Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Zmysel a prínosy zákazu olova

Po snahe zakázať konkrétne typy civilných zbraní zdôvodnením boja proti terorizmu ktorý zdvihol obrovskú vlnu kritiky samotných občanov EÚ, vyrukovala dávnejšie EK s podnetom zakázať plošne používanie olova v strelive. Všeobecne sme v posledných rokoch svedkami trendu regulácií. Všetkého a všade. Iste, každá spoločnosť musí mať hranice, ktoré sú nastavené práve…

Foto Nové správy k údajnému kurdskému zostreleniu tureckého vrtuľníka Black Hawk – turecká stíhačka F-16 zničila vlastný vrtuľník Black Hawk?

Stíhacie lietadlo F-16 tureckých Vzdušných síl bolo donútené zničiť vlastný vrtuľník. Správu tohto znenia prináša vydanie Defense Arabic. Turecký viacúčelový vrtuľník Sikorsky UH-60 Black Hawk priletel do centra bojových udalostí s cieľom evakuovať ranených. No počas letu v malej výške bol Black Hawk po zásahu strely, pravdepodobne z kompletu RPG-7, donútený núdzovo pristáť.…

Video Kadyrov sľúbil miesta na cintoríne pre radikálov zo Sýrie

Groznyj je pripravený sa chrániť pred teroristami, ktorí môžu utiecť zo Sýrie, uviedol šéf čečenskej republiky Ramzan Kadyrov. Problém utečencov je v súčasnosti obzvlášť naliehavý v dôsledku prebiehajúcej tureckej operácie v Sýrii čo viedlo k úniku stoviek radikálov z väzníc arabskej republiky. Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov vyhlásil pripravenosť svojej republiky čeliť…

Foto Český zástupcovia poľovníkov, strelcov a rybárov žiadajú vysvetlenie od ministra ohľadom zákazu olova

Vážený pan Mgr. Richard Brabec Ministr životního prostředí České republiky Na vědomí: Vláda České republiky Předseda Poslanecké sněmovny PČR Věc: Otevřený dopis jako žádost o vysvětlení a současně sdělení stanoviska k záměru Ministerstva životního prostředí ČR regulovat používání olova Vážený pane ministře Brabče, jako velmi nepříjemné překvapení jsme zaznamenali zprávu ČTK ze…

Foto Horská záchranná akcia po stratenej žene dopadla úspešne

Policajti, hasiči a psovodi Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky sa od večera snažili pri Bardejove zachrániť nezvestnú ženu. 58 ročná žena sa poobede v rámci svojho pobytu v Bardejovských kúpeľoch vybrala na túru do okolitých lesov. Ku večeru informovala svojich známych, že sa stratila v spleti chodníkov, lesných ciest a…

Foto Suchoj Su-30MK2V Venezuelských vzdušných síl havaroval pravdepodobne kvôli mechanickej poruche

Viacúčelové stíhacíe lietadlo ruskej výroby typu Suchoj Su-30MK2V Venezuelských vzdušných síl z jednotky Grupo Aéreo de Caza Nº 11 « Diablo » havarovalo počas počiatočného stúpania krátko po vzlete, v tom čase ešte v nízkej letovej hladine – Suchoj mal (údajne) mechanickú poruchu, kvôli ktorej neočakávane zmenil smer do pravej strany, čo spôsobilo stratu kontroly nad…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto Video: Ruský Air Force One

Ruský Air Force One - lietadlo prezidenta Vladimíra Putina - je Iljušin Il-96-300. Jedná sa o osobné lietadlo s dlhým doletom, ktoré môže lietať bez pristátia až 13 000 km. Málokto vie, aké bezpečnostné systémy sú nainštalované v lietadle ruského prezidenta. Il-96 je kompletne vyrobený z ruských komponentov. Lietadlo je…

Foto Americké čierne sršne sú už používané v Afganistane

Americká armáda prvýkrát použila v Afganistane « Black Hornet » . Tieto miniatúrne bezpilotné lietadlá boli presunuté do 1. pechotnej brigády a do 3. bojovej podpornej brigády 82. výsadkovej divízie na testovanie v bojových podmienkach. Personál americkej armády obvykle používa Čierne sršne na kontrolu územia pozdĺž hliadkovej cesty v provincii Kandahár. Značná časť z…

Foto Na internete sa objavili fotografie makety ťažkého drona Suchoj S-70 Lovec s výstupnou tryskou plochého tvaru

Len niekoľko hodín pred oficiálnym otvorením Mezinárodnej leteckej a kozmickej výstavy MAKS-2019 sa objavili prvé fotografie techniky, ktorá bude na výstave v Podmoskovsku predstavená. Pripomeňme, že výstava sa koná v dňoch od 27. augusta do 1. septembra 2019. Všetci netrpezlivo očakávajú v statickej ukážke predovšetkým exponát domácej výroby a zdroj národnej hrdosti, ktorým…

Foto Video: Na internete boli zverejnené atraktívne zábery s ruským strategickým bombardérom Tu-160

Na internete sa objavilo takmer štvorminútové video v hlavnej úlohe s ruským strategickým bombardérom Tupolev Tu-160 Biela labuť. Vo videu sú zábery jednak z výcviku posádok strategického bombardéra a taktiež zábery z bojových operácií v Sýrii. Na záberoch doprevádzaných hudbou je ruský strategický bombardér Tu-160 Biela labuť ukázaný v rozličných situáciách, akými sú hliadkovanie nad…

Video Video: TG3 – lovecký Dragunov

Skupina Kalašnikov vydala video loveckej verzie pušky SVD nazvanú TG3, v kalibri 9.6x53mm Lancaster   Puška Kalašnikov TG3 je nezvyčajná zbraň, ktorá bola navrhnutá tak, aby poskytla ruským strelcom poľovnú zbraň s puške podobnou balistikou, pričom si formálne zachováva „hladký vývrt“. V Rusku je oveľa ľahšie získať zbrojný preukaz na brokovnicu…

Foto Beštia – Smith & Wesson Model 460 XVR

Ak máte radi veľké veci - naozaj veľké, tak sa Vám určite bude páčiť revolver Smith & Wesson Model 460 XVR. XVR znamená „X-Treme Velocity Revolver“. Jedná sa o veľký revolver, s váhou 2,2kg - nenabitý a pred namontovaním akejkoľvek optiky. Tento 5 ranový strelec je naozajstná lovecká zbraň, nič…

Foto Video: Kalašnikov predstavil novú športovú Pištol SP 1

Pištoľ SP1 je súťažnou verziou pištole Lebedev. Jeho ovládací mechanizmus je totožný s pištoľou MPL v kalibri 9x19 mm so 16 ranovým dvojradovým zásobníkom. Zásobník SP1 má zvýraznené ukončenie pre ľahšie vyberanie. Predné a zadné mieridlá sú zameniteľné s pištoľami Glock. Pištoľ má doplnkovú lištu Picatinny pre umiestnenie svietidla a…

Foto Ruský ORSIS začína hromadnú výrobu pušky AR15J

V Rusku sa začala hromadná výroba pušky ORSIS-AR15J, ktorá je analógom americkej poloautomatickej útočnej pušky AR-15. Produkciu zorganizovala ruská spoločnosť ORSIS vo vlastných výrobných zariadeniach. Montáž poloautomatických pušiek  sa vykonáva iba z komponentov vlastnej výroby, bez dodávok zo zahraničia. Hlavným atribútom tejto pušky je hlaveň, ktorá výrazne zvyšuje presnosť a účinnosť zbrane.…

Foto SIG SAUER bol vybraný americkou armádou ako dodávateľ zbraní novej generácie

SIG SAUER oznámil získanie zákazky pre americkú armádu v rámci výberového konania na zbrane novej generácie (NGSW). Dodávka zahŕňa kompletný systém SIG SAUER pozostávajúci zo 6,8 mm hybridnej munície, ľahkého guľometu, pušky a tlmičov. Jadrom zákazky je novo vyvinutá , vysokotlaková hybridná munícia v  kalibri 6,8 mm, ktorá sa používa…

Foto ZMT ponúka Nórsku guľomet UKM-2000PE

Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT) predstavil finálnu verziu exportného guľometu druhej generácie guľometu UKM-2000PE na Medzinárodnej výstave obranného priemyslu MSPO v poľskych Kielciach. Spoločnosť ponúka variantu zbrane s krátkou hlavňou v prebiehajúcom výberovom konaní v Nórsku na nový ľahký guľomet (LWMG), ktorý nahradí v súčasnosti používané MG3. Modernizovaný variant UKM-2000PE má…

Foto Zmysel a prínosy zákazu olova

Po snahe zakázať konkrétne typy civilných zbraní zdôvodnením boja proti terorizmu ktorý zdvihol obrovskú vlnu kritiky samotných občanov EÚ, vyrukovala dávnejšie EK s podnetom zakázať plošne používanie olova v strelive. Všeobecne sme v posledných rokoch svedkami trendu regulácií. Všetkého a všade. Iste, každá spoločnosť musí mať hranice, ktoré sú nastavené práve…

Video Kadyrov sľúbil miesta na cintoríne pre radikálov zo Sýrie

Groznyj je pripravený sa chrániť pred teroristami, ktorí môžu utiecť zo Sýrie, uviedol šéf čečenskej republiky Ramzan Kadyrov. Problém utečencov je v súčasnosti obzvlášť naliehavý v dôsledku prebiehajúcej tureckej operácie v Sýrii čo viedlo k úniku stoviek radikálov z väzníc arabskej republiky. Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov vyhlásil pripravenosť svojej republiky čeliť…

Foto Český zástupcovia poľovníkov, strelcov a rybárov žiadajú vysvetlenie od ministra ohľadom zákazu olova

Vážený pan Mgr. Richard Brabec Ministr životního prostředí České republiky Na vědomí: Vláda České republiky Předseda Poslanecké sněmovny PČR Věc: Otevřený dopis jako žádost o vysvětlení a současně sdělení stanoviska k záměru Ministerstva životního prostředí ČR regulovat používání olova Vážený pane ministře Brabče, jako velmi nepříjemné překvapení jsme zaznamenali zprávu ČTK ze…

Foto Medzinárodné cvičenie COOPSEC 2019 – príprava na riešenie utečeneckej krízy

Príslušníci Ozbrojených síl SR sa zúčastňujú na cvičení krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC) COOPSEC 2019. Medzinárodné cvičenie má za cieľ spoluprácu  v rámci spoločného riešenia krízových situácií. Naši profesionálni vojaci si  spolu s kolegami z krajín CEDC počas cvičenia preverili schopnosť spolupracovať v medzinárodnom prostredí pri riešení krízových situácií, ktoré môžu vzniknúť…

Foto Francúzske špeciálne sily ostali ohrozené v Sýrii

Paríž pred niekoľkými dňami oficiálne uznal, že na severe Sýrie pôsobili špeciálne sily francúzskych ozbrojených síl. Zároveň, ako to zistili francúzski novinári, stiahnutie amerických vojsk z tejto oblasti zaskočilo francúzske špeciálne sily. Bol im totiž stopnutý prísun zásob kvôli skutočnosti, že predtým sa tieto dodávky uskutočňovali cez Američanov (ako hlavná súčasť…

Video Video: Policajt versus lupič s mačetou

Policajné zásahy často nie sú jednoduché. Pozrite si ukážkový zásah policajta proti lupičovi ozbrojenému mačetou. Policajná hliadka prichytila lupiča pri pokuse o vlámanie, ten nereagoval na výzvu policajta, aby vybral ruku z vrecka kde podľa predpokladu ukrýval zbraň. Aj napriek viacnásobnej výzve páchateľ neposlúchol, začal sa vzdaľovať a po chvíli…

Foto Bojoví potápači kaspickej flotily dostali nové výcvikové stredisko

Najnovší multifunkčný komplex pre výcvik bojových plavcov bol otvorený na základni kaspickej flotily. Námorné komandá už uskutočnili svoje prvé podvodné streľby v bazéne komplexu. Informovala o tom tlačová služba južného vojenského obvodu. Kaspická flotila má svoje nové multifunkčné školiace stredisko pre výcvik bojových plavcov. Stredisko je určené na simultánne školenie 90 osôb, jeho…

Foto India už trpko oľutovala, že kúpila ruskú (sovietsku) lietadlovú loď

India, rovnako ako hociktorá iná krajina, by rada používala a vlastnila tú najlepšiu techniku, akú si môže dovoliť. Z rozličných príčin to do istej miery vylučuje nákup európskej a americkej produkcie, čo je samozrejme výhodné pre Rusko. Posledné polstoročie India pravidelne nakupovala zbrane a technológie z Ruska (ZSSR), avšak napĺňanie zmlúv bolo a je spojené s rôznymi…

Foto Nezvyčajná ponorka postavená v Číne

Čína v tajnom režime vybudovala „nezvyčajnú“ ponorku, ktorej účel je stále nejasný. V súčasnosti prechádza ponorka testovacím cyklom, píše „WG“ s odkazom na Forbes. Čína začala s výstavbou nezvyčajnej ponorky v režime mimoriadneho utajenia. Okrem toho, že sa začalo s výstavbou, už o nej neboli žiadne ďalšie informácie. Avšak po stiahnutí ponorky z lodenice bolo…

Foto Video: Vypustenie rakiet „Kaliber“ z ponorky v Čiernom mori

Kanál Zvezda zverejnil videozáznam testov rakiet „Kaliber“ z ruskej ponorky Kolpino v Čiernom mori. Štart sa vykonával z polohy pod vodou na pobrežné a morské ciele. Ministerstvo obrany uviedlo, že paľba bola naplánovaná a zameraná na zlepšenie zručností posádky pri používaní presných zbraní. Celkovo sa na manévroch zúčastnilo asi 20 lodí…

Foto Ponorky triedy Virgínia sa odlupujú

V Spojených štátoch vypukol škandál o problémoch ponoriek triedy Virginia, ktoré môžu významne znížiť prežitie ponoriek v boji. Vedúci inžinier Ari Lawrence dohliadal na stavbu ponorky triedy vo Virginii v lodenici Huntington Ingalls vo Virginia Shipyard. Podľa neho výrobca pri nanášaní tajných náterov na ponorky falšoval skúšky a  osvedčenia. Hovoríme o vonkajšom…

Foto Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamietnutý vstup do vôd…

Foto Video: Nové obrnené vozidlo Stryker A1 MCWS

Spoločnosť General Dynamics Land Systems vydala krátke video o svojom najnovšom bojovom kolesovom vozidle - Stryker A1 MCWS. Video ukazuje streľbu 30 mm kanónu, ktorý preukázal vysokú presnosť pri streľbe počas pohybu na ceste. Stryker A1 MCWS je nová generácia obrnených pechotných vozidiel Stryker Dragoon (ICVD), ktoré sú v súčasnosti v…

Foto Video: Jemenskí Húsiovia majstrovsky ovládajú protitankové zbrane

Na internete sa objavili ďalšie úspešné akcie jemenských ozbrojených jednotiek. Húsiovia nazývajú svoju ozbrojenú skupinu Ansar Allah, ktorá bojuje proti saudskej koalícii v Jemene. Zároveň Húsiovia čoraz viac útočia na saudské sily aj na samotnom území Saudskej Arábie. Zábery uverejnené na sieti ukazujú, že Húsiovia sa snažia dostať z arzenálu svojich zbraní…

Foto Video: Ruský systém Iskander-M v akcii

Operačno-taktický raketový komplex Iskander-M úspešne zrealizoval štart rakety pri výcvikovom cieli na výcvikovom území Donguz v regióne Orenburg počas hlavnej fázy strategických cvičení  Center-2019. Vojenský personál raketovej skupiny Ústredného vojenského obvodu zničil cieľ napodobňujúci kriticky dôležitý cieľ nepriateľa pomocou rakety Iskander. Na vyhodnotenie účinnosti zásahu do cieľa sa použilo bezpilotné lietadlo…

Foto Juhoafrický kolesový tank Rooikat

V čase Studenej vojny patrila Južná Afrika ku krajinám s vysoko rozvinutým vojenským priemyslom a veľké úspechy dosiahli juhoafrickí inžinieri pri  projektovaní kolesových obrnených vozidiel. Kolesové vozidlá v prostredí v stepnej a polopúštnej oblasti južnej Afriky vyhodnotili juhoafrickí inžinieri ako koncepčne vhodnejšie než pásové vozidlá. Svetovú vojenskú odbornú verejnosť zaujali…

Foto Výrobca tankov Abrams predstavil prototyp ľahkého tanku

Americká spoločnosť General Dynamics predstavila nový koncept ľahkého tanku. Prezentácia sa konala na výstave zbraní amerického námorného zboru. V Modern Day Marine v štáte Quantico vo Virgínii predstavila spoločnosť General Dynamics Corporation maketu nového „ľahkého tanku“ s názvom Griffin II. Sľubné vozidlo bude mať vylepšené pancierovanie a 120 mm kanón, podobne ako…

Foto PERUN s inováciami na DSEI V Londýne

Společnost SVOS se ve dnech 10. až 13. září 2019 zúčastnila mezinárodního obranného veletrhu DSEIv Londýně, kde prezentovala zejména bojové vozidlo Perun v konfiguraci pro podporu speciálních síl. Expozice sklidila velký zájem ze strany stávajících i perspektivních zákazníků a potvrdila vedoucí roli společnosti v oblasti pancéřovaných vozidel v ČR i…

Foto Nové správy k údajnému kurdskému zostreleniu tureckého vrtuľníka Black Hawk – turecká stíhačka F-16 zničila vlastný vrtuľník Black Hawk?

Stíhacie lietadlo F-16 tureckých Vzdušných síl bolo donútené zničiť vlastný vrtuľník. Správu tohto znenia prináša vydanie Defense Arabic. Turecký viacúčelový vrtuľník Sikorsky UH-60 Black Hawk priletel do centra bojových udalostí s cieľom evakuovať ranených. No počas letu v malej výške bol Black Hawk po zásahu strely, pravdepodobne z kompletu RPG-7, donútený núdzovo pristáť.…

Foto Suchoj Su-30MK2V Venezuelských vzdušných síl havaroval pravdepodobne kvôli mechanickej poruche

Viacúčelové stíhacíe lietadlo ruskej výroby typu Suchoj Su-30MK2V Venezuelských vzdušných síl z jednotky Grupo Aéreo de Caza Nº 11 « Diablo » havarovalo počas počiatočného stúpania krátko po vzlete, v tom čase ešte v nízkej letovej hladine – Suchoj mal (údajne) mechanickú poruchu, kvôli ktorej neočakávane zmenil smer do pravej strany, čo spôsobilo stratu kontroly nad…

Video Video zobrazujúce odfúknutie technikov náporom vzduchu od motorov ukrajinskej stíhačky Su-27 vzbudilo pozornosť

Na internete sú dostupné videomateriály zachytávajúce incident, ktorý sa udial pri vystúpení ukrajinskej stíhačky Su-27 15. septembra 2019 v Belgicku na leteckej prehliadke Sanicole Airshow. Video je stále živo diskutované. Uvedené lietadlo zastupovalo na podujatí letectvo Ukrajiny a hoci sa samotná udalosť odohrala ešte v septembri, video sa až teraz rošírilo a získava ďalej…

Foto Kurdi zostrelili turecký vrtuľník Black Hawk

Bojovníkom kurdských „Oddielov národnej obrany“ sa podarilo zostreliť turecký vrtuľník typu HH-60 Black Hawk. YPG dnes uverejnili viacero fotografií dokazujúcich zničenie tureckého stroja. Súčasne turecké Ministerstvo obrany zverejnilo správu, v ktorej sa hovorí, že posádka vrtuľníka Black Hawk sa zaoberala evakuáciou ranených tureckých vojakov, ktorí utrpeli zranenia počas aktuálne prebiehajúcej operácie „Prameň mieru“…

Foto Vo Venezuele vybuchlo počas vzletu lietadlo Su-30MK2

Vo Venezuele prišlo predvčerom, 16. októbra 2019 ku katastrofe s viacúčelovým stíhacím lietadlom ruskej výroby. Ide o bojové lietadlo Su-30MK2 (v kóde NATO Flanker C), ktoré malo vykonať plánovaný výcvikovo-tréningový let vo venezuelskom štáte Guárico. Podľa posledných informácií obaja členovia posádky lietadla Su-30MK2 zahynuli. Internetová stránka http://www.webinfomil.com ako prvá priniesla informácie o tejto…

Foto Taiwan sa vracia k výrobe domácej stíhačky Ching Kuo jej ďalšou generáciou pod označením Yong Ying

24.septembra tohto roku predstavil Taiwan nový typ domáceho stíhacieho lietadla s názvom Yong Ying (angl. Brave Eagle, resp. slov. Statočný orol). Verejnosť s touto správou oboznámila taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen (Cchaj Jing-wen) na slávnostnej ceremónii v meste Taichung (Tchaj-čung). Prezidentka v súvislosti s programom, ktorého hodnota je približne 2,2 miliardy dolárov, uviedla tiež nasledovné:…

Foto Zomrela ikona sovietskej kozmonautiky – Alexej Leonov

Dvojnásobný Hrdina Sovietskeho zväzu Alexej Leonov zomrel v 86. roku svojho života. Zomrel v Burdenkovej nemocnici o 12:40 moskovského času. Informovala o tom tlačová služba Kozmického výcvikového strediska pomenovaná po Jurijovi Gagarinovi. Podľa jeho asistentky Natalie Filimonovej zomrel Aleksey Arkipovič Leonov po dlhej chorobe, nezverejnila podrobnosti. Je známe, že pohreb astronauta sa uskutoční…

Foto „Pozor! Pozor!, na oblohe je Sultan Amet-Chan“ alebo prečo mali letecké esá nemeckej Luftwaffe strach z krymského Tatára

Sultan Amet-Chan bol jedným z najúspešnejších a najznámejších stíhacích pilotov z obdobia 2. svetovej vojny (Veľkej vlasteneckej vojny). Od Nemcov dostal priliehavú prezývku: Čierny diabol a v okamihu ako zbadali jeho lietadlo na nebi, vysielačkami si odovzdávali informáciu v danom štvorci: Pozor! Pozor! Všetci sa okamžite vráťte na základňu, na oblohe je Sultan Amet-Chan“.…

Foto Pamätníci bojov pri Dunkerque a na Dukle sa zišli na českom Ministerstve obrany

75. výročie bojov o Duklu a u Dunkerque a sedemdesiat sedem rokov od vystúpenia československých jednotiek na Strednom východe si v piatok 4. októbra pripomenuli dve desiatky vojnových veteránov v hlavnej sále Ministerstva obrany pri tradičnom stretnutí so zástupcami rezortu. "Armáda Českej republiky sa v dnešnej dobe hrdo hlási k…

Foto Dahomejské Amazonky, zrejme najbojovnejšie ženy v dejinách

Vojna, aspoň sa to tak na prvý pohľad javí, bola počas celých dejín ľudstva doménou mužov. Za bežných okolností muž akonáhle dosiahol určitý vek, bol povinný ovládať umenie bojovať, narábať so zbraňou a v prípade potreby obetovať svoj čas účasti na vojnovom ťažení. Aj preto stále budia pozornosť a záujem…

Foto Šéf lotyšského ministerstva obrany povedal, že nedovolí diskreditovať pamiatku legionárov SS Waffen

Lotyšské orgány chválili nacistické sily. Lotyšský minister obrany Artis Pabriks ocenil lotyšských predstaviteľov légie Waffen SS a zaznamenal ich „odvahu v bitkách s Červenou armádou“. Lotyšský minister obrany vyhlásil, že je potrebné ctiť pamiatku lotyšských vojakov SS počas slávnosti venovanej 75. výročiu oslobodenia mesta More. Z tlačovej správy lotyšského ministerstva obrany: "V…

Foto Výstava: Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia v Slovenskom národnom múzeu

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, Ministerstvom vnútra SR – Štátnym archívom v Košiciach, Katedrou histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vojenským historickým ústavom Bratislava a Štátnou vedeckou knižnicou pripravili výstavný projekt „Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia“. Výstava bola slávnostne otvorená dňa 25. septembra 2019 o 17.00 h v sídelnej budove…

Foto Zmysel a prínosy zákazu olova

Po snahe zakázať konkrétne typy civilných zbraní zdôvodnením boja proti terorizmu ktorý zdvihol obrovskú vlnu kritiky samotných občanov EÚ, vyrukovala dávnejšie EK s podnetom zakázať plošne používanie olova v strelive. Všeobecne sme v posledných rokoch svedkami trendu regulácií. Všetkého a všade. Iste, každá spoločnosť musí mať hranice, ktoré sú nastavené práve…

Foto Horská záchranná akcia po stratenej žene dopadla úspešne

Policajti, hasiči a psovodi Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky sa od večera snažili pri Bardejove zachrániť nezvestnú ženu. 58 ročná žena sa poobede v rámci svojho pobytu v Bardejovských kúpeľoch vybrala na túru do okolitých lesov. Ku večeru informovala svojich známych, že sa stratila v spleti chodníkov, lesných ciest a…

Foto Medzinárodné cvičenie COOPSEC 2019 – príprava na riešenie utečeneckej krízy

Príslušníci Ozbrojených síl SR sa zúčastňujú na cvičení krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC) COOPSEC 2019. Medzinárodné cvičenie má za cieľ spoluprácu  v rámci spoločného riešenia krízových situácií. Naši profesionálni vojaci si  spolu s kolegami z krajín CEDC počas cvičenia preverili schopnosť spolupracovať v medzinárodnom prostredí pri riešení krízových situácií, ktoré môžu vzniknúť…

Video Video: Policajt versus lupič s mačetou

Policajné zásahy často nie sú jednoduché. Pozrite si ukážkový zásah policajta proti lupičovi ozbrojenému mačetou. Policajná hliadka prichytila lupiča pri pokuse o vlámanie, ten nereagoval na výzvu policajta, aby vybral ruku z vrecka kde podľa predpokladu ukrýval zbraň. Aj napriek viacnásobnej výzve páchateľ neposlúchol, začal sa vzdaľovať a po chvíli…

Foto Mobilizačné cvičenie “PREŠOV 2019” preverí pripravenosť zložiek rezortu obrany a vnútra

Mobilizačné cvičenie „PREŠOV 2019“ v nasledujúcich dňoch preverí pripravenosť jednotlivých zložiek rezortu obrany a vnútra na plnenie úloh obrany štátu v prípade vyhlásenia vojnového stavu a nariadenia mobilizácie Ozbrojených síl SR. Cieľom mobilizačného cvičenia je preveriť pripravenosť vybraných orgánov miestnej štátnej správy, ako aj orgánov územnej samosprávy Prešovského kraja na plnenie úloh v čase vojnového…

Video Video: Ukrajinskí nacionalisti odobrali humanitárnu pomoc babičke

V meste Kryvyj Rih, v Dnepropetrovskej oblasti, ukrajinskí nacionalisti odobrali potraviny miestnej obyvateľke -  starej babičke. Neznámy mladí ľudia sa priblížili k starej žene a vytiahli z rúk balíček obsahujúci potravinový balíček od jedného z poslancov.  Chlap v čiapke vytiahol z neho balík cestovín, roztrhol ho a vysypal na zem . Rovnakú operáciu vykonal s cukrom a…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…

Foto Na Lešti súťažili v bojovej streľbe vojaci a jednotky Ministerstva vnútra

V dňoch 9-10. júl 2019 sa v CV Lešť uskutočnil už XV. ročník Súťaže v bojovej streľbe dvojčlenných družstiev a jednotlivcov, príslušníkov OS SR, MV SR a pozvaných hostí.   Preteku sa celkovo zúčastnilo 40 dvojíc zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Na súťažiacich čakalo 11 streleckých situácii. Bojová streľba…

Foto Železný desiatnik

Víťazom 14. ročníka súťaže Železný muž, ktorá sa konala 27. júna v Centre výcviku Lešť, sa stal desiatnik T. z práporu ISTAR Prešov, na druhom a treťom mieste skončili príslušníci Policajného zboru SR. „Spolu 22 vojakov Ozbrojených síl SR a príslušníkov policajného zboru súťažilo v desiatich disciplínach a som rád, že oproti vlaňajšku sa ich počet presne…

Foto Na medzinárodných pretekoch v puške podľa pravidiel IPSC bodoval náš zástupca

Cez víkend sa uskutočnili v Maďarsku medzinárodné preteky v puške podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek organizovali Rakušania a boli to otvorené majstrovstva Maďarska a Rakúska. Vzhľadom k tomu že za mesiac a pol začínajú Majstrovstva sveta ktoré budú vo Švédsku sa uvedeného preteku zúčastnila celá európska strelecká špička okrem fínskych…