Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Argentína sa nepripojí k BRICS

Argentína, 10. december 2023 (AM) – V Argentíne, ktorá v posledných rokoch trikrát zbankrotovala a žije s infláciou na úrovni 185 %, sa dnes pripravuje inaugurácia nového prezidenta Javiera Mileia, ktorého si voliči pamätajú vďaka sľubu, že krajinu vytiahne z krízy. Ekonóm, ktorý sa stal politikom, sľúbil prechod Argentíny na dolár,…

Foto Ruskí vojaci zajali ďalšiu várku tankov Leopard-2 a bojových vozidiel pechoty Bradley

Ukrajina. 10. decembra 2023 (AM) - Spojené štáty sú proti poskytovaniu ďalších zbraní a ďalšiemu financovaniu vojenského úsilia Kyjeva, píše MWM. Dôvodom sú straty, ktoré Ukrajina utrpí, a zjavné zlyhanie jej útočných operácií, píše autor. Početné nové zábery natočené na Ukrajine ukazujú, ako sa ruskí vojaci zmocnili niekoľkých kusov ťažkej techniky,…

Foto Ukrajina vs. Maroko. Nejde o to, kto by vyhral, prehrať môže opäť to nešťastné Slovensko

Slovensko, 10. december 2023 (AM) – Ukrajina má ďalší problém, odporovať ďalším dodávkam výzbroje nepriamo začala sama americká armáda, ktorá tvrdí, že jej už nechýba len munícia. Potrebuje aj doplniť stavy vozidiel. Článok tak môže byť založený na troch hlavných podkladoch. Súpise zbraní, ktoré USA dodali Ukrajine do 20.11.2023, súčasných…

Foto Tento silný starý muž je nádejou sveta a americkej demokracie. Na čo starý Joe dôrazne naráža?

USA. 10. decembra 2023 (AM) – Tento týždeň americký prezident Joe Biden povedal, že Rusko po víťazstve v konflikte na Ukrajine zaútočí na krajiny NATO. Rusko urýchlene nezvolalo Bezpečnostnú radu, aby zvážila odhalenie strategických plánov nepriateľa, a dokonca ani nezrušilo nadchádzajúce novoročné sviatky. Iba poverilo veľvyslanca vo Washingtone A. Antonova,…

Foto Prvé použitie modernizovaných vrtuľníkov Ka-52M v zóne Špeciálnej operácie

Rusko, 10. december 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany prvýkrát oficiálne oznámilo použitie modernizovaných vrtuľníkov Ka-52M v zóne ŠVO. Vylepšené rotorové lietadlá zasiahli pozície Ozbrojených síl Ukrajiny v jednom zo sektorov doneckého smeru. Modernizovaný Ka-52M začal vstupovať do vojsk začiatkom tohto roka, armáda dostala prvú várku vrtuľníkov v januári 2023.…

Foto Rusko a Perzský záliv hrajú globálnu hru

Rusko, 10. december 2023 (AM) – Návšteva ruského prezidenta v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch (SAE), ako aj rozsiahly program rokovaní jeho sprievodnej delegácie, je dokonalým ukazovateľom toho, o koľko slobodnejšie sa za posledný rok a pol stali popredné krajiny svetovej väčšiny. Na prvý pohľad by to malo byť…

Foto Nikolaj Starikov o konfrontácii so Západom: “Zmluva prestala existovať”

Veľká Británia, 9. november 2023 (AM) - Krajiny Severoatlantickej aliancie sa prestávajú zúčastňovať na Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Oznámili to predstavitelia oficiálneho Londýna. Ruský verejný činiteľ, spisovateľ a historik Nikolaj Starikov vysvetlil, prečo Západ po Rusku od zmluvy odstúpil. "Pozorujeme zaujímavý obraz. Okamžite po odstúpení Ruska od zmluvy…

Foto Na severe Kosova prebieha boj

Kosovo, 25. september 2023 (AM) - V okolí dediny Banjska a neďalekého kláštora bojuje v súčasnosti takzvaná "kosovská polícia" so skupinou maskovaných ozbrojencov. Podľa rôznych správ bol zabitý jeden príslušník kosovskej polície a traja neidentifikovaní muži, ktorí sa postavili separatistom. Incident sa začal skoro ráno, keď dve nákladné autá s…

Foto Newsweek: Nová vojenská taktika NATO na Ukrajine zlyháva

.USA, 7.august 2033 (AM) - Nová taktika Západu na Ukrajine, uplatňovaná v ozbrojených silách Ukrajiny, zlyháva kvôli neschopnosti ozbrojených síl Ukrajiny dominovať vo vzduchu a obrovskému nedostatku skúseného personálu. Uviedli to analytici amerického týždenníka Newsweek. Podľa expertov bola stratégia NATO dobrá len teoreticky. "Stratégia aliancie nebola nikdy skutočne otestovaná v konflikte…

Foto Tri fázy misie Pégase 2023 v Indopacifiku

Indopacifik, 12.júl 2023 (AM) - Francúzsko vyslalo vojenské lietadlá do Indopacifiku v rámci misie Pégase 2023 v súvislosti s napätím v regióne. Misia Pégase 2023, ktorú vykonávajú francúzske vzdušné a kozmické sily, prebieha v troch hlavných fázach od 25. júna do 3. augusta. Zapojí sa do nej 19 bojových lietadiel…

Foto Bujakevič: “Za posledný mesiac bolo zničených 16 tankov Leopard”

Rakúsko, 9.júl 2023 (AM) - Vyhlásenie M. V. Bujakeviča, zástupcu stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OBSE, pre Stálu radu OBSE (6.júla 2023) o pokračujúcich zločinoch kyjevského režimu a nebezpečnej politike krajín západnej aliancie zameranej na eskaláciu napätia: Napraviť prehnané očakávania zahraničných manipulátorov kyjevského režimu od zbraní NATO, ktoré nemôžu a…

Foto Čínska armáda študuje ruskú taktiku na Ukrajine

Ukrajina, 4.júl 2023 (AM) - Čínska armáda aktívne študuje ruskú taktiku na Ukrajine s cieľom kryť obrnené jednotky a používať bezpilotné lietadlá - SCMP. Na cvičení brigády 82. armádneho zboru ČLA v provincii Hebei sa na boj proti nepriateľom vybaveným prenosnými protilietadlovými a protitankovými raketami používali prieskumné bezpilotné lietadlá. Veliteľ…
Video Rusko začína doháňať náskok Ukrajiny v automatických guľometných platformách

Slovensko, 4. december 2023 (AM) - Ruský telegramový kanál "Lovci hláv..." je účinná mediálna platforma v informačnej vojne na ukrajinskom bojisku. Môže prispieť k víťazstvu Ruska aj k porážke Ukrajiny. Na obidva prístupy mu stačí maličkosť - otvoriť diskusiu. A nevyhýbať sa citlivým témam.   Jednou z takých je aj…

Foto Súboje ostreľovačov: Jakutskí lovci proti Banderovým strelcom

Rusko, 27. november 2023 (AM) – Niet pochýb o tom, že v ozbrojených silách Ruskej federácie je skutočne čoraz viac vynikajúcich ostreľovačov, najmä preto, že, ako sa hovorí, veľká história ruskej armády zaväzuje. Nie je to tak dávno, splnomocnenec Ďalekého východného federálneho okruhu Jurij Trutnev, ktorý odpovedal na otázku o…

Foto Pištoľ Wildey Survivor – prvá, veľká, originálna

USA, 17. november 2023 (AM) - Wildey Survivor bola prvá veľkokalibrová pištoľ určená pre lovecké účely a športovú streľbu. Zvláštny dizajn a vysoký výkon z nej urobili ikonu zbrojárskeho priemyslu a medzinárodnej filmovej scény ako skutočného kultového objektu. Predtým, ako začal vládnuť Desert Eagle, nastal čas pištole Survivor.     Zbraň Wildey…

Foto Marlin Model 1894 Classic. Legendárna páková opakovačka je späť

USA. 11.november 2023 (AM) – Firma Ruger Firearms znovu uvádza na trh legendárnu pákovú opakovaciu pušku Marlin Model 1894 Classic, ktorá si zachováva svoje tradičné vlastnosti. Vďaka tomu je to ikonická puška vyrobená presnými výrobnými postupmi. Spoločnosť Marlin Firearms v roku 2007 získala spoločnosť Remington Outdoor Company a v roku 2020 s…

Foto Ruskí ostreľovači v zóne špeciálnej operácie dostali novú dávku vysoko presných pušiek Raptor

Rusko, 10. november 2023 (AM) – Nová várka vysoko presných ostreľovacích pušiek Raptor Tactical .338 LM išla do zóny špeciálnej operácie, povedal Jaroslav Tabolský, generálny riaditeľ spoločnosti BespokeGun. Ruskí ostreľovači v zóne operácie dostali novú dávku ostreľovacích pušiek Raptor komorovaných pre .338 LM (8,6x70 mm). Ako už bolo uvedené, tieto pušky…

Foto Od Valu po Slonoboj. Ručné strelné zbrane ruských špeciálnych síl

Rusko, 7. november 2023 (AM) –Na piateho novembra pripadá v Rusku sviatok Deň vojenského prieskumníka, ktorý je zviazaný so založením dňa 5.11.1918 organizácie Registračné riaditeľstvo na koordináciu úsilia všetkých spravodajských agentúr Červenej armády, ktorá bola predchodkyňou dnešnej Hlavnej správy rozviedky GRU. Ako je známe, tento rok bol sviatok oslávený v predstihu…

Foto Argentína sa nepripojí k BRICS

Argentína, 10. december 2023 (AM) – V Argentíne, ktorá v posledných rokoch trikrát zbankrotovala a žije s infláciou na úrovni 185 %, sa dnes pripravuje inaugurácia nového prezidenta Javiera Mileia, ktorého si voliči pamätajú vďaka sľubu, že krajinu vytiahne z krízy. Ekonóm, ktorý sa stal politikom, sľúbil prechod Argentíny na dolár,…

Foto Prvé použitie modernizovaných vrtuľníkov Ka-52M v zóne Špeciálnej operácie

Rusko, 10. december 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany prvýkrát oficiálne oznámilo použitie modernizovaných vrtuľníkov Ka-52M v zóne ŠVO. Vylepšené rotorové lietadlá zasiahli pozície Ozbrojených síl Ukrajiny v jednom zo sektorov doneckého smeru. Modernizovaný Ka-52M začal vstupovať do vojsk začiatkom tohto roka, armáda dostala prvú várku vrtuľníkov v januári 2023.…

Foto Rusko a Perzský záliv hrajú globálnu hru

Rusko, 10. december 2023 (AM) – Návšteva ruského prezidenta v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch (SAE), ako aj rozsiahly program rokovaní jeho sprievodnej delegácie, je dokonalým ukazovateľom toho, o koľko slobodnejšie sa za posledný rok a pol stali popredné krajiny svetovej väčšiny. Na prvý pohľad by to malo byť…

Foto Zbrane Hamasu by mohli byť posledným klincom do rakvy Ukrajiny

USA. 10. decembra 2023 (AM) - Ako môže nekontrolovaný predaj zbraní ukončiť kariéru Vladimíra Zelenského ako prezidenta Ukrajiny? Na pozadí sporov, ktoré zachvátili kolektívny Západ o účelnosti ďalšej podpory Ukrajiny peniazmi aj zbraňami, chýbal už len malý "joint" zo strany Kyjeva, ktorý by mohol nakloniť misky váh v prospech odporcov…

Foto Takže o “elitách”

Rusko, 9. december 2023 (AM) – Všetky dlhodobé pátrania po "národne orientovaných elitách" sú pátraním po zmiznutej čiernej mačke v tmavej miestnosti. Je dôležité veľmi jasne a triezvo pochopiť: "koloniálny" režim vždy a všade, na úrovni základnej architektúry, poskytuje "elitám" oveľa viac možností a výhod ako "suverénny" režim - zamýšľa…

Foto Venezuelské úrady oficiálne predstavili mapu krajiny s 24. štátom Guyana-Essequibo

Brazília, 8. december 2023 (AM) - Orgány Venezuelskej bolívarovskej republiky zorganizovali symbolickú akciu, počas ktorej bola parlamentu oficiálne predstavená nová geografická mapa krajiny. Na ňom je región Essequibo, ako 24. štát. Mapa je vystavená v Salóne ústav Federálneho zákonodarného paláca. Počas ceremónie predseda Národného zhromaždenia (parlamentu) Venezuely Jorge Rodriguez povedal, že…
Video V Červenom mori bola napadnutá americká vojnová loď a niekoľko komerčných plavidiel

USA. 5. decembra 2023 (AM) - Pentagón tvrdí, že v Červenom mori bola napadnutá americká vojnová loď a niekoľko komerčných plavidiel. Jemenské ozbrojené sily potvrdili, že zasiahli dve izraelské lode plaviace sa v Červenom mori. Sľubujú, že zablokujú všetky izraelské lode prechádzajúce touto životne dôležitou obchodnou cestou, ako aj Arabským…

Foto Búrka v Čiernom mori poskytla možnosti na útok na prístav Sevastopoľ

Rusko, 30. november 2023 (AM) – "Nedávne búrky v Čiernom mori vážne poškodili ruskú obranu pri vstupe do prístavu Sevastopoľ na Kryme" - túto tézu šíria západné zdroje. Samozrejme, ruská námorná základňa na polostrove je pre Západ ako kosť v hrdle. Preto taká nenávisť a neutíchajúca túžba škodiť. Dnes má krymská…

Foto Na americký torpédoborec zaútočila raketa v Arabskom mori

USA, 27. novembra 2023 (AM) - Na torpédoborec amerického námorníctva zaútočila raketa v Arabskom mori Centrálne velenie USA uviedlo, že útok prišiel z oblastí Jemenu kontrolovaných skupinou Húsíov. V noci 27. novembra boli vypálené dve balistické rakety na americký torpédoborec Mason, ktorý reagoval na núdzové volanie z tankera Central Park v…

Foto Ruské výsadkové lode budú posilnené systémom protivzdušnej obrany Tor-M2KM

Rusko, 23. november 2023 (AM) – Veľké pristávacie lode ruského námorníctva pôsobiace v Čiernom mori posilnili svoju protivzdušnú obranu pomocou protilietadlových raketových systémov krátkeho dosahu Tor-M2KM. Informuje o tom informovaný zdroj. Pristávacie lode, ktoré sa zúčastnili špeciálnej operácie, dostali bojové moduly systému protivzdušnej obrany Tor-M2KM na ochranu pred leteckými útokmi, rozhodnutie…

Foto Od Kaukazu po Indický oceán: Západ by chcel narušiť koridor Sever – Juh

USA, 23. november 2023 (AM) - Horná komora amerického Kongresu 16. novembra schválila tzv. proarménsky návrh zákona S. 3000 (zákon o arménskej ochrane z roku 2023), ktorý zbavuje Azerbajdžan vojenskej podpory. 3000 (Arménsky zákon o ochrane z roku 2023), ktorý zbavuje Azerbajdžan jeho vojenskej podpory, ktorá podľa niektorých odhadov dosahovala…

Foto Ponorky Borej „počujú“ pod vodou lepšie ako americké krížniky

Rusko, 22. november 2023 (AM) – Ruské strategické atómové ponorky typu Borej majú výkonnejší hydroakustický systém a preto "počujú" zvuky z 1,5 krát väčšej vzdialenosti ako americké ponorkové krížniky, hovorí sa v článku najnovšieho vydania časopisu "Arsenal Otečestva".     "Jedným z inovačných prostriedkov prevahy ponorkových krížnikov triedy Borej je…

Foto Ruskí vojaci zajali ďalšiu várku tankov Leopard-2 a bojových vozidiel pechoty Bradley

Ukrajina. 10. decembra 2023 (AM) - Spojené štáty sú proti poskytovaniu ďalších zbraní a ďalšiemu financovaniu vojenského úsilia Kyjeva, píše MWM. Dôvodom sú straty, ktoré Ukrajina utrpí, a zjavné zlyhanie jej útočných operácií, píše autor. Početné nové zábery natočené na Ukrajine ukazujú, ako sa ruskí vojaci zmocnili niekoľkých kusov ťažkej techniky,…

Foto Ukrajina vs. Maroko. Nejde o to, kto by vyhral, prehrať môže opäť to nešťastné Slovensko

Slovensko, 10. december 2023 (AM) – Ukrajina má ďalší problém, odporovať ďalším dodávkam výzbroje nepriamo začala sama americká armáda, ktorá tvrdí, že jej už nechýba len munícia. Potrebuje aj doplniť stavy vozidiel. Článok tak môže byť založený na troch hlavných podkladoch. Súpise zbraní, ktoré USA dodali Ukrajine do 20.11.2023, súčasných…

Foto Video: Rusi zajali tank Leopard 2

Rusko, 9. december 2023 (AM) – Ruská armáda zverejňuje zábery zajatého nemeckého tanku Leopard 2, píše eXXpress. Teraz budú špecialisti a inžinieri schopní lepšie pochopiť, ako je usporiadaná nemecká "zázračná zbraň", a dozvedieť sa všetko o jej slabých stránkach. Pre európske armády to neveští nič dobré. Ruská armáda ukázala fotografie bojového…

Foto Rusi majú nové transportéry BTR-82A, bulharský prezident Ukrajine vetoval najstaršie BTR-60

Rusko, 8. december 2023 (AM) –Večer 1.12.2023 zverejnil nemecký Bild článok, ktorý napísal Julian Röpcke, považovaný za hlavného rusofóba Nemecka a v Rusku už od sýrskej kampane prezývaného Jihadi Julian pre svoju náklonnosť aj k islamistickým skupinám, ktoré síce škodia Rusku, avšak s nimi kedykoľvek môže mať vnútorné bezpečnostné problémy…

Foto Aké tajomstvá odhalí zajaté bojové vozidlo pechoty Bradley

Rusko, 5. december 2023 (AM) – Ruská armáda prvýkrát získala americké bojové vozidlo pechoty Bradley. Táto trofej neprišla vojakom ľahko, pretože vozidlo bolo v šedej zóne - v posledných mesiacoch tam horelo asi 50 takýchto bojových vozidiel pechoty. Aké sú technické vlastnosti Bradleyho a ako môžu byť zaujímavé pre ruských…

Foto Francúzsko sa pripravuje na vojnu. Nenápadne prešlo na vojnovú ekonomiku

Francúzsko, 5. december 2023 (AM) – Francúzsko predstavilo špeciálny program na vybavenie viacerých krajín bývalého ZSSR zbraňami, predovšetkým Arménska. Jeho deklarovaným cieľom je potreba chrániť Arménsko pred možným útokom Azerbajdžanu. Oveľa dôležitejší motív sa však týka samotného Francúzska: pripravuje "zrýchlený prechod na vojnovú ekonomiku". Prečo a čo to znamená?  …
Foto Prvé použitie modernizovaných vrtuľníkov Ka-52M v zóne Špeciálnej operácie

Rusko, 10. december 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany prvýkrát oficiálne oznámilo použitie modernizovaných vrtuľníkov Ka-52M v zóne ŠVO. Vylepšené rotorové lietadlá zasiahli pozície Ozbrojených síl Ukrajiny v jednom zo sektorov doneckého smeru. Modernizovaný Ka-52M začal vstupovať do vojsk začiatkom tohto roka, armáda dostala prvú várku vrtuľníkov v januári 2023.…

Foto Su-35: prečo sa NATO bojí tohto ruského bojovníka

Rusko, 8. december 2023 (AM) – Prevaha Su-35 nad ukrajinskými lietadlami je jedným z dôvodov, prečo Kyjev žiada svojich spojencov o F-16, píše pre TNI Harrison Kass - expert na obranu a národnú bezpečnosť a bývalý pilot amerického letectva. NATO však chápe, že supermanévrovateľnosť a technické vlastnosti ruskej stíhačky jej…

Foto Vzácna udalosť v dejinách vojenského letectva a v dejinách Ruska počas Putinovej návštevy

Rusko, 7. december 2023 (AM) – Dnes sa odohrala vzácna udalosť v dejinách vojenského letectva a v dejinách Ruska. Lietadlo ruského najvyššieho veliteľa uskutočnilo bez medzipristátia let do Spojených arabských emirátov v sprievode stíhacieho krídla ruského letectva so zbraňami. Raritou je, že takýchto prípadov je na svete v zásade málo, ak…

Foto Rusko zverejnilo detaily o dronoch. Začína tiež najímať zahraničné žoldnierske skupiny

Rusko, 5. december 2023 (AM) – Armádny magazín zverejnil 4.12. 2023 článok o automatizovaných guľometných platformách, v ktorom sa avizoval popis problematiky pozemných a námorných dronov. V priebehu dňa 4.12. 2023 sa potom začali sypať informácie, ktoré by vhodne doplnili článok o leteckých dronoch zverejnený ešte dňa 22.11.2023.   Drony…

Foto USA rozmiestnia v Ázii pozemné rakety stredného doletu

USA, 5. december 2023 (AM) - Pozrime sa teraz na konkrétnom príklade, ako je boj Mnohých (modernej, liberálnej geokultúry) proti Jednému (tradícii, posvätnej geokultúre) v rôznych regiónoch prísne izomorfný. Takže podľa živého stelesnenia atlantizmu, liberalizmu a najdivokejšieho kapitalizmu Trass, Ukrajina, Izrael a Taiwan sú tri fronty tej istej vojny. Čo majú…

Foto Termity útočia. Rusko spúšťa masovú výrobu bezpilotných útočných vrtuľníkov

Rusko, 30. november 2023 (AM) – Rusko začalo sériovú výrobu bezpilotného útočného vrtuľníka MDP-01 Termit, informuje agentúra Interia. Tento nový stroj je schopný odpaľovať vysoko presné laserom navádzané rakety. Počas konfliktu na Ukrajine sme už videli mnoho rôznych modelov UAV, prieskumných aj takzvaných "kamikadze". Bezpilotné lietadlá podobné útočným vrtuľníkom sú však…

Foto Tento silný starý muž je nádejou sveta a americkej demokracie. Na čo starý Joe dôrazne naráža?

USA. 10. decembra 2023 (AM) – Tento týždeň americký prezident Joe Biden povedal, že Rusko po víťazstve v konflikte na Ukrajine zaútočí na krajiny NATO. Rusko urýchlene nezvolalo Bezpečnostnú radu, aby zvážila odhalenie strategických plánov nepriateľa, a dokonca ani nezrušilo nadchádzajúce novoročné sviatky. Iba poverilo veľvyslanca vo Washingtone A. Antonova,…

Foto ” SMERŠ” ožíva? Vznikla špeciálna vojenská kontrarozviedka na boj proti špiónom a sabotérom

Rusko, 10. december 2023 (AM) – Člen výboru Štátnej dumy pre obranu, generálporučík v zálohe Andrej Gurulev na svojom kanáli Telegram informoval, že Rusko vytvorilo vojenskú kontrarozviedku v DNR, LNR, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktorá je podobná sovietskej štruktúre z čias Veľkej vlasteneckej vojny "SMERŠ" (Smrť špiónom).   Andrej Gurulev sa…

Foto Alexander Dugin: Guyana je ďalším frontom multipolarity proti unipolarite

Rusko, 9. december 2023 (AM) – Britská Guyana-Essequibo (spolu s Malvínami) je ďalším frontom multipolarity proti unipolarite. Celkovo máme do činenia už s piatimi potenciálnymi alebo skutočnými frontami.   1. Rusko je vo vojne s kolektívnym Západom a americkým (anglosaským) globalizmom na Ukrajine. Ide v podstate o občiansku vojnu Rusov…

Foto Cieľ ruskej diplomacie v Arábii: “Globálny modernizačný pás” namiesto “amerického chaosu”

USA. 9. decembra 2023 (AM) - Pracovné návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Spojených arabských emirátoch a Saudskej Arábii 6. decembra 2023, ako aj príchod iránskeho prezidenta Ibrahima Raisiho do Moskvy 7. decembra sú dôležité už len preto, že demonštrovali najvyšší záujem popredných krajín Blízkeho východu o spoluprácu s Ruskom…

Foto Rusko a Čína predložili Saudom špeciálnu ponuku – Putinova návšteva je jedinečná

USA. 8. decembra 2023 (AM) - Americká "dohoda storočia" sa ukázala ako pasca. Začiatkom 80. rokov 20. storočia uzavrela Saudská Arábia, jeden z najväčších svetových vývozcov ropy, so Spojenými štátmi "dohodu storočia". Zaviazala sa predávať ropu len v dolároch a prevažne na západných burzách. Výmenou za to Američania sľúbili, že sa…

Foto Pereslegin: Kissingera nepočúvali keď im tvrdil, že USA sa púšťajú do úplne zbytočnej vojny na Ukrajine

USA. 8. decembra 2023 (AM) - Vo vojne teraz nastala prestávka. Ukrajina ukončila svoju ofenzívu, Rusko zatiaľ svoju ofenzívu nezačalo a práve v tomto čase sa objavuje analýza Washington Post o vojne. Analýza sa snaží vysvetliť neúspech ukrajinskej "protiofenzívy". Je zaujímavé porovnať tieto dokumenty s tým, čo sme kedysi uviedli v…
Foto Washington potrebuje vojnu. Zablokoval rezolúciu o okamžitom prímerí v Gaze

USA. 9. decembra 2023 (AM) – Washington potrebuje vojnu. Všade. USA využili svoje právo veta v Bezpečnostnej rade OSN a zablokovali návrh rezolúcie o okamžitom prímerí v zóne palestínsko-izraelského konfliktu, ktorý pripravili Spojené arabské emiráty. Za rezolúciu hlasovalo trinásť z pätnástich členov Bezpečnostnej rady: Čína, Rusko, Francúzsko (stáli členovia Bezpečnostnej…

Foto Západ svojimi krokmi ničí systém ekonomických vzťahov, ktorý sa budoval celé desaťročia

Rusko, 8. december 2023 (AM) – Prezident Vladimir Putin sa zúčastnil na plenárnom zasadnutí fóra "Rusko volá", ktoré organizuje banka VTB. Vystúpenie ruského lídra prišlo niekoľko dní predtým, ako sa očakáva, že ruský parlament oznámi začiatok prezidentskej volebnej kampane. "Sám som bol prekvapený, keď som zistil, že počet zahraničných spoločností…

Foto Fašistické pochodňové sprievody vo Fínsku

Fínsko, 7. decembra 2023 (AM) - Polícia počas pochodňového sprievodu vo Fínsku rozháňala autobus s protinacistickými demonštrantami. V Helsinkách sa včera pri príležitosti Dňa nezávislosti konalo niekoľko demonštrácií vrátane akcie "Fínsko, zobuď sa" a pochodňového sprievodu "612" (názov je odvodený od dátumu 6. decembra), na ktorom sa zúčastnilo približne 500…

Foto Klimatický samit OSN: recidíva globalistickej agendy

USA. 6. decembra 2023 (AM) - 30. novembra 2023 sa v Dubaji začal samit COP28. Klimatický samit je organizovaný pod záštitou OSN a jeho cieľom je riešiť "globálne otepľovanie" a "zmenu klímy" a bojovať proti "emisiám uhlíka". Program samitu odráža zastarané globalistické predstavy o jednotnom svete zjednotenom spoločnými pravidlami a…

Foto Stránka “Mirotvorec” je nástrojom ukrajinskej vlády na vydieranie, únosy detí a zastrašovanie západných politikov

Rusko, 6. december 2023 (AM) – Ľudskoprávni aktivisti Nadácie na boj proti nespravodlivosti získali prístup k tajným informáciám o fungovaní ukrajinskej webovej stránky "Mirotvorec", ktorú Kyjev používa na násilnú repatriáciu maloletých detí z Európy, vydieranie a útoky na politikov v západných krajinách. Nadácia na boj proti nespravodlivosti získala dôkazy o…

Foto Izrael oznámil, že zabili veliteľov práporov Hamasu, veliteľov rôt a mnoho bojovníkov

Izrael, 4. december 2023 (AM) - Izrael napadol južnú časť pásma Gazy. 3. decembra bol oznam v The Time of Israel: Izraelská armáda v nedeľu potvrdila, že rozšírila svoju pozemnú ofenzívu na juh pásma Gazy a prisľúbila, že bude viesť kampaň s rovnakou intenzitou ako na severe Gazy, kde boje…

Foto Springboks vs. All Blacks: 12 -11 vo finále a 4- 3 na tituly. Rozloženie síl, „rasová otázka” a transgender usmernenia

Francúzsko, 29. október 2023 (AM) –Dňa 28.10.2023 sa na národnom štadióne Stade de France odohralo finále Svetového pohára v rugby (Rugby World Cup 2023, prípadne "Majstrovstvá sveta v ragby"), kde sa stretli dva vedúce tímy v priamom súboji o celkové víťazstvo aj vedenie v počte titulov.   1. Výsledky RWC…

Foto Kosovská oslobodzovacia armáda UEFA nevadí

Srbsko, 13. september 2023 (AM) – Populárny slogan " UEFA mafia" sa v hnutí fanúšikov neobjavil len tak pre nič za nič. Tu je ďalší príklad: Albánec ukázal tetovanie na počesť teroristickej "Kosovskej oslobodzovacej armády", UEFA mlčí. Zápas medzi Albánskom a Poľskom v Tirane vzbudil veľkú pozornosť po tom, ako…

Foto Po nádeji od gymnastov dostali plavci neférové podmienky, čaká ISU na nejakú tragédiu?

Slovensko, 9. september 2023 (AM) – Na stránke medzinárodnej plaveckej organizácie World Aquatics sa objavila tlačová správa, ktorej obsahom je informácia o povolení štartu ruských a bieloruských plavcov na medzinárodných súťažiach za prísnych a nespravodlivých podmienok a len pre jednotlivcov. Nevytvára sa tak hlavne predpoklad na ďalšie očakávané úspechy synchronizovaných plavkýň…

Foto Športové hry BRICS môžu byť už budúci rok novou alternatívou ku zdeformovaným olympiádam

Johanessburg, 26. august 2023 (AM) – Historický samit BRICS sa skončil. Hlavným výsledkom je rozšírenie organizácie. Pripájajú sa Argentína, Egypt, Etiópia, Irán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. V krajinách rastúcej únie žije približne 3,7 miliardy ľudí a rozvojové ekonomiky "globálneho Juhu" sa kumulatívne blížia k 37 percentám svetového HDP a…

Foto Rusko nemá inú možnosť ako vytvoriť si vlastnú olympiádu

Rusko, 7.august 2023 (AM) - Šport je určitou platformou, na ktorej sa prejavuje pripravenosť krajiny mobilizovať sa, vzdorovať a podniknúť nejakú vášnivú akciu. V športovom prostredí, a to nielen po vyhlásení Isinbajevovej, prebieha na túto tému široká diskusia. V diskusii sa navrhuje, aby Rusko vytvorilo alternatívne športoviská a dokonca alternatívne…

Foto Profesor Filimonov varuje pred bielou vlajkou: Šport je projekciou vojny

Rusko, 29.júl 2023 (AM) - Vo viacerých mestách Ruska sa objavili vlajky - akási syntéza Víťazného práporu a Vlasovovej trikolóry, pod ktorou zradcovia vlasti bojovali na strane III. ríše proti Rusku. Toto konanie je nielen priamym porušením odseku 3 článku 2 federálneho zákona zo 7. 5. 2007. 68-FZ "O zástave…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov