1,25 milióna Čechov a Slovákov odkazuje Európskej komisii: miesto zákazu oloviek pre rybárov a brokov pre poľovníkov riešte radšej koronavírus

© cmmj

Česko, 31. marca 2020 ( AM ) – Čtrnáct organizací z Česka a Slovenska reprezentujících 1,25 milionu občanů se shodnulo na výzvě orgánům EU včele s Evropskou komisí proti aktuálním snahám o zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek na mokřadech i mimo ně. Na výzvě se signatářské organizace dohodnuli symbolicky v době, kdy si připomínáme 600. výročí vítězné bitvy u Sudoměře 25. 3. 1420, ve které Husité pod vedením Jana Žižky zvítězili nad vojskem křižáků a žoldáků, mj. i díky použití olověných střel v tehdy moderní palné zbrani tzv. píšťale, z čehož později vzniklo i mezinárodní slovo „pistol(e)“.

Evropská komise oficiálně stanovila, že do konce roku 2020 zakáže olovo na mokřadech. Do roku 2022 by pak mělo být olovo plošně zakázáno ve všech druzích střeliva brokového i kulového a v rybářských zátěžích zdroj 1). V posledních měsících již dvakrát členské státy EU v tzv. výboru REACH odmítly návrh EK na extenzivní zákaz olova na mokřadech zdroj 2) z důvodu značných právních i technických pochybností. Např. je nejasně definován mokřad, což dle návrhu může být každá strouha, každý potůček, ale i louže. Evropská komise však nyní připravuje třetí finální návrh, který má předložit v dubnu 2020, a nechává se slyšet, že jej „protlačí“ i proti názoru členských států EU.

 

Mezi myslivci teď koluje takový bonmot: „Lidé prý křivdí úředníkům Evropské komise, že nic nedělají proti nákaze. Dělají na 110%, jen to popletli, a namísto proti rozšiřování viru corona bojují proti střelivu Corona, které je nejrozšířenější značkou brokového střeliva v Česku a na Slovensku.“


Protest proti zákazu olověného střeliva obsahuje také petice s fyzickými podpisy více než 103 000 občanů „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“
zdroj 3), kterou hlasováním schválil jako důvodnou Senát dne 30. 1. 2020zdroj 4). Jen pro představu, hromada posbíraných petičních archů váží celých 100 kg. Petici občanů proti zákazu olověného střeliva podepsali postupně i všichni nejvyšších ústavní činitelé: prezident Zeman s chotí, premiér Babiš, předseda sněmovny Vondráček, bývalý předseda senátu Kubera i nový předseda Vystrčil, jakož i mnoho senátorů a poslanců.Evropská komise se sice v této době ukazuje jako zcela impotentní v řešení krize, avšak úřední mašinerie jede pořád. Je s podivem, že Evropská komise má aktuálně čas a prostor na vymýšlení podružných zákazů a regulací údajně ve prospěch životního prostředí, bezpečnosti a zdraví občanů, ale už nemá čas ani schopnost přispět k zásadním řešením nákazy koronaviru, a naopak ještě ústy své nejvyšší představitelky kritizovala členské státy, když uzavíraly své hranice. Je zjevné, že skutečným cílem úředníků EK je odzbrojit slušné občany, a to nejen právě chystanými omezeními a zákazy zmíněného olověného střeliva, ale i přímo omezováním legálních zbraní. Mimo jiné v této době, kdy kulminuje v EU nákaza, nemá EK asi nic jiného na práci, než začít připravovat novelu „odzbrojovací směrnice EU“, která budila velké kontroverze již při schvalování před 3 lety, a kvůli které se poprvé ve své historii ČR soudila s EU. Z tohoto důvodu také poslanecká sněmovna z březnové schůze vyřadila první čtení této implementace směrnice do doby, než zanalyzuje, co tato novela obnáší,” uvádí Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., prezident lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní.

 

Snahy Evropské komise směřující k zákazu olověných rybářských zátěží jsou nepromyšlené, nepodložené a uspěchané. Většina alternativních rybářských zátěží i střeliva totiž představuje jen jinou formu negativního vlivu na životní prostředí, takže ekologický přínos může být nakonec i kontraproduktivní. Např. když EU zakázala olověná vyvažovací tělíska u kol aut, tak se začal používat zinek. Technici v pneuservisech nadávají na obtížnější vyvažování křehčím, lehčím a dražším náhražkovým zinkem a zákazníci platí za horší věc více. Obdobná plošná náhrada například zinkem u rybářských zátěží by však byla ekologickou katastrofou. Zinek je totiž vysoce toxický pro rybí plůdek. Navíc jsme již loni všichni v praxi viděli u nechvalně proslulého jedu na hraboše Stutox, který je právě na bázi zinku, co dokáže zinek při pozření volně žijícími živočichy. Většina cenově dostupných těžkých kovů má horší účinky než olovo. Lehčí náhražky olova – měď i zinek včetně jejich slitin, kromě ostatních nevýhod, jsou pro přírodní prostředí toxické a dokonce velmi toxické vůči rybám. Např. měď se kumuluje v žábrách ryb již při koncentraci 0,01 mg/l. Takže vyměníme 500 let ověřené olovo, které nekoroduje, za další materiály, jejichž dlouhodobý účinek v přírodě nelze vůbec předvídat?,“ podivuje se Ing. Pavel Vrána, Ph.D. expert pro životní prostředí, čistotu vod a ichtyologii z Českého rybářského svazu sdružujícího 251 tisíc členů.

Proti zákazu olova nad rámec již existujícího zákazu olova na čtrnácti opravdu cenných lokalitách mokřadů v ČR se postavilo jak Ministerstvo zemědělství ČR, tak Ministerstvo životního prostředí ČR, a také Poslanecká sněmovna ČR, která přijala 24. 9. 2019 pětibodové usnesení proti zákazu olova zdroj 5). Plošný zákaz olova i současný návrh Evropské komise na zákaz olova na mokřadech odmítá také Federace organizací pro myslivost v EU reprezentující 7 milionů myslivců zdroj 6).

Štáty EU nedávno s paškvilným návrhom Európskej komisie na zákaz olovených brokov vyrazili dvere, ale byrokrati sa vrátili oknom, vyhodili ich druhý krát oknom, ale vracajú sa zase komínom. Pre nás je to neprijateľné, vypočítali sme, že plocha zákazu na mokradiach tvorí asi 65 % rozlohy Slovenska, čo by sa už teraz prakticky rovnalo plošnému zákazu, ktorý pôvodne EK plánovala až na rok 2022. Českí kolegovia zase vypočítali, že by mokrade s ochranným pásmom podľa obšírnej definície EK tvorili viac ako 25 % rozlohy Čiech. EK pritom nejde len o zákaz strieľania olovom, ale navrhuje rovno aj celkový zákaz akéhokoľvek jeho držania. Zjednodušene, keď niekto býva 300 metrov od potoka, a má doma olovené broky, aj keď uložené v trezore, tak to bude protiprávne, odhliadnuc od toho, že v návrhu nie je výnimka ani pre armádu ani pre políciu. Alebo, keď si pôjdete kúpiť olovené strelivo do predajne a pôjdete domov, prípadne na strelnicu po ceste cez potôčik, alebo okolo nejakej doslovne že mláky, tak podľa extenzívneho právneho výkladu to bude zase len protiprávne,“ uvedl Ing. Rudolf Huliak, předseda střelecké komise Slovenské poľovnícké komory, která sdružuje 64 tisíc slovenských myslivců.

A co v praxi budou znamenat zákazy olověného střeliva pro střelce a myslivce?

Především nepřijatelné zhoršení bezpečnosti střelby a zvýšení rizika zranění a smrti vlivem větší odrazivosti náhražkových střel. To není žádná spekulace, ale jistota fyzikálních zákonů pružnosti, neb veškeré zvažované náhražky jsou tvrdší než olovo. Dále raketově narostou náklady na střelbu vlivem dražšího střeliva, a to nejen pro občany, ale např. i pro policii. Zhorší se balistika, zmenší se ranivost zvěře, a tím poroste riziko většího utrpení a postřelení zvěře. V neposlední řadě se budou opotřebovávat více hlavně zbraní. Velmi nebezpečné bude také zvýšené riziko exploze většiny starších zbraní, které na náhražky olova nejsou vůbec stavěny. Není tedy divu, že naštvané jsou i desítky dalších mysliveckých, střeleckých, rybářských i farmářských organizací se statisíci členů z celé EU, které se zcela jistě připojí k naší výzvě, pokud Evropská komise neodstraní nesmysly ve svém návrhu,“ uzavřel Dr. Ing. Bohumil Straka, člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty, která sdružuje 60 tisíc českých myslivců.

LIGA LIBE

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z. s

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z. s.

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA z. s

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY, z. s

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZU, z. s.

BRNĚNSKÝ MĚSTSKÝ STŘELECKÝ SBOR, z. s.

SVAZ DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, o. s.

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA DYNAMICKEJ STREĽBY

SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

ASOCIÁCIA PRESNEJ STREĽBY SLOVENSKA

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA WESTERNOVEJ  STREĽBY

——————————————————————-

zdroj 1) Přesný časový plán Evropské komise ohledně zákazu olova v r. 2022

https://echa.europa.eu/cs/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights

zdroj 2) Návrh EK pro výbor REACH 4. 2. 2020, který byl zástupci členských států již podruhé vrácen EK k přepracování.

https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=18796&DS_ID=64660&Version=2&CLX=cs

zdroj 3) Celé znění Petice: www.ligalibe.cz/ke-stazeni/nova-petice

zdroj 4) Stenozáznam schválení petice proti omezování zbraní a olova v senátu 30. 1. 2020 vč. hlasování:

www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=12&IS=6369&D=30.01.2020#b20446

zdroj 5) Přijetí usnesení poslanecké sněmovny parlamentu ČR 24. 9. 2019 proti zákazu olova:

www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/034schuz/s034148.htm ; hlasování o olovu: www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71063&l=cz

zdroj 6) vyjádření Federace organizací pro myslivost v EU (FACE) reprezentující 7 milionů myslivců:

stanovisko odmítající současný návrh Evropské komise na zákaz olova na mokřadech:

https://www.face.eu/2020/02/face-statement-on-lead-gunshots-discussion-in-envi

stanovisko odmítající zákaz olova mimo mokřady:

https://www.face.eu/2019/08/proposal-to-restrict-lead-in-all-ammunition-requested-by-european-commission

zdroj 7) Aktuální “veřejná konzultace” EK k novele zbraňové směrnice, ve které se organizace i občané mohou vyjádřit přes internet do 15. 4. 2020:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12197-Council-Directive-of-18-June-1991-on-control-of-the-acquisition-and-possession-of-weapons


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Video Sýrska protivzdušná obrana odrazila izraelský letecký útok. Video

Sýria, 6.jún 2020 ( AM ) - Podľa sýrskej štátnej agentúry SANA sýrske systémy protivzdušnej obrany odrazili izraelské útoky zo vzduchu v blízkosti mesta Masjaf v provincii Hamá. "Naše systémy protivzdušnej obrany odrazili izraelskú agresiu na oblohe nad Masjafom v provincii Hama," píše agentúra.     Libanonské médiá skôr ohlásili narušenie libanonského vzdušného…

Foto Ďalší vojnový konflikt v Európe? Grécko je pripravené na vojnu s Tureckom kvôli ťažbe pri jeho ostrovoch

Grécko, 5.jún 2020 ( AM ) - Minister národnej obrany Grécka Nikos Panagiotopoulos vyhlásil, že na ochranu svojich suverénnych práv je Grécko pripravené na všetko, aj na vojenské akcie proti Turecku v prípade provokácií. Prehovoril o tom v rozhovore pre televíznu stanicu Star. Podľa jeho slov ministerstvo obrany zaznamenáva v poslednej dobe…

Video Obloha pre lietadlá OKB Suchoj – Ministerstvo obrany RF nakúpi stíhacie bombardéry Su-34 v modernizovanej verzii

Rusko, 6.jún 2020 ( AM ) - Na základe plánov Ministerstva obrany RF bude Vzdušným a kozmickým silám do roku 2027 dodaných 76 najnovších modernizovaných bombardérov Su-34. So správou tohto znenia prišiel ruský denník Izvestija. MO RF v posledný májový týždeň odsúhlasilo detaily kontraktu na dodanie novej várky najnovších bombardérov. V súlade s touto zmluvou…

Foto V Jemene zastrelili vojnového korešpondenta video agentúry Ruptly

Jemen, 5.jún 2020 ( AM ) - V Jemene zastrelili Nabila Hassana, korešpondenta video agentúry Ruptly. Na telegramom o tom dnes informovala Margarita Simonjanová, šéfredaktorka MIA Rusko dnes a televíznej siete RT. Uvádza sa, že dotyčný bol zastrelený priamo pred svojím domom, kde žil s tromi deťmi a tehotnou manželkou.   Saudská Arábia…

Foto Forbes o najtajnejšej ruskej ponorke

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prebiehajúca modernizácia ruskej ponorkovej flotily je najväčšia od čias studenej vojny. V Rusku sa súčasne buduje šesť rôznych ponoriek, čo sa od základu líši od americkej koncepcie. V článku pre Forbes o tom píše odborník na ponorky HI Sutton.   V amerických lodeniciach budujú totiž…

Foto V Poľsku zase dráždia Rusko – pokračujú v najväčšom presune amerických vojsk do Európy

Poľsko, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V Poľsku odštartovalo vojenské cvičenie Defender Europe 2020 odložené kvôli pandémii koronavírusu. Malo to byť najväčšie cvičenie za 25 rokov. Plánovalo sa, že spoza oceánu dorazí 20 tisíc vojakov a pripojí sa k nim deväť tisíc amerických vojenských príslušníkov v Európe.   Európske velenie USA…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Video Americká armáda začala dostávať pušky a guľomety novej generácie – najväčšie prezbrojovanie za posledných 50 rokov zabezpečil nemecký SIG Sauer

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Nová útočná puška amerických ozbrojených síl má kaliber 6,8 milimetrov, používa bimetalické náboje so zvýšenou úsťovou rýchlosťou, z vyšším dostrelom a nižšou hmotnosťou.   Americké ozbrojené sily dostávajú pušky od nemeckej spoločnosti Sig Sauer, ktoré boli vyvinuté v rámci programu NGSW (Next Generation Squad…

Video Japonská armáda uprednostnila novú útočnú pušku z vlastnej produkcie. Video

Japonsko, 21.máj 2020 ( AM ) - Japonská armáda si vybrala novú pušku na prezbrojenie svojich síl. Puška z továrne Howa Machinery  - HOWA 5.56, oficiálne pomenovaná ako Typ 20, zvíťazila v tendri na nové ručné zbrane a nahradí pušku Howa Typ 89 v službách japonskej armády. Do súťaže bola vybraná aj útočná puška. SCAR-L…

Foto Čínske námorníctvo čoskoro prekoná americké – podľa výskumu agentúry Kongresu

USA, 5.máj 2020 ( AM ) - Nová  správa  predložená zákonodarcom USA ukazuje rozsah čínskej námornej expanzie a jej pravdepodobný výsledok. Do konca tohto desaťročia bude mať Čínske námorníctvo najsilnejšie námorníctvo na svete, ktorého plavidlá na hladine aj pod hladinou prevýšia námorníctvo iných krajín.   Zdá sa, že americké námorníctvo nemá primerané…

Video Americká armáda objednáva nové granátomety za 33,6 milióna dolárov

USA, 29.apríl 2020 ( AM ) – Velenie americkej armády uzavrelo kontrakt s pevnou cenou 33,6 milióna dolárov na odpaľovače 40mm granátov M320 a M320A1. Spoločnosť Capco so sídlom v Colorade (jediný uchádzač online súťaže ) bude vyrábať a dodávať granátomety do apríla 2025. Capco je prvý americký výrobca modelu M320A1, ktorý…

Video Poľská armáda dokončuje zmluvu na dodávku 50.000 taktických prilieb vlastnej výroby

Poľsko, 26.apríl 2020 ( AM ) - Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak 23. apríla potvrdil, že nová zmluva pre 50 000 kompozitných prilieb Maskpol je pred dokončením: "Momentálne dokončujeme zmluvu na 50 000 kompozitných prilieb Maskpol. Informácie o najbližších kontraktoch zverejníme čoskoro, “povedal Błaszczak prostredníctvom sociálnych médií.   Dodal, že poľské…

Foto Špaginov samopal – Zbraň víťazstva a skutočný súdruh vojaka Červenej armády

Rusko, 23.apríl 2020 ( AM, Sputnik ) - PPS-41 sa stal jednou z tých zbraní, ktorá pomohla vojakom Červenej armády vo víťazstve vo Veľkej vlasteneckej a 2. svetovej vojne. Vyrobený konštruktérom Georgijom S. Špaginom bol samopal prijatý do výzbroje v decembri roku 1940.     Dôležitosť tohto typu zbraní v bojoch si…

Video Sýrska protivzdušná obrana odrazila izraelský letecký útok. Video

Sýria, 6.jún 2020 ( AM ) - Podľa sýrskej štátnej agentúry SANA sýrske systémy protivzdušnej obrany odrazili izraelské útoky zo vzduchu v blízkosti mesta Masjaf v provincii Hamá. "Naše systémy protivzdušnej obrany odrazili izraelskú agresiu na oblohe nad Masjafom v provincii Hama," píše agentúra.     Libanonské médiá skôr ohlásili narušenie libanonského vzdušného…

Foto Ďalší vojnový konflikt v Európe? Grécko je pripravené na vojnu s Tureckom kvôli ťažbe pri jeho ostrovoch

Grécko, 5.jún 2020 ( AM ) - Minister národnej obrany Grécka Nikos Panagiotopoulos vyhlásil, že na ochranu svojich suverénnych práv je Grécko pripravené na všetko, aj na vojenské akcie proti Turecku v prípade provokácií. Prehovoril o tom v rozhovore pre televíznu stanicu Star. Podľa jeho slov ministerstvo obrany zaznamenáva v poslednej dobe…

Foto V Jemene zastrelili vojnového korešpondenta video agentúry Ruptly

Jemen, 5.jún 2020 ( AM ) - V Jemene zastrelili Nabila Hassana, korešpondenta video agentúry Ruptly. Na telegramom o tom dnes informovala Margarita Simonjanová, šéfredaktorka MIA Rusko dnes a televíznej siete RT. Uvádza sa, že dotyčný bol zastrelený priamo pred svojím domom, kde žil s tromi deťmi a tehotnou manželkou.   Saudská Arábia…

Foto V Poľsku zase dráždia Rusko – pokračujú v najväčšom presune amerických vojsk do Európy

Poľsko, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V Poľsku odštartovalo vojenské cvičenie Defender Europe 2020 odložené kvôli pandémii koronavírusu. Malo to byť najväčšie cvičenie za 25 rokov. Plánovalo sa, že spoza oceánu dorazí 20 tisíc vojakov a pripojí sa k nim deväť tisíc amerických vojenských príslušníkov v Európe.   Európske velenie USA…

Video Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho. Video

USA, 5.jún 2020 ( AM ) - Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho v jeho tesnej blízkosti. A tesne pred týmto jeho kolega mu uštedril dávku sprejom do tváre. Aj napriek skutočnosti, že nebol vyzbrojený:   https://twitter.com/i/status/1268426921727197187   V utorok večer nehľadiac na zákaz vychádzania sa…

Foto Slovenskí vojaci posilnia prítomnosť NATO v Pobaltí o pol roka dlhšie

Slovensko, 4.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Národná rada SR dnes schválila predĺženie mandátu príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí aktuálne pôsobia v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) NATO v Pobaltí. Súhlas s návrhom vyslovilo 110 poslancov, čo je dokonca viac, ako by bolo potrebné napríklad na prijatie ústavného zákona.…

Foto Forbes o najtajnejšej ruskej ponorke

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prebiehajúca modernizácia ruskej ponorkovej flotily je najväčšia od čias studenej vojny. V Rusku sa súčasne buduje šesť rôznych ponoriek, čo sa od základu líši od americkej koncepcie. V článku pre Forbes o tom píše odborník na ponorky HI Sutton.   V amerických lodeniciach budujú totiž…

Foto Ruskú severnú morskú cestu budú chrániť hypersonické zbrane

Rusko, 2.jún 2020 ( AM ) - Severná flotila Ruskej federácie dostane hypersonické zbrane, oznámil jej veliteľ, viceadmirál Alexander Mojsejev. Severná flotila ruského vojenského námorníctva je najmladšia v krajine, bola založená v roku 1933.   "Do výzbroje pozemných a pobrežných vojsk flotily má byť do konca roka dopravených cez 180 kusov zbraní…

Foto “Po zuby ozbrojená”: čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.   Trup bude pokrytý niekoľkými vrstvami kompozitných…

Video Irán bude ešte viac štípať v Hormuzskom prielive – námorníctvo dostalo 112 raketových člnov. Video

Irán, 29.máj 2020 ( AM ) - Námorné sily iránskeho gardového zboru dostali vo štvrtok 112 kusov raketových člnov na posilnenie útočnej sily v južných teritoriálnych vodách krajiny. Počas slávnosti, na ktorej sa zúčastnili vyšší iránski vojenskí predstavitelia, boli námorným silám odovzdané nové generácie motorových člnov domácej produkcie.   112 lodí, ktoré…

Video Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň. Video

Rusko, 28.máj 2020 ( AM ) - Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň, uviedol zdroj v ruskom obrannom priemysle. Na základe výsledkov testu sa rozhodne, kedy sa Poseidon dostane do služby.       Bezpilotný Poseidon označovaný aj ako super výkonné jadrové torpédo je súčasťou tzv. Oceánskeho viacúčelového systému.…

Foto Severná kórea dokončuje novú ponorku – bude dopĺňať strategický jadrový arzenál balistickými raketami

KĽDR, 26.máj 2020 ( AM, Yonhap ) - Severná Kórea môže v najbližšej budúcnosti posilniť svoje strategické sily novou ponorkou. Píše o tom juhokórejská agentúra Yonhap.     Podľa informácií agentúry má nová severokórejská ponorka výtlak 3 tisíc ton a je schopná niesť tri balistické rakety. V tejto súvislosti sa pripomínajú testy Pukguksongu-3,…

Foto Českí delostrelci dostanú nové húfnice Caesar od francúzskej spoločnosti Nexter

Česko, 4.jún 2020 ( AM, MO ČR ) - Ministerstvo obrany Českej republiky sa rozhodlo začať rokovania s francúzskym výrobcom samohybných diel Caesar spoločnosťou  Nexter o obstaraní 52 týchto húfnic. Cieľom je uzavrieť zmluvu ešte v tomto roku. Tento zámer kolégium MO jednohlasne schválilo 21. mája 2020.   Dva prieskumy trhu z rokov…

Video Bohyňa vojny. Prvá skupina húfníc s vlastným pohonom „Koalícia-SV“ vstúpila do armády

Rusko, 23.máj 2020 ( AM ) – Ruská armáda dostala prvú várku nových húfnic Koalícia-SV, informovala tlačová služba štátnej spoločnosti Rostec. Vo februári Rostec vyhlásil, že skúšky delostreleckého zariadenia budú ukončené v roku 2022.   152 mm húfnica s vlastným pohonom „Koalícia-SV“ bola vytvorená na ničenie taktických jadrových zbraní, delostreleckých a mínometných batérií, obrnených…

Video Bojové vozidlo Bumerang – obojživelník ruskej armády

Rusko, 20.máj 2020 ( AM ) - Bumerang je novou bojovou platformou, ktorá bola vyvinutá pre ruskú armádu. Prvýkrát bola predstavená v roku 2015 počas vojenskej prehliadky 9. mája na Červenom námestí v Moskve.     Zvláštnou charakteristikou Bumerangu sú jeho obojživelné schopnosti. Stroj sa môže pohybovať vo vode s rýchlosťou 10 km / h. Okrem iného…

Foto Saudskí inžinieri budú vyrábať taktické vozidlá Oshkosh

Saudská Arábia, 19.máj 2020 ( AM ) - Oshkosh Defence založila spolu so saudskou spoločnosťou Al Tadrea Manufacturing Company spoločný podnik JV. Podnik, kde americký výrobca má menšinový podiel, má za cieľ rozvíjať odborné znalosti v Saudskej Arábii a stať sa hlavným dodávateľom taktických kolesových vozidiel.   Spoločnosť JV sa spočiatku zameria…

Video Zabijak tankov. Video vypustenia striel protitankového systému Kornet

Rusko, 13.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Pozrite si zábery z použitia ruského protitankového raketového komplexu Kornet pri streľbe na cvičné ciele na cvičisku v spomalenom zábere, rovnako ako aj raketový zásah komplexu tankov a ďalších objektov.   Protitankový raketový komplex Kornet, ktorý je vo výzbroji Ozbrojených síl Ruska, bol…

Foto Izraelský letecký výrobca IAI preberá výrobu armádnych vozidiel Zibar

Izrael, 11. mája 2020 ( AM ) - Izraelský výrobca Aerospace Industries (IAI)  - štátom vlastnená spoločnosť, pokračuje v diverzifikácii svojich pozemných operácií získavaním výroby vozidiel Zibar, Zmag a ZD od výrobcu terénnych vozidiel Ido Cohen.   Promo video vozidlo Zibar:   Terénne vozidlá budú modernizované pre vojenské obranné aplikácie s…

Video Obloha pre lietadlá OKB Suchoj – Ministerstvo obrany RF nakúpi stíhacie bombardéry Su-34 v modernizovanej verzii

Rusko, 6.jún 2020 ( AM ) - Na základe plánov Ministerstva obrany RF bude Vzdušným a kozmickým silám do roku 2027 dodaných 76 najnovších modernizovaných bombardérov Su-34. So správou tohto znenia prišiel ruský denník Izvestija. MO RF v posledný májový týždeň odsúhlasilo detaily kontraktu na dodanie novej várky najnovších bombardérov. V súlade s touto zmluvou…

Foto Pokročilý softvér môže nový americký bombardér B-21 zmeniť na technologickú hnaciu silu

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prvý bombardér B-21 má už byť údajne vyrábaný, pričom prvý let sa očakáva v decembri roku 2021. Budúca generácia bombardéra B-21 Raider letectva Spojených štátov (USAF) bude vybavená sofistikovaným softvérom, ktorý bude "pilotom ponúkať organizované vojenské informácie v reálnom čase ", informoval časopis…

Foto Medzinárodné letecké dni SIAF na Sliači sa tento rok neuskutočnia, dôvodom je epidemiologické riziko

Slovensko, 3.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Medzinárodné letecké dni SIAF sa tento rok neuskutočnia. Dôvodom pre zrušenie jubilejného 10. ročníka je možné epidemiologické riziko spojené s pandémiou Covid-19. Na tlačovej konferencii to dnes oznámili minister obrany SR Jaroslav Naď a riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, ktorá je organizátorom Medzinárodných…

Foto Začiatok konca štátneho monopolu vo vesmíre? Český analytik k úspechu lode SpaceX

Česko, 2.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V sobotu došlo k významnej udalosti v histórii americkej a tiež svetové kozmonautiky, píše k štartu lode Crew Dragon český bezpečnostný analytik Jaroslav Štefec.   "V čom spočíva historickosť letu? Rozhodne nie v tom, že by sa USA po dlhých 9 rokoch od ukončenia…

Video Be-200: ruské lietadlo pre Sergeja Šojgua i Grétu Thunbergovú

Rusko, 31.máj 2020 ( Zdroj: AM, Sputnik ) - Tento stroj vie robiť veľa vecí, a vodná hladina mu vyhovuje rovnako dobre ako rovná pristávacia dráha. Už dvadsať rokov plní toto lietadlo veľmi úspešne mierové úlohy v Rusku a v Európe, teraz je ale pripravené čeliť nielen živelným pohromám ...      …

Video Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru – historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne bol totiž naplánovaný na stredu 27.…

Video Prehliadky víťazstva v Moskve sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov

Rusko, 3.jún 2020 ( AM ) - Prehliadky víťazstva, ktorá sa bude konať 24. júna, sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov. Informoval o tom srbský veľvyslanec v Rusku Miroslav Lazanski.   "Pre Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Ruskej federácii a pre srbskú spoločnosť je to veľká česť, že srbský prezident Aleksandar Vučić…

Foto Starikov: Skutočná superzbraň tretej ríše bol pervitín

Nemecko, 25.máj 2020 ( AM, nstarikov.ru ) - Ani raketa V, ani super tank Maus ani nevyvinuté jadrové zbrane nepomohli fašistickému Nemecku dobyť svet. Pri hľadaní zázračnej zbrane Wunderwaffe nemecká veda a priemysel priniesli veľa sľubného vývoja, ale väčšina z neho zostala nerealizovaná. Aj keď superzbraň bola stále v rukách Tretej ríše, a to…

Video Sýrska a ruská armáda postavili pamätník na mieste smrti ruského hrdinu – pilota Filipova. Video

Sýria, 16.máj 2020 ( AM ) - Ruská a sýrska armáda dnes osadili v Sýrii pamätná tabuľa na pamiatku zosnulého ruského pilota Romana Filipova, ktorý zahynul počas bitky s militantmi v Idlibe.   Ruský vojenský pilot Roman Filipov zomrel 3. februára 2018 počas bitky s presilou militantov teroristických skupín v blízkosti…

Video Málo známi hrdinovia Veľkej vlasteneckej vojny – Psi, ktorí bránili vlasť až do samého konca. Video

Rusko, 13.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Cez 60 tisíc psov bránilo vlasť počas Veľkej vlasteneckej vojny. Psy pomohli nájsť asi štyri milióny mín a výbušnín a dokázali pomôcť 400 tisícom vojakom.     Okolo 60 tisíc psov bojovalo počas Veľkej vlasteneckej vojny. Vojny sa zúčastnili čistokrvní psy i pouličný, psy pomáhali ľuďom vo…

Foto V Tveri odstránili pamätnú dosku venovanú Katynskej poprave – dôležitý právny posun

Rusko, 10.máj 2020 ( zdroj: AM, Ilja Kasjanov ) - Prokuratúra Centrálnej oblasti mesta Tver vykonala previerku zákonnosti inštalácie symbolu stalinských represií na budove, ktorá je dnes sídlom Tverskej štátnej lekárskej univerzity. Závery tejto previerky sú nasledovné: Neexistujú dôkazy svedčiace o tom, že by v tejto budove bývalého sídla úradu NKVD na Sovietskej…

Video Naživo: Nech žije 75. výročie Dňa víťazstva! V Rusku prebiehajú oslavy veľkého dňa

Rusko, 9.máj 2020 ( AM ) - Ruský prezident Vladimir Putin kladie 9. mája veniec pri hrobke neznámeho vojaka neďaleko Kremeľských hradieb pri príležitosti 75. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Po slávnostnom pokládke vencov prednesie prezident národný prejav, po ktorom ruské letectvo usporiada leteckú show nad…

Video Rusi so zbraňami v rukách ochránili svoju reštauráciu v americkom San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi. Video

USA, 4.jún 2020 ( AM ) - Dvanásť priateľov, z ktorých mnohí sú prisťahovalci z Ruska, dva dni, so zbraňami v rukách, ochraňovali svoju ruskú reštauráciu v San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi, Reštauráciu pod názvom Pushkin Russia.     „Mám veľa priateľov, keď som si v nedeľu uvedomil, že sa niečo…

Foto Občianska vojna v USA. Policajt bol zastrelený počas nepokojov v Las Vegas, neznámi ostreľovači v uliciach

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Jeden z policajtov bol zastrelený výstrelom do hlavy v americkom Las Vegas počas protestov vyvolaných smrťou Afroameričana George Floyda, informoval kanál 8News s odkazom na zdroj v polícii. Uvádza sa, že neznáma osoba údajne vystrelila na policajta v blízkosti hotela Circus. K ďalšiemu incidentu s policajtom v…

Video Šerif odporúča demonštrantom nevstupovať do jeho okresu pretože jeho obyvatelia majú radi zbrane. Video

USA, 2.jún 2020 ( AM ) - „Hovorím demonštrantom, ak si vážite život, pravdepodobne by ste nemali  demonštrovať  v Polk County. Pretože ľudia v okrese Polk majú radi zbrane, majú zbrane, povzbudzujem ich, aby vlastnili zbrane, a dnes večer budú vo svojich domovoch s nabitými zbraňami. A ak sa pokúsite preniknúť…

Video Zlého muža so zbraňou zastaví iba dobrý človek so zbraňou – ochrankár zaistil pušku ukradnutú demonštrantom. Video

USA, 1.jún 2020 ( AM ) - Bezpečnostná stráž zabezpečuje útočnú pušku ukradnutú demonštrantom v centre mesta Seattle. Počas protestov v centre mesta Seattle v sobotu zamaskovaný demonštrant vytiahol útočnú pušku zo zadnej časti zdemolovaného policajného vozidla. Vzápätí k nemu prichádza s namierenou pištoľou člen ochranky, odoberie prekvapenému mladíkovi zbraň a posiela…

Foto Šok v Česku! Vláda podporí domobranu sumou až 250 miliónov korún

Česko, 20.máj 2020 ( AM ) - Česká vláda si zjavne začína uvedomovať bezpečnostné riziká v Európe. Vláda dnes na svojom zasadnutí schválila finančnú podporu spolkom, ktoré sa zaoberajú domoobranou. Návrh zákona ešte musí potvrdiť snemovňa, podľa predpokladov tento zákon podporia aj opoziční KSČM, SPD, Trikolora  ...     Návrh zákona, ktorým…

Foto Úradníci EÚ neprijateľne ovplyvňujú hlasovanie krajín za zákaz olova – materiály im pripravujú lobisti z globálnej ekologickej neziskovky

Česko, 5.máj 2020 ( AM ) - Evropská komise (DG ENV) v úředním dokumentu (v příloze) napřímo lobuje experty členských států EU - členy NADEG (výbor odborníků pro směrnici EU o ptácích a směrnice EU stanovištích, který se bude konat ve dnech 6. až 7. května 2020), aby ovlivnili hlasování zástupců členských…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…