Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Americkí vojaci sa chystajú presťahovať bližšie k Rusku

Rusko, 29.júl 2021 (AM) – Spojené štáty americké sa čoraz viac vzďaľujú od Blízkeho východu. Stiahli svoj vojenský kontingent z Afganistanu, ich misia končí tiež v Iraku. Terorizmus je porazený, uisťujú úradníci. Tieto slová však môžu byť len politickým rúškom.   Druhý odchod "Irak je pre USA na Blízkom východe veľmi…

Foto Expanzia Georga Sorosa do Európy

Maďarsko, 29.júl 2021 (AM) –Napriek vysokému veku (o dva týždne dovŕši 91 rokov) a fenomenálnemu obchodnému úspechu v minulosti zaujíma George Soros veľmi dôležité miesto v zahraničnej politike USA v Európe a na celom svete. Aktívny je najmä v krajinách bývalého tzv. socialistického tábora. Existuje však podozrenie, že už nerozhoduje Soros, ale…

Foto Sergej Šojgu navrhol pomenovať „aspoň jedno miesto s dobrými následkami, kam prišli USA a dlho tam zotrvali“

Rusko, 29.júl 2021 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu prehovoril o stiahnutí amerických vojakov z Afganistanu a udalostiach, ktoré sa stali po týchto rozhodnutiach. Teraz po stiahnutí vojsk vedú Spojené štáty „otravné rokovania“ so susednými krajinami Afganistanu, aby sa v regióne presadili. Táto politika však nepovedie k ničomu dobrému, pokojne zdôraznil…

Foto Turecko a Azerbajdžan chcú vytvoriť jednotnú turkickú armádu

Turecko, 29.júl 2021 (AM) – "Turecko a Azerbajdžan môžu vytvoriť jednotnú tureckú armádu, rokovania o tom už prebiehajú." Oznámil predseda Veľkého národného zhromaždenia Turecka Mustafa Šentop,   Počas prejavu na tlačovej konferencii v Ganji hovoril Šentop o vojenskej spolupráci medzi Tureckom a Azerbajdžanom. Krajiny podľa neho môžu vytvoriť spoločnú turkickú armádu, v…

Foto Rusko varuje Izrael, že jeho beztrestnosť skončila

Sýria, 29.júl 2021 (AM) – Benjamin Netanjahu, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu vlády 12 rokov (od roku 2009), prestal byť pri moci. A keďže sa moc zmenila, dohoda medzi Ruskom a Netanjahuom, podľa ktorej Moskva ignorovala útoky Izraela na proiránske sily v Sýrii, už neexistuje. Rusko je unavené mlčky sledovať drzé útoky…

Foto Námorná pechota USA si vybrala prototyp pokročilých prieskumných vozidiel od General Dynamics

28. júla 2021, Sterling Heights, USA (AM) - Námorná pechota Spojených štátov amerických vybrala návrh prototypu spoločnosti General Dynamics Land Systems, ten tak postupuje v rámci výberového konania na pokročilé prieskumné vozidlo (Advanced Reconnaissance Vehicle) do ďalšej fázy.   „General Dynamics Land Systems sa zapojila do desaťročné transformačné iniciatívy námornej pechoty…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Podľa čoho si vybrať správný kolimátor

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Veľakrát dostávam otázku, aby som poradil aký kolimátor si majú ľudia kúpiť. A každý očakáva, že mu rovno poviem značku a presný model.   Ale ono to nie je také jednoduché .. Napriek tomu sa pokúsim dať zopár odporúčaní, ktorých sa držať a pár mojich osobných…

Video Spoločnosť Taurus predstavuje novú malú kompaktnú pištoľ GX4 v kalibri 9 mm

USA, 16.júl 2021 (AM) – Taurus predstavuje svoju novú, malú kompaktnú pištoľ v kalibri 9 mm Luger s vystuženým polymérovým rámom GX4. GX4 je malá pištoľ spoločnosti Taurus s minimalistickým dizajnom. Napriek svojej veľkosti a hmotnosti ponúka kapacitu 11 nábojov.     Nová samonabíjacia pištoľ Taurus GX4 v kalibri 9 mm bola oficiálne predstavená len nedávno.…

Foto 6.8 Western: nový lovecký kaliber s dlhým dosahom od spoločností Browning a Winchester

USA, 10.júl 2021 (AM) – Náboj 6,8 Western Winchester / Browning bol navrhnutý pre lov na veľké vzdialenosti a športovú streľbu a má viac energie ako veľká väčšina konkurentov rovnakého kalibru.   S rýchlo rastúcim globálnym záujmom o tieto disciplíny na celom svete a s puškami dostupnými na všetkých civilných trhoch a…

Foto Britský veľvyslanec na Slovensku požiadal NR SR aby zabezpečila zákaz exportu slovenských výrobkov Grand Power do Británie s odôvodnením, že s nimi bolo spáchaných 40 trestných činov

Slovensko, 26. júna 2021 (AM) – V utorok, 22.6.2021 sa uskutočnilo rokovanie dvoch výborov NR SR (Výbor pre obranu a bezpečnosť spolu s Výborom pre európske záležitosti) týkajúci sa návrhu novely zákona č. 190/2003 Z.z. kde sa v pripomienkovom a rozporovom konaní bojovalo za práva streleckej komunity. Na rokovaní výborov, na ktoré…

Video Ukrajina predstavila nový guľomet veľkého kalibru. Video

Ukrajina, 20.jún 2021 (AM) – Na vojenskej výstave „ Arms and Security 2021“, ktorá sa konala v Kyjeve , predstavila ukrajinská spoločnosť „XADO-Holding“ nový guľomet veľkého kalibru Snipex Laska K-2.   ]   Guľomet komorovaný pre rozmer náboj 12,7 x 108 mm „spôsobil rozruch“. Guľomet sa ponúka ukrajinskej armáde ako jediný na použitie ako v pešej verzii,…

Foto Ďalší úspech zbrojovky FN – získala americký kontrakt na guľomety M240 vo výške 92 miliónov dolárov

USA, 17. júna 2021 (AM) – FN America získala zákazku na dodávku variantov guľometov M240 a príslušenstva pre americkú armádu za 92 miliónov dolárov. Toto je tretia významná dohoda spoločnosti s americkou armádou za posledné dva roky. Medzi ďalšie patrí jeden kontrakt na pušky M4 podpísaný začiatkom roku 2020 v hodnote viac…

Foto Americkí vojaci sa chystajú presťahovať bližšie k Rusku

Rusko, 29.júl 2021 (AM) – Spojené štáty americké sa čoraz viac vzďaľujú od Blízkeho východu. Stiahli svoj vojenský kontingent z Afganistanu, ich misia končí tiež v Iraku. Terorizmus je porazený, uisťujú úradníci. Tieto slová však môžu byť len politickým rúškom.   Druhý odchod "Irak je pre USA na Blízkom východe veľmi…

Foto Sergej Šojgu navrhol pomenovať „aspoň jedno miesto s dobrými následkami, kam prišli USA a dlho tam zotrvali“

Rusko, 29.júl 2021 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu prehovoril o stiahnutí amerických vojakov z Afganistanu a udalostiach, ktoré sa stali po týchto rozhodnutiach. Teraz po stiahnutí vojsk vedú Spojené štáty „otravné rokovania“ so susednými krajinami Afganistanu, aby sa v regióne presadili. Táto politika však nepovedie k ničomu dobrému, pokojne zdôraznil…

Foto Turecko a Azerbajdžan chcú vytvoriť jednotnú turkickú armádu

Turecko, 29.júl 2021 (AM) – "Turecko a Azerbajdžan môžu vytvoriť jednotnú tureckú armádu, rokovania o tom už prebiehajú." Oznámil predseda Veľkého národného zhromaždenia Turecka Mustafa Šentop,   Počas prejavu na tlačovej konferencii v Ganji hovoril Šentop o vojenskej spolupráci medzi Tureckom a Azerbajdžanom. Krajiny podľa neho môžu vytvoriť spoločnú turkickú armádu, v…

Foto Rusko varuje Izrael, že jeho beztrestnosť skončila

Sýria, 29.júl 2021 (AM) – Benjamin Netanjahu, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu vlády 12 rokov (od roku 2009), prestal byť pri moci. A keďže sa moc zmenila, dohoda medzi Ruskom a Netanjahuom, podľa ktorej Moskva ignorovala útoky Izraela na proiránske sily v Sýrii, už neexistuje. Rusko je unavené mlčky sledovať drzé útoky…

Foto Ako Rímska ríša. Európska únia nie je jednotná a môže sa čoskoro rozdeliť na západ a východ

Francúzsko, 28.júl 2021 (AM) – Novinári francúzskeho denníka „Le Figaro“ tvrdia, že medzi dvomi časťami Európskej únie existujú vážne rozpory. Hovoríme o západnej Európe, ktorá EÚ vytvorila a o východnej, takzvanej novej Európe, ktorej hodnoty a priority sú často so „staršími kolegami“ v rozpore.   Le Figaro píše, že ide o akýsi konflikt…

Foto Americké letectvo pokračuje v náletoch na Taliban

Afganistan, 27.júl 2021 (AM) – Čínsky minister zahraničia Wang Yi sa v Čcheng-tu stretol so svojím pakistanským náprotivkom Shahom Mahmúdom Qureshim, uviedla 25. júla tlačová služba čínskeho ministerstva zahraničia. V sobotu sa uskutočnili rozhovory medzi ministrami zahraničných vecí oboch krajín. Podľa informácií bola jednou z hlavných tém rozhovoru situácia v Afganistane. Peking…

Foto Rusko elektronicky ruší ukrajinské vojnové lode v Azovskom mori

Rusko, 26.júl 2021 (AM) – Neznámy ruský rádio-elektronický komplex „zasekáva“ ukrajinské lode v Azovskom mori. Ukrajinské vojnové lode nachádzajúce sa vo vodách Azovského mora čelia pomerne vážnym ťažkostiam v dôsledku neznámeho komplexu rádio-elektronického boja (REB) rozmiestneného pri Rostove na Done, ktorý aktívne využíva Rusko. Ako vyplýva z predložených údajov, elektronické potlačenie sa uskutočňuje…

Foto “Lode nikdy nespúšťajú vlajku pred nepriateľom” Putin zaviedol nové nariadenia pre námorníkov

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o námornej vlajke krajiny. Zakázal všetkým ruským námorníkom spustiť vlajku pred nepriateľom. „Za žiadnych okolností,“ píše sa v dokumente.   Dekrét prezidenta zavádza nové nariadenie o námornej vlajke. Naznačuje tradície, ktoré boli zakorenené v ruskej flotile. Napríklad tradícia pomenovania nových lodí na počesť tých, ktorí…

Foto „Šialený Ivan“: čím ruské ponorky udivujú svet?

Rusko, 21.júl 2021 (AM) – Dňa 24. júna 2021 sa holandská fregata Eversten ponáhľala na námorné manévre NATO See Breeze (Morský vietor). Plavila sa v neutrálnych vodách Čierneho mora, no zrazu prudko zmenila smer a plnou parou si to nasmerovala ku Krymskému mostu. Keď sa nad ňou v momente objavili ruské bombardéry, fregata sa im…

Video Video: Finálny test rakety Zirkon v Bielom mori na pozemný cieľ vzdialený 350 km. Pentagon reaguje

Rusko, 20.júl 2021 (AM) – Ruská hlavná fregata Admirál Gorškov úspešne odpálila v Bielom mori nadzvukovú raketu Zirkon na pozemný cieľ. Rýchlosť letu bola sedem Machov, vzdialenosť vyše 350 km. Oznámilo to včera Ministerstvo obrany Ruskej federácie.   „Podľa objektívnych kontrolných údajov raketa Zirkon úspešne zasiahla cieľ priamym zásahom na vzdialenosť…

Foto “Hrdinský” kapitán torpédoborca Defender bol vyznamenaný za úspešnú inváziu do ruských vôd

Veľká Británia, 15.júl 2021 (AM) – Incident s inváziou britského torpédoborca ​​HMS „Defender“ do ruských teritoriálnych vôd neďaleko Krymu nielenže nebol považovaný za hrozbu pre NATO, ale dokonca sa rozhodli kapitána vojnovej lode odmeniť za to, že ignoroval upozornenie potopenia lode a narušil ruské teritoriálne vody.   Ako sa píše v…

Foto USA vyrobili modernizovanú jadrovú hlavicu pre rakety Trident

USA, 15.júl 2021 (AM) – Americké námorníctvo čoskoro dostane balistické rakety Trident II D5 s novou jadrovou hlavicou. Podľa amerického Národného úradu pre jadrovú bezpečnosť (NNSA) bola už vyrobená prvá bojová hlavica W88 Alteration 370.   Podľa NNSA zišiel z montážnej linky 1. júla tohto roku prvý prototyp vylepšenej hlavice W88 Alteration 370…

Foto Námorná pechota USA si vybrala prototyp pokročilých prieskumných vozidiel od General Dynamics

28. júla 2021, Sterling Heights, USA (AM) - Námorná pechota Spojených štátov amerických vybrala návrh prototypu spoločnosti General Dynamics Land Systems, ten tak postupuje v rámci výberového konania na pokročilé prieskumné vozidlo (Advanced Reconnaissance Vehicle) do ďalšej fázy.   „General Dynamics Land Systems sa zapojila do desaťročné transformačné iniciatívy námornej pechoty…

Foto Voliteľne ovládateľné bojové vozidlo od Rheinmetall bolo vybrané v programe americkej armády

Nemecko, 28.júl 2021 (AM) – Americká armáda zadala spoločnosti American Rheinmetall Vehicles so sídlom v Sterling Heights v Michigane zmluvu na vývoj 2. fázy digitálneho návrhu pre program voliteľne ovládateľných bojových vozidiel (Optionally Manned Fighting Vehicle – OMFV). Spolu so svojimi partnermi Raytheon Technologies, L3Harris Technologies, Textron Systems a Allison Transmission, ktorí…

Foto V USA označili ruský protivzdušný systém S-500 za veľmi vážnu hrozbu pre NATO

USA, 24.júl 2021 (AM) – Najmodernejší protivzdušný systém na svete S-500 je veľkou výzvou pre NATO. O tom píše dopisovateľ Caleb Larson pre portál 19FortyFive.   Nový ruský protivzdušný systém môže zneškodňovať celé spektrum súčasných aj perspektívnych leteckých prostriedkov útoku nepriateľa v akejkoľvek výške a rýchlosti. Rovnako ako S-400 je nový systém…

Video Rusko uskutočnilo testy novej verzie raketového systému S-500 Prometeus. Video

Rusko, 21.júl 2021 (AM) – Ruské ministerstvo obrany prvýkrát zverejnilo záznamy z testov najnovšieho domáceho systému leteckej a raketovej obrany S-500 „Prometheus“. Podľa posledných informácií sa testy uskutočnili na testovacom mieste Kapustin Jar v Astrachane.   Systém S-500 vykonal skúšobnú bojovú streľbu. V tomto prípade bolo účelom testov vysokorýchlostný balistický cieľ. Objektívne kontrolné údaje,…

Video Nový ruský obojživelný tank bol testovaný v Čiernom mori. Video

Rusko, 17.júl 2021 (AM) – Štátna spoločnosť Rostech ohlásila úspešné testy ľahkého tanku Sprut-SDM1 v Čiernom mori. Bojové vozidlo je schopné pohybu po vode a aj výsadku z lode.   Tlačová správa poznamenáva, že nový tank nie je horší v palebnej sile oproti T-80 a T-90, ale zároveň sa môže pochváliť mobilitou…

Foto VOP v Trenčíne. V rukách štátu krachoval, dnes dáva prácu stovkám ľudí

Trenčín, 16. júla 2021 – V rukách štátu krachoval, dnes zažíva rozmach. Areál bývalého štátneho vojenského opravárenského podniku (VOP), ktorý roky štát dotoval, prevzal v roku 2014 holding MSM, ktorý je súčasťou skupiny českých a slovenských podnikov zoskupených pod názvom CZECHOSLOVAK GROUP. Ten v prenajatých priestoroch oživil výrobu a dal prácu dvom stovkám ľudí z regiónu.…

Foto Rusko navyšuje výrobu vojenských a civilných vrtuľníkov

Rusko, 28.júl 2021 (AM) – Tento rok holding Vrtuľníky Ruska (korparácia Rostech ) dodá Rusku a zahraničným zákazníkom 190 vojenských a civilných vrtuľníkov, čo je o 20 viac ako v minulom roku, oznámil generálny riaditeľ spoločnosti Andrej Boginskij.   "Sú rozdelené nasledovne - asi 50 vrtuľníkov sú štátne obranné zákazky, kam patrí…

Foto V Rusku vyvíjajú nové lietadlo pre velenie vojskám pre prípad jadrovej vojny

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Vo Voroneži bola zahájená výroba lietadla pre velenie vojskám v prípade jadrovej vojny, oznámil zdroj z obranného priemyslu. "Ruské letecké a kozmické sily dostanú dve letecké veliteľské stanovištia na základe Il-96-400M . Jeden sa už vyrába, "povedal. Podľa zdroja nie je vylúčená objednávka tretieho veliteľského lietadla. Projekt má…

Foto Elektrické pedále a tlačidlo “manéver”. Na internete sa objavili fotografie z kokpitu Su-75 Checkmate

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Na internete sa objavili podrobné fotografie kokpitu nového ruského stíhacieho lietadla Checkmate / Su-75 spolu s komentármi o jeho odlišnosti od kokpitov iných ruských stíhačiek.   Na snímkach je vidieť, že informácie pre pilota sa zobrazujú na jednom veľkom monitore a po jeho obvode nie sú k…

Foto Ruský elektronický komplex úspešne zaútočil na vojenský prieskumný satelit NATO

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Pokus NATO uskutočniť prieskumnú operáciu v okolí Rostova na Done zlyhal po tom, čo ruský komplex elektronických protiopatrení úspešne zaútočil na vojenské prieskumné systémy kozmických zariadení. Podľa amerického núdzového výstražného systému bola 22. júla z oblasti Rostova na Done prerušená prevádzka satelitu „Sentinel-1“. Bol využívaný nielen ako civilný…

Foto The Saker: Zaujímavý vývoj udalostí v Rusku za posledný týždeň

Rusko, 26.júl 2021 (AM) – Uplynulý týždeň bol v Rusku, čo sa týka vývoja viacerých udalostí, vcelku intenzívny a dnes by som sa chcel zmieniť o troch z nich: 1) Putin napísal veľmi zaujímavý článok o histórii Ruska a Ukrajiny, za ktorým nasledoval nemenej zaujímavý rozhovor s ruským prezidentom. 2) Rusko práve ukončilo testy skutočne hrozivých zbraňových…

Foto Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený približný dátum pre prvé dodávky hypersonických rakiet k jednotkám. Mike White poukázal na to, že finančné dokumenty…

Foto Expanzia Georga Sorosa do Európy

Maďarsko, 29.júl 2021 (AM) –Napriek vysokému veku (o dva týždne dovŕši 91 rokov) a fenomenálnemu obchodnému úspechu v minulosti zaujíma George Soros veľmi dôležité miesto v zahraničnej politike USA v Európe a na celom svete. Aktívny je najmä v krajinách bývalého tzv. socialistického tábora. Existuje však podozrenie, že už nerozhoduje Soros, ale…

Foto „Medvedia služba“ spojencov v Kurskej bitke

Rusko, 28.júl 2021 (AM) – Západné rozviedky odovzdali Moskve chybnú informáciu o dislokácii nemeckých vojsk. So „senzačným odhalením“ o udalostiach 2. sv. vojny sa pred necelým rokom vytasili zaoceánski „historici“. Americký časopis Popular Mechanics uverejnil materiál, v ktorom sa tvrdí, že Červená armáda mohla zvíťaziť v Kurskom oblúku len vďaka efektívnej pomoci spojencov – špecialistov…

Foto Ako to bolo s Golianom a Viestom?

Slovensko, 26.júl 2021 (AM) – Všetci vedia, že slovenského divízneho generála Rudolfa Viesta a brigádneho generála Jána Goliana Nemci zajali 3. novembra 1944 v Pohronskom Bukovci.   Na webovej stránke tejto obce sa píše aj toto: Nie je pravda, že boli zradení občanmi – partizánmi. Od pamätníkov obce, ktorí už, bohužiaľ,…

Foto 8 faktov falšovania zásluh Ruska v 2. svetovej vojne

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – V materiáloch na výučbu dejín vo Veľkej Británii niet rozdiel medzi nacistickým Nemeckom pod vládou Adolfa Hitlera a ZSSR pod vládou Josifa V. Stalina. Akoby si Briti nechceli uvedomiť rozdiel, že jeden koncentračné tábory rozkuroval a druhý ich hasil.   Oba štáty sú označené za agresorov, ktoré rozpútali 2.…

Foto Spomienka na prvé Bojové jánošíkovské družiny

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Pred budovou vlády SR sa nachádza socha Mareka Čulena, ktorého dnes asi väčšina národa už nepozná. Iní ho vnímajú ako zakladateľa Komunistickej strany Československa, no najlepšie by ho mali poznať členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pretože bol jednoznačným stúpencom obrany ČSR pred nacistickým Nemeckom. Po vzniku…

Foto Postupimská konferencia a odsun Nemcov z Československa, aká je pravda? Transfer alebo vyhnanie?

Česko, 23.júl 2021 (AM) – Máme výročie Postupimskej konferencie. Jedným z bodov rokovania bol odsun Nemcov zo štátov budúceho východného bloku. Publicistov Tomáša Krystlíka a Jozefa Skály sa pýtame, či by zhodnotili transfer Nemcov z krajín Východného bloku. Kto zohral iniciatívu? Stačilo sa Nemecko vôbec denacifikovat, než vstúpilo do NATO? Aké sú…

Video VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu – relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu Vyšetrovanie koronavírusu:   https://www.y-comm.fr/8_vid/KK7JAwaEJE/JOVANOVIC_LE_DEFI_DE_LA_VERITE.mp4 Adam Riečanský

Foto Americké kybernetické útoky? Webové stránky Kremľa a orgánov činných v trestnom konaní sa prestali otvárať

Rusko, 11.marec 2021 (AM) – V stredu popoludní sa prestali otvárať webové stránky Kremľa , ruskej vlády, Roskomnadzoru , Vyšetrovacieho výboru , Štátnej dumy a mnohých ďalších ruských orgánov. Informovali o tom používatelia internetu z Ruska aj zo zahraničia.   Používatelia Downdetectoru, ktorí sleduje pokles webov, hlásia poruchy jedného z najväčších ruských…

Foto Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným analytikom Jánom Schneiderom, ktorý problematiku posudzuje z rôznych hľadísk, vrátane historického kontextu.   Termín hybridná…

Foto Poslanec Blaha: Na Slovensku je pravidlom, že záchrana prichádza z Ruska

Slovensko, 4.marec 2021 (AM, Sputnik) - Dodanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko vidí poslanec SMER-SD Ľuboš Blaha ako svedectvo spoľahlivosti doterajšej spolupráce oboch štátov. V komentári pre Sputnik uviedol historické paralely. Aj keď o vakcinácii si myslí svoje, úplne podporuje možnosť slovenských občanov vybrať si z niekoľkých dostupných vakcín.   Podľa písomného komentára…

Foto Plukovník Švec: Premiér odstúpte, inak sa stanete iniciátorom masových protestov

Výzva vláde Slovenskej republiky My občania SR berúci na vedomie: • výsledky demokratických volieb z 29. februára 2020, • existenciu celosvetovo vyhlásenej pandémie kvôli Covidu 19, • nepremyslené a nekompletné opatrenia vlády na zamedzenie šírenia tohto ochorenia, • spochybniteľnosť vyhlásenia a predlžovania núdzového stavu, • ignorovanie overených metód liečby prejavov vírusu,  …

Foto Stály predstaviteľ Ruska pri OSN označil Nemecko a Francúzsko za spolupáchateľov zločinov Kyjeva na Donbase

OSN, 16. február 2021 (AM) – Nemecko a Francúzsko sa s väčšou pravdepodobnosťou stali spolupáchateľmi zločinov spáchaných Kyjevom na Donbase, a nie prostredníkmi pri urovnávaní konfliktu. Uviedol to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzya.   Počas svojho vystúpenia na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN o ruskej iniciatíve v súvislosti so šiestym výročím podpísania…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…