Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto V Jemene zastrelili vojnového korešpondenta video agentúry Ruptly

Jemen, 5.jún 2020 ( AM ) - V Jemene zastrelili Nabila Hassana, korešpondenta video agentúry Ruptly. Na telegramom o tom dnes informovala Margarita Simonjanová, šéfredaktorka MIA Rusko dnes a televíznej siete RT. Uvádza sa, že dotyčný bol zastrelený priamo pred svojím domom, kde žil s tromi deťmi a tehotnou manželkou.   Saudská Arábia…

Foto Forbes o najtajnejšej ruskej ponorke

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prebiehajúca modernizácia ruskej ponorkovej flotily je najväčšia od čias studenej vojny. V Rusku sa súčasne buduje šesť rôznych ponoriek, čo sa od základu líši od americkej koncepcie. V článku pre Forbes o tom píše odborník na ponorky HI Sutton.   V amerických lodeniciach budujú totiž…

Foto V Poľsku zase dráždia Rusko – pokračujú v najväčšom presune amerických vojsk do Európy

Poľsko, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V Poľsku odštartovalo vojenské cvičenie Defender Europe 2020 odložené kvôli pandémii koronavírusu. Malo to byť najväčšie cvičenie za 25 rokov. Plánovalo sa, že spoza oceánu dorazí 20 tisíc vojakov a pripojí sa k nim deväť tisíc amerických vojenských príslušníkov v Európe.   Európske velenie USA…

Foto Pokročilý softvér môže nový americký bombardér B-21 zmeniť na technologickú hnaciu silu

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prvý bombardér B-21 má už byť údajne vyrábaný, pričom prvý let sa očakáva v decembri roku 2021. Budúca generácia bombardéra B-21 Raider letectva Spojených štátov (USAF) bude vybavená sofistikovaným softvérom, ktorý bude "pilotom ponúkať organizované vojenské informácie v reálnom čase ", informoval časopis…

Video Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho. Video

USA, 5.jún 2020 ( AM ) - Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho v jeho tesnej blízkosti. A tesne pred týmto jeho kolega mu uštedril dávku sprejom do tváre. Aj napriek skutočnosti, že nebol vyzbrojený:   https://twitter.com/i/status/1268426921727197187   V utorok večer nehľadiac na zákaz vychádzania sa…

Foto Slovenskí vojaci posilnia prítomnosť NATO v Pobaltí o pol roka dlhšie

Slovensko, 4.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Národná rada SR dnes schválila predĺženie mandátu príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí aktuálne pôsobia v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) NATO v Pobaltí. Súhlas s návrhom vyslovilo 110 poslancov, čo je dokonca viac, ako by bolo potrebné napríklad na prijatie ústavného zákona.…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Video Americká armáda začala dostávať pušky a guľomety novej generácie – najväčšie prezbrojovanie za posledných 50 rokov zabezpečil nemecký SIG Sauer

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Nová útočná puška amerických ozbrojených síl má kaliber 6,8 milimetrov, používa bimetalické náboje so zvýšenou úsťovou rýchlosťou, z vyšším dostrelom a nižšou hmotnosťou.   Americké ozbrojené sily dostávajú pušky od nemeckej spoločnosti Sig Sauer, ktoré boli vyvinuté v rámci programu NGSW (Next Generation Squad…

Video Japonská armáda uprednostnila novú útočnú pušku z vlastnej produkcie. Video

Japonsko, 21.máj 2020 ( AM ) - Japonská armáda si vybrala novú pušku na prezbrojenie svojich síl. Puška z továrne Howa Machinery  - HOWA 5.56, oficiálne pomenovaná ako Typ 20, zvíťazila v tendri na nové ručné zbrane a nahradí pušku Howa Typ 89 v službách japonskej armády. Do súťaže bola vybraná aj útočná puška. SCAR-L…

Foto Čínske námorníctvo čoskoro prekoná americké – podľa výskumu agentúry Kongresu

USA, 5.máj 2020 ( AM ) - Nová  správa  predložená zákonodarcom USA ukazuje rozsah čínskej námornej expanzie a jej pravdepodobný výsledok. Do konca tohto desaťročia bude mať Čínske námorníctvo najsilnejšie námorníctvo na svete, ktorého plavidlá na hladine aj pod hladinou prevýšia námorníctvo iných krajín.   Zdá sa, že americké námorníctvo nemá primerané…

Video Americká armáda objednáva nové granátomety za 33,6 milióna dolárov

USA, 29.apríl 2020 ( AM ) – Velenie americkej armády uzavrelo kontrakt s pevnou cenou 33,6 milióna dolárov na odpaľovače 40mm granátov M320 a M320A1. Spoločnosť Capco so sídlom v Colorade (jediný uchádzač online súťaže ) bude vyrábať a dodávať granátomety do apríla 2025. Capco je prvý americký výrobca modelu M320A1, ktorý…

Video Poľská armáda dokončuje zmluvu na dodávku 50.000 taktických prilieb vlastnej výroby

Poľsko, 26.apríl 2020 ( AM ) - Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak 23. apríla potvrdil, že nová zmluva pre 50 000 kompozitných prilieb Maskpol je pred dokončením: "Momentálne dokončujeme zmluvu na 50 000 kompozitných prilieb Maskpol. Informácie o najbližších kontraktoch zverejníme čoskoro, “povedal Błaszczak prostredníctvom sociálnych médií.   Dodal, že poľské…

Foto Špaginov samopal – Zbraň víťazstva a skutočný súdruh vojaka Červenej armády

Rusko, 23.apríl 2020 ( AM, Sputnik ) - PPS-41 sa stal jednou z tých zbraní, ktorá pomohla vojakom Červenej armády vo víťazstve vo Veľkej vlasteneckej a 2. svetovej vojne. Vyrobený konštruktérom Georgijom S. Špaginom bol samopal prijatý do výzbroje v decembri roku 1940.     Dôležitosť tohto typu zbraní v bojoch si…

Foto V Jemene zastrelili vojnového korešpondenta video agentúry Ruptly

Jemen, 5.jún 2020 ( AM ) - V Jemene zastrelili Nabila Hassana, korešpondenta video agentúry Ruptly. Na telegramom o tom dnes informovala Margarita Simonjanová, šéfredaktorka MIA Rusko dnes a televíznej siete RT. Uvádza sa, že dotyčný bol zastrelený priamo pred svojím domom, kde žil s tromi deťmi a tehotnou manželkou.   Saudská Arábia…

Foto V Poľsku zase dráždia Rusko – pokračujú v najväčšom presune amerických vojsk do Európy

Poľsko, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V Poľsku odštartovalo vojenské cvičenie Defender Europe 2020 odložené kvôli pandémii koronavírusu. Malo to byť najväčšie cvičenie za 25 rokov. Plánovalo sa, že spoza oceánu dorazí 20 tisíc vojakov a pripojí sa k nim deväť tisíc amerických vojenských príslušníkov v Európe.   Európske velenie USA…

Video Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho. Video

USA, 5.jún 2020 ( AM ) - Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho v jeho tesnej blízkosti. A tesne pred týmto jeho kolega mu uštedril dávku sprejom do tváre. Aj napriek skutočnosti, že nebol vyzbrojený:   https://twitter.com/i/status/1268426921727197187   V utorok večer nehľadiac na zákaz vychádzania sa…

Foto Slovenskí vojaci posilnia prítomnosť NATO v Pobaltí o pol roka dlhšie

Slovensko, 4.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Národná rada SR dnes schválila predĺženie mandátu príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí aktuálne pôsobia v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) NATO v Pobaltí. Súhlas s návrhom vyslovilo 110 poslancov, čo je dokonca viac, ako by bolo potrebné napríklad na prijatie ústavného zákona.…

Foto Ministerstvo obrany zahájilo boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám

Slovensko, 4.jún 2020 ( AM, MO SR ) - V priestoroch Ministerstva obrany SR sa dnes uskutočnilo rokovanie štátnych tajomníkov celkovo ôsmich rezortov a vedúcich predstaviteľov bezpečnostných orgánov štátu. Cieľom stretnutia bolo naštartovať procesy prípravy akčného plánu boja proti hybridným hrozbám a dezinformáciám, ako jedného zo záväzkov Programového vyhlásenia vlády SR.…

Foto Českí delostrelci dostanú nové húfnice Caesar od francúzskej spoločnosti Nexter

Česko, 4.jún 2020 ( AM, MO ČR ) - Ministerstvo obrany Českej republiky sa rozhodlo začať rokovania s francúzskym výrobcom samohybných diel Caesar spoločnosťou  Nexter o obstaraní 52 týchto húfnic. Cieľom je uzavrieť zmluvu ešte v tomto roku. Tento zámer kolégium MO jednohlasne schválilo 21. mája 2020.   Dva prieskumy trhu z rokov…

Foto Forbes o najtajnejšej ruskej ponorke

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prebiehajúca modernizácia ruskej ponorkovej flotily je najväčšia od čias studenej vojny. V Rusku sa súčasne buduje šesť rôznych ponoriek, čo sa od základu líši od americkej koncepcie. V článku pre Forbes o tom píše odborník na ponorky HI Sutton.   V amerických lodeniciach budujú totiž…

Foto Ruskú severnú morskú cestu budú chrániť hypersonické zbrane

Rusko, 2.jún 2020 ( AM ) - Severná flotila Ruskej federácie dostane hypersonické zbrane, oznámil jej veliteľ, viceadmirál Alexander Mojsejev. Severná flotila ruského vojenského námorníctva je najmladšia v krajine, bola založená v roku 1933.   "Do výzbroje pozemných a pobrežných vojsk flotily má byť do konca roka dopravených cez 180 kusov zbraní…

Foto “Po zuby ozbrojená”: čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.   Trup bude pokrytý niekoľkými vrstvami kompozitných…

Video Irán bude ešte viac štípať v Hormuzskom prielive – námorníctvo dostalo 112 raketových člnov. Video

Irán, 29.máj 2020 ( AM ) - Námorné sily iránskeho gardového zboru dostali vo štvrtok 112 kusov raketových člnov na posilnenie útočnej sily v južných teritoriálnych vodách krajiny. Počas slávnosti, na ktorej sa zúčastnili vyšší iránski vojenskí predstavitelia, boli námorným silám odovzdané nové generácie motorových člnov domácej produkcie.   112 lodí, ktoré…

Video Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň. Video

Rusko, 28.máj 2020 ( AM ) - Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň, uviedol zdroj v ruskom obrannom priemysle. Na základe výsledkov testu sa rozhodne, kedy sa Poseidon dostane do služby.       Bezpilotný Poseidon označovaný aj ako super výkonné jadrové torpédo je súčasťou tzv. Oceánskeho viacúčelového systému.…

Foto Severná kórea dokončuje novú ponorku – bude dopĺňať strategický jadrový arzenál balistickými raketami

KĽDR, 26.máj 2020 ( AM, Yonhap ) - Severná Kórea môže v najbližšej budúcnosti posilniť svoje strategické sily novou ponorkou. Píše o tom juhokórejská agentúra Yonhap.     Podľa informácií agentúry má nová severokórejská ponorka výtlak 3 tisíc ton a je schopná niesť tri balistické rakety. V tejto súvislosti sa pripomínajú testy Pukguksongu-3,…

Foto Českí delostrelci dostanú nové húfnice Caesar od francúzskej spoločnosti Nexter

Česko, 4.jún 2020 ( AM, MO ČR ) - Ministerstvo obrany Českej republiky sa rozhodlo začať rokovania s francúzskym výrobcom samohybných diel Caesar spoločnosťou  Nexter o obstaraní 52 týchto húfnic. Cieľom je uzavrieť zmluvu ešte v tomto roku. Tento zámer kolégium MO jednohlasne schválilo 21. mája 2020.   Dva prieskumy trhu z rokov…

Video Bohyňa vojny. Prvá skupina húfníc s vlastným pohonom „Koalícia-SV“ vstúpila do armády

Rusko, 23.máj 2020 ( AM ) – Ruská armáda dostala prvú várku nových húfnic Koalícia-SV, informovala tlačová služba štátnej spoločnosti Rostec. Vo februári Rostec vyhlásil, že skúšky delostreleckého zariadenia budú ukončené v roku 2022.   152 mm húfnica s vlastným pohonom „Koalícia-SV“ bola vytvorená na ničenie taktických jadrových zbraní, delostreleckých a mínometných batérií, obrnených…

Video Bojové vozidlo Bumerang – obojživelník ruskej armády

Rusko, 20.máj 2020 ( AM ) - Bumerang je novou bojovou platformou, ktorá bola vyvinutá pre ruskú armádu. Prvýkrát bola predstavená v roku 2015 počas vojenskej prehliadky 9. mája na Červenom námestí v Moskve.     Zvláštnou charakteristikou Bumerangu sú jeho obojživelné schopnosti. Stroj sa môže pohybovať vo vode s rýchlosťou 10 km / h. Okrem iného…

Foto Saudskí inžinieri budú vyrábať taktické vozidlá Oshkosh

Saudská Arábia, 19.máj 2020 ( AM ) - Oshkosh Defence založila spolu so saudskou spoločnosťou Al Tadrea Manufacturing Company spoločný podnik JV. Podnik, kde americký výrobca má menšinový podiel, má za cieľ rozvíjať odborné znalosti v Saudskej Arábii a stať sa hlavným dodávateľom taktických kolesových vozidiel.   Spoločnosť JV sa spočiatku zameria…

Video Zabijak tankov. Video vypustenia striel protitankového systému Kornet

Rusko, 13.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Pozrite si zábery z použitia ruského protitankového raketového komplexu Kornet pri streľbe na cvičné ciele na cvičisku v spomalenom zábere, rovnako ako aj raketový zásah komplexu tankov a ďalších objektov.   Protitankový raketový komplex Kornet, ktorý je vo výzbroji Ozbrojených síl Ruska, bol…

Foto Izraelský letecký výrobca IAI preberá výrobu armádnych vozidiel Zibar

Izrael, 11. mája 2020 ( AM ) - Izraelský výrobca Aerospace Industries (IAI)  - štátom vlastnená spoločnosť, pokračuje v diverzifikácii svojich pozemných operácií získavaním výroby vozidiel Zibar, Zmag a ZD od výrobcu terénnych vozidiel Ido Cohen.   Promo video vozidlo Zibar:   Terénne vozidlá budú modernizované pre vojenské obranné aplikácie s…

Foto Pokročilý softvér môže nový americký bombardér B-21 zmeniť na technologickú hnaciu silu

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prvý bombardér B-21 má už byť údajne vyrábaný, pričom prvý let sa očakáva v decembri roku 2021. Budúca generácia bombardéra B-21 Raider letectva Spojených štátov (USAF) bude vybavená sofistikovaným softvérom, ktorý bude "pilotom ponúkať organizované vojenské informácie v reálnom čase ", informoval časopis…

Foto Medzinárodné letecké dni SIAF na Sliači sa tento rok neuskutočnia, dôvodom je epidemiologické riziko

Slovensko, 3.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Medzinárodné letecké dni SIAF sa tento rok neuskutočnia. Dôvodom pre zrušenie jubilejného 10. ročníka je možné epidemiologické riziko spojené s pandémiou Covid-19. Na tlačovej konferencii to dnes oznámili minister obrany SR Jaroslav Naď a riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, ktorá je organizátorom Medzinárodných…

Foto Začiatok konca štátneho monopolu vo vesmíre? Český analytik k úspechu lode SpaceX

Česko, 2.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V sobotu došlo k významnej udalosti v histórii americkej a tiež svetové kozmonautiky, píše k štartu lode Crew Dragon český bezpečnostný analytik Jaroslav Štefec.   "V čom spočíva historickosť letu? Rozhodne nie v tom, že by sa USA po dlhých 9 rokoch od ukončenia…

Video Be-200: ruské lietadlo pre Sergeja Šojgua i Grétu Thunbergovú

Rusko, 31.máj 2020 ( Zdroj: AM, Sputnik ) - Tento stroj vie robiť veľa vecí, a vodná hladina mu vyhovuje rovnako dobre ako rovná pristávacia dráha. Už dvadsať rokov plní toto lietadlo veľmi úspešne mierové úlohy v Rusku a v Európe, teraz je ale pripravené čeliť nielen živelným pohromám ...      …

Video Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru – historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne bol totiž naplánovaný na stredu 27.…

Video Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným” sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska…, otázka ktorá trápi západnú tlač

USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožňujú pokojne lietať a slobodne ukutočňovať prieskum. Tejto takpovediac horúcej téme sa venoval Tom Rogan v článku zverejnenom pred pár dňami na americkom portáli…

Video Prehliadky víťazstva v Moskve sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov

Rusko, 3.jún 2020 ( AM ) - Prehliadky víťazstva, ktorá sa bude konať 24. júna, sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov. Informoval o tom srbský veľvyslanec v Rusku Miroslav Lazanski.   "Pre Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Ruskej federácii a pre srbskú spoločnosť je to veľká česť, že srbský prezident Aleksandar Vučić…

Foto Starikov: Skutočná superzbraň tretej ríše bol pervitín

Nemecko, 25.máj 2020 ( AM, nstarikov.ru ) - Ani raketa V, ani super tank Maus ani nevyvinuté jadrové zbrane nepomohli fašistickému Nemecku dobyť svet. Pri hľadaní zázračnej zbrane Wunderwaffe nemecká veda a priemysel priniesli veľa sľubného vývoja, ale väčšina z neho zostala nerealizovaná. Aj keď superzbraň bola stále v rukách Tretej ríše, a to…

Video Sýrska a ruská armáda postavili pamätník na mieste smrti ruského hrdinu – pilota Filipova. Video

Sýria, 16.máj 2020 ( AM ) - Ruská a sýrska armáda dnes osadili v Sýrii pamätná tabuľa na pamiatku zosnulého ruského pilota Romana Filipova, ktorý zahynul počas bitky s militantmi v Idlibe.   Ruský vojenský pilot Roman Filipov zomrel 3. februára 2018 počas bitky s presilou militantov teroristických skupín v blízkosti…

Video Málo známi hrdinovia Veľkej vlasteneckej vojny – Psi, ktorí bránili vlasť až do samého konca. Video

Rusko, 13.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Cez 60 tisíc psov bránilo vlasť počas Veľkej vlasteneckej vojny. Psy pomohli nájsť asi štyri milióny mín a výbušnín a dokázali pomôcť 400 tisícom vojakom.     Okolo 60 tisíc psov bojovalo počas Veľkej vlasteneckej vojny. Vojny sa zúčastnili čistokrvní psy i pouličný, psy pomáhali ľuďom vo…

Foto V Tveri odstránili pamätnú dosku venovanú Katynskej poprave – dôležitý právny posun

Rusko, 10.máj 2020 ( zdroj: AM, Ilja Kasjanov ) - Prokuratúra Centrálnej oblasti mesta Tver vykonala previerku zákonnosti inštalácie symbolu stalinských represií na budove, ktorá je dnes sídlom Tverskej štátnej lekárskej univerzity. Závery tejto previerky sú nasledovné: Neexistujú dôkazy svedčiace o tom, že by v tejto budove bývalého sídla úradu NKVD na Sovietskej…

Video Naživo: Nech žije 75. výročie Dňa víťazstva! V Rusku prebiehajú oslavy veľkého dňa

Rusko, 9.máj 2020 ( AM ) - Ruský prezident Vladimir Putin kladie 9. mája veniec pri hrobke neznámeho vojaka neďaleko Kremeľských hradieb pri príležitosti 75. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Po slávnostnom pokládke vencov prednesie prezident národný prejav, po ktorom ruské letectvo usporiada leteckú show nad…

Video Rusi so zbraňami v rukách ochránili svoju reštauráciu v americkom San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi. Video

USA, 4.jún 2020 ( AM ) - Dvanásť priateľov, z ktorých mnohí sú prisťahovalci z Ruska, dva dni, so zbraňami v rukách, ochraňovali svoju ruskú reštauráciu v San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi, Reštauráciu pod názvom Pushkin Russia.     „Mám veľa priateľov, keď som si v nedeľu uvedomil, že sa niečo…

Foto Občianska vojna v USA. Policajt bol zastrelený počas nepokojov v Las Vegas, neznámi ostreľovači v uliciach

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Jeden z policajtov bol zastrelený výstrelom do hlavy v americkom Las Vegas počas protestov vyvolaných smrťou Afroameričana George Floyda, informoval kanál 8News s odkazom na zdroj v polícii. Uvádza sa, že neznáma osoba údajne vystrelila na policajta v blízkosti hotela Circus. K ďalšiemu incidentu s policajtom v…

Video Šerif odporúča demonštrantom nevstupovať do jeho okresu pretože jeho obyvatelia majú radi zbrane. Video

USA, 2.jún 2020 ( AM ) - „Hovorím demonštrantom, ak si vážite život, pravdepodobne by ste nemali  demonštrovať  v Polk County. Pretože ľudia v okrese Polk majú radi zbrane, majú zbrane, povzbudzujem ich, aby vlastnili zbrane, a dnes večer budú vo svojich domovoch s nabitými zbraňami. A ak sa pokúsite preniknúť…

Video Zlého muža so zbraňou zastaví iba dobrý človek so zbraňou – ochrankár zaistil pušku ukradnutú demonštrantom. Video

USA, 1.jún 2020 ( AM ) - Bezpečnostná stráž zabezpečuje útočnú pušku ukradnutú demonštrantom v centre mesta Seattle. Počas protestov v centre mesta Seattle v sobotu zamaskovaný demonštrant vytiahol útočnú pušku zo zadnej časti zdemolovaného policajného vozidla. Vzápätí k nemu prichádza s namierenou pištoľou člen ochranky, odoberie prekvapenému mladíkovi zbraň a posiela…

Foto Šok v Česku! Vláda podporí domobranu sumou až 250 miliónov korún

Česko, 20.máj 2020 ( AM ) - Česká vláda si zjavne začína uvedomovať bezpečnostné riziká v Európe. Vláda dnes na svojom zasadnutí schválila finančnú podporu spolkom, ktoré sa zaoberajú domoobranou. Návrh zákona ešte musí potvrdiť snemovňa, podľa predpokladov tento zákon podporia aj opoziční KSČM, SPD, Trikolora  ...     Návrh zákona, ktorým…

Foto Úradníci EÚ neprijateľne ovplyvňujú hlasovanie krajín za zákaz olova – materiály im pripravujú lobisti z globálnej ekologickej neziskovky

Česko, 5.máj 2020 ( AM ) - Evropská komise (DG ENV) v úředním dokumentu (v příloze) napřímo lobuje experty členských států EU - členy NADEG (výbor odborníků pro směrnici EU o ptácích a směrnice EU stanovištích, který se bude konat ve dnech 6. až 7. května 2020), aby ovlivnili hlasování zástupců členských…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…