Pomohli Japonci Stalinovi vyhrať bitku o Moskvu?

Vztyčovanie zástavy sovietskeho námorníctva v prístave Port Artur, o ktorý Rusko prišlo v rusko-japonskej vojne 1904-1905. Dnes je to čínske Lu-šun-kchou

Rusko, 18. november 2020 (AM) – Veľakrát sa totiž uvádza, že Stalin musel byť vďačný Japoncom, že mu „umožnili“ naplno bojovať s Nemeckom a dokonca presunúť vojská z Ďalekého východu k Moskve.

 

Čo však hovoria fakty?

Že priama hrozba od miliónovej Kuantungskej armády hrozila ZSSR najmenej do polovice roku 1943 a teda, že zaviazaných tu bolo 28 percent stavu Červenej armády. Oficiálne údaje hovoria, že k 1. decembru 1941 sa na východe nachádzalo 1 568 000 vojakov z 5 495 000 celkového stavu (čiže 28 percent) s 2541 tankami a 2951 lietadlami.

 

V tejto súvislosti sa často spomína aj Sorgeho oznam, že Japonci nezaútočia proti ZSSR. Ibaže, toto vyplýva len z jeho prvej časti. Druhá, na ktorú sa často „zabúda“, hovorí, že ide len o presun termínov útoku proti ZSSR. Čiže práve táto časť nedovolila Stalinovi stiahnuť pod Moskvu viac síl a prostriedkov. Japonské plány totiž vôbec nevylučovali tento útok v roku 1941.

 

Doložme obraz japonskej hrozby faktami!

Tokijský tribunál konštatoval, že k 5. decembru 1941 bolo na útok proti ZSSR pripravených 50 percent pechotných divízií Japonska, 75 – 80 percent jazdeckých útvarov, asi 65 percent tankových plukov, polovica delostrelectva a letectva pozemných síl.

 

Dňa 3. decembra 1941 vydalo hlavné japonské velenie rozkaz číslo 578, v ktorom sa hovorí: „Na zabezpečenie ríše zdrojmi a na vytvorenie nového poriadku vo Veľkej východnej Ázii bolo prijaté rozhodnutie začať vojnu s USA, Veľkou Britániou a Holandskom. Ráta sa s rýchlym útokom na dôležitých smeroch na juhu a zároveň s vyriešením čínskeho incidentu (tak bola v Japonsku pomenovaná Japonsko-čínska vojna).“

 

Hoci sa vojna so ZSSR v tom čase nepripúšťala, v rovnakom čase dostalo velenie Kuantungskej armády direktívu č. 1048: „V súvislosti so vzniknutou situáciou zosilnite prípravu na operácie proti Rusku. Pripravenosť na začiatok vojenských operácií sa stanovuje na jar 1942.“ V japonskom velení panoval „optimistický“ názor, že ak sa Hitlerovi podarí obsadiť Moskvu do konca roka…,

 

 

.

 

…japonský útok proti ZSSR sa začne ešte tej zimy.

Preto dostal veliteľ expedičných síl v Číne rozkaz č. 575 byť pripravený na čiastočný presun jeho vojsk (6 divízií, posilnených o delostrelectvo a ženijné jednotky) na sever. V prvom poradí obsadiť Ussuri a v prípade úspechu rozvinúť komplexný útok na Severnom fronte.

 

V Kuantungskej armáde chápali, že rozhodnutie o presune útoku na jar 1942 bolo iba všeobecné, a pokračovali s aktívnou prípravou na očakávaný „zlomový moment“ na sovietsko-nemeckom fronte. Po vydaní rozkazu 3. 12. 1941náčelník štábu Kuantungskej armády na porade veliteľov zväzkov vydal nasledovné pokyny:

 

Na dokončenie prípravy na operácie proti Sovietskemu zväzu sa musí každá armáda a zväzok prvej línie usilovať o to, aby sledujúc neustále zmeny vojnového stavu ZSSR a Mongolska, mali možnosť v ktoromkoľvek momente určiť reálny stav. Osobitne sa to vzťahuje na súčasné podmienky, kedy čoraz viac vzniká nevyhnutnosť určiť príznaky „zlomového momentu“ v situácii.“

 

Povedané inými slovami, išlo o nachádzanie sa v neustálej bojovej pohotovosti na splnenie rozkazu o vstupe do vojny po páde Moskvy. Japonskí generáli si zvolili stratégiu, ktorú pomenovali „teóriou slepého diospýru“ (miestne ovocie – pozn. autora). Jej zmysel spočíval vo vrhnutí sa na ZSSR v momente, keď ako zrelý plod „sám padne k nohám Japonska“.

 

Lenže zlom, ktorý nastal v decembri 1941 na sovietsko-nemeckom fronte, mal úplne iný obsah. Protiútok Červenej armády sa pod Moskvou skončil rozdrvením hitlerovských vojsk, čo do sveta vyslalo signál o absolútnom krachu blitzkriegu.

 

Rozdrvenie nacistov veľmi udrelo aj po japonských plánoch zákerného prepadnutia ZSSR, navyše bolo svedectvom, že Červená armáda môže účinne bojovať nielen na západe, ale aj na východe. No a to naozaj vystrašilo japonské vládne kruhy.

 

Dňa 5. januára 1942 si cisár Hirohito vyžiadal od náčelníka generálneho štábu pozemných vojsk Sugijamu správu o výsledkoch sovietskeho protiútoku pod Moskvou. Sugijama v nej osobitne podtrhol: „ZSSR si zachoval 40 % svojej priemyselnej sily, postupne obnovuje výrobu a my to nesmieme podceňovať“. Potom 22. januára, odpovedajúc na otázku cisára o termínoch realizácie operácie proti ZSSR, Sugijama vyhlásil, že podľa jeho názoru „v súčasnosti, do leta tohto roka, nie je účelné uskutočniť útočnú operáciu na severe“.

 

Zostavovatelia 106 dielnej japonskej „Oficiálnej histórie vojny vo Veľkej Východnej Ázii“ uviedli priamu súvislosť výsledkov víťazstva Červenej armády pod Moskvou s vynúteným rozhodnutím vedúcich predstaviteľov militaristického Japonska prehodnocovať termíny japonského útoku proti Sovietskemu zväzu. Píšu: „Zomknutosť Červenej armády s obyvateľstvom na obranu vlasti pod vedením Stalina bola veľmi pevná. Moskva i Leningrad sa úporne držali, Červená armáda si zachovala vysoký bojový duch, nebolo badať žiadne príznaky na vnútorný rozkol. Nami očakávaný moment riešenia otázky o Sovietskom zväze sa plynutím času vzďaľoval… Krach zimnej kampane nemeckej armády predurčil aj krach veľkej stratégie Nemecka v boji proti ZSSR“.

 

 

 

 

Zdanie a skutočnosť

V prvých mesiacoch vojny v roku 1942 si japonské vedenie myslelo, že vďaka obsadenia zdrojov strategických surovín môže Ríša vychádzajúceho slnka viesť proti ZSSR dlhodobú vojnu. 18. 2. 1942 japonský „Inštitút totálnej vojny“ predstavil vláde strategický program vojny.

 

V prípade vojny so Sovietskym zväzom treba využiť strategickú situáciu protivníka na hlavných bojiskách a jeho vzdialenosť od základných operačných základní a naniesť mu maximálne silný prvý úder, rýchlo mu zlikvidovať hlavné sily a podporné útvary, snažiac sa vyriešiť vojnový konflikt v krátkom čase a potom, obsadiac dôležité oblasti, viesť dlhodobú vojnu.

 

Japonský generálny štáb zároveň postavil operačný plán útočných operácií v roku 1942, ktorý sa zachovával až do roku 1944. Na Tokijskom tribunály o ňom hovoril operačný dôstojník (1940-1944) R. Sedzima: „…v Mandžusku sa plánovalo sústrediť okolo 30 divízií. Prvý front pozostával z 2., 3., 5. a 20. armády a jeho úlohou bolo naniesť hlavný úder smerom na Vorošilov (dnes Ussurijsk). Tieto štyri armády mali naraz vstúpiť do rozh     odujúceho boja v okolí Vorošilova.

 

V  druhom fronte bola 4. a 8. armáda. Jeho úlohou bolo útočiť smerom na „Svobodnyj-Kujbyševka s cieľom rozdrviť sovietske vojská a preseknúť železnicu (Transsibírsku magistrálu).

 

Potvrdil to aj zástupca náčelníka štábu Kuantungskej armády genmjr. Macumura: „Generálny štáb vydal pokyn veleniu Kuantungskej armády vytvoriť plán operácií proti ZSSR s obecným cieľom okupovať sovietsky Primorský kraj a zničiť tamojšie letecké základne. Za hlavný smer útoku bol určený Vorošilov. V pokynoch generálneho štábu Kuantungskej armády sa určovalo, že po okupácii Primorského kraja treba sa pripraviť na nasledovné operácie.“

 

Plánovalo sa použiť na ne 4 letecké divízie (1500 lietadiel) a okolo 1000 tankov. Na realizáciu celého plánu bolo vyčlenených 21 dní.

 

Podľa plánu japonského generálneho štábu rozhodnutie o začiatku vojny malo byť prijaté v marci a boje sa mali začať v máji 1942. Pred vojskami Kuantungskej armády stála úloha „predbehnúť protivníka v príprave na vojnu a vytvoriť stav, ktorý podľa vlastného zhodnotenia umožní naniesť údery prvými v momente, kedy budú vhodné podmienky na vyriešenie severného problému“.

 

K jari 1942 japonské velenie očakávalo značné zníženie počtu sovietskych vojsk na Ďalekom východe a v Sibíri, čo sa však nekonalo. Vo februári rozviedka generálneho štábu poslala japonskému najvyššiemu veleniu správu o tom, že „presun sovietskych vojsk z východu na západ neoslabuje zoskupenie Červenej armády, ktorá je dopĺňaná z miestnych rezerv“.

 

Cisár rozhodni

V súvislosti s tým sa velenie pozemných síl obrátilo na cisára s odporúčaním pozastaviť bojovú činnosť na juhu, opevniť sa na okupovaných oblastiach a presunúť na sever štyri divízie. Na juhu mal zostať len taký počet vojsk, ktorý by zabezpečoval podporu spoločenského poriadku a uskutočňovanie operácií na vonkajších čiarach. Uvoľnené vojská, tak, ako to požadovala direktíva č. 1073, mali byť presunuté do Mandžuska, Číny a čiastočne domov.

 

No napriek tvrdeniam, že „elitné vojská Kuantungskej armády boli poslané na juh“, v skutočnosti sa na jar 1942 dial opak. Kuantungská armáda bola na juhu opäť posilnená (o 2 divízie), dosiahnuc tým vyše milióna vojakov a dôstojníkov.

 

Rooseveltove varovanie

Porážka pod Moskvou prinútila Hitlera a jeho generálov zostriť požiadavky voči Tokiu, aby Japonsko napadlo ZSSR v východu. Moskvu na to naliehavo upozornil prezident USA. Vyslanec Litvinov v hlásení z Washingtonu informoval 12. 3. 1942 Stalina o besede s Rooseveltom. „Americká vláda získala informácie, že Hitler veľmi tlačí na Japonsko, aby prispôsobilo svoj útok na nás k jeho jarnému útoku, no Japonsko odpovedá, že potrebuje presunúť vojská z Malajska a Barmy.“

 

Americká informácia potvrdzovala správy o zámysloch Japoncov, ktoré sovietska rozviedka získavala z mnohých zdrojov. Priezvedne informácie o možnosti prepadnutia ZSSR Japonskom Američania využili na podnietenie Stalina na zmenu svojej politiky neutrality voči Japonsku. Robili to s cieľom, aby získali letecké základne na sovietskom území, z ktorých by sa dali bombardovať japonské ostrovy.

 

Roosevelt v posolstve zo 17. júna 1942 Stalinovi písal: „Situácia, ako sa tvorí v severnej časti Tichého oceánu a v oblasti Aljašky, jasne dokumentuje, že japonská vláda sa, možno, pripravuje na operácie proti sovietskemu Prímorskému kraju. Ak sa tento útok uskutoční, potom sú Spojené štáty pripravené poskytnúť Sovietskemu zväzu pomoc vzdušnými silami za podmienky, že Sovietsky zväz poskytne týmto silám vyhovujúce pristávacie plochy na území Sibíri…“

 

Nebezpečenstvo o japonskom útoku proti ZSSR sa nedalo vnímať len ako Rooseveltovu snahu čím skôr zatiahnuť Sovietsky zväz do vojny na Ďalekom východe. Rozviedky oboch štátov registrovali zvyšovanie počtov japonských vojsk na severe, čo bolo spojené s plánmi vystúpenia Japonska proti ZSSR ak bude mať Nemecko úspech v letnej kampani. Pravdivá bola aj informácia o silnom nátlaku Hitlera na Japonsko, aby urýchlilo úder na severe.

 

15. mája 1942 Ribbentrop telegrafoval do Tokia: „Na obsadenie sibírskych prímorských provincií a Vladivostoku už, nepochybne, nikdy nebude taký vhodný čas, ako je v súčasnosti, keď sú kombinované sily Ruska tak vypäté na európskom fronte.“

 

Američania v tom čase pokračovali v zásobovaní Moskvy informáciami o zámysloch Nemcov a Japoncov voči sovietskemu Ďalekému východu. Vyslanec USA v ZSSR Standley počas stretnutia so Stalinom 2. júla 1942 tiež nezabudol nadhodiť túto tému. Konkrétne povedal: „…z Tokia, od jedného zdroja, ktorý sa považuje za spoľahlivý, oznamujú, že v Tokiu chodia reči vyvolané anglo-sovietskou dohodou o blížiacom sa vystúpení Mandžuskej (kuantungskej – pozn. red.) armády proti ZSSR o tom, že do Tokia pricestovala nemecká vojenská misia, robiaca nátlak na Japoncov. V súčasnosti, podľa tohto zdroja, v Tokiu prebiehajú rozhovory medzi touto nemeckou vojenskou misiou a najvyššími japonskými činiteľmi, a očakáva sa prijatie dôležitých rozhodnutí. Niektorí vysokí vojenskí funkcionári odsťahúvajú svoje manželky a deti z Tokia na vidiek. Turecký vyslanec z Tokia oznámil, že vojenské akcie proti ZSSR sa začnú, no nie skôr, ako ZSSR utrpí vážne neúspechy na západnom fronte.“

 

Lenže Stalin, majúci omnoho dôležitejšiu a vierohodnejšiu informáciu o politike Japonska, ako šuškanda vyslovená americkým vyslancom, vedel o existencii vážnych pochybností vo vedení štátu ohľadne schopnosti Japonska naraz viesť boje na troch frontoch – na anglo-americkom, čínskom a ešte aj na sovietskom. Jasné bolo aj to, že rozhodnutie o napadnutí Sovietskeho zväzu budú Japonci prijímať len s ohľadom na pomery síl na sovietsko-mandžuskej hranici. Preto boli na Ďalekom východe držané také mnohopočetné vojská, hoci na západe štátu boli veľmi potrebné.

 

Kapitulácia Kwantungskej armády

 

Operácia č. 51“

Medzi japonskými generálmi bolo nemálo tých, ktorí si mysleli, že Japonsko by malo spojiť svoje sily so spojeneckým Nemeckom v boji proti tradičnému nepriateľovi – Rusku. Zväčšenie zoskupenia na severe bolo bezprostredne spojené s plánmi vstupu Japonska do vojny počas očakávanej letnej kampane Nemecka, na ktorú Tokio kládlo veľké nádeje. Preto pozorne sledovalo priebeh boja, ktorý začala nemecká armáda v júli na južnom smere frontu, keď sa chcela prebojovať k Volge a Stalingradu.

 

Ak by nacisti boli so svojimi spojencami úspešní, pre Japoncov (no málokto vie, že aj pre Turkov – pozn. red.) by to bol signál aby uviedli do činnosti plán „Operácia č. 51“, v súlade s ktorým by bolo proti sovietskym silám na Ďalekom východe nasadených 16 pechotných divízií Kuantungskej armády a aj tri pechotné divízie, ktoré sa nachádzali v Kórei. V Mandžusku by sa k nim pripojilo ďalších 7 pechotných divízií z Japonska a štyri z Číny. V prvom období operácie by bolo do boja nasadených 24 divízií z 30 vyčlenených: na primorskom smere 17, na severnom 6 a na západnom jedna divízia. Do útoku by sa zapojila aj 1. tanková armáda, zložená z troch tankových divízií.

 

V japonskom vedení však nepanoval jednotný názor na správnosť vstupu do vojny so ZSSR. Veľká porážka, ktorú utrpeli Japonci v júni 1942 v bitke o ostrov Midway bola faktom, že vojna na juhu proti USA a Veľkej Británii si vyžaduje koncentráciu všetkých síl ríše.

 

20. júla 1942 si náčelník správy generálneho štábu Tanaka zapísal do denníka: „V súčasnosti je treba riešiť otázku o celkových princípoch vedenia vojny. Zdá sa, že v rokoch 1942-1943 bude cieľavedomé vyvarovať sa rozhodujúcich bitiek, treba viesť zdĺhavú vojnu. V súčasnosti nie je operácia proti Sovietskemu zväzu účelná.“

 

Začať boj Japonska proti Sovietskemu zväzu neodporúčal ani vyslanec v Moskve Tatekawa.

 

Po Stalingradskej bitke vládne kruhy Japonska opäť odložili plány na aktívnu bojovú činnosť proti ZSSR. Úplne ich však nezavrhli. Lebo v Japonsku sa stále zachovávali nádeje na nastúpenie nejakého „priaznivého momentu“ na zachvátenie sovietskych ďalekovýchodných krajov. Preto sa v pláne operácií proti sovietskym vojskám na Ďalekom východe pre rok 1943 opäť rátalo s útokom hlavných síl z Mandžuska na východnom smere (17 pechotných divízií) a na severnom s piatimi pechotnými a dvomi tankovými divíziami.

 

Nezmenené zostali aj plány na nasadenie námorníctva. Z direktívy náčelníka hlavného námorného štábu č. 209 z 25. 3. 1943 preň vyplývalo: 1. Na samom začiatku vojny letectvom námorníctva a letectvom z pozemných základní zlikvidovať letectvo protivníka v oblasti Kamčatky… a v súčinnosti s námorníctvom obsadiť Petropavlovsk…

 

Lenže šancí na pretvorenie týchto plánov do života bolo každým dňom menej. Veď japonské velenie už v roku 1942 prišlo na to, že začínať si niečo na severe „do ukončenia vojny proti USA a V. Británii je nebezpečné“.

 

Poslednú nádej na úspech členovia Trojspolku spájali s útokom nemeckých vojsk v lete 1943. Náčelník generálneho štábu Sugijama v hlásení pre cisára napísal: „Situácia Nemecka sa môže výrazne zmeniť k lepšiemu v prípade, ak Japonsko napadne ZSSR.“ A až po bitke v Kurskom oblúku si japonské kruhy s konečnou platnosťou priznali, že ich plánom na rozdrvenie Sovietskeho zväzu je koniec. Japonský generálny štáb po prvýkrát v dejinách svojej existencie pristúpil v roku 1944 k naplánovaniu obranných činností na prípad vojny so ZSSR.

V. Mikunda podľa statehistory.ru


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Usvedčené zločiny austrálskych špeciálnych jednotiek v Afghanistane – budú aj odsúdení za vraždenie civilistov?

Austrália, 1.December 2020 (AM) - Odhalenie vojnových zločinov v Afganistane: 13 vojakov vylúčených z austrálskej armády.   Šéf austrálskej armády oznámil prepustenie svojich 13. mužov po zverejnení správy, ktorá dospela k záveru, že špeciálne jednotky dokázateľne „nelegálne zabili“ najmenej 39 Afgancov. Austrálska armáda 27. novembra oznámila, že zosadila 13 vojakov v…

Foto Front, ktorý nepochodoval na Prehliadke víťazstva

Rusko, 1.December 2020 (AM) - Táto správa bude veľmi zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. V podstate sme ju mali pred očami stále, no, ruku na srdce, kto si to vôbec uvedomil? Prehliadka Víťazstva na Červenom námestí sa konala 24. júna 1945. Slávnostným pochodom sa po ňom prešlo 12 zložených plukov bojujúcich frontov,…

Foto Iránske bojové námorníctvo spúšťa na vodu budúcu plávajúcu základňu – tanker prerobený na vrtuľníkovú loď

Irán, 1.December 2020 (AM) - Najnovšie satelitné snímky ukazujú zaplavený suchý dok, čo je znak bezprostredného spustenia najnovšej a možno najmenej známej lode iránskeho námorníctva. Nové plavidlo sa považuje za vysunutú základňu - koncepčne podobnú expedičnej mobilnej základni (EMB).     I.R.I.N.S. Makran, predtým nazývaný Persian Gulf, je tankerová konverzia. Loď…

Video Video z Čečenska: Zadržaní boli dvaja bývalí členovia Basajevovho a Chattabovho gangu

Čečensko, 1.December 2020 (AM) - V Čečensku boli zadržaní dvaja bývalí členovia gangu Šamila Basajeva a Chattába, ktorí sa podieľali na vražde 15 ruských vojakov v roku 1999. Informuje o tom FSB Ruska.       Operácia sa uskutočnila v spolupráci s Vyšetrovacím výborom a ministerstvom vnútra za vojenskej podpory Ruskej…

Foto „Teoretický blaf“: expert zhodnotil model ukrajinského tanku, ktorý bol predstavený ako „vrah Armaty“

Ukrajina, 1.december 2020 (AM) - Vojenský expert a publicista Komsomolskaja pravda Viktor Baranec uviedol, že informácie o tom, že nový ukrajinský tank Nota sa stane „zabijakom“ ruskej Armaty, sú „teoretickým blafom“. "Na Ukrajine bola táto veľká výroba tanku takmer úplne zničená." Škola je zavretá, návrhári zomreli alebo odišli do dôchodku. Musíme si uctiť…

Foto Trump chce rozoštvať pred odchodom: Nové útoky na ruské zbrojovky

USA, 30. november 2020 (AM)  - Moskva má byť potrestaná za vojenskú spoluprácu s Čínou. USA môžu uložiť nové protiruské sankcie ešte pred zmenou administratívy Bieleho domu. Návrh verzie prezidentského zákona je už pripravený. Stanovuje opatrenia proti ministerstvu obrany RF.   Tím Donalda Trumpa navrhuje zaradiť na čiernu listinu 28 ruských organizácií a podnikov…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Kalašnikov predstavil novú hračku: Karabínu AKV-521

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Koncern Kalašnikov predstavil milovníkom palných zbraní svoj nový produkt - karabínu AKV-521 v kalibri 5,45x39. AKV-521 je na 85% unifikovaný s civilnou verziou samopalu AK-12, tj. karabínou TR3, ale zároveň má svoje osobitosti.   Prepínač paľby je vyrobený podľa štandardnej logiky samopalu Kalašnikova - pre…

Foto Čiernohorský “Glock” – Tara TM-9

Čierna Hora, 20. november 2020 (AM) - Čiernohorská firma Tara je významný hráč na poli leteckého a obranného priemyslu. Pištol TM-9 v kalibri 9x19mm je prakticky totožná s Glock 19, ale s mnohými vylepšeniami: obojstranne vypúšťanie zásobníka, nastaviteľné predné aj zadné mieridlá, spúšť systému DARE má iba 3mm reset, záver má…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Foto Letom – svetom alebo … O vojenskej technike inak

Slovensko, 14. november 2020 (AM) - Samopal Kalašnikova malo vo výzbroji až 55 štátov sveta. 11 z nich má jeho siluetu dokonca vyobrazenú na svojich erboch a zástavách. Najväčším producentom AK v súčasnosti je Čína. Tá dnes vyváža viac Kalašnikovov ako Rusko.   Nemci na začiatku 2. svetovej vojny desaťnásobne zvýšili produkciu ponoriek. Mesačne…

Video Strelecké trenažéry MANTIS ideálne pre tréning v čase karantény

USA, 11. november 2020 (AM) - Jeseň 2020 je v plnom prúde a to znamená dve veci - na mnohé strelnice už začína byť príliš zima a za druhé, ku kadejakým lockdownom sa nám začnú pridávať aj chrípky a iné pliagy, ktoré nás prikovajú do interiéru. Preto ako dobrá alternatíva sú tréningové strelecké…

Foto Ruský koncern Kalašnikov zmenil majiteľa

Rusko, 9. november 2020 (AM) - Novým majiteľom koncernu Kalašnikov sa stal Alan Lušnikov, bývalý námestník ruského ministra dopravy. Informoval o tom Kommersant. Podľa denníka získal Lušnikov 75% mínus jedna akcia spoločnosti. Cena obchodu nie je známa. Odborníci naznačujú, že by to mohla byť asi 1 miliarda rubľov. Zároveň môže byť cena balíka služieb z dôvodu…

Foto Usvedčené zločiny austrálskych špeciálnych jednotiek v Afghanistane – budú aj odsúdení za vraždenie civilistov?

Austrália, 1.December 2020 (AM) - Odhalenie vojnových zločinov v Afganistane: 13 vojakov vylúčených z austrálskej armády.   Šéf austrálskej armády oznámil prepustenie svojich 13. mužov po zverejnení správy, ktorá dospela k záveru, že špeciálne jednotky dokázateľne „nelegálne zabili“ najmenej 39 Afgancov. Austrálska armáda 27. novembra oznámila, že zosadila 13 vojakov v…

Video Video z Čečenska: Zadržaní boli dvaja bývalí členovia Basajevovho a Chattabovho gangu

Čečensko, 1.December 2020 (AM) - V Čečensku boli zadržaní dvaja bývalí členovia gangu Šamila Basajeva a Chattába, ktorí sa podieľali na vražde 15 ruských vojakov v roku 1999. Informuje o tom FSB Ruska.       Operácia sa uskutočnila v spolupráci s Vyšetrovacím výborom a ministerstvom vnútra za vojenskej podpory Ruskej…

Foto Trump chce rozoštvať pred odchodom: Nové útoky na ruské zbrojovky

USA, 30. november 2020 (AM)  - Moskva má byť potrestaná za vojenskú spoluprácu s Čínou. USA môžu uložiť nové protiruské sankcie ešte pred zmenou administratívy Bieleho domu. Návrh verzie prezidentského zákona je už pripravený. Stanovuje opatrenia proti ministerstvu obrany RF.   Tím Donalda Trumpa navrhuje zaradiť na čiernu listinu 28 ruských organizácií a podnikov…

Foto Americký seržant vyrozprával, ako chcel dať lekciu „ruským bastardom“: „Prebral som sa na základni …“

USA, 30. november 2020 (AM) - Američan, ktorý slúžil v Kosove, vyrozprával, ako sa jedného dňa s jeho druhmi, pobúrení správaním ruských spojencov, rozhodli dať malú lekciu „ruským bastardom“. „mariňáci “ prenikli do „tábora nepriateľov“, ale potom sa niečo pokazilo ... „Prebudil som sa až na základni,“ pripustil vojak.   Seržant americkej…

Foto Vojnový jastrab Žirinovskij: Rusko bude musieť bojovať proti ukrajinskej, poľskej a nemeckej armáde

Rusko, 30 novembra (AM) - Rusko bude musieť bojovať proti ukrajinskej, poľskej a nemeckej armáde, aby bolo schopné zahrnúť 80% súčasného územia Ukrajiny.   Vodca Liberálnodemokratickej strany Ruska Vladimir Žirinovskij to dnes povedal novinárom v Štátnej dume Ruskej federácie. „Podľa scenára Ukrajinci útočia na Krym a Donbas. Bránime sa, ničíme ukrajinskú armádu. V…

Foto Sýria : mýtický Bayraktar stiahli z kože, na rade sú sultánove tanky

Sýria, 30. novembra (AM) - Je čudné vidieť „turecké výdobytky“ v oblasti zbrojenia, ktoré pomohli azerbajdžanskej armáde tak ľahko zvládnuť konflikt v Náhornom Karabachu, končiť v kúdoloch dymu. Cenzúra je tvrdá v lokálnych médiách a preto nie je možné vidieť príliš veľa podobných záberov. Niečo sa predsa len dokáže dostať von,…

Foto Iránske bojové námorníctvo spúšťa na vodu budúcu plávajúcu základňu – tanker prerobený na vrtuľníkovú loď

Irán, 1.December 2020 (AM) - Najnovšie satelitné snímky ukazujú zaplavený suchý dok, čo je znak bezprostredného spustenia najnovšej a možno najmenej známej lode iránskeho námorníctva. Nové plavidlo sa považuje za vysunutú základňu - koncepčne podobnú expedičnej mobilnej základni (EMB).     I.R.I.N.S. Makran, predtým nazývaný Persian Gulf, je tankerová konverzia. Loď…

Foto Akademik Perendžev vysvetlil, prečo Rusko umožnilo americkému torpédoborcu narušiť hranice a priblížiť sa k Baltijsku

Rusko, 29. november 2020 (AM) - Vojenský expert Alexander Perendžev je presvedčený, že vojenské velenie Ruskej federácie sa tým, že umožnilo americkej vojnovej lodi narušiť ruské hranice, vyhlo hlúpym obvineniam zo Západu.   27. novembra torpédoborec amerického námorníctva USS Ross narušil štátnu hranicu Ruskej federácie a pokúsil sa priblížiť k mestu…

Foto Rusko má podmorskú CIA – nový systém hydroakustického sledovania

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podvodné bitky si dnes už prakticky nedokážeme predstaviť bez účasti ponorných bezpilotných prístrojov. A napokon ani bez spoločného centra pre zber dát založenom na moderných akustických prostriedkoch sledovania pod vodou. Aké prostriedky má Rusko v tejto sfére? A čo s tým má spoločné americká sieť SOSUS?   V…

Video Čínska televízia sa pochválila stíhačkou J-15 určenou pre novú čínsku lietadlovú loď. Video

Čína, 19. november 2020 (AM) – Čínska televízia zverejnila reportáž z pozemného výcvikového komplexu letectva čínskeho námorníctva na počesť ôsmeho roka od začatia letov z lietadlovej lode Liao-ning.  Skúšobné letisko sa nachádza na brehu Pochajského zálivu. Na záberoch možno vidieť stíhacie lietadlo J-15 s číslom 552 . Práve toto lietadlo pristálo a vzlietlo z i  Liao-ning  20.…

Foto Vyrovnajú tureckú šabľu? Francúzsko nasadilo silnú flotilu vo východnom Stredomorí proti Turecku

Francúzsko, 18. november 2020 (AM) - Francúzske námorníctvo oznámilo, že vo východnom Stredomorí nasadilo od 4. do 13. novembra silnú bojovú flotilu zloženú z ľahkej stealth fregaty Lafayette, protiponorkovej fregaty Latouche-Tréville a obrannej protivzdušnej fregaty Forbin, najsilnejšie vyzbrojené bojové povrchové jednotky francúzskeho námorníctva. Toto námorné zoskupenie označili Francúzi ako Surface Action…

Foto Ruská prítomnosť v Afrike rastie: Putin schválil novú námornú základňu v Sudáne – lode budú mať imunitu

Rusko, 17. november 2020 (AM) - Ruský prezident Vladimir Putin prikázal vytvoriť v africkom Sudáne technickú základňu pre námorníctvo. Dokument s jeho nariadením bol publikovaný na oficiálnej stránke právnych informácií Ruska. Predseda ruskej vlády Michail Mišustin minulý týždeň schválil návrh dohody a nariadil, aby bola dohoda predložená hlave štátu na podpis "Prijať návrh vlády Ruskej federácie…

Foto „Teoretický blaf“: expert zhodnotil model ukrajinského tanku, ktorý bol predstavený ako „vrah Armaty“

Ukrajina, 1.december 2020 (AM) - Vojenský expert a publicista Komsomolskaja pravda Viktor Baranec uviedol, že informácie o tom, že nový ukrajinský tank Nota sa stane „zabijakom“ ruskej Armaty, sú „teoretickým blafom“. "Na Ukrajine bola táto veľká výroba tanku takmer úplne zničená." Škola je zavretá, návrhári zomreli alebo odišli do dôchodku. Musíme si uctiť…

Foto Sila vlčej svorky: Rheinmetall predstavil robotické vozidlo Mission Master pre ozbrojený prieskum a palebnú podporu

Nemecko, 29. november 2020 (AM) - Rheinmetall predstavil nový modul robotického vozidla Mission Master vo verzii pre ozbrojený prieskum: zaručuje zvýšené situačné povedomie a posilnenú palebnú podporu v prvej línii       Rad prelomových robotických bezposádkových pozemných vozidiel Mission Master Autonomous – Unmanned Ground Vehicle (A-UGV), sa rozšíril o nového…

Video Video: Rostec úspešne testoval nové samohybné delo Lotos

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruská spoločnosť Rostec informovala o úspešných akceptačných testoch Lotosu, samohybného dela pre potreby výsadkových vojsk. Uvádza sa, že stroj potvrdil svoje technické vlastnosti. Počas testu prekonal Lotos 400 kilometrov a strieľal 14-krát. Trasa zahŕňala celkovo 57 testových bodov, kde sa skúšali mechanizmy zbrane.   Lotos, ktorý má váhu…

Foto SVOS: Dvadsať rokov s Toyotou Land Cruiser

Česko, 27. november 2020 (AM) - Rok 2000 pre spoločnosť SVOS Přelouč znamenal počiatok novej významnej etapy v jej činnosti. Tento rok totiž bránu závodu opustil prvý pancierovaný automobil Toyota Land Cruiser, vtedy to bol model 100. V tom čase už mala spoločnosť SVOS veľa skúseností s konštrukciou, projektovaním a výrobou…

Foto Sýria: Rusko-Iránska pasca pre izraelské F-16

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podľa zdrojov blízkych sýrskej armáde pravdepodobne raketový úder proti juhozápadu Damasku spôsobí nový bod obratu vo vojenskom pakte podpísanom v júni s Iránom, ktorý otvoril dvere Sýrskeho neba Iránskym systémom protivzdušnej obrany. Ten na seba nenechal dlho čakať a 17. novembra Bavar - 373 skutočne…

Foto Český výrobca pancierových automobilov SVOS začal s vývojom skiel v širokom rozsahu balistickej odolnosti

Česko, 25. november 2020 (AM) - S postupne sa zvyšujúcou produkciou pancierových áut vo SVOS, spol. s r.o. a s tým stúpajúcou závislosťou na zahraničných subdodávateľoch, ktorí boli často nespoľahlivými a s veľkým termínovaných sklzom dodávok, musela firma stále častejšie riešiť otázku, či nezačať s vlastnou výrobou balisticky odolných a bezpečnostných…

Foto Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videli…

Foto Sýria: Rusko-Iránska pasca pre izraelské F-16

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podľa zdrojov blízkych sýrskej armáde pravdepodobne raketový úder proti juhozápadu Damasku spôsobí nový bod obratu vo vojenskom pakte podpísanom v júni s Iránom, ktorý otvoril dvere Sýrskeho neba Iránskym systémom protivzdušnej obrany. Ten na seba nenechal dlho čakať a 17. novembra Bavar - 373 skutočne…

Foto Baijiahao (Čína): nová hrozba pre Biely dom! Rusko ukázalo svoj „tromf“ v správnom momente – je ním bombardér nového typu

Čína, 25. november 2020 (AM) - Podľa amerických médií Rusko údajne v rozhodujúcom momente oznámilo, že uskutočnilo prvý let strategického bombardéru novej generácie. Dňa 3. 11. 2020 Zjednotená letecká korporácia Ruska uviedla, že bombardér Tu-160M2 uskutočnil úspešný let s novými motormi z letiska v Kazani. Americké média hovoria, že táto novinka „zatriasla celým svetom“   Skúšobný…

Video Rusko – Indické rakety: India otestovala pozemnú verziu strely BrahMos. Video

India, 25. november 2020 (AM) - India v utorok uskutočnila skúšobný štart pozemnej verzie nadzvukovej rakety s plochou dráhou letu BrahMos z Andamanských a Nikobarských ostrovov, oznámil denník The Times of India s odvolaním sa na zdroj na Ministerstve obrany Indie.     Dolet rakety BrahMos bol zvýšený na viac ako 400 kilometrov.…

Foto Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

Foto Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

Foto Front, ktorý nepochodoval na Prehliadke víťazstva

Rusko, 1.December 2020 (AM) - Táto správa bude veľmi zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. V podstate sme ju mali pred očami stále, no, ruku na srdce, kto si to vôbec uvedomil? Prehliadka Víťazstva na Červenom námestí sa konala 24. júna 1945. Slávnostným pochodom sa po ňom prešlo 12 zložených plukov bojujúcich frontov,…

Foto Ako Kim Philby ľahko klamal MI-6

Veľké Británia, 30. novembra (AM) - „Kim Philby, dvojaký agent, ktorého vlastizrada na prospech ZSSR stále omračuje Britov, sa v roku 1981 nechal počuť, ako ľahko sa dala oklamať MI-6.   Philby, ktorý žil v Moskve od roku 1963 až do smrti v roku 1988 (zomrel vo veku 76 rokov), predniesol túto lekciu pre…

Foto Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy…

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Foto Ako poľská jazda víťazila nad Hitlerovými tankami

Poľsko, 28. november 2020 (AM) - Dejiny poľského jazdectva, ktoré v roku 1939 neohrozene útočilo na nemecké tanky, majú hlboké spomienky. Pravdu o tom bádal nemecký historik. Keď 1. septembra 1939 Nemci prepadli Poľsko, začala sa písať zvláštna história. Poľskí huláni, čiže ľahká jazda, boli rozhodne naladení na boj proti nemeckým tankom. Vyzbrojení…

Foto Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videli…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy…

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Foto Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labouristické…

Foto Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy – budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Video Nová audio relácia Generálny štáb prináša rozhovor s Petrom Švecom o zbrojárskom priemysle na Slovensku

Slovensko, 22. november 2020 (AM) - Vitajte v našej novej audio relácii GENERÁLNY ŠTÁB. Vidíme ako vlády utrácajú astronomické sumy na nové zbrane a vývoj ešte novších, sofistikovanejších a ničivejších než sú tie aktuálne.   V prvom diele našej audio relácie sme sa preto rozprávali s plukovníkom vo výslužbe Ing. Petrom Švecom o týchto…

Foto Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov

Slovensko: 18. november 2020 (AM) -Deň boja za slobodu a demokraciu ako štátny sviatok si 17. novembra pripomíname od roku 2001. Parlament vtedy 25. októbra schválil poslanecký návrh novely zákona o štátnych sviatkoch, pod ktorý sa podpísali poslanci SMK, KDH, DS a LDU. Dovtedy bol 17. november na Slovensku na rozdiel…

Foto Verejná výzva k slovenským vojakom: Ste z ľudu, ste jednými z nás. Nedajte sa zneužiť a vmanipulovať do protiústavných činov!

Slovensko, 13. november 2020 (AM) - Iniciátor vzniku slovenskej armády, plukovník Generálneho štábu vo výslužbe Peter Švec zverejnil výzvu všetkým slovenským vojakom:   Vojaci, poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci všetkých druhov Ozbrojených síl SR, obraciam sa na vás ako vysoký dôstojník, dnes vo výslužbe, ktorý sa už v roku 1989 nebojácne vyslovil za…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…