Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto F-15EX a Su-57. Americká chyba a ruské meškanie

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Použitie lietadla F-15EX je príznakom zastaraného štýlu vojny, porovnávajú ho aj s popredným ruským projektom. Pokúsme sa pochopiť, prečo ani prvý, ani druhý nezodpovedá pravde.   Vývoj stíhačky F-15EX Advanced Eagle štvrtej generácie môže byť pre americké letectvo obrovskou chybou, píše The National Interest (NI). Veľmi zaujímavý názor, ale…

Foto Špeciálne služby USA: Rusko bude pokračovať v ničení svetového poriadku

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Rusko pravdepodobne zostane v nasledujúcich dvoch desaťročiach ničiteľom svetového poriadku, ale jeho globálny vplyv sa zníži v dôsledku mnohých politických, hospodárskych a sociálnych zmien.   Toto je predpoveď amerických spravodajských služieb. Pravidelná správa Národnej spravodajskej rady, ktorá sa uverejňuje každé štyri roky, poskytuje prehľad globálnych trendov,…

Foto Ponad Rusko. Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce

Litva, 12. apríl 2021 (AM) – Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce na rok 2021. Informovala o tom tlačová služba ministerstva obrany Gruzínska. Dokument bol vypracovaný v rámci oficiálnej návštevy gruzínskej delegácie v Litve pod vedením ministra obrany Juanshera Burchuladzeho v Litve. V piatok ju podpísali zástupcovia vedúcich rezortov obrany oboch…

Foto Umenie protokolárneho trollingu

Nemecko, 12. apríl 2021 (AM, Ccolonelcassad) - Európania sú veľmi nespokojní s tým, ako sa "priateľ Recep" správal k šéfke Európskej komisie Ursule von der Leinovej. Najprv ju donútili stáť a potom ju usadili na pohovku a ponížili tak šéfku európskej diplomacie aj ako političku aj ako ženu.        …

Foto “Putin chce odrezať Ukrajinu od Čierneho mora”. Americký generál opäť predpovedá

USA, 12. apríl 2021 (AM) – Ukrajinská agresia v Donbase sa môže skončiť tým, že krajina stratí more.   Luhanská a Donecká ľudová republika opäť čelia ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol taký hrdý ukrajinský prezident Zelensky, existoval presne do skončenie komunálnych volieb v krajine. Odvtedy napätie na demarkačnej línii…

Foto Smrť 5ročného chlapca nestačila. Na Donbas dorazili špecialisti ukrajinského závodu Majak, chcú testovať novú muníciu pre drony

Ukrajina, 11.apríl 2021 (AM) – Spravodajské služby Doneckej ľudovej republiky (DNR) dostali informácie o príchode skupiny technikov ukrajinského závodu Majak do oblasti zodpovednosti ukrajinského práporu Vostok. Informovala o tom Ľudová polícia DNR. Priemyselníci so sebou priniesli dva bezpilotné prostriedky typu hexocopter, ako aj dvadsaťštyri experimentálnych munícií RKG-1600 určených na vypúšťanie z dronov.  …

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Video Donecká armáda sa posilňuje pred ukrajinskou ofenzívou. Vytvorila strelecké roty na vozidlách UAZ

Doneck, 2.apríl 2021 (AM) –Na Donbase sa armády ľudových republík pripravujú na možné obnovenie aktívnej vojny. 30. marca sa v piatom samostatnom oddiele „Oplot“ ľudových milícií konali komplexné bojové cvičenia, počas ktorých boli po prvýkrát demonštrované mobilné roty na vozidlách UAZ Patriot. Armáda Doneckej republiky tento rok vytvorila mobilné roty na…

Foto Lebedevova modulárna pištoľ prešla štátnymi testami

Rusko, 10.marec 2021 (AM) – Štátna komisia ukončila testovanie modulárnej pištole Lebedev (MPL) vyvinutej skupinou spoločností Kalašnikov. Informovala o tom 9. marca tlačová služba spoločnosti.     „Vo februári 2021 spoločnosť MPL úspešne absolvovala štátne testy. Pištoľ bola vyvinutá podľa taktického a technického zadania Rosgvardie počas vývojových prác „Vývoj perspektívnej pištole komorovanej pre náboj…

Foto FK Brno PSD – výkonná pištoľ s rôznymi kalibrami

Česko, 7.marec 2021 (AM) – Česká spoločnosť FK Brno známa svojou patentovanou platformou pre pištole a strelivo 7,5 FK, predstavila už na IWA 2019 pištoľ FK Brno PSD. Ide o novú verziu polymérového rámu so zmenšenou veľkosťou a možnosťou zameniteľnosti kalibru.     Poloautomatická pištoľ FK Brno PSD je najnovším variantom…

Foto Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomatická brokovnica Savage Arms Renegauge Competition je najnovším vstupom do rodiny Renegauge. Spoločnosť Savage Arms ju prvýkrát predstavila na…

Foto Prečo Rusi automat Kalašnikova “prispôsobujú” pre muníciu NATO?

Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež povedať, že AK je jedna z najznámejších ruských značiek. Teraz ju…

Foto Divoký západ: Nové modely revolverov Uberti pre zbojníkov aj pre mužov zákona

USA, 26. februára 2021 (AM) - Modely revolverov Uberti Hardin a Teddy sú výrobkom severoamerickej pobočky talianskej spoločnosti Uberti USA, ktorá rozširuje slávnu sériu replík revolverov Uberti Outlaws & Lawmen.   Dejiny starého Západu postavili proti sebe hrdinov a strelcov v boji o kontrolu nad rozširujúcimi sa hranicami. Uberti USA oslavuje túto…

Foto Špeciálne služby USA: Rusko bude pokračovať v ničení svetového poriadku

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Rusko pravdepodobne zostane v nasledujúcich dvoch desaťročiach ničiteľom svetového poriadku, ale jeho globálny vplyv sa zníži v dôsledku mnohých politických, hospodárskych a sociálnych zmien.   Toto je predpoveď amerických spravodajských služieb. Pravidelná správa Národnej spravodajskej rady, ktorá sa uverejňuje každé štyri roky, poskytuje prehľad globálnych trendov,…

Foto Ponad Rusko. Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce

Litva, 12. apríl 2021 (AM) – Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce na rok 2021. Informovala o tom tlačová služba ministerstva obrany Gruzínska. Dokument bol vypracovaný v rámci oficiálnej návštevy gruzínskej delegácie v Litve pod vedením ministra obrany Juanshera Burchuladzeho v Litve. V piatok ju podpísali zástupcovia vedúcich rezortov obrany oboch…

Foto Umenie protokolárneho trollingu

Nemecko, 12. apríl 2021 (AM, Ccolonelcassad) - Európania sú veľmi nespokojní s tým, ako sa "priateľ Recep" správal k šéfke Európskej komisie Ursule von der Leinovej. Najprv ju donútili stáť a potom ju usadili na pohovku a ponížili tak šéfku európskej diplomacie aj ako političku aj ako ženu.        …

Foto “Putin chce odrezať Ukrajinu od Čierneho mora”. Americký generál opäť predpovedá

USA, 12. apríl 2021 (AM) – Ukrajinská agresia v Donbase sa môže skončiť tým, že krajina stratí more.   Luhanská a Donecká ľudová republika opäť čelia ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol taký hrdý ukrajinský prezident Zelensky, existoval presne do skončenie komunálnych volieb v krajine. Odvtedy napätie na demarkačnej línii…

Foto Smrť 5ročného chlapca nestačila. Na Donbas dorazili špecialisti ukrajinského závodu Majak, chcú testovať novú muníciu pre drony

Ukrajina, 11.apríl 2021 (AM) – Spravodajské služby Doneckej ľudovej republiky (DNR) dostali informácie o príchode skupiny technikov ukrajinského závodu Majak do oblasti zodpovednosti ukrajinského práporu Vostok. Informovala o tom Ľudová polícia DNR. Priemyselníci so sebou priniesli dva bezpilotné prostriedky typu hexocopter, ako aj dvadsaťštyri experimentálnych munícií RKG-1600 určených na vypúšťanie z dronov.  …

Foto Hlavná hrozba je Čína: Washington žiada na obranu v budúcom roku 715 miliárd dolárov

USA, 11. apríl 2021 (AM) - Americká vláda zamýšľa požiadať Kongres USA o vojenské výdavky vo fiškálnom roku 2022 vo výške 715 miliárd dolárov, podľa návrhov rozpočtu Bieleho domu, ktoré boli dnes zaslané vedeniu Kongresu. Ako je uvedené v týchto dokumentoch, požadované rozpočtové prostriedky na obranu v stanovenej výške „uprednostňujú boj proti…

Foto Izrael zaútočil na Iránsku základňovú loď v Červenom mori

Irán, 8.apríl 2021 (AM) – Na iránsku nákladnú loď Saviz zaútočili magnetickými mínami v Červenom mori, informovala iránska tlačová agentúra Tashim. Plavidlo Saviz, pôvodne postavené ako nákladná loď, bolo prerobené na plávajúcu základňu a od roku 2017 je súčasťou námorných síl Islamskej revolučnej gardy (IRGC). Podľa neoficiálnych informácií je plavidlo vybavené rádioelektronickými prostriedkami…

Foto Prvé vypustenie rakety Kaliber z fregaty Maršal Šapošnikov na pozemné ciele. Video

Rusko, 7. apríl 2021 (AM) – Maršal Šapošnikov bol pôvodne postavený ako veľká protiponorková loď (projekt 1155), ktorá bola spustená na vodu v roku 1985. Po dôkladnej modernizácii sa z nej stala fregata, teda univerzálna loď pre boj s ponorkami a loďami.     Fregata tichomorskej flotily po prvý raz uskutočnila štart strely…

Foto Erdogan dal pozatvárať tureckých admirálov vo výslužbe, ktorí podporili Montreuxský dohovor

Turecko, 6.apríl 2021 (AM) – Turecká polícia zadržala 10 admirálov vo výslužbe, ktorí podpísali kolektívny list na ochranu Montreuxského dohovoru, uvádza agentúra Anadolu. Štyria ďalší admiráli, ktorí tiež podpísali list, boli predvolaní na výsluch na prokuratúru.   V nedeľu zverejnilo list 103 tureckých admirálov vo výslužbe, ktorí nazvali Montreuxský dohovor diplomatickým víťazstvom Turecka vrátením…

Foto Je známy termín dokončenia skúšok jadrového nosiča obávaných torpéd Poseidon

Rusko, 6.apríl 2021 (AM) - Experimentálna jadrová ponorka Belgorod (projekt 09852), ktorá bude niesť bezpilotné stroje Poseidon, dokončí svoje testy do septembra tohto roku. V súčasnosti prebiehajú kotevné testy, reaktor bol spustený. V apríli 2019 sa v Sevmaši (Severný strojársky podnik) v Severodvinsku na severe Ruska. konal obrad vypustenia ponorky na…

Foto “Nečakaný obrat.” Hypersonické rakety budú rozmiestnené v Tichom oceáne

USA, 31. marec 2021 (AM) – V Pentagone bolo konečne rozhodnuté o útočných zbraniach pre najnovšie torpédoborce triedy Zumwalt. Vojenské námorníctvo USA požiadalo o variant modernizovaných lodí s odpaľovacími rampami pre hypersonické rakety - existujúce šachty nemajú potrebné rozmery. Pomocou troch zdokonalených lodí Zumwalt (z ktorých dve už boli zaradené do výzbroje a…

Foto Viac nezmôžeme. Čo sa USA rozhodli urobiť so svojimi lietadlovými loďami

USA, 31. marec 2021 (AM) – Bidenova administratíva sa vrátila k otázke o predčasnom vyradení lietadlovej lode USS Harry S. Truman. Loď mala slúžiť ešte minimálne 25 rokov, ale bude zrejme daná do šrotu oveľa skôr. Ostatne urputná diskusia o americkej lietadlovej flotile sa neobjavila prvýkrát.   Za Donalda Trumpa bolo tiež navrhnuté vyradenie…

Foto Ak tanky uviaznu v tuneli? Vážne problémy NATO v možnom konflikte s Ruskom

Nemecko, 11. apríl 2021 (AM) – Ak sa rozpúta konflikt s Ruskom, NATO musí urýchlene presunúť sily na východ a práve vtedy bude aliancii hroziť krach. K takému poznaniu dospeli experti, keď preverovali päť trás presunu a zásobovania vojsk. Ciest a pevných mostov na nich niet, na hraniciach panuje byrokracia a v niektorých štátoch je vôbec zakázané strieľať.…

Foto V jednotkách ruských raketových vojsk strategického určenia začali previerky

Rusko, 8. apríl 2021 (AM) – V Raketových vojskách strategického určenia začali kontrolné previerky vo viac ako 80 jednotkách. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Ruskej federácie.   "V priebehu previerok nacvičujú raketové pluky , pomocné a strážne jednotky opatrenia na uvedenie do najvyššej bojovej pohotovosti, riešia úlohy vyvedenia raketových plukov na trasy bojového hliadkovania,…

Foto Železná kopija: V Lotyšsku začalo cvičenie NATO

Lotyšsko, 7.apríl 2021 (AM) – V pondelok začalo v Lotyšsku medzinárodné vojenské cvičenie Iron Spear 2021 za účasti vojakov krajín NATO, uvádza tlačová správa ministerstva obrany tejto pobaltskej republiky. Cvičenie potrvá do 9. apríla. Počas manévrov bude nacvičovaná bojová streľba z tankov a obrnených vozidiel.   "Cvičenie prebieha na vojenskom polygóne v Adaži za účasti bojových skupín…

Foto Vedec prehovoril o perspektívach laserových zbraní

Rusko, 3.apríl 2021 (AM) - Technológie laserových zbraní sa budú v dohľadnej budúcnosti rozvíjať dvoma smermi - fyzická likvidácia nepriateľskej techniky a poškodenie jej riadiacich systémov, povedal v rozhovore prezident Laserovej asociácie, doktor fyzikálno-matematických vied Ivan Kovš.   V súčasnej dobe prebieha v Moskve 15. medzinárodná výstava Fotonika: svet laserov a…

Video Donecká armáda sa posilňuje pred ukrajinskou ofenzívou. Vytvorila strelecké roty na vozidlách UAZ

Doneck, 2.apríl 2021 (AM) –Na Donbase sa armády ľudových republík pripravujú na možné obnovenie aktívnej vojny. 30. marca sa v piatom samostatnom oddiele „Oplot“ ľudových milícií konali komplexné bojové cvičenia, počas ktorých boli po prvýkrát demonštrované mobilné roty na vozidlách UAZ Patriot. Armáda Doneckej republiky tento rok vytvorila mobilné roty na…

Foto Ruský dôstojník prezradil, prečo systémy S-400 privádzajú USA do zúrivosti

Rusko, 31. marec 2021 (AM) – USA sú nútené používať „špinavé“ metódy konkurencie na trhu so zbraňami, pretože ruské úspechy ohrozujú rozvoj amerického vojensko-priemyselného komplexu. Pentagon zvažoval možnosť uvalenia sankcií na Indiu v súvislosti s akvizíciou ruských protilietadlových raketových systémov Triumf. Aj keď USA nakoniec ultimátum zrušili, neznamená to, že sa americké…

Foto F-15EX a Su-57. Americká chyba a ruské meškanie

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Použitie lietadla F-15EX je príznakom zastaraného štýlu vojny, porovnávajú ho aj s popredným ruským projektom. Pokúsme sa pochopiť, prečo ani prvý, ani druhý nezodpovedá pravde.   Vývoj stíhačky F-15EX Advanced Eagle štvrtej generácie môže byť pre americké letectvo obrovskou chybou, píše The National Interest (NI). Veľmi zaujímavý názor, ale…

Foto Ďaľšia rana americkým stíhačkám F-35

USA, 11. apríl 2021 (AM) – Americký dozorný úrad (GAO) oznámil Kongresu problémy so stíhačkami F-35 Lightning piatej generácie. Tentoraz sa ukázalo, že modernizácia lietadla na verziu Block IV by si vyžadovala takmer o 2 miliardy dolárov viac. Nielenže tieto výdavky neboli zahrnuté do rozpočtu, ale dátumy ukončenia projektu sa odložili…

Foto Dohodli leteckú podporu? Na Ukrajinu prišiel generál britských vzdušných síl

Ukrajina, 9.apríl 2021 (AM) – Severoatlantická aliancia vyslala do Kyjeva šéfa vojenského výboru NATO Stuarta Peacha, a to zrovna v čase, keď ukrajinskí vojaci zvyšujú svoju aktivitu na Donbase.   Hlavný veliteľ letectva Stuart Peach rokoval s hlavným veliteľom Ozbrojených síl Ukrajiny Ruslanom Chomčakom. Podľa tlačovej služby ukrajinského generálneho štábu strany diskutovali o…

Foto V USA neúspešne testovali hypersonické zbrane

USA, 8. apríl 2021 (AM) - V Spojených štátoch 5. apríla zlyhali testy najnovších hypersonických zbraní, uviedli vo vyhlásení vzdušné sily krajiny.„Americké letectvo zlyhalo v testovaní technológie hypersonických zbraní počas prvej letovej skúšky, z dôvodu technických problémov zlyhala nosná raketa,“ uviedlo vo vyhlásení americké letectvo.   Americký bombardér B-52 Stratofortress nedokázal odpáliť hypersonickú…

Foto Rusko v Laose vybuduje letisko a vycvičí ozbrojené sily v znamení posilnenia vojenských väzieb

Laos, 7.apríl 2021 (AM) - Rusko postaví v Laose letisko a bude trénovať ozbrojené sily na znak posilňovania vojenských väzieb. Jedna oblasť letiska bude slúžiť na vojenské účely Laosu a Rusku a druhá na civilné použitie.    Ruské jednotky podľa predstaviteľov Laoskej aliancie vyčistili oblasť s rozlohou približne 500 hektárov nevybuchnutej…

Foto Bude stíhačka F-36 Kingsnake novým strojom amerického armádneho letectva?

USA, 6. apríl 2021 (AM) – V druhej polovici uplynulého mesiaca marec sa na viacerých amerických portáloch „roztrhlo vrece" so správou o chystanej novej stíhačke, ktorá „už má" aj svoje označenie, vrátane bojového mena. Má ňou byť F-36 Kingsnake.   Články priniesli viaceré portály ako popularmechanics.com, alebo nationalinterest.org či fighterjetsworld.com, pričom ich aktivita bola vyvolaná jednak…

Foto Čím sa líšili vojská SS od vojsk NKVD?

Nemecko, 9. apríl 2021 (AM) – Sovietska NKVD (Narodnij komissariat vnútrennich del) mala dve kompetencie – štátnu bezpečnosť a ministerstvo vnútra. Avšak nemecká SS (Schutzstaffeln) bola rýdzo straníckou štruktúrou, k štátnym orgánom nemala žiadny priamy vzťah. Hoci prenikala do všetkých súčastí štátneho aparátu a prioritne do tých, ktoré mali dopad na bezpečnosť štátu.…

Foto Pedro Bańos: Ako vládnu svetu

Slovensko, 8. apríl 2021 (AM) – Práve vyšla kniha vojenského špecialistu Pedra Baňosa - Ako Vládnu svetu - 22 tajných nástrojov globálnej moci. Kniha, ktorá si vyslúžila čestné miesto na Čiernej listine nežiaducich kníh nielen v Anglicku, ale aj Nemecku ...       "Ovládajte jedlo a ovládate ľudí; ovládnite ropu a…

Foto Pred 130 rokmi sa narodil generál Bedřich Neumann. Velil československej zahraničnej armáde

Československo, 4.apríl 2021 (AM) – Stratég, legionár a hrdina odboja. Pred 130 rokmi sa narodil generál Bedřich Neumann. Velil československej zahraničnej armáde, ktorá v lete 1940 preplávala z okupovanej Francúzska do Veľkej Británie. Podieľala sa na obrane Anglicka.    Bedřich Neumann (3. apríl 1891– 15. júl 1964) bol československý generál, člen Československej…

Foto Prečo CIA verbovala katanov z lotyšskej légie Waffen SS?

USA, 2.apríl 2021 (AM) – Konkrétne išlo o tých lotyšských SS-ákov, ktorí sa zúčastnili na masových vraždách civilných obyvateľov Sovietskeho zväzu na okupovaných územiach počas 2. sv. vojny a ktorí boli po zverbovaní využívaní na podvratnú činnosť proti Lotyšskej SSR.   Presne to vyplýva zo správy s názvom „Katani na dôchodku. Nacistickí zločinci z Lotyšska…

Foto Za peniaze daňových poplatníkov začala v Nemecku kampaň za rehabilitáciu nacizmu

Nemecko, 1.apríl 2021 (AM) – Súbežne s pokusmi Západu obviňovať ZSSR z vypuknutia druhej svetovej vojny začalo Nemecko kontroverznú akciu „Moja nacistická minulosť“.   Iniciatíva vyšla od nemeckej verejnoprávnej televíznej spoločnosti „Zweites Deutsches Fernsehen“, ktorá je financovaná daňovými poplatníkmi. Na oficiálnej stránke ZDF na sociálnej sieti sa objavila publikácia s hashtagom MeinNaziHintergrund.…

Foto Ako Stalin urazil zástavy Wehrmachtu?

Rusko, 31. marec 2021 (AM) – Júnová Prehliadka víťazstva v Moskve 1945 bola zorganizovaná ako ultimatívna urážka Wehrmachtu. Do blata bolo hodených 200 nemeckých bojových zástav. Autor článku Sven Felix Kellerhoff k tomu hovorí, že niektoré z nich si takéto poníženie nezaslúžili.   S porazeným nepriateľom sa dá naložiť rôzne: so cťou alebo urážlivo. Zachovajúc…

Foto Americké kybernetické útoky? Webové stránky Kremľa a orgánov činných v trestnom konaní sa prestali otvárať

Rusko, 11.marec 2021 (AM) – V stredu popoludní sa prestali otvárať webové stránky Kremľa , ruskej vlády, Roskomnadzoru , Vyšetrovacieho výboru , Štátnej dumy a mnohých ďalších ruských orgánov. Informovali o tom používatelia internetu z Ruska aj zo zahraničia.   Používatelia Downdetectoru, ktorí sleduje pokles webov, hlásia poruchy jedného z najväčších ruských…

Foto Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným analytikom Jánom Schneiderom, ktorý problematiku posudzuje z rôznych hľadísk, vrátane historického kontextu.   Termín hybridná…

Foto Poslanec Blaha: Na Slovensku je pravidlom, že záchrana prichádza z Ruska

Slovensko, 4.marec 2021 (AM, Sputnik) - Dodanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko vidí poslanec SMER-SD Ľuboš Blaha ako svedectvo spoľahlivosti doterajšej spolupráce oboch štátov. V komentári pre Sputnik uviedol historické paralely. Aj keď o vakcinácii si myslí svoje, úplne podporuje možnosť slovenských občanov vybrať si z niekoľkých dostupných vakcín.   Podľa písomného komentára…

Foto Plukovník Švec: Premiér odstúpte, inak sa stanete iniciátorom masových protestov

Výzva vláde Slovenskej republiky My občania SR berúci na vedomie: • výsledky demokratických volieb z 29. februára 2020, • existenciu celosvetovo vyhlásenej pandémie kvôli Covidu 19, • nepremyslené a nekompletné opatrenia vlády na zamedzenie šírenia tohto ochorenia, • spochybniteľnosť vyhlásenia a predlžovania núdzového stavu, • ignorovanie overených metód liečby prejavov vírusu,  …

Foto Stály predstaviteľ Ruska pri OSN označil Nemecko a Francúzsko za spolupáchateľov zločinov Kyjeva na Donbase

OSN, 16. február 2021 (AM) – Nemecko a Francúzsko sa s väčšou pravdepodobnosťou stali spolupáchateľmi zločinov spáchaných Kyjevom na Donbase, a nie prostredníkmi pri urovnávaní konfliktu. Uviedol to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzya.   Počas svojho vystúpenia na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN o ruskej iniciatíve v súvislosti so šiestym výročím podpísania…

Foto Putin straší západných rusofóbov – najnovšie chce zachvátiť Európu použitím chemických zbraní

Litva, 12. február 2021 (AM) - Dnešné Rusko predstavuje pre Západ rovnakú hrozbu ako ZSSR po druhej svetovej vojne, pretože Vladimir Putin opakuje politiku Josefa Stalina. Uviedla to bývalá predsedníčka Parlamentného zhromaždenia NATO, bývalá ministerka obrany Litvy, poslankyňa Európskeho parlamentu Rasa Juknevičiene počas tlačovej konferencie „Ukrajina-NATO: Vízia - 2030“.   „Nezabudnite, prečo…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…