Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Grand Power rozširuje výrobu. Kuracina kúpil skrachovaný areál Elka, kde plánuje zamestnať desiatky ľudí

Slovensko, 27. január 2021 (AM) - Roky nevyužívaný areál niekdajšieho výrobcu elektrických radiátorov a kovového nábytku Elka v Kremnických Baniach má nového majiteľa. Areál kúpil výrobca zbraní Jaroslav Kuracina. V areáli závodu teraz nový majiteľ plánuje výrobu komponentov pre zbrane. Starosta verí, že tam nájdu prácu miestni ľudia.   Vlastníkom výrobných hál, skladov,…

Foto Najväčší americký klient v Afrike: Maroko prezbrojuje na plné obrátky

Maroko, 27. január 2021 (AM) - V posledných mesiacoch nakúpilo Maroko viacero vojenských zariadení z USA. Ide o 48 F-16 Viper (z toho 25 nových a 23 modernizovaných z F-16 C/D, ktoré už majú), 24 helikoptér AH-64 Apache a taktiež drony MALE MQ-9B SkyGuardien. Posledne menovaný aparát mal istú dobu problémy s…

Foto Generálny tajomník OSN o neonacistoch epochy Covid-19

USA, 27. január 2021 (AM) - António Guterres, vystupujúc v synagóge New Yorku na pietu obetiam holokaustu, hovoril aj o neonacistoch epochy Covid-19. (27. január je medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu)   Dnes sa, podľa neho, obrodzujú prípady odmietania, falzifikácie dejín holokaustu. „V Európe, v Spojených štátoch a v ďalších krajinách sa stúpenci nadradenosti bielej…

Foto Putinov hovorca Peskov: Predĺženie zmluvy START III je teraz hlavnou témou vo vzťahoch medzi Ruskom a USA

Rusko, 27. január 2021 (AM) - Predĺženie Dohody o znížení strategických zbraní je teraz hlavnou témou vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Uviedol to tlačový hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.   Tlačová služba Rady bezpečnosť RF uviedla, že v pondelok jej tajomník Nikolaj Patrušev a poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan rokovali…

Foto Putin vysvetlil, kam „berlínsky pacient“ tlačí Rusko: “Teroristi to tak robia – pred sebou tlačia ženy a deti”

Rusko, 27. január 2021 (AM) - "Protesty organizované Navaľného veliteľstvom by mohli viesť Rusko ku kríze podobnej kríze z roku 1993, keď ruský prezident Boris Jeľcin nariadil strieľať do Bieleho domu v Moskve." Vyhlásil to dnes ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí so študentmi, píše spravodajca „PolitNavigator“.   "Mali sme chvíľu, keď strieľali…

Foto Grécko: Turecké F-16 so svojimi pakistanskými pilotmi nebudú mať šancu prežiť v žiadnom súboji

Grécko, 27. január 2021 (AM) - Grécko kupuje od Francúzska osemnásť stíhačiek Rafale. Kontrakt za 2,3 miliardy eur podpísala v pondelok v Aténach francúzska ministerka obrany Florence Parlyová.   Francúzsko počas nasledujúcich dvoch rokov dodá Grécku dvanásť použitých a šesť nových stíhačiek od výrobcu Dassault Aviation. Prvé stroje by malo Grécko…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Grand Power rozširuje výrobu. Kuracina kúpil skrachovaný areál Elka, kde plánuje zamestnať desiatky ľudí

Slovensko, 27. január 2021 (AM) - Roky nevyužívaný areál niekdajšieho výrobcu elektrických radiátorov a kovového nábytku Elka v Kremnických Baniach má nového majiteľa. Areál kúpil výrobca zbraní Jaroslav Kuracina. V areáli závodu teraz nový majiteľ plánuje výrobu komponentov pre zbrane. Starosta verí, že tam nájdu prácu miestni ľudia.   Vlastníkom výrobných hál, skladov,…

Foto Francúzsko: Pištoľ GLOCK 17 nahradí MAC 50

Francúzsko, 20. január 2021 (AM) – Od decembra 2020 zaisťuje 14e Base de soutien du matériel (14. BSMAT) overenie a dodávku nových pištolí Glock-17 pre 126. peší pluk (126. Régiment d’infanterie).   126e RI dostal v decembri 2020 už 50% svojho konečného počtu kusov. Dodávky zaisťuje 14. BSMAT. Takže ide o…

Foto FRANCÚZSKO : GLOCK 17 nahradí MAC 50

Francúzsko, 18. január 2021 (AM) - Od decembra 2020 zaisťuje 14e Base de soutien du matériel (14. BSMAT) overenie a dodávku nových pištolí Glock-17 pre 126. peší pluk (126. Régiment d'infanterie).   126e RI dostal v decembri 2020 už 50% svojho konečného počtu kusov. Dodávky zaisťuje 14. BSMAT. Takže ide o…

Foto Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriestrelných odevov, uviedla 15. januára 2020 štátna spoločnosť „Rostech“ pre RIA Novosti.   V korporácii uviedli, že takáto pevnosť sa…

Foto Francúzsko : prezbrojovanie pešiakov pokračuje na plné obrátky

Francúzsko, 14. január 2021 (AM) - Generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie (DGA - La Direction générale de l’armement) zadáva novú objednávku na 12 000 útočných pušiek HK 416 F pre francúzske armády.   - 30. novembra 2020 DGA objednalo 12 000 útočných pušiek HK 416 F od konzorcia Heckler & Koch SAS…

Foto Česká zbrojovka: Nová generácia športových pištolí CZ TS 2

Česko, 29. december 2020 (AM) - Český výrobca oficiálne predstavuje CZ TS 2, najnovšiu verziu svojej série pištolí, optimalizovanú pre konkurenciu v štandardnej divízii IPSC. V súčasnosti sú k dispozícii tri verzie s rôznymi úchopmi a farbami rámu, ako aj s ďalšími funkciami.   Pištoľ CZ TS 2 je najnovšou generáciou športových pištolí…

Foto Generálny tajomník OSN o neonacistoch epochy Covid-19

USA, 27. január 2021 (AM) - António Guterres, vystupujúc v synagóge New Yorku na pietu obetiam holokaustu, hovoril aj o neonacistoch epochy Covid-19. (27. január je medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu)   Dnes sa, podľa neho, obrodzujú prípady odmietania, falzifikácie dejín holokaustu. „V Európe, v Spojených štátoch a v ďalších krajinách sa stúpenci nadradenosti bielej…

Foto Putinov hovorca Peskov: Predĺženie zmluvy START III je teraz hlavnou témou vo vzťahoch medzi Ruskom a USA

Rusko, 27. január 2021 (AM) - Predĺženie Dohody o znížení strategických zbraní je teraz hlavnou témou vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Uviedol to tlačový hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.   Tlačová služba Rady bezpečnosť RF uviedla, že v pondelok jej tajomník Nikolaj Patrušev a poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan rokovali…

Foto Putin vysvetlil, kam „berlínsky pacient“ tlačí Rusko: “Teroristi to tak robia – pred sebou tlačia ženy a deti”

Rusko, 27. január 2021 (AM) - "Protesty organizované Navaľného veliteľstvom by mohli viesť Rusko ku kríze podobnej kríze z roku 1993, keď ruský prezident Boris Jeľcin nariadil strieľať do Bieleho domu v Moskve." Vyhlásil to dnes ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí so študentmi, píše spravodajca „PolitNavigator“.   "Mali sme chvíľu, keď strieľali…

Foto Ďalší severokórejský diplomat zbehol na juh – tentokrát v Kuvajte

SOUL 26. januára (AM) - Severokórejský diplomat prebehol do Južnej Kórey. Pôsobil ako úradujúci šéf misie na veľvyslanectve krajiny v Kuvajte.   Ryu Hyun-woo, ktorý pôsobil ako úradník veľvyslanectva od chvíle, keď bol veľvyslanec So Chang-sik vyhostený z Kuvajtu po prijatí rezolúcie OSN v roku 2017, podľa predbežných informácií odišiel…

Foto Americkí vedci našli riešenie neporaziteľnosti Rusov: Objavili dva neobjasnené javy

USA, 25. január 2021 (AM) - Vedci z USA uskutočnili množstvo štúdií a pokúsili sa pochopiť, ako sa Rusom darí takmer vždy zvíťaziť v ozbrojených konfliktoch.   Podľa výpočtov amerických analytikov bolo Rusko zapojené do zhruba 70 konfliktov. Väčšina z nich sa navyše skončila víťazstvom ruskej strany. Počas štúdie čelili vedci dvom nevysvetliteľným…

Foto IRAK : Ďalší americký konvoj nedorazil

Irak, 25. január 2021 (AM) - 22 januára bol zničený ďalší logistický konvoj, ktorý bol zničený v regióne Abou Ghraib, západne od Bagdadu. Išlo v poradí už o 5 konvoj, ktorý nedorazil do cieľa. Iracké zdroje tiež potvrdili ďalšie napadnuté americké konvoje v Iraku. USA sa už na pieskovisku nebudú cítiť…

Video Erdoganova pýcha: Turecko uviedlo vedúcu fregatu triedy I „Istanbul“. Video

Turecko, 25. január 2020 (AM) - Istanbulská lodenica dnes spustila na vodu vedúcu loď fregát triedy I, budúcu TCG Istanbul (F-515). Na slávnosti sa zúčastnili VIP hostia vrátane prezidenta Turecka Recepa Tayyipa Erdogana, ministra obrany Hulusi Akara, náčelníka tureckých ozbrojených síl a náčelníka tureckého námorníctva. Slávnostné zahájenie sa malo uskutočniť 17. januára,…

Foto Neznáma bitka námorníkov ZSSR so „zelenými baretmi“, ktorá zmenila beh dejín

Rusko, 25. január 2021 (AM) - V histórii sovietskej armády bolo veľa slávnych udalostí. Bohužiaľ, obrovské množstvo príbehov zostáva nevypovedaných. A toto je jeden z nich. Pripomenul ho ruský politik Franz Klincevič, ktorý šéfuje Ruskému zväzu veteránov z Afganistanu. Sám slúžil v armáde a odišiel do dôchodku s hodnosťou plukovníka.   Počas rozhovoru s jedným domácim…

Foto Forbes: Ruská zbraň, ktorá môže mať pre USA ničivé následky

USA, 24. január 2021 (AM) - Ponorka Poseidon sa stane "poistkou" pre prípad, že by USA mohli zostreliť ruské balistické rakety. Píše o tom Forbes. "Rusko to s prijatím do výzbroje tohto podvodného dronu (jeho dĺžka je 25 metrov) s jadrovým pohonom myslí vážne," uvádza sa v článku časopisu Forbes. Autor uviedol, že Poseidon je schopný vystaviť…

Foto USA zmenili stratégiu v boji o prevahu na mori

USA, 22. január 2021 (AM) - Americké vojenské námorníctvo vsadilo na automatické bezposádkové lode. Niekoľko veľkých spoločností začalo aktívne vyvíjať hladinové a podvodné útočné drony. Podľa dlhodobého plánu Pentagon do roku 2045 dostane flotilu 120 hladinových a asi 25 podvodných bezposádkových lodí. Očakáva sa, že sa časom stanú pomaly hlavnou silou v bojových…

Foto Kam chce namieriť svoje zbrane vojenské námorníctvo USA v najbližšom desaťročí

USA, 20. január 2021 (AM) - "Zadržovať a víťaziť." Náčelník štábu Vojenského námorníctva USA admirál Michael Giday prezentoval Navigačný plán na najbližšie desaťročie. Hlavné v ňom je, že americké loďstvo má dominovať vo svetovom oceáne. Cieom globálnej kontroly je pokojný a blahobytný život Američanov vo svojej vlasti. Z textu je však tiež jasne vidieť nezastretú agresiu…

Video Švédske námorníctvo nacvičovalo lov ponoriek. Video

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Hlbinné bomby a lov ponoriek na západnom pobreží. 17. Obojživelný hliadkový prápor švédskych ozbrojených síl nacvičoval použitie hĺbkových náloží počas protiponorkových námorných cvičení:  Švédsko navyšuje výdavky na obranu o viac ako 40% To všetko sa udeje do 2025 postupným navyšovaním rozpočtu na vojenské výdavky. Ide o rastúci…

Foto Čo dokáže jediný medzikontinentálny Sarmat?

Čína, 25. január 2021 (AM) - Čínsky portál Sina.com uvádza, že jedna raketa RS-28 Sarmat stačí na vymazanie územia o veľkosti Francúzska a desať týchto medzikontinentálnych balistických rakiet (MBR) vraj kompletne zlikviduje všetkých Američanov.   Autor týchto slov, neskrývajúc svoje nadšenie, hovorí čitateľom o „neuveriteľnej sile,“ ktorá núti USA aby si pri tejto…

Foto FRANCÚZSKO : Nexter úspešne testoval riadené 155mm delostrelecké granáty KATANA

Francúzsko, 23. január 2021 (AM) - CAESAr je špičkové 155 mm delo a patrí do skupiny najmodernejších zariadeniam francúzskej armády. Bol použitý vo viacerých konfliktoch a skúsenosti priamo z boja sú starostlivo analyzované.   Výrazne sa mohol preukázať v službách Francúzskej armády v bojoch proti DAESH (Islamský štát) v Iraku. Francúzsky…

Video Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí amerického námorníctva.  …

Foto Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a druhý stacionárne, teda zo šachty.   Komentár spravodajstva tvrdil, že vojská ich už už dostali vyše…

Foto Ministerstvo obrany chce kúpiť 17 kusov izraelských radarov za 148 miliónov euro

Slovensko, 14. január 2021 (AM) - Vláda SR dnes súhlasila s návrhom rezortu obrany na obstaranie 17 kusov 3D rádiolokátorov formou vláda-vláda z Izraela. Ide o najvýhodnejšiu komplexnú ponuku za obstarávaciu cenu 148 200 000 eur s DPH, ktorá v plnom rozsahu vyhovuje technickým a operačným požiadavkám Ozbrojených síl SR. Nová…

Foto Aktuálna novinka: Ruskí vedci navrhujú vyrábať tankový pancier z drôtu

Rusko, 13. január 2021 (AM) - V Brjanskej technickej univerzite vynašli novú technológiu výroby pevného, ľahkého a lacného panciera z drôtu. Technológia už zaujala „obranné“ podniky, uviedli pre RIA Novosti vo Fonde perspektívnych výskumov.   „Podľa novej technológie sa pancier tvorí aditívnym spôsobom fúziou (zlievaním) drôtu. Ten sa potom vlnovo deformačne spevňuje. Technológia už…

Foto Najväčší americký klient v Afrike: Maroko prezbrojuje na plné obrátky

Maroko, 27. január 2021 (AM) - V posledných mesiacoch nakúpilo Maroko viacero vojenských zariadení z USA. Ide o 48 F-16 Viper (z toho 25 nových a 23 modernizovaných z F-16 C/D, ktoré už majú), 24 helikoptér AH-64 Apache a taktiež drony MALE MQ-9B SkyGuardien. Posledne menovaný aparát mal istú dobu problémy s…

Foto Grécko: Turecké F-16 so svojimi pakistanskými pilotmi nebudú mať šancu prežiť v žiadnom súboji

Grécko, 27. január 2021 (AM) - Grécko kupuje od Francúzska osemnásť stíhačiek Rafale. Kontrakt za 2,3 miliardy eur podpísala v pondelok v Aténach francúzska ministerka obrany Florence Parlyová.   Francúzsko počas nasledujúcich dvoch rokov dodá Grécku dvanásť použitých a šesť nových stíhačiek od výrobcu Dassault Aviation. Prvé stroje by malo Grécko…

Foto Grécko : Turecké šable vyrovnáme

Francúzsko, 26. január 2021 (AM) - Francúzsko vyzbrojuje Grécko najmodernejšími technológiami. Tento rok 25. januára, Grécko oficiálne podpísalo tri zmluvy týkajúce sa akvizície 18 lietadiel, Rafale F3R od Francúzska. Ide tak o splnenie nezávislého prísľubu od Grékov nakúpiť potrebný materiál k odstrašeniu Turecka.   Francúzi sa ku Grécku postavili ako prví…

Foto Expert na zbrane Markvart:: České výcvikové lietadlo L-39 NG je zatiaľ nenahraditeľné

Česko, 26. január 2021 (AM, Sputnik) - Český letecký priemysel silne zatackal v 90. rokoch. V pamätiach bývalých politikov čítame, že za všetkým bola aj dobové politické rozhodnutia. Dnes vám s potešením prinášame rozhovor s Petrom Markvartom, ktorý sa pohybuje na poli obchodu s vojenskou technikou. Hovoríme o legendárnom českom (československom) stroji, ktorý ako…

Foto Prečo Rusko nezaujíma americký projekt Gateway?

Rusko, 26. január 2021 (AM) - Vytvorenie obežnej stanice Mesiaca Gateway Rusko nezaujíma z dôvodu, že potenciálni partneri nebudú pri ňom s Američanmi rovnoprávni! Presne to povedal generálny riaditeľ „Roskosmosu“ Dmitrij Rogozin, čo v pondelok 25. januára uverejnila RIA Novosti.   Rogozin uviedol, že ruská strana neraz vyjadrovala pripravenosť a ochotu pripojiť sa k projektu, lenže…

Foto Čo dokáže jediný medzikontinentálny Sarmat?

Čína, 25. január 2021 (AM) - Čínsky portál Sina.com uvádza, že jedna raketa RS-28 Sarmat stačí na vymazanie územia o veľkosti Francúzska a desať týchto medzikontinentálnych balistických rakiet (MBR) vraj kompletne zlikviduje všetkých Američanov.   Autor týchto slov, neskrývajúc svoje nadšenie, hovorí čitateľom o „neuveriteľnej sile,“ ktorá núti USA aby si pri tejto…

Foto „Náš život, mamička, je horší ako psí“ V Nemecku zahynul každý druhý sovietsky ostarbeiter

Nemecko, 26. január 2021 (AM) - Písomne sa o ich situácii zmienil železničiar Adam Schmidt z Essenu: „...v polovici roku 1941 prišli prví robotníci z Poľska, Haliče a západnej Ukrajiny. Dopravení boli do Essenu v nákladných vagónoch, predurčených na prepravu zemiakov, stavebných materiálov a dobytka. Využití mali byť v Kruppových fabrikách.   Vagóny boli nimi preplnené. Považoval som…

Foto Neznáma bitka námorníkov ZSSR so „zelenými baretmi“, ktorá zmenila beh dejín

Rusko, 25. január 2021 (AM) - V histórii sovietskej armády bolo veľa slávnych udalostí. Bohužiaľ, obrovské množstvo príbehov zostáva nevypovedaných. A toto je jeden z nich. Pripomenul ho ruský politik Franz Klincevič, ktorý šéfuje Ruskému zväzu veteránov z Afganistanu. Sám slúžil v armáde a odišiel do dôchodku s hodnosťou plukovníka.   Počas rozhovoru s jedným domácim…

Foto Hitler kaput? Prečo mnohí neuverili smrti vojnového zločinca č. 1?

Nemecko, 24. január 2021 (AM) - Mnohí aj po polstoročí od smrti nacistického vodcu dúfali, že ho uvidia na lavici obžalovaných. O tom, že Hitler je mŕtvy nepochybovali iba tí, ktorí našli jeho ostatky.   Na Postupimskej konferencii sovietska strana presvedčila partnerov, aby najneskôr 1. 9. 1945 bol uverejnený konečný zoznam vojnových…

Foto K 70. výročiu porážky US Air Force nad Kóreou

Kórea, 23. január 2021 (AM) - Dňa 12. apríla 1951 sovietske vzdušné sily spôsobili na kórejskom nebi americkým bombardérom „čierny štvrtok“. Ideu nasadiť letectvo proti štátom a režimom, ktoré nesúhlasia s anglosaskou nadvládou verejne prezentoval W. Churchill počas vystúpenia vo Fultone. Prvým štátom, ktorý sa po 2. sv. vojne snažili rozmetať bombardérmi na…

Foto Božie mlyny zomleli klamstvá: Európsky súd zamietol obvinenie Ruska Gruzínskom z konfliktu v roku 2008

Gruzínsko, 22. január 2021 (AM) - Ruské ministerstvo spravodlivosti informovalo svoju verejnosť o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 21. 1. 2021, že obvinenie Ruska Gruzínskom v súvislosti s augustovými udalosťami v roku 2008 v Južnom Osetsku je neopodstatnené.   Snažili sme sa túto správu verifikovať aj na webovej stránke slovenského ministerstva zahraničných vecí…

Foto Odovzdali všetko, okrem zlata, valút a majstrovských diel. Nemecké reparácie: fabriky, lode a všetko ostatné

Nemecko, 22. január 2021 (AM) - Na parížskej konferencii 21. 12. 1946 si víťazné štáty podelili medzi sebou nemecký majetok, ktorý sa dal považovať za reparácie. Ako náhradu za škody, spôsobené lúpežnou vojnou, Nemecko muselo platiť dvadsiatim štátom sveta, vrátane Egypta a Nového Zélandu.   Ešte počas Jaltskej konferencie vo februári 1945…

Foto Alojz Hlina: Došlo k prezradeniu vojenského tajomstva

Slovensko, 26. január 2021 (AM)  - "Došlo k prezradeniu vojenského tajomstva. Viete, ako sa dá poraziť najsilnejšia vojenská aliancia NATO? Tak, že ženijnú podporu vojsk zveríte slovenskej členskej armáde. - Vojaci, hasiči stavali desať dní/!/ most na Východe Slovenska, "otvoriť" ho prišli dvaja ministri za OĽaNO osobne. Kamier tam bolo toľko,…

Foto S Petrom Švecom o obrane štátu: Generálny štáb 3

Slovensko, 22. január 2021 (AM) - O téme obrany štátu sa málo hovorí. V predošlých dieloch našej rozhlasovej relácie ste si mohli vypočuť napríklad o nutnosti záloh, ktoré Slovensko už vôbec nemá. Schopnosť Slovenska sa ubrániť klesla na veľmi nebezpečné minimum vďaka politickým rozhodnutiam, ktoré sú zo strategického hľadiska nepochopiteľné. V tejto časti si preto…

Foto Záložníci odmietajú slúžiť kolaborantom a cudzím záujmom

Slovensko, 21. január 2021 (AM) - Kolaborantskému ministrovi pripravovanému a dosadenému cudzími protištátkami sa podarilo za celých 9 mesiacov vlády osloviť 60 záložníkov. Potrebujeme tisícky. Údajných záložníkov, v skutočnosti pozbieral kadetov. Vo svojom diletantstve ani netuší, čo sú to aktívne a pasívne zálohy, čo treba robiť. Vo svojej zapredaneckej kolaborantskej hlave nikdy nepochopí, že…

Foto Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí ísť.“ Protizbrojní politici, aktivisti a médiá démonizujú naše milióny členov. Nikdy im nedovolíme vziať naše zbrane. Poďme bojovať ďalej a ukážme im, kto sme - sme hrdí v NRA !"  uviedli vo svojom tweete…

Video Video: Americký Kapitol je uzamknutý kvôli ohrozeniu – z budovy stúpa dym

USA, 19. január 2021 (AM) - Kapitol vo Washingtone je uzamknutý kvôli údajnej „vonkajšej bezpečnostnej hrozbe“, z oblasti stúpal dym. V budove prebiehala skúška inaugurácie Joea Bidena:     https://twitter.com/Vityzeva/status/1351192459083198467   Karol Jerguš

Foto Škandál ukrajinskej elity s používaním ruských vakcín rýchlo naberá na obrátkach. Prekvapila aj Merkelová

Ukrajina, 13. január 2021 (AM) - Svetlana Krjukova, zástupkyňa šéfredaktora ukrajinských novín Strana.ua, vyzvala svojich kolegov, aby sa aktívne venovali téme používania ruskej vakcíny proti COVID-19 politikmi a veľkými podnikateľmi.   Ukrajinské orgány naďalej tvrdia, že nemajú v úmysle kúpiť vakcínu Sputnik V vytvorenú v Ruskej federácii. Napriek skutočnosti, že dôvody tohto…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…