„Čriepky z histórie” – Záchytná stíhačka s raketovým motorom BI-1

BI-1 v Ústrednom múzeu Vojenských vzdušných síl (VVS), Monino, zdroj: oruzhie.info

ZSSR/Rusko, 26. júl 2020 (AM) – BI alebo aj BI-1 bolo experimentálne a zároveň prvé záchytné stíhacie lietadlo s pohonom pomocou raketového motora na kvapalné palivo v Sovietskom zväze. Za jeho zostrojením stáli mladí leteckí konštruktéri Alexander Jakovlevič Berezňak a Alexej Michajlovič Isajev z OKB V.F. Bolchovitinova.

 

A. J. Berezňak a A. M. Isajev prišli na začiatku jari 1941 z vlastnej iniciatívy s návrhom nového typu záchytnej stíhačky, ktorej jediným pohonom mal byť raketový motor na kvapalné palivo, a vďaka nemu mala stíhačka dosahovať rýchlosť najmenej 800 km/h.

 

V roku 1940 obaja konštruktéri navštívili Vedecko-výskumný inštitút pre prúdové motory, kde sa zoznámili s motorárom Leonidom Stepanovičom Duškinom. Ten viedol výskumné práce na raketovom motore na kvapalné palivo, urýchľujúcom štart prúdovovej stíhačky projektu „302″, na ktorej v tom čase v inštitúte pracovali.

 

Lietadlo A. J. Berezňaka a A. M. Isajeva bolo pôvodne navrhované pre motor s ťahom 13,73 kN a turbonasávaním paliva do spaľovacej komory, no kvôli skráteniu času na vývoj bolo toto pomerne zložité riešenie nahradené jednoduchším systémom dopravy paliva pomocou stlačeného vzduchu zo zásobníkov v tvare valca s celkovým objemom 115 l, ktoré boli uložené v trupe lietadla. Toto riešenie umožnilo tak zmenšiť rozmery stroja, ako aj zároveň zlepšiť akceleráciu. Verzia s motorom D-1A sa stala základom pre rozpracovaný projekt a dostala označenie BI. Stroj bol na vtedajšiu dobu klasickej konštrukcie: jednomiestny dolnoplošník s dreveným rámom a potiahnutý plátnom.

 

Rez stíhačkou BI s lyžovým podvozkom, zdroj: testpilot.ru

 

 

Po vypuknutí vojny bol Bolchovitinov požiadaný konštruktérmi, aby predstúpil pred armádne velenie s ich návrhom projektu. 9. júla 1941 bol napokon odoslaný list s návrhom, podpísaný celkom siedmimi osobami, medzi nimi obaja konštruktéri Berezňak a Isajev, tvorca motora Duškin, riaditeľ OKB Bolchovitinov a hlavný inžinier inštitútu Kostikov. Za krátky čas nato boli signatári pozvaní do Kremľa, kde sa dozvedeli, že ich návrh bol odobrený a podpísaný samotným Stalinom, pričom OKB Bolchovitinova dostala čas 35 dní na zostrojenie prototypu záchytnej stíhačky s raketovým motorom RDA-1-1100 (namiesto 3 mesiacov, ako pôvodne požadovali Berezňak s Isajevom).

 

Všetci pracovníci v OKB Bolchovitinova dostali zákaz opustiť priestory kancelárie a pracovali dňom i nocou, aby 1. septembra 1941 vyšiel z dielní prvý exemplár lietadla určený na testy. Lietadlo bolo skonštruované takmer bez pomoci podrobnejších pracovných nákresov, kreslilo sa priamo na preglejku, z ktorej sa vyrábalo lietadlo. Také niečo bolo možné aj vďaka malým rozmerom stíhačky.

 

Všetko na novej stíhačke vyzeralo neobvykle. Udivovala absencia vrtule a motor tiež nebolo vidieť, len na samom konci trupu lietadla sa nachádzala malá diera – vystupná tryska raketového motora. Pred kabínou v hornej časti trupu boli nainštalované na drevenej lafete dva letecké kanóny ŠVAK kalibru 20 mm so zásobou streliva 45 kusov na každý.

 

Na letisku sa začalo v prvom rade s krátkymi pojazdmi a nízkymi letmi nad zemou, ktoré sa vykonávali pomocou vlečenia na lane, pohonná jednotka zatiaľ skúšaná nebola. Objavilo sa veľa nového, s čím sa dovtedy konštruktéri nestretli a vyskytli sa aj problémy, predovšetkým s koncentrovanou (96-98%) kyselinou dusičnou, ktorá spôsobovala koróziu nádrží a elektroinštalácie. Bolo potrebné prijať viacero bezpečnostných opatrení s cieľom vyhnúť sa zraneniam ľudí z výparov kyseliny dusičnej, jej pôsobením došlo totižto aj k vážnym popáleninám. Po prijatí nových pravidiel sa s týmito problémami podarilo viacmenej vysporiadať.

 

Schématické znázorenie stíhačky BI-1 v trojpohľade, zdroj: testpilot.ru

Pre krátkosť času bolo prijaté rozhodnutie obísť fázu autonómnych skúšok motora a rovno sa prešlo na testy motora inštalovaného v lietadle uchyteného na skúšobnom stojane. Tieto testy sa začali ešte v septembri 1941. V zásade sa touto cestou dosiahlo zvýšenie spoľahlivosti systému na spustenie motora.

 

Raketový motor D-1A-1100 bol inštalovaný v zadnej časti trupu. Palivom bol kerozín (petrolej) a ako oxidačné činidlo sa použila koncentrovaná kyselina dusičná (96 až 98%), táto zmes bola dodávaná do motora pod tlakom z nádrží, pričom motor spotreboval 6 kg zmesi kerozínu a kyseliny za sekundu. Celková zásoba paliva na palube lietadla, rovnajúca sa 705 kg, zabezpečovala prevádzku motora na takmer 2 minúty. Odhadovaná vzletová hmotnosť lietadla BI bola 1650 kg, pričom hmotnosť prázdneho lietadla bola 805 kg.

 

Na žiadosť zástupcu ľudového komisára leteckého priemyslu pre oblasť skúšobného letectva, A.S. Jakovleva, bol trup lietadla BI pripravený pre testovanie v aerodynamickom tuneli v inštitúte CAGI. Po ich úspešnom ukončení sa začali letové skúšky pomocou vlečenia na lane za lietadlom Pe-2. Skúšobný pilot B. N. Kudrin získal v celkom 15 letoch údaje k základným letovým charakteristikám pri nízkych rýchlostiach, zároveň sa potvrdili všetky aerodynamicky hodnoty lietadla – stabilita a letové vlastnosti zodpovedali vypočítaným hodnotám. Viac sa pred evakuáciou urobiť nepodarilo.

 

16. októbra 1941 prišiel príkaz z velenia evakuovať OKB Bolchovitina aj s výrobnou prevádzkou za Ural. Nasledujúci deň bol skúšobný stojan rozobratý a spolu so všetkým materiálom a dokumentáciou zaslaný do Sverdlovska (Jekaterinburg). 20. októbra postihol rovnaký osud aj pracovníkov z motorárskej KB Duškina.

 

Stíhačka BI-1 s lyžovým podvozkom, zdroj: oruzhie.info

 

 

Po prenesení základne za Ural pokračovali práce na lietadle BI v ťažkých podmienkach a v šibeničných termínoch od decembra 1941 v priestoroch bývalej zlievarne, poznačenej zubom času, ktorá sa nachádzala v malej dedinke Bilim-baj (asi 60 km od Jekaterinburgu). Kvôli pokračovaniu v testovaní pohonnej jednotky lietadla bola na brehu nádrže priľahlej k bývalej zlievarni postavená provizórna chata, v ktorej bol umiestnený skúšobný stojan na kolíske.

Skúšobný pilot B.N. Kudrin ochorel a tak na jeho miesto na príkaz VVS nastúpil kapitán G. J. Bachčivandži.

 

20. februára 1942 došlo počas behu motora na skúšobnom stojane, i napriek nespornej kompetentnosti Bachčivandžiho, k výbuchu. Prúd kyseliny dusičnej zasiahol tvár a oblečenie Arvida Palla z KB Duškina a zároveň sa pri výbuchu odtrhlo uchytenie hlavy motora, to preletelo medzi nádržami s kyselinou dusičnou a narazilo do pancierovaného operadla sedadla pilota, pričom odtrhlo upevňovacie skrutky. Pilot Bachčivandži sa udrel hlavou o prístrojovú dosku.

 

 

V marci 1942 bol skúšobný stojan opäť opravený a do systému skúšok raketového motora boli zapracované zmeny. Na letovom exemplári motora sa uskutočnili kontrolné hydraulické skúšky a 14 skúšok plameňom, z ktorých 3 záverečné vykonal G. Ja. Bachčivandžii. 25. apríla 1942 bolo lietadlo prevezené z dedinky Bilim-baj do Koľcova (súčasť Vedecko-výskumného inštitútu VVS – NII VVS) a 30. apríla boli vykonané dva skúšobné štarty motora (prvý vykonal Pallo, druhý Bachčivandži, z kabíny lietadla). Začali sa prípravné práce k samotnému letu BI.

 

Pre prvý let stíhačky BI (označovanej tiež ako BI-1) bola vytvorená Štátna komisia pod vedením V. S. Pyšnova. Ďalšími členmi komisie boli V. F. Bolchovitinov, vedúci NII VVS P. I Fedotov, hlavný inžinier lietadla BI za NII VVS M. I. Tarakanovskij a za KB Duškina, hlavný inžinier pre pohonnú jednotku A. V. Pallo. Za hlavného pilota bol vymenovaný skúšobný pilot NII VVS G. J. Bachčivandži.

 

Stíhačka BI-1 s lyžovým podvozkom, zdroj: oruzhie.info

 

 

Prvý let vykonal na stíhačke BI skúšobný pilot G. J. Bachčivandži 15. mája 1942. Vzletová hmotnosť lietadla pri prvom lete bola obmedzená na 1300 kg, motor bol upravený na ťah 7,85 kN. Let trval 3 minúty a 9 sekúnd. Zapisovače zaznamenali výšku letu 840 m a rýchlosť 400 km/h, rýchlosť stúpania bola 23 m/s. V správe po lete skúšobný pilot poznamenal, že let na lietadle BI je v porovnaní s bežnými stíhačkami mimoriadne príjemný: pred pilotom sa nenachádza vrtuľa ani motor, nie je počuť hluk, do kabíny sa nedostávajú výfukové plyny; pilot, sediaci v prednej časti lietadla má plný výhľad do prednej polosféry a ďaleko lepší, ako na bežnej stíhačke, tiež výhľad do zadnej polosféry; rozloženie prístrojov a ovládacích prvkov je výborné, ich viditeľnosť dobrá, kabína nie je preplnená; čo sa týka ľahkosti ovládania lietadla, prevyšuje všetky (v tom čase) moderné stíhačky.

 

Štátna komisia vydala nasledovné hodnotenie: „Vzlet a let lietadla BI-1 s raketovým motorom, ktorý bol po prvýkrát použitý ako hlavný motor lietadla, preukázal možnosť praktického letu na novom princípe, ktorý otvára nový smer pre rozvoj letectva.” Tento let bol prvým letom stíhacieho lietadla s raketovým motorom na kvapalné palivo na svete, ktoré bolo navrhnuté tak, aby bolo schopné vykonávať úlohy spojené s touto triedou lietadiel a bolo primerane vyzbrojené. V zahraničí k máju 1942 lietali iba experimentálne lietadlá s motormi na kvapalné palivo bez výzbroje (Heinkel 176 a DFS 194 – prototyp stíhačky Messerschmitt 163B Komet s raketovým motorom, a Gloster E.28/39 (označovaný aj G.40) z Anglicka).

 

Nemecká experimentálna stíhačka s raketovým motorom Heinkel He 176, jediný exemplár uchovaný v Múzeu letectva v Berlíne, bol v roku 1943 zničený počas spojeneckých náletov, zdroj: wiki commons

 

 

Anglická experimentálna stíhačka s raketovým motorom Gloster E.28/39 (Gloster G.40) vystavená na základni RAF Fairford, 2011, zdroj: wiki commons

 

V súvislosti s poškodením konštrukcie draku prvého skúšobného lietadla (spôsobeným predovšetkým výparmi koncentrovanej kyseliny dusičnej) prebiehali nasledujúce testovacie lety s lietadlom BI na druhom (BI-2) a na treťom skúšobnom lietadle. Tie sa od prvého prototypu odlišovali inštaláciou lyžového podvozku. Zároveň bolo velením armády prijaté rozhodnutie o začatí stavby malej série  lietadiel nesúcich označenie BI-VS určených pre vojskové skúšky. Od skúšobných lietadiel sa odlišovali inštaláciou ďalšej výzbroje – okrem štandardných dvoch kanónov ŠVAK kalibru 20 mm pred kabínou pilota  dostalo lietadlo aj bombovú kazetu prekrytú kapotážou. V kazete bolo uložených 10 kusov malých bômb s hmotnosťou 2,5 kg každá, s relatívne veľkou výbušnou silou. Bol predpoklad, že tieto bomby budú zhadzované nad bojovou formáciou nepriateľských bombardérov a zasahovať ich budú nárazovou vlnou a úlomkami.

 

Stíhačka BI-1, pohľad zozadu, zdroj: oruzhie.info

 

 

10. januára 1943 sa uskutočnil druhý let skúšobného lietadla BI-2. V krátkom čase nato sa na ňom uskutočnili celkom štyri skúšobné lety – tri vykonal pilot G. J. Bachčivandži a jeden (12. januára) skúšobný pilot K. A. Gruzdev. Počas týchto letov boli zaznamenané najvyššie letové hodnoty lietadla BI – maximálna rýchlosť takmer 675 km/h (vypočítaná 1020 km/h vo výške 10 000 m), vertikálna rýchlosť stúpania 82 m/s a doba letu lietadla 6 minút a 22 s, pričom čas chodu motora bol 84 sekúnd.

 

Počas letu, ktorý uskutočnil Gruzdev došlo pri vysúvaní podvozku pred pristátim k odtrhnutiu jednej lyže podvozku, Gruzdev však napriek tomu dokázal s lietadlom bezpečne pristáť. V spomienkach A. V. Pallo sa zachovalo nasledovné farbisté hlásenie samotným Gruzdevom po skončení letu na BI: „Rýchlo, strašidelne, ako strigôň na metle”.

 

Let na stíhačke BI bol pomerne ťažký, a to nielen kvôli nezvyku. Pristáť s ním bolo možné len po minutí paliva a sedieť v blízkosti koncentrovanej kyseliny dusičnej uskladnenej pod vysokým tlakom, ktorá občas prenikala cez spoje elektroinštalácie a dokonca aj cez steny potrubí a nádrží, bolo skutočne veľmi nepríjemné. Tieto poškodenia bolo treba neustále opravovať, čo značným spôsobom spomaľovalo testovacie lety, ktoré pokračovali celú zimu 1942-1943.

 

Šiesty a siedmy let vykonal skúšobný pilot Bachčivandži na treťom skúšobnom lietadle (BI-3). Úlohou pilota pre siedmy let, ktorý sa mal uskutočniť 27. marca 1943, bolo dosiahnuť rýchlosť v horizontálnom lete na úrovni 750 až 800 km/h podľa prístrojov pri letovej hladine 2 000 m. Podľa pozorovania zo zeme, pokračoval siedmy let až do konca chodu motora v 78. sekunde normálne. Po ukončení chodu motora, lietadlo letiace dovtedy v horizontálnom lete, sklonilo prednú časť, prešlo do strmého pádu a pod uhlom približne 50 stupňov narazilo do zeme.

 

Komisia, ktorá skúmala okolnosti havárie, nedokázala v tom čase určiť skutočné príčiny prechodu do strmhlavého pádu lietadla BI. No vo svojich záveroch uviedla, že javy, ktoré môžu nastať pri rýchlostiach 800-1000 km/h ešte neboli preskúmané. Podľa komisie sa pri týchto rýchlostiach môžu objaviť nové faktory, ktoré mohli zásadným spôsobom ovplyvniť ovládanie, stabilitu a zaťaženie ovládacích prvkov riadenia, ktoré sa mohli odlišovať od dovtedy prijatých predstáv a skúseností, a tým pádom nemohli byť zohľadnené pri konštruovaní lietadla.

 

Skúšobný pilot G. J. Bachčivandži pri stroji BI-1, zdroj: quora.com/airliners.net (MaximTheRussian)

 

 

V roku 1943 bol v inštitúte CAGI uvedený do prevádzky nový aerodynamický tunel T-106 pre skúmanie vysokých rýchlostí. Takmer okamžite sa v ňom začalo s rozsiahlym testovaním modelov lietadiel a ich častí pri podzvukových rýchlostiach. Bol preskúmaný aj model lietadla BI kvôli dodatočnému zisteniu príčin havárie. Výsledky testov preukázali, že stíhačka BI havarovala v dôsledku zvláštností prúdenia vzduchu okolo priameho krídla a chvostovej časti lietadla, ktoré vznikajú pri rýchlostiach na hranici rýchlosti zvuku, tie viedli k strate ovládania lietadla, spôsobili jeho prepad do strmého pádu, ktorý pilot nemohol zvrátiť, a ktoré z dôvodu ich nepoznania nemohli byť zohľadnené pri projektovaní lietadla.

 

Po smrti skúšobného pilota G. J. Bachčivandžiho boli nedokončené lietadlá BI-VS zo série lietadiel pre vojskové skúšky zničené, avšak práce na projekte lietadla BI nejaký čas ešte ďalej pokračovali. Cieľom týchto testov bolo dosiahnuť predĺženie letu raketovej stíhačky BI, ktorý v tom čase trval len 2 minúty. V rokoch 1943-1944 sa skúmala možnosť použitia náporových motorov inštalovaných na koncoch krídiel. Na 6. exemplári (BI-6) boli nainštalované dva náporové motory DM-4 I. A. Merkulova. Lietadlo bolo testované v aerodynamickom tuneli T-101 inštitútu CAGI na jar 1944, okrem uvedených testov v aerodynamickom tuneli však k iným testom už nedošlo. Bola snaha ešte o jeden pokus, ktorý sa ale neuskutočnil, vytvoriť na jednom z lietadiel hermeticky uzavretú kabínu pomocou vlepenia gumených pásikov do všetkých spojov.

 

Rez lietadlom Berezňak-Isajev BI-1, v pomere ku kabíne pilota je dobre badateľné, že išlo o rozmermi skutočne malé lietadlo, zdroj: quora.com

 

V januári 1945, po návrate do Moskvy, vykonal skúšobný pilot B. N. Kudrin na lietadle BI s lyžovým podvozkom a raketovým motorom RD-1 A. M. Isajeva (čo bola evolúcia motora D-1A-1100 L. S. Duškina) ešte dva lety. Počas jedného z nich pri vzletovej hmotnosti lietadla 1800 kg a rýchlosti 587 km/h dosiahol Kudrin vertikálnu rýchlosť lietadla BI v prízemnej výške 87 m/s.

 

Pri letoch skúšobného lietadla BI-7, ktoré sa odlišovalo od ostatných lietadiel inou pokrývkou krídiel a inštaláciou aerodynamických krytov motorov, vznikli vibrácie a trasenie vo chvostovej časti lietadla. Kvôli vyjasneniu príčin tohto správania boli upravené do analogickej podoby s BI-7 aj lietadlá BI-5 a BI-6. V marci a v apríli 1945 sa uskutočnili letové skúšky s týmito lietadlami v kĺzavom lete vo „vetroňovej konfigurácii”, teda bez zapnutých motorov. Ako ťažné lietadlo bol použitý bombardér B-25J (americký bombardér North American B-25 Mitchell dodaný do ZSSR počas vojny v rámci programu vojenskej a materiálnej pomoci, tzv. Lend-Lease, pozn.prekl.). BI-5 bol testovaný s lyžovým podvozkom, lietadlo BI-6 bolo osadené klasickým kolesovým podvozkom. Žiadne vibrácie ani trasenie sa však na týchto testovacích lietadlách nepodarilo vyvolať. Je pravdepodobné, že to boli zároveň posledné testovacie lety stíhacieho lietadla BI, nakoľko zakrátko po tom boli práce na projekte ukončené. Celkovo bolo postavených 9 kusov testovacích lietadiel BI.

 

 

Archívna videoukážka z testovania raketovej stíhačky BI-1: 

 

Napokon sa ukázalo, že raketové lietadlo BI nie je možné zaradiť do služby ako stíhacie lietadlo kvôli nevyhovujúcej dĺžke trvania letu a to ani pri existujúcej výhode 1 a pol násobku rýchlosti oproti protivníkom. Projekt raketovej stíhačky BI však poslúžil na získanie skúseností s takýmto typom vývojových prác a tiež pri vývoji ďalších stíhacích lietadiel s raketovým motorom, ako aj pri inštaláciách raketových motorov slúžiacich ako urýchľovacie pohonné jednotky na lietadlách s klasickým piestovým motorom.

 

Ruská poštová známka s portrétom pilota G. J. Bachčivandžiho, ktorý zahynul pri skúškach lietadla BI-1, zdroj: wiki commons

 

Technické údaje:

Výrobca: OKB Bolchovitinova

Označenie: Berezňak-Isajev BI-1 / BI-VS / BI-6

Typ: záchytné stíhacie lietadlo s raketovým pohonom

Posádka: 1

Dĺžka lietadla, m: 6,78

Výška, m: 2,1

Rozpätie krídla, m: 6,48 / 6,6 / 7,9

Plocha krídla, m2: 7,0 / 7,2

Vzletová hmotnosť, kg

– prázdne lietadlo: 790 / 805

– s palivom (a výzbrojou): 1 650 (z toho palivo 740) / 1683

Počet motorov a typ / ťah: 1xRM D-1A-1100 na kvapalné palivo (zmes koncentrovanej kyseliny dusičnej a kerozínu) / 10,79 kN

Maximálna rýchlosť, pri zemi, vo výške 10 000 m (vypočítaná), km/h: 800 / 1020

Pristávacia rýchlosť, km/h: 143

Dĺžka letu, min.: 7

Výzbroj: 2x20mm letecký kanón ŠVAK, bomby (38,4 kg)


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Prekvapenie v Pentagone: Vojenský expert hovoril o budúcnosti stavby lietadlových lodí v Ruskej federácii

Rusko, 2.December 2020 (AM) – Vojenský expert Vasilij Dandykin poukázal na to, čo pomohlo ruským staviteľom lodí pri vytváraní domácich vrtuľníkových lodí   Lode Ruskej federácie sa v roku 2026 chystajú uviesť prvý nosič vrtuľníkov pre ruské námorníctvo. Tento stav sa stal dôvodom prekvapenia amerických odborníkov nad rýchlym vývojom ruských technológií…

Video Video: Kurilské ostrovy chránia nové protilietadlové raketové systémy S-300V4

Rusko, 2.December 2020 (AM) - Na Kurilských ostrovoch sa bojovej služby ujali protilietadlové raketové systémy S-300V4. Hranice a strategické objekty krajiny tak majú posilnenú ochranu. Protilietadlové raketové systémy krátkeho dosahu Tor-M2 sú už v prevádzke na ostrove Iturup v Sachalinskej oblasti. Teraz prišlo na rad „ťažké delostrelectvo“ PVO. Takzvaný veľký systém PVO: systém…

Foto Ukrajina hľadá spojencov na dobytie Krymu

Ukrajina, 2.December 2020 (AM) – Rusko môže čoskoro pocítiť silný tlak z troch krajín. Píše o tom politológ Paul Antonopoulos vo svojom článku pre InfoBrics.   Čierne more má veľký význam tak pre Ruskú federáciu, ktorá má v tomto regióne námorníctvo, ktoré rieši problémy v Sýrii a v ostatných stredomorských krajinách,…

Foto Východná Európa si zrazu zo strachu spomenula na Rusko

Rusko, 2.December 2020 (AM) - V „novej Európe“ nastáva zvláštny rozruch: sú čoraz viac nespokojní s Európskou úniou a NATO. Dokonca sa začali ozývať hlasy o tom, že možno stojí za to po 30 rokov po rozpade ZSSR sa zamerať na Rusko. Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Fínsko, Rumunsko, Bulharsko a dokonca -…

Foto Usvedčené zločiny austrálskych špeciálnych jednotiek v Afghanistane – budú aj odsúdení za vraždenie civilistov?

Austrália, 1.December 2020 (AM) - Odhalenie vojnových zločinov v Afganistane: 13 vojakov vylúčených z austrálskej armády.   Šéf austrálskej armády oznámil prepustenie svojich 13. mužov po zverejnení správy, ktorá dospela k záveru, že špeciálne jednotky dokázateľne „nelegálne zabili“ najmenej 39 Afgancov. Austrálska armáda 27. novembra oznámila, že zosadila 13 vojakov v…

Foto Front, ktorý nepochodoval na Prehliadke víťazstva

Rusko, 1.December 2020 (AM) - Táto správa bude veľmi zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. V podstate sme ju mali pred očami stále, no, ruku na srdce, kto si to vôbec uvedomil? Prehliadka Víťazstva na Červenom námestí sa konala 24. júna 1945. Slávnostným pochodom sa po ňom prešlo 12 zložených plukov bojujúcich frontov,…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Kalašnikov predstavil novú hračku: Karabínu AKV-521

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Koncern Kalašnikov predstavil milovníkom palných zbraní svoj nový produkt - karabínu AKV-521 v kalibri 5,45x39. AKV-521 je na 85% unifikovaný s civilnou verziou samopalu AK-12, tj. karabínou TR3, ale zároveň má svoje osobitosti.   Prepínač paľby je vyrobený podľa štandardnej logiky samopalu Kalašnikova - pre…

Foto Čiernohorský “Glock” – Tara TM-9

Čierna Hora, 20. november 2020 (AM) - Čiernohorská firma Tara je významný hráč na poli leteckého a obranného priemyslu. Pištol TM-9 v kalibri 9x19mm je prakticky totožná s Glock 19, ale s mnohými vylepšeniami: obojstranne vypúšťanie zásobníka, nastaviteľné predné aj zadné mieridlá, spúšť systému DARE má iba 3mm reset, záver má…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Foto Letom – svetom alebo … O vojenskej technike inak

Slovensko, 14. november 2020 (AM) - Samopal Kalašnikova malo vo výzbroji až 55 štátov sveta. 11 z nich má jeho siluetu dokonca vyobrazenú na svojich erboch a zástavách. Najväčším producentom AK v súčasnosti je Čína. Tá dnes vyváža viac Kalašnikovov ako Rusko.   Nemci na začiatku 2. svetovej vojny desaťnásobne zvýšili produkciu ponoriek. Mesačne…

Video Strelecké trenažéry MANTIS ideálne pre tréning v čase karantény

USA, 11. november 2020 (AM) - Jeseň 2020 je v plnom prúde a to znamená dve veci - na mnohé strelnice už začína byť príliš zima a za druhé, ku kadejakým lockdownom sa nám začnú pridávať aj chrípky a iné pliagy, ktoré nás prikovajú do interiéru. Preto ako dobrá alternatíva sú tréningové strelecké…

Foto Ruský koncern Kalašnikov zmenil majiteľa

Rusko, 9. november 2020 (AM) - Novým majiteľom koncernu Kalašnikov sa stal Alan Lušnikov, bývalý námestník ruského ministra dopravy. Informoval o tom Kommersant. Podľa denníka získal Lušnikov 75% mínus jedna akcia spoločnosti. Cena obchodu nie je známa. Odborníci naznačujú, že by to mohla byť asi 1 miliarda rubľov. Zároveň môže byť cena balíka služieb z dôvodu…

Foto Ukrajina hľadá spojencov na dobytie Krymu

Ukrajina, 2.December 2020 (AM) – Rusko môže čoskoro pocítiť silný tlak z troch krajín. Píše o tom politológ Paul Antonopoulos vo svojom článku pre InfoBrics.   Čierne more má veľký význam tak pre Ruskú federáciu, ktorá má v tomto regióne námorníctvo, ktoré rieši problémy v Sýrii a v ostatných stredomorských krajinách,…

Foto Východná Európa si zrazu zo strachu spomenula na Rusko

Rusko, 2.December 2020 (AM) - V „novej Európe“ nastáva zvláštny rozruch: sú čoraz viac nespokojní s Európskou úniou a NATO. Dokonca sa začali ozývať hlasy o tom, že možno stojí za to po 30 rokov po rozpade ZSSR sa zamerať na Rusko. Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Fínsko, Rumunsko, Bulharsko a dokonca -…

Foto Usvedčené zločiny austrálskych špeciálnych jednotiek v Afghanistane – budú aj odsúdení za vraždenie civilistov?

Austrália, 1.December 2020 (AM) - Odhalenie vojnových zločinov v Afganistane: 13 vojakov vylúčených z austrálskej armády.   Šéf austrálskej armády oznámil prepustenie svojich 13. mužov po zverejnení správy, ktorá dospela k záveru, že špeciálne jednotky dokázateľne „nelegálne zabili“ najmenej 39 Afgancov. Austrálska armáda 27. novembra oznámila, že zosadila 13 vojakov v…

Video Video z Čečenska: Zadržaní boli dvaja bývalí členovia Basajevovho a Chattabovho gangu

Čečensko, 1.December 2020 (AM) - V Čečensku boli zadržaní dvaja bývalí členovia gangu Šamila Basajeva a Chattába, ktorí sa podieľali na vražde 15 ruských vojakov v roku 1999. Informuje o tom FSB Ruska.       Operácia sa uskutočnila v spolupráci s Vyšetrovacím výborom a ministerstvom vnútra za vojenskej podpory Ruskej…

Foto Trump chce rozoštvať pred odchodom: Nové útoky na ruské zbrojovky

USA, 30. november 2020 (AM)  - Moskva má byť potrestaná za vojenskú spoluprácu s Čínou. USA môžu uložiť nové protiruské sankcie ešte pred zmenou administratívy Bieleho domu. Návrh verzie prezidentského zákona je už pripravený. Stanovuje opatrenia proti ministerstvu obrany RF.   Tím Donalda Trumpa navrhuje zaradiť na čiernu listinu 28 ruských organizácií a podnikov…

Foto Americký seržant vyrozprával, ako chcel dať lekciu „ruským bastardom“: „Prebral som sa na základni …“

USA, 30. november 2020 (AM) - Američan, ktorý slúžil v Kosove, vyrozprával, ako sa jedného dňa s jeho druhmi, pobúrení správaním ruských spojencov, rozhodli dať malú lekciu „ruským bastardom“. „mariňáci “ prenikli do „tábora nepriateľov“, ale potom sa niečo pokazilo ... „Prebudil som sa až na základni,“ pripustil vojak.   Seržant americkej…

Foto Prekvapenie v Pentagone: Vojenský expert hovoril o budúcnosti stavby lietadlových lodí v Ruskej federácii

Rusko, 2.December 2020 (AM) – Vojenský expert Vasilij Dandykin poukázal na to, čo pomohlo ruským staviteľom lodí pri vytváraní domácich vrtuľníkových lodí   Lode Ruskej federácie sa v roku 2026 chystajú uviesť prvý nosič vrtuľníkov pre ruské námorníctvo. Tento stav sa stal dôvodom prekvapenia amerických odborníkov nad rýchlym vývojom ruských technológií…

Foto Iránske bojové námorníctvo spúšťa na vodu budúcu plávajúcu základňu – tanker prerobený na vrtuľníkovú loď

Irán, 1.December 2020 (AM) - Najnovšie satelitné snímky ukazujú zaplavený suchý dok, čo je znak bezprostredného spustenia najnovšej a možno najmenej známej lode iránskeho námorníctva. Nové plavidlo sa považuje za vysunutú základňu - koncepčne podobnú expedičnej mobilnej základni (EMB).     I.R.I.N.S. Makran, predtým nazývaný Persian Gulf, je tankerová konverzia. Loď…

Foto Akademik Perendžev vysvetlil, prečo Rusko umožnilo americkému torpédoborcu narušiť hranice a priblížiť sa k Baltijsku

Rusko, 29. november 2020 (AM) - Vojenský expert Alexander Perendžev je presvedčený, že vojenské velenie Ruskej federácie sa tým, že umožnilo americkej vojnovej lodi narušiť ruské hranice, vyhlo hlúpym obvineniam zo Západu.   27. novembra torpédoborec amerického námorníctva USS Ross narušil štátnu hranicu Ruskej federácie a pokúsil sa priblížiť k mestu…

Foto Rusko má podmorskú CIA – nový systém hydroakustického sledovania

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podvodné bitky si dnes už prakticky nedokážeme predstaviť bez účasti ponorných bezpilotných prístrojov. A napokon ani bez spoločného centra pre zber dát založenom na moderných akustických prostriedkoch sledovania pod vodou. Aké prostriedky má Rusko v tejto sfére? A čo s tým má spoločné americká sieť SOSUS?   V…

Video Čínska televízia sa pochválila stíhačkou J-15 určenou pre novú čínsku lietadlovú loď. Video

Čína, 19. november 2020 (AM) – Čínska televízia zverejnila reportáž z pozemného výcvikového komplexu letectva čínskeho námorníctva na počesť ôsmeho roka od začatia letov z lietadlovej lode Liao-ning.  Skúšobné letisko sa nachádza na brehu Pochajského zálivu. Na záberoch možno vidieť stíhacie lietadlo J-15 s číslom 552 . Práve toto lietadlo pristálo a vzlietlo z i  Liao-ning  20.…

Foto Vyrovnajú tureckú šabľu? Francúzsko nasadilo silnú flotilu vo východnom Stredomorí proti Turecku

Francúzsko, 18. november 2020 (AM) - Francúzske námorníctvo oznámilo, že vo východnom Stredomorí nasadilo od 4. do 13. novembra silnú bojovú flotilu zloženú z ľahkej stealth fregaty Lafayette, protiponorkovej fregaty Latouche-Tréville a obrannej protivzdušnej fregaty Forbin, najsilnejšie vyzbrojené bojové povrchové jednotky francúzskeho námorníctva. Toto námorné zoskupenie označili Francúzi ako Surface Action…

Video Video: Kurilské ostrovy chránia nové protilietadlové raketové systémy S-300V4

Rusko, 2.December 2020 (AM) - Na Kurilských ostrovoch sa bojovej služby ujali protilietadlové raketové systémy S-300V4. Hranice a strategické objekty krajiny tak majú posilnenú ochranu. Protilietadlové raketové systémy krátkeho dosahu Tor-M2 sú už v prevádzke na ostrove Iturup v Sachalinskej oblasti. Teraz prišlo na rad „ťažké delostrelectvo“ PVO. Takzvaný veľký systém PVO: systém…

Foto „Teoretický blaf“: expert zhodnotil model ukrajinského tanku, ktorý bol predstavený ako „vrah Armaty“

Ukrajina, 1.december 2020 (AM) - Vojenský expert a publicista Komsomolskaja pravda Viktor Baranec uviedol, že informácie o tom, že nový ukrajinský tank Nota sa stane „zabijakom“ ruskej Armaty, sú „teoretickým blafom“. "Na Ukrajine bola táto veľká výroba tanku takmer úplne zničená." Škola je zavretá, návrhári zomreli alebo odišli do dôchodku. Musíme si uctiť…

Foto Sila vlčej svorky: Rheinmetall predstavil robotické vozidlo Mission Master pre ozbrojený prieskum a palebnú podporu

Nemecko, 29. november 2020 (AM) - Rheinmetall predstavil nový modul robotického vozidla Mission Master vo verzii pre ozbrojený prieskum: zaručuje zvýšené situačné povedomie a posilnenú palebnú podporu v prvej línii       Rad prelomových robotických bezposádkových pozemných vozidiel Mission Master Autonomous – Unmanned Ground Vehicle (A-UGV), sa rozšíril o nového…

Video Video: Rostec úspešne testoval nové samohybné delo Lotos

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruská spoločnosť Rostec informovala o úspešných akceptačných testoch Lotosu, samohybného dela pre potreby výsadkových vojsk. Uvádza sa, že stroj potvrdil svoje technické vlastnosti. Počas testu prekonal Lotos 400 kilometrov a strieľal 14-krát. Trasa zahŕňala celkovo 57 testových bodov, kde sa skúšali mechanizmy zbrane.   Lotos, ktorý má váhu…

Foto SVOS: Dvadsať rokov s Toyotou Land Cruiser

Česko, 27. november 2020 (AM) - Rok 2000 pre spoločnosť SVOS Přelouč znamenal počiatok novej významnej etapy v jej činnosti. Tento rok totiž bránu závodu opustil prvý pancierovaný automobil Toyota Land Cruiser, vtedy to bol model 100. V tom čase už mala spoločnosť SVOS veľa skúseností s konštrukciou, projektovaním a výrobou…

Foto Sýria: Rusko-Iránska pasca pre izraelské F-16

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podľa zdrojov blízkych sýrskej armáde pravdepodobne raketový úder proti juhozápadu Damasku spôsobí nový bod obratu vo vojenskom pakte podpísanom v júni s Iránom, ktorý otvoril dvere Sýrskeho neba Iránskym systémom protivzdušnej obrany. Ten na seba nenechal dlho čakať a 17. novembra Bavar - 373 skutočne…

Foto Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videli…

Foto Sýria: Rusko-Iránska pasca pre izraelské F-16

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podľa zdrojov blízkych sýrskej armáde pravdepodobne raketový úder proti juhozápadu Damasku spôsobí nový bod obratu vo vojenskom pakte podpísanom v júni s Iránom, ktorý otvoril dvere Sýrskeho neba Iránskym systémom protivzdušnej obrany. Ten na seba nenechal dlho čakať a 17. novembra Bavar - 373 skutočne…

Foto Baijiahao (Čína): nová hrozba pre Biely dom! Rusko ukázalo svoj „tromf“ v správnom momente – je ním bombardér nového typu

Čína, 25. november 2020 (AM) - Podľa amerických médií Rusko údajne v rozhodujúcom momente oznámilo, že uskutočnilo prvý let strategického bombardéru novej generácie. Dňa 3. 11. 2020 Zjednotená letecká korporácia Ruska uviedla, že bombardér Tu-160M2 uskutočnil úspešný let s novými motormi z letiska v Kazani. Americké média hovoria, že táto novinka „zatriasla celým svetom“   Skúšobný…

Video Rusko – Indické rakety: India otestovala pozemnú verziu strely BrahMos. Video

India, 25. november 2020 (AM) - India v utorok uskutočnila skúšobný štart pozemnej verzie nadzvukovej rakety s plochou dráhou letu BrahMos z Andamanských a Nikobarských ostrovov, oznámil denník The Times of India s odvolaním sa na zdroj na Ministerstve obrany Indie.     Dolet rakety BrahMos bol zvýšený na viac ako 400 kilometrov.…

Foto Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

Foto Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

Foto Front, ktorý nepochodoval na Prehliadke víťazstva

Rusko, 1.December 2020 (AM) - Táto správa bude veľmi zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. V podstate sme ju mali pred očami stále, no, ruku na srdce, kto si to vôbec uvedomil? Prehliadka Víťazstva na Červenom námestí sa konala 24. júna 1945. Slávnostným pochodom sa po ňom prešlo 12 zložených plukov bojujúcich frontov,…

Foto Ako Kim Philby ľahko klamal MI-6

Veľké Británia, 30. novembra (AM) - „Kim Philby, dvojaký agent, ktorého vlastizrada na prospech ZSSR stále omračuje Britov, sa v roku 1981 nechal počuť, ako ľahko sa dala oklamať MI-6.   Philby, ktorý žil v Moskve od roku 1963 až do smrti v roku 1988 (zomrel vo veku 76 rokov), predniesol túto lekciu pre…

Foto Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy…

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Foto Ako poľská jazda víťazila nad Hitlerovými tankami

Poľsko, 28. november 2020 (AM) - Dejiny poľského jazdectva, ktoré v roku 1939 neohrozene útočilo na nemecké tanky, majú hlboké spomienky. Pravdu o tom bádal nemecký historik. Keď 1. septembra 1939 Nemci prepadli Poľsko, začala sa písať zvláštna história. Poľskí huláni, čiže ľahká jazda, boli rozhodne naladení na boj proti nemeckým tankom. Vyzbrojení…

Foto Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videli…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy…

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Foto Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labouristické…

Foto Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy – budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Video Nová audio relácia Generálny štáb prináša rozhovor s Petrom Švecom o zbrojárskom priemysle na Slovensku

Slovensko, 22. november 2020 (AM) - Vitajte v našej novej audio relácii GENERÁLNY ŠTÁB. Vidíme ako vlády utrácajú astronomické sumy na nové zbrane a vývoj ešte novších, sofistikovanejších a ničivejších než sú tie aktuálne.   V prvom diele našej audio relácie sme sa preto rozprávali s plukovníkom vo výslužbe Ing. Petrom Švecom o týchto…

Foto Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov

Slovensko: 18. november 2020 (AM) -Deň boja za slobodu a demokraciu ako štátny sviatok si 17. novembra pripomíname od roku 2001. Parlament vtedy 25. októbra schválil poslanecký návrh novely zákona o štátnych sviatkoch, pod ktorý sa podpísali poslanci SMK, KDH, DS a LDU. Dovtedy bol 17. november na Slovensku na rozdiel…

Foto Verejná výzva k slovenským vojakom: Ste z ľudu, ste jednými z nás. Nedajte sa zneužiť a vmanipulovať do protiústavných činov!

Slovensko, 13. november 2020 (AM) - Iniciátor vzniku slovenskej armády, plukovník Generálneho štábu vo výslužbe Peter Švec zverejnil výzvu všetkým slovenským vojakom:   Vojaci, poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci všetkých druhov Ozbrojených síl SR, obraciam sa na vás ako vysoký dôstojník, dnes vo výslužbe, ktorý sa už v roku 1989 nebojácne vyslovil za…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…