Hlas Ameriky, BBC, Deutsche Welle… západom financované médiá sa už desaťročia snažia zrútiť základy ruskej štátnosti

Ilustračné foto

USA, 5. november 2020 (AM) – Vzbúrené Kirgizsko, krvavý Karabach, protestujú proti Bielorusku … Pred ruskými bránami sa opäť rysoval prízrak „zamatových“ revolúcií. Do pohybu sa dostali najlepšie propagandistické stroje na svete.

 

„Toto je hlas Ameriky z Washingtonu“

Generácia sovietskych ľudí si túto vetu pamätá dobre, prerážajúc sipavý vzduch domácich „rušičiek“. „Voice of America“ – rozhlasová stanica vytvorená v roku 1942 a vlastnená vládou USA, začala vysielať v ruštine ešte v roku 1947. Stanica sa stala akousi reakciou na sovietsku propagandu v podobe rozhlasu Moskva, ktorý začal v Európe vysielať v angličtine v roku 1929.

 

Priame financovanie Hlasu Ameriky z rozpočtu USA znamenalo, že táto rozhlasová stanica nemohla poskytovať informácie nestranne a vyváženým spôsobom. Okrem toho bola táto rozhlasová stanica od svojho vzniku priamo podriadená federálnej agentúre pre dohľad nad informáciami. Pomocou západných zdrojov možno tvrdiť, že aj keď v samotnom rádiu došlo k nezhodám o potrebe spoľahlivej prezentácie informácií, vôbec to nezaručilo neutrálne hodnotenie udalostí zdrojom, ktorý plne a úplne prijíma platy od americkej vlády. Napríklad v histórii „Hlasu Ameriky“ sa stal prípad, keď samotné rádio bolo obvinené z prílišnej sympatie k Moskve kvôli mierne sympatickému vysielaniu o Stalinovej smrti. Tento incident sa stal známym ako McCartneyho aféra. Finančné prostriedky pre Voice of America následne klesli,

 

Bola prijatá charta Hlasu Ameriky, ktorá oficiálne uviedla, že „účelom rozhlasovej stanice je osvetliť holistický obraz Spojených štátov, a nie ich jednotlivých spoločenských vrstiev“. Tento prístup už obsahoval prvok propagandy. Na prilákanie publika v ZSSR sa použil sofistikovaný prístup. Vedenie Hlasu Ameriky pochopilo, že jednostranná kritika ZSSR nevzbudí dôveru u sovietskeho poslucháča, preto sa do vysielacej siete pravidelne vkladajú kritické programy týkajúce sa situácie v Spojených štátoch. Táto metóda sa ukázala ako účinná. Napríklad v priebehu série rozhovorov s poslucháčmi Hlasu Ameriky po rozpade ZSSR ľudia poznamenali, že ich dôveru v zdroj inšpirovali analytické správy o rezignácii R. Nixona a kritike vietnamskej vojny.

Na pozadí monotónnej sovietskej propagandy hlásajúcej nekonečné úspechy vynikali rôzne kritické informácie o situácii v samotných Spojených štátoch. ZSSR nepochybne prijal opatrenia na zníženie vplyvu západnej ideológie na svojom území, zavedenie zákazov a budovanie „rušičiek“ však často viedlo k opačnému efektu. Propagandistické smerovanie Hlasu Ameriky potvrdila aj skutočnosť, že táto rozhlasová stanica cielene stavala výkonné dlhovlnné vysielače v západnom Nemecku a Grécku na vysielanie hlboko do ZSSR. Okrem toho počas kríz ako: Černobyľ (1986), pád komunistických režimov vo východnej Európe (1989), vysielanie do ZSSR pokračovalo nepretržite, v porovnaní s 5 – 6 hodinami v bežných časoch.

 

Po zavedení sovietskych vojsk do Afganistanu sa vysielanie objavilo aj v jazykoch Dari (1980) a Pašti (1982), čo naznačuje vôľu ovplyvňovať priebeh vojny prostredníctvom informačného poľa. Je ťažké určiť presný počet divákov „Hlasu Ameriky“ v ZSSR, podľa niektorých zdrojov je to 10 miliónov ľudí, podľa iných 40 miliónov. Všeobecne je však zrejmé, že určitá časť sovietskej spoločnosti (od 5% do 10% populácie) počúvala Hlas Ameriky … Zároveň je potrebné brať do úvahy odľahlosť Ruska od rozhlasových staníc v Nemecku, preto sa dá predpokladať, že krajiny Východnej Európy a západné sovietske republiky boli pokryté vplyvom Hlasu Ameriky vo väčšej miere ako RSFSR.

 

Nemožno jednoznačne povedať, že Hlas Ameriky zohral rozhodujúcu úlohu pri rozpade ZSSR, ekonomické a politické faktory boli oveľa silnejšie. Je ale tiež zrejmé, že v posledných rokoch svojej existencie ZSSR čoraz viac strácal v ideologickom diskurze a táto medzera bola vyplnená zahraničnými myšlienkami. Je ťažké nesúhlasiť s názorom Michaela Nelsona, bývalého riaditeľa agentúry Reuters, ktorý v rozhovore pre Hlas Ameriky povedal:

„Prečo Západ vyhral studenú vojnu? Vyhral to nie zbraňami. Nebola to zbraň, ktorá prerazila železnú oponu. Z rozhlasu sa stal samotný meč, ktorý narušil sovietske hranice. ““  „Hlas Ameriky“ spôsobil kvasenie u časti obyvateľstva ZSSR, aj keď väčšina samozrejme nikdy nepočúvala zahraničné rádiá a o „hlase Ameriky“ sa dozvedela až po rozpade ZSSR.

 

V dnešnej dobe rádio čoraz viac smeruje na internet. Ruské vysielanie Hlasu Ameriky bolo prerušené v roku 2008. Zostal iba web a kanál YouTube. Moderné publikum už nemá záujem o také stránky, ktoré nesú jasné ideologické posolstvo. Mladí používatelia internetu sú buď obmedzení na zábavné kanály, alebo sa od týchto politicky nabitých informácií spravidla dištancujú. Avšak moderní internetoví propagandisti pod obalom mládežníckej tlače im ponúkajú jasne politickú agendu zameranú na zmenu vlády. Príkladom takejto „práce s mládežou“ je internetový zdroj „Mediazona“, ktorého ústrednou témou bola v posledných rokoch kronika väzníc a práca orgánov činných v trestnom konaní.

 

Mladšia generácia je zameraná na Mediazonu

Online mediálny výstup Mediazona založili v roku 2014 známi aktivisti a členovia skupiny Pussy Riot Nadežda Tolokonnikovová a Maria Alechinová. Expert Vladislav Karpov vo svojom článku „Mediazona“ ako médium politickej opozície: obsah, stratégie vplyvu “ po obsahovej analýze publikácie dospel k záveru, že tento mediálny výstup využíva propagandistické stratégie na zmenu verejnej mienky. Dá sa dosť dobre povedať, že online vydanie Mediazony má dvojaký charakter, na jednej strane zverejňuje pravdivé informácie, na druhej strane sa zameriava na „významné prípady“ a negatívnu prácu orgánov činných v trestnom konaní. Jedna vec je jasná: vplyv Mediazony na verejný diskurz je kolosálny z niekoľkých dôvodov. Po prvé, formát publikácie (Internet) umožňuje rýchle šírenie informácií, najmä medzi mladými ľuďmi. Po druhé, Mediazona sa zameriava na populárnu tému nedôvery orgánov. Po tretie, Mediazona a jej novinári majú priame kontakty s politickými väzňami a aktivistami, čo dáva tejto mediálnej autorite v očiach verejnosti. Je pravdepodobné, že pri pokusoch o zvrhnutie vlády bude Mediazon hrať dôležitú úlohu nielen ako médium, ale aj ako aktér politického života zastúpený jeho novinármi a zástupcami,

 

Podobné médium už fungovalo na ruských hraniciach v minulom storočí. Radio Liberty alebo Radio Free Europe je medzinárodná rozhlasová organizácia založená v roku 1953 a financovaná Kongresom USA. Rozhlasovú stanicu sponzoruje Americká mediálna agentúra. Rozhlasová stanica má ústredie vo Washingtone DC. Pobočka Rádia Sloboda v ZSSR začala vysielať v roku 1953 pod názvom Rádio oslobodenie. Súčasne sa začalo vysielať v mnohých jazykoch národov ZSSR: arménsky, azerbajdžansky, gruzínsky, čečensky, kazašsky, kirgizsky, tadžicky, uzbecky, bielorusky, ukrajinsky, krymsko-tatarsky. Začiatok príprav na „farebné revolúcie“, spoločenské otrasy, vojny a medzietnické strety položili americké médiá späť v polovici dvadsiateho storočia.

Sovietske vedenie a úrady krajín východnej Európy zase považovali Rádio Sloboda za informačnú zbraň Západu v studenej vojne a za nástroj západnej propagandy zameranej na narušenie jednoty socialistického tábora. Činnosť rozhlasovej stanice bola charakterizovaná ako „ohováračská“, ako „ideologická sabotáž“. Prijali sa opatrenia na potlačenie škodlivého vplyvu rozhlasu, najmä na mladšiu generáciu socialistického tábora. Bola nasadená rádiová rušiaca sieť, ktorá neporušovala žiadne pravidlá, pretože na rozdiel od Hlasu Ameriky alebo Deutsche Welle nemala stanica štatút štátnej.

 

Podľa archívnych záznamov zverejnených v roku 2018 na Ukrajine (47 dokumentov od roku 1965 do roku 1991) KGB aktívne sledovala vysielanie a činnosť rozhlasovej stanice a na túto tému zostavovala aj analytické materiály pre stranícke vedenie Ukrajinskej SSR.
Hlavnou úlohou rozhlasu v druhej polovici dvadsiateho storočia bolo poskytovať informácie o sovietskych dejinách a realite, o skutočnostiach skrytých vedením pred ľuďmi, vrátane represií, o činnosti organizácií a jednotlivcov, ktorí vystupovali proti komunistickej ideológii. A novinári časopisu „Svoboda“ dosiahli svoje ciele: boli prípady, keď úrady socialistických štátov dostali informácie zo správ o odpočúvaní rádia „Radio Liberty“, ktoré nebolo možné získať z nimi riadených médií.

 

Od roku 2018 ruské rozhlasové stanice nevykonávajú žiadny retransmisiu programov Radio Liberty. Vysielanie v ruštine sa uskutočňuje zo zahraničia v pásme stredných vĺn. Prístup k textovým informáciám, videám a online vysielaniu sa poskytuje aj prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí. Napriek pokračovaniu aktivít Rádia Liberty v našej krajine jeho popularita v posledných rokoch klesá. Mnoho mladých používateľov dáva prednosť použitiu iných médií na získanie spoľahlivých informácií o súčasnej situácii podľa ich názoru. Medzi nimi je Mediazona a portál Meduza.

 

Ruský portál s lotyšským prízvukom

Meduza je ruský internetový mediálny projekt so sídlom v hlavnom meste Lotyšska, Rige. Zakladateľkou projektu je Galina Timčenko, bývalá šéfredaktorka Lenta.ru. Sídlo redakcie v Lotyšsku je z mnohých dôvodov, ktoré zahŕňali migračnú legislatívu aj časové pásmo, pretože redakcia pracuje podľa moskovského času. V mnohých ohľadoch je motivácia moderovať online publikáciu mimo Ruska spojená s meniacou sa legislatívou krajiny a „všeobecne napätou politickou situáciou“, ktorá by podľa názoru redakcie mohla brániť práci novinárov a ovplyvňovať vytvorený obsah.

Mimochodom, pozícia publikácie je taká, že sa neprezentuje ako „opozičné“ médium alebo „novinárčina v exile“. Napriek často otvorenej kritike ruskej politiky (ktorá sa týka väčšiny materiálov) je hlavným cieľom portálu podľa jeho tvorcov poskytnúť alternatívne hľadisko, ktoré nie je ovplyvnené mnohými obmedzeniami ruskej žurnalistiky. Napriek tomu niekedy vzniknú konflikty okolo obvinení z politickej angažovanosti tejto redakcie, ako tomu bolo v roku 2019 po zverejnení materiálov o projekte Alexeja Navaľného, ​​jedného z hlavných opozičných politikov v Rusku.

 

Meduza má dnes veľký úspech v mediálnom priestore, najmä medzi mladými ľuďmi. Medzi zjavné výhody tohto portálu patrí jednoduché použitie, šíriteľnosť na všetkých hlavných sociálnych platformách a prispôsobivosť materiálu pre publikum „do 35“. Meduza sa tiež dostal do hodnotenia opozičných médií v Rusku, ktoré vo februári 2020 zostavila Federálna spravodajská agentúra. Táto stránka zostavila hodnotenie na základe počtu zverejnených protiruských materiálov. Podľa tohto hodnotenia sú hlavnými opozičnými médiami v Rusku rozhlasová stanica Echo Moskva, MBKh-Media a televízna stanica Dožď. Toto hodnotenie zahŕňa aj Novaja Gazeta, RBC, Mediazona, Meduza a noviny Vedomosti. Federálna spravodajská agentúra celkovo identifikovala 25 protiruských opozičných médií.

 

Agentúra označuje Novaja Gazeta, Dožď, Meduza a Echo z Moskvy za médiá, ktoré predstavujú falošné dezinformácie. Tieto médiá sú tiež obviňované z prijímania informácií od štruktúr neprívetivých pre Rusko: spravodajské služby cudzích štátov, teroristické organizácie, verejné organizácie usilujúce sa podkopať základy ruského štátu.

 

ZSSR a Rusko na hrebeni „Deutsche Welle“

Medzi médiá, ktoré agentúra obvinila z dezinformovania obyvateľstva Ruska, patrí nemecká medzinárodná televízna a rozhlasová spoločnosť Deutsche Welle. Táto rozhlasová stanica pozorne sledovala vývoj ruského štátu po inaugurácii ruského prezidenta Vladimira Putina. Pozícia média bola nasledovná: za Putina sa situácia s politickými slobodami a občianskymi právami stala oveľa horšou ako za Jeľcina.

 

Politiku Kremľa nemecké médiá počas šírenia koronavírusu kritizovali. Deutsche Welle charakterizoval politiku Vladimira Putina ako „samo vylúčenú z protikrízového riadenia“. Mediálnu spoločnosť ruský parlament obvinil z „klamlivého spravodajstva o krokoch Ruska v boji proti koronavírusovej infekcii“. A tieto výhrady sú plne oprávnené. Mnoho poslancov si dobre pamätá dobu, keď sa „Deutsche Welle“ počas ZSSR radila medzi takzvané „hlasy nepriateľa“ a až do roku 1988 bola aktívne potláčaná.

 

Všeobecne sa verí, že úloha Deutsche Welle pri podkopávaní vnútropolitickej situácie v ZSSR bola oveľa menej závažná ako úloha Hlasu Ameriky, Rádia Sloboda a ruskej služby BBC. Je to spôsobené počtom pravidelných poslucháčov a financovaním samotných „hlasov nepriateľov“. Podľa výskumu uskutočneného v Spojených štátoch teda bolo najvýznamnejšie týždenné publikum poslucháčov rozhlasu Voice of America v ZSSR. V 80. rokoch 20. storočia dosiahol 30 miliónov ľudí. Na druhom mieste sa umiestnila BBC Russian Service s polovičným počtom divákov, nasledovaná rozhlasom Liberty. Nebolo možné nájsť presné údaje o týždennej sledovanosti Deutsche Welle, treba však poznamenať, že najväčšej obľube sa rádio tešilo počas politickej krízy v ZSSR v roku 1991.

 

Zároveň je Botho Kirsch, šéf ruskej služby pre Deutche Welle v rokoch 1966 až 1994, stále presvedčený, že Deutsche Welle spolu s ďalšími západnými rozhlasovými stanicami významne prispeli k rozpadu sovietskej ríše. Podľa Kirscha  „Rusko bolo prinajmenšom počas studenej vojny, po Stalinovej smrti, ríšou lží, podvodu a sebaklamu. … Boli sme akousi alternatívnou verejnou mienkou. Z tohto koncertu rôznych hlasov si ľudia vytvorili obrázok sami. Tu v Nemecku to mnohí podceňujú, ale môžem tvrdiť, že Deutsche Welle spolu s BBC a Hlasom Ameriky vo veľkej miere prispeli k zamatovým revolúciám vo východnej Európe … To je zásluha západných rozhlasových staníc. “ …

Ubehli desaťročia, ale informačná agenda, ktorú dnes na ruskú krajinu uvalili západní ideológovia z médií, stále smeruje k zrúteniu základov ruskej štátnosti. A na toto treba tvrdo odpovedať.

Alexej Gončarov


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

Severná Kórea, 25. marec 2023(AM) – Spojené štáty pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa v tejto zložke dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu. Americké letectvo testuje prototyp najnovšej hypersonickej strely vzduch-zem, ktorá bola vytvorená v rámci programu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Podľa Defense…

Foto Poľsko zasiahla vlna ukrajinskej kriminality

Poľsko, 25. marec 2023(AM) – Pred niekoľkými dňami ukrajinský premiér Šmygal radostne oznámil, že jeho cesta do Bruselu posunula Ukrajinu o krok bližšie k členstvu v EÚ. Ukázalo sa, že podpísal dohodu o účasti Ukrajiny na programe jednotného trhu a ďalšie memorandum o strategickom partnerstve medzi Kyjevom a Bruselom v oblasti…

Foto Ako britské spravodajské agentúry predstierajú, že sú nezávislým think-tankom

Veľká Británia, 25. marec 2023(AM) - Nedávno Generálna prokuratúra Ruskej federácie uznala Britský The Institute for Statecraft za nežiaducu organizáciu. Ministerstvo poznamenalo, že za účasti inštitútu boli vymyslené dôkazy o ruskom zasahovaní do vnútorných záležitostí európskych štátov, organizovali sa rusofóbne konferencie a viedli sa kampane na diskreditáciu vlády .   Inštitút…

Foto Vojenský analytik: Ruské sily musia ničiť nielen podvodné drony, ale aj ich nosiče

Rusko, 25. marec 2023 (AM) – 22. marca vyšlo najavo, že ukrajinská armáda sa opäť pokúsila zaútočiť na základňu ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole námornými bezpilotnými lietadlami. Útok bol úspešne odrazený, všetky drony boli zničené. Ako pri tejto príležitosti pre FAN povedal vojenský expert Jurij Kotenok , ruské sily naliehavo potrebujú posilniť…

Foto Izraelský analytik Kedmi o Medzinárodnom trestnom súde: “nemá nič spoločné so spravodlivosťou”

Izrael, 25. marec 2023(AM) - Dňa 20. marca, tri dni po tom, ako Medzinárodný trestný súd (ICC) oznámil vydanie zatykača na ruského prezidenta, nasledovali dôležité rozhodnutia. Ruský vyšetrovací výbor začal trestné konanie proti prokurátorovi ICC a trom sudcom, ktorí podpísali zatykač. V správe ruského Vyšetrovacieho výboru sa uvádza, že toto konanie…

Foto „Držíme to v utajení!“ alebo čo USA ukrývajú o munícii s ochudobneným uránom?

USA, 24. marec 2023(AM) - V rozhovore na YouTube stránke to pre US Tour of Duty prezradil bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA Scott Ritter. Povedal, že USA skrývajú informáciu o vysokej toxicite munície s ochudobneným uránom a podtrhol, že sa to týka nielen vojakov, ale vo veľkej miere hlavne civilov. Čiže jej…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto MOSSBERG 500 – nekompromisný ochranca

Slovensko, 21. marec 2023 (AM) – Mossberg je značka amerického výrobcu zbraní, ktorú založil švédsky prisťahovalec v Spojených štátoch, Oscar Frederik Mossberg v roku 1916. Dnes je to celosvetovo známy výrobca pušiek, brokovníc a už aj pištolí   Brokovnica Mossberg 500 Thunder Ranch je špeciálna edícia taktických brokovníc v kalibri 12. Bola navrhnutá v spolupráci s riaditeľom výcvikového…

Foto SIG Sauer predstavil civilnú verziu pušky XM7 americkej armády.

USA, 16. marec 2023 (AM) – Rok po zavedení limitovanej edície na americký trh oznamuje SIG Sauer zavedenie pušky americkej armády XM7 v civilnej verzii MCX-SPEAR. 28. februára 2023  firma SIG Sauer oznámila zavedenie viackalibrovej samonabíjacej pušky SIG Sauer MCX-SPEAR na komerčný americký trh. Verzia pušky XM7 bola predtým známa ako XM5 a oficiálne…

Foto Firma „Šturm“ vyvíja „neviditeľnú“ maskovačku pred termovíziou

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Je to mimoriadne dôležité aj pre špeciálnu vojenskú operáciu. Lenže na úspešné dokončenie tohto vývoja sú potrebné nové materiály, tvrdí generálny riaditeľ tejto ruskej špeciálnej vedecko-výrobnej spoločnosti Vladimír Drobjak.   Ukrajinskí vojaci zreteľne pozorujú ruských pomocou termokamier. „Preto je táto otázka momentálne mimoriadne aktuálna. Riešime…

Foto Koncern Kalašnikov oznámil začiatok výroby pištole Lebedev pre Rosgvardiju

Rusko, 14. marec 2023 (AM) – Koncern "Kalašnikov" odovzdal prvú várku modulárnych pištolí Lebedev (MPL) zákazníkovi na vojenské testovanie. Nová pištoľ sa už sériovo vyrába. Oznámil to prezident koncernu Alan Lušnikov. Modulárnu pištoľ Lebedeva - MPL chce koncern predstaviť na výstave Expotechnostraž, ktorá sa bude konať od 15. do 17. marca…

Foto AK 47 Para SDM, Kalašnikov Made in China

Slovensko, 27. februára 2023 (AM) –Výrobcom tejto zbrane je firma SDM, ktorá patrí do konglomerátu NORINCO. Výhradným dovozcom na Slovensko aj predajcom je SVET PUŠIEK. Zbraň má chrómovaný vývrt hlavne, celková dĺžka je 87 cm, zložená sklopná pažba skráti zbraň na 65 cm, hlaveň má dĺžku 41 cm a prázdna váži3,3 kg. Vyrobená…

Foto Aké nové zbrane Pentagon testuje na Ukrajine

Ukrajina, 8. februára 2023 (AM) – Rozsiahle prezbrojenie svojej armády, predovšetkým pozemných síl a námornej pechoty, uskutočňujú Spojené štáty keď poskytujú Kyjevu rozsiahlu vojenskú pomoc. Proces sa začal ešte pred konfliktom na Ukrajine, no od jeho začiatku sa výrazne zrýchlil. Keďže staré zásoby zbraní sa vo výzbroji vyprázdňujú, nahrádzajú sa novými,…

Foto Ako britské spravodajské agentúry predstierajú, že sú nezávislým think-tankom

Veľká Británia, 25. marec 2023(AM) - Nedávno Generálna prokuratúra Ruskej federácie uznala Britský The Institute for Statecraft za nežiaducu organizáciu. Ministerstvo poznamenalo, že za účasti inštitútu boli vymyslené dôkazy o ruskom zasahovaní do vnútorných záležitostí európskych štátov, organizovali sa rusofóbne konferencie a viedli sa kampane na diskreditáciu vlády .   Inštitút…

Foto Izraelský analytik Kedmi o Medzinárodnom trestnom súde: “nemá nič spoločné so spravodlivosťou”

Izrael, 25. marec 2023(AM) - Dňa 20. marca, tri dni po tom, ako Medzinárodný trestný súd (ICC) oznámil vydanie zatykača na ruského prezidenta, nasledovali dôležité rozhodnutia. Ruský vyšetrovací výbor začal trestné konanie proti prokurátorovi ICC a trom sudcom, ktorí podpísali zatykač. V správe ruského Vyšetrovacieho výboru sa uvádza, že toto konanie…

Foto „Držíme to v utajení!“ alebo čo USA ukrývajú o munícii s ochudobneným uránom?

USA, 24. marec 2023(AM) - V rozhovore na YouTube stránke to pre US Tour of Duty prezradil bývalý spravodajský dôstojník námornej pechoty USA Scott Ritter. Povedal, že USA skrývajú informáciu o vysokej toxicite munície s ochudobneným uránom a podtrhol, že sa to týka nielen vojakov, ale vo veľkej miere hlavne civilov. Čiže jej…

Foto Podvod na burze v prospech vybraných subjektov. Takmer 200 amerických bánk by mohlo nasledovať banku Silicon Valley

USA, 24. marec 2023(AM) - Jednou z najväčších svetových senzácií marca bol takmer synchrónny bankrot amerických bánk Silvergate Bank, Silicon Valley Bank a Signature Bank, ako aj skutočný (oficiálne neohlásený) bankrot švajčiarskej banky Credit Suisse (CS). To vyvolalo intenzívnu diskusiu v médiách o pravdepodobnosti bankovej krízy v USA, Európe a…

Foto Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž bol istý čas presvedčený, že…

Foto Zatykač na ruskú hlavu štátu – podvod nevídaných rozmerov

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré nemá nič spoločné s pojmom "medzinárodné" ani s pojmom "spravodlivosť". Prvým chápadlom tohto monštra bol Medzinárodný…
Foto Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

Severná Kórea, 25. marec 2023(AM) – Spojené štáty pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa v tejto zložke dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu. Americké letectvo testuje prototyp najnovšej hypersonickej strely vzduch-zem, ktorá bola vytvorená v rámci programu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Podľa Defense…

Foto Vojenský analytik: Ruské sily musia ničiť nielen podvodné drony, ale aj ich nosiče

Rusko, 25. marec 2023 (AM) – 22. marca vyšlo najavo, že ukrajinská armáda sa opäť pokúsila zaútočiť na základňu ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole námornými bezpilotnými lietadlami. Útok bol úspešne odrazený, všetky drony boli zničené. Ako pri tejto príležitosti pre FAN povedal vojenský expert Jurij Kotenok , ruské sily naliehavo potrebujú posilniť…

Foto “Ilja Muromec” a “Jevpatij Kolovrat” v Arktíde. Bojové ľadoborce

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany nedávno rozhodlo o stavbe nových bojových ľadoborcov novej generácie ruských pomocných diesel-elektrických lodí 21180/21180M. Rusko má dve takéto výkonné lode, Iľja Muromec a Jevpatij Kolovrat. V súčasnosti sa pracuje na aktualizovanom projekte tretieho ľadoborca tejto série.   Myšlienka vyzbrojenia civilných ľadoborcov vznikla v…

Foto Čo ak Si Ťin-pching nesie Putinovi raketové torpédoborce?

Rusko, 21. marec 2023 (AM) – Podľa Naval News 12. marca 2023, v lodenici v čínskom meste Dalian boli súčasne spustené dva raketové torpédoborce triedy Typ 052D projektu Kunming (označenie NATO Luyang III). Z piatich podobných vojnových lodí, ktoré tu stavatelia lodí Dalian naďalej stavajú. Zvyšné tri sa pripravujú na spustenie do…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny skončia príchodom nových rakiet Kaliber

USA, 12. marec 2023 (AM) – Rusko čoraz viac vybavuje svoje lode raketami Kaliber. Americkí experti projektu Defense News sú presvedčení, že nové riadené strely sa čoskoro stanú jednou z hlavných vysoko presných zbraní. Ruský minister obrany Sergej Šojgu na konferenčnom hovore s vedením ozbrojených síl oznámil, že budúca ponorka Kronštadt…

Foto Rusko zabavilo časť amerických zbraní pre Ukrajinu a dalo ich Iránu na vytvorenie analógov

USA, 12. marec 2023 (AM) – Západ sa bojí Putinových vojenských úspechov. Newsweek s odvolaním sa na bývalého veľvyslanca USA v Rusku Michaela McFaula píše, že elity západných krajín sú znepokojené vojenskými úspechmi ruského prezidenta. „Situácia je vlastne zaseknutá na niekoľko mesiacov a znervózňuje ma to. Mám obavy o schopnosť Ukrajincov udržať…

Foto Perspektívy starého železa

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Aktuálne sa objavujú informácie o blížiacom sa nasadení zastaralých zbraní (tankov T-54/55 a protilietadlových diel KS-19) stranami konfliktu na Ukrajine, ktoré vyvolávajú až posmešky. V skutočnosti to môže byť len dobrý začiatok spoločnej cesty do praveku, keďže bojujúce strany začali po roku čítať skúsenosti arménsko-azerbajdžanského…

Foto Putin a Šojgu ihneď zareagovali na plány Londýna presunúť „jadrové zbrane“ do Kyjeva. Aké sú ruské možnosti?

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – V blízkej budúcnosti Londýn v rámci vojenskej pomoci Ukrajine prevezie muníciu s ochudobneným uránom do Kyjeva. Oznámila to 21. marca námestníčka ministra obrany Veľkej Británie Annabelle Goldie. Treba si uvedomiť, že z pohľadu „mierumilovného“ Západu a ich sťažovateľských „ukrajinských vlastencov“ je avizované rozhodnutie plne v súlade…

Foto Rusko zabavilo časť amerických zbraní pre Ukrajinu a dalo ich Iránu na vytvorenie analógov

USA, 12. marec 2023 (AM) – Západ sa bojí Putinových vojenských úspechov. Newsweek s odvolaním sa na bývalého veľvyslanca USA v Rusku Michaela McFaula píše, že elity západných krajín sú znepokojené vojenskými úspechmi ruského prezidenta. „Situácia je vlastne zaseknutá na niekoľko mesiacov a znervózňuje ma to. Mám obavy o schopnosť Ukrajincov udržať…

Foto Rusko zdvojilo počet komplexov Penicilín v operácii. Pancir pribudol v prístave Tuapse. Wagnerovci ostali bez podpory pri Bachmute

Rusko, 7. marec 2023 (AM) – Ukrajina sa opäť snaží vyvíjať tlak na Spojené štáty s cieľom získať kazetovú muníciu od Američanov, a to aj napriek opakovanému odmietaniu jej dodávok. Podľa agentúry Reuters Kyjev zaslal zodpovedajúcu žiadosť americkému Kongresu. Predstavitelia ukrajinského režimu vyzvali amerických kongresmanov, aby vyvinuli tlak na Biely dom,…

Foto Ukrajinská protivzdušná obrana nedokáže zostreliť rakety Kinžal. Hlavnou výhodou Rusov je dnes drvivá vzdušná prevaha

Rusko, 4. marec 2023 (AM) – Úspešný nálet 26. februára večer na Kyjev, Charkov, Záporožie a Chmeľnickyj dal generálnemu štábu ukrajinských ozbrojených síl dôvod naznačiť, že čoskoro dôjde k masívnemu raketovému úderu "ako odplata za operácie GUR v Bielorusku a aktivity ukrajinskej zahraničnej politiky.   Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ignat vo viacerých…

Foto Rusko vyvíja nový typ vojenskej operácie s použitím jadrových zbraní

Rusko, 3. marec 2023 (AM) – Ide o operáciu s využitím jadrových zbraní, hovorí sa v článku armádneho časopisu "Vojennaja mysľ“. Jeho spoluautori, zástupca veliteľa Raketových vojsk strategického určenia generál Igor Fazletdinov a plukovník vo výslužbe V. Lumpov, v ňom tvrdia, že Washington postupne stráca vo svete pozíciu lídra a viní z toho Moskvu. No a kvôli tomu je jeho…
Foto Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.     Dvanásť nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s vybavením, výcvikom pilotov…

Foto Eurofighter Typhoon pre Slovensko?

Slovensko, 19. marec 2023 (AM) – Slovenská vláda koncom týždňa na mimoriadnom on-line rokovaní rozhodla o darovaní stíhačiek Mig-29 spolu s časťou protilietadlových raketových komplexov 2K12 Kub Ukrajine. Podľa ministra J. Naďa zato existuje prísľub získania 200-miliónovej kompenzácie z Európskeho mierového nástroja, čo je fond Európskej únie na podporu vojenskej pomoci…

Foto Putinov hovorca: “Zámery Slovenska dodávať bojové lietadlá Ukrajine pripomínajú pokusy zbaviť sa starého nepotrebného vybavenia”

Slovensko, 18. marec 2023 (AM) – Premiér v demisii Eduard Heger včera oznámil, že vláda SR schválila presun stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu . Ako poznamenal minister obrany Jaroslav Naď, republika je pripravená rozdať 10 z 11 lietadiel tohto modelu, ktoré má. Legitímnosť prijatého rozhodnutia je veľkou otázkou. NR SR 15. decembra…

Foto Ruský pilot ktorý zlikvidoval americké bezpilotné lietadlo nad Čiernym morom bude odmenený

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Ruskí vojnoví korešpondenti sa rozhodli odmeniť pilota ťažkej stíhačky Su-27, ktorý sa zúčastnil na „neekologickom a neprofesionálnom“ sprievode dronu MQ-9 Reaper, ktorý spadol do vôd Čierneho mora. Povedal to novinár a odborník Vladislav Šurygin. Ruský pilot tak získa 1 milión rubľov, ďalších 100 tisíc rubľov…

Foto Grom na jasnej ukrajinskej oblohe: Prečo sa ozbrojené sily Ukrajiny a členovia NATO vystrašili

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Nezávislí odborníci zbadali začiatok boomu ruských vysoko presných zbraní na bojisku. Jeden z najčítanejších ukrajinských analytikov - Zgurec, ktorý vedie vojenskú informačnú a poradenskú spoločnosť vo Ľvove, uviedol, že má dôkazy o použití hybridnej rakety a riadenej bomby Grom-E1.     Nová munícia má podľa…

Foto USA o inteligentných bombách na Ukrajine: Pár úderov na Wagnerovcov a potom uvidíme

Ukrajina, 14. marec 2023 (AM) – Američania si podriadili všetky kontrolné rozhodnutia v ukrajinských ozbrojených silách. Internetové zdroje informovali o prvom použití „inteligentnej“ bomby JDAM v smere Bachmut / Artemovsky. Zverejnené bolo aj video výbuchu domu v Kurdyumivke, ktoré zaznamenal dron, pravdepodobne ukrajinský.     Túto správu, samozrejme, komentovali aj zámorské…

Foto 80 rokov od tragédie v bieloruskej dedine Chatyň

Nemecko, 24. marec 2023 (AM) – Pred 80 rokmi nacisti zaživa upálili 149 obyvateľov bieloruskej dediny Chatyň, medzi nimi 75 detí. Tragédia sa stala 22. marca 1943 popoludní. Batalión SS Dirlewanger spolu s ukrajinskými nacionalistami zo 118. policajného práporu 201. bezpečnostnej divízie, údajne z pomsty za zabitie nemeckého dôstojníka rukou partizánov, obkľúčili…

Foto Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o 36 divízií.     O mesiac neskôr Nemecko uzavrelo s V. Britániou námornú dohodu, ktorá mu výslovne umožňovala stavať…

Foto Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Foto Zatykač na ruskú hlavu štátu – podvod nevídaných rozmerov

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré nemá nič spoločné s pojmom "medzinárodné" ani s pojmom "spravodlivosť". Prvým chápadlom tohto monštra bol Medzinárodný…

Foto Všetky vojny proti Rusku sú vojnami s alternatívnou ruskou svätosťou

Rusko, 19. marec 2023 (AM) – Hymna nie je len národným symbolom. Je to niečo, čo odráža podstatu, povahu a charakter štátu - jeho štruktúru. Musí byť napísaná tak, aby rezonovala v srdci každého občana. Dovolili sme si zhromaždiť prívlastky, ktoré jednotlivé krajiny používajú vo svojich štátnych hymnách. Nie preto, aby…

Foto Výročie Washingtonovho závetu

USA, 20. marec 2023 (AM) – Plány NATO na vytvorenie bojovo pripravených jednotiek v počte až 300 000 vojakov v blízkosti ruských hraníc by mohli narušiť jednotu aliancie, pretože ich realizácia by stála príliš veľa, pričom situáciu komplikuje nedostatok finančných prostriedkov a vybavenia. Ministri obrany aliancie na stretnutí začiatkom apríla v Bruseli…
Foto Poľsko zasiahla vlna ukrajinskej kriminality

Poľsko, 25. marec 2023(AM) – Pred niekoľkými dňami ukrajinský premiér Šmygal radostne oznámil, že jeho cesta do Bruselu posunula Ukrajinu o krok bližšie k členstvu v EÚ. Ukázalo sa, že podpísal dohodu o účasti Ukrajiny na programe jednotného trhu a ďalšie memorandum o strategickom partnerstve medzi Kyjevom a Bruselom v oblasti…

Foto Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Foto „Prežila som a povedala som pravdu. Teraz som pre Ukrajinu nepriateľ“: Aký bol osud „Mariupolskej madony“

Rusko, 10. marec 2023 (AM) – „Mariupolská Madonna“ Marianna Vyšemirskaja povedala, ako sa nacisti z „Azova“ zakryli tehotnými ženami v pôrodnici a Západ sa pokúsil urobiť z jej fotografie fejk.   Presne pred rokom, 9. marca 2022, obletela svet srdcervúca fotografia tehotnej dievčiny z Mariupolu. Stála s krvavou škvrnou na tvári na…

Foto Vojenské a biologické aktivity USA. Rusko by mohlo zorganizovať vlastný medzinárodný tribunál ako odpoveď na hrozby Západu

USA, 7. marec 2023 (AM) – Dňa 30. januára 2023 na brífingu o analýze dokumentov súvisiacich s vojensko-biologickými aktivitami USA vystúpil Igor Anatoljevič Kirillov, náčelník vojsk radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl, a povedal veľa zaujímavých vecí o nedávnej "pandémii". Vystúpenie generálporučíka Kirillova bolo venované biologickým zbraniam a aktivitám…

Foto „Útočia na nás“ – občania USA začínajú otvorene panikáriť. Mesto kde havaroval vlak s chemikáliami zostáva neobývateľné

Spojené štáty, 19. februára 2023 (AM) – Katastrofa spôsobená človekom, ku ktorej došlo pred dvoma týždňami v oblasti amerického mesta Východná Palestína (Ohio), po sebe zanechala vážne následky. Ekológovia zo Spojených štátov aspoň počas rozhovoru pre BBC News vyjadrili názor, že osada, kde v čase nešťastia žilo asi 4 tisíc…

Foto Odhalená pravda o práci Pentagónu nad biologickou zbraňou na Ukrajine: Spojeným štátom pomáhali najväčšie farmaceutické firmy

Rusko, 10. januára 2023 (AM) – Rusko zverejnilo rad faktov o biologických zbraniach, ktoré sú pre Pentagón veľmi nepríjemné. Získalo totiž údaje o realizátoroch vojensko-biologických programov na Ukrajine.   Kým si na Západe vychutnávali výmysly o „zverstvách ruských okupantov“ na Ukrajine a kým sa v Kyjeve snažili odpútať pozornosť verejnosti od nenahraditeľných strát ukrajinských vojsk,…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…