Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto IRÁN : Bude stíhačka Kowsar čoskoro vo Venezuele?

Irán, 28.október 2020 (AM) - Pred dvoma dňami, 23. októbra, vystúpil venezuelský prezident v štátnej televízii s úmyslom vytvoriť vojenskú radu v partnerstve s Iránom, Ruskom a Čínou, s cieľom dosiahnuť nezávislosť v oblasti obrany. Madurov návrh na vytvorenie vojenskej rady, ktorá by pomohla dosiahnuť nezávislosť venezuelskej armády by tak mala…

Foto Vojenský expert Igor Korotčenko: Náhorný Karabach – vojna moderných technológií

Rusko, 28.október 2020 (AM) - Vojna je vždy krutá, je to ľudská smrť. Vojna v Náhornom Karabachu to opäť ukázala. Dala tiež novú lekciu pre armády po celom svete v používaní špičkových zbraní. UAV sa tam používajú veľmi aktívne a vykazujú efektívne výsledky. Aké závery by sme mali vyvodiť z tejto novej situácie? Má ruská armáda…

Foto Premiér Pašinjan je pripravený zomrieť pre Arménsko a ísť do prvej línie, ale „niekto musí byť predsedom vlády“.

Arménsko, 28.október 2020 (AM)  - Arménsky premiér Nikol Pašinjan vyhlásil, že je pripravený zomrieť pre Arménsko a ísť do prvej línie, ale „niekto musí pôsobiť ako predseda vlády“. Vo svojom prejave počas priameho prenosu na Facebooku Nikol Pašinjan vyzval arménskych mužov, aby plnili jeho príkazy a nevyhýbali sa vojenskej službe. Arménsky predseda vlády…

Video Spálené srdcia je nový rusko-český film, o zverstvách fašistov, ktorý mainstream ignoruje

Rusko, 28. októbra (AM, Sputnik) - Na internete prebehla premiéra dokumentárneho filmu Spálené srdcia, ktorý je druhým zo série venovanej 75. výročiu víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Projekt iniciovalo občianske hnutie Nesmrteľný pluk v Česku a pracoval na ňom česko-ruský kolektív. Prvá séria získala cez 20 tisíc zhliadnutí. Ale ... český mainstream ju nezaregistroval.   Aká…

Foto Pjakin: ČSR v roku 1918 vznikla aby v prípade vojny mala možnosti samostatného odrazenia agresie

Slovensko, 28.október 2020 (AM) - Prvá svetová vojna znamenala zásadný obrat v riešení nielen českej, ale najmä slovenskej otázky. Na troskách rakúsko-uhorskej monarchie, ktorej oba národy boli súčasťou, sa ako optimálne riešenie ukazovalo vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov.     Hoci pri jeho vzniku zohral hlavnú úlohu zahraničný odboj, jasný…

Video Peklo z neba: Ruský nálet na výcvikovú základňu v Sýrii zabil takmer 80 pro-tureckých teroristov

Sýria, 27.október 2020 (AM) - V marci, po niekoľkých týždňoch bojov medzi sýrskymi vojakmi a rebelmi podporovanými Ankarou v provincii Idlib (po začatí operácie Jarný štít), Ruský prezident Vladimir Putin a jeho Turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan sa dohodli na zásade prímeria, ako aj na zriadení spoločných rusko-tureckých hliadok pozdĺž diaľnice…

Foto Vojenský expert Igor Korotčenko: Náhorný Karabach – vojna moderných technológií

Rusko, 28.október 2020 (AM) - Vojna je vždy krutá, je to ľudská smrť. Vojna v Náhornom Karabachu to opäť ukázala. Dala tiež novú lekciu pre armády po celom svete v používaní špičkových zbraní. UAV sa tam používajú veľmi aktívne a vykazujú efektívne výsledky. Aké závery by sme mali vyvodiť z tejto novej situácie? Má ruská armáda…

Foto Čím bude Taiwan ostreľovať Čínu?

Taiwan, 26.október 2020 (AM) - Americká administratíva schválila predaj rakiet, ktoré sa môžu dostať do Číny, Taiwanu. Poradca pre národnú bezpečnosť v Bielom dome Robert O'Brien začiatkom októbra uviedol, že monumentálne úsilie Číny o posilnenie vojenských námorných schopností bolo primárne zamerané na vytlačenie amerických síl zo západného Pacifiku a pripraviť inváziu…

Foto Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?       Historicky bol…

Video Rheinmetall obsadil Austráliu: Svojimi bojovými vozidlami vytvára chrbticu austrálskych obranných síl

Austrália, 16.október 2020 (AM) - Rheinmetall oznámil otvorenie Strediska pre vojenské vozidlá MILVEHCOE v Redbank (Queensland, Austrália). Vznikne tak nové vysoko vyspelé centrum pre vojenské vozidlá, ktoré bude mať na starosti dizajn, vývoj a miestnu výrobu vojenských vozidiel, platforiem a veží pre Austrálske obranné sily a následný vývoz spriateleným krajinám. Otvorenie strediska…

Video Ako Kim Jung-Un prekvapil, alebo vypálil rybník? Nové strategické zbrane na slávnostnej prehliadke

Severná Kórea, 12.október 2020 (AM) - Severná Kórea predstavuje k 75. výročiu celú radu nových obrnených vozidiel. Severokórejské armády mali vždy povesť, že boli vybavené zastaraným vybavením. A inventúra jej obrnenej flotily, ktorá je založená hlavne na sovietskych a čínskych produkciách zo 60. a 70. rokov a Severokórejskí inžinieri dokázali z neho…

Foto Podarí sa ľudstvu udržať pod kontrolou nástup robotov zabijakov?

Francúzsko, 4.október 2020 (AM)  - Autonómne smrtiace zbraňové systémy? „Terminátor nebude pochodovať 14. júla na Champs-Élysées“ sľúbila Florence Parly 5. apríla 2019, keď predstavila stratégiu francúzskeho ministerstva ozbrojených síl v oblasti umelej inteligencie. Znamenalo to francúzske rozhodnutie nevyvíjať smrtiace autonómne zbraňové systémy (Systèmes d’Armes Létales Aautonomes - SALA). Tieto technológie, ktoré médiá…

Video Americké pušky DIAMONDBACK AR-15 aj pre európsky trh

USA,  21. októbra (AM) - Pušky Diamondback pochádzajú z menšej rodinnej zbrojovky z USA, ktorá sa stála známa vďaka svojej vysokej kontrole kvality a nižším cenám. Základom sú overené parametre - 16" nitridovaná chrom-molybdenová hlaveň, 12" M-lok predpažbie, 8620 Mil-Spec záver, lower aj upper z najtvrdšieho leteckého duralu 7075 T-6. V…

Video Kompaktný unikát – puškohľad Sightmark Citadel 1-10×24 CR1

Slovensko, 16.október 2020 (AM) – Novinka na EU trhu - Citadel s priblížením 1-10x24. Takýto široký rozsah v tak kompaktnom tele je jednoducho unikátny. Model Citadel s priblížením 1-10x je určený pre strelcov na krátke a stredné vzdialenosti.         Jeho prednosťami sú veľmi malé, kompaktné rozmery, nízka váha,…

Video Video: Kalašnikov predstavil novú kompaktnú pištoľ PLK – určenú pre políciu

Rusko, 9.október 2020 (AM) - Kalašnikov predstavil novú kompaktnú pištoľ PLK, z dielne konštruktéra Dmitrija Lebedeva ( PLK - v preklade - kompaktná pištoľ Lebedeva), ktorá má nahradiť služobné pištole Makarov. PLK má celkovú dĺžku 180 milimetrov a dĺžku hlavne 92 milimetrov. Pištoľ je určená pre náboje 9x19 mm Luger.  Kapacita zásobníka je…

Foto 4 rady ako si vybrať vzduchovku

  Vzduchovky patria k zbraniam, s ktorými sme poväčšine začínali. Starí otcovia nás učili mieriť na plechovky či drevené terče. Streľba zo vzduchoviek nás tak často prenesie späť v čase. A keďže každý rád spomína, možno aj vy túžite oprášiť svoje strelecké schopnosti s týmto druhom zbrane. Dnes vám prinášame 4 rady, vďaka ktorým si…

Foto Slovenský puškár už druhý rok upozorňuje na legislatívnu dieru v otázke slovenských zbraní v rukách teroristov

Slovensko, 5.október 2020 (AM) - Prinášame ďalší rozhovor s Kolomanom Szabóm, slovenským puškárom, ktorý od roku 2004 do roku 2017 prerábal strelné zbrane kategórie A, B, C na D, jednoducho povedané, z ostrých na expanzné a flobertové.  AM: Od minulého rozhovoru, z februára už uplynul vyše pol rok, preto nás zaujíma, čo…

Video Video: Novinka od ruského výrobcu zbraní – Kalašnikov PPK

Rusko, 1.október 2020 (AM) - Po nedávnom veľtrhu Armija 2020 v Moskve predstavil Kalašnikov viacero nových zbraní jedna z nich je karabína na pištoľové náboje - PPK-20. Nezamieňajte si ju s legendárnou pištoľou Walther PPK, názov PPK-20 je skratka Pistolet Pulemet Kalašnikova. Puška je pokračovaním 9mm pušky Viťaz-MO. Aj keď je Viťaz…

Foto Vojenský expert Igor Korotčenko: Náhorný Karabach – vojna moderných technológií

Rusko, 28.október 2020 (AM) - Vojna je vždy krutá, je to ľudská smrť. Vojna v Náhornom Karabachu to opäť ukázala. Dala tiež novú lekciu pre armády po celom svete v používaní špičkových zbraní. UAV sa tam používajú veľmi aktívne a vykazujú efektívne výsledky. Aké závery by sme mali vyvodiť z tejto novej situácie? Má ruská armáda…

Foto Premiér Pašinjan je pripravený zomrieť pre Arménsko a ísť do prvej línie, ale „niekto musí byť predsedom vlády“.

Arménsko, 28.október 2020 (AM)  - Arménsky premiér Nikol Pašinjan vyhlásil, že je pripravený zomrieť pre Arménsko a ísť do prvej línie, ale „niekto musí pôsobiť ako predseda vlády“. Vo svojom prejave počas priameho prenosu na Facebooku Nikol Pašinjan vyzval arménskych mužov, aby plnili jeho príkazy a nevyhýbali sa vojenskej službe. Arménsky predseda vlády…

Video Peklo z neba: Ruský nálet na výcvikovú základňu v Sýrii zabil takmer 80 pro-tureckých teroristov

Sýria, 27.október 2020 (AM) - V marci, po niekoľkých týždňoch bojov medzi sýrskymi vojakmi a rebelmi podporovanými Ankarou v provincii Idlib (po začatí operácie Jarný štít), Ruský prezident Vladimir Putin a jeho Turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan sa dohodli na zásade prímeria, ako aj na zriadení spoločných rusko-tureckých hliadok pozdĺž diaľnice…

Video Ďalší incident v Sýrii: Američanmi podporovaní ozbrojenci v Sýrii spustili streľbu na civilistov

Sýria, 27.október 2020 (AM) - Na webe sa objavilo video, ktoré ukazuje, ako proamerické sily SDF ("Sýrske demokratické sily") začali strieľať na civilistov v Sýrii. Incident sa stal včera v malom meste na východe krajiny - Garanij. Nespokojní s okupačným režimom SDF sa priaznivci legitímnej sýrskej vlády vydali na cestu, po ktorej…

Video Veliteľ legendárneho Luhanského práporu „Prízrak“ – Alexej Markov zahynul. Video

Luhansk, 26. októbra (AM) -  Pri nehode zahynul veliteľ 14. práporu územnej obrany „Duch“ podplukovník Ľudových milícií LPR, člen rady veliteľov Zväzu dobrovoľníkov Donbasu Alexej Markov (volacia značka „Dobry“).   Sibírčan, rodák z Omsku, absolvent školy fyziky a matematiky a univerzity v Novosibirsku, vyštudovaný jadrový fyzik, žil v Moskve, pracoval ako vedúci oddelenia…

Video Putinov historický prejav: “Obávame sa len jednej veci – ako neprechladnúť na pohrebe našich neprajníkov”

Rusko, 26. októbra (AM) - Vo štvrtok 22. októbra sa uskutočnilo stretnutie Valdajského diskusného klubu. Na podujatí vystúpil ruský prezident Vladimir Putin. Hlava štátu nastolila najcitlivejšie témy rozhovorov.   Valdajský medzinárodný diskusný klub je pravidelne sa konajúci kongres expertov, ktorí sa špecializujú na štúdium ruskej vnútornej a zahraničnej politiky. Putin uviedol, že Rusko…

Foto Ruské námorníctvo otestovalo svoj prvý námorný protilietadlový systém Pancir-M

Rusko, 26.október 2020 (AM)  - Na kontrolu mnohých vnútrozemských morí hraničiacich s jeho pobrežím, ako je Baltské, Čierne, alebo Kaspické more, vyvinula Moskva veľkú flotilu ľahkých korviet, ako sú lode triedy Karakurt. Tieto plavidlá, dlhé 67 ma 800 ton, sú výkonnostne porovnateľné s mnohými triedami západných hliadkovacích plavidiel. Naproti tomu sú…

Foto Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a Urán, bola poslaná na námorné skúšky v Japonskom mori".   Publikácia pripomína ,…

Foto Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Foto USA by chceli vybaviť hypersonickými raketami všetky svoje torpédoborce

USA, 24.október 2020 (AM) - Námorníctvo Spojených štátov plánuje vybaviť všetky svoje torpédoborce nadzvukovými zbraňami, píše o tom Defence News s odkazom na Roberta O'Briena, bezpečnostného poradcu amerického prezidenta. "Túto schopnosť (odpálenie hypersonických rakiet, pozn. Red.) Získajú najprv naše vojenské ponorky triedy Virginia a torpédoborce triedy Zumwalt. Nakoniec túto schopnosť dostanú všetky…

Foto Francúzska pýcha : Jadrová ponorka Suffren odpálila svoju prvú riadenú strelu

Francúzsko, 22. október 2020 (AM) - Koncom júla začala Suffren, prvá zo šiestich útočných jadrových ponoriek triedy Barracuda, začala testovať svoje bojové systémy a výzbroj v Stredozemnom mori. Bola to ďalšia fáza testovania tejto novej perly francúzského námorníctva po tom, ako úspešne prebehla prvá časť testov, kde išlo o plavbu v…

Video Spoločne proti tlaku USA: Čína vyzbrojila venezuelské námorníctvo protilodnými raketami

Venezuela, 18.október 2020 (AM) - Venezuelské armádne videá ukazujú vojnové lode vyzbrojené novými protilodnými raketami čínskej výroby. Raketa C-802A, dodávaná Pekingom venezuelskému námorníctvu, je skonštruovaná tak, aby vyradila hladinové lode v dosahu viac ako 100 námorných míľ.  Nová dohoda o zbraniach by mala výrazne zvýšiť dosah a účinnosť námorníctva prezidenta Nicolása…

Foto Čím bude Taiwan ostreľovať Čínu?

Taiwan, 26.október 2020 (AM) - Americká administratíva schválila predaj rakiet, ktoré sa môžu dostať do Číny, Taiwanu. Poradca pre národnú bezpečnosť v Bielom dome Robert O'Brien začiatkom októbra uviedol, že monumentálne úsilie Číny o posilnenie vojenských námorných schopností bolo primárne zamerané na vytlačenie amerických síl zo západného Pacifiku a pripraviť inváziu…

Foto Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany – varovanie pre narušiteľa

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spustili túto stredu ráno 21. októbra…

Foto Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?       Historicky bol…

Video Rheinmetall obsadil Austráliu: Svojimi bojovými vozidlami vytvára chrbticu austrálskych obranných síl

Austrália, 16.október 2020 (AM) - Rheinmetall oznámil otvorenie Strediska pre vojenské vozidlá MILVEHCOE v Redbank (Queensland, Austrália). Vznikne tak nové vysoko vyspelé centrum pre vojenské vozidlá, ktoré bude mať na starosti dizajn, vývoj a miestnu výrobu vojenských vozidiel, platforiem a veží pre Austrálske obranné sily a následný vývoz spriateleným krajinám. Otvorenie strediska…

Foto Británia ide modernizovať svoje obrnené vozidlá Fox 6×6 – zákazku vyhral nemecký Rheinmetall

Veľká Británia, 9.október 2020 (AM) - Britské Ministerstvo obrany udelilo spoločnému podniku Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) zákazku v hodnote 16 miliónov libier / 17,5 miliónov eur na výcvikové simulátory, modernizáciu a predĺženie životnosti biologických, chemických, rádiologických a nukleárnych prieskumných vozidiel Fuchs / Fox v službách britskej armády. Fuchs / Fox…

Video Video: Bundeswehr úspešne otestoval novú verziu tanku Leopard

Nemecko, 9.október 2020 (AM) - Nemecká armáda vyskúšala nový hlavný bojový tank Leopard 2A7V. Testovanie sa uskutočnilo v Technickom centre Bundeswehru v Meppene. Leopard 2A7V je modernizovaná verzia Leopardu 2A6, ktorý donedávna považovaný za jeden z najlepších tankov na svete a súťažil s americkým M1A2 Abrams, britským Challenger 2 a francúzskym Leclerc. Predchádzajúca verzia…

Foto IRÁN : Bude stíhačka Kowsar čoskoro vo Venezuele?

Irán, 28.október 2020 (AM) - Pred dvoma dňami, 23. októbra, vystúpil venezuelský prezident v štátnej televízii s úmyslom vytvoriť vojenskú radu v partnerstve s Iránom, Ruskom a Čínou, s cieľom dosiahnuť nezávislosť v oblasti obrany. Madurov návrh na vytvorenie vojenskej rady, ktorá by pomohla dosiahnuť nezávislosť venezuelskej armády by tak mala…

Foto Americký Bell dodal polícii Poľskej republiky tri vrtuľníky Bell 407 GXis

Fort Worth, USA, 27. októbra 2020 (AM) – Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že dodala Polícii Poľskej republiky tri stroje Bell 407 GXis. Poľská polícia je viac než 20 rokov tradičným zákazníkom Bellu. Úlohou týchto vrtuľníkov je pomáhať a chrániť obyvateľov, udržiavať verejný poriadok a bezpečnosť…

Foto Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí medzi najúspešnejšie epizódy v rámci prvej vojny v Čečensku. Ešte na jar toho roku začal najvyšší predstaviteľ čečenských separatistov Džochar Dudajev s prípravou k vojne. V jej priebehu vypracoval podrobný plán operácií čečenských ozbrojených síl.  …

Video Pilot amerického letectva prehovoril o tajných výcvikových súbojoch so stíhačkami MiG-23

USA, 24.október 2020 (AM) - V Spojených štátoch sa vykonávali tajné výcvikové vzdušné súboje so sovietskymi stíhacími lietadlami. O svojich dojmoch prehovoril účastník týchto cvičení, ktorý pilotoval F-15 a postavil sa proti MiG-23.   Ako píše server Popular Mechanics, počas studenej vojny americké letectvo získalo niekoľko sovietskych stíhacích lietadiel na výcvikové účely. V 60. rokoch…

Foto Samovražedný dron izraelskej výroby spadol na území Iránu. Video

Irán, 22. október 2020 (AM) – Na severozápade Iránu sa 20. októbra zrútilo cudzie bezpilotné lietadlo (dron). Ako sa uvádza v správe portálu Al Masdar News, do vzdušného priestoru Iránu vstúpil dron z územia susedného Azerbajdžanu.   Súdiac podľa zverejnených záberov havarovaného bezpilotného lietadla, ide o samovražedný dron-kamikadze Harop (jeho dolet činí 1000…

Video Námorná pechota Spojených štátov uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“.

FORT WORTH, Texas (20. októbra 2020) - Po viac ako tridsiatich rokoch spoľahlivej služby Námorná pechota Spojených štátov (USMC) oficiálne uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“. Ikonický dvojlistý stroj slúžil ako bojový vrtuľník pre námornú pechotu v bojových misiách po celom svete, vrátane operácie Púštna búrka, Sloboda Iraku alebo Trvalá…

Video Spálené srdcia je nový rusko-český film, o zverstvách fašistov, ktorý mainstream ignoruje

Rusko, 28. októbra (AM, Sputnik) - Na internete prebehla premiéra dokumentárneho filmu Spálené srdcia, ktorý je druhým zo série venovanej 75. výročiu víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Projekt iniciovalo občianske hnutie Nesmrteľný pluk v Česku a pracoval na ňom česko-ruský kolektív. Prvá séria získala cez 20 tisíc zhliadnutí. Ale ... český mainstream ju nezaregistroval.   Aká…

Foto Pjakin: ČSR v roku 1918 vznikla aby v prípade vojny mala možnosti samostatného odrazenia agresie

Slovensko, 28.október 2020 (AM) - Prvá svetová vojna znamenala zásadný obrat v riešení nielen českej, ale najmä slovenskej otázky. Na troskách rakúsko-uhorskej monarchie, ktorej oba národy boli súčasťou, sa ako optimálne riešenie ukazovalo vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov.     Hoci pri jeho vzniku zohral hlavnú úlohu zahraničný odboj, jasný…

Foto Cudzinecká Légia: Ako je to so zmenou identity pri vstupe

Francúzsko, 27.október 2020 (AM) - Pre doplnenie znalosti francúzštiny, slovo "Légion" znamená vo francúzštine "MNOŽSTVO". Čiže skutočný, doslovný preklad názvu Légion étrangère by mal byť skôr "Množstvo Cudzincov" a nie Cudzinecká légia. Avšak Légia je už zaužívané pomenovanie a preto zostanem v tomto zaužívanom spôsobe.   Táto armáda vznikla už v…

Foto Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí medzi najúspešnejšie epizódy v rámci prvej vojny v Čečensku. Ešte na jar toho roku začal najvyšší predstaviteľ čečenských separatistov Džochar Dudajev s prípravou k vojne. V jej priebehu vypracoval podrobný plán operácií čečenských ozbrojených síl.  …

Video Pilot amerického letectva prehovoril o tajných výcvikových súbojoch so stíhačkami MiG-23

USA, 24.október 2020 (AM) - V Spojených štátoch sa vykonávali tajné výcvikové vzdušné súboje so sovietskymi stíhacími lietadlami. O svojich dojmoch prehovoril účastník týchto cvičení, ktorý pilotoval F-15 a postavil sa proti MiG-23.   Ako píše server Popular Mechanics, počas studenej vojny americké letectvo získalo niekoľko sovietskych stíhacích lietadiel na výcvikové účely. V 60. rokoch…

Video Námorná pechota Spojených štátov uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“.

FORT WORTH, Texas (20. októbra 2020) - Po viac ako tridsiatich rokoch spoľahlivej služby Námorná pechota Spojených štátov (USMC) oficiálne uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“. Ikonický dvojlistý stroj slúžil ako bojový vrtuľník pre námornú pechotu v bojových misiách po celom svete, vrátane operácie Púštna búrka, Sloboda Iraku alebo Trvalá…

Video Ďalší incident v Sýrii: Američanmi podporovaní ozbrojenci v Sýrii spustili streľbu na civilistov

Sýria, 27.október 2020 (AM) - Na webe sa objavilo video, ktoré ukazuje, ako proamerické sily SDF ("Sýrske demokratické sily") začali strieľať na civilistov v Sýrii. Incident sa stal včera v malom meste na východe krajiny - Garanij. Nespokojní s okupačným režimom SDF sa priaznivci legitímnej sýrskej vlády vydali na cestu, po ktorej…

Foto Jedno z detí, ktoré zahynuli v meste Ganja po arménskom raketovom útoku, bolo občanom Ruska

BAKU, 26. októbra (AM) - Poradca prezidenta Azerbajdžanu Hikmet Hadžijev uviedol, že tínedžer, ktorý zahynul v nemocnici 17. októbra na následky raketovej paľby na mesto Ganja, bol občanom Ruska. 13-ročný Artur Majakov bol na návšteve u svojej tety. "Takýto pohľadný 13-ročný mladík, plný lásky na celý život a snívajúci o…

Foto Ministerstvo obrany v boji proti dezinformáciám chce založiť skupinu pre podporu zahraničných vojakov na území SR

Slovensko, 22. októbra (AM) - Dve muchy jednou ranou, alebo dve zdanlivo nesúvisiace otázky sa pokúša skĺbiť v najnovšom návrhu minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Rezort obrany navrhuje vytvoriť riadiacu skupinu pre poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám, ktorá bude  využívať nástroje strategickej komunikácie.   Koncepcia poskytovania podpory zahraničným ozbrojeným silám na…

Video Desivé zábery z dnešného nočného raketového útoku arménskej armády na azerbajdžanské mesto Ganja. Video

Azerbajdžan, 17.október 2020 (AM) - Vojna o Náhorný Karabach pokračuje. Arménska armáda zahájila raketový útok na mesto Ganja, útočili balistické rakety Elbrus / SKAD (R-17).     Azerbajdžanské úrady tvrdia, že najmenej 20 domov bolo zničených pri útokoch na mesto. Počas raketových útokov boli zasiahnutí mnohí civilisti vrátane maloletých. Očití svedkovia hlásia 3…

Foto Slovenský puškár už druhý rok upozorňuje na legislatívnu dieru v otázke slovenských zbraní v rukách teroristov

Slovensko, 5.október 2020 (AM) - Prinášame ďalší rozhovor s Kolomanom Szabóm, slovenským puškárom, ktorý od roku 2004 do roku 2017 prerábal strelné zbrane kategórie A, B, C na D, jednoducho povedané, z ostrých na expanzné a flobertové.  AM: Od minulého rozhovoru, z februára už uplynul vyše pol rok, preto nás zaujíma, čo…

Foto Ďalší útok na legálnych držiteľov zbraní v USA: Tentoraz žaloba za údajné zlé hospodárenie s financiami

USA, 8.august 2020 ( AM ) - Generálna prokurátorka štátu New York podala žalobu s cieľom rozpustiť americkú Národnú asociáciu vlastníkov zbraní (NRA) za údajné zlé hospodárenie s financiami. Podľa Letitie James organizácia odviedla milióny dolárov jej lídrom, vrátane výkonného riaditeľa Waynea LaPierra, pre ich osobné použitie. Informuje o tom spravodajský…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…