvenčných, ale aj v ťažkých zbraniach. Počas špeciálnej vojenskej operácie stratil kyjevský režim v dôsledku ruských úderov 33 húfnic…

Foto Rusko zaradilo do služby hypersonické rakety Zirkon. Západ si začína uvedomovať blízkosť jadrovej vojny

USA, 2.august 2022 (AM) – Ministri zahraničných vecí Francúzska, USA a Británie vyjadrili svoj záväzok voči Zmluve o nešírení jadrových zbraní (NPT) a vyzvali Rusko, aby prestalo používať „nebezpečnú jadrovú rétoriku“ a zabránilo jadrovej vojne.   Spoločné vyhlásenie pripravili po ich stretnutí v New Yorku, kde sa 1. augusta začala 10.…

Foto Plukovník americkej rozviedky: “Odesa dobrovoľne prejde do Ruska”

USA, 1.august 2022 (AM) – V rámci špeciálnej operácie Odesa dobrovoľne prejde do Ruska, predpovedá penzionovaný plukovník rozviedky amerického letectva G. Murphy Donovan.   "Po získaní kontroly nad Donbasom ruská armáda dokončí vytvorenie nárazníkovej zóny medzi NATO a ruským územím. Pochybujem, že sa Moskva vzdá strategických území, za ktoré musela zaplatiť ruskou…

Foto “Solidarita” v rámci NATO. Severné Macedónsko odovzdalo Ukrajine nie tanky ale šrot

Macedónsko, 30.júla 2022 (AM) – Úrady Severného Macedónska sa rozhodli predstierať „solidaritu v rámci NATO“, kam bola táto republika relatívne nedávno prijatá. Otázka „solidarity“ sa už nejaký čas týka ukrajinskej krízy a dodávok zbraní a vojenského materiálu kyjevskému režimu. Ako viete, Ukrajina nie je členom NATO, ale dnes jej armádu v skutočnosti…

Foto Nemecká vláda nakoniec schválila predaj 100 samohybných húfnic Ukrajine. Dodávka sa ale “trochu ” zdrží

Nemecko, 28.júla 2022 (AM) – Ukrajina dostane nemecké samohybné delostrelecké zariadenia, nemecká vláda vydala povolenie spoločnosti Krauss-Maffei Wegmann dodať Kyjevu sto samohybných zbraní Panzerhaubitze 2000, uvádza Der Spiegel s odvolaním sa na informované zdroje. Krauss-Maffei Wegmann (KMW) požiadal o výrobu sto samohybných húfnic pre ukrajinskú armádu a dostal povolenie od nemeckého ministerstva…
Foto Ako Su-27 zachránil ruské vojenské letectvo

Rusko, 4.august 2022 (AM) – Pred 45 rokmi (20. 5. 1977) sa v ZSSR uskutočnil prvý let prototypu ťažkého stíhača 4. generácie, označeného šifrou T-10. Dnes vieme, že išlo o Su-27. Jeho konštruovanie sa stalo začiatkom celej epochy v sovietskom (ruskom) bojovom letectve. Skúsenosť vzdušnej vojny vo Vietname, kde na seba narazili dve vtedy najlepšie…

Foto Azerbajdžan potajomky odovzdal Ukrajine vysoko presné bomby pre stíhačky Su-25

Azerbajdžan, 1.august 2022 (AM) – Ešte v apríli Baku odovzdalo Kyjevu dávku 32 vysoko výbušných fragmentačných bômb QFAB-250 LG pre útočné lietadlá Su-25 ukrajinského letectva. Odosielateľom munície bola azerbajdžanská spoločnosť CIHAZ Industrial Association a príjemcom ukrajinská spoločnosť Ukrspetseksport, za ktorou stoja ministerstvá obrany oboch krajín.   QFAB-250 LG je nová vysoko…

Foto Čína posiela letecký tanker novej generácie YU-20 na výcvik bojovej pripravenosti ku Taiwanu

Čína, 31.júla 2022 (AM) – Čínsky letecký tanker novej generácie, YU-20, sa začal zapájať do výcviku bojovej pripravenosti, keďže sa očakáva, že lietadlo posilní operačné schopnosti iných bojových lietadiel na veľké vzdialenosti, oznámil to hovorca vzdušných síl Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády. Taktiež sa zaviazal chrániť suverenitu a územnú celistvosť Číny pomocou…

Foto Rusko si na Ukrajine otestovalo technológiu vzdušných vojen budúcnosti

Rusko, 28.júla 2022 (AM) – Ruské Su-57 počas špeciálnej operácie na Ukrajine plnili bojové misie v rojoch. Tieto stíhače boli vzájomne prepojené do spoločnej informačnej siete, vďaka ktorej si mohli preposielať údaje o rádiolokačnej situácii, o zistených cieľoch, koordinovať súčinnosť s inými účastníkmi boja.   V čom sú cenné tieto testy lietadiel 5. generácie v reálnych bojových…

Foto Filipíny sa zľakli a zrušili dohodu s Ruskom o nákupe vojenských vrtuľníkov

Filipíny, 28.júla 2022 (AM) – Filipínska vláda podľa agentúry Associated Press zrušila dohodu s Ruskom o nákupe vojenských vrtuľníkov. Podľa predstaviteľov filipínskeho ministerstva obrany by po invázii Ruska na Ukrajinu mohla pokračujúca vojensko-obchodná spolupráca s ním priniesť americké sankcie na Filipíny. Dohoda v hodnote 227 miliónov dolárov bola uzavretá ešte pred…

Foto Ruské vzdušné sily začali na Ukrajine využívať nový letecký prieskumný komplex

Rusko, 28.júla 2022 (AM) – Ruská armáda začala v rámci špeciálnej operácie na Ukrajine využívať nový prieskumný komplex založený na frontovom bombardéri Su-34, informoval RIA Novosti informovaný zdroj. „V rámci špeciálnej operácie ruské vzdušné sily začali používať nové prieskumné systémy založené na frontových bombardéroch Su-34, ktoré umožňujú s vysokou presnosťou určiť…

Foto Horúca aktualita: Z Baltického mora hrozí chemický „útok“

Poľsko, 10.august 2022 (AM) – Spôsobiť ho môžu desiatky tisíc ton zatopených nemeckých chemických zbraní, ktoré boli s ďalšou výzbrojou zatopené v Baltickom mori v časoch 2. sv. vojny.   Poľské noviny Gazeta Wyborcza uvádza, že tohto neželaného „suveníru“ tam môže ležať 40-100 tisíc ton. Presné množstvo sa nedá určiť, pretože je obtiažne určiť…

Foto Vojaci Kim Čong-una v operácii na Ukrajine?

Ukrajina, 10.august 2022 (AM) – Pred niekoľkými dňami telegramové kanály informovali , že predseda Štátnej rady KĽDR, generálny tajomník Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich Kim Čong-un ponúkol Rusku, vyslanie 100 000 kórejských dobrovoľníkov do zóny operácie na Ukrajine ako vojenská pomoc. Zdá sa to neuveriteľné. Avšak…   Po uznaní nezávislosti DĽR…

Foto Ako Irán predpovedal Gorbačovovu globálnu chybu

Rusko, 8.august 2022 (AM) – Rusko sa čoraz viac približuje k Iránu – od riešenia problémov globálnej politiky až po spoluprácu v oblasti letectva – čo opäť prinútilo diskutovať o možnosti rusko-iránskej strategickej aliancie. Táto téma je pomerne stará. A za daných okolností a pri súčasných štátnych úlohách by rusko-iránska aliancia…

Foto Kto sú plánovači a tvorcovia významných udalostí vysvetľuje nová kniha Rímsky klub

Slovensko, 6.august 2022 (AM) – Aby sme mohli začať chápať svetové udalosti, musíme si uvedomiť, že mnohé tragické a výbušné udalosti 20. storočia sa nestali samy od seba, ale že boli naplánované podľa dobre pripraveného plánu. Kto boli plánovačmi a tvorcami významných udalostí vysvetľuje nová kniha Rímsky klub.   Rímsky klub…

Foto Hirošima a Nagasaki – čo si vytrpeli ľudia?

Slovensko, 6.august 2022 (AM) – Sila výbuchov atómových bômb v Hirošime (atómová Little Boy 6. 8. 1945, 15-18 kiloton, výbuch 580 metrov nad zemou) a Nagasaki (plutóniová Fat Man 9. 8. 1945, 21-23 kiloton, výbuch 503 metrov nad zemou).     Ničivá energia atómovej bomby spočíva na 50 % z tlakovej vlny, na 35…

Foto Čo sa stalo so Stalinovými hirošimskými rozviedčíkmi?

Rusko, 5.august 2022 (AM) – Úrady ZSSR chápali, že bombardovanie Hirošimi a Nagasaki nebolo len útokom proti Japoncom, ale aj zastrašením Rusov. Prezident USA Harry Truman bol nezmieriteľný protivník komunizmu (na rozdiel od jeho predchodcu Franklina Roosevelta). Aj preto chcel Stalin vedieť čo možno najviac o výsledkoch použitia atómovej zbrane, pričom od najdôveryhodnejších…
Foto Ukrajina ešte viac ostreľuje jadrovú elektráreň. Šéf Záporožia vyzval na útoky na Kyjev

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Šéf Záporožskej oblasti Evgenij Balickij počas fóra verejného hnutia „Sme s Ruskom“ 8. augusta podpísal príkaz na uskutočnenie referenda o vstupe regiónu do Ruskej federácie. V Melitopole sa koná fórum „Sme spolu s Ruskom“, na podujatí sa zúčastňuje asi 700 delegátov z celého regiónu. Vedúci regionálnej správy…

Foto Zelensky pripravuje Európe druhý Černobyľ. Ukrajinská armáda neprestáva v ostreľovaní jadrovej elektrárne

Ukrajina, 8.august 2022 (AM) – Ukrajinské ozbrojené formácie pokračujú v úderoch na jadrovú elektráreň Záporožie, po včerajších delostreleckých úderoch bolo na zariadenie strieľané z raketometov Uragan. Podľa správy Energodaru sa ukázalo, že v postihnutej oblasti sa nachádza sklad vyhoreného jadrového paliva.   Ozbrojené sily Ukrajiny odpálili na stanicu raketu, ktorá dokázala…

Foto Prečo sú klamstvá dôležité pre priemysel rasových sťažností vysvetlí kniha: Black Lies Matter

Slovensko, 5.august 2022 (AM) – Dominantný naratív o rasových vzťahoch v USA dnes hovorí, že hlavné nebezpečenstvo pre životy černochov predstavuje belošský rasizmus, najmä násilnícky rasizmus policajtov. Podľa tohto názoru je Amerika beznádejne rasistický národ. Vznikla organizácia Black Lives Matter (BLM), ktorá vedie protesty a dokonca aj nepokoje v reakcii na prípady,…

Video Mesto New York pripravuje občanov na jadrový útok. Video

USA, 12.júla 2022 (AM) – Obyvatelia amerického New Yorku sa začali pripravovať na ozbrojený konflikt s použitím jadrových zbraní . Kancelária primátora vydala špeciálny pokyn, ktorý hovorí, čo robiť v prípade jadrového útoku na mesto. Návod vo forme videa zverejnilo New York City Department of Emergency Situations. Autori, ktorí ho zostavili,…

Foto Je svet pripravený na atómovú vojnu? Aký najhorší scenár boja o Ukrajinu vidí nositeľ Nobelovej ceny?

USA, 16.februára 2022 (AM) – Vzájomné zničujúce sa údery môžu ľudstvo priviesť k novej Dobe ľadovej. Ak sa konflikt rozšíri za hranice Ukrajiny a ak sa do neho zapojí NATO, boj by sa zmenil na obrovskú vojnu medzi atómovými mocnosťami s veľmi reálnym nebezpečenstvom nasadenia atómových zbraní.     Pri Západom zorganizovanej tragickej…

Foto Združenie vlastníkov zbraní: “Smernica EÚ sa snaží potlačiť prirodzenú vlastnosť človeka na efektívnu fyzickú ochranu”

Slovensko, 14.februára 2022 (AM) – V posledných dňoch znova celkom intenzívne riešime výklady znenia novelizovaného zákona o zbraniach. Z pohľadu aplikačnej praxe i toho, ako ju berú občania na ktorých ramená plnenie zákona spadlo. Či už ide o obsah tlačív, ktoré sa budú ešte meniť, alebo otázky ohľadom výkladu paragrafov, ktoré…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…