Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Video Video: Saiga-12, 030: Návod na údržbu

Saiga-12 verzia 30 je najobľúbenejšia poloautomatická brokovnica vyrábaná skupinou Kalašnikov. V tomto videu si preberieme technické vlastnosti tejto brokovnice a to, čo ju presne odlišuje od štandardnej AK, a ukážeme, ako rozobrať zbraň na čistenie a údržbu.  

Foto Česko potvrdilo nákup vrtuľníkov Bell UH-1Y Venom a AH-1Z Viper

Ministri obrany Česka a USA potvrdili nákup vrtuľníkov. V Pentagonu sa vo štvrtok 12. decembra 2019 uskutočnilo rokovanie delegácií vedených ministrami obrany Ľubomírom Metnarem a Markom Espero. Hlavnou témou bolo obstaranie 12 amerických vrtuľníkov systému H-1 pre Armádu Českej republiky.   "Akceptovali sme americkú ponuku medzivládnej dohody na nákup 8 viacúčelových…

Foto Na krížniku Admirál Kuznecov našli telo aj druhého nezvestného

Pátracia operácia na krížniku Admirál Kuznecov sa skončila, záchranári objavili telo druhej obete požiaru - dôstojníka záchrannej služby lode. Informovala o tom tlačová služba Severnej flotily.   Záchranári, ktorí preskúmali priestory lode po konečnom uhasení požiaru, našli telo zosnulého dôstojníka v núdzovom priestore lode. Dôstojník na samom začiatku požiaru sa rozhodol…

Foto Pri tragédii v Ostrave zabíjala nelegálna zbraň Brusel však útočí na legálnych držiteľov zbraní ktorí mohli podobnej tragédii zabrániť

V súvislosti s tragédiou v Ostrave, kde bolo v nemocnici zastrelených niekoľko nevinných ľudí, by som chcel nášmu bratskému českému národu vyjadriť súcit a účasť so všetkými obeťami a postihnutými. To, čo sa stalo, je mi nesmierne ľúto. Táto tragédia však okamžite prebudila ultraliberálov a bruselských lokajov aj na Slovensku,…

Foto Saab predstavil svoju stíhačku Gripen E s úplne novou kamuflážou typu „Splinter”

Lietadlo so seriálovým číslom 6002, nesúce výsostné znaky Švédskych vzdušných síl, bolo počas nedávneho skúšobného letu odfotené s novou, vizuálne zaujímavou kamuflážnou schémou.   Saab pred niekoľkými dňami zverejnil mimoriadne zaujímavú fotografiu svojho viacúčelového stíhacieho lietadla JAS 39 Gripen vo verzii E, vyvinutého z osvedčenej platformy C/D, ktorá zachytáva pozoruhodnú, doteraz na…

Video Video: Najväčší jadrový ľadoborec na svete vyráža na skúšky v Baltskom mori

  Hlavný jadrový ľadoborec z projektu 22220, Arktika, opustil kotvisko lodenice Baltijsky Zavod v Petrohrade, aby mohol začať s morskými skúškami.   Hlavným účelom prvej fázy je testovanie pohotovostných dieselových generátorov ľadoborca. Počas skúšok budú odborníci testovať záťažový systém, navigačné vybavenie, záchranný systém, vybavenie na manipuláciu s kotvami a spúšťanie…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto Video: Ruský Air Force One

Ruský Air Force One - lietadlo prezidenta Vladimíra Putina - je Iljušin Il-96-300. Jedná sa o osobné lietadlo s dlhým doletom, ktoré môže lietať bez pristátia až 13 000 km. Málokto vie, aké bezpečnostné systémy sú nainštalované v lietadle ruského prezidenta. Il-96 je kompletne vyrobený z ruských komponentov. Lietadlo je…

Video Video: Saiga-12, 030: Návod na údržbu

Saiga-12 verzia 30 je najobľúbenejšia poloautomatická brokovnica vyrábaná skupinou Kalašnikov. V tomto videu si preberieme technické vlastnosti tejto brokovnice a to, čo ju presne odlišuje od štandardnej AK, a ukážeme, ako rozobrať zbraň na čistenie a údržbu.  

Foto Indická armáda dostala od Spojených štátov 10 000 útočných pušiek SIG 716

Indická armáda dostala od Spojených štátov prvú várku útočných pušiek od americkej pobočky nemeckej spoločnosti SiG Sauer  na boj proti terorizmu v Džammú a Kašmíre v Indii.   Do Indie dnes prišla prvá várka 10 000 útočných pušiek SiG 716. Čoskoro sa očakáva ďalšia dávka rovnakého počtu jednotiek. Indická armáda očakáva, že prejde…

Video Video: Kalašnikov porovnával svoj samopal s americkým konkurentom v podmienkach miernej ruskej zimy

Porovnávanie spoľahlivosti konkurenčných zbraní je asi nekonečný príbeh, prinášame ďalší z mnohých pokračovaní. Tentokrát si pozrite zaujímavý test ruskej útočnej pušky AK a americkej M4, v zimných podmienkach. Obe zbrane boli ponechané zasnežené pri teplote mínus 6 stupňov, po dobu 30 minút.   https://twitter.com/DenisDionisov/status/1204407602345435136

Foto Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že sa…

Video Pozrite si výcvik ruských špeciálnych síl s guľometmi

V Specnaz slúžia najspoľahlivejší a psychicky stabilní dôstojníci. Sú výborne vycvičení a po zuby ozbrojení. Asi najviac sa v poslednej dobe v médiách objavujú Jednotky špeciálnych operácií v Sýrii. Kde chodia na prieskumy do tyla Islamského štátu, navádzajú na ciele bombardéry a útočné lietadlá, vytvárajú pasce na konvoje teroristov, vykonávajú…

Foto Test ruskej brokovnice Saiga 12

Pravdepodobne najvydarenejšia veľkokapacitná samonabíjacia brokovnica na trhu a tým aj najväčší svetový favorit pre disciplíny IPSC, buď ako originál alebo ako základ pre športovú prestavbu. Ruská brokovnica Saiga 12 vychádza z osvedčeného systému Kalašnikov, ktorý bol upravený na brokové náboje a tým preberá jeho povestnú spoľahlivosť. Larry Vickers, jeden z…

Foto Na krížniku Admirál Kuznecov našli telo aj druhého nezvestného

Pátracia operácia na krížniku Admirál Kuznecov sa skončila, záchranári objavili telo druhej obete požiaru - dôstojníka záchrannej služby lode. Informovala o tom tlačová služba Severnej flotily.   Záchranári, ktorí preskúmali priestory lode po konečnom uhasení požiaru, našli telo zosnulého dôstojníka v núdzovom priestore lode. Dôstojník na samom začiatku požiaru sa rozhodol…

Foto Pri tragédii v Ostrave zabíjala nelegálna zbraň Brusel však útočí na legálnych držiteľov zbraní ktorí mohli podobnej tragédii zabrániť

V súvislosti s tragédiou v Ostrave, kde bolo v nemocnici zastrelených niekoľko nevinných ľudí, by som chcel nášmu bratskému českému národu vyjadriť súcit a účasť so všetkými obeťami a postihnutými. To, čo sa stalo, je mi nesmierne ľúto. Táto tragédia však okamžite prebudila ultraliberálov a bruselských lokajov aj na Slovensku,…

Foto Kto je zodpovedný za masaker v Ostrave?

Na úvod by som chcel vysloviť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a rodinným príslušníkom tohto nešťastia. Po pár hodinách od Ostravskej tragédie sa začíname pýtať, kto je zodpovedný za tento masaker? Je to Polícia, ktorá nedokázala ochrániť svojich občanov? Sú to štátne zložky / informačné služby /, ktoré nedokázali včas odhaliť…

Foto Rozsudok a čo príde po ňom

Slovensko, Legis Telum, 9. decembra 2019 - Vážení priatelia, ako sme Vás už informovali na našom profile na Facebooku, Súdny dvor Európskej Únie dňa 3.12.2019 vyniesol rozsudok, ktorým v celom rozsahu zamietol žalobu Českej republiky o určenie neplatnosti (proti)zbraňovej Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení…

Foto Štvornohí záchranári získali ocenenie Dobrovoľník roka 2018 – 2019

Košice, Kuntshalle, 9. decembra 2019 - Podujatie Dobrovoľník roka sa už tradične uskutočňuje pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, tento rok bolo súčasťou záverečného ceremoniálu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. Vyhlasovateľom a organizátorom je o.z. CARDO -Národné dobrovoľnícke centrum.   Tento rok netradične v kategórii "Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc" sa stali laureátmi…

Foto Fotografia týždňa v Paríži: Bodyguard s Femen aktivistkou v horúcom objatí na Champs Elysées v Paríži

Dve aktivistky hnutia FEMEN sa počas Normadského summitu v Paríži rozhodli zvýšiť popularitu Ruskej federácie priamo na Champs Elysées. Pohotový ochrankár zareagoval veľmi rýchlo a spacifikoval obnaženú dievčinu, ktorá vybehla na svoje javisko s bojovým pokrikom “Zastavte Putinovu vojnu".     Kým bodyguarda neprišli podporiť jeho kolegovia, dvojica musela chvíľu zotrvať…

Foto Na krížniku Admirál Kuznecov našli telo aj druhého nezvestného

Pátracia operácia na krížniku Admirál Kuznecov sa skončila, záchranári objavili telo druhej obete požiaru - dôstojníka záchrannej služby lode. Informovala o tom tlačová služba Severnej flotily.   Záchranári, ktorí preskúmali priestory lode po konečnom uhasení požiaru, našli telo zosnulého dôstojníka v núdzovom priestore lode. Dôstojník na samom začiatku požiaru sa rozhodol…

Video Video: Najväčší jadrový ľadoborec na svete vyráža na skúšky v Baltskom mori

  Hlavný jadrový ľadoborec z projektu 22220, Arktika, opustil kotvisko lodenice Baltijsky Zavod v Petrohrade, aby mohol začať s morskými skúškami.   Hlavným účelom prvej fázy je testovanie pohotovostných dieselových generátorov ľadoborca. Počas skúšok budú odborníci testovať záťažový systém, navigačné vybavenie, záchranný systém, vybavenie na manipuláciu s kotvami a spúšťanie…

Foto Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že sa…

Foto Poľské námorníctvo sa pripravuje na vojnu s Ruskom

Prednedávnom sme informovali že Poľsko plánuje 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v krajine. Písali sme o tom tu: V rámci boja proti ruskému námorníctvu poľské ministerstvo obrany podrobne zvažuje možnosť získania dvoch použitých ponoriek triedy Södermanland od švédskeho ministerstva obrany. Rokovania o tejto otázke sa stanú skutočnejšími, keď švédske námorníctvo uvedie na…

Video Video: Rusko vrátilo ukrajinské lode zadržané počas kerčského incidentu

Kerč, Rusko (17.11.2019) - Ukrajinské lode Berďansk, Nikopol a vlečná loď Jany Kapu opúšťajú za doprovodu ruských lodí prístav mesta Kerč. Lode budú odovzdané ukrajinskej strane v neutrálnych vodách, približne 60 míľ od Odesy, neďaleko krymského mysu Tarchankut.   Video z prechodu vrátených lodí pod Kerčským mostom :   V novembri…

Video Podvodné prepravné vozidlá americké námorníctvo drží v tajnosti

Prepravné podvodné vozidlo US Navy SEAL, alebo SDV (SEAL Delivery Vehicle) je jedným z najtajnejších a zriedkavo viditeľných aktív v celej komunite špeciálnych operácií. Pretože každá misia, na ktorej sa používa, sa verejnosti sotva niekedy odhalí, SDV zostávajú väčšinou záhadou. Mark 8 Mod 1 SDV je jediný, oficiálne priznaný ktorý…

Foto Izrael potvrdil prevrátenie tanku Merkava-4 počas cvičenia

Fotografia prevráteného tanku Merkava sa stala populárnou na izraelských sociálnych sieťach. Podľa správ sa uvádza, že tank Merkava Mk.4 sa prevrátil počas cvičení blízko hranice s Libanonom.   Izraelská televízia potvrdila správu, že tank Izraelských ozbrojených síl sa prevrátil pri neúspešnom stúpaní po jednom z kopcov.  Izraelský televízny kanál 13 informoval,…

Foto Nórsko získalo prvý 155 mm samohybný kanón K9 z Južnej Kórey

Ozbrojené sily v Nórsku dostali prvú húfnicu K9 s vlastným pohonom 155/52 mm. Prvé dve samohybné zbrane a jedno vozidlo na prepravu munície K10 dorazili do Nórska do prístavu Drammen (Oslo) koncom novembra. Dodané zariadenie bolo 4. decembra oficiálne odovzdané delostreleckej divízii nórskej motorovej pešej brigády Sever.   Prvé zbrane s vlastným…

Foto V Sýrii bol prvýkrát nasadený bojový robot URAN 9

Robotický komplex sa podľa neoficiálnych informácíí ruskej armády objavil v Sýrii. Hovoríme o multifunkčnom robotickom komplexe „Uran-9“, ktorý je vybavený bojovým modulom s 30 mm kanónom, protitankovými navádzanými strelami a guľometom s priemerom 7,62 mm. Pre Uran-9 je to ďalšia fáza testovania tentoraz v skutočných bojových podmienkach.   Diskusia o použití Uranu-9…

Foto Iveco Defence poskytne 918 kusov viacúčelových bojových vozidiel holandskej armáde

Talianska spoločnosť Iveco Defense Vehicles podpísala zmluvu s holandským ministerstvom obrany o poskytnutí úvodných 918 kusov multifunkčných vozidiel s chráneným označením „12kN“. Zmluva bola podpísaná minulý mesiac na výstave NIDV v holandskom Rotterdame. Stredné taktické vozidlá Iveco ( Medium Tactical Vehicle - MTV ) boli navrhnuté tak, aby kombinovali vysokú…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Foto Výrobca bojového vozidla Perun sa ide súdiť s českým ministerstvom obrany

Česko (22.11.2019) - Český výrobca obrneného vozidla Perun - spoločnosť SVOS Přelouč oznámil na tlačovej konferencii zahájenie súdneho vymáhania svojich práv, prikladáme celé znenie tlačovej správy:   SVOS Přelouč: Právní kroky proti MO ČR v „kauze“ Perun  Ve čtvrtek 21. listopadu se v Praze konala tisková konference společnosti SVOS Přelouč, na…

Foto Česko potvrdilo nákup vrtuľníkov Bell UH-1Y Venom a AH-1Z Viper

Ministri obrany Česka a USA potvrdili nákup vrtuľníkov. V Pentagonu sa vo štvrtok 12. decembra 2019 uskutočnilo rokovanie delegácií vedených ministrami obrany Ľubomírom Metnarem a Markom Espero. Hlavnou témou bolo obstaranie 12 amerických vrtuľníkov systému H-1 pre Armádu Českej republiky.   "Akceptovali sme americkú ponuku medzivládnej dohody na nákup 8 viacúčelových…

Foto Saab predstavil svoju stíhačku Gripen E s úplne novou kamuflážou typu „Splinter”

Lietadlo so seriálovým číslom 6002, nesúce výsostné znaky Švédskych vzdušných síl, bolo počas nedávneho skúšobného letu odfotené s novou, vizuálne zaujímavou kamuflážnou schémou.   Saab pred niekoľkými dňami zverejnil mimoriadne zaujímavú fotografiu svojho viacúčelového stíhacieho lietadla JAS 39 Gripen vo verzii E, vyvinutého z osvedčenej platformy C/D, ktorá zachytáva pozoruhodnú, doteraz na…

Foto „Jednomotorový Su-35″ alebo Čína začala ponúkať svoje najnovšie stíhacie lietadlo generácie 4++ Čchengtu J-10C na vývoz

Čínska Korporácia leteckého priemyslu (Aviation Industry Corporation, AVIC) začala ponúkať Čchengtu J-10C, jednomotorové ľahké stíhacie lietadlo generácie 4++ na export, zároveň je to prvýkrát, kedy krajina ponúkla takúto pokročilú platformu zahraničným klientom.   Kým väčšia časť čínskeho letectva je tvorená ťažkými bojovými lietadlami ako sú dvojmotorové stíhacie lietadlá J-16 a…

Foto Biela ľalia zo Stalingradu alebo koľko nemeckých lietadiel zostrelilo najlepšie ženské letecké eso všetkých čias

Bolo treba aby prešlo dlhých štyridsaťsedem rokov, kým bol udelený oprávnený posmrtný titul Hrdina Sovietskeho zväzu účastníčke Veľkej vlasteneckej vojny, Lidiji Litviakovej. Pritom hrdinstvo, ktoré dosiahla táto mladá, krehká žena, prevýšilo mnohé hrdinské činy dosiahnuté jej mužskými náprotivkami. Dobývanie oblohy Lidija sa narodila v Moskve 18. augusta 1921. O dvanásť rokov…

Foto Venezuela údajne objednáva z Ruska nové stíhačky a vrtuľníky

Americký portál militarywatchmagazine uverejnil informácie, s ktorými prišiel osobitný vyslanec Spojených štátov pre Venezuelu Elliott Abrams, podľa ktorých latinskoamerický štát podpísal v nedávnej dobe významnú zmluvu týkajúcu sa nákupu nových ruských zbraní, zahŕňajúcu taktiež dodávku stíhacích lietadiel pre vybojovanie vzdušnej prevahy s kódovým označením NATO „Flanker" (Suchoj Su-35, pozn.prekl.) a tiež vojenské transportné vrtuľníky…

Foto Koncept lietadla Eurofighter ECR bol predstavený

Spoločnosť Airbus predstavila na konferencii International Fighter Conference, ktorá sa konala v dňoch 12. až 14. novembra tohto roku v Berlíne, koncept špecializovanej verzie viacúčelového lietadla Eurofighter Typhoon označenej ako Eurofighter EloKa s úmyslom predísť touto cestou možnému nákupu amerického lietadla Boeing EA-18G Growler nemeckou Luftwaffe.   V prípade, žeby lietadlo Eurofighter disponovalo schopnosťami…

Foto Biela ľalia zo Stalingradu alebo koľko nemeckých lietadiel zostrelilo najlepšie ženské letecké eso všetkých čias

Bolo treba aby prešlo dlhých štyridsaťsedem rokov, kým bol udelený oprávnený posmrtný titul Hrdina Sovietskeho zväzu účastníčke Veľkej vlasteneckej vojny, Lidiji Litviakovej. Pritom hrdinstvo, ktoré dosiahla táto mladá, krehká žena, prevýšilo mnohé hrdinské činy dosiahnuté jej mužskými náprotivkami. Dobývanie oblohy Lidija sa narodila v Moskve 18. augusta 1921. O dvanásť rokov…

Foto Pred 80 rokmi, začala sovietsko-fínska vojna

Zimná vojna, alebo fínsko-sovietska vojna bol ozbrojený konflikt medzi ZSSR a Fínskom, súčasť druhej svetovej vojny. Vypukla 30. novembra 1939, keď ZSSR bez vyhlásenia vojny napadol Fínsko, za čo bol v decembri vylúčený zo Spoločnosti národov. Vojna skončila prímerím 13. marca 1940. Fínsko bolo prinútené odstúpiť rozsiahle územia (Rybársky polostrov,…

Foto Uplynulo 75 rokov od smrti legendárneho slovenského stíhacieho pilota Otta Smika

Otto Smik, (* 20. január 1922, Bordžomi – † 28. november 1944, neďaleko Zwolle) bol slovenský stíhací pilot a letecké eso počas druhej svetovej vojny. Stal sa najúspešnejším slovenským pilotom v službách britskej RAF. Oficiálne mu bolo priznaných 11 zostrelov nepriateľských lietadiel. Zahynul 28. novembra 1944 pri útoku na železničnú…

Foto Podľa ruského ministra zahraničných vecí je americko-japonská bezpečnostná aliancia „problémom“ pri rokovaniach o Kurilských ostrovoch

MOSKVA - Ruský minister zahraničných vecí tvrdí, že americko-japonská bezpečnostná aliancia predstavuje „problém“ pre rusko-japonské vzťahy a komplikuje rozhovory o mierových zmluvách. Po druhej svetovej vojne sa tieto dve krajiny snažia rokovať o mierovej zmluve kvôli územnému sporu. Sovietsky zväz počas posledných dní vojny prevzal štyri najjužnejšie Kurilské ostrovy, na ktoré…

Foto Pred 77 rokmi obkľúčila Červená armáda pri Stalingrade 250 tisíc Nemcov

Operácia Urán bola vojenská operácia Červenej armády za druhej svetovej vojny, ktorá prebehla na východnom fronte v oblasti Stalingradu. V rámci nej bola 23. novembra 1942 obkľúčená nemecká 6. armáda pod vedením generála Paulusa.   Záverečná fáza bitky o Stalingrad Operácia bola naplánovaná v septembri 1942 generálmi Žukovom, Vasilevským a…

Foto Elitné komandá sveta 02. Kubánske Čierne osy – Avispas Negras

Počiatky špeciálnych kubánskych síl siahajú do 60. rokov 20.storočia, kedy sa Fidel Castro, Che Guevarra a  ďalší kubánski revolucionári vylodili na Kube s cieľom zvrhnúť nenávidený proamerický Batistov režim. Kubáncom sa podarilo po niekoľkých mesiacoch partizánskych bojov Batistu a jeho jednotky poraziť a na Kube tak zvíťazil socializmus s charizmatickým…

Foto Pri tragédii v Ostrave zabíjala nelegálna zbraň Brusel však útočí na legálnych držiteľov zbraní ktorí mohli podobnej tragédii zabrániť

V súvislosti s tragédiou v Ostrave, kde bolo v nemocnici zastrelených niekoľko nevinných ľudí, by som chcel nášmu bratskému českému národu vyjadriť súcit a účasť so všetkými obeťami a postihnutými. To, čo sa stalo, je mi nesmierne ľúto. Táto tragédia však okamžite prebudila ultraliberálov a bruselských lokajov aj na Slovensku,…

Foto Kto je zodpovedný za masaker v Ostrave?

Na úvod by som chcel vysloviť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a rodinným príslušníkom tohto nešťastia. Po pár hodinách od Ostravskej tragédie sa začíname pýtať, kto je zodpovedný za tento masaker? Je to Polícia, ktorá nedokázala ochrániť svojich občanov? Sú to štátne zložky / informačné služby /, ktoré nedokázali včas odhaliť…

Foto Rozsudok a čo príde po ňom

Slovensko, Legis Telum, 9. decembra 2019 - Vážení priatelia, ako sme Vás už informovali na našom profile na Facebooku, Súdny dvor Európskej Únie dňa 3.12.2019 vyniesol rozsudok, ktorým v celom rozsahu zamietol žalobu Českej republiky o určenie neplatnosti (proti)zbraňovej Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení…

Foto Štvornohí záchranári získali ocenenie Dobrovoľník roka 2018 – 2019

Košice, Kuntshalle, 9. decembra 2019 - Podujatie Dobrovoľník roka sa už tradične uskutočňuje pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, tento rok bolo súčasťou záverečného ceremoniálu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. Vyhlasovateľom a organizátorom je o.z. CARDO -Národné dobrovoľnícke centrum.   Tento rok netradične v kategórii "Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc" sa stali laureátmi…

Foto Fotografia týždňa v Paríži: Bodyguard s Femen aktivistkou v horúcom objatí na Champs Elysées v Paríži

Dve aktivistky hnutia FEMEN sa počas Normadského summitu v Paríži rozhodli zvýšiť popularitu Ruskej federácie priamo na Champs Elysées. Pohotový ochrankár zareagoval veľmi rýchlo a spacifikoval obnaženú dievčinu, ktorá vybehla na svoje javisko s bojovým pokrikom “Zastavte Putinovu vojnu".     Kým bodyguarda neprišli podporiť jeho kolegovia, dvojica musela chvíľu zotrvať…

Foto Zachovajte paniku alebo adventná úvaha o rozsudku Európskeho súdneho dvora k smernici o zbraniach

Česko 7. december 2019 - Vážené čitateľky, vážení čitatelia, strelci, športovci, lovci, zberatelia, obchodníci, správcovia strelníc, začiatkom tohto týždňa sme si prečítali, ako sa Súdny dvor EÚ stavia k smernici o zbraniach, k pravidlám európskej legislatívnej tvorby i k otázke bezpečnosti a ako si s dôvodmi Českej republiky vytrel ... podlahu.  …

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…