Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto V Rusku odsúdenú Američanku Brittney Grinerovú vymenili za ruského podnikateľa Viktora Buta

Rusko, 8.december 2022 (AM) – Medzi Ruskom a Spojenými štátmi došlo k výmene väzňov. Americkú basketbalistku Brittney Grinerovú, odsúdenú v Rusku, vymenili za podnikateľa Viktora Buta, odsúdeného v Spojených štátoch. Ako prvá o výmene informovala CNN . Výmenu potvrdila ruská aj americká strana. Americký prezident Joe Biden uviedol, že s Greinerovou…

Foto Andrej Fursov: Potrebujeme pochopiť nacistický plán Nepriateľa ľudstva – konečného riešenia „nadmernej triedy“

Rusko, 8.december 2022 (AM) – Zmena biologickej podstaty vo svete „nového normálu“ sa plánuje ruka v ruke so znižovaním populácie a sprísňovaním kontroly nad ňou. Prostriedky: technické (čipy), chemicko-biologické (preto prudko vzrástla úloha Big Pharma), vojensko-politické (zničenie vášnivej časti spoločnosti vojnami), informačno-psychologické (zrušenie rodov, dôraz na práva menšín, zničenie rodiny). Čipovaný…

Foto Ktorý ukrajinský veliteľ vydáva rozkazy ostreľovať Doneck? Po vymenovaní Surovikina sa ruskí generáli stali rozumnejšími. Prehľad bojov na Ukrajine

Rusko, 1.december 2022 (AM) – Vojenský korešpondent Andrej Rudenko odhalil vo svojom Telegram-kanáli veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorý vydáva rozkazy ostreľovať Doneck. Identitu tohto ukrajinského veliteľa, ktorý vydáva zločinné rozkazy na ostreľovanie Donecka, v dôsledku čoho sú zabíjaní a zranení civilisti, odhalil vo svojom Telegram-kanáli dnes. Podľa neho je to veliteľ…

Foto V Nemecku sa uskutočnila rozsiahla operácia proti pučistom. Čo to znamená pre nemeckú politiku?

Nemecko, 8.december 2022 (AM) – V Nemecku sa včera uskutočnila rozsiahla operácia proti takzvaným „Reichsburgerom“ – členom pravicového radikálneho hnutia, ktorí sú pripravení na násilie a neuznávajú existenciu NSR. Podľa DW bolo počas špeciálnej operácie zadržaných najmenej 25 osôb pre podozrenie z príslušnosti k pravicovo-extrémistickému prostrediu. Podľa Spolkovej prokuratúry Nemecka plánovali „reichsburgovci“ zvrhnúť…

Foto Strašnejšie ako HIMARS: Diabolsky presná „letecká čarodejnica“ GBU-39 / B na raketovej „metle“

Rusko, 8.december 2022 (AM) – Hovorca Pentagonu, nadporučík Tim Gorman , povedal, že Spojené štáty a ich spojenci "identifikujú a zvažujú najvhodnejšie systémy", ktoré pomôžu Kyjevu výmenou za raketomety HIMARS končiace v zámorských skladoch. A zdá sa, že Spojené štáty sú blízko k vyriešeniu tohto problému. Podľa tlačovej agentúry Reuters je v…

Foto Provokácie na iránskych hraniciach v réžii USA

Irán, 8.december 2022 (AM) – 3. decembra sa v Teheráne uskutočnilo stretnutie náčelníka generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Mohammeda Bagheriho a námestníka ministra obrany Ruskej federácie Alexandra Fomina, ktorý pricestoval do Iránu s vojenskou delegáciou. Mohammed Bagheri zdôraznil potrebu zintenzívnenia spolupráce medzi Teheránom a Moskvou v bilaterálnych otázkach, a to aj v…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Strašnejšie ako HIMARS: Diabolsky presná „letecká čarodejnica“ GBU-39 / B na raketovej „metle“

Rusko, 8.december 2022 (AM) – Hovorca Pentagonu, nadporučík Tim Gorman , povedal, že Spojené štáty a ich spojenci "identifikujú a zvažujú najvhodnejšie systémy", ktoré pomôžu Kyjevu výmenou za raketomety HIMARS končiace v zámorských skladoch. A zdá sa, že Spojené štáty sú blízko k vyriešeniu tohto problému. Podľa tlačovej agentúry Reuters je v…

Video Bojová skupina Wagner ukázala, ako trénuje bojovníkov pre ukrajinskú operáciu. Video

Rusko, 2.december 2022 (AM) – Novinárom televízie Russia Today sa podarilo navštíviť základňu Wagner PMC, kde sa školia regrúti spoločnosti na účasť v operácii Na Ukrajine. Videoklip z cvičiska sa teraz aktívne replikuje na telegramových kanáloch.       Na výcvikovej základni sa bojovníci trénujú v streľbe z rôznych druhov zbraní,…

Foto Streľba z pištole s tlmičom

Slovensko, 1.december 2022 (AM) – Po poslednej zmene zákona o strelných zbraniach a strelive je od 15.10.2022 možné na športové a poľovné účely používať tlmič hluku výstrelu. Trh reagoval na túto možnosť širokou ponukou tlmičov rôznych výrobcov. Tu je ale malý háčik, tlmiče, ktoré neboli vyrobené na Slovensku musia mať overovací certifikát našej Slovenskej…

Video SAKO TRG – nové odstreľovacie pušky Slovenskej vojenskej polície

Slovensko, 29.november 2022 (AM, BW Arms) – Vojenská polícia si v uplynulých dňoch prevzala nové odstreľovacie pušky SAKO TRG 42 A1 kaliber 338 Lapua Magnum spolu s optickými zameriavačmi a ďalším príslušenstvom. Nové pušky umožnia vojenským policajtom vysoko presnú streľbu na dlhé vzdialenosti aj v náročných podmienkach. Doterajšie náklady za sedem…

Video Ako strieľajú tí najlepší. V Thajsku prebehli majstrovstvá sveta v praktickej streľbe

Thajsko, 27.november 2022 (AM) – Vyvrcholením tohto ročníka pretekov v praktickej streľbe sú majstrovstvá sveta IPSC Handgun World Shoot 2022 organizované v thajskom meste Pattaya.  Už 19. ročník súbojov najlepších strelcov planéty v streľbe podľa pravidiel IPSC prebieha od 16. novembra až do 3. decembra 2022. Hlavné preteky, na ktorom sa zúčastní strelecká…

Foto Česká zbrojovka predstavuje nový špeciál pre IPSC streľbu

Česko, 25. november 2022 (AM) – Česká zbrojovka a.s. uvádza na trh novú športovú pištoľ CZ TS 2 ORANGE, určenú predovšetkým pre športové použitie, na čele so streľbou podľa pravidiel IPSC. Súčasne sa jedná o prvú športovú zbraň autentizovanú na blockchaine. Preto si pre premiéru tohto modelu vybrala majstrovstvá sveta IPSC…

Foto V Rusku odsúdenú Američanku Brittney Grinerovú vymenili za ruského podnikateľa Viktora Buta

Rusko, 8.december 2022 (AM) – Medzi Ruskom a Spojenými štátmi došlo k výmene väzňov. Americkú basketbalistku Brittney Grinerovú, odsúdenú v Rusku, vymenili za podnikateľa Viktora Buta, odsúdeného v Spojených štátoch. Ako prvá o výmene informovala CNN . Výmenu potvrdila ruská aj americká strana. Americký prezident Joe Biden uviedol, že s Greinerovou…

Foto Andrej Fursov: Potrebujeme pochopiť nacistický plán Nepriateľa ľudstva – konečného riešenia „nadmernej triedy“

Rusko, 8.december 2022 (AM) – Zmena biologickej podstaty vo svete „nového normálu“ sa plánuje ruka v ruke so znižovaním populácie a sprísňovaním kontroly nad ňou. Prostriedky: technické (čipy), chemicko-biologické (preto prudko vzrástla úloha Big Pharma), vojensko-politické (zničenie vášnivej časti spoločnosti vojnami), informačno-psychologické (zrušenie rodov, dôraz na práva menšín, zničenie rodiny). Čipovaný…

Foto Ktorý ukrajinský veliteľ vydáva rozkazy ostreľovať Doneck? Po vymenovaní Surovikina sa ruskí generáli stali rozumnejšími. Prehľad bojov na Ukrajine

Rusko, 1.december 2022 (AM) – Vojenský korešpondent Andrej Rudenko odhalil vo svojom Telegram-kanáli veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorý vydáva rozkazy ostreľovať Doneck. Identitu tohto ukrajinského veliteľa, ktorý vydáva zločinné rozkazy na ostreľovanie Donecka, v dôsledku čoho sú zabíjaní a zranení civilisti, odhalil vo svojom Telegram-kanáli dnes. Podľa neho je to veliteľ…

Foto V Nemecku sa uskutočnila rozsiahla operácia proti pučistom. Čo to znamená pre nemeckú politiku?

Nemecko, 8.december 2022 (AM) – V Nemecku sa včera uskutočnila rozsiahla operácia proti takzvaným „Reichsburgerom“ – členom pravicového radikálneho hnutia, ktorí sú pripravení na násilie a neuznávajú existenciu NSR. Podľa DW bolo počas špeciálnej operácie zadržaných najmenej 25 osôb pre podozrenie z príslušnosti k pravicovo-extrémistickému prostrediu. Podľa Spolkovej prokuratúry Nemecka plánovali „reichsburgovci“ zvrhnúť…

Foto Provokácie na iránskych hraniciach v réžii USA

Irán, 8.december 2022 (AM) – 3. decembra sa v Teheráne uskutočnilo stretnutie náčelníka generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Mohammeda Bagheriho a námestníka ministra obrany Ruskej federácie Alexandra Fomina, ktorý pricestoval do Iránu s vojenskou delegáciou. Mohammed Bagheri zdôraznil potrebu zintenzívnenia spolupráce medzi Teheránom a Moskvou v bilaterálnych otázkach, a to aj v…

Foto Ukrajinskej armáde v Artemovsku dorazili posily. Vojenský expert vysvetlil kde zmizli iránske drony a kedy prestane ostreľovanie civilistov v Donecku

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Do ukrajinskej armády v Artemovsku dorazili posily. Jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny nachádzajúce sa v meste ju súrne potrebujú, pretože utrpeli vážne straty. Oznámil to dôstojník Ľudových milícií Luhanskej republiky Andrej Maročko s odvolaním sa na údaje, ktoré získala rozviedka LPR. Príchod posíl pre ozbrojené formácie Ukrajiny bol…
Foto Je panika USA okolo ponorky Belgorod s Poseidonami opodstatnená?

Rusko, 6.december 2022 (AM) – Určite, potvrdzuje bývalý veliteľ Severného loďstva admirál Vjačeslav Popov. „Ich znepokojenie je pochopiteľné, pretože sami takú ponorku nemajú. Belgorod je niečím, pred čím sa nevedia ochrániť. To je dôvod, prečo sú Američania podráždení! Vo Washingtone si totiž zvykli, že sú to oni, kto určuje smer vývoja.…

Video Výsadková loď taiwanského námorníctva sa potopila pri pobreží ostrova

Taiwan, 24. november 2022 (AM) – Podľa taiwanského velenia sa výsadkové plavidlo potopilo vo vodách patriacich do okresu Kinmen. Oficiálnou verziou dôvodov je zlé počasie: vysoké vlny, silný nárazový vietor.   "Vyloďovacie plavidlo pre vysoké vlny stratilo možnosť ďalšieho riadeného pohybu. Voda zaplavila kabínu, dostala sa do vnútorného priestoru. Členovia posádky výsadkovej…

Foto Vo Francúzsku spustili novú fregatu „chránenú pred kybernetickými hrozbami“

Francúzsko, 8.november 2022 (AM) –V Loriente sa konal slávnostný ceremoniál spustenia novej fregaty „Amiral Ronarc'h“. Je vedúcou loďou medzi piatimi „obrannými a útočnými“ fregatami, ktoré si objednalo francúzske námorníctvo. Pre poveternostné podmienky bola akcia neúplná, fregata nebola prinesená na vystrojovacie mólo. Ceremoniálu sa zúčastnili francúzsky minister obrany Sebastian Lecornu a grécky…

Foto NATO pripravilo novú úlohu pre Čiernomorskú flotilu

Ukrajina, 8.november 2022 (AM) – Vladimir Zelenskyj chce vytvoriť ukrajinskú flotilu námorných bezpilotných plavidiel. Tieto ambície môžu podporiť Spojené štáty a najmä Británia, ktorých drony už boli použité na teroristické útoky vo vodách Sevastopolu. Aké sú riziká pre Rusko v takýchto plánoch? A čo by proti tomu mohla postaviť Čiernomorská flotila…

Foto Kyjev oznámil plány na vytvorenie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Vyhráža sa útokmi na Irán

Ukrajina, 6.november 2022 (AM) – Ukrajina sa najnovšie rozhodla zamerať na budovanie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Minulo týždňový útok námorných bezpilotných lodí na ruské lode v Sevastopole priviedol Kyjev k presvedčeniu, že je to tá najlepšia možnosť. Zelenskyj urobil zodpovedajúce vyhlásenie.     Podľa ukrajinskej tlače sa finančná zbierka na nákup…

Foto Rusko počas testov odpálilo balistickú strelu Bulava

Rusko, 5.november 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jadrová ponorka odpálila počas testov balistickú strelu Bulava. Odpálenie rakiet bolo uskutočnené z Bieleho mora na pohorí Kura na polostrove Kamčatka, píše sa v správe. Let prebehol v normálnom režime a že spustenie vykonala posádka „najnovšieho strategického raketového ponorkového…

Foto Strašnejšie ako HIMARS: Diabolsky presná „letecká čarodejnica“ GBU-39 / B na raketovej „metle“

Rusko, 8.december 2022 (AM) – Hovorca Pentagonu, nadporučík Tim Gorman , povedal, že Spojené štáty a ich spojenci "identifikujú a zvažujú najvhodnejšie systémy", ktoré pomôžu Kyjevu výmenou za raketomety HIMARS končiace v zámorských skladoch. A zdá sa, že Spojené štáty sú blízko k vyriešeniu tohto problému. Podľa tlačovej agentúry Reuters je v…

Foto USA tajne znížili dostrel raketometov HIMARS pre Ukrajinu

USA, 7. december 2022 (AM) – USA plánujú v priebehu nasledujúcich troch rokov strojnásobiť výrobu 155 mm munície. Americká ministerka armády Christine Wormuth (civilná pozícia) uviedla, že USA zvýšia svoju mesačnú produkciu 155 mm delostreleckej munície v dôsledku presunu nábojov na Ukrajinu. USA prejdú zo súčasnej produkcie 14 000 nábojov 155 mm…

Foto Prečo je obrana NATO proti ruským raketám bezmocná

USA, 30. november 2022 (AM) – Podľa západných expertov na Ukrajine dochádzajú rakety systémov protivzdušnej obrany. NATO oficiálne deklaruje, že zvažuje možnosť nových dodávok systémov protivzdušnej obrany kyjevskému režimu. O akých systémoch môžeme hovoriť – a prečo v žiadnom prípade nezachránia Ukrajinu pred ruskými raketovými útokmi?   Špeciálna vojenská operácia objasnila…

Foto Keď Ukrajine dôjde munícia

Rusko, 24. november 2022 (AM) – Ukrajine začala chýbať munícia – náboje, rakety a strely odlietajú ako „do pece“. Neexistuje žiadna vlastná výroba, staré sovietske zásoby sú prakticky vyčerpané a Západ uvádza, že Spojené štáty a európske krajiny „čelia výzve v dôsledku vyčerpania zásob zbraní, ktoré sa majú poslať na Ukrajinu“.…

Foto Český vojenský expert: Kyjev míňa príliš veľa munície na delostrelectvo západného typu. Prehľad operácie

Česko, 22. november 2022 (AM) –V západných publikáciách čoraz častejšie vychádzajú materiály o prohibičnom prekročení limitov na používanie munície ukrajinskou armádou. Predtým americkí experti, ktorí hodnotili situáciu, uviedli, že intenzita paľby z delostrelectva produkovaného krajinami NATO na Ukrajine je taká, že za pár týždňov zbraň vystrelí maximálny počet nábojov povolený na…

Foto Rusko prezbrojilo všetky raketové formácie na Iskandery

Rusko, 20. november 2022 (AM) – Raketové formácie Ozbrojených síl Ruskej federácie dokončili prezbrojenie na moderný komplex Iskander-M. Uviedlo to Ministerstvo obrany Ruskej federácie, pričom zdôraznilo jedinečnosť komplexu a absenciu jeho svetových analógov. Podľa otvorených zdrojov je dostrel Iskander-M až 300-500 kilometrov (údaje sa líšia). Takýto dosah robí rakety nepostrádateľnými pri…
Foto „USA môžu blufovať“: ruský pilot vysmial nový bombardér B-21

USA, 6. december 2022 (AM) – Americká obranná spoločnosť Northrop Grumman predstavila najnovší strategický bombardér B-21 Raider, vytvorený pomocou technológie stealth. Za akým účelom sa Spojené štáty rozhodli predviesť túto techniku, vysvetlil vojenský pilot Jurij Sytnik.   Prezentácia lietadla sa konala v štáte Kalifornia. Northrop Grumman tvrdí, že jej bombardér bude…

Foto Ako je vystrojený najnovší americký strategický bombardér

USA, 5. december 2022 (AM) –V Spojených štátoch po prvý raz verejnosti predstavili prvý prototyp nového amerického strategického bombardéra Northrop Grumman B-21 Raider. Podujatie nie je obyčajné – ide o prvý nový ťažký bombardér na svete za viac ako tridsať rokov. Prečo americké letectvo potrebovalo nový stroj tejto triedy, čím je…

Foto Nový krok Ruska vo vývoji hypersonických zbraní. Mobilné odpaľovacie zariadenie pre „Cirkon“ ho urobí nezraniteľným

Rusko, 3. december 2022 (AM) – Pozemné mobilné zariadenie dodá „Cirkonom“ celý rad predností, vrátane utajenia. Takýto názor vyslovili počas rozhovoru s novinami Vzgljad vojenskí experti Aleksandr Bartoš a Konstantin Sivkov.   „Mobilné odpaľovacie zariadenie umožňuje presúvať túto zbroj čo najbližšie k objektom zásahu. Skracuje to čas letu a zabezpečuje utajenosť techniky, robiac ju fakticky…

Foto Georges Guynemer, druhé najúspešnejšie francúzsske stíhacie eso

Franúzsko, 3.december 2022 (AM) – Georges Guynemer (24.12. 1894, Paríž – 11. september 1917, Západné Flámsko) bol druhým najúspešnejším francúzskym stíhačom po René Fonckovi. Na svojom účte má 53 zostrelených nemeckých lietadiel. Bojoval nesmierne odvážne, sám bol zostrelený sedemkrát.     Narodil sa v rodine s dlhoročnou vojenskou tradíciou. Rodičom sa narodil…

Foto Ukrajinských vojenských pilotov pripravujú na stretnutie s neznámymi lietadlami

Rusko, 2. december 2022 (AM) – NATO sa vrátilo k dodávkam stíhačiek MiG-29 a F-16 do Kyjeva, ktoré sú v prevádzke v krajinách východnej Európy. Stalo sa tak po tom, čo aliancia uznala „kolosálny účinok“ ruských raketových útokov na ukrajinský energetický sektor. Pomôžu tieto lietadlá Kyjevu chrániť oblohu krajiny, kto s…

Foto Rusko by malo ísť iránskou cestou modernizácie leteckých zbraní

Irán, 2.december 2022 (AM) – Konflikt na Ukrajine odhalil problémy v ruskom systéme budovania ozbrojených síl, keď sa potrebné vzorky niekedy nakupovali v kusových množstvách a míňali sa na zbytočné projekty. Modernizačné programy pre staršie produkty často buď zlyhali, alebo neviedli k zlepšeniu výkonu. Na tomto pozadí kontrastuje Irán, ktorého vojensko-priemyselný…

Foto Mierové rozhovory ako nenápadný západný doplnok bojovej činnosti

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Momentálne sa zo strany USA (Biden), Francúzska (Macron) a Nemecka (Scholz) ozývajú výzvy na začatie mierových rozhovorov v otázke bojov na Ukrajine.   K tejto téme sa v špeciálnom vydaní televízie Rossija 1 v pondelok 5. decembra vyjadril profesor Aleksej Fenenko z Moskovskej štátnej univerzity, ktorý ju objasnil aj z historického pohľadu a nedávnych medzinárodných…

Foto “Vaše meno je neznáme, váš čin je nesmrteľný.” 3. december – Deň neznámeho vojaka

Rusko, 3.december 2022 (AM) – V roku 1965, aby sa zachovala pamiatka na padlých vo Veľkej vlasteneckej vojne, bola predložená myšlienka postaviť pamätník na počesť vojakov, ktorí bojovali v bitke o Moskvu. Objednávku na tento monument dostali architekti Jurij Rabaev, Dmitrij Burdin, Vladimir Klimov a sochár Nikolaj Tomskij. Návrh pamätníka pripravovali…

Foto Georges Guynemer, druhé najúspešnejšie francúzsske stíhacie eso

Franúzsko, 3.december 2022 (AM) – Georges Guynemer (24.12. 1894, Paríž – 11. september 1917, Západné Flámsko) bol druhým najúspešnejším francúzskym stíhačom po René Fonckovi. Na svojom účte má 53 zostrelených nemeckých lietadiel. Bojoval nesmierne odvážne, sám bol zostrelený sedemkrát.     Narodil sa v rodine s dlhoročnou vojenskou tradíciou. Rodičom sa narodil…

Foto Andrej Fursov: Projekt globálnej reštrukturalizácie. Svet je na ceste k zombie a Planéte opíc

Rusko, 30.november 2022 (AM) – Boj o svetovú hegemóniu vždy predpokladal a zahŕňal boj za to, čo Antonio Gramsci nazýval „kultúrnou hegemóniou“. Už Mikuláš I. si veľmi dobre uvedomoval potrebu boja v oblasti kultúry. Bol to on, kto nariadil vytvorenie ruskej ideológie - „Pravoslávie. Autokracia. Národnosť“. Ale nič z toho nebolo…

Foto Teheránska konferencia – november 1943: Bol to Stalin, kto bol proti rozdeleniu Nemecka

Slovensko, 29.november 2022 (AM) – V týchto dňoch si pripomíname stretnutie vedúcich predstaviteľov troch mocností ZSSR, USA a Veľkej Británie. 28. novembra 1943 sa začala Teheránska konferencia - bolo to vôbec prvé stretnutie hlavných predstaviteľov ZSSR, USA a Spojeného kráľovstva počas druhej svetovej vojny. Konferencii predchádzala konferencia v Káhire, nasledovala konferencia v…

Foto Čo hovorili Nemci o svojich spojencoch?

Slovensko, 30.november 2022 (AM) – Nemci zapojili do ťaženia na východe proti ZSSR počas druhej svetovej vojny nielen vlastnú armádu, ale aj armády spojeneckých štátov a národov. V podstate tým usporiadali križiacke ťaženie Európy proti boľševizmu. Ak to vyjadríme obrazne, tak nemecký vlk si do boja prizval aj svojich šakalov. Ako ich hodnotil?…
Foto Biela kniha o zabíjaní civilného obyvateľstva Afganistanu v dôsledku nezákonných činov USA a ich spojencov

Rusko, 18. november 2022 (AM) – Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej federácie bola zverejnená Biela kniha o skutočnostiach smrti civilného obyvateľstva Afganistanu zapríčinených nezákonným konaním Spojených štátov a ich spojencov. Jej cieľom je upozorniť na rozsiahle vojnové zločiny spáchané počas pôsobenia USA, členských štátov NATO a ďalších medzinárodných aktérov v Afganistane v…

Foto Je na Slovensku reálna krízová situácia? Máte zabezpečenú rodinu ak nastane?

Slovensko, 15.november 2022 (AM, NO) – Poďme si predstaviť modelovú situáciu: „V celom meste nastane výpadok elektrického prúdu a infraštruktúry.“ Čo sa stane, ak to trvá dlhšie obdobie. Verejná doprava stojí, vlaky, či v tuneloch alebo po zemi. Doprava, najmä vo väčších mestách sa zastaví, zlyhajú semafory a závory. Výťahy sa zastavia. Rýchla pomoc ako zvyčajne…

Video Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, bandita alebo baklan však dobre pozná fakt, že vo svete však žiaľ nezvíťazia vždy tí…

Foto Ďalšie zasadnutie Národného obrodenia riešilo domobranu, potravinovú, zdrojovú a zdravotnícku bezpečnosť

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Koncom augusta viac ako sto delegátov zo slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán spustilo proces slovenského národného obrodenia. Delegáti Okrúhleho stola sa uzniesli na vzniku organizačnej štruktúry, ktorá postupne predstaví definované národné ciele a prirodzené práva národa. Budú informovať a usmerňovať národ v…

Foto Rusko odmietlo jadrovú katastrofu v Európe

Ukrajina, 12.september 2022 (AM) – Ráno 12. septembra agentúra Reuters informovala o „prvom údere osudu“ , ktorým bol masívny úder ruských rakiet na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. „Ukrajina obvinila ruskú armádu z útoku na civilnú infraštruktúru v reakcii na víkendovú rýchlu ukrajinskú ofenzívu, ktorá prinútila Rusko stiahnuť sa zo svojej hlavnej bašty…

Foto Vyše sto zástupcov národných spolkov založilo spoločnú platformu pre sociálnu bezpečnosť v kritickej medzinárodnej situácii

Slovensko, 30.august 2022 (AM) – Viac ako sto delegátov zo Slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27.augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Ich prvoradým záujmom je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia. Situácia v spoločnosti dosiahla neudržateľnú úroveň. Súčasná vládna moc nie je schopná suverénne riadiť štát…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…