1,25 milióna Čechov a Slovákov odkazuje Európskej komisii: miesto zákazu oloviek pre rybárov a brokov pre poľovníkov riešte radšej koronavírus

© cmmj

Česko, 31. marca 2020 ( AM ) – Čtrnáct organizací z Česka a Slovenska reprezentujících 1,25 milionu občanů se shodnulo na výzvě orgánům EU včele s Evropskou komisí proti aktuálním snahám o zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek na mokřadech i mimo ně. Na výzvě se signatářské organizace dohodnuli symbolicky v době, kdy si připomínáme 600. výročí vítězné bitvy u Sudoměře 25. 3. 1420, ve které Husité pod vedením Jana Žižky zvítězili nad vojskem křižáků a žoldáků, mj. i díky použití olověných střel v tehdy moderní palné zbrani tzv. píšťale, z čehož později vzniklo i mezinárodní slovo „pistol(e)“.

Evropská komise oficiálně stanovila, že do konce roku 2020 zakáže olovo na mokřadech. Do roku 2022 by pak mělo být olovo plošně zakázáno ve všech druzích střeliva brokového i kulového a v rybářských zátěžích zdroj 1). V posledních měsících již dvakrát členské státy EU v tzv. výboru REACH odmítly návrh EK na extenzivní zákaz olova na mokřadech zdroj 2) z důvodu značných právních i technických pochybností. Např. je nejasně definován mokřad, což dle návrhu může být každá strouha, každý potůček, ale i louže. Evropská komise však nyní připravuje třetí finální návrh, který má předložit v dubnu 2020, a nechává se slyšet, že jej „protlačí“ i proti názoru členských států EU.

 

Mezi myslivci teď koluje takový bonmot: „Lidé prý křivdí úředníkům Evropské komise, že nic nedělají proti nákaze. Dělají na 110%, jen to popletli, a namísto proti rozšiřování viru corona bojují proti střelivu Corona, které je nejrozšířenější značkou brokového střeliva v Česku a na Slovensku.“


Protest proti zákazu olověného střeliva obsahuje také petice s fyzickými podpisy více než 103 000 občanů „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“
zdroj 3), kterou hlasováním schválil jako důvodnou Senát dne 30. 1. 2020zdroj 4). Jen pro představu, hromada posbíraných petičních archů váží celých 100 kg. Petici občanů proti zákazu olověného střeliva podepsali postupně i všichni nejvyšších ústavní činitelé: prezident Zeman s chotí, premiér Babiš, předseda sněmovny Vondráček, bývalý předseda senátu Kubera i nový předseda Vystrčil, jakož i mnoho senátorů a poslanců.Evropská komise se sice v této době ukazuje jako zcela impotentní v řešení krize, avšak úřední mašinerie jede pořád. Je s podivem, že Evropská komise má aktuálně čas a prostor na vymýšlení podružných zákazů a regulací údajně ve prospěch životního prostředí, bezpečnosti a zdraví občanů, ale už nemá čas ani schopnost přispět k zásadním řešením nákazy koronaviru, a naopak ještě ústy své nejvyšší představitelky kritizovala členské státy, když uzavíraly své hranice. Je zjevné, že skutečným cílem úředníků EK je odzbrojit slušné občany, a to nejen právě chystanými omezeními a zákazy zmíněného olověného střeliva, ale i přímo omezováním legálních zbraní. Mimo jiné v této době, kdy kulminuje v EU nákaza, nemá EK asi nic jiného na práci, než začít připravovat novelu „odzbrojovací směrnice EU“, která budila velké kontroverze již při schvalování před 3 lety, a kvůli které se poprvé ve své historii ČR soudila s EU. Z tohoto důvodu také poslanecká sněmovna z březnové schůze vyřadila první čtení této implementace směrnice do doby, než zanalyzuje, co tato novela obnáší,” uvádí Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., prezident lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní.

 

Snahy Evropské komise směřující k zákazu olověných rybářských zátěží jsou nepromyšlené, nepodložené a uspěchané. Většina alternativních rybářských zátěží i střeliva totiž představuje jen jinou formu negativního vlivu na životní prostředí, takže ekologický přínos může být nakonec i kontraproduktivní. Např. když EU zakázala olověná vyvažovací tělíska u kol aut, tak se začal používat zinek. Technici v pneuservisech nadávají na obtížnější vyvažování křehčím, lehčím a dražším náhražkovým zinkem a zákazníci platí za horší věc více. Obdobná plošná náhrada například zinkem u rybářských zátěží by však byla ekologickou katastrofou. Zinek je totiž vysoce toxický pro rybí plůdek. Navíc jsme již loni všichni v praxi viděli u nechvalně proslulého jedu na hraboše Stutox, který je právě na bázi zinku, co dokáže zinek při pozření volně žijícími živočichy. Většina cenově dostupných těžkých kovů má horší účinky než olovo. Lehčí náhražky olova – měď i zinek včetně jejich slitin, kromě ostatních nevýhod, jsou pro přírodní prostředí toxické a dokonce velmi toxické vůči rybám. Např. měď se kumuluje v žábrách ryb již při koncentraci 0,01 mg/l. Takže vyměníme 500 let ověřené olovo, které nekoroduje, za další materiály, jejichž dlouhodobý účinek v přírodě nelze vůbec předvídat?,“ podivuje se Ing. Pavel Vrána, Ph.D. expert pro životní prostředí, čistotu vod a ichtyologii z Českého rybářského svazu sdružujícího 251 tisíc členů.

Proti zákazu olova nad rámec již existujícího zákazu olova na čtrnácti opravdu cenných lokalitách mokřadů v ČR se postavilo jak Ministerstvo zemědělství ČR, tak Ministerstvo životního prostředí ČR, a také Poslanecká sněmovna ČR, která přijala 24. 9. 2019 pětibodové usnesení proti zákazu olova zdroj 5). Plošný zákaz olova i současný návrh Evropské komise na zákaz olova na mokřadech odmítá také Federace organizací pro myslivost v EU reprezentující 7 milionů myslivců zdroj 6).

Štáty EU nedávno s paškvilným návrhom Európskej komisie na zákaz olovených brokov vyrazili dvere, ale byrokrati sa vrátili oknom, vyhodili ich druhý krát oknom, ale vracajú sa zase komínom. Pre nás je to neprijateľné, vypočítali sme, že plocha zákazu na mokradiach tvorí asi 65 % rozlohy Slovenska, čo by sa už teraz prakticky rovnalo plošnému zákazu, ktorý pôvodne EK plánovala až na rok 2022. Českí kolegovia zase vypočítali, že by mokrade s ochranným pásmom podľa obšírnej definície EK tvorili viac ako 25 % rozlohy Čiech. EK pritom nejde len o zákaz strieľania olovom, ale navrhuje rovno aj celkový zákaz akéhokoľvek jeho držania. Zjednodušene, keď niekto býva 300 metrov od potoka, a má doma olovené broky, aj keď uložené v trezore, tak to bude protiprávne, odhliadnuc od toho, že v návrhu nie je výnimka ani pre armádu ani pre políciu. Alebo, keď si pôjdete kúpiť olovené strelivo do predajne a pôjdete domov, prípadne na strelnicu po ceste cez potôčik, alebo okolo nejakej doslovne že mláky, tak podľa extenzívneho právneho výkladu to bude zase len protiprávne,“ uvedl Ing. Rudolf Huliak, předseda střelecké komise Slovenské poľovnícké komory, která sdružuje 64 tisíc slovenských myslivců.

A co v praxi budou znamenat zákazy olověného střeliva pro střelce a myslivce?

Především nepřijatelné zhoršení bezpečnosti střelby a zvýšení rizika zranění a smrti vlivem větší odrazivosti náhražkových střel. To není žádná spekulace, ale jistota fyzikálních zákonů pružnosti, neb veškeré zvažované náhražky jsou tvrdší než olovo. Dále raketově narostou náklady na střelbu vlivem dražšího střeliva, a to nejen pro občany, ale např. i pro policii. Zhorší se balistika, zmenší se ranivost zvěře, a tím poroste riziko většího utrpení a postřelení zvěře. V neposlední řadě se budou opotřebovávat více hlavně zbraní. Velmi nebezpečné bude také zvýšené riziko exploze většiny starších zbraní, které na náhražky olova nejsou vůbec stavěny. Není tedy divu, že naštvané jsou i desítky dalších mysliveckých, střeleckých, rybářských i farmářských organizací se statisíci členů z celé EU, které se zcela jistě připojí k naší výzvě, pokud Evropská komise neodstraní nesmysly ve svém návrhu,“ uzavřel Dr. Ing. Bohumil Straka, člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty, která sdružuje 60 tisíc českých myslivců.

LIGA LIBE

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z. s

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z. s.

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA z. s

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY, z. s

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZU, z. s.

BRNĚNSKÝ MĚSTSKÝ STŘELECKÝ SBOR, z. s.

SVAZ DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, o. s.

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA DYNAMICKEJ STREĽBY

SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

ASOCIÁCIA PRESNEJ STREĽBY SLOVENSKA

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA WESTERNOVEJ  STREĽBY

——————————————————————-

zdroj 1) Přesný časový plán Evropské komise ohledně zákazu olova v r. 2022

https://echa.europa.eu/cs/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights

zdroj 2) Návrh EK pro výbor REACH 4. 2. 2020, který byl zástupci členských států již podruhé vrácen EK k přepracování.

https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=18796&DS_ID=64660&Version=2&CLX=cs

zdroj 3) Celé znění Petice: www.ligalibe.cz/ke-stazeni/nova-petice

zdroj 4) Stenozáznam schválení petice proti omezování zbraní a olova v senátu 30. 1. 2020 vč. hlasování:

www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=12&IS=6369&D=30.01.2020#b20446

zdroj 5) Přijetí usnesení poslanecké sněmovny parlamentu ČR 24. 9. 2019 proti zákazu olova:

www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/034schuz/s034148.htm ; hlasování o olovu: www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71063&l=cz

zdroj 6) vyjádření Federace organizací pro myslivost v EU (FACE) reprezentující 7 milionů myslivců:

stanovisko odmítající současný návrh Evropské komise na zákaz olova na mokřadech:

https://www.face.eu/2020/02/face-statement-on-lead-gunshots-discussion-in-envi

stanovisko odmítající zákaz olova mimo mokřady:

https://www.face.eu/2019/08/proposal-to-restrict-lead-in-all-ammunition-requested-by-european-commission

zdroj 7) Aktuální “veřejná konzultace” EK k novele zbraňové směrnice, ve které se organizace i občané mohou vyjádřit přes internet do 15. 4. 2020:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12197-Council-Directive-of-18-June-1991-on-control-of-the-acquisition-and-possession-of-weapons


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Video V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho centra vo Washingtone sa zvýšil na 25 000. Taktiež bol vydaný rozkaz strieľať v prípade nutnosti. Tisíce ozbrojených vojakov, všetky ulice sú uzavreté, to sa deje vo Washingtone v predvečer Bidenovej inaugurácie. Tá sa uskutoční za…

Foto Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriestrelných odevov, uviedla 15. januára 2020 štátna spoločnosť „Rostech“ pre RIA Novosti.   V korporácii uviedli, že takáto pevnosť sa…

Video Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí amerického námorníctva.  …

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

Slovensko, 17. január 2021 (AM) - Top témou ostatných dní, minimálne v odbornej bezpečnostnej komunite, je nákup sedemnástich izraelských 3D rádiolokátorov od firmy ELTA Systems za takmer 150 miliónov eur   V krátkom čase je to už druhá zákazka, ktorú OĽANO realizovalo, no podstatné, a zároveň paradoxné na celej veci je…

Video Tvrdé boje na hraniciach Turecka – Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.     V piatok vojenské dopravné letectvo ruských vzdušných síl…

Foto Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriestrelných odevov, uviedla 15. januára 2020 štátna spoločnosť „Rostech“ pre RIA Novosti.   V korporácii uviedli, že takáto pevnosť sa…

Foto Francúzsko : prezbrojovanie pešiakov pokračuje na plné obrátky

Francúzsko, 14. január 2021 (AM) - Generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie (DGA - La Direction générale de l’armement) zadáva novú objednávku na 12 000 útočných pušiek HK 416 F pre francúzske armády.   - 30. novembra 2020 DGA objednalo 12 000 útočných pušiek HK 416 F od konzorcia Heckler & Koch SAS…

Foto Česká zbrojovka: Nová generácia športových pištolí CZ TS 2

Česko, 29. december 2020 (AM) - Český výrobca oficiálne predstavuje CZ TS 2, najnovšiu verziu svojej série pištolí, optimalizovanú pre konkurenciu v štandardnej divízii IPSC. V súčasnosti sú k dispozícii tri verzie s rôznymi úchopmi a farbami rámu, ako aj s ďalšími funkciami.   Pištoľ CZ TS 2 je najnovšou generáciou športových pištolí…

Foto Irán má pre svoje gardy pripravenú novú bojovú pušku – silne pripomínajúcu nemecké zbrane

Irán, 28. december 2020 (AM) - Vďaka snímkam zverejneným tlačovou agentúrou prepojenou s iránskymi Revolučnými gardami (IRGC) je teraz rozsah masovej výroby ručných zbraní v Iráne ľahšie čitateľný. Podľa všetkého sa štátne továrne Islamskej republiky môžu pochváliť výrobou najrôznejších pechotných zbraní, pričom sa neobmedzujú iba na pušky a pištole.   Keď…

Foto Puškové náboje armád sveta

USA, 27.December 2020 (AM) - Na začiatku 20. storočia už väčšina krajín mala dokončený prechod na malokalibrové (podľa vtedajších predstáv) náboje s bezdymovým prachom pre zásobníkové pušky, alebo sa na to pripravovali. Vtedy sa samozrejme nehovorilo o nejakej štandardizácii.   Prakticky každá krajina vyvinula a implementovala svoju vlastnú puškovú muníciu. Aj tie štáty,…

Foto Súboj M-16 s Ak-47

USA, 25.December 2020 (AM) – Prečo USA nedajú vojakom kvalitnejšiu zbraň ako M-16? Tému analyzoval v liste The Atlantic Robert H. Scales, pričom poloautomatickú pušku M-16 porovnával so spoľahlivosťou a prednosťami ruského samopalu AK-47. Výsledkom jeho logiky je vyrátaný počet úmrtí, ktoré Američania nemuseli mať, ak by ich pechota mala aspoň čosi podobné,…

Video V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho centra vo Washingtone sa zvýšil na 25 000. Taktiež bol vydaný rozkaz strieľať v prípade nutnosti. Tisíce ozbrojených vojakov, všetky ulice sú uzavreté, to sa deje vo Washingtone v predvečer Bidenovej inaugurácie. Tá sa uskutoční za…

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

Slovensko, 17. január 2021 (AM) - Top témou ostatných dní, minimálne v odbornej bezpečnostnej komunite, je nákup sedemnástich izraelských 3D rádiolokátorov od firmy ELTA Systems za takmer 150 miliónov eur   V krátkom čase je to už druhá zákazka, ktorú OĽANO realizovalo, no podstatné, a zároveň paradoxné na celej veci je…

Video Tvrdé boje na hraniciach Turecka – Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.     V piatok vojenské dopravné letectvo ruských vzdušných síl…

Foto Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

Foto Nikolaj Starikov: Trumpov Shutdown a Washingtonská dohoda

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Historik a politológ Nikolaj Starikov v éteri autorského programu Anny Šafranovej uviedol, že odpojenie súčasného amerického prezidenta od sociálnych sietí „šokovalo miliardy“ ľudí. Odborník odhalil dôvod „verejného bičovania“ Donalda Trumpa s tým, že prezident zvolil pre amerického politika „nemožnú cestu“.   Aby ste pochopili, či je…

Foto Kto vyzbrojuje svet?

Francúzsko, 16. január 2021 (AM) - V roku 2019 zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Dassault nárast predaja o 105% - výsledky boli do veľkej miery spojené s úspechom ich vlajkovej lode Rafale. Ten sa teší veľkému úspechu po mnohých rokoch od jeho zavedenia do aktívnej služby vo Francúzskej armáde (dodaný v 2001,…

Video Švédske námorníctvo nacvičovalo lov ponoriek. Video

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Hlbinné bomby a lov ponoriek na západnom pobreží. 17. Obojživelný hliadkový prápor švédskych ozbrojených síl nacvičoval použitie hĺbkových náloží počas protiponorkových námorných cvičení:  Švédsko navyšuje výdavky na obranu o viac ako 40% To všetko sa udeje do 2025 postupným navyšovaním rozpočtu na vojenské výdavky. Ide o rastúci…

Video Uprostred iránskych námorných cvičení sa objavila neznáma ponorka. Video

Irán, 15. január 2021 (AM) - Iránske námorníctvo identifikovalo neznámu ponorku počas svojich vojenských cvičení v severnom Indickom oceáne, informovala tlačová agentúra Tasnim.   Pred týždńom USA jednu z nich v regióne nasadili ako varovanie pre Islamskú republiku. Ponorku spozorovali vo štvrtok iránske protiponorkové vrtuľníky, ktoré sa blížili k cvičisku, uviedol…

Foto Americká námorná pechota schválila používanie tlmičov

USA, 13. január 2021 (AM) - USMC (US Marine Corp) oznámilo svoje rozhodnutie vybaviť všetky útočné pušky svojich peších jednotiek zvukovým moderátorom (nazývaným tiež tlmič) už pred piatimi rokmi po ukončení štúdie zameranej na dopad dôsledkov hromadného používania tohto doplnku.   Pre účely experimentu bola vyčlenená jedna rota. Cieľová zbraň bola…

Video Iránske námorníctvo dostalo ďalšiu základňovú vrtuľníkovú loď. Video

Irán, 13. január 2021 (AM) –Vysunutá základňová loď Makran sa pripája k iránskej flotile námorníctva. Najnovšia útočná loď sa pripojila k námornej flotile krajiny v utorok 12. januára 2021 na príkaz náčelníka štábu iránskych ozbrojených síl generálmajora Mohammada Baqeriho.       Iránske námorníctvo spoločne s Iránskymi revolučnými gardami pokračuje v…

Video Čo dokážu najnovšie Tomahawky?

USA, 09. január 2021 (AM) - Lietať ďalej, udrieť bolestivejšie, ignorovať protiopatrenia – o tom boli americké testy novej modifikácie krídlatej rakety Tomahawk – Block V. US Navy lakonicky oznámilo – všetko bolo v poriadku (strieľal torpédoborec Chafee).     Šialené tempo pri konštruovaní Block V je odôvodňované posilnením vojenského námorného potenciálu Číny.…

Video Izrael presunul svoju útočnú ponorku do Červeného mora – objavila sa v Eilate. Video

Izrael, 06. január 2020 (AM) - Objavilo sa video s ponorkou izraelského námorníctva v Eilate - po návrate z Červeného mora. Niektoré správy naznačovali, že naposledy bola blízko Bab Al Mandeb neďaleko Jemenu.     Ponorka izraelského námorníctva triedy Delfín-II vošla do Eliatu, jediného izraelského prístavu v Červenom mori. tento krok…

Video Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí amerického námorníctva.  …

Foto Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a druhý stacionárne, teda zo šachty.   Komentár spravodajstva tvrdil, že vojská ich už už dostali vyše…

Foto Ministerstvo obrany chce kúpiť 17 kusov izraelských radarov za 148 miliónov euro

Slovensko, 14. január 2021 (AM) - Vláda SR dnes súhlasila s návrhom rezortu obrany na obstaranie 17 kusov 3D rádiolokátorov formou vláda-vláda z Izraela. Ide o najvýhodnejšiu komplexnú ponuku za obstarávaciu cenu 148 200 000 eur s DPH, ktorá v plnom rozsahu vyhovuje technickým a operačným požiadavkám Ozbrojených síl SR. Nová…

Foto Aktuálna novinka: Ruskí vedci navrhujú vyrábať tankový pancier z drôtu

Rusko, 13. január 2021 (AM) - V Brjanskej technickej univerzite vynašli novú technológiu výroby pevného, ľahkého a lacného panciera z drôtu. Technológia už zaujala „obranné“ podniky, uviedli pre RIA Novosti vo Fonde perspektívnych výskumov.   „Podľa novej technológie sa pancier tvorí aditívnym spôsobom fúziou (zlievaním) drôtu. Ten sa potom vlnovo deformačne spevňuje. Technológia už…

Foto Lasery do boja s dronami

Rusko, 12. január 2021 (AM) – Námestník ministra obrany RF Alexej Krivoručko novinám „Krasnaja zvezda“ prezradil, že v Rusku konštruujú nové laserové zbrane, predurčené na boj s dronami.   „V súčasnosti prebiehajú práce na skonštruovaní iných laserových komplexoch (okrem do výzbroje už 1. 12. 2018 zaradeného komplexu „Peresvet“) na ničenie bezpilotných letúňov…

Video Iránski delostrelci v Sýrii strieľali laserom navádzanú muníciu. Video

Sýria, 12. január 2021 (AM)  - Ruské strely komplexu Krasnopol sa efektívne používali v Sýrii, okrem iného aj zo 152-mm kanónovej húfnice D-20 vytvorenej v 40. rokoch minulého storočia. Na webe sa objavili videá demonštrujúce proces prípravy  na bojové použitie munície s laserovým navádzaním.   Mierenie na zistené palebné body nelegálnych teroristických…

Foto Ruské bezpilotné lietadlo Ochotnik v priebehu skúšok vykonalo bombový útok

Rusko, 14. január 2021 (AM) - Ruský ťažké bezpilotné lietadlo S-70 Ochotnik vykonalo v rámci letových skúšok bombový útok na pozemné terče na polygóne Ašuluk, oznámil zdroj vo vojensko-priemyselnom komplexe. Podľa jeho slov Ochotnik z priestoru v trupe zhodil neriadené letecké bomby s hmotnosťou 500 kilogramov. "Cieľ bol zasiahnutý s veľkou presnosťou,"…

Foto Sovietske vojenské letectvo v 2. sv. vojne Zo všetkých bojujúcich veľmocí malo najmenšie straty!

Rusko, 13. január 2021 (AM) - Ak si porovnáme straty vojenských vzdušných síl, bojujúcich na frontoch 2. svetovej vojny, tak ZSSR má zo všetkých – naozaj ZO VSETKÝCH – čiže medzi spojencami i mocnosťami „Osi“ - najmenšie letecké straty.   Pričom údaje sú takéto: 1. Najviac zabitých letcov (60 750) malo Japonsko. Azda…

Foto Krst ohňom „čierneho žraloka” – ako sa vrtuľníky Ka-50 po prvýkrát zúčastnili ostrých bojov

Rusko, 11. január 2021 (AM) – Pred dvadsiatimi rokmi, 6. januára 2001, leteli vrtuľníky z OKB Kamova Ka-50 (v kóde NATO Hokum) z letiska Severnyj v meste Groznyj na svoju prvú bojovú misiu. Velenie letectva a konštrukčná kancelária potrebovali preveriť taktiku a výzbroj „čierneho žraloka" v reálnych bojových podmienkach.   Na…

Foto Prečo sú vrtuľníky také dôležité v boji s požiarmi v austrálskej buši

Fort Worth, Texas, 10. januára 2021 (AM) – Keď riaditeľ Kestrel Aviation Ray Cronin hovorí o boji s požiarmi, opisuje hasičské akcie podobne, ako vojak opisuje vojnu. Koniec koncov svojím spôsobom sú boje s rozsiahlymi požiarmi v austrálskej buši podobné vojnovému ťaženiu proti nepriateľovi.   Cronin je vo svojom odbore…

Foto Kto má aké protidružicové systémy?

USA, 10. január 2020 (AM) - Kozmické velenie USA 15. decembra vyhlásilo, že Rusko konštruuje najmenej dva alternatívne druhy protidružicových systémov? Už predtým však oznámilo, že Rusko otestovalo novú raketu na ničenie družíc.   Vo Washingtone poznamenávajú, že prvý typ kinetickej zbrane je protidružicovým systémom na priame prepadnutie (DA-ASAT), ktorá je…

Foto Silueta H-20, budúceho čínskeho bombardéra, sa nachádza na náborovom videu

Čína, 10. január 2021 (AM) - Počas finále majstrovstiev amerického futbalu vo februári 2015 Northrop Grumman odvysielal - čo bolo nezvyčajné pre výrobcu zbraní - reklamný film, v ktorom predviedli ukážku bojových dronov X-47B, bombardér B-2 Spirit a záhadné lietadlo ukryté pod plachtou.   V tom čase sa však zdalo,…

Foto Ako zareagoval Stalin na Trumanov oznam o atómovej bombe?

Rusko, 15. január 2021 (AM) - Pokojná reakcia sovietskeho lídra Josifa Stalina na oznam od Harryho Trumana na Postupimskej konferencii v júli 1945, že USA otestovali atómovú bombu, si zasluhuje, aby sa dostala do učebníc svetovej diplomacie, ako príklad uvedenia svojich oponentov do omylu, nazdáva sa pomocník ruského prezidenta Vladimír Medinský.  …

Foto Po stopách nepolapiteľného denníka Hitlerovho dôverníka

Nemecko, 14. január 2021 (AM) - „Takmer šesťdesiat rokov ho nemohli nájsť – tých 400 odhaľujúcich rukopisných strán. Denník nacistického teoretika Alfreda Rosenberga, ktorého názory na rasy sa stali pravdepodobne jedným zo stimulov likvidácie židov Hitlerom, zmizol po tom, ako jeho autora obesili v Norimbergu“, uviedol Serge F. Kovaleski v The New York…

Foto Sovietske vojenské letectvo v 2. sv. vojne Zo všetkých bojujúcich veľmocí malo najmenšie straty!

Rusko, 13. január 2021 (AM) - Ak si porovnáme straty vojenských vzdušných síl, bojujúcich na frontoch 2. svetovej vojny, tak ZSSR má zo všetkých – naozaj ZO VSETKÝCH – čiže medzi spojencami i mocnosťami „Osi“ - najmenšie letecké straty.   Pričom údaje sú takéto: 1. Najviac zabitých letcov (60 750) malo Japonsko. Azda…

Foto Chladná vojna: Čo bude s armádou pri mínus 50 stupňov

Rusko, 12. január 2021 (AM) - Prakticky celý arzenál ruských vojakov, zbrane a technika je vyrobený s ohľadom na teploty 50 stupňov pod a 50 nad nulou. Kým s horúčavou je to viac-menej jasné, potom bojové aktivity v silných mrazoch vyžadujú vážne zmeny taktiky a stratégie. V súlade s vojenskou vedou sú…

Foto Krst ohňom „čierneho žraloka” – ako sa vrtuľníky Ka-50 po prvýkrát zúčastnili ostrých bojov

Rusko, 11. január 2021 (AM) – Pred dvadsiatimi rokmi, 6. januára 2001, leteli vrtuľníky z OKB Kamova Ka-50 (v kóde NATO Hokum) z letiska Severnyj v meste Groznyj na svoju prvú bojovú misiu. Velenie letectva a konštrukčná kancelária potrebovali preveriť taktiku a výzbroj „čierneho žraloka" v reálnych bojových podmienkach.   Na…

Foto Viete, že hitlerovci chceli v roku 1942 dobyť kaukazské náleziská ropy za každú cenu, vrátane nasadenia tam chemických zbraní? Prinášame ďalšiu časť zaujímavosti o vojne a armádach

Nemecko, 09. január 2021 (AM) - Viete, že...? ...Sovietsky zväz využil dedičstvo po nemeckom veľkoadmirálovi Karlovi Dönitzovi na posilnenie svojho ponorkového loďstva? Dönitz sa preslávil svojou taktikou „vlčej svorky“, ktorú používal na útok proti spojeneckým konvojom. Celkovo (pola údajov britskej Admirality) potopil 2775 obchodných lodí (14 573 000 brutto ton). Na začiatku…

Foto Škandál ukrajinskej elity s používaním ruských vakcín rýchlo naberá na obrátkach. Prekvapila aj Merkelová

Ukrajina, 13. január 2021 (AM) - Svetlana Krjukova, zástupkyňa šéfredaktora ukrajinských novín Strana.ua, vyzvala svojich kolegov, aby sa aktívne venovali téme používania ruskej vakcíny proti COVID-19 politikmi a veľkými podnikateľmi.   Ukrajinské orgány naďalej tvrdia, že nemajú v úmysle kúpiť vakcínu Sputnik V vytvorenú v Ruskej federácii. Napriek skutočnosti, že dôvody tohto…

Foto Detskí špióni: V Británii navrhujú zákon o používaní maloletých detí v rozviedke

Veľká Británia, 10. január 2020 (AM) – Snemovňa lordov britského parlamentu prejednáva návrh zákona, ktorý by štátnym orgánom, vrátane tajných služieb, dovoľoval používať deti ako "tajné zdroje rozviedky". Iniciatíva navyše pripúšťa, aby za "určitých okolností" osoby staršie ako 16 rokov mohli špehovať svojich rodičov a donášať na nich príslušným orgánom, uvádza Daily Mail.…

Foto Rekord v USA: Viac ako 23 miliónov predaných strelných zbraní, viac ako 21 miliónov previerok zbraní v roku 2020

USA, 07. január 2020 (AM) - Analytici odhadujú, že v roku 2020 bolo 8,4 milióna kupujúcich, ktorí si kúpili zbraň prvýkrát. V roku 2020 bolo vykonaných viac ako 21 miliónov previerok zbraní - čo je o 60% viac ako v roku 2019 a viac ako 34% v porovnaní s predchádzajúcim rekordom v…

Foto Jedinečný liek: Skvorcová oznámila vyvinutie „protijedu“ na koronavírus

Rusko, 3.január 2021 (AM) - Antivírusové liečivo pre Sars-Cov-2, ktoré úspešne prešlo predklinickými skúškami na Federálnej lekárskej a biologickej agentúre FMBA, sa môže stať prvým liekom na svete tohto druhu. Ďalším novým liekom je preparát na potlačenie nadmernej reakcie imunitného systému     V Rusku boli vyvinuté a patentované dva najnovšie…

Foto Kto má na rukách krv generála Lučanského?

Slovensko, 02. január 2021 (AM) – Myslím si, že je najvyšší, čas aby sa verejnosť dozvedela pravdivé skutočnosti, ktoré sa týkajú generála Lučanského.   Fakt je ten, že Lučanský predtým ako bol prevezený do vojenskej nemocnice v Ružomberku 9.12.2020 sa pokúsil o samovraždu obesením. Rozumiem tomu, že veľa ľudí spochybňuje túto…

Video Video z Argentíny: Lietadlo s vakcínou Sputnik V priletelo do Buenos Aires

Argentína, 25. december 2020 (AM) - Argentínčania dostali 300-tisíc dávok vakcíny. Lietadlo s prvou dávkou ruskej vakcíny Sputnik. V vyvinutý inštitútom Gamaleja za účasti Ministerstva obrany RF. Ide o najväčší objem vakcíny proti koronavírusom dodaných do latinskoamerickej krajiny, “ uviedli vo štvrtok výrobcovia liekov na Twitteri.     Argentína ako prvá krajina v Latinskej Amerike zaregistrovala vakcínu…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…