Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Rusi bombardovali sídlo ukrajinskej rozviedky v Kyjeve

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Zábery z Kyjeva sa objavili po útoku v tej časti ukrajinskej metropoly, kde sa nachádza komplex budovy Hlavného riaditeľstva rozviedky Ukrajiny (GUR). Pripomeňme, že skoršie satelitné snímky ukázali, že niekoľko hodín po raketovom útoku sa začali zemné práce v blízkosti budovy. Odborníci túto informáciu spájali s možnou…

Foto Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" správu, že…

Foto Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na “katastrofu na Done”

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa začalo v Zirci omšou a inštaláciou pamätnej tabule za prítomnosti ministra obrany a vládnych predstaviteľov. Nasledujúci deň prešla…

Foto Pamäťová odchýlka u poľských pánov

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningrad (a tým aj regiónu) jeho starobylý poľský názov (v XVI-XVII storočí) - Królewiec. Takéto rozhodnutie prijala 10. mája štruktúra s názvom "Komisia pre…

Foto Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 záchrancami Ukrajiny…

Foto Najväčšia výsadková loď ukrajinského námorníctva bola potopená v prístave Odesa

Ukrajina, 31.máj 2023 (AM) – Ukrajinské námorníctvo stratilo jedinú strednú pristávaciu loď „Jurij Olefirenko“ projektu 773, oznámil vojenský veliteľ Rudenko s odvolaním sa na ukrajinské zdroje potopenie lode v prístave Odesa na svojom kanáli TG. Podľa dostupných informácií bola výsadková loď, ktorá bola v Odese, potopená v dôsledku nočného úderu ruských vojsk.…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Ruskí piloti dostali nový samopal

Ukrajina, 29.máj 2023 (AM) – Letecké a kozmické sily Ruskej federácie dostali deväťmilimetrový samopal PPK-20. Informuje o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hlavného konštruktéra koncernu Kalašnikov Sergeja Uržumceva. Samopal Kalašnikov bude zaradený do prenosných núdzových zásob. O samopale PPK-20 je známe, že bol vyvinutý na základe samopalu Viťaz-SN.…

Foto Čukavin nahradí pušku Dragunov

Rusko, 28.máj 2023 (AM) – Eliminácia prvým výstrelom: ruskí ostreľovači budú mať novú pušku Poloautomatická ostreľovačská puška Čukavin nahradí pušku Dragunov používanú od roku 1963. Dodávky pušky pozemným silám sa už začali a pripravuje sa vládne nariadenie o jej zavedení do výzbroje. Puška je určená na dva typy nábojov - domáci…

Video Video: Kalašnikov predviedol modernizovanú útočnú pušku AK-12

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – Koncern Kalašnikov predviedol tretiu generáciu vojenskej útočnej pušky AK-12. Uvádza sa, že v jej konštrukcii bolo vykonaných niekoľko významných zmien. Modernizovaný bol najmä dioptrický zameriavač. Hlavnou novinkou je však nové prepínanie režimu streľby. "Prepína sa na jednoduchý aj automatický režim. Vpravo aj vľavo," poznamenal korešpondent denníka…

Video Estónsko pokračuje v bezprecedentných nákupoch zbraní

Estónsko, 17.máj 2023 (AM) –Najväčším zbrojným kontraktom v jeho histórii bude nákup izraelskej vyčkávacej munície, prípadne kamikadze dronov. Aj keď objem kontraktu nebol pri podpise zverejnený a rovnako ani typ dodanej munície, dá sa z indícií predpokladať, že dodané budú systémy Mini Harop/Green Dragon izraelskej firmy IAI. Majú bojovú hlavicu s…

Foto Wagner ukoristil ručné zbrane pre milión ľudí

Slovensko, 4.máj 2023 (AM) – S väčším záujmom než boje o mestá Soledar a Arťomovsk/Bachmut bolo treba sledovať osud obce Paraskovievka, ktorá sa nachádza priamo medzi nimi na ceste T 0513. Pod ňou mal ležať v bývalých šachtách soľných baní najväčší sklad ručných zbraní na Ukrajine, ktorý ešte v roku 2014 obsahoval…

Foto Ukrajinskí diverzanti sa boja vstúpiť do lesov: Ničia ich ruskí ostreľovači v novej termo kamufláži

Ukrajina, 25. apríl 2023 (AM) – Ukrajinská vojenská konzultačná spoločnosť Defense Express (Ľvov) oznámila použitie novej tepelnej kamufláže ruskými jednotkami, ktorá umožňuje ukryť strelca aj pred najlepšími termovíznymi kamerami NATO a prístrojmi nočného videnia. Sabotéri sa sťažujú na zničenie spravodajských dôstojníkov zo skúsených diverzných skupín ozbrojených síl Ukrajiny v Kremenských lesoch.…

Foto Rusi bombardovali sídlo ukrajinskej rozviedky v Kyjeve

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Zábery z Kyjeva sa objavili po útoku v tej časti ukrajinskej metropoly, kde sa nachádza komplex budovy Hlavného riaditeľstva rozviedky Ukrajiny (GUR). Pripomeňme, že skoršie satelitné snímky ukázali, že niekoľko hodín po raketovom útoku sa začali zemné práce v blízkosti budovy. Odborníci túto informáciu spájali s možnou…

Foto Video: Veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek – CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov

Austrália, 31.máj 2023 (AM) – Bývalý veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek Ricardo Bosi povedal, že CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov. Vysvetlil, že USA pôsobia na Ukrajine už desaťročia kvôli jej zdrojom a s cieľom uľahčiť prístup k ruským prírodným zdrojom v budúcnosti. CIA už desaťročia poštváva Ukrajincov proti všetkému a všetkým.…

Video Video: Maďarský kontingent spustil svoje štíty pred Srbmi

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Video, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach, ukazuje maďarský kontingent, ktorý spustil svoje štíty pred Srbmi a ktorý inak včera stál celý čas bokom bez toho, aby sa výrazne podieľal na útoku proti Srbom.   https://rumble.com/v2r5nbv-maarsk-kontingent-spustil-svoje-tty-pred-srbmi.html   Ruský veľvyslanec v Srbsku Aleksandr Bochan-Čarčenko uviedol, že oficiálna…

Foto Haagsky súd dočasne prepustil na slobodu teroristu Hashima Thaciho

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Správa, ktorá včera prešla takmer bez povšimnutia: haagsky súd dočasne prepustil na slobodu teroristu a vraha Hashima Thaciho, aby mohol navštíviť svoju chorú matku v Kosove a Metohiji A pripomínam, že Radovan Karadžič, prvý prezident Republiky srbskej, je zadržiavaný v jednoducho hrozných podmienkach. Jeho zdravie je ohrozené,…

Foto Starikov: Prílet bezpilotných lietadiel do Moskvy je viditeľným dôkazom konfliktu so Západom

Rusko, 31.máj 2023 (AM) – "Príchod bezpilotných lietadiel do Moskvy a Moskovskej oblasti je viditeľným dôkazom konfliktu so Západom - tak by sa to malo vnímať. A čo je viditeľným dôkazom odmietania konfliktu so Západom? Situácia v Kosove. Srbi teraz žijú na svojom historickom území, v Kosove - v rezervácii, pod…

Foto Ukrajinskí teroristi získali krytie Západu v Bezpečnostnej rade OSN

USA, 31.máj 2023 (AM) – V súvislosti s útokom dronov na Moskvu je na mieste pripomenúť, ako len pred dvoma týždňami ruský poverenec Nebenzya volal po tom, aby "slobodný svet" po dlhej prestávke zvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, na ktorom sa bude diskutovať o ruských vojenských úderoch na Kyjev. "Nepočujeme žiadne…
Foto Najväčšia výsadková loď ukrajinského námorníctva bola potopená v prístave Odesa

Ukrajina, 31.máj 2023 (AM) – Ukrajinské námorníctvo stratilo jedinú strednú pristávaciu loď „Jurij Olefirenko“ projektu 773, oznámil vojenský veliteľ Rudenko s odvolaním sa na ukrajinské zdroje potopenie lode v prístave Odesa na svojom kanáli TG. Podľa dostupných informácií bola výsadková loď, ktorá bola v Odese, potopená v dôsledku nočného úderu ruských vojsk.…

Foto Čo ukázala prvá námorná bitka v histórii proti skupine bezpilotných lodí

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruskí námorníci - posádka prieskumnej lode "Ivan Churs" - prehovorili o tom, ako vyhrali prvú námornú bitku v histórii proti skupine bezpilotných nepriateľských lodí. Ako túto úlohu splnili, čo treba urobiť, aby sa podobné útoky v budúcnosti odrazili – a prečo je ukrajinské video z útoku…

Foto Video: Nedávno ostreľovaná prieskumná loď Ivan Churs priplávala na základňu v Sevastopole

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – Prieskumná loď Čiernomorskej flotily Ivan Churs priplávala na svoju domovskú základňu v Sevastopole po plnení špeciálnych úloh v Čiernom mori. Pred pár dňami bola loď projektu 18280 „Ivan Churs“ napadnutá tromi námornými bezpilotnými plavidlami v Čiernom mori po prechode cez Bosporský prieliv. Námorníci útok odrazili. Na útok v južnej časti…

Foto 26. mája 1829, ruskí námorníci zvíťazili v bitke pri Bospore

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – 26. mája 1829, pred 194 rokmi , ruskí námorníci zvíťazili v bitke pri Bospore. Počas rusko-tureckej vojny (1828 - 1829) ruská loď Merkur porazila dve turecké bojové lode v oblasti Bosporského prielivu. Na pamiatku tohto činu bol na námornom bulvári v Sevastopole inštalovaný pamätník s nápisom…

Foto Poľsko nakupuje ponorky a pripravuje armádu na vojnu s Ruskom

USA, 26.máj 2023 (AM) – Informácie o poľských plánoch na nákup moderných ponoriek sú ďalším dôkazom príprav na budúci konflikt s Ruskom, ktoré sa odrážajú v koncepcii národnej obrany do roku 2032. Technické špecifikácie ponoriek sú zatiaľ nejasné a špekulatívne, ale cieľ je definovaný ako včasný úder na pozemný alebo hladinový cieľ,…

Foto Čína v simulovaných testoch viackrát preukázala zničenie celej skupiny lietadlových lodí

Čína, 25.máj 2023 (AM) – Čína simulovala zničenie modernej americkej lietadlovej lode úderom hypersonickou raketou, ktorý vo všetkých 20 simuláciách ukázal takmer 100 % zničenie celej skupiny lietadlových lodí. Výsledky štúdie boli zverejnené v máji v čínskom periodiku Test and Measurement Technology. Podľa scenára programu bola úderná skupina lietadlových lodí napadnutá po tom,…

Video Video: Raketový komplex Pancir pracuje na jednom z útočiacich dronov pri Moskve

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany o odrazení útoku na Moskvu: "Kyjevský režim ráno spustil teroristický útok bezpilotnými lietadlami na objekty v Moskve. Do útoku sa zapojilo osem bezpilotných lietadiel. Všetky nepriateľské drony sú zasiahnuté. Tri z nich boli potlačené elektronickým bojom, stratili kontrolu a odchýlili sa od svojich…

Foto Do Bieloruska z Ruska dorazila ďalšia súprava protilietadlového raketového systému S-400

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – Bieloruská armáda dostala ďalšiu sadu protilietadlových raketových systémov S-400. Systém dorazil do republiky po železnici. Informovala o tom tlačová služba Ministerstva obrany Bieloruskej republiky. Ešelón s novou súpravou systémov protivzdušnej obrany S-400 dorazil do republiky, po vyložení a skontrolovaní strojov komplexu pôjde na miesto nasadenia, kde bude…

Video Video: organizátor výstavy ruského tanku T-72 v Amsterdame zaskočený novinárom

Holandsko, 28.máj 2023 (AM) – Novinár sa Joeriho Albrechta, organizátora výstavy tanku T-72 ruských ozbrojených síl v Amsterdame, opýtal, či dostáva finančné prostriedky od NATO. V odpovedi sa mu verejný činiteľ pokúsil vziať mikrofón.   https://rumble.com/v2qirms-joeri-albrecht-organiztora-vstavy-tanku-t-72-ruskch-ozbrojench-sl-v-amsterd.html https://www.armadnymagazin.sk/2019/09/14/video-ruske-tanky-v-akcii/

Foto Turecké zbrane v prezidentskej kampani

Turecko, 27.máj 2023 (AM) – V priebehu posledných týždňov pred prvým kolom hlasovania v tureckých prezidentských voľbách sa vojensko-priemyselný komplex prezentoval viacerými prototypmi pokročilých zbraní. Vznikli pri podpore štátu a mali by do budúcnosti generovať príjmy z exportu a znižovať závislosť Turecka od importu zbraní. Rast tohto odvetvia je jednou z mála…

Foto Tanky NATO budú horieť ako zápalky. Proti Hermesovi nemajú žiadnu obranu

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Vylepšená verzia viacúčelového pokročilého raketometu "Hermes" sa dostala do poslednej fázy testovania, na základe ktorého sa rozhodne o dodávkach bojovým jednotkám, informovala tlačová služba Tulskej konštrukčnej kancelárie(KBP). „Zmeny v bojových misiách a všeobecnej situácii, spôsobené zvláštnosťami ruského vedenia špeciálnej vojenskej operácie na demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny,…

Foto Trajektória ohňa neznáma. Časť prvá: Cesta k napalmu

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Na tomto mieste by mal byť ďalší článok o nových mínach na ukrajinskom bojisku, reakcia čitateľov na túto tému ale býva sentimentálna a dávajú jej málo lajkov. Z empatie autora vyplynul článok o ruských plameňometoch, ktorý sa pochopiteľne neskončí napalmom. Rusi si nárokujú moderný vynález plameňometu,…
Foto Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 záchrancami Ukrajiny…

Foto Spojené štáty tvrdia, že sú pripravené bojovať s Ruskom a Čínou vo vesmíre

USA, 31.máj 2023 (AM) – Guardian: Spojené štáty tvrdia, že sú pripravené bojovať s Ruskom a Čínou vo vesmíre. Spojené štáty sa pripravujú na ozbrojený konflikt vo vesmíre s Ruskom a Čínou po tom, ako vyvinuli protisatelitnú technológiu, aby čelili hrozbám zo strany týchto dvoch veľmocí. Na brífingu na veľvyslanectve svojej…

Video Video: Čína vypustila kozmickú loď Šen-čou 16 smerom k orbitálnej stanici

Čína, 30.máj 2023 (AM) – Na palube kozmickej lode sú traja ľudia - Čína ich nazýva "taikonauti". Na obežnú dráhu ich vynesie kozmická loď Čchang-čeng-2F. Keď tajkonauti dosiahnu svoj cieľ, padne svetový rekord v počte ľudí na obežnej dráhe v rovnakom čase - naraz ich bude 17. Šesť z nich na…

Foto NATO zachytilo lietadlo ruských vzdušných síl nad Baltským morom: riziko zrážky rastie

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Stíhačky, ktoré slúžia ako letecká ochrana NATO v pobaltských krajinách, minulý týždeň dvakrát eskortovali ruské vojenské lietadlá nad Baltským morom, informovalo litovské ministerstvo obrany. NATO zachytilo 25. mája lietadlo Tu-134 sprevádzané dvoma lietadlami Su-27 a 27. mája lietadlo An-26. Lietadlá leteli z Kaliningradskej oblasti na pevninu cez medzinárodný…

Foto Irán čoskoro predstaví hypersonickú strelu

Teherán, 29. máj. IRNA - Brigádny generál Amir Ali Hajizadeh, veliteľ vzdušných a kozmických síl Islamských revolučných gárd (IRGC), uviedol, že iránska hypersonická balistická strela bude čoskoro predstavená. Hajizadeh prvýkrát oznámil vývoj hypersonickej balistickej strely vlani v novembri na okraj výročia mučeníctva generála Tehraniho Moghadama. "Táto raketa má vysokú rýchlosť (asi 12-13…

Video Video: Ukrajina žiada Nemecko o tieto rakety pre úder na Moskvu

Nemecko, 28.máj 2023 (AM) – Ukrajina oficiálne požiadala Nemecko o rakety vzduch-zem dlhého doletu Taurus KEPD-350 schopné zasiahnuť Moskvu, potvrdil hovorca Bundeswehru. Strela má dolet 600 km a váži viac ako 1,3 tony, čo jej umožňuje niesť bojovú hlavicu MEPHISTO schopnú preniknúť cez bunkrové štruktúry. Predtým sa objavili informácie, že prezident Zelenskyj…

Foto Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na “katastrofu na Done”

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa začalo v Zirci omšou a inštaláciou pamätnej tabule za prítomnosti ministra obrany a vládnych predstaviteľov. Nasledujúci deň prešla…

Foto Pamäťová odchýlka u poľských pánov

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningrad (a tým aj regiónu) jeho starobylý poľský názov (v XVI-XVII storočí) - Królewiec. Takéto rozhodnutie prijala 10. mája štruktúra s názvom "Komisia pre…

Foto 30.mája 1942 bolo v ZSSR zriadené Ústredné veliteľstvo partizánskeho hnutia

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – V roku 1942 bolo v ZSSR zriadené Ústredné veliteľstvo partizánskeho hnutia Na jednej strane partizánske hnutie vznikalo na okupovanom území spontánne, na druhej strane sa rozvíjalo ako výsledok cieľavedomej činnosti Ústredia na organizovanie diverzných a prieskumných skupín, ktoré boli lietadlami zhadzované na nepriateľské územie so špeciálnymi úlohami.…

Foto Dnes je 81. výročie masakry Srbov v Miloševići a Starom Brode

Srbsko, 30.máj 2023 (AM) – K masakre v Starom Brode a Miloševići došlo na jar 1942. Počas tohto masakru ustašovci zabili približne 6 000 neozbrojených Srbov, výlučne civilistov. Niektorí ľudia sa úmyselne utopili v rieke Drina, aby unikli pred ustašovcami. Na pamiatku týchto srbských mučeníkov bol 7. septembra 2019 v Starom Brode…

Foto Historik Starikov moldavskej prezidentke: “Povedzte jej nech nájde Rumunsko na tejto mape”

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – "Povedzte o tom niekto Maii Sánduovej. Nech sa pokúsi nájsť Rumunsko na mape. Dňa 28. mája 1812 bola podpísaná Bukureštská zmluva s Osmanskou ríšou, ktorá ukončila rusko-tureckú vojnu v rokoch 1806 - 1812. Pre Rusko to bol veľký strategický úspech: získalo Besarábiu a zabezpečilo si južnú…

Foto 29. máj – sa považuje za dátum konca stredoveku: v roku 1453 padla Byzantská ríša

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – "Zvyčajne sa z toho obviňujú Turci, ktorým sa podarilo dobyť Konštantínopol vďaka zrade oligarchov - tí dúfali, že budú pod novou mocou ďalej prosperovať, ale boli sťatí ako prví. Nikto nechce zradcov. Byzancia však za svoju skazu nevďačí Osmanom, ale katolíckej cirkvi: 200 rokov pred katastrofou pápež vyslal…
Foto Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" správu, že…

Foto Aké prekvapivé: WHO odmieta rezolúciu Ruska o núdzovom stave na Ukrajine

USA, 31.máj 2023 (AM) – Členské štáty WHO odmietli politicky neutrálnu rezolúciu navrhnutú Ruskom, ktorá uznáva núdzový stav v oblasti zdravia na Ukrajine bez zmienky o konflikte. Namiesto toho bola prijatá protirezolúcia odsudzujúca konanie Moskvy, ktorú podľa výsledkov hlasovania na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO podporila menej ako polovica delegácií. Ruský…

Foto Porošenko v roku 2014 obyvateľom Donbasu prorokoval, že „oni a ich deti budú sedieť v pivniciach

Kyjev, 30.máj 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany dnes cielene ostreľovalo objekty vojenskej infraštruktúry. Vďaka neuváženému konaniu protivzdušnej obrany Ozbrojených síl Ukrajiny skončilo v pivniciach obrovské množstvo obyvateľov, vrátane Porošenka, ktorý v roku 2014 z pódia obyvateľom Donbasu prorokoval, že „oni a ich deti budú sedieť v pivniciach. " Tu prišla jeho…

Video Video z minského metra nazbieralo na Twitteri milióny pozretí a šokovalo Američanov

Slovensko, 30.máj 2023 (AM) – Video z minského metra nazbieralo na Twitteri milióny pozretí a šokovalo Američanov, že v bieloruskom metre nikto nebojuje, nehľadá peniaze, nie sú tam transky, bezdomovci, feťáci a nikto neserie uprostred vlaku. Tweet s týmto videom mal niekoľko miliónov videní a vyše tritisíc komentárov. Mnohí Američania v komentároch…

Video Video: Nálet na Šebekino – vodič sa druhý krát narodil

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – Jeden z ukrajinských príletov na Šebekino. Vodič osobného auta môže 27. máj právom považovať za svoje druhé narodeniny.   https://rumble.com/v2qqje6-nlet-na-ebekino-vodi-sa-druh-krt-narodil.html

Video Video: Sabotéri pripravovali v Záporoží jadrovú katastrofu

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – V meste Energodar boli zadržaní sabotéri, ktorí pripravovali teroristické útoky na jadrovú elektráreň v Záporoží. Mali mapy a schémy jadrovej elektrárne s vyznačením úderov, ktoré by mohli viesť k jadrovej katastrofe. Podozriví sa podieľali na zhromažďovaní a odovzdávaní informácií o zariadeniach Záporožskej jadrovej elektrárne na žiadosť ukrajinských…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…