Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Mgr. Pavol Čierny, pplk.v.v.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté,

jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc – v průběhu necelého jednoho roku nasbíraných podpisů – svědčí o tom, že téma, o němž hodlám hovořit, poutá pozornost opravdu nemalé části naší společnosti.
Ještě na samém začátku bych chtěl zdůraznit, že podstatná část zmíněných podpisů není od držitelů zbrojních průkazů, což samo o sobě dokládá nejlépe, že naše úsilí a naše petice není rozhodně jen o zbraních samotných. Je spíše o zdravém rozumu, jakožto i o snahách zachovat naši zemi tak, jak je, tedy nadále bezpečnou a respektující práva a svobody obyvatel této země.
Pro mě osobně, se snaha o udržení bezpečných poměrů stala profesní náplní a do jisté míry i životní cestou. Ať už v průběhu mého patnáctiletého působení u české policie nebo mého působení coby instruktora výcviků, při nichž vyučuji místní policejní specialisty v rozličných zemích světa. Právě během své kariéry, ať již doma, či v někde zahraničí, jsem mohl zjistit a v praxi si ověřit několik zásadních skutečností.
Třeba to, že ani ta sebelepší policie nemůže zajistit svým občanům absolutní bezpečí vždy a všude – tedy opak toho, co si ve své neznalosti a pohodlnosti lidé někdy naivně myslí a na co spoléhají. Pravý opak toho, o čem je bohužel dosti často z různých důvodů klamně ujišťují někteří politici. Na základě těchto nabytých zkušeností se domnívám, že stát – pokud je skutečně demokratický – by neměl nikdy bránit svým občanům vybavit se obranným prostředkem, popřípadě těm skutečně prověřeným občanům, kteří splní všechny ony náročné, zákonem požadované podmínky, v nabytí, užívání či případně nošení legální zbraně.
Během své kariéry a cestování za prací, jsem se přesvědčil také o tom, že v zemích, kde se běžnému občanovi striktně zamezuje možnost vybavit se alespoň nějakým sebeobranným prostředkem, anebo dokonce získat právo k pořízení či případně i nošení palné soukromé legální hraně, není zpravidla nejbezpečněji. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že se nedá proti kriminalitě a násilí bojovat tak, že stát nastolí zákazy, které namísto kriminálníků a teroristů postihnou vlastně jen slušné občany, kteří jsou ochotni zákony dodržovat, tedy paradoxně odzbrojí pouze potenciální oběti těch, kteří zákonem opovrhují a byť bude sebepřísnější, dodržovat jej nebudou.
Právě díky svým zkušenostem z ciziny, jsem si vždy cenil poměrů, které panují u nás doma. V České republice si prozatím může kterýkoliv občan nosit ke své obraně či jiné potřebě prakticky veškeré legálně dostupné předměty a prostředky, které uzná za vhodné. A pražádné problémy mu to přitom nečiní. Naopak neuvěřitelné mi proto za hranicemi naší země připadalo, když mi kupříkladu můj tamní kolega policista sděloval, že žena se bojí v noci chodit parkem a nemůže mít ani pepřový sprej – protože ten je tam “zakázanou zbraní”. Řečeno srozumitelně toto znamená, že nosit jej nelegálně s tím se ubránit, staví slušné lidi v takové zemi automaticky na stranu zločinců a jejich jednání na úroveň kriminálního činu. A co to v praxi znamená? Že se tamní lidé bojí vlastního státu a úřadů více, než agresora – tedy násilníka či dokonce vraha.
Vážím si zejména toho, že žiji v zemi, kde každý velmi pečlivě prověřený bezúhonný člověk, tedy ten, kdo splní dosti náročná kritéria a pak nadále vede řádný a odpovědný život, může nabýt palnou legální soukromou zbraň. Tato skutečnost je tím největším důkazem toho, že žiji ve státě, ve kterém svoboda a právo nejsou prázdným pojmem. A je lhostejné, zda se takový prověřený, bezúhonný a řádným životem žijící občan České republiky, rozhodne k pořízení zbrojního průkazu z důvodu sportu, lovu či ochrany života a zdraví svého a svých nejbližších.
Taková možnost není rozhodně pravidlem, obyvatelé mnoha a mnoha zemí takovéto možnosti nemají. A i když jim jejich stát rozhodně nemůže zaručit ono již zmíněné bezpečí vždy a všude, slušní občané tam pro nás nepochopitelně nemohou nabývat, natož pak nosit, žádné obranné prostředky, tím méně soukromou legální zbraň.
Bohužel doba se mění. A myslím, že asi všichni pociťujeme poslední roky tlaky a trendy na zavádění podobně nesmyslných poměrů, o kterých jsem právě hovořil. Některé země, které by se mohly samy inspirovat jak naší funkční legislativou, tak našimi bezproblémovými poměry, nám nyní vnucují svoji vlastní – pro nás nepochopitelnou a v našich poměrech nefunkční -představu o právech či spíše neprávech občana postarat se o své bezpečí sám, tedy v době, když je ještě policie třeba na minuty či desítky minut daleko.
Právě kvůli takovým snahám, vznikla naše první a posléze i druhá petice, kterou podepsaly dohromady na statisíce našich občanů včetně nejvyšších politických představitelů této země. A právě proto se dnes zde o takovýchto věcech bavíme. Naše petice má totiž za cíl zásadní měrou podpořit snahy o zakotvení práva na obranu se zbraní, které u nás již nějakých 30 let trvá, na vyšší, tj. ústavní úroveň. A pro nás, jako iniciátory petice, je nesmírně potěšující, že se právě stalo něco kromobyčejného: pod tento návrh se dokonce podepsala téměř už polovina senátorů, a to napříč celým politickým spektrem.
A je to jistě nejen proto, že Listina základních práv a svobod, která by právě v prospěch našich zákona dbalých občanů měla být takto pozměněna, obsahuje v článku 6 stať o právu na život a jeho ochraně. Je proto logické zde též zakotvit to, čím si život lidé mohou bránit, čili právo na ochranu za pomoci zbraní. Není totiž pravdou, že by právo našich občanů na sebeobranu bylo dnes nějak dokonale naší ústavou zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu totiž velmi obecný (pozn.: zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích – a čl. 10, tj. ochrana soukromí, cti atd., je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát – ne, že se chrání sám).

Ono upevnění “práva bránit se se zbraní” je tedy jak přirozeným vývojem, tak i obranou proti jistým jevům, které k nám nyní přichází. Stále zjevnější snaha “zakazovat cokoliv” se stává bohužel zvláštním a domnívám se i velmi nebezpečným trendem současnosti, která jako rakovina sžírá logiku věci a fungující tradiční poměry. Není to dávno “jen o zbraních”, ale i o dalších a dalších oblastech našeho života. Zákazy zbraní to před lety pouze začalo. Dnes se už někdy volá dokonce i po zákazech automobilů a po vyvlastňování bytů apod.

V takovéto atmosféře je pak jen žádoucí, abychom to, co má zkrátka pro naši bezpečnost velký význam – například naše “zbraňové zákony”, kde máme jednu z nejdokonalejších legislativ v této oblasti ve světě – jaksi zakonzervovali a uchovali do budoucna v této vysoce funkční podobě. Jsme totiž v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí světa – a ti, kdo nám nyní vnucují své přespřísné a přitom evidentně nefunkční zákony, jsou ve světových žebříčcích bezpečnosti úplně vzadu – zločinnost a terorismus jsou u nich na strmém vzestupu.
Všichni jsme obeznámeni s tím, že v současné době probíhá implementace prvních unijních zákazů. Tyto zákazy, ačkoliv úřadům i běžným českým občanům nemálo komplikují život, již bohužel zastavit nelze – naším cílem je postavit se dalším vlnám nesmyslných omezení, které jsou dle ověřených informací již v plánu a které by časem naše dokonalé zákony destruovaly docela – a jen by namísto nastolení bezpečných poměrů, jimiž se zaštiťují, způsobily naprostý opak, tak jako to vidíme v zemích nejen na západ od nás.

 

Není to ale rozhodně jen o unijních snahách, které nám nyní formou první vlny implementace zákazů začínají bortit naši – v této oblasti skutečně bezproblémovou a plně funkční – legislativu. Podobné tendence se totiž objevují postupně i u nás, i když zatím pouze ve formě ojedinělých náznaků. Nikdo tak nemůže lidem této země zaručit, že v budoucnu ve sněmovně nezíská potřebnou většinu některá politická strana, pro kterou bude představa občana, byť bezúhonného, ale vlastnícího legální soukromou zbraň, prostě neúnosnou.
Rád bych zde také řekl, že zde nejednáme jen o zbraních palných. Ale rád bych zde připomněl také již zmíněné ostatní sebeobranné prostředky, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit nesmí. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament vydal jakési doporučení na “evropská omezení nošení nožů”.
Je to paradox – a i dost symbolické pro to, proč tu dnes jsme – a o čem se dnes bavíme. Zatímco u nás toto problémy zhola nečiní, tam kde jsou jejich zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná – a u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti.

Vážení,
senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který naše petice zásadně podporuje, v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí. Ani nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další pravomoci.
Tato novela jen a pouze uchová dosavadní bezproblémový stav a pojistí jej na vyšší úrovni proti možnosti jakýchkoliv politických společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě a aby čeští občané i nadále mohli bydlet a žít na takovém místě. Bezpečí je totiž ověřeně jednou z nejvyšších hodnot, kterou lidé vůbec vyznávají. V tzv. Maslowově pyramidě, tj. hierarchii lidských potřeb, je bezpečí hned za základními fyziologickými funkcemi a potřebami.
My v tomto ohledu sídlíme na jakémsi pomyslném vzácném ostrově, kde je v současném, stále nepochopitelnějším, světě na vysoké úrovni nejen zmíněná bezpečnost, ale též kde pojmy jako občanská a lidská práva či svoboda ještě nejsou nějakým prázdným pojmem. Uchovejme si tak toto vše nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. Tedy uchovejme svou vlast nadále takovou, jakou ji známe a to přes to, či právě proto, že se mnohé země okolo nás propadají do stále většího násilí a chaosu.
Na závěr bych chtěl ocenit, že naši senátoři, volení zástupci či dokonce jejich většina, nyní právě pro realizaci tohoto záměru činí opravdu mnohé. Buďme jim za to vděčni a dejme takovému konání co největší podporu, neboť tímto nejvyšší měrou naplňují své poslání, tj. hájit práva, zájmy a bezpečí svých občanů a voličů.

Děkuji za pozornost


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Horúca aktualita: Z Baltického mora hrozí chemický „útok“

Poľsko, 10.august 2022 (AM) – Spôsobiť ho môžu desiatky tisíc ton zatopených nemeckých chemických zbraní, ktoré boli s ďalšou výzbrojou zatopené v Baltickom mori v časoch 2. sv. vojny.   Poľské noviny Gazeta Wyborcza uvádza, že tohto neželaného „suveníru“ tam môže ležať 40-100 tisíc ton. Presné množstvo sa nedá určiť, pretože je obtiažne určiť…

Foto Americký dôstojník Scott Ritter: Rusko už vyhralo. Zelensky môže zomrieť rukou samotných Ukrajincov

USA, 10.august 2022 (AM) – Známy americký vojenský expert Scott Ritter sa domnieva, že Rusko vojnu na Ukrajine nielen vyhráva, ale už aj vyhralo. Scott Ritter vysvetľuje svoj názor pomocou analógií s víťazstvom ZSSR vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktoré sa stalo predurčeným v roku 1943 po bitke pri Kursku.   Počas bitky…

Video Turecko dodalo na Ukrajinu desiatky obrnených bojových vozidiel

Turecko, 10.august 2022 (AM) – Ukrajinská armáda dostala dávku obrnených vozidiel Kirpi 4x4 tureckej výroby. Podľa ukrajinských zdrojov Turecko dodalo 50 obrnených vozidiel a v budúcnosti dostane Kyjev ďalších 150 podobných obrnených vozidiel. O tom kedy budú dodávky, v akých dávkach neexistujú žiadne informácie, najmä oficiálne. Niektoré vozidlá už „prešli na…

Foto Vojaci Kim Čong-una v operácii na Ukrajine?

Ukrajina, 10.august 2022 (AM) – Pred niekoľkými dňami telegramové kanály informovali , že predseda Štátnej rady KĽDR, generálny tajomník Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich Kim Čong-un ponúkol Rusku, vyslanie 100 000 kórejských dobrovoľníkov do zóny operácie na Ukrajine ako vojenská pomoc. Zdá sa to neuveriteľné. Avšak…   Po uznaní nezávislosti DĽR…

Foto Krymom otriasla séria výbuchov. Sabotáž alebo raketový útok?

Rusko, 9.august 2022 (AM) – Na Kryme, v oblasti Novofedorovka, kde sa nachádza vojenské letisko, zahrmelo najmenej desať výbuchov. Orgány republiky túto skutočnosť potvrdzujú a žiadajú počkať na oficiálne oznámenia.     V areáli Novofedorovka sa nachádza vojenský útvar a vojenské letisko. Momentálne je známe, že prvý výbuch nastal o 15:20,…

Foto Ukrajina ešte viac ostreľuje jadrovú elektráreň. Šéf Záporožia vyzval na útoky na Kyjev

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Šéf Záporožskej oblasti Evgenij Balickij počas fóra verejného hnutia „Sme s Ruskom“ 8. augusta podpísal príkaz na uskutočnenie referenda o vstupe regiónu do Ruskej federácie. V Melitopole sa koná fórum „Sme spolu s Ruskom“, na podujatí sa zúčastňuje asi 700 delegátov z celého regiónu. Vedúci regionálnej správy…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Ruské a republikánske sily používajú na Ukrajine pušku Ravager v NATO kalibri

Rusko, 6.august 2022 (AM) – Počas špeciálnej operácie na Ukrajine používajú spojenecké sily ostreľovaciu pušku DXL-5 "Opustošiteľ" v kalibru krajín NATO 12,7x 99mm, uviedol pre RIA Novosti zástupca Lobaev Arms - výrobcu tejto zbrane     "Zbraň pracuje dobre - puška sa ukázala ako veľmi presná, teraz je každý výstrel zdokumentovaný,…

Video Bývalý britský premiér Boris Johnson si zacvičil s ukrajinskými vojakmi. video

Veľká Británia, 23.júla 2022 (AM) – Bývalý britský premiér Boris Johnson navštívil ukrajinské vojenské výcvikové stredisko v kráľovstve, kde sa celkovo plánuje vycvičiť až 10 000 vojakov Ozbrojených síl Ukrajiny. Program zahŕňa strelecký a taktický výcvik, riadenie obrnených vozidiel a obrnených transportérov, ktoré Spojené kráľovstvo presúva do Kyjeva.  

Foto Ruskí ostreľovači začali na Ukrajine používať pušky s najdlhším dostrelom na svete

Rusko, 22.júla 2022 (AM) – Ruskí ostreľovači začali na Ukrajine používať najsilnejšie ďalekonosné pušky na svete SVLK-14S "Sumrak", ktoré vyrába domáca spoločnosť Lobaev Arms. Podľa agentúry TASS ostreľovači pracovali so "Sumrakmi" v Charkovskej a Kyjevskej oblasti, ale len občasne pre nedostatok podmienok na otvorených priestranstvách. Efektívny dosah ničenia cieľa pre SVLK-14S je viac…

Foto Trojhlavňová brokovnica s mnohými superlatívami

Slovensko, 12.júla 2022 (AM) – MAMMUT je svetový unikát - trojhlavňová brokovnica.v kalibri 12/89 Ultramagnum. Brokovnica je prekvapivo ľahká. Chrómované hlavne lepené k sebe zlatom pre väčšiu trvácnosť spojov - ráže 12/70, 76, 89mm SUPERMAGNUM - tri základné verzie: drevo, polymér, kamufláž - zbraň je možné konfigurovať podľa požiadaviek zákazníka: dĺžka…

Foto Rusi začali na Ukrajine používať elektromagnetické zbrane Stupor pre likvidáciu dronov

Rusko, 8.júla 2022 (AM) – Rusko prvýkrát použilo elektromagnetické zbrane proti ukrajinským dronom počas špeciálnej operácie na ochranu Donbasu. Zdroj agentúry TASS uviedol, že táto skúsenosť bola úspešná. Zariadenia vykazovali vysokú účinnosť a okrem toho sa ukázali ako ľahko použiteľné.     Mechanizmus účinku zbrane je jednoduchý. Stačí namieriť na nepriateľský…

Foto Náboj 38 Special – prečo sa nazýva „38“ špeciál?

USA, 8.júla 2022 (AM) – Prečo je náboj 38 Special definovaný ako "Special" a je uvádzaný ako kal.38, aj keď používa strelu kalibru .357? Medzi technickými a komerčnými označeniami nábojov je zvyčajne určitý rozdiel a náboj 38 Special sa nazýval „Special“ preto, aby sa zdôraznilo, že je lepší ako predchádzajúce náboje. Ale prečo práve“38"?…

Foto Americký dôstojník Scott Ritter: Rusko už vyhralo. Zelensky môže zomrieť rukou samotných Ukrajincov

USA, 10.august 2022 (AM) – Známy americký vojenský expert Scott Ritter sa domnieva, že Rusko vojnu na Ukrajine nielen vyhráva, ale už aj vyhralo. Scott Ritter vysvetľuje svoj názor pomocou analógií s víťazstvom ZSSR vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktoré sa stalo predurčeným v roku 1943 po bitke pri Kursku.   Počas bitky…

Foto Krymom otriasla séria výbuchov. Sabotáž alebo raketový útok?

Rusko, 9.august 2022 (AM) – Na Kryme, v oblasti Novofedorovka, kde sa nachádza vojenské letisko, zahrmelo najmenej desať výbuchov. Orgány republiky túto skutočnosť potvrdzujú a žiadajú počkať na oficiálne oznámenia.     V areáli Novofedorovka sa nachádza vojenský útvar a vojenské letisko. Momentálne je známe, že prvý výbuch nastal o 15:20,…

Foto Hlavný terč je Čína. Americká CIA má novú prioritu namiesto boja proti terorizmu

USA, 9.august 2022 (AM) – Americká Ústredná spravodajská služba preorientováva svoje aktivity z boja proti terorizmu na Čínu. Uviedol to zástupca riaditeľa CIA David Cohen na neverejnom stretnutí so šéfmi protiteroristického oddelenia, o ktorom informuje agentúra Associated Press.   USA budú pokračovať v prenasledovaní teroristov, povedal Cohen, ale teraz je najvyššou…

Foto Ruská vojenská základňa v Srbsku bude iba prvým krokom

Srbsko, 9.august 2022 (AM) – Ruský veľvyslanec v Srbsku Alexander Bocsan-Charčenko oznámil potrebu umiestnenia ruských vojenských základní na srbskom území. Situáciu vysvetlil Alexander Michajlov, vedúci Úradu pre vojensko-politickú analýzu. Toto je len prvý krok Moskvy ...   Moskva a Belehrad budú podľa diplomata pokračovať v spolupráci vo vojensko-technickej oblasti, keďže Srbsko je…

Foto Ramzan Kadyrov oznámil vyslanie ďalšieho oddielu dobrovoľníkov na Ukrajinu. Video

Čečensko, 8.august 2022 (AM) – Ďalší oddiel dobrovoľníkov z celého Ruska, vycvičený na území Čečenskej republiky, odišiel na Ukrajinu, aby sa pripojil k ruským jednotkám zúčastňujúcim sa na vojenskej operácii. Hlava republiky Ramzan Kadyrov o tom napísal vo svojom kanáli TG.     Dobrovoľníci absolvovali dvojtýždňové zrýchlené kurzy taktického a streleckého…

Foto V Rusku rastie záujem o vojenskú službu na Ukrajine. Pribudlo vyše 40 dobrovoľníckych práporov

Rusko, 8.august 2022 (AM) – V Rusku už bolo vytvorených viac ako 40 dobrovoľníckych práporov, ktoré sa majú zúčastniť vojny na Ukrajine. Dnes o tom píše Kommersant. Podľa publikácie formovanie takýchto jednotiek prebieha v ruských regiónoch od jari, informácie o nich sú zverejnené v médiách a sociálnych sieťach úradov. Názvy práporov…
Foto Ukrajinci s Britmi údajne pripravili scenár útoku na Krymský most

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Zo zdrojov v Očakove a Černomorska prišla informácia, že sa diskutuje o konkrétnom scenári útoku na Krymský most z mora. Plán (s najväčšou pravdepodobnosťou britský) predpokladá použitie obchodnej lode s ukrajinskou posádkou, ktorá sa použije ako nosič úderných zbraní - odpaľovacie zariadenie protilodných alebo riadených striel, prípadne…

Foto Čína reagovala na americkú provokáciu ako zodpovedná veľmoc a zároveň si posilnila svoj význam vo svete

Taiwan, 3.august 2022 (AM) – Americká politika provokácií, realizovaná doteraz skôr na Ukrajine, sa podľa očakávania dostala na Taiwan. Je zrejmé, že návšteva Nancy Pelosiovej v Tchaj-peji nie je súkromnou iniciatívou staršej šéfky Snemovne reprezentantov USA, ale plánovanou akciou Bieleho domu. Bývalý americký prezident Donald Trump kritizoval návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy…

Foto Putin pricestoval do Kronštadtu na Deň ruského námorníctva. Čo znamená tento sviatok pre Rusko?

Rusko, 31.júla 2022 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval do Kronštadtu na Deň námorníctva. Zábery boli vysielané na Prvom kanáli. Deň námorníctva sa v Rusku oslavuje každý rok poslednú júlovú nedeľu. Ruské námorníctvo tento rok oslavuje 326. výročie. V tom istom roku sa jadrová ponorka Belgorod stala súčasťou flotily, a stane…

Foto Provokácie NATO na severnej námornej ceste skončili. Rusko obmedzuje pohyb cudzích lodí

Rusko, 29.júla 2022 (AM) – Ministerstvo obrany RF navrhlo obmedziť prechod cudzích lodí po Severnej námornej ceste. Odborníci poukázali na včasnosť tohto kroku. Ministerstvo obrany navrhlo prijať pozmeňujúce návrhy, podľa ktorých budú môcť zahraničné lode vstupovať do vôd Severnej morskej cesty len s povolením. Zmeny už podľa RBC schválila vládna komisia…

Foto O vyhliadkach na jadrové zbrane v Japonsku. Izraelská verzia?

Japonsko, 26.júla 2022 (AM) – Až donedávna sa zdalo, že Japonci, ktorí zažili hrôzy atómových bombových útokov na Hirošimu a Nagasaki, boli jednotní v boji proti jadrovej hrozbe a boli za všeobecný zákaz zbraní hromadného ničenia. A teraz podľa niektorých prieskumov až polovica japonskej populácie súhlasí s odstránením zodpovedajúcich ústavných obmedzení a…

Foto Tajná ruská ponorka Podmoskovye bola spozorovaná v arktických vodách

USA, 25.júla 2022 (AM) – V arktických vodách bola videná účelová jadrová ponorka BS-64 Podmoskovye a oceánografické výskumné plavidlo „Jantar“ (projekt 22010 „Krjujs“). 24. júla o tom verejnosť informoval vojenský expert H.I. Sutton. Vojenský analytik a publicista, oznámil, že spomínaná tajná ponorka (Delta-IV Stretch v terminológii NATO) a prieskumná loď ruskej Severnej flotily…

Video Turecko dodalo na Ukrajinu desiatky obrnených bojových vozidiel

Turecko, 10.august 2022 (AM) – Ukrajinská armáda dostala dávku obrnených vozidiel Kirpi 4x4 tureckej výroby. Podľa ukrajinských zdrojov Turecko dodalo 50 obrnených vozidiel a v budúcnosti dostane Kyjev ďalších 150 podobných obrnených vozidiel. O tom kedy budú dodávky, v akých dávkach neexistujú žiadne informácie, najmä oficiálne. Niektoré vozidlá už „prešli na…

Foto Sergej Šojgu uviedol koľko amerických húfnic a raketometov zatiaľ stratili ukrajinské sily

Rusko, 3.august 2022 (AM) –  Šéf ruského rezortu obrany Sergej Šojgu poukázal na značné straty jednotiek ukrajinského režimu v zbraniach západného typu . Straty Ozbrojených síl Ukrajiny podľa Šojgua rastú nielen v konvenčných, ale aj v ťažkých zbraniach. Počas špeciálnej vojenskej operácie stratil kyjevský režim v dôsledku ruských úderov 33 húfnic…

Foto Rusko zaradilo do služby hypersonické rakety Zirkon. Západ si začína uvedomovať blízkosť jadrovej vojny

USA, 2.august 2022 (AM) – Ministri zahraničných vecí Francúzska, USA a Británie vyjadrili svoj záväzok voči Zmluve o nešírení jadrových zbraní (NPT) a vyzvali Rusko, aby prestalo používať „nebezpečnú jadrovú rétoriku“ a zabránilo jadrovej vojne.   Spoločné vyhlásenie pripravili po ich stretnutí v New Yorku, kde sa 1. augusta začala 10.…

Foto Plukovník americkej rozviedky: “Odesa dobrovoľne prejde do Ruska”

USA, 1.august 2022 (AM) – V rámci špeciálnej operácie Odesa dobrovoľne prejde do Ruska, predpovedá penzionovaný plukovník rozviedky amerického letectva G. Murphy Donovan.   "Po získaní kontroly nad Donbasom ruská armáda dokončí vytvorenie nárazníkovej zóny medzi NATO a ruským územím. Pochybujem, že sa Moskva vzdá strategických území, za ktoré musela zaplatiť ruskou…

Foto “Solidarita” v rámci NATO. Severné Macedónsko odovzdalo Ukrajine nie tanky ale šrot

Macedónsko, 30.júla 2022 (AM) – Úrady Severného Macedónska sa rozhodli predstierať „solidaritu v rámci NATO“, kam bola táto republika relatívne nedávno prijatá. Otázka „solidarity“ sa už nejaký čas týka ukrajinskej krízy a dodávok zbraní a vojenského materiálu kyjevskému režimu. Ako viete, Ukrajina nie je členom NATO, ale dnes jej armádu v skutočnosti…

Foto Nemecká vláda nakoniec schválila predaj 100 samohybných húfnic Ukrajine. Dodávka sa ale “trochu ” zdrží

Nemecko, 28.júla 2022 (AM) – Ukrajina dostane nemecké samohybné delostrelecké zariadenia, nemecká vláda vydala povolenie spoločnosti Krauss-Maffei Wegmann dodať Kyjevu sto samohybných zbraní Panzerhaubitze 2000, uvádza Der Spiegel s odvolaním sa na informované zdroje. Krauss-Maffei Wegmann (KMW) požiadal o výrobu sto samohybných húfnic pre ukrajinskú armádu a dostal povolenie od nemeckého ministerstva…
Foto Ako Su-27 zachránil ruské vojenské letectvo

Rusko, 4.august 2022 (AM) – Pred 45 rokmi (20. 5. 1977) sa v ZSSR uskutočnil prvý let prototypu ťažkého stíhača 4. generácie, označeného šifrou T-10. Dnes vieme, že išlo o Su-27. Jeho konštruovanie sa stalo začiatkom celej epochy v sovietskom (ruskom) bojovom letectve. Skúsenosť vzdušnej vojny vo Vietname, kde na seba narazili dve vtedy najlepšie…

Foto Azerbajdžan potajomky odovzdal Ukrajine vysoko presné bomby pre stíhačky Su-25

Azerbajdžan, 1.august 2022 (AM) – Ešte v apríli Baku odovzdalo Kyjevu dávku 32 vysoko výbušných fragmentačných bômb QFAB-250 LG pre útočné lietadlá Su-25 ukrajinského letectva. Odosielateľom munície bola azerbajdžanská spoločnosť CIHAZ Industrial Association a príjemcom ukrajinská spoločnosť Ukrspetseksport, za ktorou stoja ministerstvá obrany oboch krajín.   QFAB-250 LG je nová vysoko…

Foto Čína posiela letecký tanker novej generácie YU-20 na výcvik bojovej pripravenosti ku Taiwanu

Čína, 31.júla 2022 (AM) – Čínsky letecký tanker novej generácie, YU-20, sa začal zapájať do výcviku bojovej pripravenosti, keďže sa očakáva, že lietadlo posilní operačné schopnosti iných bojových lietadiel na veľké vzdialenosti, oznámil to hovorca vzdušných síl Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády. Taktiež sa zaviazal chrániť suverenitu a územnú celistvosť Číny pomocou…

Foto Rusko si na Ukrajine otestovalo technológiu vzdušných vojen budúcnosti

Rusko, 28.júla 2022 (AM) – Ruské Su-57 počas špeciálnej operácie na Ukrajine plnili bojové misie v rojoch. Tieto stíhače boli vzájomne prepojené do spoločnej informačnej siete, vďaka ktorej si mohli preposielať údaje o rádiolokačnej situácii, o zistených cieľoch, koordinovať súčinnosť s inými účastníkmi boja.   V čom sú cenné tieto testy lietadiel 5. generácie v reálnych bojových…

Foto Filipíny sa zľakli a zrušili dohodu s Ruskom o nákupe vojenských vrtuľníkov

Filipíny, 28.júla 2022 (AM) – Filipínska vláda podľa agentúry Associated Press zrušila dohodu s Ruskom o nákupe vojenských vrtuľníkov. Podľa predstaviteľov filipínskeho ministerstva obrany by po invázii Ruska na Ukrajinu mohla pokračujúca vojensko-obchodná spolupráca s ním priniesť americké sankcie na Filipíny. Dohoda v hodnote 227 miliónov dolárov bola uzavretá ešte pred…

Foto Ruské vzdušné sily začali na Ukrajine využívať nový letecký prieskumný komplex

Rusko, 28.júla 2022 (AM) – Ruská armáda začala v rámci špeciálnej operácie na Ukrajine využívať nový prieskumný komplex založený na frontovom bombardéri Su-34, informoval RIA Novosti informovaný zdroj. „V rámci špeciálnej operácie ruské vzdušné sily začali používať nové prieskumné systémy založené na frontových bombardéroch Su-34, ktoré umožňujú s vysokou presnosťou určiť…

Foto Horúca aktualita: Z Baltického mora hrozí chemický „útok“

Poľsko, 10.august 2022 (AM) – Spôsobiť ho môžu desiatky tisíc ton zatopených nemeckých chemických zbraní, ktoré boli s ďalšou výzbrojou zatopené v Baltickom mori v časoch 2. sv. vojny.   Poľské noviny Gazeta Wyborcza uvádza, že tohto neželaného „suveníru“ tam môže ležať 40-100 tisíc ton. Presné množstvo sa nedá určiť, pretože je obtiažne určiť…

Foto Vojaci Kim Čong-una v operácii na Ukrajine?

Ukrajina, 10.august 2022 (AM) – Pred niekoľkými dňami telegramové kanály informovali , že predseda Štátnej rady KĽDR, generálny tajomník Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich Kim Čong-un ponúkol Rusku, vyslanie 100 000 kórejských dobrovoľníkov do zóny operácie na Ukrajine ako vojenská pomoc. Zdá sa to neuveriteľné. Avšak…   Po uznaní nezávislosti DĽR…

Foto Ako Irán predpovedal Gorbačovovu globálnu chybu

Rusko, 8.august 2022 (AM) – Rusko sa čoraz viac približuje k Iránu – od riešenia problémov globálnej politiky až po spoluprácu v oblasti letectva – čo opäť prinútilo diskutovať o možnosti rusko-iránskej strategickej aliancie. Táto téma je pomerne stará. A za daných okolností a pri súčasných štátnych úlohách by rusko-iránska aliancia…

Foto Kto sú plánovači a tvorcovia významných udalostí vysvetľuje nová kniha Rímsky klub

Slovensko, 6.august 2022 (AM) – Aby sme mohli začať chápať svetové udalosti, musíme si uvedomiť, že mnohé tragické a výbušné udalosti 20. storočia sa nestali samy od seba, ale že boli naplánované podľa dobre pripraveného plánu. Kto boli plánovačmi a tvorcami významných udalostí vysvetľuje nová kniha Rímsky klub.   Rímsky klub…

Foto Hirošima a Nagasaki – čo si vytrpeli ľudia?

Slovensko, 6.august 2022 (AM) – Sila výbuchov atómových bômb v Hirošime (atómová Little Boy 6. 8. 1945, 15-18 kiloton, výbuch 580 metrov nad zemou) a Nagasaki (plutóniová Fat Man 9. 8. 1945, 21-23 kiloton, výbuch 503 metrov nad zemou).     Ničivá energia atómovej bomby spočíva na 50 % z tlakovej vlny, na 35…

Foto Čo sa stalo so Stalinovými hirošimskými rozviedčíkmi?

Rusko, 5.august 2022 (AM) – Úrady ZSSR chápali, že bombardovanie Hirošimi a Nagasaki nebolo len útokom proti Japoncom, ale aj zastrašením Rusov. Prezident USA Harry Truman bol nezmieriteľný protivník komunizmu (na rozdiel od jeho predchodcu Franklina Roosevelta). Aj preto chcel Stalin vedieť čo možno najviac o výsledkoch použitia atómovej zbrane, pričom od najdôveryhodnejších…
Foto Ukrajina ešte viac ostreľuje jadrovú elektráreň. Šéf Záporožia vyzval na útoky na Kyjev

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Šéf Záporožskej oblasti Evgenij Balickij počas fóra verejného hnutia „Sme s Ruskom“ 8. augusta podpísal príkaz na uskutočnenie referenda o vstupe regiónu do Ruskej federácie. V Melitopole sa koná fórum „Sme spolu s Ruskom“, na podujatí sa zúčastňuje asi 700 delegátov z celého regiónu. Vedúci regionálnej správy…

Foto Zelensky pripravuje Európe druhý Černobyľ. Ukrajinská armáda neprestáva v ostreľovaní jadrovej elektrárne

Ukrajina, 8.august 2022 (AM) – Ukrajinské ozbrojené formácie pokračujú v úderoch na jadrovú elektráreň Záporožie, po včerajších delostreleckých úderoch bolo na zariadenie strieľané z raketometov Uragan. Podľa správy Energodaru sa ukázalo, že v postihnutej oblasti sa nachádza sklad vyhoreného jadrového paliva.   Ozbrojené sily Ukrajiny odpálili na stanicu raketu, ktorá dokázala…

Foto Prečo sú klamstvá dôležité pre priemysel rasových sťažností vysvetlí kniha: Black Lies Matter

Slovensko, 5.august 2022 (AM) – Dominantný naratív o rasových vzťahoch v USA dnes hovorí, že hlavné nebezpečenstvo pre životy černochov predstavuje belošský rasizmus, najmä násilnícky rasizmus policajtov. Podľa tohto názoru je Amerika beznádejne rasistický národ. Vznikla organizácia Black Lives Matter (BLM), ktorá vedie protesty a dokonca aj nepokoje v reakcii na prípady,…

Video Mesto New York pripravuje občanov na jadrový útok. Video

USA, 12.júla 2022 (AM) – Obyvatelia amerického New Yorku sa začali pripravovať na ozbrojený konflikt s použitím jadrových zbraní . Kancelária primátora vydala špeciálny pokyn, ktorý hovorí, čo robiť v prípade jadrového útoku na mesto. Návod vo forme videa zverejnilo New York City Department of Emergency Situations. Autori, ktorí ho zostavili,…

Foto Je svet pripravený na atómovú vojnu? Aký najhorší scenár boja o Ukrajinu vidí nositeľ Nobelovej ceny?

USA, 16.februára 2022 (AM) – Vzájomné zničujúce sa údery môžu ľudstvo priviesť k novej Dobe ľadovej. Ak sa konflikt rozšíri za hranice Ukrajiny a ak sa do neho zapojí NATO, boj by sa zmenil na obrovskú vojnu medzi atómovými mocnosťami s veľmi reálnym nebezpečenstvom nasadenia atómových zbraní.     Pri Západom zorganizovanej tragickej…

Foto Združenie vlastníkov zbraní: “Smernica EÚ sa snaží potlačiť prirodzenú vlastnosť človeka na efektívnu fyzickú ochranu”

Slovensko, 14.februára 2022 (AM) – V posledných dňoch znova celkom intenzívne riešime výklady znenia novelizovaného zákona o zbraniach. Z pohľadu aplikačnej praxe i toho, ako ju berú občania na ktorých ramená plnenie zákona spadlo. Či už ide o obsah tlačív, ktoré sa budú ešte meniť, alebo otázky ohľadom výkladu paragrafov, ktoré…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…