„Čriepky z histórie” – Záchytná stíhačka s raketovým motorom BI-1

BI-1 v Ústrednom múzeu Vojenských vzdušných síl (VVS), Monino, zdroj: oruzhie.info

ZSSR/Rusko, 26. júl 2020 (AM) – BI alebo aj BI-1 bolo experimentálne a zároveň prvé záchytné stíhacie lietadlo s pohonom pomocou raketového motora na kvapalné palivo v Sovietskom zväze. Za jeho zostrojením stáli mladí leteckí konštruktéri Alexander Jakovlevič Berezňak a Alexej Michajlovič Isajev z OKB V.F. Bolchovitinova.

 

A. J. Berezňak a A. M. Isajev prišli na začiatku jari 1941 z vlastnej iniciatívy s návrhom nového typu záchytnej stíhačky, ktorej jediným pohonom mal byť raketový motor na kvapalné palivo, a vďaka nemu mala stíhačka dosahovať rýchlosť najmenej 800 km/h.

 

V roku 1940 obaja konštruktéri navštívili Vedecko-výskumný inštitút pre prúdové motory, kde sa zoznámili s motorárom Leonidom Stepanovičom Duškinom. Ten viedol výskumné práce na raketovom motore na kvapalné palivo, urýchľujúcom štart prúdovovej stíhačky projektu „302″, na ktorej v tom čase v inštitúte pracovali.

 

Lietadlo A. J. Berezňaka a A. M. Isajeva bolo pôvodne navrhované pre motor s ťahom 13,73 kN a turbonasávaním paliva do spaľovacej komory, no kvôli skráteniu času na vývoj bolo toto pomerne zložité riešenie nahradené jednoduchším systémom dopravy paliva pomocou stlačeného vzduchu zo zásobníkov v tvare valca s celkovým objemom 115 l, ktoré boli uložené v trupe lietadla. Toto riešenie umožnilo tak zmenšiť rozmery stroja, ako aj zároveň zlepšiť akceleráciu. Verzia s motorom D-1A sa stala základom pre rozpracovaný projekt a dostala označenie BI. Stroj bol na vtedajšiu dobu klasickej konštrukcie: jednomiestny dolnoplošník s dreveným rámom a potiahnutý plátnom.

 

Rez stíhačkou BI s lyžovým podvozkom, zdroj: testpilot.ru

 

 

Po vypuknutí vojny bol Bolchovitinov požiadaný konštruktérmi, aby predstúpil pred armádne velenie s ich návrhom projektu. 9. júla 1941 bol napokon odoslaný list s návrhom, podpísaný celkom siedmimi osobami, medzi nimi obaja konštruktéri Berezňak a Isajev, tvorca motora Duškin, riaditeľ OKB Bolchovitinov a hlavný inžinier inštitútu Kostikov. Za krátky čas nato boli signatári pozvaní do Kremľa, kde sa dozvedeli, že ich návrh bol odobrený a podpísaný samotným Stalinom, pričom OKB Bolchovitinova dostala čas 35 dní na zostrojenie prototypu záchytnej stíhačky s raketovým motorom RDA-1-1100 (namiesto 3 mesiacov, ako pôvodne požadovali Berezňak s Isajevom).

 

Všetci pracovníci v OKB Bolchovitinova dostali zákaz opustiť priestory kancelárie a pracovali dňom i nocou, aby 1. septembra 1941 vyšiel z dielní prvý exemplár lietadla určený na testy. Lietadlo bolo skonštruované takmer bez pomoci podrobnejších pracovných nákresov, kreslilo sa priamo na preglejku, z ktorej sa vyrábalo lietadlo. Také niečo bolo možné aj vďaka malým rozmerom stíhačky.

 

Všetko na novej stíhačke vyzeralo neobvykle. Udivovala absencia vrtule a motor tiež nebolo vidieť, len na samom konci trupu lietadla sa nachádzala malá diera – vystupná tryska raketového motora. Pred kabínou v hornej časti trupu boli nainštalované na drevenej lafete dva letecké kanóny ŠVAK kalibru 20 mm so zásobou streliva 45 kusov na každý.

 

Na letisku sa začalo v prvom rade s krátkymi pojazdmi a nízkymi letmi nad zemou, ktoré sa vykonávali pomocou vlečenia na lane, pohonná jednotka zatiaľ skúšaná nebola. Objavilo sa veľa nového, s čím sa dovtedy konštruktéri nestretli a vyskytli sa aj problémy, predovšetkým s koncentrovanou (96-98%) kyselinou dusičnou, ktorá spôsobovala koróziu nádrží a elektroinštalácie. Bolo potrebné prijať viacero bezpečnostných opatrení s cieľom vyhnúť sa zraneniam ľudí z výparov kyseliny dusičnej, jej pôsobením došlo totižto aj k vážnym popáleninám. Po prijatí nových pravidiel sa s týmito problémami podarilo viacmenej vysporiadať.

 

Schématické znázorenie stíhačky BI-1 v trojpohľade, zdroj: testpilot.ru

Pre krátkosť času bolo prijaté rozhodnutie obísť fázu autonómnych skúšok motora a rovno sa prešlo na testy motora inštalovaného v lietadle uchyteného na skúšobnom stojane. Tieto testy sa začali ešte v septembri 1941. V zásade sa touto cestou dosiahlo zvýšenie spoľahlivosti systému na spustenie motora.

 

Raketový motor D-1A-1100 bol inštalovaný v zadnej časti trupu. Palivom bol kerozín (petrolej) a ako oxidačné činidlo sa použila koncentrovaná kyselina dusičná (96 až 98%), táto zmes bola dodávaná do motora pod tlakom z nádrží, pričom motor spotreboval 6 kg zmesi kerozínu a kyseliny za sekundu. Celková zásoba paliva na palube lietadla, rovnajúca sa 705 kg, zabezpečovala prevádzku motora na takmer 2 minúty. Odhadovaná vzletová hmotnosť lietadla BI bola 1650 kg, pričom hmotnosť prázdneho lietadla bola 805 kg.

 

Na žiadosť zástupcu ľudového komisára leteckého priemyslu pre oblasť skúšobného letectva, A.S. Jakovleva, bol trup lietadla BI pripravený pre testovanie v aerodynamickom tuneli v inštitúte CAGI. Po ich úspešnom ukončení sa začali letové skúšky pomocou vlečenia na lane za lietadlom Pe-2. Skúšobný pilot B. N. Kudrin získal v celkom 15 letoch údaje k základným letovým charakteristikám pri nízkych rýchlostiach, zároveň sa potvrdili všetky aerodynamicky hodnoty lietadla – stabilita a letové vlastnosti zodpovedali vypočítaným hodnotám. Viac sa pred evakuáciou urobiť nepodarilo.

 

16. októbra 1941 prišiel príkaz z velenia evakuovať OKB Bolchovitina aj s výrobnou prevádzkou za Ural. Nasledujúci deň bol skúšobný stojan rozobratý a spolu so všetkým materiálom a dokumentáciou zaslaný do Sverdlovska (Jekaterinburg). 20. októbra postihol rovnaký osud aj pracovníkov z motorárskej KB Duškina.

 

Stíhačka BI-1 s lyžovým podvozkom, zdroj: oruzhie.info

 

 

Po prenesení základne za Ural pokračovali práce na lietadle BI v ťažkých podmienkach a v šibeničných termínoch od decembra 1941 v priestoroch bývalej zlievarne, poznačenej zubom času, ktorá sa nachádzala v malej dedinke Bilim-baj (asi 60 km od Jekaterinburgu). Kvôli pokračovaniu v testovaní pohonnej jednotky lietadla bola na brehu nádrže priľahlej k bývalej zlievarni postavená provizórna chata, v ktorej bol umiestnený skúšobný stojan na kolíske.

Skúšobný pilot B.N. Kudrin ochorel a tak na jeho miesto na príkaz VVS nastúpil kapitán G. J. Bachčivandži.

 

20. februára 1942 došlo počas behu motora na skúšobnom stojane, i napriek nespornej kompetentnosti Bachčivandžiho, k výbuchu. Prúd kyseliny dusičnej zasiahol tvár a oblečenie Arvida Palla z KB Duškina a zároveň sa pri výbuchu odtrhlo uchytenie hlavy motora, to preletelo medzi nádržami s kyselinou dusičnou a narazilo do pancierovaného operadla sedadla pilota, pričom odtrhlo upevňovacie skrutky. Pilot Bachčivandži sa udrel hlavou o prístrojovú dosku.

 

 

V marci 1942 bol skúšobný stojan opäť opravený a do systému skúšok raketového motora boli zapracované zmeny. Na letovom exemplári motora sa uskutočnili kontrolné hydraulické skúšky a 14 skúšok plameňom, z ktorých 3 záverečné vykonal G. Ja. Bachčivandžii. 25. apríla 1942 bolo lietadlo prevezené z dedinky Bilim-baj do Koľcova (súčasť Vedecko-výskumného inštitútu VVS – NII VVS) a 30. apríla boli vykonané dva skúšobné štarty motora (prvý vykonal Pallo, druhý Bachčivandži, z kabíny lietadla). Začali sa prípravné práce k samotnému letu BI.

 

Pre prvý let stíhačky BI (označovanej tiež ako BI-1) bola vytvorená Štátna komisia pod vedením V. S. Pyšnova. Ďalšími členmi komisie boli V. F. Bolchovitinov, vedúci NII VVS P. I Fedotov, hlavný inžinier lietadla BI za NII VVS M. I. Tarakanovskij a za KB Duškina, hlavný inžinier pre pohonnú jednotku A. V. Pallo. Za hlavného pilota bol vymenovaný skúšobný pilot NII VVS G. J. Bachčivandži.

 

Stíhačka BI-1 s lyžovým podvozkom, zdroj: oruzhie.info

 

 

Prvý let vykonal na stíhačke BI skúšobný pilot G. J. Bachčivandži 15. mája 1942. Vzletová hmotnosť lietadla pri prvom lete bola obmedzená na 1300 kg, motor bol upravený na ťah 7,85 kN. Let trval 3 minúty a 9 sekúnd. Zapisovače zaznamenali výšku letu 840 m a rýchlosť 400 km/h, rýchlosť stúpania bola 23 m/s. V správe po lete skúšobný pilot poznamenal, že let na lietadle BI je v porovnaní s bežnými stíhačkami mimoriadne príjemný: pred pilotom sa nenachádza vrtuľa ani motor, nie je počuť hluk, do kabíny sa nedostávajú výfukové plyny; pilot, sediaci v prednej časti lietadla má plný výhľad do prednej polosféry a ďaleko lepší, ako na bežnej stíhačke, tiež výhľad do zadnej polosféry; rozloženie prístrojov a ovládacích prvkov je výborné, ich viditeľnosť dobrá, kabína nie je preplnená; čo sa týka ľahkosti ovládania lietadla, prevyšuje všetky (v tom čase) moderné stíhačky.

 

Štátna komisia vydala nasledovné hodnotenie: „Vzlet a let lietadla BI-1 s raketovým motorom, ktorý bol po prvýkrát použitý ako hlavný motor lietadla, preukázal možnosť praktického letu na novom princípe, ktorý otvára nový smer pre rozvoj letectva.” Tento let bol prvým letom stíhacieho lietadla s raketovým motorom na kvapalné palivo na svete, ktoré bolo navrhnuté tak, aby bolo schopné vykonávať úlohy spojené s touto triedou lietadiel a bolo primerane vyzbrojené. V zahraničí k máju 1942 lietali iba experimentálne lietadlá s motormi na kvapalné palivo bez výzbroje (Heinkel 176 a DFS 194 – prototyp stíhačky Messerschmitt 163B Komet s raketovým motorom, a Gloster E.28/39 (označovaný aj G.40) z Anglicka).

 

Nemecká experimentálna stíhačka s raketovým motorom Heinkel He 176, jediný exemplár uchovaný v Múzeu letectva v Berlíne, bol v roku 1943 zničený počas spojeneckých náletov, zdroj: wiki commons

 

 

Anglická experimentálna stíhačka s raketovým motorom Gloster E.28/39 (Gloster G.40) vystavená na základni RAF Fairford, 2011, zdroj: wiki commons

 

V súvislosti s poškodením konštrukcie draku prvého skúšobného lietadla (spôsobeným predovšetkým výparmi koncentrovanej kyseliny dusičnej) prebiehali nasledujúce testovacie lety s lietadlom BI na druhom (BI-2) a na treťom skúšobnom lietadle. Tie sa od prvého prototypu odlišovali inštaláciou lyžového podvozku. Zároveň bolo velením armády prijaté rozhodnutie o začatí stavby malej série  lietadiel nesúcich označenie BI-VS určených pre vojskové skúšky. Od skúšobných lietadiel sa odlišovali inštaláciou ďalšej výzbroje – okrem štandardných dvoch kanónov ŠVAK kalibru 20 mm pred kabínou pilota  dostalo lietadlo aj bombovú kazetu prekrytú kapotážou. V kazete bolo uložených 10 kusov malých bômb s hmotnosťou 2,5 kg každá, s relatívne veľkou výbušnou silou. Bol predpoklad, že tieto bomby budú zhadzované nad bojovou formáciou nepriateľských bombardérov a zasahovať ich budú nárazovou vlnou a úlomkami.

 

Stíhačka BI-1, pohľad zozadu, zdroj: oruzhie.info

 

 

10. januára 1943 sa uskutočnil druhý let skúšobného lietadla BI-2. V krátkom čase nato sa na ňom uskutočnili celkom štyri skúšobné lety – tri vykonal pilot G. J. Bachčivandži a jeden (12. januára) skúšobný pilot K. A. Gruzdev. Počas týchto letov boli zaznamenané najvyššie letové hodnoty lietadla BI – maximálna rýchlosť takmer 675 km/h (vypočítaná 1020 km/h vo výške 10 000 m), vertikálna rýchlosť stúpania 82 m/s a doba letu lietadla 6 minút a 22 s, pričom čas chodu motora bol 84 sekúnd.

 

Počas letu, ktorý uskutočnil Gruzdev došlo pri vysúvaní podvozku pred pristátim k odtrhnutiu jednej lyže podvozku, Gruzdev však napriek tomu dokázal s lietadlom bezpečne pristáť. V spomienkach A. V. Pallo sa zachovalo nasledovné farbisté hlásenie samotným Gruzdevom po skončení letu na BI: „Rýchlo, strašidelne, ako strigôň na metle”.

 

Let na stíhačke BI bol pomerne ťažký, a to nielen kvôli nezvyku. Pristáť s ním bolo možné len po minutí paliva a sedieť v blízkosti koncentrovanej kyseliny dusičnej uskladnenej pod vysokým tlakom, ktorá občas prenikala cez spoje elektroinštalácie a dokonca aj cez steny potrubí a nádrží, bolo skutočne veľmi nepríjemné. Tieto poškodenia bolo treba neustále opravovať, čo značným spôsobom spomaľovalo testovacie lety, ktoré pokračovali celú zimu 1942-1943.

 

Šiesty a siedmy let vykonal skúšobný pilot Bachčivandži na treťom skúšobnom lietadle (BI-3). Úlohou pilota pre siedmy let, ktorý sa mal uskutočniť 27. marca 1943, bolo dosiahnuť rýchlosť v horizontálnom lete na úrovni 750 až 800 km/h podľa prístrojov pri letovej hladine 2 000 m. Podľa pozorovania zo zeme, pokračoval siedmy let až do konca chodu motora v 78. sekunde normálne. Po ukončení chodu motora, lietadlo letiace dovtedy v horizontálnom lete, sklonilo prednú časť, prešlo do strmého pádu a pod uhlom približne 50 stupňov narazilo do zeme.

 

Komisia, ktorá skúmala okolnosti havárie, nedokázala v tom čase určiť skutočné príčiny prechodu do strmhlavého pádu lietadla BI. No vo svojich záveroch uviedla, že javy, ktoré môžu nastať pri rýchlostiach 800-1000 km/h ešte neboli preskúmané. Podľa komisie sa pri týchto rýchlostiach môžu objaviť nové faktory, ktoré mohli zásadným spôsobom ovplyvniť ovládanie, stabilitu a zaťaženie ovládacích prvkov riadenia, ktoré sa mohli odlišovať od dovtedy prijatých predstáv a skúseností, a tým pádom nemohli byť zohľadnené pri konštruovaní lietadla.

 

Skúšobný pilot G. J. Bachčivandži pri stroji BI-1, zdroj: quora.com/airliners.net (MaximTheRussian)

 

 

V roku 1943 bol v inštitúte CAGI uvedený do prevádzky nový aerodynamický tunel T-106 pre skúmanie vysokých rýchlostí. Takmer okamžite sa v ňom začalo s rozsiahlym testovaním modelov lietadiel a ich častí pri podzvukových rýchlostiach. Bol preskúmaný aj model lietadla BI kvôli dodatočnému zisteniu príčin havárie. Výsledky testov preukázali, že stíhačka BI havarovala v dôsledku zvláštností prúdenia vzduchu okolo priameho krídla a chvostovej časti lietadla, ktoré vznikajú pri rýchlostiach na hranici rýchlosti zvuku, tie viedli k strate ovládania lietadla, spôsobili jeho prepad do strmého pádu, ktorý pilot nemohol zvrátiť, a ktoré z dôvodu ich nepoznania nemohli byť zohľadnené pri projektovaní lietadla.

 

Po smrti skúšobného pilota G. J. Bachčivandžiho boli nedokončené lietadlá BI-VS zo série lietadiel pre vojskové skúšky zničené, avšak práce na projekte lietadla BI nejaký čas ešte ďalej pokračovali. Cieľom týchto testov bolo dosiahnuť predĺženie letu raketovej stíhačky BI, ktorý v tom čase trval len 2 minúty. V rokoch 1943-1944 sa skúmala možnosť použitia náporových motorov inštalovaných na koncoch krídiel. Na 6. exemplári (BI-6) boli nainštalované dva náporové motory DM-4 I. A. Merkulova. Lietadlo bolo testované v aerodynamickom tuneli T-101 inštitútu CAGI na jar 1944, okrem uvedených testov v aerodynamickom tuneli však k iným testom už nedošlo. Bola snaha ešte o jeden pokus, ktorý sa ale neuskutočnil, vytvoriť na jednom z lietadiel hermeticky uzavretú kabínu pomocou vlepenia gumených pásikov do všetkých spojov.

 

Rez lietadlom Berezňak-Isajev BI-1, v pomere ku kabíne pilota je dobre badateľné, že išlo o rozmermi skutočne malé lietadlo, zdroj: quora.com

 

V januári 1945, po návrate do Moskvy, vykonal skúšobný pilot B. N. Kudrin na lietadle BI s lyžovým podvozkom a raketovým motorom RD-1 A. M. Isajeva (čo bola evolúcia motora D-1A-1100 L. S. Duškina) ešte dva lety. Počas jedného z nich pri vzletovej hmotnosti lietadla 1800 kg a rýchlosti 587 km/h dosiahol Kudrin vertikálnu rýchlosť lietadla BI v prízemnej výške 87 m/s.

 

Pri letoch skúšobného lietadla BI-7, ktoré sa odlišovalo od ostatných lietadiel inou pokrývkou krídiel a inštaláciou aerodynamických krytov motorov, vznikli vibrácie a trasenie vo chvostovej časti lietadla. Kvôli vyjasneniu príčin tohto správania boli upravené do analogickej podoby s BI-7 aj lietadlá BI-5 a BI-6. V marci a v apríli 1945 sa uskutočnili letové skúšky s týmito lietadlami v kĺzavom lete vo „vetroňovej konfigurácii”, teda bez zapnutých motorov. Ako ťažné lietadlo bol použitý bombardér B-25J (americký bombardér North American B-25 Mitchell dodaný do ZSSR počas vojny v rámci programu vojenskej a materiálnej pomoci, tzv. Lend-Lease, pozn.prekl.). BI-5 bol testovaný s lyžovým podvozkom, lietadlo BI-6 bolo osadené klasickým kolesovým podvozkom. Žiadne vibrácie ani trasenie sa však na týchto testovacích lietadlách nepodarilo vyvolať. Je pravdepodobné, že to boli zároveň posledné testovacie lety stíhacieho lietadla BI, nakoľko zakrátko po tom boli práce na projekte ukončené. Celkovo bolo postavených 9 kusov testovacích lietadiel BI.

 

 

Archívna videoukážka z testovania raketovej stíhačky BI-1: 

 

Napokon sa ukázalo, že raketové lietadlo BI nie je možné zaradiť do služby ako stíhacie lietadlo kvôli nevyhovujúcej dĺžke trvania letu a to ani pri existujúcej výhode 1 a pol násobku rýchlosti oproti protivníkom. Projekt raketovej stíhačky BI však poslúžil na získanie skúseností s takýmto typom vývojových prác a tiež pri vývoji ďalších stíhacích lietadiel s raketovým motorom, ako aj pri inštaláciách raketových motorov slúžiacich ako urýchľovacie pohonné jednotky na lietadlách s klasickým piestovým motorom.

 

Ruská poštová známka s portrétom pilota G. J. Bachčivandžiho, ktorý zahynul pri skúškach lietadla BI-1, zdroj: wiki commons

 

Technické údaje:

Výrobca: OKB Bolchovitinova

Označenie: Berezňak-Isajev BI-1 / BI-VS / BI-6

Typ: záchytné stíhacie lietadlo s raketovým pohonom

Posádka: 1

Dĺžka lietadla, m: 6,78

Výška, m: 2,1

Rozpätie krídla, m: 6,48 / 6,6 / 7,9

Plocha krídla, m2: 7,0 / 7,2

Vzletová hmotnosť, kg

– prázdne lietadlo: 790 / 805

– s palivom (a výzbrojou): 1 650 (z toho palivo 740) / 1683

Počet motorov a typ / ťah: 1xRM D-1A-1100 na kvapalné palivo (zmes koncentrovanej kyseliny dusičnej a kerozínu) / 10,79 kN

Maximálna rýchlosť, pri zemi, vo výške 10 000 m (vypočítaná), km/h: 800 / 1020

Pristávacia rýchlosť, km/h: 143

Dĺžka letu, min.: 7

Výzbroj: 2x20mm letecký kanón ŠVAK, bomby (38,4 kg)


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Ruský kontra-admirál: Ruská armáda si vyhradzuje právo reagovať na militantné útoky v Sýrii

Rusko, 7.august 2020 ( AM ) - Centrum pre zmierenie bojujúcich strán berie na vedomie zhoršenie situácie v niektorých regiónoch Deir ez-Zor kvôli Spojeným štátom.  Velenie ruskej skupiny v Sýrii si vyhradzuje právo reagovať na útoky militantov, ktorí ohrozujú armádu Ruskej federácie, Sýrie a civilistov. Oznámil to šéf ruského Centra pre zmierenie bojujúcich…

Video Video: Ruský minister obrany Sergej Šojgu skontroloval Tejkovský raketový pluk

Rusko, 7.august 2020 ( AM )  - Ruský minister obrany Sergej Šojgu skontroloval Tejkovské strategické raketové sily, ktoré sú vyzbrojené mobilnými pozemnými raketovými systémami s ICBM Topoľ-M a Jars. Minister skontroloval organizáciu bojovej povinnosti na mobilných veliteľských stanovištiach raketovej divízie a raketovom pluku a organizáciu pochodu raketového práporu.    

Foto Ďalšia streľba na Kirgizsko-Tadžickej hranici si vyžiadala jedného mŕtveho a viacerých zranených

Kirgizsko, 7.august 2020 ( AM ) - 6. augusta sa v kirgizsko-tadžickej časti štátnej hranice vyskytol incident so zbraňami. Uviedla to tlačová služba štátnej hraničnej služby. Podľa nej v oblasti Eki-Tash v oblasti Batken vystrelili neznáme osoby zo strany Tadžikistanu výstrel na opravára štátnej služby pohraničnej stráže, pravdepodobne z poľovníckej pušky.   "V…

Foto Podľa správy Nemeckej diplomacie Rusko zvážilo otvorenie šiestich vojenských základní v Afrike

Nemecko, 7.august 2020 ( AM ) - Na rozdiel od Sovietskeho zväzu, formovaných ideologických, ekonomických a vojenských väzieb s niekoľkými africkými krajinami počas studenej vojny, Rusko až donedávna stratilo záujem o Afriku. Jeho návrat na tento kontinent sa prejavil najmä v silnom zapojení sa do Stredoafrickej republiky, dodávkach zbraní, vysielaní „civilných…

Foto Spoločný výcvik policajných a vojenských zložiek na Liptovskej Mare

Slovensko, 6.august 2020 ( AM, MO SR ) - V prvý augustový týždeň sa v priestore Liptovskej Mary uskutočnilo inštrukčno- metodické zamestnanie pre inštruktorov výcviku policajných zložiek, ktorí zodpovedajú za lanovú a výsadkovú prípravu. Riadiaci zamestnania podplukovník Marián Pogány z odboru výcviku Prezídia Policajného zboru vysvetľuje, že na zamestnaní sa stretli…

Foto Ruský systém varovania pred raketovým útokom Kupol rozšíril satelit Tundra

Rusko, 6.august 2020 ( AM ) - Zjednotený kozmický systém varovania pred raketovým útokom s názvom Kupol, ktorý bol vytvorený pre ruské ministerstvo obrany, je v operačnom nasadení, informoval v stredu riaditeľ raketovej kozmickej korporácie Energia Igor Ozar. "Vďaka štartu kozmického aparátu Tundra bol zjednotený kozmický systém Kupol privedený do štandardného…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto Francúzsky samopal Famas – moja bojová skúsenosť

Slovensko, 3. august 2020 (AM) - Pre vysvetlenie, FAMAS som používal počas celej mojej aktívnej služby 8,5 roka v Cudzineckej légii. Skúsenosti s touto zbraňou preto vychádzajú po jej dlhoročnom používaní v tých najrôznejších situáciách a podmienkach. Preto aj názor odborníkov spoza stola môže byť odlišný.   Vojenskú terminológiu som tiež…

Foto ParaPactum – dáždnik hodný Jamesa Bonda

Francúzsko, 28. júl 2020 (AM ) - Za týmto zvláštnym menom sa skrýva dáždnik, ktorý dokáže odraziť rôzne projektily (kaliber nie je uvádzaný) a rany nožom. Od roku 2011 ho používajú ochranné služby prezidenta Francúzskej republiky.     Od jeho vytvorenia v roku 2011 ho útvary GSPR (Bezpečnostná skupina prezidenta republiky)…

Foto Kórejský vodca Kim rozdával pištole svojim generálom, pravdepodobne neboli nabité

Severná Kórea, 27. júl 2020 (AM ) - Kim Jong Un sa zúčastnil 67. výročia prímeria Kórejskej vojny v Pchjongjangu, ktoré ukončilo kórejskú vojnu v rokoch 1950-1953. Pri tejto príležitosti Kim Jong Un venoval severokórejským vojenským dôstojníkom pištoľ „Paektusan“. Oslavujúc 67. kórejské vojnové prímerie, Kim Jong Un absolvoval sprievod k hrobom obetí…

Foto Slovenský samopal Stribog SP9A1 vyhlásili za víťaza medzi pištoľovými karabínami

USA, 20. júl 2020 (AM) - Slovenský výrobca zbraní spoločnosť GRAND POWER, ktorú založil konštruktér zbrani Jaroslav Kuracina zvíťazil v súťaži o najlepšiu karabínu. Výsledky prezentoval americký National Interest, ktorý Slovenský samopal Stribog SP9A1 vyhlásil za víťaza súťaže.   Unikátnosť samonabíjacej pištole STRIBOG SP9 A1 s produktovej línie spoločnosti GRAND POWER spočíva…

Foto Francúzska armáda prezbrojuje. Po takmer pol storočí kraľovania FAMAS-u ho zosadil nemecky HK 416

Francúzsko, 16. júl 2020 (AM) - FAMAS je dieťa Francúzskych inžinierov a začali na ňom pracovať koncom 60. rokov. Bol vyrábaný vo fabrike "Manufacture d'armes de Saint-Étienne", potom "GIAT Industries" a ten sa zmenil na Nexter.   FAMAS začal postupne vstupovať do služby od 1973. K masívnemu prezbrojeniu však začalo dochádzať až…

Foto Kalašnikov sa dohodol na výrobe v Arménsku – ročne vyrobia 50 tisíc samopalov AK-103

Arménsko, 10. júl 2020 (AM) - Arménska spoločnosť začala vyrábať modely slávnych ruských útočných pušiek Kalašnikov, ktoré sa majú dodávať arménskym ozbrojeným silám a predávať do zahraničia. Spoločnosť Neitron tento mesiac začala výrobu v súlade s dohodou dosiahnutou pred dvoma rokmi medzi ruskou spoločnosťou Kalašnikov Koncern a arménskou spoločnosťou Royalsys Engineering.  …

Foto Ruský kontra-admirál: Ruská armáda si vyhradzuje právo reagovať na militantné útoky v Sýrii

Rusko, 7.august 2020 ( AM ) - Centrum pre zmierenie bojujúcich strán berie na vedomie zhoršenie situácie v niektorých regiónoch Deir ez-Zor kvôli Spojeným štátom.  Velenie ruskej skupiny v Sýrii si vyhradzuje právo reagovať na útoky militantov, ktorí ohrozujú armádu Ruskej federácie, Sýrie a civilistov. Oznámil to šéf ruského Centra pre zmierenie bojujúcich…

Foto Ďalšia streľba na Kirgizsko-Tadžickej hranici si vyžiadala jedného mŕtveho a viacerých zranených

Kirgizsko, 7.august 2020 ( AM ) - 6. augusta sa v kirgizsko-tadžickej časti štátnej hranice vyskytol incident so zbraňami. Uviedla to tlačová služba štátnej hraničnej služby. Podľa nej v oblasti Eki-Tash v oblasti Batken vystrelili neznáme osoby zo strany Tadžikistanu výstrel na opravára štátnej služby pohraničnej stráže, pravdepodobne z poľovníckej pušky.   "V…

Foto Podľa správy Nemeckej diplomacie Rusko zvážilo otvorenie šiestich vojenských základní v Afrike

Nemecko, 7.august 2020 ( AM ) - Na rozdiel od Sovietskeho zväzu, formovaných ideologických, ekonomických a vojenských väzieb s niekoľkými africkými krajinami počas studenej vojny, Rusko až donedávna stratilo záujem o Afriku. Jeho návrat na tento kontinent sa prejavil najmä v silnom zapojení sa do Stredoafrickej republiky, dodávkach zbraní, vysielaní „civilných…

Foto Spoločný výcvik policajných a vojenských zložiek na Liptovskej Mare

Slovensko, 6.august 2020 ( AM, MO SR ) - V prvý augustový týždeň sa v priestore Liptovskej Mary uskutočnilo inštrukčno- metodické zamestnanie pre inštruktorov výcviku policajných zložiek, ktorí zodpovedajú za lanovú a výsadkovú prípravu. Riadiaci zamestnania podplukovník Marián Pogány z odboru výcviku Prezídia Policajného zboru vysvetľuje, že na zamestnaní sa stretli…

Foto Vojenské cvičenie Ample Strike v Česku je drahá zábava, ktorá provokuje Rusko

Česko, 6.august 2020 ( AM ) - "Na cvičenie Ample Strike priletí B-52 i bezpilotny MQ-9 Reaper," hlási server Novinky.cz. Verejnosť si pomaly začína zvykať na každoročné letecké cvičenia NATO ako na strhujúcu show, na ktorú stojí za to ísť sa pozrieť s celou rodinou. Vojenské cvičenia však nie sú cirkusové predstavenia.  …

Video Explózia v Bejrúte bol zrejme atentát, uviedol Trump. Video

USA, 5.august 2020 ( AM ) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že podľa amerických vojenských expertov bol príčinou utorkovej explózie v libanonskej metropole Bejrúte zrejme bombový útok. Libanonské úrady však nič podobné neuviedli. Výbuch si podľa najnovšej bilancie libanonského ministerstva zdravotníctva vyžiadal vyše 100 mŕtvych a takmer 4000 zranených.     Trump…

Foto Nová vrtuľníková loď čínskeho námorníctva – typ 075 je pripravená na testovanie na mori

Čína, 5.august 2020 ( AM )  - Nová obojživelná útočná loď čínskeho námorníctva typu 075, ktorá bola oficiálne spustená v septembri 2019 a bola obeťou devastujúceho požiaru v apríli, začne svoje skúšky na mori. Informáciu podal čínsky webový portál spolu s fotkou, na ktorej sa zdalo, že loď práve tankovala.  …

Foto Najnovšia francúzska jadrová útočná ponoka SUFFREN dorazila do Toulon-u na záverečné testy

Francúzsko, 4. august 2020 (AM) - SUFFREN je prvá so šiestich jadrových útočných ponoriek triedy SNA (Sous-marin nucléaire d'attaque) z programu BARRACUDA, ktorá dorazila na námornú základňu v Toulon (južné Francúzsko). Tento príchod do jej domovského prístavu predstavuje dôležitú fázu námorných skúšok prvej ponorky v programe Barracuda.     Námorné skúšky…

Foto Okamura: Rusko sa stáva tým, kto je schopný zažehnať hroziacu vojnu

Česko, 01. august 2020 (AM) - Predseda českej SPD Tomio Okamura sa pozastavil nad súčasnými rozpormi medzi Gréckom a Tureckom. Okamura totiž zdôrazňuje zlyhanie EÚ a NATO v otázke riešenia tohto konfliktu, keď sa Ankara snaží rozšíriť svoj vplyv na úkor Atén. Český poslanec je presvedčený, že v terajšej situácii sa práve Rusko…

Foto Jeden mariňák neprežil a ôsmi sú nezvestní po utopení obojživelného útočného vozidla pri pobreží Kalifornie

USA, 31. júl 2020 (AM ) - Počas výlodenia z viacúčelového výsadkového plavidla na pobreží južnej Kalifornie sa utopilo obojživelné útočné vozidlo AAV-7 15. expedičných síl námorného zboru Spojených štátov. Jeden mariňák bol usmrtený, osem je nezvestných, ôsmim sa podarilo zachrániť, z nich je jeden v kritickom stave. K incidentu došlo 30. júla.…

Video Raketový duel : Fregata Admirál Essen versus pobrežný komplex Útes počas cvičenia Ruskej Čiernomorskej flotily

Rusko, 31. júl 2020 (AM) - Posádka fregaty „Admirál Essen“ úspešne zasiahla raketu „Progress“ vypustenú pobrežným raketovým komplexom „Útes“. Fregata zachytila zložitý cieľ pomocou protilietadlového raketového systému Štil -1 počas počas cvičenia na Kryme.   Posádky protivzdušnej obrany lode zamerali vzdušný cieľ a úspešne ho zasiahli v danej vzdialenosti a výške.…

Foto Ukrajina dokončila objednávku na 20 hliadkových lodí FPB 98 z Francúzskeho “OCEA”

Francúzsko, Ukrajina, 29. júl 2020 (AM ) - V novembri 2019 Kyjev ohlásil podpísanie rámcovej dohody s Parížom o objednávke 20 hliadkových lodí typu FPB 98 [vybavených 30 mm kanónom] od lodenice "Vendée Ocea" pre potreby služby Národnej pohraničnej stráže Ukrajiny [SBGSU], ktorá spadá pod ministerstvo vnútra.   „Ukrajinské námorné hranice…

Video Video: Ruský minister obrany Sergej Šojgu skontroloval Tejkovský raketový pluk

Rusko, 7.august 2020 ( AM )  - Ruský minister obrany Sergej Šojgu skontroloval Tejkovské strategické raketové sily, ktoré sú vyzbrojené mobilnými pozemnými raketovými systémami s ICBM Topoľ-M a Jars. Minister skontroloval organizáciu bojovej povinnosti na mobilných veliteľských stanovištiach raketovej divízie a raketovom pluku a organizáciu pochodu raketového práporu.    

Foto Podpora pechoty: návrat k ťažkým kalibrom?

Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia tvorcovia zbraní predpokladali vývoj podporných zbraní ťažších ako tie 20, 25 alebo 30 mm, ktoré väčšinou získali podporu armád. Je pravda, že niekoľko z nich prevzalo kaliber 35 mm, alebo dokonca 40 mm, ale žiadny štát sa…

Video Srbsko upevňuje vojenské vzťahy aj s Pekingom – kupuje nový protilietadlový raketový systém – čínsky S-300

Srbsko, 3. august 2020 (AM) - Srbská armáda dostane protilietadlový raketový systém FK-3 (RS PVO) vyrobený v Číne. Obstarávanie bolo zazmluvnené a zaplatené podľa výročnej obchodnej správy verejnej spoločnosti Jugoimport-SDPR za posledný rok. Jeden odsek uvádza, že boli uzavreté dovozné zmluvy v hodnote 620,3 milióna amerických dolárov. Jedným z najväčších obchodov medzi…

Foto Americký M1 Abrams ako hlavný poľský tank? zabráni nezamestnanosti v Amerike?

Poľsko, 3. august 2020 (AM) - Poľsko má tankov dosť, ale rovnako potrebuje moderné bojové stroje. Médiá píšu, že dobrým nápadom je nákup amerických M1 Abrams. Nie je to skutočne zlý nápad, ale má niekoľko "ale" ...   Nevieme bohužiaľ, či autori amerického časopisu The National Interest radi hrajú počítačovú hru World of…

Foto Čínske tanky vs. indické, akú výhodu majú tanky ČĽOA vo vysokohorskom prostredí?

Čína/India, 3. august 2020 (AM, topwar) – Nedávne ozbrojené zrážky v údolí rieky Galwan v spornej oblasti na hraniciach Číny a Indie donútili obe ázijské mocnosti, aby vydali svojim armádam v uvedenej oblasti rozkaz prejsť do stavu najvyššej pohotovosti. Tvárou tvár sa tak v horách indického Ladákhu ocitli indické aj čínske tanky. Tzv. horský tank…

Foto Nové samohybné 120mm delo Lotos pre výsadkové vojská dokončuje vojskové skúšky

Rusko, 2.august 2020 (AM ) - Perspektívne samohybné 120mm delo Lotos, vyvinuté pre výsadkové vojská Ruskej federácie, bolo odovzdané k akceptačným skúškam, oznámil v sobotu zdroj v ruskom obrannom priemyselnom komplexe.   Prvýkrát bol Lotos verejne predstavený Ústredným vedecko-výskumným ústavom precízneho inžinierstva (Klimovsk, CNIItočmaš) v roku 2019. Prezentácia zbrane sa konala…

Foto Ruský systém varovania pred raketovým útokom Kupol rozšíril satelit Tundra

Rusko, 6.august 2020 ( AM ) - Zjednotený kozmický systém varovania pred raketovým útokom s názvom Kupol, ktorý bol vytvorený pre ruské ministerstvo obrany, je v operačnom nasadení, informoval v stredu riaditeľ raketovej kozmickej korporácie Energia Igor Ozar. "Vďaka štartu kozmického aparátu Tundra bol zjednotený kozmický systém Kupol privedený do štandardného…

Foto Objavila sa fotografia utajovaného amerického stealth vrtuľníka typu Black Hawk

USA, 6.august 2020 ( AM ) - Fotografia nízkoprofilovej verzie vrtuľníka Sikorsky UH-60 Black Hawk bola zverejnená na internete. Nízkoprofilová verzia Sikorsky UH-60 Black Hawk je jedným z najtajnejších vrtuľníkov. Činnosť Pentagonu s takými strojmi bola odhalená po tom, čo bol jeden z nich zničený počas operácie na likvidáciu Usámu bin Ládina v Pakistane v…

Foto Su-57 bude chrániť svojho pilota pred účinkami jadrového výbuchu

Rusko, 6.august 2020 ( AM ) - Okná stíhacieho lietadla Su-57 budú podľa svojich dizajnérov chrániť pilota pred elektromagnetickým, ultrafialovým a infračerveným žiarením, ako aj pred svetlom vyžarovaným jadrovou explóziou. Nové materiály tiež zabezpečujú radarovú neviditeľnosť tohto stroja, povedal Andrei Silkine, generálny riaditeľ závodu Technologija.   Celkovo sa „nárazová odolnosť zasklenia…

Foto Vrtuľník Bell 505 získal certifikáciu v Tanzánii a v Južnej Afrike bola založená záchranná služba na strojoch Bell 222

Fort Worth, TX (4. augusta 2020) - Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že Bell 505 získal od Úradu pre civilné letectvo Tanzánia (TCAA) osvedčenie letovej spôsobilosti. Tanzánia je tak celkovo šiestou africkou krajinu, ktorá vrtuľník certifikovala.   „Bell 505 je celosvetovo preslávený tým, že…

Video Izraelská spoločnosť Elbit Systems je pripravená modernizovať ukrajinské stíhačky MiG-29

Ukrajina, 5.august 2020 ( AM ) - Izraelská spoločnosť Elbit Systems sa podľa ukrajinského portálu Defence Express bude zaoberať modernizáciou ukrajinských stíhačiek 4. generácie MiG-29. Správy o chystanej modernizácii boli potvrdené aj z prostredia ukrajinského Ministerstva obrany. Na aktívnej spolupráci so spoločnosťou Elbit Systems sa majú podieľať aj domáce, ukrajinské technologické spoločnosti.  …

Foto Šojgu: Zvýši sa bojová účinnosť strategického bombardéra Tu-95MSM

Rusko, 4. august 2020 (AM) - Otázka modernizácie bombardérov Tu-95MSM bola položená na konferenčnom hovore ruského vojenského oddelenia. Rusko modernizuje bombardéry Tu-94 na úroveň Tu-95MSM, čo zvýši životnosť lietadla a zvýši jeho bojovú účinnosť. Ruský minister obrany Sergej Šojgu to oznámil na konferenčnom hovore ruského vojenského oddelenia. „Chcel by som poznamenať, že modernizovaný…

Foto „Záslužní nástupcovia tradícií“: Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik

Rusko, 3. august 2020 (AM) - Ruský vodca Vladimir Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik v jeho blahoželaní ruským výsadkárom pri príležitosti osláv Dňa ruských vzdušných výsadkových síl 2. augusta. „Ste hodní nástupcov tradícií,“ poznamenal prezident Ruskej federácie.   Ruský vodca Vladimir Putin zablahoželal ruským výsadkárom k Dňu ruských vzdušných síl,…

Video Výsadkári v Rusku slávia 90-te výročie. Video

Rusko, 2.august 2020 (AM ) - Šťastný výsadkársky deň. 2. augusta sa v Rusku oslavuje Deň vzdušno-výsadkových vojsk.     Za deň ich zrodu sa pokladá 2. august 1930, keď na cvičení vojenského letectva Moskovského vojenského okruhu pri Voroneži sa po prvýkrát uskutočnil výsadok útvaru v počte 12 osôb pod vedením…

Foto Správa o vyšetrení leteckej nehody vojenského lietadla An-24

Slovensko, 1.august 2020 (AM, MO SR ) - Minister obrany SR Jaroslav Naď podpisom rozhodnutia odtajnil vyšetrovací spis najväčšej leteckej tragédie v dejinách Slovenska – havárie vojenského špeciálu AN-24 na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce, pri ktorej 19. januára 2006 zahynulo 42 slovenských vojačiek a vojakov. Po 14 rokoch tak…

Foto Bola to vec cti – americké prieskumné lietadlo bolo pred 67 rokmi zostrelené nad teritoriálnymi vodami ZSSR

ZSSR/Rusko, 30. júl 2020 (AM, rg) – Pred šesťdesiatimi siedmimi rokmi, 29. júla 1953, zostrelil pilot sovietskej stíhačky MiG-15bis v sovietskom vzdušnom priestore americké prieskumné lietadlo Boeing RB-50G Superfortress. Podľa názorov mnohých odborníkov a leteckých historikov to bola reakcia sovietskeho letectva na americký útok na sovietske vojenské transportné lietadlo Il-12 letiace nad…

Foto Minister obrany Naď odtajnil spis k najväčšej leteckej tragédii Slovenska

Slovensko, 29. júl 2020 (AM, MO SR ) - Minister obrany SR Jaroslav Naď podpisom rozhodnutia odtajnil vyšetrovací spis najväčšej leteckej tragédie v dejinách Slovenska – havárie vojenského špeciálu AN-24 na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce, pri ktorej 19. januára 2006 zahynulo 42 slovenských vojačiek a vojakov. Po 14 rokoch…

Foto „Čriepky z histórie” – Záchytná stíhačka s raketovým motorom BI-1

ZSSR/Rusko, 26. júl 2020 (AM) – BI alebo aj BI-1 bolo experimentálne a zároveň prvé záchytné stíhacie lietadlo s pohonom pomocou raketového motora na kvapalné palivo v Sovietskom zväze. Za jeho zostrojením stáli mladí leteckí konštruktéri Alexander Jakovlevič Berezňak a Alexej Michajlovič Isajev z OKB V.F. Bolchovitinova.   A. J. Berezňak a A. M.…

Foto Smer-SD navrhuje ďalšie zbraňovú amnestiu

Slovensko, 6. júl 2020 (AM) - Poslanci opozičného Smeru-SD navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu. Platiť by mala od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná…

Foto Vojaci osadili v obci Zubné náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most

Slovensko, 28. jún 2020 (AM, MO SR ) - Príslušníci Ozbrojených síl SR dnes v obci Zubné zabezpečili náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most a opäť spojí časti obce. Mostovka Ozbrojených síl SR bude v obci tak dlho, ako to bude potrebné.   „Naši vojaci odvádzajú v rámci domáceho krízového manažmentu…

Foto Európska komisia opäť zneužíva svoje právomoci voči držiteľom zbraní

Česko, 22. jún 2020 (AM) - Členské štáty EÚ už dvakrát vyrazili dvere s právne paškvilnými návrhmi Európskej komisie na zákaz olova, avšak úradníci EK, pripravili tretí návrh s kozmetickými zmenami, kde opäť totálne prekračujú svoje právomoci a kompetencie nariadenia EÚ REACH. Pred mesiacom pán europoslanec  Tomáš Zdechovský  podal sťažnosť na postup Európskej komisie,…

Foto Satanovskij: Rakva sa zatvorila. Ako Amerika zabránila vyšetreniu havárie malajzijského boeingu MH17

Rusko, 21. jún 2020 (AM, Inforuss) - Politológ a orientalista Jevgenij Satanovskij verí, že potom, čo Spojené štáty odmietli priniesť satelitné snímky na haagsky súd v prípade MH17, nebude sa Rusko vôbec báť rozhodnutia, píše najnovšie vydanie PolitPazl.   Na základe vyšetrovania havárie malajzijského boeingu, došlo len k malej nádeji na objektívne…

Video Europoslanec Uhrík k občianskej vojne v USA: Takto vyzerá šikana! Dokázali by vás prinútiť na ulici kľaknúť si a ospravedlňovať sa? Video

Slovensko, 20. jún 2020 (AM) - "Západné protesty "proti rasizmu" sú v duchu rôznych majdanov a protestov "za slušné Slovensko" liberálnymi demokratmi umelo živené a bičované až do krajnosti. Pripomínajú skôr občiansku vojnu. V druhej časti tohto videa upozorňujem na to, kam až môže nezvládnutá multikultúrna spoločnosť zájsť. Chráňme si preto…

Video Občianska vojna v USA : Američania ľutujú, že Putin nie je ich prezidentom

USA, 20. jún 2020 (AM, Inforuss) - Americká verejnosť na oslavu Dňa Ruska reagovala mimoriadne bolestivo. Američania s neskrývanou závisťou sledovali správy Fox News, ktoré ukazovali pokojné a usmievavé tváre Rusov, vedenie krajiny vyžarujúce dôveru a pokojnú atmosféru na uliciach mesta.   Mnoho obyvateľov USA začalo klásť nepríjemné otázky, pretože americká veľkosť…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…