Bude elektromagnetizmus pušným prachom 21. storočia?

.

Slovensko, 18. september 2020 (AM) – Príchod pušného prachu, vysoko výbušnej zmesi, ktorý používali Mongoli v 13. storočí a v Číne už od 7. storočia, vyústil do rýchleho a hlbokého prevratu vo vojenskej technike, ako aj v vo vojenskej taktike a stratégiách. Aj v dnešnej dobe je strelný prach naďalej stredobodom moderných vojenských výtvorov a je súčasťou takmer všetkých munícii, od útočných pušiek pechoty cez palubné zbrane bojových lietadiel až po bojové systémy a delostrelectvo, či už námorné, alebo pozemné. Ale pokrok dosiahnutý v posledných rokoch pri využívaní elektromagnetickej sily sa môže ukázať rovnako revolučný ako príchod čierneho prachu, spaľovacieho motora, alebo prvého tranzistora.

 

Elektromagnetizmus, bez toho, aby sme zachádzali do podrobností, je tá sila, ktorá je okrem iného srdcom všetkých elektrických motorov, alebo generátorov, ale aj rádiových vĺn, svetla alebo činnosti kompasov. Technologický a teoretický pokrok dosiahnutý v posledných rokoch teraz umožňuje urobiť nový technologický krok vpred a vydláždiť cestu novým vojenským aplikáciám schopným hlboko a trvalo transformovať zbrane a aktuálne doktríny.

 

Elektromagnetické delá
Princíp elektromagnetického dela je pomerne jednoduchý: namiesto poháňania strely zvýšením tlaku generovaného spaľovaním prášku v puzdre hlavne je strela urýchľovaná veľmi silným elektromagnetickým poľom. V skutočnosti neexistuje jedna, ale dve technológie elektromagnetickej zbrane. Gaussov kanón využíva magnetické pole vytvárané cievkami obklopujúcimi pištoľ na urýchlenie elektricky nabitého projektilu, a to buď príťažlivosťou, alebo odpudením. Táto technológia bola testovaná už na prelome storočia, ale má však niekoľko obmedzení. Naproti tomu sa podobná technológia používa pre elektromagnetické katapulty EMALS americkej lietadlovej lode USS Gerald Ford.

 

Elektrická zbraň, alebo railgun využíva Laplaceov zákon
Aj keď ide o dávno objavený jav, jeho využitie naberá na intenzite až v dnešnej dobe. Celá rada pokusov sa prevádza už dlhé roky. Výsledky vedúce do konkretizácie účinnej zbrane však nechávajú na seba ešte počkať, napriek už mnohým úspešným realizáciám či na strane Rusov, Číňanov, Američanov, prípadne iných armád dostatočne technologicky zdatných na vedenie podobných výskumov.

 

A v dnešnej dobe je zrejmé, že veľká časť výskumu nových zbraní sa sústreďuje na elektrický kanón. Testy amerického námorníctva umožnili dosiahnuť výstupnú rýchlosť úsťovej sily väčšiu ako Mach 7, aby zasiahli cieľ 5m2 na 160 km a inžinieri odhadujú, že dosiahnutím rýchlosti Mach 10 bude možné dosiahnuť ciele vzdialené takmer 400 km.

 

RailGun na Čínskej lodi

 

Čína prekvapila v roku 2018, keď unikli fotografie ich elektrického dela namontovaného na transportnej lodi. Peking neskôr potvrdil, že bol skutočne otestovaný ich model Railgun-u a že prvé námorné jednotky vybavené týmto kanónom budú pravdepodobne krížniky Type 055, už v roku 2025.

 

Prototyp amerického námorníctva Railgun

 

Okrem veľkého dosahu poskytuje Railgun aj veľmi vysoké uvoľnenie kinetickej energie pri náraze, čo umožňuje značné poškodenie cieľa bez použitia výbušniny. Na druhej strane je vďaka vysokej úsťovej rýchlosti vhodnou zbraňou pre protiraketovú obranu, dokonca aj na boj proti hypersonickým raketám. Táto technológia má však stále nevýhody. Po prvé, vyžaduje veľmi veľké množstvo elektrickej energie, čo prirodzene bráni jej použitiu na malých lodiach (ak sa bavíme o námornom využití). Okrem toho vydáva veľké množstvo tepla, ktoré spôsobuje značnú štrukturálnu únavu kanónu. S tým úzko súvisí aj veľmi vysoká termická viditeľnosť najmä keď nepriateľ bude používať detektory s infračerveným pásmom na kontrolu okolia.

 

Čínska loď vybavená RailGun-om

 

Vzhľad prvej čínskej RailGun v roku 2018 prekvapil aj najlepších špecialistov na obranu z mnohých krajín. Napriek tomu je dnes Railgun asi najlepšou alternatívou k zvyšovaniu počtu rakiet na palube bojovej lode. Vďaka vysokej palebnej sile, precíznosti a a kapacity nosnosti streliva je technológia Railgun asi najlepšia technologická alternatíva pre nové zbrane.

 

Čína ani USA sa nemýlia v tomto smere a rovnako ako Rusko, Turecko a Japonsko aktívne vyvíjajú svoje vlastné zbrane tohto typu. Francúzsko spolu s Nemeckom financuje sekundárny program v tejto oblasti. Zatiaľ však neoznámilo žiadne väčšie pokroky v tejto oblasti, prípadne úsilie o získanie know-how. Ale to ešte nehovorí, že v tom smere nič nerobia. Výskum môže byť utajený z rôznych dôvodov.

 

Plazma ako ochrana
Plazma je tekutina (plynná, alebo kvapalná), ktorá je silne ionizovaná, a preto je schopná reagovať s energiou inej plazmy, alebo elektricky nabitými časticami. Z tohto pozorovania vyvinuli americkí inžinieri technológiu ochrany plazmou.

 

Táto by mala vytvoriť ochranný plazmový obal, ktorý by sa postaral o pasívnu ochranu objektu (tank, loď a pod.) bez dramatického nárastu jeho váhy, čo je hlavný problém aktuálnych pancierovaní, že zvýšia neúmerne váhu a to nie je vždy vítaná premenná. Na rozdiel od reaktívneho pancierovania môže tento plazmový obal fungovať aj po neutralizácii útočného projektilu na tom istom mieste zásahu (aspoň podľa teórie). Čiže obranná kapacita v teórii nijako neutrpí, pokiaľ bude mať nosič dostatok energie na udržanie plazmového poľa okolo seba. A tu sa dostávame k aktuálnemu jadru problému. Energetická záťaž pre vytvorenie plazmového poľa je extrémne vysoká a preto je v súčasnosti je toto riešenie možné len (zatiaľ) na veľkých nosičoch ako sú napríklad lietadlové lode.

Americká lietadlová loď Gérald Ford (s jadrovým pohonom a plazmovou ochranou)

 

Napríklad Americká lietadlová loď Gerald R Ford je už chránená pancierovaním tohoto typu (aspoň sa tak uvádza). Princípom je poskytnúť lodi duté pancierovanie, v ktorom cirkuluje obrovský elektromagnetický náboj. Plazmový lúč, ktorý je výsledkom nárazu tvarovaného náboja, ktorý prerazí vonkajšiu stenu panciera, je potom neutralizovaný elektromagnetickým poľom, čím je zabezpečená ochrana vnútornej steny panciera. DARPA spustila tento program v roku 2003. Anekdotické je, že tento princíp bol vyvíjaný v Aerospatial (aktuálne EADS Astrium Space Transportation) a mal chrániť povrch rakiet vracajúcich sa do atmosféry.

 

Aj keď je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti budú mať z plazmovej ochrany úžitok aj iné lode, americké, alebo iné, prebiehajú výskumy zamerané na rozšírenie ich použitia. V roku 2015 napríklad spoločnosť Boeing podala patent na ochrannú plazmu, ktorú je možné používať na lietadlách, alebo dokonca pozemných vozidlách.

 

Elektromagnetický pohon
Zo všetkých najočakávanejších a najsľubnejších aplikácií pokroku v elektromagnetizme sú to práve tie, ktoré sa týkajú pohonu, prípadne také, ktoré ponúknu prielomové technologické schopnosti až do tej miery, že budú schopné samé vytvoriť “nový technologický vek”. Využitie elektromagnetických síl na pohon vozidla môže zahŕňať mnoho technológií, ale pokiaľ ide o obranné aplikácie, najväčší potenciál majú dve z nich: EMDrive a akcelerátor MHD.

 

Schéma fungovania EMDrive podľa NASA

 

EMDrive, svätý grál dobývania vesmíru

EMDrive je predovšetkým uznaním, že fyzika neplatí všade. Jeho prevádzka porušuje niekoľko fyzikálnych zákonov z čoho sa dá povedať (keďže ich porušuje), že fyzikálne zákony neplatia všade rovnako, prípadne na každý materiál v jeho rôznych skupenstvách.

 

Podľa zákona zachovania pohybu je nemožné, aby tuhá látka autonómne (samostatne) akcelerovala (bez pomoci vonkajšej sily) bez zníženia jej hmotnosti. To je dôvod, prečo satelity a vesmírne vozidlá používajú na zmenu svojej dráhy prúdy plynu, alebo plazmy čo je spojené s nevýhodami, najmä pokiaľ ide o dobývanie vesmíru, pretože vozidlo sa môže pohybovať, meniť smer, zrýchľovať, alebo brzdiť v pomere ku svojim zásobám pohonej hmoty. Ale s EMDrive je to úplne iný príbeh.

 

Emdrive, skratka pre ElectroMagnetic Drive, skutočne vytvára slabý, ale skutočný ťah, ktorý je výsledkom veľmi silného magnetického poľa bez potreby pridávania látky. Takže problém s prenosom plynu, alebo plazmy skončil. Naša technológia nám však teraz umožňuje ľahko vyrábať elektrickú energiu, najmä pomocou jadrového reaktora. Osvojením technológie EMDrive by bolo možné vytvoriť motor schopný akcelerovať vesmírne vozidlá na oveľa vyššie rýchlosti, ako sú tie, ktoré dnešné vesmírne zariadenia dosahujú, čím by sa napríklad Mesiac mohol dostať iba na 3 hodiny letu zo Zeme čo je v porovnaní s dnešnými rýchlosťami obrovský rozdiel. Inými slovami, EMDrive by otvoril úplne nové polia v rôznych smeroch. Nie len v oblasti výskumu, ale aj jeho uplatnenia vo vesmíre a priniesol by napríklad celú slnečnú sústavu na dosah vo veľmi krátkom čase.

 

V tejto technológii zaujali vedúce postavenie USA a Čína. Obe oznámili, že predviedli, ako EMDrive funguje a dokonca vyvinuli prvý experimentálny motor. Ale zatiaľ sa nenašla žiadna aplikácia kde by sa výsledky tohto výskumu ukázali. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o utajované zariadenia, ktorých využitie bude na niekoľko desaťročí uzamknuté len pre vojenský priemysel. Preto ich využitie v civilnom sektore nemusíme v najbližšej dobe očakávať. Ešte veľa karbónových exhalátov vypustíme do ovzdušia, kým sa táto technológia uplatní v civilných aplikáciách. Je však pravdepodobné, že v nasledujúcom desaťročí bude EMDrive predstavovať hlavný technologický a strategický podiel na dobytí vesmíru.

 

Akcelerátor MHD, nádejná alternatíva
Zatiaľ čo EMDrive otvára dvere novému dobývaniu vesmíru, magnetohydrodynamický akcelerátor otvára obrovské možnosti pre mnohé pozemné oblasti. Táto technológia urýchľuje pomocou silného magnetického poľa tekutinu, buď plynnú vo forme plazmy, alebo kvapalinu, ako napríklad morskú vodu. Ak vám to pripomína ponorku Červený október od Toma Clancyho, je to normálne, pretože toto je presne jedna z možných aplikácií akcelerátora MHD. Pravdepodobne existuje aj veľa ďalších, o ktorých sa len málo hovorí, nakoľko ich využitie je zvyčajne necivilné.

 

Iustračný obrázok z filmu “The Hunt for Red October” Červený október, ktorý si predstavil prozaik Tom Clancy, bola jadrová ponorka vybavená podvodným elektromagnetickým systémom, vďaka čomu bola ponorka prakticky nezistiteľná.

 

Na rozdiel od EMDrive, ktorý pre svoju činnosť nevyžaduje žiadny pohon (hmotu na spaľovanie), sa akcelerátor MHD spolieha na tento materiál v tekutej forme, o ktorej je známe, že sa na Zemi nachádza vo veľkom množstve (napr. slaná voda). (Ako médimu môžu byť použité tiež: tekutý kov, alebo ionizovaný plyn nazývaný plazma).

 

Aplikácie využívajúce túto technológiu sú veľmi sľubné obzvlášť v oblasti zlepšenia dopravných (prepravných) technológii v leteckej, ale aj námornej doprave. Samozrejme, že najskôr budú tieto technológie v rukách vojska, prípadne inštitúcii, ktoré neradi prezrádzajú svoju existenciu.
Ale keby už len samotná armáda celého sveta prešla na tieto typy pohonov, vzduch by sa stal omnoho čistejším. Nezabúdajme, že armády sveta patria ku veľkým (najväčším?) znečisťovateľom ovzdušia. Americká armáda je organizácia, ktorá v celosvetovom merítku patrí k úplne najväčším znečisťovateľom Zeme. A tu nejde len o tanky, alebo stíhačky, ktoré špina vzduch. Ale o celý moloch od výroby, cez dopravu, administratívne budovy atď.

Ale rovnako ako všetky elektromagnetické technológie, aj akcelerátor MHD vyžaduje silné elektromagnetické pole a teda veľkú rezervu elektrickej energie. Pokrok dosiahnutý v miniaturizácii jadrových reaktorov, alebo v oblasti batérií prináša prvé možnosti pre ich masívnejšie využitie.

 

Elektromagnetické pulzné zbrane
Aj keď filmový priemysel dal vznik vesmírnemu programu (spolok Von Braun a Disney), netreba ho brať vždy príliš vážne. Ale niečo ako EMP sme videli napríklad vo filmovom prevedení v trilógii MATRIX, kde vďaka nej mohli vyradiť všetku elektroniku nepriateľa. Žiaľ aj tú svoju.

 

Dnešnú panorámu elektromagnetických aplikácií ukončíme snáď s najznámejšou zbraňou využívajúcou túto silu. Konkrétne s elektromagnetickými pulznými zbraňami. Ich princíp je jednoduchý a je známy už niekoľko desaťročí. Ide o vytváranie silného elektromagnetického poľa v atmosfére, ktoré poškodzuje a často ničí elektrické a elektronické zariadenia v oblasti účinku zbrane. Bez nutnosti zabíjania, táto zbraň dokáže znehybniť napríklad dôležité zariadenia nutné pre chod mesta, prípadne štátu. Preto jej použitie môže vrátiť danú oblasť do stredoveku, kde budú platiť iné zákony a zabíjať sa bude opať po starom, s mačetou, prípadne inými mechanickými zbraňami.

 

Avšak zbrane EMP majú niekoľko nedostatkov. Snáď ten najhlavnejší je, že intenzita impulzu rýchlo klesá vzhľadom na vzdialenosť od epicentra impulzu. Okrem toho musí byť sila elektromagnetického poľa obzvlášť silná, aby poškodila elektronické, alebo elektrické zariadenie. Pamätajte, že väčšina súčasných zariadení generuje elektromagnetické polia s nízkym výkonom, ktoré neovplyvňujú činnosť iných zariadení, pokiaľ nie sú veľmi blízko. Jednoduchý sušič vlasov (ak je veľmi výkonný) teda môže rušiť príjem bluetooth zariadenia, ak je veľmi blízko a obzvlášť výkonné. Ale to by skôr vadil hluk sušičky vlasov ako jej elektromagnetické impulzy.

 

Ilustratívny obrázok. Zbrane EMP sa stále spoliehajú hlavne na použitie vysoko výkonnej jadrovej detonácie vo veľmi vysokých vrstvách atmosféry.

 

Nakoniec, generovanie takéhoto elektromagnetického poľa, dokonca aj vo forme impulzu, vyžaduje veľmi veľké množstvo energie. Ak nálož, alebo hlavica nesie náboje EMP, napríklad na zničenie elektronických zariadení v okruhu niekoľkých desiatok metrov, jediná zbraň schopná vytvoriť elektromagnetickú vlnu dostatočne silnú na to, aby neutralizovala elektronické systémy vo veľkom meradle ako napríklad mesto, je jadrová zbraň. Ich použitie je však ďaleko nad rámec konvenčných zbraní. Je však potrebné poznamenať, že niekoľko krajín oznámilo zahájenie programov zameraných na vývoj silných konvenčných zbraní EMP s cieľom získať strategickú alternatívu k atómovým zbraniam.

 

Z tohto všetkého sa dá usúdiť, že technologické aplikácie elektromagnetizmu dnes tvoria hlavné strategické záujmy viacerých technologický vyspelých štátov. A zdá sa, že takmer vo všetkých aplikačných oblastiach sú na čele dve krajiny, a to USA a Čína. Čo sa týka Európskych krajín, žiadny masívny výskum v tejto oblasti nebol zaznamenaný.
Elektromagnetické efekty sa preto dajú vo vojenskej sfére použiť ako útočné zbrane (RailGun), obranné systémy na základe plazmy a systémy na pohyb zariadení. Ak sa Európske štáty nezačnú seriózne zaoberať touto otázkou, je možné, že v momente masívneho nasadenia týchto technológii do praxe vo svojich armádach urobia tieto tak výrazný skok, že aktuálne zbrojné systémy iných armád sa budú javiť ako hádzanie kameňom do T-14 Armata.
Napríklad Francúzsko sa rozhodlo v 50. rokoch posledného storočia minulého tisícročia vyvinúť vlastnú jadrovú zbraň, ako prostriedok odstrašenia, ktorý ešte znamená v aktuálnej dobe veľkú autonómiu v rozhodovaní. Avšak elektromagnetizmus môže spolu s rozvojom umelej inteligencie vytvoriť nový kľúč k vytvoreniu technologickej hierarchie národov.

Adam Riečanský


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany – varovanie pre narušiteľa

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spustili túto stredu ráno 21. októbra…

Foto Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a Urán, bola poslaná na námorné skúšky v Japonskom mori".   Publikácia pripomína ,…

Foto Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí medzi najúspešnejšie epizódy v rámci prvej vojny v Čečensku. Ešte na jar toho roku začal najvyšší predstaviteľ čečenských separatistov Džochar Dudajev s prípravou k vojne. V jej priebehu vypracoval podrobný plán operácií čečenských ozbrojených síl.  …

Foto Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Foto Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?       Historicky bol…

Foto Analytik Baránek: Naša armáda, nech jej levia bohyňa vojny Sachmet dá viac takých vojvodcov ako má

Slovensko, 24.október 2020 (AM)  -  "Priatelia, naša armáda, nech jej levia bohyňa vojny Sachmet dá viac takých vojvodcov ako má, tak naša armáda začala operáciu „Spoločná zodpovednosť“. Neviem kto vymýšľa tieto mená, ja by som napríklad bol aj za názov „Spoločná sranda“, alebo „Spoločná obsedantno-kompulzívna porucha“, aj keď uznávam, že ten…

Foto Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?       Historicky bol…

Video Rheinmetall obsadil Austráliu: Svojimi bojovými vozidlami vytvára chrbticu austrálskych obranných síl

Austrália, 16.október 2020 (AM) - Rheinmetall oznámil otvorenie Strediska pre vojenské vozidlá MILVEHCOE v Redbank (Queensland, Austrália). Vznikne tak nové vysoko vyspelé centrum pre vojenské vozidlá, ktoré bude mať na starosti dizajn, vývoj a miestnu výrobu vojenských vozidiel, platforiem a veží pre Austrálske obranné sily a následný vývoz spriateleným krajinám. Otvorenie strediska…

Video Ako Kim Jung-Un prekvapil, alebo vypálil rybník? Nové strategické zbrane na slávnostnej prehliadke

Severná Kórea, 12.október 2020 (AM) - Severná Kórea predstavuje k 75. výročiu celú radu nových obrnených vozidiel. Severokórejské armády mali vždy povesť, že boli vybavené zastaraným vybavením. A inventúra jej obrnenej flotily, ktorá je založená hlavne na sovietskych a čínskych produkciách zo 60. a 70. rokov a Severokórejskí inžinieri dokázali z neho…

Foto Podarí sa ľudstvu udržať pod kontrolou nástup robotov zabijakov?

Francúzsko, 4.október 2020 (AM)  - Autonómne smrtiace zbraňové systémy? „Terminátor nebude pochodovať 14. júla na Champs-Élysées“ sľúbila Florence Parly 5. apríla 2019, keď predstavila stratégiu francúzskeho ministerstva ozbrojených síl v oblasti umelej inteligencie. Znamenalo to francúzske rozhodnutie nevyvíjať smrtiace autonómne zbraňové systémy (Systèmes d’Armes Létales Aautonomes - SALA). Tieto technológie, ktoré médiá…

Foto Náhorný Karabach ako výkladná skriňa nových zbraní?

Arménsko, 3.október 2020 (AM) - Incidenty v Náhornom Karabachu dokazujú potrebu protilietadlových systémov s krátkym dosahom. Nový konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom ukazuje nutnosť zabezpečiť svoje pozemné jednotky so systémami protivzdušnej obrany krátkeho dosahu. Od začiatku bojov sa obe strany predbiehajú v médiách s deklaráciami o úspechoch svojich armád. Dokonca rôzne…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Americké pušky DIAMONDBACK AR-15 aj pre európsky trh

USA,  21. októbra (AM) - Pušky Diamondback pochádzajú z menšej rodinnej zbrojovky z USA, ktorá sa stála známa vďaka svojej vysokej kontrole kvality a nižším cenám. Základom sú overené parametre - 16" nitridovaná chrom-molybdenová hlaveň, 12" M-lok predpažbie, 8620 Mil-Spec záver, lower aj upper z najtvrdšieho leteckého duralu 7075 T-6. V…

Video Kompaktný unikát – puškohľad Sightmark Citadel 1-10×24 CR1

Slovensko, 16.október 2020 (AM) – Novinka na EU trhu - Citadel s priblížením 1-10x24. Takýto široký rozsah v tak kompaktnom tele je jednoducho unikátny. Model Citadel s priblížením 1-10x je určený pre strelcov na krátke a stredné vzdialenosti.         Jeho prednosťami sú veľmi malé, kompaktné rozmery, nízka váha,…

Video Video: Kalašnikov predstavil novú kompaktnú pištoľ PLK – určenú pre políciu

Rusko, 9.október 2020 (AM) - Kalašnikov predstavil novú kompaktnú pištoľ PLK, z dielne konštruktéra Dmitrija Lebedeva ( PLK - v preklade - kompaktná pištoľ Lebedeva), ktorá má nahradiť služobné pištole Makarov. PLK má celkovú dĺžku 180 milimetrov a dĺžku hlavne 92 milimetrov. Pištoľ je určená pre náboje 9x19 mm Luger.  Kapacita zásobníka je…

Foto 4 rady ako si vybrať vzduchovku

  Vzduchovky patria k zbraniam, s ktorými sme poväčšine začínali. Starí otcovia nás učili mieriť na plechovky či drevené terče. Streľba zo vzduchoviek nás tak často prenesie späť v čase. A keďže každý rád spomína, možno aj vy túžite oprášiť svoje strelecké schopnosti s týmto druhom zbrane. Dnes vám prinášame 4 rady, vďaka ktorým si…

Foto Slovenský puškár už druhý rok upozorňuje na legislatívnu dieru v otázke slovenských zbraní v rukách teroristov

Slovensko, 5.október 2020 (AM) - Prinášame ďalší rozhovor s Kolomanom Szabóm, slovenským puškárom, ktorý od roku 2004 do roku 2017 prerábal strelné zbrane kategórie A, B, C na D, jednoducho povedané, z ostrých na expanzné a flobertové.  AM: Od minulého rozhovoru, z februára už uplynul vyše pol rok, preto nás zaujíma, čo…

Video Video: Novinka od ruského výrobcu zbraní – Kalašnikov PPK

Rusko, 1.október 2020 (AM) - Po nedávnom veľtrhu Armija 2020 v Moskve predstavil Kalašnikov viacero nových zbraní jedna z nich je karabína na pištoľové náboje - PPK-20. Nezamieňajte si ju s legendárnou pištoľou Walther PPK, názov PPK-20 je skratka Pistolet Pulemet Kalašnikova. Puška je pokračovaním 9mm pušky Viťaz-MO. Aj keď je Viťaz…

Foto Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany – varovanie pre narušiteľa

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spustili túto stredu ráno 21. októbra…

Foto Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Foto Analytik Baránek: Naša armáda, nech jej levia bohyňa vojny Sachmet dá viac takých vojvodcov ako má

Slovensko, 24.október 2020 (AM)  -  "Priatelia, naša armáda, nech jej levia bohyňa vojny Sachmet dá viac takých vojvodcov ako má, tak naša armáda začala operáciu „Spoločná zodpovednosť“. Neviem kto vymýšľa tieto mená, ja by som napríklad bol aj za názov „Spoločná sranda“, alebo „Spoločná obsedantno-kompulzívna porucha“, aj keď uznávam, že ten…

Foto USA by chceli vybaviť hypersonickými raketami všetky svoje torpédoborce

USA, 24.október 2020 (AM) - Námorníctvo Spojených štátov plánuje vybaviť všetky svoje torpédoborce nadzvukovými zbraňami, píše o tom Defence News s odkazom na Roberta O'Briena, bezpečnostného poradcu amerického prezidenta. "Túto schopnosť (odpálenie hypersonických rakiet, pozn. Red.) Získajú najprv naše vojenské ponorky triedy Virginia a torpédoborce triedy Zumwalt. Nakoniec túto schopnosť dostanú všetky…

Foto Ruský analytik Chazin: „Putin začne po voľbách v USA zariaďovať čistky ruských elít“

Rusko, 24.október 2020 (AM) - Putin usporiada „puč“ medzi elitami, aby zabezpečil ekonomický rast v krajine, uviedol ekonóm Michail Chazin. Čistenie sa podľa neho začne po voľbách v USA. Podľa Khazina je nedostatok ekonomického rastu v Rusku jedným z kľúčových problémov, ktoré sa hlava štátu teraz s ťažkosťami snaží vyriešiť. Existujú na to dva…

Foto SÝRIA : Čo urobí prezident Asad s 500 väzňami “made in USA” ktorých zadržiava?

Sýria, 24.október 2020 (AM) - Východosýrsky odboj zasiahol! Pred dvoma týždňami skupina zverejnila video, ktoré zachytáva reprodukciu raketového útoku na americkú základňu al-Tanf a stále tvrdí, že jej akcie sa budú prelínať s akciami kmeňových armád zložených z tisícov ľudí bojujúcich proti Americkým okupantom a ich agentom na východnom brehu Eufratu.  …

Foto Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a Urán, bola poslaná na námorné skúšky v Japonskom mori".   Publikácia pripomína ,…

Foto Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Foto USA by chceli vybaviť hypersonickými raketami všetky svoje torpédoborce

USA, 24.október 2020 (AM) - Námorníctvo Spojených štátov plánuje vybaviť všetky svoje torpédoborce nadzvukovými zbraňami, píše o tom Defence News s odkazom na Roberta O'Briena, bezpečnostného poradcu amerického prezidenta. "Túto schopnosť (odpálenie hypersonických rakiet, pozn. Red.) Získajú najprv naše vojenské ponorky triedy Virginia a torpédoborce triedy Zumwalt. Nakoniec túto schopnosť dostanú všetky…

Foto Francúzska pýcha : Jadrová ponorka Suffren odpálila svoju prvú riadenú strelu

Francúzsko, 22. október 2020 (AM) - Koncom júla začala Suffren, prvá zo šiestich útočných jadrových ponoriek triedy Barracuda, začala testovať svoje bojové systémy a výzbroj v Stredozemnom mori. Bola to ďalšia fáza testovania tejto novej perly francúzského námorníctva po tom, ako úspešne prebehla prvá časť testov, kde išlo o plavbu v…

Video Spoločne proti tlaku USA: Čína vyzbrojila venezuelské námorníctvo protilodnými raketami

Venezuela, 18.október 2020 (AM) - Venezuelské armádne videá ukazujú vojnové lode vyzbrojené novými protilodnými raketami čínskej výroby. Raketa C-802A, dodávaná Pekingom venezuelskému námorníctvu, je skonštruovaná tak, aby vyradila hladinové lode v dosahu viac ako 100 námorných míľ.  Nová dohoda o zbraniach by mala výrazne zvýšiť dosah a účinnosť námorníctva prezidenta Nicolása…

Foto Putinov strategický ťah: Rusko a Egypt zorganizujú bezprecedentné spoločné námorné manévre v Čiernom mori

Egypt, 15.október 2020 (AM) - Odkedy bol egyptský prezident Mohamed Morsi z Moslimského bratstva zvrhnutý pučom vedeným egyptskými ozbrojenými silami, boli vzťahy medzi Egyptom a Tureckom otrasné. Tieto dve krajiny sa na ničom nevedeli dohodnúť. Tento antagonizmus získal nový rozmer aj v Líbyi, kde Káhira a Ankara podporujú každý svoj konkurenčný…

Foto Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany – varovanie pre narušiteľa

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spustili túto stredu ráno 21. októbra…

Foto Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?       Historicky bol…

Video Rheinmetall obsadil Austráliu: Svojimi bojovými vozidlami vytvára chrbticu austrálskych obranných síl

Austrália, 16.október 2020 (AM) - Rheinmetall oznámil otvorenie Strediska pre vojenské vozidlá MILVEHCOE v Redbank (Queensland, Austrália). Vznikne tak nové vysoko vyspelé centrum pre vojenské vozidlá, ktoré bude mať na starosti dizajn, vývoj a miestnu výrobu vojenských vozidiel, platforiem a veží pre Austrálske obranné sily a následný vývoz spriateleným krajinám. Otvorenie strediska…

Foto Británia ide modernizovať svoje obrnené vozidlá Fox 6×6 – zákazku vyhral nemecký Rheinmetall

Veľká Británia, 9.október 2020 (AM) - Britské Ministerstvo obrany udelilo spoločnému podniku Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) zákazku v hodnote 16 miliónov libier / 17,5 miliónov eur na výcvikové simulátory, modernizáciu a predĺženie životnosti biologických, chemických, rádiologických a nukleárnych prieskumných vozidiel Fuchs / Fox v službách britskej armády. Fuchs / Fox…

Video Video: Bundeswehr úspešne otestoval novú verziu tanku Leopard

Nemecko, 9.október 2020 (AM) - Nemecká armáda vyskúšala nový hlavný bojový tank Leopard 2A7V. Testovanie sa uskutočnilo v Technickom centre Bundeswehru v Meppene. Leopard 2A7V je modernizovaná verzia Leopardu 2A6, ktorý donedávna považovaný za jeden z najlepších tankov na svete a súťažil s americkým M1A2 Abrams, britským Challenger 2 a francúzskym Leclerc. Predchádzajúca verzia…

Foto Iránske nové radary vyzliekajú stíhačky F-35 z ich plášťa neviditeľnosti

Irán, 8.október 2020 (AM) - K silám protivzdušnej obrany krajiny sa pripojili dva 3D radary Qadir s dlhým dosahom, ktoré navrhli a vyvinuli iránski špecialisti. Dva radarové systémy „Qadir“ postavené Vzdušnými silami strážcov islamskej revolúcie (SIR) sa pripojili k radarovej sieti protivzdušnej obrany krajiny za prítomnosti veliteľov základne Chatám al-Anbijá a…

Foto Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí medzi najúspešnejšie epizódy v rámci prvej vojny v Čečensku. Ešte na jar toho roku začal najvyšší predstaviteľ čečenských separatistov Džochar Dudajev s prípravou k vojne. V jej priebehu vypracoval podrobný plán operácií čečenských ozbrojených síl.  …

Video Pilot amerického letectva prehovoril o tajných výcvikových súbojoch so stíhačkami MiG-23

USA, 24.október 2020 (AM) - V Spojených štátoch sa vykonávali tajné výcvikové vzdušné súboje so sovietskymi stíhacími lietadlami. O svojich dojmoch prehovoril účastník týchto cvičení, ktorý pilotoval F-15 a postavil sa proti MiG-23.   Ako píše server Popular Mechanics, počas studenej vojny americké letectvo získalo niekoľko sovietskych stíhacích lietadiel na výcvikové účely. V 60. rokoch…

Foto Samovražedný dron izraelskej výroby spadol na území Iránu. Video

Irán, 22. október 2020 (AM) – Na severozápade Iránu sa 20. októbra zrútilo cudzie bezpilotné lietadlo (dron). Ako sa uvádza v správe portálu Al Masdar News, do vzdušného priestoru Iránu vstúpil dron z územia susedného Azerbajdžanu.   Súdiac podľa zverejnených záberov havarovaného bezpilotného lietadla, ide o samovražedný dron-kamikadze Harop (jeho dolet činí 1000…

Video Námorná pechota Spojených štátov uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“.

FORT WORTH, Texas (20. októbra 2020) - Po viac ako tridsiatich rokoch spoľahlivej služby Námorná pechota Spojených štátov (USMC) oficiálne uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“. Ikonický dvojlistý stroj slúžil ako bojový vrtuľník pre námornú pechotu v bojových misiách po celom svete, vrátane operácie Púštna búrka, Sloboda Iraku alebo Trvalá…

Video Ruské stíhačky MiG-29M/M2 a ruské útočné vrtuľníky Ka-52 sa stali pýchou Egyptského letectva. Video

Egypt, 20. október 2020 (AM) – Vojenské letectvo Egyptskej arabskej republiky oslávi 2. novembra 90. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravilo Ministerstvo obrany EAR dokumentárny film „Nebeskí orli", ktorý zobrazuje aj pomocou archívneho materiálu históriu tejto časti egyptských ozbrojených síl.     Od polovice 50. rokov 20. storočia boli zaraďované…

Video Čínska hypersonická hrozba proti USA odhalená? Video strategického bombardéra s neznámou raketou

Zdá sa, že v pretekoch hypersonických zbraní sa Rusko a Čína dostali výrazne dopredu v porovnaní s inými veľmocami. Rusko nedávno uviedlo do prevádzky systém Avangard, (hypersonický klzák HGV pre Hypersonic Glide Vehicle). Nosičom je medzikontinentálna balistická raketa RS-18 (kód NATO SS-19). Systém vyvíja spoločnosť Zirkon. K úspešný Ruským vojenským…

Foto Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí medzi najúspešnejšie epizódy v rámci prvej vojny v Čečensku. Ešte na jar toho roku začal najvyšší predstaviteľ čečenských separatistov Džochar Dudajev s prípravou k vojne. V jej priebehu vypracoval podrobný plán operácií čečenských ozbrojených síl.  …

Video Pilot amerického letectva prehovoril o tajných výcvikových súbojoch so stíhačkami MiG-23

USA, 24.október 2020 (AM) - V Spojených štátoch sa vykonávali tajné výcvikové vzdušné súboje so sovietskymi stíhacími lietadlami. O svojich dojmoch prehovoril účastník týchto cvičení, ktorý pilotoval F-15 a postavil sa proti MiG-23.   Ako píše server Popular Mechanics, počas studenej vojny americké letectvo získalo niekoľko sovietskych stíhacích lietadiel na výcvikové účely. V 60. rokoch…

Video Námorná pechota Spojených štátov uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“.

FORT WORTH, Texas (20. októbra 2020) - Po viac ako tridsiatich rokoch spoľahlivej služby Námorná pechota Spojených štátov (USMC) oficiálne uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“. Ikonický dvojlistý stroj slúžil ako bojový vrtuľník pre námornú pechotu v bojových misiách po celom svete, vrátane operácie Púštna búrka, Sloboda Iraku alebo Trvalá…

Foto Starikov: Pod rúškom boja proti Covid-u došlo k umelému kolapsu svetovej ekonomiky – ďalšou etapou bude vojna

Slovensko, 16.október 2020 (AM)Epidémia koronavírusu bola použitá na umelé zníženie globálnej ekonomiky. Toto bolo urobené s cieľom zmeniť súčasný stav v globálnom meradle. Tento názor vo svojom blogu vyjadril ruský politológ a publicista Nikolaj Starikov, ktorý komentoval predpoveď MMF, že pandémia COVID-19 bude mať za následok zhoršenie životnej úrovne takmer vo všetkých krajinách sveta.  …

Video Pomník legendárneho veliteľa Motorolu bol odhalený v hlavnom meste Doneckej ľudovej republiky. Video

Donecká republika, 17.október 2020 (AM) - Pamätník veliteľa práporu domobrany samozvanej Doneckej ľudovej republiky Arsena Pavlova známeho ako Motorola otvorili 16. októbra v Donecku. Informovala o tom donecká tlačová agentúra .     Otvorenie pamätníka bolo načasované tak, aby sa krylo so štvrtým výročím úmrtia veliteľa práporu. Busta bola nainštalovaná v Aleji hrdinov v Doneckom…

Foto Starikov: Zahrňte Náhorný Karabach do Ruskej federácie a vojny prestanú

Rusko, 9.október 2020 (AM) - Ostreľovanie a strety v Náhornom Karabachu pokračujú. Podľa vojnových spravodajcov, granáty ničia aj obytných budov, nielen vojenské základne. Ľudia trpia. Politológ Nikolaj Starikov , člen odbornej rady strany „Za Pravdu“, si je  istý, že konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom sa dá úplne ukončiť iba jedným spôsobom: ich zjednotením v Ruskej federácii. Existuje však…

Foto Ministerstvo obrany v boji proti dezinformáciám chce založiť skupinu pre podporu zahraničných vojakov na území SR

Slovensko, 22. októbra (AM) - Dve muchy jednou ranou, alebo dve zdanlivo nesúvisiace otázky sa pokúša skĺbiť v najnovšom návrhu minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Rezort obrany navrhuje vytvoriť riadiacu skupinu pre poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám, ktorá bude  využívať nástroje strategickej komunikácie.   Koncepcia poskytovania podpory zahraničným ozbrojeným silám na…

Video Desivé zábery z dnešného nočného raketového útoku arménskej armády na azerbajdžanské mesto Ganja. Video

Azerbajdžan, 17.október 2020 (AM) - Vojna o Náhorný Karabach pokračuje. Arménska armáda zahájila raketový útok na mesto Ganja, útočili balistické rakety Elbrus / SKAD (R-17).     Azerbajdžanské úrady tvrdia, že najmenej 20 domov bolo zničených pri útokoch na mesto. Počas raketových útokov boli zasiahnutí mnohí civilisti vrátane maloletých. Očití svedkovia hlásia 3…

Foto Slovenský puškár už druhý rok upozorňuje na legislatívnu dieru v otázke slovenských zbraní v rukách teroristov

Slovensko, 5.október 2020 (AM) - Prinášame ďalší rozhovor s Kolomanom Szabóm, slovenským puškárom, ktorý od roku 2004 do roku 2017 prerábal strelné zbrane kategórie A, B, C na D, jednoducho povedané, z ostrých na expanzné a flobertové.  AM: Od minulého rozhovoru, z februára už uplynul vyše pol rok, preto nás zaujíma, čo…

Foto Ďalší útok na legálnych držiteľov zbraní v USA: Tentoraz žaloba za údajné zlé hospodárenie s financiami

USA, 8.august 2020 ( AM ) - Generálna prokurátorka štátu New York podala žalobu s cieľom rozpustiť americkú Národnú asociáciu vlastníkov zbraní (NRA) za údajné zlé hospodárenie s financiami. Podľa Letitie James organizácia odviedla milióny dolárov jej lídrom, vrátane výkonného riaditeľa Waynea LaPierra, pre ich osobné použitie. Informuje o tom spravodajský…

Foto Smer-SD navrhuje ďalšie zbraňovú amnestiu

Slovensko, 6. júl 2020 (AM) - Poslanci opozičného Smeru-SD navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu. Platiť by mala od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná…

Foto Vojaci osadili v obci Zubné náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most

Slovensko, 28. jún 2020 (AM, MO SR ) - Príslušníci Ozbrojených síl SR dnes v obci Zubné zabezpečili náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most a opäť spojí časti obce. Mostovka Ozbrojených síl SR bude v obci tak dlho, ako to bude potrebné.   „Naši vojaci odvádzajú v rámci domáceho krízového manažmentu…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…