Pjakin: Keby sa Libanon opäť pripojil k Sýrii, tak by sa stala veľmi dôležitým hráčom v stredomorskom regióne

Ilustračné foto

Libanon, 18. august 2020 (AM) – Ruský analytik Valerij Viktorovič Pjakin, okomentoval vo svojom najnovšom videu situáciu v Libanone v súvislosti s výbuchom v Bejrúte.

 

V.V.Pjakin: Otázka je krátka, ale odpoveď je obsiahla, takže čo konkrétne tu spomenúť? Ak sa jedná o faktologickú stránku, tak tej sa dotkneme minimálne, pretože je dobre rozčlenené v článkoch rôznych médií a rôzni politológovia ju tak či onak rozoberajú. My si teda pohovoríme o čom sa vôbec nediskutuje, čo sa úplne zabúda.

Pokiaľ ide o druh výbuchu, tak hovoriť o ňom je ešte skoro. Máme príliš málo informácií a príliš veľa odborných názorov, ktoré raz smerujú tam a druhýkrát inam. Ten výbuch v Bejrúte bude ešte dlho témou rôznych úvah rôznych konšpirológov. Ale my sa venujeme otázkam riadenia, konkrétne v danej situácii v podstate nie je dôležité, o aký presne išlo výbuch. Dôležitejšie teraz je, aké to bude mať následky a následky tohto výbuchu využijú rôzni hráči, ako z nadnárodného riadenia rôznych úrovní, tak samozrejme aj z globálneho riadenia. O čo tu ide?

 

Je tu podstata, že Libanon ako štát, nie ako krajina, ale ako štát nikdy v novodobých dejinách neexistoval a už existovať ani nebude. A to z jedného jednoduchého dôvodu, že nemá dostatočný súbor kompetencií potrebných pre existenciu štátu. Libanon je časť sýrskeho územia, ktoré bolo od Sýrie násilne odtrhnuté. Libanon v podstate môže prosperovať a rozvíjať sa len v prípade, že sa opäť vráti k Sýrii, k svojmu historickému štátu.

A čo teraz vidíme? Že ešte ani nestačila odznieť ozvena výbuchu a francúzsky prezident Macron už bol na ceste do Bejrútu. A okamžite sa objavila petícia so žiadosťou, aby riadenie Libanonu prevzalo nadnárodné riadenie, teda aby bol podriadený vonkajšiemu zahraničnému konaniu. To je predsa určitý ukazovateľ, nakoľko tá mentalita ľudí a kompetencie súčasného štátu nie sú schopné udržiavať štát ako taký. A prečo smerujú tam, prečo sa hneď obrátili k nadnárodnému konaniu? Prečo žiadajú, aby opäť spadali pod Francúzsku?

 

“My sme predsa do roku 1943 patrili pod Francúzsku a bolo nám tu dobre.”
To všetko má základy, že ľudia žijúci v Libanone mali po celé pokolenia možnosť pozorovať, ako je existencia štátu Libanon úplne závislá na nadnárodnom vonkajšom konaní, ktoré mu zaisťuje rôzne štátne kompetencie. A keď sa s tým prestane, tak Libanon ako štát prestane existovať, čo sa prejaví za každej kritickej situácie. V obyčajnom režime všetko ako-tak funguje, ale potom nastúpi okamih, keď dané teritórium nemá dostatočné zdroje, aby prekonalo nejakú krízovú situáciu.

 

V Libanone je teraz rovnaká situácia. 4,5 milióna ľudí tam žije na obmedzenom území, v štáte, kde prakticky nie je veda, nie je priemysel, kde aj poľnohospodárstvo je v obmedzenom rozsahu. To znamená, že tento “štát” je fakticky vo všetkých týchto pozíciách kriticky závislý na nadnárodnom konaní, ktoré mu svojím konaním všetky tieto kompetencie dopĺňa. A keď to tí ľudia po určitú dobu pozorovali …

 

No a Libanon patrí so všetkým medzi tie projektovo skonštruované štáty. A potom je tu ďalší taká vec. Ľudia si po desaťročia svojho života uvedomujú, že tu existuje akýsi mocný vonkajší protektor, alebo vonkajšia riadiaca sila, ktorá im zaisťuje všetky tie chýbajúce kompetencie, a tak sa na nej okamžite obracia. A ako to bolo ďalej?

 

Sledujte, akú úlohu v tom hrala mentalita. V štáte došlo k nešťastiu, hlavné mesto je zničené, kriticky zničené!
Je potrebná každá pracovná ruka, dobrovoľníci a čo robí bejrútske obyvateľstvo?

Chodí na demonštrácie, na protesty. Viac ako dvadsať štátov tam vyslalo svojich odborníkov, ktorí rozoberajú sutiny, zachraňujú ľudí, ošetrujú ich v nemocniciach a samotní Libanončania demonštrujú. Nestačí, že päť tisíc ľudí bolo zranených výbuchom, ďalších tisíc ich pribudlo v dôsledku tých masových demonštrácií. Vyšli do ulíc demonštrovať.
A to je veľmi dôležité a vypovedajúce. V akom ohľade?

Každá krízová situácia, ktorá odhaľuje neschopnosť nejakého subjektu riadenia túto situáciu vyriešiť, otvára ohromné ​​možnosti, aby sa objavil iný subjekt riadenia, ktorý tieto procesy vyriešiť dokáže. V Libanone panuje neustávajúca vládna kríza, všetci sú nespokojní s vládou. To ešte nie je taký problém.

 

Ale aj opozičné sily sú zastúpené v štátnom konaní aj v parlamente. A to nás vedie k jednoduchému záveru, ak štátne riadenie ukázalo svoju neschopnosť pri riešení úloh obnovy, tak na základe verejnej iniciatívy akákoľvek politická sila, akýkoľvek politický činiteľ mal sformovať externý záchranársky štáb a s využitím svojho legitímneho práva daného mu zákonom zaplniť tú medzeru, ktorú nie je schopná zaplniť vláda a začať organizovať proces záchrany ľudí a obnovy hlavného mesta. Takto by sa ktorýkoľvek politický činiteľ okamžite zmocnil riadenia a okamžite by tiež získal kontakt na vonkajších hráčov, vonkajšie sily, na tie sponzorujúce štáty, ktoré tam poskytujú reálnu pomoc, pretože by s nimi spolupracoval.

 

Ale takto môže postupovať len človek, ktorý vie, ako sú riadené zložité sociálne supersystémy, ten nehovorí, nekritizuje, nebije sa v prsia, že si majú zvoliť radšej jeho, prázdneho tlčhubu. Keby bol taký človek čo k čomu, tak by zorganizoval záchranársky štáb a zmocnil sa riadenia v praxi. Lenže keď si uvedomuje vlastnú nespôsobilosť, vlastnú naničhodnosť, tak sa trhá k moci s nádejou, že mu niekto zvonku pomôže, pretože on sa vie predávať nadnárodnému riadeniu lepšie, než to robil súčasný človek, existujúce potentát, a tak získa vonkajšiu pomoc, ktorá sa postará o všetky tie potrebné kompetencie. A on si vďaka nadnárodnému konaniu zabezpečí kvalitu vlastného konania.
A ako taký človek koná?

Nevyzýva ostatných, aby mu pomohli zachrániť tých ľudí, ktorí sú ešte pod sutinami, pomohli raneným ani ich nevyzýva k obnove mesta, ten ich vyzýva k masovým demonštráciám proti tomu súčasnému potentátovi a hovorí:

“Ty riadiš zle, ja cez iných zariadim lepšie riadenie. ” A aký je v tom rozdiel?

 

Či tam bude ten súčasný funkcionár nadnárodného riadenia, ktorý si neporadil s riadením a všetko sa mu sype pod rukou, alebo tento, ktorý nie je schopný jednoducho vytvoriť svoj verejný štáb a na základe svojej úrovne znalostí o konaní tak prevziať v miere svojich schopností riadenie do svojich rúk. Lenže takýto človek si veľmi dobre uvedomuje, že nie je akcieschopný. A ako to povedal Macron?

“Musíte vyjsť z politickej krízy, pretože ak to neurobíte, poškodí vás to.”

Ale oni ako vedia, tak tiež riadia. A tieto kroky všetkých politických síl, všetkého štátneho riadenia Libanonu názorne predvádzajú, že Libanon ako štát jednoducho neexistuje. Všetci sa tam modlia:
“Strýko príď a pomôž nám!”

A keď štát ako taký neexistuje, tak to potom dopadá ako v Libanone. Preto je úplne zbytočné sa čudovať, že ho susedný Izrael považoval za svoj zadný dvorček, a že z jeho vzdušného územia pokojne vystreľoval rakety na Sýriu. Vôbec nebral ohľad na akúkoľvek suverenitu Libanonu. Ale aby ste brali ohľad na jeho suverenitu, musel by byť Libanon aspoň v nejakom ohľade štátom, musel by si aspoň v niečom vziať príklad zo svojho suseda, z Izraela.
Mohli by si osvojiť treba prinajmenšom tú kultúru kibucov. To už by bol základ fungovania štátnosti. Ale vzhľadom k tomu, že nádej je vkladaná len do vonkajšej pomoci …

 

Keď sa niečo stane, príde Francúzsko:
“Vtedy to fungovalo dobre, keď sme boli ich kolóniou. Poďme sa k nej vrátiť a bude nám dobre. Oni nám všetkým zaistia dobrý život. ”

A ďalšou otázkou je, ako to, že sa Francúzsko okamžite v tom Libanone objavilo? Oni tam vo Francúzsku majú svojich problémov málo? Vôbec nie, problémov tam majú dosť a dosť.

 

Lenže z hľadiska globálneho, nadnárodného riadenia Francúzsko v podstate nemalo inú možnosť, než sa tam objaviť. A nesúvisí to s ničím iným ako s Iránom. Takže Libanon ako štát neexistuje, ide o územie odtrhnuté od Sýrie a tí ľudia, ktorí vyšli protestovať a vyvolávať nepokoje …
To práve takí ľudia, s takou mentalitou v Sýrii vytvorili tie teroristické oddiely, ktoré začali bojovať proti zákonnej  sýrskej vláde, teda viesť občiansku vojnu vo vlastnom štáte. Úplne rovnakí ľudia, práve takí v Libanone vyšli protestovať proti tamojšej vláde.

“Nie, my sami svoj stáť obnovovať nebudeme. Áno, našu krajinu postretlo nešťastie, je to tu zničené. Ale predsa sem prišli tí ľudia z dvadsiatich štátov, tí nech nám to tu všetko urobia. Prečo by sme si my sami mali robiť poriadok vo vlastnom štáte? Zbláznili ste sa? My ho radšej budeme ďalej ničiť, spaľovať autá a boriť zvyšné budovy. ”

 

Takže ako sa tam predstavuje vývoj situácie? Vrátime sa opäť na začiatok k tej úlohe prenosu centier koncentrácie riadenia, toho euroatlantického zastúpeného Veľkou Britániou a USA do Číny a euroázijského zastúpeného Európou do Iránu. Ten prvý prenos sa viacmenej darí a ten druhý nedarí.

 

Po prvom úspechu, ktorým bolo dosadenie ajatolláha Chomejního z Francúzska do Perzie, do Iránu, ten proces začal drhnúť. A tým prvým stupienkom, o ktorý zakopol Irán na svojej ceste stať sa centrom koncentrácie riadenia, sa stal Irak. Iránsko-iracká vojna sa tiahla bezvýsledne osem rokov. A aby sa Irán mohol pohnúť z miesta, musela mu v tom pomôcť rozsiahla agresia západných štátov proti Iraku. Ten bol zmetený a Irán sa mohol pohnúť ďalej.

 

Medzištátne vojny a “medzinárodný terorizmus“ na príklade škandálu „Irancontras“

 

Jednou z úloh celej tej arabskej jari bolo zlikvidovať štátne riadenie v arabskom svete, v islamskom svete, kam mal prísť Irán so svojím “správnym islamom”. Takže sunnismus zastúpený centrom koncentrácia riadenia islamského sveta v Saudskej Arábii mal ustúpiť šiítismu s centrom koncentrácie riadenia v Teheráne. Lenže tu opäť nastúpili ťažké časy.

 

Americká štátna elita, ktorá si neželá odísť do nebytia, ako sa to stalo elite ZSSR, ktorá s takou radosťou zapredala vlastný štát a musela odísť zo všetkých území, kde mala vplyv a ustúpiť ich iným. No a americká elita si takto odísť nepraje. Lenže nechápe, že ak bude takto pokračovať Pax Americana, znamená to koniec pre celý svet, a že teda sama s tým svetom zahynie. Oni si myslia, že rovnako ako predtým môžu vládnuť celému svetu, okrádať ho a parazitovať na ňom bez akýchkoľvek dôsledkov.

 

Kým globalisti si uvedomujú, že USA musia byť preformátované. USA boli v poradí na preformátovanie …
Teda tú cestu k preformátovaniu USA nastúpili hneď, ako začalo preformátovanie ZSSR, keď ZSSR rozložili na štátiky bez suverenity a začali ho preformátovať.

 

Teraz ale k tomu Libanonu. Prečo a čo sa tam deje, a ako to súvisí s Iránom? USA mali byť preformátované potom, kedy bol preformátovaný ZSSR. Lenže USA si napchali vrecká, boli šťastím bez seba, mali dokonca za Clintona prebytkové rozpočty! Keď mohli vykrádať ZSSR a štáty bývalého socialistického tábora, boli tam šťastím bez seba.
To predsa nie je náhoda, že práve Hillary Clintonová je tvárou tej štátnej elity. A tak sa tomu vzopreli. Nechcú, aby USA boli preformátované a klesli na úroveň obyčajného národného štátu, chcú rovnako ako predtým byť tými Hegemonmi.

 

A preto tiež nástroj medzinárodného terorizmu a všetok medzinárodný terorizmus je vždy riadený konkrétnymi tajnými službami, ktoré týmto spôsobom riešia úlohy svojej prítomnosti v tom či onom regióne … Jedná sa o vedenie vojny cudzími rukami. Jeden z typov zástupnej vojny. No a ISIL je takou nepravidelnou armádou USA. A Irán mal tento ISIL poraziť so všetkým, vytlačiť ho na turecké územie, potom by sa to všetko presunulo do Európy spoločne s vysídlencami, kde by to zmietlo všetky národné štáty a Irán by v priebehu toho boja s ISIL dostal do svojich rúk Turecko, ktoré už je tak ako tak sto rokov globalistom na obtiaž vďaka skvelej globálnej politike, ktorú viedli boľševici.

 

Preformátovali by Európu, priniesli do nej ten “správny” islam a v Európe by tak vznikol európsky islamský kalifát s tým “správnym” islamom. A centrom koncentrácie riadenia islamského sveta by sa stal Irán. Lenže ako sa hovorí:
“Čo na papieri rovinka, v praxi samá roklinka.”

 

Americká štátna elita sa príliš silno začala brániť a Irán sa zadrhol druhýkrát. Ako nedokázal poraziť Irak, tak to nedokázal ani s ISIL. A to mal ešte naviac poraziť aj Izrael, čo tiež nie je práve ľahká úloha, obzvlášť vďaka tomu, že Izrael má v celom svete veľmi silnú židovskú diaspóru, ktorá ho podporuje a poskytla by mu pomoc. A skúsenosti v uplatňovaní bezštruktúrnej súčinnosti má židovské spoločenstvo unikátne, storočné. Takže by to pre Irán bolo veľmi ťažké.

 

Preto to tiež chceli vyriešiť inak, Irán sa tomu mal ako budúci centrum koncentrácie riadenia vyhnúť a vyzrieť si to mal niekto iný. A tým niekým malo podľa globalistov Rusko. Lenže vzhľadom, že jedna z vĺn ISIL sa mala preliať na územie bývalého ZSSR a zmiesť stredoázijské republiky, a potom by sa ďalej preliala do Ruska, kde by na svojej ceste všetko zmietla, bolo pre Rusko výhodné a doteraz je výhodné poraziť nepriateľa na cudzom území s menším krviprelievaním. Preto bolo pre Rusko výhodné zapojiť sa do sýrskej vojny.

 

Takže keď to Irán nezvládal, vstúpilo tam Rusko a začalo mocne drviť ISILovcov. A s čím sa počítalo? Že si tam Rusko vyláme zuby, Putinov politický režim sa zrúti, Irán sa stane tým centrom koncentrácia riadenia, Rusko bude rozdelené na dva projekty, na koridor sever-juh, to je indický, iránsky projekt a tým druhým by bol projekt novej hodvábnej cesty, čo je čínsky projekt.

 

No a samo Rusko by sa tak v podobe štátikov bez suverenity stalo jednoduchým surovinovým príveskom. Lenže sa ukázalo, že to dopadlo presne opačne. Rusko to zvládlo a len to posilnilo jeho ďalší rozvoj. Tá vojna ekonomiku Ruska aktivizovala a pozdvihla jeho autoritu vo svete. Ale čo malo byť tým najdôležitejším? Nielenže tú vojnu Rusko nemalo zvládnuť, navyše mala zmiznúť Sýria ako subjekt medzinárodného práva, ako štát, mala sa stať nejakým satelitom nového centra koncentrácia riadenia v podobe Iránu. Lenže to sa nepodarilo.

 

A ten pokus zohrať to s triumvirátom Rusko-Turecko-Irán tak, aby sa Turecko a Irán vzájomne posilnili v boji proti Rusku a znížili postavenie Ruska pri obnove sýrskej štátnosti, aby Rusku zväzovali ruky …
Len si spomeňte na Irán, raz ruským lietadlám povolil nástupnú základňu na svojom území a druhýkrát im to zase zakázal. A prečo? Pretože to niečím podmieňovali. A Rusko na to:
“Nám je to jedno. Ak je to potrebné, tak odpálime svoje rakety z Kaspického mora. No len ich skúste zostreliť. Sami budete potom musieť povedať, že ste povolili ich prelet nad vaším územím. ”

 

To sa stále blížime k tomu Libanonu, k tej Macronovej návšteve, prečo sa tam objavil. Takže tá situácia vyzerá nasledovne. Sýria sa ako štát obnovuje. A fakticky sa práve Sýria stáva miesto Iránu tým centrom koncentrácie riadenia v Strednej Ázii a na Blízkom východe. Takže vďaka absolútnemu kolapsu štátneho riadenia v Libanone, mala práve Sýria všetky možnosti a mimochodom, ešte nikam nezmizli, tie možnosti, aby k sebe späť pričlenila Libanon. Je to výhodné pre Libanon, ako štát, ale nie je to výhodné pre tie elity, ktoré miesto toho, aby riadili štát, robili tam poriadok a likvidovali následky toho výbuchu, ženú ľudí do ulíc, pretože nič iné nevedia, nevedia ako riadiť štát, preto otvárajú dvere západným štátom …

 

Už im nasľubovali viac ako 200 miliónov eur, Európska únia, Francúzsko, Nemecko …
“Dajte nám peniaze, pošlite nám odborníkov, všetko nám to dajte, dajte, dajte … Všetok za nás urobte a my len budeme chodiť a protestovať v uliciach, pretože nič iné nevieme.” Taký je to “štát”!

 

Keby sa Libanon opäť pripojil k Sýrii, tak by sa Sýria stala veľmi dôležitým hráčom v stredomorskom regióne. A to jednoducho nemôžu pripustiť. Pretože Sýria sa obnovuje ako štát, je spojencom Ruska a to by znamenalo aj rozšírenie ruskej prítomnosti v stredomorskom regióne a vôbec na Blízkom východe aj v Strednej Ázii, čo by predurčilo kolaps formovania Iránu ako centra koncentrácie riadenia.

 

Pozrime sa na to, ako sa európske štáty kvôli Iránu neustále dohadujú s USA. USA stále vyrubujú na Irán nejaké sankcie a požadujú to aj od Európy. Ale Európa sa vzpiera a pomáha Iránu prostredníctvom rôznych programov.
A tá návšteva Macrona je jedným z takýchto krokov poskytovania pomoci Iránu. Treba tam prísť, prevziať Libanon pod vlastné riadenie a vytvoriť tým nárazník, ktorý by zamedzil pričleneniu Libanonu k Sýrii. A čo viac, čo sa ešte deje?

Bejrút, to výbuchom zničené obilné skladisko bolo v podstate distribučným uzlom obilia do regiónu. Tam prepravujú obilie nie len pre Libanon, ale pre celý širší región. Takže tá otázka, kto a ako bude dodávať potraviny do tohto regiónu, sa po zničení toho skladiska stala veľmi aktuálna. Potravinová bezpečnosť je jednou z najdôležitejších úloh každého štátu. A na čo sa takto dostávame? Prišiel tam Macron a vyhlásil:

“Ja sa teraz stanem centrom koncentrácia riadenia pri organizovaní pomoci Libanonu. Rusko, ty dodaj toto, Turecko ty dodaj tamto. Všetci sa sústreďujte okolo mňa, pretože tú medzinárodnú konferenciu organizujem ja. ”

 

To znamená, že sa týmto spôsobom pokúša začleniť Rusko (do svojho riadenia), aby akékoľvek ruské kroky v tomto regióne, samozrejme s výnimkou tých v Sýrii, teraz konkrétne tu v Libanone a v tom, čo beží cez neho, mohli prebiehať len cez Francúzsko . Oni si veľmi dobre uvedomujú, že tie skryté mechanizmy nadnárodného riadenia teraz nebudú v Libanone funkčné. To znamená, že sa tieto skryté mechanizmy museli prejaviť a to sa práve stalo. Macron sa teraz pokúša všetkým účastníkom vnútiť svoje pravidlá hry, pokúša sa diktovať, čo by mal kto robiť.
A cieľ je len jeden, udržať Libanon pod nadnárodným riadením globálnych štruktúr a odovzdať ho nakoniec pod riadenie Iránu, až sa upevní ako centrum koncentrácie riadenia vo svete, aby ho teraz nezískala Sýria. Tak tento manéver bol cieľom tej Macronovej návštevy.

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Usvedčené zločiny austrálskych špeciálnych jednotiek v Afghanistane – budú aj odsúdení za vraždenie civilistov?

Austrália, 1.December 2020 (AM) - Odhalenie vojnových zločinov v Afganistane: 13 vojakov vylúčených z austrálskej armády.   Šéf austrálskej armády oznámil prepustenie svojich 13. mužov po zverejnení správy, ktorá dospela k záveru, že špeciálne jednotky dokázateľne „nelegálne zabili“ najmenej 39 Afgancov. Austrálska armáda 27. novembra oznámila, že zosadila 13 vojakov v…

Foto Front, ktorý nepochodoval na Prehliadke víťazstva

Rusko, 1.December 2020 (AM) - Táto správa bude veľmi zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. V podstate sme ju mali pred očami stále, no, ruku na srdce, kto si to vôbec uvedomil? Prehliadka Víťazstva na Červenom námestí sa konala 24. júna 1945. Slávnostným pochodom sa po ňom prešlo 12 zložených plukov bojujúcich frontov,…

Foto Iránske bojové námorníctvo spúšťa na vodu budúcu plávajúcu základňu – tanker prerobený na vrtuľníkovú loď

Irán, 1.December 2020 (AM) - Najnovšie satelitné snímky ukazujú zaplavený suchý dok, čo je znak bezprostredného spustenia najnovšej a možno najmenej známej lode iránskeho námorníctva. Nové plavidlo sa považuje za vysunutú základňu - koncepčne podobnú expedičnej mobilnej základni (EMB).     I.R.I.N.S. Makran, predtým nazývaný Persian Gulf, je tankerová konverzia. Loď…

Video Video z Čečenska: Zadržaní boli dvaja bývalí členovia Basajevovho a Chattabovho gangu

Čečensko, 1.December 2020 (AM) - V Čečensku boli zadržaní dvaja bývalí členovia gangu Šamila Basajeva a Chattába, ktorí sa podieľali na vražde 15 ruských vojakov v roku 1999. Informuje o tom FSB Ruska.       Operácia sa uskutočnila v spolupráci s Vyšetrovacím výborom a ministerstvom vnútra za vojenskej podpory Ruskej…

Foto „Teoretický blaf“: expert zhodnotil model ukrajinského tanku, ktorý bol predstavený ako „vrah Armaty“

Ukrajina, 1.december 2020 (AM) - Vojenský expert a publicista Komsomolskaja pravda Viktor Baranec uviedol, že informácie o tom, že nový ukrajinský tank Nota sa stane „zabijakom“ ruskej Armaty, sú „teoretickým blafom“. "Na Ukrajine bola táto veľká výroba tanku takmer úplne zničená." Škola je zavretá, návrhári zomreli alebo odišli do dôchodku. Musíme si uctiť…

Foto Trump chce rozoštvať pred odchodom: Nové útoky na ruské zbrojovky

USA, 30. november 2020 (AM)  - Moskva má byť potrestaná za vojenskú spoluprácu s Čínou. USA môžu uložiť nové protiruské sankcie ešte pred zmenou administratívy Bieleho domu. Návrh verzie prezidentského zákona je už pripravený. Stanovuje opatrenia proti ministerstvu obrany RF.   Tím Donalda Trumpa navrhuje zaradiť na čiernu listinu 28 ruských organizácií a podnikov…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Kalašnikov predstavil novú hračku: Karabínu AKV-521

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Koncern Kalašnikov predstavil milovníkom palných zbraní svoj nový produkt - karabínu AKV-521 v kalibri 5,45x39. AKV-521 je na 85% unifikovaný s civilnou verziou samopalu AK-12, tj. karabínou TR3, ale zároveň má svoje osobitosti.   Prepínač paľby je vyrobený podľa štandardnej logiky samopalu Kalašnikova - pre…

Foto Čiernohorský “Glock” – Tara TM-9

Čierna Hora, 20. november 2020 (AM) - Čiernohorská firma Tara je významný hráč na poli leteckého a obranného priemyslu. Pištol TM-9 v kalibri 9x19mm je prakticky totožná s Glock 19, ale s mnohými vylepšeniami: obojstranne vypúšťanie zásobníka, nastaviteľné predné aj zadné mieridlá, spúšť systému DARE má iba 3mm reset, záver má…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Foto Letom – svetom alebo … O vojenskej technike inak

Slovensko, 14. november 2020 (AM) - Samopal Kalašnikova malo vo výzbroji až 55 štátov sveta. 11 z nich má jeho siluetu dokonca vyobrazenú na svojich erboch a zástavách. Najväčším producentom AK v súčasnosti je Čína. Tá dnes vyváža viac Kalašnikovov ako Rusko.   Nemci na začiatku 2. svetovej vojny desaťnásobne zvýšili produkciu ponoriek. Mesačne…

Video Strelecké trenažéry MANTIS ideálne pre tréning v čase karantény

USA, 11. november 2020 (AM) - Jeseň 2020 je v plnom prúde a to znamená dve veci - na mnohé strelnice už začína byť príliš zima a za druhé, ku kadejakým lockdownom sa nám začnú pridávať aj chrípky a iné pliagy, ktoré nás prikovajú do interiéru. Preto ako dobrá alternatíva sú tréningové strelecké…

Foto Ruský koncern Kalašnikov zmenil majiteľa

Rusko, 9. november 2020 (AM) - Novým majiteľom koncernu Kalašnikov sa stal Alan Lušnikov, bývalý námestník ruského ministra dopravy. Informoval o tom Kommersant. Podľa denníka získal Lušnikov 75% mínus jedna akcia spoločnosti. Cena obchodu nie je známa. Odborníci naznačujú, že by to mohla byť asi 1 miliarda rubľov. Zároveň môže byť cena balíka služieb z dôvodu…

Foto Usvedčené zločiny austrálskych špeciálnych jednotiek v Afghanistane – budú aj odsúdení za vraždenie civilistov?

Austrália, 1.December 2020 (AM) - Odhalenie vojnových zločinov v Afganistane: 13 vojakov vylúčených z austrálskej armády.   Šéf austrálskej armády oznámil prepustenie svojich 13. mužov po zverejnení správy, ktorá dospela k záveru, že špeciálne jednotky dokázateľne „nelegálne zabili“ najmenej 39 Afgancov. Austrálska armáda 27. novembra oznámila, že zosadila 13 vojakov v…

Video Video z Čečenska: Zadržaní boli dvaja bývalí členovia Basajevovho a Chattabovho gangu

Čečensko, 1.December 2020 (AM) - V Čečensku boli zadržaní dvaja bývalí členovia gangu Šamila Basajeva a Chattába, ktorí sa podieľali na vražde 15 ruských vojakov v roku 1999. Informuje o tom FSB Ruska.       Operácia sa uskutočnila v spolupráci s Vyšetrovacím výborom a ministerstvom vnútra za vojenskej podpory Ruskej…

Foto Trump chce rozoštvať pred odchodom: Nové útoky na ruské zbrojovky

USA, 30. november 2020 (AM)  - Moskva má byť potrestaná za vojenskú spoluprácu s Čínou. USA môžu uložiť nové protiruské sankcie ešte pred zmenou administratívy Bieleho domu. Návrh verzie prezidentského zákona je už pripravený. Stanovuje opatrenia proti ministerstvu obrany RF.   Tím Donalda Trumpa navrhuje zaradiť na čiernu listinu 28 ruských organizácií a podnikov…

Foto Americký seržant vyrozprával, ako chcel dať lekciu „ruským bastardom“: „Prebral som sa na základni …“

USA, 30. november 2020 (AM) - Američan, ktorý slúžil v Kosove, vyrozprával, ako sa jedného dňa s jeho druhmi, pobúrení správaním ruských spojencov, rozhodli dať malú lekciu „ruským bastardom“. „mariňáci “ prenikli do „tábora nepriateľov“, ale potom sa niečo pokazilo ... „Prebudil som sa až na základni,“ pripustil vojak.   Seržant americkej…

Foto Vojnový jastrab Žirinovskij: Rusko bude musieť bojovať proti ukrajinskej, poľskej a nemeckej armáde

Rusko, 30 novembra (AM) - Rusko bude musieť bojovať proti ukrajinskej, poľskej a nemeckej armáde, aby bolo schopné zahrnúť 80% súčasného územia Ukrajiny.   Vodca Liberálnodemokratickej strany Ruska Vladimir Žirinovskij to dnes povedal novinárom v Štátnej dume Ruskej federácie. „Podľa scenára Ukrajinci útočia na Krym a Donbas. Bránime sa, ničíme ukrajinskú armádu. V…

Foto Sýria : mýtický Bayraktar stiahli z kože, na rade sú sultánove tanky

Sýria, 30. novembra (AM) - Je čudné vidieť „turecké výdobytky“ v oblasti zbrojenia, ktoré pomohli azerbajdžanskej armáde tak ľahko zvládnuť konflikt v Náhornom Karabachu, končiť v kúdoloch dymu. Cenzúra je tvrdá v lokálnych médiách a preto nie je možné vidieť príliš veľa podobných záberov. Niečo sa predsa len dokáže dostať von,…

Foto Iránske bojové námorníctvo spúšťa na vodu budúcu plávajúcu základňu – tanker prerobený na vrtuľníkovú loď

Irán, 1.December 2020 (AM) - Najnovšie satelitné snímky ukazujú zaplavený suchý dok, čo je znak bezprostredného spustenia najnovšej a možno najmenej známej lode iránskeho námorníctva. Nové plavidlo sa považuje za vysunutú základňu - koncepčne podobnú expedičnej mobilnej základni (EMB).     I.R.I.N.S. Makran, predtým nazývaný Persian Gulf, je tankerová konverzia. Loď…

Foto Akademik Perendžev vysvetlil, prečo Rusko umožnilo americkému torpédoborcu narušiť hranice a priblížiť sa k Baltijsku

Rusko, 29. november 2020 (AM) - Vojenský expert Alexander Perendžev je presvedčený, že vojenské velenie Ruskej federácie sa tým, že umožnilo americkej vojnovej lodi narušiť ruské hranice, vyhlo hlúpym obvineniam zo Západu.   27. novembra torpédoborec amerického námorníctva USS Ross narušil štátnu hranicu Ruskej federácie a pokúsil sa priblížiť k mestu…

Foto Rusko má podmorskú CIA – nový systém hydroakustického sledovania

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podvodné bitky si dnes už prakticky nedokážeme predstaviť bez účasti ponorných bezpilotných prístrojov. A napokon ani bez spoločného centra pre zber dát založenom na moderných akustických prostriedkoch sledovania pod vodou. Aké prostriedky má Rusko v tejto sfére? A čo s tým má spoločné americká sieť SOSUS?   V…

Video Čínska televízia sa pochválila stíhačkou J-15 určenou pre novú čínsku lietadlovú loď. Video

Čína, 19. november 2020 (AM) – Čínska televízia zverejnila reportáž z pozemného výcvikového komplexu letectva čínskeho námorníctva na počesť ôsmeho roka od začatia letov z lietadlovej lode Liao-ning.  Skúšobné letisko sa nachádza na brehu Pochajského zálivu. Na záberoch možno vidieť stíhacie lietadlo J-15 s číslom 552 . Práve toto lietadlo pristálo a vzlietlo z i  Liao-ning  20.…

Foto Vyrovnajú tureckú šabľu? Francúzsko nasadilo silnú flotilu vo východnom Stredomorí proti Turecku

Francúzsko, 18. november 2020 (AM) - Francúzske námorníctvo oznámilo, že vo východnom Stredomorí nasadilo od 4. do 13. novembra silnú bojovú flotilu zloženú z ľahkej stealth fregaty Lafayette, protiponorkovej fregaty Latouche-Tréville a obrannej protivzdušnej fregaty Forbin, najsilnejšie vyzbrojené bojové povrchové jednotky francúzskeho námorníctva. Toto námorné zoskupenie označili Francúzi ako Surface Action…

Foto Ruská prítomnosť v Afrike rastie: Putin schválil novú námornú základňu v Sudáne – lode budú mať imunitu

Rusko, 17. november 2020 (AM) - Ruský prezident Vladimir Putin prikázal vytvoriť v africkom Sudáne technickú základňu pre námorníctvo. Dokument s jeho nariadením bol publikovaný na oficiálnej stránke právnych informácií Ruska. Predseda ruskej vlády Michail Mišustin minulý týždeň schválil návrh dohody a nariadil, aby bola dohoda predložená hlave štátu na podpis "Prijať návrh vlády Ruskej federácie…

Foto „Teoretický blaf“: expert zhodnotil model ukrajinského tanku, ktorý bol predstavený ako „vrah Armaty“

Ukrajina, 1.december 2020 (AM) - Vojenský expert a publicista Komsomolskaja pravda Viktor Baranec uviedol, že informácie o tom, že nový ukrajinský tank Nota sa stane „zabijakom“ ruskej Armaty, sú „teoretickým blafom“. "Na Ukrajine bola táto veľká výroba tanku takmer úplne zničená." Škola je zavretá, návrhári zomreli alebo odišli do dôchodku. Musíme si uctiť…

Foto Sila vlčej svorky: Rheinmetall predstavil robotické vozidlo Mission Master pre ozbrojený prieskum a palebnú podporu

Nemecko, 29. november 2020 (AM) - Rheinmetall predstavil nový modul robotického vozidla Mission Master vo verzii pre ozbrojený prieskum: zaručuje zvýšené situačné povedomie a posilnenú palebnú podporu v prvej línii       Rad prelomových robotických bezposádkových pozemných vozidiel Mission Master Autonomous – Unmanned Ground Vehicle (A-UGV), sa rozšíril o nového…

Foto Video: Rostec úspešne testoval nové samohybné delo Lotos

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruská spoločnosť Rostec informovala o úspešných akceptačných testoch Lotosu, samohybného dela pre potreby výsadkových vojsk. Uvádza sa, že stroj potvrdil svoje technické vlastnosti. Počas testu prekonal Lotos 400 kilometrov a strieľal 14-krát. Trasa zahŕňala celkovo 57 testových bodov, kde sa skúšali mechanizmy zbrane.   Lotos, ktorý má váhu…

Foto SVOS: Dvadsať rokov s Toyotou Land Cruiser

Česko, 27. november 2020 (AM) - Rok 2000 pre spoločnosť SVOS Přelouč znamenal počiatok novej významnej etapy v jej činnosti. Tento rok totiž bránu závodu opustil prvý pancierovaný automobil Toyota Land Cruiser, vtedy to bol model 100. V tom čase už mala spoločnosť SVOS veľa skúseností s konštrukciou, projektovaním a výrobou…

Foto Sýria: Rusko-Iránska pasca pre izraelské F-16

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podľa zdrojov blízkych sýrskej armáde pravdepodobne raketový úder proti juhozápadu Damasku spôsobí nový bod obratu vo vojenskom pakte podpísanom v júni s Iránom, ktorý otvoril dvere Sýrskeho neba Iránskym systémom protivzdušnej obrany. Ten na seba nenechal dlho čakať a 17. novembra Bavar - 373 skutočne…

Foto Český výrobca pancierových automobilov SVOS začal s vývojom skiel v širokom rozsahu balistickej odolnosti

Česko, 25. november 2020 (AM) - S postupne sa zvyšujúcou produkciou pancierových áut vo SVOS, spol. s r.o. a s tým stúpajúcou závislosťou na zahraničných subdodávateľoch, ktorí boli často nespoľahlivými a s veľkým termínovaných sklzom dodávok, musela firma stále častejšie riešiť otázku, či nezačať s vlastnou výrobou balisticky odolných a bezpečnostných…

Foto Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videli…

Foto Sýria: Rusko-Iránska pasca pre izraelské F-16

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podľa zdrojov blízkych sýrskej armáde pravdepodobne raketový úder proti juhozápadu Damasku spôsobí nový bod obratu vo vojenskom pakte podpísanom v júni s Iránom, ktorý otvoril dvere Sýrskeho neba Iránskym systémom protivzdušnej obrany. Ten na seba nenechal dlho čakať a 17. novembra Bavar - 373 skutočne…

Foto Baijiahao (Čína): nová hrozba pre Biely dom! Rusko ukázalo svoj „tromf“ v správnom momente – je ním bombardér nového typu

Čína, 25. november 2020 (AM) - Podľa amerických médií Rusko údajne v rozhodujúcom momente oznámilo, že uskutočnilo prvý let strategického bombardéru novej generácie. Dňa 3. 11. 2020 Zjednotená letecká korporácia Ruska uviedla, že bombardér Tu-160M2 uskutočnil úspešný let s novými motormi z letiska v Kazani. Americké média hovoria, že táto novinka „zatriasla celým svetom“   Skúšobný…

Video Rusko – Indické rakety: India otestovala pozemnú verziu strely BrahMos. Video

India, 25. november 2020 (AM) - India v utorok uskutočnila skúšobný štart pozemnej verzie nadzvukovej rakety s plochou dráhou letu BrahMos z Andamanských a Nikobarských ostrovov, oznámil denník The Times of India s odvolaním sa na zdroj na Ministerstve obrany Indie.     Dolet rakety BrahMos bol zvýšený na viac ako 400 kilometrov.…

Foto Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

Foto Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

Foto Front, ktorý nepochodoval na Prehliadke víťazstva

Rusko, 1.December 2020 (AM) - Táto správa bude veľmi zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. V podstate sme ju mali pred očami stále, no, ruku na srdce, kto si to vôbec uvedomil? Prehliadka Víťazstva na Červenom námestí sa konala 24. júna 1945. Slávnostným pochodom sa po ňom prešlo 12 zložených plukov bojujúcich frontov,…

Foto Ako Kim Philby ľahko klamal MI-6

Veľké Británia, 30. novembra (AM) - „Kim Philby, dvojaký agent, ktorého vlastizrada na prospech ZSSR stále omračuje Britov, sa v roku 1981 nechal počuť, ako ľahko sa dala oklamať MI-6.   Philby, ktorý žil v Moskve od roku 1963 až do smrti v roku 1988 (zomrel vo veku 76 rokov), predniesol túto lekciu pre…

Foto Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy…

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Foto Ako poľská jazda víťazila nad Hitlerovými tankami

Poľsko, 28. november 2020 (AM) - Dejiny poľského jazdectva, ktoré v roku 1939 neohrozene útočilo na nemecké tanky, majú hlboké spomienky. Pravdu o tom bádal nemecký historik. Keď 1. septembra 1939 Nemci prepadli Poľsko, začala sa písať zvláštna história. Poľskí huláni, čiže ľahká jazda, boli rozhodne naladení na boj proti nemeckým tankom. Vyzbrojení…

Foto Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videli…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy…

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Foto Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labouristické…

Foto Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy – budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Video Nová audio relácia Generálny štáb prináša rozhovor s Petrom Švecom o zbrojárskom priemysle na Slovensku

Slovensko, 22. november 2020 (AM) - Vitajte v našej novej audio relácii GENERÁLNY ŠTÁB. Vidíme ako vlády utrácajú astronomické sumy na nové zbrane a vývoj ešte novších, sofistikovanejších a ničivejších než sú tie aktuálne.   V prvom diele našej audio relácie sme sa preto rozprávali s plukovníkom vo výslužbe Ing. Petrom Švecom o týchto…

Foto Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov

Slovensko: 18. november 2020 (AM) -Deň boja za slobodu a demokraciu ako štátny sviatok si 17. novembra pripomíname od roku 2001. Parlament vtedy 25. októbra schválil poslanecký návrh novely zákona o štátnych sviatkoch, pod ktorý sa podpísali poslanci SMK, KDH, DS a LDU. Dovtedy bol 17. november na Slovensku na rozdiel…

Foto Verejná výzva k slovenským vojakom: Ste z ľudu, ste jednými z nás. Nedajte sa zneužiť a vmanipulovať do protiústavných činov!

Slovensko, 13. november 2020 (AM) - Iniciátor vzniku slovenskej armády, plukovník Generálneho štábu vo výslužbe Peter Švec zverejnil výzvu všetkým slovenským vojakom:   Vojaci, poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci všetkých druhov Ozbrojených síl SR, obraciam sa na vás ako vysoký dôstojník, dnes vo výslužbe, ktorý sa už v roku 1989 nebojácne vyslovil za…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…