Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu zostávajú naše kontakty dosť intenzívne,"…

Foto Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí si bývalý šéf Pentagónu Robert Gates.   "Nesiem za to istú zodpovednosť. Začalo to ešte pred mojím príchodom tam. Myslím ale, že sme založili afganskú armádu podľa vlastného vzoru a podoby.…

Foto Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.     Faktom je, že podľa…

Foto Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.   USA spočiatku mienili zhodiť 9 atómových bômb na ryžové polia alebo do mora…

Foto Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množstvo munície.…

Foto Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a vojenský vodca Colin Powell

USA, 18. október 2021 (AM) – Colin Powell, bývalý americký minister zahraničných vecí a vojenský vodca, vedúci zboru náčelníkov štábov , zomrel vo veku 84 rokov . Príčinou smrti boli komplikácie koronavírusovej infekcie, informovala jeho rodina na Facebooku. Zdôrazňuje sa, že napriek očkovaniu ochorel.   Generál Colin Powell urobil kariéru ako profesionálny…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Rusko prestáva dodávať muníciu do USA. Vyzerá že postupne príde o najväčší civilný trh so zbraňami

Rusko, 13. október 2021 (AM) – Rusko kvôli americkým sankciám zastavuje dodávku munície do USA. Príde tak o najväčší exportný trh ruských výrobcov civilnej zbrojnej munície . Ruská federácia je nútená výrazne obmedziť svoju prítomnosť v tejto krajine a ak americké orgány v blízkej budúcnosti neodstránia prekážky, potom Rusko úplne príde o americký trh.…

Video „Neochráni pred nimi žiadna nepriestrelná vesta“: Pentagón oznámil termín pre nové pušky ktoré nahradia M4 a M16

USA, 12. október 2021 (AM) – V USA pokračujú práce na vytvorení sľubnej série ručných zbraní pre armádu a ďalšie bezpečnostné agentúry. Hlavnou úlohou je nahradiť existujúce modely vrátane automatickej karabíny M4 a útočnej pušky M16. Pripomeňme, že oba tieto varianty amerických ručných zbraní majú kaliber 5,56 mm. Plánuje sa tiež,…

Foto Nahradí Dragunov. Nová ruská ostreľovacia puška Čukavin prešla poslednými testami

Rusko, 6. október 2021 (AM) – Štátne testy ostreľovacej pušky Čukavin (SVČ) boli ukončené, prebiehajú prípravy na prijatie pušky do prevádzky. Informovala o tom tlačová služba skupiny spoločností Kalašnikov.     Puška bola vyvinutá ako náhrada za legendárnu ostreľovaciu pušku Dragunov pre ruskú armádu. Teraz sa spracováva dokumentácia, na základe ktorej sa rozhodne…

Foto Čínsky NORINCO predstavil útočnú pušku novej generácie

Čína, 5. október 2021 (AM) – Na medzinárodnej výstave v čínskom Zhuhai bola verejne predvádzaná útočná puška čínskej novej generácie QBZ191 kalibru 5,8 mm. Samotný vývojár ju nazýva puškou novej generácie.   PLA (Čínska ľudová oslobodzovacia armáda) sa chystá prejsť na túto pušku ako na hlavnú zbraň. Predstavené sú celkom dve…

Foto Čo to je? Srbi testujú novú veľkokalibrovú ostreľovaciu pušku

Srbsko, 1. október 2021 (AM) – Veľkokalibrové protimateriálové pušky sa začali používať počas druhej svetovej vojny ako protitankové pušky a po druhej svetovej vojne sa so špeciálnym typom munície zneškodňovali obrnené vojenské zariadenia na vzdialenosti viac ako 1000 metrov, najčastejšie v sabotážnych jednotkách.   V roku 1990 Chorvátsko vyrobilo ťažkú ​​ostreľovaciu…

Foto Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovoril o…

Foto Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu zostávajú naše kontakty dosť intenzívne,"…

Foto Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí si bývalý šéf Pentagónu Robert Gates.   "Nesiem za to istú zodpovednosť. Začalo to ešte pred mojím príchodom tam. Myslím ale, že sme založili afganskú armádu podľa vlastného vzoru a podoby.…

Foto Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množstvo munície.…

Foto Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a vojenský vodca Colin Powell

USA, 18. október 2021 (AM) – Colin Powell, bývalý americký minister zahraničných vecí a vojenský vodca, vedúci zboru náčelníkov štábov , zomrel vo veku 84 rokov . Príčinou smrti boli komplikácie koronavírusovej infekcie, informovala jeho rodina na Facebooku. Zdôrazňuje sa, že napriek očkovaniu ochorel.   Generál Colin Powell urobil kariéru ako profesionálny…

Foto Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajina pripravuje na plnohodnotný ozbrojený konflikt.…

Foto Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

Foto Lode bez orientácie. Pri vchode do Kerčského prielivu sa objavil „Bermudský trojuholník“

Rusko, 16. október 2021 (AM) – Letecká navigácia v oblasti Kerčského prielivu a časti Čierneho mora, ktorá sa nachádza na juhu, sa ukázala ako prakticky nemožná. Neznámy systém elektronického boja ruší všetky elektronické signály v tomto regióne.   Pravidelné lety amerických prieskumných lietadiel k ruským hraniciam umožnili zistiť, že v oblasti…

Foto Spoluvinník medzinárodného zločinu: Taliansky kapitán lode dostal rok väzenia za vrátenie 101 migrantov do Líbye

Taliansko, 15. október 2021 (AM) – Súd v talianskom Neapole poslal na rok do väzenia kapitána obchodnej lode, ktorý v roku 2018 odovzdal líbyjskej pobrežnej stráži stovku migrantov zachránených neďaleko afrických brehov.   Stredajší verdikt, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra AP a ktorý zatiaľ nie je právoplatný, je prvý svojho…

Foto Ukrajinská vojenská loď narazila na mínu západne od Krymu. Hrozí jej potopenie

Ukrajina, 14. október 2021 (AM) – V západnej časti Čierneho mora došlo k vážnemu incidentu — vojenské plavidlo ukrajinského námorníctva pri plnení plánovaných úloh explodovalo v dôsledku zrážky s námornou mínou. V dôsledku výbuchu sa zranila časť posádky, v lodi vznikla diera a bola zaplavená. Informácie o tomto incidente potvrdil poslanec ukrajinského parlamentu…

Foto Švédka natáča film o sovietskych námorníkoch ktorí ich zachránili na mori. Musela mlčať 35 rokov

Švédsko, 14. október 2021 (AM) – Švédska režisérka Helena af Klerker natočí film o tom, ako sovietska nákladná loď Dagestan zachránila pred smrťou dve dievčatá, ktorých čln sa ocitol na šírom mori. Príbeh sa stal so samotnej Helene a jej priateľke Lou Åberg, ale incident musel ostať utajený 35 rokov.     Švédska…

Foto 28 helikoptér. Čínske námorníctvo testuje novú vrtuľníkovú loď

Čína, 10. október 2021 (AM) – Čínske námorníctvo by čoskoro malo dostať novú vojnovú loď. Čína zverejnila zábery najnovšieho vrtuľníkového nosiča, typu 075 LHD Guangxi.     Teraz je táto univerzálna obojživelná útočná loď (UDC) pred uvedením do prevádzky námorníctvom Čínskej armády testovaná na mori. Guangxi je druhou loďou v tejto…

Foto Rusko zvyšuje počet lodí vo svetovom oceáne

Rusko, 9. október 2021 (AM, Sputnik) – Vrchný veliteľ ruského námorníctva admirál Nikolaj Jevmenov zablahoželal svojim podriadeným ku Dňu veliteľov lodí a uviedol, že vo vodách oceánov a morí sa teraz nachádza okolo 100 ruských lodí. Napríklad ku 9. máju tohto roku sa uvádzalo, že vo svetovom oceáne plní rôzne úlohy 60…

Foto Rheinmetall predstavil novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs

Nemecko, 16. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall vyvinula novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs/Fox. Nový variant tohto osvedčeného vozidla 6x6 s vysokou strechou ponúka širokú škálu funkcií, ktoré pokrývajú celé operačné spektrum. Vylepšená konštrukcia vozidla, ktoré je navrhnuté pre maximálnu mobilitu, mu umožňuje plniť rozličné úlohy – od taktického operačného…

Video Sankcie nútia Irán vyvíjať vlastné zbrane. Predstavil nový systém protivzdušnej obrany

Irán, 13. október 2021 (AM) – Iránsky protilietadlový raketový obranný systém sa naďalej vylepšuje. Priemysel islamskej republiky ponúka vojakom stále viac možností pre protilietadlové raketové systémy. Osobitnú úlohu tu zohrávajú sankcie, ktoré už dlhší čas podporuje takzvaný kolektívny Západ, a ktoré vedú k potrebe riešiť otázky nahradenia dovozu vývojom vlastných technológií vo…

Foto Zbrojovka Rheinmetall podporuje technické vzdelávanie v Českej republike

Nemecko, 7. október 2021 (AM) – Dňa 6. októbra 2021 podpísali spoločnosti Rheinmetall a Ray Service v spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou VISC, s.r.o. (VISC) zmluvu na dodávku elektrických komponentov. Zmluva zahŕňa dodávku materiálových súprav pre program Fuchs/Fox 2 pre medzinárodného zákazníka v časovom horizonte 2022 – 2023 a má celkovú hodnotu…

Foto Rheinmetall na výstave IDET v Brne predstaví inovatívne systémy pro súdobé bojisko

Nemecko, 4. október 2021 (AM) – Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky (IDET) 2021, ktorý sa bude konať od 6. do 8. októbra v Brne, predstaví najnovší vývoj svetových technológií v zbrojárskom priemysle.   Obrnený transportér Lynx KF41 je jedným z hlavných kandidátov v prebiehajúcom českom tendri na nákup nových BVP…

Foto Bojové robototechnické komplexy „Uran-9“ pôjdu do výzbroje na budúci rok

Rusko, 1. október 2021 (AM) – Komplexy „Uran-9“ sa na testovacie využitie dostanú do pozemných vojsk ruskej armády v roku 2022, pričom pracuje sa na tom už teraz, uviedol pre noviny „Krasnaja zvezda“ veliteľ tohto druhu vojsk generál Oleg Saľjukov a dodal, že výsledky testov ovplyvnia hlavne rozhodovanie o optimálnom počte ich nákupu.  …

Foto Česko si systém pozemnej protivzdušnej obrany zaobstará od vlády štátu Izrael

Česko, 29.september 2021 (AM, MO ČR) – V pondelok 27. septembra 2021 informoval minister obrany Ľubomír Metnar vládu o akvizícii nového raketového systému pozemnej protivzdušnej obrany SPYDER z produkcie izraelskej štátnej spoločnosti Rafael pre Vzdušné sily Armády ČR. Jedná sa o nákup formou medzivládnej dohody, ktorá je najvýhodnejšia z hľadiska vysokej miery…

Foto Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu zostávajú naše kontakty dosť intenzívne,"…

Foto Americké spravodajské služby „zaspali“ vývoj novej čínskej hypersonickej rakety

USA, 17. október 2021 (AM) – Americká rozviedka "zaspala" čínsky vývoj novej hypersonickej rakety, ktorá je schopná dosiahnuť na územie USA a súčasne nosiť jadrové zbrane. Čína testovala hypersonickú jadrovú raketu, ktorá obehla zemeguľu a zasiahla cieľ, čo veľmi prekvapilo americké spravodajské služby. "Nevieme, ako to urobili," Informuje o tom denník…

Foto V Spojených štátoch označili ruskú stíhačku Su-27 za jednu z najlepších na svete

USA, 17. október 2021 (AM, Sputnik) –Ruská stíhačka Su-27 je jednou z najlepších stíhačiek štvrtej generácie na svete. Napísal o tom 15. októbra americký portál 19FortyFive.   Novinári uviedli , že Su-27 môže niesť až 10 rakiet alebo kombináciu bômb a rakiet spoločne s delom. Zameriavače umožňujú pilotovi odpaľovať rakety vzduch-vzduch.…

Foto Bell Huey: Legenda sa v Nemecku lúči

Nemecko, 14. október 2021 (AM) – V dolnosaskom Bückeburgu sa v júni nad múzeom vrtuľníkov blízko miestneho hradu ozval silný dunivý zvuk. Na oblohe sa objavil charakteristický obrys „klepáča na koberce“, ako prezývali vrtuľník Bell UH-1D v Bundeswehre. Dva rotory s výkonným motorom, ktorým stroj vďačí za svoju prezývku, „klepali“ rýchlosťou 324 otáčok za minútu. Keď…

Foto Japonská stíhačka Micubiši F-2 stratila kryt kabíny pilota počas misie zachytenia ruskej stíhačky

Japonsko, 13. októbra 2021 (AM) – Viacúčelové stíhacie lietadlo generácie 4+ Micubiši F-2 Japonských vzdušných síl sebaobrany (JASDF) stratilo 10. októbra tohto roku, počas vykonávania („rutinnej“) operácie zachytenia stíhačky neznámej krajiny, kryt kabíny pilota.   Stíhačka, na ktorej došlo k tejto nešťastnej udalosti, patrí k 6. taktickej stíhacej letke 8.…

Foto Bell sa pripojil do najnovších programov útočného a prieskumového lietadla americkej armády

Fort Worth, Texas (12. októbra 2021) – Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť koncernu Textron (NYSE: TXT), oznámila, že podpísala dohodu o spolupráci so spoločnosťou CAE USA Inc., celosvetovo uznávaným integrátorom výcvikových a misijných systémov. V rámci tejto spolupráce bude CAE dodávať simulátory na trénovanie údržby, pomáhať pri vývoji simulátorov letového výcviku a dodávať ďalšie…

Foto Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.   USA spočiatku mienili zhodiť 9 atómových bômb na ryžové polia alebo do mora…

Foto Signum laudis, najvyššie vojenské vyznamenanie Rakúsko-Uhorska

Slovensko, 18. október 2021 (AM) –  Signum laudis je najvýznamnejším vojenským vyznamenaním Rakúsko-Uhorska. Tvorcom tohto vysokého vojenského vyznamenania bol v roku 1890 rakúsky cisár František Jozef I. a vyznamenanie predstavovalo formu cisárskeho uznania za obzvlášť hrdinský vojenský čin. Existovala aj mierová podoba Signum laudis, ktorá sa udeľovala za perfektnú vojenskú službu…

Foto Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

Video O 5 rokov neskôr. Čoho sa báli vrahovia veliteľa Motorolu?

Donecká republika, 16. október 2021 (AM) – Dnes uplynulo presne 5 rokov od smrti veliteľa protitankovej špeciálnej jednotky „Sparta“ Doneckej ľudovej republiky Arsena Pavlova, známeho ako Motorola, ktorý zomrel na následky teroristického útoku.     "Motorola zomrel vo výťahu, ktorý bol vyhodený do vzduchu. Zabili ho ako krysu. Mal rodinu, v tom…

Foto Gavrilo Princip, atentátnik zo Sarajeva, ktorý našiel svoju smrť v terezínskom žalári

Srbsko, 15. október 2021 (AM) – Gavrilo Princip sa narodil 25. júla 1894 v západnej Bosne, v chudobnej roľníckej rodine srbského pôvodu a svoju smrť našiel 28. apríla 1918 v terezínskom žalári, v prostredí, kde ho všetci nenávideli.   Svetoznámy bosniansky Srb prišiel k svojej smutnej sláve dňa 28. júna 1914…

Foto Nedostatky Hitlerovho plánu

Nemecko, 14. október 2021 (AM) – Plán Barbarossa, ktorým Hitler načrtol schému rozdrvenia Červenej armády za štyri-päť mesiacov a zachvátenie európskej časti Sovietskeho zväzu do línie Archangeľsk – Volga – Astracháň, bol podpísaný 18. decembra 1940, čiže pol roka pred napadnutím ZSSR.   Prečo Hitler prijal toto rozhodnutie, ako sa stalo, že…

Foto Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.     Faktom je, že podľa…

Foto Teória akademika Glazjeva sa potvrdila: Bol koronavírus vytvorený Američanmi?

Rusko, 15. október 2021 (AM) – Ruský vedec urobil senzačné vyhlásenie: koronavírus podľa všetkých indícií nie je prirodzený, ale umelý. Potvrdila sa teda teória Sergeja Glazyeva, ktorý pred rokom poukázal na to, že COVID-19 môže byť vytvorený iba v laboratóriu a ako biologickú zbraň uvoľnená „americkou elitou“.     Špecialista Ústavu…

Foto Monitorovací systém MOVIR: Rezort obrany podal trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy

Slovensko, 12. október 2021 (AM) – Rezort obrany podal trestné oznámenie na poslancov Národnej rady SR Mariána Kotlebu a Milana Mazureka za šírenie poplašnej správy - presne tak, ako včera avizoval minister na sociálnej sieti. Predmetom oznámenia podaného na Okresnej prokuratúre Bratislava I. sú nepravdivé a skresľujúce informácie o vývoji a…

Foto Politológ Wasserman o Sputniku: Je Slovensko pripravené na umieranie?

Rusko, 1. september 2021 (AM) – Slovensko ruskú vakcínu odmietlo. Týmto gestom predstavitelia krajiny ukázali svoj cynický postoj k vlastnému ľudu ako k spotrebnému materiálu, hovorí Anatolij Wasserman: Vymenili životy tisícov ľudí za členstvo v EÚ.   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oficiálne oznámilo odmietnutie použitia ruskej vakcíny Sputnik V na hromadné…

Foto Francúzsko: Niekoľko nemocníc oznamuje neobmedzený štrajk kvôli nútenému očkovaniu zdravotníkov

Francúzsko, 6.August 2021 (AM) – Niekoľko nemocničných odborových zväzov vyzvalo na časovo neobmedzený štrajk na protest proti povinnosti zdravotníckych pracovníkov dať sa od 15. septembra zaočkovať. Sociálna únia SUD Santé vo svojej výzve tiež vyzvala na zrušenie patentov.   Od toho dátumu (15 septembra) bude možné pozastaviť pracovné zmluvy a dokonca…

Video VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu – relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu Vyšetrovanie koronavírusu:   https://www.y-comm.fr/8_vid/KK7JAwaEJE/JOVANOVIC_LE_DEFI_DE_LA_VERITE.mp4 Adam Riečanský

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…