Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

.

Rusko, 5.December 2020 (AM) – Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.

 

Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom správne, že v skutočnosti ide o jednu tridsaťročnú vojnu.
– Rad historikov predpokladá, a mne sa to zdá správne, že v 20. storočí bola jedna tridsaťročná svetová vojna (1914 – 1945).
Počas jej prvého kola, ktoré sa skončilo v roku 1918, neboli mnohé ciele dosiahnuté. Konkrétne, britskými tajnými štruktúrami nebolo zničené Rusko, čo bolo jedným z hlavných cieľov vojny, nazývanej 1. svetovou.

 

Spočiatku sa zdalo, že cieľ je dosiahnutý, v Rusku prebehla revolúcia. Lenže v polovici 20-tych rokov Stalinova partia, ktorá objektívne bojovala za záujmy Ruska, zavrhla projekt „svetovej revolúcie“ a začala budovať socializmus v samostatnej krajine.

 

Čo je to „socializmus v samostatnej krajine“? Ide o znovuzrodenie ríše pod názvom Rusko. Na konci 1920-tych rokov to už bolo jasné všetkým na svete a od roku 1929 (je symbolické, že práve toho roku bol zo ZSSR vysídlený Lev Trockij, hlavný hlásateľ svetovej permanentnej revolúcie, ktorá v plnej miere odpovedala záujmom západnej globalistickej verchušky) bol spustený druhý projekt pod názvom „svetová vojna“.

 

Kto ho mohol v Európe uskutočniť? Iba Nemecko! Znamenalo to teda priviesť k moci v tomto štáte taký režim, ktorý začne organizovať vojnu. Lenže priviesť ho k moci by bolo málo, po prvé ho bolo treba napumpovať zlatými a menovými rezervami, po druhé, napomôcť mu, aby vytvoril zodpovedajúci vojensko-priemyslový komplex. Na to Hitlerovi venovali Rakúsko a Československo.

 

Treba si veľmi jasne predstaviť, že hlavnými vinníkmi rozpútania 2. sv. vojny sú určité britské kruhy, ktoré Hitlera použili na svoje ciele. Samozrejme, že z Hitlera to vinu neskladá. Sociológ a psychológ Gustav Le Bon svojho času napísal knihu „Psychológia tlupy“ (Psychologie der Massen), ktorá bola jednou z príručných pre V. I. Lenina. Uvažujúc o 1. sv. vojne Le Bon povedal nasledovné: Wilhelm II. bol tým, kto kvapol do pohára s vodou poslednú kvapku, po ktorej tá pretiekla cez okraj.
No dôležité je vidieť, kto predtým naplnil pohár po samý okraj. No a to urobili v 1930-tych rokoch Briti. Hitler, ten k tomu pridal len tú poslednú kvapku.

 

Hovoríte, že pohár naplnili Briti. Existujú na to dôkazy?
– Samozrejme, na túto tému bola uverejnená celá hromada prác, dokumentov. Existuje aj otrasný list Churchilla nemeckému vojvodcovi Evaldovi von Kleistovi zo septembra 1938. Pripomínam, že 28. septembra 1938 bola podpísaná Mníchovská dohoda (správny dátum podpisu je 30. september – pozn. –vmi-), ktorá sa dnes nazýva Mníchovským diktátom.
Ide o veľmi zaujímavý list. Nemeckí generáli neboli informovaní, že západní pohlavári sa chystajú odovzdať Československo Hitlerovi a celkom vážne predpokladali, že Hitler bude s Československom bojovať.

 

Československá armáda mala v tom čase už milión ľudí a minimálne vôbec nebola slabšia ako nemecká. Nemci by navyše museli útočiť v horskom teréne. Čiže nemeckí generáli si porátali, že tento útok sa bude rovnať samovražde a tak sa rozhodli zorganizovať sprisahanie a zatknúť Hitlera, keď sa v polovici septembra vráti z Berchtesgadenu do Berlína.

 

No a tu sa dopustili chyby – oznámili svoje plány Britom, predpokladajúc, že tí sú zainteresovaní na takomto vývoji udalostí. Briti na to urobili dve veci. Po prvé, Chamberlein letel do Berchtesgadenu k Hitlerovi na rozhovory, aby ho zdržal od návratu do Berlína. A Churchill napísal list von Kleistovi.

 

U nás sa hovorí, že Chamberlein a Churchill mali diametrálne odlišné názory o Nemecku tých čias, jeden že vystupoval ako „mierotvorca“ a druhý ako razantný protivník. V skutočnosti tieto dve skupiny v britskom establishmente bojovali medzi sebou, ale vo vzťahu k Nemecku boli jednotné. Obe pred Hitlerom len rozohrali divadielko, ktorému ten uveril ako dajaký provinčný politik. Stalin by na to nikdy neskočil.

 

Čo napísal Churchill von Kleistovi? Že ak Hitler a nemecké vojská prekročia hranicu Československa, dokonca ak ich len jednoducho preletí nemecké letectvo, bude to návratom ku svetovej vojne, ktorá sa skončila v roku 1918. A v tejto situácii, že treba kalkulovať s tým, čo sa môže udiať počas prvých niekoľko mesiacov a aj to, čo sa možno udeje na konci tretieho alebo štvrtého roku. Churchill tým dal nemeckej generalite fakticky najavo, že on nemusí proti Hitlerovi nič urobiť.

 

No a čo znamená fráza o troch – štyroch rokoch? Vojenská kampaň v Československu by trvala niekoľko mesiacov. Churchill veľmi presne vedel, že sa začína svetová vojna.

 

V Mníchove Hitlerovi Československo jednoducho darovali. Päť európskych štátov v podstate vytvorilo antisovietsky blok, akýsi „prototyp NATO“. Hlavnou úlohou Mníchova bolo naviesť Nemecko smerom na Sovietsky zväz. Inou záležitosťou je, že Hitler sa pokúšal zoskočiť z háčika a vyhlásil Slovensko za nezávislý štát, ktorý i sám garantoval. Čiže rozhodol sa neprísť až k hranici so Sovietskym zväzom.
Nemecko nebolo pripravené na svetovú vojnu, krajina ešte nemala zodpovedajúci hospodársky potenciál. No keďže ho nemala ani v roku 1941, tak stavila na blitzkrieg.

 

Kedy Nemecko pochopilo, že sa prepočítalo vo výpočtoch?
– Samotný Hitler to priznal už v septembri 1941. Vyhlásil, že ak by bol vedel, že nie celá Červená armáda je skoncentrovaná na hraniciach, že nemá jednu, ale tri obranné línie, že by proti ZSSR nikdy nezaútočil.
No a kto presvedčil Hitlera, že na hraniciach je sústredená celá Červená armáda a že má len jednu obrannú líniu? Canaris, náčelník vojenskej rozviedky, ktorý s Angličanmi spolupracoval od roku 1939. Angličania veľmi potrebovali zraziť Hitlera a Sovietsky zväz.

 

Nebodaj bol Hitler natoľko naivný, že nebol schopný pozrieť sa na mapu ZSSR? A že Sovietsky zväz má vojská aj na Ďalekom východe?
– Predstaviteľ ktoréhokoľvek štátu je závislý na svojich špeciálnych službách. Hovoria, aha, hlúpy Stalin veril Hitlerovi, a Sorge ho pritom upozorňoval, že ten začne vojnu.

Ja sa vždy pýtam: čítali ste hlásenia Sorgeho, čo reálne písal a prečo Stalin nereagoval? Lebo Sorge písal: Nemecko prepadne Sovietsky zväz 22. júna alebo po skončení vojny s Anglickom. Čomu odporúčate veriť?

 

Stalin mal na stole dve skupiny hlásení: jedna, že Hitler zaútočí v júni a druhá, že najskôr si vyrieši Anglicko. Iné je, že Stalin vedel o pripravovanom útoku už 10. – 11. júna, navyše poznal presný dátum.
Tu sa však objavuje významné vyhlásenie TASS z 11. júna 1941, v ktorom sovietske vedenie tvrdí, že všetky rozhovory o našich sporoch s Nemeckom nemajú žiadny základ, všetko medzi ZSSR a Nemeckom, že je v poriadku a že vzájomné záväzky sa plnia.
No a naši antistalinisti sa smejú: bolo Stalinovi treba veriť Hitlerovi? Veď ešte týždeň pred útokom mu veril.

 

V skutočnosti hlupákmi sú tí, ktorí sa vysmievajú Stalinovi. Veď toto vyhlásenie TASS bolo určené konkrétnemu adresátovi – prezidentovi USA Rooseveltovi, ktorý už v roku 1937 vyhlásil, že ak Sovietsky zväz prepadne Nemecko, tak my, USA, budeme pomáhať Nemecku. Ak však Nemecko prepadne ZSSR, tak USA budú pomáhať jemu.
V apríli 1941 to oficiálne vyhlásil aj americký Kongres. A v tomto vyhlásení bola mimoriadne dôležitou formulácia: že ak sa ZSSR nechá vyprovokovať a ako prvý napadne Nemecko, tak Spojené štáty sa postavia na stranu Nemecka. Záujmom Američanov bolo nedopustiť vojnu medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom.
Politické rozloženie síl na konci 20-tych rokov 20. storočia bolo spletité.

 

Ja tvrdím, že hlavnou príčinou 2. sv. vojny boli britsko-americké protirečenia. Všetko ostatné bolo druhoradé.
V roku 1929 riaditeľ ústrednej anglickej banky Norman Montesquieu, vyjadrujúci, takpovediac, záujmy Rockshieldovcov (tu sa nemyslí len ich rodina), uzatvoril Britskú ríšu pred svetovým kapitálom. V prvom rade to bolo voči USA, predovšetkým voči Rockefellerovcom, ktorí sa vlastne stali víťazmi 1. sv. vojny. Američania po tom, ako im Británia odsekla štvrtinu svetového trhu, boli nútení investovať do Nemecka a ZSSR. A práve v roku 1929 sa rozhodli zničiť Britskú ríšu. Mimochodom, počas 2. sv. vojny Allen Dulles, budúci šéf CIA, nezakryte hovorieval, že „našou úlohou je zničiť Britskú ríšu“.

 

Z tohto uhla pohľadu je 2. sv. vojna veľmi zaujímavá. Na jednej strane Veľká Británia, USA a ZSSR bojovali proti Nemecku a na druhej USA a ZSSR robili všetko možné na demontáž Britskej ríše. Čo sa im v polovici 1950-tych rokov aj podarilo. Neskôr, samozrejme, Británia naniesla odvetný úder, no to je už iný príbeh.

 

Čiže navrátením sa k udalostiam, ktoré predchádzali 2. sv. vojne, bolo pre USA veľmi dôležité, aby v novej svetovej vojne bola Britská ríša zničená. V tejto súvislosti je dodnes málo známym faktom, že v 1930-tych rokoch USA rozpracovali plán vojny s V. Britániou v Kanade. Briti však v tom čase riešili inú otázku – zrážku Nemecka a ZSSR.

 

Uvedomme si teda, že tak v plánoch USA, ako aj v plánoch Britov hral rozhodujúcu úlohu Hitler. Britom sa nakoniec predsa len podarilo roztrhať americký plán a Hitler sa vydal proti Sovietskemu zväzu.

 

Dejiny však ukazujú, že Stalin s touto „podkobercovou hrou“ rátal. Vedel, že jeho jediným spojencom v tejto hre sú Spojené štáty a o tom bolo jeho vyhlásenie v TASS. Ak by sa bol ZSSR nechal vyprovokovať, V. Británia by sa v momente zmierila s Nemeckom, podporili by ju aj USA a vo svete by sa bol vytvoril úplne iný obrázok. Všetky reči, že Stalin sa chystal prepadnúť Nemecko a že Hitler ho iba predbehol, sú len nepodloženým táraním.

 

Reči o pakte Molotov-Ribbentrop sú však stále živé.
– Po tom, ako v roku 1939 padlo Poľsko, ani jeden človek v Európe, a dokonca ani Churchill, neobvinil Stalina z agresie. A je to pochopiteľné. Veď sovietske vojská vstúpili na územie Poľska až 17. septembra, kedy poľská vláda už neexistovala (ušla z krajiny 16. 9. – pozn. –vmi-) a ani poľský štát už v podstate neexistoval. Bolo to len nejaké územie!
Preto vtedy Stalina nikto z agresie neobvinil? Lebo agresia je aktom jedného štátu voči druhému štátu! No a Poľsko už 17. 9. 1939 ako štát neexistovalo. Absolútne neexistovalo! Stalin konal veľmi premyslene – kým existoval poľský štát, sovietske vojská na jeho územie nevstúpili. Z pohľadu medzinárodného práva sa tu niet o čo zachytiť.

 

Prečo na Západe všetci tak besnia zo sovietsko-nemeckého paktu?
– Pretože Stalin im prekazil „protoNATO“! A čo sa týka Európskej únie, treba stále hovoriť. My sme nebojovali len so samotným Nemeckom, ale s Hitlerovskou úniou. Pretože značná časť Európy, jej verchuška, si pokorne kľakla pred Hitlerom. Aj Francúzsko, aj Holandsko, aj Belgicko.

 

Každý tretí tank, ktorý bojoval na východnom fronte, bol vyrobený v Česku našimi slovanskými bratmi v ich Škodovke (vtedy Hermann Goring Reichswerke). Dva esesácke prápory – estónsky a francúzsky – bránili Reichstag v roku 1945. Vo Wehrmachte bolo viac Francúzov ako v hnutí odporu.

 

Kvôli tomuto je západoeurópska pamäť o 2. sv. vojne veľmi selektívna. Čo robiť, ak jedinými národmi, ktoré sa vlastnými silami oslobodili od nacistov boli Rusi a Srbi?! Všetci ostatní alebo bojovali na strane Nemcov, alebo ich oslobodzovali. Nemajú VÍŤAZSTVO, na ktoré by mohli spomínať. To len my, Srbi a ešte aj Gréci si môžu pripomínať víťazstvo. Práve za toto Srbov nemajú radi na Západe, pretože oni bili Nemcov dvakrát – počas Prvej i počas Druhej svetovej vojny.

 

Dnes však často počuť, že víťazstvo na východe bolo v značnej miere dosiahnuté vďaka Lend-Lease.
– Lend-Lease bol zaktivizovaný pred Bitkou o Kursk (čiže po bitke pod Moskvou a po Stalingrade – pozn. –vmi-). Nehovoriac o tom, že víťazstvo vo vojnách dosahujú nie “lend-leasy“, ale krv, pot a slzy tých, ktorí sú pripravení padnúť za svoju vlasť. Vo vojne zvíťazil sovietsky ľud, mimochodom, organizovaný stalinským systémom.

 

Ak sa dnes pokúšajú hovoriť, že víťazstvo bolo dosiahnuté napriek Stalinovi, tak to je zákernosť. Národ bez systému je tlupou.
Elementárny príklad – rok 1915, začiatok roka 1916. V úporných bojoch je prakticky vybitý dôstojnícky zbor ruskej armády, po čom krachla celá armáda a za ňou absolutizmus. V roku 1941 bol tiež vybitý dôstojnícky zbor, vzápätí krachla armáda: takmer tri milióny zajatcov, no štát nekrachol. Na konci roku 1941 bola v podstate vytvorená nová armáda, ktorá zlomila chrbát Wehrmachtu. Kto sa to podpisoval na rozvaliny Reichstagu? Ľudia, vychovaní sovietskym systémom v 30-tych rokoch. Toto psychológovia nazývajú modálnym typom osobnosti. Nehovoriac o tom, že sovietsky systém sa ukázal silnejším nielen na fronte, ale aj v tyle.

 

Jadro sovietskeho národa tvorili, prirodzene, Rusi. Neustále pripomínam príklad maršala Bagramjana, ktorý rozformovával všetky svoje podriadené jednotky, ak v nich zostalo menej ako 50 % Slovanov. Vychádzal z toho, že práve Slovania sú tými, ktorí vedia bojovať.
Mimochodom, o tom istom hovorili aj Nemci. Existoval istý esesák Degrelle, ktorý sa v jednom povojnovom rozhovore nechal počuť, že:

„Keď sme šli bojovať, tak sme si mysleli, že budeme bojovať s Aziatmi, no v skutočnosti sme sa zrazili s rovnakými árijcami, ako sme sami. Rusi sa predviedli, akí sú odvážni vojaci“.

 

Čiže po vojne nikto nediskutoval o tom, kto zvíťazil, kedy sa skončila vojna… lebo všetkým bolo všetko jasné. „Nejasné“ to začalo byť až po roku 1991.

 

Hovoríte, že VVV je unikátnym javom v ruských dejinách…
– Veľká vlastenecká vojna bola unikátnou po každej stránke. Tretia ríša bola jediným protivníkom v dejinách, ktorá si postavila úlohu fyzickej likvidácie 70 % Rusov a na dobytok premeniť všetkých ostatných. Čiže my sme sa bili za právo zostať v dejinách.

Vladimír Mikunda podľa rozhovoru Sergeja Šarova


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Video V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho centra vo Washingtone sa zvýšil na 25 000. Taktiež bol vydaný rozkaz strieľať v prípade nutnosti. Tisíce ozbrojených vojakov, všetky ulice sú uzavreté, to sa deje vo Washingtone v predvečer Bidenovej inaugurácie. Tá sa uskutoční za…

Foto Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriestrelných odevov, uviedla 15. januára 2020 štátna spoločnosť „Rostech“ pre RIA Novosti.   V korporácii uviedli, že takáto pevnosť sa…

Video Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí amerického námorníctva.  …

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

Slovensko, 17. január 2021 (AM) - Top témou ostatných dní, minimálne v odbornej bezpečnostnej komunite, je nákup sedemnástich izraelských 3D rádiolokátorov od firmy ELTA Systems za takmer 150 miliónov eur   V krátkom čase je to už druhá zákazka, ktorú OĽANO realizovalo, no podstatné, a zároveň paradoxné na celej veci je…

Video Tvrdé boje na hraniciach Turecka – Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.     V piatok vojenské dopravné letectvo ruských vzdušných síl…

Foto Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriestrelných odevov, uviedla 15. januára 2020 štátna spoločnosť „Rostech“ pre RIA Novosti.   V korporácii uviedli, že takáto pevnosť sa…

Foto Francúzsko : prezbrojovanie pešiakov pokračuje na plné obrátky

Francúzsko, 14. január 2021 (AM) - Generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie (DGA - La Direction générale de l’armement) zadáva novú objednávku na 12 000 útočných pušiek HK 416 F pre francúzske armády.   - 30. novembra 2020 DGA objednalo 12 000 útočných pušiek HK 416 F od konzorcia Heckler & Koch SAS…

Foto Česká zbrojovka: Nová generácia športových pištolí CZ TS 2

Česko, 29. december 2020 (AM) - Český výrobca oficiálne predstavuje CZ TS 2, najnovšiu verziu svojej série pištolí, optimalizovanú pre konkurenciu v štandardnej divízii IPSC. V súčasnosti sú k dispozícii tri verzie s rôznymi úchopmi a farbami rámu, ako aj s ďalšími funkciami.   Pištoľ CZ TS 2 je najnovšou generáciou športových pištolí…

Foto Irán má pre svoje gardy pripravenú novú bojovú pušku – silne pripomínajúcu nemecké zbrane

Irán, 28. december 2020 (AM) - Vďaka snímkam zverejneným tlačovou agentúrou prepojenou s iránskymi Revolučnými gardami (IRGC) je teraz rozsah masovej výroby ručných zbraní v Iráne ľahšie čitateľný. Podľa všetkého sa štátne továrne Islamskej republiky môžu pochváliť výrobou najrôznejších pechotných zbraní, pričom sa neobmedzujú iba na pušky a pištole.   Keď…

Foto Puškové náboje armád sveta

USA, 27.December 2020 (AM) - Na začiatku 20. storočia už väčšina krajín mala dokončený prechod na malokalibrové (podľa vtedajších predstáv) náboje s bezdymovým prachom pre zásobníkové pušky, alebo sa na to pripravovali. Vtedy sa samozrejme nehovorilo o nejakej štandardizácii.   Prakticky každá krajina vyvinula a implementovala svoju vlastnú puškovú muníciu. Aj tie štáty,…

Foto Súboj M-16 s Ak-47

USA, 25.December 2020 (AM) – Prečo USA nedajú vojakom kvalitnejšiu zbraň ako M-16? Tému analyzoval v liste The Atlantic Robert H. Scales, pričom poloautomatickú pušku M-16 porovnával so spoľahlivosťou a prednosťami ruského samopalu AK-47. Výsledkom jeho logiky je vyrátaný počet úmrtí, ktoré Američania nemuseli mať, ak by ich pechota mala aspoň čosi podobné,…

Video V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho centra vo Washingtone sa zvýšil na 25 000. Taktiež bol vydaný rozkaz strieľať v prípade nutnosti. Tisíce ozbrojených vojakov, všetky ulice sú uzavreté, to sa deje vo Washingtone v predvečer Bidenovej inaugurácie. Tá sa uskutoční za…

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

Slovensko, 17. január 2021 (AM) - Top témou ostatných dní, minimálne v odbornej bezpečnostnej komunite, je nákup sedemnástich izraelských 3D rádiolokátorov od firmy ELTA Systems za takmer 150 miliónov eur   V krátkom čase je to už druhá zákazka, ktorú OĽANO realizovalo, no podstatné, a zároveň paradoxné na celej veci je…

Video Tvrdé boje na hraniciach Turecka – Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.     V piatok vojenské dopravné letectvo ruských vzdušných síl…

Foto Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

Foto Nikolaj Starikov: Trumpov Shutdown a Washingtonská dohoda

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Historik a politológ Nikolaj Starikov v éteri autorského programu Anny Šafranovej uviedol, že odpojenie súčasného amerického prezidenta od sociálnych sietí „šokovalo miliardy“ ľudí. Odborník odhalil dôvod „verejného bičovania“ Donalda Trumpa s tým, že prezident zvolil pre amerického politika „nemožnú cestu“.   Aby ste pochopili, či je…

Foto Kto vyzbrojuje svet?

Francúzsko, 16. január 2021 (AM) - V roku 2019 zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Dassault nárast predaja o 105% - výsledky boli do veľkej miery spojené s úspechom ich vlajkovej lode Rafale. Ten sa teší veľkému úspechu po mnohých rokoch od jeho zavedenia do aktívnej služby vo Francúzskej armáde (dodaný v 2001,…

Video Švédske námorníctvo nacvičovalo lov ponoriek. Video

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Hlbinné bomby a lov ponoriek na západnom pobreží. 17. Obojživelný hliadkový prápor švédskych ozbrojených síl nacvičoval použitie hĺbkových náloží počas protiponorkových námorných cvičení:  Švédsko navyšuje výdavky na obranu o viac ako 40% To všetko sa udeje do 2025 postupným navyšovaním rozpočtu na vojenské výdavky. Ide o rastúci…

Video Uprostred iránskych námorných cvičení sa objavila neznáma ponorka. Video

Irán, 15. január 2021 (AM) - Iránske námorníctvo identifikovalo neznámu ponorku počas svojich vojenských cvičení v severnom Indickom oceáne, informovala tlačová agentúra Tasnim.   Pred týždńom USA jednu z nich v regióne nasadili ako varovanie pre Islamskú republiku. Ponorku spozorovali vo štvrtok iránske protiponorkové vrtuľníky, ktoré sa blížili k cvičisku, uviedol…

Foto Americká námorná pechota schválila používanie tlmičov

USA, 13. január 2021 (AM) - USMC (US Marine Corp) oznámilo svoje rozhodnutie vybaviť všetky útočné pušky svojich peších jednotiek zvukovým moderátorom (nazývaným tiež tlmič) už pred piatimi rokmi po ukončení štúdie zameranej na dopad dôsledkov hromadného používania tohto doplnku.   Pre účely experimentu bola vyčlenená jedna rota. Cieľová zbraň bola…

Video Iránske námorníctvo dostalo ďalšiu základňovú vrtuľníkovú loď. Video

Irán, 13. január 2021 (AM) –Vysunutá základňová loď Makran sa pripája k iránskej flotile námorníctva. Najnovšia útočná loď sa pripojila k námornej flotile krajiny v utorok 12. januára 2021 na príkaz náčelníka štábu iránskych ozbrojených síl generálmajora Mohammada Baqeriho.       Iránske námorníctvo spoločne s Iránskymi revolučnými gardami pokračuje v…

Video Čo dokážu najnovšie Tomahawky?

USA, 09. január 2021 (AM) - Lietať ďalej, udrieť bolestivejšie, ignorovať protiopatrenia – o tom boli americké testy novej modifikácie krídlatej rakety Tomahawk – Block V. US Navy lakonicky oznámilo – všetko bolo v poriadku (strieľal torpédoborec Chafee).     Šialené tempo pri konštruovaní Block V je odôvodňované posilnením vojenského námorného potenciálu Číny.…

Video Izrael presunul svoju útočnú ponorku do Červeného mora – objavila sa v Eilate. Video

Izrael, 06. január 2020 (AM) - Objavilo sa video s ponorkou izraelského námorníctva v Eilate - po návrate z Červeného mora. Niektoré správy naznačovali, že naposledy bola blízko Bab Al Mandeb neďaleko Jemenu.     Ponorka izraelského námorníctva triedy Delfín-II vošla do Eliatu, jediného izraelského prístavu v Červenom mori. tento krok…

Video Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí amerického námorníctva.  …

Foto Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a druhý stacionárne, teda zo šachty.   Komentár spravodajstva tvrdil, že vojská ich už už dostali vyše…

Foto Ministerstvo obrany chce kúpiť 17 kusov izraelských radarov za 148 miliónov euro

Slovensko, 14. január 2021 (AM) - Vláda SR dnes súhlasila s návrhom rezortu obrany na obstaranie 17 kusov 3D rádiolokátorov formou vláda-vláda z Izraela. Ide o najvýhodnejšiu komplexnú ponuku za obstarávaciu cenu 148 200 000 eur s DPH, ktorá v plnom rozsahu vyhovuje technickým a operačným požiadavkám Ozbrojených síl SR. Nová…

Foto Aktuálna novinka: Ruskí vedci navrhujú vyrábať tankový pancier z drôtu

Rusko, 13. január 2021 (AM) - V Brjanskej technickej univerzite vynašli novú technológiu výroby pevného, ľahkého a lacného panciera z drôtu. Technológia už zaujala „obranné“ podniky, uviedli pre RIA Novosti vo Fonde perspektívnych výskumov.   „Podľa novej technológie sa pancier tvorí aditívnym spôsobom fúziou (zlievaním) drôtu. Ten sa potom vlnovo deformačne spevňuje. Technológia už…

Foto Lasery do boja s dronami

Rusko, 12. január 2021 (AM) – Námestník ministra obrany RF Alexej Krivoručko novinám „Krasnaja zvezda“ prezradil, že v Rusku konštruujú nové laserové zbrane, predurčené na boj s dronami.   „V súčasnosti prebiehajú práce na skonštruovaní iných laserových komplexoch (okrem do výzbroje už 1. 12. 2018 zaradeného komplexu „Peresvet“) na ničenie bezpilotných letúňov…

Video Iránski delostrelci v Sýrii strieľali laserom navádzanú muníciu. Video

Sýria, 12. január 2021 (AM)  - Ruské strely komplexu Krasnopol sa efektívne používali v Sýrii, okrem iného aj zo 152-mm kanónovej húfnice D-20 vytvorenej v 40. rokoch minulého storočia. Na webe sa objavili videá demonštrujúce proces prípravy  na bojové použitie munície s laserovým navádzaním.   Mierenie na zistené palebné body nelegálnych teroristických…

Foto Ruské bezpilotné lietadlo Ochotnik v priebehu skúšok vykonalo bombový útok

Rusko, 14. január 2021 (AM) - Ruský ťažké bezpilotné lietadlo S-70 Ochotnik vykonalo v rámci letových skúšok bombový útok na pozemné terče na polygóne Ašuluk, oznámil zdroj vo vojensko-priemyselnom komplexe. Podľa jeho slov Ochotnik z priestoru v trupe zhodil neriadené letecké bomby s hmotnosťou 500 kilogramov. "Cieľ bol zasiahnutý s veľkou presnosťou,"…

Foto Sovietske vojenské letectvo v 2. sv. vojne Zo všetkých bojujúcich veľmocí malo najmenšie straty!

Rusko, 13. január 2021 (AM) - Ak si porovnáme straty vojenských vzdušných síl, bojujúcich na frontoch 2. svetovej vojny, tak ZSSR má zo všetkých – naozaj ZO VSETKÝCH – čiže medzi spojencami i mocnosťami „Osi“ - najmenšie letecké straty.   Pričom údaje sú takéto: 1. Najviac zabitých letcov (60 750) malo Japonsko. Azda…

Foto Krst ohňom „čierneho žraloka” – ako sa vrtuľníky Ka-50 po prvýkrát zúčastnili ostrých bojov

Rusko, 11. január 2021 (AM) – Pred dvadsiatimi rokmi, 6. januára 2001, leteli vrtuľníky z OKB Kamova Ka-50 (v kóde NATO Hokum) z letiska Severnyj v meste Groznyj na svoju prvú bojovú misiu. Velenie letectva a konštrukčná kancelária potrebovali preveriť taktiku a výzbroj „čierneho žraloka" v reálnych bojových podmienkach.   Na…

Foto Prečo sú vrtuľníky také dôležité v boji s požiarmi v austrálskej buši

Fort Worth, Texas, 10. januára 2021 (AM) – Keď riaditeľ Kestrel Aviation Ray Cronin hovorí o boji s požiarmi, opisuje hasičské akcie podobne, ako vojak opisuje vojnu. Koniec koncov svojím spôsobom sú boje s rozsiahlymi požiarmi v austrálskej buši podobné vojnovému ťaženiu proti nepriateľovi.   Cronin je vo svojom odbore…

Foto Kto má aké protidružicové systémy?

USA, 10. január 2020 (AM) - Kozmické velenie USA 15. decembra vyhlásilo, že Rusko konštruuje najmenej dva alternatívne druhy protidružicových systémov? Už predtým však oznámilo, že Rusko otestovalo novú raketu na ničenie družíc.   Vo Washingtone poznamenávajú, že prvý typ kinetickej zbrane je protidružicovým systémom na priame prepadnutie (DA-ASAT), ktorá je…

Foto Silueta H-20, budúceho čínskeho bombardéra, sa nachádza na náborovom videu

Čína, 10. január 2021 (AM) - Počas finále majstrovstiev amerického futbalu vo februári 2015 Northrop Grumman odvysielal - čo bolo nezvyčajné pre výrobcu zbraní - reklamný film, v ktorom predviedli ukážku bojových dronov X-47B, bombardér B-2 Spirit a záhadné lietadlo ukryté pod plachtou.   V tom čase sa však zdalo,…

Foto Ako zareagoval Stalin na Trumanov oznam o atómovej bombe?

Rusko, 15. január 2021 (AM) - Pokojná reakcia sovietskeho lídra Josifa Stalina na oznam od Harryho Trumana na Postupimskej konferencii v júli 1945, že USA otestovali atómovú bombu, si zasluhuje, aby sa dostala do učebníc svetovej diplomacie, ako príklad uvedenia svojich oponentov do omylu, nazdáva sa pomocník ruského prezidenta Vladimír Medinský.  …

Foto Po stopách nepolapiteľného denníka Hitlerovho dôverníka

Nemecko, 14. január 2021 (AM) - „Takmer šesťdesiat rokov ho nemohli nájsť – tých 400 odhaľujúcich rukopisných strán. Denník nacistického teoretika Alfreda Rosenberga, ktorého názory na rasy sa stali pravdepodobne jedným zo stimulov likvidácie židov Hitlerom, zmizol po tom, ako jeho autora obesili v Norimbergu“, uviedol Serge F. Kovaleski v The New York…

Foto Sovietske vojenské letectvo v 2. sv. vojne Zo všetkých bojujúcich veľmocí malo najmenšie straty!

Rusko, 13. január 2021 (AM) - Ak si porovnáme straty vojenských vzdušných síl, bojujúcich na frontoch 2. svetovej vojny, tak ZSSR má zo všetkých – naozaj ZO VSETKÝCH – čiže medzi spojencami i mocnosťami „Osi“ - najmenšie letecké straty.   Pričom údaje sú takéto: 1. Najviac zabitých letcov (60 750) malo Japonsko. Azda…

Foto Chladná vojna: Čo bude s armádou pri mínus 50 stupňov

Rusko, 12. január 2021 (AM) - Prakticky celý arzenál ruských vojakov, zbrane a technika je vyrobený s ohľadom na teploty 50 stupňov pod a 50 nad nulou. Kým s horúčavou je to viac-menej jasné, potom bojové aktivity v silných mrazoch vyžadujú vážne zmeny taktiky a stratégie. V súlade s vojenskou vedou sú…

Foto Krst ohňom „čierneho žraloka” – ako sa vrtuľníky Ka-50 po prvýkrát zúčastnili ostrých bojov

Rusko, 11. január 2021 (AM) – Pred dvadsiatimi rokmi, 6. januára 2001, leteli vrtuľníky z OKB Kamova Ka-50 (v kóde NATO Hokum) z letiska Severnyj v meste Groznyj na svoju prvú bojovú misiu. Velenie letectva a konštrukčná kancelária potrebovali preveriť taktiku a výzbroj „čierneho žraloka" v reálnych bojových podmienkach.   Na…

Foto Viete, že hitlerovci chceli v roku 1942 dobyť kaukazské náleziská ropy za každú cenu, vrátane nasadenia tam chemických zbraní? Prinášame ďalšiu časť zaujímavosti o vojne a armádach

Nemecko, 09. január 2021 (AM) - Viete, že...? ...Sovietsky zväz využil dedičstvo po nemeckom veľkoadmirálovi Karlovi Dönitzovi na posilnenie svojho ponorkového loďstva? Dönitz sa preslávil svojou taktikou „vlčej svorky“, ktorú používal na útok proti spojeneckým konvojom. Celkovo (pola údajov britskej Admirality) potopil 2775 obchodných lodí (14 573 000 brutto ton). Na začiatku…

Foto Škandál ukrajinskej elity s používaním ruských vakcín rýchlo naberá na obrátkach. Prekvapila aj Merkelová

Ukrajina, 13. január 2021 (AM) - Svetlana Krjukova, zástupkyňa šéfredaktora ukrajinských novín Strana.ua, vyzvala svojich kolegov, aby sa aktívne venovali téme používania ruskej vakcíny proti COVID-19 politikmi a veľkými podnikateľmi.   Ukrajinské orgány naďalej tvrdia, že nemajú v úmysle kúpiť vakcínu Sputnik V vytvorenú v Ruskej federácii. Napriek skutočnosti, že dôvody tohto…

Foto Detskí špióni: V Británii navrhujú zákon o používaní maloletých detí v rozviedke

Veľká Británia, 10. január 2020 (AM) – Snemovňa lordov britského parlamentu prejednáva návrh zákona, ktorý by štátnym orgánom, vrátane tajných služieb, dovoľoval používať deti ako "tajné zdroje rozviedky". Iniciatíva navyše pripúšťa, aby za "určitých okolností" osoby staršie ako 16 rokov mohli špehovať svojich rodičov a donášať na nich príslušným orgánom, uvádza Daily Mail.…

Foto Rekord v USA: Viac ako 23 miliónov predaných strelných zbraní, viac ako 21 miliónov previerok zbraní v roku 2020

USA, 07. január 2020 (AM) - Analytici odhadujú, že v roku 2020 bolo 8,4 milióna kupujúcich, ktorí si kúpili zbraň prvýkrát. V roku 2020 bolo vykonaných viac ako 21 miliónov previerok zbraní - čo je o 60% viac ako v roku 2019 a viac ako 34% v porovnaní s predchádzajúcim rekordom v…

Foto Jedinečný liek: Skvorcová oznámila vyvinutie „protijedu“ na koronavírus

Rusko, 3.január 2021 (AM) - Antivírusové liečivo pre Sars-Cov-2, ktoré úspešne prešlo predklinickými skúškami na Federálnej lekárskej a biologickej agentúre FMBA, sa môže stať prvým liekom na svete tohto druhu. Ďalším novým liekom je preparát na potlačenie nadmernej reakcie imunitného systému     V Rusku boli vyvinuté a patentované dva najnovšie…

Foto Kto má na rukách krv generála Lučanského?

Slovensko, 02. január 2021 (AM) – Myslím si, že je najvyšší, čas aby sa verejnosť dozvedela pravdivé skutočnosti, ktoré sa týkajú generála Lučanského.   Fakt je ten, že Lučanský predtým ako bol prevezený do vojenskej nemocnice v Ružomberku 9.12.2020 sa pokúsil o samovraždu obesením. Rozumiem tomu, že veľa ľudí spochybňuje túto…

Video Video z Argentíny: Lietadlo s vakcínou Sputnik V priletelo do Buenos Aires

Argentína, 25. december 2020 (AM) - Argentínčania dostali 300-tisíc dávok vakcíny. Lietadlo s prvou dávkou ruskej vakcíny Sputnik. V vyvinutý inštitútom Gamaleja za účasti Ministerstva obrany RF. Ide o najväčší objem vakcíny proti koronavírusom dodaných do latinskoamerickej krajiny, “ uviedli vo štvrtok výrobcovia liekov na Twitteri.     Argentína ako prvá krajina v Latinskej Amerike zaregistrovala vakcínu…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…