Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto NIGHTHAWK taktická odstreľovacia puška

USA, 25. februára 2020 (Ondrej Antolik, www.armory.sk) - Nighthawk Custom je sponzorom súťaže odstreľovačov - International Sniper Competition vo Fort Benningu v štáte Georgia. Zrejme tu niekde nájdeme počiatok zámeru vyrábať jedny z najlepších odstreľovačiek, aké v súčasnosti trh ponúka.   Výrobe dlhých zbraní spoločnosti Nighthawk Custom je venovaná rovnaká pozornosť…

Foto Zomrel generál Muhammad Husní Mubarak

Egypt, 25. februára 2020 (AM) - Bývalý egyptský prezident Husní Mubarak zomrel vo veku 91 rokov po dlhej chorobe. Informovali o tom noviny Al-Watan. Na konci januára sa bývalý prezident podrobil operácii na odstránenie nádoru v žalúdku.   Husní Mubarak pôsobil v rokoch 1981 až 2011 ako egyptský prezident. Musel však rezignovať v…

Foto Bláznivé video zo Sýrie ukazuje bitku obrneného transportéru s tankom T-72

Sýria, 25. februára 2020 (AM) -  Toto video sa objavilo tento týždeň, ukazuje turecký pásový obrnený transportér, ktorý sa zapojil do bitky s tankom T-72 patriacemu sýrskej armáde. Tento incident sa udial v sýrskej severozápadnej provincii Idlib a prišiel len deň po rovnako nezvyčajnom incidente medzi americkými a ruskými silami na…

Foto Zastaví kohokoľvek: V Spojených štátoch ocenili prednosti “podivného” kalibru ruského náboja

USA, Rusko, 25. februára 2020 - ( National interest, Sputniknews) - Americké médiá sa zaujímajú o ruskú muníciu kalibru 12,7 x 55 mm a o zbrane, ktoré túto muníciu používajú.   Americký časopis The National Interest charakterizoval túto muníciu ako "jednu z najpodivnejších medzi aktívne používanými", ale zároveň zdôrazňuje, že má "extrémnu" zastavovaciu…

Foto MiG-35 bude vedieť automaticky pristáť

Rusko, 24. februára 2020 ( warspot ) - Pristátie stíhacích lietadiel v zložitých meteorologických podmienkach sa odteraz zjednoduší. S touto správou prišla 21. februára tohto roku tlačová služba akciovej spoločnosti Zjednotená letecká korporácia (Объединённая авиастроительная корпорация – ОАК, angl. United Aircraft Corporation, UAC). V správe tlačovej služby sa ďalej uvádza, že spoločnosť RSK MiG (člen…

Foto Čo by mal nový minister vnútra urobiť hneď prvý deň v úrade?

Slovensko, 24. februára 2020 (AM) -  S úsmevom sledujem (aj keď veľa policajtov s plačom), kto všetko má po voľbách ambície byť ministrom vnútra. Strana OĽANO ponúka hneď troch GLOBSEC-ových "odborníkov", dokonca sám Igor Matovič sa vyjadril, že aj on sám by to zvládol. V strane Sme rodina ašpirujú hneď dvaja a…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto NIGHTHAWK taktická odstreľovacia puška

USA, 25. februára 2020 (Ondrej Antolik, www.armory.sk) - Nighthawk Custom je sponzorom súťaže odstreľovačov - International Sniper Competition vo Fort Benningu v štáte Georgia. Zrejme tu niekde nájdeme počiatok zámeru vyrábať jedny z najlepších odstreľovačiek, aké v súčasnosti trh ponúka.   Výrobe dlhých zbraní spoločnosti Nighthawk Custom je venovaná rovnaká pozornosť…

Foto Zastaví kohokoľvek: V Spojených štátoch ocenili prednosti “podivného” kalibru ruského náboja

USA, Rusko, 25. februára 2020 - ( National interest, Sputniknews) - Americké médiá sa zaujímajú o ruskú muníciu kalibru 12,7 x 55 mm a o zbrane, ktoré túto muníciu používajú.   Americký časopis The National Interest charakterizoval túto muníciu ako "jednu z najpodivnejších medzi aktívne používanými", ale zároveň zdôrazňuje, že má "extrémnu" zastavovaciu…

Foto Na Slovensku sa začala Petícia za legalizáciu tlmiča hluku na poľovné a športové účely

Slovensko, 17. februára 2020 (AM) - Na Slovensku odštartovala nová Petícia za legalizáciu tlmiča hluku na poľovné a športové účely, pripájame celý text : Žiadame, aby bol tlmič hluku výstrelu legalizovaný ako povolený doplnok na poľovné a športové účely. Nákupné povolenie by bolo vystavené len osobe, ktorá je majiteľom zbrojného preukazu D,…

Foto Ruská legendárna puška Mosin si počkala na svoj návrat

7,62 mm puška vzor 1891 Mosin-Nagant, alebo puška Mosin bola vyrábaná v Rusku a neskôr v ZSSR od konca 19. storočia do polovice 20. storočia. Model 1938 sa vyrábal v arzenáloch Tula a Iževsk v rokoch 1938-1945 a vyprodukovalo sa ich viac ako tri milióny. Verne slúžila ruským vojakom v prvej svetovej vojne, počas…

Video Novinka od Daniel Defence – krátka puška DDM4 PDW

  Január 21–24, 2020, SANDS EXPO CENTER LAS VEGAS - Na práve prebiehajúcej výstave Shot Show 2020 uzrela svet novinka od Daniel Defense DDM4 PDW, puška s celkovou dĺžkou 20,75 palca sa ľahko zmestí do batohu pre pohodlnú prepravu. Kompaktná a ľahko prenášateľná zbraň, na ktorú sa môžete spoľahnúť pri…

Video Nová ruská športová pištoľ Aspid

MOSKVA 21. január 2020 - Tsnitočmaš (súčasť štátnej hi-tech spoločnosti Rostec) uviedol na trh novú športovú pištoľ Aspid, v kalibri 9x19 mm, odvodenú od najnovšej armádnej pištole Udav. Pištoľ je určená na praktickú streľbu a vyznačuje sa zvýšenou životnosťou a vylepšenou ergonómiou. Športová pištoľ Aspid bude mať záručnú životnosť najmenej 25 000…

Foto Čo by mal nový minister vnútra urobiť hneď prvý deň v úrade?

Slovensko, 24. februára 2020 (AM) -  S úsmevom sledujem (aj keď veľa policajtov s plačom), kto všetko má po voľbách ambície byť ministrom vnútra. Strana OĽANO ponúka hneď troch GLOBSEC-ových "odborníkov", dokonca sám Igor Matovič sa vyjadril, že aj on sám by to zvládol. V strane Sme rodina ašpirujú hneď dvaja a…

Foto Konštruktér uviedol v čom je ruská raketová obrana lepšia ako americká

Rusko, 24. februára 2020 (Sputniknews) - Ruský systém varovania pred raketovým útokom predčí americký analóg svojím rozsahom. "Náš systém sa vyznačuje predovšetkým globálnou kontrolou. Ten americký v tom zaostáva za naším, "povedal v interview pre televíziu Zvezda hlavný konštruktér systému a šéf korporácie Vympel Sergej Bojev. Poznamenal, že americký raketový varovný systém má pred ruským…

Foto Video: Izrael zaútočil na Sýriu. Protivzdušná obrana odrazila útoky na oblohe nad Damaskom

Sýria, 24. februára 2020 (SANA, Sputniknews) - Izraelská armáda uviedla, že napadla pozície palestínskej skupiny Islamský džihád v Sýrii a Pásme Gazy. Útok bol natočený aj na video, ktoré je publikované na Facebooku sýrskej televízie Al-Ikhbariya.   https://www.facebook.com/Alikhbaria.Sy/videos/551984058994990/?t=0   Skôr sýrska štátna agentúra SANA informovala, že protivzdušná obrana odrážala útoky na oblohe nad…

Foto Slovenský puškár po roku stále upozorňuje na legislatívnu dieru v otázke slovenských zbraní v rukách teroristov

Slovensko, 23. februára 2020 (AM) - Prinášame ďalší rozhovor s Kolomanom Szabóm, slovenským puškárom, ktorý od roku 2004 do roku 2017 prerábal strelné zbrane kategórie A, B, C na D, jednoducho povedané, z ostrých na expanzné a flobertové.  AM: Od minulého rozhovoru, čo bolo 16.2.2019 už uplynul rok, preto nás zaujíma, čo…

Foto Vučić očakáva nátlak na Belehrad kvôli nákupu ruských systémov Pancir-S1

Srbsko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Protilietadlové raketové delostrelecké systémy Pancir-S1 získané od Ruska posilnia Srbsko a jeho vojenskú neutralitu, ale spôsobia aj posilnenie zahraničnopolitického nátlaku na Belehrad, vyhlásil prezident Srbska Aleksandar Vučić.   Srbský minister obrany Aleksandar Vulin včera oznámil, že systémy Pancir-S1 boli dopravené podľa zmluvy s Ruskom na vojenské letisko…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Foto Bitka o “Moskvu”: Politika bráni vráteniu historického názvu slovenskej lode

Česko 20. februára 2020 (Sputniknews) - Nové meno pre rekreačné plavidlo, ktoré bude po rekonštrukcii spustené v českom meste Brno, vyvolalo polemiku medzi miestnymi úradmi. Zástupcovia magistrátu z Pirátov a KDU-ČSL nesúhlasili s výsledkami prieskumu, podľa ktorého si obyvatelia mesta priali vrátiť historický názov lode, teda "Moskva".   Historický kontext lode…

Foto Líbyjská národná armáda zničila tureckú loď so zbraňami v Tripolise

Lýbia, 18. februára 2020 (zdroj: Sputnik ) - Líbyjská národná armáda (LNA) maršala Chalífa Haftara v prístave Tripolise zničila tureckú loď so zbraňami a muníciou. Informovali o tom v operačnom stredisku LNA. "Turecká loď naložená zbraňami a muníciou, ktorá v prístave Tripolise zakotvila dnes ráno, bola zničená," uviedla LNA vo svojom vyhlásení.…

Foto Poradca Zarifa: Irán je pripravený na rokovania so všetkými o bezpečnosti v Perzskom zálive

Irán, 18. februára 2020 (zdroj: Sputnik ) - Irán je pripravený na rokovania o bezpečnosti v Perzskom zálive so všetkými stranami, vrátane Saudskej Arábie, povedal novinárom hlavný poradca ministra zahraničných vecí Iránu Mehdi Sanaei.   "Irán ponúka vyjednávania so Saudskou Arábiou a pripravenosť na rokovania o bilaterálnych vzťahoch, o regionálnych otázkach. Som…

Foto Pentagon uverejnil mapu aktivity ruského vojenského námorníctva

Washington 12. februára 2020 (zdroj: Sputniknews) - Pentagon uverejnil mapu, na ktorej sú vyznačené zóny zvýšenej aktivity vojenského námorníctva Ruska a Číny. Dokument bol uverejnený v rámci príprav vojenského rozpočtu USA na finančný rok 2021.   Vysoká aktivita Rusov bola zaznamenaná pri juhovýchodnom pobreží Spojených štátov, na severe Atlantiku a…

Foto Video: Budúce námorníctvo – unikátne zábery z testu komplexu rádioelektronického boja fregaty Admirál Kasatonov

Rusko, 11. februára 2020 (zdroj: Sputniknews) - Fregata Admirál flotily Kasatonov vykonala ďalšiu fázu štátnych skúšok v Barentsovom mori. Informuje o tom tlačová správa ruského ministerstva obrany.   Posádka lode pracovala na vytvorení pasívnych porúch a falošných cieľov komplexami rádioelektronického boja. V predchádzajúcich fázach skúšok bol testovaný protilietadlový raketový komplex…

Foto USA začali používať v ponorkách novú taktickú jadrovú hlavicu

Washington, 3.2.2020 - W76-2 je malá, taktická jadrová hlavica určená na boj proti nepriateľským taktickým jadrovým zbraniam. Hlavica je vlastne odvodená od existujúcej hlavice W76, z ktorých každá je dostatočne veľká na vyhladenie mesta. Zástancovia kontroly zbraní varovali, že nová jadrová zbraň nie je potrebná. Podľa vyhlásenia Federácie amerických vedcov sú ponorky…

Foto Bláznivé video zo Sýrie ukazuje bitku obrneného transportéru s tankom T-72

Sýria, 25. februára 2020 (AM) -  Toto video sa objavilo tento týždeň, ukazuje turecký pásový obrnený transportér, ktorý sa zapojil do bitky s tankom T-72 patriacemu sýrskej armáde. Tento incident sa udial v sýrskej severozápadnej provincii Idlib a prišiel len deň po rovnako nezvyčajnom incidente medzi americkými a ruskými silami na…

Foto Video: V irackej armáde sa úspešne udomácňuje najnovšia verzia ruského BMP-3

Irak, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Najnovšia verzia ruského bojového vozidla pechoty BMP-3 prešla cvičné streľby v irackej armáde. Cvičenie dopadlo úspešne a irackí vojaci si novú techniku ​​rýchlo osvojujú.   Cvičné streľby vykonávali vojaci z 5. mechanizovaného pešieho pluku 35. obrnenej brigády, ktorá spadá pod 9. tankovú divíziu. Podľa videokanálu irackého ministerstva…

Foto Rusko ukončilo skúšky tanku, ktorý bude pôsobiť v spojení s tankom Armata

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews, Dmitrij Kornev) - Rusku po dlhú dobu chýbal univerzálny moderný tank. Teraz je tento stroj vyskúšaný, opatrený delom, aké má dobre známy T-14 Armata, a, ako sa očakáva, bude môcť pôsobiť ako samostatne, tak aj podporovať svojho mohutnejšieho druha.   Vo februári úspešne skončilo štátnej testovanie najnovšieho ruského…

Video Štyri zásahy. Na fotografii bol zachytený zasiahnutý tank T-72M1 Adra sýrskej armády

Sýria, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Sýrski vojaci odtiahli jeden z poškodených tankov T-72M1 Adra, ktorý bojoval v posledných bojoch neďaleko Aleppa. Tank na fotografii bol hneď štyrikrát zasiahnutý.   Tank patrí elitnej Štvrtej tankovej divízii, ktorá sa aktívne zúčastňovala nedávneho veľkého boja. Protivník kládol silný odpor za hromadného využitia protitankových riadených rakiet…

Video Juhoafrické obrnené vozidlo Rooikat takmer zvalcovalo komisárov na tribúne. Video

Južná Afrika, 20. februára 2020 (AM) - Žiadni členovia Juhoafrických ozbrojených síl neboli zranení po tom, čo ľahké obrnené vozidlo Rooikat takmer zrámovalo tribúnu s hodnotiteľmi.   Počas tréningu pred každoročnými spomienkami na deň ozbrojených síl v Polokwane v pondelok, kolesové obrnené vozidlo počas demonštrácie spôsobilosti SANDF AFD 2020 - narazilo…

Foto Rusko dodá Srbsku protiraketový systém Pancir S1 v tomto týždni – Srbskí vojaci sú už trénovaní

Srbsko, 20. februára 2020 (AM) - Prvý protilietadlový raketový kanón Pancir S1 bude dodaný do Srbska pred koncom týždňa. Podľa správ kanála RTS  to bude prvý zo šiestich komplexov.   Skutočnosť, že Srbsko objednalo protilietadlové raketové systémy z Ruska oznámil po dohode ministrov Vulina a Šojguv októbri minulého roka - srbský…

Foto MiG-35 bude vedieť automaticky pristáť

Rusko, 24. februára 2020 ( warspot ) - Pristátie stíhacích lietadiel v zložitých meteorologických podmienkach sa odteraz zjednoduší. S touto správou prišla 21. februára tohto roku tlačová služba akciovej spoločnosti Zjednotená letecká korporácia (Объединённая авиастроительная корпорация – ОАК, angl. United Aircraft Corporation, UAC). V správe tlačovej služby sa ďalej uvádza, že spoločnosť RSK MiG (člen…

Foto Suchoj Su-30MKI je vraj už zastaralé stíhacie lietadlo… je to však naozaj tak?

USA, 22. februára 2020 (Zdroj: AM, topwar, aviation21) - Renomovaný vojenský portál Jane's Defence Weekly zverejnil 6. februára tohto roku nelichotivé hodnotenie ruského viacúčelového stíhacieho lietadla 4. generácie Su-30MKI, autorom ktorého je bývalý maršál Indických vzdušných síl, Daljit Singh. Ten v krátkosti povedal nasledovné: „Lietadlo nie je možné viac považovať za pokročilé, pričom…

Video Dokonalá zbraň. Prečo raketa R-36M dostala prezývku Satan

Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Dnes má narodeniny najsilnejšia zbraň na svete - pred 47 rokmi prvýkrát vyletela k oblohe prvá ťažká balistická raketa R-36M Satan. Tento komplex je v predstihu o viac ako pol storočia - bolo v ňom ako v prvom použitých mnoho technológií, ktoré sú aj dnes…

Foto Video: Výzbroj ruského letectva. Najnovšie bombardéry absolvovali prvý let zo závodu až na stálu základňu

Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Útočné letectvo ruského Južného vojenského okruhu bolo vyzbrojené novými lietadlami. Tri najnovšie modernizované lietadlá Su-25SM3 absolvovali prvý let z výrobného závodu na stálu základňu.   Po prekonaní viac ako 800 kilometrov lietadlá dorazili na leteckú základňu štvrtej armády ruského letectva a protivzdušnej obrany vo Stavropoľskom…

Foto Americký portál uviedol prednosti ruského stíhacieho lietadla Su-35 oproti F-15EX

USA, 21. februára 2020 (Sputniknews) - Ruské stíhacie lietadlo generácie 4 ++ Su-35 je lepšie ako americký F-15EX. K tomuto záveru dospeli odborníci portálu Military Watch. Obe lietadlá sa zúčastňujú tendra na dodávky lietadiel pre indické letectvo.   Autori článku sa domnievajú , že obe lietadlá majú šancu na víťazstvo, ten ruský ju vďaka…

Foto Nielen Su-57. Ako môže Rusko reagovať na poľské F-35?

Poľsko, 21. februára 2020 (Sputniknews) - Poľské vojenské letectvo získa dôležitú posilu v podobe lietadiel piatej generácie. Rusko sa musí zamyslieť nad tým, ako sa ochráni pred potenciálnymi nepriateľskými aktivitami NATO. Je nutné to urobiť na mori, na súši i vo vzduchu.   Do roku 2026 má poľské vojenské letectvo získať 32…

Foto Zomrel generál Muhammad Husní Mubarak

Egypt, 25. februára 2020 (AM) - Bývalý egyptský prezident Husní Mubarak zomrel vo veku 91 rokov po dlhej chorobe. Informovali o tom noviny Al-Watan. Na konci januára sa bývalý prezident podrobil operácii na odstránenie nádoru v žalúdku.   Husní Mubarak pôsobil v rokoch 1981 až 2011 ako egyptský prezident. Musel však rezignovať v…

Foto Putin: Rusko nedovolí prepisovanie dejín Veľkej vlasteneckej vojny

Rusko, 24. februára 2020 ( Sputniknews) -  Rusko nedovolí, aby bola história Veľkej vlasteneckej vojny prepisovaná, a bude odhaľovať akékoľvek pokusy o takéto skresľovanie dejín. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin.   Keď ruský líder vystupoval na slávnostnom koncerte, ktorý sa konal pri príležitosti Dňa obrancov vlasti , pripomenul aj oslavy 9. mája, ktoré…

Foto Výskum: Poliaci veľmi dobre vedia, kto oslobodil koncentračný tábor Osvienčim

Poľsko, 21. februára 2020 (Sputniknews) - Francúzska prieskumná agentúra IFOP uskutočnila prieskum, ktorého výsledky ukazujú, že väčšina Poliakov sa domnieva, že koncentračný tábor Osvienčim oslobodili vojaci Červenej armády. Len päť percent opýtaných zásluhy na oslobodení pripisujú armáde USA.   Prieskumná agentúra sa spýtala celkom 1 000 Poliakov starších ako 18 rokov…

Foto Vo Zvolene bude opravený cintorín Červenej armády. Budú tam vyryté aj mená vojakov

Slovensko, Poľsko, 21. februára 2020 (Sputniknews) - Tisíce ruských vojakov Červenej armády, ktorí boli pochovaní na vojenskom cintoríne vo Zvolene, konečne budú mať na hroboch svoje mená. Dôjde k tomu pri rekonštrukcii, ktorú nahlásila Ruská federácia. Informuje o tom televízia TA3 s tým, že doteraz na cintoríne boli len dosky s menami…

Foto Bitka o “Moskvu”: Politika bráni vráteniu historického názvu slovenskej lode

Česko 20. februára 2020 (Sputniknews) - Nové meno pre rekreačné plavidlo, ktoré bude po rekonštrukcii spustené v českom meste Brno, vyvolalo polemiku medzi miestnymi úradmi. Zástupcovia magistrátu z Pirátov a KDU-ČSL nesúhlasili s výsledkami prieskumu, podľa ktorého si obyvatelia mesta priali vrátiť historický názov lode, teda "Moskva".   Historický kontext lode…

Foto Obete amerického bombardovania Prahy. Tam kroky vzácnych hostí nepovedú

Česko 20. februára 2020 (Jana Petrova, Sputniknews) - Históriu neprepíšeš, ale pripomínať niektoré momenty je pre spojencov nepríjemné. V tomto roku na tradičné oslavy pri príležitosti oslobodenia Plzne je pozvaný americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. To je logické, veď v máji 1945 tanky amerického generála Georgea Pattona priniesli tomuto českému mestu…

Foto Slovenský puškár po roku stále upozorňuje na legislatívnu dieru v otázke slovenských zbraní v rukách teroristov

Slovensko, 23. februára 2020 (AM) - Prinášame ďalší rozhovor s Kolomanom Szabóm, slovenským puškárom, ktorý od roku 2004 do roku 2017 prerábal strelné zbrane kategórie A, B, C na D, jednoducho povedané, z ostrých na expanzné a flobertové.  AM: Od minulého rozhovoru, čo bolo 16.2.2019 už uplynul rok, preto nás zaujíma, čo…

Foto V Štátnej dume odhalili cieľ vojenského cvičenia USA na odrazenie “ruského jadrového útoku”

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Prvý podpredseda obranného výboru Štátnej dumy Alexander Serina v rozhovore pre NSN uviedol, že americké cvičenie na odrazenie ruského jadrového útoku má dva hlavné ciele. "Prvým cieľom je prinútiť obyvateľstvo, aby si zvykalo na taký neuveriteľný scenár riešenia konfliktu, ako je jadrový útok medzi Ruskom…

Foto USA – temná ríša hackerov

Čína, 18. februára 2020 (zdroj: MZ ČĽR, Sputnik )  - Spojené štáty si ako najväčší špionážny štát na svete v kybernetickom priestore zaslúži názov "ríše hackerov", povedal na pondelkovom brífingu hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Geng Shuang.   Predtým noviny Tribune de Geneve vo zverejnenom vyšetrovaní uviedli , že Ústredná spravodajská služba USA (CIA) prostredníctvom švajčiarskej…

Foto Na Slovensku sa začala Petícia za legalizáciu tlmiča hluku na poľovné a športové účely

Slovensko, 17. februára 2020 (AM) - Na Slovensku odštartovala nová Petícia za legalizáciu tlmiča hluku na poľovné a športové účely, pripájame celý text : Žiadame, aby bol tlmič hluku výstrelu legalizovaný ako povolený doplnok na poľovné a športové účely. Nákupné povolenie by bolo vystavené len osobe, ktorá je majiteľom zbrojného preukazu D,…

Foto Smernica EK o zákaze olova bude mať za následok zánik streleckého športu, poľovníctva a rybárstva na Slovensku

Slovensko, 17. februára 2020 (AM) - Smernica EK na ochranu životného prostredia iba falošne predstiera ochranu životného prostredia. Jej skutočným poslaním je odzbrojenie európskeho obyvateľstva, ktoré sa nepodarilo odzbrojiť smernicou na obmedzenie nadobúdania a držby strelných zbraní. Dôvod prečo takto konajú eurobyrokrati v EK (nikým a ničím nevolení ľudia) je viac…

Foto Generál uviedol, ako sa ruským vojakom podarilo zastaviť konflikt medzi Američanmi a obyvateľmi Sýrie

Sýria, 16. februára 2020 (zdroj: Sputniknews) - Generálmajor Jakov Rezancev, náčelník koordinačného centra ruských ozbrojených síl v Sýrii, oznámil podrobnosti o konflikte medzi americkými vojakmi a miestnym obyvateľstvom na severe Sýrie, ktorého následkom zahynul dospievajúci chlapec. Ruským novinárom sa tiež podarilo nájsť očitých svedkov incidentu a príbuzné zosnulého.   V stredu 12.…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…