Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Druhé odchytenie amerického vojenského lietadla za 24 hodín neďaleko ruského územia

Rusko, 8.august 2020 ( AM ) – Ruská obrana oznámila druhý prípad zachytenia amerického vojenského lietadla neďaleko ruských hraníc za jeden deň. Tentoraz to bol strategický bombardér, ktorý sa priblížil k ruskému územiu, keď lietal nad Ochotským morom.     Ruské národné stredisko pre správu obrany uviedlo v piatok 7. augusta uviedlo,…

Foto Na obzore sa črtá konkurent pre stíhač tankov 2S25 Sprut-SD – v Indii sa zamýšľajú nad vývojom vlastného ľahkého tanku

India, 8. august 2020 (AM) – Indická Organizácia pre výskum a vývoj obrany ponúkla podľa portálu IADN (Indian Aerospace Defence News) Ministerstvu obrany Indie dve verzie ľahkého tanku. Uvedená správa je aktuálnym odrazom reakcie domáceho zbrojného priemyslu na informácie v indickej tlači z posledných dní, ktorá rozoberá záujem indickej armády nakúpiť ruské ľahké…

Foto Grécko-turecké námorné spory: Bude Stredozemné more ako sud s pušným prachom?

Grécko, 8.august 2020 ( AM ) - Turecko oznámilo, že pozastavuje prieskum morskej oblasti, na ktorú si nárokuje Grécko. Ide o oblasť bohatú na uhľovodíky. Podľa Christiana Fleury, experta na námorné záležitosti, by sa Stredozemie mohlo stať miestom mnohých konfliktov.   Blíži sa 100. výročie konca grécko-tureckej vojny v rokoch 1919-1922.…

Foto Ďalší útok na legálnych držiteľov zbraní v USA: Tentoraz žaloba za údajné zlé hospodárenie s financiami

USA, 8.august 2020 ( AM ) - Generálna prokurátorka štátu New York podala žalobu s cieľom rozpustiť americkú Národnú asociáciu vlastníkov zbraní (NRA) za údajné zlé hospodárenie s financiami. Podľa Letitie James organizácia odviedla milióny dolárov jej lídrom, vrátane výkonného riaditeľa Waynea LaPierra, pre ich osobné použitie. Informuje o tom spravodajský…

Foto Ruský kontra-admirál: Ruská armáda si vyhradzuje právo reagovať na militantné útoky v Sýrii

Rusko, 7.august 2020 ( AM ) - Centrum pre zmierenie bojujúcich strán berie na vedomie zhoršenie situácie v niektorých regiónoch Deir ez-Zor kvôli Spojeným štátom.  Velenie ruskej skupiny v Sýrii si vyhradzuje právo reagovať na útoky militantov, ktorí ohrozujú armádu Ruskej federácie, Sýrie a civilistov. Oznámil to šéf ruského Centra pre zmierenie bojujúcich…

Video Video: Ruský minister obrany Sergej Šojgu skontroloval Tejkovský raketový pluk

Rusko, 7.august 2020 ( AM )  - Ruský minister obrany Sergej Šojgu skontroloval Tejkovské strategické raketové sily, ktoré sú vyzbrojené mobilnými pozemnými raketovými systémami s ICBM Topoľ-M a Jars. Minister skontroloval organizáciu bojovej povinnosti na mobilných veliteľských stanovištiach raketovej divízie a raketovom pluku a organizáciu pochodu raketového práporu.    

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto Francúzsky samopal Famas – moja bojová skúsenosť

Slovensko, 3. august 2020 (AM) - Pre vysvetlenie, FAMAS som používal počas celej mojej aktívnej služby 8,5 roka v Cudzineckej légii. Skúsenosti s touto zbraňou preto vychádzajú po jej dlhoročnom používaní v tých najrôznejších situáciách a podmienkach. Preto aj názor odborníkov spoza stola môže byť odlišný.   Vojenskú terminológiu som tiež…

Foto ParaPactum – dáždnik hodný Jamesa Bonda

Francúzsko, 28. júl 2020 (AM ) - Za týmto zvláštnym menom sa skrýva dáždnik, ktorý dokáže odraziť rôzne projektily (kaliber nie je uvádzaný) a rany nožom. Od roku 2011 ho používajú ochranné služby prezidenta Francúzskej republiky.     Od jeho vytvorenia v roku 2011 ho útvary GSPR (Bezpečnostná skupina prezidenta republiky)…

Foto Kórejský vodca Kim rozdával pištole svojim generálom, pravdepodobne neboli nabité

Severná Kórea, 27. júl 2020 (AM ) - Kim Jong Un sa zúčastnil 67. výročia prímeria Kórejskej vojny v Pchjongjangu, ktoré ukončilo kórejskú vojnu v rokoch 1950-1953. Pri tejto príležitosti Kim Jong Un venoval severokórejským vojenským dôstojníkom pištoľ „Paektusan“. Oslavujúc 67. kórejské vojnové prímerie, Kim Jong Un absolvoval sprievod k hrobom obetí…

Foto Slovenský samopal Stribog SP9A1 vyhlásili za víťaza medzi pištoľovými karabínami

USA, 20. júl 2020 (AM) - Slovenský výrobca zbraní spoločnosť GRAND POWER, ktorú založil konštruktér zbrani Jaroslav Kuracina zvíťazil v súťaži o najlepšiu karabínu. Výsledky prezentoval americký National Interest, ktorý Slovenský samopal Stribog SP9A1 vyhlásil za víťaza súťaže.   Unikátnosť samonabíjacej pištole STRIBOG SP9 A1 s produktovej línie spoločnosti GRAND POWER spočíva…

Foto Francúzska armáda prezbrojuje. Po takmer pol storočí kraľovania FAMAS-u ho zosadil nemecky HK 416

Francúzsko, 16. júl 2020 (AM) - FAMAS je dieťa Francúzskych inžinierov a začali na ňom pracovať koncom 60. rokov. Bol vyrábaný vo fabrike "Manufacture d'armes de Saint-Étienne", potom "GIAT Industries" a ten sa zmenil na Nexter.   FAMAS začal postupne vstupovať do služby od 1973. K masívnemu prezbrojeniu však začalo dochádzať až…

Foto Kalašnikov sa dohodol na výrobe v Arménsku – ročne vyrobia 50 tisíc samopalov AK-103

Arménsko, 10. júl 2020 (AM) - Arménska spoločnosť začala vyrábať modely slávnych ruských útočných pušiek Kalašnikov, ktoré sa majú dodávať arménskym ozbrojeným silám a predávať do zahraničia. Spoločnosť Neitron tento mesiac začala výrobu v súlade s dohodou dosiahnutou pred dvoma rokmi medzi ruskou spoločnosťou Kalašnikov Koncern a arménskou spoločnosťou Royalsys Engineering.  …

Foto Grécko-turecké námorné spory: Bude Stredozemné more ako sud s pušným prachom?

Grécko, 8.august 2020 ( AM ) - Turecko oznámilo, že pozastavuje prieskum morskej oblasti, na ktorú si nárokuje Grécko. Ide o oblasť bohatú na uhľovodíky. Podľa Christiana Fleury, experta na námorné záležitosti, by sa Stredozemie mohlo stať miestom mnohých konfliktov.   Blíži sa 100. výročie konca grécko-tureckej vojny v rokoch 1919-1922.…

Foto Ruský kontra-admirál: Ruská armáda si vyhradzuje právo reagovať na militantné útoky v Sýrii

Rusko, 7.august 2020 ( AM ) - Centrum pre zmierenie bojujúcich strán berie na vedomie zhoršenie situácie v niektorých regiónoch Deir ez-Zor kvôli Spojeným štátom.  Velenie ruskej skupiny v Sýrii si vyhradzuje právo reagovať na útoky militantov, ktorí ohrozujú armádu Ruskej federácie, Sýrie a civilistov. Oznámil to šéf ruského Centra pre zmierenie bojujúcich…

Foto Ďalšia streľba na Kirgizsko-Tadžickej hranici si vyžiadala jedného mŕtveho a viacerých zranených

Kirgizsko, 7.august 2020 ( AM ) - 6. augusta sa v kirgizsko-tadžickej časti štátnej hranice vyskytol incident so zbraňami. Uviedla to tlačová služba štátnej hraničnej služby. Podľa nej v oblasti Eki-Tash v oblasti Batken vystrelili neznáme osoby zo strany Tadžikistanu výstrel na opravára štátnej služby pohraničnej stráže, pravdepodobne z poľovníckej pušky.   "V…

Foto Podľa správy Nemeckej diplomacie Rusko zvážilo otvorenie šiestich vojenských základní v Afrike

Nemecko, 7.august 2020 ( AM ) - Na rozdiel od Sovietskeho zväzu, formovaných ideologických, ekonomických a vojenských väzieb s niekoľkými africkými krajinami počas studenej vojny, Rusko až donedávna stratilo záujem o Afriku. Jeho návrat na tento kontinent sa prejavil najmä v silnom zapojení sa do Stredoafrickej republiky, dodávkach zbraní, vysielaní „civilných…

Foto Spoločný výcvik policajných a vojenských zložiek na Liptovskej Mare

Slovensko, 6.august 2020 ( AM, MO SR ) - V prvý augustový týždeň sa v priestore Liptovskej Mary uskutočnilo inštrukčno- metodické zamestnanie pre inštruktorov výcviku policajných zložiek, ktorí zodpovedajú za lanovú a výsadkovú prípravu. Riadiaci zamestnania podplukovník Marián Pogány z odboru výcviku Prezídia Policajného zboru vysvetľuje, že na zamestnaní sa stretli…

Foto Vojenské cvičenie Ample Strike v Česku je drahá zábava, ktorá provokuje Rusko

Česko, 6.august 2020 ( AM ) - "Na cvičenie Ample Strike priletí B-52 i bezpilotny MQ-9 Reaper," hlási server Novinky.cz. Verejnosť si pomaly začína zvykať na každoročné letecké cvičenia NATO ako na strhujúcu show, na ktorú stojí za to ísť sa pozrieť s celou rodinou. Vojenské cvičenia však nie sú cirkusové predstavenia.  …

Foto Nová vrtuľníková loď čínskeho námorníctva – typ 075 je pripravená na testovanie na mori

Čína, 5.august 2020 ( AM )  - Nová obojživelná útočná loď čínskeho námorníctva typu 075, ktorá bola oficiálne spustená v septembri 2019 a bola obeťou devastujúceho požiaru v apríli, začne svoje skúšky na mori. Informáciu podal čínsky webový portál spolu s fotkou, na ktorej sa zdalo, že loď práve tankovala.  …

Foto Najnovšia francúzska jadrová útočná ponoka SUFFREN dorazila do Toulon-u na záverečné testy

Francúzsko, 4. august 2020 (AM) - SUFFREN je prvá so šiestich jadrových útočných ponoriek triedy SNA (Sous-marin nucléaire d'attaque) z programu BARRACUDA, ktorá dorazila na námornú základňu v Toulon (južné Francúzsko). Tento príchod do jej domovského prístavu predstavuje dôležitú fázu námorných skúšok prvej ponorky v programe Barracuda.     Námorné skúšky…

Foto Okamura: Rusko sa stáva tým, kto je schopný zažehnať hroziacu vojnu

Česko, 01. august 2020 (AM) - Predseda českej SPD Tomio Okamura sa pozastavil nad súčasnými rozpormi medzi Gréckom a Tureckom. Okamura totiž zdôrazňuje zlyhanie EÚ a NATO v otázke riešenia tohto konfliktu, keď sa Ankara snaží rozšíriť svoj vplyv na úkor Atén. Český poslanec je presvedčený, že v terajšej situácii sa práve Rusko…

Foto Jeden mariňák neprežil a ôsmi sú nezvestní po utopení obojživelného útočného vozidla pri pobreží Kalifornie

USA, 31. júl 2020 (AM ) - Počas výlodenia z viacúčelového výsadkového plavidla na pobreží južnej Kalifornie sa utopilo obojživelné útočné vozidlo AAV-7 15. expedičných síl námorného zboru Spojených štátov. Jeden mariňák bol usmrtený, osem je nezvestných, ôsmim sa podarilo zachrániť, z nich je jeden v kritickom stave. K incidentu došlo 30. júla.…

Video Raketový duel : Fregata Admirál Essen versus pobrežný komplex Útes počas cvičenia Ruskej Čiernomorskej flotily

Rusko, 31. júl 2020 (AM) - Posádka fregaty „Admirál Essen“ úspešne zasiahla raketu „Progress“ vypustenú pobrežným raketovým komplexom „Útes“. Fregata zachytila zložitý cieľ pomocou protilietadlového raketového systému Štil -1 počas počas cvičenia na Kryme.   Posádky protivzdušnej obrany lode zamerali vzdušný cieľ a úspešne ho zasiahli v danej vzdialenosti a výške.…

Foto Ukrajina dokončila objednávku na 20 hliadkových lodí FPB 98 z Francúzskeho “OCEA”

Francúzsko, Ukrajina, 29. júl 2020 (AM ) - V novembri 2019 Kyjev ohlásil podpísanie rámcovej dohody s Parížom o objednávke 20 hliadkových lodí typu FPB 98 [vybavených 30 mm kanónom] od lodenice "Vendée Ocea" pre potreby služby Národnej pohraničnej stráže Ukrajiny [SBGSU], ktorá spadá pod ministerstvo vnútra.   „Ukrajinské námorné hranice…

Foto Na obzore sa črtá konkurent pre stíhač tankov 2S25 Sprut-SD – v Indii sa zamýšľajú nad vývojom vlastného ľahkého tanku

India, 8. august 2020 (AM) – Indická Organizácia pre výskum a vývoj obrany ponúkla podľa portálu IADN (Indian Aerospace Defence News) Ministerstvu obrany Indie dve verzie ľahkého tanku. Uvedená správa je aktuálnym odrazom reakcie domáceho zbrojného priemyslu na informácie v indickej tlači z posledných dní, ktorá rozoberá záujem indickej armády nakúpiť ruské ľahké…

Video Video: Ruský minister obrany Sergej Šojgu skontroloval Tejkovský raketový pluk

Rusko, 7.august 2020 ( AM )  - Ruský minister obrany Sergej Šojgu skontroloval Tejkovské strategické raketové sily, ktoré sú vyzbrojené mobilnými pozemnými raketovými systémami s ICBM Topoľ-M a Jars. Minister skontroloval organizáciu bojovej povinnosti na mobilných veliteľských stanovištiach raketovej divízie a raketovom pluku a organizáciu pochodu raketového práporu.    

Foto Podpora pechoty: návrat k ťažkým kalibrom?

Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia tvorcovia zbraní predpokladali vývoj podporných zbraní ťažších ako tie 20, 25 alebo 30 mm, ktoré väčšinou získali podporu armád. Je pravda, že niekoľko z nich prevzalo kaliber 35 mm, alebo dokonca 40 mm, ale žiadny štát sa…

Video Srbsko upevňuje vojenské vzťahy aj s Pekingom – kupuje nový protilietadlový raketový systém – čínsky S-300

Srbsko, 3. august 2020 (AM) - Srbská armáda dostane protilietadlový raketový systém FK-3 (RS PVO) vyrobený v Číne. Obstarávanie bolo zazmluvnené a zaplatené podľa výročnej obchodnej správy verejnej spoločnosti Jugoimport-SDPR za posledný rok. Jeden odsek uvádza, že boli uzavreté dovozné zmluvy v hodnote 620,3 milióna amerických dolárov. Jedným z najväčších obchodov medzi…

Foto Americký M1 Abrams ako hlavný poľský tank? zabráni nezamestnanosti v Amerike?

Poľsko, 3. august 2020 (AM) - Poľsko má tankov dosť, ale rovnako potrebuje moderné bojové stroje. Médiá píšu, že dobrým nápadom je nákup amerických M1 Abrams. Nie je to skutočne zlý nápad, ale má niekoľko "ale" ...   Nevieme bohužiaľ, či autori amerického časopisu The National Interest radi hrajú počítačovú hru World of…

Foto Čínske tanky vs. indické, akú výhodu majú tanky ČĽOA vo vysokohorskom prostredí?

Čína/India, 3. august 2020 (AM, topwar) – Nedávne ozbrojené zrážky v údolí rieky Galwan v spornej oblasti na hraniciach Číny a Indie donútili obe ázijské mocnosti, aby vydali svojim armádam v uvedenej oblasti rozkaz prejsť do stavu najvyššej pohotovosti. Tvárou tvár sa tak v horách indického Ladákhu ocitli indické aj čínske tanky. Tzv. horský tank…

Foto Druhé odchytenie amerického vojenského lietadla za 24 hodín neďaleko ruského územia

Rusko, 8.august 2020 ( AM ) – Ruská obrana oznámila druhý prípad zachytenia amerického vojenského lietadla neďaleko ruských hraníc za jeden deň. Tentoraz to bol strategický bombardér, ktorý sa priblížil k ruskému územiu, keď lietal nad Ochotským morom.     Ruské národné stredisko pre správu obrany uviedlo v piatok 7. augusta uviedlo,…

Foto Ruský systém varovania pred raketovým útokom Kupol rozšíril satelit Tundra

Rusko, 6.august 2020 ( AM ) - Zjednotený kozmický systém varovania pred raketovým útokom s názvom Kupol, ktorý bol vytvorený pre ruské ministerstvo obrany, je v operačnom nasadení, informoval v stredu riaditeľ raketovej kozmickej korporácie Energia Igor Ozar. "Vďaka štartu kozmického aparátu Tundra bol zjednotený kozmický systém Kupol privedený do štandardného…

Foto Objavila sa fotografia utajovaného amerického stealth vrtuľníka typu Black Hawk

USA, 6.august 2020 ( AM ) - Fotografia nízkoprofilovej verzie vrtuľníka Sikorsky UH-60 Black Hawk bola zverejnená na internete. Nízkoprofilová verzia Sikorsky UH-60 Black Hawk je jedným z najtajnejších vrtuľníkov. Činnosť Pentagonu s takými strojmi bola odhalená po tom, čo bol jeden z nich zničený počas operácie na likvidáciu Usámu bin Ládina v Pakistane v…

Foto Su-57 bude chrániť svojho pilota pred účinkami jadrového výbuchu

Rusko, 6.august 2020 ( AM ) - Okná stíhacieho lietadla Su-57 budú podľa svojich dizajnérov chrániť pilota pred elektromagnetickým, ultrafialovým a infračerveným žiarením, ako aj pred svetlom vyžarovaným jadrovou explóziou. Nové materiály tiež zabezpečujú radarovú neviditeľnosť tohto stroja, povedal Andrei Silkine, generálny riaditeľ závodu Technologija.   Celkovo sa „nárazová odolnosť zasklenia…

Foto Vrtuľník Bell 505 získal certifikáciu v Tanzánii a v Južnej Afrike bola založená záchranná služba na strojoch Bell 222

Fort Worth, TX (4. augusta 2020) - Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že Bell 505 získal od Úradu pre civilné letectvo Tanzánia (TCAA) osvedčenie letovej spôsobilosti. Tanzánia je tak celkovo šiestou africkou krajinu, ktorá vrtuľník certifikovala.   „Bell 505 je celosvetovo preslávený tým, že…

Video Izraelská spoločnosť Elbit Systems je pripravená modernizovať ukrajinské stíhačky MiG-29

Ukrajina, 5.august 2020 ( AM ) - Izraelská spoločnosť Elbit Systems sa podľa ukrajinského portálu Defence Express bude zaoberať modernizáciou ukrajinských stíhačiek 4. generácie MiG-29. Správy o chystanej modernizácii boli potvrdené aj z prostredia ukrajinského Ministerstva obrany. Na aktívnej spolupráci so spoločnosťou Elbit Systems sa majú podieľať aj domáce, ukrajinské technologické spoločnosti.  …

Foto „Záslužní nástupcovia tradícií“: Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik

Rusko, 3. august 2020 (AM) - Ruský vodca Vladimir Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik v jeho blahoželaní ruským výsadkárom pri príležitosti osláv Dňa ruských vzdušných výsadkových síl 2. augusta. „Ste hodní nástupcov tradícií,“ poznamenal prezident Ruskej federácie.   Ruský vodca Vladimir Putin zablahoželal ruským výsadkárom k Dňu ruských vzdušných síl,…

Video Výsadkári v Rusku slávia 90-te výročie. Video

Rusko, 2.august 2020 (AM ) - Šťastný výsadkársky deň. 2. augusta sa v Rusku oslavuje Deň vzdušno-výsadkových vojsk.     Za deň ich zrodu sa pokladá 2. august 1930, keď na cvičení vojenského letectva Moskovského vojenského okruhu pri Voroneži sa po prvýkrát uskutočnil výsadok útvaru v počte 12 osôb pod vedením…

Foto Správa o vyšetrení leteckej nehody vojenského lietadla An-24

Slovensko, 1.august 2020 (AM, MO SR ) - Minister obrany SR Jaroslav Naď podpisom rozhodnutia odtajnil vyšetrovací spis najväčšej leteckej tragédie v dejinách Slovenska – havárie vojenského špeciálu AN-24 na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce, pri ktorej 19. januára 2006 zahynulo 42 slovenských vojačiek a vojakov. Po 14 rokoch tak…

Foto Bola to vec cti – americké prieskumné lietadlo bolo pred 67 rokmi zostrelené nad teritoriálnymi vodami ZSSR

ZSSR/Rusko, 30. júl 2020 (AM, rg) – Pred šesťdesiatimi siedmimi rokmi, 29. júla 1953, zostrelil pilot sovietskej stíhačky MiG-15bis v sovietskom vzdušnom priestore americké prieskumné lietadlo Boeing RB-50G Superfortress. Podľa názorov mnohých odborníkov a leteckých historikov to bola reakcia sovietskeho letectva na americký útok na sovietske vojenské transportné lietadlo Il-12 letiace nad…

Foto Minister obrany Naď odtajnil spis k najväčšej leteckej tragédii Slovenska

Slovensko, 29. júl 2020 (AM, MO SR ) - Minister obrany SR Jaroslav Naď podpisom rozhodnutia odtajnil vyšetrovací spis najväčšej leteckej tragédie v dejinách Slovenska – havárie vojenského špeciálu AN-24 na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce, pri ktorej 19. januára 2006 zahynulo 42 slovenských vojačiek a vojakov. Po 14 rokoch…

Foto „Čriepky z histórie” – Záchytná stíhačka s raketovým motorom BI-1

ZSSR/Rusko, 26. júl 2020 (AM) – BI alebo aj BI-1 bolo experimentálne a zároveň prvé záchytné stíhacie lietadlo s pohonom pomocou raketového motora na kvapalné palivo v Sovietskom zväze. Za jeho zostrojením stáli mladí leteckí konštruktéri Alexander Jakovlevič Berezňak a Alexej Michajlovič Isajev z OKB V.F. Bolchovitinova.   A. J. Berezňak a A. M.…

Foto Ďalší útok na legálnych držiteľov zbraní v USA: Tentoraz žaloba za údajné zlé hospodárenie s financiami

USA, 8.august 2020 ( AM ) - Generálna prokurátorka štátu New York podala žalobu s cieľom rozpustiť americkú Národnú asociáciu vlastníkov zbraní (NRA) za údajné zlé hospodárenie s financiami. Podľa Letitie James organizácia odviedla milióny dolárov jej lídrom, vrátane výkonného riaditeľa Waynea LaPierra, pre ich osobné použitie. Informuje o tom spravodajský…

Foto Smer-SD navrhuje ďalšie zbraňovú amnestiu

Slovensko, 6. júl 2020 (AM) - Poslanci opozičného Smeru-SD navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu. Platiť by mala od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná…

Foto Vojaci osadili v obci Zubné náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most

Slovensko, 28. jún 2020 (AM, MO SR ) - Príslušníci Ozbrojených síl SR dnes v obci Zubné zabezpečili náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most a opäť spojí časti obce. Mostovka Ozbrojených síl SR bude v obci tak dlho, ako to bude potrebné.   „Naši vojaci odvádzajú v rámci domáceho krízového manažmentu…

Foto Európska komisia opäť zneužíva svoje právomoci voči držiteľom zbraní

Česko, 22. jún 2020 (AM) - Členské štáty EÚ už dvakrát vyrazili dvere s právne paškvilnými návrhmi Európskej komisie na zákaz olova, avšak úradníci EK, pripravili tretí návrh s kozmetickými zmenami, kde opäť totálne prekračujú svoje právomoci a kompetencie nariadenia EÚ REACH. Pred mesiacom pán europoslanec  Tomáš Zdechovský  podal sťažnosť na postup Európskej komisie,…

Foto Satanovskij: Rakva sa zatvorila. Ako Amerika zabránila vyšetreniu havárie malajzijského boeingu MH17

Rusko, 21. jún 2020 (AM, Inforuss) - Politológ a orientalista Jevgenij Satanovskij verí, že potom, čo Spojené štáty odmietli priniesť satelitné snímky na haagsky súd v prípade MH17, nebude sa Rusko vôbec báť rozhodnutia, píše najnovšie vydanie PolitPazl.   Na základe vyšetrovania havárie malajzijského boeingu, došlo len k malej nádeji na objektívne…

Video Europoslanec Uhrík k občianskej vojne v USA: Takto vyzerá šikana! Dokázali by vás prinútiť na ulici kľaknúť si a ospravedlňovať sa? Video

Slovensko, 20. jún 2020 (AM) - "Západné protesty "proti rasizmu" sú v duchu rôznych majdanov a protestov "za slušné Slovensko" liberálnymi demokratmi umelo živené a bičované až do krajnosti. Pripomínajú skôr občiansku vojnu. V druhej časti tohto videa upozorňujem na to, kam až môže nezvládnutá multikultúrna spoločnosť zájsť. Chráňme si preto…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…